Sony | MEX-N5000BT | Sony MEX-N5000BT CD-lejátszós vevőkészülék BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiával Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00005 BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\00COVMEXN5000BTEUR\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
4-480-657-21(1)
IKG4
Bluetooth®
audiorendszer
Kezelési útmutató
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 16.
oldalon olvashat.
MEX-N5000BT
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
HU
MEX-N5000BT-IG.indd 2
2014.03.24. 13:59:10
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
A készüléket csak a műszerfalba szerelve szabad
használni, mivel a készülék hátoldala használat
közben felforrósodik.
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt a
kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a rögzítőkeretet . A részletekről olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt ().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.
Csatlakoztatási példa Mélyhangsugárzó egyszerű csatlakoztatása
(-B)
Erősítő nélkül is használhat mélyhangsugárzót, ha az a
hátsó hangsugárzó vezetékéhez van csatlakoztatva.
* Ebben a csatlakozásban ne csatlakoztasson hangsugárzót.
4-480-658-21(1)
Csatlakoztatási ábra Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
●● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék, fehér csíkos)
+12 V egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor.
●● Ha külön negvásárolható erősítőt használ, csatlakoztassa
REM OUT vezetéket (kék, fehér csíkos) vagy a külső eszköz
áramellátás vezetékét (piros) az APP REMOTE IN-be.
●● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
●● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
●● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
●● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzócsatlakozóvégződéseivel.
●● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
●● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
●● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó-csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
●● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
Megjegyzések
●● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja (-A).
●● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja (-A).
●● 4–8 Ω impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
mélyhangsugárzót csatlakoztasson. A másik hátsó
hangsugárzó vezetékhez ne csatlakoztasson hangsugárzót
(-B).
I
MEX-N5000BT-IG.indd 3
2014.03.24. 13:59:10
1



2 db




Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek.
Első hangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
Erősítő
Aktív mélyhangsugárzó
II
MEX-N5000BT-IG.indd 4
2014.03.24. 15:39:48
2
A
B
*
* A hátsó vezeték előkészítése szükséges.
III
MEX-N5000BT-IG.indd 5
2014.03.24. 13:59:10
3
*2
*2
Biztosíték
(10 A)
*1 A jármű antennájából

 *6
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
IV
MEX-N5000BT-IG.indd 6
2014.03.24. 13:59:11
*1 A gépjármű típusától függően (külön
megvásárolható) adapter használata szükséges
lehet, ha az antenna nem illeszkedik.
2
* (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
3
* A gépjármű típusától függően (külön
megvásárolható) vezetékes távvezérlő adaptert
használathat.
*4 Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω ×4.
*5 A mikrofon csatlakozóvezetékét a használat
tényétől függetlenül úgy helyezze el, hogy a
vezetésben ne akadályozza. Rögzítse a vezetéket
bilinccsel vagy más módon amennyiben a lába
környékén vezeti el.
6
* A mikrofon beszerelésének részleteit olvassa el „A
mikrofon felszerelése ()” szakaszban.
1
2
3
4
5
6
7
8
lila
szürke
fehér
zöld
+
jobb hátsó hangszóró
−
jobb hátsó hangszóró
+
jobb első hangszóró
−
jobb első hangszóró
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
*4
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
Sárga
5 Kék, fehér csíkos
állandó tápfeszültség
motoros antenna vezérlés
6
Narancs, fehér
kapcsolt háttérvilágítás tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
Az 1-es, 2-es 3-as állásban nincsenek érintkezők.
MEX-N5000BT-IG.indd 7
V
2014.03.24. 13:59:11
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát és
húzza ki a keretet.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa Beszerelés a műszerfalba.
Megjegyzések
●● A beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a körmök a keret mindkét
oldalán  befelé állnak 2 mm-rel. Ha a körnök egyenesek,
vagy kifelé hajlanak, akkor a készülék nem kerül a helyére
megbízhatóan és esetleg kiugorhat a helyéről (-1).
●● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
●● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
7-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az OFF
gombbal. Nyomja meg az előlap leválasztó gombot és
húzza ki maga felé.
7-B Visszahelyezés
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a gyújtás
kikapcsolása után tartsa nyomva az OFF gombot
mindaddig, míg a kijelző ki nem alszik.
Biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltűntetett amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után ismét kiég a biztosíték,
a hiba a készülékben van. Ilyenkor forduljon a
legközelebbi Sony márkaszervizhez.
A mikrofon csatlakoztatása ( )
Kihangosításkor a hang érzékeléséhez csatlakoztatnia
kell a mikrofont .
Figyelmeztetés
●● A mikrofont ne tegye ki magas hőmérséklet és párás levegő
hatásának.
●● Különösen veszélyes, ha a vezeték a kormányoszlop vagy
a sebességváltó kar köré tekeredik. Figyeljen arra, hogy a
vezeték és más részegységek ne akadályozzák vezetés
közben.
●● Ha a jármű légzsákkal vagy más ütközéscsillapító
berendezéssel rendelkezik, üzembe helyezés előtt
vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével, vagy a jármű
forgalmazójával.
-A Felszerelés a napellenzőre
Tegyen fel (külön megvásárolható) csipeszeket és állítsa
be a vezeték hosszúságát úgy, hogy ne akadályozza a
vezetésben.
-B Felszerelés a műszerfalra
Tegyen fel (külön megvásárolható) csipeszeket és állítsa
be a vezeték hosszúságát úgy, hogy ne akadályozza a
vezetésben.
Megjegyzések
●● A kétoldalas ragasztószalag
rögzítése előtt, száraz
ronggyal tisztítsa meg a műszerfal felületét.
●● Állítsa be a mikrofont a megfelelő helyzetbe.
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
kattanásig nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a kezelési útmutató további
fejezeteiben olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen
kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető.
VI
MEX-N5000BT-IG.indd 8
2014.03.24. 13:59:11

1


2




A kampók befelé nézzenek.

VII
MEX-N5000BT-IG.indd 9
2014.03.24. 13:59:11
6
1
182 mm
53 mm
Körmök

2
Körmök
3
Motortér
elválasztófal
Műszerfal




VIII
MEX-N5000BT-IG.indd 10
2014.03.24. 13:59:11
7
A
OFF
B

8
Biztosíték (10 A)
9
Kapcsok (külön
megvásárolhatók)
Kapcsok (külön
megvásárolhatók)
IX
MEX-N5000BT-IG.indd 11
2014.03.24. 13:59:11
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust a -1, -2, -3 ábrák mutatják be.
Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét
fel kell cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
Sárga
c
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
X
MEX-N5000BT-IG.indd 12
Sárga
Sárga
2014.03.24. 13:59:11
MEX-N5000BT-IG.indd 1
2014.03.24. 13:59:10
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül
a műszerfalba szerelje be.
A beszerelés és a csatlakoztatás módját lásd a
mellékelt beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
Made in Thailand
A lézer dióda jellemzői
 Kibocsátási időtartam: folyamatos
 Lézer kimenet: kevesebb, mint 53,3 μW
(Ezt a kimeneti értéket a vetítőlencse felszínétől 200
mm távolságban mértük az optikai vevőegységen 7
mm rekesszel.)
A működési feszültséget és más adatokat jelző
azonosító tábla a készülék alján található.
A Sony Corporation tanúsítja, hogy a MEX-N5000BT
készülék megfelel az 1999/5/EC számú direktíva
általános követelményeinek és egyéb vonatkozó
előírásainak.
A részletekért keresse fel az alábbi honlapot:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára
Gyártó: Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku).
Az EU termékbiztonsággal kapcsolatban a jogosult
képviselő: Sony Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.).
Figyelmeztetés a jármű
gyújtáskapcsolójának ACC pozíciójával
kapcsolatban
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási AUTO OFF funkciót (16. oldal).
Kikapcsolás után a készülék önműködően és
teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő letelik.
Ezzel az akkumulátor kimerülése megelőzhető. Ha
nem használja az Auto Off funkciót, a gyújtás
kikapcsolása után tartsa nyomva az OFF gombot
mindaddig, míg a kijelző ki nem alszik.
2HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\020INT.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
Megjegyzések a Bluetooth-ról
Figyelem!
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET
NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK, ILLETVE AZ AHHOZ
TARTOZÓ HARDVER ÉS/VAGY A SZOFTVER
HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS,
VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES
KÁROKÉRT, ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATBAN
FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKÉRT,
PROFITVESZTESÉGÉRT, BEVÉTELKIESÉSÉRT,
ADATVESZTÉSÉRT, LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS
IDŐVESZTESÉGÉRT.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Biztonságos és hatékony használat
E készülék olyan megváltoztatása vagy átalakítása,
melyet a Sony kifejezetten nem engedélyez,
érvénytelenítheti a készülék használatának
jogosságát.
A készülék használatba vétele előtt kérjük,
ellenőrizze, vannak-e olyan helyi előírások, melyek a
Bluetooth-eszközök használatával kapcsolatban
további korlátozásokat vagy engedélyezéseket
tartalmaznak.
Segélyhívás
Ez a Bluetooth jármű kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus eszköz rádiójeleket, celluláris
és vonalas hálózatokat illetve felhasználói funkciókat
alkalmaz, így a megfelelő minőségű kapcsolat nem
garantálható minden körülmények között.
Éppen ezért a létfontosságú kommunikációhoz (pl.
segélyhíváshoz) nem szabad kizárólag az
elektronikus eszközökre hagyatkozni.
Ne feledje, hogy a hívások fogadása és
kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a
kihangosító és a hozzá kapcsolódó elektronikus
eszköz be van kapcsolva, és a megfelelő vételi térerő
biztosított.
A segélyhívás nem minden mobilhálózati területen
elérhető, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/
vagy telefon funkciók használata közben nem
használható.
Kérjük, tájékozódjon mobilszolgáltatójánál.
Vezetés
Ellenőrizze a készülék használatának helyén a
mobiltelefon és a kihangosító használatára vonatkozó
rendeleteket.
Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét. Ha a
forgalmi viszonyok megkívánják,
híváskezdeményezés és -fogadás előtt húzódjon az
út szélére vagy parkoljon le.
Csatlakoztatás külső eszközhöz
Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna,
olvassa el annak kezelési útmutatóját a részletes
biztonsági előírásokkal kapcsolatban.
Rádiófrekvenciás hatás
A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a jármű nem
megfelelően beszerelt vagy nem kellőképpen
árnyékolt elektronikus rendszereiben, pl. az
elektronikus befecskendező rendszerben, az
elektronikus fékrendszerben, az elektronikus
sebességtartó automatikában vagy a
légzsákrendszerben. Az eszköz beszerelésére vagy
szervizelésére vonatkozóan kérjük, konzultáljon a
jármű gyártójával vagy annak márkakereskedőjével.
A szakszerűtlen beszerelés vagy szervizelés
veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a készülékre
vonatkozó garanciát.
Érdeklődjön a jármű gyártójánál, hogy a mobiltelefon
járműben történő használata nem befolyásolja-e a
jármű elektronikus rendszerének működését.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműbe szerelt
összes vezeték nélküli eszköz elhelyezése és
működése megfelelő-e.
3HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\030TOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
További információk
Tartalomjegyzék
Részegységek és kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . 5
Kezdeti lépések
Az előlap leválasztása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth eszköz előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . .
iPod, USB készülék csatlakoztatása . . . . . . . . . . . .
Más hordozható audioeszköz csatlakoztatása . . . .
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
21
22
6
6
7
8
9
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A rádiós adatrendszer (RDS) használata . . . . . . . 10
Lejátszás
Lemez lejátszása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iPod, USB eszköz lejátszása. . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás Bluetooth eszközről. . . . . . . . . . . . . . . .
Műsorszámok keresése és lejátszása. . . . . . . . . .
11
11
11
12
Kihangosítás
Hívás fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hívás indítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hívás közbeni műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hasznos funkciók
Az App Remote használata iPhone vagy Android
telefonnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Beállítások
A bemutató funkció kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . 16
Alapbeállítás műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
GENERAL (általános) beállítások . . . . . . . . . . . . . 16
SOUND (hang) beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
EQ10 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
EQ10 SETTING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
POSITION (hallgatási helyzet) . . . . . . . . . . . . 17
RB ENH (hátsó mélyhang kiemelés) . . . . . . . . 17
SW DIREC (mélyhangsugárzó közvetlen
csatlakoztatása). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DISPLAY (kijelző) beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . 18
COLOR (színbeállítások - Dynamic Color
Illuminator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CUSTOM-C (egyéni szín) . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SND SYNC (hang és szín összehangolása) . . 18
WHT MENU (fehér kijelzés) . . . . . . . . . . . . . . 18
START-WHT (fehér kezdőszín) . . . . . . . . . . . . 18
BT (Bluetooth) beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
BT INIT (A Bluetooth beállítások alaphelyzetbe
állítása) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
APP REM (App Remote) beállítások. . . . . . . . . . . 18
4HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
Részegységek és kezelőszervek
A készülék kezelőszervei
Az 3/

(ismétlés) gombon egy tapintópont található.
Műsorforrás választása.
(böngészés) gomb (12. oldal)
Belépés a böngészésbe lejátszás közben.
-OFF
Tartsa nyomva 1 másodpercig a készülék
kikapcsolásához.
A teljes kikapcsoláshoz és a kijelzés
kikapcsolásához tartsa nyomva legalább 2
másodpercig.
 Előlap leválasztó gomb
 SEEK +/– gomb
Rádióállomások önműködő keresése. Kézi
állomáskeresés nyomja meg és tartsa nyomva.
/ (léptetés hátra/előre) gomb
/ (gyorskeresés hátra/előre) gomb
 Vezérlőtárcsa
A hangerő beállításához forgassa.
ENTER
Belépés a kiválasztott elembe.
Nyomja meg a SRC gombot, majd forgassa a
vezérlőtárcsát a jelforrás váltáshoz.
VOICE (14. oldal)
Hanghívás aktiválása.
Ha az App Remote funkció bekapcsolt állapotban
van, a hangfelismerés funkció aktiválódik (csak
Android rendszer esetén).
-APP
Az App Remote funkció aktiválásához tartsa
nyomva legalább 2 másodpercig (kapcsolódás).
N-Mark
Érintse meg a vezérlőtárcsát Android rendszerű
telefonnal a Bluetooth kapcsolat létrehozásához.
 Távvezérlés érzékelő
 Lemezbetöltő nyílás
 Kijelző
  (lemez kiadása) gomb
 SRC (jelforrás) gomb
A készülék bekapcsolása.

(vissza) gomb
Visszatérés az előző kijelzéshez.
MODE gomb (9., 11., 14. oldal)
 CALL
gomb
Belépés a hívás menübe. Hívás fogadása,
befejezése.
A Bluetooth kapcsolásához tartsa nyomva
legalább 2 másodpercig.
 MENU gomb
A beállítási menü megnyitása.
-DSPL (kijelző) gomb
Nyomja meg és tartsa nyomva a kijelzett elemek
kiválasztásához.
 Számgombok (1-6)
Tárolt rádióállomások behívása. Nyomja meg és
tartsa nyomva rádióállomások tárolásához.
Tárolt telefonszám felhívása. Tartsa nyomva egy
telefonszám tárolásához.
ALBUM /
Album vagy mappa átugrása csatlakoztatott
eszközön. Tartsa nyomva albumok vagy mappák
folyamatos léptetéséhez.
(ismétlés) gomb
(véletlen sorrendű lejátszás) gomb
MIC gomb (14. oldal)
PAUSE gomb
5HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
 AF (alternatív frekvenciák)/TA (közlekedési
információk) gomb
Az AF és a TA funkciók működtetése
-PTY (műsortípus) gomb
Műsortípus (PTY) választás RDS esetén.
 AUX bemenet
 USB aljzat
Kezdeti lépések
Az előlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése érdekében
leválasztható.
1
Tartsa nyomva az OFF  gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Tartsa nyomva az előlap kioldógombját ,
és húzza ki önmaga felé.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a jármű
gyújtáskapcsolójával leállította a motort (OFF
pozíció), de nem távolította el az előlapot. A
hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
Sorozatszámok
A készülék alján található sorozatszám és az
előlapon hátoldalán található sorozatszám azonos
legyen. Ellenkező esetben nem tud Bluetooth
párosítást elvégezni, kapcsolódni, vagy lekapcsolódni
NFC eszközről.
Az előlap visszaillesztése
Az óra beállítása
1
2
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[GENERAL] beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[CLOCK-ADJ] beállítást, majd nyomja meg
a gombot.
6HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
Az órakijelzés villogni kezd.
3
A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be az
óra és a perc értéket.
Beírási állás mozgatásához használja a SEEK +/–
gombot.
4
A perc beállítása után nyomja meg a MENU
gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni kezd.
5
Nyomja meg a DSPL gombot az óra kijelzéséhez.
Ha Bluetooth eszköz egy jelszó* beírását
kéri, írja be a [0000] számot.
* A jelszó kifejezés előfordulhat „passkey”, „PIN
code”, „PIN number” vagy „Password” stb.
formában is.
Bluetooth eszköz előkészítése
Zenét hallgathat, kéz használata nélkül telefonálhat
megfelelő Bluetooth eszköz csatlakoztatásával. Az
eszköz kapcsolódásának részleteivel kapcsolatban
olvassa el az eszközhöz kapott kezelési útmutatót.
Az eszköz csatlakoztatása előtt hallkítsa le az
eszközt, mert hirtelen hangos hang lehet hallható.
Párosítás és kapcsolódás Bluetootheszközzel
Ha egy külső Bluetooth-eszközt először kíván
csatlakoztatni ehhez a készülékhez, első lépésként
kölcsönösen fel kell ismertetni egymással a két
készüléket. Ezt nevezik „párosításnak”. A párosítási
műveletet csak egyszer kell végrehajtani, ezt
követően a két készülék a későbbiekben már
önműködően felismeri egymást.
1
2
Helyezze a készülék 1 m-es körzetén
belülre a Bluetooth-eszközt.
Nyomja meg a CALL gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[PAIRING] beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A
villlog.
A készülék párosítási üzemmódba kapcsol.
3
4
Hajtsa végre a párosítási eljárást a
Bluetooth-eszközön a készülék
felismeréséhez.
Válassza ki az Bluetooth-eszköz kijelzőjén
megjelenő [Sony Car Audio]-at.
Amennyiben a [Sony Car Audio] nem jelenik meg
a kijelzőn, ismételjen a 2. lépéstől.
Input passkey
[0000]
A párosítás végeztével a
6
világítva marad.
Válassza a Bluetooth kapcsolatot a
Bluetooth-eszközön.
A
vagy a
kijelzés megjelenik, a
kapcsolódás megtörtént.
Megjegyzés
Amíg egy külső Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik, ez a
készülék nem ismerhető fel egy másik Bluetootheszközzel. A kapcsolódás engedélyezéséhez ismertesse
fel ezt a készüléket a másik eszközzel.
A párosítás törlése
Hajtsa végre a 2. lépést a párosítás törléséhez, ha ez
a készülék és a Bluetooth készülék már párosítva lett.
Kapcsolódás párosított Bluetootheszközzel
Párosított eszköz használatához szükséges a
készülékhez való kapcsolódás. Bizonyos párosított
eszközök automatikusan kapcsolódnak.
1
Nyomja meg a CALL gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[BT SIGNL] beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
Ellenőrizze, hogy a
2
3
jelző világít-e.
Kapcsolja be a Bluetooth-eszköz Bluetooth
funkcióját.
A másik Bluetooth-eszköz alkalmazásával
csatlakoztassa ezt a készüléket.
A
vagy a
jelenik meg.
7HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
A kijelzőn látható ikonok:
Világít, ha mobiltelefont csatlakoztatott.
Világít, ha audioeszközt csatlakoztatott.
A csatlakoztatott mobiltelefon
jelerősségének kijelzése.
Az utoljára a készülékről csatlakoztatott
eszköz csatlakoztatása.
Kapcsolja be a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkcióját.
Nyomja meg a SRC gombot.
Válassz a [BT PHONE]-t vagy a [BT AUDIO]-t.
Nyomja meg az ENTER-t a mobiltelefonnal, vagy a
PAUSE-t az audiokészülék csatlakoztatásához.
Megjegyzés
Amíg külső Bluetooth-eszközről játszik le zeneszámokat,
ez a készülék nem tud kapcsolódni a mobiltelefonhoz.
Ilyen esetben a mobiltelefonon kezdeményezze a
kapcsolódást.
Hasznos tanács
Ha a Bluetooth jelkimenet be van kapcsolva: amikor a
gyújtást bekapcsolja, a készülék önműködően
kapcsolódik a legutoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
A mikrofon felszerelése
A mikrofon csatlakoztatásának részleteit lásd a
csatlakoztatási útmutató részben.
Egy érintéses kapcsolódás (NFC)
okostelefonnal
A vezérlőtárcsa NFC kompatibilis okostelefonnal
történő megérintéssel a készülék önműködően
párosítja azt és kapcsolódik ahhoz.
Ellenőrizze, hogy a
kijelzőjén.
jelző világít-e készülék
Lecsatlakozás az Egyérintés funkcióval
Érintse az okostelefon jelét (N jelzés) a készülék N
jeléhez újra.
Megjegyzések
 A kapcsolat létrehozása közben a telefont óvatosan
kezelje, a karcolódások elkerülése érdekében.
 Az Egyérintéses funkció nem elérhető, ha a készülék
már csatlakoztatva van egy másik NFC-kompatibilis
készülékhez. Ebben az esetben csatlakoztassa le a
másik eszközt, és hozza létre a csatlakozást az
okostelefonnal újra.
Kapcsolódás iPhone/iPod eszközzel
(Bluetooth Auto Pairing)
Ha egy iOS5 vagy frissebb rendszerű iPhone/iPod
eszközt csatlakoztat az USB aljzathoz, akkor az
iPhone/iPod eszköz automatikusan párosításra kerül.
A Bluetooth Auto Pairing funkció engedélyezéséhez
állítsa [ON] állásba az [AUTO PAIRING] funkciót (18.
oldal).
1
2
Kapcsolja be a iPhone/iPod eszköz
Bluetooth funkcióját.
Csatlakoztassa az iPhone/iPod készüléket
az USB aljzathoz.
* Az NFC (Érintésközeli adatátviteli rendszer) egy olyan
technológia, amely egymáshoz közel helyezett
különböző eszközök között biztosít vezeték nélküli
adatátvitelt, például mobiltelefonok és IC adathordozók
között. Az NFC funkciónak köszönhetően az adatátvitel
könnyedén létrehozható, mindössze az NFC
kompatibilis eszköz vonatkozó márkajelzésének vagy
kijelölt helyének megérintése szükséges egy másik
NFC-kompatibilis eszközzel.
Az Android 4.0-ás verziójával vagy alacsonyabb
verzióval rendelkező telefon esetén a Play Store-ban
elérhető „NFC Easy Connect” szükséges. Az
applikáció nem minden országban/régióban elérhető.
1
Indítsa el az okostelefon NFC funkcióját.
A részleteket lásd az okostelefon kezelési
útmutatójában.
2
Ellenőrizze, hogy a
kijelzőjén.
jelző világít-e készülék
Megjegyzés
A Bluetooth Auto Pairing funkció nem elérhető, ha a
készülék már csatlakoztatva van egy másik Bluetooth
készülékhez. Ebben az esetben csatlakoztassa le a másik
eszközt, és hozza létre a csatlakozást az iPhone/iPod
készülékkel újra.
Érintse az okostelefon jelét (N jelzés) a
készülék N jeléhez.
8HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
iPod, USB készülék
csatlakoztatása
1
2
Csökkentse minimumra a készülék
hangerejét.
Csatlakoztassa az iPod, USB készüléket.
iPod, USB készülék csatlakoztatásához használja
a (külön megvásárolható) USB-iPod
csatlakozóvezetéket.
iPhone 5 csatlakoztatásakor
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás
A rádió hallgatásához nyomja meg az SRC gombot
és válassza ki a [TUNER]-t.
Önműködő tárolás (BTM)
1
2
3
Más hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1
2
3
Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
Csökkentse minimumra a készülék
hangerejét.
Csatlakoztassa a hordozható audioeszközt
a készülék AUX bemeneti aljzatába
(sztereó minijack) egy (külön
megvásárolható) csatlakozóvezetékkel*.
A MODE gombbal válassza ki a
hullámsávot (FM1, FM2, FM3, MW vagy
LW).
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[GENERAL] beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a
[BTM] beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében tárolja
az állomásokat a memóriagombokon.
Hangolás
1
2
A MODE gombbal válassza ki a
hullámsávot (FM1, FM2, FM3, MW vagy
LW).
Hajtsa végre a hangolást.
Álomáskeresés kézzel
Kézi hangolása ismeri a behangolni kívánt
állomás vételi frekvenciáját, tartsa nyomva a
SEEK +/– gombot mindaddig, míg megközelíti a
kívánt frekvenciát, majd a SEEK +/– gomb
többszöri megnyomásával végezze el a
finomhangolást.
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
Az önműködő hangoláshoz.
Nyomja meg a SEEK +/– gombot.
A keresés megáll, amikor a készülék megtalál egy
állomást. Ismételje ezt az eljárást a kívánt
rádióállomás vételéig.
4
Nyomja meg a SRC gombot az [AUX]
kiválasztásához.
A csatlakoztatott készülék hangerejének
beállítása más műsorforrások hangerejéhez
Indítsa el a lejátszást a hordozható audioeszközön
közepes hangerővel. Állítsa be a szokásos
hangerőszintet a készüléken.
Nyomja meg a MENU gombot és forgassa a
vezérlőtárcsát.
Válassza a [SOUND]  [AUX VOL]-t (18. oldal).
Kézi tárolás
1
A kívánt rádióadás vétele közben nyomja
meg a számgombok (1–6) egyikét a [MEM]
megjelenítéséhez.
9HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
Válasszon hullámsávot, majd nyomja meg
a kívánt memóriagombot (1–6).
A rádiós adatrendszer (RDS)
használata
Alternatív frekvenciák (AF) és
közlekedési információk (TA) beállítása
Az alternatív frekvenciák (AF) funkció folyamatosan
keresi a legerősebb rádiójelet a hálózaton, a
közlekedési információk (TA) közlekedési
információkat ad, ha közlekedési információt sugárzó
rádióadást (TP) fog.
1
Nyomja meg az AF/TA gombot az [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] vagy [AF/TA-OFF]
kiválasztásához.
RDS állomások tárolása AF és TA beállítással
Az RDS rádióadások mellett az AF/TA beállításokat is
tárolhatja. Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval, vagy kézi
vezérléssel. Kézi tárolás esetén nem-RDS
rádióadásokat is tárolhat.
Rendkívüli közlemények meghallgatása
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az állomásra,
ahol rendkívüli közlemény beolvasása történik (a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad).
Közlekedési információk közbeni hangerő
beállítása
A készülék tárolja a hangerőbeállítást a memóriában,
és legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor követése (REGIONAL)
Ha az AF és REGIONAL funkciók be vannak
kapcsolva a készülék nem kapcsol át egy erősebb
jellel sugárzó adóra. Ha elhagyja a regionális
rádióadó vételi körzetét, állítsa be a GENERAL
menüpontban a [REG-OFF] beállítást (16. oldal).
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá az egyes
számgombokhoz.
FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok (1–6) egyikét, melyen egy helyi
rádióállomást tárol. Öt másodpercen belül nyomja
meg újból a helyi rádióállomáshoz tartozó
számgombot. Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
Használja a PTY gombot a kívánt műsortípus
megjelenítéséhez vagy kereséséhez.
1
2
FM műsor hallgatása közben tartsa nyomva
a PTY gombot.
A vezrélőtárcsa forgatásával válassza ki a
kívánt műsortípust, majd nyomja meg a
gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú műsort
sugárzó állomás keresését.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE (oktatás),
DRAMA (rádiójátékok), CULTURE (kultúra),
SCIENCE (tudomány), VARIED (egyéb), POP M
(népszerű zene), ROCK M (rockzene), EASY M
(szórakoztató zene), LIGHT M (közkedvelt klasszikus
zene), CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás), FINANCE
(pénzügyi hírek), CHILDREN (gyermekműsor),
SOCIAL A (társadalmi ügyek), RELIGION (vallás),
PHONE IN (telefonos műsor), TRAVEL (utazás),
LEISURE (szórakozás), JAZZ (dzsessz), COUNTRY
(country zene), NATION M (nemzeti zene), OLDIES
Music (régi slágerek), FOLK M (népzene),
DOCUMENT (dokumentum műsor).
Az óra beállítása (CT)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT adatok
beállítják a kijelzőn a pontos időt.
1
Állítsa be a [CT-ON]-t a GENERAL
beállításban (16. oldal).
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az esetben
10HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
A lejátszás leállítása
Tartsa nyomva 1 másodpercig az OFF gombot.
Lejátszás
Lemez lejátszása
1
Helyezzen be egy lemezt (feliratos oldallal
felfelé).
Az eszköz eltávolítása
Állítsa meg a lejátszást és húzza ki a készüléket.
Figyelmeztetés az iPhone-al kapcsolatban
iPhone USB-csatlakoztatása esetén a telefon
hangerejét az iPhone-on magán vezérelheti. A
hirtelen erős hang megelőzése érdekében ne növelje
vagy csökkentse a hangerőt telefonhívás közben.
Az iPod közvetlen vezérlése(Passenger
control)
A lejátszás önműködően megkezdődik.
Tartsa nyomva a MODE gombot lejátszás közben a
[MODE IPOD] megjelenítéséhez és a közvetlen iPod
vezérlés engedélyezéséhez.
A hangerő kizárólag a készüléken állítható be.
Kilépés az utasvezérlésből
Lejátszás iPod, USB készülékről
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés egy
általános elnevezés az iPod és az iPhone iPod
funkcióira, kivéve, ha a szöveg vagy ábra ennek
ellenkezőjét hangsúlyozza.
Az iPod kompatibilitásának részleteit lásd „Az iPodról”
szakaszban (19. oldal) vagy látogassa meg a
hátoldalon jelzett támogatási honlapot.
MSC (háttértár) és MTP (média átviteli protokoll)
típusú, az USB-szabvánnyal kompatibilis USBeszközök (például USB-memória, digitális
médialejátszó, Android okostelefon) használhatók. A
digitális médialejátszó vagy Android okostelefon
típusától függően az USB kapcsolat MSC beállítása
szükséges lehet.
Megjegyzések
 Az USB-eszköz kompatibilitásával kapcsolatosan
látogassa meg a hátoldalon jelzett Sony támogatási
honlapot.
 Az alábbi MP3/WMA/WAV fájlok lejátszása nem
támogatott
 veszteségmentes tömörítéses fájlok,
 másolásvédelemmel ellátott fájlok,
 DRM (Digital Rights Management - digitális
jogosultságkezelő) fájlok,
 Többcsatornás audiofájlok.
1
Csatlakoztassa az iPod, USB készüléket az
USB aljzathoz (9. oldal).
A lejátszás elindul.
Ha az eszköz már csatlakoztatva van, nyomja
meg az SRC az [USB] ([IPD] jelenik meg, ha a
készülék iPodot érzékel) kiválasztásához.
2
Állítsa be a hangerőt ezen a készüléken.
Tartsa nyomva a MODE gombot a [MODE AUDIO]
megjelenítéséhez.
Lejátszás Bluetooth eszközről
Olyan eszközről játszhat le, amely támogatja az
Bluetooth A2DP (Advenced Audio Distribution Profile)
profilt.
1
2
3
4
Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot az
audioeszközzel (7. oldal).
Nyomja meg a SRC gombot az [BT AUDIO]
kiválasztásához.
Indítsa el a lejátszást a külső eszközön.
Állítsa be a hangerőt ezen a készüléken.
Megjegyzések
 Az audioeszköz típusától függően a műsorszám címe,
sorszáma, a lejátszás ideje, a lejátszás állapota nem
kerülnek kijelzésre ezen a készüléken.
 Even if the source is changed on this unit, playback of
the audio device does not stop.
 Ha az App Remote funkció Bluetooth kapcsolaton
keresztül bekapcsolt állapotban van, a [BT AUDIO] nem
jelenik meg a kijelzőn.
A Bluetooth készülék hangerejének beállítása
más műsorforrások hangerejéhez
Indítsa el a lejátszást a Bluetooth eszközön közepes
hangerővel. Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
11HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
Nyomja meg a MENU gombot és forgassa a
vezérlőtárcsát.
Select [SOUND]  [BTA VOL] (page 18).
Műsorszámok keresése és
lejátszása
Ismétléses és véletlen sorrendű lejátszás
1
2
Lejátszás közben nyomja meg a
(ismétlés) gombot a műsorszám újbóli
lejátszásához, vagy a
(véletlen sorrendű
lejátszás) gombot a véletlenszerű lejátszási
üzemmód bekapcsolásához.
Keresés több zeneszám átugrásával
(Léptető üzemmód)
1
2
3
Nyomja meg a
(böngészés) gombot.
Nyomja meg a SEEK + gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a
kívánt elemet.
A lista az teljes listahossz 10%-ával ugrik
lépésenként.
4
Nyomja meg az ENTER gombot a QuickBrowZer módba történő visszatéréshez.
A kiválasztott elem megjelenik.
5
A vezrélőtárcsa forgatásával válassza
kívánt elemet, majd nyomja meg a gombot.
A lejátszás elindul.
Nyomja meg a többször a
(ismétlés)
vagy
(véletlen sorrendű lejátszás)
gombot az kívánt ismétléses lejátszás, vagy
véletlenszerű lejátszási üzemmód
bekapcsolásához.
A kiválasztott üzemmódtól függően a lejátszás
megkezdése több időt vehet igénybe.
A választható lejátszási módok a műsorforrástól
függően változhatnak.
Keresés műsorszám címe alapján
(Quick-BrowZer™)
1
CD vagy USB vagy Bluetooth*1 lejátszás
közben nyomja meg a
(böngészés)*2
gombot a kereshető kategóriák
megjelenítéséhez.
Amikor megjelenik a műsorszám lista, nyomja
meg a
(vissza) gombot többször a kategóriák
keresési megjelenítéséhez.
*1 Csak az 1.4-es vagy magasabb szabványú
AVRCP (Audio Video Remote Control) profilt
támogató audioeszközökkel elérhető.
*2 Lejátszás közben tartsa nyomva a
(böngészés)
gombot legalább 2 másodpercig a kategória lista
elejére történő közvetlen visszatéréshez
2
3
A vezrélőtárcsa forgatásával válassza
kívánt keresési elemet, majd nyomja meg a
gombot.
Ismételje a 2. lépést a kívánt műsorszám
kiválasztásáig.
A lejátszás elindul.
Kilépés a Quick-BrowZer módból
Nyomja meg a
(böngészés) gombot.
12HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
Hívás hívástörténet alapján
Kihangosítás
Mobiltelefon használatához csatlakoztassa ehhez a
készülékhez. A csatlakoztatás részleteit lásd a
„Bluetooth eszköz előkészítése” szakaszban (7.
oldal).
1
Nyomja meg a CALL gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[PHONEBOOK] beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
Megjelenik a híváslista.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válasszon ki
egy kívánt nevet vagy telefonszámot a
hívástörténet listából, majd nyomja meg a
gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
Hívás fogadása
1
Beérkező hívás közben nyomja meg a
(kihangosító) gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
Híváskezdeményezés telefonszám
megadásával
1
Megjegyzés
A csengőhang és a beszélgetőpartner hangja kizárólag az
első hangsugárzón hallható.
Hívás visszautasítása
Tartsa nyomva 1 másodpercig az OFF gombot.
2
Hívás befejezése
Nyomja meg a CALL gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[DIAL NUMBER] beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával adja meg a
telefonszámot, majd válassza a [ ] (szóköz)
karaktert, majd nyomja meg az ENTER-t.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
Nyomja meg a CALL-t újra.
* Beírási állás mozgatásához használja a SEEK +/–
gombot.
Hívás indítása
Hívást kezdeményezhet a telefonkönyv vagy a
híváslista alapján, ha egy olyan mobiltelefonhoz
kapcsolódik, amelyik a PBAP (telefonkönyv adatok
elérése) profilt támogatja.
Megjegyzés
A [_] jelenik meg a [#] helyett a kijelzőn.
Híváskezdeményezés újrahívással
1
Híváskezdeményezés a telefonkönyv
alapján
1
2
3
4
Nyomja meg a CALL gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[PHONEBOOK] beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
A vezrélőtárcsa forgatásával válasszon ki
egy kívánt kezdőbetűt, majd nyomja meg a
gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válasszon ki
egy kívánt nevet a listából, majd nyomja
meg a gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válasszon ki
egy kívánt számot a listából, majd nyomja
meg a gombot.
Nyomja meg a CALL gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[REDIAL] beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
Telefonszámok eltárolása
A gyorshívó tárban legfeljebb 6 telefonszámot
tárolhat.
1
Válassza ki a kívánt telefonszámot, amit
tárolni kíván a telefonkönyvből, a
híváslistából vagy a telefonszám beírásával
közvetlenül.
A telefonszám megjelenik ezen készülék
kijelzőjén.
2
Tartsa nyomva a számgombot (1–6), amíg
a [MEM] megjelenik.
A bejegyzés a kiválasztott gombon tárolásra
kerül.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
13HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
Híváskezdeményezés gyorshívással
1
2
3
Nyomja meg az SRC gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[BT PHONE] beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
Az (1–6) számgomb megnyomásával
válassza ki a felhívni kívánt bejegyzést.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
Hívás hangutasítással
Hívást kezdeményezhet a hangutasítás funkciót
támogató mobiltelefonban tárolt kulcsszó
kimondásával.
1
2
Nyomja meg a CAL gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[VOICE DIAL] beállítást, majd nyomja meg
a gombot.
Megnyomhatja az ENTER-t, ha az App Remote
funkció ki van kapcsolva.
Mondja ki a mobiltelefonban tárolt
kulcsszót.
A készülék felismeri a hangját, és kezdeményezi
a hívást.
A hangutasításos hívás megszakítása
Nyomja meg az ENTER gombot.
Hívás közbeni műveletek
A csengőhang és a beszélő hangerejének
beállítása
Beállíthatja a csengőhang és a beszélő hangerejét.
A csengőhang hangerejének beállítása:
A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be a hangerőt
hívás közben.
A beszélő hangerejének beállítása:
A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be a hangerőt
hívás közben.
A beszélgetőpartner hangerejének beállítása
(Mic gain adjustment)
Nyomja meg a MIC-et.
Beállítható hangerőszintek: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Visszhang és zaj csökkentése (Echo Canceler/
Noise Canceler Mode)
Tartsa nyomva a MIC-et.
Beállítható módok: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Megjegyzés
Lehetnek olyan mobiltelefonok, melyeknél a kapcsolódás
megszakad, amikor a hívásátadást megkísérli.
SMS vagy email állapotának ellenőrzése*
A
villog, ha SMS vagy email érkezett és világít,
ha olvasatlan üzenetek vannak.
* A MAP (Message Access) profilt támogató
mobiltelefonokon érhető el.
Hasznos funkciók
Az App Remote használata
iPhone vagy Android telefonnal
Az „App Remote” program
letöltése szökséges az App Storeból iPhone-hoz vagy a Google
Play-ből Android telefonhoz.
Az „App Remote” használatával a
következő lehetőségek érhetőek
el:
 Az iPhone vagy Android telefon kompatibilis
applikációinak elindítása és vezérlése.
 A készülék jelbemenetének vezérlése iPhone vagy
Android telefonról egyszerű kézmozdulatokkal.
 Applikáció vagy audió jelbemenet indítása,
keresés kulcsszó alapján az applikációban egy szó
vagy kifejezés kimondásával (csak Android telefon
esetén).
 Beérkező SMS, email, Twitter, Facebook, Calendar
szöveges üzeneteinek önműködő felolvasása
valamint a szöveges üzenetek, SMS és email
megválaszolása (csak Android telefon esetén).
 A készülék hangbeállításainak vezérlése (EQ10,
Balance/Fader, Listening Position) iPhone vagy
Android telefonnal.
Megjegyzések
 A biztonsága érdekében tartsa be a közlekedési
szabályokat és ne használja a készüléket vezetés
közben.
 Az elérhető műveletek az applikációtúl függnek. Az
elérhető applikációk részleteivel kapcsolatban
látogassa meg a hátoldalon jelzett támogatási honlapot.
 Az App Remote 2.0-ás verziója USB-n keresztül az iOS
5/iOS 6 rendszerű iPhone-okkal kompatibilis.
 Az App Remote 2.0-ás verziója Bluetooth-on keresztül
az 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 vagy 4.2 rendszerű Android
eszközökkel kompatibilis.
 Az okostelefon típusától függően a hangfelismerét
funkció esetleg nem működhet. Ebben az esetben a
[Settings] – menüpontban válassza ki a [Voice
Recognition] lehetőséget.
 Az SMS, E-mail, Értesítés felolvasás a TTS funkcióval
rendelkező Android eszközökön elérhető.
 A Sony Mobile Communications által létrehozott „Smart
Connect” applikáció szükséges a Twitter, Facebook,
Calendar stb értesítések felolvasásához.
Hívás átadása
A megfelelő eszközre (erre a készülékre vagy a
mobiltelefonra) váltás érdekében nyomja meg a
MODE-t vagy használja a telefont.
14HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
App Remote csatlakozás létrehozása
1
2
3
Csatlakoztassa az iPhone-t az USB
aljzathoz vagy az Android telefont Bluetooth
kapcsolattal.
A hangutasítás aktiválása (csak Android)
Az applikáció regisztrálásával vezérelheti azt
hangutasításokkal. A beállítások részleteivel
kapcsolatban lásd az applikációt.
A hangutasítás aktiválása
Indítsa el az „App Remote”-ot.
1
Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig az
APP gombot.
2
Nyomja meg az ENTER-t a hangutasítás
aktiválásához.
Mondja ki a kívánt hangutasítást, amikor a [Say Source
or App] megjelenik az Android telefonon.
A csatlakozás az iPhone, Android telefonhoz
megkezdődik.
Az iPhone, Android telefonhoz használatával
kapcsolatban lásd az applikáció Súgóját.
Ha a készülék száma megjelenik
Ellenőrizze, hogy azonos számok jelennek meg (pl.:
123456) ezen az eszközön és a mobil készüléken is,
majd nyomja meg az ENTER-t ezen a készüléken és
válassza a [Yes]-t a mobil készüléken.
A kapcsolat bontása
Tartsa nyomva az APP-ot.
Jelbemenet vagy applikáció választása
A készülék használatával kiválaszthatja a kívánt
jelbemenetet vagy applikációt az okostelefonon.
1
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt jelbemenet vagy
applikáció kiválasztásához, majd nyomja meg a
vezérlőtárcsát.
Megjegyzések
 A hangutasítás bizonyos esetekben nem elérhető.
 A csatlakoztatott Android telefon teljesítményének
függvényében a hangutasítás elképzelhető, hogy nem
elérhető.
 Használja olyankor, amikor a környezeti zaj (pl.
motorzaj) alacsony a hangutasítás közben.
Ha zenei vagy videó applikációt használ*
Nyomja meg az 1-et vagy a 2-t a HID módba való
lépéshez, majd nyomja meg a SEEK +/– gombot a
lejátszandó tétel kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER-t a lejátszás megindításához.
* Csak a HID (Human Interface Device) profilt támogató
Android eszközön elérhető.
Hang beállítása
Az EQ, BAL/FAD/SW Level és Position beállításokat
végezheti el az okostelefonnal.
Más jelbemenet vagy applikáció kiválasztásához
nyomja meg az SRC-t, majd forgassa a vezérlőtárcsát
a kívánt jelbemenet vagy applikáció kiválasztásához.
Információk felolvasásához (csak Android
telefonon)
SMS, e-mail, Twitter, Facebook, Calendar értesítés
érkezésekor azok automatikusan a gépjármű
hangszóróin keresztül kerülnek bemondásra.
A beállítások részleteivel kapcsolatban lásd az
applikációt.
A beállítások részleteivel kapcsolatban lásd az
applikációt.
15HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
A figyelmeztető hangjelzés aktiválása: [ON], [OFF]
(6. oldal). (Csak a készülék kikapcsolt
állapotában.)
Beállítások
A bemutató funkció
kikapcsolása
Kikapcsolhatja a bemutatóképernyő lejátszását,
amely a készülék bekapcsolásakor jelenik meg.
1
2
3
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[DISPLAY] beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[DEMO] beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
[DEMO-OFF] beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
BEEP
A hangjelzés aktiválása: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Egy meghatározott idő után kapcsol ki, ha a
készüléket kikapcsolja: [NO] (kikapcsolva), [30S]
(30 mp.), [30M] (30 perc), [60M] (60 perc).
AUX-A (külső audioeszköz)
A külső készülék kijelzőjének aktiválása: [ON],
[OFF]. (Csak a készülék kikapcsolt állapotában.)
CT (óra értéke)
A CT funkció aktiválása: [ON], [OFF].
REGIONAL
A rádióvételt adott régióra szűkíti: [ON], [OFF].
(Csak FM vétel közben.)
BTM (9. oldal)
A beállítás megtörtént.
4
Nyomja meg a
(vissza) gombot kétszer.
A kijelző visszatér az alapértelmezett rádióvételi,
lejátszási képernyőre.
Alapbeállítás műveletek
Az egyes menüpontok beállítási módját a
következőkben ismertetjük.
Az alábbi menüpontok beállításait a műsorforrás és a
menüpontok függvényében módosíthatja.
1
2
Nyomja MENU gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az
beállítási kategóriát, majd nyomja meg a
gombot.
A következő beállítási kategóriák léteznek
 GENERAL (általános) beállítások (16. oldal)
 SOUND (hang) beállítások (16. oldal)
 DISPLAY (kijelző) beállítások (18. oldal)
 BT (Bluetooth) beállítások (18. oldal)
 APP REM (App Remote) beállítások (18. oldal)
3
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a
beállítást, majd nyomja meg a gombot.
SOUND (hang) beállítások
C.AUDIO+ (clear audio+)
A Sony javasolt hangebeállítási értékei szerint
optimalizálva adja vissza a hangot: [ON], [OFF].
(Automatikusan [OFF] értékre áll, ha az [EQ10
PRESET]-et megváltoztatja).
EQ10 PRESET
Kiválaszt egy hangszínbeállítást a 10 lehetséges
vagy kikapcsolt állapot közül: [R AND B], [ROCK],
[POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].
A hangszínbeállítás minden műsorforráshoz
eltárolható.
EQ10 SETTING
Az EQ10 értékét [CUSTOM]-ra állítja.
BASE
Kiválaszt egy hangszínbeállítást a további
finomításokhoz: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz,
[BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500
Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4
kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
A hangerő 1 dB-es lépésekkel -6 dB-től +6 dB-ig
állítható be.
Visszatérés az előző kijelzéshez
Nyomja meg a
(vissza) gombot.
GENERAL (általános) beállítások
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (6. oldal)
CAUT ALM (figyelmeztető hangjelzés)
16HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
POSITION (hallgatási hely)
SET F/R POS (első vagy hátsó hely beállítása)
Természetes hangzást hoz létre a hangsugárzók
hangkimenetének a hallgatási helyzethez
megfelelő időeltolásával.
FRONT L (): Bal első
FRONT R (): Jobb első
FRONT (): Elöl középen
ALL (): A jármű középpontjában
CUSTOM: Az App Remote által megadott helyzet
OFF: Nincs megadva helyzet
ADJ POSITION* (helyzet beállítása)
Finomhangolhatja a hallgatási helyzet beállítását.
Beállítási tartomány: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (a mélysugárzó helyzetének
beállítása)
NEAR (): Közel
NORMAL (): Normál
FAR (): Távol
BALANCE
A jobb és bal hangsugárzók közötti hangerőegyensúly beállítása: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Az első és hátsó hangsugárzók közötti
hangerőkülönbség beállítása: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (digitális hangzásjavító funkció)
A funkció a digitálisan tömörített műsorszámok
tömörítés során elveszett magas hangjait állítja
vissza.
A beállítás minden műsorforráshoz eltárolható, a
rádióvételen kívül.
A DSEE mód kiválasztása: [ON], [OFF].
LOUDNESS
Felerősíti a mély és magas hangokat alacsony
hangerőnél a tiszta hangzás megőrzéséhez: [ON],
[OFF].
AAV (Továbbfejlesztett automatikus
hangerőszabályozás)
Az optimális hangerő beállítása minden jelforrás
esetén [ON], [OFF].
RB ENH (Hátsó mélyhang kiemelés)
A hátsó mélyhang kiemelés funkció aluláteresztő
szűrő használatával kiemeli a mélyhangokat a
hátsó hangsugárzóknál. Ez lehetőséget ad arra,
hogy a mélyhangsugárzó csatlakoztatása helyett a
hátsó hangsugárzókat használja. (Csak, ha az
[SW DIREC] beállítás [OFF] értékre van állítva.)
RBE (hátsó mélyhang kiemelő)
Kiválasztja a hátsó mélyhang kiemelő módját: [1],
[2], [3], [OFF].
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
A mélyhangsugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (aluláteresztő szűrő meredeksége)
Kiválasztja az aluláteresztő szűrő meredekségét:
[1], [2], [3].
SW DIREC (mélyhangsugárzó közvetlen
csatlakoztatása)
Erősítő nélkül is használhat mélyhangsugárzót, ha
azt a hátsó hangsugárzó vezetékéhez van
csatlakoztatva. (Csak, ha az [RBE MODE] érték
[OFF]-ra van állítva.)
Csatlakoztasson 4–8 Ohm impedanciájú
hangsugárzót valamelyik hátsó hangsugárzó
vezetékhez. Ne csatlakoztasson másik
hangsugárzót a másik hangsugárzó vezetékhez.
SW MODE (mélyhangsugárzó mód)
Kiválasztja a mélyhangsugárzó módját: [1], [2], [3],
[OFF].
SW PHASE (mélyhangsugárzó fázis)
A mélyhangsugárzó fázisát választja ki: [NORM],
[REV].
SW POS* (a mélyhangsugárzó helyzete)
A mélysugárzó helyzetének kiválasztása: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
A mélyhangsugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (aluláteresztő szűrő meredeksége)
Kiválasztja az aluláteresztő szűrő meredekségét:
[1], [2], [3].
S.WOOFER (mélyhangsugárzó)
SW LEVEL (mélyhangsugárzó hangerő)
A mélyhangsugárzó hangerejének beállítása:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(A leghalkabb beállításnál megjelenik az [ATT].)
SW PHASE (mélyhangsugárzó fázis)
A mélyhangsugárzó fázisát választja ki: [NORM],
[REV].
SW POS* (a mélyhangsugárzó helyzete)
A mélyhangsugárzó helyzetének kiválasztása:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
A mélyhangsugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (aluláteresztő szűrő meredeksége)
17HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
Kiválasztja az aluláteresztő szűrő meredekségét:
[1], [2], [3].
HPF (felüláteresztő szűrő)
HPF FREQ (felüláteresztő szűrő frekvenciája)
Az első, hátsó hangsugárzók levágási
frekvenciájának beállítása: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (felüláteresztő szűrő meredeksége)
A felüláteresztő szűrő meredekségének beállítása
(csak, ha a [HPF FREQ] beállítása nem [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOL (Az AUX bemenet hangereje)
Minden csatlakoztatott külső eszköz hangerejének
beállítása: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ezzel a beállítással nem szükséges az egyes
források közötti hangerőkülönbség beállítása.
BTA VOL (Bluetooth adudió hangerő)
Minden csatlakoztatott Bluetooth eszköz
hangerejének beállítása: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ezzel a beállítással nem szükséges az egyes
források közötti hangerőkülönbség beállítása.
* Nem jelenik meg, ha a [SET F/R POS] [OFF]-ra van
állítva.
DISPLAY (kijelző) beállítások
DEMO (bemutató üzemmód)
A bemutató üzemmód bekapcsolása: [ON], [OFF].
DIMMER
A kijelző háttérfényerejének beállítása.
AT (auto)
A képernyő önműködő elsötétítése a világítás
bekapcsolásakor. (Kizárólag a háttérvilágítás
vezeték csatlakoztatása esetén.)
ON
A kijelző elhalványul.
OFF
A kijelző nem halványul el.
COLOR (színbeállítások - Dynamic Color Illuminator)
A fejegység gombjainak és kijelzőjének egyedi
színbeállításának kiválasztása.
12 előre beállított szín, 1 saját szín, vagy 5 gyári
színösszeállítás közül választhat.
CUSTOM-C (egyéni szín)
Eltárolhatja a kijelző és a gombok színének saját
beállításait.
BASE
A színek finombeállításának alapjához választ ki
gyári színbeállítást: [RGB RED], [RGB GRN],
[RGB BLUE].
A választható színtartomány: [0] – [32] (A [0] nem
választható minden színtartományra.).
DAYNIGHT
A nappali/éjjeli szín beállítása a kijelző
háttérfényerejének beállítás értéke szerint.
 [DAY]: A [DIMMER] [OFF]-ra vagy [AUTO]-ra
kapcsol (az országúti világítás kikapcsolt
állapotában).
 [DAY]: A [DIMMER] [ON]-ra vagy [AUTO]-ra
kapcsol (az országúti világítás bekapcsolt
állapotában).
SND SYNC (Hang és szín összehangolása)
A színt a hanggal összehangolja: [ON], [OFF].
WHT MENU (fehér kijelzés))
Színek használata nélkül akár még tisztábban is
használhatja a menü kijelzést: [ON], [OFF].
START-WHT (fehér kezdőszín)
Ha megnyomja az SRC-t, akkor a kijelző és a
gombok megvilágítása egyszer fehérre változik,
majd a beállított egyéni színre vált: [ON], [OFF].
AUTO SCR (önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése: [ON],
[OFF].
BT (Bluetooth) beállítások
Ezek a beállítások a CALL megnyomásával is
elérhetők.
PAIRING (7. oldal)
PHONEBOOK (13. oldal)
REDIAL (13. oldal)
RECENT CALL (13. oldal)
VOICE DIAL (14. oldal)
DIAL NUMBER (13. oldal)
RINGTONE
A készülék vagy a csatlakoztatott mobiltelefon
csengésének használata: [1] (ez a készülék), [2]
(mobiltelefon).
AUTO ANS (önműködő hívásfogadás)
Az automatikus hívásfogadást állítja be ezen a
készüléken: [OFF], [1] (kb. 3 másodperc), [2] (kb.
10 másodperc).
AUTO PAIRING
Bekapcsolja az automatikus Bluetooth párosítást,
ha 5.0-ás vagy magasabb verziójú iOS eszközt
csatlakoztat USB-n: [ON], [OFF].
BT SIGNL (Bluetooth jelerősség) (7. oldal)
A Bluetooth funkció bekapcsolása: [ON], [OFF].
BT INIT (A Bluetooth beállítások alaphelyzetbe
állítása)
18HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
Minden Bluetooth-tal kapcsolatos beállítási értéket
(párosítási információk, memóriahelyek,
készülékinformációk, stb.) alaphelyzetbe állít.
A készülék megsemmisítésekor hajtsa végre az
alaphelyzetbe állítást.
meghibásodást okozhat vagy tönkreteheti a
lemezt.
 Különleges alakú (szív-, négyzet-, vagy
csillagalakú) lemezek. A készülék
megrongálódhat.
 8 cm-es lemezek.
Tudnivalók a CD-R/CD-RW lemezekről
APP REM (App Remote)
beállítások
Az App Remote funkció (kapcsolat) létrehozása és
megszüntetése.
További információk
Óvintézkedések
 Hagyja lehűlni a készüléket a bekapcsolás előtt, ha
a jármű tűző napon parkolt.
 A leválasztott előlapot vagy audió lejátszót ne
hagyja a tűző napon parkoló járműben, mert az
meghibásodást okozhat.
 A motoros antenna önműködően kitolódik.
Páralecsapódás
Ha páralecsapódás történik a készülék belsejében,
távolítsa el a lemezt és várjon körülbelül egy órát,
különben elképzelhető, hogy a készülék nem
működik megfelelően.
A kiváló hangminőség megőrzése
 Legnagyobb mennyiségek: (csak CD-R/CD-RW)
 mappák (albumok): 150 (beleértve a gyökér
mappát is)
 fájlok (műsorszámok) és mappák száma: 300 (ha
a mappa vagy fájl neve több karaktert tartalmaz,
az érték kisebb lehet, mint 300)
 a mappa/fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma: 32 (Joliet), 64 (Romeo)
 Ha egy többmenetes lemez CD-DA menettel
kezdődik, akkor azt CD-DA lemezként ismeri fel a
készülék, és más menetek nem kerülnek
lejátszásra.
 A készülékkel NEM lejátszható lemezek
 Rossz rögzítési minőségű CD-R, CD-RW
lemezek.
 Nem kompatibilis eszközzel készített CD-R/CDRW lemezek
 A nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW
lemezek.
 CD-R/CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD
formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/ 2.
szint, Joliet/Romeo vagy többmenetes
formátumban rögzített lemezek.
Az MP3, WMA fájlok lejátszási sorrendje
Ne öntsön folyadékot a lemezekre vagy a készülékre.
MP3/WMA
Megjegyzések a lemezekről
 Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső
terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
 Lejátszás előtt a lemezt
tisztítókendővel középről
sugárirányban kifelé haladva
tisztítsa meg. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási
tisztítószereket.
 Ez a készülék a Compact Disc
(CD) szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására képes. A DualDisc (kettős
formátumú) és egyes másolásvédelmi eljárásokat
tartalmazó zenei lemezek nem felelnek meg a
Compact Disc (CD) szabványnak, ezért
elképzelhető, hogy a készülék nem tudja lejátszani
ezeket.
 A készülékkel NEM lejátszható lemezek
 A címkéket, matricákat, ragasztószalagot vagy
papírt tartalmazó lemezek. Ezek elhelyezése
Mappa (csoport)
MP3/WMA/AAC fájl
(műsorszám)
Néhány szó az iPod készülékekről
 A következő iPod modellek csatlakoztathatók. A
csatlakoztatás előtt frissítse az iPod eszköz
szoftverét az elérhető legújabbra.
Kompatibilis iPhone, iPod modellek
Kompatibilis modellek
iPhone 5
USB

19HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
Kompatibilis modellek
USB
iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (5. generáció)

iPod touch (4. generáció)

iPod touch (3. generáció)

iPod touch (2. generáció)

iPod classic

iPod nano (7. generáció)

iPod nano (6. generáció)

iPod nano (5. generáció)

iPod nano (4. generáció)

iPod nano (3. generáció)

 A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt jelenti,
hogy az adott elektronikai készülék célzottan úgy
lett megtervezve, hogy az iPodhoz, iPhone-hoz
hozzákapcsolható legyen, továbbá a termék
fejlesztője által igazolt, hogy az Apple által
megkívánt teljesítményeket eléri. Az Apple nem
vállal felelőséget a készülék működéséért, vagy a
biztonsági és más szabályzásoknak való
megfelelésért. Kérjük ne feledje, ha ezt a
készüléket iPod vagy iPhone eszközzel használja, a
vezeték nélküli teljesítmény változhat.
Néhány szó a Bluetooth funkcióról
Mi is az a Bluetooth technológia?
 A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli
technológia, mely drótnélküli adatátvitelt tesz
lehetővé digitális eszközök, pl. mobiltelefon és
kihangosító (headset) között. A Bluetooth vezeték
nélküli technológia működési tartománya kb. 10
méter. Általában két eszköz összekapcsolására
használják, de vannak olyan készülékek, melyek
egyszerre több eszköz csatlakoztatását is lehetővé
teszik.
 Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, mert a
Bluetooth vezeték nélküli technológia, ráadásul az
eszközöknek nem szükséges egymással szemben
lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a
kívánt Bluetooth-eszközt elhelyezheti pl. a
táskájában, a zsebében stb.
 A Bluetooth technológia egyben nemzetközi
szabvány is, melyet világszerte vállalatok milliói
támogatnak és alkalmaznak.
A Bluetooth kommunikációról
 A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési
tartománya kb. 10 méter.
A legtávolabbi kommunikációs tartomány az
akadályoktól (személyek, fémek, falak stb.) és az
elektromágneses környezettől függően változhat.
 Az alábbi körülmények befolyásolhatják a Bluetooth
kommunikáció érzékenységét.
 Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály - pl. személy, fémtárgy vagy fal - van.
 E készülék közelében 2,4 GHz-en kommunikáló
eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz,
drótnélküli telefon vagy mikrohullámú sütő
működik.
 Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli
LAN technológia (IEEE802.11b/g) azonos
frekvenciát alkalmaznak, mikrohullámú interferencia
fordulhat elő, ami csökkentheti a kommunikáció
sebességét, növelheti a zajt vagy hibás
kapcsolódást eredményezhet, ha ezt a készüléket
vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.
Ilyen esetben tegye a következőket.
 Ezt a készüléket legalább 10 méter távolságra
használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
 Ha a készüléket a vezeték nélküli helyi hálózati
eszköz 10 méteres körzetében kívánja használni,
kapcsolja ki a vezeték nélküli hálózati eszközt.
 Ezt a készüléket és a Bluetooth-eszközt a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
 A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak egyes
elektronikus orvosi berendezések működésében.
Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a
készüléket és a többi iPodot, mert balesetveszélyt
jelenthetnek.
 Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
 Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
 Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a
beállítások függvényében előfordulhat, hogy a
biztonság szintje nem elegendő. Legyen
körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat
használata során.
 Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel
közben előforduló információszivárgásért.
 Nem garantáljuk, hogy e készülék minden
Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.
 A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg
kell felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt
Bluetooth szabványnak, és a hitelesítési
feltételeknek.
 Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fentebb
említett Bluetooth szabványoknak, az eszköz
jellemzőinek vagy műszaki adatainak
függvényében előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem
működnek megfelelően.
 Az eszköz típusától és a külső körülményektől
függően előfordulhat, hogy a kihangosítóval
történő kommunikáció közben zaj észlelhető.
20HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
 A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy a kommunikáció megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
Egyebek
 Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok jelenléte
vagy a külső környezet jellege miatt a Bluetooth
funkció nem használható a mobiltelefonnal.
 Ha a Bluetooth funkció használatát követően
rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a
Bluetooth-eszköz használatát. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Áthallás: 50 dB, 1kHz-en
Frekvencia átvitel: 20–15 000 Hz
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
9124,5 kHz vagy 9115,5 kHz/4,5 kHz
Vételi érzékenység MW: 26 μV, LW: 45 μV
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
CD-lejátszó
Karbantartás
USB-lejátszó
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az
előlapot (6. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és az
előlapon található csatlakozókat vatta segítségével. A
vattát ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre.
Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.
Megjegyzések
 A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az indítókulcsot.
 Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a MEX-N5000BT
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM.
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5 – 108 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Hasznos jel: 8 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 80 dB (sztereó)
Jel/zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10 – 20 000 Hz
Nyávogás: Nem mérhető
Kódolási eljárás: MP3 (.mp3) és WMA (.wma)
Csatlakozó: USB (nagysebességű)
Legnagyobb áram: 1 A
A felismerhető műsorszámok száma összesen:
10 000
Kódolási eljárás:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) és WAV (.wav)
Vezeték nélküli adatátvitel
Adatátviteli rendszer:
Bluetooth 3.1 verzió
Kimenetek:
Bluetooth szabvány Power Class 2
(Max. +4 dBm)
Legnagyobb adatátviteli távolság
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4 – 2,4835 GHz)
Moduláció: FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
*1 A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ, pl. az
eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú sütő
körüli mágneses tértől, statikus elektromosságtól,
vételi érzékenységtől, az antenna teljesítményétől,
operációsrendszertől, szoftvertől stb.
*2 Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök
közötti adatátvitel típusához igazodnak.
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 55 W × 4 (4 Ω-on)
21HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
Általános
Kimenetek:
Audiokimenetek (első, hátsó, mélyhang)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó/Végerősítő
vezérlőcsatlakozó (REM OUT)
Bemenetek:
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
MIC bemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
USB aljzat
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek:
Kb. 178 mm × 50 mm × 177 mm
Beépítési méretek:
Kb. 182 mm × 53 mm × 160 mm
Tömeg (kb.): 1,2 kg.
A csomag tartalma:
Készülék (1 db)
Mikrofon (1 db)
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
A Google, Google Play és az Android a Google Inc.
védjegyei.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt javasoljuk,
hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a kezelési
utasításokat.
A biztosítékkal és a készülék műszerfalból történő
kiszerelésével kapcsolatban lásd a beszerelési és
csatlakoztatási útmutató szakaszt.
Amennyiben a probléma nem oldható meg látogassa
meg a hátoldalon jelzett támogatási honlapot.
Általános jelenségek
Nincs hang.
 Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a
[Fader] szabályzó középső beállítását.
Elképzelhető, hogy a fent említett külön
megvásárolható tartozékok nem mindegyike kapható
a diktafont forgalmazó üzletben. További
információkért kérjük, érdeklődjön a kereskedőnél.
Nincs hangjelzés.
 A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt
csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét
használja.
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
 A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta
az áramkörről.
Szerzői jogok
A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth SIG.,
Inc. tulajdona, és annak felhasználása a vállalat
engedélyével történt. Minden más, az ebben az
útmutatóban előforduló márkanév annak jogos
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Az N jelzés az NFC Forum bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és egyéb országokban.
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation számos
szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák
használata vagy megosztása a terméken kívül a
Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat
engedélye nélkül tilos.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano, és
az iPod touch az Apple Computer Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban. Az App Store az Apple Inc szolgáltatási
védjegye.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
 A vezetékek nem megfelelően vannak
csatlakoztatva a jármű tápfeszültség
csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
 Ha legalább 5 percig nem végez műveletet, és a
[DEMO-ON] beállítás van kiválasztva, a bemutató
elindul.
 Válassza ki a [DEMO-OFF]-ot (18. oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
 A kijelző elhalványítás [ON]-ra van állítva (18.
oldal).
 A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
OFF gombot.
 A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az OFF gombot.
 A csatlakozók beszennyeződtek (21. oldal).
A funkciógombok nem működnek.
A lemezt nem adja ki a készülék.
 Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig az AF/TA/
PTY és a
(vissza)/MODE gombot a készülék
alaphelyzetbe állításához.
22HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
A memória teljes tartalma törlődik.
A biztonsága érdekében vezetés közben ne
végezze el az alaphelyzetbe hozást.
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
 A csatlakoztatás nem megfelelő.
 Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
 Ha az antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a
motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
 Gyenge a vétel.
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
 A kiválasztott állomás nem sugároz TP
információkat, vagy a vétel gyenge.
 Kapcsolja ki a TA funkciót (10. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
 Kapcsolja be a TA funkciót (10. oldal).
 A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
 Hangoljon be egy másik állomást.
A



PTY kijelzőn a [- - - - - - - -] kijelzés látható.
Az állomás nem RDS állomás.
A készülék nem érzékel RDS adatot.
A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
A rádióállomás neve villog.
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
 Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
SEEK +/– gombot. Megjelenik a [PI SEEK]
kijelzés és a készülék keresni kezd egy másik
olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik.
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet lejátszani.
 A lemez szennyezett vagy hibás.
 A CD-R/CD-RW lemez nem audió lemez. (19.
oldal).
MP3, WMA fájlok nem játszhatók le.
 A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA
formátummal vagy verzióval. A lejátszható lemezek
és formátumokkal kapcsolatban lásd a támogatási
honlapot.
Az MP3, WMA fájlok lejátszása hosszabb idő után
indul el.
 A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel.
 bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
 többmenetes lemez,
 olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet
írni.
Hangkiesés
 A lemez szennyezett vagy hibás.
Lejátszás USB-eszközről
USB elosztón (hub) keresztül nem tudja lejátszani
az eszköz tartalmát.
 A készülék nem ismeri fel az USB elosztón (hub)
keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
Az USB-eszközön a lejátszás megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
 Az USB-eszköz bonyolult fájlszerkezetet tartalmaz.
Hangkiesés tapasztalható.
 Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
Az app neve nem azonos az App Remote-ban
láthatóval.
 Indítsa el az app-ot újra az „App Remote”-ból.
NFC funkció
Az egy érintéses (NFC) kapcsolódás nem sikerül
 Ha az okostelefon nem reagál az érintésre.
 Ellenőrizze, hogy az NFC be van-e kapcsolva az
okostelefonon.
 Az okostelefon N jelzését helyezze közelebb
ennek a készüléknek az N jelzéséhez.
 Vegye ki a tokból az okostelefont, ha az
védőtokban van.
 Az NFC érzékenysége az eszköztől függ.
Ha az egyérintéses csatlakozás többször nem
történik meg az okostelefonnal, akkor használja a
Bluetooth csatlakozást külön létrehozva.
Bluetooth funkció
A kapcsolódó eszköz nem ismeri fel ezt a
készüléket.
 Mielőtt a kapcsolatfelvételt megkezdené, kapcsolja
ezt a készüléket kapcsolatfelvétel készenléti
állapotba.
 A Bluetooth-eszköz csatlakoztatásakor a készülék
nem érzékelhető másik eszközről.
 Szüntesse meg a pillanatnyi kapcsolatot, és a
másik eszközzel ismertesse fel ezt a készüléket.
 Miután a kapcsolatfelvétel megtörtént, kapcsolja be
a Bluetooth jelkimenetet (7. oldal).
23HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
A kapcsolódás nem lehetséges.
 A kapcsolódás vezérlése csak az egyik oldalról
lehetséges (erről a készülékről vagy egy Bluetootheszközről), mindkettőről nem.
 Párosítsa ezt a készüléket egy Bluetootheszközről, illetve fordítva.
Az érzékelt eszköz neve nem jelenik meg.
 A másik eszköz állapotától függően elképzelhető,
hogy a név nem érhető el.
Nincs csengőhang.
 A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be a hangerőt
hívás közben.
 A csatlakoztatott készüléktől függően elképzelhető,
hogy a csengőhang nem szólal meg tökéletesen.
 Állítsa a [RINGTONE]-t [1]-re (18. oldal).
 Az első hangsugárzók nincsenek csatlakoztatva a
készülékhez.
 Csatlakoztassa az első hangsugárzókat a
készülékhez. A csengőhang csak az első
hangsugárzókból hallható.
A hívó hangja nem hallható.
 Az első hangsugárzók nincsenek csatlakoztatva a
készülékhez.
 Csatlakoztassa az első hangsugárzókat a
készülékhez. A hívó hangja csak az első
hangsugárzókból hallható.
A beszélgetőpartner túl alacsony vagy túl magas
hangerőre panaszkodik.
 Állítsa be a megfelelő hangerőt a mikrofon erősítés
(Mic Gain) beállítással (14. oldal).
A beszélgetés közben visszhang vagy zaj
észlelhető.
 Csökkentse a hangerőt.
 Állítsa az EC/NC Mode-ot [EC/NC-1] vagy [EC/NC2] értékre (14. oldal).
 Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja meg
csökkenteni azt.
Például, ha az ablak le van húzva és a forgalom
zaja erős, húzza fel az ablakot. Ha a
légkondicionáló zaja erős, állítsa kisebb fokozatra
azt.
A telefon nem kapcsolódik a készülékhez.
 Amíg zeneszámokat játszik le a Bluetooth
kapcsolaton keresztül, a telefon nem
csatlakoztatható a CALL gomb megnyomásával
sem.
 Indítsa el a kapcsolódást a telefonon.
A telefonból hallható hang minősége nem
megfelelő.
 A hangminőség a mobiltelefon vételi körülményeitől
is függ.
 Hajtson olyan helyre járművével, ahol a
mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.
A csatlakoztatott audioeszköz hangereje túl
alacsony (magas).
 A külső eszközök alap-hangerőszintje eltérő.
 Állítsa be a megfelelő hangerőt a külső eszközön
vagy ezen a készüléken.
Bluetooth audioeszközről történő zenelejátszás
közben hangkiesés fordul elő.
 Csökkentse a távolságot e készülék és a Bluetooth
audioeszköz között.
 Ha a Bluetooth audioeszközt olyan tokban tárolja,
mely akadályozza a megfelelő vételt, a használat
idejére vegye ki azt a tokból.
 A közelben több Bluetooth vagy egyéb,
rádióhullámokat kibocsátó eszköz működik.
 Kapcsolja ki a többi eszközt.
 Menjen távolabb a többi eszköztől.
 Abban a pillanatban, amikor e készülékhez egy
mobiltelefon kapcsolódik, a lejátszás rövid időre
megszakad. Nem hibajelenség.
A csatlakoztatott Bluetooth audioeszköz nem
vezérelhető.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth
audioeszköz támogatja-e az AVRCP szabványt.
Egyes funkciók nem működnek.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz
támogatja-e az adott funkciót.
Akaratlanul fogadott egy hívást.
 A csatlakoztatott készüléken be volt állítva az
önműködő hívásfogadás funkció.
A párosítás időtúllépés miatt nem történt meg.
 A csatlakoztatott készüléktől függően elképzelhető,
hogy a párosítás időtartama túl rövid.
 Próbálja meg a párosítást a megadott időkorláton
belül.
A Bluetooth funkció nem működik.
 Kapcsolja ki a készüléket az OFF gomb 2
másodpercnél hosszabb idejű nyomva tartásával,
majd kapcsolja be újra.
Kihangosított beszélgetés közben a jármű
hangszórója nem szól.
 Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából hallható,
állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a hang a jármű
hangszórójából legyen hallható.
Az app neve nem azonos az App Remote-ban
láthatóval.
 Indítsa el az app-ot újra az „App Remote”-ból.
Az „App Remote” Bluetooth-on keresztüli
használatakor a kijelző beállítása automatikusan
[BT AUDIO]-ra változik.
 Az „App Remote” vagy a Bluetooth funkció megállt.
 Indítsa el az app-ot újra.
24HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
Hibakijelzések, üzenetek
ERROR
 A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.
 Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be
a lemezt.
 Üres lemezt helyezett be.
 A lemez lejátszása nem lehetséges valamilyen
probléma miatt.
 Helyezzen be egy másik lemezt.
 Az USB-eszköz automatikus felismerése nem
sikerült.
 Csatlakoztassa újra.
 A  gombbal vegye ki a lemezt.
HUB NO SUPRT (USB elosztó (hub) nem támogatott)
 A készülék nem támogatja az USB-elosztó (hub)
használatát.
IPD STOP (az iPod megállt)
 Ha nincs kiválasztva az ismétléses lejátszás, akkor
az album utolsó műsorszáma végeztével a
lejátszás megáll.
Az iPod, iPhone zenelejátszó alkalmazása leállt.
 Nyomja meg a PAUSE gombot a lejátszás
újraindításához.
NO AF (nincsenek alternatív frekvenciák)
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
 Nyomja meg a SEEK +/– gombot, amíg az
állomás neve villog. A készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik (megjelenik a [PI
SEEK] üzenet).
NO DEV (nincs eszköz csatlakoztatva)
 USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta ki
az [USB] jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az USBvezetéket lejátszás közben kihúzta.
 Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
NO MUSIC
 A csatlakoztatott USB-eszköz vagy behelyezett
lemez nem tartalmaz zenei fájlokat.
 Helyezzen be egy zenei CD-lemezt.
 Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
NO TP (nincs közlekedési információkat sugárzó adó)
 A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
OVERLOAD
 Az USB-eszköz túlterhelt.
 Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg
a forrást a SRC gombbal.
 Az USB-eszköz hibás, vagy nem támogatott
USB-eszközt csatlakoztatott.
PUSH EJT (nyomja meg a lemezkiadó gombot)
 A lemezt nem lehet kivenni.
 A  gomb megnyomásával vegye ki a lemezt.
READ
 A készülék a lemezen lévő műsorszám és album
információkat olvassa be.
 Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a
lejátszás önműködően megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több
mint egy percig is eltarthat.
USB NO SUPRT (nem támogatott USB-eszköz)
 A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
 Az USB-eszköz kompatibilitásával
kapcsolatosan látogassa meg a hátoldalon jelzett
Sony támogatási honlapot.
[
] vagy [
]
 Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben
elérte a lemez elejét vagy végét, és nem tud
továbblépni.
[ ]
 A karakter nem jeleníthető meg.
Bluetooth funkció:
BT BUSY (A Bluetooth foglalt)
 A mobiltelefon telefonkönyv és a híváslista adatai
nem elérhetőek erről a készülékről.
 Várjon egy kicsit, majd próbálja újra.
ERROR
 A Bluetooth funkciók alapértelmezett helyzetbe
állítása nem sikerült.
 A hozzáférés a telefonkönyvhöz nem sikerült.
 A telefonkönyv tartalma megváltozott, a
mobiltelefonhoz történő hozzáférés közben.
 Frissítse a telefonkönyvet a mobiltelefonról újra.
MEM FAILURE (memóriahiba)
 A készülék nem tudta tárolni a telefonszámot a
memóriahelyen.
 Ellenőrizze, hogy a tárolni kívánt telefonszám
helyesen van megadva (13. oldal).
MEMORY BUSY
 A készülék adatokat tárol éppen.
 Várjon, amíg a tárolás befejeződik.
NO DEV (nincs eszköz csatlakoztatva)
 Bluetooth-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta
ki a Bluetooth jelforrást. A Bluetooth audioeszközt
hívás közben lecsatlakoztatta.
 Csatlakoztasson Bluetooth audioeszközt.
 Bluetooth mobiltelefon csatlakoztatása nélkül
választotta ki a Bluetooth mobiltelefon jelforrást. A
mobiltelefont hívás közben lecsatlakoztatta.
 Csatlakoztasson Bluetooth mobiltelefont.
25HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005
BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
P EMPTY (memóriahely üres)
 A gyorshívó tár üres.
UNKNOWN
 A telefonkönyvben vagy a hívástörténetben
kereséskor a név vagy telefonszám kijelzése nem
lehetséges.
WITHHELD
 A hívó telefonszámkijelzése letiltva.
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a MEX-N5000BT
megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és
az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
További információkat a következő honlapon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Az App Remote esetén:
APP -------- (applikáció)
 Az applikációval nem jött létre a kapcsolat.
 Hozza létre az iPhone kapcsolatot újra.
APP DISCNCT (az applikáció lekapcsolódott)
 Az applikációval nem jött létre a kapcsolat.
 Hozza létre az App Remote csatlakozást (15.
oldal).
APP MENU (applikáció menü)
 Ha az iPhone, Android telefon menüje nyitva van, a
gombokkal történő vezérlés nem lehetséges.
 Lépjen ki az iPhone, Android telefon menüjéből.
APP NO DEV (nincs készülék az applikációhoz)
 A applikációval felinstallált készülék nincs
csatlakoztatva.
 Csatlakoztassa a készüléket és hozza létre az
iPhona kapcsolatot.
APP SOUND (applikáció hang)
 Ha az iPhone, Android telefon menüje nyitva van, a
gombokkal történő vezérlés nem lehetséges.
 Lépjen ki az iPhone, Android telefon menüjéből.
OPEN APP (az applikáció nyitva van)
 Az App Remote applikáció nem fut.
 Indítsa el az iPhone applikációját.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
26HU
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005 BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\00COVMEXN5000BTEUR\050BCO.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
D:\munka\0001 sony\00005 BEJOVO\MEX-N5000BT-OI\00 origi\00COVMEXN5000BTEUR\050BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 30 Monday, March 24, 2014 11:37 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási információkat szeretné elolvasni,
keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
Regisztrálja termékét most ezen a honlapon:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
MEX-N5000BT
4-480-657-21(1)
Download PDF

advertising