Sony | MEX-BT2700 | Sony MEX-BT2700 Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
4-125-798-21(1)
Bluetooth® audiorendszer
Bluetooth®
audiorendszer
Kezelési útmutató
HU
A bemutató (DEMO) kijelzés kikapcsolásának módjáról a 7. oldalon olvashat.
MEX-BT2700
© 2009 Sony Corporation
MEX-BT2700
4-125-798-21(1)
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.I I
2008. 12. 09. 8:01:38
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
A készüléket csak a műszerfalba szerelve szabad
használni, mivel a készülék hátoldala használat
közben felforrósodik.
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
• Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait vagy
hőleadó felületeit.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt
a kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a
rögzítő-keretet . A részletekről olvassa el „A külső
védőkeret és a rögzítőkeret eltá-volítása” című részt
(4).
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa
Megjegyzés (-A)
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.III III
4-125-799-21(1)
Hasznos tanács (-B)
● Egy CD-váltó vagy egyéb külső eszköz csatlakoztatása
esetén közvetlen ehhez a készülékhez csatlakoztassa azt.
● Kettő vagy több CD-váltó vagy egyéb külső eszköz
csatlakoztatásához (külön megvásárolható) XA-C40
jelforrásválasztó szükséges.
Csatlakoztatási ábra
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlő vezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó-csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzócsatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó-csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
II
2008. 12. 09. 8:01:42
1







2 db
Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
2
Első hangsugárzó
Erősítő
Hátsó hangsugárzó
CD-váltó
Aktív mélyhangsugárzó
RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő
A
FRONT AUDIO OUT
REAR AUDIO OUT
III
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.IV IV
2008. 12. 09. 8:01:42
FRONT AUDIO OUT
SUB AUDIO OUT
B
BUS AUDIO IN
XA-C40
Jelforrásválasztó*
BUS CONTROL IN
* Külön megvásárolható.
IV
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.V V
2008. 12. 09. 8:01:42
3
*2
FRONT
AUDIO OUT
*2
REMOTE
IN
*4
L
BUS AUDIO IN
R
BUS REAR/SUB FRONT
IN
AUDIO OUT
*1 A jármű antennájából
REAR / SUB
AUDIO OUT*3

Biztosíték
(10 A)
BUS
CONTROL IN

Legnagyobb
áramfelvétel 0,3 A
A
AMP REM
Kék, fehér csíkos
B
ATT
Világoskék
*5
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
V
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.VI VI
2008. 12. 09. 8:01:42
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
2
* (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
3
* Az AUDIO OUT választható a SUB vagy REAR
lehetőségek közül. A részleteket lásd a kezelési
útmutató további fejezeteiben.
*4 Vezetékkel felfelé helyezze be.
*5 Az XA-C40 mellékelt tartozéka.
*5
Jelforrásválasztó
(külön
megvásárolható)
A CD-váltó tartozéka
XA-C40
1
3
5
7
2
4
6
8
A jármű hangszóró
csatlakozójából
5
7
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
8
1
2
3
4
4
Sárga
állandó tápfeszültség
5
Kék
motoros antenna vezérlés
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as és 6-os állásban nincsenek érintkezők.
5
6
7
8
Lila
Szürke
Fehér
Zöld
+
jobb hátsó hangszóró
−
jobb hátsó hangszóró
+
jobb első hangszóró
−
jobb első hangszóró
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
VI
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.VII VII
2008. 12. 09. 8:01:43
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
Nyomja meg a külső védőkeret  mindkét
oldalát, majd húzza ki.
2 Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5–2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5–3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
 gombbal. Nyomja meg a gombot, majd az
előlapot maga felé húzva válassza le.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a kezelési útmutató további
fejezeteiben olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen
kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a gyújtás
kikapcsolása után tartsa nyomva az  gombot
mindaddig, míg a kijelző ki nem alszik.
VII
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.VIII VIII
2008. 12. 09. 8:01:43
4
1


2

A kampók befelé nézzenek.




VIII
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.IX IX
2008. 12. 09. 8:01:43
5
1
182
mm
53 m
m

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




IX
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.X X
2008. 12. 09. 8:01:43
6
A
B
X
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.XI XI
2008. 12. 09. 8:01:43
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
4
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
b
Sárga
c
Külső tápfeszültség csatlakozó
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű.
Sárga
Sárga
XI
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.XII XII
2008. 12. 09. 8:01:43
4-125-800-21(1)
Bluetooth™
audiorendszer
A Bluetooth funkció rövid áttekintése
Ebben az fejezetben rövid áttekintést adunk a Bluetooth vezeték nélküli technológiáról,
és ismertetjük a készülék használatának alaplépéseit. A teljes részletes leírást a kezelési
útmutató további fejezetiben olvashatja.
XII
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.XIII XIII
2008. 12. 09. 8:01:43
GOMBOK ÉS IKONOK
Gombok és ikonok
Ikon állapot
Világít
Bluetooth-jel bekapcsolva
Villog
Párosítási készenlét
Nincs
Bluetooth-jel kikapcsolva
Világít
Kapcsolódva a mobiltelefonhoz
Villog
A kapcsolódás a mobiltelefonhoz folyamatban
Nincs
Nincs kapcsolat
Világít
Kapcsolódva az audioeszközhöz
Villog
A kapcsolódás az audioeszközhöz folyamatban
Nincs
Nincs kapcsolat
XIII
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.XIV XIV
2008. 12. 09. 8:01:43
A BLUETOOTH FUNKCIÓ 3 LÉPÉSE
 Párosítás

Első lépésként fel kell ismertetnie („párosítania” kell) a Bluetooth-eszközt (mobiltelefont stb.) és ezt a
készüléket. Az első használat után a későbbiekben nincs szükség párosításra.
 Kapcsolódás

A párosítás esetenként lehetővé teszi az eszköz önműködő kapcsolódását. Ha a párosítás után szeretné
használni az eszközt, kapcsolódnia kell ahhoz.
 Kihangosítás, zenelejátszás
Kapcsolódás után hívásokat hangosíthat ki, illetve zenét játszhat le.
PÁROSÍTÁS
Műveletek ezen a készüléken
Műveletek a Bluetooth-eszközön
 × 5 másodperc
1
,
2
3
4
Keresés
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
Válassza ki az
„XPLOD” opciót.
Jelszó: „0000”
XIV
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.XV XV
2008. 12. 09. 8:01:43
Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
5
Párosítás sikeres.
6
KAPCSOLÓDÁS
ON (Bluetooth-jel bekapcsolva)
1
 × 3 másodperc t
,
Kapcsolódjon ehhez a készülékhez a mobiltelefon alkalmazásával.
1
,
Kapcsolódjon ehhez a készülékhez az audioeszköz alkalmazásával.
1
Megjegyzés
Erről a készülékről is kapcsolódhat egy Bluetooth-eszközhöz (lásd a kezelési útmutató további fejezeteit).
Ha nem tud a készülékről kapcsolódni a Bluetooth-eszközhöz végezze el ismét a párosítást.
XV
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.XVI XVI
2008. 12. 09. 8:01:43
KIHANGOSÍTÁS
Funkció
Gombnyomás
Hívásfogadás
Hívás befejezése
vagy 
Hívás elutasítása
Újratárcsázás
× 2 másodperc
1  t
× 3 másodperc
2
Hívásátadás
× 2 másodperc
ZENELEJÁTSZÁS
Funkció
Zenehallgatás
Gombnyomás
1  t
2 Indítsa el a lejátszást az audioeszközön.
Lejátszás/szünet (AVRCP)*
Műsorszámok léptetése (AVRCP)*
 (PAUSE)
./>
* A mûködés az audioeszköztõl függõen eltérõ lehet.
XVI
szarmaztatottMEX-BT2700Uins fly.XVII XVII
2008. 12. 09. 8:01:43
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
A biztonság érdekében ezt a készüléket
feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A
beszerelés és a csatlakoztatás módját lásd a
beszerelési, csatlakoztatási útmutató részben.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
A Sony Corporation tanúsítja, hogy a MEXBT2700 készülék megfelel az 1999/5/EC számú
direktíva általános követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak.
A részleteket lásd az alábbi honlapon:
http://www.compliance.sony.de/
Ezen rádiós készülék használata nem
megengedett Norvégiában, Svalbard, NyAlesund központjának 20 km-es sugarú
körzetében.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a
Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Feleslegessé vált elemek hulladékként
való eltávolítása (használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó tápfeszültség szükséges a beépített elemekből, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kiejlölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
2
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet, például
közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb hatásának.
A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth
SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a
vállalat engedélyével történt. Minden más, az
ebben az útmutatóban előforduló márkanév
annak jogos tulajdonosának védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
A Windows Media és a Windows
Logo a Microsoft Corporation
védjegyei, illetve bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban
és/vagy egyéb országokban.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett
technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviseletének engedélyével lehetséges.
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (20. oldal).
A kikapcsolást követően a beállított időtartam
letelte után a készülék teljesen és önműködően
áramtalanítja magát. Ezzel a jármű
akkumulátorának lemerülése megelőzhető.
Ha nem állította be az Auto Off funkciót, tartsa
nyomva az (OFF) gombot mindaddig, míg a
kijelzés el nem tűnik a kijelzőről.
3
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Tartalomjegyzék
Kezdeti lépések
A készülékkel lejátszható lemezek . . . . . . . . . . 6
Megjegyzések a Bluetooth funkcióhoz . . . . . . . 6
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A bemutató kijelzés kikapcsolása . . . . . . . . . . . 7
A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 9
A kezelőszervek és az
alapműveletek
Készülék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Az RM-X304 távvezérlő. . . . . . . . . . . . . . . 12
Rádió
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . . 13
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . 13
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A tárolt állomások előhívása. . . . . . . . . . . . 13
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . 14
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 14
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . . 15
CD
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ismétléses és véletlen sorrendű lejátszás . . 15
Bluetooth (kihangosítás és
zenelejátszás)
Bluetooth műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Párosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth ikonok jelentése . . . . . . . . . . .
Kapcsolódás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth-jelkimenet bekapcsolása
ezen a készüléken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapcsolódás mobiltelefonhoz . . . . . . . . . .
Kapcsolódás audioeszközhöz. . . . . . . . . . .
Kihangosított beszélgetés . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Híváskezdeményezés . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásátadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanghívás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zenelejátszás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zenelejátszás külső audioeszközről . . . . . .
A külső audioeszköz vezérlése ezzel a
készülékkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az összes párosított eszköz regisztrációjának
törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
Egyéb funkciók
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . .
A különböző hangjellemzők beállítása . . .
A hangszínszabályzó beállítása — EQ3 . .
Az alapbeállítási menü — SET. . . . . . . . . . . .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . .
CD-váltó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forgókapcsolós távvezérlő RM-X4S . . . . .
19
19
20
20
21
21
21
22
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lemezek helyes kezelése. . . . . . . . . . . . .
Az MP3, WMA fájlok lejátszási sorrendje
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A WMA fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth funkcióról . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
23
23
23
23
23
24
25
26
26
27
29
4
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Támogatási honlap
Ha kérdése merül fel, vagy a legújabb támogatási információkra van
szüksége a termékről, kérjük látogassa meg az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
A honlapon az alábbi információkat találhatja meg:
• A kompatibilis mobiltelefonok gyártmányát és típusát, illetve a Bluetooth
funkcióval kapcsolatban felmerülő gyakori kérdéseket.
5
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Kezdeti lépések
A készülékkel lejátszható lemezek
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD-TEXT
lemezeket is beleértve), valamint az (MP3,
WMA fájlokat tartalmazó (23. oldal)) CD-R,
CD-RW lemezeket.
Lemez típusa
CD-DA
Címke a lemezen
Megjegyzések a Bluetooth funkcióhoz
Figyelem!
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK,
ILLETVE AZ AHHOZ TARTOZÓ HARDVER ÉS/
VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL
SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ÉS AZ
AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEKÉRT, PROFITVESZTESÉGÉRT,
BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT,
LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS IDŐVESZTESÉGÉRT.
FONTOS TUDNIVALÓ!
MP3
WMA
Biztonságos és hatékony használat
E készülék olyan megváltoztatása vagy átalakítása,
melyet a Sony kifejezetten nem engedélyez,
érvénytelenítheti a készülék használatának
jogosságát.
A készülék használatba vétele előtt kérjük,
ellenőrizze, vannak-e olyan helyi előírások, melyek
a Bluetooth-eszközök használatával kapcsolatban
további korlátozásokat vagy engedélyezéseket
tartalmaznak.
Vezetés
Ellenőrizze a készülék használatának helyén a
mobiltelefon és a kihangosító használatára
vonatkozó rendeleteket.
Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét. Ha a
forgalmi viszonyok megkívánják,
híváskezdeményezés és -fogadás előtt húzódjon az
út szélére vagy parkoljon le.
Csatlakoztatás külső készülékekhez
Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna,
olvassa el annak kezelési útmutatóját a részletes
biztonsági előírásokkal kapcsolatban.
6
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Rádiófrekvenciás hatás
A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a jármű
nem megfelelően beszerelt vagy nem kellőképpen
árnyékolt elektronikus rendszereiben, pl. az
elektronikus befecskendező rendszerben, az
elektronikus fékrendszerben, az elektronikus
sebességtartó automatikában vagy a
légzsákrendszerben. Az eszköz beszerelésére vagy
szervizelésére vonatkozóan kérjük, konzultáljon a
jármű gyártójával vagy annak márkakereskedőjével.
A szakszerűtlen beszerelés vagy szervizelés
veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a készülékre
vonatkozó garanciát.
Érdeklődjön a jármű gyártójánál, hogy a
mobiltelefon járműben történő használata nem
befolyásolja-e a jármű elektronikus rendszerének
működését.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműbe szerelt
összes vezeték nélküli eszköz elhelyezése és
működése megfelelő-e.
Segélyhívás
Ez a Bluetooth jármű kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus eszköz rádiójeleket,
celluláris és vonalas hálózatokat illetve felhasználói
funkciókat alkalmaz, így a megfelelő minőségű
kapcsolat nem garantálható minden körülmények
között.
Éppen ezért a létfontosságú kommunikációhoz (pl.
segélyhíváshoz) nem szabad kizárólag az
elektronikus eszközökre hagyatkozni.
Ne feledje, hogy a hívások fogadása és
kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a
kihangosító és a hozzá kapcsolódó elektronikus
eszköz be van kapcsolva, és a megfelelő vételi
térerő biztosított.
A segélyhívás nem minden mobilhálózati területen
elérhető, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/
vagy telefon funkciók használata közben nem
használható.
Kérjük, tájékozódjon mobilszolgáltatójánál.
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot (8. oldal), és egy hegyes
eszközzel (pl. golyóstollal) nyomja meg a
RESET gombot (10. oldal).
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
A bemutató kijelzés kikapcsolása
A készülék kikapcsolt állapotában megjelenő
bemutató kijelzést kiiktathatja.
1
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítási menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „DEMO” megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DEMO-OFF” beállítást.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
7
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Az elõlap leválasztása
A távvezérlõ elõkészítése
Távolítsa el a szigetelőlapot.
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot. A
hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja.
Hasznos tudnivaló
Az elem cseréjéről bővebben a 25. oldalon olvashat.
Az óra beállítása
1
2
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
részt, majd húzza
maga felé az előlapot.
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
3
4
5
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítási menü.
Nyomja meg ismételten a kiválasztó
gombot mindaddig, míg a „CLOCKADJ” meg nem jelenik.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be az órát és a percet.
A kurzor mozgatásához nyomja meg a
(SEEK) +/– gombot.
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
A perc beállítása után nyomja meg a
kiválasztó gombot.
A beállítás befejeződik, és az óra működni
kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot. Az előző kijelzésre a (DSPL) gombbal
kapcsolhat vissza.
Hasznos tudnivaló
Az óra önműködően is beállítható az RDS szolgáltatás
használatával (15. oldal).
8
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Az előlap visszaillesztése
Az ábra szerint illessze az előlap A részét a
készülék B részéhez, majd óvatosan nyomja a
helyére az előlap bal oldalát.
A
B
Megjegyzés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az előlap belső
oldalára.
9
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
Készülék
1 2345
6
7
89
OFF
SOURCE
SEEK
DSPL
SCRL
BLUETOOTH
AUX
BT
SEEK
PTY
MODE
PUSH SELECT /
q; qa
qs
AF/TA
ALBUM
1
qd
REP
SHUF
MIC
PAUSE
3
4
5
6
qf
Eltávolított előlappal
qh
2
qj
qg
Ebben a fejezetben a készülék kezelőszerveinek
elhelyezkedését és alapfunkcióit ismertetjük. A
részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
A távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
kezelőszervei ugyanazt a funkciót vezérlik.
A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
RESET
B SEEK +/– gombok
CD:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg ismét, és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés (nyomja
meg és tartsa nyomva).
Bluetooth audioeszköz*1:
Műsorszámok átugrása (nyomja meg).
C SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrásváltás (rádió, CD,
AUX, Bluetooth audioeszköz, Bluetooth
telefon)*2.
D BT (BLUETOOTH) gomb 16. oldal
A Bluetooth-jelkimenet ki- és bekapcsolása,
párosítás.
E Hangerőszabályzó, kiválasztó,
(kihangosító) gomb
A hangerő beállítása (forgassa); menüpontok
kiválasztása (nyomja be és forgassa); hívás
fogadása és befejezése (nyomja be).
10
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
F Lemezbetöltő nyílás
Helyezzen be egy lemezt a címkés oldalával
felfelé, és a lejátszás elindul.
O Távvezérlés érzékelő
G Kijelző
Q Mikrofon 17. oldal
H AUX bemenet 21. oldal
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
I Z (lemezkiadó) gomb
A lemez kivétele.
J DSPL (kijelző)/SCRL (görgetés) gomb
13., 15. oldal
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja
meg); a kijelző fényerejének beállítása
(nyomja meg és tartsa nyomva).
K
P RESET gomb 7. oldal
Megjegyzés
Ne takarja el a mikrofont, mert a kihangosító
funkció működésében üzemzavar keletkezhet.
*1 Ha Bluetooth audioeszközt (mely az AVRCP
Bluetooth technológiát támogatja) csatlakoztatott.
Lehetnek olyan eszközök, melyeknél bizonyos
funkciók nem használhatók.
2
* Ha CD-váltót csatlakoztat; amikor a (SOURCE)
gombot megnyomja, a „CD” és a lemezváltó
száma megjelenik a kijelzőn. Ezen kívül, a
(MODE) gomb megnyomásával is vezérelheti a
készüléket.
(előlap leválasztó) gomb 8. oldal
L MODE gomb 13. oldal
Hullámsáv választás (FM, MW, LW).*2
M AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési hírek)/PTY (műsortípus)
gomb 14. oldal
Az AF és TA beállítása (megnyomás); a PTY
kiválasztása (nyomva tartás) RDS használata
esetén.
N Számgombok
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+ (MP3, WMA
lejátszás közben)
Albumok átugrása (nyomja meg);
albumok folyamatos átugrása (nyomja
meg és tartsa nyomva).
(3): REP 15. oldal
(4): SHUF 15. oldal
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A
folytatáshoz nyomja meg újból.
Rádió:
Tárolt rádióállomások behívása
(gombnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
Bluetooth audioeszköz*1:
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A
folytatáshoz nyomja meg újból.
Bluetooth telefon:
(5): MIC 17. oldal
11
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Az RM-X304 távvezérlő
1
3
qk
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
wf SCRL (görgetés) gomb
A kijelzések görgetése.
wa
qs
ws
wg Számgombok
Tárolt rádióállomások behívása
(gombnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
wd
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
+
–
ql
w;
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
wf
wg
+
VOL
–
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezeket az alábbiakban
részletezzük. A távvezérlő használatba vétele
előtt távolítsa el a szigetelőlapot (8. oldal).
qk < (.)/, (>) gombok
CD, rádió, Bluetooth audioeszköz
működtetése ugyanúgy, mint a készülék
(SEEK) +/– gombjával.
A beállítás, hangbeállítás stb. a < ,
gombokkal végezhető el.
ql DSPL (kijelzés) gomb 13., 15. oldal
A kijelzések beállítása.
w; VOL (hangerő) +/– gomb
A hangerő beállítása.
wa ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához
nyomja meg újból.
ws SEL (kiválasztó)/
(kihangosító)
gomb
Funkciója ugyanaz, mint a készülék
kiválasztó gombjáé.
12
wd M (+)/m (–) gombok
A CD működtetése, ugyanúgy, mint a
készülék (1)/(2) (ALBUM –/+)
gombjával.
A beállítás, hangbeállítás stb. a M m
gombokkal végezhető el.
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Rádió
Állomások tárolása és vétele
RDS
Áttekintés
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében
használja a BTM hangolási üzemmódot.
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Önműködő tárolás — BTM
Kijelzett elemek
Figyelem!
1
2
3
4
A (SOURCE) gomb ismételt megnyomásával kapcsoljon „TUNER” üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW vagy LW.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítási menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „BTM” megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését egy sípjel jelzi.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva a
memóriagombok ((1)–(6)) egyikét a
„MEM” üzenet megjelenéséig.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (14. oldal).
A tárolt állomások előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Önműködő hangolás
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a (SEEK) +/– gombot a
keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a
keresett állomás megtalálásáig.
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) +/– gombot,
amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a (SEEK)
+/– gomb többszöri megnyomásával végezze el a
finomhangolást (kézi hangolás).
A TA/TP*1
B Hullámsáv, funkció
C Frekvencia*2 (műsornév), memóriahely
száma, óra, RDS adatok
*1 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” jelzés
villog. Ha közlekedési híreket is sugárzó állomást
hallgat, a „TP” világít.
2
* RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
RDS funkciók
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsortípusok)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
13
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Az AF és a TA funkció használata
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
1
Nyomja meg többször az (AF/TA)
gombot a kívánt funkció
megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
AF-ON
Az AF aktiválása és a TA
kikapcsolása.
TA-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és TA bekapcsolása.
AF, TA-OFF
Az AF és TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora
megszakad).
Hasznos tudnivaló
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása — REG
FM-műsor hallgatása közben tartsa
nyomva az (AF/TA) (PTY) gombot.
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a
kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat
is.
2
3
Nyomja meg többször az (AF/TA)
(PTY) gombot a kívánt funkció
megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) +/– gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás),
FINANCE (pénzügyi hírek), CHILDREN
(gyermekműsor), SOCIAL A (társadalmi
ügyek), RELIGION (vallás), PHONE IN
(telefonos műsor), TRAVEL (utazás),
LEISURE (szórakozás), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (country zene), NATION M
(nemzeti zene), OLDIES (régi slágerek),
FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentum műsor)
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban vagy
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobb minőségben fogható regionális
műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a „REG-OFF” beállítást
FM-vétel közben (20. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
14
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (20. oldal).
CD
Kijelzett elemek
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
A Műsorforrás
B Műsorszám száma*1, lemez, előadó neve*1,
előadó neve*1, album száma*2, album neve*1,
műsorszám száma, eltelt lejátszási idő, óra
*1 A CD-TEXT, MP3, WMA információ megjelenik.
*2 Az albumnév csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt
egy másik albumot.
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tudnivaló
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a
beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak.
Az MP3, WMA részleteit lásd a 23. oldalon.
Ismétléses és véletlen sorrendű lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot, míg
a kívánt funkció meg nem jelenik.
Kiválasztás
Lejátszási mód
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM*
Albumismétlés.
SHUF ALBUM*
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DISC
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
* MP3, WMA lejátszásakor.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF OFF” kijelzést.
15
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
A csatlakoztatott eszköz kijelzőjén
megjelennek az észlelt készülékek. Ez a
készülék „XPLOD” nevű eszközként jelenik
meg.
Bluetooth (kihangosítás és
zenelejátszás)
Bluetooth mûveletek
A Bluetooth funkciók használatához az alábbi
műveletek végrehajtása szükséges.
1 Párosítás
Ha egy külső Bluetooth-eszközt először kíván
csatlakoztatni ehhez a készülékhez, első
lépésként kölcsönösen fel kell ismertetni
egymással a két készüléket. Ezt nevezik
„párosításnak”. A párosítási műveletet csak
egyszer kell végrehajtani, ezt követően a két
készülék a későbbiekben már önműködően
felismeri egymást. Legfeljebb 8 eszközt
párosíthat ezzel a készülékkel. (Lehetnek
olyan eszközök, melyek a kapcsolódáshoz
jelszó beírását kérik.)
2 Kapcsolódás
Ha a párosítás után szeretné használni az
eszközt, kapcsolódnia kell ahhoz. A párosítás
esetenként lehetővé teszi az eszköz
önműködő kapcsolódását.
3 Kihangosítás vagy zenelejátszás
Kapcsolódás után hívásokat kezelhet, illetve
zenét játszhat le a mobiltelefonról.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
4
Írja be a jelszót.
XXXX
A „ ” villog, majd a párosítás befejezése
után folyamatosan világít.
5
http://support.sony-europe.com/
Párosítás
Első lépésként fel kell ismertetnie („párosítania”
kell) a Bluetooth-eszközt (mobiltelefont stb.) és
ezt a készüléket. Legfeljebb 8 eszközt párosíthat.
Ezt a műveletet csak egyszer kell végrehajtani,
ezt követően a két készülék már felismeri
egymást.
2
„0000”
Ez a készülék és a Bluetooth-eszköz tárolják
egymás információit, és a párosítást követően
készen állnak a kapcsolódásra.
Támogatási honlap
1
Ha a külső eszköz egy jelszó* beírását
kéri, írja be a „0000” számot.
Helyezze a készülék 1 m-es körzetén
belülre a Bluetooth-eszközt.
Tartsa nyomva a (BT) gombot, amíg a
„ ” villog (kb. 5 másodperc).
A készülék párosítási üzemmódba kapcsol.
Indítsa el a kapcsolódást a Bluetootheszközön.
Amikor a kapcsolódás megtörténik, a „ ”
vagy „ ” megjelenik a kijelzőn.
* A jelszó kifejezés előfordulhat „passkey”, „PIN
code”, „PIN number” vagy „Password” stb. formában
is.
Megjegyzés
A párosítási készenléti állapot mindaddig aktív marad,
amíg a kapcsolódás meg nem történik.
A Bluetooth ikonok jelentése
Ez a készülék az alábbi ikonokat használja.
Bluetooth-jel bekapcsolva.
világít:
Párosítási készenlét.
villog:
kikapcsol: Bluetooth-jel kikapcsolva.
Kapcsolódás sikeres.
világít:
Kapcsolódás.
villog:
kikapcsol: Nincs kapcsolódva.
3
Villog
Indítsa el a keresést a külső Bluetootheszközön.
Kapcsolódás sikeres.
világít:
Kapcsolódás.
villog:
kikapcsol: Nincs kapcsolódva.
16
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Kapcsolódás
Ha a párosítás már megtörtént, folytassa a
műveletet az alábbi lépésekkel.
A Bluetooth-jelkimenet
bekapcsolása ezen a készüléken
Kapcsolódás audioeszközhöz
1
2
A Bluetooth funkció használata előtt be kell
kapcsolnia a Bluetooth-jelkimenetet ezen a
készüléken.
1
Tartsa nyomva a (BT) gombot, amíg a
„ ” jelző világít (kb. 3 másodperc).
A Bluetooth-jelkimenet bekapcsol.
Kapcsolódás mobiltelefonhoz
1
2
Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken
és a mobiltelefonon is bekapcsolta-e a
Bluetooth-jelkimenetet.
A mobiltelefonnal kapcsolódjon ehhez
a készülékhez.
Amikor a „ ” kijelzés megjelenik, a
kapcsolódás megtörtént.
Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken
és az audioeszközön is bekapcsolta-e
a Bluetooth-jelkimenetet.
Az audioeszközzel kapcsolódjon
ehhez a készülékhez.
Amikor a „ ” kijelzés megjelenik, a
kapcsolódás megtörtént.
Kapcsolódás a legutóbb csatlakoztatott audioeszközhöz
1 Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken és az
audioeszközön is bekapcsolta-e a Bluetoothjelkimenetet.
2 Nyomja meg a (SOURCE) gombot ismételten
mindaddig, míg a „BT AUDIO” kijelzés meg
nem jelenik.
3 Nyomja meg a (6) gombot.
Kapcsolódás közben a „ ” villog. Ha a
kapcsolódás sikeres, a „ ” világít.
Kihangosított beszélgetés
Első lépésként ellenőrizze, hogy a mobiltelefon
és a készülék összekapcsolódott-e.
Hívásfogadás
Kapcsolódás a legutóbb
csatlakoztatott mobiltelefonhoz
Beérkező hívás esetén a csengőhang a készülék
hangszóróiból hallható.
1 Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken és a
mobiltelefonon is bekapcsolta-e a Bluetoothjelkimenetet.
2 Nyomja meg a (SOURCE) gombot többször a
„BT PHONE” kijelzés megjelenéséig.
3 Nyomja meg a
(kihangosító) gombot.
Kapcsolódás közben a „ ” villog. Ha a
kapcsolódás sikeres, a „ ” világít.
1
Megjegyzés
Amíg külső Bluetooth-eszközről játszik le
zeneszámokat, ez a készülék nem tud kapcsolódni a
mobiltelefonhoz. Ilyen esetben a mobiltelefonon
kezdeményezze a kapcsolódást. Lejátszás közben
hallani fogja a sikeres kapcsolódást jelző hangot
Hasznos tudnivaló
Ha a Bluetooth-jelkimenet be van kapcsolva: amikor a
gyújtást bekapcsolja, a készülék önműködően kapcsolódik a legutoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
Az önműködő kapcsolódás azonban függ a telefon
műszaki adataitól is. Ha az automatikus kapcsolódás
nem sikerül, válassza a manuális módszert.
Beérkező hívás közben nyomja meg a
(kihangosító) gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
A hívás befejezése
Nyomja meg újból a (kihangosító) gombot,
vagy az (OFF) gombot.
A beérkező hívás elutasításához tartsa nyomva a
(kihangosító) gombot 2 másodpercig.
A mikrofon-erősítés beállítása
Kiválaszthatja a beszélgetőpartnernek megfelelő
hangerőt két („LOW” (alacsony) és „HI”
(magas)) hangerőszint közül.
1 Hívás közben nyomja meg az (5) gombot.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
MIC-LOW y MIC-HI
Megjegyzés
A beépített mikrofon az előlap hátoldalán található (11.
oldal). Ügyeljen arra, hogy semmi ne takarja el a
mikrofont.
17
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Híváskezdeményezés
Ha a készülékkel kíván hívást kezdeményezni, az
újratárcsázási funkciót tudja használni.
1
2
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
többször, a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
Tartsa nyomva legalább 3 másodpercig a (kihangosító) gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
A hívás befejezése
Nyomja meg újból a (kihangosító) gombot,
vagy az (OFF) gombot.
Ha egy másik számot kíván tárcsázni, használja a
telefon kezelőszerveit, majd adja át a hívást.
A hívásátadásról bővebben az alábbiakban
olvashat.
Hívásátadás
A megfelelő eszközre (erre a készülékre vagy a
mobiltelefonra) váltás érdekében ellenőrizze az
alábbiakat.
1
Tartsa nyomva a (kihangosító) gombot, vagy használja a mobiltelefon
kezelőszerveit.
A mobiltelefon használatának módját lásd a
telefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban.
Megjegyzés
Lehetnek olyan mobiltelefonok, melyeknél a
kapcsolódás megszakad, amikor a hívásátadást
megkísérli.
Hanghívás
Bekapcsolhatja a készülékhez csatlakoztatott
mobiltelefon hanghívás funkcióját, majd a
mobiltelefonban tárolt kulcsszó kimondásával
hívást kezdeményezhet.
1
2
3
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
többször, a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
Nyomja meg a (kihangosító)
gombot.
A mobiltelefon belép a hanghívás
üzemmódba.
Mondja ki a mobiltelefonban tárolt
kulcsszót.
A készülék felismeri a hangját, és
kezdeményezi a hívást.
Megjegyzések
• A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a
mobiltelefon és a készülék összekapcsolódott-e.
• A funkció használata előtt rögzítse a kulcsszót a
mobiltelefonon.
• Ha bekapcsolja a készülékhez csatlakoztatott
mobiltelefon hanghívás funkcióját, elképzelhető,
hogy a funkció nem minden esetben működik.
• A zajok, például a motor hangja, zavarhatják a
hangfelismerést. A jobb hangfelismerés érdekében
a lehető legkisebb környezeti zajban használja a
funkciót.
• A mobiltelefon hangfelismerő funkciójának
hatékonyságától függően elképzelhető, hogy a
hanghívás egyes helyzetekben nem működik. A
részleteket lásd a Hibaelhárítás részben (27. oldal).
Hasznos tudnivalók
• A kulcsszót úgy mondja ki, ahogy rögzítette.
• A kulcsszót a járműben ülve, a készülék „BT
PHONE” hangforrását kiválasztva rögzítse.
Zenelejátszás
Zenelejátszás külső
audioeszközről
Ezzel a készülékkel is lejátszhatja a külső
audioeszközön tárolt zeneszámokat, amennyiben
az eszköz támogatja az A2DP (Advenced Audio
Distribution Profile) Bluetooth profilt.
1
2
3
4
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
többször, a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
Indítsa el a lejátszást a külső
eszközön.
Állítsa be a hangerőt a készüléken.
A hangerőszint beállítása
A Bluetooth audioeszköz és e készülék közötti
jelszint különbség a hangerő módosításával
kiegyenlíthető.
1 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth
audioeszközön, és állítsa be a hangerőt
közepes szintre az eszközön.
2 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
3 Nyomja meg többször a kiválasztó gombot a
„BTA” kijelzés megjelenítéséhez, majd a
hangerőszabályzóval állítsa be a jelszintet (–8
dB és 18 dB között).
18
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
A külső audioeszköz vezérlése
ezzel a készülékkel
Egyéb funkciók
A hangjellemzõk beállítása
Az alábbi funkciókat abban az esetben
működtetheti, ha az audioeszköz támogatja az
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth technológiát. (A működtetés módja az
audioeszköz típusától függően eltérhet.)
A különböző hangjellemzők
beállítása
Funkció
Gombnyomás
1
Lejátszás
(6) (PAUSE)* ezen a
készüléken.
Szünet
(6) (PAUSE)* ezen a
készüléken.
Műsorszámok
átugrása
SEEK +/– (./>) [minden
műsorszámhoz egyszer]
* Lehetnek olyan eszközök, melyeknél kétszer kell
megnyomni.
A fentiektől eltérő funkciókat az audioeszköz
kezelőszerveivel kell működtetni.
Megjegyzések
• Audioeszközről történő lejátszás esetén a
csatlakoztatott audioeszköz olyan információi, mint
például a műsorszám száma, lejátszási ideje,
lejátszási állapot stb. nem jelennek meg ezen a
készüléken.
• Ha ezen a készüléken átkapcsol egy másik
műsorforrásra, az audioeszközön folytatódik a
lejátszás.
Hasznos tudnivaló
Olyan mobiltelefont csatlakoztathat külső
audioeszközként, mely támogatja az A2DP (Advenced
Audio Distribution Profile) profilt.
Az összes párosított eszköz
regisztrációjának törlése
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Ha a „ ” világít, tartsa nyomva a (BT)
gombot mindaddig, míg a „ ” ki nem
alszik.
3
4
5
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Nyomja meg a kiválasztó gombot
mindaddig, míg a „BT INIT” kijelzés
meg nem jelenik.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A törlés megkezdődik.
Az összes eszköz regisztrációjának törlése 3
másodpercet vesz igénybe. Amíg az
„INITIAL” villog, ne kapcsolja ki a
készüléket.
2
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt kijelzés
megjelenéséig.
A kiválasztott funkció beállításához
forgassa a hangerőszabályzót.
Öt másodperc után a kijelző visszakapcsol a
normál lejátszásnak vagy rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
EQ3
7 különböző zenei stílushoz igazodó hangzáskép
beállítása.
LOW*1, MID*1, HI*1 (20. oldal)
BAL (hangerőegyensúly)
A jobb és bal hangsugárzók közötti
hangerőegyensúly beállítása.
FAD (első-hátsó hangerőegyensúly)
Az első és hátsó hangsugárzók közötti
hangerőkülönbség beállítása.
SUB*2 (mélyhangsugárzó hangereje)
A mélyhangsugárzó hangerejének beállítása.
(Az „ATT” a legalacsonyabb szint.)
AUX*3 (AUX jelszint)
A csatlakoztatott külső készülékek hangerejének
beállítása: „+18 dB”–„0 dB”–„–8 dB”.
Ezzel a beállítással szükségtelenné válik az
egyes források közötti hangerőkülönbség
kiegyenlítése.
BTA*4 (BT-audio jelszint)
Az egyes csatlakoztatott Bluetooth
audioeszközök hangerejének beállítása. Ezzel a
beállítással szükségtelenné válik az egyes
források közötti hangerőkülönbség
kiegyenlítése (18. oldal).
Beállítható értékek: „+18 dB”–„0 dB”–„–8 dB”.
*1 Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta.
*2 Ha az audiokimenet „SUB-OUT” értékre van állítva
(20. oldal).
*3 Ha az AUX funkciót bekapcsolta.
4
* Ha a Bluetooth audioeszközt működteti (18. oldal).
19
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
A hangszínszabályzó beállítása —
EQ3
Az EQ3 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1
2
3
4
Válassza ki a műsorforrást, majd a
kiválasztó gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az „EQ3”
pontot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „CUSTOM” beállítást.
A kiválasztó gomb többszöri
megnyomásával válasszon a „LOW”,
„MID” vagy „HI” beállítások közül.
A kiválasztott funkció beállításához
forgassa a hangerőszabályzót.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB és +10 dB közötti tartományban.
Ismételje meg a 3–4. lépéseket a
hangszínszabályzó görbe beállításához.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a kiválasztó gombot a beállítás
befejezése előtt.
Öt másodperc után a kijelző visszakapcsol a
normál lejátszásnak vagy rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
Hasznos tudnivaló
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
Az alapbeállítási menü — SET
1
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítási menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt kijelzés
megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a beállítást (például „ON”
vagy „OFF”).
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
20
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (8. oldal)
CT (pontos idő) (13., 15. oldal)
BEEP
A hangjelzés be-, kikapcsolása: „ON”, „OFF”.
AUX-A*1 (AUX audio)
Az AUX forrás kiválasztása a kijelzőn: „ON”,
„OFF” (21. oldal).
A.OFF
Kikapcsolt állapotban a készüléket a beállított
idő letelte után önműködően áramtalanítja:
„NO”, „30S (másodperc)”, „30M (perc)”, „60M
(perc)”.
SUB/REAR*1
Az audiokimenet beállítása: „SUB-OUT”
(mélysugárzó), „REAR-OUT” (végerősítő).
DEMO (bemutató)
A bemutató be-, kikapcsolása: „ON”, „OFF”.
DIM (háttérfényerő)
A kijelző háttérfényerejének beállítása: „ON”,
„OFF”.
A.SCRL (önműködő görgetés)
Hosszú szövegek görgetése: „ON”, „OFF”.
LOCAL (vételi érzékenység)
– „ON”: csak a jól fogható rádióadók
behangolása.
– „OFF”: normál vételi mód.
MONO*2 (mono vételi mód)
Gyenge FM-vétel esetén a mono vételi mód
javítja a hangminőséget: „ON”, „OFF”.
REG*2 (regionális műsor) (14. oldal)
LPF*3 (aluláteresztő szűrő)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „OFF”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”,
„140Hz”, „160Hz”.
LPF NORM/REV*3 (aluláteresztő szűrő normál,
fordított)
A fázis beállítása az aluláteresztő szűrő
bekapcsolt állapotában: „NORM”, „REV”.
HPF (felüláteresztő szűrő)
Az első, hátsó hangsugárzók levágási
frekvenciájának beállítása: „OFF”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”, „140Hz”, „160Hz”.
LOUD (fiziológiai hangerő)
A hangtisztaság megőrzése alacsony
hangerőnél, a mély és a magas hangok
kiemelésével: „ON”, „OFF”.
BTM (13. oldal)
BT INIT*1 (19. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vételi üzemmódban.
*3 Ha a „SUB-OUT” audiokimenetet választotta.
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Külsõ készülék használata
CD-váltó
A lemezváltó kiválasztása
Külső audiokészülék
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó
minijack) hordozható audioeszközt
csatlakoztathat, majd a megfelelő műsorforrás
kiválasztása után a külső eszköz műsorát a jármű
hangszóróin keresztül hallgathatja. A készülék és
a külső audioeszköz hangerőkülönbsége
kiegyenlíthető. Kövesse az alábbi eljárást:
Hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1 Nyomja meg többször a (SOURCE) gombot a
„CD” megjelenéséig.
2 Nyomja meg többször a (MODE) gombot a
kívánt váltó megjelenéséig.
Váltó száma
Lemez száma
A lejátszás megkezdődik.
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
Albumok és lemezek léptetése
1 Lejátszás közben nyomja meg az (1)/(2)
(ALBUM –/+) gombot.
Átugrás
AUX
AUX
Csatlakozóvezeték*
(külön megvásárolható)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
A hangerőszint beállítása
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg többször a (SOURCE) gombot
az „AUX” megjelenéséig.
Megjelenik az „AUX FRONT IN” üzenet.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 Állítsa be a hangerőszintet (19. oldal).
Nyomja meg az (1)/(2)
(ALBUM –/+) gombot
album
majd engedje fel (csak rövid
ideig tartsa nyomva).
albumok
folyamatos
átugrása
majd nyomja meg ismét a
felengedés után két
másodpercen belül.
lemezek
ismételten.
lemezek
folyamatos
átugrása
majd nyomja meg ismét két
másodpercen belül, és tartsa
lenyomva.
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1 Lejátszás közben nyomja meg többször a(3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot, a kívánt
funkció megjelenéséig.
Kiválasztás
DISC
Lejátszás
A lemez ismételten.
SHUF
CHANGER
A váltóban lévő műsorszámok
lejátszása véletlen sorrendben.
SHUF ALL
Az összes váltó összes
műsorszámának lejátszása
véletlen sorrendben.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF OFF” kijelzést.
21
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Forgókapcsolós távvezérlő RM-X4S
A címke felragasztása
Ragassza fel a megfelelő címkét a távvezérlőre
attól függően, hogy milyen helyzetben szereli azt
fel.
A működtetési irány megváltoztatása
A vezérlő működtetési irányát gyárilag az ábrán
látható módon állították be.
növelés
csökkentés
SEL
MODE
DSPL
Ha a kormányoszlop jobb oldalára kell
felszerelni a forgókapcsolós távvezérlőt, akkor
megfordíthatja a működtetési irányt.
DSPL
MODE
SEL
1 A VOL szabályozót benyomva tartva, nyomja
meg és tartsa nyomva a (SEL) gombot.
A kezelőszervek elhelyezkedése
A forgókapcsolós távvezérlő és a készülék
azonos elnevezésű gombjai ugyanazt a funkciót
vezérlik a készüléken.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
A készülék alábbi funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel.
• ATT (némítás) gomb
A hang némítására szolgál. A némítás
kikapcsolásához nyomja meg újból.
• SEL (kiválasztó) gomb
Funkciója azonos a készülék kiválasztó gombjáéval.
PRESET/DISC vezérlő
CD: funkciója azonos a készülék (1)/(2)
(ALBUM –/+) gombjával (nyomja be és
forgassa).
Rádió: tárolt rádióállomások behívása (nyomja
be és forgassa).
• VOL (hangerő) szabályzó
Funkciója azonos a készülék
hangerőszabályzójával (forgassa).
• SEEK/AMS vezérlő
Funkciója azonos a készülék (SEEK) +/–
gombjával (forgassa, vagy forgassa és tartsa
elfordítva).
• DSPL (kijelző) gomb
A kijelzések beállítása.
22
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
További információk
Óvintézkedések
• Ha járműje a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg a
készülék kellő mértékben lehűl.
• Ha a jármű motoros antennával rendelkezik, az
antenna önműködően kitolódik, amikor a
készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára csapódhat le a kiolvasófejen és a készülék kijelzőjén. A
készülék ilyenkor hibásan működhet. Ilyen esetben
vegye ki a lemezt, és várjon kb. egy órát, hogy a
lecsapódott nedvesség elpárologjon.
• NEM LEHET lejátszani az alábbi lemezeket
– Gyenge felvételi minőségű CD-R, CD-RW lemezek.
– Nem kompatibilis eszközzel készített CD-R,
CD-RW lemezek.
– Nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW lemezek.
– CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD
formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/2.
szint, Joliet/Romeo vagy többmenetes
formátumban rögzített MP3 lemezek.
Az MP3, WMA fájlok lejátszási sorrendje
Mappa
(album)
MP3, WMA
MP3, WMA fájl
(műsorszám)
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és a lemezekre.
A lemezek helyes kezelése
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső
terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Lejátszás előtt tisztítsa meg a
lemezt egy tisztítókendővel,
középről sugárirányban kifelé
haladva. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási tisztítószereket.
• Ez a készülék olyan lemezek
lejátszására alkalmas, melyek
megfelelnek a Compact Disc-re
(CD) vonatkozó szabvány előírásainak. A
DualDiscs lemezek, és egyes másolásvédelemmel
ellátott zenei lemezek nem felelnek meg a CDszabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet
lejátszani azokat.
• NEM SZABAD lejátszani a készülékkel az
alábbi lemezeket
– Lemez, melyen ragasztószalag, papír vagy
ragasztómaradvány van. Az ilyen lemez
üzemzavart okozhat, illetve a lemez sérülhet.
– Nem szabványos alakú lemezek (pl. kártya, szív,
csillag stb.). Ne próbáljon meg ilyen lemezt
lejátszani, mert a készülék károsodhat.
– 8 cm-es lemezek.
A CD-R, CD-RW lemezekről
• Legnagyobb mennyiségek: (csak CD-R, CD-RW)
– mappák (albumok): 150 (beleértve a
gyökérkönyvtárat is),
– fájlok (műsorszámok) és mappák: 300 (ha a
mappa vagy fájl neve több karaktert tartalmaz,
az érték kisebb lehet, mint 300),
– a mappa, fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma: 32 (Joliet) vagy 64 (Romeo).
• Ha egy lemez CD-DA menettel kezdődik, akkor
azt CD-DA lemezként ismeri fel a készülék, és a
lejátszás a következő menet eléréséig folytatódik.
Az MP3 fájlokról
• Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére. A
tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/10-ed része lesz.
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 változata
csak az MP3 fájlokra érvényes. Az ID mező 15/30
karakter (1.0 és 1.1) vagy 63/126 karakter (2.2, 2.3
és 2.4) hosszúságú lehet.
• MP3 fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez a
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
Megjegyzés
Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik le,
a lejátszás szaggatottá válhat.
A WMA fájlokról
• A WMA (Windows Media Audio) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített
audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül
1/22-ed* része lesz.
• A WMA mező hossza 63 karakter.
• WMA fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) WMA fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre, hátra,
az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés
Az alábbi WMA fájlok lejátszása nem támogatott:
– veszteség nélküli tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
23
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
A Bluetooth funkcióról
Mi is az a Bluetooth technológia?
• A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli
technológia, mely drótnélküli adatátvitelt tesz
lehetővé digitális eszközök, pl. mobiltelefon és
kihangosító (headset) között. A Bluetooth vezeték
nélküli technológia működési tartománya kb. 10
méter. Általában két eszköz összekapcsolására
használják, de vannak olyan készülékek, melyek
egyszerre több eszköz csatlakoztatását is lehetővé
teszik.
• Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, mert a
Bluetooth vezeték nélküli technológia, ráadásul az
eszközöknek nem szükséges egymással szemben
lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a
kívánt Bluetooth-eszközt elhelyezheti pl. a
táskájában, a zsebében stb.
• A Bluetooth technológia egyben nemzetközi
szabvány is, melyet világszerte vállalatok milliói
támogatnak és alkalmaznak.
A Bluetooth adatátvitelről
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési
tartománya kb. 10 méter.
A legnagyobb adatátviteli tartomány az
akadályoktól (személyek, fémek, falak stb.) és az
elektromágneses környezettől függően változhat.
• Az alábbi körülmények befolyásolhatják a
Bluetooth adatátvitel érzékenységét.
– Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály – pl. személy, fémtárgy vagy fal – van.
– E készülék közelében 2,4 GHz-en adatátviteli
eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz,
drótnélküli telefon vagy mikrohullámú sütő
működik.
• Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli
LAN technológia (IEEE802.11 b/g) azonos
frekvenciát alkalmaznak, mikrohullámú
interferencia fordulhat elő, ami csökkentheti az
adatátvitel sebességét, növelheti a zajt vagy hibás
kapcsolódást eredményezhet, ha ezt a készüléket
vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.
Ilyen esetben tegye a következőket.
– Ezt a készüléket legalább 10 méter távolságra
használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
– Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN
eszköztől mért 10 méteren belül használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
– Ezt a készüléket és a Bluetooth-eszközt a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
• A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak egyes
elektronikus orvosi berendezések működésében.
Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a
készüléket és a többi Bluetooth-eszközt, mert
balesetveszélyt jelenthetnek.
– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
– Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
• Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a
beállítások függvényében előfordulhat, hogy a
biztonság szintje nem elegendő. Legyen
körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat
használata során.
• Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel
közben előforduló információszivárgásért.
• Nem garantáljuk, hogy e készülék minden
Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.
– A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg
kell felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt
Bluetooth szabványnak, és a hitelesítési
feltételeknek.
– Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a
fentebb említett Bluetooth szabványoknak, az
eszköz jellemzőinek vagy műszaki adatainak
függvényében előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem
működnek megfelelően.
– Az eszköz típusától és a külső körülményektől
függően előfordulhat, hogy a kihangosítóval
történő adatátvitel közben zaj észlelhető.
• A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy az adatátvitel megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
Egyéb információk
• Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok jelenléte
vagy a külső környezet jellege miatt a Bluetooth
funkció nem használható a mobiltelefonnal.
• Ha a Bluetooth funkció használatát követően
rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a
Bluetooth-eszköz használatát. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
24
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
A csatlakozók tisztítása
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az
előlapot (8. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és
az előlapon található csatlakozókat vatta
segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel a
csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a csatlakozók
megsérülhetnek.
+ oldal felfelé nézzen
2
c
A készüléken
1
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
Az előlap
hátoldalán
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje
szét és ne dobja tűzbe.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték
kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a
készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Biztosíték (10 A)
25
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Válassza le az előlapot (8. oldal).
2 Óvatosan nyomja össze a védőkeret
kétoldalát, majd válassza le.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a MEX-BT2700 típusú
készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
CD-lejátszó
Jel-zaj arány: 120 dB
Frekvenciamenet: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Beépített vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 150 kHz
Hasznos érzékenység: 10 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel-zaj arány: 70 dB (mono)
Áthallás: 40 dB (1 kHz-nél)
Frekvenciamenet: 20–15 000 Hz
x
MW/LW
2
A készülék kivétele.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
A kampók befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Szelektivitás: MW: 26 µV, LW: 45 µV
Vezeték nélküli adatátvitel
Adatátviteli rendszer:
Bluetooth Standard version 2.0
Kimenet:
Bluetooth szabvány Power Class 2 (Legnagyobb 4
dBm)
Legnagyobb adatátviteli távolság:
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4–2,4835 GHz)
Moduláció: FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)
*1 A tényleges tartomány több tényezőtől is függ, pl.
az eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú
sütő körüli mágneses tértől, statikus
elektromosságtól, vételi érzékenységtől, az
antenna teljesítményétől, operációsrendszertől,
szoftvertől stb.
2
* Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök
közötti adatátvitel típusához igazodnak.
Erősítő
Kimenet: hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
26
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Általános jellemzők
Kimenetek:
Audiokimenetek (mély, hátsó kapcsolható)
Mélysugárzó kimenet (mono)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
Telefon némítás csatlakozó
BUS vezérlőbemenet
BUS hangbemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB 60 Hz-nél (XPLOD)
Közép: ±10 dB 1 kHz-nél (XPLOD)
Magas: ±10 dB 10 kHz-nél (XPLOD)
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm (szé × ma ×
mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Távvezérlő: RM-X304
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok, külső eszközök:
Forgókapcsolós távvezérlő: RM-X4S
BUS vezeték (az RCA-vezetékkel együtt):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD-váltó (6 lemezes): CDX-T69
Jelforrásválasztó: XA-C40
iPod csatlakozó adapter: XA-120IP
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A doboz tömőanyaga papírból készült.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a
kezelési utasításokat.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg az alábbi támogatási honlapot.
Támogatási honlap
http://support.sony-europe.com/
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat és a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja és a kijelzőről eltűnik minden
kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal.
Nincs hang.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader
szabályozó (FAD) középső beállítását.
• A Bluetooth audioeszközön szünetel a lejátszás.
t Folytassa a lejátszást.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (20. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről, vagy a csatlakozás nem megfelelő.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak egyeztetve a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
Ha 5 percig nem végez műveletet, és a „DEMO-ON”
beállítás van kiválasztva, a bemutató elindul.
t Válassza ki a „DEMO-OFF” beállítást (20. oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A „DIM-ON” beállítást választotta ki (20. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(OFF) gombot.
t A kijelzés bekapcsolásához tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (25. oldal).
folytatás a következő oldalon t
27
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
Az önműködő áramtalanítási funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítási funkció a készülék kikapcsolása után
lép működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra tervezett CD-R, CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani (23. oldal).
MP3, WMA fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA
formátummal és verziószámmal (23. oldal).
Egyes MP3 vagy WMA fájlok lejátszása
hosszabb idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel.
– Bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez.
– Többmenetes lemez.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „A.SCRL” menüpont „OFF” beállítása van kiválasztva.
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (20. oldal).
t Tartsa nyomva a (DSPL) (SCRL) gombot.
A hang ugrik.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű stabil részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a RESET gombot (7. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• A csatlakoztatás nem megfelelő.
t Csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlővezetéket (kék), vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű
antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez (csak
ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített
FM, MW, LW antennával rendelkezik).
t Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
t Ha a motoros antenna nem tolódik ki, ellenőrizze
a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll: válassza ki a
„LOCAL-ON” beállítást (20. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza ki a „LOCAL-OFF” beállítást (20.
oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza ki a „MONO-ON” beállítást (20. oldal).
Az FM sztereó adás csak monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza ki a „MONO-OFF” beállítást (20. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (14. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
t Kapcsolja be a TA funkciót (14. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• A pillanatnyi állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
Bluetooth funkció
A kapcsolódó eszköz nem ismeri fel ezt a
készüléket.
• Mielőtt a kapcsolatfelvételt megkezdené, kapcsolja
ezt a készüléket kapcsolatfelvétel készenléti
állapotba.
• Amíg egy külső Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik,
ez a készülék nem ismerhető fel egy másik
Bluetooth-eszközzel. Szüntesse meg a pillanatnyi
kapcsolatot, és a másik eszközzel ismertesse fel ezt a
készüléket.
• Miután a kapcsolatfelvétel megtörtént, kapcsolja be a
Bluetooth-jelkimenetet (17. oldal).
A kapcsolódás nem lehetséges.
• Párosítsa ezt a készüléket egy Bluetooth-eszközről,
illetve fordítva. A kapcsolódás vezérlése csak az
egyik oldalról lehetséges (erről a készülékről vagy
egy Bluetooth-eszközről), mindkettőről nem.
• Ellenőrizze a párosítási és kapcsolódási eljárást a
külső eszköz stb. kezelési útmutatójában, és hajtsa
végre újból a műveletet.
A beszélgetőpartner hangereje alacsony.
Állítsa be a hangerőszintet.
28
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
A beszélgetőpartner túl alacsony vagy túl
magas hangerőre panaszkodik.
Állítsa be a megfelelő hangerőt a mikrofon erősítés
(Mic Gain) funkcióval (17. oldal).
A beszélgetés közben visszhang vagy zaj
észlelhető.
• Csökkentse a hangerőt.
• Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja meg
csökkenteni azt.
Például, ha az ablak le van húzva és a forgalom zaja
erős, húzza fel az ablakot. Ha a légkondicionáló zaja
erős, állítsa kisebb fokozatra azt.
A telefon nem kapcsolódik a készülékhez.
Amíg zeneszámokat játszik le a Bluetooth kapcsolaton
keresztül, a telefon nem csatlakoztatható (a
(kihangosító) gomb megnyomásával sem).
t Indítsa el a kapcsolódást a telefonon.
A telefonból hallható hang minősége nem
megfelelő.
A hangminőség a mobiltelefon vételi körülményeitől
is függ.
t Hajtson olyan helyre járművével, ahol a
mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.
A csatlakoztatott audioeszköz hangereje túl
alacsony (magas).
A külső eszközök alap-hangerőszintje eltérő.
t Állítsa be a megfelelő hangerőt a külső eszközön
vagy ezen a készüléken.
Bluetooth audioeszközről történő
zenelejátszás közben hangkiesés fordul elő.
• Csökkentse a távolságot e készülék és a Bluetooth
audioeszköz között.
• Ha a Bluetooth audioeszközt olyan tokban tárolja,
mely akadályozza a megfelelő vételt, a használat
idejére vegye ki azt a tokból.
• A közelben több Bluetooth vagy egyéb,
rádióhullámokat kibocsátó eszköz működik.
t Kapcsolja ki a többi eszközt.
t Hozza közelebb a külső audioeszközt.
• Abban a pillanatban, amikor e készülékhez egy
mobiltelefon kapcsolódik, a lejátszás rövid időre
megszakad. Nem hibajelenség.
A csatlakoztatott Bluetooth audioeszköz nem
vezérelhető.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth
audioeszköz támogatja-e az AVRCP szabványt.
Egyes funkciók nem működnek.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e
az adott funkciót.
Akaratlanul fogadott egy hívást.
A csatlakoztatott készüléken be volt állítva az
önműködő hívásfogadás funkció.
Kihangosított beszélgetés közben a jármű
hangszórója nem szól.
Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából hallható,
állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a hang a jármű
hangszórójából legyen hallható.
Kapcsolódás közben az „OFF BT” jelenik meg.
Tartsa nyomva a (BT) gombot a „ ” kikapcsolásáig,
majd indítsa újra a kapcsolódást (19. oldal).
Hibakijelzések, üzenetek
ERROR*1
• A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.*2
t Tisztítsa meg, vagy helyezze be megfelelően a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
• A Z gombbal vegye ki a lemezt.
FAILURE
A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési, üzembe
helyezési útmutató részben.
LOAD
A CD-váltó éppen betölti a lemezt.
t Várjon, amíg a betöltés befejeződik.
L. SEEK +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a (SEEK) +/–
gombot. A készülék keresni kezd egy másik olyan
állomást, mely azonos PI adatokkal (műsortípussal)
rendelkezik (a „PI SEEK” megjelenik).
NO DISC
A CD-váltóban nincs lemez.
t Helyezzen lemezeket a CD-váltóba.
NO MAG
A lemeztárat nem helyezte be a CD-váltóba.
t Helyezze a lemeztárat a CD-váltóba.
NO MUSIC
A lemezen nincsenek zenei fájlok.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt ebbe a
készülékbe, vagy az MP3 kompatibilis CD-váltóba.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz lemez-, album-, előadó-,
műsorszámnév információkat.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
OFFSET
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet nem
tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony szakszervizhez.
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és album
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
RESET
A CD-egység és a CD-váltó valamilyen hiba miatt
nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (7. oldal).
folytatás a következő oldalon t
29
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2700\02 vegleges\MEXBT2700\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
*1 Ha CD-lejátszás közben hiba lép fel, a CD-lemez
sorszáma nem jelenik meg a kijelzőn.
*2 A kijelzőn megjelenik annak a lemeznek a
sorszáma, amelyik a hibát okozza.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a
MEX-BT2700 megfelel a vonatkozó
alapvető követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
További információt a következő honlapon
találhat:
http://www.compliance.sony.de
30
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Tuesday, December 9, 2008 8:03 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
MEX-BT2700
4-125-798-21 (1)
Download PDF

advertising