Sony | MEX-BT2800 | Sony MEX-BT2800 Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
4-157-841-21(1)
Bluetooth® audiorendszer
Bluetooth®
audiorendszer
Kezelési útmutató
HU
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 7. oldalon olvashat.
MEX-BT2800
© 2009 Sony Corporation
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
4-157-842-21(1)
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
Figyelmeztetés
A készüléket csak a műszerfalba szerelve szabad
használni, mivel a készülék hátoldala használat
közben felforrósodik.
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
• Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait vagy
hőleadó felületeit.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt
a kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a
rögzítő-keretet . A részletekről olvassa el „A külső
védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt
(4).
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.
Csatlakoztatási ábra  A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó-csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzócsatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó-csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa Megjegyzés
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
II
szarmaztatott 2800.indd 4
2010.01.18.15:51:38
1







2 db
Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
2
Első hangsugárzó
Aktív mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
Erősítő
A
REAR / SUB
AUDIO OUT
B
REAR / SUB
AUDIO OUT
III
szarmaztatott2800.indd5
2010.01.18.15:51:39
3
*2

*
1
L
R
A jármű antennájából
REAR/SUB
AUDIO OUT
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
Legnagyobb
áramfelvétel 0,3 A
REMOTE
IN*4
Biztosíték
(10 A)

AMP REM
Kék, fehér csíkos
ATT
Világoskék
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
IV
szarmaztatott2800.indd6
2010.01.18.15:51:39
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
*3 Az AUDIO OUT választható a SUB vagy REAR
lehetőségek közül. A részleteket lásd a kezelési
útmutató további fejezeteiben.
4
* Külön elérhető adapter szükséges lehet.
1
3
5
7
2
4
6
8
A jármű hangszóró
csatlakozójából
5
7
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
8
1
2
3
4
4
Sárga
állandó tápfeszültség
5
Kék
motoros antenna vezérlés
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as és 6-os állásban nincsenek érintkezők.
5
6
7
8
lila
szürke
fehér
zöld
+
jobb hátsó hangszóró
−
jobb hátsó hangszóró
+
jobb első hangszóró
−
jobb első hangszóró
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
V
szarmaztatott2800.indd7
2010. 01. 18. 15:51:40
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította.
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
Nyomja be a védőkeret mindkét oldalát , és
húzza ki maga felé.
2 Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt nyomja meg és tartsa benyomva
a . gombot. Nyomja meg a gombot,
majd az előlapot maga felé húzva válassza le.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a kezelési útmutató további
fejezeteiben olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen
kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a gyújtás
kikapcsolása után tartsa nyomva az .
gombot mindaddig, míg a kijelző ki nem alszik.
RESET gomb
VI
szarmaztatott2800.indd8
2010. 01. 18. 15:51:40
4
1


2

A kampók befelé nézzenek.




VII
szarmaztatott2800.indd9
2010. 01. 18. 15:51:40
5
1
182
mm
53 m
m

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




VIII
szarmaztatott2800.indd10
2010. 01. 18. 15:51:41
6
A
(SOURCE/OFF)
B
IX
szarmaztatott2800.indd11
2010. 01. 18. 15:51:42
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
Sárga
c
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű.
Sárga
Sárga
X
szarmaztatott2800.indd12
2010. 01. 18. 15:51:42
szarmaztatott2800.indd13
2010. 01. 18. 15:51:42
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés
és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
A működési feszültséget és más adatokat jelző
azonosító tábla a készülék alján található.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A Sony Corporation tanúsítja, hogy a MEXBT2800 készülék megfelel az 1999/5/EC számú
direktíva általános követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak.
A részleteket lásd az alábbi honlap:
http://www.compliance.sony.de/
A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth
SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a
vállalat engedélyével történt. Minden más, az
ebben az útmutatóban előforduló márkanév
annak jogos tulajdonosának védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Ezen rádiós készülék használata nem
megengedett Norvégiában, Svalbard, NyAlesund központjának 20 km-es sugarú
körzetében.
Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó
országok vásárlóinak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
A Microsoft, a Windows
Media és a Windows logo a
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett
technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviseletének engedélyével lehetséges.
2
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (23. oldal).
A kikapcsolást követően a beállított időtartam
letelte után a készülék teljesen és önműködően
kikapcsol. Ezzel a jármű akkumulátorának
lemerülése megelőzhető.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto
Off funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával
történő leállítása után tartsa nyomva a
(SOURCE/OFF) gombot, amíg a kijelző ki
nem kapcsol.
3
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Tartalomjegyzék
Kezdeti lépések
A készüléken lejátszható lemezek . . . . . . . . . . . 6
Megjegyzések a Bluetooth funkcióról. . . . . . . . 6
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A bemutató (DEMO) kikapcsolása . . . . . . . . . . 7
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 9
A Bluetooth funkció gyorsbeállítása
Bluetooth funkció 3 lépésben . . . . . . . . . . . . . 10
Gombok és ikonok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1 Párosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 Csatlakoztatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3 Kéz nélküli hívás és zenelejátszás . . . . . . . 13
A kezelőszervek és az
alapműveletek
Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bluetooth (kéz nélküli hívás és
zenelejátszás)
Bluetooth műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Párosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth ikonok jelentése . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth-jelkimenet bekapcsolása a
készüléken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapcsolódás mobiltelefonhoz . . . . . . . . . .
Audioeszköz csatlakoztatása . . . . . . . . . . .
Kéz nélküli hívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Híváskezdeményezés . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásátadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanghívás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zenelejátszás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zenelejátszás külső audioeszközről . . . . . .
A külső audioeszköz vezérlése ezzel a
készülékkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az összes párosított eszköz regisztrációjának
törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rádió
Egyéb funkciók
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . . 16
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . 16
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A memóriában tárolt állomások előhívása . 16
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Az AF és TA beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 17
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . . 18
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . .
A különböző hangjellemzők beállítása . . .
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az alapbeállítási menü — SET. . . . . . . . . . . .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az RM-X114 távvezérlő . . . . . . . . . . . . . .
CD
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megjegyzések a lemezekről . . . . . . . . . . . .
Az MP3, WMA fájlok lejátszási sorrendje
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A WMA fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth funkcióról . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . 18
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
24
24
24
További információk
25
25
25
25
25
26
27
28
28
29
31
4
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási
információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
Friss információkat olvashat:
• a kompatibilis digitális mobiltelefonok típusairól és gyártóiról, valamint a
Bluetooth funkciók gyakran ismételt kérdéseiről.
5
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Kezdeti lépések
A készüléken lejátszható lemezek
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD-TEXT
lemezeket is beleértve), valamint az (MP3,
WMA fájlokat tartalmazó (25. oldal)) CD-R,
CD-RW lemezeket.
Lemez típusa
CD-DA
Felirat a lemezen
Megjegyzések a Bluetooth-ról
Figyelem!
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK,
ILLETVE AZ AHHOZ TARTOZÓ HARDVER ÉS/
VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL
SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ÉS AZ
AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEKÉRT, PROFITVESZTESÉGÉRT,
BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT,
LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS IDŐVESZTESÉGÉRT.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!
MP3
WMA
Biztonságos és hatékony használat
E készülék olyan megváltoztatása vagy átalakítása,
melyet a Sony kifejezetten nem engedélyez,
érvénytelenítheti a készülék használatának
jogosságát.
A készülék használatba vétele előtt kérjük,
ellenőrizze, vannak-e olyan helyi előírások, melyek
a Bluetooth-eszközök használatával kapcsolatban
további korlátozásokat vagy engedélyezéseket
tartalmaznak.
Vezetés
Ellenőrizze a készülék használatának helyén a
mobiltelefon és a kihangosító használatára
vonatkozó rendeleteket.
Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét. Ha a
forgalmi viszonyok megkívánják,
híváskezdeményezés és -fogadás előtt húzódjon az
út szélére vagy parkoljon le.
Csatlakoztatás külső készülékekhez
Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna,
olvassa el annak kezelési útmutatóját a részletes
biztonsági előírásokkal kapcsolatban.
6
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Rádiófrekvenciás hatás
A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a jármű
nem megfelelően beszerelt vagy nem kellőképpen
árnyékolt elektronikus rendszereiben, pl. az
elektronikus befecskendező rendszerben, az
elektronikus fékrendszerben, az elektronikus
sebességtartó automatikában vagy a
légzsákrendszerben. Az eszköz beszerelésére vagy
szervizelésére vonatkozóan kérjük, konzultáljon a
jármű gyártójával vagy annak márkakereskedőjével.
A szakszerűtlen beszerelés vagy szervizelés
veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a készülékre
vonatkozó garanciát.
Érdeklődjön a jármű gyártójánál, hogy a
mobiltelefon járműben történő használata nem
befolyásolja-e a jármű elektronikus rendszerének
működését.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműbe szerelt
összes vezeték nélküli eszköz elhelyezése és
működése megfelelő-e.
Segélyhívás
Ez a Bluetooth jármű kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus eszköz rádiójeleket,
celluláris és vonalas hálózatokat, illetve felhasználói
funkciókat alkalmaz, így a megfelelő minőségű
kapcsolat nem garantálható minden körülmények
között.
Éppen ezért a létfontosságú kommunikációhoz (pl.
segélyhíváshoz) nem szabad kizárólag az
elektronikus eszközökre hagyatkozni.
Ne feledje, hogy a hívások fogadása és
kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a
kihangosító és a hozzá kapcsolódó elektronikus
eszköz be van kapcsolva, és a megfelelő vételi
térerő biztosított.
A segélyhívás nem minden mobilhálózati területen
elérhető, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/
vagy telefon funkciók használata közben nem
használható.
Kérjük, tájékozódjon mobilszolgáltatójánál.
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot (8. oldal), és nyomja meg a
RESET gombot (14. oldal) egy hegyes
eszközzel, pl. golyóstollal.
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
A bemutató (DEMO) kikapcsolása
Kikapcsolhatja a készülék kikapcsolásakor
megjelenő bemutató kijelzést.
1
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „DEMO” megjelenéséig.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a „DEMO-OFF” opciót.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
A kijelző visszakapcsol a rádióvételnek vagy
a normál lejátszásnak megfelelő üzemmódba,
és a beállítás tárolódik.
7
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Az óra beállítása
Az elõlap leválasztása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
1
Figyelmeztető hangjelzés
2
3
4
5
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „CLOCK-ADJ”
megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
Az órakijelzés villog.
A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be
az órát és a percet.
A digitális kijelzés mozgatásához használja a
(SEEK) –/+ gombot.
A perc beállítása után nyomja meg a
kiválasztó gombot.
A beállítás befejeződik, és az óra működni
kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a
(DSPL/SCRL) gombot. Az előző kijelzésre a
(DSPL/SCRL) gombbal kapcsolhat vissza.
Hasznos tanács
Az óra önműködően is beállítható az RDS szolgáltatás
használatával (18. oldal).
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja.
1
2
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF)
gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
gombot, majd húzza
maga felé az előlapot.
(SOURCE/OFF)
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
8
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Az előlap visszaillesztése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a B-vel
jelölt részhez (az ábra szerint), majd könnyedén
nyomja befelé az előlap bal oldalát, kattanásig.
A
B
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
9
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
A Bluetooth funkció gyorsbeállítása
A működés részleteit lásd a „Bluetooth (kihangosítás és zenelejátszás)” (19. oldal) szakaszban és a
Bluetooth-eszköz kezelési útmutatójában.
Bluetooth funkció 3 lépésben
1 Párosítás
Első lépésként regisztrálja („párosítsa”) a Bluetooth-eszközt (mobiltelefon stb.) ezzel a
készülékkel. A párosítás az első alkalom után később már nem szükséges.
2 Kapcsolódás
A párosítás esetenként lehetővé teszi az eszköz önműködő kapcsolódását. Ha a párosítás után
szeretné használni az eszközt, kapcsolódnia kell ahhoz.
3 Kihangosítás vagy zenelejátszás
Kapcsolódás után hívásokat hangosíthat ki, illetve zenét játszhat le a mobiltelefonról.
Támogatási honlap
http://support.sony-europe.com/
10
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Gombok és ikonok
Ikonok
Ikon állapot és leírás
Világít
Bluetooth-jel bekapcsolva
Villog
párosítási készenlét
Nincs
Bluetooth-jel kikapcsolva
Világít
sikeres kapcsolódás a mobiltelefonhoz
Villog
a készülék csatlakozik a mobiltelefonhoz
Nincs
nincs kapcsolat
Világít
sikeres kapcsolódás az audioeszközhöz
Villog
a készülék csatlakozik az audioeszközhöz
Nincs
nincs kapcsolat
11
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
1 Párosítás
Működtetett
készülék
Működés
1
Tartsa nyomva a (BT) gombot körülbelül 5 másodpercig.
t
2
Indítsa el a keresést.
3
Válassza ki az „XPLOD” opciót.
4
Adja meg a „0000” jelszót.
5
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
6
(Párosítás sikeres.)
2 Csatlakozás
Működtetett
készülék
Működés
1
Tartsa nyomva a (BT) gombot körülbelül 3 másodpercig.
t
2
Csatlakozzon ehhez a készülékhez mobiltelefonnal.
t
Csatlakozzon ehhez a készülékhez egy audioeszközzel.
t
Megjegyzés
Erről a készülékről is csatlakozhat egy Bluetooth-eszközhöz (20. oldal).
Ha nem sikerül a csatlakozás a Bluetooth-eszközhöz, akkor ismételje meg a párosítást.
12
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
3 Kihangosítás és zenelejátszás
Kihangosítás
Funkció
Művelet
Hivásfogadás, hívás befejezése
Nyomja meg a
Hívás elutasítása
Tartsa nyomva a
Újrahívás
1 Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot.
gombot.
gombot 2 másodpercig.
t
2 Tartsa nyomva a
Hívás átirányítása
Tartsa nyomva a
gombot 3 másodpercig.
gombot 2 másodpercig.
Zene lejátszás
Funkció
Művelet
Hallgatás
1 Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot.
t
2 Nyomja meg a lejátszást elindító gombot az audioeszközön.
Lejátszás, szünet (AVRCP)*
Nyomja meg a (6) (PAUSE) gombot.
Műsorszámok átugrása (AVRCP)*
Nyomja meg a ./> gombot.
* A működés az audioeszköztől függően eltérő lehet.
13
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
Fejegység
1
2 34
5
6
78
SOURCE
BT
AUX
PUS
MODE
H SE L E C T /
OFF
SEEK
SEEK
SCRL
DSPL
PTY
AF / TA
9 q; qa
RESET
2
REP
SHUF
MIC
3
4
5
qd
qs
Eltávolított előlappal
qg
ALBUM
1
qh
PAUSE
6
qf
Ez a szakasz ismerteti a kezelőszerveket és az
alapműveleteket.
A részleteket lásd a vonatkozó oldalakon.
A SEEK +/– gombok
CD:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg ismét, és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés (tartsa
nyomva).
Bluetooth audioeszköz*1:
Műsorszámok átugrása (nyomja meg).
B BT (Bluetooth) gomb 19. oldal
A Bluetooth-jelkimenet ki- és bekapcsolása,
párosítás.
C SOURCE/OFF gomb
A készülék kikapcsolása és a műsorforrás
kiválasztása (rádió, CD, AUX, Bluetooth
audio, Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon).
Nyomja meg 1 másodpercre a kikapcsoláshoz.
Nyomja meg 2 másodpercre a készülék és a
kijelző kikapcsolásához.
D Vezérlőtárcsa, kiválasztó,
(kihangosítás) gomb
A hangerő beállítása (forgassa); menüpontok
kiválasztása (nyomja be és forgassa); hívás
fogadása és befejezése (nyomja be).
14
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
E Lemezbetöltő nyílás
A lemez behelyezése (feliratos oldallal
fölfelé) után a lejátszás önműködően elindul.
N Távvezérlés érzékelő
F Kijelző
P Mikrofon 20. oldal
O RESET gomb (az előlap mögött) 7. oldal
Megjegyzés
Ne takarja el a mikrofont, mert a kihangosító
funkció működésében üzemzavar keletkezhet.
G AUX bemenet 24. oldal
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
H Z (lemezkiadás) gomb
Lemez kivétele.
I
(előlap leválasztó) gomb 8. oldal
*1 Ha Bluetooth audioeszközt (mely az AVRCP
*2
Bluetooth technológiát támogatja) csatlakoztatott.
Lehetnek olyan eszközök, melyeknél bizonyos
funkciók nem használhatók.
A gombon tapintható pont található
J MODE gomb 16. oldal
Hullámsáv választás (FM/MW/LW).
K DSPL (kijelző)/SCRL (görgetés) gomb
16., 18. oldal
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja
meg); a kijelző fényerejének beállítása
(nyomja meg és tartsa nyomva).
L AF (alternatív frekvenciák)/
TA (közlekedési hírek)/
PTY (műsortípus) gomb 17. oldal
Az AF és TA beállítása (megnyomás); a PTY
kiválasztása (nyomva tartás) RDS használata
esetén.
M Számgombok
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+ (MP3, WMA
lejátszáskor)
Albumok léptetése (megnyomás);
albumok folyamatos léptetése (nyomva
tartás).
(3): REP*2 18. oldal
(4): SHUF 18. oldal
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A
folytatáshoz nyomja meg újból.
Rádió:
Tárolt rádióállomások kiválasztása
(megnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
Bluetooth audioeszköz*1:
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A
folytatáshoz nyomja meg újból.
Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon:
(5): MIC 20. oldal
15
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Rádió
Állomások tárolása és vétele
Áttekintés
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében használja a BTM hangolási üzemmódot.
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Önműködő tárolás — BTM
Kijelzett elemek
Figyelem!
1
2
3
4
Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot, a „TUNER” megjelenéséig.
A hullámsáv kiválasztásához, nyomja meg
többször a (MODE) gombot. Az FM1, FM2,
FM3, MW vagy LW közül választhat.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „BTM” megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
A TA/TP*1
B Hullámsáv, funkció
C Frekvencia*2 (műsornév), memóriahely
száma, óra, RDS adatok
*1 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” villog. Ha
*
2
közlekedési híreket is sugárzó állomást hallgat, a
„TP” világít.
RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
Kézi tárolás
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL/SCRL) gombot.
1
RDS szolgáltatások
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva a
memóriagombok ((1)–(6)) egyikét a
„MEM” üzenet megjelenéséig.
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tanács
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (17. oldal).
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
A tárolt állomások előhívása
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Önműködő hangolás
1
16
RDS
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
indítsa el az állomáskeresést a
(SEEK) +/– gombbal.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a
keresett állomás megtalálásáig.
Hasznos tanács
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) +/– gombot,
amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a
(SEEK) +/– gomb többszöri megnyomásával végezze
el a finomhangolást (kézi hangolás).
PTY (műsortípus)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Az AF és TA beállítása
1
Nyomja meg többször az (AF/TA)
gombot, a kívánt beállítás
megjelenéséig.
Funkció
Működés
AF-ON
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
TA-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és TA bekapcsolása.
AF, TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá
az egyes számgombokhoz.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból a
helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora
megszakad).
Hasznos tanács
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása
— REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az
adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a „REG-OFF” beállítást FM
vétel közben (23. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
FM-műsor hallgatása közben tartsa
nyomva az (AF/TA) (PTY) gombot.
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a
kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat
is.
2
3
Nyomja meg többször az (AF/TA)
(PTY) gombot a kívánt funkció
megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) +/– gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás),
FINANCE (pénzügyi hírek), CHILDREN
(gyermekműsor), SOCIAL A (társadalmi
ügyek), RELIGION (vallás), PHONE IN
(telefonos műsor), TRAVEL (utazás),
LEISURE (szórakozás), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (country zene), NATION M
(nemzeti zene), OLDIES (régi slágerek),
FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentum műsor).
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban vagy
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
17
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (23. oldal).
CD
Kijelzett elemek
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
A Műsorforrás
B Műsorszám név*1, lemez/előadó neve*1
előadó neve*1, albumnév*2, albumnév*1,
műsorszám száma, eltelt lejátszási idő, pontos
idő.
*1 A CD-TEXT, MP3, WMA információ jelenik meg.
*2 Az albumnév csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt
egy másik albumot.
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL/SCRL) gombot.
Hasznos tanács
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a
beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak.
Az MP3, WMA részleteit lásd a 25. oldalon.
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot
többször, a kívánt funkció
megjelenéséig.
Funkció
Működés
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM*
Albumismétlés.
SHUF ALBUM*
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DISC
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
* MP3, WMA fájl lejátszása esetén.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF-OFF” kijelzést.
18
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
3
Bluetooth (kihangosítás és
zenelejátszás)
Bluetooth funkciók
Indítsa el a keresést a külső Bluetootheszközön.
A csatlakoztatott eszköz kijelzőjén
megjelennek az észlelt készülékek. Ez a
készülék „XPLOD” nevű eszközként jelenik
meg.
A Bluetooth funkciók használatához az alábbi
műveletek végrehajtása szükséges.
1 Párosítás
Ha egy külső Bluetooth-eszközt először kíván
csatlakoztatni ehhez a készülékhez, első
lépésként kölcsönösen fel kell ismertetni
egymással a két készüléket. Ezt nevezik
„párosításnak”. A párosítási műveletet csak
egyszer kell végrehajtani, ezt követően a két
készülék a későbbiekben már önműködően
felismeri egymást. Legfeljebb 8 eszközt
párosíthat ezzel a készülékkel. (Lehetnek
olyan eszközök, melyek a kapcsolódáshoz
jelszó beírását kérik.)
2 Csatlakozás
Ha a párosítás után szeretné használni az
eszközt, kapcsolódnia kell ahhoz. A párosítás
esetenként lehetővé teszi az eszköz
önműködő kapcsolódását.
3 Kihangosítás vagy zenelejátszás
Kapcsolódás után hívásokat hangosíthat ki,
illetve zenét játszhat le a mobiltelefonról.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
4
XXXX
A „ ” villog, majd a párosítás befejezése
után folyamatosan világít.
http://support.sony-europe.com/
5
Párosítás
Első lépésként fel kell ismertetnie („párosítania”
kell) a Bluetooth-eszközt (mobiltelefont stb.) és
ezt a készüléket. Legfeljebb 8 eszközt párosíthat.
Ezt a műveletet csak egyszer kell végrehajtani,
ezt követően a két készülék már felismeri
egymást.
2
Adja meg a
jelszót.
„0000”
Ez a készülék és a Bluetooth-eszköz tárolják
egymás információit, és a párosítást követően
készen állnak a kapcsolódásra.
Támogatás oldal
1
Ha a külső eszköz egy jelszó* beírását
kéri, írja be a „0000” számot.
Helyezze a készülék 1 m-es körzetén
belülre a Bluetooth-eszközt.
Tartsa nyomva a (BT) gombot, amíg a
„ ” villog (kb. 5 másodperc).
A készülék párosítási üzemmódba kapcsol.
Villog
Indítsa el a kapcsolódást a Bluetootheszközön.
Amikor a „ ” vagy a „ ” kijelzés
megjelenik, a kapcsolódás megtörtént.
* A jelszó kifejezés előfordulhat „passcode”, „PIN
code”, „PIN number” vagy „Password” stb.
formában.
Megjegyzés
A párosítási készenléti állapot mindaddig aktív marad,
amíg a kapcsolódás meg nem történik.
A Bluetooth ikonok jelentése
Ez a készülék az alábbi ikonokat használja:
világít:
villog:
ki:
Bluetooth-jel bekapcsolva
párosítási készenlét
Bluetooth-jel kikapcsolva
világít:
villog:
ki:
kapcsolódás sikeres
csatlakoztatás
nincs kapcsolat
világít:
villog:
ki:
kapcsolódás sikeres
csatlakoztatás
nincs kapcsolat
19
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Csatlakoztatás
Ha a párosítás már megtörtént, folytassa a
műveletet az alábbi lépésekkel.
A Bluetooth-jelkimenet
bekapcsolása ezen a készüléken
Audioeszköz csatlakoztatása
1
2
A Bluetooth funkció használata előtt be kell
kapcsolnia a Bluetooth-jelkimenetet ezen a
készüléken.
1
Tartsa nyomva a (BT) gombot, amíg a
„ ” világít (kb. 3 másodperc).
A Bluetooth-jelkimenet bekapcsol.
Kapcsolódás mobiltelefonhoz
1
2
Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken
és a mobiltelefonon is bekapcsolta-e a
Bluetooth-jelkimenetet.
A mobiltelefonnal kapcsolódjon ehhez
a készülékhez.
A „ ” jelenik meg a kapcsolat
létrehozásakor.
Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken
és az audioeszközön is bekapcsolta-e
a Bluetooth-jelkimenetet.
Az audioeszközzel kapcsolódjon
ehhez a készülékhez.
A „ ” jelenik meg, amikor a kapcsolat
létrejött.
Kapcsolódás a legutóbb
csatlakoztatott audioeszközhöz
1 Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken és az
audioeszközön is bekapcsolta-e a Bluetoothjelkimenetet.
2 Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot, a „BT AUDIO” megjelenéséig.
3 Nyomja meg a (6) gombot.
A „ ” villog, amíg a csatlakozás
folyamatban van. A „ ” világít, amikor a
kapcsolat létrejött.
Kihangosítás
Első lépésként ellenőrizze, hogy a mobiltelefon
és a készülék összekapcsolódott-e.
Hívásfogadás
Kapcsolódás a legutóbb
csatlakoztatott mobiltelefonhoz
1 Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken és a
mobiltelefonon is bekapcsolta-e a Bluetoothjelkimenetet.
2 Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot
többször, a „BT PHONE” megjelenéséig.
3 Nyomja meg a
(kihangosítás) gombot.
A „ ” villog, amíg a csatlakozás
folyamatban van. A „ ” világít, amikor a
kapcsolat létrejött.
Megjegyzés
Amíg külső Bluetooth-eszközről játszik le
zeneszámokat, ez a készülék nem tud kapcsolódni a
mobiltelefonhoz. Ilyen esetben a mobiltelefonon
kezdeményezze a kapcsolódást. Lejátszás közben
hallani fogja a sikeres kapcsolódást jelző hangot.
20
Hasznos tanács
Ha a Bluetooth-jelkimenet be van kapcsolva: amikor a
gyújtást bekapcsolja, a készülék önműködően kapcsolódik a legutoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
Az önműködő kapcsolódás azonban függ a telefon
műszaki adataitól is. Ha az önműködő kapcsolódás
nem sikerül, válassza a manuális módszert.
Beérkező hívás esetén a csengőhang a készülék
hangszóróiból hallható.
1
Beérkező hívás közben nyomja meg a
(kihangosító) gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
A hívás befejezése
Nyomja meg ismét a
(kihangosítás) gombot.
A beérkező hívás elutasításához tartsa nyomva a
(kihangosító) gombot 2 másodpercig.
A mikrofon erősítés beállítása
Kiválaszthatja a beszélgetőpartnernek megfelelő
hangerőt két („LOW” (alacsony) és „HI”
(magas)) hangerőszint közül.
1 Nyomja meg az (5) gombot hívás közben.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
MIC-LOW y MIC-HI
Megjegyzés
A beépített mikrofon az előlap hátoldalán található
(14. oldal). Ügyeljen arra, hogy semmi ne takarja el a
mikrofont.
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Híváskezdeményezés
Ha a készülékkel kíván hívást kezdeményezni, az
újratárcsázási funkciót tudja használni.
1
2
Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot
többször a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
Tartsa nyomva legalább 3
másodpercig a (kihangosító)
gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
A hívás befejezése
Nyomja meg ismét a
(kihangosító) gombot.
Ha egy másik számot kíván tárcsázni, használja a
telefon kezelőszerveit, majd adja át a hívást.
A hívásátadásról bővebben az alábbiakban
olvashat.
Megjegyzések
• A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a
mobiltelefon és a készülék összekapcsolódott-e.
• A funkció használata előtt rögzítse a kulcsszót a
mobiltelefonon.
• Ha bekapcsolja a készülékhez csatlakoztatott
mobiltelefon hanghívás funkcióját, elképzelhető,
hogy a funkció nem minden esetben működik.
• A zajok, például a motor hangja, zavarhatják a
hangfelismerést. A jobb hangfelismerés érdekében
a lehető legkisebb környezeti zajban használja a
funkciót.
• A mobiltelefon hangfelismerő funkciójának
hatékonyságától függően elképzelhető, hogy a
hanghívás egyes helyzetekben nem működik. A
részleteket lásd a támogatás oldalon (19. oldal).
Hasznos tanácsok
• A kulcsszót úgy mondja ki, ahogy rögzítette.
• A kulcsszót a járműben ülve, a készülék „BT
PHONE” hangforrását kiválasztva rögzítse.
Zenelejátszás
Hívásátadás
A megfelelő eszközre (erre a készülékre vagy a
mobiltelefonra) váltás érdekében ellenőrizze az
alábbiakat.
1
Tartsa nyomva a (kihangosító)
gombot, vagy használja a mobiltelefon
kezelőszerveit.
A mobiltelefon használatának módját lásd a
telefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban.
Megjegyzés
Lehetnek olyan mobiltelefonok, melyeknél a
kapcsolódás megszakad, amikor a hívásátadást
megkísérli.
Zenelejátszás külső
audioeszközről
Ezzel a készülékkel is lejátszhatja a külső
audioeszközön tárolt zeneszámokat, amennyiben
az eszköz támogatja az A2DP (Advenced Audio
Distribution Profile) Bluetooth profilt.
1
2
3
4
Hanghívás
Bekapcsolhatja a készülékhez csatlakoztatott
mobiltelefon hanghívás funkcióját, majd a
mobiltelefonban tárolt kulcsszó kimondásával
hívást kezdeményezhet.
1
2
3
Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot, a „BT PHONE”
megjelenéséig.
Nyomja meg a (kihangosító)
gombot.
A mobiltelefon belép a hanghívás
üzemmódba.
Mondja ki a mobiltelefonban tárolt
kulcsszót.
A készülék felismeri a hangját, és
kezdeményezi a hívást.
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot, a „BT AUDIO” megjelenéséig.
Indítsa el a lejátszást a külső
eszközön.
Állítsa be a hangerőt a készüléken.
A hangerőszint beállítása
A Bluetooth audioeszköz és e készülék közötti
jelszint különbség a hangerő módosításával
kiegyenlíthető.
1 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth
audioeszközön, és állítsa be a hangerőt
közepes szintre az eszközön.
2 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
3 Nyomja meg többször a kiválasztó gombot a
„BTA” kijelzés megjelenítéséhez, majd a
hangerőszabályzóval állítsa be a jelszintet (–8
dB és 18 dB között).
21
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
A külső audioeszköz vezérlése
ezzel a készülékkel
Egyéb funkciók
A hangjellemzõk beállítása
Az alábbi funkciókat abban az esetben
működtetheti, ha az audioeszköz támogatja az
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth technológiát. (A működtetés módja az
audioeszköz típusától függően eltérhet.)
A különböző hangjellemzők
beállítása
Funkció
Gombnyomás
1
Lejátszás
(6) (PAUSE)*, a készüléken.
Szünet
(6) (PAUSE)*, a készüléken.
Műsorszámok
átugrása
SEEK –/+ (./>) [minden
műsorszámhoz egyszer]
2
* Lehetnek olyan eszközök, melyeknél kétszer kell
megnyomni.
A fentiektől eltérő funkciókat az audioeszköz
kezelőszerveivel kell működtetni.
Megjegyzések
• Audioeszközről történő lejátszás esetén a
csatlakoztatott audioeszköz olyan információi, mint
például a műsorszám száma, lejátszási ideje,
lejátszási állapot stb. nem jelennek meg ezen a
készüléken.
• Ha ezen a készüléken átkapcsol egy másik
műsorforrásra, az audioeszközön folytatódik a
lejátszás.
Hasznos tanács
Olyan mobiltelefont csatlakoztathat külső
audioeszközként, mely támogatja az A2DP (Advenced
Audio Distribution Profile) profilt.
Az összes párosított eszköz
regisztrációjának törlése
1
2
3
4
5
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF)
gombot 1 másodpercig a készülék
kikapcsolásához.
Ha a „ ” világít, tartsa nyomva a
(BT) gombot a „ ” kikapcsolásáig.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Nyomja meg a kiválasztó gombot
mindaddig, míg a „BT INIT” kijelzés
meg nem jelenik.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A törlés megkezdődik.
Az összes eszköz regisztrációjának törlése 3
másodpercet vesz igénybe. Amíg az
„INITIAL” villog, ne kapcsolja ki a
készüléket.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt kijelzés
megjelenéséig.
Forgassa a vezérlőtárcsát a
kiválasztott opció beállításához
5 másodperc után a beállítás befejeződik, és a
kijelző visszatér a normál rádióvétel vagy
lejátszás üzemmódba.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
EQ3
7 különböző zenei stílushoz igazodó hangzáskép
közül választhat (XPLOD, VOCAL, EDGE,
CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM vagy
OFF (kikapcsolva)).
LOW*1, MID*1, HI*1 (23. oldal)
BAL (hangerőegyensúly)
A jobb és bal hangsugárzók közötti
hangerőegyensúly beállítása.
FAD (első-hátsó hangerőegyensúly)
Az első és hátsó hangsugárzók közötti
hangerőkülönbség beállítása.
SUB*2 (mélyhangsugárzó hangereje)
A mélyhangsugárzó hangerejének beállítása.
AUX*3 (AUX hangerő)
A csatlakoztatott külső készülék hangerejének
beállítása: „+18 dB”–„0 dB”–„–8 dB”.
Ezzel a beállítással nem szükséges az egyes
források közötti hangerőkülönbség beállítása.
BTA*4 (BT-Audio hangerő)
A csatlakoztatott Bluetooth-eszköz hangerejének beállítása: „+18 dB”–„0 dB”–„–8 dB”.
Ezzel a beállítással nem szükséges az egyes
források közötti hangerőkülönbség beállítása
(21. oldal).
*1 Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta.
*2 Ha az audiokimenet „SUB-OUT” értékre van állítva
*3
*4
(23. oldal).
A leghalkabb beállításnál megjelenik az „ATT”, és
az érték 21 fokozatban állítható be.
Ha az AUX funkciót bekapcsolta (24. oldal).
Ha a Bluetooth audioeszközt működteti (21. oldal).
22
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3
Az EQ3 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1
2
3
4
Válassza ki a műsorforrást, majd a kiválasztó gomb többszöri megnyomásával válassza ki az „EQ3” pontot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a „CUSTOM” beállítást.
A kiválasztó gomb többszöri
megnyomásával válasszon a „LOW”,
„MID” vagy „HI” beállítások közül.
A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be
a kiválasztott menüpontot.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB–10 dB tartományban.
Ismételje meg a 3–4. lépéseket a
hangszínszabályzó görbe beállításához.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a kiválasztó gombot a beállítás
befejezése előtt.
5 másodperc után a beállítás befejeződik, és a
kijelző visszatér a normál rádióvétel vagy
lejátszás kijelzésre.
Hasznos tanács
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
A menüpontok beállítása — SET
1
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt kijelzés
megjelenéséig.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a kívánt beállítást (például „ON”
vagy „OFF”).
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
A beállítás befejeződik, és a kijelző visszatér
a normál rádióvétel vagy lejátszás kijelzésre.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (8. oldal)
CT (pontos idő)
A CT funkció bekapcsolása: „ON”, „OFF” (16.,
18. oldal).
BEEP
A hangjelzés bekapcsolása: „ON”, „OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Az AUX forrás kijelzés bekapcsolása: „ON”,
„OFF” (24. oldal).
A.OFF (önműködő kikapcsolása)
A készülék önműködő áramtalanítása a
kikapcsolás után a beállított idővel: „NO”, „30S
(másodperc)”, „30M (perc)”, „60M (perc)”.
SUB/REAR*1
A hangkimenet átkapcsolása: „SUB-OUT”
(mélysugárzó), „REAR-OUT” (erősítő).
DEMO (bemutató)
A bemutató bekapcsolása: „ON”, „OFF”.
DIM (elsötétítés)
A kijelző fényerejének módosítása: „ON”,
„OFF”.
A.SCRL (önműködő görgetés)
A hosszú kijelzések önműködő görgetése:
„ON”, „OFF”.
LOCAL (vételi érzékenység)
– „ON”: csak a jól fogható rádióadók
behangolása.
– „OFF”: normál vételi érzékenység.
MONO*2 (mono üzemmód)
Gyenge FM vétel esetén a mono vételi mód
javítja a hangminőséget. „ON”, „OFF”.
REG*2 (regionális vétel)
A készülék nem kapcsol át másik, erősebben
fogható rádióállomásra: „ON”, „OFF” (17.
oldal).
LPF*3 (aluláteresztő szűrő)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „OFF”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”,
„140Hz”, „160Hz”.
LPF NORM/REV*3 (aluláteresztő szűrő normál,
vissza)
A mélysugárzó fázisának kiválasztása:
„NORM”, „REV”.
HPF (felüláteresztő szűrő)
Az első vagy hátsó hangsugárzó levágási
frekvenciájának beállítása: „OFF”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”, „140Hz”, „160Hz”.
LOUD (fiziológiai hangerő)
A mély és magas hangok kiemelése
alacsonyabb hangerőn a tisztább hangok
érdekében: „ON”, „OFF”.
BTM (16. oldal)
BT INIT*1 (párosított Bluetooth-eszközök
törlése) (22. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vételi üzemmódban.
*3 Ha a „SUB-OUT” audiokimenetet választotta.
23
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Külsõ készülék használata
Külső audiokészülék
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó
minijack) hordozható audioeszközt
csatlakoztathat, majd a megfelelő műsorforrás
kiválasztása után a külső eszköz műsorát a jármű
hangszóróin keresztül hallgathatja. A készülék és
a külső audioeszköz hangerőkülönbsége
kiegyenlíthető. Kövesse az alábbi eljárást:
Hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
Az RM-X114 távvezérlő
A távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik a készüléken.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezek a következők:
AUX
AUX
Csatlakozóvezeték*
(külön megvásárolható)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
Állítsa be a hangerőszintet.
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot az „AUX” megjelenéséig.
Ezután az „AUX FRONT IN” jelenik meg.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 Állítsa be a bemeneti jelszintet (22. oldal).
• DSPL (kijelző) gomb
A kijelzések beállítása.
• SOURCE gomb
Bekapcsolás; a műsorforrás kiválasztása (rádió,
CD, AUX, Bluetooth audio, Bluetooth
funkcióval rendelkező mobiltelefon).
• </, (SEEK –/+) gombok
A rádió, CD, Bluetooth audioeszköz vezérlése,
ahogy a készülék (SEEK) –/+ gombjával.
• SOUND gomb
Funkciója ugyanaz, mint a készülék kiválasztó
gombjáé.
Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon:
Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig az
utolsó szám újrahívásához.
Nyomja meg a hanghívás üzemmódba
belépéshez vagy egy hívás befejezéséhez vagy
fogadásához.
• OFF gomb
Kikapcsolás, műsorforrás leállítása, hívás
befejezése.
• LIST gomb
A PTY kiválasztása RDS módban.
• M/m (DISC*/PRESET +/–) gombok
CD vezérlése, ahogy a készülék (1)/(2)
(ALBUM –/+) gombjaival.
• ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához
nyomja meg újból.
* Ennél a készüléknél nem használható.
24
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE/OFF) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
További információk
Óvintézkedések
• Hagyja lehűlni a készüléket, ha a jármű közvetlen
napsütésben parkolt.
• A motoros antenna önműködően kitolódik.
Páralecsapódás
Ha páralecsapódás történik a készülék belsejében,
távolítsa el és várjon körülbelül egy órát, hogy
kiszáradjon, különben elképzelhető, hogy a
készülék nem fog megfelelően működni.
– Nem kompatibilis eszközzel készített CD-R,
CD-RW lemezek.
– A nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW
lemezek.
– CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD
formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/2.
szint vagy többmenetes formátumban rögzített
MP3 lemezek.
Az MP3, WMA fájlok lejátszási
sorrendje
Mappa
(album)
MP3, WMA
MP3, WMA fájl
(műsorszám)
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék az egységbe
vagy a lemezekre.
Megjegyzések a lemezekről
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső
terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Lejátszás előtt a lemezt
középről sugárirányban kifelé
haladva tisztítsa meg. Ne
használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási tisztítószereket.
• Ezt a készüléket a kompakt
lemez (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására
tervezték. A DualDisc és egyes
másolásvédelmi technológiával ellátott, a kompakt
lemez (CD) szabványnak nem megfelelő lemezek
ezért nem játszhatók le ezzel a készülékkel.
• A készülékkel nem lejátszható lemezek
– Címkéket, matricákat, ragasztószalagot vagy
papírt tartalmazó lemezek. Ezzel meghibásodást
okozhat, vagy tönkreteheti a lemezt.
– A nem szabványos alakú (pl., szív, négyszög,
csillag) lemezek. Ezek lejátszásának
megkísérlése a készülék meghibásodását
okozhatja.
– 8 cm-es lemezek.
A CD-R, CD-RW lemezekről
• Legnagyobb értékek: (csak CD-R, CD-RW esetén)
– mappák (albumok): 150 (a gyökérmappát is
beleértve)
– fájlok (műsorszámok) és mappák: 300
(elképzelhető, hogy kevesebb, mint 300, ha a
mappa vagy fájlnevek nagyon hosszúak)
– a mappa, fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Ha a többmenetes lemezek CD-DA menettel
kezdődnek, akkor a készülék CD-DA lemezként
ismeri fel azokat, és a további menetek nem
kerülnek lejátszásra.
• A készülékkel nem lejátszható lemezek
– Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy
szennyezett CD-R, CD-RW lemezek.
Az MP3 fájlokról
• Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére. A
tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/10-ed része lesz.
• 1.0 és 1.1 verzió: csak mozgóképek és hangok
lejátszása.1.0 és 1.1 verzió: csak mozgóképek és
hangok lejátszása.
• MP3 fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez a
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
Megjegyzés
Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik le,
a lejátszás szaggatottá válhat.
A WMA fájlokról
• A WMA (Windows Media Audio) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített
audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül
1/22-ed* része lesz.
• A WMA mező hossza 63 karakter.
• WMA fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) WMA fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre, hátra,
az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés
Az alábbi WMA fájlok lejátszása nem támogatott:
– veszteségmentes tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
25
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
A Bluetooth funkcióról
Mi is az a Bluetooth technológia?
• A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli
technológia, mely drótnélküli adatátvitelt tesz
lehetővé digitális eszközök, pl. mobiltelefon és
kihangosító (headset) között. A Bluetooth vezeték
nélküli technológia működési tartománya kb. 10
méter. Általában két eszköz összekapcsolására
használják, de vannak olyan készülékek, melyek
egyszerre több eszköz csatlakoztatását is lehetővé
teszik.
• Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, mert a
Bluetooth vezeték nélküli technológia, ráadásul az
eszközöknek nem szükséges egymással szemben
lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a
kívánt Bluetooth-eszközt elhelyezheti pl. a
táskájában, a zsebében stb.
• A Bluetooth technológia egyben nemzetközi
szabvány is, melyet világszerte vállalatok milliói
támogatnak és alkalmaznak.
A Bluetooth adatátvitel
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési
tartománya kb. 10 méter.
A legnagyobb adatátviteli tartomány az
akadályoktól (személyek, fémek, falak stb.) és az
elektromágneses környezettől függően változhat.
• Az alábbi körülmények befolyásolhatják a
Bluetooth adatátvitel érzékenységét.
– Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály – pl. személy, fémtárgy vagy fal – van.
– E készülék közelében 2,4 GHz-en kommunikáló
eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz,
drótnélküli telefon vagy mikrohullámú sütő
működik.
• Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli
LAN technológia (IEEE802.11b/g) azonos
frekvenciát alkalmaznak, mikrohullámú
interferencia fordulhat elő, ami csökkentheti az
adatátvitel sebességét, növelheti a zajt vagy hibás
kapcsolódást eredményezhet, ha ezt a készüléket
vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.
Ilyen esetben tegye a következőket.
– Ezt a készüléket legalább 10 méter távolságra
használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
– Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN
eszköztől mért 10 méteren belül használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
– Ezt a készüléket és a Bluetooth-eszközt a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
• A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak egyes
elektronikus orvosi berendezések működésében.
Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a
készüléket és a többi Bluetooth-eszközt, mert
balesetveszélyt jelenthetnek.
– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
– Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
• Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a
beállítások függvényében előfordulhat, hogy a
biztonság szintje nem elegendő. Legyen
körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat
használata során.
• Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel
közben előforduló információszivárgásért.
• Nem garantáljuk, hogy e készülék minden
Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.
– A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg
kell felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt
Bluetooth szabványnak, és a hitelesítési
feltételeknek.
– Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a
fentebb említett Bluetooth szabványoknak, az
eszköz jellemzőinek vagy műszaki adatainak
függvényében előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem
működnek megfelelően.
– Az eszköz típusától és a külső körülményektől
függően előfordulhat, hogy a kihangosítóval
történő kommunikáció közben zaj észlelhető.
• A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy az adatátvitel megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
Egyéb jelenségek
• Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok jelenléte
vagy a külső környezet jellege miatt a Bluetooth
funkció nem használható a mobiltelefonnal.
• Ha a Bluetooth funkció használatát követően
rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a
Bluetooth-eszköz használatát. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
26
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
A csatlakozók tisztítása
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy
új, CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Ennek elkerülése érdekében, vegye le az előlapot (8.
oldal), és tisztítsa meg a készüléken és az előlapon
található csatlakozókat vatta segítségével. A vattát
ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre.
Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.
Fejegység
Az előlap
hátoldalán
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
x
+ oldallal
felfelé
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse fel, ne szerelje
szét és ne dobja tűzbe.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték
kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a Biztosíték (10 A)
készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
27
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
A készülék kiszerelése
1
Minõségtanúsítás
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Válassza le az előlapot (8. oldal).
2 Szorítsa meg a védőkeret két szélét, majd
húzza ki.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a MEXBT2800 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 150 kHz
Hasznos érzékenység: 10 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-nél
Jel-zaj arány: 70 dB (mono)
Elválasztás: 40 dB, 1 kHz-en
Frekvenciaátvitel: 20–15 000 Hz
x
MW/LW
2
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Érzékenység: MW: 26 µV, LW: 45 µV
A készülék kivétele.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
A kampók
befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
CD-lejátszó
Jel-zaj arány: 120 dB
Frekvenciaátvitel: 10–20,000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Vezeték nélküli adatátvitel
Adatátviteli rendszer:
Bluetooth szabvány 2.0 verzió
Kimenet:
Bluetooth szabvány Power Class 2 (legnagyobb 4
dBm)
Legnagyobb adatátviteli távolság:
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4–2,4835 GHz)
Moduláció: FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)
*1 Az adott tartomány több tényezőtől is függ, pl. az
eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú
sütő körüli mágneses tértől, statikus
elektromosságtól, vételi érzékenységtől, az
antenna teljesítményétől, operációsrendszertől,
szoftvertől stb.
*2 Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök
közötti adatátvitel típusához igazodnak.
Erősítő
28
Kimenet: hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Általános
Kimenetek:
Audiokimenetek (mély, hátsó kapcsolható)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefon némítás csatlakozó
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB, 60 Hz-en (XPLOD)
Közép: ±10 dB, 1 kHz-en (XPLOD)
Magas: ±10 dB, 10 kHz-en (XPLOD)
Energiaellátási követelmények: 12 V egyenáramú
járműakkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm
(szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozék:
RM-X114 távvezérlő
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A doboz tömőanyaga papírból készült.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a
kezelési utasításokat.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg az alábbi támogatási honlapot.
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozást és a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha csak 1 pár hangsugárzót csatlakoztatott, válassza
ki a fader szabályozó („FAD”) középső beállítását.
• A Bluetooth audioeszközön szünetel a lejátszás.
t Folytassa a lejátszást.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzés ki van kapcsolva (23. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről, vagy nincs megfelelően csatlakoztatva.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
Ha legalább 4 percig nem végez műveletet, és a „DEMOON” beállítás van kiválasztva, a bemutató elindul.
t Válassza a „DEMO-OFF” beállítást (23. oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A „DIM-ON” beállítást választotta ki (17. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja a
(SOURCE/OFF)gombot.
t A kijelzés bekapcsolásához nyomja meg a
(SOURCE/OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (27. oldal).
folytatás a következő oldalon t
29
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Az önműködő kikapcsolás funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítási funkció a készülék kikapcsolása után
lép működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• A csatlakoztatás nem megfelelő.
t Csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlővezetéket (kék), vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű
antennaerősítőjéhez futó tápvezetékhez (csak ha a
jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített FM/
MW/LW antennával rendelkezik).
t Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
t Ha a motoros antenna nem tolódik ki, ellenőrizze
a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Válassza a „LOCAL-ON” beállítást (23. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza a „LOCAL-OFF” beállítást (23. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza a „MONO-ON” beállítást (23. oldal).
Az FM sztereó adás csak monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza a „MONO-OFF” beállítást (23. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (17. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (17. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• Az állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
30
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lemezt nem lehet lejátszani.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra tervezett CD-R, CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani (25. oldal).
MP3, WMA fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA
formátummal és programváltozat számmal (25. oldal).
Egyes MP3, WMA fájlok lejátszása hosszabb
idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel.
– Bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez.
– Többmenetes lemez.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „A.SCRL” menüpont „OFF” beállítása van
kiválasztva.
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (23. oldal).
t Tartsa nyomva a (DSPL/SCRL) gombot.
A hang ugrik.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű biztos részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a RESET gombot (7. oldal).
Bluetooth funkció
A kapcsolódó eszköz nem ismeri fel ezt a
készüléket.
• Mielőtt a kapcsolatfelvételt megkezdené, kapcsolja
ezt a készüléket kapcsolatfelvétel készenléti
állapotba.
• Amíg egy külső Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik,
ez a készülék nem ismerhető fel egy másik
Bluetooth-eszközzel. Szüntesse meg a pillanatnyi
kapcsolatot, és a másik eszközzel ismertesse fel ezt a
készüléket.
• Miután a kapcsolatfelvétel megtörtént, kapcsolja be a
Bluetooth-jelkimenetet (20. oldal).
A kapcsolódás nem lehetséges.
• Párosítsa ezt a készüléket egy Bluetooth-eszközről,
illetve fordítva. A kapcsolódás vezérlése csak az
egyik oldalról lehetséges (erről a készülékről vagy
egy Bluetooth-eszközről), mindkettőről nem.
• Ellenőrizze a párosítási és kapcsolódási eljárást a
külső eszköz stb. kezelési útmutatójában, és hajtsa
végre újból a műveletet.
A beszélgetőpartner hangereje alacsony.
Állítsa be a hangerőszintet.
A beszélgetőpartner túl alacsony vagy túl
magas hangerőre panaszkodik.
Állítsa be a megfelelő hangerőt a mikrofon erősítés
(Mic Gain) beállítással (20. oldal).
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2800\02
vegleg\mex_bt2800\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
A beszélgetés közben visszhang vagy zaj
észlelhető.
• Csökkentse a hangerőt.
• Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja meg
csökkenteni azt.
Például, ha az ablak le van húzva és a forgalom zaja
erős, húzza fel az ablakot. Ha a légkondicionáló zaja
erős, állítsa kisebb fokozatra azt.
A telefon nem kapcsolódik a készülékhez.
Amíg zeneszámokat játszik le a Bluetooth kapcsolaton
keresztül, a telefon nem csatlakoztatható (a
(kihangosító) gomb megnyomásával sem).
t Indítsa el a kapcsolódást a telefonon.
A telefonból hallható hang minősége nem
megfelelő.
A hangminőség a mobiltelefon vételi körülményeitől
is függ.
t Hajtson olyan helyre járművével, ahol a
mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.
A csatlakoztatott audioeszköz hangereje túl
alacsony (magas).
A külső eszközök alap-hangerőszintje eltérő.
t Állítsa be a megfelelő hangerőt a külső eszközön
vagy ezen a készüléken.
Bluetooth audioeszközről történő
zenelejátszás közben hangkiesés fordul elő.
• Csökkentse a távolságot e készülék és a Bluetooth
audioeszköz között.
• Ha a Bluetooth audioeszközt olyan tokban tárolja,
mely akadályozza a megfelelő vételt, a használat
idejére vegye ki azt a tokból.
• A közelben több Bluetooth vagy egyéb,
rádióhullámokat kibocsátó eszköz működik.
t Kapcsolja ki a többi eszközt.
t Vigye távolabb a készüléket más eszközöktől.
• Abban a pillanatban, amikor e készülékhez egy
mobiltelefon kapcsolódik, a lejátszás rövid időre
megszakad. Nem hibajelenség.
A csatlakoztatott Bluetooth audioeszköz nem
vezérelhető.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth
audioeszköz támogatja-e az AVRCP szabványt.
Egyes funkciók nem működnek.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e
az adott funkciót.
Akaratlanul fogadott egy hívást.
A csatlakoztatott készüléken be volt állítva az
önműködő hívásfogadás funkció.
Kihangosított beszélgetés közben a jármű
hangszórója nem szól.
Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából hallható,
állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a hang a jármű
hangszórójából legyen hallható.
Kapcsolódás közben az „OFF BT” jelenik meg.
Tartsa nyomva a (BT) gombot, amíg a „ ”
kikapcsol. Ezután ismételje meg a párosítások törlését
(22. oldal).
Hibakijelzések, üzenetek
ERROR
• A lemez szennyezett, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy megfelelően helyezze be a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
• Nyomja meg a Z gombot a lemez kivételéhez.
FAILURE
A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési, üzembe
helyezési útmutató részben.
L. SEEK +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
(SEEK) +/– gombot. A készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik (a „PI Seek”
megjelenik).
NO MUSIC
A lemez nem tartalmaz zenei fájlokat.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt a készülékbe.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz album/előadó/műsorszám
cím információkat.
NO TP
A készülék folytatja a fogható TP állomások keresését.
OFFSET
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és album
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
RESET
A készülék valamilyen hiba folytán nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (7. oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
31
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a
MEX-BT2800U megfelel a vonatkozó
alapvető követelményeknek, és az
1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
További információt a következő honlapon
találhat:
http://www.compliance.sony.de
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Monday, January 18, 2010 9:54 AM
Regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.sony-europe.com/myproducts
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
Download PDF

advertising