Sony | MEX-BT3600U | Sony MEX-BT3600U Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
3-299-319-11(1)
Bluetooth audiorendszer
Bluetooth™
audiorendszer
HU
Kezelési útmutató
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 20. oldalon olvashat.
MEX-BT3600U
© 2008 Sony Corporation
MEX-BT3600U
3-299-319-11(1)
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooII II
2008. 06. 05. 4:16:30
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooIII III
2008. 06. 05. 4:16:30
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
3-299-376-11(1)
Csatlakoztatási ábra
A készüléket csak a műszerfalba szerelve szabad
használni, mivel a készülék hátoldala használat
közben felforrósodik.
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
• Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait vagy
hőleadó felületeit.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt a
kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a rögzítőkeretet  és a külső védőkeretet . A részletekről
olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt (4).
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlő vezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó-csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzócsatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó-csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa
I
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
Megjegyzés
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooIV IV
2008. 06. 05. 4:16:30
1







×2
Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Erősítő
Hátsó hangsugárzó
RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő
Aktív mélyhangsugárzó
2
FRONT AUDIO OUT
SUB AUDIO OUT
REAR
AUDIO OUT
II
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooV V
2008. 06. 05. 4:16:30
3
*2
*2
*2
FRONT
AUDIO OUT
*3
L
SUB AUDIO OUT
R
SUB REAR FRONT
AUDIO OUT
*1 A jármű antennájából
REAR
AUDIO OUT

Biztosíték
(10 A)
REMOTE
IN

Legnagyobb
áramfelvétel 0,3 A
A
AMP REM
Kék, fehér csíkos
B
ATT
Világoskék
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
III
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooVI VI
2008. 06. 05. 4:16:30
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
2
* (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
3
* Vezetékkel felfelé helyezze be.
1
lila
2
3
4
5
6
szürke
fehér
7
zöld
8
+
jobb hátsó hangszóró
−
jobb hátsó hangszóró
+
jobb első hangszóró
−
jobb első hangszóró
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
1
3
5
7
2
4
6
8
A jármű hangszóró
csatlakozójából
5
7
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
8
4
Sárga
állandó tápfeszültség
5
Kék
motoros antenna vezérlés
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es állásban nincsenek érintkezők.
IV
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooVII VII
2008. 06. 05. 4:16:30
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
 A kioldókulcsokat  akassza a keret  két
oldalába.
 Húzza ki a kioldókulcsot a  külső védőkeret
 eltávolításához.
2 Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5–2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5–3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
 gombbal. Nyomja meg a gombot, majd az
előlapot maga felé húzva válassza le.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a kezelési útmutató további
fejezeteiben olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen
kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a gyújtás
kikapcsolása után tartsa nyomva az  gombot
mindaddig, míg a kijelző ki nem alszik.
V
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooVIII VIII
2008. 06. 05. 4:16:30
4
1
A kioldókulcsot megfelelően illessze a
kerethez.



2

A kampók befelé nézzenek




VI
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooIX IX
2008. 06. 05. 4:16:30
5
1
182
mm
53 m
m

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




VII
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooX X
2008. 06. 05. 4:16:30
6
A
B
VIII
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooXI XI
2008. 06. 05. 4:16:30
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
4
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
b
Sárga
c
Külső tápfeszültség csatlakozó
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű.
IX
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooXII XII
Sárga
Sárga
2008. 06. 05. 4:16:30
3-299-320-11(1)
Bluetooth™
audiorendszer
A Bluetooth funkció rövid áttekintése
Ebben az fejezetben rövid áttekintést adunk a Bluetooth vezeték nélküli technológiáról,
és ismertetjük a készülék használatának alaplépéseit. A teljes részletes leírást a kezelési
útmutató további fejezetiben olvashatja.
X
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooXIII XIII
2008. 06. 05. 4:16:30
GOMBOK ÉS IKONOK
Gombok és ikonok
Ikon állapot
Világít
Bluetooth-jel bekapcsolva
Villog
Párosítási készenlét
Nincs
Bluetooth-jel kikapcsolva
Világít
Kapcsolódva a mobiltelefonhoz
Villog
A kapcsolódás a mobiltelefonhoz folyamatban
Nincs
Nincs kapcsolat
Világít
Kapcsolódva az audioeszközhöz
Villog
A kapcsolódás az audioeszközhöz folyamatban
Nincs
Nincs kapcsolat
XI
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooXIV XIV
2008. 06. 05. 4:16:30
A BLUETOOTH FUNKCIÓ 3 LÉPÉSE
 Párosítás

Első lépésként fel kell ismertetnie („párosítania” kell) a Bluetooth-eszközt (mobiltelefont stb.) és ezt a
készüléket. Az első használat után a későbbiekben nincs szükség párosításra.
 Kapcsolódás

A párosítás esetenként lehetővé teszi az eszköz önműködő kapcsolódását. Ha a párosítás után szeretné
használni az eszközt, kapcsolódnia kell ahhoz.
 Kihangosítás, zenelejátszás
Kapcsolódás után hívásokat hangosíthat ki, illetve zenét játszhat le.
PÁROSÍTÁS
Műveletek ezen a készüléken
Műveletek a Bluetooth-eszközön
× 5 másodperc
1
,
2
3
4
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooXV XV
Keresés
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
Válassza ki az
„XPLOD” opciót.
Jelszó: „0000”
XII
2008. 06. 05. 4:16:30
Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
5
Párosítás sikeres.
6
KAPCSOLÓDÁS
ON (Bluetooth-jel bekapcsolva)
1
× 3 másodperc t
,
Kapcsolódjon ehhez a készülékhez a mobiltelefon alkalmazásával.
1
,
Kapcsolódjon ehhez a készülékhez az audioeszköz alkalmazásával.
1
Megjegyzés
Erről a készülékről is kapcsolódhat egy Bluetooth-eszközhöz (lásd a kezelési útmutató további fejezeteit).
Ha nem tud a készülékről kapcsolódni a Bluetooth-eszközhöz végezze el ismét a párosítást.
XIII
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooXVI XVI
2008. 06. 05. 4:16:30
KIHANGOSÍTÁS
Funkció
Gombnyomás
Hívásfogadás
Hívás befejezése
vagy 
Hívás elutasítása
Újratárcsázás
× 2 másodperc
1  t
2
Hívásátadás
× 3 másodperc
× 2 másodperc
ZENELEJÁTSZÁS
Funkció
Zenehallgatás
Gombnyomás
1  t
2 Indítsa el a lejátszást az audioeszközön.
Lejátszás/szünet (AVRCP)*
Műsorszámok léptetése (AVRCP)*
 (PAUSE)
./>
* A mûködés az audioeszköztõl függõen eltérõ lehet.
XIV
szarmaztatottMEX-BT3600U BluetooXVII XVII
2008. 06. 05. 4:16:31
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
A biztonság érdekében ezt a készüléket
feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A
beszerelés és a csatlakoztatás módját lásd a
beszerelési, csatlakoztatási útmutató részben.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
A működési feszültséget és más adatokat jelző
azonosító tábla a készülék alján található.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
A Sony Corporation tanúsítja, hogy a MEXBT3600U készülék megfelel az 1999/5/EC
számú direktíva általános követelményeinek és
egyéb vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel az alábbi honlapot:
http://www.compliance.sony.de/
Ezen rádiós készülék használata nem
megengedett Norvégiában, Svalbard, NyAlesund központjának 20 km-es sugarú
körzetében.
Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó
országok vásárlóinak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elemek hulladékként
való eltávolítása (használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó tápfeszültség szükséges a beépített elemekből, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kiejlölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Az „ATRAC”, az „ATRAC AD” és a
SonicStage, valamint ezek logoja a Sony
Corporation védjegyei.
A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logo a
Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
2
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth
SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a
vállalat engedélyével történt. Minden más, az
ebben az útmutatóban előforduló márkanév
annak jogos tulajdonosának védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
A Microsoft, a Windows
Media és a Windows logo a
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Figyelmeztetés a jármű
gyújtáskapcsolójának ACC helyzetével
kapcsolatban
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (20. oldal).
Kikapcsolás után a készülék önműködően és
teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő
letelik. Ezzel az akkumulátor kimerülése
megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a
gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva az
(OFF) gombot amíg a kijelző kialszik.
3
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Tartalomjegyzék
Tisztelt Vásárló! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bluetooth funkció
Kezdeti lépések
Bluetooth műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Párosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth ikonok jelentése . . . . . . . . . . .
Kapcsolódás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth-jelkimenet bekapcsolása a
készüléken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapcsolódás mobiltelefonhoz . . . . . . . . . .
Audioeszköz csatlakoztatása . . . . . . . . . . .
Kihangosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Híváskezdeményezés . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásátadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanghívás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zenelejátszás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zenelejátszás külső audioeszközről . . . . . .
A külső audioeszköz vezérlése ezzel a
készülékkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az összes párosított eszköz regisztrációjának
törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A csatlakoztatott készülékek hangerejének
beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az előlap visszahelyezése. . . . . . . . . . . . . . . 7
A kezelőszervek és az
alapműveletek
Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A távvezérlő előkészítése RM-X304 . . . . . 10
Műsorszám keresése
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
CD
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rádió
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . . 12
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . 12
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A memóriában tárolt állomások előhívása . 12
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az AF és TA funkciók használata . . . . . . . 13
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 14
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . . 14
USB-eszközök
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . 14
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Háttértár típusú audioeszközön lévő
műsorszámok hallgatása . . . . . . . . . . . . . . . 15
„Walkman”-en (ATRAC audioeszközön) lévő
műsorszámok hallgatása . . . . . . . . . . . . . . . 15
További funkciók
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . .
A különböző hangjellemzők beállítása . . .
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az alapbeállítási menü — SET. . . . . . . . . . . .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forgókapcsolós távvezérlő RM-X4S . . . . .
19
19
19
19
20
20
21
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Megjegyzések a lemezekről . . . . . . . . . . . . 22
USB-eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MP3, WMA, AAC fájlok lejátszási sorrendje
(CD-R, CD-RW vagy háttértár) . . . . . . . . . 23
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
A WMA fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Az AAC fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Az ATRAC fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A Bluetooth funkcióról . . . . . . . . . . . . . . . 24
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . . 29
4
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, és megvásárolta ezt a Sony Bluetooth™ audio rendszert.
Az alábbi jellemzőknek köszönhetően minden
bizonnyal élvezetesebb vezetésben lesz része.
• CD-lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD TEXT*
lemezeket is beleértve) és a CD-R, CD-RW
lemezeket (MP3, WMA, AAC fájlokat (23.
oldal)).
Lemez típusa
Felirat a lemezen
CD-DA
MP3
WMA
AAC
• Rádióvétel
– Hullámsávonként (FM1, FM2, FM3, MW és
LW) akár 6 rádióállomást tárolhat.
– BTM (vételi minőség szerinti tárolás): a
készülék a vételi minőség szerinti sorrendben
tárolja az állomásokat, a legjobban fogható
adóval kezdve.
• RDS funkciók
– Az RDS (Radio Data System) rendszerű FM
állomások szolgáltatásait is használhatja.
• Bluetooth funkció
– Kihangosítható telefonbeszélgetés a
járműben. A készülékkel fogadhatja a
hívásokat és újratárcsázhat.
– Zenelejátszás a mobiltelefonról vagy külső
audioeszközről.
– HFP 1.0, HSP, A2DP és AVRCP profilok
támogatása.
• Keresés funkció
– Quick-BrowZer: gyorsan és egyszerűen kereshet műsorszámokat a CD-lemezen és a készülékhez csatlakoztatott USB-eszközön (11. oldal).
• Hangbeállítás
– EQ3 stage2: 7 különböző hangzásbeállítási
minta közül választhat.
– Digital Music Plus (DM+): a digitálisan
tömörített műsorszámok, például MP3,
hangminőségének javítása.
• Külső készülékek vezérlése
USB-eszköz: az előlapi USB aljzathoz csatlakoztathat USB-háttértárat, vagy „Walkman”-t (ATRAC
audioeszköz). Az alkalmazható USB-eszközök típusait lásd „Az USB-eszközökről” (23. oldal) fejezetet,
vagy a Sony támogatási honlapját (27. oldal).
• Külső készülék
A készülék előlapján lévő AUX aljzat lehetőséget
nyújt hordozható audiokészülék csatlakoztatására.
Figyelem
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK,
ILLETVE AZ AHHOZ TARTOZÓ HARDVER ÉS/
VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL
SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ÉS AZ
AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEKÉRT, PROFITVESZTESÉGÉRT,
BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT,
LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS IDŐVESZTESÉGÉRT.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Biztonságos és hatékony használat
E készülék olyan megváltoztatása vagy átalakítása,
melyet a Sony kifejezetten nem engedélyez,
érvénytelenítheti a készülék használatának
jogosságát.
A készülék használatba vétele előtt kérjük,
ellenőrizze, vannak-e olyan helyi előírások, melyek
a Bluetooth-eszközök használatával kapcsolatban
további korlátozásokat vagy engedélyezéseket
tartalmaznak.
Vezetés
Ellenőrizze a készülék használatának helyén a
mobiltelefon és a kihangosító használatára
vonatkozó rendeleteket.
Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét. Ha a
forgalmi viszonyok megkívánják,
híváskezdeményezés és -fogadás előtt húzódjon az
út szélére vagy parkoljon le.
Csatlakoztatás külső készülékekhez
Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna,
olvassa el annak kezelési útmutatóját a részletes
biztonsági előírásokkal kapcsolatban.
Rádiófrekvenciás hatás
A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a jármű
nem megfelelően beszerelt vagy nem kellőképpen
árnyékolt elektronikus rendszereiben, pl. az
elektronikus befecskendező rendszerben, az
elektronikus fékrendszerben, az elektronikus
sebességtartó automatikában vagy a
légzsákrendszerben. Az eszköz beszerelésére vagy
szervizelésére vonatkozóan kérjük, konzultáljon a
jármű gyártójával vagy annak márkakereskedőjével.
A szakszerűtlen beszerelés vagy szervizelés
veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a készülékre
vonatkozó garanciát.
Érdeklődjön a jármű gyártójánál, hogy a
mobiltelefon járműben történő használata nem
befolyásolja-e a jármű elektronikus rendszerének
működését.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműbe szerelt
összes vezeték nélküli eszköz elhelyezése és
működése megfelelő-e.
5
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Segélyhívás
Ez a Bluetooth jármű kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus eszköz rádiójeleket,
celluláris és vonalas hálózatokat, illetve felhasználói
funkciókat alkalmaz, így a megfelelő minőségű
kapcsolat nem garantálható minden körülmények
között.
Éppen ezért a létfontosságú kommunikációhoz (pl.
segélyhíváshoz) nem szabad kizárólag az
elektronikus eszközökre hagyatkozni.
Ne feledje, hogy a hívások fogadása és
kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a
kihangosító és a hozzá kapcsolódó elektronikus
eszköz be van kapcsolva, és a megfelelő vételi
térerő biztosított.
A segélyhívás nem minden mobilhálózati területen
elérhető, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/
vagy telefon funkciók használata közben nem
használható.
Kérjük, tájékozódjon mobilszolgáltatójánál.
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet, például
közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb hatásának.
Kezdeti lépések
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
RESET
gomb
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
A távvezérlõ elõkészítése
A távvezérlő első használata előtt távolítsa el a
szigetelő lapot.
Hasznos tanács
Az elemek cseréjét lásd a „Karbantartás” fejezetben
(25. oldal).
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „CLOCK-ADJ” megjelenéséig.
3
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
Az órakijelzés villog.
4
5
6
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítás menü.
A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be
az óra és a perc értéket.
Beírási állás mozgatásához használja a
(SEEK) –/+ gombot.
Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A beállítás befejeződik, és az óra működni kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot. Az előző kijelzésre a (DSPL) gombbal
kapcsolhat vissza.
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Hasznos tanács
Az óra önműködően is beállítható az RDS szolgáltatás
használatával (14. oldal).
A csatlakoztatott készülékek
hangerejének beállítása
Ha Bluetooth kapcsolaton vagy az AUX
bemeneten keresztül hordozható audioeszközt
csatlakoztat, javasoljuk, hogy a megfelelő
hangerőt minden egyes külső készüléken állítsa
be, vagy használja e rendszer alapbeállítási
menüjét. Ha a Bluetooth kapcsolatot használja,
olvassa el „A hangerőszint beállítása” című részt
(18. oldal), illetve az AUX bemenethez
csatlakoztatott eszköz esetén „A hangerőszint
beállítása” című részt (21. oldal).
Az elõlap leválasztása
Az előlap visszahelyezése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a készülék
B-vel jelölt részéhez, majd nyomja a helyére az
előlap bal oldalát kattanásig (lásd az ábrát).
A
B
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot. A
hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja.
1
2
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
gombot, és húzza
maga felé az előlapot.
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
• USB-eszköz lejátszása közben ne válassza le az
előlapot, mert az USB-eszköz adatai
megsérülhetnek.
7
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
Fejegység
1 23
4
5
6
7 8
OFF
BROWSE
PUSH SELECT /
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
MODE
BLUETOOTH
BT
ALBUM
PTY
AF / TA
1
2
REP
SHUF
MIC
PAUSE
SCRL
3
4
5
6
DSPL
9 q; qa qs qd qfqg
ql
qh
AUX
qj
qk
w;
RESET
Ez a szakasz ismerteti a kezelőszervek
elhelyezkedését és az alapműveleteket. A
részleteket lásd a vonatkozó oldalakon.
Az USB-eszköz működését lásd az „USBeszközök” fejezetben (14. oldal).
A távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
kezelőszervei ugyanazt a funkciót vezérlik.
E Lemezbetöltő nyílás
A lemez behelyezése (feliratos oldallal
fölfelé) után a lejátszás önműködően elindul.
A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
H Z (lemezkiadás) gomb
A lemez kivétele.
B
I
(BROWSE) gomb 11. oldal
Belépés Quick-BrowZer üzemmódba.
C Vezérlőtárcsa, kiválasztó
(kihangosítás) gomb 11., 17., 19.
oldal
A hangerő beállítása, kategóriák kiválasztása
(forgassa), beállítások kiválasztása (nyomja
be és forgassa); hívás fogadása és befejezése
(nyomja be).
D SOURCE gomb
A hangerő beállítása (forgassa); menüpontok
kiválasztása (nyomja be és forgassa); hívás
fogadása és befejezése (nyomja be).
F Kijelző
G USB aljzat 14. oldal
USB-eszköz csatlakoztatásához.
J
(előlap leválasztó) gomb 7. oldal
(BACK) gomb 11. oldal
Visszatérés az előző képernyőhöz.
K Távvezérlés érzékelő
L SEEK –/+ gombok
CD, USB:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg ismét, és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
8
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés (tartsa
nyomva).
Bluetooth audioeszköz*1:
Műsorszámok átugrása (nyomja meg).
M MODE gomb 12. oldal
Hullámsáv választás (FM, MW, LW);
ATRAC audioeszköz lejátszási módjának
kiválasztása.
N BLUETOOTH gomb 15. oldal
A Bluetooth-jelkimenet ki- és bekapcsolása,
párosítás.
O AF (alternatív frekvenciák)/
TA (közlekedési hírek)/
PTY (műsortípus) gomb 13., 14. oldal
Az AF és TA beállítása (nyomja meg); a
PTY kiválasztása (tartsa nyomva) RDS
használata esetén.
P Számgombok
CD, USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (MP3, WMA, AAC
lejátszásakor)
Albumok léptetése (nyomja meg);
albumok folyamatos léptetése (tartsa
nyomva).
(3): REP 12. oldal
(4): SHUF 12. oldal
(6): PAUSE*2
A lejátszás szüneteltetése.
A folytatáshoz nyomja meg ismét.
Rádió:
Tárolt rádióállomások behívása (nyomja
meg); rádióállomások tárolása (nyomja meg
és tartsa nyomva).
Bluetooth audioeszköz*1:
(6): PAUSE*2
A lejátszás szüneteltetése.
A folytatáshoz nyomja meg ismét.
Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon:
(5): MIC 17. oldal
Megjegyzés
Ne takarja el a mikrofont, mert a kihangosító
funkció működésében üzemzavar keletkezhet.
*1 Ha Bluetooth audioeszközt (mely az AVRCP
*2
Bluetooth technológiát támogatja) csatlakoztatott.
Lehetnek olyan eszközök, melyeknél bizonyos
funkciók nem használhatók
Ha ezzel a készülékkel játszik le.
Megjegyzések
• Lemez kivétele, behelyezése előtt az USB-eszközt
húzza ki, a lemez sérülésének elkerülése
érdekében.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
Az USB fedél
Ha nem használja az USB aljzatot (G), használja a
mellékelt USB fedelet, hogy megakadályozza por
vagy egyéb szennyeződés bejutását.
Az USB fedelet olyan helyen tartsa, ahol gyerekek
nem férhetnek hozzá, nehogy véletlenül lenyeljék.
Q DSPL (kijelző)/SCRL (görgetés) gomb
12. oldal
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja
meg); a kijelző fényerejének beállítása
(tartsa nyomva).
R AUX bemenet 20. oldal
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
S RESET gomb (az előlap mögött) 6. oldal
T Mikrofon 17. oldal
9
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Az RM-X304 távvezérlő
1
2
3
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
6
7
8
+
9
–
4
5
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
0
qa
+
VOL
–
H SEL (kiválasztás)/
(kihangosítás)
gomb
Funkciója ugyanaz, mint a készülék
kiválasztó gombjáé. Quick-BrowZer
üzemmódban a (SEL) (kiválasztás) gomb
nem használható.
I M (+)/m (–) gombok
A CD, USB működtetése, ugyanúgy, mint a
készülék (1)/(2) (ALBUM –/+)
gombjával.
A menük és a hangbeállítások a M m
gombokkal állíthatók be.
J SCRL (görgetés) gomb
A kijelzett elemek görgetése.
K Számgombok
Tárolt rádióállomások behívása (nyomja
meg); rádióállomások tárolása (tartsa
nyomva).
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezeket az alábbiakban
részletezzük. A távvezérlő használatba vétele
előtt távolítsa el a szigetelőlapot (6. oldal).
A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
B SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrás kiválasztás (rádió,
CD, USB, AUX, Bluetooth audioeszköz,
Bluetooth telefon).
C < (.)/, (>) gombok
A CD, rádió, USB vagy Bluetooth
audioeszköz működtetése, ugyanúgy, mint a
készülék (SEEK) –/+ gombjaival.
A menük és a hangsáv nyelve a < ,
gombokkal állítható be.
D DSPL (kijelző) gomb
A kijelzések beállítása.
E VOL (hangerő) +/– gomb
A hangerő beállítása.
F ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához
nyomja meg ismét.
10
G MODE gomb 12. oldal
Hullámsáv választás (FM, MW, LW),
ATRAC audioeszköz lejátszási módjának
kiválasztása.
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Műsorszám keresése — Quick-BrowZer
Egyszerűen, kategória alapján kereshet műsorszámokat egy CD-lemezen vagy USB-eszközön.
(BROWSE):
Be- és kilépés a Quick-BrowZer üzemmódba/ból.
OFF
BROWSE
PUSH SELECT /
SOURCE
SEEK
BACK
SEEK
MODE
Vezérlőtárcsa:
Egy elem kiválasztása (forgassa); a kiválasztás jóváhagyá
(nyomja meg).
BLUETOOTH
BT
(BACK):
Visszalépés az előző képernyőre.
1
2
3
Nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
A készülék belép Quick-BrowZer üzemmódba, és megjelenik a kategórialista.
A kijelzett elemek eltérőek lehetnek, a lemeztípustól vagy lemeztől függően.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt keresési kategóriát, majd nyomja
meg a jóváhagyáshoz.
A kívánt műsorszám kiválasztásához ismételje meg a 2. lépést.
A lejátszás megkezdődik.
Visszatérés az előző képernyőhöz
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
Kilépés a Quick-BrowZer üzemmódból
Nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
Megjegyzések
• A Quick-BrowZer üzemmódba belépés után az ismétléses vagy véletlen sorrendű lejátszás kikapcsolva marad.
• Az USB-eszköztől függően elképzelhető, hogy a kijelzett elemek nem megfelelően jelennek meg.
• Az USB-eszköztől függően elképzelhető, hogy nem hallható hang a Quick-BrowZer üzemmódban.
11
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
CD
Rádió
Állomások tárolása és vétele
Kijelzett elemek
Figyelem
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében
használja a BTM hangolási üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
A Műsorforrás
B Műsorszám száma, eltelt játékidő, lemez,
előadó neve, album száma*, album neve,
műsorszám címe, szöveges információ, óra
* Az albumnév csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt
egy másik albumot.
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tanács
A kijelzett elemek a lemeztípustól, felvételi
formátumtól és beállításoktól függően változhatnak.
Az MP3, WMA, AAC fájlok részleteit lásd a 23.
oldalon.
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot,
amíg a kívánt funkció megjelenik.
Funkció
Lejátszási mód
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM*
Albumismétlés.
SHUF ALBUM*
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DISC
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
* MP3, WMA, AAC lejátszásakor.
1
2
3
4
Nyomja meg többször a (SOURCE)
gombot a „TUNER” megjelenéséig.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW és LW.
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítási menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „BTM” megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva a
memóriagombok ((1)–(6)) egyikét a
„MEM” üzenet megjelenéséig.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tanács
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (13. oldal).
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF-OFF” kijelzést.
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Önműködő hangolás
1
12
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
indítsa el az állomáskeresést a
(SEEK) –/+ gombbal.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a
keresett állomás megtalálásáig.
Hasznos tanács
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) –/+ gombot,
amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a
(SEEK) –/+ gomb többszöri megnyomásával végezze
el a finomhangolást (kézi hangolás).
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
RDS
Az AF és a TA funkció használata
1
Áttekintés
Nyomja meg az (AF/TA) gombot
többször, a kívánt funkció
megjelenéséig.
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Funkció
Működés
AF-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
Kijelzett elemek
TA-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és TA bekapcsolása.
AF, TA-OFF
Az AF és TA kikapcsolása.
A TA, TP*1
B Hullámsáv, funkció, frekvencia*2
(műsornév), memóriahely száma, óra, RDS
adatok
*1 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” villog. Ha
*
2
közlekedési híreket is sugárzó állomást hallgat, a
„TP” világít.
RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
RDS funkciók
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
manuálisan újrahangolni az adott állomást, mert
a készülék mindig a legerősebb jelet választja
ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.*
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora
megszakad).*
* Kivéve telefonhívás közben.
Hasznos tanács
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása — REG
PTY (műsortípus)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az
adott körzetben.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „REG-OFF”
beállítást) (20. oldal).
* Kivéve telefonhívás közben.
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
folytatás a következő oldalon t
13
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá
az egyes számgombokhoz.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból a
helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
USB-eszközök
USB-eszköz lejátszása
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB aljzathoz.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
2
3
FM-műsor hallgatása közben tartsa
nyomva az (AF/TA) (PTY) gombot.
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat is.
Nyomja meg többször az (AF/TA) (PTY)
gombot a kívánt funkció megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED (egyéb),
POP M (népszerű zene), ROCK M (rockzene),
EASY M (szórakoztató zene), LIGHT M
(közkedvelt klasszikus zene), CLASSICS
(komolyzene), OTHER M (egyéb zenei műsor),
WEATHER (időjárás), FINANCE (pénzügyi
hírek), CHILDREN (gyermekműsor), SOCIAL A
(társadalmi ügyek), RELIGION (vallás),
PHONE IN (telefonos műsor), TRAVEL (utazás),
LEISURE (szórakozás), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (country zene), NATION M (nemzeti
zene), OLDIES (régi slágerek), FOLK M
(népzene), DOCUMENT (dokumentum műsor)
Megjegyzés
A funkció nem működik azokban az országokban/
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A pontos idő (CT) beállítása
1
14
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (20. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
A lejátszás megkezdődik.
Ha az USB-eszköz már csatlakoztatva van,
nyomja meg a (SOURCE) gombot többször, az
„USB” megjelenéséig.
A lejátszás leállításához nyomja meg az (OFF)
gombot.
Megjegyzések
• Telefonhívás közben az USB-eszköz lejátszása nem
lehetséges.
• Az USB-eszköz eltávolítása előtt állítsa le a
lejátszást. Ha lejátszás közben távolítja el az USBeszközt, az USB-eszközön tárolt adat megsérülhet.
• Ne használjon olyan nehéz vagy nagy USBeszközöket, amelyek a rázkódástól leeshetnek,
vagy a csatlakozásuk kilazulhat.
• USB-eszköz lejátszása közben ne válassza le az
előlapot, mert az USB-eszköz adatai
megsérülhetnek.
Kijelzett elemek
A ATRAC audioeszköz: AAD
Háttértár: USB
B Műsorszám, album, előadó, lejátszási lista,
műfaj száma vagy műsorszám, album,
előadó, lejátszási lista, műfaj száma, eltelt
lejátszási idő, óra
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tanács
lemez típusától, a felvételi formátumtól és a
beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak.
Az MP3, WMA, AAC, ATRAC részleteit lásd a 23.
oldalon.
Megjegyzés
A kijelzés különböző USB háttértár vagy ATRAC
audioeszköz csatlakoztatása esetén.
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Háttértár típusú audioeszközön
lévő műsorszámok hallgatása
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás
1 Lejátszás közben nyomja meg a (3) (REP),
vagy a (4) (SHUF) gombot a kívánt funkció
megjelenéséig.
Funkció
TRACK
ALBUM
Lejátszási mód
Műsorszámismétlés.
Albumismétlés.
SHUF ALBUM
Album véletlen sorrendben.
SHUF DEVICE
Eszköz véletlen sorrendben.
A normál lejátszási módba visszakapcsoláshoz,
válassza az „ OFF” vagy a „SHUF-OFF” kijelzést.
„Walkman”-en (ATRAC audioeszközön) lévő műsorszámok hallgatása
1
A lejátszás közben nyomja meg
többször a (MODE) gombot, a kívánt
beállítás megjelenéséig.
A kijelzés az alábbi sorrendben változik:
ALBUM t TRACK t GENRE t
PLAYLIST t ARTIST.
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás
1 Lejátszás közben nyomja meg a (3) (REP),
vagy a (4) (SHUF) gombot a kívánt funkció
megjelenéséig.
Funkció
Lejátszási mód
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM
Albumismétlés.
ARTIST
Előadó ismétlés.
PLAYLIST
Lejátszási lista ismétlés.
GENRE
Műfaj ismétlés.
SHUF ALBUM
Album véletlen sorrendben
SHUF ARTIST
Előadó véletlen
sorrendben.
SHUF PLAYLIST
Lejátszási lista véletlen
sorrendben.
SHUF GENRE
Műfaj véletlen sorrendben.
SHUF DEVICE
Eszköz véletlen sorrendben.
Bluetooth funkció
Bluetooth mûveletek
A Bluetooth funkciók használatához az alábbi
műveletek végrehajtása szükséges.
1 Párosítás
Ha egy külső Bluetooth-eszközt először kíván
csatlakoztatni ehhez a készülékhez, első lépésként kölcsönösen fel kell ismertetni egymással
a két készüléket. Ezt nevezik „párosításnak”.
A párosítási műveletet csak egyszer kell
végrehajtani, ezt követően a két készülék a
későbbiekben már önműködően felismeri
egymást. Legfeljebb 9 eszközt párosíthat ezzel
a készülékkel. (Lehetnek olyan eszközök,
melyek a kapcsolódáshoz jelszó beírását kérik.)
2 Kapcsolódás
A párosítás esetenként lehetővé teszi az
eszköz önműködő kapcsolódását. Ha a
párosítás után szeretné használni az eszközt,
kapcsolódnia kell ahhoz.
3 Kihangosítás vagy zenelejátszás
Kapcsolódás után hívásokat hangosíthat ki,
illetve zenét játszhat le a mobiltelefonról.
Párosítás
Első lépésként fel kell ismertetnie („párosítania”
kell) a Bluetooth-eszközt (mobiltelefont stb.) és ezt
a készüléket. Legfeljebb 9 eszközt párosíthat. Ezt a
műveletet csak egyszer kell végrehajtani, ezt
követően a két készülék már felismeri egymást.
1
2
Helyezze a készülék 1 m-es körzetén
belülre a Bluetooth-eszközt.
Tartsa nyomva a (BT) gombot, amíg a
„ ” villog (kb. 5 másodperc).
A készülék párosítási üzemmódba kapcsol.
Villog
3
Indítsa el a keresést a külső Bluetootheszközön.
A csatlakoztatott eszköz kijelzőjén megjelennek az észlelt készülékek. Ez a készülék
„XPLOD” nevű eszközként jelenik meg.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
A normál lejátszási módba visszakapcsoláshoz,
válassza az „ OFF” vagy a „SHUF-OFF” kijelzést.
folytatás a következő oldalon t
15
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
4
Ha a külső eszköz egy jelszó* beírását
kéri, írja be a „0000” számot.
Kapcsolódás
Ha a párosítás már megtörtént, folytassa a
műveletet az alábbi lépésekkel.
Írja be a jelszót.
XXXX
„0000”
Ez a készülék és a Bluetooth-eszköz tárolják
egymás információit, és a párosítást követően
készen állnak a kapcsolódásra.
A Bluetooth-jelkimenet
bekapcsolása a készüléken
A Bluetooth funkció használata előtt be kell
kapcsolnia a Bluetooth jelkimenetet ezen a
készüléken.
1
Tartsa nyomva a (BT) gombot a „ ”
megjelenéséig (kb. 3 másodperc).
A Bluetooth-jelkimenet bekapcsol.
A „ ” villog, majd a párosítás befejezése
után folyamatosan világít.
5
Indítsa el a kapcsolódást a Bluetootheszközön.
Amikor a „ ” vagy a „ ” kijelzés
megjelenik, a kapcsolódás megtörtént.
* A jelszó kifejezés előfordulhat „passkey”, „PIN
code”, „PIN number” vagy „Password” stb. formában
is.
Megjegyzés
A párosítási készenléti állapot mindaddig aktív marad,
amíg a kapcsolódás meg nem történik.
Kapcsolódás mobiltelefonhoz
1
2
Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken
és a mobiltelefonon is bekapcsolta-e a
Bluetooth jelkimenetet.
A mobiltelefonnal kapcsolódjon ehhez
a készülékhez.
A kapcsolat létrejöttekor a „ ” jelzés
látható.
A Bluetooth ikonok jelentése
Ez a készülék az alábbi ikonokat használja.
Bluetooth-jel bekapcsolva
világít:
párosítási készenlét
villog:
kikapcsol: Bluetooth-jel kikapcsolva
kapcsolódás sikeres
világít:
kapcsolódás folyamatban
villog:
kikapcsol: nincs kapcsolat
kapcsolódás sikeres
világít:
kapcsolódás folyamatban
villog:
kikapcsol: nincs kapcsolat
Kapcsolódás a legutóbb
csatlakoztatott mobiltelefonhoz
1 Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken és a
mobiltelefonon is bekapcsolta-e a Bluetooth
jelkimenetet.
2 Nyomja meg a (SOURCE) gombot többször,
a „BT PHONE” kijelzés megjelenéséig.
3 Nyomja meg a
(kihangosítás) gombot.
Kapcsolódás közben a „ ” villog. Ha a
kapcsolódás sikeres, a „ ” világít.
Megjegyzés
Amíg külső Bluetooth-eszközről játszik le
zeneszámokat, ez a készülék nem tud kapcsolódni a
mobiltelefonhoz. Ilyen esetben a mobiltelefonon
kezdeményezze a kapcsolódást. Lejátszás közben
hallani fogja a sikeres kapcsolódást jelző hangot.
16
Hasznos tanács
Ha a Bluetooth-jelkimenet be van kapcsolva: amikor a
gyújtást bekapcsolja, a készülék önműködően
kapcsolódik a legutoljára csatlakoztatott
mobiltelefonhoz. Az önműködő kapcsolódás azonban
függ a telefon műszaki adataitól is. Ha az önműködő
kapcsolódás nem sikerül, válassza a manuális
módszert.
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Audioeszköz csatlakoztatása
1
2
Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken
és az audioeszközön is bekapcsolta-e
a Bluetooth-jelkimenetet.
Az audioeszközzel kapcsolódjon
ehhez a készülékhez.
A kapcsolat létrejöttekor a „ ” jelzés
látható.
Megjegyzés
A beépített mikrofon az előlap hátoldalán található (9.
oldal). Ügyeljen arra, hogy semmi ne takarja el a
mikrofont.
Híváskezdeményezés
Ha a készülékkel kíván hívást kezdeményezni, az
újratárcsázási funkciót tudja használni.
1
2
Kapcsolódás a legutóbb
csatlakoztatott audioeszközhöz
1 Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken és az
audioeszközön is bekapcsolta-e a Bluetoothjelkimenetet.
2 Nyomja meg a (SOURCE) gombot többször,
a „BT AUDIO” kijelzés megjelenéséig.
3 Nyomja meg a (6) gombot.
Kapcsolódás közben a „ ” villog. Ha a
kapcsolódás sikeres, a „ ” világít.
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
többször, a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
Tartsa nyomva legalább 3
másodpercig a (kihangosítás)
gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
A hívás befejezése
Nyomja meg ismét a
(OFF) gombot.
(kihangosítás) vagy az
Ha egy másik számot kíván tárcsázni, használja a
telefon kezelőszerveit, majd adja át a hívást.
A hívásátadásról bővebben az alábbiakban
olvashat.
Hívásátadás
Kihangosítás
A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a
mobiltelefon és a készülék összekapcsolódott-e.
A megfelelő eszközre (erre a készülékre vagy a
mobiltelefonra) váltás érdekében ellenőrizze az
alábbiakat.
1
Hívásfogadás
Beérkező hívás esetén a csengőhang a készülék
hangszóróiból hallható.
1
Amikor a készülék csörgéssel jelzi a
bejövő hívást, nyomja meg a
(kihangosítás) gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
A hívás befejezése
Nyomja meg ismét a
(OFF) gombot.
(kihangosítás) vagy az
A beérkező hívás elutasításához tartsa nyomva a
(kihangosítás) gombot 2 másodpercig.
A mikrofon erősítés beállítása
Kiválaszthatja a beszélgetőpartnernek megfelelő
hangerőt két („LOW” (alacsony) és „HI”
(magas)) hangerőszint közül.
1 Hívás közben nyomja meg az (5) gombot.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
MIC-LOW y MIC-HI
Tartsa nyomva a (kihangosítás)
gombot, vagy használja a mobiltelefon
kezelőszerveit.
A mobiltelefon használatának módját lásd a
telefonhoz üzembe helyezési útmutató részben.
Megjegyzés
Lehetnek olyan mobiltelefonok, melyeknél a
kapcsolódás megszakad, amikor a hívásátadást
megkísérli.
Hanghívás
Bekapcsolhatja a készülékhez csatlakoztatott
mobiltelefon hanghívás funkcióját, majd a
mobiltelefonban tárolt kulcsszó kimondásával
hívást kezdeményezhet.
1
2
3
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
többször, a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
Nyomja meg a (kihangosítás)
gombot.
A mobiltelefon belép a hanghívás
üzemmódba.
Mondja ki a mobiltelefonban tárolt
kulcsszót.
A készülék felismeri a hangját, és
kezdeményezi a hívást.
17
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Megjegyzések
• A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a
mobiltelefon és a készülék összekapcsolódott-e.
• A funkció használata előtt rögzítse a kulcsszót a
mobiltelefonon.
• Ha bekapcsolja a készülékhez csatlakoztatott
mobiltelefon hanghívás funkcióját, elképzelhető,
hogy a funkció nem minden esetben működik.
• A zajok, például a motor hangja, zavarhatják a
hangfelismerést. A jobb hangfelismerés érdekében
a lehető legkisebb környezeti zajban használja a
funkciót.
• A mobiltelefon hangfelismerő funkciójának
hatékonyságától függően elképzelhető, hogy a
hanghívás egyes helyzetekben nem működik. A
részleteket lásd a támogatás oldalon (27. oldal).
Hasznos tanácsok
• A kulcsszót úgy mondja ki, ahogy rögzítette.
• A kulcsszót a járműben ülve, a készülék „BT
PHONE” hangforrását kiválasztva rögzítse.
A külső audioeszköz vezérlése
ezzel a készülékkel
Az alábbi funkciókat abban az esetben
működtetheti, ha az audioeszköz támogatja az
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth technológiát. (A működtetés módja az
audioeszköz típusától függően eltérhet.)
Funkció
Nyomja meg a...
Lejátszás
...(6) (PAUSE)* gombot a
készüléken.
Szünet
...(6) (PAUSE)* gombot a
készüléken.
Műsorszámok
átugrása
...SEEK –/+ (./>)
[műsorszámonként egyszer]
* Lehetnek olyan eszközök, melyeknél kétszer kell
megnyomni.
Zenelejátszás
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Megjegyzések
• Audioeszközről történő lejátszás esetén a
csatlakoztatott audioeszköz olyan információi, mint
például a műsorszám száma, lejátszási ideje,
lejátszási állapot stb. nem jelennek meg ezen a
készüléken.
• Ha ezen a készüléken átkapcsol egy másik
műsorforrásra, az audioeszközön folytatódik a
lejátszás.
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
többször, a „BT AUDIO” kijelzés
megjelenéséig.
Hasznos tanács
Olyan mobiltelefont csatlakoztathat külső
audioeszközként, mely támogatja az A2DP (Advenced
Audio Distribution Profile) profilt.
Zenelejátszás külső
audioeszközről
Ezzel a készülékkel is lejátszhatja a külső
audioeszközön tárolt zeneszámokat, amennyiben
az eszköz támogatja az A2DP (Advenced Audio
Distribution Profile) Bluetooth profilt.
1
2
3
4
A fentiektől eltérő funkciókat az audioeszköz
kezelőszerveivel kell működtetni.
Indítsa el a lejátszást a külső
eszközön.
Állítsa be a hangerőt a készüléken.
A hangerő beállítása
A Bluetooth audioeszköz és e készülék közötti
jelszint különbség a hangerő módosításával
kiegyenlíthető.
1 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth
audioeszközön, és állítsa be a hangerőt
közepes szintre az eszközön.
2 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
3 Nyomja meg többször a kiválasztó gombot a
„BTA” kijelzés megjelenítéséhez, majd a
hangerőszabályzóval állítsa be a jelszintet (–8
dB és +18 dB között).
Az összes párosított eszköz
regisztrációjának törlése
1
2
3
4
5
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
Amikor a „ ” jelzés világít, tartsa
nyomva a (BT) gombot a „ ”
kikapcsolásáig.
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Nyomja meg a kiválasztó gombot
többször, a „BT INIT” kijelzés
megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A törlés megkezdődik.
Az összes eszköz regisztrációjának törlése 3
másodpercet vesz igénybe. Amíg az
„INITIAL” villog, ne kapcsolja ki a
készüléket.
18
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
További funkciók
A hangjellemzõk beállítása
A hangzás beállítása
1
2
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3
Az EQ3 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt kijelzés
megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
Három másodperc után a kijelző
visszakapcsol a normál lejátszásnak vagy
rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és a
beállítás tárolódik.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
A „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.
EQ3
Hangzástípus kiválasztása: „XPLOD”,
„VOCAL”, „EDGE”, „CRUISE”, „SPACE”,
„GRAVITY”, „CUSTOM” vagy „OFF” (z).
LOW*1, MID*1, HI*1 (19. oldal)
A hangszínszabályzó beállítása.
BAL (hangerőegyensúly)
Beállíthatja a jobb és a bal hangsugárzók közötti
hangerőegyensúlyt: „RIGHT-10”–„CENTER”
(z)–„LEFT-10”.
FAD (fader)
Beállíthatja az első és a hátsó hangsugárzók
közötti hangerőegyensúlyt: „FRONT-10”–
„CENTER” (z)–„REAR-10”.
SUB (mélyhangsugárzó hangerő)
A mélyhangsugárzó hangerejének beállítása:
„+10 dB”–„0 dB” (z)–„–10 dB”
(A leghalkabb beállításnál megjelenik az
„ATT”.)
AUX*2 (AUX jelszint)
A csatlakoztatott külső készülékek hangerejének
beállítása. Ezzel a beállítással nem szükséges az
egyes források közötti hangerőkülönbség
beállítása (21. oldal).
Beállítható értékek: „+18 dB”–„0 dB” (z)– „–8
dB”
BTA*3
Az egyes csatlakoztatott Bluetooth
audioeszközök hangerejének beállítása. Ezzel a
beállítással nem szükséges az egyes források
közötti hangerőkülönbség beállítása (18. oldal).
Beállítható értékek: „+18 dB”–„0 dB” (z)– „–8
dB”
*1 Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta.
*2 Ha az AUX funkciót bekapcsolta.
*3 Ha a Bluetooth audioeszközt működteti (18. oldal).
2
3
4
Válassza ki a műsorforrást, majd a
kiválasztó gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az „EQ3”
pontot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „CUSTOM” beállítást.
A kiválasztó gomb többszöri
megnyomásával válasszon a „LOW”,
„MID” vagy „HI” beállítások közül.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB–+10 dB tartományban.
Ismételje meg a 3–4. lépéseket a
hangszínszabályzó görbe beállításához.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a kiválasztó gombot a beállítás
befejezése előtt.
Három másodperc után a kijelző
visszakapcsol a normál lejátszásnak vagy
rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és a
beállítás tárolódik.
Hasznos tanács
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
Az alapbeállítási menü — SET
1
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítás menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt kijelzés
megjelenéséig.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a beállítást (például „ON” vagy
„OFF”).
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
folytatás a következő oldalon t
19
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
A „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.
20
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (6. oldal)
CT (pontos idő)
A „CT-ON” vagy „CT-OFF” (z) opció közül
választhat (13., 14. oldal).
BEEP
A „BEEP-ON” (z) vagy a „BEEP-OFF” opciók
közül választhat
RM (forgókapcsolós távvezérlő)
A forgókapcsolós távvezérlő működési
irányának megváltoztatása.
– „RM NORM” (z): a forgókapcsolós
távvezérlő gyári beállításnak megfelelő
működési iránya.
– „RM REV”: ha a forgókapcsolós távvezérlőt a
kormányoszlop jobb oldalára szereli fel.
AUX-A*1 (AUX audio)
Az „AUX-A-ON” (z) vagy az „AUX-A-OFF”
opció kiválasztása az AUX kijelzőn (20. oldal).
A.OFF (önműködő kikapcsolás)
A készülék automatikus áramtalanítása a
kikapcsolás után a beállított idővel.
– „A.OFF-NO” (z), „A.OFF-30S (másodperc),”
„A.OFF-30M (perc)” vagy „A.OFF-60M
(perc).”
DEMO (bemutató)
A „DEMO-ON” (z) vagy „DEMO-OFF”
kiválasztása.
DIM (dimmer)
A kijelző fényerejének beállítása.
– „DIM-ON”: a kijelző fényerejének
csökkentése.
– „DIM-OFF” (z): normál fényerő.
A.SCRL*2 (önműködő görgetés)
A hosszú felirat automatikus görgetése a lemez,
album, műsorszám változásakor.
– „A.SCRL-ON” (z): görgetés.
– „A.SCRL-OFF”: nincs görgetés.
LOCAL (vételi érzékenység)
– „LOCAL-ON”: csak az erősebb jellel
rendelkező rádióállomások behangolása.
– „LOCAL-OFF” (z): normál vételi
érzékenység.
MONO*3 (mono vételi mód)
Gyenge FM vétel esetén válassza a mono vételi
módot.
– „MONO-ON”: a sztereó műsor monoban
hallható.
– „MONO-OFF” (z): a sztereó műsor
sztereóban hallható.
REG*3 (regionális műsor)
A „REG-ON” (z) vagy „REG-OFF” opció
közül választhat (13. oldal).
LPF (aluláteresztő szűrő)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
kiválasztása: „LPF OFF” (z), „LPF125Hz” vagy
„LPF 78Hz”.
LOUD (fiziológiai hangerő)
A hangtisztaság megőrzése alacsony
hangerőnél.
– „LOUD-ON”: a mély- és magashangok
fokozása.
– „LOUD-OFF” (z): a mély- és magashangok
normál megszólaltatása.
DM+*2
A DM+ funkció beállítása.
– „DM+-ON” (z): bekapcsolás.
– „DM+-OFF”: kikapcsolás.
BTM (12. oldal)
BT INIT*1 (18. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 A CD, USB hangforrás használatakor.
*3 FM vételi üzemmódban.
Külsõ készülék használata
Külső audiokészülék
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó minijack)
hordozható audioeszközt csatlakoztathat, majd a
megfelelő műsorforrás kiválasztása után a külső
eszköz műsorát a jármű hangszóróin keresztül
hallgathatja. A készülék és a külső audioeszköz
hangerőkülönbsége kiegyenlíthető. Kövesse az
alábbi eljárást:
Hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
AUX
AUX
Csatlakozóvezeték*
(külön megvásárolható)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
A hangerő beállítása
A készülék alábbi funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel.
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg többször a (SOURCE) gombot
az „AUX” megjelenéséig.
Megjelenik az „AUX FRONT IN” üzenet.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 Nyomja meg többször a kiválasztó gombot az
„AUX” kijelzés megjelenítéséhez, majd a
vezérlőtárcsával állítsa be a jelszintet (–8 dB
és +18 dB között).
• ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához
nyomja meg ismét.
• SEL (kiválasztás) gomb
Funkciója azonos a készülék kiválasztó
gombjával. Quick-BrowZer üzemmódban a
(SEL) (kiválasztás) nem használható.
• PRESET/DISC szabályozó
CD, USB: funkciója azonos a készülék (1)/
(2) (ALBUM –/+) gombjával (nyomja be és
forgassa).
Rádió: tárolt rádióállomások behívása (nyomja
be és forgassa).
• VOL (hangerő) szabályzó
Funkciója azonos a készülék vezérlőtárcsájával
(forgassa).
Az RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő
A címke felragasztása
Ragassza fel a megfelelő címkét a távvezérlőre
attól függően, hogy milyen helyzetben szereli azt
fel.
• SEEK/AMS szabályozó
Funkciója azonos a készülék (SEEK) –/+
gombjával (forgassa, vagy tartsa elfordítva).
• DSPL (kijelző) gomb
A kijelzések beállítása.
A működtetési irány megváltoztatása
A vezérlő működtetési irányát gyárilag az ábrán
látható módon állították be.
Növelés
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Csökkentés
A kezelőszervek elhelyezkedése
A forgókapcsolós távvezérlő és a készülék
azonos elnevezésű gombjai ugyanazt a funkciót
vezérlik a készüléken.
1 A VOL szabályozót benyomva tartva, nyomja
meg és tartsa nyomva a (SEL) gombot.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
Ha a kormányoszlop jobb oldalára kell
felszerelni a forgókapcsolós távvezérlőt, akkor
megfordíthatja a működtetési irányt.
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
21
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
További információk
Óvintézkedések
• Ha járműve a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg a
készülék kellő mértékben lehűl.
• Ha a jármű motoros antennával rendelkezik, az
antenna önműködően kitolódik, amikor a
készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára
csapódhat le a lejátszó lencséjén és a készülék
kijelzőjén. A készülék ilyenkor hibásan működhet.
Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb
üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és a
lemezekre.
Megjegyzések a lemezekről
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt a széleinél
fogja meg.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban, vagy a lemezváltó
tárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja azokat a járműben, vagy a
műszerfalon, hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen a
készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét
ragacsos anyag (pl. tinta, ragasztó) szennyezi. Az
ilyen lemez nem tud megfelelően forogni, és
könnyen megrongálódhat, vagy üzemzavar
keletkezhet.
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható tisztítókendővel
középről sugárirányban kifelé
haladva tisztítsa meg. A
tisztításhoz ne használjon
benzint, hígítót, vagy háztartási
tisztítószereket. Az
antisztatizáló szer csak analóg
hanglemezek tisztításához
használható.
A CD-R, CD-RW lemezekről
• A lemez állapotától, valamint a felvételt készítő
készüléktől függően előfordulhat, hogy egyes CDR, CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani ezzel a
készülékkel.
• A lezáratlan CD-R, CD-RW lemezt nem lehet
lejátszani.
• Ez a készülék kompatibilis az ISO 9660 1-es/2-es
szinttel, a Joliet/Romeo kiterjesztési formátummal
és a többmenetes lemezekkel.
• Legnagyobb értékek:
– mappák (albumok): 150 (beleértve a gyökér és
az üres mappákat is).
– fájlok (műsorszámok) és mappák száma egy
lemezen: 300 (ha a mappa vagy fájl neve több
karaktert tartalmaz, az érték kisebb lehet, mint
300).
– a mappa, fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma 32 (Joliet) vagy 64 (Romeo).
• Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az
első menet első műsorszámának formátumát
ismeri fel és játssza le (minden más formátumot
kihagy a készülék). A formátumok elsőbbségi
sorrendje: CD-DA és MP3, WMA, AAC.
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a
készülék csak az első menet CD-DA
műsorszámait játssza le.
– Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA, a
készülék egy MP3, WMA, AAC menet
műsorszámait játssza le. Ha a lemezen nincs
ilyen formátumú menet, a „NO MUSIC” felirat
jelenik meg.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
22
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket, amelyre
matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe, a következő
problémák merülhetnek fel:
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló
címke beragad a lejátszó mechanikájába).
– A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy a
lejátszó hőtermelése következtében a matrica
összehúzódik, és meghajlítja a lemezt.
• Nem szabványos alakú lemezek (pl. kártya, szív,
csillag stb.). Ne próbáljon meg ilyen lemezt
lejátszani, mert a készülék károsodhat.
• A készülékkel nem lehet 8 cm-es CD-lemezeket
lejátszani.
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes
Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezeket
hoz forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy ezek
között vannak olyanok is, melyek nem felelnek meg
a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
A DualDisc lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket
takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által
lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal
nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az
ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
USB-eszközök
Az MP3 fájlokról
• Az USB szabványnak megfelelő háttértár típusú
és az ATRAC audioeszköz típusú USB-eszközök
alkalmazhatók. Azonban, a készülék nem ismeri
fel az USB-elosztón (hub-on) keresztül
csatlakoztatott USB-eszközöket, és nem
kompatibilis a HUB funkcióval rendelkező
eszközökkel. Az USB-eszköz kompatibilitásának
részleteit lásd a Sony támogatási honlapon (27.
oldal).
• Az alkalmazandó codec az eszköz típusától
függően változik.
– Háttértár: MP3, WMA, AAC
– ATRAC audioeszköz: ATRAC, MP3, WMA,
AAC
• DRM (Digital Rights Management – digitális
jogosultság kezelő) az ATRAC-tól eltérő fájlok
lejátszása nem lehetséges.
• A megjeleníthető adatok az alábbiak.
Háttértár:
– mappák (albumok): 128, fájlok (műsorszámok)
mappánként: 500
ATRAC audioeszköz: ATRAC, MP3, WMA,
AAC
– albumok, előadók, lejátszási listák, műfajok:
65 535, műsorszámok: 65 535
• Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére. A
tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/10-ed része lesz.
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4
programváltozata csak az MP3 fájlokra érvényes.
Az ID mező 15/30 karakter (1.0 és 1.1) vagy 63/
126 karakter (2.2, 2.3 és 2.4) hosszúságú lehet.
• MP3 fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez a
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
Megjegyzések
• Az USB-eszközhöz mellékelt vezetéket használja a
csatlakoztatáshoz.
• Ne használjon olyan nagy, vagy nehéz USBeszközt, amely zavarná a vezetésben.
• Ne hagyja az USB-eszközöket a parkoló járműben,
mert ez üzemzavart eredményezhet.
• A felvett adat mennyiségétől függően időbe telhet a
lejátszás megkezdése.
• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok mentése.
MP3, WMA, AAC fájlok lejátszási
sorrendje (CD-R, CD-RW vagy
háttértár)
MP3, WMA,
AAC
Mappa
(album)
MP3, WMA,
AAC fájl
(műsorszám)
Megjegyzés
Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik le,
a lejátszás szaggatottá válhat.
A WMA fájlokról
• A WMA (Windows Media Audio) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített
audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül
1/22-ed* része lesz.
• A WMA mező hossza 63 karakter.
• WMA fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) WMA fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre, hátra,
az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés
Veszteség nélküli tömörítéssel rendelkező fájlok
lejátszása nem támogatott.
Az AAC fájlokról
• Az AAC (Advanced Audio Coding) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére. A
tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/11-ed* része lesz.
• Az AAC mező hossza 126 karakter.
• AAC fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.m4a” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) AAC fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 128 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés
Az alábbi AAC fájlok lejátszása nem támogatott:
– veszteség nélküli tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
23
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Az ATRAC fájlokról
Az ATRAC3plus formátum
Az ATRAC3 (alkalmazkodó adattömb alapú
hangtömörítés 3) egy hangtömörítési technológia.
Ez az eljárás az eredeti méretének kb. 1/10-ed
részére tömöríti össze az audio CD adatait. Az
ATRAC3plus – mely az ATRAC3 továbbfejlesztett
változata – az eredeti méretének kb. 1/20-ad részére
tömöríti össze az audio CD adatait. Ez a készülék
mind az ATRAC3, mind az ATRAC3plus formátum
kezelésére képes.
A SonicStage szoftverrel felvett szöveg megjelenik
a készülék kijelzőjén.
•
•
A Bluetooth funkcióról
Mi is az a Bluetooth technológia?
• A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli
technológia, mely drótnélküli adatátvitelt tesz
lehetővé digitális eszközök, pl. mobiltelefon és
kihangosító (headset) között. A Bluetooth vezeték
nélküli technológia működési tartománya kb. 10
méter. Általában két eszköz összekapcsolására
használják, de vannak olyan készülékek, melyek
egyszerre több eszköz csatlakoztatását is lehetővé
teszik.
• Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, mert a
Bluetooth vezeték nélküli technológia, ráadásul az
eszközöknek nem szükséges egymással szemben
lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a
kívánt Bluetooth-eszközt elhelyezheti pl. a
táskájában, a zsebében stb.
• A Bluetooth technológia egyben nemzetközi
szabvány is, melyet világszerte vállalatok milliói
támogatnak és alkalmaznak.
•
•
A Bluetooth adatátvitel
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési
tartománya kb. 10 méter.
A legnagyobb adatátviteli tartomány az
akadályoktól (személyek, fémek, falak stb.) és az
elektromágneses környezettől függően változhat.
• Az alábbi körülmények befolyásolhatják a
Bluetooth adatátvitel érzékenységét.
– Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály – pl. személy, fémtárgy vagy fal – van.
– E készülék közelében 2,4 GHz-en kommunikáló
eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz,
drótnélküli telefon vagy mikrohullámú sütő
működik.
• Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli
LAN technológia (IEEE802.11b/g) azonos
frekvenciát alkalmaznak, mikrohullámú
interferencia fordulhat elő, ami csökkentheti az
adatátvitel sebességét, növelheti a zajt vagy hibás
kapcsolódást eredményezhet, ha ezt a készüléket
vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.
Ilyen esetben tegye a következőket.
– Ezt a készüléket legalább 10 méter távolságra
használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
•
– Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN
eszköztől mért 10 méteren belül használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
– Ezt a készüléket és a Bluetooth-eszközt a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak egyes
elektronikus orvosi berendezések működésében.
Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a
készüléket és a többi Bluetooth-eszközt, mert
balesetveszélyt jelenthetnek.
– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
– Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a
beállítások függvényében előfordulhat, hogy a
biztonság szintje nem elegendő. Legyen
körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat
használata során.
Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel
közben előforduló információszivárgásért.
Nem garantáljuk, hogy e készülék minden
Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.
– A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg
kell felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt
Bluetooth szabványnak, és a hitelesítési
feltételeknek.
– Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a
fentebb említett Bluetooth szabványoknak, az
eszköz jellemzőinek vagy műszaki adatainak
függvényében előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem
működnek megfelelően.
– Az eszköz típusától és a külső körülményektől
függően előfordulhat, hogy a kihangosítóval
történő kommunikáció közben zaj észlelhető.
A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy az adatátvitel megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
Egyebek
• Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok jelenléte
vagy a külső környezet jellege miatt a Bluetooth
funkció nem használható a mobiltelefonnal.
• Ha a Bluetooth funkció használatát követően
rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a
Bluetooth-eszköz használatát. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
24
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
A csatlakozók tisztítása
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az
előlapot (7. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és
az előlapon található csatlakozókat vatta
segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel a
csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a csatlakozók
megsérülhetnek.
+ oldallal felfelé
2
c
1
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje
szét és ne dobja tűzbe.
Fejegység
Az előlap
hátoldalán
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Válassza le az előlapot (7. oldal).
2 A kioldókulcsokat akassza a keret két
oldalába.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték
kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a Biztosíték (10 A)
készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
A kioldókulcsot megfelelően
illessze a kerethez.
3 Húzza ki a kioldókulcsot a külső védőkeret
eltávolításához.
folytatás a következő oldalon t
25
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
2
A készülék kivétele.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
A kampók
befelé nézzenek
Középfrekvencia: 10,7 MHz, 450 kHz
Érzékenység: MW: 30 µV, LW: 40 µV
USB-lejátszó
Illesztő: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 500 mA
Vezeték nélküli adatátvitel
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
Adatátviteli rendszer:
Bluetooth 2.0 programváltozat
Jelkimenet:
Bluetooth szabvány Power Class 2 (Legnagyobb 4
dBm)
Legnagyobb adatátviteli tartomány:
Közvetlen rálátással 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz hullámsáv (2,4000–2,4835 GHz)
Moduláció: FHSS
Bluetooth adatátvitel kompatibilis profiljai*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
*1 A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ, pl. az
eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú sütő
körüli mágneses tértől, statikus elektromosságtól,
vételi érzékenységtől, az antenna teljesítményétől,
operációsrendszertől, szoftvertől stb.
2
* Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök
közötti adatátvitel típusához igazodnak.
Erősítő
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a MEXBT3600U típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú
BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
CD-lejátszó
Jel/zaj arány: 120 dB
Frekvenciaátvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz, 450 kHz
Hasznos érzékenység: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás 1 kHz-en: 0,5% (sztereó),
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB, 1 kHz-en
Frekvenciaátvitel: 30–15 000 Hz
MW, LW
26
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Jelkimenet: hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
Általános
Kimenetek:
Audiokimenetek (első, hátsó)
Mélysugárzó kimenet (mono)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefon némítás csatlakozó
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB, 60 Hz-en (XPLOD)
Közepes: ±10 dB, 1 kHz-en (XPLOD)
Magas: ±10 dB, 10 kHz-en (XPLOD)
Energiaellátási követelmények: 12 V , egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm (szé × ma ×
mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
RM-X304 távvezérlő
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok:
RM-X4S forgókapcsolós távvezérlő
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Elképzelhető, hogy a fent említett tartozékok nem
mindegyike kapható a készüléket forgalmazó
üzletben. További információkért kérjük,
érdeklődjön a kereskedőnél.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett
technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviseletének engedélyével lehetséges.
A tartalomszolgáltatók a digitális jogosultság kezelési technológiát alkalmazzák a készüléken
lévő Windows Media („WM-DRM”) esetében a
tartalmaik oszthatatlanságának megőrzéséhez
(„Secure Content”), ezért a szellemi tulajdonuk,
beleértve a szerzői jogot, jogellenes felhasználása
megakadályozható. Ez a készülék a WM-DRM
szoftvert („WM-DRM Software”) alkalmazza a
védett tartalom lejátszásához. A készülék WMDRM szoftver biztonságának megkérdőjelezése
esetén a védett tartalom tulajdonosai („Secure
Content Owners”) kérhetik, hogy a Microsoft vonja meg a WM-DRM szoftver jogát a védett tartalom másolására, megjelenítésére és/vagy lejátszására. A megvonás nem befolyásolja a WM-DRM
szoftver képességét a nem védett tartalom lejátszásában. A visszavont tartalmak listáját a WM-DRM
szoftver minden alkalommal elküldi a készüléknek, amikor biztonságos tartalmat tölt le az Internetről vagy egy számítógépről. A Microsoft jogosult a visszavont tartalmak listájának letöltésére a
készülékére a védett tartalom tulajdonosának
nevében.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A doboz tömőanyaga papírból készült.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák orvoslását.
A következő lista áttanulmányozása előtt javasoljuk,
hogy ellenőrizze a csatlakozási és a kezelési utasításokat.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg az alábbi támogatási honlapot.
Támogatási honlap
Ha kérdése merül fel, vagy a legújabb támogatási információkra van szüksége a termékről,
kérjük, látogassa meg az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden rendben
van, ellenőrizze a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader
szabályozó (FAD) középső beállítását.
• A Bluetooth audioeszközön szünetel a lejátszás.
t Folytassa a lejátszást.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (20. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt
csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét
használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről.
• A tápvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
Ha legalább 4 percig nem végez műveletet, és a
„DEMO-ON” beállítás van kiválasztva, a bemutató
elindul.
t Válassza a „DEMO-OFF” beállítást (20. oldal).
folytatás a következő oldalon t
27
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A „DIM-ON” beállítást választotta ki (20. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(OFF) gombot.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (25. oldal).
Az önműködő áramtalanítás funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítási funkció a készülék kikapcsolása után
lép működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
A távvezérlés nem működik.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szigetelőlapot (6.
oldal).
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra tervezett CD-R, CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani (22. oldal).
Az MP3, WMA, AAC fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA, AAC
formátummal és programváltozatszámmal (23. oldal).
Egyes MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása
hosszabb idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel:
– bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
– többmenetes lemez,
– olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni..
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „A.SCRL” menüpont „OFF” beállítása van
kiválasztva
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (20. oldal).
t Tartsa nyomva a (DSPL) (SCRL) gombot.
A hang ugrik.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű rögzített részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros)
a jármű antennaerősítőjéhez futó tápvezetékhez
(csak, ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített
FM, MW, LW antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Válassza a „LOCAL-ON” beállítást (20. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza a „MONO ON” beállítást (20. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza a „MONO ON” beállítást (20. oldal.
Az FM sztereó adás csak monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza a „MONO OFF” beállítást (20. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (13. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (13. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható
• Az állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
USB-lejátszás
USB-elosztón (hub-on) keresztül nem tudja
lejátszani az eszköz tartalmát.
A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón (hub-on)
keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
A lejátszás nem lehetséges.
Az USB-eszköz nem működik.
t Csatlakoztassa újra.
28
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
Az USB-eszköz lejátszásának megkezdése
hosszú időt vesz igénybe.
Az USB-eszköz mappaszerkezete bonyolult.
Figyelmeztető hangjelzés hallható.
Az USB-eszközt lejátszás közben kihúzta.
t Az USB-eszköz kihúzása előtt adatvédelmi
okokból állítsa le a lejátszást.
Hangkiesés tapasztalható.
Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
Bluetooth funkció
A kapcsolódó eszköz nem ismeri fel ezt a
készüléket.
• Mielőtt a kapcsolatfelvételt megkezdené, kapcsolja
ezt a készüléket kapcsolatfelvétel készenléti
állapotba.
• Amíg egy külső Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik,
ez a készülék nem ismerhető fel egy másik
Bluetooth-eszközzel. Szüntesse meg a pillanatnyi
kapcsolatot, és a másik eszközzel ismertesse fel ezt a
készüléket.
• Miután a kapcsolatfelvétel megtörtént, kapcsolja be a
Bluetooth-jelkimenetet (16. oldal).
A kapcsolódás nem lehetséges.
• Párosítsa ezt a készüléket egy Bluetooth-eszközről,
illetve fordítva. A kapcsolódás vezérlése csak az
egyik oldalról lehetséges (erről a készülékről vagy
egy Bluetooth-eszközről), mindkettőről nem.
• Ellenőrizze a párosítási és kapcsolódási eljárást a
külső eszköz stb. kezelési útmutatójában, és hajtsa
végre újból a műveletet.
A beszélgetőpartner hangereje alacsony.
Állítsa be a hangerőt.
A beszélgetőpartner túl alacsony vagy túl
magas hangerőre panaszkodik.
Állítsa be a megfelelő hangerőt a mikrofon erősítés
(Mic Gain) beállítással (17. oldal).
A beszélgetés közben visszhang vagy zaj
észlelhető.
• Csökkentse a hangerőt.
• Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja meg
csökkenteni azt.
Például, ha az ablak le van húzva és a forgalom zaja
erős, húzza fel az ablakot. Ha a légkondicionáló zaja
erős, állítsa kisebb fokozatra azt.
A telefon nem kapcsolódik a készülékhez.
Amíg zeneszámokat játszik le a Bluetooth kapcsolaton
keresztül, a telefon nem csatlakoztatható (a
(kihangosítás) gomb megnyomásával sem).
t Indítsa el a kapcsolódást a telefonon.
A telefonból hallható hang minősége nem
megfelelő
A hangminőség a mobiltelefon vételi körülményeitől
is függ.
t Hajtson olyan helyre járművével, ahol a
mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.
A csatlakoztatott audioeszköz hangereje túl
alacsony (magas).
A külső eszközök alap-hangerőszintje eltérő.
t Állítsa be a megfelelő hangerőt a külső eszközön
vagy ezen a készüléken.
Bluetooth audioeszközről történő
zenelejátszás közben hangkiesés fordul elő.
• Csökkentse a távolságot e készülék és a Bluetooth
audioeszköz között.
• Ha a Bluetooth audioeszközt olyan tokban tárolja,
mely akadályozza a megfelelő vételt, a használat
idejére vegye ki azt a tokból.
• A közelben több Bluetooth vagy egyéb,
rádióhullámokat kibocsátó eszköz működik.
t Kapcsolja ki a többi eszközt.
t Hozza közelebb a külső audioeszközt.
• Abban a pillanatban, amikor e készülékhez egy
mobiltelefon kapcsolódik, a lejátszás rövid időre
megszakad. Nem hibajelenség.
A csatlakoztatott Bluetooth audioeszköz nem
vezérelhető.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth
audioeszköz támogatja-e az AVRCP szabványt.
Egyes funkciók nem működnek.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e
az adott funkciót.
Akaratlanul fogadott egy hívást.
A csatlakoztatott készüléken be volt állítva az
önműködő hívásfogadás funkció.
Kihangosított beszélgetés közben a jármű
hangszórója nem szól.
Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából hallható,
állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a hang a jármű
hangszórójából legyen hallható.
Kapcsolódás közben az „OFF BT” jelenik meg.
Tartsa nyomva a (BT) gombot a „ ” kikapcsolásáig,
majd indítsa újra a kapcsolódást (18. oldal).
Hibakijelzések, üzenetek
CHECKING
A készülék ellenőrzi az USB-eszköz csatlakoztatását.
t Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése befejeződik.
ERROR
• A lemez szennyezett, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy megfelelően helyezze be a lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
• Az USB-eszköz automatikus felismerése nem
sikerült.
t Csatlakoztassa újra.
• A Z gombbal vegye ki a lemezt.
FAILURE
A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési, üzembe
helyezési útmutató részben.
HUB NO SUPRT
A készülék nem támogatja az USB-elosztó (hub)
használatát.
folytatás a következő oldalon t
29
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT3600U\02 gatyirazott\MEXBT3600U\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
L. SEEK +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot, amíg az
állomás neve villog. A készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik (megjelenik a „PI
SEEK” üzenet).
NO INFO
Az MP3, WMA, AAC fájl nem tartalmaz szöveges
információkat.
NO MUSIC
A lemez, USB-eszköz nem zenei fájlokat tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt a készülékbe.
t Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz lemez-, album- vagy
műsorszámcím információt.
NO TP
A készülék folytatja a fogható TP állomások keresését.
NO TRACK
Az USB-eszközön lévő kiválasztott elem nem
tartalmaz albumot vagy műsorszámot.
OFFSET
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
OVERLOAD
Az USB-eszköz túlterhelt.
t Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg a
forrást a (SOURCE) gombbal.
t Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem
támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.
READ
A készülék a lemezen, USB-eszközön lévő műsorszám
és album információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez, USB-eszköz
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
RESET
A CD-készülék valamilyen hiba folytán nem
vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
USB NO DEV (nincs eszköz)
USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta ki a
jelforrást (SOURCE). Az USB-eszközt, vagy az USBvezetéket lejátszás közben kihúzta.
t Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
USB NO SUPRT (USB nem támogatott)
A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
t Háttértár típusú USB-eszközt csatlakoztasson (23.
oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
30
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Thursday, June 5, 2008 4:08 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Terméktámogatási honlap
http://support.sony-europe.com/
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
MEX-BT3600U
3-299-319-11 (1)
Download PDF

advertising