Sony | MEX-BT2600 | Sony MEX-BT2600 Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
base\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
3-278-365-12(1)
Bluetooth audiorendszer
Bluetooth™
audiorendszer
HU
Kezelési útmutató
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 17. oldalon olvashat.
MEX-BT2600
© 2008 Sony Corporation
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
idecsinald2600.indd 1
2008.02.27. 7:41:08
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
A készüléket csak a műszerfalba szerelve szabad
használni, mivel a készülék hátoldala használat
közben felforrósodik.
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
• Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait vagy
hőleadó felületeit.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt a
kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a rögzítőkeretet  és a külső védőkeretet . A részletekről
olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt (4).
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa
Megjegyzés (-A)
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
idecsinald2600.indd 3
3-278-366-11(1)
Hasznos tanács (-B)
● Egy CD-, MD-váltó vagy egyéb külső eszköz csatlakoztatása
esetén közvetlen ehhez a készülékhez csatlakoztassa azt.
● Kettő vagy több CD-, MD-váltó vagy egyéb külső eszköz
csatlakoztatásához (külön megvásárolható) XA-C40
jelforrásválasztó szükséges.
Csatlakoztatási ábra
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlő vezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó-csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzócsatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó-csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
2008.02.27. 7:41:15
1







×2
Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
2
Első hangsugárzó
Erősítő
Hátsó hangsugárzó
CD-, MD-váltó
Aktív mélyhangsugárzó
RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő
A
FRONT AUDIO OUT
REAR AUDIO OUT
idecsinald2600.indd 4
2008.02.27. 7:41:15
FRONT AUDIO OUT
SUB AUDIO OUT
B
BUS AUDIO IN
XA-C40
Jelforrásválasztó*
BUS CONTROL IN
* Külön megvásárolható.
idecsinald2600.indd 5
2008.02.27. 7:41:15
3
*2
FRONT
AUDIO OUT
2
*
REMOTE
IN
*4
L
BUS AUDIO IN
R
BUS REAR/SUB FRONT
IN
AUDIO OUT
*1
A jármű antennájából
REAR / SUB
AUDIO OUT*3

BUS
CONTROL IN
Biztosíték
(10 A)

Legnagyobb
áramfelvétel 0,3 A
A
AMP REM
Kék, fehér csíkos
B
ATT
Világoskék
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
idecsinald2600.indd 6
2008.02.27. 7:41:16
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
3
* Az AUDIO OUT választható a SUB vagy REAR
lehetőségek közül. A részleteket lásd a kezelési
útmutató további fejezeteiben.
4
* Vezetékkel felfelé helyezze be.
5
* Az XA-C40 mellékelt tartozéka.
*5
Jelforrásválasztó
(külön
megvásárolható)
A CD-, MD-váltó tartozéka
XA-C40
*5
1
3
5
7
2
4
6
8
A jármű hangszóró
csatlakozójából
5
7
1
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
2
3
4
8
4
Sárga
állandó tápfeszültség
5
Kék
motoros antenna vezérlés
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es állásban nincsenek érintkezők.
idecsinald2600.indd 7
4
5
6
7
8
lila
szürke
fehér
zöld
+
jobb hátsó hangszóró
−
jobb hátsó hangszóró
+
jobb első hangszóró
−
jobb első hangszóró
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
2008.02.27. 7:41:17
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
 A kioldókulcsokat  akassza a keret  két
oldalába.
 Húzza ki a kioldókulcsot a  külső védőkeret
 eltávolításához.
2 Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
 gombbal. Nyomja meg a gombot, majd az
előlapot maga felé húzva válassza le.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a kezelési útmutató további
fejezeteiben olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen
kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a gyújtás
kikapcsolása után tartsa nyomva az  gombot
mindaddig, míg a kijelző ki nem alszik.
idecsinald2600.indd 8
2008.02.27. 7:41:17
4
1
A kioldókulcsot megfelelően illessze a
kerethez.



2

A kampók befelé nézzenek




idecsinald2600.indd 9
2008.02.27. 7:41:17
5
1
182
mm
53 m
m

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




idecsinald2600.indd 10
2008.02.27. 7:41:18
6
A
B
idecsinald2600.indd 11
2008.02.27. 7:41:18
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
Sárga
c
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű.
Sárga
idecsinald2600.indd 12
Sárga
2008.02.27. 7:41:18
3-278-367-11(1)
Bluetooth™
audiorendszer
A Bluetooth funkció rövid áttekintése
Ebben az fejezetben rövid áttekintést adunk a Bluetooth vezeték nélküli technológiáról,
és ismertetjük a készülék használatának alaplépéseit. A teljes részletes leírást a kezelési
útmutató további fejezetiben olvashatja.
idecsinald2600.indd 13
2008.02.27. 7:41:18
GOMBOK ÉS IKONOK
Gombok és ikonok
Ikon állapot
idecsinald2600.indd 14
Világít
Bluetooth-jel bekapcsolva
Villog
Párosítási készenlét
Nincs
Bluetooth-jel kikapcsolva
Világít
Kapcsolódva a mobiltelefonhoz
Villog
A kapcsolódás a mobiltelefonhoz folyamatban
Nincs
Nincs kapcsolat
Világít
Kapcsolódva az audioeszközhöz
Villog
A kapcsolódás az audioeszközhöz folyamatban
Nincs
Nincs kapcsolat
2008.02.27. 7:41:18
A BLUETOOTH FUNKCIÓ 3 LÉPÉSE
 Párosítás

Első lépésként fel kell ismertetnie („párosítania” kell) a Bluetooth-eszközt (mobiltelefont stb.) és ezt a
készüléket. Az első használat után a későbbiekben nincs szükség párosításra.
 Kapcsolódás

A párosítás esetenként lehetővé teszi az eszköz önműködő kapcsolódását. Ha a párosítás után szeretné
használni az eszközt, kapcsolódnia kell ahhoz.
 Kihangosítás, zenelejátszás
Kapcsolódás után hívásokat hangosíthat ki, illetve zenét játszhat le.
PÁROSÍTÁS
Műveletek ezen a készüléken
Műveletek a Bluetooth-eszközön
× 5 másodperc
1
,
2
3
4
idecsinald2600.indd 15
Keresés
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
Válassza ki az
„XPLOD” opciót.
Jelszó: „0000”
2008.02.27. 7:41:19
Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
5
Párosítás sikeres.
6
KAPCSOLÓDÁS
ON (Bluetooth-jel bekapcsolva)
1
× 3 másodperc t
,
Kapcsolódjon ehhez a készülékhez a mobiltelefon alkalmazásával.
1
,
Kapcsolódjon ehhez a készülékhez az audioeszköz alkalmazásával.
1
Megjegyzés
Erről a készülékről is kapcsolódhat egy Bluetooth-eszközhöz (lásd a kezelési útmutató további fejezeteit).
Ha nem tud a készülékről kapcsolódni a Bluetooth-eszközhöz végezze el ismét a párosítást.
idecsinald2600.indd 16
2008.02.27. 7:41:19
KIHANGOSÍTÁS
Funkció
Gombnyomás
Hívásfogadás
Hívás befejezése
vagy 
Hívás elutasítása
Újratárcsázás
×2 másodperc
1  t
2
Hívásátadás
×3 másodperc
×2 másodperc
ZENELEJÁTSZÁS
Funkció
Zenehallgatás
Gombnyomás
1  t
2 Indítsa el a lejátszást az audioeszközön.
Lejátszás/szünet (AVRCP)*
Műsorszámok léptetése (AVRCP)*
 (PAUSE)
./>
* A mûködés az audioeszköztõl függõen eltérõ lehet.
idecsinald2600.indd 17
2008.02.27. 7:41:19
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB01INT-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
A biztonság érdekében ezt a készüléket
feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A
beszerelés és a csatlakoztatás módját lásd a
beszerelési, csatlakoztatási útmutató részben.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
A működési feszültséget és más adatokat jelző
azonosító tábla a készülék alján található.
A Sony Corporation tanúsítja, hogy a MEXBT2600 készülék megfelel az 1999/5/EC számú
direktíva általános követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel az alábbi honlapot:
http://www.compliance.sony.de/
Ezen rádiós készülék használata nem
megengedett Norvégiában, Svalbard, NyAlesund központjának 20 km-es sugarú
körzetében.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta.
A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kiejlölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth
SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a
vállalat engedélyével történt. Minden más, az
ebben az útmutatóban előforduló márkanév
annak jogos tulajdonosának védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
A Microsoft, a Windows
Media és a Windows logo a
Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (17. oldal).
Kikapcsolás után a készülék önműködően és
teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő
letelik. Ezzel az akkumulátor kimerülése
megelőzhető.
Ha nem állította be az Auto Off funkciót, tartsa
nyomva az (OFF) gombot mindaddig, míg a
kijelzés el nem tűnik a kijelzőről.
2
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
base\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Tartalomjegyzék
Tisztelt Vásárló! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kezdeti lépések
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A csatlakoztatott készülékek hangerejének
beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 7
A kezelőszervek és az
alapműveletek
A fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Távvezérlő: RM-X304 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CD-lejátszó
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . 10
Rádió
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . 10
Állomások önműködő tárolása — BTM. . . 10
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A memóriában tárolt állomások
előhívása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . 11
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 12
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . . 12
Zenelejátszás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zenelejátszás külső audioeszközről . . . . . .
A külső audioeszköz vezérlése ezzel a
készülékkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az összes párosított eszköz regisztrációjának
törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
15
Egyéb funkciók
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . .
A hangzás beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A menüpontok beállítása — SET . . . . . . . . . .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . .
CD-, MD-váltó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forgókapcsolós távvezérlő RM-X4S . . . . .
16
16
16
16
17
17
18
18
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megjegyzések a lemezekről . . . . . . . . . . . .
Az MP3, WMA fájlok lejátszási
sorrendje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A WMA fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth funkcióról . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
20
20
21
21
22
23
24
26
Bluetooth funkció
Bluetooth műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Párosítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A Bluetooth ikonok jelentése . . . . . . . . . . . 13
Kapcsolódás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A Bluetooth-jelkimenet bekapcsolása ezen a
készüléken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kapcsolódás mobiltelefonhoz. . . . . . . . . . . 13
Kapcsolódás audioeszközhöz . . . . . . . . . . . 13
Telefon kihangosító készülék . . . . . . . . . . . . . 14
Hívásfogadás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Híváskezdeményezés . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hívásátadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hanghívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, és
megvásárolta ezt a Sony Bluetooth™ audio
rendszert. Az alábbi jellemzőknek köszönhetően
minden bizonnyal élvezetesebb vezetésben lesz
része.
• CD-lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD
TEXT lemezeket is beleértve), valamint az
(MP3, WMA fájlokat tartalmazó (20. oldal))
CD-R, CD-RW lemezeket.
Lemez típusa
Felirat a lemezen
CD-DA
MP3
WMA
• Rádióvétel
– Minden hullámsávon (FM1, FM2, FM3, MW
és LW) 6 állomás vételi frekvenciáját
tárolhatja a memóriában.
– BTM (vételi minőség szerinti tárolás): a
készülék a vételi minőség szerinti sorrendben
tárolja az állomásokat, a legjobban fogható
adóval kezdve.
• RDS szolgáltatások
– Az RDS rendszerű FM állomások
szolgáltatásait is használhatja.
• Bluetooth funkció
– Kihangosítható telefonbeszélgetés a
járműben. A készülékkel fogadhatja a
hívásokat és újratárcsázhat.
– Zenelejátszás a mobiltelefonról vagy külső
audioeszközről.
– HFP 1.0, HSP, A2DP és AVRCP profilok
támogatása.
• Hangzásbeállítás
– EQ3 stage2: 7 különböző hangzásbeállítási
minta közül választhat.
• Külső készülékek vezérlése
Külső készülékeket, például CD-, MD-váltót
stb. is vezérelhet a készülékkel.
• Külső készülék
A készülék előlapján lévő AUX aljzat
lehetőséget nyújt hordozható audiokészülék
csatlakoztatására.
4
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Figyelem
Segélyhívás
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK,
ILLETVE AZ AHHOZ TARTOZÓ HARDVER ÉS/
VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL
SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ÉS AZ
AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEKÉRT, PROFITVESZTESÉGÉRT,
BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT,
LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS IDŐVESZTESÉGÉRT.
Ez a Bluetooth jármű kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus eszköz rádiójeleket,
celluláris és vonalas hálózatokat illetve felhasználói
funkciókat alkalmaz, így a megfelelő minőségű
kapcsolat nem garantálható minden körülmények
között.
Éppen ezért a létfontosságú kommunikációhoz (pl.
segélyhíváshoz) nem szabad kizárólag az
elektronikus eszközökre hagyatkozni.
Ne feledje, hogy a hívások fogadása és
kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a
kihangosító és a hozzá kapcsolódó elektronikus
eszköz be van kapcsolva, és a megfelelő vételi
térerő biztosított.
A segélyhívás nem minden mobilhálózati területen
elérhető, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/
vagy telefon funkciók használata közben nem
használható.
Kérjük tájékozódjon mobilszolgáltatójánál.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Biztonságos és hatékony használat.
E készülék olyan megváltoztatása vagy átalakítása,
melyet a Sony kifejezetten nem engedélyez,
érvénytelenítheti a készülék használatának
jogosságát.
A készülék használatba vétele előtt kérjük,
ellenőrizze, vannak-e olyan helyi előírások, melyek
a Bluetooth-eszközök használatával kapcsolatban
további korlátozásokat vagy engedélyezéseket
tartalmaznak.
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet, például
közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb hatásának.
Vezetés
Ellenőrizze a készülék használatának helyén a
mobiltelefon és a kihangosító használatára
vonatkozó rendeleteket.
Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét. Ha a
forgalmi viszonyok megkívánják,
híváskezdeményezés és -fogadás előtt húzódjon az
út szélére vagy parkoljon le.
Csatlakoztatás külső készülékekhez
Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna,
olvassa el annak kezelési útmutatóját a részletes
biztonsági előírásokkal kapcsolatban.
Rádiófrekvenciás hatás
A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a jármű
nem megfelelően beszerelt vagy nem kellőképpen
árnyékolt elektronikus rendszereiben, pl. az
elektronikus befecskendező rendszerben, az
elektronikus fékrendszerben, az elektronikus
sebességtartó automatikában vagy a
légzsákrendszerben. Az eszköz beszerelésére vagy
szervizelésére vonatkozóan kérjük, konzultáljon a
jármű gyártójával vagy annak márkakereskedőjével.
A szakszerűtlen beszerelés vagy szervizelés
veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a készülékre
vonatkozó garanciát.
Érdeklődjön a jármű gyártójánál, hogy a
mobiltelefon járműben történő használata nem
befolyásolja-e a jármű elektronikus rendszerének
működését.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműbe szerelt
összes vezeték nélküli eszköz elhelyezése és
működése megfelelő-e.
5
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Kezdeti lépések
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot, és egy hegyes eszközzel
(pl. golyóstollal) nyomja meg a RESET gombot.
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
3
RESET
gomb
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
A távvezérlõ elõkészítése
A távvezérlő első használata előtt távolítsa el a
szigetelő lapot.
4
5
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „CLOCK-ADJ”
megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
Az órakijelzés villog.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be az óra és a perc értéket.
Beírási állás mozgatásához használja a
(SEEK) –/+ gombot.
Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A beállítás befejeződik, és az óra működni
kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot. Az előző kijelzésre a (DSPL) gombbal
kapcsolhat vissza.
Hasznos tanács
Az óra önműködően is beállítható az RDS
szolgáltatással (12. oldal).
A csatlakoztatott készülékek
hangerejének beállítása
Hasznos tanács
Olvassa el „A lítium elem cseréje a távvezérlőben”
című fejezetet a 21. oldalon az elem cseréjével
kapcsolatban.
Ha Bluetooth kapcsolaton vagy az AUX
bemeneten keresztül hordozható audioeszközt
csatlakoztat, javasoljuk, hogy a megfelelő
hangerőt minden egyes külső készüléken állítsa
be, vagy használja e rendszer alapbeállítási
menüjét. Ha a Bluetooth kapcsolatot használja,
olvassa el „A hangerőszint beállítása” című részt
(15. oldal), illetve az AUX bemenethez
csatlakoztatott eszköz esetén „A hangerőszint
beállítása” című részt (17. oldal).
6
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Az előlap visszaillesztése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a készülék
B-vel jelölt részéhez, majd nyomja a helyére az
előlap bal oldalát kattanásig (lásd az ábrát).
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja.
1
2
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
gombot, és húzza
maga felé az előlapot.
A
B
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
7
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
A fejegység
12 3
4
5
6
78
OFF
BLUETOOTH
PUSH SELECT /
BT
SOURCE
AUX
SEEK
SEEK
SCRL
MODE
DSPL
ALBUM
PTY
AF/TA
1
9 q; qa qs qd
qh
2
REP
SHUF
MIC
PAUSE
3
4
5
6
qf
qg
qj
RESET
Távvezérlő: RM-X304
1
4
qk
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
wa
qs
ws
+
wd
–
ql
w;
8
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
wf
wg
A kezelőszervek és az alapműveletek.
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
A külső készülék (CD-, MD-váltó stb.)
működését lásd „A külső készülékek használata”
szakaszban a 17. oldalon. A távvezérlő és a
készülék azonos elnevezésű kezelőszervei
ugyanazt a funkciót vezérlik.
A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
B BLUETOOTH gomb 12. oldal
A Bluetooth-jelkimenet ki- és bekapcsolása,
párosítás.
C Hangerőszabályzó, kiválasztó,
(kihangosító) gomb 14. oldal
A hangerő beállítása (forgassa); menüpontok
kiválasztása (nyomja be és forgassa); hívás
fogadása és befejezése (nyomja be).
D SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrás kiválasztás*1
(rádió, CD, AUX, Bluetooth audioeszköz,
Bluetooth funkcióval rendelkező telefon).
E Lemezbetöltő nyílás
A lemez behelyezése (feliratos oldallal
fölfelé) után a lejátszás önműködően elindul.
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
F Kijelző
P RESET gomb (az előlap mögött) 6. oldal
G AUX bemenet 17. oldal
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
H Z (lemezkiadó) gomb
A lemez kivétele.
I
(előlap leválasztó) gomb 7. oldal
Q Mikrofon 14. oldal
J DSPL (kijelző)/SCRL (görgetés) gomb
10. oldal
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja
meg); a kijelző fényerejének beállítása
(nyomja meg és tartsa nyomva).
K SEEK –/+ gombok
CD:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg ismét, és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés (nyomja
meg és tartsa nyomva).
Bluetooth audioeszköz*2:
Műsorszámok átugrása (nyomja meg).
L MODE gomb 10. oldal
Hullámsáv választás (FM, MW, LW*1).
M AF (alternatív frekvenciák)/
TA (közlekedési hírek)/
PTY (műsortípus) gomb 12. oldal
Az AF és TA beállítása (megnyomás); a PTY
kiválasztása (nyomva tartás) RDS használata
esetén.
N Számgombok
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+*3
Albumok léptetése (megnyomás); albumok folyamatos léptetése (nyomva tartás).
(3): REP 10. oldal
(4): SHUF 10. oldal
(6): PAUSE*4
A lejátszás szüneteltetése.
A folytatáshoz nyomja meg újból.
Rádió:
Tárolt rádióállomások behívása (megnyomás);
rádióállomások tárolása (nyomva tartás).
Bluetooth audioeszköz*2:
(6): PAUSE*4
A lejátszás szüneteltetése.
A folytatáshoz nyomja meg újból.
Bluetooth funkcióval rendelkező telefon:
(5): MIC 14. oldal
O Távvezérlés érzékelő
Megjegyzés
Ne takarja el a mikrofont, mert a kihangosító
funkció működésében üzemzavar keletkezhet.
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezeket az alábbiakban
részletezzük. A távvezérlő használatba vétele
előtt távolítsa el a szigetelőlapot (6. oldal).
qk < (.)/, (>) gombok
A CD vagy rádió működtetése, ugyanúgy,
mint a készülék (SEEK) –/+ gombjaival.
A beállítás, hangbeállítás stb. < ,
gombokkal végezhető el.
ql DSPL (kijelző) gomb
A kijelzések módosítása.
w; VOL (hangerő) +/– gomb
A hangerő beállítása.
wa ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához
nyomja meg újból.
ws SEL (kiválasztó)
(kihangosító)
gomb
Funkciója azonos a készülék kiválasztó
gombjával.
wd M (+)/m (–) gombok
A CD működtetése, ugyanúgy, mint a
készülék (1)/(2) (ALBUM –/+)
gombjával.
A menük és a hangsáv nyelve a M m
gombokkal állítható be.
wf SCRL (görgetés) gomb
A kijelzések görgetése.
wg Számgombok
Tárolt rádióállomások behívása
(gombnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
*1 Ha CD-, MD-váltót csatlakoztatott, a (SOURCE)
*2
*3
*4
gomb megnyomásakor a csatlakoztatott készülék
(„MD”) megjelenik a kijelzőn. Ezen kívül a (MODE)
megnyomásával is vezérelheti a készüléket.
Ha Bluetooth audioeszközt (mely az AVRCP
Bluetooth technológiát támogatja) csatlakoztatott.
Lehetnek olyan eszközök, melyeknél bizonyos
funkciók nem használhatók.
MP3, WMA fájl lejátszása esetén.
Ha ezzel a készülékkel játszik le.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
9
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
CD-lejátszás
Rádió
Állomások tárolása és vétele
Kijelzett elemek
Figyelem
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében
használja a BTM hangolási üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
A Forrás
B Műsorszám száma, eltelt játékidő, lemez,
előadó neve, album száma*1, album neve,
műsorszám címe, szöveges információ*2, óra
1
*1 Az albumnév csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt
egy másik albumot.
*2 MP3 műsorszám lejátszása közben az ID3 mező,
WMA fájl lejátszása közben a WMA mező tartalma
látható.
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tanács
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a
beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak.
Az MP3, WMA részleteit lásd a 20. oldalon.
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot, míg
a kívánt funkció meg nem jelenik.
Kiválasztás
Lejátszás
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM*
Albumismétlés.
SHUF ALBUM*
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DISC
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
2
3
4
Kézi tárolás
1
10
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva a
memóriagombok ((1)–(6)) egyikét a
„MEM” üzenet megjelenéséig.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tanács
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (11. oldal).
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
* MP3, WMA fájl lejátszása esetén.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF-OFF” kijelzést.
A (SOURCE) gomb többszöri megnyomásával kapcsoljon „TUNER” üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW vagy LW.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „BTM” megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Önműködő hangolás
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
indítsa el az állomáskeresést a (SEEK)
–/+ gombbal.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a
keresett állomás megtalálásáig.
Hasznos tanács
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) +/– gombot,
amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a (SEEK)
+/– gomb többszöri megnyomásával végezze el a
finomhangolást (kézi hangolás).
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
RDS
Az AF és a TA funkció használata
1
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Nyomja meg az (AF/TA) gombot
többször, a kívánt funkció
megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
AF-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
Az AF és TA bekapcsolása.
Az AF és TA kikapcsolása.
TA-ON
Kijelzett elemek
A
B
A Frekvencia* (műsornév), memóriahely
száma, óra, RDS adatok
B TA, TP*2
1
AF, TA-ON
AF, TA-OFF
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az A kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
RDS funkciók
Rendkívüli közlemények vétele
*1 RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
*2 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” jelzés
villog. Ha közlekedési híreket is sugárzó állomást
hallgat, a „TP” világít.
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.*
PTY (műsortípus)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
* Kivéve telefonhívás közben.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Ha a jelerősség gyenge, vagy a behangolt
rádióállomás nem sugároz RDS adatokat, az RDS
funkció nem működik.
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora
megszakad).*
* Kivéve telefonhívás közben.
Hasznos tanács
Ha közelekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása — REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az
adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a „REG-OFF” beállítást
FM-vétel közben (17. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá
az egyes számgombokhoz.
folytatás a következő oldalon t
11
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból a
helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
FM-műsor hallgatása közben tartsa
nyomva a (AF/TA) (PTY) gombot.
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat is.
2
3
Nyomja meg többször az (AF/TA)
(PTY) gombot a kívánt funkció
megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
Bluetooth funkció
Bluetooth mûveletek
A Bluetooth funkciók használatához az alábbi
műveletek végrehajtása szükséges.
1 Párosítás
Ha egy külső Bluetooth-eszközt először kíván
csatlakoztatni ehhez a készülékhez, első lépésként kölcsönösen fel kell ismertetni egymással
a két készüléket. Ezt nevezik „párosításnak”.
A párosítási műveletet csak egyszer kell
végrehajtani, ezt követően a két készülék a
későbbiekben már önműködően felismeri
egymást. Legfeljebb 9 eszközt párosíthat ezzel
a készülékkel. (Lehetnek olyan eszközök,
melyek a kapcsolódáshoz jelszó beírását kérik.)
2 Kapcsolódás
A párosítás esetenként lehetővé teszi az
eszköz önműködő kapcsolódását. Ha a
párosítás után szeretné használni az eszközt,
kapcsolódnia kell ahhoz.
3 Kihangosítás vagy zenelejátszás
Kapcsolódás után hívásokat hangosíthat ki,
illetve zenét játszhat le a mobiltelefonról.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információ), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás), FINANCE
(pénzügyi hírek), CHILDREN (gyermekműsor),
SOCIAL A (társadalmi ügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (telefonos műsor), TRAVEL
(utazás), LEISURE (szórakozás), JAZZ
(dzsessz), COUNTRY (country zene),
NATION M (nemzeti zene), OLDIES (régi
slágerek), FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentum műsor)
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban vagy
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A pontos idő (CT) beállítása
1
12
Párosítás
Első lépésként fel kell ismertetnie („párosítania”
kell) a Bluetooth-eszközt (mobiltelefont stb.) és ezt
a készüléket. Legfeljebb 8 eszközt párosíthat. Ezt a
műveletet csak egyszer kell végrehajtani, ezt
követően a két készülék már felismeri egymást.
1
2
Helyezze a készülék 1 m-es körzetén
belülre a Bluetooth-eszközt.
Tartsa nyomva a (BT) gombot, amíg a
„ ” villog (kb. 5 másodperc).
A készülék párosítási üzemmódba kapcsol.
Villog
3
Indítsa el a keresést a külső Bluetootheszközön.
A csatlakoztatott eszköz kijelzőjén megjelennek az észlelt készülékek. Ez a készülék
„XPLOD” nevű eszközként jelenik meg.
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (16. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
4
Ha a külső eszköz egy jelszó* beírását
kéri, írja be a „0000” számot.
1
Tartsa nyomva a (BT) gombot a „ ”
megjelenéséig (kb. 3 másodperc).
A Bluetooth-jelkimenet bekapcsol.
Írja be a jelszót.
XXXX
„0000”
Kapcsolódás mobiltelefonhoz
Ez a készülék és a Bluetooth-eszköz tárolják
egymás információit, és a párosítást követően
készen állnak a kapcsolódásra.
1
2
Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken
és a mobiltelefonon is bekapcsolta-e a
Bluetooth-jelkimenetet.
A mobiltelefonnal kapcsolódjon ehhez
a készülékhez.
Amikor a „ ” kijelzés megjelenik, a
kapcsolódás megtörtént.
A „ ” villog, majd a párosítás befejezése
után folyamatosan világít.
5
Indítsa el a kapcsolódást a Bluetootheszközön.
Amikor a „ ” vagy a „ ” kijelzés
megjelenik, a kapcsolódás megtörtént.
* A jelszó kifejezés előfordulhat „passkey”, „PIN
code”, „PIN number” vagy „Password” stb. formában
is.
Megjegyzés
A párosítási készenléti állapot mindaddig aktív marad,
amíg a kapcsolódás meg nem történik.
A Bluetooth ikonok jelentése
Ez a készülék az alábbi ikonokat használja:
Bluetooth-jel bekapcsolva
világít:
párosítási készenlét
villog:
kikapcsol: Bluetooth-jel kikapcsolva
kapcsolódás sikeres
világít:
kapcsolódás
villog:
kikapcsol: nincs kapcsolódva
kapcsolódás sikeres
világít:
kapcsolódás
villog:
kikapcsol: nincs kapcsolódva
Kapcsolódás
Kapcsolódás a legutóbb
csatlakoztatott mobiltelefonhoz
1 Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken és a
mobiltelefonon is bekapcsolta-e a Bluetoothjelkimenetet.
2 Nyomja meg a (SOURCE) gombot többször a
„BT PHONE” kijelzés megjelenéséig.
3 Nyomja meg a
(kihangosítás) gombot.
Kapcsolódás közben a „ ” villog. Ha a
kapcsolódás sikeres, a „ ” világít.
Megjegyzés
Amíg külső Bluetooth-eszközről játszik le
zeneszámokat, ez a készülék nem tud kapcsolódni a
mobiltelefonhoz. Ilyen esetben a mobiltelefonon
kezdeményezze a kapcsolódást. Lejátszás közben
hallani fogja a sikeres kapcsolódást jelző hangot.
Hasznos tanács
Ha a Bluetooth-jelkimenet be van kapcsolva: amikor a
gyújtást bekapcsolja, a készülék önműködően kapcsolódik a legutoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
Az önműködő kapcsolódás azonban függ a telefon
műszaki adataitól is. Ha az önműködő kapcsolódás
nem sikerül, válassza a manuális módszert.
Audioeszköz csatlakoztatása
Ha a párosítás már megtörtént, folytassa a
műveletet az alábbi lépésekkel.
1
A Bluetooth-jelkimenet
bekapcsolása ezen a készüléken
2
A Bluetooth funkció használata előtt be kell
kapcsolnia a Bluetooth-jelkimenetet ezen a
készüléken.
Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken
és az audioeszközön is bekapcsolta-e
a Bluetooth-jelkimenetet.
Az audioeszközzel kapcsolódjon
ehhez a készülékhez.
Amikor a „ ” kijelzés megjelenik, a
kapcsolódás megtörtént.
folytatás a következő oldalon t
13
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Kapcsolódás a legutóbb
csatlakoztatott audioeszközhöz
1 Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken és az
audioeszközön is bekapcsolta-e a Bluetoothjelkimenetet.
2 Nyomja meg a (SOURCE) gombot többször,
a „BT AUDIO” kijelzés megjelenéséig.
3 Nyomja meg a (6) gombot.
Kapcsolódás közben a „ ” villog. Ha a
kapcsolódás sikeres, a „ ” világít.
Kihangosítás
A hívás befejezése
Nyomja meg újból a
(OFF) gombot.
Ha egy másik számot kíván tárcsázni, használja a
telefon kezelőszerveit, majd adja át a hívást.
A hívásátadásról bővebben az alábbiakban
olvashat.
Hívásátadás
A megfelelő eszközre (erre a készülékre vagy a
mobiltelefonra) váltás érdekében ellenőrizze az
alábbiakat.
1
Hívásfogadás
Beérkező hívás esetén a csengőhang a készülék
hangszóróiból hallható. Első lépésként
ellenőrizze, hogy a mobiltelefon és a készülék
összekapcsolódott-e.
1
Beérkező hívás közben nyomja meg a
(kihangosító) gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
Tartsa nyomva a (kihangosító)
gombot, vagy használja a mobiltelefon
kezelőszerveit.
A mobiltelefon használatának módját lásd a
telefonhoz üzembe helyezési útmutató részben.
Megjegyzés
Lehetnek olyan mobiltelefonok, melyeknél a
kapcsolódás megszakad, amikor a hívásátadást
megkísérli.
A hívás befejezése
Hanghívás
Nyomja meg újból a
(OFF) gombot.
Bekapcsolhatja a készülékhez csatlakoztatott
mobiltelefon hanghívás funkcióját, majd a
mobiltelefonban tárolt kulcsszó kimondásával
hívást kezdeményezhet.
(kihangosító) vagy az
A beérkező hívás elutasításához tartsa nyomva a
(kihangosító) gombot 2 másodpercig.
1
Kiválaszthatja a beszélgetőpartnernek megfelelő
hangerőt két („LOW” (alacsony) és „HI”
(magas)) hangerőszint közül.
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
többször, a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
2
Nyomja meg a (kihangosítás) gombot.
A mobiltelefon belép a hanghívás üzemmódba.
1 Hívás közben nyomja meg az (5) gombot.
A kijelzés az alábbiak szerint változik:
3
A mikrofon erősítés beállítása
MIC-LOW y MIC-HI
Megjegyzés
A beépített mikrofon az előlap hátoldalán található (9.
oldal). Ügyeljen arra, hogy semmi ne takarja el a
mikrofont.
Híváskezdeményezés
Ha a készülékkel kíván hívást kezdeményezni, az
újratárcsázási funkciót tudja használni.
1
2
14
(kihangosító) vagy az
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
többször, a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
Tartsa nyomva legalább 3
másodpercig a (kihangosító)
gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
Mondja ki a mobiltelefonban tárolt
kulcsszót.
A készülék felismeri a hangját, és
kezdeményezi a hívást.
Megjegyzések
• A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a
mobiltelefon és a készülék összekapcsolódott-e.
• A funkció használata előtt rögzítse a kulcsszót a
mobiltelefonon.
• Ha bekapcsolja a készülékhez csatlakoztatott
mobiltelefon hanghívás funkcióját, elképzelhető,
hogy a funkció nem minden esetben működik.
• A zajok, például a motor hangja, zavarhatják a
hangfelismerést. A jobb hangfelismerés érdekében
a lehető legkisebb környezeti zajban használja a
funkciót.
• A mobiltelefon hangfelismerő funkciójának
hatékonyságától függően elképzelhető, hogy a
hanghívás egyes helyzetekben nem működik. A
részleteket lásd a támogatás oldalon (24. oldal).
Hasznos tanácsok
• A kulcsszót úgy mondja ki, ahogy rögzítette.
• A kulcsszót a járműben ülve, a készülék „BT
PHONE” hangforrását kiválasztva rögzítse.
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Zenelejátszás
Zenelejátszás külső
audioeszközről
Ezzel a készülékkel is lejátszhatja a külső
audioeszközön tárolt zeneszámokat, amennyiben
az eszköz támogatja az A2DP (Advenced Audio
Distribution Profile) Bluetooth profilt.
1
2
3
4
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
többször, a „BT AUDIO” kijelzés
megjelenéséig.
Indítsa el a lejátszást a külső
eszközön.
Állítsa be a hangerőt a készüléken.
Megjegyzések
• Audioeszközről történő lejátszás esetén a
csatlakoztatott audioeszköz olyan információi, mint
például a műsorszám száma, lejátszási ideje,
lejátszási állapot stb. nem jelennek meg ezen a
készüléken.
• Ha ezen a készüléken átkapcsol egy másik
műsorforrásra, az audioeszközön folytatódik a
lejátszás.
Hasznos tanács
Olyan mobiltelefont csatlakoztathat külső
audioeszközként, mely támogatja az A2DP (Advenced
Audio Distribution Profile) profilt.
Az összes párosított eszköz
regisztrációjának törlése
1
A hangerőszint beállítása
2
A Bluetooth audioeszköz és e készülék közötti
jelszint különbség a hangerő módosításával
kiegyenlíthető.
3
1 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth
audioeszközön, és állítsa be a hangerőt
közepes szintre az eszközön.
2 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
3 Nyomja meg többször a kiválasztó gombot a
„BTA” kijelzés megjelenítéséhez, majd a
hangerőszabályzóval állítsa be a jelszintet (–8
dB és 18 dB között).
4
5
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
Ha a „ ” világít, tartsa nyomva a
(BT) gombot a „ ” kikapcsolásáig.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Nyomja meg a kiválasztó gombot
mindaddig, míg a „BT INIT” kijelzés
meg nem jelenik.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A törlés megkezdődik.
Az összes eszköz regisztrációjának törlése 3
másodpercet vesz igénybe. Amíg az
„INITIAL” villog, ne kapcsolja ki a
készüléket.
A külső audioeszköz vezérlése
ezzel a készülékkel
Az alábbi funkciókat abban az esetben
működtetheti, ha az audioeszköz támogatja az
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth technológiát. (A működtetés módja az
audioeszköz típusától függően eltérhet.)
Funkció
Gombnyomás...
Lejátszás...
(6) (PAUSE)* a készüléken.
Szünet...
(6) (PAUSE)* a készüléken.
Műsorszámok
átugrása...
SEEK –/+ (./>) (minden
műsorszámhoz egyszer).
* Lehetnek olyan eszközök, melyeknél kétszer kell
megnyomni.
A fentiektől eltérő funkciókat az audioeszköz
kezelőszerveivel kell működtetni.
15
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Egyéb funkciók
A hangjellemzõk beállítása
A hangzás beállítása
1
2
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt kijelzés megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
Három másodperc után a kijelző
visszakapcsol a normál lejátszásnak vagy
rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és a
beállítás tárolódik.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
a „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.
EQ3
Hangzástípus kiválasztása: „XPLOD” (z),
„VOCAL”, „EDGE”, „CRUISE”, „SPACE”,
„GRAVITY”, „CUSTOM” vagy „OFF”.
LOW*1, MID*1, HI*1 (16. oldal)
A hangszínszabályzó beállítása.
BAL (balansz)
Beállíthatja a jobb és a bal hangsugárzók közötti
hangerőegyensúlyt: „RIGHT-10”–„CENTER”
(z)–„LEFT-10”
FAD (fader)
Beállíthatja az első és a hátsó hangsugárzók
közötti hangerőegyensúlyt: „FRONT-10”–
„CENTER” (z)–„REAR-10”
SUB*2 (mélyhangsugárzó hangereje)
A mélyhangsugárzó hangerejének beállítása:
„+10 dB”–„0 dB” (z)–„–10 dB”
(A leghalkabb beállításnál megjelenik az
„ATT”.)
AUX*3 (AUX szint)
A csatlakoztatott külső készülékek hangerejének
beállítása. Ezzel a beállítással nem szükséges az
egyes források közötti hangerőkülönbség
beállítása (17. oldal).
Beállítható értékek: „+18 dB”–„0 dB” (z)–
„–8 dB”
BTA*4
Az egyes csatlakoztatott Bluetooth
audioeszközök hangerejének beállítása. Ezzel a
beállítással nem szükséges az egyes források
közötti hangerőkülönbség beállítása (15. oldal).
Beállítható értékek: „+18 dB”–„0 dB” (z)–
„–8 dB”
16
*1
*2
*3
*4
Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta.
Ha az audiokimenet „SUB” értékre van állítva.
Ha az AUX funkciót bekapcsolta.
Ha a Bluetooth audioeszközt működteti (15. oldal).
A hangszínszabályzó beállítása — EQ3
Az EQ3 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1 Válassza ki a műsorforrást, majd a kiválasztó gomb többszöri megnyomásával válassza ki az „EQ3” pontot.
2 A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „CUSTOM” beállítást.
3 A kiválasztó gomb többszöri
megnyomásával válasszon a „LOW”,
„MID” vagy „HI” beállítások közül.
4 A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB–10 dB tartományban.
Ismételje meg a 3–4. lépéseket a
hangszínszabályzó görbe beállításához.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a kiválasztó gombot a beállítás
befejezése előtt.
Három másodperc után a kijelző visszakapcsol
a normál lejátszásnak vagy rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás tárolódik.
Hasznos tanács
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
Az alapbeállítási menü — SET
1
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt elem megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a beállítást (például „ON”
vagy „OFF”).
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
A „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (6. oldal)
CT (pontos idő)
A „CT-ON” vagy „CT-OFF” (z) opció közül
választhat (11., 12. oldal).
BEEP
A „BEEP-ON” (z) vagy „BEEP-OFF” opció
közül választhat.
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
RM (forgókapcsolós távvezérlő)
A forgókapcsolós távvezérlő működési
irányának megváltoztatása.
– „NORM” (z): a forgókapcsolós távvezérlő
gyári beállításnak megfelelő működési iránya.
– „REV”: ha a forgókapcsolós távvezérlőt a
kormányoszlop jobb oldalára szereli fel.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Az AUX forrás kiválasztása a kijelzőn: „AUXA-ON” (z) vagy „AUX-A-OFF” (17. oldal).
A.OFF (önműködő kikapcsolás)
A készülék automatikus áramtalanítása a
kikapcsolás után a beállított idővel.
– „A.OFF-NO” (z), „A.OFF-30S” (másodperc),
„A.OFF-30M” (perc) vagy „A.OFF-60M” (perc).
SUB/REAR*1
Az audiokimenet megváltoztatása.
– „SUB-OUT” (z): a hangkimenet a
mélysugárzóra irányítva.
– „REAR-OUT”: a hangkimenet a végerősítőre
irányítva.
DEMO (bemutató)
A „DEMO-ON” (z) vagy „DEMO-OFF”
kiválasztása.
DIM (dimmer)
A kijelző fényerejének beállítása.
– „DIM-ON”: a kijelző fényerejének csökkentése.
– „DIM-OFF” (z): normál fényerő.
A.SCRL (önműködő görgetés)
A hosszú felirat automatikus görgetése a lemez,
album, műsorszám változásakor.
– „A.SCRL-ON” (z): görgetés.
– „A.SCRL-OFF”: nincs görgetés.
LOCAL (vételi érzékenység)
– „LOCAL-ON”: csak az erősebb jellel
rendelkező rádióállomások behangolása.
– „LOCAL-OFF” (z): normál vételi érzékenység.
MONO*2 (mono)
Gyenge FM vétel esetén válassza a mono vételi
módot.
– „MONO-ON”: a sztereó műsor monoban hallható.
– „MONO-OFF” (z): a sztereó műsor
sztereóban hallható.
REG*2 (helyi)
A „REG-ON” (z) vagy „REG-OFF”
kiválasztása (11. oldal).
LPF*3 (aluláteresztő szűrő)
A mélyhangsugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „LPF OFF” (z), „LPF125Hz” vagy
„LPF 78Hz”.
LOUD (Loudness)
A hangtisztaság megőrzése alacsony hangerőnél.
– „LOUD-ON”: a mély- és magashangok fokozása.
– „LOUD-OFF” (z): a mély- és magashangok
normál megszólaltatása.
BTM (10. oldal)
BT INIT*1 (15. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vételi üzemmódban.
*3 Ha a „SUB” audiokimenetet választotta.
Külsõ készülék használata
Külső audiokészülék
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó
minijack) hordozható audioeszközt
csatlakoztathat, majd a megfelelő műsorforrás
kiválasztása után a külső eszköz műsorát a jármű
hangszóróin keresztül hallgathatja. A készülék és
a külső audioeszköz hangerőkülönbsége
kiegyenlíthető. Kövesse az alábbi eljárást:
Hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
AUX
AUX
Csatlakozóvezeték*
(külön
megvásárolható)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
A hangerő beállítása
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg többször a (SOURCE) gombot
az „AUX” megjelenéséig.
Megjelenik a „FRONT IN” kijelzés.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 Nyomja meg többször a kiválasztó gombot az
„AUX” kijelzés megjelenítéséhez, majd a
hangerőszabályzóval állítsa be a jelszintet (–8
dB és 18 dB között).
17
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
CD-, MD-váltó
Forgókapcsolós távvezérlő RM-X4S
A lemezváltó kiválasztása
A címke felragasztása
1 Nyomja meg többször a (SOURCE) gombot a
„CD” vagy „MD” megjelenéséig.
2 Nyomja meg többször a (MODE) gombot a
kívánt váltó megjelenéséig.
Ragassza fel a megfelelő címkét a távvezérlőre attól
függően, hogy milyen helyzetben szereli azt fel.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Egység száma Lemez száma
Albumok és lemezek léptetése
1 Lejátszás közben nyomja meg az (1)/(2)
(ALBUM –/+) gombot.
Léptetés
(1)/(2) (ALBUM –/+)
Album
Tartsa nyomva.
Album
folyamatos
léptetése
Tartsa nyomva, majd nyomja
meg ismét 2 másodpercen
belül.
Lemez
Nyomja meg többször.
Lemez
folyamatos
léptetése
Nyomja meg, majd 2
másodpercen belül nyomja meg
ismét és tartsa nyomva.
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1 Lejátszás közben nyomja meg többször a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot, a kívánt
funkció megjelenéséig.
Kiválasztás
Lejátszás
TRACK
Műsorszámismétlés.
DISC
Lemez ismétlés.
SHUF DISC
Lemez lejátszása véletlen
sorrendben.
SHUF
CHANGER
A váltóban lévő műsorszámok
lejátszása véletlen sorrendben.
SHUF ALL*
Az összes váltó összes
műsorszámának lejátszása
véletlen sorrendben.
* Ha egy vagy több CD-váltót, illetve kettő vagy több
MD-váltót csatlakoztatott.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF-OFF” kijelzést.
18
A kezelőszervek elhelyezkedése
A forgókapcsolós távvezérlő és a készülék
azonos elnevezésű gombjai ugyanazt a funkciót
vezérlik a készüléken.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
OFF
A lejátszás megkezdődik.
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
A készülék alábbi funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel.
• PRESET/DISC vezérlő
Funkciója azonos a készülék (1)/(2) (ALBUM
–/+) gombjával (nyomja be és forgassa).
• VOL (hangerő) szabályzó
Funkciója azonos a készülék
hangerőszabályzójával (forgassa).
• SEEK/AMS vezérlő
Funkciója azonos a készülék (SEEK) –/+ gombjával (forgassa, vagy forgassa és tartsa elfordítva).
A működtetési irány megváltoztatása
A vezérlő működtetési irányát gyárilag az ábrán
látható módon állították be.
Növelés
Csökkentés
Ha a kormányoszlop jobb oldalára kell
felszerelni a forgókapcsolós távvezérlőt, akkor
megfordíthatja a működtetési irányt.
Hasznos tanács
A „SHUF-ALL” beállításnál csak az azonos típusú
váltók (MD vagy CD) műsorszámait keveri a készülék.
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
1 A VOL szabályozót benyomva tartva, nyomja
meg és tartsa nyomva a (SEL) gombot.
Egyéb információk
Óvintézkedések
• Ha járműve a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg a
készülék kellő mértékben lehűl.
• Ha a jármű motoros antennával rendelkezik, az
antenna önműködően kitolódik, amikor a
készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára
csapódhat le a kiolvasófejen és a készülék
kijelzőjén. A készülék ilyenkor hibásan működhet.
Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb
üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és a
lemezekre.
Megjegyzések a lemezekről
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt a széleinél
fogja meg.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban, vagy a lemezváltó
tárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja azokat a járműben vagy a
műszerfalon, hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen a
készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét
ragacsos anyag (pl. tinta, ragasztó) szennyezi. Az
ilyen lemez nem tud megfelelően forogni, és
könnyen megrongálódhat, vagy üzemzavar
keletkezhet.
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket, amelyre
matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe, a következő
problémák merülhetnek fel:
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló
címke beragad a lejátszó mechanikájába).
– A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy a
lejátszó hőtermelése következtében a matrica
összehúzódik, és meghajlítja a lemezt.
• Nem szabványos alakú lemezek (pl. kártya, szív,
csillag stb.). Ne próbáljon meg ilyen lemezt
lejátszani, mert a készülék károsodhat.
• A készülékkel nem lehet 8 cm-es CD-lemezeket
lejátszani.
folytatás a következő oldalon t
19
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható
tisztítókendővel középről
sugárirányban kifelé haladva
tisztítsa meg. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót vagy
háztartási tisztítószereket. Az
antisztatizáló szer csak analóg
hanglemezek tisztításához
használható.
Az MP3, WMA fájlok lejátszási
sorrendje
Mappa
(album)
MP3, WMA
MP3, WMA fájl
(műsorszám)
A CD-R, CD-RW lemezekről
• A lemez állapotától, valamint a felvételt készítő
készüléktől függően előfordulhat, hogy egyes CDR, CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani ezzel a
készülékkel.
• A lezáratlan CD-R, CD-RW lemezt nem lehet
lejátszani.
• Ez a készülék kompatibilis az ISO 9660 1-es/2-es
szinttel, a Joliet/Romeo kiterjesztési formátummal
és a többmenetes lemezekkel.
• Legnagyobb értékek:
– mappák (albumok): 150 (beleértve a gyökér és
az üres mappákat is).
– fájlok (műsorszámok) és mappák száma egy
lemezen: 300 (ha a mappa vagy fájl neve több
karaktert tartalmaz, az érték kisebb lehet, mint
300).
– a mappa, fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma 32 (Joliet) vagy 64 (Romeo).
• Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az
első menet első műsorszámának formátumát
ismeri fel és játssza le (minden más formátumot
kihagy a készülék). A formátumok elsőbbségi
sorrendje: CD-DA és MP3, WMA.
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a
készülék csak az első menet CD-DA
műsorszámait játssza le.
– Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA, a
készülék egy MP3, WMA menet műsorszámait
játssza le. Ha a lemezen nincs ilyen formátumú
menet, a „NO MUSIC” felirat jelenik meg.
Másolásvédelmi rendszerrel ellátott
zenei lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes.
Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezeket
hoz forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy ezek
között vannak olyanok is, melyek nem felelnek meg
a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
A DualDisc lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket
takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által
lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal
nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az
ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
Az MP3 fájlokról
• Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére. A
tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/10-ed része lesz.
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4
programváltozata csak az MP3 fájlokra érvényes.
Az ID mező 15/30 karakter (1.0 és 1.1) vagy 63/
126 karakter (2.2, 2.3 és 2.4) hosszúságú lehet.
• MP3 fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez a
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
Megjegyzés
Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik le,
a lejátszás szaggatottá válhat.
A WMA fájlokról
• A WMA (Windows Media Audio) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített
audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül
1/22-ed* része lesz.
• A WMA mező hossza 63 karakter.
• WMA fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) WMA fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre, hátra,
az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés
Az alábbi WMA fájlok lejátszása nem támogatott:
– veszteség nélküli tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
20
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Néhány szó a Bluetooth funkcióról
Mi is az a Bluetooth technológia?
• A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli
technológia, mely drótnélküli adatátvitelt tesz
lehetővé digitális eszközök, pl. mobiltelefon és
kihangosító (headset) között. A Bluetooth vezeték
nélküli technológia működési tartománya kb. 10
méter. Általában két eszköz összekapcsolására
használják, de vannak olyan készülékek, melyek
egyszerre több eszköz csatlakoztatását is lehetővé
teszik.
• Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, mert a
Bluetooth vezeték nélküli technológia, ráadásul az
eszközöknek nem szükséges egymással szemben
lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a
kívánt Bluetooth-eszközt elhelyezheti pl. a
táskájában, a zsebében stb.
• A Bluetooth technológia egyben nemzetközi
szabvány is, melyet világszerte vállalatok milliói
támogatnak és alkalmaznak.
A Bluetooth adatátvitel
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési
tartománya kb. 10 méter.
A legnagyobb adatátviteli tartomány az
akadályoktól (személyek, fémek, falak stb.) és az
elektromágneses környezettől függően változhat.
• Az alábbi körülmények befolyásolhatják a
Bluetooth adatátvitel érzékenységét.
– Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály – pl. személy, fémtárgy vagy fal – van.
– A készülék közelében 2,4 GHz-en kommunikáló
eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz, drótnélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik.
• Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli
LAN technológia (IEEE802.11 b/g) azonos
frekvenciát alkalmaznak, mikrohullámú
interferencia fordulhat elő, ami csökkentheti az
adatátvitel sebességét, növelheti a zajt vagy hibás
kapcsolódást eredményezhet, ha ezt a készüléket
vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.
Ilyen esetben tegye a következőket.
– Ezt a készüléket legalább 10 méter távolságra
használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
– Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN
eszköztől mért 10 méteren belül használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
– Ezt a készüléket és a Bluetooth-eszközt a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
• A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak egyes
elektronikus orvosi berendezések működésében.
Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a
készüléket és a többi Bluetooth-eszközt, mert
balesetveszélyt jelenthetnek.
– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
– Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
• Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat
biztonságát hivatottak szolgálni, de a beállítások
függvényében előfordulhat, hogy a biztonság szintje
nem elegendő. Legyen körültekintő a vezeték
nélküli Bluetooth kapcsolat használata során.
• Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel
közben előforduló információszivárgásért.
• Nem garantáljuk, hogy e készülék minden
Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.
– A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg
kell felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt
Bluetooth szabványnak és a hitelesítési
feltételeknek.
– Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a
fentebb említett Bluetooth szabványoknak, az
eszköz jellemzőinek vagy műszaki adatainak
függvényében előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem
működnek megfelelően.
– Az eszköz típusától és a külső körülményektől
függően előfordulhat, hogy a kihangosítóval
történő kommunikáció közben zaj észlelhető.
• A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy a kommunikáció megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
Egyebek
• Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok jelenléte
vagy a külső környezet jellege miatt a Bluetooth
funkció nem használható a mobiltelefonnal.
• Ha a Bluetooth funkció használatát követően
rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a
Bluetooth-eszköz használatát. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap választ
ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
+ oldallal felfelé
2
c
1
folytatás a következő oldalon t
21
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Válassza le az előlapot (7. oldal).
2 A kioldókulcsokat akassza a keret két
oldalába.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje
szét és ne dobja tűzbe.
A kioldókulcsot megfelelően
illessze a kerethez.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték
kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a
készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
3 Húzza ki a kioldókulcsot a külső védőkeret
eltávolításához.
Biztosíték (10 A)
2
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az
előlapot (7. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és
az előlapon található csatlakozókat vatta
segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel a
csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a csatlakozók
megsérülhetnek.
A készülék kivétele.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
A kampók befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
Fejegység
Az előlap
hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
22
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a MEX-BT2600
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
CD-lejátszó
Jel/zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos érzékenység: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 67 dB, (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás (1 kHz): 0,5% (sztereó),
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
MW, LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Érzékenység: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Vezeték nélküli adatátvitel
Kommunikációs rendszer:
Bluetooth 2.0 programváltozat
Jelkimenet:
Bluetooth szabvány Power Class 2 (Legnagyobb
+4 dBm)
Legnagyobb adatátviteli távolság:
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4–2,4835 GHz)
Moduláció: FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)
Általános
Jelkimenet:
Audiokimenetek (mély, hátsó kapcsolható)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefon némítás csatlakozó
BUS vezérlőbemenet
BUS hangbemenet
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB, 60 Hz-en (XPLOD)
Közép: ±10 dB, 1 kHz-en (XPLOD)
Magas: ±10 dB, 10 kHz-en (XPLOD)
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm (szé × ma ×
mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Távvezérlő: RM-X304
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok, külső eszközök:
Forgókapcsolós távvezérlő RM-X4S
BUS vezeték (az RCA-vezetékkel együtt):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD-váltó (10 lemezes): CDX-757MX
CD-váltó (6 lemezes): CDX-T70MX, CDX-T69
Jelforrásválasztó: XA-C40
AUX-IN választó: XA-300
iPod csatlakozó adapter: XA-120IP
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
Ezen a terméket a Microsoft Corporation egyéni
tulajdonjoga védi. Ezen technológiák terméken
kívüli felhasználása vagy terjesztése a Microsoft
vagy hivatalos Microsoft leányvállalat engedélye
nélkül tilos.
A külső megjelenés és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
*1 A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ, pl.
az eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú
sütő körüli mágneses tértől, statikus
elektromosságtól, vételi érzékenységtől, az
antenna teljesítményétől, operációsrendszertől,
szoftvertől stb.
*2 Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök
közötti adatátvitel típusához igazodnak.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A doboz tömőanyaga papírból készült.
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω)
23
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a
kezelési utasításokat.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg az alábbi támogatási honlapot.
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a
legfrissebb terméktámogatási információkat
szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi
honlapot:
http://support.sony-europe.com
Általános jelenségek
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden rendben
van, ellenőrizze a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader
szabályozó (FAD) középső beállítását.
• A CD-váltó nem kompatibilis a lemezformátummal
(MP3, WMA, ATRAC CD).
t Használjon Sony MP3 kompatibilis CDkészüléket vagy ezt a modellt.
• A Bluetooth audioeszközön szünetel a lejátszás.
t Folytassa a lejátszást.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (17. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt
csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét
használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről.
• A tápvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek. A
biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
Ha legalább 4 percig nem végez műveletet, és a
„DEMO-ON” beállítás van kiválasztva, a bemutató
elindul.
t Válassza a „DEMO-OFF” beállítást (17. oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A „DIM-ON” beállítást választotta ki (17. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(OFF) gombot.
t A kijelzés bekapcsolásához tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (22. oldal).
Az automatikus kikapcsolás funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítási funkció a készülék kikapcsolása után
lép működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
A távvezérlés nem működik.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szigetelőlapot (6.
oldal).
CD, MD lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lemezt nem lehet lejátszani.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra tervezett CD-R, CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani (20. oldal).
MP3, WMA fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA
formátummal és programváltozat számmal (20. oldal).
Egyes MP3, WMA fájlok lejátszása hosszabb
idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel.
– Bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez.
– Többmenetes lemez esetében.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „A.SCRL” funkció ki van kapcsolva („OFF”).
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (17. oldal).
t Tartsa nyomva a (DSPL) (SCRL) gombot.
Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőléssel, a jármű
rögzített részén kell beszerelni
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a RESET memóriatörlő gombot (6.
oldal).
Nyomja meg a Z (lemezkiadás) gombot (9. oldal).
24
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Rádióvétel
Nincs vétel. A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros)
a jármű antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez
(csak ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített
FM, MW, LW antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az automatikus hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Válassza a „LOCAL-ON” beállítást (17. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza a „MONO-ON” beállítást (17. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza a „MONO-ON” beállítást (17. oldal).
Az FM sztereó adás csak monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza a „MONO-OFF” beállítást (17. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (11. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (11. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• A pillanatnyi állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
Bluetooth funkció
A kapcsolódó eszköz nem ismeri fel ezt a
készüléket.
• Mielőtt a kapcsolatfelvételt megkezdené, kapcsolja
ezt a készüléket kapcsolatfelvétel készenléti
állapotba.
• Amíg egy külső Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik,
ez a készülék nem ismerhető fel egy másik
Bluetooth-eszközzel. Szüntesse meg a pillanatnyi
kapcsolatot, és a másik eszközzel ismertesse fel ezt a
készüléket.
• Miután a kapcsolatfelvétel megtörtént, kapcsolja be a
Bluetooth-jelkimenetet (13. oldal).
A kapcsolódás nem lehetséges.
• Párosítsa ezt a készüléket egy Bluetooth-eszközről,
illetve fordítva. A kapcsolódás vezérlése csak az
egyik oldalról lehetséges (erről a készülékről vagy
egy Bluetooth-eszközről), mindkettőről nem.
• Ellenőrizze a párosítási és kapcsolódási eljárást a
külső eszköz stb. kezelési útmutatójában, és hajtsa
végre újból a műveletet.
A beszélgetőpartner hangereje alacsony.
Állítsa be a hangerőszintet.
A beszélgetőpartner túl alacsony vagy túl
magas hangerőre panaszkodik.
Állítsa be a megfelelő hangerőt a mikrofon erősítés
(Mic Gain) beállítással.
A beszélgetés közben visszhang vagy zaj
észlelhető.
• Csökkentse a hangerőt.
• Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja meg
csökkenteni azt.
Például, ha az ablak le van húzva és a forgalom zaja
erős, húzza fel az ablakot. Ha a légkondicionáló zaja
erős, állítsa kisebb fokozatra azt.
A telefon nem kapcsolódik a készülékhez.
Amíg zeneszámokat játszik le a Bluetooth kapcsolaton
keresztül, a telefon nem csatlakoztatható (a
(kihangosító) gomb megnyomásával sem).
t Indítsa el a kapcsolódást a telefonon.
A telefonból hallható hang minősége nem
megfelelő.
A hangminőség a mobiltelefon vételi körülményeitől
is függ.
t Hajtson olyan helyre járművével, ahol a
mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.
A csatlakoztatott audioeszköz hangereje túl
alacsony (magas).
A külső eszközök alap-hangerőszintje eltérő.
t Állítsa be a megfelelő hangerőt a külső eszközön
vagy ezen a készüléken.
Bluetooth audioeszközről történő
zenelejátszás közben hangkiesés fordul elő.
• Csökkentse a távolságot e készülék és a Bluetooth
audioeszköz között.
• Ha a Bluetooth audioeszközt olyan tokban tárolja,
mely akadályozza a megfelelő vételt, a használat
idejére vegye ki azt a tokból.
• A közelben több Bluetooth vagy egyéb,
rádióhullámokat kibocsátó eszköz működik.
t Kapcsolja ki a többi eszközt.
t Hozza közelebb a külső audioeszközt.
• Abban a pillanatban, amikor e készülékhez egy
mobiltelefon kapcsolódik, a lejátszás rövid időre
megszakad. Nem hibajelenség.
A csatlakoztatott Bluetooth audioeszköz nem
vezérelhető.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth
audioeszköz támogatja-e az AVRCP szabványt.
Egyes funkciók nem működnek.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e
az adott funkciót.
folytatás a következő oldalon t
25
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Akaratlanul fogadott egy hívást.
A csatlakoztatott készüléken be volt állítva az
önműködő hívásfogadás funkció.
Kihangosított beszélgetés közben a jármű
hangszórója nem szól.
Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából hallható,
állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a hang a jármű
hangszórójából legyen hallható.
Kapcsolódás közben az „OFF BT” jelenik meg.
Tartsa nyomva a (BT) gombot a „ ” kikapcsolásáig,
majd indítsa újra a kapcsolódást.
Hibakijelzések, üzenetek
BLANK
Nincs műsorszám az MD-lemezen.*1
t Műsorszámokat tartalmazó MD-lemezt játsszon le.
ERROR*2
• A lemez szennyezett, vagy fordítva helyezte be.*1
t Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
FAILURE
A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési, üzembe
helyezési útmutató részben.
LOAD
A váltó éppen a lemez betöltését végzi.
t Várjon, amíg a betöltés befejeződik.
L. SEEK +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot, amíg az
állomás neve villog. A készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik (megjelenik a „PI
SEEK” üzenet).
NO DISC
A CD-, MD-váltóban nincs lemez.
t Helyezzen be lemezt a lemezváltóba.
NO INFO
Az MP3 vagy WMA fájl nem tartalmaz szöveges
információkat.
NO MAG
A lemeztárat nem helyezte be a CD-váltóba.
t Helyezze a lemeztárat a lemezváltóba.
NO MUSIC
A lemez nem zenei fájlokat tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt a készülékbe,
vagy az MP3 kompatibilis lemezváltóba.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz lemez- vagy
műsorszámcím információt.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
NOT READ
A készülék nem tudta beolvasni a lemez
információkat.
t Helyezze be a lemezt, majd válassza ki a listáról.
NOTREADY
Az MD-váltó fedele nyitva van, vagy az MDlemezeket nem megfelelően helyezte be.
t Zárja be a fedelet, vagy helyezze be a lemezeket
megfelelően.
OFFSET
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
PUSH EJT
A lemezt nem lehet kivenni.
t Nyomja meg a Z (lemezkiadás) gombot (9. oldal).
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és album
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
RESET
A CD-egység és a CD-, MD-váltó valamilyen hiba
miatt nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
*1 A kijelzőn megjelenik annak a lemeznek a
sorszáma, amelyik a hibát okozza.
*2 Ha CD vagy MD lejátszás közben hiba lép fel, a
CD- vagy MD-lemez sorszáma nem jelenik meg a
kijelzőn.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
26
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
base\01GB02CD-EUR.fm
Press 0\MEX-BT2600\03 leadnivalo\MEX-BT2600
masterpage:None
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a
MEX-BT2600 típusú készülék megfelel a
vonatkozó alapvető követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
További információkat a következő honlapon
találhat:
http://www.compliance.sony.de
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Wednesday, February 27, 2008 7:43 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Támogatási honlap
http://support.sony-europe.com/
Printed in Czech Republic (EU)
MEX-BT2600
3-278-365-12 (1)
Download PDF

advertising