Sony | XS-F1336SE | Sony XS-F1336SE Instrucţiuni de utilizare

Boxă cu 3 căi
Manual de instrucţiuni
XS-F6936SE
XS-F1736SE
XS-F1336SE
XS-F1036SE
© 2008 Sony Corporation
Dimensiuni
(unitatea de măsură mm)
XS-F6936SE
XS-F1736SE
XS-F1336SE
2
XS-F1036SE
A Punct de referinţă
B Plan de referinţă
C Axă de referinţă
3
Măsuri de precauţie
Relativ la siguranţă
• Nu utilizaţi în mod continuu sistemul de boxe la valori ale puterii mai mari
decât puterea maximă admisă.
• Menţineţi benzile înregistrate, ceasurile şi cardurile bancare cu codare
magnetică la distanţă de sistemul de boxe pentru a le proteja de deteriorările
ce pot fi cauzate de magneţii acestui sistem.
Dacă nu puteţi găsi un loc adecvat pentru amplasarea boxelor, consultaţi
dealerul de la care aţi achiziţionat automobilul sau cel mai apropiat dealer
Sony înainte de montaj.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice
vechi (Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state
europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care
pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
4
Montaj
Înainte de montaj
Pentru realizarea montajului încastrat, este necesară o adâncime de cel puţin
75 mm (45 mm*1 ; 43 mm*2). Măsuraţi adâncimea disponibilă în zona unde
doriţi să montaţi boxa şi asiguraţi-vă că nu vor fi deranjate alte componente
ale vehiculului. La stabilirea locaţiei de montaj a boxelor, ţineţi seama de
următoarele :
• Aveţi grijă ca nici nu obiect să nu împiedice montarea boxei în portiera din
faţă sau din spate, ori în partea din spate a maşinii.
• Este posibil să existe deja un orificiu decupat în panoul interior al portierei
(din faţă sau din spate), ori pe raftul din partea din spate a maşinii. În acest
caz, este suficient să modificaţi respectivul panou pentru a-l adapta.
• Dacă doriţi să montaţi acest sistem de boxe în portiera maşinii (din faţă sau
din spate), aveţi grijă ca bornele boxelor, rama sau magneţii să nu afecteze
părţile interioare ale portierei cum ar fi mecanismul de deplasare a geamului
portierei (la închiderea sau la deschiderea ferestrei) etc.
De asemenea, aveţi grijă ca grilajul boxei să nu atingă niciun element al
uşii cum ar fi maneta de închidere a ferestrei, mânerul portierei, suportul
pentru braţ, compartimentele uşilor destinate păstrării obiectelor, lămpile
sau scaunele etc.
• Dacă doriţi să montaţi acest sistem de boxe pe raftul din partea din spate a
vehiculului, aveţi grijă ca bornele, cadrul sau magneţii boxei să nu atingă
niciuna dintre părţile interioare ale maşinii, cum ar fi resorturile cu bară de
torsiune (pentru închiderea - deschiderea portbagajului) etc.
De asemenea, aveţi grijă ca grilajul boxei să nu atingă niciun element din
interiorul maşinii cum ar fi centura de siguranţă, tetierele, sistemul luminos
central de semnalizare la frânare, garniturile interioare ale ştergătoarelor
geamului din spate, draperiile sau filtrele de aer etc.
*1 XS-F1736SE/XS-F1336SE
*2 XS-F1036SE
5
Lista părţilor componente
1 XS-F6936SE
XS-F1736SE/ XS-F1336SE/ XS-F1036SE
2 XS-F6936SE
XS-F1736SE/ XS-F1336SE/ XS-F1036SE
3
4
5
6
Montare din interiorul maşinii
Uşă (faţă / spate)
XS-F1736SE/ XS-F1336SE/ XS-F1036SE
1 3,3
Marcaţi poziţiile celor patru orificii pentru şuruburi şi faceţi 4 găuri în diametru de
mm*.
* Dacă folosiţi 5 : f 5 mm
(unitate de măsură : mm)
2
Cablu cu dungi negre
Amplificator de putere
* Cablu alb - boxa din partea stângă
Cablu gri - boxa din partea dreapta
7
3
În partea din spate a maşinii
XS-F6936SE
1 3,3
Marcaţi poziţiile celor patru orificii pentru şuruburi şi faceţi 4 găuri în diametru de
mm*.
* Dacă folosiţi 5 : f 5 mm
(unitate de măsură : mm)
Raftul din spate
al portbagajului
maşinii
8
2
Cablu cu dungi negre
Amplificator de putere
* Cablu alb - boxa din partea stângă
Cablu gri - boxa din partea dreapta
3
9
Specificaţii
XS-F6936SE
Boxă :
Putere maximă pe termen scurt*1 :
Putere nominală :
Impedanţă nominală :
Nivelul la ieşire al presiunii acustice :
Plaja de frecvenţe eficace :
Masă :
Accesorii furnizate :
coaxial cu 3 căi :
• Woofer 16 × 24 cm tip con
• Registru mediu 6,0 cm tip con
• Tweeter 1,1 cm tip dom
300 W*2
60 W*2
4W
89 ± 2 dB (1 W, 1 m)*2
40 - 22.000 Hz*2
aprox. 1.110 g pe boxă
elemente pentru instalare
XS-F1736SE
Boxă :
Putere maximă pe termen scurt*1 :
Putere nominală :
Impedanţă nominală :
Nivelul la ieşire al presiunii acustice :
Plaja de frecvenţe eficace :
Masă :
Accesorii furnizate :
coaxial cu 3 căi :
• Woofer 16,5 cm tip con
• Registru mediu 3,5 cm tip dom echilibrat
• Tweeter 0,6 cm tip dom
200 W*2
40 W*2
4W
87 ± 2 dB (1 W, 1 m)*2
50 - 23.000 Hz*2
aprox. 590 g pe boxă
elemente pentru instalare
XS-F1336SE
Boxă :
Putere maximă pe termen scurt*1 :
Putere nominală :
Impedanţă nominală :
Nivelul la ieşire al presiunii acustice :
Plaja de frecvenţe eficace :
Masă :
Accesorii furnizate :
10
coaxial cu 3 căi :
• Woofer 13 cm tip con
• Registru mediu 3,5 cm tip dom echilibrat
• Tweeter 0,6 cm tip dom
160 W*2
40 W*2
4W
86 ± 2 dB (1 W, 1 m)*2
60 - 23.000 Hz*2
aprox. 560 g pe boxă
elemente pentru instalare
XS-F1036SE
Boxă :
Putere maximă pe termen scurt*1 :
Putere nominală :
Impedanţă nominală :
Nivelul la ieşire al presiunii acustice :
Plaja de frecvenţe eficace :
Masă :
Accesorii furnizate :
coaxial cu 3 căi :
• Woofer 10 cm tip con
• Registru mediu 2,5 cm tip dom echilibrat
• Tweeter 0,6 cm tip dom echilibrat
140 W*2
30 W*2
4W
85 ± 2 dB (1 W, 1 m)*2
65 - 22.000 Hz*2
aprox. 400 g pe boxă
elemente pentru instalare
*1 "Putere maximă pe termen scurt" : mai este denumită şi "putere de vârf".
*2 Condiţii de testare : IEC 06268-5 (2003-05).
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
http://www.sony.ro
Download PDF

advertising