Sony | MEX-BT5000 | Sony MEX-BT5000 Használati útmutató

d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\00GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 1 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
2-693-038-11 (1)
Bluetooth™
audio rendszer
HU
Kezelési útmutató
A bemutató üzemmód (Demo) kikapcsolásának módját lásd a 20. oldalon.
MEX-BT5000
© 2006 Sony Corporation
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
2-693-040-11 (1)
Nagyszerű élmények
a Bluetooth™ vezeték
nélküli technológiával
A BLUETOOTH funkció rövid áttekintése
Ebben az útmutatóban rövid áttekintést adunk a BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiáról, és ismertetjük a készülék használatának alaplépéseit.
A teljes részletességű leírást a mellékelt kezelési útmutatóban olvashatja.
MEX-BT5000
 2006 Sony Corporation
Mi is az a Bluetooth technológia?
A BLUETOOTH egy rövid
hatótávolságú, vezeték
nélküli technológia, mely
csatlakozóvezetékek használata
nélküli adatkapcsolatot tesz
lehetővé digitális eszközök, pl.
mobiltelefon és kihangosító
között. A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia működési
tartománya kb. 10 m. A
kapcsolat rendszerint két eszköz
között épül ki, de léteznek
olyan készülékek is, melyek
egyidejűleg több eszközhöz
képesek kapcsolódni.
Kábeles összeköttetésre nincs
szükség, mert a BLUETOOTH
vezeték nélküli technológia.
Ráadásul az eszközöknek
nem szükséges egymással
szemben lenniük, mint pl. az
infravörös kapcsolatnál. Így a
kívánt eszközt elhelyezheti pl. a
táskájában, a zsebében, stb.
A BLUETOOTH technológia
egyben nemzetközi szabvány
is, melyet világszerte vállalatok
milliói támogatnak és
alkalmaznak.
A rendelkezésre álló BLUETOOTH funkciók
vagy
HFP
OPP
A2DP
• A mobiltelefon kihangosítása
a gépkocsi audio rendszerén
keresztül (beérkező/kimenő
hívások támogatása) – HFP.
• Címjegyzék letöltése a
mobiltelefonról – OPP.
• Zenelejátszás mobiltelefonról
vagy hordozható audio
eszközről – A2DP.
• A lejátszási alapfunkciók
vezérlése az autós audio
rendszerrel – AVRCP.
 BLUETOOTH profilok
A profilok a különböző
alkalmazási területekre
kidolgozott BLUETOOTH
eszköz-specifikációk
szabványosított eljárásait
jelentik. Ez a készülék az alábbi
profilokat támogatja:
HFP (Hands-free Profile):
telefonálás/a telefon kéz nélküli
működtetése.
OPP (Object Push Profile): a
telefon címjegyzékének letöltése
erre a készülékre.
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile): zenei
adatok fogadása kiváló
minőségben.
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile): A/V készülékek
vezérlése.
A BLUETOOTH használatának 3 fő lépése
1
c
c
1
2
3 -A
2
Párosítás
Első lépésként fel kell
ismertetni egymással a
BLUETOOTH eszközt
(pl. mobiltelefont) és ezt
a készüléket (párosítás).
Ha egyszer a párosítás
megtörtént, a későbbiekben
már nem kell végrehajtani.
BLUETOOTH kapcsolat
létesítése
A BLUETOOTH eszköz
használatával létre kell
hozni a BLUETOOTH
kapcsolatot.
Ezzel a készülékkel
BLUETOOTH
kapcsolatot kell létesíteni
a felismert (párosított)
eszköz felé.
c
3-
3-
Telefonbeszélgetés
E készülék használatával
hívásokat fogadhat és
kezdeményezhet.
Zenehallgatás
Ezzel a készülékkel
meghallgathatja a
BLUETOOTH eszközön
lejátszott zenét.
Megjegyzés a
kapcsolódáshoz
Lehetnek olyan eszközök,
melyeknél a kapcsolódás
automatikusan megkezdődik a
párosítás után.
3- B
1 –  lépés Párosítás (keresés ezzel a készülékkel)
(Bluetooth)
Joystick
A BULETOOTH kapcsolat
legelső felépítésekor a két
eszközt fel kell ismertetni
egymással. Ezt a folyamatot
„párosításnak” nevezik. A
párosítást csak egyszer kell
végrehajtani, a későbbiekben a
két eszköz már automatikusan
felismeri egymást. (Lehetnek
olyan eszközök, melyeknél
a kapcsolódáshoz jelszó
szükséges.)
BLUETOOTH eszköz
keresése ezzel a
készülékkel
Ellenőrizze, hogy a másik
BLUETOOTH eszköz
felismerhető (látható) állapotban
van-e.
1 Nyomja meg a 
gombot.
2 Válassza ki a
„Connectivity” 
„Search” menüpontot.
Az elérhető eszközök
keresése megkezdődik, majd
a csatlakoztatható eszközök
neve megjelenik egy listában.
Ha az eszköz neve nem
elérhető, az „Unknown”
kijelzés jelenik meg.
3 Válassza ki a
csatlakoztatni kívánt
eszközt.
A párosítás megkezdődik.
4 Írja be a jelszót.
Írja be ugyanazt a jelszót,
mint a kapcsolódó eszközön.
A jelszó lehet egyénileg
választott szám, illetve az
eszköz által meghatározott
érték.
5 A jelszó
megerősítéséhez nyomja
meg a joystickot.
A „Connected” kijelzés
jelenik meg, és a
csatlakoztatás befejeződik.
Ellenőrizze, hogy a „Visibility”
menüpontban a „Show” beállítás
van-e kiválasztva.
1 Nyomja meg a 
gombot.
2 Válassza ki a „Signal” 
„ON” menüpontot.
3 Válassza ki a „Visibility”
 „Show” menüpontot.
4 Indítsa el a keresést a
külső eszközön.
5 Amikor az „Allow
Connection?”
(Engedélyezi a
kapcsolódást?) üzenet
jelenik meg ezen a
készüléken, válassza a
„yes” opciót.
6 Írja be a kapcsolódó
eszköz jelszavát.
7 A jelszó
megerősítéséhez nyomja
meg a joystickot.
2. lépés BLUETOOTH kapcsolat
(Bluetooth)
Joystick
A már egyszer párosított és
csatlakoztatott eszközöket a
készülék tárolja a memóriában.
Ezek közül bármikor
kiválaszthatja a kívánt eszközt,
és kapcsolódhat hozzá.
1 Nyomja meg a 
gombot.
2 Válassza ki a
„Connectivity” 
„Handsfree Devices”
vagy „Audio Devices”
menüpontot.
A regisztrált (párosított)
eszközök listája megjelenik.
3 Válassza ki a
csatlakoztatni kívánt
eszközt.
4 Válassza ki a „Connect”
opciót.
A „Connected” kijelzés
jelenik meg, és a kapcsolódás
megtörténik.
Kapcsolódás közben a „
” vagy a „ ” szimbólum
látható.
A kapcsolódás leállítása
A 4. lépésben válassza a
„Disconnect”  „yes” opciót.
 A kapcsolódás jelzők
működése
BLUETOOTH kapcsolat közben
az alábbi jelzők világítanak ezen
a készüléken:
: HFP kapcsolat közben.
: A2DP kapcsolat közben.
3 –  lépés Beszélgetés kihangosítása
Joystick
(Bluetooth)
(MENU)
(CALL)
(OFF)
 Hívásfogadás
Beérkező hívás esetén a
csengőhang a készülék
hangszóróiból hallható.
1 Beérkező hívás közben
nyomja meg a ,
 vagy 
gombot.
A hívás fogadása megtörtént,
a beszélgetés megkezdődik.
Az Ön hangja az ebbe a
készülékbe épített mikronon
keresztül továbbítódik.
A hívás elutasítása
1 Nyomja meg az 
gombot.
 Híváskezdeményezés
1 Nyomja meg a 
gombot.
2 Válassza ki a „Dial”
opciót.
3 A joystickkal
vagy a távvezérlő
számgombjaival írja be a
kívánt telefonszámot.
A „+” szimbólum beírásához
tartsa nyomva a távvezérlő 0
számgombját.
4 Nyomja meg a joystickot
a hívás indításához.
A hívást az alábbi CALL menük
segítségével is kezdeményezheti:
„Dialed Calls”/„Received calls”/
„Phonebook”/„Preset Dial”
 A hívás befejezése
1 Nyomja meg az 
gombot.
3 –  lépés Zenetovábbítás
(SOURCE)
Joystick
 Zene lejátszása külső
audio eszközről
Ezzel a készülékkel is
lejátszhatja a külső eszközön
tárolt zeneszámokat, amennyiben
az eszköz támogatja az A2DP
Bluetooth profilt.
1 Kapcsolja össze a külső
Bluetooth audio eszközt
és ezt a készüléket.
Kapcsolódás közben a
„ ” szimbólum látható.
2 Halkítsa le ezt a
készüléket.
3 Nyomja meg a 
gombot mindaddig, míg
a „Bluetooth AUDIO”
kijelzés meg nem jelenik.
4 Indítsa el a lejátszást a
külső eszközön.
5 Állítsa be a hangerőt
ezen a készüléken.
 A külső audio eszköz
vezérlése ezzel a
készülékkel
Az alábbi funkciókat abban
az esetben működtetheti, ha
az audio eszköz támogatja az
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) Bluetooth
technológiát. (A működtetés
módja az audio eszköz típusától
függően eltérhet.)
– Műsorszámok átugrásához
(6) (PAUSE)
tolja jobbra/balra a joystickot.
– A műsorszámon belüli
gyorskereséshez (hátra/előre)
tolja jobbra/balra a joystickot,
és tartsa ott.
– Szünet üzemmódba
kapcsoláshoz nyomja meg a
 (PAUSE) gombot.
A fentiektől eltérő funkciókat az
audio eszköz kezelőszerveivel
kell működtetni.
Hibaelhárítás
Ez a készülék nem ismeri
fel a kapcsolódó eszközt.
Ellenőrizze a kapcsolódó eszköz
BLUETOOTH beállításait.
A kapcsolódó eszköz nem
ismeri fel ezt a készüléket.
• Válassza ki a „Signal” menüpont
„ON” beállítását (15. oldal).
• Válassza ki a „Visibility”
menüpont „Show” beállítását (15.
oldal).
• Amíg egy külső BLUETOOTH
eszközhöz kapcsolódik, ez a
készülék nem ismerhető fel egy
másik Bluetooth eszközzel. Ha
egy másik Bluetooth eszközzel
szeretné felismertetni ezt a
készüléket, először szüntesse
meg a kapcsolódást az aktuális
Bluetooth eszközhöz, majd
ismételje meg a keresést.
A leválasztott eszköz a párosított
készülékek listájából újra
kiválasztható.
A párosítás időtúllépés
miatt megszakadt.
Lehetnek olyan külső eszközök,
melyek párosításához az
időkorlát túl rövid. Próbálja
meg azonos számjegyekből álló
jelszóval létrehozni a kapcsolatot
az időkorláton belül.
A kapcsolódás nem lehetséges.
• Lehetnek olyan külső eszközök,
melyek ezzel a készülékkel nem
kereshetők.
 Ilyen esetben a külső
eszközzel kell keresni ezt a
készüléket.
• A külső eszköz állapotától
függően előfordulhat, hogy
ezzel a készülékkel nem lehet
felismerni azt.
 Ilyen esetben a külső
eszközzel kell keresni ezt a
készüléket.
• Ellenőrizze a párosítási
és kapcsolódási eljárást a
külső eszköz stb. kezelési
útmutatójában, és hajtsa végre
újból a műveletet.
Egyes funkciók nem
működnek.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
Bluetooth audio eszköz
támogatja-e az adott funkciót.
Vásárlói támogatás
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy
a legfrissebb terméktámogatási
információkat szeretné elolvasni,
keresse fel az alábbi weboldalt:
http://support.sony-europe.com
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
A biztonság érdekében ezt a készüléket
feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A
beszerelés és a csatlakoztatás módját lásd a
mellékelt beszerelési/csatlakoztatási
útmutatóban.
Figyelmeztetés a gépkocsi
gyújtáskapcsolójának ACC
pozíciójával kapcsolatban
A gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva az
(OFF) gombot a készüléken, amíg a kijelző
ki nem kapcsol. Ellenkező esetben a kijelző
bekapcsolva marad, és lemerülhet az akkumulátor.
A készülék gyártása a BBE
Sound Inc. engedélye alapján
történt. A BBE MP eljárás, a
tömörítés következtében elvesztett felharmonikusok
visszanyerésével és fokozásával javítja a digitálisan
tömörített hang – például MP3 – minőségét. A BBE
MP páros rendű harmonikusokat generálva az eredeti
forrásból, hatékonyan képes a hangzás melegségének,
részletességének és finomságának visszaállítására.
R
A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth
SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a
vállalat engedélyével történt. Minden más, az
ebben az útmutatóban előforduló márkanév
annak jogos tulajdonosának védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
A SonicStage és a hozzátartozó logo a Sony
Corporation védett márkaneve.
Az „ATRAC” és a
logo a Sony
Corporation védett márkaneve.
Ez a címke a készülék alsó részén található.
Az üzemi feszültséget stb. tartalmazó adattábla a
készülék alján található.
A Microsoft, a Windows Media
és a Windows logo a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A Sony Corp. ezúton kijelenti, hogy ez az
MEX-BT5000 készülék megfelel az 1999/5/EC
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
előírásainak.
A részleteket lásd az alábbi weboldalon:
http://www.compliance.sony.de/
2
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB+00COVEURTOC.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Tartalomjegyzék
Üdvözöljük! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bluetooth funkció
Előkészületek
Mielőtt megkezdené a Bluetooth funkció
használatát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A Bluetooth funkciók beállítása a menüben. . 15
A Bluetooth beállítások módosítása. . . . . . 15
Külső Bluetooth eszköz párosítása és
csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kapcsolódás párosított eszközhöz . . . . . . . 16
Kihangosított beszélgetés . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Híváskezdeményezés . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A hívás befejezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A címjegyzék használata . . . . . . . . . . . . . . 18
A gyorshívó gombok használata . . . . . . . . 18
Zenetovábbítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zene lejátszása külső audio eszközről . . . . 18
A külső audio eszköz vezérlése ezzel a
készülékkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
További beállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A kihangosító beállítása . . . . . . . . . . . . . . . 19
A csatlakoztatott eszköz törlése
a párosított eszközök listájából . . . . . . . . . 19
Automatikus kapcsolódási funkció . . . . . . 19
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 7
Lemez behelyezése a készülékbe . . . . . . . . . . . 7
A lemez kivétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A kezelőszervek és az
alapműveletek
Audio funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bluetooth funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CD
A kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . 12
Rádió
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . 12
Automatikus tárolás — BTM funkció . . . . 12
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A memóriában tárolt állomások előhívása . 12
Automatikus hangolás. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A kívánt állomás kiválasztása listából
— LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . 13
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 14
A CT (pontos idő) beállítása . . . . . . . . . . . . 14
Egyéb beállítások
A menüpontok beállítása — MENU. . . . . . . .
Az átviteli görbe beállítása — EQ3 Tune .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
CD/MD-váltó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Külső audio készülék . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az RM-X4S forgókapcsolós távvezérlő
használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
21
21
22
22
További információk
Figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lemezek helyes kezelése. . . . . . . . . . . . .
Az MP3/WMA fájlokról . . . . . . . . . . . . . .
Néhány szó az ATRAC CD-lemezekről . .
Néhány szó a Bluetooth funkcióról . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések/Üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
25
25
26
26
27
29
3
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, és
megvásárolta ezt a Sony Bluetooth™ audio
rendszert. Az alábbi jellemzőknek köszönhetően
minden bizonnyal élvezetesebb vezetésben lesz
része:
• CD-lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD
TEXT* lemezeket is beleértve), a CD-R/
CD-RW (a többmenetes MP3/WMA lemezeket
is (24. oldal)), és az ATRAC CD (ATRAC3 és
ATRAC3plus) formátumú lemezeket
(24. oldal).
Lemez típusa
Felirat a lemezen
CD-DA
MP3
WMA
ATRAC CD
• Rádióvétel
– Minden hullámsávon (FM1, FM2, FM3, MW
és LW) 6 állomás vételi frekvenciáját
tárolhatja a memóriában.
– BTM (vételi minőség szerinti tárolás): a
készülék a vételi minőség szerinti sorrendben
tárolja az állomásokat, a legjobban fogható
adóval kezdve.
• RDS funkciók
Az RDS rendszerű FM állomások
szolgáltatásait is használhatja.
• Bluetooth funkció
– Kihangosítható telefonbeszélgetés a
gépkocsiban.
– A mobiltelefon telefonkönyv-bejegyzéseinek
átvétele.
– Zenelejátszás a mobiltelefonról vagy külső
audio eszközről.
– HFP 1.0, A2DP, OPP és AVRCP profilok
támogatása.
• Hangbeállítás
– EQ3 parametrikus beállítás 2: étféle zenei
műfajnak megfelelő, gyárilag beállított
hangzás közül választhat.
– DSO (dinamikus hangszínpad beállítás):
virtuális hangszórók létrehozásával sokkal
eredetibb, élethűbb hangteret állít elő a
készülék, még akkor is, ha a hangszórók a
gépkocsiajtó alsó részén kaptak elhelyezést.
– BBE MP: a digitálisan tömörített hang (pl.
MP3) minőségét javítja.
4
* A CD TEXT rendszerű lemez egy olyan CD-DA
lemez, mely információt tartalmaz a lemez, az
előadó és a műsorszámok elnevezéséről.
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Figyelem
Segélyhívás
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK,
ILLETVE AZ AHHOZ TARTOZÓ HARDVER ÉS/
VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL
SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ÉS AZ
AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEKÉRT, PROFITVESZTESÉGÉRT,
BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT,
LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS IDŐVESZTESÉGÉRT.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Ez a Bluetooth gépkocsi kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus eszköz rádiójeleket,
celluláris és vonalas hálózatokat, illetve felhasználói
funkciókat alkalmaz, így a megfelelő minőségű
kapcsolat nem garantálható minden körülmények
között.
Éppen ezért a létfontosságú kommunikációhoz (pl.
segélyhíváshoz) nem szabad kizárólag az
elektronikus eszközökre hagyatkozni.
Ne feledje, hogy a hívások fogadása és
kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a
kihangosító és a hozzá kapcsolódó elektronikus
eszköz be van kapcsolva, és a megfelelő vételi
térerő biztosított.
A segélyhívás nem minden mobilhálózati területen
elérhető, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/
vagy telefon funkciók használata közben nem
használható.
Kérjük, tájékozódjon mobil szolgáltatójánál.
Biztonságos és hatékony használat
E készülék olyan megváltoztatása vagy átalakítása,
melyet a Sony kifejezetten nem engedélyez,
érvénytelenítheti a készülék használatának
jogosságát.
A készülék használatba vétele előtt kérjük,
ellenőrizze, vannak-e olyan helyi előírások, melyek
a Bluetooth eszközök használatával kapcsolatban
további korlátozásokat vagy engedélyezéseket
tartalmaznak.
Vezetés
Ellenőrizze a készülék használatának helyén a
mobiltelefon és a kihangosító használatára
vonatkozó rendeleteket.
Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét. Ha a
forgalmi viszonyok megkívánják,
híváskezdeményezés és -fogadás előtt húzódjon az
út szélére vagy parkoljon le.
Külső eszközök csatlakoztatása
Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna,
olvassa annak kezelési útmutatóját, különös
tekintettel a biztonsági előírásokra.
Rádiófrekvenciás érintettség
A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a gépkocsi
nem megfelelően beszerelt vagy nem kellőképpen
árnyékolt elektronikus rendszereiben, pl. az
elektronikus befecskendező rendszerben, az
elektronikus fékrendszerben, az elektronikus
sebességtartó automatikában vagy a légzsákrendszerben. Az eszköz beszerelésére vagy
szervizelésére vonatkozóan kérjük, konzultáljon a
gépkocsi gyártójával vagy annak
márkakereskedőjével. A szakszerűtlen beszerelés
vagy szervizelés veszélyes lehet, és
érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát.
Érdeklődjön a gépkocsi gyártójánál, hogy a
mobiltelefon gépkocsiban történő használata nem
befolyásolja-e a gépkocsi elektronikus rendszerének
működését.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gépkocsiba szerelt
összes vezeték nélküli eszköz elhelyezése és
működése megfelelő-e.
5
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Előkészületek
Az előlap leválasztása
A memória törlése
A készülék előlapja a lopás megelőzése érdekében
leválasztható.
A készülék első üzembe helyezése előtt, a
gépkocsi akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot, és egy hegyes eszközzel (pl.
golyóstollal) nyomja meg a RESET gombot.
RESET
gomb
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
más memorizált információk törlődnek.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
gépkocsi gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF pozíció), de nem távolította el az előlapot. A
hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
beépített erősítőjét használja.
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Az előlap lebillen.
3
Csúsztassa enyhén jobbra az előlapot,
majd húzza maga felé annak
baloldalát.
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
Nyomja meg a (MENU) gombot.
3
Tolja a joystickot fel/le mindaddig, míg
a „Clock Adjust” menüpontot meg
nem jelenik, majd tolja jobbra.
4
Tolja a joystickot fel/le és állítsa be az
óra és a perc értékét.
A digitális kijelzés mozgatásához tolja a
joystickot balra/jobbra.
5
Miután beállította az órát, nyomja meg
a joystickot.
Az óra működni kezd.
Tolja a joystickot fel/le mindaddig, míg
a „Setup” menü meg nem jelenik, majd
tolja jobbra.
1
2
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló gépkocsiban, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
Hasznos tudnivaló
Az óra automatikusan is beállítható az RDS
szolgáltatással (14. oldal).
6
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Az előlap visszaillesztése
Az előla A-val jelölt részét illessze a készülék
B-vel jelölt részéhez, majd nyomja a helyére az
előlap bal oldalát kattanásig.
A (SOURCE) (gombbal (vagy egy lemez
behelyezésével) kapcsolja be a készüléket.
Lemez behelyezése a készülékbe
1
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
3
Zárja be az előlapot.
A lejátszás automatikusan megkezdődik.
Helyezze be a lemezt (feliratos
oldalával fölfelé).
A
B
c
A lemez kivétele
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
1
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
3
Zárja be az előlapot.
Nyomja meg a Z gombot.
A készülék kiadja a lemezt.
7
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
A kezelőszervek és az alapműveletek
Audio funkciók
A fejegység
1
2 3
4
5
6
MEX-BT5000
7
89
0
qa
A leválasztott előlap
qs
qd qf
RESET
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra. A
távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik a
készüléken.
A SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrás választás (rádió/
CD/MD*1/Bluetooth AUDIO AUX).
B Joystick/LIST gomb 13, 22
Forgatás: hangerő beállítása.
Fel/le/balra/jobbra tolás: menüpont
kiválasztása
Megnyomás: beállítás érvényesítése.
CD/MD*1:
Tolja fel/le*2:
– Csoportok*3/albumok*4 átugrása (tolja
röviden)
– Csoportok*3/albumok*4 folyamatos
átugrása (tartsa eltolva)
Tolja balra/jobbra:
– Műsorszámok átugrása (tolja röviden)
– Műsorszámok folyamatos átugrása (tolja el,
majd 2 másodpercen belül tartsa eltolva)
– Gyorskeresés műsorszámon belül hátra/
előre (tartsa eltolva)
Rádió:
Tolja fel/le:
–Tárolt állomások behívásához.
Tolja balra/jobbra:
–Rádióállomások automatikus kereséséhez
(tolja röviden)
– Kézi állomáskereséshez (tartsa eltolva)
Nyomja meg:
–A lista megjelenítéséhez.
C MODE gomb 12, 21
Hullámsáv választás (FM/MW/LW)/külső
egység választás*5.
D MENU gomb
Belépés a menübe.
E Kijelző
F OPEN gomb 7
G OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása
H Távvezérlés érzékelő
8
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
RM-X302 távvezérlő
1
qg
3
4
qh
qa
7
qk
ql
w;
wa
ws
qj
wd
I AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési információk) gomb 13
Az AF és a TA/TP funkciók működtetése RDS
vétel esetén.
J Számgombok
CD/MD*1:
(1): REP 12, 22
(2): SHUF 12, 22
(5): BBE MP*6 2
A BBE MP funkció bekapcsolásához
válassza ki a „BBE MP on” menüopciót.
A kikapcsoláshoz a „BBE MP off”
opciót kell választani.
(6): PAUSE*6
A lejátszás szüneteltetése. A folytatáshoz
nyomja meg újból.
Rádió:
Rádióállomások behívása a memóriából
(egyszeri megnyomás); rádióállomások
tárolása (tartsa nyomva).
K DSPL (kijelzési mód) gomb/PTY
(műsortípus) gomb 12, 14
A kijelzett elemek kiválasztása; PTY
(műsortípus) választás RDS üzemmódban.
L Lemeznyílás 7
Ide kell behelyezni a lemezt.
M RESET gomb 6
N Z (lemezkiadó) gomb 7
A lemez kiadása.
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezek a következők:
qg ENTER gomb
A beállítás érvényesítése.
qh LIST gomb
Lista megjelenítése.
qj Számgombok
Az 1–6 gombok funkciója megegyezik a
készülék számgombjainak funkciójával.
qk M (+)/m (–) gombok
Funkciója ugyanaz, mint a joystick fel/le
mozgatásáé.
ql < (.)/, (>) gombok
Funkciója ugyanaz, mint a joystick balra/
jobbra mozgatásáé.
w; SCRL (görgető) gomb
A kijelzések görgetése.
wa SOUND gomb
A kívánt hangjellemző kiválasztása.
ws ATT (némítás) gomb
A hang némítására szolgál. A némítás
kikapcsolásához nyomja meg újból ezt a
gombot.
wd VOL (hangerő) +/– gomb
A hangerő beállítására szolgál.
*1
*2
*3
*4
*5
*6
Ha MD-váltót csatlakoztatott.
Ha lemezváltót is csatlakoztatott, a művelet eltérő.
Lásd a 21. oldalon.
Ha ATRAC CD-lemezt játszik le.
Ha MP3/WMA fájlt játszik le.
Ha CD/MD-váltót csatlakoztatott.
Ha ezzel a készülékkel játszik le.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
Hasznos tudnivaló
Olvassa el „A lítium elem cseréje a távvezérlőben”
című fejezetet a 25. oldalon az elem cseréjével
kapcsolatban.
9
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Bluetooth funkciók
A fejegység
1
2
3
6
7 8
4
5
MEX-BT5000
9
0
A leválasztott előlap
qa
RESET
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra. A
távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik a
készüléken.
D MENU gomb 17
Belépés a menübe; hívásfogadás.
E Kijelző
A SOURCE gomb
Bekapcsolás; mûsorforrás választás (rádió/
CD/MD*1/Bluetooth AUDIO/AUX).
B Joystick
Forgatás: hangerő beállítása.
Fel/le/balra/jobbra tolás: menüpont
kiválasztása
Megnyomás: beállítás érvényesítése.
Bluetooth audio eszköz*2:
Tolja balra/jobbra:
–Műsorszámok átugrása (tolja röviden)
– Gyorskeresés műsorszámon belül hátra/előre
(tolja hosszan)
C Bluetooth gomb 15, 16, 17, 19
Bluetooth funkciók használata; hívásfogadás.
F OFF gomb 17
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása; hívás
befejezése vagy elutasítása.
G CALL gomb 17
A telefon funkciók aktiválása; hívásfogadás.
H Távvezérlés érzékelő
I Számgombok
Tárolt számok hívása.
Bluetooth audio eszköz*2:
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése.
J Bluetooth jelző
Bluetooth jelek továbbítása/fogadása közben
világít. Amikor a Bluetooth jelek
kikapcsolnak, a jelző kialszik.
K Mikrofon 16
10
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
RM-X302 távvezérlő
7
1
qs
3
6
qg
qh
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
Hasznos tudnivaló
Olvassa el „A lítium elem cseréje a távvezérlőben”
című fejezetet a 25. oldalon az elem cseréjével
kapcsolatban.
4
qd
qj
qf
qk
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezek a következők:
qs ENTER gomb
A beállítás végrehajtása.
qd Számgombok 15, 16, 17
Számok bevitele (telefonszám, jelszó stb.)
Az 1–6 gombok funkciója megegyezik a
készülék számgombjainak funkciójával.
qf gomb 17
qg M (+)/m (–) gombok
Funkciója ugyanaz, mint a joystick fel/le
mozgatásáé.
qh < (.)/, (>) gombok
Funkciója ugyanaz, mint a joystick balra/
jobbra mozgatásáé.
qj VOL (hangerő) (+/–) gomb
A hangerő beállítására szolgál.
qk
gomb 17
*1
*2
Ha MD-váltót csatlakoztatott.
Ha Bluetooth audio eszközt (mely az AVRCP
Bluetooth technológiát támogatja) csatlakoztatott.
Lehetnek olyan eszközök, melyeknél bizonyos
funkciók nem használhatók.
11
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
CD
Rádió
CD/MD-váltó csatlakoztatásáról bővebben a 21. oldalon
olvashat.
Rádióállomások tárolása és vétele
Figyelem
A kijelzett elemek
Példa: ha az Info (információ) menüpont „All”
beállítását választotta ki (20. oldal).
A
B
C
A Műsorforrás/MP3/ATRAC/WMA kijelzés
B Óra
C Műsorszám száma/eltelt játékidő, lemez/előadó
neve, album/csoport száma, album/csoport
neve, műsorszám neve, szöveges információk*
* MP3 műsorszám lejátszása közben az ID3 mező, ATRAC
CD lejátszása közben a SonicStage stb. szoftverrel felírt
szöveges információk jelennek meg. WMA fájl lejátszása
közben a WMA mező tartalma látható.
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL); gombot; a C elemek görgetéséhez
nyomja meg a (SCRL) gombot a távvezérlőn, vagy
válassza ki az „Auto Scroll on” beállítást (20. oldal).
Hasznos tudnivaló
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a
beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak.
Az MP3/WMA részleteit a 24. oldalon; az ATRAC CD
részleteit a 24. oldalon olvashatja.
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében
használja az automatikus (BTM) tárolási funkciót.
Automatikus tárolás — BTM funkció
1
A (SOURCE) gomb ismételt
megnyomásával kapcsoljon „TUNER”
üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW és LW.
2
3
Nyomja meg a (MENU) gombot.
4
Tolja a joystickot fel/le mindaddig, míg
a „BTM” meg nem jelenik.
5
Nyomja meg a joystickot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését egy sípjel jelzi.
Kézi tárolás
1
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (1)
(REP) vagy a (2) (SHUF) gombot
mindaddig, míg a kívánt funkció meg
nem jelenik.
Kiválasztás
Funkció
Repeat Track
Műsorszám ismétlés.
Repeat Album*1
Album ismétlés.
Repeat Group*2
Csoport ismétlés.
Shuffle Album*1
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
Shuffle Group*2
Csoport lejátszása
véletlen sorrendben.
Shuffle Disc
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
*1
*2
MP3/WMA fájl lejátszása esetén.
ATRAC CD lejátszása esetén.
normál lejátszási üzemmódba kíván
12 Ha
visszakapcsolni, válassza a „Repeat off” vagy a
„Shuffle off” kijelzést.
Tolja a joystickot fel/le mindaddig, míg
a „Receive Mode” meg nem jelenik,
majd tolja jobbra.
Amikor a tárolni kívánt állomás műsorát
hallja, tartsa nyomva a memóriagombok
((1)–(6)) egyikét mindaddig, míg a
„MEM” jelző meg nem jelenik.
A memóriahely száma megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
gombon előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (13. oldal).
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Automatikus hangolás
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
tolja a joystickot balra/jobbra a
keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a hangolás
leáll. Ismételje a műveletet mindaddig, míg meg
nem találja a kívánt állomást.
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tolja balra/jobbra és tartsa ott a joystickot
mindaddig, míg a közelítő frekvenciaérték meg nem
jelenik, majd tolja többször balra/jobbra a joystickot a
frekvencia pontos beállításához (kézi hangolás).
A kívánt állomás kiválasztása
listából — LIST
A vételi frekvenciát a kijelzőn megjelenő listából
is kiválaszthatja.
1
Válassza ki a hullámsávot, majd
nyomja meg a joystickot.
A frekvencia megjelenik.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi automatikus RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
manuálisan újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre/állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, az
aktuális műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsortípus)
Az aktuális műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
2
Tolja fel/le a joystickot mindaddig, míg
a keresett frekvenciát meg nem találja.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
3
A joystick megnyomásával kapcsolja
be a kiválasztott rádióadót.
A kijelző visszakapcsol normál vételi
üzemmódba.
Megjegyzések
• Az országtól/területtől függően nem minden RDS
funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS jeleket.
RDS
Az AF és a TA funkció használata
1
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Nyomja meg az (AF/TA) gombot
mindaddig, míg a kívánt funkció meg
nem jelenik.
Kiválasztás
Funkció
AF on
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
TA on
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF/TA on
Az AF és TA bekapcsolása.
AF/TA off
Az AF és TA kikapcsolása.
Kijelzett elemek
Példa: ha az Info (információ) menüpont „All”
beállítását választotta ki (20. oldal).
A
B
C
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
D
E
A Hullámsáv
B TA/TP/AF*1
C Óra
D Memóriahely száma
E Frekvencia*2 (műsornév), RDS adatok
*1
*2
Ha az Info menüpontban az „All” beállítást
választotta ki:
– „TP” információk vétele közben a „TP” világít.
– A „TA/TF” funkció bekapcsolt állapotában a
„TA/TF” világít.
RDS állomások vétele közben az „RDS” kijelzés
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással együtt
is tárolhatja. Ha a BTM funkciót használja, a
készülék azonos AF/TA beállításokkal tárolja az
RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes funkciókat
(AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi vezérléssel.
folytatás a következő oldalon t
13
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
A közlekedési információk
hangerejének beállítása
A közlekedési információk hangereje előzetesen
beállítható és memorizálható, így nem marad le
ezekről az információkról.
1 Állítsa be a tárolni kívánt hangerőt a joystick
forgatásával.
2 Tartsa lenyomva az (AF/TA) gombot
mindaddig, míg a „TA Vol” meg nem jelenik.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék automatikusan átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (az aktuális műsorforrás műsora
megszakad).
Ha egy adott regionális műsort
szeretne hallgatni — REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az adott
körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „Regional off”
beállítást (20. oldal) FM-vétel közben.
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
FM műsor hallgatása közben nyomja
meg a (PTY) gombot.
Műsortípusok
News (Hírek), Current Affairs (Aktuális
hírek), Information (Információk), Sport
(Sport), Education (Oktatás), Drama
(Rádiójátékok), Cultures (Kultúra), Science
(Tudomány), Varied Speech (Egyéb
szöveges), Pop Music (Pop zene),
Rock Music (Rock zene), Easy Listening
(Szórakoztató zene), Light Classics M
(Közkedvelt klasszikus zene), Serious
Classics (Komolyzene), Other Music (Egyéb
zenei műsor), Weather & Metr (Időjárás),
Finance (Pénzügyi hírek), Children’s Progs
(Gyermekműsor), Social Affairs (Társadalmi
ügyek), Religion (Vallás), Phone In
(Telefonos műsor), Travel & Touring (Utazás),
Leisure & Hobby (Szórakozás), Jazz Music
(Dzsessz), Country Music (Country zene),
National Music (Nemzeti zene),
Oldies Music (Régi slágerek), Folk Music
(Népzene), Documentary (Dokumentum
műsor)
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban/
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A CT (pontos idő) beállítása
1
Válassza ki a „CT on” beállítást a
menüben (20. oldal).
Megjegyzések
• A CT funkció akkor sem biztos, hogy működik, ha
éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
Az aktuális műsortípus neve megjelenik a
kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat
is.
2
Tolja fel/le a joystickot ismételten
mindaddig, míg a kívánt műsortípus
neve meg nem jelenik.
3
Nyomja meg a joystickot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
14
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Bluetooth funkció
Mielőtt megkezdené a
Bluetooth funkció használatát
A Bluetooth funkciók beállítása a
menüben
A Bluetooth funkciókat a Bluetooth menüben
vagy a CALL menüben lehet beállítani. A
menüfunkciókat általában a joystickkal lehet
működtetni.
1
Nyomja meg a (Bluetooth) vagy a
(CALL) gombot.
Megjelenik a Bluetooth funkció menüje vagy
a CALL menü.
2
Tolja fel/le a joystickot mindaddig, míg
a kívánt beállítás meg nem jelenik,
majd tolja jobbra.
A digitális kijelzés (kiválasztó sáv) jobbra
tolódik.
3
Tolja fel/le a joystickot a kívánt
beállítás kiválasztásához, majd
nyomja meg a joystickot.
A beállítás megtörtént.
4
Nyomja meg a (Bluetooth) vagy a
(CALL) gombot.
A normál kijelzés megjelenik.
Karakterek bevitele
Tolja fel/le a joystickot a kívánt karakter
kiválasztásához, majd tolja a joystickot balra/jobbra
a kurzor továbbításához.
A választható karakterek: A–Z, a–z, 0–9 és szóköz.
A Bluetooth beállítások
módosítása
Mielőtt egy Bluetooth eszközt csatlakoztatna,
állítsa be a Bluetooth funkciókat ezen a
készüléken.
1
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
A Bluetooth funkciók beállító menüje
megjelenik.
2
Válassza ki a „Bluetooth Settings”
főmenüt.
3
4
5
Válassza ki a kívánt menüpontot.
A Bluetooth beállítások menüje
Az alapbeállítást a „z” szimbólum jelöli.
Signal (jel)
A készülék Bluetooth jelkimenetét ki- és
bekapcsolhatja.
– „ON”: a Bluetooth jelkimenet bekapcsolása
(RF 2,4 GHz).
– „OFF” (z): a Bluetooth jelkimenet kikapcsolása
(RF 2,4 GHz).
Ha egy Bluetooth eszközt kíván csatlakoztatni,
válassza ki az „ON” beállítást.
Visibility (láthatóság)
Beállíthatja, hogy külső eszközök felismerhetik-e
ezt a készüléket.
– „Show”: külső eszközök felismerhetik ezt a
készüléket.
– „Hide” (z): külső eszközök nem ismerhetik fel
ezt a készüléket.
Ha egy Bluetooth eszközt kíván csatlakoztatni,
válassza ki a „Show” beállítást.
Device name (eszköz neve)
Módosíthatja ennek a készüléknek egy külső
eszköz kijelzőjén megjelenő nevét. (Alapbeállítás:
„Xplod”) Válassza ki a „Rename” beállítást és írja
be a karaktereket. Maximum 12 karaktert írhat be.
Ha szeretne visszakapcsolni az „Xplod” névre,
válassza a „Default” c „Yes” beállítást.
Megjegyzés
A külső Bluetooth eszköz beállításáról az eszköz
kezelési útmutatójában olvashat.
Külső Bluetooth eszköz párosítása
és csatlakoztatása
Ha egy külső Bluetooth eszközt először kíván
csatlakoztatni ehhez a készülékhez, első lépésként
kölcsönösen fel kell ismertetni egymással a két
készüléket. Ezt nevezik „párosításnak”. A párosítási
műveletet csak egyszer kell végrehajtani, ezt követően
a két készülék a későbbiekben már automatikusan
felismeri egymást. (Lehetnek olyan eszközök, melyek a
csatlakoztatáshoz jelszó beírását kérik.)
Külső Bluetooth eszköz keresése
ezzel a készülékkel
Első lépésként ellenőrizze, hogy a külső eszköz
felismerhető állapotban (láthatóság) van-e.
1
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
A Bluetooth funkciók beállító menüje
megjelenik.
2
Válassza ki a „Connectivity” c
„Search” menüpontot.
Válassza ki a kívánt beállítást.
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
folytatás a következő oldalon t
15
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
3
4
Az elérhető eszközök keresése megkezdődik,
majd a csatlakoztatható eszközök neve
megjelenik egy listában. Ha az eszköz neve
nem elérhető, az „Unknown” kijelzés jelenik
meg.
A keresés időtartama az elérhető Bluetooth
eszközök számától függ.
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
A párosítás megkezdődik.
Írja be a jelszót.*
A joystick vagy a számgombok segítségével
írja be ugyanazt a jelszót, mint az eszközön. A
jelszó lehet egyénileg választott szám, illetve
az eszköz által meghatározott érték. A
részleteket lásd a csatlakoztatni kívánt eszköz
kezelési útmutatójában.
Megjegyzések
• Amíg egy külső Bluetooth eszközhöz kapcsolódik, ez a
készülék nem ismerhető fel egy másik Bluetooth eszközzel.
Ha egy másik Bluetooth eszközzel szeretné felismertetni ezt
a készüléket, először szüntesse meg a kapcsolódást az
aktuális Bluetooth eszközhöz, majd ismételje meg a
keresést.
• Lehetnek olyan külső eszközök, melyek ezzel a készülékkel
nem kereshetők. Ilyen esetben a külső eszközzel kell keresni
ezt a készüléket.
• Ha a keresést egyszerre indítja ezen a készüléken és a
külső eszközön, ez a készülék nem ismeri fel a külső
eszközt.
• A keresés és a kapcsolódás hosszabb időt is igénybe vehet.
• Lehetnek olyan külső eszközök, melyeknél a kapcsolódás
megerősítését kérő üzenet a jelszó beírása előtt megjelenik.
• A jelszó beírására vonatkozó időkorlátozás külső
eszközönként eltérhet.
• Ehhez a készülékhez legfeljebb 6 kihangosító és ugyanennyi
audio eszköz párosítható.
• Ez a készülék nem párosítható olyan eszközhöz, mely
csupán HSP (headset) profillal rendelkezik.
Kapcsolódás párosított eszközhöz
5
A jelszó megerősítéséhez nyomja meg
a joystickot.
A „Connected” kijelzés jelenik meg, és a
csatlakoztatás befejeződik. Csatlakoztatás közben
a „ ” vagy a „ ” szimbólum látható.
* A jelszó kifejezés előfordulhat „passkey”, „PIN code”,
„PIN number” vagy „Password” stb. formában is.
E készülék felismertetése külső
Bluetooth eszközzel
Ellenőrizze, hogy a „Visibility” menüpontban a
„Show” beállítás van-e kiválasztva (15. oldal).
1
2
3
4
16
Indítsa el a keresést a külső eszközön.
Amikor az „Allow Connection?”
(Engedélyezi a kapcsolódást?) üzenet
jelenik meg ezen a készüléken,
válassza a „yes” opciót.
A kapcsolódás megkezdődik. Lehetnek olyan
eszközök, melyek a kapcsolódáshoz jelszó
beírását kérik.
Írja be a kapcsolódó eszköz jelszavát.
A jelszó megerősítéséhez nyomja meg
a joystickot.
A „Connected” kijelzés jelenik meg, és a
csatlakoztatás befejeződik.
Csatlakoztatás közben a „ ” vagy a „ ”
szimbólum látható.
Hasznos tudnivaló
A jelszó a távvezérlő számgombjaival is beírható.
A már egyszer párosított és csatlakoztatott
eszközöket a készülék tárolja a memóriában. Ezek
közül bármikor kiválaszthatja a kívánt eszközt, és
kapcsolódhat hozzá.
1
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
A Bluetooth funkciók beállító menüje megjelenik.
2
Válassza ki a „Connectivity” c
„Handsfree Devices” vagy „Audio
Devices” menüpontot.
A regisztrált (tárolt) eszközök listája
megjelenik.
3
4
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
Válassza ki a „Connect” opciót.
A „Connected” kijelzés jelenik meg, és a
kapcsolódás megtörténik. Kapcsolódás közben a
„ ” vagy a „ ” szimbólum látható.
A kapcsolódás leállítása
A 4. lépésben válassza a „Disconnect” c „yes”
opciót.
Hasznos tudnivaló
Lehetnek olyan eszközök, melyeknél a kapcsolódás
úgy is végrehajtható, hogy a külső eszközön
választjuk ki ezt a készüléket, és kapcsolódunk hozzá.
Kihangosított beszélgetés
Első lépésként ellenőrizze, hogy ez a készülék és a
mobiltelefon kapcsolódik-e (15., 16. oldal).
Megjegyzések
• Ha olyan mobiltelefont csatlakoztat, mely Bluetooth
zenetovábbítási funkcióval is rendelkezik, a kezelésre
vonatkozó részleteket a „Zene lejátszása külső audio
eszközről” című fejezetben olvashatja a 18. oldalon.
• E készülék mikrofonja az előlap hátoldalán található (10.
oldal). Ne takarja el a mikrofont ragasztószalaggal stb.
• Ha hívás közben bekapcsolja az ATT (némító) funkciót, a
kimenő hívás hangja nem némul el.
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Híváskezdeményezés
A csatlakoztatott mobiltelefonnal hívást
kezdeményezhet e készüléken keresztül.
1
2
Nyomja meg a (CALL) gombot.
A CALL (hívás) funkciók beállító menüje
megjelenik.
Válasszon az alábbiakban felsorolt funkciók
közül, majd nyomja meg a joystickot a hívás
indításához.
A CALL menü
Dialed Calls* (hívott számok)
A korábban hívott számok közül választhat. (A tárolható
számok és kapcsolatok száma: 10.)
A hívni kívánt szám vagy név c „Call”
Ha a kiválasztott számot vagy nevet törölni kívánja,
válassza a „Delete” opciót. Ha az összes hívott
számot és nevet törölni kívánja, válassza a „Delete
All” opciót.
Received Calls* (fogadott hívások)
A korábban fogadott hívások közül választhat. (A
tárolható számok és kapcsolatok száma: 10.)
A hívni kívánt szám vagy név c „Call”
Ha a kiválasztott számot vagy nevet törölni kívánja,
válassza a „Delete” opciót. Ha az összes hívott számot és
nevet törölni kívánja, válassza a „Delete All” opciót.
• A „Dialed Calls”, „Received calls” és „Preset Dial”
menüben úgy kezdeményezhet hívást, hogy a kívánt
szám kijelölése után megnyomja a (CALL) gombot.
A csengőhang és a beszélgetés
hangerejének tárolása
Beállíthatja és tárolhatja a csengőhang és a
beszélgetés hangerejét.
A csengőhang hangerejének beállítása:
Amíg a telefon cseng, a joystick forgatásával
állítsa be a hangerőt. A „Ring Vol” üzenet jelenik
meg, és a hangerőbeállítás tárolódik.
A beszélgetés hangerejének beállítása:
Beszélgetés közben a joystick forgatásával állítsa
be a hangerőt. A „Talk Vol” üzenet jelenik meg, és
a hangerőbeállítás tárolódik.
DTMF (Dual Tone Multiple Frequency)
jelek küldése
A készülékkel DTMF jeleket is küldhet.
DTMF jelek küldéséhez beszélgetés közben nyomja
meg a megfelelő számgombokat (0–9, vagy ) a
távvezérlőn, vagy használja a joystickot.
Hívásfogadás
Beérkező hívás esetén a csengőhang a készülék
hangszóróiból hallható. A hívás fogadására és a
hívás lebonyolítására vonatkozó beállításokat „A
kihangosító beállítása” című fejezetben olvashatja
a 19. oldalon.
1
Beérkező hívás közben nyomja meg a
(CALL), (MENU) vagy (Bluetooth) gombot.
Phonebook* (címjegyzék)
(Bluetooth)
(MENU)
(CALL)
Választhat a tárolt kapcsolatok (címjegyzék) listából.
(A tárolható számok és kapcsolatok száma: 50.)
„Contact List” c A hívni kívánt kapcsolat c név és
telefonszám
A címjegyzék bejegyzéseinek tárolásáról „A címjegyzék
használata” (18. oldal), illetve „A kihangosító beállítása”
(19. oldal) című fejezetben olvashat.
Dial (tárcsázás)
A hívószám beírása a joystick vagy a távvezérlő
számgombjainak használatával.
A „+” szimbólum beírásához tartsa nyomva a
távvezérlő 0 számgombját.
Preset Dial* (gyorshívó gombok)
Az egyes számgombokon tárolt telefonszámokat
tárcsázhatja.
Memóriahely száma (P1–P6) c „Call”
A számgombokon történő telefonszám tárolás módját
lásd „A gyorshívó gombok használata” című
fejezetben a 18. oldalon.
* Ha bekapcsolja a „Security” funkciót (19. oldal), a
„Security Locked” felirat jelenik meg, és a hívás nem
kezdeményezhető.
Hasznos tudnivalók
• A gyorshívási funkciót úgy is aktiválhatja, hogy
megnyomja a (CALL) gombot, majd kétszer a megfelelő
gyorshívó gombot (számgombot).
A hívás fogadása megtörtént, a beszélgetés
megkezdődik.
A hívás elutasítása
Nyomja meg az (OFF) gombot.
Hasznos tudnivalók
• Ha bekapcsolja az „Auto Answer” funkciót (on), a hívás
fogadása a beállított időtartam letelte után automatikusan
megtörténik (19. oldal).
• Ha beszélgetés közben megnyomja a (CALL) gombot, a
kihangosító funkció kikapcsol, és a hívás átadódik a
mobiltelefonra. A mobiltelefon típusától függően előfordulhat,
hogy ilyenkor a Bluetooth kapcsolat megszakad.
A hívás befejezése
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.
Amikor a hívás befejeződik, néhány
másodpercre megjelenik a hívás időtartama.
folytatás a következő oldalon t
17
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Megjegyzés
A hívás befejezésekor a Bluetooth kapcsolat nem
szakad meg.
A címjegyzék használata
A mobiltelefon címjegyzékében tárolt
kapcsolatok lehívása
1 A Bluetooth funkciók menüjéből válassza ki a
„Phone Settings” menüpontot.
2 Válassza ki a „Receive PB.” funkciót.
A „Waiting…” (várjon) üzenet jelenik meg.
3 A mobiltelefon kezelőszerveinek használatával
küldje át a készülékre a címjegyzék
kapcsolatait. Az adatok küldése közben a „Data
Receiving…” (adatfogadás) üzenet jelenik meg.
Amikor a kapcsolatok fogadása befejeződik, a
„Complete” üzenet jelenik meg.
Megjegyzés
Az adatátvitel megszakításához a mobiltelefon
kezelőszerveit kell használni. Ezzel a készülékkel
nem szakítható meg az átvitel.
A „Dialed Calls” (hívott számok) és a
„Received Calls” (fogadott hívások)
lista bejegyzéseinek tárolása
1 A CALL menüből válassza ki a „Dialed Calls”
vagy a „Received Calls” menüpontot.
2 Válassza ki a tárolni kívánt számot, majd válassza
ki a „Save” opciót.
A „Contact Name” (kapcsolat neve) üzenet jelenik
meg.
3 Írja be a kapcsolat nevét.
Legfeljebb 20 karakter vihető be.
4 Válassza a „Save” c „yes” opciót.
Megjegyzés
A Címjegyzékben legfeljebb 50 kapcsolat tárolható.
Ha több mint 50 számot próbál meg tárolni, a „Memory
Full” (memória megtelt) üzenet jelenik meg.
A gyorshívó gombok használata
Számok tárolás a gyorshívó
gombokon
A címjegyzékben lévő kapcsolatokat tárolhatja a
gyorshívó gombokon.
1 A CALL menüből válassza ki a „Preset Dial”
menüpontot.
2 Válassza ki a kívánt gyorshívó gombot (P1–P6
memóriahelyek), majd válassza ki a „Preset
Memory” opciót.
3 Válassza ki a tárolni kívánt kapcsolatot.
4 Válasszon egyet a kapcsolat telefonszámai
közül.
5 Amikor a „Save?” (mentés?) üzenet
megjelenik, válassza a „yes” opciót.
Megjegyzés
Ha a gyorshívó gombon korábban már tárolt egy
kapcsolatot, először törölje azt, majd ezután tárolja az
új kapcsolatot.
Gyorshívó gombon tárolt kapcsolat
törlése
1 A CALL menüből válassza ki a „Preset Dial”
menüpontot.
2 Válassza ki a törölni kívánt számot.
3 álassza a „Delete” c „yes” opciót.
Zenetovábbítás
Zene lejátszása külső audio eszközről
Ezzel a készülékkel is lejátszhatja a külső
eszközön tárolt zeneszámokat, amennyiben az
eszköz támogatja az A2DP (Advenced Audio
Distribution Profile) Bluetooth profilt.
1
Kapcsolja össze a külső Bluetooth audio
eszközt és ezt a készüléket (16. oldal).
Kapcsolódás közben a „ ” szimbólum
látható.
2
3
Halkítsa le ezt a készüléket.
4
5
Indítsa el a lejátszást a külső eszközön.
Kapcsolatok törlése a címjegyzékből
1 A CALL menüből válassza ki a „Phonebook” c
„Contact List” menüpontot.
2 Válassza ki a törölni kívánt kapcsolatot.
3 Válassza a „Delete” c „yes” opciót.
Ha a címjegyzék összes adatát törölni kívánja, az
1. lépésben válassza ki a „Delete All” opciót. A
művelet befejezése után ellenőrizze, hogy az
összes bejegyzés törlődött-e.
Kapcsolatok átnevezése a
címjegyzékben
1 A CALL menüből válassza ki a „Phonebook” c
„Contact List” menüpontot.
2 Válassza ki az átnevezni kívánt kapcsolatot.
3 Válassza az „Edit Name” opciót, és módosítsa a
nevet.
18
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
mindaddig, míg a „Bluetooth AUDIO”
kijelzés meg nem jelenik.
Állítsa be a hangerőt ezen a készüléken.
A külső audio eszköz vezérlése
ezzel a készülékkel
Az alábbi funkciókat abban az esetben
működtetheti, ha az audio eszköz támogatja az
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth technológiát. (A működtetés módja az
audio eszköz típusától függően eltérhet.)
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 19 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Funkció
Művelet
Műsorszámok
átugrása
Tolja jobbra/balra a joystickot.
Gyorskeresés
hátra/előre a
műsorszámon
belül.
Tolja jobbra/balra a joystickot, és
tartsa ott.
Szünet.
Nyomja meg a (6) (PAUSE)
gombot.*
* Lehetnek olyan eszközök, melyeknél kétszer kell
megnyomni.
A fentiektől eltérő funkciókat az audio eszköz
kezelőszerveivel kell működtetni.
Megjegyzés
Ha ezen a készüléken átkapcsol egy másik
műsorforrásra, az audio eszközön folytatódik a
lejátszás.
Hasznos tudnivaló
Olyan mobiltelefont csatlakoztathat külső audio
eszközként, mely támogatja az A2DP (Advenced
Audio Distribution Profile) profilt.
További beállítások
EC/NC Mode*4 (visszhang-/zajcsökkentő üzemmód)
Ezzel a beállítással csökkentheti a beszélgetést
zavaró visszhangot és zajt.
Általában a „Mode 1” (z) beállítást kell használni.
Ha a hangminőség nem megfelelő, válassza a
„Mode 2” vagy az „off” beállítást.
Speaker Sel*4 (hangszóró kiválasztás)
A csengőhang, a billentyűhang és a beszélgetés
hangjának megszólaltatására használni kívánt
hangszóró kiválasztása.
– „FR-L” (z): a bal első hangszóró használata.
– „FR-R”: a jobb első hangszóró használata.
– „Front”: mindkét első hangszóró használata.
Security (biztonság)
A személyes információk 4 számjegyű jelszóval történő
biztosítása (17. oldal) az alábbi menükben:
„Dialed Calls”, „Received Calls”, „Phonebook”,
„Preset Dial”, „Receive PB”
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a „Security Locked”
üzenet jelenik meg a fenti menük behívásakor. A
biztonsági funkció kikapcsolásához válassza az
„Unlocked” opciót és írja be az érvényes jelszót.
*1
*2
*3
A kihangosító beállítása
Számos funkció beállítására nyílik lehetőség, ha
Bluetooth kompatibilis mobiltelefont csatlakoztat
a készülékhez.
1
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
A Bluetooth funkciók menüje megjelenik.
2
3
4
5
Válassza a „Phone Settings” menüt.
Válassza ki a kívánt menüpontot.
*4
Ha a „Security” funkciót bekapcsolta, a „Security
Locked” üzenet jelenik meg, és a művelet nem
hajtható végre.
Ha a készülék által nem megjeleníthető karaktert
választ, a karakter nem jelenik meg megfelelően.
Lehetnek olyan mobiltelefonok, melyeknél akkor is
a készülék saját csengőhangja szólal meg, ha a
„Cellular” opciót választotta ki.
Hívás közben állítható be.
Megjegyzés
Ha a biztonsági beállításoknál az „Initialize” opciót
választja ki, az összes tárolt beállítás törlődik („Dialed
Calls”, „Received Calls”, „Phonebook” és „Preset
Dial”).
Válassza ki a kívánt beállítást.
A csatlakoztatott eszköz törlése a
párosított eszközök listájából
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
1
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
A Bluetooth funkciók beállító menüje
megjelenik.
2
Válassza ki a „Connectivity” c „Handsfree
Devices” vagy „Audio Devices”
menüpontot.
A párosított eszközök listája megjelenik.
3
4
Válassza ki a törölni kívánt eszközt.
A Phone Settings menü
Az alapbeállítást a „z” szimbólum jelöli.
Receive PB*1*2 (címjegyzék fogadása)
Címjegyzék fogadása és tárolása a
mobiltelefonról (18. oldal).
Auto Answer (automatikus fogadás)
– „on”: a beérkező hívás automatikus fogadása.
Az automatikus fogadásig eltelt idő „1 sec”–
„60 sec” között választható ki.
– „off” (z): a hívás fogadása csak a (CALL),
(MENU) vagy (Bluetooth) gombbal lehetséges.
Ringtone (csengőhang)
Beállíthatja a csengőhang típusát.
– „Cellular*3” (z) a mobiltelefonon beállított
csengőhang használata.
– „Default”: a készülék saját csengőhangjának
használata.
Válassza a „Delete” c „yes” opciót.
Ha a lista összes eszközét törölni kívánja, válassza
ki a „Delete All” opciót a 4. lépésben.
Automatikus kapcsolódási funkció
Ha a gépkocsi gyújtáskapcsolóját ACC (tartozék)
állásba fordítja, a készülék automatikusan
kapcsolódik az utoljára csatlakoztatott Bluetooth
eszközhöz.
19
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 20 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Egyéb beállítások
A menüpontok beállítása — MENU
1
2
Nyomja meg a (MENU) gombot.
Tolja a joystickot fel/le mindaddig,
amíg a kívánt menüpont meg nem
jelenik, majd tolja jobbra.
A menüpontok az alábbi sorrendben jelennek meg.
Setup y Display y Receive Mode
y Sound
3
Tolja a joystickot fel/le mindaddig,
amíg a kívánt funkció meg nem jelenik,
majd tolja jobbra.
A digitális kijelzés (kiválasztó sáv) jobbra
tolódik.
4
Tolja fel/le a joystickot a kívánt
beállítás kiválasztásához, majd
nyomja meg a joystickot.
A beállítás megtörtént.
5
Nyomja meg a (MENU) gombot.
A kijelző visszakapcsol lejátszási/vételi kijelzésre.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
Hasznos tudnivalók
• A joystick megnyomásával a következő menüszintre
ugorhat.
• Az 5. lépésben a (MENU) gomb megnyomása helyett a
következőket is teheti: tolja balra a joystickot
mindaddig, míg az „EXIT” meg nem jelenik, majd
nyomja meg a joystickot.
• A Sound (hang) menübe a távvezérlő (SOUND)
gombjának megnyomásával közvetlenül is beléphet.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja (a
részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
a „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.
Setup (alapbeállítás)
Clock Adjust (órabeállítás) (6. oldal)
CT (pontos idő)
Az „on” vagy „off” (z) opció közül választhat (13,
14. oldal).
BEEP (hangjelzés)
Az „on” (z) vagy „off” opció közül választhat.
RM (forgókapcsolós távvezérlő)
A forgókapcsolós távvezérlő kezelőszerveinek
vezérlési (forgás) iránya.
– „NORM” (z): ha a gyári beállítás megfelel
Önnek, válassza ezt a beállítást.
– „REV”: ha a távvezérlőt a kormányoszlop jobb
oldalára szereli fel, válassza ezt a beállítást.
AUX Audio*
Az AUX műsorforrás kijelző bekapcsolása („on”
(z) vagy kikapcsolása („off”) (22. oldal).
Version*
A belső szoftver (firmware) verziószámának
kijelzése.
Display (kijelző)
Image (kép)
A megjelenítendő kép beállítása.
– „SpaceProducer” (z): animált mintázat kijelzése a
zenével összhangban.
– „All”: az összes lehetséges kijelző mintázat
megjelenítése egymás után.
– „off”: a képkijelzés kikapcsolása.
– „SA 1–5”: az átviteli görbe lehetséges megjelenítési
módjainak váltogatása.
– „Movie 1–3”: mozgó háttérképek váltogatása.
– „Wallpaper 1–3”: a háttérképek váltogatása.
– „SA All”/„Movie All”/„Wallpaper All”: az összes
kép megjelenítése minden egyes kijelző
üzemmódban.
Info (információ)
Az információs kijelzések (a műsorforrásra stb.
vonatkozó adatok) megjelenítése.
– „All”: minden kijelzés bekapcsolása.
– „Simple” (z): a kijelzések egy részének
bekapcsolása.
– „Clear”: a kijelzések automatikus kikapcsolása.
Demo* (bemutató)
Az „on” (z) vagy „off” opció közül választhat.
Dimmer (kijelző fényerő)
A kijelző fényerejének módosítása.
– „Auto” (z): a kijelző fényereje automatikusan
csökken, ha bekapcsolja a gépkocsi világítását.
– „on”: a kijelző halványítása.
– „off”: a fényerőszabályzó kikapcsolása.
Auto Scroll (automatikus görgetés)
A hosszú feliratok automatikus görgetése a lemez/
csoport/műsorszám nevek kijelzése közben.
– „on”: a görgetés bekapcsolása.
– „off” (z): a görgetés kikapcsolása.
ID3 Tag (ID3 mező)
Az ID3 mező karakterek kijelzési prioritásának
beállítása (CD műsorforrás esetén).
– „EUR” (z): a nyugat-európai karakterek élveznek
elsőbbséget.
– „RUS”: a cirill karakterek élveznek elsőbbséget.
Receive Mode (vételi mód)
Local (helyi keresési mód)
– „off” (z): normál hangolási üzemmód.
– „on”: ha csak az erős jelű állomásokat kívánja
behangolni.
Mono (mono vételi mód)
Ha az FM vételi minőséget szeretné javítani, kapcsoljon
mono vételi módba.
– „off” (z): a sztereó adás sztereó vétele.
– „on”: a sztereó adás mono vétele.
Regional (regionális vétel)
Az „on” (z) vagy „off” opció közül választhat
(14. oldal).
20
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 21 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
BTM (12. oldal)
6
Állítsa be a jelszintet.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB és +10 dB közötti tartományban.
7
Nyomja meg a joystickot.
A 4–7. lépések megismétlésével a többi
frekvenciát is beállíthatja.
Sound (hang)
EQ3 Preset (hangzásképek)
Különböző átviteli görbék közül választhat:
„Xplod”, „Vocal”, „Edge”, „Cruise”, „Space”,
„Gravity”, „Custom” vagy „Off” (z).
EQ3 Tune (átviteli görbe beállítása)
Lásd „Az átviteli görbe beállítása” című fejezetet
a 21. oldalon.
DSO
A DSO üzemmód kiválasztása: „1”, „2”, „3” vagy
„off” (z). Minél nagyobb számértéket választ,
annál erősebb a hatás.
Balance (hangerőegyensúly)
A jobb és a bal hangszóró közötti hangerőegyensúly
beállítása: „R10”–„±0” (z)–„L10”
Fader (első-hátsó egyensúly)
Az első és a hátsó hangszórók közötti
hangerőegyensúly beállítása: „F10”–„±0”
(z)–„R10”
Subwoofer (mélysugárzó)
A mélysugárzó hangerejének beállítása: „+10”–
„±0” (z)–„–10” (A legalacsonyabb beállításnál a
„–∞” jelenik meg.)
LPF (aluláteresztő szűrő)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
kiválasztása: „off” (z), „125Hz” vagy „78Hz”.
AUX Level (külső készülék jelszintje)
A csatlakoztatott külső eszközök hangerejének
egyenkénti beállítása. Ha ezt a beállítást végrehajtja, a
későbbiekben nem lesz szükség a hangerő
módosítására, amikor átkapcsol egy másik készülékre
(22. oldal). Beállítási tartomány: „+6 dB”–„±0 dB” (z)
– „– 6 dB”
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz, a 4.
lépésben válassza ki az „Initialize” c „Yes”
opciót.
Hasznos tudnivaló
A többi átviteli görbe is módosítható.
Külső készülék használata
CD/MD-váltó
A lemezváltó kiválasztása
1 Nyomja meg a (SOURCE) gombot ismételten
mindaddig, míg a „CD” vagy az „MD” jelző
meg nem jelenik.
2 A (MODE) gomb megfelel számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
lemezváltót.
Lemezváltó száma, MP3 kijelzés*1
LP2/LP4 kijelzés*2
* A készülék kikapcsolt állapotában.
Az átviteli görbe beállítása — EQ3
Tune
Az EQ3 menüpont „Custom” funkciójával az átviteli
görbét módosíthatja.
Lemez/album száma
A lejátszás megkezdődik.
*1
*2
MP3 műsorszám lejátszása esetén.
MDLP lemez lejátszása esetén.
1
Válassza ki a műsorforrást, és nyomja
meg a (MENU) gombot.
2
A joystickkal válassza ki a „Sound” c
„EQ3 Preset” c „Custom”
menüpontot.
Léptetés
Tolja a joystickot fel/le
3
A joystickkal válassza ki az „EQ3
Tune” funkciót.
album
és tartsa ott egy rövid ideig,
majd engedje el.
4
Válassza ki a kívánt frekvenciasávot:
„LOW”, „MID” vagy „HI”.
5
albumok
folyamatosan
és tartsa ott az első elengedést
követő 2 másodpercen belül.
Válassza ki a beállítani kívánt frekvenciát.
Az alábbi frekvenciák közül választhat:
LOW: 60 Hz vagy 100 Hz
MID: 500 Hz vagy 1 kHz
HI: 10 kHz vagy 12,5 kHz
lemezek
ismételten.
lemezek
folyamatosan
majd 2 másodpercen belül tolja
fel/le újból és tartsa ott.
Albumok és lemezek léptetése
1 Lejátszás közben tolja a joystickot fel/le.
folytatás a következő oldalon t
21
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 22 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás
A hangerőszint beállítása
1 Lejátszás közben nyomja meg a (1) (REP)
vagy a (2) (SHUF) gombot mindaddig, míg a
kívánt funkció meg nem jelenik.
Lejátszás előtt feltétlenül állítsa be a
csatlakoztatott audio eszköz hangerejét.
1 Csökkentse minimumra e készülék hangerejét.
2 Nyomja meg a (SOURCE) gombot ismételten
mindaddig, míg az „AUX” kijelzés meg nem
jelenik.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható audio
eszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet ezen a
készüléken.
5 „A menüpontok beállítása — MENU” című
fejezetben (20. oldal) leírtak szerint állítsa be a
hangerőszintet. A hangerőszint –6 dB és +6 dB
között szabályozható.
Kiválasztás
Funkció
Repeat Disc*1
Lemez ismétlés.
Shuffle
Changer*1
A váltóban lévő műsorszámok
véletlen sorrendben.
Shuffle All*2
Az összes váltó összes
műsorszáma véletlen
sorrendben.
*1
*2
Ha egy vagy több CD/MD-váltót csatlakoztatott.
Ha egy vagy több CD-váltót, illetve kettő vagy több
MD-váltót csatlakoztatott.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza a „Repeat off” vagy a
„Shuffle off” kijelzést.
Az RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő használata
Hasznos tudnivaló
A „Shuffle All” beállításnál csak az azonos típusú
váltók (MD vagy CD) műsorszámait keveri a készülék.
A címke felragasztása
Ragassza fel a megfelelő címkét a távvezérlőre attól
függően, hogy milyen pozícióban szereli azt fel.
Lemez keresése név szerint — LIST
Ha MD-váltót vagy CD TEXT funkcióval ellátott
CD-váltót csatlakoztatott, a kívánt lemezt egy
listáról is kiválaszthatja. Ha a lemezt elnevezte, a
név megjelenik a listában.
1 Lejátszás közben nyomja meg a joystickot.
A lemez száma és a lemez neve megjelenik.
2 Tolja a joystickot fel/le mindaddig, míg a kívánt
lemez meg nem jelenik.
3 A lemez lejátszásához nyomja meg a joystickot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
megfelelő állapotba.
SOUND
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SOUND
A kezelőszervek
A forgókapcsolós távvezérlő és a készülék azonos
elnevezésű gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik a
készüléken.
ATT
A készülék BUS AUDIO IN/AUX IN aljzatához
opcionális hordozható Sony audio készüléket is
csatlakoztathat. Ha az aljzathoz nincs lemezváltó
vagy egyéb eszköz csatlakoztatva, az autórádió
hangszóróin keresztül meghallgathatja a hordozható
audio készülék műsorát.
Megjegyzés
Ha hordozható audio készüléket kíván csatlakoztatni,
győződjön meg róla, hogy a BUS CONTROL IN aljzat
nincs-e csatlakoztatva. Ha már csatlakoztatott egy
készüléket a BUS CONTROL IN aljzathoz, nem lehet
kiválasztani az „AUX” bemenetet a (SOURCE) gombbal.
Hasznos tudnivaló
Ha hordozható audio készüléket és egy lemezváltót is
csatlakoztat egyidejűleg, használjon külön
megvásárolható AUX-IN választókapcsolót.
A külső audio készülék kiválasztása
22
1 Nyomja meg ismételten a (SOURCE) gombot
mindaddig, míg az „AUX” kijelzés meg nem
jelenik.
Működtesse a külső készüléket.
SOUND*
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
OFF
Külső audio készülék
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
A készülék alábbi funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel.
• PRESET/DISC vezérlő
Funkciója azonos a joystick fel/le mozgatásával
(nyomja be és forgassa).
• VOL (hangerő) szabályzó
Funkciója azonos a joystick forgatásával (forgassa).
• SEEK/AMS vezérlő
Funkciója azonos a joystick balra/jobbra
mozgatásával (forgassa, vagy forgassa és tartsa
elfordítva).
* Ennél a készüléknél nem működik.
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 23 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
A működtetési irány megváltoztatása
A vezérlő működtetési irányát gyárilag az ábrán
látható módon állították be.
Növelés
Csökkentés
Ha a kormányoszlop jobb oldalára kell felszerelni
a forgókapcsolós távvezérlőt, akkor
megfordíthatja a működtetési irányt.
1 A VOL szabályzót benyomva tartva, nyomja
meg és tartsa nyomva a (SOUND) gombot.
További információk
Figyelmeztetés
• Ha gépkocsija a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg kellő
mértékben lehűl a készülék.
• Ha a gépkocsi motoros antennával rendelkezik, az
antenna automatikusan kitolódik, amikor a
készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára csapódhat
le a lejátszó kiolvasófején és a készülék kijelzőjén. A
készülék ekkor hibásan működhet. Ilyen esetben vegye
ki a lemezt, kapcsolja ki a készüléket, és várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb
üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és a
lemezekre.
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt széleinél
fogva kezelje.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban, vagy a lemezváltó
tárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja őket az autóban, vagy a
műszerfalon/hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen a
készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét
ragacsos anyag (pl. tinta/ragasztó) szennyezi. Az
ilyen lemez nem tud megfelelően forogni, és
könnyen megrongálódhat, vagy üzemzavar
keletkezhet.
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket, amelyre
matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe, a következő
problémák merülhetnek fel:
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló címke
beragad a lejátszó mechanikájába).
– A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy a lejátszó
hőtermelése következtében a matrica összehúzódik,
és meggörbíti a lemezt.
• Különleges alakú (szív, szögletes vagy csillag alakú)
lemezeket nem lehet ezzel a készülékkel lejátszani. A
készülék megrongálódhat. Ne tegyen ilyen lemezt a
készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem lehet
lejátszani.
folytatás a következő oldalon t
23
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 24 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható tisztítókendővel
középről sugárirányban kifelé
haladva tisztítsa meg. A tisztításhoz
ne használjon benzint, hígítót, vagy
háztartási tisztítószereket. Az
antisztatizáló spray csak analóg
(hang) lemezekhez használható.
Az MP3/WMA fájlok lejátszási sorrendje
Mappa
(album)
MP3/WMA
MP3/WMA fájl
(műsorszám)
Tudnivalók az CD-R/CD-RW
lemezekkel kapcsolatban
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt, előfordulhat,
hogy egyes CD-R/CD-RW lemezeket nem lehet
lejátszani ezzel a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R/CD-RW lemezt.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban
egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel
ellátott zenei CD-ket hoz forgalomba. Kérjük ne
feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is,
melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
DualDisc (kettős formátumú)
lemezek
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, melynek egyik
oldalán DVD-műsor, a másikon pedig digitális
audio program található. Kérjük, ne feledje, hogy a
DualDisc lemez digitális audio oldalát nem minden
esetben játssza le ez a készülék, mert az nem a
CD-szabványnak megfelelően lett rögzítve.
Az MP3/WMA fájlokról
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített audio
CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül 1/10
része lesz.
A WMA (Windows Media Audio) egy másik
szabványos technológia a hang tömörítésére. A
tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/22* része lesz.
* csak 64 kbps bitsebesség esetén.
24
• Ez a készülék kompatibilis az ISO 9660 1-es/2-es
szinttel, a Joliet/Romeo kiterjesztési formátummal,
és a többmenetes lemezekkel.
• Maximális mennyiségek:
– Mappák (albumok): 150 (beleértve a gyökér és az
üres mappákat is).
– MP3/WMA fájlok (műsorszámok) és mappák
lemezenként: 300 (ha a mappa/fájlnevek sok
karaktert tartalmaznak, ez a szám kevesebb is lehet
300-nál).
– A mappa/fájlnév megjeleníthető karaktereinek száma
25 (Joliet) vagy 50 (Romeo).
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 verziója csak az
MP3 fájlokra érvényes. A megjeleníthető ID3 mező 30
karakter (1.0 és 1.1), vagy 50 karakter (2.2, 2.3 és 2.4)
hosszúságú lehet. A WMA mező hossza 25 karakter
lehet.
Megjegyzések
• MP3/WMA fájl elnevezés esetén mindig adja a fájlhoz
az „.mp3”/„.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt játszik le,
vagy gyorskeresést végez előre/hátra, az eltelt
játékidő pontatlan lehet.
• Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az első
menet első műsorszámának formátumát ismeri fel és
játssza le (minden más formátumot kihagy a
készülék). A formátumok elsőbbségi sorrendje: CDDA, ATRAC CD és MP3/WMA.
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a készülék csak
az első menet CD-DA műsorszámait játssza le.
– Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA, a készülék
egy ATRAC CD vagy MP3/WMA menet műsorszámait
játssza le. Ha a lemezen nincs ilyen formátumú menet,
a „NO Music” felirat jelenik meg.
Megjegyzések az MP3 fájlokhoz
• Ha ebben a készülékben szeretne lejátszani egy
lemezt, zárja le megfelelően azt.
• Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik le,
a lejátszás szaggatottá válhat.
Megjegyzések az WMA fájlokhoz
• A veszteségmentes tömörítésű fájlok nem játszatók le.
• A másolásvédett fájlok nem játszatók le.
Néhány szó az ATRAC CD-lemezekről
Az ATRAC3plus formátumról
Az ATRAC3 (Adaptív transzformációs akusztikus kódolás
3) egy hangtömörítési technológia. Ez az eljárás az eredeti
méretének kb. 1/10-részére tömöríti össze az audio CD
adatait.
Az ATRAC3plus – mely az ATRAC3 továbbfejlesztett
változata – az eredeti méretének kb. 1/20-részére tömöríti
össze az audio CD adatait. Ez a készülék mind az
ATRAC3, mind az ATRAC3plus formátum kezelésére
képes.
ATRAC CD
Az ATRAC CD egy olyan audio CD, melynek
műsorszámait az erre alkalmas szoftverrel (pl. SonicStage
2.0 vagy újabb, illetve SonicStage Simple Burner)
ATRAC3 vagy ATRAC3plus formátumban tömörítették.
• Maximális mennyiségek:
– Mappák (csoportok): 255
– Fájlok (műsorszámok): 999
• A mappa/fájl elnevezése és a SonicStage
szoftverrel felvett szöveg megjelenik a készülék
kijelzőjén.
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 25 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Az ATRAC CD részleteit lásd a SonicStage vagy a
SonicStage Simple Burner leírásában.
Megjegyzés
Az ATRAC CD-t mindenféleképpen az előírt
szoftverrel (pl. SonicStage 2.0 vagy újabb, illetve
SonicStage Simple Burner 1.0 vagy 1.1) kell rögzíteni.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan kérdése
vagy problémája merül fel, melyre nem kap választ
ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.
Néhány szó a Bluetooth funkcióról
A Bluetooth kommunikációról
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési
tartománya kb. 10 méter.
A maximális kommunikációs tartomány az
akadályoktól (személyek, fémek, falak stb.) és az
elektromágneses környezettől függően változhat.
• Az alábbi körülmények befolyásolhatják a Bluetooth
kommunikáció érzékenységét.
– Ha e készülék és a Bluetooth eszköz között akadály
– pl. személy, fémtárgy vagy fal – van.
– E készülék közelében 2,4 GHz-en kommunikáló
eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz, drótnélküli
telefon vagy mikrohullámú sütő működik.
• Mivel a Bluetooth eszközök és a vezeték nélküli LAN
technológia (IEEE802.11 b/g) azonos frekvenciát
alkalmaznak, mikrohullámú interferencia fordulhat
elő, ami csökkentheti a kommunikáció sebességét,
növelheti a zajt vagy hibás kapcsolódást
eredményezhet, ha ezt a készüléket vezeték nélküli
LAN eszköz közelében használja. Ilyen esetben tegye
a következőket:
– Ezt a készüléket legalább 10 méter távolságra
használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
– Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN eszköztől
mért 10 méteren belül használja, kapcsolja ki a
vezeték nélküli LAN eszközt.
– Ezt a készüléket és a Bluetooth eszközt a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
• A Bluetooth eszközök által kibocsátott mikrohullámok
zavart okozhatnak egyes elektronikus orvosi
berendezések működésében. Az alábbi környezetben
kapcsolja ki ezt a készüléket és a többi Bluetooth
eszközt, mert balesetveszélyt jelenthetnek:
– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
– Automatikus működésű ajtók vagy tűzjelző
közelében.
• Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat
biztonságát hivatottak szolgálni, de a beállítások
függvényében előfordulhat, hogy a biztonság szintje
nem elegendő. Legyen körültekintő a vezeték nélküli
Bluetooth kapcsolat használata során.
• Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth
kommunikáció közben előforduló információ
kiszivárgásért.
• Nem garantáljuk, hogy e készülék minden Bluetooth
eszközhöz csatlakoztatható.
– A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg
kell felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt
Bluetooth szabványnak, és a hitelesítési
feltételeknek.
– Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fentebb
említett Bluetooth szabványoknak, az eszköz
jellemzőinek vagy műszaki adatainak
függvényében előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem
működnek megfelelően.
– Az eszköz típusától és a külső körülményektől
függően előfordulhat, hogy a kihangosítóval
történő kommunikáció közben zaj észlelhető.
• A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy a kommunikáció megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
Egyebek
• Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok jelenléte
vagy a külső környezet jellege miatt a Bluetooth
funkció nem használható a mobiltelefonnal.
• Ha a Bluetooth funkció használatát követően
rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a
Bluetooth eszköz használatát. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Normál használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől függően
előfordulhat, hogy rövidebb ideig.) Amikor az elem
kezd kimerülni, a távvezérlő hatótávolsága csökken.
Cseréje ki az elemet egy új, CR2025 típusú lítium
gombelemre. A tűz- és robbanásveszély elkerülése
érdekében csak a megadott típusú elemet használja.
a + jellel fölfelé
c
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELMEZTETÉS
A szakszerűtlenül kezelt elem felrobbanhat.
Az elemet ne próbálja újratölteni, szétszedni
vagy tűzbe dobni.
folytatás a következő oldalon t
25
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 26 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
2
Az olvadóbiztosító
cseréje
Az olvadóbiztosító cseréjénél
ügyeljen arra, hogy az eredeti
olvadóbiztosítón feltüntetett
amperértéknek megfelelő
cserebiztosítékot használjon. Ha az
olvadóbiztosító kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a csere
után ismét kiég az olvadóbiztosító, a Biztosíték (10 A)
hiba a készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az előlap és
a készülék csatlakozói elszennyeződnek. A lehető legjobb
hangminőség megőrzése érdekében vegye le az előlapot
(15. oldal), és rendszeresen tisztítsa meg a készüléken és
az előlapon található csatlakozókat alkoholba mártott,
pálcikára tekert vatta segítségével. A vattát ne nyomja
túlzott erővel a készülékre. A csatlakozók
megsérülhetnek.
A készülék eltávolítása.
1 Tolja be a két kioldókulcsot a készülék két
oldalán kattanásig.
A kampó
befelé nézzen.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
Az előlap hátoldala
A készülék
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le az autó motorját, és vegye ki az indítókulcsot.
• Soha ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Vegye le a készülékről az előlapot (15.
oldal).
2 Nyomja össze kétoldalt a védőkeretet és
válassza le.
x
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a MEX-BT5000
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
CD-játszó
Jel/zaj arány:120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Rádió
FM tuner
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antenna csatlakozó: külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos érzékenység: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás 1 kHz-en: 0,5% (sztereó),
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB, 1 kHz-nél
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
MW/LW tuner
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Érzékenység: MW: 30 µV, LW: 40 µV
26
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 27 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Vezeték nélküli kommunikáció
Kommunikációs rendszer:
Bluetooth 2.0
Jelkimenet:
Bluetooth szabvány Power Class 2 (Max. +4 dBm)
Maximális kommunikációs távolság:
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4–2,4835 GHz)
Moduláció: FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1
*2
Az aktuális tartomány több tényezőtől is függ, pl.
az eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú
sütő körüli mágneses tértől, statikus
elektromosságtól, vételi érzékenységtől, az
antenna teljesítményétől, operációs rendszertől,
szoftvertől stb.
Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth eszközök
közötti kommunikáció típusához igazodnak.
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek (zárt csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Maximális kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
Általános jellemzők
Kimenetek:
Audio kimenetek (első/hátsó)
Mélysugárzó kimenet (mono)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefonos némítás (ATT) csatlakozó
Megvilágítás vezérlő csatlakozó
BUS-vezérlőbemenet
BUS-hangbemenet/AUX IN aljzat
Távvezérlő bemenet
Antenna bemenet
Hangszínszabályzók:
Mély ±10 dB 60 Hz-en vagy 100 Hz-en (XPLOD)
Közép: ±10 dB 500 Hz-en vagy 1 kHz-en (XPLOD)
Magas ±10 dB 10 kHz-en vagy 12,5 kHz-en
(XPLOD)
Tápfeszültség igény: 12 V egyenfeszültségű gépkocsi
akkumulátor (negatív test)
Méretek: 178 × 50 × 183 mm (szé × ma × mé)
Szerelési méretek: 182 × 53 × 162 mm (szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Vezeték nélküli távvezérlő: RM-X302
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Opcionális tartozékok/külső eszközök:
Forgókapcsolós távvezérlő RM-X4S
BUS-vezeték (az RCA vezetékkel együtt): RC-61
(1 m), RC-62 (2 m)
CD-váltó (10 lemezes): CDX-757MX
CD-váltó (6 lemezes): CDX-T70MX, CDX-T69
Forrásválasztó XA-C30, XA-C40
AUX-IN választó: XA-300
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
Az USA és más külföldi szabadalmak
felhasználása a Dolby Laboratories licence
engedélye alapján történt.
Az MPEG Layer-3 hangkódoló technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS and
Thomson licenc-engedélye alapján történt.
Megjegyzés
Ez a készülék nem csatlakoztatható olyan digitális
előerősítőhöz vagy ekvalizerhez, mely Sony BUS
rendszerű csatlakozóval rendelkezik.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
• Egyes alkatrészek forrasztásához ólommentes
forrasztóanyagot használtunk. (több mint 80%)
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A dobozban használt csomagolóanyagok nem
tartalmaznak polisztirol alapú habot.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a leggyakrabban
előforduló hibák orvoslását. A következő lista
áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a
csatlakozásokat és a kezelési utasításokat.
Általános jellegű problémák
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden rendben
van, ellenőrizze az olvadóbiztosítót.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• A némítási funkciót (ATT) bekapcsolta, vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader
szabályzó középső beállítását.
• A CD-váltó nem kompatibilis a lemezformátummal
(MP3/WMA/ATRAC CD).
t Használjon Sony MP3 kompatibilis CDkészüléket, vagy ezt a modellt.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (20. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt
csatlakoztatott, és nem használja a készülék beépített
erősítőjét.
folytatás a következő oldalon t
27
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 28 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
A memóriában tárolt információk törlődnek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről.
• A tápvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta.
A memorizált állomások és a pontos idő
törlődnek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.
A vezetékek nincsenek megfelelően egyeztetve a
gépkocsi tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
A kijelzőről eltűnnek/egyáltalán nem jelennek meg
a kijelzések.
• A „Dimmer on” fényerő beállítást választotta ki a
menüben (20. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(OFF) gombot.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét lenyomva
az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (26. oldal).
A DSO nem funkciónál.
A gépkocsi belső kialakításának vagy a zene típusának
függvényében előfordulhat, hogy a DSO hatása
nehezen érzékelhető.
Nem jelenik meg minden kijelzés.
t Válassza ki az „Info All” menübeállítást (20. oldal).
CD/MD-lejátszás
A lemezt nem lehet betölteni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• Szennyezett vagy hibás lemez.
• Nem audio használatra való CD-R/CD-RW lemezt
próbál meg lejátszani (24. oldal).
MP3/WMA fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3/WMA
formátummal és verziószámmal (24. oldal).
Egyes MP3/WMA fájlok lejátszása hosszabb idő
után indul el, mint másoké.
A következő lemezek esetében a lejátszás hosszabb idő
után indul el a szokásosnál.
– Bonyolult fastruktúrájú lemez esetében.
– Többmenetes lemez esetében.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
Az ATRAC CD-t nem lehet lejátszani.
• A lemezt nem az előírt szoftverrel (pl. SonicStage
vagy SonicStage Simple Burner) vették fel.
• A csoportba nem sorolt műsorszámokat nem lehet
lejátszani.
Az MP3 fájl ID3 mezőjének tartalma nem jelenik
meg megfelelően.
• Ellenőrizze az „ID3 Tag” menüpont beállítását (20.
oldal).
• Az orosz vásárlóknak a „RUS” beállítást kell
választani; a többi vásárlónak az „EUR” beállítás
használata javasolt. Ne feledje, hogy egyes karakterek
a „RUS” beállításnál sem jelennek meg megfelelően.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőléssel, a gépkocsi
stabil részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A lemezt nem adja ki a készülék.
Nyomja meg a RESET memóriatörlő gombot (6. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antennavezérlő vezetéket
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros)
a gépkocsi antennaerősítőjének a tápfeszültség
vezetékhez (csak ha a gépkocsi a hátsó vagy oldalsó
ablakba épített FM/MW/LW antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a gépkocsiban.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna vezérlő-vezeték
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
• DSO üzemmódban a hang néha zajos.
t Kapcsolja ki a DSO üzemmódot („off”, 21. oldal).
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát memorizálta.
• Gyenge a vétel.
Az automatikus hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenységű hangolást
használja.
t Válassza ki a „Local off” menübeállítást (20.
oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza ki a „Mono on” menübeállítást (20.
oldal).
Az FM sztereó műsor monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza ki a „Mono off” menübeállítást (20. oldal).
RDS vétel
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (13. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (13. oldal).
• A kiválasztott állomás TP-rendszerű, mégsem sugároz
közlekedési információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „None” kijelzés látható.
• Az aktuális állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem funkcionál.
• Az „Auto Scroll” funkció ki van kapcsolva („off”).
t Válassza ki az „Auto Scroll on” opciót (20. oldal),
vagy nyomja meg a (SCRL) gombot a
távvezérlőn.
28
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 29 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Bluetooth funkció
A kapcsolódó eszköz nem ismeri fel ezt a
készüléket.
• Válassza ki a „Signal” menüpont „ON” beállítását
(15. oldal).
• Válassza ki a „Visibility” menüpont „Show”
beállítását (15. oldal).
• Amíg egy külső Bluetooth eszközhöz kapcsolódik, ez
a készülék nem ismerhető fel egy másik Bluetooth
eszközzel. Ha egy másik Bluetooth eszközzel szeretné
felismertetni ezt a készüléket, először szüntesse meg a
kapcsolódást az aktuális Bluetooth eszközhöz, majd
ismételje meg a keresést. A leválasztott eszköz a
párosított készülékek listájából újra kiválasztható.
Ez a készülék nem ismeri fel a kapcsolódó
eszközt.
Ellenőrizze a kapcsolódó eszköz Bluetooth beállításait.
A kapcsolódás nem lehetséges.
• Lehetnek olyan külső eszközök, melyek ezzel a
készülékkel nem kereshetők.
t Ilyen esetben a külső eszközzel kell keresni ezt a
készüléket.
• külső eszköz állapotától függően előfordulhat, hogy
ezzel a készülékkel nem lehet felismerni azt.
t Ilyen esetben a külső eszközzel kell keresni ezt a
készüléket.
• Ellenőrizze a párosítási és kapcsolódási eljárást a
külső eszköz stb. kezelési útmutatójában, és hajtsa
végre újból a műveletet.
A felismert eszköz neve nem jelenik meg.
A külső eszköz állapotától függően előfordulhat, hogy
az eszköz neve nem elérhető.
Nincs csengőhang.
• Állítsa be a hangerőt a „Ring Vol” menüben (17.
oldal).
• Lehetnek olyan külső eszközök, melyeknél a
csengőhang továbbítása nem működik megfelelően.
t Válassza ki a „Ringtone” menüpont „Default”
beállítását (19. oldal).
A beszélgetőpartner hangereje alacsony.
Állítsa be a hangerőt a „Talk Vol” menüben (17. oldal).
A beszélgetés közben visszhang és zaj észlelhető.
• Csökkentse a hangerőt.
• Az „EC/NC Mode” menüpontban az „off” beállítást
választotta ki.
t Válassza ki az „EC/NC Mode” menüpont „Mode
1” vagy „Mode 2” beállítását (19. oldal).
• Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja meg
csökkenteni azt. Például ha az ablak le van húzva és a
forgalom zaja erős, húzza fel az ablakot. Ha a
légkondicionáló zaja erős, állítsa kisebb fokozatra azt.
A telefonból hallható hang minősége nem
megfelelő.
A hangminőség a mobiltelefon vételi körülményeitől
függ.
t Hajtson olyan helyre gépkocsijával, ahol a
mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.
A csatlakoztatott audio eszköz hangereje túl
alacsony (magas).
A külső eszközök alap-hangerőszintje eltérő.
t Állítsa be a megfelelő hangerőt a külső eszközön
vagy ezen a készüléken.
Bluetooth audio eszközről történő zenelejátszás
közben hangkiesés fordul elő.
• Csökkentse a távolságot e készülék és a külső eszköz
között.
• Ha a Bluetooth audio eszközt olyan tokban tárolja,
mely akadályozza a megfelelő vételt, a használat
idejére vegye ki azt a tokból.
• A közelben több Bluetooth vagy egyéb,
rádióhullámokat kibocsátó eszköz működik.
t Kapcsolja ki a többi eszközt.
t Hozza közelebb a külső audio eszközt.
A csatlakoztatott Bluetooth audio eszköz nem
vezérelhető.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth audio
eszköz támogatja-e az AVRCP szabványt.
Egyes funkciók nem működnek.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth audio
eszköz támogatja-e az adott funkciót.
Hívásfogadás közben a partner neve nem jelenik
meg.
• A partner még nincs tárolva a címjegyzékben.
t Tárolja a címjegyzékben (18. oldal).
• A partner letiltotta a számküldési funkciót a saját
készülékén.
Váratlanul elindult egy hívás.
• A csatlakoztatott készüléken be volt állítva az
automatikus híváskezdeményezési funkció.
• E készülék „Auto Answer” menüpontjában az „on”
beállítás van kiválasztva (19. oldal).
A párosítás időtúllépés miatt megszakadt.
Lehetnek olyan külső eszközök, melyek párosításához
az időkorlát túl rövid. Próbálja meg azonos
számjegyekből álló jelszóval létrehozni a kapcsolatot
az időkorláton belül.
A csengőhang vagy a partner hangja csak az
egyik hangszóróból szól.
A „Speaker Sel” menüpontban az „FR-L” vagy az „FRR” beállítást választotta ki.
t Válassza ki a „Speaker Sel” menüpont „Front”
beállítását (19. oldal).
Kihangosított beszélgetés közben a gépkocsi
hangszórója nem szól.
Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából hallható,
állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a hang a gépkocsi
hangszórójából legyen hallható.
Hibakijelzések/Üzenetek
Audio funkciók
Blank Disc
Nincs műsorszám az MD-lemezen.
t Olyan MD-lemezt játsszon le, melyen találhatók
műsorszámok.
Error
• A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy helyezze be megfelelően a
lemezt.
• A lemez nem játszható le valamilyen probléma miatt.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
Failure (Addig világít, amíg meg nem nyom egy gombot.)
A hangszórók/erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a külön mellékelt
beszerelési útmutatóban.
folytatás a következő oldalon t
29
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 30 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
Bluetooth funkció
LOAD
A váltó éppen betölti a lemezt.
t Várjon, amíg a betöltés befejeződik.
Busy
Local Seek +/–
Automatikus hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
Connection Complete
NO AF
Az aktuális rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, tolja a joystickot balra/
jobbra. A készülék keresni kezd egy másik olyan
állomást, mely azonos PI adatokkal (műsortípussal)
rendelkezik („PI Seek” megjelenik).
NO Disc
• Valamilyen probléma miatt a kapcsolat nem jött létre.
• A hibás jelszó miatt a kapcsolat nem jött létre.
• Túllépte a kapcsolódási időkorlátot.
Disconnected
Empty
NO Disc Name
A műsorszám nem tartalmaz lemeznév információt.
NO Group Name
Az ATRAC CD műsorszáma nem tartalmaz csoportnév
információt.
NO ID3 Tag
Az MP3 fájl nem tartalmaz ID3 mező információt.
NO Information
• Nincs adat a „Dialed Calls”, a „Received Calls” vagy
a „Phonebook” listában (CALL menü).
• A gyorshívó gombokat próbálta beállítani, de nincs
egyetlen tárolt kapcsolat sem a címjegyzékben.
Error
Valamilyen probléma miatt a címjegyzék adatait nem
lehetett letölteni.
HF Device is not available
Nem csatlakoztatta a kihangosítót.
Az ATRAC3/ATRAC3plus vagy WMA fájl nem
tartalmaz szöveges információkat.
NO Magazine
A beírt biztonsági kód érvénytelen.
• A címjegyzék adatainak letöltése közben a készülék
címjegyzék memóriája megtelt.
• A készülék címjegyzék memóriája megtelt.
NO Music
A lemez nem zenei fájlokat tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt ebbe a
készülékbe, vagy az MP3 kompatibilis lemezváltóba.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
NO Track Name
A műsorszám nem tartalmaz műsorszámcím
információt.
Offset
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
Push Reset
A CD-készülék és a CD/MD-váltó valamilyen hiba
folytán nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és csoport
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
automatikusan megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
” vagy „
Invalid Code
Memory Full
A lemeztárat nem tette bele a CD-váltóba.
t Helyezze a lemeztárat a lemezváltóba.
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„
A Bluetooth kapcsolat létrejött.
Connection Failed
A Bluetooth kapcsolat megszakadt.
A CD/MD-váltóban nincs lemez.
t Helyezzen be lemezt a lemezváltóba.
„
A Bluetooth művelet nem fejeződött be.
t Fejezze be a címjegyzék adatainak letöltését.
t Állítsa le az aktuális műveletet és várjon egy rövid
ideig.
”
Not Available
A Bluetooth AUDIO műsorforrást választotta ki, de
egyetlen Bluetooth audio eszközt sem csatlakoztatott.
No Devices Found
• A keresés egyetlen csatlakoztatható eszközt sem
talált.
• Az eszköz nincs regisztrálva a „Handsfree Devices”
vagy az „Audio Devices” listában.
t Vegye fel az eszközt a „Handsfree Devices” vagy
az „Audio Devices” listára.
Security Locked
A biztonsági beállítás aktív.
Turn ON Bluetooth
A Bluetooth funkció ki van kapcsolva.
t Kapcsolja be a Bluetooth funkciót,
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
Vásárlói támogatás
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb
terméktámogatási információkat szeretné
elolvasni, keresse fel az alábbi weboldalt:
http://support.sony-europe.com
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
30
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27486_MEX-BT5000_HU\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:None
01GB+00COV-EUR.book Page 31 Tuesday, November 14, 2006 11:25 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
Download PDF

advertising