Sony | MEX-DV1600U | Sony MEX-DV1600U Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
4-157-174-22(1)
Multi-lemez lejátszó
Multi-lemezlejátszó
Kezelési útmutató
HU
MEX-DV1600U
© 2009 Sony Corporation
MEX-DV1600U
4-157-174-22(1)
idecsinalddv1600.indd1
2010.01.26.11:58:20
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Csatlakoztatási ábra Figyelmeztetés
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
• Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait vagy
hőleadó felületeit.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt
a kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a
rögzítőkeretet . A részletekről olvassa el „A külső
védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt
(5).
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

4-157-175-21(1)
Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa Megjegyzés (-B)
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más berendezések csatlakoztatása a készülék elromlását idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
 A rögzítőfék kapcsolójához
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzócsatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó-csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
● Amennyiben a képernyőt a hátsó üléseken akarja használni,
csatlakoztassa a rögzítőfék csatlakozóvezetékét a földelési
pontra.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
I
idecsinalddv1600.indd3
2010.01.26.11:58:21
1






2 db

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Erősítő
Hátsó hangsugárzó
Aktív mélyhangsugárzó
II
idecsinalddv1600.indd4
2010.01.26.11:58:22
2
A
VIDEO OUT
Monitor*
*Külön megvásárolható.
B
VIDEO OUT
FRONT
AUDIO OUT
Monitor*
REAR / SUB
AUDIO OUT
*Külön megvásárolható.
III
idecsinalddv1600.indd5
2010.01.26.11:58:22
3
*2
*2
FRONT
AUDIO OUT
Monitor
(külön megvásárolható)
*4
AUX AUDIO IN
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
VIDEO OUT
REMOTE IN*5
*2
VIDEO
OUT
Biztosíték
(10 A)
*1 A jármű antennájából


Legnagyobb áramfelvétel 0,3 A
AMP REM
Kék, fehér csíkos
ATT
Világoskék
Rögzítőfék kapcsolója
Világoszöld
*6
IV
idecsinalddv1600.indd6
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a
„Tápfeszültség csatlakoztatási ábra” című részt.
2010.01.26.11:58:22
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
*3 Az AUDIO OUT kimenet SUB vagy REAR állásba
kapcsolható. A részletekkel kapcsolatban olvassa el
a kezelési útmutató részt.
4
* Külső készülék, pl. beépített navigációs
berendezés, tv-vevőegység stb.
*5 Külön elérhetõ adapter szükséges lehet.
*6 A rögzítőfék kapcsolójához való csatlakoztatással
kapcsolatban lásd a „A rögzítőfék
csatlakozóvezetékének csatlakoztatása ()” részt
a következő oldalon.
1
2
3
4
Lila
Szürke
+
jobb hátsó hangszóró
5
−
jobb hátsó hangszóró
6
+
jobb első hangszóró
7
−
jobb első hangszóró
8
Fehér
Zöld
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
1
3
5
7
2
4
6
8
5
7
6
8
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
5
6
Sárga
állandó tápfeszültség
Kék
motoros antenna vezérlés
4
Narancs/fehér kapcsolt megvilágítás tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
V
Az 1-es, 2-es és 3-as állásban nincsenek érintkezők.
idecsinalddv1600.indd7
2010.01.26.11:58:22
A rögzítõfék csatlakozóvezetékének csatlakoztatása
Mindenképpen csatlakoztassa a rögzítőfék
(világos zöld) csatlakozóvezetékét  a rögzítőfék
kapcsolójához. A rögzítőfék csatlakozóvezetékének
elhelyezkedése a jármű kialakításától függ. További
részletek érdekében látogassa meg a járműkereskedőt
vagy a legközelebbi Sony márkaboltot.
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva a 
gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította.
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
Fogja meg mindkét oldalon a külső védőkeretet
 és húzza ki.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (6-2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (6-3).
Az elõlap helyes levétele és
visszahelyezése
7-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket a
gombbal. Nyomja meg a gombot,
majd az
előlapot maga felé húzva válassza le.
7-B Visszahelyezés
Az előlap -val jelölt részét illessze a -vel jelölt
részéhez, majd nyomja a helyére az előlap bal oldalát
kattanásig (lásd az ábrát).
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a kezelési útmutató részben
olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen
kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető.
VI
idecsinalddv1600.indd8
2010.01.26.11:58:23
4
Kézi rögzítőfék
Láb rögzítőfék
Rögzítőfék kapcsolója
5
Rögzítőfék kapcsolója
1
A kioldókulcsot megfelelően illessze


2

A kampók befelé nézzenek




VII
idecsinalddv1600.indd9
2010.01.26.11:58:23
6
1
182
mm
53 m
m

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




VIII
idecsinalddv1600.indd10
2010.01.26.11:58:24
7
A
(SOURCE/OFF)
B
8
IX
idecsinalddv1600.indd11
2010.01.26.11:58:24
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
Sárga
c
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
X
idecsinalddv1600.indd12
Sárga
Sárga
2010.01.26.11:58:25
idecsinalddv1600.indd13
2010.01.26.11:58:25
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Figyelem!
A tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne
bontsa meg a burkolatot. A készülék
javítását bízza szakemberre.
FIGYELEM!
Ha ezt a berendezést egy másik optikai
készülékkel együtt használja, növekszik a szem
veszélyeztetettsége. Mivel ez a CD-, DVDlejátszó olyan lézersugárral működik, amely
veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne
szerelje szét a készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a
Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó tápfeszültség szükséges a beépített elemekből, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kiejlölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a lítium elemhez
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz,
vagy egyéb hatásának.
2
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (45. oldal).
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő
elteltével önműködően és teljesen kikapcsol,
az akkumulátor lemerülésének
megakadályozása érdekében.
Ha nem állította be az Auto Off funkciót,
tartsa nyomva a (SOURCE/OFF) gombot
mindaddig, míg a kijelzés el nem tűnik a
kijelzőről.
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának
módjáról a 45. oldalon olvashat.
Biztonság
• A készülék használatára vonatkozóan
ellenőrizze az Ön országában érvényes
közlekedési jogszabályokat.
• Saját biztonsága érdekében a VIDEO OUT
kimenet képe azonnal megszakad, ha kiengedi
a rögzítőféket.
Balesetek megelőzése
A kép csak akkor jelenik meg, ha leparkolt a
járművel és behúzta a kéziféket.
Ha videolejátszás közben a jármű elindul, a
VIDEO OUT képe önműködően eltűnik,
miután az alábbi figyelmeztetés megjelenik.
A kép eltűnik a képernyőről, de a hang
lejátszása nem szakad meg.
Video blocked for your
safety.
Vezetés közben ne vezérelje a készülék
funkcióit, és ne nézze a képernyőt.
3
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB+00COV-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Tartalomjegyzék
Szerzői jogok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Haladó műveletek — Lemezek
Lejátszható lemezek, és az útmutatóban
használt szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
JPEG fájlok megjelenítése. . . . . . . . . . . . . . . . 24
A kezelőszervek elhelyezkedése és
funkciója. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Az RM-X168 távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . .10
Kezdeti lépések
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Az első használatba vétel . . . . . . . . . . . 12
A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . 12
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . 13
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . 13
Alapmûveletek
Rádió hallgatása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PBC funkciók használata
— Lejátszás vezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A lejátszási mód menü használata. . . . . . . . . . 25
A lemez idő- és szöveges információinak
ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A hangbeállítások módosítása . . . . . . . . . . . . . 27
A műsor nyelvének, a hang formátumának
kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A hangformátum ellenőrzése . . . . . . . . . . . 27
A hangkimenet jelszintjének beállítása
— DVD-szint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Képek nagyítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A képminőség beállítása
— Kép EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A képminőség egyéni beállítása . . . . . . . . . 29
Audiolemezek lejátszása . . . . . . . . . . . . 17
Lemezek zárolása — Szülői felügyelet . . . . . . 29
A szülői felügyelet bekapcsolása . . . . . . . . 29
A terület és a film korlátozási szintjének
beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
USB-eszköz lejátszása. . . . . . . . . . . . . . 18
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás. . . . . . . 30
Lejátszás iPod-ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Közvetlen keresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Videolemezek lejátszása . . . . . . . . . . . . 15
Haladó műveletek — Rádió
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . .22
Önműködő tárolás — BTM. . . . . . . . . . . . .22
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tárolt rádióadók kiválasztása . . . . . . . . . . .22
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Áttekintés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . .23
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . .23
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . .23
Műsorszámok, képek, videofájlok listázása
— Quick-BrowZer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Műsorszám, kép, videofájl kiválasztása . . . 32
A fájltípus kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Az audiolemez információinak
ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Műsorszám keresése műsorszám részletek
hallgatásával — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . 33
Haladó műveletek
— USB-eszközök
Elemek megjelenítése lejátszás közben. . . . . . 34
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás. . . . . . . 34
Haladó műveletek — iPod
Elemek megjelenítése lejátszás közben. . . . . . 34
A lejátszási mód beállítása . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . 35
4
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB+00COV-EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
iPod közvetlen vezérlése
— Utas vezérlés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Külső készülék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
További információk
Hangbeállítás
A különböző hangjellemzők beállítása
— SOUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
A fejlett hangfunkciók alkalmazása . . . . . . . . 36
Látszólagos középső hangsugárzó
létrehozása — CSO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
A hátsó hangsugárzók használata
mélysugárzóként — RBE . . . . . . . . . . . . . . 36
A hangzás beállítása a hallgatási helyzethez
— Intelligens idő illesztés. . . . . . . . . . . . . . 36
A mélysugárzó helyzetének beállítása . . . . 37
A hallgatási helyzet pontos beállítása
— Intelligens idő illesztés hangolása . . . . . 38
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
A mikrofon hangerejének beállítása . . . . . . . . 39
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megjegyzések a lemezekről . . . . . . . . . . . .
Az MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX®,
MPEG-4 fájlok lejátszási sorrendje . . . . . .
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A WMA fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az AAC fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A JPEG fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A DivX videofájlokról . . . . . . . . . . . . . . . .
A DivX Video-on-Demand
funkcióról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MPEG-4 fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . .
Az iPod-ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
49
50
50
50
51
51
51
51
51
51
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Beállítások
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . . 56
Képbeállító menü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
A képbeállító menü használata . . . . . . . . . . 40
A kijelzések vagy a műsor nyelvének
beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Képernyő beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Egyéni beállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Hangbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Minden egyéni beállítás törlése . . . . . . . . . 44
Választható nyelvek listája,
területkódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Rendszerbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
A rendszerbeállító menü használata . . . . . . 44
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Külső készülék
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés
és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási
információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com
Friss információkat olvashat a kompatibilis digitális audiokészülékek
típusairól és gyártóiról.
5
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Szerzõi jogok
Ez a készülék olyan másolásvédelmi
technológiával van ellátva, amely az Egyesült
Államok szabadalmi oltalma alatt áll, illetve
egyéb szellemi tulajdont képez. Ezt a
másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision
engedélyével és kizárólag otthoni vagy kisebb
csoportos szórakoztatási célokra szabad
felhasználni, hacsak a Macrovision másképpen
nem rendelkezik. Feltörése és visszafejtése tilos.
A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt. A
„Dolby” és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
A Microsoft, a Windows
Media és a Windows logo a
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A „DVD VIDEO”, „DVD-R”, „DVD-RW”,
„DVD+R” és „DVD+RW” védjegyek.
EZT A TERMÉKET AZ MPEG-4
MEGJELENÍTÉSI SZABADALOM
PORTFOLIO ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
SZEMÉLYES ÉS NEM ÜZLETI JELLEGŰ
FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZTÜK, AZ
ALÁBBI CÉLOKRA: (ii) OLYAN MPEG-4
VIDEOFELVÉTELEK DEKÓDOLÁSÁRA,
MELYEKET A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES
VAGY NEM ÜZLETI CÉLLAL KÓDOLT, ÉS/
VAGY AMELYEK OLYAN
VIDEOFORGALMAZÓTÓL SZÁRMAZNAK,
MELY ÉRVÉNYES ENGEDÉLLYEL
RENDELKEZIK MPEG-4
VIDEOFELVÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ.
AZ ENGEDÉLY SEMMILYEN MÁS CÉLÚ
FELHASZNÁLÁSRA NEM TERJED KI ÉS
NEM ÉRTELMEZHETŐ EKKÉPPEN. AZ
ENGEDÉLY AZ MPEG LA, LLC.-TŐL
SZEREZHETŐ BE. LÁSD:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
A DivX® és a DivX
Certified®, valamint ezek
logoja a DivX, Inc. bejegyzett
védjegyei.
A ZAPPIN a Sony Corporation védjegye.
Az iPod az Apple Inc. által az Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett
védjegy.
Az iPhone az Apple Inc. védjegye.
6
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Lejátszható lemezek, és az útmutatóban használt szimbólumok
Ez a készülék többféle video- és audiolemez lejátszására képes.
Az alábbi táblázat segítségével egyszerűen megállapíthatja, hogy egy adott lemeztípust támogat-e a
készülék, illetve azt, hogy egy adott lemeztípus használata esetén milyen funkciókra nyílik lehetősége.
A lemez szimbóluma az útmutatóban
Lemezformátum
DVD VIDEO
DVD-R* , DVD-R DL*1, DVD-RW*1
(Video mód, VR mód)
VIDEO
1
DVD+R*1, DVD+R DL*1, DVD+RW*1
AUDIO
Video CD
(Ver. 1.0, 1.1, 2.0)
Audio CD
CD-ROM*2, CD-R*2, CD-RW*2
*1 Audiofájlok is tárolhatók.
*2 Video- és képfájlok is tárolhatók.
Megjegyzés
A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO, DVD+RW, DVD+R és a DVD-RW, DVD-R lemezek általános gyűjtőfogalmaként
is használhatjuk ebben az útmutatóban.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az ezzel a készülékkel lejátszható tömörítési formátumokat és
azok fájltípusait.
A rendelkezésre álló funkciók választéka mindig az adott formátumtól függ, nem pedig a lemeztípustól.
A lentebb látható szimbólumok mindig az adott formátum esetében használható funkciók leírása mellett
jelennek meg.
A formátum szimbóluma ebben az
útmutatóban
Fájltípus
MP3 audiofájl
WMA audiofájl
AAC audiofájl
JPEG képfájl
DivX® videofájl
MPEG-4
MPEG-4 videofájl
Hasznos tanács
A tömörítési formátumokról bővebben a 50. oldalon olvashat.
Megjegyzés
A felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a kompatibilis lemezeket sem lehet lejátszani ezzel a
készülékkel.
7
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
A kezelõszervek elhelyezkedése és funkciója
Fejegység
1 2
34
5
6
7 8
OFF
SEEK
PUS
H SOUND / ENTER
SOURCE
SEEK
ZAP
PTY
MODE
9 q; qa
AF / TA
A SEEK +/– gombok 14., 16., 18., 24.
oldal
Lemez*1/USB:
Nyomja meg egy fejezet, műsorszám, jelenet
vagy fájl átugrásához.
Nyomja meg és rövid ideig tartsa nyomva a
lemezen vissza- vagy előre kereséshez.
Nyomja meg és tartsa nyomva egy műsorszámban vissza- vagy előre kereséshez.
Rádió:
Rádióállomások önműködő behangolása.
Tartsa nyomva egy állomás kézi kereséséhez.
8
1
(vissza) gomb 32., 36. oldal
Az előző kijelzésre visszatérés, a felső
szintre lépés, a rendszer vagy hangbeállítás
menüből kilépés.
C SOURCE/OFF gomb*2 12., 13., 14.,
15., 17., 19., 20., 21. oldal
A készülék bekapcsolása, a műsorforrás
kiválasztása (rádió, lemez, USB, AUX).
Nyomja meg 1 másodpercre a készülék
kikapcsolásához.
Nyomja meg legalább 2 másodpercre a teljes
kikapcsoláshoz.
SHUF
2
SCRL
ALBM
3
4
qh
qs qd qf qg
• A részleteket lásd a feltüntetett oldalakon.
• Az ebben az útmutatóban szereplő utasítások
rendszerint az infravörös távvezérlő kezelőszerveire vonatkoznak. Az adott művelethez
azonban a készülék azonos vagy hasonló
elnevezésű kezelőszervei is használhatók.
B
REP
5
6
AUX
DSPL
qj
qk
D Vezérlőtárcsa, SOUND, ENTER gomb
12., 20., 21., 23., 33. oldal
Forgassa a hangerő beállításához vagy
beállítások módosításához.
Nyomja meg a hangbeállítás menü
megnyitásához vagy egy beállítás
elfogadásához.
Tartsa nyomva a rendszer menü
megnyitásához.
E Lemezbetöltő nyílás 15., 17. oldal
F Kijelző
G Z (lemezkiadó) gomb 15., 17. oldal
H USB-csatlakozó 19., 20. oldal
USB-eszköz csatlakoztatásához.
I
J
(előlap leválasztó) gomb 13. oldal
(böngészés) gomb 21., 32. oldal
Belépés Quick-BrowZer módba.*3
K ZAP gomb 33. oldal
Belépés a ZAPPIN™ módba.
L Távvezérlés érzékelő
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
M RESET gomb (az előlap mögött található)
12. oldal
N MODE gomb 14., 20., 22., 34., 35., 48.
oldal
A rádiós hullámsáv kiválasztása (FM/MW/
LW), az AUX bemenetihez (előlap) vagy az
AUX IN csatlakozóhoz (hátoldal) csatlakoztatott külső eszköz kiválasztása, vagy az
iPod lejátszási módjának kiválasztása.
Tartsa nyomva az utas vezérlés be- vagy
kikapcsolásához.
O AF (alternatív frekvenciák)/
TA (közlekedési hírek)/
PTY (műsortípus) gomb 23. oldal
Az AF és TA funkció használata RDS
üzemmódban.
Tartsa nyomva a PTY (műsortípus)
kiválasztásához RDS üzemmódban.
P Számgombok
Lemez, USB:
(1): b REP 15., 16., 30., 34., 35. oldal
(2): SHUF B 15., 16., 30., 34., 35. oldal
(3)*2/(4): ALBM –/+ (V/v) 15., 16., 18.,
24., 34. oldal
Nyomja meg egy album vagy mappa átugrásához vagy a kurzor mozgatásához.
Tartsa nyomva albumok vagy mappák
folyamatos átugrásához.
(6): u (lejátszás, szünet) 15., 16., 17.,
18., 24. oldal
Rádió:
Tárolt rádióállomások kiválasztása.
Tartsa nyomva rádióállomások tárolásához.
Q DSPL (kijelző)/SCRL (görgetés) gomb
22., 26., 34., 35., 48. oldal
Nyomja meg a kijelzések módosításához.
Tartsa nyomva a kijelzések görgetéséhez.
R AUX bemeneti csatlakozó 48. oldal
Hordozható audio-, videoeszköz*4
csatlakoztatásához.
*1 A lemeztípustól függően a működés eltérhet (16.,
18. oldal).
*2 A gombon tapintható pont található.
*3 CD, MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX, MPEG-4
lejátszásakor.
*4 Video csak iPod esetén.
Megjegyzés
Lemez kivétele, behelyezése előtt az USB-eszközt
húzza ki, a lemez sérülésének elkerülése érdekében.
9
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Az RM-X168 távvezérlő
9
1
0
2
qa
3
4
5
qs
qd
qf
qg
6
qh
7
qj
8
• A részleteket lásd a feltüntetett oldalakon.
• Használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot (12.
oldal).
A OFF gomb 15., 17., 19., 21. oldal
Kikapcsolás, a műsorforrás leállítása.
A teljes kikapcsoláshoz tartsa nyomva.
B SOUND gomb 36., 37. oldal
Belépés a hangmenübe.
C VISUAL SETUP gomb 24., 25., 27., 28.,
29., 30., 31., 32., 37., 40. oldal
A lejátszási mód, vizuális beállítások
menüjének bekapcsolása.
D SYSTEM SETUP gomb 22., 28., 38.,
39., 44., 48., 48. oldal
A rendszermenü bekapcsolása.
10
E
(BACK)/O gomb 24., 25., 30., 32.,
36., 38., 40. oldal
Visszatérés az előző kijelzésre, mozgás a
felső szintre, kilépés a rendszer beállítás
vagy hangbeállítás menüből, visszatérés a
VCD*1 menüjéhez.
F Számgombok 15., 16., 22., 24., 25.,
30., 31., 32. oldal
Lemez, USB:
Tétel, fejezet, műsorszám kiválasztása.
Rádió:
Nyomja meg a tárolt rádióállomások
behangolásához.
Tartsa nyomva a rádióállomások tárolásához.
G CLEAR gomb 30., 32. oldal
A beírt szám törlése.
H DSPL (kijelző) gomb 22., 26., 34., 35.,
48. oldal
A kijelzések beállítása.
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
I ATT (némítás) gomb
A hang némítása. (A némítás
kikapcsolásához nyomja meg újból.)
J u (lejátszás, szünet) gomb 15., 16.,
17., 18., 24. oldal
K .m/M> gombok 14., 16., 18.,
24. oldal
Lemez*2/USB:
Nyomja meg fejezet, műsorszám, jelenet
vagy fájl átugrásához.
Tartsa nyomva egy pillanatra a lemezen
vissza vagy előre gyorskereséshez.
Tartsa nyomva a műsorszámban vissza vagy
előre gyorskereséshez.
Rádió:
Nyomja meg rádióállomások önműködő
hangolásához.
Tartsa nyomva egy rádióállomás kézi
megkereséséhez.
*1 A PBC lejátszásvezérlés használatával.
*2 A lemeztípustól függően a működés eltérhet (16.,
18. oldal).
*3 CD, MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX, MPEG-4
lejátszásakor.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE/OFF) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
L DVD-lejátszás beállítására szolgáló
gombok
(AUDIO): 16., 27. oldal
A nyelv és a formátum beállítása.
(VCD, CD, MP3, WMA, AAC, MPEG-4
esetén a hangcsatorna módosítása.)
(SUBTITLE): 16. oldal
A felirat nyelvének módosítása.
(ANGLE): 16. oldal
A kameraállás módosítása.
(TOP MENU): 16. oldal
A DVD főmenüjének bekapcsolása.
(MENU): 16. oldal
A lemezmenü bekapcsolása.
M
(BROWSE) gomb 21., 32. oldal
Belépés a Quick-BrowZer módba.*3
N </M/m/, (kurzor)/ENTER gombok
Kurzor mozgatása és beállítás alkalmazása.
O SRC (forrás) gomb 14., 19., 20., 22.,
48. oldal
Bekapcsolás; a műsorforrás módosítása
(rádió, lemez, USB, AUX).
P MODE gomb 14., 20., 22., 34., 35., 48.
oldal
Nyomja meg a rádiós hullámsáv (FM/MW/
LW), az AUX bemenethez (előlap) vagy
AUX IN csatlakozóhoz (hátoldal), vagy az
iPod lejátszási módjának kiválasztásához.
Tartsa nyomva az utas vezérlés mód be- vagy
kikapcsolásához.
Q VOL (hangerő) +/– gombok 20. oldal
11
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Kezdeti lépések
1
Nyomja meg a vezérlőtárcsát a kezdeti
beállításban.
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot (13. oldal), és egy hegyes
eszközzel (pl. golyóstollal) nyomja meg a
RESET gombot (9. oldal).
2
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az audiokimenetet, majd nyomja
meg.
Mélysugárzó csatlakoztatása esetén válassza
a „SUB OUT” opciót.
Végerősítő csatlakoztatásakor válassza ki a
„REAR OUT” opciót.
Ha sem mélysugárzó, sem végerősítő nincs
csatlakoztatva, egyaránt választhatja a „SUB
OUT” vagy „REAR OUT” opciót.
Az elsõ használatba vétel
SOURCE / OFF
Vezérlőtárcsa
Az alaphelyzetbe állítás után megjelenik a
hangszóró kezdeti beállítás.
Ügyeljen, hogy megfelelően végezze el a
következő beállítást a készülék különféle
hangfunkcióinak megfelelő beállításához.
A kezdőbeállítás átugrásához nyomja meg a
(SOURCE/OFF) gombot, vagy helyezzen be egy
lemezt.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a hallgatási
helyzet beállításához, majd nyomja
meg.
A „FRONT L” opciót válassza, ha a
hallgatási helyzet bal első, vagy válassza a
„FRONT R” opciót, ha a hallgatási helyzet
jobb első.
A beállítás befejezésekor megjelenik az óra.
Megjegyzés
A kezdőbeállítás során nem lehet visszatérni az előző
kijelzésre a
megnyomásával. A kezdőbeállítás
újraindításához állítsa alaphelyzetbe a készüléket a
RESET gomb megnyomásával.
A távvezérlővel
Használja a M/m gombot a vezérlőtárcsa forgatása
helyett, és nyomja meg az (ENTER) gombot a
vezérlőtárcsa megnyomása helyett.
A távvezérlõ elõkészítése
Távolítsa el a szigetelőlapot.
Hasznos tanács
Az elem cseréjének módját lásd az 51. oldalon.
12
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Az előlap visszaillesztése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a készülék
B-vel jelölt részéhez, majd nyomja a helyére az
előlap bal oldalát kattanásig (lásd az ábrát).
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja.
1
2
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF)
gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
maga felé.
gombot, majd húzza
A
B
(SOURCE/OFF)
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
• Ne válassza le az előlapot amikor az USB-eszközről
a lejátszás folyamatban van, különben az USBeszköz adatai megsérülhetnek.
13
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Alapmûveletek
Rádió hallgatása
.m/M>
SOURCE / OFF
SRC
MODE
SEEK
MODE
1
Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF) gombot a „TUNER”
megjelenéséig.
2
Nyomja meg többször a (MODE) gombot, a kívánt hullámsáv (FM1,
FM2, FM3, MW vagy LW) megjelenéséig.
3
Hangolja be a kívánt rádióadót.
Önműködő hangolás
Nyomja meg a (SEEK) +/– gombot.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a hangolás leáll. Ismételje a műveletet a keresett állomás
megtalálásáig.
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a (SEEK) +/– gombot amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd nyomja meg
többször a (SEEK) +/– gombot a kívánt frekvencia finombeállításához.
Hasznos tanács
A rádió további funkcióiról a „Haladó műveletek – Rádió” című részben olvashat a 22. oldalon.
A távvezérlővel
Használja az (SRC) gombot a (SOURCE/OFF) helyett, valamint a .m/M> gombot a (SEEK) –/+ helyett.
14
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Videolemezek lejátszása
A lemeztől függően egyes funkciók működése korlátozott vagy a megszokottól eltérő lehet.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
Z
SOURCE / OFF
OFF
u
</M/m/,
ENTER
Számgombok
b/B/V/v
1
2
u
Kapcsolja be a képernyőt, majd válassza ki azt a bemenetet a
képernyőn, mely ehhez a készülékhez tartozik.
Helyezze be a lemezt (feliratos oldallal felfelé).
A lejátszás önműködően megkezdődik.
Ha a lejátszás nem kezdődik meg, nyomja meg a u gombot.
3
Ha a DVD-menü megjelenik, a (1) (b), (2) (B), (3) (V), (4) (v)
gombbal mozgassa a kurzort a kívánt opcióra, és nyomja meg a (6)
(u) gombot.
Ha a távvezérlőt használja, a </M/m/,/számgombokkal mozgassa a kurzort a kívánt
opcióra, és nyomja meg az (ENTER) gombot.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot 1 másodpercre.
A távvezérlőn az (OFF) gombot nyomja meg.
A lemez kivétele.
Nyomja meg a Z gombot.
Megjegyzés
A készülék nem támogatja a DTS-formátumú lemezeket. DTS-formátum esetén a lejátszott hang nem hallható.
A DVD menüről
A DVD-lemez több főműsort (zenei anyagot vagy filmet) is tartalmazhat, melyeket „tételeknek”
nevezünk. Ha a DVD több tételt tartalmaz, a DVD-főmenü segítségével kiválaszthatja a lejátszani
kívánt tételt. A legtöbb DVD esetében kiválasztható a főműsor és a szinkronfelirat nyelve. Ehhez
használja a DVD-menüt.
folytatás a következő oldalon t
15
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
További lejátszási műveletek
ALBM
u
AUDIO
TOP MENU
.m/M>
SUBTITLE
ANGLE
MENU
</M/m/,
ENTER
Számgombok
.m/M>
b/B/V/v
u
Funkció
Gombnyomás
Szünet, lejátszás folytatása szünet után
u
Fejezet, műsorszám, jelenet, fájl
átugrása
.m/M>
Gyorskeresés hátra, előre a lemezen
.m/M> és tartsa nyomva röviden, majd nyomja
meg többször a sebesség beállításához (× 2 t × 12 t × 120
t × 2…)
Gyorskeresés kikapcsolása
u
A DVD-menü bekapcsolása*
Távvezérlő:
(TOP MENU) vagy (MENU)
A DVD menü menüpontjainak
kiválasztása*1
Fejegység:
(1) (b), (2) (B), (3) (V), (4) (v) a kurzor mozgatásához,
majd nyomja meg a (6) (u) gombot a kiválasztáshoz.
1
Távvezérlő:
</M/m/,/számgombok a kurzor mozgatásához, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot a kiválasztáshoz.
A főműsor nyelvének,
Távvezérlő:
hangformátumának, hangcsatornájának (AUDIO) többször, a kívánt elem megjelenéséig.
kiválasztása (27. oldal)*1
A szinkronfelirat kikapcsolása vagy
nyelvének módosítása*1
Távvezérlő:
(SUBTITLE) többször, a kívánt elem megjelenéséig*2
A kameraállás módosítása*1
Távvezérlő:
(ANGLE) többször, a kívánt kameraállás szám megjelenéséig
Album (mappa) átugrása*3
Fejegység:
(3) (ALBM –), (4) (ALBM +)
Albumok (mappák) folyamatos
léptetése*3
Fejegység:
(tartsa nyomva) (3) (ALBM –), (4) (ALBM +)
*1 Lehetnek olyan lemezek, melyeknél nem elérhető.
*2 Ha 4 számjegyű kód jelenik meg, a nyelv kiválasztása a megfelelő kód beírásával történik (57. oldal).
*3 DivX, MPEG-4 lejátszásakor.
16
Megjegyzés a DivX, MPEG-4 lejátszásról
Ha a lemezen többféle fájltípus található, a készülék csak a kiválasztott fájltípust (audio, mozgókép, kép) játssza
le.
DivX, MPEG-4 videofájlok lejátszásához egy ilyen lemezről, nyomja meg lejátszás közben a
gombot, válassza
ki a „LIST UP VIDEO FILES” opciót, majd válassza ki a kívánt fájlt (33. oldal).
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Audiolemezek lejátszása
A lemeztől függően egyes funkciók működése korlátozott vagy a megszokottól eltérő lehet.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
Z
SOURCE / OFF
OFF
u
u
1
Helyezze be a lemezt (feliratos oldallal felfelé).
A lejátszás önműködően megkezdődik.
Ha a lejátszás nem kezdődik meg, nyomja meg a u gombot.
A lejátszás leállítása
Tartsa nyomva 1 másodpercig a (SOURCE/OFF) gombot.
A távvezérlőn az (OFF) gombot használja.
A lemez kivétele
Nyomja meg a Z gombot.
Megjegyzés
A készülék nem támogatja a DTS-formátumú lemezeket. DTS-formátum esetén a lejátszott hang nem
hallható.
folytatás a következő oldalon t
17
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
További lejátszási műveletek
.m/M>
u
</M/m/,
.m/M>
ALBM
Funkció
u
Gombnyomás
Szünet, lejátszás folytatása szünet után
u
Műsorszám átugrása
.m (<)/M> (,)
Gyorskeresés hátra, előre a
műsorszámon belül
.m/M> (tartsa nyomva)
Album átugrása*
Fejegység:
(3) (ALBM –, (4) (ALBM +)
Távvezérlő:
M/m
Albumok folyamatos léptetése*
Fejegység:
(3) (ALBM –), (4) (ALBM +) (tartsa nyomva)
Távvezérlő:
M/m (tartsa nyomva)
* MP3, WMA, AAC lejátszásakor.
Lejátszás USB-eszközrõl
Az USB-eszköz kompatibilitásának részleteit lásd a támogatási honlapon.
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
• Az USB-szabványnak megfelelő MSC (háttértár) és MTP (adatátviteli protokol) típusú USBeszközök használhatók.
• A megfelelő kódolási eljárás MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), DivX (.avi) és
MPEG-4 (.mp4).
• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok mentése.
Megjegyzések
• Az USB-eszközt a motor beindítása után csatlakoztassa.
Az USB-eszköztől függően meghibásodás vagy sérülés következhet be, ha a motor beindítása előtt
csatlakoztatja.
• Egy nagyméretű fájl lejátszása hosszabb időt vehet igénybe.
18
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
OFF
SOURCE / OFF
SRC
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB
csatlakozóhoz.
A lejátszás önműködően megkezdődik.
Ha az USB-eszköz már csatlakoztatva van, nyomja meg a
(SOURCE/OFF) gombot többször, az „USB”
megjelenéséig. A lejátszás megkezdődik.
A távvezérlővel
Használja az (SRC) gombot a (SOURCE/OFF) gomb helyett.
A lejátszás leállítása
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF) gombot 1 másodpercig.
A távvezérlőn az (OFF) gombot nyomja meg.
Az USB-eszköz leválasztása
Állítsa le a lejátszást, majd húzza ki.
Ne húzza ki lejátszás közben, mert az USB-eszközön lévő adatok megsérülhetnek.
A Quick-BrowZer funkcióról
A Quick-BrowZer funkció lehetővé teszi egy műsorszám egyszerű megkeresését a sok albumot,
műsorszámot tartalmazó USB-eszközön. A részleteket lásd a „Műsorszámok, képek, videofájlok
listázása — Quick-BrowZer” szakaszban a 32. oldalon.
A ZAPPIN funkcióról
A ZAPPIN funkció lehetővé teszi műsorszámok egyszerű keresését, például véletlen sorrendű vagy
ismétléses lejátszási módban. A részleteket lásd a „Műsorszámok keresése műsorszámrészlet
hallgatásával — ZAPPIN™” szakaszban 33. oldalon.
Megjegyzések
• Ne használjon olyan nehéz vagy nagy USB-eszközöket, amelyek a rázkódástól leeshetnek, vagy a
csatlakozásuk kilazulhat.
• Ne válassza le az előlapot amikor az USB-eszköz lejátszása folyamatban van, mert az adatok megsérülhetnek.
• Ez a készülék nem ismeri fel az USB-elosztón (USB-hub) keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
• Ha az USB-eszközön többféle fájltípus található, csak a kiválasztott fájltípust (audio, mozgókép, kép) játssza le a
készülék. Ha egy ilyen USB-eszközről DivX, MPEG-4 videofájlt vagy JPEG képfájlt szeretne lejátszani, lejátszás
közben nyomja meg a
gombot, válassza ki a kívánt fájltípust (mozgókép, kép), majd a kívánt fájlt (33. oldal).
19
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Lejátszás iPod-ról
Az iPod kompatibilitásának részleteit lásd „Az iPod-ról” szakaszban (51. oldal) vagy látogassa meg a
támogatási honlapot.
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
Ebben az útmutatóban az „iPod” egy általános elnevezés az iPod és iPhone iPod funkcióira, kivéve, ha
a szöveg vagy ábra ennek ellenkezőjét hangsúlyozza.
SOURCE / OFF
OFF
ENTER
M/m
SRC
MODE
Vezérlőtárcsa MODE
1
2
VOL
Csökkentse le a hangerőt a vezérlőtárcsa forgatásával.
Csatlakoztassa az iPod-ot az USB
csatlakozóhoz.
Ajánlott a külön megvásárolható RC-200IPV USB
csatlakozóvezeték használata.*1
Az iPod képernyőjén*2 megjelenik a következő kijelzés,
majd megkezdődik az utoljára lejátszott elem lejátszása.
Ha egy iPod már csatlakoztatva van, nyomja meg
többször a (SOURCE/OFF) gombot az „USB”
megjelenéséig. (Az iPod felismerésekor megjelenik az
„IPD” felirat.)
*1 Videolejátszásra alkalmas iPod-ról videolejátszáshoz az RC200IPV használata szükséges.
*2 Elképzelhető, hogy nem jelenik meg iPod touch vagy iPhone
csatlakoztatásakor, vagy ha az iPod utolsó lejátszáskor utas
vezérlés módban volt használva.
3
Nyomja meg többször a (MODE) gombot a kívánt lejátszási mód
megjelenéséig.
Az üzemmód a következők szerint változik:
RESUMING*1 t ALBUM t TRACK t GENRE t PLAYLIST t ARTIST t
PODCAST*2.
*1 Csak akkor jelenik meg, ha a csatlakoztatott iPod-on a lejátszás folyamatban van.
*2 Az iPod beállításaitól függően elképzelhető, hogy nem jelenik meg.
20
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
4
Állítsa be a hangerőt a vezérlőtárcsa forgatásával.
A távvezérlővel
Használja az (SRC) gombot a (SOURCE/OFF) helyett, és a (VOL) +/– gombot a vezérlőtárcsa helyett.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot egy másodpercre.
A távvezérlőn az (OFF) gombot nyomja meg.
Video lejátszása video funkcióval rendelkező iPod-ról
1
2
3
4
Lejátszás közben nyomja meg a
gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a „VIDEO” opciót, majd nyomja meg.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt lejátszási módot, majd nyomja meg.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt videot, majd nyomja meg.
A távvezérlőn használja a M/m gombokat a vezérlőtárcsa forgatása helyett, és nyomja meg az
(ENTER) gombot a vezérlőtárcsa megnyomása helyett.
Az iPod leválasztása
Állítsa le a lejátszást, majd húzza ki.
Ne húzza ki lejátszás közben, mert az iPod adatai megsérülhetnek.
A folytatásos módról
Ha lejátszást végző iPod csatlakoztatva van a fogadóaljzat csatlakozóhoz, a készülék folytatásos
lejátszás módra kapcsol és a lejátszás megkezdődik az iPod-on beállított módban.
Folytatásos módban az (1) (REP) és (2) (SHUF) gombok nem működnek.
A Quick-BrowZer funkcióról
A Quick-BrowZer funkció lehetővé teszi egy elem egyszerű keresését, ha az iPod sok kategóriát vagy
műsorszámot tartalmaz. A részleteket lásd a „Műsorszámok, képek, videofájlok listázása — QuickBrowZer” szakaszban a 32. oldalon.
A ZAPPIN funkcióról
A ZAPPIN funkció lehetővé teszi műsorszámok egyszerű keresését, például véletlen sorrendű vagy
ismétléses lejátszási módban. A részleteket lásd a „Műsorszámok keresése műsorszámrészlet
hallgatásával — ZAPPIN™” szakaszban 33. oldalon.
Figyelmeztetés az iPhone-ról
Ha iPhone készüléket csatlakoztat az USB-csatlakozón keresztül, a telefon hangerejét az iPhone-ról vezérelheti.
A hívás utáni nagyon magas hangerő elkerüléséhez ne növelje a hangerőt a készüléken telefonhívás közben.
Megjegyzések
• Külső készülék csatlakoztatásakor az AUX bemeneti csatlakozóhoz (előlap) nem választható ki az USBcsatlakozóhoz csatlakoztatott iPod.
• Ne válassza le az előlapot, ha a lejátszás az iPod-on folyamatban van, különben az adatok megsérülhetnek.
• A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón (USB-hub) keresztül csatlakoztatott iPod készüléket.
Hasznos tanácsok
• Ha a gyújtáskapcsoló ACC helyzetben van és a készülék be van kapcsolva, akkor az iPod töltődik.
• Ha az iPod készüléket lejátszás közben választja le, a „NO DEV” üzenet jelenik meg a készülék kijelzőjén.
21
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
RDS
Haladó mûveletek — Rádió
Állomások tárolása és vétele
Figyelem!
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási
üzemmódot.
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Kijelzett elemek
Önműködő tárolás — BTM
1
Nyomja meg többször az (SRC)
gombot, amíg a fejegységen
megjelenik a „TUNER” felirat.
A hullámsáv módosításához nyomja meg
többször a (MODE) gombot. Az FM1, FM2,
FM3, MW vagy LW közül választhat.
2
Nyomja meg a (SYSTEM SETUP)
gombot.
Megjelenik a rendszermenü.
3
A M/m gombokkal válassza ki a „BTM”
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a számgombokon
((1)–(6)).
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
A fejegységen
Használja a (SOURCE/OFF) gombot az (SRC) helyett,
és tartsa nyomva a vezérlőtárcsát a (SYSTEM SETUP)
megnyomása helyett, forgassa a vezérlőtárcsát a M/
m, megnyomása helyett, valamint nyomja meg a
vezérlőtárcsát az (ENTER) megnyomása helyett.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva a
számgombok ((1)–(6)) egyikét
mindaddig, míg a „MEM” jelzés meg
nem jelenik a készülék kijelzőjén.
A memóriahely száma megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
B
C
A Hullámsáv, funkció
B TA/TP*1
C Frekvencia*2 (műsornév), memóriahely
száma, óra, RDS adatok
*1 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” villog. Ha
*
2
közlekedési híreket is sugárzó állomást hallgat, a
„TP” világít.
RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
RDS funkciók
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
Hasznos tanács
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (23. oldal).
PTY (műsortípusok)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
Tárolt rádióadók kiválasztása
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
1
22
A
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Az AF és a TA funkció használata
Az AF/TA beállításai az alábbi sorrendben
jelennek meg.
AF-ON: az AF bekapcsolása, a TA kikapcsolása.
TA-ON: a TA bekapcsolása, az AF kikapcsolása.
AF, TA-ON: az AF és TA bekapcsolása.
AF, TA-OFF: az AF és TA kikapcsolása.
1
Nyomja meg az (AF/TA) gombot , míg a
kívánt funkció meg nem jelenik.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból a
helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a
kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat
is.
2
3
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora
megszakad).
Hasznos tanács
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása
— REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az
adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „REG-OFF”
beállítást (46. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá
az egyes számgombokhoz.
Tartsa nyomva az (AF/TA) (PTY)
gombot a fejegységen FM vétel
közben.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a műsortípust.
Nyomja meg a vezérlőtárcsát.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás), FINANCE
(pénzügyi hírek), CHILDREN (gyermekműsor),
SOCIAL A (társadalmi ügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (telefonos műsor), TRAVEL
(utazás), LEISURE (szórakozás), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (country zene), NATION M (nemzeti
zene), OLDIES (régi slágerek), FOLK M
(népzene), DOCUMENT (dokumentum műsor)
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik azokban az országokban
vagy régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
rendszer beállítás menüben (45. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
23
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Haladó mûveletek — lemezek
Ezt a fejezetet az alábbi szakaszokra bontva
tárgyaljuk.
• Képlejátszásra vonatkozó műveletek*
t 24–30. oldal
• Kép-* és hanglejátszásra vonatkozó
közös műveletek
t 30–33. oldal
PBC funkciók használata —
lejátszásvezérlés
A PBC menü interaktív módon segít a
vezérlésben, ha PBC kompatibilis VCD-lemezt
játszik le.
1
Nyomja meg a (VISUAL SETUP)
gombot, amikor a készülék ki van
kapcsolva.
Megjelenik a képbeállító menü.
2
A M/m gombbal válassza ki a
(CUSTOM SETUP) opciót, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelenik az egyéni beállítómenü.
3
A M/m gombbal válassza ki a „PBC”
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
4
A M/m gombbal válassza ki az „ON”
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
• Hanglejátszásra vonatkozó műveletek
t 33. oldal
* A JPEG fájlokra vonatkozó műveleteket is beleértve.
JPEG fájlok megjelenítése
Ezzel a készülékkel diavetítést készíthet JPEG
képfájlokból. A vetítés önműködően elindul,
amikor behelyezi a megfelelő lemezt, vagy
megnyomja a u gombot. A lejátszás
elindításának módját lásd a „Videolemezek
lejátszása” című fejezet 1–3. lépéseiben, a 15.
oldalon.
További lejátszási műveletek
5
6
Indítsa el a PBC rendszerű VCD-lemez
lejátszását.
A PBC menü megjelenik.
A számgombokkal válassza ki a kívánt
menüelemet, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
Funkció
Gombnyomás
A kép elforgatása
Távvezérlő:
</, (90° elforgatás)
7
Kép átugrása
.m/M>
Az előző kijelzéshez a O gombbal térhet vissza.
Album átugrása
Fejegység:
(3) (ALBM –)/
(4) (ALBM +)
Lejátszás PBC funkció nélkül
Albumok
Fejegység:
folyamatos léptetése (tartsa nyomva) (3)
(ALBM –), (4)
(ALBM +)
Megjegyzések
• A nagyméretű képek elforgatása hosszabb időt vesz
igénybe.
• A progresszív tömörítésű JPEG fájlok nem
jeleníthetők meg.
• Ha a lemezen többféle fájltípus található, csak a
kiválasztott fájltípust (audio, mozgókép, kép) játssza
le a készülék. Ha egy ilyen lemezről JPEG képfájlt
szeretne lejátszani, lejátszás közben nyomja meg a
gombot, válassza ki a „LIST UP IMAGE FILES”
opciót, majd a kívánt fájlt (33. oldal).
1
Az interaktív vezérléshez kövesse a
menüben található utasításokat.
Válassza ki a „PBC: OFF” opciót a
megjelenítési beállítások menüben,
majd indítsa el a VCD lejátszását.
A lejátszás megkezdődik. A PBC menü nem
jelenik meg lejátszás közben.
Megjegyzések
• A menü elemei és a műveletek a lemeztől függően
eltérhetnek.
• PBC lejátszás közben a műsorszám sorszáma, a
lejátszás ideje stb. nem jelenik meg a lejátszási mód
menüben (25. oldal).
• PBC funkciók nélküli lejátszás közben a
lejátszásfolytatás nem használható.
Hasznos tanács
A PBC lejátszás folytatásához állítsa meg a lejátszást
az (OFF) gombbal, majd nyomja meg a u gombot.
Hasznos tanács
A lejátszandó fájlt a képernyőn megjelenő listából
(Quick-BrowZer) is kiválaszthatja (32. oldal).
24
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
A lejátszási mód menü használata
MPEG-4
A készülék lejátszási mód menüjének
segítségével vezérelheti a lejátszást, vagy
módosíthatja a lejátszás különböző beállításait.
A lejátszási mód menü bekapcsolásához nyomja
meg a (VISUAL SETUP) gombot lejátszás közben.
A menü kikapcsolásához nyomja meg újból a
(VISUAL SETUP) gombot.
Megjegyzések
• Audiolemez lejátszása közben a (VISUAL SETUP)
nem használható.
• JPEG-lejátszás közben a (VISUAL SETUP) csak
teljes képernyős megjelenítés esetén használható.
Hasznos tanács
Ha a lejátszás megállítása után megnyomja a
(VISUAL SETUP) gombot, a videobeállító menü
megjelenik (a képernyőn), ahol beállíthatja a kijelzés
nyelvét, a hang paramétereit stb. (40. oldal).
A lejátszási mód menü elemei
A </M/m/,/számgombokkal válasszon
menüpontot, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
Az előző kijelzésre a
gombbal kapcsolhat
vissza.
A részleteket lásd a feltüntetett oldalakon.
TITLE, TRACK 32
A kívánt tétel, jelenet vagy műsorszám
kiválasztása.
ALBUM 32
A kívánt album vagy mappa kiválasztása.
MPEG-4
CHAPTER 32
A kívánt fejezet kiválasztása.
Példa: DVD-lemez lejátszása esetén
B C D EF
A
12(67)
018(034)
T 1:35:55
PLAY
DVD VIDEO
G
1:ENGLISH
OFF
1:ENGLISH
2:FRENCH
3:SPANISH
SUBTITLE
Select :
I
IMAGE 32
A kívánt kép kiválasztása.
FILE 32
A kívánt videofájl kiválasztása.
H
ENTER
MPEG-4
TIME 32
A lejátszásból eltelt idő ellenőrzése; időkód
beírása.
J
A A lejátszási mód menü elemei
A részleteket lásd a „Lejátszási mód menü
elemei” című fejezetben a 25. oldalon.
B DVD: tétel száma, összes tétel
VCD: műsorszám száma, összes
műsorszám*1
JPEG: album száma, összes album
DivX, MPEG-4: album (mappa) száma,
összes album
C DVD: fejezet száma, összes fejezet
JPEG: kép száma, összes kép
DivX, MPEG-4: fájl száma, összes fájl
D Lejátszásból eltelt idő*2
E Formátum
F Lejátszási funkció (PLAY N, PAUSE X
stb.)
G Jelenlegi beállítás
H Egyéb beállítások
I A kiválasztott menüpont
J Kiválasztott elem neve és/vagy a működtetést
segítő információk
MPEG-4
AUDIO 16, 27
A műsor nyelvének, hangformátumának,
hangcsatornájának módosítása; a program
formátum ellenőrzése.
MPEG-4
SUBTITLE 16
A szinkronfelirat ki- vagy bekapcsolása/a
szinkronfelirat nyelvének beállítása.
ANGLE 16
A kameraállás módosítása.
*
CENTER ZOOM 28
A kép nagyítása.
MPEG-4
*1 PBC-funkcióval ellátott VCD-lemez lejátszása
közben (24. oldal) nem jelenik meg kijelzés.
*2 JPEG-lejátszás közben nem jelenik meg kijelzés.
folytatás a következő oldalon t
25
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
A pillanatnyi fejezet eltelt játékideje.
• C– **:**:**
A pillanatnyi fejezetből hátralévő idő.
REPEAT 31
Tétel, fejezet, műsorszám, album, kép,
videofájl ismételt lejátszása.
MPEG-4
SHUFFLE 31
Fejezetek, műsorszámok, képek, videofájlok
véletlen sorrendű lejátszása.
MPEG-4
*
PICTURE EQ 28
A képminőség beállítása.
MPEG-4
* Kivéve a VR-formátumú DVD-R, DVD-R DL, DVDRW lemezeket.
Hasznos tanács
Ha a „REPEAT” vagy „SHUFFLE” funkciót
bekapcsolta, vagy az „ANGLE” funkció rendelkezésre
áll, a jelölőnégyzet zöld színű (pl.
t
). Előfordulhat azonban, hogy akkor sem
tudja kiválasztani az adott jelenet kameraállását, ha a
jelölőnégyzet zöld.
A lemez idõ- és szöveges
információinak ellenõrzése
VCD-lejátszás
(Csak 1.0, 1.1 verzió lejátszása vagy 2.0 verzió
PBC-funkciók nélküli lejátszása esetén.)
• T **:**
A pillanatnyi műsorszám eltelt játékideje.
• T– **:**
A jelenlegi műsorszámból hátralévő idő.
• D **:**
A pillanatnyi lemez eltelt játékideje.
• D– **:**
A jelenlegi lemezből hátralévő idő.
JPEG-lejátszás
• Album száma, összes album
• Kép száma, összes kép
DivX, MPEG-4 lejátszás
• Album (mappa) száma, összes album
• Fájl száma, összes fájl
• T **:**
A pillanatnyi fájl eltelt játékideje.
A szöveges információk ellenőrzése
Ellenőrizheti a JPEG, DivX, MPEG-4 fájlok
szöveges információit (album, kép neve stb.).
Album, kép, mappa, fájl szám
037(325)
MPEG-4
Az időinformációk ellenőrzése
Video- vagy képlejátszás közben ellenőrizheti a
pillanatnyi tétel, fejezet, műsorszám stb. eltelt és
hátralévő játékidejét.
1
Lejátszás közben nyomja meg
többször a (DSPL) gombot.
Megjelennek a lejátszási információk.
Image name
Szöveges
Idő információk
T
1:01:57
* A „NO TEXT” felirat jelenik meg, ha nincs szöveges
információ.
A szöveges információk a pillanatnyi
formátumtól függően eltérhetnek.
2
Nyomja meg többször a (DSPL)
gombot az idő információk váltásához.
Az időinformáció a lemeztől, formátumtól
függően eltérő lehet.
26
DVD playback
• T **:**:**
A pillanatnyi tétel eltelt játékideje.
• T– **:**:**
A jelenlegi tételből hátralévő idő.
• C **:**:**
JPEG lejátszás
• Album neve (ha az album száma látható)
• Kép neve (ha a kép száma látható)
DivX, MPEG-4 lejátszás
• Album (mappa) neve (ha az album (mappa)
száma látható)
• Fájl neve (ha a fájl száma látható)
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
A hangbeállítások módosítása
1
Megjegyzés
A készülék nem támogatja a DTS-formátumú
lemezeket. DTS-formátum esetén a lejátszott hang
nem hallható.
Hangcsatorna
TRACK NAME
ALBUM NAME
ARTIST NAME
A műsor nyelvének, a hang
formátumának
kiválasztása
Ha a DVD-lemez többnyelvű felvételt tartalmaz,
választhat a rendelkezésre álló nyelvek közül. Ha
többféle hangformátumot (pl. Dolby Digital)
tartalmazó DVD-, DivX-lemezt játszik le,
kiválaszthatja a kívánt formátumot.
1
Lejátszás közben az (AUDIO) gomb
megfelelő számú megnyomásával
válassza ki a kívánt hangcsatornát,
nyelvet, formátumot.
A műsor nyelve a hangformátum*
1:ENGLISH Dolby D
Kiválaszthatja a műsor nyelvét (a lemezen
rendelkezésre álló nyelvek közül).
Ha 4 számjegyű kód jelenik meg, a nyelv
kiválasztása a megfelelő kód beírásával
történik (57. oldal).
Ha egy nyelv többször szerepel, a műsort az
adott nyelven többféle hangformátummal
vették fel a lemezre.
A hangcsatorna kiválasztása
MP3
0003/1000
3:17
ST
SHUF
Megjegyzés
Lehetnek olyan lemezek, melyeknél a hangbeállítások
nem módosíthatók.
Hasznos tanács
A videolemezek beállításait a lejátszási mód menü
„AUDIO” menüpontjában is módosíthatja (25. oldal).
A hangformátum ellenőrzése
Ellenőrizheti a hangcsatornák számát és
helyzetét az éppen lejátszott DVD VIDEO
lemezen.
1
* DivX-lejátszás esetén a hangformátum és
csatorna jelzése (pl. „MP3”) megjelenik.
Lejátszás közben az (AUDIO) gomb
megfelelő számú megnyomásával
válassza ki a kívánt csatornát.
Példa: MP3-lejátszás közben
2
Lejátszás közben nyomja meg
többször a (VISUAL SETUP) gombot.
Megjelenik a lejátszási mód menü.
A M/m gombbal válassza ki az
(AUDIO) opciót.
Megjelenik a hangformátum.
Pillanatnyi hangformátum*
12(67)
018(034)
T 1:35:55
1:ENGLISH Dolby D
PLAY
DVD VIDEO
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
LFE
LS
R
RS
MPEG-4
VCD, CD, MP3, WMA, AAC, MPEG-4
lejátszása közben kiválaszthatja, hogy a jobb
vagy a bal csatorna műsorát kívánja-e a két első
hangsugárzón keresztül meghallgatni.
Az alábbi lehetőségek közül választhat.
STEREO (ST): normál sztereó hang
(alapbeállítás)
1/L (L): bal csatorna (mono)
2/R (R): jobb csatorna (mono)
Pillanatnyi csatornák
* A lemeztől függően a „PCM”, „DOLBY DIGITAL” stb.
jelenhet meg.
A betűk a hangcsatornák kijelzésnél a következő
hangkomponenseket (és azok helyzetét) jelzik:
: első (bal)
: első (jobb)
: középső
: hátsó (bal)
: hátsó (jobb)
: hátsó (mono): a Dolby Surround
processzorral feldolgozott jel vagy a
Dolby Digital jel hátsó komponense
: mélyhang csatorna
folytatás a következő oldalon t
27
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
A hangformátum neve és a csatornaszámok a
következőknek megfelelően jelennek meg.
Példa: 5.1-csatornás Dolby Digital
Hátsó komponens × 2
Nagyíthatja a képeket. Lejátszás közben nyomja
meg a (VISUAL SETUP) gombot.
Megjelenik a lejátszási mód menü.
7
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Első komponens × 2 +
Középső komponens × 1
12(67)
018(034)
T 1:35:55
Mélyhang
komponens × 1
A lejátszási mód menü kikapcsolásához nyomja
meg a (VISUAL SETUP) gombot.
A hangkimenet jelszintjének
beállítása — DVD-szint
Módosíthatja a Dolby Digital formátum kimeneti
jelszintjét annak érdekében, hogy csökkentse a
hangerőkülönbséget a lemez és műsorforrás
között.
1
2
Lejátszás közben nyomja meg a
(SYSTEM SETUP) gombot.
A rendszermenü megjelenik a készülék
kijelzőjén.
A M/m gombbal válassza ki a „DVDLEVEL” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
3
A m gombbal állítsa be az „ADJST-ON”
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
4
A M/m gombbal válassza ki a „DOLBYADJ” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
5
A M/m gombbal állítsa be a kimeneti
jelszintet.
A kimeneti jelszint –10 és +10 közötti
tartományban állítható be.
A M/m gombbal válassza ki a
(CENTER ZOOM) opciót, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
Megjelenik az érvényes beállítás.
PLAY
DVD VIDEO
x1
x1
x1.6
8
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
opciót (× 1, × 1.6*), majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
* A kép szemcsézetté válhat.
A kép nagyítva jelenik meg.
A lejátszási mód menü elrejtéséhez nyomja meg
a (VISUAL SETUP) gombot.
A kép görgetéséhez nyomja meg a </M/m/,
gombot.
Az eredeti méret visszaállításához válassza ki a
„× 1” beállítást a 3. lépésben.
Megjegyzések
• Lehetnek olyan lemezek, melyeknél a nagyítási
funkció nem használható.
• A lejátszás folytatásakor a kép mérete újból az
eredeti lesz.
• Ha visszatért a lemezmenühöz, a nagyítás
kikapcsol.
A képminõség beállítása
— Picture EQ
MPEG-4
Kiválaszthatja a jármű belső megvilágításához
illeszkedő képminőséget.
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A beállítás megtörtént.
1
A rendszerbeállító menü kikapcsolásához
nyomja meg a (SYSTEM SETUP) gombot.
2
6
A fejegységen
Tartsa nyomva a vezérlőtárcsát a (SYSTEM SETUP)
megnyomása helyett, forgassa a vezérlőtárcsát a M/m
megnyomása helyett, nyomja meg a vezérlőtárcsát az
(ENTER) megnyomása helyett.
Képek nagyítása
MPEG-4
28
Lejátszás közben nyomja meg a
(VISUAL SETUP) gombot.
Megjelenik a lejátszási mód menü.
A M/m gombbal válassza ki a
(PICTURE EQ) opciót, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
Az érvényes beállítás megjelenik.
12(67)
018(034)
T 1:35:55
PLAY
DVD VIDEO
DAYTIME
SUNSET
SHINE
CUSTOM
NORMAL
NORMAL
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
3
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
3
A választási lehetőségek a képbeállító menü
beállításaitól függően eltérhetnek (42. oldal).
A képbeállító menüben a „DISPLAY SETUP”
főmenü „PICTURE EQ” menüpontjának
beállításától függően az alábbi lehetőségek
választhatók.
AUTO: az éjszakai és nappali opció önműködő
átkapcsolása, attól függően, hogy a jármű
világítása be van-e kapcsolva.
LIGHT ON: az éjszakai üzemmód beállítási
lehetőségeinek megjelenítése.
LIGHT OFF: a nappali üzemmód beállítási
lehetőségeinek megjelenítése.
A következő beállítási lehetőségek állnak
rendelkezésre.
Az összes beállítás
NORMAL: normál képminőség.
CUSTOM: felhasználói beállítások (29. oldal).
A „LIGHT ON”/„AUTO” beállítás esetén
(bekapcsolt világítással)
NIGHT: elsötétíti a képernyőt, hogy ne zavarja
Önt az éjszakai vezetésben.
MIDNIGHT: jobban sötétíti el a képernyőt, mint
a „NIGHT” beállítás.
THEATER: világosítja a képernyőt; sötétben
ezzel az opcióval növelheti a háttérfényerőt.
A „LIGHT OFF”/„AUTO” beállítás esetén
(kikapcsolt világítással)
DAYTIME: világos környezetben.
SUNSET: szürkületi fényben.
SHINE: nagyon világos környezetben (pl.
amikor a napfény tükröződik a képernyőn).
USER CUSTOM SETUP
COLOR
BRIGHT
PICTURE EQ
Select :
4
1
2
Lejátszás közben nyomja meg a
(VISUAL SETUP) gombot.
Megjelenik a lejátszási mód menü.
A M/m gombbal válassza ki a
(PICTURE EQ) opciót, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
Megjelenik az érvényes beállítás.
0
0
ENTER
A M/m gombbal válassza ki a
beállítandó képjellemzőt, majd a </,
gombbal állítsa be a.
5
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A lejátszási mód menü elrejtéséhez nyomja meg
a (VISUAL SETUP) gombot.
Lemezek zárolása — Szülõi
felügyelet
*
* Kivéve a VR-formátumú DVD-R, DVD-R DL, DVDRW lemezeket.
Letilthatja egy lemez lejátszását, vagy előre
meghatározott szintű lejátszási korlátozást
állíthat be (például a néző életkora alapján). Ha a
szülői letiltással kompatibilis DVD-lemezt
használ, a korlátozással ellátott jelenetek
kizárásra kerülnek, vagy más jeleneteket játszik
le helyettük a készülék.
A szülői felügyelet bekapcsolása
1
2
A képminőség egyéni beállítása
A „CUSTOM” menü segítségével egyéni
igényeinek megfelelően módosíthatja a
képjellemzőket, és a beállítást tárolhatja a
memóriában. Az egyéni beállítást „LIGHT ON”
és „LIGHT OFF” üzemmódban egyaránt
tárolhatja.
A M/m gombbal válassza ki a
„CUSTOM” opciót, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
3
Nyomja meg a (VISUAL SETUP)
gombot, amikor a készülék ki van
kapcsolva.
Megjelenik a képbeállító menü.
A M/m gombbal válassza ki a
(CUSTOM SETUP) opciót, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelenik az egyéni beállítómenü.
A M/m gombbal válassza ki a
„PARENTAL CONTROL” opciót, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a választható opciók.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL :
SLIDE SHOW TIME :
MULTI-DISC RESUME :
USB RESUME :
PLAY LIST PLAY :
PBC :
DivX VOD
DivX DEACTIVATION :
OFF
OFF
ONt
PLAYERt
PASSWORDt
ON
folytatás a következő oldalon t
29
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
4
5
A M/m gombbal válassza ki az „ON t”
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
Megjelenik a jelszóbeíró képernyő.
5
PARENTAL CONTROL
CUSTOM SETUP
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
PARENTAL CONTROL:
LEVEL :
STANDARD :
A számgombokkal adja meg a jelszót,
majd nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelenik a jóváhagyást kérő ablak.
A megerősítéshez adja meg ismét a
jelszót a számgombokkal, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
A beállítás megtörtént.
Ha a beírt karaktert törölni szeretné, nyomja meg
a (CLEAR) gombot.
Az előző kijelzésre a
gombbal kapcsolhat vissza.
A képbeállító menü kikapcsolásához nyomja
meg a (VISUAL SETUP) gombot.
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
területet, melyre alkalmazni szeretné a
korlátozást, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A világrész kiválasztása megtörtént.
Az „OTHERS t” kiválasztásakor adja meg
a területkódot „A választható nyelvek listája”
(57. oldal) alapján, a számgombokkal.
7
A M/m gombbal válassza ki a „LEVEL”
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
Megjelennek a választható beállítások.
A szülői felügyelet kikapcsolása
CUSTOM SETUP
A fenti 4. lépésben válassza ki az „OFF”
beállítást, és írja be a jelszót.
Miután a szülői felügyeletet kikapcsolta, a
„Parental control canceled” felirat jelenik meg.
PARENTAL CONTROL:
LEVEL :
STANDARD :
A jelszó módosítása
A fenti 4. lépésben válassza ki a „PASSWORD
t” opciót, és írja be a jelszót, majd az új jelszót,
végül ismét az új jelszót (megerősítés).
A terület és a film korlátozási
szintjének beállítása
A terület és a film korhatár értékének
függvényében beállíthatja a korlátozási szintet.
1 Nyomja meg a (VISUAL SETUP)
gombot, amikor a készülék ki van
kapcsolva.
Megjelenik a képbeállító menü.
2 A M/m gombbal válassza ki a
(CUSTOM SETUP) opciót, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelenik az egyéni beállítómenü.
3 A M/m gombbal válassza ki a
„PARENTAL CONTROL” funkciót,
majd nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a választható opciók.
4 A M/m gombbal válassza ki a „PLAYER
t” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
Ha korábban már bekapcsolta a szülői letiltás
funkciót, megjelenik a jelszóbeviteli képernyő.
A beállítás megváltoztatásához adja meg a
jelszót, majd nyomja meg az (ENTER) gombot.
8:
USA
USA
OTHERSt
6
6
30
A M/m gombbal válassza ki a
„STANDARD” opciót, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a választható opciók.
8:
1: G
2:
3: PG
4: PG-13
5:
Minél kisebb a szám, annál szigorúbb a
korlátozás.
8
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
korlátozási szintet, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
A beállítás befejeződött.
Az előző kijelzésre a
gombbal kapcsolhat vissza.
A képbeállító menü kikapcsolásához nyomja
meg a (VISUAL SETUP) gombot.
Ismételt és véletlen lejátszás
MPEG-4
1
Lejátszás közben nyomja meg többször
az (1) (REP) vagy (2) (SHUF) gombot a
készüléken, amíg a kívánt opció
megjelenik.
Az ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszás
megkezdődik.
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Az adott lemez vagy formátum függvényében az
alábbi ismétlési opciók közül választhat.
Lemez,
formátum
Opciók
OFF
TITLE: a pillanatnyi tétel
ismétlése.
CHAPTER: a pillanatnyi
fejezet ismétlése.
*1
OFF
TRACK: a pillanatnyi
műsorszám ismétlése.
OFF
TRACK: a pillanatnyi
műsorszám ismétlése.
ALBUM: a pillanatnyi album
ismétlése.
Megjegyzések
• Ha visszatér a lemezmenühöz az ismételt vagy
véletlen sorrendű lejátszás kikapcsol.
• Az ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszás nem
állítható be a lemezmenüben.
Kiválasztás a lejátszási mód
menüből
MPEG-4
1
2
MPEG-4
12(67)
018(034)
T 1:35:55
Opciók
*
2
*1
OFF
TITLE: a pillanatnyi tétel
fejezeteinek véletlen sorrendű
lejátszása.
OFF
DISC: a pillanatnyi lemez
műsorszámainak véletlen
sorrendű lejátszása.
OFF
ALBUM: a pillanatnyi album
(mappa) műsorszámainak,
képeinek, videofájljainak
lejátszása véletlen sorrendben.
PLAY
DVD VIDEO
OFF
CHAPTER
TITLE
OFF
3
A lemez vagy formátum függvényében az alábbi
véletlen sorrendű lejátszási opciók közül választhat.
Lemez,
formátum
A M/m gombbal válassza ki a
vagy
opciót, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
OFF
IMAGE: a pillanatnyi kép
ismétlése.
ALBUM: a pillanatnyi album
ismétlése.
OFF
FILE: a pillanatnyi videofájl
ismétlése.
ALBUM: a pillanatnyi album
(mappa) ismétlése.
Lejátszás közben nyomja meg a
(VISUAL SETUP) gombot.
Megjelenik a lejátszási mód menü.
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
Az ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszás
megkezdődik.
Nyomja meg a (VISUAL SETUP) gombot a
lejátszási mód menü elrejtéséhez.
Közvetlen keresés
MPEG-4
A tétel vagy fejezetet számának stb. beírásával
gyorsan megkeresheti a kívánt műsorrészletet.
1
Lejátszás közben a számgombokkal
adja meg a tétel, műsorszám, fejezet
stb. sorszámát, és nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A lejátszás a kiválasztott helyzettől kezdődik.
folytatás a következő oldalon t
MPEG-4
*1 Csak 1.0, 1.1 VCD verzió lejátszása vagy 2.0 VCD
verzió PBC-funkciók nélküli lejátszása esetén.
*2 Kivéve a VR-formátumú DVD-R, DVD-R DL, DVDRW lemezeket.
Az „OFF” beállítással normál lejátszásra kapcsolhat.
31
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
3
Kiválasztás a lejátszási mód
menüből
MPEG-4
A lemez vagy formátum függvényében az alábbi
keresési opciók közül választhat.
Lemez,
formátum
4
Elemek
TITLE
Lejátszás a kiválasztott tételtől.
CHAPTER
Lejátszás a kiválasztott
fejezettől.
TIME
Lejátszás az időkóddal
megadott helyzettől kezdve.
*
TRACK
Lejátszás a kiválasztott
műsorszámtól.
ALBUM
Lejátszás a kiválasztott
albumtól.
IMAGE
Lejátszás a kiválasztott képtől.
MPEG-4
ALBUM
Lejátszás a kiválasztott
albumtól (mappától).
FILE
Lejátszás a kiválasztott fájltól.
2
Mûsorszámok, képek, videofájlok
listázása — Quick-BrowZer
Műsorszám, kép, videofájl
kiválasztása
MPEG-4
A képernyőn megjelenő listából kiválaszthatja a
lejátszani kívánt műsorszámot, képet, videofájlt.
Ez a funkció különösen akkor lehet hasznos, ha
MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX, MPEG-4
formátumú lemezt vagy sok albumot,
műsorszámot stb. tartalmazó USB-eszközt
játszik le.
1
ST
ROOT
MUSIC FOLDER
01 TRACK 01
02 TRACK 02
03 TRACK 03
04 TRACK 04
05 TRACK 05
PLAY
DVD VIDEO
Az előző vagy következő oldalra lépéshez
nyomja meg a </, gombot.
A felső szintre lépéshez nyomja meg a
gombot.
2
32
MP3
0003/1000
3:17
LIST UP VIDEO FILES
LIST UP IMAGE FILES
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
elemet, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
A zárójelben látható szám a kiválasztott
keresési elem összes számát jelenti.
Lejátszás közben nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az éppen lejátszott elem
kategóriáinak vagy fájljainak listája.
TRACK NAME
ALBUM NAME
ARTIST NAME
Lejátszás közben nyomja meg a
(VISUAL SETUP) gombot.
Megjelenik a lejátszási mód menü.
- - (67)
018(034)
T 1:35:55
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A lejátszás megkezdődik a kiválasztott
ponttól.
Nyomja meg a (VISUAL SETUP) gombot a
lejátszási mód menü elrejtéséhez.
* Csak akkor választható, ha a PBC-funkciók
használata nélkül VCD-lemezt játszik le.
1
A számgombokkal írja be a keresett
elem számát vagy az időkódot.
Például, a 2 óra 10 perc 20 másodpercnél
található jelenet kereséséhez írja be a
„21020” számsort.
A beírt szám törléséhez nyomja meg a
(CLEAR) gombot.
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
elemet, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
A lejátszás elkezdődik.
A fejegységen
Forgassa a vezérlőtárcsát a M/m megnyomása
helyett, nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot a </,
helyett, vagy nyomja meg a vezérlőtárcsát az
(ENTER) helyett.
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
A fájltípus kiválasztása
MPEG-4
Ha a lemezen többféle fájltípus is megtalálható, a
készülék csak a kiválasztott fájltípust (audio,
mozgókép, kép) fogja lejátszani. Az alapértelmezés szerinti elsőbbségi sorrend a következő:
audiofájlok, videofájlok, képfájlok (ha a lemezen
videofájlok és képfájlok találhatók, a készülék
csak a videofájlokat játssza le). Beállíthatja, hogy a
készülék mely fájltípust listázza, és a listából
kiválaszthatja a lejátszani kívánt fájlt.
1
2
3
A Műsorszám neve vagy száma,
lemez neve, album neve,
előadó neve
B Formátum
C Műsorszám szám, összes
D Lejátszási állapot (N, X stb.)
E Hangcsatorna
CD, MP3, WMA, AAC lejátszás közben
kiválaszthatja a kívánt hangcsatornát. A
részleteket lásd „A hangcsatorna
kiválasztása” című fejezetben a 27. oldalon.
F Lejátszásból eltelt idő
G Érvényes lejátszási mód
H Album borító kijelzés, háttérkép
Hasznos tanács
A lejátszandó műsorszámokat listából is kiválaszthatja
(Quick-BrowZer) (32. oldal).
Lejátszás közben nyomja meg a
gombot.
A M/m gombbal válassza ki a listázni
kívánt fájltípust, és nyomja meg az
(ENTER) gombot.
Ha az MP3, WMA és AAC fájlokat kívánja
listázni, válassza a „LIST UP AUDIO
FILES” opciót.
Ha a DivX vagy MPEG-4 fájlokat kívánja
listázni, válassza a „LIST UP VIDEO FILES”
opciót.
Ha a JPEG fájlokat kívánja listázni, válassza
a „LIST UP IMAGE FILES” opciót.
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
fájlt, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.
Mûsorszámok keresése mûsorszámrészlet hallgatásával — ZAPPIN™
Megkeresheti a meghallgatni kívánt
műsorszámot a lemezen vagy USB-eszközön
rövid műsorszám-részletek lejátszásával.
Ez a funkció kényelmes, ha például véletlen
sorrendű vagy ismétléses véletlen sorrendű
lejátszási módban keres egy műsorszámot.
1
A fejegységen
Forgassa a vezérlőtárcsát a M/m megnyomása helyett
és nyomja meg a vezérlőtárcsát az (ENTER) helyett.
Az audiolemez információk
Lejátszás közben nyomja meg a (ZAP)
gombot a fejegységen.
A kijelzőn megjelenik a „ZAPPIN” üzenet, és
megkezdődik a következő műsorszám
részletének lejátszása.
A részlet a beállított ideig hallható, majd
hangjelzés hallható és megkezdődik a
következő részlet lejátszása.
Műsorszám
Audiolemez lejátszása közben a képernyőn
ellenőrizheti a lemezre vonatkozó információkat
vagy megjelenítheti az MP3, WMA, AAC fájl
borító képét (Album borító kijelzés)*.
A ZAPPIN módban lejátszott
műsorszám-részletek.
* Az ajánlott méret 240 × 240–960 × 960 képpont.
Példa: MP3-lejátszás közben
A
TRACK NAME
ALBUM NAME
ARTIST NAME
C D
B
MP3
0003/1000
3:17
F
H
E
ST
SHUF
G
2
Nyomja meg a vezérlőtárcsát vagy a
(ZAP) gombot, amikor a meghallgatni
kívánt műsorszám hallható.
A kiválasztott műsorszám lejátszása
megkezdődik normál lejátszással az elejétől.
Egy másik műsorszám kereséséhez ZAPPIN
módban ismételje meg az 1. és 2. lépéseket.
Hasznos tanácsok
• Megváltoztathatja a lejátszási időt (46. oldal), de a
lejátszott műsorszám részlet nem választható ki.
• Kikapcsolhatja a műsorszám részletek közötti
hangjelzést (46. oldal).
33
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Haladó mûveletek — USB-eszközök
Haladó mûveletek — iPod
Lejátszáskor kijelzett elemek
Lejátszáskor kijelzett elemek
A
B
A Műsorforrás
B Műsorszám név, előadó név, album száma*,
albumnév, műsorszám száma, eltelt lejátszási
idő, óra
* Az albumnév csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt
egy másik albumot.
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
A monitoron megjelenő kijelzések részleteit „Az
audiolemez információk” szakaszban (33. oldal).
Megjegyzések
• A kijelzett elemek az USB-eszköztől, a felvételi
formátumtól és a beállításoktól függően eltérőek. A
részletekért látogassa meg a támogatási honlapot.
• A megjeleníthető adatok legnagyobb számai a
következők:
– mappák (albumok): 256,
– fájlok (műsorszámok): 2000.
• Ne hagyja az USB-eszközöket a parkoló járműben,
mert ez üzemzavart eredményezhet.
• A felvett adat mennyiségétől függően időbe telhet a
lejátszás megkezdése.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3, WMA, AAC
fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
• A veszteségmentes tömörítésű fájlok lejátszása
nem támogatott.
Ismételt és véletlen lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg
ismételten az (1) (REP) vagy (2)
(SHUF) gombot a készüléken, amíg a
kívánt opció megjelenik.
Kiválasztás
Funkció
REP-TRACK
Műsorszámismétlés.
REP-ALBUM
Albumismétlés.
SHUF-ALBUM
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
REP-DRIVE*
Meghajtó lejátszása
véletlen sorrendben.
A
B
A Műsorforrás (iPod) kijelzés
B Műsorszám név, előadó név, album név,
műsorszám szám, eltelt lejátszási idő, óra
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tanács
Album, podcast, műfaj, előadó, lejátszási lista
módosításakor az elemszám rövid időre jelenik meg.
Megjegyzés
Elképzelhető, hogy egyes, az iPod-on tárolt
karakterek nem megfelelően jelennek meg.
A lejátszási mód beállítása
1
Lejátszás közben nyomja meg
többször a (MODE) gombot a kívánt
lejátszási mód megjelenéséig.
A mód a következők szerint változik:
Audiolejátszás esetén
ALBUM t TRACK t GENRE t
PLAYLIST t ARTIST t PODCAST*.
Videolejátszás esetén
MOVIE t RENTAL t TV SHOW t
MUSIC VIDEO t PLAYLIST t VIDEO
PODCAST*.
* Az iPod beállításaitól függően elképzelhető, hogy
nem jelenik meg.
Albumok, podcastok, műfajok,
lejátszási listák és előadók átugrása
Funkció
Gombnyomás
Léptetés
Fejegység:
(3) (ALBM –)/
(4) (ALBM +)
Folyamatos
léptetés
Fejegység:
(tartsa nyomva)
(3) (ALBM –), (4)
(ALBM +)
* Ha kettő vagy több meghajtó található az USB-eszközön.
34
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza a „REP-OFF” vagy a
„SHUF-OFF” kijelzést.
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg
ismételten az (1) (REP) vagy (2)
(SHUF) gombot a készüléken
mindaddig, míg a kívánt opció meg
nem jelenik.
Audiolejátszás esetén
Menüpont
Funkció
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM
Albumismétlés.
PODCAST
Podcast ismétlés.
ARTIST
Előadó ismétlés.
PLAYLIST
Lejátszási lista ismétlés.
GENRE
Műfaj ismétlés.
SHUF ALBUM
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF PODCAST
Podcast lejátszása
véletlen sorrendben
SHUF ARTIST
Előadó lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF PLAYLIST
Lejátszási lista lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF GENRE
Műfaj lejátszása véletlen
sorrendben.
SHUF DEVICE
Az eszköz lejátszása
véletlen sorrendben.
Az iPod közvetlen vezérlése
— Utas vezérlés
Közvetlenül vezérelheti a fogadóaljzat
csatlakozóhoz csatlakoztatott iPod készüléket.
1
Lejátszás közben tartsa nyomva a
(MODE) gombot.
Megjelenik a „MOD-IPOD”, és közvetlenül
vezérelheti az iPod készüléket.
A kijelzések módosítása
Nyomja meg a (DSPL) gombot.
A kijelzések a következők szerint változnak:
Műsorszám név t előadó név t albumnév t
MOD-IPOD t óra.
Kilépés az utas vezérlés módból
Tartsa nyomva a (MODE) gombot.
A „MOD-AUDIO” jelenik meg, és az üzemmód
átvált „RESUMING” módra.
Megjegyzések
• Utas vezérlés módban a videolejátszásra alkalmas
iPod készülék videojele nem kerül továbbításra a
monitorra.
• A hangerő csak a készüléken állítható be.
• Az utas vezérlésből kilépéskor az ismétlés
beállításai kikapcsolnak.
Videolejátszás esetén
Elképzelhető, hogy a megjelenített opciók nem
felelnek meg a valós működésnek.
Menüpont
Funkció
TRACK
Műsorszámismétlés.
RENTAL
Kölcsönzött film
ismétlése.
TV SHOW
Tv-műsor ismétlése.
MUSIC-V
Zenei videoklip
ismétlése.
PLAYLIST
Lejátszási lista
ismétlése.
PODCAST
Video podcast ismétlése.
A beállítás 3 másodperc múlva befejeződik.
A normál lejátszási módba visszatéréshez
válassza ki az „ OFF” vagy a „SHUF OFF”
opciót.
35
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Hangbeállítás
A különbözõ hangjellemzõk
beállítása — SOUND
A hangjellemzőket egyéni igényeinek és
ízlésének megfelelően módosíthatja.
1
Lejátszás vagy rádióvétel közben a
(SOUND) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
hangjellemzőt.
RBE (hátsó mélyhang kiemelés): a hátsó
hangsugárzók alkalmazása mélysugárzóként:
„OFF”, „1”, „2”, „3” (36. oldal).
*1 Csak akkor jelenik meg, ha a „REAR/SUB”
beállítása „SUB OUT” (45. oldal).
*2 Csak lemez vagy USB-eszköz lejátszásakor jelenik
meg.
*3 Csak akkor jelenik meg, ha a „REAR/SUB”
beállítása „SUB OUT” (45. oldal), és a „POS”
beállítása „FRONT L”/„FRONT R”/„FRONT”/„ALL”
(36. oldal).
A fejlett hangfunkciók
alkalmazása
2
3
A M/m gombbal állítsa be a szintet
vagy válassza ki a kívánt opciót.
Látszólagos középső hangsugárzó
létrehozása — CSO
Nyomja meg a
gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
A hang teljes élvezetéhez 5 hangsugárzó (első
bal/jobb, hátsó bal/jobb, középső) és 1
mélysugárzó szükséges. A CSO (középső
hangsugárzó szervező) lehetővé teszi egy
látszólagos középső hangsugárzó létrehozását,
akkor is, ha ilyen nincs csatlakoztatva.
A fejegységen
Nyomja meg a vezérlőtárcsát a (SOUND) gomb
helyett, forgassa a vezérlőtárcsát a M/m megnyomása
helyett.
A hangbeállítás menü beállításai az alábbiak.
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
BAL (hangerőegyensúly): a jobb és bal
hangsugárzók közötti hangerőegyensúly
beállítása.
FAD (első-hátsó hangerőegyensúly): az első és
hátsó hangsugárzók közötti hangerőkülönbség
beállítása.
Megjegyzés
A CSO csak akkor hatásos, ha a „MULTI CH
OUTPUT” beállítása „MULTI” (43. oldal), mert
kizárólag többcsatornás hangforrás lejátszásakor
működik.
SUB*1 (mélysugárzó): a mélysugárzó
hangerejének beállítása.
A hátsó hangsugárzók használata
mélysugárzóként — RBE
EQ7: 7 különböző zenei stílushoz igazodó
hangzáskép közül választhat.
„XPLOD”, „VOCAL”, „EDGE”, „CRUISE”,
„SPACE”, „GRAVITY”, „CUSTOM”, „OFF”.
Az RBE (hátsó mélyhang kiemelő) kiemeli a
mély hangokat a hátsó hangsugárzókon az
aluláteresztő szűrő beállítás (47. oldal)
alkalmazásával. Ez a funkció lehetővé teszi a
hátsó hangsugárzók mélysugárzóként
működését, akkor is, ha az nincs csatlakoztatva.
CSO*2 (középső hangsugárzó szervező): a
látszólagos középső hangsugárzó
üzemmódjának kiválasztása: „OFF”, „1”, „2”,
„3” (36. oldal).
POS (helyzet): a hallgatási helyzet kiválasztása
(36. oldal).
POS SUB*3 (mélysugárzó helyzet): a
mélysugárzó hallgatási helyhez viszonyított
elhelyezkedésének beállítása: „NEAR” (közel),
„NORM” (normál), „FAR” (távol) (37. oldal).
36
A CSO beállításához lemez, USB-eszköz
lejátszása közben nyomja meg többször a
(SOUND) gombot a „CSO” megjelenéséig, majd
válassza ki a kívánt módot.
Az eljárás részleteit lásd „A hangjellemzők
beállítása — SOUND” szakaszban (36. oldal).
Az RBE beállításához nyomja meg többször a
(SOUND) gombot az „RBE” megjelenéséig,
majd válassza ki a kívánt módot.
Az eljárás részleteit lásd „A hangjellemzők
beállítása — SOUND” szakaszban (36. oldal).
A hangzás beállítása a hallgatási
helyzethez — Intelligens idő illesztés
A készülék módosítani tudja a hangok helyzetét
az egyes hangsugárzók hangkimenetének késleltetésével, így természetes hangteret létrehozva,
amelyben úgy érezheti, hogy a jármű közepén ül.
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
A beállítás a hangbeállítás menüben (36. oldal)
és a megjelenítési beállítás menüben (40. oldal)
egyaránt végrehajtható.
A „POS” (hangbeállítás menü) és a
„POSITION” (képbeállítások menü) beállításai
az alábbiak.
FRONT L (1): bal első
FRONT R (2): jobb első
FRONT (3): középső első
ALL (4): a jármű közepén
CUSTOM*: pontos egyéni
helyzet beállítás
132
4
* A beállítás részleteit lásd „A
hallgatási helyzet pontos
beállítása — Az intelligens idő
illesztés finomhangolása”
szakaszban (38. oldal).
Nyomja meg többször a (SOUND) gombot a
„POS” megjelenéséig, majd válassza ki a
hallgatási helyzetet.
Az eljárás részleteit lásd „A hangjellemzők
beállítása — SOUND” szakaszban (36. oldal).
3
A beállítás a hangbeállítás menüben (36. oldal)
és a képbeállítások menüben (40. oldal) egyaránt
elvégezhető.
Nyomja meg többször a (SOUND) gombot a
„POS SUB” megjelenéséig, majd válassza ki a
mélysugárzó helyzetét.
Az eljárás részleteit lásd „A hangjellemzők
beállítása — SOUND” szakaszban (36. oldal).
A képbeállítások menüben
Nyomja meg a (VISUAL SETUP) gombot,
amikor a készülék ki van kapcsolva.
Megjelenik a képbeállítások menü.
Nyomja meg a (VISUAL SETUP) gombot,
amikor a készülék ki van kapcsolva.
Megjelenik a képbeállítások menü.
2
A M/m gombbal válassza ki az
(AUDIO SETUP) opciót, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a hangbeállítás menüpontok.
A M/m gombbal válassza ki az
(AUDIO SETUP) opciót, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a hangbeállítás menüpontok.
3
A M/m gombbal válassza ki a „SUB
POSITION” opciót, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
Megjelennek a beállítások.
A M/m gombbal válassza ki a
„POSITION” opciót, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
Megjelennek a beállítások.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC :
POSITION :
SUB POSITION :
MULTI CH OUTPUT :
4
A beállítás csak a következő esetekben áll
rendelkezésre.
– A mélysugárzó csatlakoztatva van és a „REAR/
SUB” beállítása „SUB OUT” (45. oldal).
– A hallgatási helyzet beállítása „FRONT L”,
„FRONT R”, „FRONT” vagy „ALL” (36.
oldal).
1
A képbeállítások menüben
2
Beállíthatja a körülbelüli mélysugárzó helyzetet
a hallgatási helyzethez képest: „NEAR” (közel),
„NORM”/„NORMAL” vagy „FAR” (távol).
A hangbeállítás menüben
A hangbeállítás menüben
1
A mélysugárzó helyzetének
beállítása
STANDARD
FRONT L
OFF
FRONT
ALL
FRONT L
FRONT R
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
A beállítás befejeződött.
Hasznos tanács
A képbeállítás menün keresztül elvégzett
módosítások a hangbeállítás menüben is
érvényesülnek, és fordítva.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC :
POSITION :
SUB POSITION :
MULTI CH OUTPUT :
4
STANDARD
FRONT L
NORMAL
NEAR
NORMAL
FAR
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
A beállítás befejeződött.
Hasznos tanács
A képbeállítás menün keresztül elvégzett
módosítások a hangbeállítás menüben is
érvényesülnek, és fordítva.
37
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
A hallgatási helyzet pontos
beállítása — Intelligens idő illesztés
finomhangolás
A képbeállítások menüben
1
Pontosan beállíthatja a helyzetét az egyes
hangsugárzóktól, hogy a hallgatói késleltetés
még pontosabb legyen.
A beállítás a rendszerbeállítások menüben (44.
oldal) és a képbeállítások menüben (40. oldal)
egyaránt elvégezhető.
A képbeállítások menüben válassza ki
az
(AUDIO SETUP) c „POSITION”
c „CUSTOM” opciót, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
Az eljárás részleteit lásd „A hangzás
beállítása a hallgatási helyzethez —
Intelligens idő illesztés” szakaszban (36.
oldal).
Megjelenik a hangsugárzó lista.
Mielőtt hozzá kezdene mérje meg a hallgatási
helyzetének távolságát az egyes hangsugárzóktól.
FRONT LEFT
FRONT RIGHT
REAR LEFT
REAR RIGHT
SUBWOOFER
A rendszerbeállítások menüben
1
2
3
4
Rádióvétel vagy lejátszás közben nyomja meg a (SYSTEM SETUP) gombot.
A rendszerbeállítás menüpontok megjelennek
a főmenüben.
A M/m gombbal válassza ki az „SP
SETUP” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A M/m gombbal válassza ki a „POS
TUNE” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
hangsugárzót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A hangsugárzók a következők szerint követik
egymást:
FL (bal első) t FR (jobb első) t
SR (jobb hátsó) t SL (bal hátsó) t
SUB* (mélysugárzó).
* Csak akkor jelenik meg, ha a „REAR/SUB”
beállítása „SUB OUT” (45. oldal).
5
6
2
100cm
100cm
100cm
100cm
0cm
Állítsa be a hallgatási helyzet és az
egyes hangsugárzók közötti
távolságot.
A hangsugárzó kiválasztásához használja a
M/m és (ENTER) gombokat.
A távolság beállításához használja a M/m
gombokat, majd nyugtázza az (ENTER)
gombbal.
A távolság 2 cm-es lépésekben állítható be 0
és 400 cm között.
Az előző kijelzésre visszatéréshez nyomja meg a
gombot.
A képbeállítás menüből kilépéshez nyomja meg
a (VISUAL SETUP) gombot.
Hasznos tanács
A képbeállító menün keresztül elvégzett módosítások
a rendszermenüben is érvényesülnek, és fordítva.
Állítsa be a távolságot a hallgatási
helyzete és az egyes hangsugárzók
között.
A távolság beállításához használja a M/m
gombokat.
A távolság 2 cm-es lépésekben állítható be 0
és 400 cm között.
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A beállítás befejeződött.
Másik hangsugárzók beállításához ismételje a 4.
és 5. lépéseket.
A rendszer menüből kilépéshez nyomja meg a
(SYSTEM SETUP) gombot.
38
A fejegységen
Tartsa nyomva a vezérlőtárcsát a (SYSTEM SETUP)
megnyomása helyett, forgassa a vezérlőtárcsát a M/m
megnyomása helyett, és nyomja meg a vezérlőtárcsát
az (ENTER) megnyomása helyett.
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ7 Tune
Az EQ7 funkció „CUSTOM” beállítása
segítségével egyéni igényeinek megfelelően
módosíthatja a hangzást. Hét frekvenciasáv
jelszintjét módosíthatja: 62 Hz, 157 Hz, 396 Hz,
1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz és 16 kHz.
1
2
3
4
5
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a (SYSTEM SETUP)
gombot.
A rendszermenü megjelenik a készülék
kijelzőjén.
A M/m gombokkal válassza ki az „EQ7
TUNE” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A hangsugárzó hangerõ beállítása
Beállíthatja az egyes csatlakoztatott
hangsugárzók hangerejét.
1
Nyomja meg a (SYSTEM SETUP)
gombot, amikor a készülék ki van
kapcsolva.
A fejegységen megjelenik a rendszermenü.
2
A M/m gombbal válassza ki az „SP
SETUP” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
3
4
A M/m gombokkal válassza ki a
„CUSTOM” opciót, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
Állítsa be az egyes frekvenciasávok
jelszintjét.
A szint beállításához használja a M/m
gombot.
A szint egyes lépésekben állítható be –8 és +8
között.
A kívánt frekvenciasávot a </, gombbal
választhatja ki.
Ha a frekvenciasávokat szeretné visszaállítani
az eredeti állapotba, tartsa nyomva az
(ENTER) gombot.
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
A rendszerbeállító menüből kilépéshez nyomja
meg a (SYSTEM SETUP) gombot.
Hasznos tanács
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
Az (ENTER) gombbal válassza ki a
„LEVEL-ADJ” opciót.
Állítsa be az egyes hangsugárzók
hangerejét.
A szint beállításához használja a M/m
gombokat.
A szint egyes lépésekben állítható be –6 és +6
között.
A hangsugárzót a </, gombbal válthatja.
A hangsugárzók a következők szerint követik
egymást:
FL (bal első) t FR (jobb első) t
SR (jobb hátsó) t SL (bal hátsó) t
SUB* (mélysugárzó).
* Csak akkor jelenik meg, ha a „REAR/SUB”
beállítása „SUB OUT” (45. oldal).
5
Nyomja meg többször a , gombot,
amíg az óra megjelenik.
A beállítás befejeződik.
A fejegységen
Tartsa nyomva a vezérlőtárcsát a (SYSTEM SETUP)
megnyomása helyett, forgassa a vezérlőtárcsát a M/m
megnyomása helyett, nyomja meg a (SEEK) –/+
gombot a </, helyett, és nyomja meg a
vezérlőtárcsát az (ENTER) megnyomása helyett.
A fejegységen
Tartsa nyomva a vezérlőtárcsát a (SYSTEM SETUP)
megnyomása helyett, forgassa a vezérlőtárcsát a M/m
megnyomása helyett, nyomja meg a (SEEK) –/+
gombot a </, helyett, és nyomja meg a
vezérlőtárcsát az (ENTER) megnyomása helyett.
39
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Beállítások
Az alábbi két főmenün keresztül változatos
beállítási lehetőségek érhetők el.
• Képbeállító menü (40. oldal)
A megjelenítéssel kapcsolatos menüpontok
beállítása (a képernyőn).
A képbeállító menü használata
Az egyes menüpontok beállítási módját a
következőkben ismertetjük.
Példa: ha a „4:3 PAN SCAN” képformátumot
szeretné kiválasztani.
1
• Rendszerbeállító menü (44. oldal)
A rendszer működésével kapcsolatos
menüpontok beállítása (a készüléken).
Nyomja meg a (VISUAL SETUP)
gombot, amikor a készülék ki van
kapcsolva.
Megjelenik a képbeállítás menü.
LANGUAGE SETUP
MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
Képbeállító menü
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
A képbeállító menü az alábbi menüpontokat
tartalmazza.
LANGUAGE SETUP (41. oldal)
A menü, a szinkronfelirat stb. nyelvének
beállítása.
DISPLAY SETUP (41. oldal)
A csatlakoztatott képernyő beállításainak
módosítása.
2
CUSTOM SETUP (42. oldal)
A lemezlejátszás beállítása.
A M/m gombbal válassza ki a
(DISPLAY SETUP) gombot, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelenik a képbeállítás menü.
DISPLAY SETUP
MONITOR TYPE :
WALLPAPER :
PICTURE EQ :
AUDIO SETUP (43. oldal)
A hang beállítása a lemeznek megfelelően.
16:9
WALLPAPER 1
AUTO
RESET (44. oldal)
Minden egyéni beállítás törlése.
3
A M/m gombbal válassza ki a
„MONITOR TYPE” opciót, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a választható opciók.
DISPLAY SETUP
MONITOR TYPE :
WALLPAPER :
PICTURE EQ :
4
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
A M/m gombbal válassza ki a „4:3 PAN
SCAN” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A beállítás befejeződött.
Az előző kijelzésre visszatéréshez nyomja meg a
gombot.
A képbeállítás menüből kilépéshez nyomja meg
a (VISUAL SETUP) gombot.
40
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
A kijelzések vagy a műsor nyelvének beállítása
Válassza ki a
(LANGUAGE SETUP), majd válassza ki a kívánt elemet az alábbiak közül a M/m
gombbal, és nyomja meg az (ENTER) gombot. Az eljárás részleteit lásd „A képbeállító menü
használata” szakaszban (40. oldal).
Menüpont
Cél
MENU
A lemezmenü nyelvének beállítása.
AUDIO
A műsor nyelvének beállítása.
SUBTITLE
Választás a lehetséges szinkronfelirat-nyelvek közül.
Képernyő beállítás
Válassza ki a
(DISPLAY SETUP) menüt, majd a M/m és (ENTER) gombbal válasszon az alábbi
menüpontok és opciók közül. A művelet részletes leírását lásd „A képbeállító menü használata” című
fejezetben a 40. oldalon.
A részleteket a feltüntetett oldalakon olvashatja. Az alapbeállítást a „z” jelzi.
Menüpont
MONITOR TYPE
A csatlakoztatott képernyőnek
megfelelő képformátum
kiválasztása.
WALLPAPER
Opció
Cél
16:9 (z)
Szélesképernyős kép megjelenítése.
Válassza ki ezt a beállítást, ha
szélesképernyős vagy
szélesképernyős üzemmóddal ellátott
képernyőt csatlakoztatott.
4:3 LETTER BOX
Szélesképernyős műsor lejátszásakor
fekete csík jelenik meg a képernyő
alsó és felső részén.
Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős
képernyőt csatlakoztatott.
4:3 PAN SCAN
Szélesképernyős műsor lejátszásakor
a műsor a teljes képernyőn látható, de
a kép széleit levágja a készülék.
WALLPAPER 1 (z), 2, 3 A háttérkép kiválasztása.
folytatás a következő oldalon t
41
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Menüpont
Opció
PICTURE EQ (28. oldal)
Cél
AUTO (z)
Az éjszakai vagy nappali opció
önműködő átkapcsolása, attól
függően, hogy a jármű világítása be
vagy ki van kapcsolva. (Csak akkor áll
rendelkezésre, ha a háttérvilágítás
vezérlő huzal csatlakoztatva van.)
LIGHT ON
Az éjszakai opció használati idejének
megjelenítése.
LIGHT OFF
A nappali opció használati idejének
megjelenítése.
MPEG-4
A lejátszási menüben megjelenő
opciókat állíthatja be.
Megjegyzés
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a készülék a „4:3 LETTER BOX” üzemmód helyett önműködően
„4:3 PAN SCAN” üzemmódba kapcsol, és fordítva.
Egyéni beállítások
Válassza ki a
(CUSTOM SETUP) menüt, majd a M/m és (ENTER) gombbal válasszon az alábbi
menüpontok és opciók közül. A művelet részletes leírását lásd „A képbeállító menü használata” című
fejezetben a 40. oldalon.
A részleteket a feltüntetett oldalakon olvashatja. Az alapbeállítást a „z” jelzi.
Menüpont
Opció
PARENTAL CONTROL (29. oldal) OFF t (z)
*1
ON t
Bekapcsolhatja a
lejátszáskorlátozást, így
PLAYER t
megakadályozza a nem kívánt
lemezek vagy jelenetek lejátszását.
PASSWORD t
USB RESUME
Bekapcsolja a szülői letiltás funkciót.
Beállítja a korlátozási szabványt és
szintet.
Beállít egy új 4 számjegyű jelszót.
FIXED
A diavetítés kikapcsolása.
ON (z)
A megszakítási pont helyzetének
tárolása 5 különböző lemeznél.
OFF
A megszakítási pontot nem tárolja a
készülék a memóriában.
A lejátszás csak a készülékben lévő
lemeznél folytatódik a megszakítási
ponttól.
ON (z)
A megszakítási pont tárolása a
készülék a memóriában.
OFF
A megszakítási pontot nem tárolja a
készülék a memóriában.
MPEG-4
MPEG-4
ORIGINAL (z)
PLAY LIST PLAY
(Csak a VR-formátumú DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW lemezeknél) PLAY LIST
PBC (Lejátszásvezérlés)
Kikapcsolja a szülői letiltás funkciót.
5 sec. (z), 10 sec.,
A képvetítési időköz beállítása.
20 sec., 40 sec., 60 sec.
SLIDE SHOW TIME
MULTI-DISC RESUME
*2
Cél
Az eredeti felvételek lejátszása.
Az összeállított lejátszási lista
lejátszása.
ON (z)
A PBC funkció bekapcsolása.
OFF
A PBC funkció kikapcsolása.
42
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Menüpont
Opció
Cél
Done
DivX VOD
A készülék regisztrációs számának
megjelenítése. A további
információkat lásd az 51. oldalon.
Az ablak bezárása.
Done
DivX DEACTIVATION*3
A készülék DivX VOD lejátszáshoz
regisztrációjának kikapcsolása.
Az ablak bezárása.
*1 Kivéve a VR-formátumú DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW lemezeket.
*2 Csak DVD VIDEO esetén.
*3 Kizárólag DivX VOD lemez lejátszása után elérhető.
Megjegyzés
Ha bekapcsolta a szülői letiltás funkciót, a folytatólagos lejátszás nem használható. Ilyen esetben a lejátszás a
lemez elejéről újrakezdődik, amikor a lemezt a készülékbe helyezi.
Hangbeállítás
Válassza ki az
(AUDIO SETUP) menüt, majd a M/m és (ENTER) gombbal válasszon az alábbi
menüpontok és opciók közül. A művelet részletes leírását lásd „A képbeállító menü használata” című
fejezetben a 40. oldalon.
A részleteket a feltüntetett oldalakon olvashatja. Az alapbeállítást a „z” jelzi.
Menüpont
Opció
Cél
AUDIO DRC
*
Alacsony hangerőn is érthető
marad a műsor. Csak akkor
használható, ha az Audio DRC
(Dynamic Range Control)
szabványnak megfelelő DVDlemezt játszik le.
STANDARD (z)
Normál beállítás.
WIDE RANGE
Olyan érzést kelt, mintha élő
előadáson lenne.
POSITION (36. oldal)
A hallgatási helyzet beállítása,
ahhoz a hatáshoz, mintha a
hangzástér közepén lenne, bárhol
is ül a járműben.
OFF (z)
A hallgatási helyzet nincs beállítva.
FRONT
Az első középső helyzet beállítása.
ALL
A jármű közepének beállítása.
FRONT L
A bal első hely beállítása.
FRONT R
A jobb első hely beállítása.
CUSTOM
A hallgatási helyzet pontos
beállítása (38. oldal).
SUB POSITION*2 (37. oldal)
NEAR, NORMAL (z),
FAR
A mélysugárzó körülbelüli
helyzetének beállítása a hallgatási
helyzethez képest.
MULTI CH OUTPUT
A 4.1-csatornás hangforrás
kimeneti módjának átváltása.
MULTI (z)
4.1-csatornás hangkimenet.
STEREO
Lekeverés 2 csatornára.
1
*1 Kivéve a VR-formátumú DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW lemezeket.
*2 Csak akkor elérhető, ha a „REAR/SUB” beállítása „SUB OUT” (45. oldal), és a „POSITION” beállítása
„FRONT L”, „FRONT R”, „FRONT”, „ALL”.
43
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Rendszerbeállítások
Minden egyéni beállítás törlése
A képbeállító menü minden egyéni beállítását
(kivéve a szülői letiltást) törölheti.
A M/m és az (ENTER) gombbal válassza ki a
(RESET), majd a „RESET ALL SETTINGS”
és „YES” opciót.
A művelet részletes leírását lásd „A képbeállító
menü használata” című fejezetben a 40. oldalon.
Megjegyzés
Törlés közben – amely több másodpercet is igénybe
vehet – ne kapcsolja ki a készüléket.
A rendszerbeállító menü az alábbi kategóriákat
tartalmazza:
•
•
•
•
•
SET: általános beállítások (45. oldal)
DSPL: kijelző beállítások (45. oldal)
P/M: lejátszási mód beállítások (46. oldal)
R/M: vételi mód beállítások (46. oldal)
SND: hangbeállítások (47. oldal)
A rendszerbeállító menü
használata
Az egyes menüpontok beállítási módját a
következőkben ismertetjük.
Példa: a bemutató üzemmód beállítása.
1
Nyomja meg a (SYSTEM SETUP)
gombot, amikor a készülék ki van
kapcsolva.
A rendszermenü megjelenik a készülék
kijelzőjén.
2
A M/m gombbal válassza ki a „DEMO”
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
Megjelennek a választási lehetőségek.
3
A M/m gombbal válassza ki az „ON”
vagy az „OFF” opciót, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
A beállítás megtörtént.
A rendszerbeállító menü kikapcsolásához
nyomja meg a (SYSTEM SETUP) gombot.
A fejegységen
Tartsa nyomva a vezérlőtárcsát a (SYSTEM SETUP)
megnyomása helyett, forgassa a vezérlőtárcsát a M/m
megnyomása helyett, és nyomja meg a vezérlőtárcsát
az (ENTER) megnyomása helyett.
44
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
A részleteket a feltüntetett oldalakon olvashatja. Az alapbeállítást a „z” jelzi.
SET (beállítás)
Menüpont
CLOCK-ADJ (órabeállítás)
(48. oldal)
Opció
–
CT (pontos idő) (22., 23. oldal) ON
BEEP
Cél
Készülék állapot
–
A CT funkció bekapcsolása.
OFF (z)
A CT funkció kikapcsolása.
ON (z)
Üzemi hangjelzések
bekapcsolása.
OFF
Üzemi hangjelzések
kikapcsolása.
COLOR-SYS (színrendszer) PAL (z)
A video kimeneti jel beállítása a
NTSC
csatlakoztatott monitornak
megfelelően.
A PAL beállítás kiválasztása.
RM (Forgókapcsolós távvezérlő) NORM (z)
A távvezérlő kezelőszervek
REV
működési irányának
megfordítása.
A gyári beállítás használata.
Az NTSC beállítás
kiválasztása.
Ha a kormányoszlop jobb
oldalán kívánja elhelyezni.
NO (z)
Az önműködő áramtalanítási
AUTO-OFF
funkció kikapcsolása.
Kikapcsolt állapotban a
készüléket a beállított idő letelte
után önműködően áramtalanítja. 30S, 30M, 60M Az időtartam kiválasztása.
REAR/SUB
A hangkimenet átkapcsolása.
REAR OUT
A végerősítő kiválasztása.
SUB OUT (z)
A mélysugárzó kiválasztása.
Bármely
üzemmódban.
Kikapcsolt
készüléken.
Bármely
üzemmódban.
Kikapcsolt
készüléken.
DSPL (kijelző)
Menüpont
M.DSPL (mozgókép kijelző)
DEMO (bemutató)
Opció
Cél
Készülék állapot
ON (z)
A mozgó mintázat
bekapcsolása.
OFF
A mozgó kijelzési mód
kikapcsolása.
ON (z)
A bemutató bekapcsolása.
OFF
A bemutató kikapcsolása.
Rádióvétel vagy
lejátszás esetén.
Kikapcsolt
készüléken.
folytatás a következő oldalon t
45
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Menüpont
DIMMER
A kijelző háttérfényerejének
beállítása.
AUTO-SCRL (önműködő
görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő
görgetése.
Opció
AUTO (z)
Cél
A kijelző önműködő
elsötétítése a világítás
bekapcsolásakor. (Csak
akkor használható, ha a
háttérvilágítás vezeték
csatlakoztatva van.)
ON
A kijelző háttérfényerejének
csökkentése.
OFF
Normál háttérfényerő.
ON (z)
Görgetés bekapcsolva.
OFF
Görgetés kikapcsolva.
Készülék állapot
Bármely
üzemmódban.
Lemez, USB
lejátszáskor.
P/M (Lejátszási mód)
Menüpont
ZAP TIME (Zappin idő)
A ZAPPIN funkció lejátszási
idejének beállítása.
Opció
Cél
Z.TIME-1
Lejátszás körülbelül 6
másodpercig.
Z.TIME-2 (z)
Lejátszás körülbelül 15
másodpercig.
Z.TIME-3
Lejátszás körülbelül 30
másodpercig.
ZAP BEEP (Zappin hangjelzés) ON (z)
OFF
Készülék állapot
Audiolemez, USBlejátszás.
Hangjelzés a műsorszámrészletek között.
Nincs hangjelzés a
műsorszám-részletek között.
R/M (vételi mód)
Menüpont
LOCAL (csökkentett vételi
érzékenységű üzemmód)
Opció
ON
OFF (z)
ON
MONO (mono üzemmód)
Gyenge FM vétel esetén a mono
vételi mód javítja a
OFF (z)
hangminőséget.
REGIONAL (page 23)
BTM (legjobb vétel szerinti
tárolás) (22. oldal)
Cél
Csak a jól fogható rádióadók
behangolása.
Normál vételi mód.
Készülék állapot
Rádióvétel
közben.
Sztereó műsorok vétele
monoban.
Sztereó műsorok vétele
sztereóban.
ON (z)
Regionális műsor követése.
OFF
Regionális vétel
kikapcsolása a vételi körzet
elhagyásakor.
–
–
FM vételi
üzemmódban.
Rádióvétel
közben.
46
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
SND (hang)
Menüpont
Opció
Cél
Készülék állapot
EQ7 TUNE (39. oldal)
–
–
Rádióvétel,
lejátszás közben.
AUX-LEVEL (49. oldal)
(–8–+18)
z: 0
A szint kiválasztása.
AUX aljzathoz
csatlakoztatott
műsorforrás
lejátszása közben.
DVD-LEVEL (28. oldal)
ADJST-ON
A Dolby Digital formátum
kimeneti szintjének
beállítása.
ADJST-OFF (z) A szintbeállítás
kikapcsolása.
DOLBY-ADJ (Dolby
szintbeállítás) (28. oldal)*1
(–10–+10)
z: +8
A szint kiválasztása.
SP SETUP (hangsugárzó
beállítás)
LEVEL-ADJ
(szintbeállítás)
A szint kiválasztása (–6–+6,
13 lépésben).
HPF-FREQ
(felüláteresztő
szűrő)
Az első vagy hátsó levágási
frekvenciájának kiválasztása
(OFF (z), 50 HZ, 60 HZ,
80 HZ, 100 HZ, 120 HZ).
LPF-FREQ
(aluláteresztő
szűrő)*2
A mélyhangsugárzó levágási
frekvenciájának beállítása
(120 HZ, 100 HZ (z), 80
HZ, 60 HZ, 50 HZ).
LPF-PHASE
(aluláteresztő
szűrő fázis)*2
A mélysugárzó fázis
kiválasztása (NORM (z),
REV).
Lemezlejátszás
közben.
Kikapcsolt
készüléken.
Rádióvétel vagy
lejátszás közben.
POS TUNE
A hallgatási helyzet
(helyzet beállítás) beállítása (0–400 cm).
(38. oldal)
*1 Csak akkor jelenik meg és érhető el, ha a „DVD-LEVEL” beállítása „ADJST-ON”.
*2 Csak akkor jelenik meg, ha a „REAR/SUB” beállítása „SUB OUT” (45. oldal).
47
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Az óra beállítása
Az óra 24 órás kijelzést használ.
1
2
Nyomja meg a (SYSTEM SETUP)
gombot.
A rendszermenü megjelenik a készülék
kijelzőjén.
A M/m gombbal válassza ki a „CLOCKADJ” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
Az órakijelzés villog.
Külsõ készülék használata
Külsõ eszköz
Külső eszközt csatlakoztathat a készülékhez, és
hallgathatja azt a jármű hangsugárzóin.
Akár 2 eszköz csatlakoztatható, egy az AUX
bemeneti csatlakozóhoz (sztereó minijack) az
előlapon, a másik pedig a hátsó AUX AUDIO IN
csatlakozókhoz. A hangerő eltérése beállítható a
készülék és az eszköz készülékek között.
Külső készülék csatlakoztatása
3
A M/m gombbal állítsa be az órát és a
percet.
A kurzor mozgatásához használja a </,
gombot.
4
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A beállítás befejeződik.
1 Kapcsolja ki a külső eszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa a készülékhez.
Az előlapon
Csatlakoztatás az AUX bemeneti
csatlakozóhoz.
A rendszerbeállító menü kikapcsolásához
nyomja meg a (SYSTEM SETUP) gombot.
Ha lejátszás közben az időkijelzésre kíván
kapcsolni, nyomja meg többször a (DSPL)
gombot, amíg az órakijelzés megjelenik.
A fejegységen
Tartsa nyomva a vezérlőtárcsát a (SYSTEM SETUP)
megnyomása helyett, forgassa a vezérlőtárcsát a M/m
megnyomása helyett, nyomja meg a (SEEK) –/+
gombot a </, helyett, és nyomja meg a
vezérlőtárcsát az (ENTER) megnyomása helyett.
Csatlakozóvezeték*
(külön megvásárolható)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
A hátoldalon
Csatlakoztatás az AUX AUDIO IN
csatlakozókhoz.
48
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Külső eszköz kiválasztása
További információk
1 Nyomja meg többször az (SRC) gombot,
amíg a fejegységen megjelenik az „AUX”
felirat.
2 Nyomja meg a (MODE) gombot a „FRONTIN” vagy „REAR-IN” kiválasztásához.
A külső eszköz kezelőszerveit használja.
• Ha a jármű közvetlen napsütésnek kitett helyen
parkolt, a használat előtt hűtse le a készüléket.
• A motoros antenna önműködően kitolódik.
A hangerőszint beállítása
Páralecsapódás
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg többször az (SRC) gombot,
amíg az „AUX” megjelenik a fejegységen.
Ha két külső eszközt csatlakoztatott, válassza
ki az eszközt, amelynek a hangerejét be
kívánja állítani, a (MODE) megnyomásával.
3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközön,
mérséklet hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 Nyomja meg a (SYSTEM SETUP) gombot.
6 A M/m gombbal válassza ki az „AUXLEVEL” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
7 A M/m gombbal állítsa be a bemenőjel
szintjét.
A bemenő jelszint lépésenként, –8 és +18
között állítható be.
8 Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A beállítás megtörtént.
A rendszerbeállító menüből kilépéshez nyomja
meg a (SYSTEM SETUP) gombot.
A fejegységen
Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot az (SRC)
helyett, tartsa nyomva a vezérlőtárcsát a
(SYSTEM SETUP) megnyomása helyett, forgassa a
vezérlőtárcsát a M/m megnyomása helyett, és nyomja
meg a vezérlőtárcsát az (ENTER) megnyomása
helyett.
Óvintézkedések
Páralecsapódás esetén a vegye ki a CD-lemezt és várjon
kb. 1 órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon,
különben a készülék nem fog megfelelően működni.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék a készülékre
vagy a lemezekre.
Megjegyzések a lemezekről
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső
terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Lejátszás előtt törölje le a
lemezt középről kifelé haladva
tisztítsa meg. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási tisztítószereket.
• Ez a készülék a Compact Disc
(CD) szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására képes. A
kettős formátumú (dualdisc)
lemezek és néhány egyéb zenei CD-lemez
másolásvédelmi technológiákkal rendelkeznek.
Kérjük ne feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok
is, melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak,
ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
• A készülékkel NEM lejátszható lemezek
– Lemezek, amelyeken címkék, matricák vagy
ragasztószalag van. Ilyen lemezek lejátszása
üzemzavart okozhat és károsíthatja a lemezt.
– Nem szabványos alakú lemezek (pl: szív,
négyszög, csillag). Az ilyen lemezek lejátszása
károsíthatja a készüléket.
– 8 cm-es lemezek.
Megjegyzés a DVD- és VCD-lemezek
lejátszásához
Bizonyos DVD- és VCD-lemezek esetében a
szoftvergyártó néhány lejátszási műveletet
rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék a DVDés VCD-lemezeket a gyártó eredeti, lemezen
elhelyezett utasításai alapján játssza le,
előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak
rendelkezésre. Lásd a DVD- vagy VCDlemezekhez mellékelt utasítást.
folytatás a következő oldalon t
49
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Megjegyzések a DATA CD és DATA
DVD lemezekhez
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt,
előfordulhat, hogy egyes DATA CD és DATA
DVD lemezeket nem lehet lejátszani ezzel a
készülékkel.
• Előfordulhat, hogy a lemez csak lezárás után
játszható le (50. oldal).
• Ez a készülék az alábbi szabványokkal
kompatibilis:
DATA CD lemezek
– ISO 9660 1-es, 2-es szint, Joliet/Romeo
kiterjesztési formátum
– Többmenetes
DATA DVD lemezek
– UDF Bridge formátum (kombinált UDF és ISO
9660)
– többszektoros
• Legnagyobb értékek:
– mappák (albumok): 256 (beleértve a
gyökérmappát és az üres mappákat is).
– fájlok (műsorszámok, képek, videók) és mappák
egy lemezen: 2000 (ha a mappa- vagy fájlnevek
sok karaktert tartalmaznak, ez a szám kevesebb
is lehet 2000-nél).
– a mappa, fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma: 64 (Joliet/Romeo).
Megjegyzések a lemezek lezárásához
Az alábbi lemezek csak akkor játszhatók le ezzel a
készülékkel, ha lezárja azokat.
• DVD-R, DVD-R DL (videó, VR formátum)
• DVD-RW videó formátum
• DVD+R, DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Az alábbi lemezek lezárás nélkül is lejátszhatók.
• DVD+RW – önműködően lezárt.
• DVD-RW VR formátum – lezárás nem szükséges.
A részleteket lásd a lemezhez mellékelt tájékoztatóban.
Megjegyzések a többmenetes,
többszektoros DVD-lemezekhez
50
Ez a készülék az alább felsorolt feltételeknek
megfelelően tudja lejátszani a többmenetes,
többszektoros DVD-lemezeket. Ne feledje, hogy
mind a pillanatnyi menetnek, mind a lemeznek
lezárt állapotban kell lennie.
• Ha az első menetben CD-DA (Compact Disc
Digital Audio) műsorszámok találhatók:
A készülék CD-DA lemezként ismeri fel a lemezt,
és csak az első menet CD-DA formátumú
műsorszámait játssza le, még akkor is, ha a többi
menetben más formátumú (pl. MP3)
műsorszámok is előfordulnak.
• Ha a CD-DA műsorszámok nem az első menetben
találhatók:
A készülék DATA CD vagy DATA DVD
lemezként ismeri fel a lemezt, és az összes CDDA menetet kihagyja.
• MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX, MPEG-4
rögzítésekor:
Csak azokat a meneteket játssza le a készülék,
melyek a kiválasztott fájltípust (audio, mozgókép,
kép)* tartalmazzák (a CD-DA vagy más adatfájlt
tartalmazó meneteket kihagyja a készülék).
* A fájltípus kiválasztásának módját a 33. oldalon
olvashatja.
Az MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX®,
MPEG-4 fájlok lejátszási sorrendje
MP3, WMA,
AAC, JPEG,
DivX, MPEG-4
Mappa
(album)
MP3, WMA,
AAC, JPEG,
DivX, MPEG-4
fájl
(műsorszám,
kép, video)
Az MP3 fájlokról
• Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére. A
tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/10-ed része lesz.
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 verziója csak
az MP3 fájlokra érvényes. Az ID mező 15/30
karakter (1.0 és 1.1) vagy 63/126 karakter (2.2, 2.3
és 2.4) hosszúságú lehet.
• MP3 fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez a
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
Megjegyzés az MP3-ról
Ha nagy bitsűrűségű (pl. 192 kbps) MP3 fájlt játszik le,
a lejátszás szaggatottá válhat.
A WMA fájlokról
• A WMA (Windows Media Audio) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített
audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül
1/22-ed* része lesz.
• A WMA mező hossza 63 karakter.
• WMA fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) WMA fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre/hátra, az
eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés a WMA-ról
Az alábbi WMA fájlok lejátszása nem támogatott:
– veszteségmentes tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Az AAC fájlokról
Az iPod-ról
• Az AAC mező hossza 126 karakter.
• AAC fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.m4a” kiterjesztést.
• A következő iPod modelleket csatlakoztathatja. A
használat előtt frissítse az iPod eszközöket a
legújabb szoftverre.
A következőkhöz tervezve (Made for):
– iPod touch
– iPod touch (2. generáció)
– iPod classic
– iPod classic (120 GB)
– iPod with video*
– iPod nano (4. generáció)
– iPod nano (3. generáció)
– iPod nano (2. generáció)
– iPod nano (1. generáció)*
A következőkkel alkalmazható (Works with):
– iPhone
– iPhone 3G
– iPhone 3GS
Néhány szó a JPEG fájlokról
• A JPEG, mely a Joint Photographic Experts Group
rövidítése, egy szabványosított formátum a
fényképek tömörítésére. Az eljárás a fényképeket
az eredeti méret mintegy 1/10-ed, 1/100-ad részére
tömöríti.
• JPEG fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.jpg” kiterjesztést.
Megjegyzés a JPEG-ről
A progresszív JPEG fájlok lejátszása nem támogatott.
A DivX videofájlokról
A DivX® egy a DivX, Inc. által létrehozott digitális
videoformátum. Ez a készülék egy hivatalos DivX
tanúsítvánnyal rendelkező, DivX videólejátszásra
alkalmas eszköz. További információkért és a
fájlokat DivX videofájlokra konvertáló
szoftverekért látogassa meg a www.divx.com
honlapot.
A DivX Video-on-Demand-ról
Ezt a DivX Certified® eszközt regisztrálnia kell a
DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom
lejátszásához. A regisztrációs kód létrehozásához
keresse meg a DivX VOD szakaszt az eszköz
beállítás menüben. A kóddal látogassa meg a
vod.divx.com honlapot a regisztrációs folyamat
befejezéséhez és a DivX VOD alaposabb
megismeréséhez.
Az MPEG-4 fájlokról
Az alábbi követelményeknek megfelelő MPEG-4
fájlok játszhatók le. Nem garantált, hogy minden a
követelményeknek megfelelő MPEG-4 fájl
lejátszható.
• Profil: MPEG-4 egyszerű profil
• Bitsűrűség: legnagyobb 7 Mbps USB FS esetén,
10 Mbps DVD esetén, 7 Mbps CD esetén
• képkocka sűrűség: legtöbb 30 fps (képkocka
másodpercenként)
• Képméret: legtöbb 720 × 480 képpont
• Audio: legtöbb 320 kbps (AAC-LC)
• Fájl kiterjesztés: .mp4
* Az utas vezérlés nem használható iPod nano (1.
generáció) vagy videolejátszásra alkalmas iPod
esetén.
• A „Made for iPod” jelentése, hogy az elektronikus
kiegészítőt különlegesen az iPod
csatlakoztatásához tervezték, és gyártói
jóváhagyással rendelkezik, hogy megfelel az
Apple teljesítmény követelményeihez.
• A „Works with iPhone” jelentése, hogy az
elektronikus kiegészítőt különlegesen az iPhone
csatlakoztatásához tervezték, és gyártói
jóváhagyással rendelkezik, hogy megfelel az
Apple teljesítmény követelményeihez.
• Az Apple nem vállal felelősséget jelen készülék
működéséért vagy a biztonsági és szabályozó
szabványoknak való megfelelőségéért.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
+ oldallal felfelé
c
folytatás a következő oldalon t
51
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Válassza le az előlapot (13. oldal).
2 Fogja meg a védőkeret két szélét, majd
húzza ki.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
x
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték
kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a Biztosíték (10 A)
készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
2
A készülék kivétele.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Ennek elkerülése érdekében, vegye le az előlapot
(13. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és az
előlapon található csatlakozókat vatta segítségével.
A vattát ne nyomja túlzott erővel a
csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a csatlakozók
megsérülhetnek.
A kampók befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
Fejegység
Az előlap hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
52
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a MEXDV1600U típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú
BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Rendszer
Lézer: félvezető lézer
Jelformátum: PAL/NTSC átkapcsolható
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 150 kHz
Hasznos érzékenység: 10 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel-zaj arány: 70 dB (mono)
Áthallás: 40 dB, 1 kHz-en
Frekvenciaátvitel: 20–15 000 Hz
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Érzékenység: MW: 26 µV, LW: 45 µV
DVD-, CD-lejátszó
Jel-zaj arány: 120 dB
Frekvenciaátvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Harmonikus torzítás: 0,01%
Régiókód: 2
USB-lejátszó
Illesztő: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 500 mA
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
Általános
Kimenetek:
Video kimeneti csatlakozó
Audio kimeneti csatlakozók (első, hátsó, mély
átkapcsolható)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefon némítás csatlakozó
Háttérvilágítás vezérlőcsatlakozó
AUX audiobemenet
Távvezérlőbemenet
Antennabemenet
Rögzítőfék csatlakozó
AUX bemeneti csatlakozó (sztereó minijack)
USB-jelbemenet
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm (szé × ma ×
mé)
Tömeg: kb. 1,3 kg
Mellékelt tartozékok:
RM-X168 távvezérlő
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható kiegészítők, berendezések:
USB csatlakozóvezeték iPod-hoz: RC-200IPV
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
Az egyesült államokbeli és az egyéb országokból
származó szabadalmak felhasználása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett
technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviseletének engedélyével lehetséges.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A doboz tömőanyaga papírból készült.
Régiókód
A régiókód feladata az, hogy védje a műsorokhoz
kapcsolódó szerzői jogokat.
A régiókód a készülék alján található, és csak az
azzal azonos régiókódú DVD-lemezek játszhatók le
a készülékkel.
A készülékkel az
lejátszhatók.
ALL
jelzésű DVD-lemezek is
Ha bármilyen más DVD-lemezt próbál lejátszani, a
„Playback prohibited by region code.” üzenet
jelenik meg a képernyőn. A DVD-lemeztől függően
előfordulhat, hogy nincs megjelölve a régiókód, de a
DVD-lemez lejátszását a fenti területi korlátozás
tiltja.
53
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a
kezelési utasításokat.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg az alábbi támogatási honlapot.
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
A csatlakoztatott képernyő típusának
függvényében előfordulhat, hogy a készülék
néhány másodperces késéssel kapcsol ki a
gyújtás kikapcsolása után. Ez nem hibajelenség.
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozást vagy a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (45. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt
csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét
használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről, vagy nincs megfelelően csatlakoztatva.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, amikor az indítókulcsot elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A „DIM-ON” beállítást választotta ki (46. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(SOURCE/OFF) gombot.
t Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot a
készüléken, amíg a kijelzés megjelenik.
• A csatlakozók beszennyeződtek (52. oldal).
Az önműködő kikapcsolás funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítási funkció a készülék kikapcsolása után
lép működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• A csatlakozás nem megfelelő.
t Csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlővezetéket (kék), vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű
antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez (csak
ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített
FM, MW, LW antennával rendelkezik).
t Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
t Ha a motoros antenna nem működik, ellenőrizze
a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Válassza a „LOCAL-ON” beállítást (46. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza a „LOCAL-OFF” beállítást (46. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza a „MONO-ON” beállítást (46. oldal).
Az FM sztereó adás csak monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza a „MONO-OFF” beállítást (46. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (23. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (23. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• Az állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
54
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Kép
Nincs kép, képzaj jelenik meg.
• Nem megfelelően végzett el egy csatlakoztatást.
• Ellenőrizze a külső készülék csatlakozását, és a külső
készüléken válassza ki az ehhez a lejátszóhoz tartozó
bemenetet.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű merev részén kell beszerelni.
• A képernyő az AUDIO-, VIDEO OUT kimenethez
csatlakozik, és a rögzítőfék kapcsolóvezeték
(világoszöld) nem a rögzítőfék kapcsolójához
csatlakozik, vagy a rögzítőfék nincs behúzva.
• A színrendszer beállítása nem megfelelő.
t Állítsa be a „PAL” vagy „NTSC” színrendszert a
csatlakoztatott monitornak megfelelően (45.
oldal).
A kép nem tölti ki képernyőt.
A képarány rögzített a DVD-lemezen.
Hang
Nincs hang/a hang kihagy/a hang recseg.
• Nem megfelelően végzett el egy csatlakoztatást.
• Ellenőrizze a külső készülék csatlakozását, és a külső
készüléken válassza ki az ehhez a lejátszóhoz tartozó
bemenetet.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű merev részén kell beszerelni.
• Az MP3 fájl mintavételi frekvenciája nem 32, 44,1
vagy 48 kHz.
• A WMA fájl mintavételi frekvenciája nem 32, 44,1
vagy 48 kHz.
• Az AAC fájl mintavételezési frekvenciája nem 44,1
vagy 48 kHz.
• Az MP3 fájl bitsűrűsége nem 48–192 kbps.
• A WMA fájl bitsűrűsége nem 64–192 kbps.
• Az AAC fájl bitsűrűsége nem 40–320 kbps.
• A készülék lejátszási szünet vagy gyorskeresés előre,
hátra üzemmódban működik.
• Nem megfelelő a kimenetek beállítása.
• A DVD kimeneti jelszintje túl alacsony (28. oldal).
• A hangerő túl alacsony.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha csak 1 pár hangsugárzót csatlakoztatott, válassza
ki a fader szabályozó („FAD”) középső beállítását.
• Nem támogatott formátum (pl. DTS).
t Ellenőrizze, hogy az adott formátumot
támogatja-e ez a készülék (7. oldal).
A hang zajos.
Tartsa távol egymástól a vezetékeket.
Lemezműveletek
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lemezt nem lehet lejátszani.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• A lemez nem használható.
• A behelyezett DVD-lemez nem játszható le a
régiókód eltérése miatt.
• A lemez nincs lezárva (50. oldal).
• A lemezformátum és a fájl verzió nem kompatibilis a
készülékkel (7., 50. oldal).
• A Z gombbal vegye ki a lemezt.
Az MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX, MPEG-4
fájlokat nem lehet lejátszani.
• A felvételt nem az ISO 9660 1-es vagy 2-es szintű
szabványnak, a Joliet és Romeo formátumnak
(DATA CD), vagy az UDF Bridge formátumnak
(DATA DVD) megfelelően készítette el (50. oldal).
• A fájlkiterjesztés nem megfelelő (50. oldal).
• A fájlok nem MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX,
MPEG-4 formátumban vannak tárolva.
• Ha a lemezen többféle fájltípus található, a készülék
csak a kiválasztott fájltípust (audio, mozgókép, kép)
játssza le.
t Válassza ki a megfelelő fájltípust a listából (33. oldal).
Az MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX, MPEG-4 fájlok
lejátszása hosszabb idő után indul el, mint
másoké.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel.
– Bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez.
– Többmenetes, többszektoros lemez.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.
A lejátszásfolytatás vagy a többlemezes
lejátszásfolytatás funkció bekapcsolt (42. oldal).
Bizonyos funkciókat nem lehet végrehajtani.
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
bizonyos funkciókat (leállítás, keresés, ismételt
lejátszás vagy véletlen sorrendű lejátszás) nem lehet
végrehajtani. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.
A műsor vagy a szinkronfelirat nyelve, illetve a
kameraállás nem változtatható meg.
• Használja a DVD-menüt a távvezérlő közvetlen
választógombja helyett (15. oldal).
• Nincsenek többnyelvű hangsávok vagy
szinkronfeliratok, illetve különböző kameraállások a
lejátszott DVD-lemezen.
• A kameraállás kiválasztása a DVD-lemezen nem
engedélyezett.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „AUTO-SCRL” beállítása „OFF”.
t Állítsa be az „A.SCRL-ON” (46. oldal) opciót.
A funkciógombok nem működnek.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a RESET gombot (12. oldal).
Elfelejtette a szülői felügyelet jelszavát.
A zárolás feloldásához írja be az „5776” számot a
jelszóbeíró mezőbe (29. oldal).
folytatás a következő oldalon t
55
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Lejátszás USB-eszközről
USB elosztón (hub) keresztül nem tudja
lejátszani az eszköz tartalmát.
A készülék nem ismeri fel az USB elosztón keresztül
csatlakoztatott USB-eszközöket.
A lejátszás nem lehetséges.
Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
Az USB-eszközön a lejátszás hosszabb időt
vesz igénybe.
Az USB-eszköz nagyméretű fájlokat vagy bonyolult
fájlszerkezetet tartalmaz.
Figyelmeztető hangjelzés hallható.
Az USB-eszközt lejátszás közben kihúzta.
t Az USB-eszköz kihúzása előtt adatvédelmi
okokból állítsa le a lejátszást.
Hangkiesés tapasztalható.
Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
Hibakijelzések, üzenetek
A fejegységen
ERROR
• A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
• A lemez nem kompatibilis a készülékkel.
t Helyezzen be egy lemezt.
• Az USB-eszköz automatikus felismerése nem
sikerült.
t Csatlakoztassa újra.
• Nyomja meg a Z gombot a lemez eltávolításához.
FAILURE
A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd az üzembe helyezési
és csatlakoztatási útmutató részben.
HUB NO SUPRT (USB elosztó nem támogatott)
USB-elosztó (hub) használata nem támogatott.
L. SEEK +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Nyomja meg a .m/M> gombot, amíg az
állomás neve villog. A készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik (megjelenik a „PI
SEEK” üzenet).
NO DEV (nincs eszköz)
USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta ki a
jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az USB-vezetéket
lejátszás közben kihúzta.
t Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz lemez, album, mappa,
műsorszám, kép, videó információkat.
NO TP
A készülék folytatja a fogható TP állomások keresését.
OFFSET
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
OVERLOAD
Az USB-eszköz túlterhelt.
t Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg a
forrást a (SOURCE/OFF) gombbal.
t Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem
támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.
READ
A készülék a lemezen lévő fájl, album (mappa)
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
USB NO SUPRT (USB nem támogatott)
A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
t Az USB-eszköz kompatibilitásával kapcsolatosan
látogassa meg a támogatási honlapot.
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
A monitoron
Cannot play this disc.
• A lemez nem kompatibilis a készülékkel.
• A lemez nincs lezárva.
Hubs not supported.
Az USB-elosztó nem támogatott.
No playable data.
A lemez nem tartalmaz lejátszható adatokat.
Playback prohibited by region code.
A DVD lejátszása nem lehetséges az eltérő régiókód
miatt.
The connected USB device is not supported.
Az USB-eszköz kompatibilitásával kapcsolatosan
látogassa meg a támogatási honlapot.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a készüléket,
vigye magával azt a lemezt is, melynek használata
során a hiba fellépett.
56
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-DV1600U\02 vegleg\mexdv1600u_kesz\01GB02CD-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
A választható nyelvek listája, területkód lista
A választható nyelvek listája
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1345
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1703
Nem azonosított
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
Területkód lista
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2079
2092
Argentyna
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazilia
Chile
Dánia
Kanada
Kina
2184
Egyesült
Királyság
Finnország
Franciaország
Fülöp-szigetek
Hollandia
India
Indonézia
Japán
2304
2363
2362
2109
2379
2254
2489
2427
2436
Korea
Malajzia
Mexikó
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Pakisztán
Portugália
2149
2499
2086
2501
2528
2390
Spanyolország
Svédország
Svájc
Szingapúr
Thaiföld
Új-Zéland
2165
2174
2424
2376
2248
2238
2276
57
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Left
01GB+00COV-EURIX.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Tárgymutató
A
F
J
AAC 7, 51
Alaphelyzet (RESET) 12, 44
Album (ALBUM) 32
Aluláteresztő szűrő
frekvencia (LPF-FREQ) 47
Aluláteresztő szűrő fázis
(LPF-PHASE) 47
Alternatív frekvenciák
(AF) 22, 23
Audio (AUDIO)
Csatorna 27
Formátum 27
Nyelv 27, 41
Audio DRC (AUDIO DRC) 43
Audiobeállítás
(AUDIO SETUP) 43
Fájl (FILE) 32
Fejezet (CHAPTER) 32
Felüláteresztő szűrő
frekvencia (HPF-FREQ) 47
Fényerő (DIMMER) 46
Folytatólagos lejátszás 16, 18
Forgókapcsolós távvezérlő
(RM) 45
Formátumok 7
JPEG 7, 24, 51
B
Beállítás menü
Rendszerbeállítás 44
Képbeállítás 40
Bemutató (DEMO) 45
Biztosíték 52
C
Csökkentett vételi
érzékenységű üzemmód
(LOCAL) 46
CSO 36
D
Diavetítési időtartam
(SLIDE SHOW TIME) 42
DivX kikapcsolás
(DivX DEACTIVATION) 43
DivX VOD 43
DivX® 7, 51
Dolby Digital 27, 28
Dolby szintbeállítás
(DOLBY-ADJ) 47
DVD szint
(DVD-LEVEL) 28, 47
DVD menü 15
DVD lemezmenü 15
Dinamika szabályozás (DRC)
43
E
58
Egyéni beállítás
(CUSTOM SETUP) 42
Első-hátsó hangerőegyensúly
(FAD) 36
EQ7 36, 39
H
Hallgatási helyzet
(POSITION, POS, POS
TUNE) 12, 36, 38, 43
Hangerő 8
Hangerőegyensúly (BAL) 36
Hangjelzés (BEEP) 45
Hangsáv nyelve (AUDIO) 27,
41
Hangsugárzó beállítás
(SP SETUP) 12
Hátsó mélyhang kiemelés
(RBE) 36
Hátsó hangsugárzó (REAR)
45
Háttérkép (WALLPAPER) 41
I
Idő, szöveges információ
(TIME) 26, 32
Intelligens idő illesztés
36, 38
iPod 20, 34, 51
Ismételt lejátszás (REP) 30
K
Kameraállás (ANGLE) 16
Kép EQ
(PICTURE EQ) 28, 42
Kép (IMAGE) 32
Képbeállító menü 40
Kezdeti beállítás 12
Kijelző beállítások
(DISPLAY SETUP) 41
Külső eszköz 48
Külső eszköz hangerő
(AUX-LEVEL) 47, 49
Középső hangsugárzó
szervező (CSO) 36
Közlekedési hírek
(TA) 22, 23
Közlekedési híreket is
sugárzó adók (TP) 22
Közvetlen keresés 31
L
Lejátszási lista lejátszás
(PLAY LIST PLAY) 42
Lejátszási mód menü 25
Lejátszható lemezek 7
Lejátszásvezérlés (PBC) 24,
42
Lemezek 7
Listázás 32
M
Mappa (ALBUM) 32
Mélysugárzó (SUB) 36, 45
Mélysugárzó helyzet
(SUB POSITION, POS SUB)
Menü nyelv (MENU) 41
Mono mód (MONO) 46
Monitor típus
(MONITOR TYPE) 41
Mozgókép kijelző (M.DSPL)
45
MP3 7, 50
MPEG-4 7, 51
Műsorszám (TRACK) 32
N, Ny
Nagyítás (CENTER ZOOM)
28
Nyelvkód 57
Nyelv beállítás
(LANGUAGE SETUP) 41
NTSC 45
Ó, Ö
Órabeállítás
(CLOCK-ADJ) 48
Önműködő kikapcsolás
(AUTO-OFF) 45
Önműködő görgetés (AUTOSCRL) 46
P
PAL 45
Pontos idő (CT) 22, 23, 45
Helyzet beállítás
(POS TUNE) 38, 47
Programformátum 27
Programtípusok (PTY) 22, 23
Q
Quick-BrowZer 32
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
R
Rádiós adatrendszer (RDS)
22
Regionális műsor hallgatása
(REGIONAL) 23, 46
Rendszerbeállítás 44
Sz
Színrendszer
(COLOR-SYS) 45
Szintbeállítás
(LEVEL-ADJ) 39, 47
Szülői felügyelet (PARENTAL
CONTROL) 29, 42
Szinkronfelirat nyelv
(SUBTITLE) 16, 36, 37,
41, 43
T
Távvezérlő
10, 12, 51
Területkód 57
Tétel (TITLE) 32
Többszektoros DVD 50
Többcsatornás kimenet
(MULTI CH OUTPUT) 43
Többmenetes CD 50
Többlemezes
lejátszásfolytatás (MULTIDISC RESUME) 42
U
USB-eszköz 18, 34
USB folytatólagos lejátszás
(USB RESUME) 42
Utas vezérlés 35
V
Véletlen sorrendű lejátszás
(SHUF) 30
Vételi minőség szerinti tárolás
(BTM) 22
W
WMA 7, 50
Z
ZAPPIN 33
Zappin hangjelzés (ZAP
BEEP) 46
Zappin idő (ZAP TIME) 46
59
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
masterpage:Right
06GB+03BCO-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 320 Tuesday, January 26, 2010 12:03 PM
Regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.sony-europe.com/myproducts
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
MEX-DV1600U
4-157-174-22 (1)
Download PDF

advertising