Sony MEX-R5 User guide

Sony MEX-R5 User guide
2-581-681-12 (1)
Multi lemez
lejátszó
Kezelési útmutató
Az üzembe helyezés és csatlakoztatás részleteit lásd a mellékelt Üzembe
helyezési/csatlakoztatási útmutatóban.
MEX-R1
MEX-R5
© 2005 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne
nyissa fel a készülék burkolatát. A javítást
bízza szakemberre.
VIGYÁZAT
Ha ezt a berendezést egy másik optikai
készülékkel együtt használja, növekszik a szem
veszélyeztetettsége. Mivel ez a CD/DVDlejátszó olyan lézersugárral működik, amely
veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne
szerelje szét a készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
Ez a címke a készülék alsó részén
található.
CAUTION : CLASS 1M VISIBLE/INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.
Ez a címke a meghajtó egység belsõ házán
található.
Figyelmeztetés arra az esetre,
amennyiben a gépkocsijának
gyújtáskapcsolója nem rendelkezik
ACC pozícióval
A gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva az
(OFF) gombot a készüléken, amíg a kijelző
ki nem kapcsol.
Ellenkező esetben a kijelző bekapcsolva
marad, és lemerülhet az akkumulátor.
A Sony ezennel kijelenti, hogy a RF-T001
(MEX-R5) készüléke megfelel az EU 1995/5/EC
direktívájában meghatározott lényegi
követelményeknek.
2HU
Használt elektromos és
elektronikus készülékek
elhelyezése
hulladékként
(Az Európai Unióban,
és más – szelektív
hulladékgyűjtést
alkalmazó – európai
országokban ajánlott)
Ez a szimbólum – mely
általában a készüléken vagy
a csomagoláson van
feltüntetve – azt jelenti,
hogy a terméket nem szabad
háztartási hulladékként kezelni. Ahelyett, hogy
a háztartási hulladék közé dobná, vigye el az elektromos
és elektronikus készülékek kijelölt újrahasznosító
telepére. E készülék szakszerű megsemmisítésével
segíthet abban, hogy megelőzzük azt a környezetre és
az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, ami
a helytelen hulladékkezelésből adódik. Az anyagok
újrahasznosítása abban is segít, hogy megőrizzük
természeti erőforrásainkat. E készülék újrahasznosításáról
további információkat a helyileg illetékes hivatalban,
a hulladékkezelő telepen vagy vásárlás helyén kaphat.
Megfelelő kiegészítő: távvezérlő
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!
Az RF (rádiófrekvenciás) jelek befolyásolhatják
a helytelenül beépített, vagy nem megfelelően
árnyékolt elektronikus rendszereket
a gépjárművekben, úgymint: az elektronikus
befecskendező rendszereket, elektronikus
csúszásgátló (blokkolásgátló) rendszereket,
elektronikus sebesség vezérlő rendszereket vagy
a légzsákot. Beépítés, vagy javítás előtt, kérjük
érdeklődjön a jármű gyártójánál vagy annak
képviselőjénél. A hibás beépítés vagy javítás
veszélyt okozhat és érvénytelenítheti az eszközre
vonatkozó garanciában foglaltakat.
Rendszeresen ellenőrizze az összes vezeték
nélküli eszköz helyes beszerelését és működését.
Tartalomjegyzék
Üdvözöljük! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lejátszható lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kezdő lépések
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DEMO üzemmód. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az előlap eltávolítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lemez behelyezése a készülékbe . . . . . . . . . 9
Kezelőszervek és alapvető funkciók . . . . . . 10
Menüképernyők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lejátszó
Lemezek lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lejátszás folytatása
— Folytatólagos lejátszás . . . . . . . . . . . . 17
A lemezinformáció megjelenítése
— Idő/szöveges információ . . . . . . . . . . 17
Műsorrészlet keresése a lemezen
— Keresés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DVD menük használata . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PBC funkciók használata
— PBC (lejátszás vezérlés). . . . . . . . . . . 19
Különböző lejátszási üzemmódok
— Ismételt lejátszás/véletlen sorrendű
lejátszás/keresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DVD műveletek
Hangcsatornák kiválasztása. . . . . . . . . . . . . 22
A kameraállás megváltoztatása . . . . . . . . . . 23
A szinkronfelirat bekapcsolása . . . . . . . . . . 24
Képek nagyítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A képminőség beállítása
— Kép EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Lemezek zárolása
— Szülői letiltás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Alapbeállítások
A Setup menü használata. . . . . . . . . . . . . . . 28
A kijelzések és a műsor nyelvének kiválasztása
— Nyelv beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A képernyő beállítása
— Képernyőbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . 30
Egyéni beállítások
— Egyéni beállítások . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hangbeállítások
— A hang beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Rádió
Automatikus tárolás
— BTM funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kézi hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A memóriában tárolt állomások előhívása .
Automatikus hangolás. . . . . . . . . . . . . . . . .
A kívánt állomás kiválasztása listából . . . .
— Listázás
33
33
33
33
33
RDS
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az AF és a TA/TP funkció használata . . . .
A műsorszámtípus (PTY) kiválasztása . . . .
A CT (pontos idő) beállítása . . . . . . . . . . . .
34
35
36
36
Egyéb funkciók
A hangjellemzők beállítása . . . . . . . . . . . . .
Az hangszínszabályozó beállítása
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menüelemek beállítása
— SYSTEM MENU . . . . . . . . . . . . . . .
Külső készülékek használata . . . . . . . . . . .
Az első/hátsó kimenet átkapcsolásał
— Zóna × zóna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
37
37
39
41
További információk
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Megjegyzések a lemezekhez. . . . . . . . . . . . 43
Megjegyzés a Dual Disc-ről . . . . . . . . . . . . 43
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Megjegyzés a drótnélküli adatátvitelről (csak
az MEX-R5 esetében) . . . . . . . . . . . . . . 44
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Hibakijelzések/Üzenetek . . . . . . . . . . . . . . 50
Fogalom magyarázat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Nyelvkód lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3HU
Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy ezt a Sony multi lemez lejátszót
választotta. A készülék használata előtt
figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót,
és őrizze meg, mert szüksége lehet még rá.
FŐBB JELLEMZŐK:
• DVD, CD, VCD lejátszási kompatibilitás
– Kompatibilis számos lemezformátummal,
mint például a DVD-R/-RW, DVD+R/
DVD+RW, stb.
DVD-RW: kompatibilis a Videó és VR
(számos szerkesztési funkció)
formátumokkal.
DVD+RW: kompatibilis a +VR formátumú
lemezekkel (számos szerkesztési funkció).
– Képes akár 1000 MP3 formátumú, DVD-R/
-RW, DVD+R/+RW vagy CD-R/-RW
lemezre felvett műsorszám*1 lejátszására.
• 2 videó kimenet (első és hátsó)*2,
1 zóna × zóna audio kimenet, és 1
digitális kimenet*3 áll rendelkezésre
• Drótnélküli adatátvitel*4: az audio/
videojelek átvitelét bonyolult kapcsolatok
bekötése nélkül teszi lehetővé a külön
vásárolható XVM-F65WL monitorra.
• Zóna × zóna: a rádió vagy egy CD/MD-váltó
(ha csatlakoztatott) műsorát hallgathatja az első
hangszórókon, míg hátul a DVD hangja
hallható.
• Kép EQ: Kiválaszthatja a leginkább megfelelő
képtónust az eltárolt beállítások közül,
a gépkocsi belsejének/környezetének
megfelelőn.
• DVD jelszint beállítás: kiegyenlíti
a kimeneti jelszint különbségeket a PCM,
Dolby Digital és DTS hangzások között,
valamint a hangerőeltérést a lemez és
műsorforrás között.
• EQ7: Hétféle zenetípushoz választhat
hangzáskiegyenlítő görbét.
• DSO (dinamikus hangszínpad szervező):
hatásosabb hangteret hoz létre virtuális
hangszórók előállításával, így akkor is
javíthatja a hangzást, ha a hangszórókat az ajtó
alsó részébe szerelték.
• Opcionális CD/MD egységek (váltók és
lejátszók)*5.
• Opcionális vezérlő tartozék
RM-X4S forgókapcsolós távvezérlő.
*1
*2
*3
*4
*5
4HU
A műsorszám hosszától függően.
Az MEX-R5 esetében 1 első videó kimenet.
Csak az MEX-R1 esetében.
Csak az MEX-R5 esetében.
Ez a készülék csak Sony termékekkel használható
együtt.
A kezelési útmutatóról
• A kezelési útmutató a kártya-távvezérlő
kezelőszerveinek használatát ismerteti.
Használhatja a készüléken található
kezelőszerveket is, ha azok elnevezése
megegyezik a kártya-távvezérlőn látható
elnevezésekkel.
• A kezelési útmutatóban a „DVD” kifejezést
általánosítva használjuk a DVD-R/-RW és
DVD+R/+RW lemezekre.
• A kezelési útmutatóban használt szimbólumok
jelentése a következő:
Szimbólum
Jelentés
DVD VIDEO, DVD-R/
DVD-RW, vagy DVD+R/
DVD+RW (Videó formátum)
lemezekhez használható
funkciók.
Videó CD, vagy CD-R/CD-RW
(videó CD formátum)
lemezekhez használható
funkciók.
Zenei CD, vagy CD-R/CD-RW
(zenei CD formátum)
lemezekhez használható
funkciók.
CD-ROM/CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW lemezre felvett MP3
formátumú fájlokkal használható
funkciók.
CD-ROM/CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW lemezre felvett JPEG
formátumú fájlokkal használható
funkciók.
Előírások
• Az egyéni beállítási funkciókat ne használja
vezetés közben, és ne használjon semmilyen
olyan funkciót, mely elvonhatja figyelmét
a vezetésről.
• Ha gépkocsiját közvetlen napfényben parkolta
le, akkor hagyja, hogy használat előtt lehűljön
a készülék.
• A motoros antenna automatikusan kiemelkedik
a készülék használata közben.
Biztonsági tudnivalók
• készülék használatára vonatkozóan ellenőrizze
az Ön országában érvényes közlekedési
jogszabályokat.
• Saját biztonsága érdekében a FRONT VIDEO
OUT kimenet képe azonnal megszakad, ha
kiengedi a kéziféket.
Balesetek megelőzése
A képek csak akkor jelennek meg, ha leállította
a gépkocsit, és behúzta a kéziféket.
Amikor az autó elindul, a FRONT VIDEO
OUT képe automatikusan eltűnik, miután az
alábbi figyelmeztetés megjelenik.
A REAR VIDEO OUT képe a gépkocsi
mozgása közben is rendelkezésre áll.
A képek eltűnnek a kijelzőről, de a CD/MP3
lejátszás nem szakad meg.
Az ön biztonsága érdekében
a videó képe eltűnik
Vezetés közben ne működtesse a készüléket, és
ne nézze a képernyőt.
Páralecsapódás
Esős napon, vagy nagyon párás környezetben
páralecsapódás következhet be a kiolvasó
lencsén, és a készülék kijelzőjén. Ilyen esetben
a készülék nem fog megfelelően működni.
Távolítsa el a lemezt, és várjon körülbelül egy
órát, hogy a nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség fenntartása
Ügyeljen rá, hogy ne ömöljön gyümölcslé, vagy
egyéb üdítőital a készülékre, vagy a lemezekre.
Lejátszható lemezek
Lemezformátum
DVD VIDEO
DVD-R*
(MP3/JPEG)
DVD-RW*
Videó üzemmód/VR
üzemmód
(MP3/JPEG)
DVD+R*
(MP3/JPEG)
DVD+RW*
(MP3/JPEG)
Videó CD
Audio CD
CD-R*
(MP3/JPEG)
CD-RW*
(MP3/JPEG)
* A lezáratlan lemezek nem játszhatók le.
A „DVD VIDEO”, „DVD-R”, „DVD-RW”,
„DVD+R” és „DVD+RW” védjegyek.
DVD
A DVD-lemez mind hang, mind kép adatokat
tartalmaz. A 12 cm-es DVD-lemez egy CDROM adatmennyiségének körülbelül hétszeresét
képes tárolni, mely 4 óra folyamatos lejátszási
időt jelent (8 óra a kétoldalas lemezeknél). 4-féle
DVD típussal találkozhat: egyoldalas, egyrétegű;
egyoldalas, kétrétegű; kétoldalas, egyrétegű;
kétoldalas, kétrétegű.
5HU
Video CD (VCD)
A Videó CD mind hang, mind kép adatokat
tartalmazhat, egy hagyományos Audio CD
méretű lemezen. A lejátszási idő 74 perc egy
szabványos 12 cm-es lemez esetén.
Megjegyzés az átlátszó lemezekről
Audio CD
Audio CD-lemez hangadatokkal. A lejátszási idő
74 perc egy szabványos 12 cm-es lemez esetén.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Írható CD (CD-R)
A CD-R lemezre adatok vehetők fel. Az
információ csak egyszer rögzíthető a lemezre.
Újraírható CD (CD-RW)
A CD-RW lemezre adatok vehetők fel. Az
információ többször rögzíthető a lemezre.
CD-Extra
Egy CD-Extra lemez két résszel rendelkezik
(két menet) a hang és az adatok számára. Ezen
a készüléken csak a hanghoz tartozó részt tudja
lejátszani.
Megjegyzések
• Ez a készülék megfelel a PAL színrendszernek.
A PAL-tól eltérő rendszerű lemezek (például NTSC
vagy SECAM) nem játszhatók le.
• Ezzel a készülékkel audio DVD-R/DVD-RW, DVD+R/
DVD+RW és CD-R/CD-RW lemezeket is lejátszhat.
A felvételi körülményektől függően előfordulhat,
hogy nem tud lejátszani egyes lemezeket.
• Nem játszhat le lezáratlan CD-R/CD-RW, DVD-R/
DVD-RW vagy DVD+R/DVD+RW lemezeket.
• A Packet Write formátumú lemezek nem játszhatók
le.
• Előfordulhat, hogy az írható lemezek nem játszhatók
le megfelelően, ha túl magas a hőmérséklet.
• Az alábbi listában szereplő lemezek nem játszhatók
le a készülékkel:
– 8 cm-es lemezek
– CD-ROM (az MP3 vagy JPEG fájlokon kívüli
adatok)
– CD-G
– Photo-CD
– VSD (Video Single Disc)
– DVD-ROM (az MP3 vagy JPEG fájlokon kívüli
adatok)
– DVD-RAM
– DVD-Audio
– DVD+R DL (kétrétegű)
– Active-Audio (adat)
– CD-Extra (adat)
– Vegyes CD
– SVCD (Super Video CD)
– CDV
– SACD (Super Audio CD)
6HU
A csupán 8 cm-es belső adatrészt tartalmazó
12 cm-es lemezek (a többi átlátszó) nem
játszhatók le.
Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
képes. Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CD-ket hoz
forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg
a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel
nem lehet lejátszani.
Régiókód
A szerzői jogokról
Ezt a rendszert úgy tervezték, hogy védje
a műsorokhoz kapcsolódó szerzői jogokat.
A régiókód a készülék alján található, és csak
azonos régiókódú DVD-lemezek játszhatók le
a készülékkel.
Ez a termék olyan másolásvédelmi technológiát
alkalmaz, melyet Egyesült Államokbeli
szabadalmak valamint más jogtulajdonosok
szellemi tulajdonára vonatkozó jogok védenek.
A másolásvédelmi technológia használatát
engedélyezni kell a Macrovision vállalatnak, és
csak otthoni, vagy korlátozott vetítésre érvényes,
ha a Macrovision másképp nem rendelkezik.
A visszafejtés és feltörés tilos.
Régiókód
ALL
A
jelzésű DVD-lemezek szintén
lejátszhatók a készülékkel.
A Dolby Laboratories engedélyével gyártva.
A „Dolby” és a dupla-D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
A „DTS” és a „DTS 2.0 + Digital Out” a Digital
Theater Systems, Inc. Védjegye.
Ha bármilyen más DVD-lemezt próbál
lejátszani, a „Cannot play this disc” (Nem
lejátszható lemez) üzenet jelenik meg
a képernyőn. A DVD-lemeztől függően
előfordulhat, hogy nincs megjelölve a régiókód,
vagy a DVD-lemez lejátszását területi korlátozás
tiltja.
DVD és VCD-lemezek lejátszásáról
DVD és VCD-lemezek egyes lejátszási
műveleteit előre beállíthatják a lemez készítői.
Mivel a készülék a készítők előírásainak
megfelelően játssza le a DVD és VCDlemezeket, ezért elképzelhető, hogy egyes
lejátszási funkciók nem használhatók. Olvassa el
a DVD vagy VCD-lemezhez mellékelt
információkat is.
7HU
Válassza a „CLOCK-ON” opciót (38. oldal), ha
az órát lejátszás/rádióvétel közben is szeretné
megjeleníteni.
Kezdő lépések
Hasznos tudnivaló
Automatikusan is beállíthatja az időt az RDS
funkcióval (36. oldal).
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt,
a gépkocsi akkumulátor cseréje után, vagy
a csatlakoztatások megváltoztatása után
a memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot, és egy hegyes tárggyal
(pl. golyóstollal) nyomja meg a RESET gombot.
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
más memorizált információk törlődnek.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha
a gépkocsi gyújtáskapcsolójával leállította
a motort (OFF pozíció), de nem távolította el az
előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható, ha
a készülék beépített erősítőjét használja.
Az óra 24-órás digitális kijelzés használ.
ATT
DVD
+
MENU
OFF
SRC
MODE
TOP MENU
SOUND
ENTER
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
</,
8HU
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg a
gombot, majd húzza
maga felé az előlapot.
EQ7
AF
1
Nyomja meg a (SYSTEM MENU)
gombot.
Megjelenik a beállító képernyő.
2
A M/m gombok megfelelő számú
megnyomásával válassza ki
a „CLOCK-ADJ” menüpontot.
3
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
Az óraérték villog.
4
A M/m gombokkal állítsa be az óra- és
percértéket.
A digitális jelzés mozgatásához használja
a </, gombokat.
5
1
M/m
SETUP
SYSTEM
MENU
Az előlap eltávolítása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Az óra beállítása
SYSTEM
MENU
Miután a készüléket kikapcsolta, először
megjelenik az órakijelzés, majd a készülék
DEMO (bemutató) üzemmódba kapcsol.
Ha a bemutató funkciót szeretné kikapcsolni,
válassza ki a „DEMO OFF” beállítást a menüben
(38. oldal), amikor a készülék kikapcsolt
állapotban van.
RESET
gomb
ENTER
DEMO üzemmód
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
Az óra működni kezd.
(OFF)
Megjegyzések
• Az előlap ne essen le a földre, és ne nyomja meg
erősen a kijelzőt, vagy az előlapot.
• Az előlapot ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy
páratartalomnak. Ne hagyja az előlapot a parkoló
gépkocsiban, a műszerfalon vagy a kalaptartón.
Hasznos tudnivaló
Az előlapot a mellékelt hordtáskában szállítsa.
Az előlap behelyezése
A lemez eltávolítása
Az ábra szerint illessze az előlap A részét
a készülék B részéhez, majd nyomja kattanásig
helyére az előlap bal oldalát.
1
Nyissa ki a kijelző fedelet.
2
Nyomja meg a Z gombot.
A
B
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső felületére.
x
Lemez behelyezése
a készülékbe
1
Nyissa ki a kijelző fedelet.
A készülék kiadja a lemezt.
Megjegyzés
A lemez behelyezése és eltávolítása közben ne zárja
a kijelző fedelet. A lemez beragadhat, és megsérülhet.
Hasznos tudnivaló
A lemez a kijelző fedél zárt és nyitott állapotában
egyaránt lejátszható.
2
Helyezze be a lemezt, a lejátszható
oldalával lefelé.
A lejátszás elindul. (A lemez típusától
függően nyomja meg a DVD u gombot
a lejátszás elindításához.)
3
Zárja vissza a kijelző fedelet.
9HU
Kezelőszervek és alapvető funkciók
Fejegység
1
2
34
5
6
ATT
OPEN/CLOSE
Z×Z
DSO
SOUND
EQ7
SOURCE
0
7 8 9
MODE
REP
SHUF
1
2
qa qs qd
- ALBM
+
3
4
5
6
qf
AF/TA
PICTURE
EQ
OFF
SEEK
DVD
qg qh qj
MEX-R1
MEX-R5
qk
OPEN/CLOSE védőlap nyitva
ql
w;
ATT
OFF
OPEN/CLOSE
Z×Z
DSO
SOUND
SOURCE
EQ7
MODE
REP
SHUF
-
1
2
3
ALBM
A részleteket a jelzett oldalakon olvashatja.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
10HU
SEEK
Hangerő +/– gomb 36
ATT (hangerőcsökkentés) gomb
Z×Z (zóna × zóna) gomb
SOUND gomb
Kijelző
EQ7 (hangszínszabályozó) gomb
DSO gomb
OFF gomb 8
SEEK +/– gomb
Rádió:
Automatikus csatornahangolás (nyomja
meg); kézi csatornakeresés (tartsa nyomva).
DVD/CD:
Fejezetek/műsorszámok átugrása (nyomja
meg); gyorskeresés előre/hátra egy
fejezetben/műsorszámban (tartsa nyomva).
(előlap kioldó) gomb 8
SOURCE gomb 41
MODE gomb
RESET gomb (az előlap mögött található) 8
+
4
PICTURE
5
6
AF/TA
DVD
EQ
n Számgombok
Rádió:
Eltárolt rádióállomások vétele (nyomja
meg); állomások tárolása (tartsa nyomva).
CD/MD*1:
(1): REP 20, 39
(2): SHUF 20, 39
(3)/(4): ALBM –/+*2
Albumok kihagyása (nyomja meg); albumok
folyamatos kihagyása (tartsa nyomva).
o AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési hírek) gomb
p PICTURE EQ gomb
q DVD u (lejátszás/pillanat állj) gomb
r Jelérzékelő a kártya-távvezérlőhöz
s Lemeznyílás 9
t Z (lemez eltávolító) gomb 9
*1 Ha MD váltót csatlakoztatott.
*2 Ha MP3/JPEG fájlt játszik le, és a készülékhez
nem csatlakozik lemezváltó. Ha lemezváltót
csatlakoztatott, akkor a működés eltérő. Lásd
a 39. oldalt.
RM-X703 kártya-távvezérlő
1
2
3
4
0
ATT
DVD
OFF
SRC
MODE
TOP MENU
+
MENU
SOUND
5
6
7
8
9
qa
qs
qd
SETUP
ENTER
SYSTEM
MENU
LIST
qj
qk
ql
w;
wa
qf
–
SYSTEM
MENU
LIST
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
Z×Z
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
EQ7
AF
1
2
3
TA
4
5
6
+
qg
qh
a OFF gomb 15, 17, 19
Kikapcsolás/lejátszás megállítása.
b MODE gomb 33, 39
Hullámsáv (FM/MW/LW)/egység*1
kiválasztása.
c SRC (SOURCE) gomb
Bekapcsolás/műsorforrás kiválasztása
(rádió/DVD/CD/MD*2/AUX*3).
d TOP MENU gomb 19
A DVD főmenüjének megjelenítése.
e SOUND gomb 36
Hangjellemzők kiválasztása.
f ENTER gomb
Beállítás befejezése.
g SETUP gomb
Az alapbeállítási menü és a lejátszási mód
menü megjelenítése.
h SYSTEM MENU gomb
Belépés a készülék menüjébe.
i LIST gomb 33, 40
Listázás.
j ATT (hangerőcsökkentés) gomb
A hang némítása. A kikapcsoláshoz nyomja
meg ismét.
ws
EQ7
AF
1
2
3
TA
4
5
6
+
7
8
9
VOL
0
PTY
DSPL
–
CLEAR
PICTURE
EQ
–
wd
wf
wg
wh
wj
wk
wl
k DVD u (lejátszás/pillanat állj) gomb
9, 15, 16, 17
Lejátszás elindítása/pillanat állj funkció.
l ./> (előző/következő;
gyorskeresés hátra/előre;
állomáshangolás) gombok
m MENU gomb 19
A lemezmenü megjelenítése.
n </, (kurzor) gombok
A kurzor mozgatása, vagy lapozás.
o O (RETURN) gomb 19, 28, 29
Visszatérés az előző képernyőre, vagy az
előző műveletre.
p M/m (kurzor) gombok
A kurzor mozgatása.
q PICTURE EQ gomb 25
A képminőség beállítása.
r Z×Z (zóna × zóna) gomb 41
Váltás az első/hátsó kimenetek között.
s AUDIO gomb 22
Az audio kimenet beállítása.
t SUBTITLE gomb 24
A felirat nyelvének beállítása.
u Számgombok
11HU
v CLEAR gomb 21
Beírt számok törlése.
w DSO gomb 4
DSO üzemmód kiválasztása (1, 2, 3 vagy
OFF).
Minél nagyobb a szám, annál erősebb
a hatás.
x EQ7 (hangszínszabályozó) gomb
Hangzáskép kiválasztása (XPLOD, VOCAL,
CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM vagy OFF).
y AF (alternatív frekvenciák) gomb 35
Az AF funkció beállítása RDS vételnél.
z TA (közlekedési hírek) gomb 35
TA/TP funkció beállítása RDS vételnél.
wj ANGLE gomb 23
A kameraállás kiválasztása.
wk VOL (hangerő) +/– gomb 35
A hangerő beállítása.
wl PTY DSPL gomb 15, 17, 18, 36, 39
PTY kiválasztása RDS vételnél; kijelzett
elemek beállítása.
*1 CD/MD váltó csatlakoztatása esetén.
*2 MD váltó csatlakoztatása esetén.
*3 Ha külön megvásárolható Sony hordozható
eszközt csatlakoztatott.
Megjegyzés
Ha a készülék ki van kapcsolva, és a kijelzőn nem
látható semmi, akkor a készüléket mindaddig nem
tudja vezérelni a kártya-távvezérlővel, amíg meg nem
nyomja a készülék (SOURCE) gombját, vagy be nem
helyez egy lemezt.
Hasznos tudnivaló
Az elemek cseréjével kapcsolatban olvassa el
„A kártya-távvezérlő lítium-ion elemének cseréje” című
fejezetet a 42. oldalon.
12HU
Menüképernyők
A készülék menüjén keresztül számos funkciót
és lejátszási opciót beállíthat.
A készülék működési állapotától függően
a megjelenített menü eltérő lehet.
Lejátszási mód (Play mode) menü
Alapbeállítási (Setup) menü
Menüpont kiválasztása
Használja a </M/m/, gombokat, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Állj üzemmódban a (SETUP) gomb
megnyomásával kapcsolható be.
Menüpont kiválasztása
Használja a </M/m/, gombokat, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
A Setup menü kikapcsolása
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
Példa: Ha a „LANGUAGE SETUP” menüpontot
választja.
A
C
D
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
E
ENGLISH
JAPANESE
ENGLISH
ENGLISH
Lejátszás közben a (SETUP) gomb
megnyomásával kapcsolható be.
A Play mode menü kikapcsolása
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
Megjegyzés
A menüpontok és a használható funkciók a lemeztől
függően eltérhetnek.
Példa: DVD-lemez lejátszása esetén.
A
C
, then
SETUP
.
A Menüpontok
B Kiválasztott menüpont
C Menüpont elemei
D Opciók
E Aktuális beállítás
ENTER
.
F
12(67)
018(034)
T 1:35:55
PLAY
DVDVIDEO
G
1;ENGLISH
OFF
1:ENGLISH
2:FRENCH
3:SPANISH
SUBTITLE
Select :
To set, press
To quit, press
D E
ENTER
H
Cancel
RETURN
A Lejátszási mód menüpontjai
B Kiválasztott menüpont
C Tétel száma*1/Tételek teljes száma*1
D Fejezet száma*2/Fejezetek teljes száma*2
E Eltelt játékidő
F Lejátszási állapot (NPLAY, XPAUSE, stb.)/
lemezformátum
G Aktuális beállítás
H Opciók
*1 VCD-lemezeknél a műsorszám számát, JPEG
fájloknál az album számát jeleníti meg. Ha
bekapcsolt PBC funkcióval játszik le egy VCDlemezt, akkor nem jelenik meg kijelzés.
*2 JPEG fájlok esetén a kép sorszámát jeleníti meg.
Megjegyzések
• CD/MP3 lejátszás esetén a Play mode menü nem
jeleníthető meg.
• JPEG fájlok lejátszása esetén a (SETUP) gomb
csak akkor aktív, ha a kép teljes egészében
megjelent.
13HU
Műveleti üzenetek
A menüműveletek a kiválasztott menüponttól
függően eltérőek lehetnek. A használandó
gombok a menü alsó részén jelennek meg, hogy
segítsenek a művelet elvégzésében.
To set, press
, then
SETUP .
To quit, pressSETUP
ENTER .
ENTER
A kiválasztott menüpont neve és/vagy
a műveleti üzenet jelenik meg.
Hasznos tudnivaló
Az „Operation not possible” jelenik meg, ha a funkció
nem használható.
A Setup menü választható
menüpontjai
LANGUAGE SETUP (29. oldal)
Nyelvet választhat.
SCREEN SETUP (30. oldal)
Kiválaszthatja a képernyő üzemmódot.
AUDIO (22. oldal)
Beállíthatja az audio opciókat.
SUBTITLE (24. oldal)
Bekapcsolhatja a szinkronfeliratot.
Beállíthatja a felirat nyelvét
ANGLE (23. oldal)
Kiválaszthatja a kameraállást.
CENTER ZOOM (24. oldal)
Kinagyíthatja a képet.
REPEAT (20. oldal)
Ismételten lejátszhatja a teljes lemezt
(minden tételt/műsorszámot/albumot),
vagy egyetlen fejezetet/műsorszámot/
albumot.
CUSTOM SETUP (31. oldal)
Beállíthatja a lejátszási funkciókat.
SHUFFLE (20. oldal)
Véletlen sorrendben lejátszhatja
a tételeket/fejezeteket/műsorszámokat.
AUDIO SETUP (32. oldal)
Beállíthatja a hangkimenetet.
PICTURE EQ (25. oldal)
Beállíthatja a képminőséget.
RESET (29. oldal)
Törölhet minden beállított menüértéket.
A Play mode menü választható
menüpontjai
TITLE, TRACK (21. oldal)
A lejátszani kívánt tétel vagy
műsorszám kiválasztása.
CHAPTER (21. oldal)
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt
fejezetet.
ALBUM (JPEG) (21. oldal)
Kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt
képalbumot.
IMAGE (21. oldal)
Kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt
képet.
14HU
TIME/TEXT (17., 21. oldal)
Megjelenítheti az eltelt és hátralévő
játékidőt.
Megadhatja az időkódot a kereséshez.
Megjelenítheti a DVD szöveget.
Hasznos tudnivaló
Ha a „REPEAT” vagy „SHUFFLE” funkciót
bekapcsolta, vagy az „ANGLE” rendelkezésre
áll, akkor a jelölőnégyzet zöld színű
(pl.
). Elképzelhető, hogy nem
t
tudja kiválasztani az adott jelenet kameraállását akkor
sem, ha a jelölőnégyzet zöld.
Amikor a „CUSTOM SETUP” menü „MP3/
JPEG” opciójánál a „JPEG” beállítást választja,
egy diavetítés indul el automatikusan, ha JPEG
fájlok találhatók a lemezen (31. oldal).
A </, gomb minden egyes megnyomásakor
a kép elfordul 90°-kal.
Lejátszó
Lemezek lejátszása
Megjegyzések
• Nagyméretű kép elforgatása hosszabb ideig tarthat.
• A JPEG fájlok optimális megjelenítéséhez 640 × 480
képpont felbontás szükséges. Az ettől eltérő méretű
fájl elképzelhető, hogy nem jelenik meg
megfelelően, vagy képeltolódás (balra vagy jobbra)
következhet be.
• A progresszív tömörítésű JPEG fájlok nem
jeleníthetők meg.
A lemez típusától függően egyes műveletek
eltérőek vagy korlátozottak lehetnek.
Olvassa el a lemezhez mellékelt kezelési
útmutatót.
Kikapcsolás
OFF
ATT
DVD
DVD
u
OFF
SRC
MODE
TOP MENU
+
MENU
SOUND
</,
SETUP
ENTER
SYSTEM
MENU
LIST
Z×Z
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
1
2
3
TA
4
5
6
+
7
8
9
VOL
0
PTY
DSPL
–
EQ7
AF
CLEAR
A lejátszás megállítása, a készülék
kikapcsolása
Nyomja meg az (OFF) gombot.
Hasznos tudnivaló
A készülék kikapcsolt állapotában nem helyezhet be
lemezt.
–
PICTURE
EQ
Ha van lemez a készülékben
Nyomja meg a DVD u gombot a lejátszás
elindításához.
Kijelzett információk CD/MP3
lejátszás közben
A
DSPL
1
REP
1
Kapcsolja be a képernyőt, majd
válassza ki azt a bemenetet
a képernyőn, amely ehhez
a készülékhez tartozik.
2
Helyezzen be egy lemezt.
Lejátszási oldallal lefelé
B
1
0:42
160k
PLAY
MP3
: ALBUM NAME 001
: T R AC K N A M E 0 0 1
: I D 3 I N F O R M AT I O N
C
D
A Album száma*1/Műsorszám száma/Eltelt
játékidő
B Lejátszási üzemmód/Bitsebesség*1*2
C Lemez elnevezése*3/Album címe*1/
Műsorszám címe/ID3 mező információ*1
D Lejátszási állapot (NPLAY, XPAUSE, stb.)/
Lemezformátum
A lejátszás automatikusan elindul. (A lemez
típusától függően nyomja meg a DVD u
gombot a lejátszás elindításához.)
DVD vagy VCD-lemez behelyezésekor egy
menü jelenhet meg a képernyőn.
A menükről részletesebben a 19. oldalon
(DVD), és a 19. oldalon (VCD) olvashat.
*1 Csak MP3 fájl lejátszásakor jelenik meg.
*2 Nem jelenik meg VBR (változó bitsebességű)
kódolás alkalmazása esetén.
*3 A „NO DISC NAME” vagy „NO TRACK NAME”
jelenik meg, ha a lemeznek, vagy műsorszámnak
nincs neve.
A szöveges információ görgetése
Nyomja meg a (DSPL) gombot.
Megjegyzés
A „ ” jelenik meg az angol ábécé betűitől, vagy
a számoktól eltérő karakterek helyett.
15HU
Megjegyzés a DTS hangsávot tartalmazó DVDlemezekről
A DTS audio jel minden esetben a kimenetre kerül;
hangos zaj hallható a hangszórókból, ha DTS dekóder
nélküli audio eszközhöz csatlakoztatja a készüléket.
Kárt okozhat a hangszórókban, vagy károsíthatja
hallását.
További műveletek
ATT
DVD
+
MENU
OFF
SRC
MP3 fájlok lejátszási sorrendje
./>
MODE
TOP MENU
DVD
u
SOUND
M/m
SETUP
ENTER
MP3
Mappa
(album)
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SYSTEM
MENU
MP3 fájl
(műsorszám)
</,
EQ7
AF
Funkció
Művelet
Szünet.
Nyomja meg a DVD u
gombot.
Lejátszás folytatása Nyomja meg a DVD u
gombot.
szünet üzemmód
után.
Megjegyzések
• A lejátszási sorrend az író programtól függően eltérő
lehet.
• A készülék 1000 műsorszámot és 256 albumot
képes lejátszani. Az első 1000 utáni
műsorszámokat, és az első 256 utáni albumokat
nem ismeri fel a készülék.
Hasznos tudnivalók
• Ha 01, 02, 03 módon ír sorszámokat a műsorszám
neveinek elejéhez, akkor az egyes mappák
műsorszámai számsorrendben kerülnek lejátszásra.
• Mivel a bonyolult fájlszerkezetű lemez lejátszásának
elindítása hosszabb időt vesz igénybe, ezért
célszerű olyan lemezeket létrehozni, melyek nem
tartalmaznak két szintnél mélyebb struktúrát.
• Az MP3 fájlokkal kapcsolatos részletek tekintetében
olvassa el az „MP3 fájlokról” című fejezetet
a 44. oldalon.
Ugrás a következő Nyomja meg
a > (,) gombot.
fejezetre,
műsorszámra vagy
jelenetre folyamatos
lejátszási
üzemmódban.
Nyomja meg
Ugrás az előző
a . (<) gombot.
fejezetre,
műsorszámra vagy
jelenetre folyamatos
lejátszási
üzemmódban.
Ugrás a következő
albumra.
Nyomja meg a M
gombot.*
Ugrás az előző
albumra.
Nyomja meg a m
gombot.*
Lejátszás
megállítása, lemez
eltávolítása.
Nyomja meg a Z
gombot a kijelző fedél
nyitása után (9. oldal).
* Csak MP3 vagy JPEG fájlok lejátszása esetén.
16HU
Lejátszás folytatása
A lemezinformáció
megjelenítése
— Folytatólagos lejátszás
A készülék maximum 20 lemezre
visszamenőlegesen megjegyzi az állj gomb
megnyomásának helyét, és képes folytatni
a lejátszást ettől a ponttól, még akkor is, ha
a készüléket közben kikapcsolja, vagy a lemezt
eltávolítja.
ATT
OFF
Ellenőrizheti az aktuális album, fejezet vagy
műsorszám eltelt és hátralévő játékidejét.
Ellenőrizhet olyan szöveges információkat is,
mint az album, fejezet vagy fájl neve, stb.
DVD
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
1
2
3
TA
4
5
6
+
8
9
VOL
0
PTY
DSPL
–
AF
DVD
u
OFF
SRC
— Idő/szöveges információ
MODE
TOP MENU
+
MENU
SOUND
SETUP
7
ENTER
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SYSTEM
MENU
CLEAR
DSPL
EQ7
AF
1
Állítsa le a lejátszást az (OFF)
gombbal.
2
Nyomja meg a DVD u gombot
a lejátszás folytatásához.
A lejátszás az 1. lépés megállítási pontjától
folytatódik.
1
Lejátszás közben nyomja meg
a (DSPL) gombot.
Megjelennek az aktuális lejátszási
információk.
Időinformáció
Lejátszás a lemez elejétől
Miután az „OFF” beállítást választotta
a „CUSTOM SETUP” menü „MULTI-DISC
RESUME” opciójánál (31. oldal), nyomja meg
a Z gombot a lemez eltávolításához, majd
helyezze be ismét a lemezt. A lemez típusától
függően válassza ki a kívánt fejezetet a DVDmenüben, vagy a főmenüben.
Megjegyzések
• Az MP3 lejátszás az utoljára lejátszott műsorszám
elejétől kezdődik.
• A folytatólagos lejátszás használatához ellenőrizze,
hogy a „CUSTOM SETUP” menü „MULTI-DISC”
opciójánál az „ON” beállítás legyen kiválasztva
(31. oldal).
• Amikor a 21. lemez folytatási pontját tárolja el, az 1.
lemez pontja automatikusan törlésre kerül.
• A folytatólagos lejátszás kikapcsol, ha a szülői
letiltás beállítása megváltozik.
• A lemeztől vagy jelenettől függően nem
használhatja a folytatólagos lejátszást.
• Ha a szülői letiltás funkciót használja, a folytatólagos
lejátszás nem fog működni. Ebben az esetben
a lejátszás a lemez elejéről kezdődik a behelyezés
után.
Hasznos tudnivaló
CD-lemez, MP3 vagy JPEG fájlok lejátszásakor
a készülék ideiglenesen eltárolja a folytatási pontot
a lejátszott lemezhez. Ha kikapcsolja a készüléket
vagy eltávolítja a lemezt, a tárolt folytatási pont
törlésre kerül az adott lemez esetében.
T
1:01:57
NO TEXT
Szöveges információ*
* A „NO TEXT” felirat jelenik meg, ha nincs
szöveges információ.
17HU
2
A (DSPL) gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki az
időinformációt.
Az időinformáció a lemeztől függően eltérő
lehet:
DVD:
„T
:
:
” – Az aktuális tétel eltelt
játékideje.
„T–
:
:
” – Az aktuális tétel
hátralévő játékideje.
„C
:
:
” – Az aktuális fejezet eltelt
játékideje.
„C–
:
:
” – Az aktuális fejezet
hátralévő játékideje.
** ** **
** ** **
** ** **
** ** **
Műsorrészlet keresése
a lemezen
— Keresés
A képernyőt figyelve gyorsan megkereshet egy
adott pontot a lemezen.
ATT
DVD
+
MENU
OFF
SRC
./>
MODE
TOP MENU
SOUND
SETUP
VCD (PBC funkció nélkül):
„T
:
” – Az aktuális műsorszám eltelt
játékideje.
„T–
:
” – Az aktuális műsorszám
hátralévő játékideje.
„D
:
” – Az aktuális lemez eltelt
játékideje.
„D–
:
” – Az aktuális lemez hátralévő
játékideje.
** **
** **
** **
** **
JPEG:
Albumsorszám.
Képsorszám.
18HU
ENTER
SYSTEM
MENU
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
EQ7
AF
Lejátszás közben tartsa nyomva
a ./> gombot, majd engedje el
a keresett pontnál.
Ha nyomva tartja a gombot, a keresési sebesség
növekszik.
Megjegyzés
Keresés közben nem hallható hang, és a feliratok sem
jelennek meg.
DVD menük használata
PBC funkciók használata
Egyes DVD-lemezeknél használhatja a lemezek
eredeti menüjét, mint például a főmenü, vagy
a DVD menü. Ha a DVD több tételt,
műsorszámot és jelenetet tartalmaz, akkor
a főmenü segítségével kiválaszthatja a lejátszani
kívánt tételt.
Ha a DVD több átfogó menüelemet tartalmaz,
mint például a szinkronhang és a szinkronfelirat
nyelve, tételek, fejezetek, stb., akkor a DVD
menüvel kiválaszthatja a kívánt menüelemet, és
elindíthatja a lejátszást.
— PBC (lejátszás vezérlés)
A PBC menü interaktív módon segít
a vezérlésben, ha PBC kompatibilis VCD-lemezt
játszik le.
OFF
ATT
DVD
+
MENU
OFF
SRC
MODE
TOP MENU
SOUND
ENTER
SETUP
ENTER
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
1
2
3
4
5
6
+
7
8
9
VOL
0
PTY
DSPL
–
SYSTEM
MENU
ATT
DVD
OFF
TOP
MENU
ENTER
AF
SRC
MODE
TOP MENU
+
MENU
MENU
M/m
SOUND
SETUP
ENTER
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
1
2
3
4
5
6
+
7
8
9
VOL
0
PTY
DSPL
–
SYSTEM
MENU
</,
CLEAR
CLEAR
1
2
Számgombok
EQ7
AF
Számgombok
O
EQ7
TA
DVD lejátszás közben nyomja meg
a (TOP MENU) vagy (MENU) gombot.
Megjelenik a DVD menü vagy főmenü.
A menü tartalma lemezenként eltérő lehet.
A </M/m/, gombokkal, vagy
a számgombokkal válassza ki a kívánt
menüelemet, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
Megjegyzés
A menü elemei, és a műveleti eljárások lemezenként
eltérnek.
TA
1
Indítsa el a PBC rendszerű VCD-lemez
lejátszását.
Megjelenik a PBC menü.
2
A számgombokkal válassza ki a kívánt
menüelemet, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
3
Az interaktív vezérléshez kövesse
a menüben található utasításokat.
Visszatérés az előző képernyőre
Nyomja meg a O gombot.
Lejátszás PBC funkció nélkül
1
Lejátszás közben nyomja meg az
(OFF) gombot.
2
A számgombokkal válassza ki a kívánt
menüelemet, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A „Play without PBC” felirat jelenik meg, és
a lejátszás elindul.
A PBC menü nem jelenik meg lejátszás
közben.
Megjegyzések
• A menü elemei, és a műveletek a lemeztől függően
eltérhetnek.
• PBC lejátszás közben a műsorszám sorszáma,
a lejátszás ideje, stb. nem jelenik meg a Play mode
menüben.
Hasznos tudnivaló
A PBC lejátszás folytatásához állítsa meg a lejátszást
az (OFF) gombbal, majd nyomja meg a DVD u
gombot. A PBC lejátszás elkezdődik.
19HU
3
Különböző lejátszási
üzemmódok
A M/m gombokkal válassza ki a kívánt
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
Elindul az ismételt lejátszás.
— Ismételt lejátszás/véletlen sorrendű
lejátszás/keresés
Visszakapcsolás normál lejátszásra
Válassza az „OFF” lehetőséget a 3. lépésben.
A következő lejátszási üzemmódok közül
választhat:
• Ismételt lejátszás (20. oldal)
• Véletlen sorrendű lejátszás (20. oldal)
• Keresés (21. oldal)
A Play mode menü kikapcsolása
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
Megjegyzések
• A kiválasztott lejátszási üzemmód kikapcsol, ha
eltávolítja az éppen lejátszott lemezt, vagy
kikapcsolja a készüléket.
• Ha PBC funkcióval játszik le VCD-lemezt, akkor az
ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszás nem áll
rendelkezésre.
Lejátszás ismétlés
— Ismételt lejátszás
Amikor a lejátszás a végére ér, a készülék ismét
lejátssza a tételt, fejezetet, vagy műsorszámot.
A következő ismétlési opciók állnak
rendelkezésre:
• TITLE (tételismétlés) – az aktuális tétel
ismétlése.
• CHAPTER (fejezetismétlés) – az aktuális
fejezet ismétlése.
• TRACK (műsorszámismétlés) – az aktuális
műsorszám/kép ismétlése.
• ALBUM (albumismétlés) – a műsorszámok/
képek ismétlése az aktuális albumban.
Megjegyzés
Ha ismételt lejátszást választ egy CD/MP3 lemezhez,
akkor a művelethez a készülék (1) (REP) gombját
használja.
Hasznos tudnivalók
• Az ismétlési opciók a lemeztől függően eltérőek
lehetnek.
• Az ismételt lejátszást beállíthatja a készülék
(1) (REP) gombjának megfelelő számú
megnyomásával is.
Lejátszás véletlen sorrendben
— Véletlen sorrendű lejátszás
A készülék véletlen sorrendben játssza le
a tételeket, fejezeteket vagy műsorszámokat.
A következő véletlen sorrendű módszerek állnak
rendelkezésre:
• TITLE (véletlen sorrendű tétel lejátszás) – az
aktuális tétel fejezeteinek véletlen sorrendű
lejátszása.
• DISC (véletlen sorrendű tétel lejátszás) – az
aktuális lemez műsorszámainak/képeinek
lejátszása véletlen sorrendben.
• ALBUM (véletlen sorrendű album lejátszás) –
az aktuális album műsorszámainak/képeinek
lejátszása véletlen sorrendben.
Megjegyzés
Ha véletlen sorrendű lejátszást választ egy CD/MP3
lemezhez, akkor a művelethez a készülék (2) (SHUF)
gombját használja.
ATT
DVD
+
MENU
OFF
ATT
DVD
OFF
SRC
MODE
TOP MENU
SRC
MODE
TOP MENU
ENTER
+
SYSTEM
MENU
M/m
SETUP
SOUND
ENTER
M/m
SETUP
ENTER
SETUP
ENTER
MENU
SOUND
LIST
SETUP
SYSTEM
MENU
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
EQ7
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
EQ7
AF
AF
1
2
20HU
Lejátszás közben nyomja meg
a (SETUP) gombot.
Megjelenik a Play Mode menü.
A M/m gombokkal válassza ki a
(REPEAT) opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A Play mode opciók jelennek meg.
1
Lejátszás közben nyomja meg
a (SETUP) gombot.
2
A M/m gombokkal válassza ki a
(SHUFFLE) opciót, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
A Play mode opciók jelennek meg.
3
A M/m gombokkal válassza ki a kívánt
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
Elindul a véletlen sorrendű lejátszás.
Visszakapcsolás normál lejátszásra
Válassza az „OFF” lehetőséget a 3. lépésben.
•
IMAGE: lejátszás a kiválasztott
képtől.
Megjegyzés
Ha egy CD/MP3 műsorszámot keres,
a számgombokkal adja meg a műsorszám sorszámát,
majd nyomja meg az (ENTER) gombot.
A Play mode menü kikapcsolása
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
Megjegyzés
• A véletlen sorrendű DVD tétel lejátszás a lemez
egyszeri lejátszása után kikapcsol.
• A . vagy > gomb megnyomásakor a véletlen
sorrendű DVD tétel lejátszás kikapcsol.
Hasznos tudnivalók
• A véletlen sorrendű lejátszási lehetőségek
a lemeztől függően eltérőek lehetnek.
• A véletlen sorrendű lejátszást beállíthatja a készülék
(2) (SHUF) gombjának megfelelő számú
megnyomásával is.
Lejátszás indítása egy kiválasztott
ponttól
ATT
DVD
+
MENU
OFF
SRC
MODE
TOP MENU
ENTER
SOUND
M/m
SETUP
ENTER
SYSTEM
MENU
SETUP
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
1
2
3
4
5
6
+
7
8
9
VOL
0
PTY
DSPL
–
EQ7
AF
Számgombok
CLEAR
CLEAR
TA
— Keresés
A tétel vagy fejezetet számának, illetve a tétel
vagy a műsorszám eltelt játékidejének beírásával
(az időkódot használva) gyorsan megkeresheti
a kívánt műsorrészletet. A következő keresési
lehetőségek állnak rendelkezésre
(a lemeztípustól függően):
1
Lejátszás közben nyomja meg
a (SETUP) gombot.
Megjelenik a Play Mode menü.
2
A M/m gombokkal válassza ki
a keresési elemet, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
A kereshető elemek a lemeztől függően
eltérhetnek.
DVD:
•
TITLE: lejátszás a kiválasztott
tételtől.
•
CHAPTER: lejátszás a kiválasztott
fejezettől.
•
TIME/TEXT: lejátszás az időkóddal
megadott ponttól kezdve.
12(67)
018(034)
T 1:35:55
1
VCD:
•
TRACK: lejátszás a kiválasztott
műsorszámtól.
A zárójelben látható szám a kiválasztott
keresési elem összes számát jelenti.
3
A számgombokkal adja meg a tétel,
fejezet, műsorszám sorszámát, vagy
a tételből eltelt játékidőt.
Például, ha a 2 óra 20 perc és 20
másodpercnél található jelenetet keresi, akkor
adja meg a „2:10:20” értéket.
A megadott számok törléséhez nyomja meg
a (CLEAR) gombot.
4
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A lejátszás elkezdődik a kiválasztott ponttól.
CD:
• TRACK: lejátszás a kiválasztott műsorszámtól.
MP3:
• TRACK: lejátszás a kiválasztott műsorszámtól.
JPEG:
•
ALBUM: lejátszás a kiválasztott
albumtól.
PLAY
DVDVIDEO
A Play mode menü kikapcsolása
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
21HU
VCD:
STEREO*: szabványos sztereó hang.
1/L: Balcsatorna hangja (mono).
2/R: Jobbcsatorna hangja (mono).
DVD műveletek
* Alapértelmezett beállítás.
Hangcsatornák kiválasztása
Ha többféle audio formátumot tartalmazó DVDlemezt játszik le (PCM, Dolby Digital vagy
DTS), akkor kiválaszthatja a legmegfelelőbb
audio formátumot. Ha a DVD-lemez többnyelvű
felvételt tartalmaz, akkor a nyelvek közül is
választhat.
VCD-lemez esetén kiválaszthatja a bal vagy
jobbcsatorna hangját, és a kiválasztott csatorna
hangját mindkét hangszórón keresztül
hallgathatja. Tegyük fel például, hogy egy
lemezen a jobbcsatorna tartalmazza az
énekhangot (vokált), a balcsatorna pedig
a hangszeres zenét. Ha Ön csak a hangszeres
zenét kívánja meghallgatni, kapcsoljon
a balcsatornára, és a készülék mindkét
hangszórón keresztül csak az instrumentális
műsort sugározza.
ATT
MODE
TOP MENU
ENTER
SETUP
SYSTEM
MENU
+
Ellenőrizheti az audiocsatornák számát és
pozícióját az éppen lejátszott DVD-lemezen.
1
Nyomja meg a (SETUP) gombot
lejátszás közben.
Megjelenik a Play mode menü.
2
A M/m gombokkal válassza ki az
(AUDIO) opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
Megjelenik a hangformátum.
Aktuális audio formátum*1
PLAY
DVDVIDEO
PROGRAMFORMAT
DOLBY DIGITAL 3 / 2. 1
LS
ENTER
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
C
LFE
R
RS
M/m
SETUP
AUDIO
</,
Aktuális hangformátum*2
EQ7
AF
Lejátszás közben az (AUDIO) gomb
megfelelő számú megnyomásával
válassza ki a kívánt audiocsatornát.
1:ENGLISH DolbyD
A hangbeállítások lemeztől függően
eltérhetnek:
DVD:
Kiválaszthatja a műsor nyelvét (a lemezen
rendelkezésre álló nyelvek közül).
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg, a nyelv
kiválasztása a megfelelő kód beírásával
történik (53. oldal).
Ha egy nyelv többször szerepel, a műsort az
adott nyelven többféle hangformátummal
vették fel a DVD-lemezre.
22HU
A hangformátum ellenőrzése
L
MENU
SOUND
SYSTEM
MENU
Hasznos tudnivaló
A beállításokat megváltoztathatja a Play mode menü
„AUDIO” funkciójával is (13. oldal).
12(67)
018(034)
T 01:35:55
1: ENGLISH
DVD
OFF
SRC
Megjegyzés
Lehetnek olyan lemezek, melyeknél az
audiocsatornákat nem lehet kiválasztani.
A betűk a hangformátum kijelzésnél
a következő hangkomponenseket (és azok
pozícióját) jelzik:
: Első (bal)
: Első (jobb)
: Center
: Hátsó (bal)
: Hátsó (jobb)
: Hátsó (mono): A Dolby Surround
processzorral feldolgozott jel vagy
a Dolby Digital jel hátsó komponense
: Alacsony frekvenciás effekt
hangcsatorna
Ha a hang „DOLBY DIGITAL” formátumú,
akkor a hangformátum neve és
a csatornaszámok a következőknek
megfelelően jelennek meg:
Példa: Dolby Digital 5.1 csat.
Megjegyzés
Csak akkor állíthatja be a kimeneti jelszintet, ha
a készülékben van lemez.
Hasznos tudnivaló
A kimeneti jelszint –6 dB és +6 dB közötti
tartományban állítható be.
Hátsó komponens × 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Első komponens × 2 +
center komponens × 1
LFE komponens × 1
*1 A lemeztől függően a „PCM”, „DTS”, vagy „DOLBY
DIGITAL” is megjelenhet.
*2 Csak akkor jelenik meg, ha a formátum „DOLBY
DIGITAL”.
A kameraállás
megváltoztatása
Ha olyan DVD-lemezt játszik le, amelyen
a jeleneteket több nézőszögből (kameraállásból)
vették fel, lejátszás közben megváltoztathatja
a kameraállást.
A Play mode menü kikapcsolása
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
Hasznos tudnivaló
Dolby Digital és DTS formátum esetén az „LFE”
mindig keretezve jelenik meg, függetlenül a kimenetre
kerülő LFE jelkomponenstől.
ATT
DVD
+
MENU
OFF
SRC
MODE
TOP MENU
SOUND
SETUP
ENTER
A hangkimenet jelszintjének
beállítása
SYSTEM
MENU
— DVD jelszint beállítás
A DVD műsor audio jelszintje az aktuális audio
formátumtól függően eltérő lehet (PCM, Dolby
Digital, vagy DTS). Egymástól függetlenül
beállíthatja a PCM, Dolby Digital vagy DTS
kimeneti jelszintjét, hogy csökkentse a hangerő
különbségeket a lemezek és műsorforrások
között.
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
EQ7
AF
ANGLE
Az (ANGLE) gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
kameraállást.
2(2)
1
Nyomja meg a (SYSTEM MENU)
gombot.
2
A M/m gombok megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a „DVD
LVL” menüpontot, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
Megjegyzés
A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy
a több kameraállásból felvett jelenet lejátszásakor
nem választható ki a kívánt nézőszög.
3
A , gombbal válassza ki az
„ADJ-ON” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
Hasznos tudnivaló
A kameraállás kiválasztható a Play mode menü
„ANGLE” funkciójával is (13. oldal).
4
A </, gombokkal válassza ki
a „DOLBY”, „DTS” vagy „PCM” opciót.
5
A M/m gombokkal állítsa be a kimeneti
jelszintet, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A kameraállás megváltozik.
23HU
A szinkronfelirat
bekapcsolása
Képek nagyítása
A szinkronfeliratozással ellátott DVD-lemez
lejátszása közben a szinkronfeliratot bármikor
be- vagy kikapcsolhatja, és a kívánt nyelvet
kiválaszthatja.
Felnagyíthatja a képeket.
ATT
DVD
+
MENU
OFF
SRC
ATT
SRC
ENTER
SETUP
MODE
TOP MENU
+
MENU
SOUND
ENTER
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SOUND
M/m
SETUP
ENTER
SYSTEM
MENU
SETUP
SYSTEM
MENU
MODE
TOP MENU
DVD
OFF
–
LIST
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
</,
EQ7
AF
EQ7
AF
1
Lejátszás közben nyomja meg
a (SETUP) gombot.
Megjelenik a Play mode menü.
2
A M/m gombokkal válassza ki a
(CENTER ZOOM) menüpontot, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
A jelenlegi opció jelenik meg.
3
A M/m gombokkal válassza ki a kívánt
opciót (ZOOM×1, ×2*, ×4*), majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
A kép nagyítva jelenik meg.
SUBTITLE
1
Lejátszás közben nyomja meg
a (SUBTITLE) gombot.
Megjelenik a szinkronfelirat nyelve.
2
A (SUBTITLE) gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
nyelvet.
1:ENGLISH
* A kép szemcsés lehet.
A rendelkezésre álló nyelvek a lemezenként
eltérhetnek.
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg, a nyelv
kiválasztása a megfelelő kód beírásával
történik (53. oldal).
A szinkronfelirat kikapcsolása
A (SUBTITLE) gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki az „OFF” opciót.
Megjegyzés
A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy
a többnyelvű szinkronfeliratozással ellátott lemezen
nem választható ki a szinkronfelirat, vagy azt nem
lehet kikapcsolni.
Hasznos tudnivaló
A felirat nyelve a Play mode menü „SUBTITLE”
funkciójával (13. oldal), vagy a DVD menü (19. oldal)
segítségével is kiválasztható.
24HU
A keret pozíciójának elmozdítása
A kép nagyítása után nyomja meg a </M/m/,
gombokat.
Az eredeti méret visszaállítása
Válassza a „ZOOM×1” opciót a 3. lépésnél.
A Play mode menü kikapcsolása
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
Megjegyzések
• Lehetnek olyan DVD-lemezek, melyeknél a nagyítás
nem módosítható.
• Ha folytatja a lejátszást, a kép visszakapcsol az
eredeti méretére.
Lejátszás közben a (PICTURE EQ)
gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
beállítást.
A képminőség beállítása
— Kép EQ
Kiválaszthatja a gépkocsi belső
megvilágításához illeszkedő képminőséget.
A „CUSTOM SETUP” menü „PICTURE EQ”
menüpontjában a „LIGHT OFF”, „LIGHT ON”,
vagy az „AUTO” beállítást választhatja
(31. oldal). Az egyes beállítási opcióik
eltérhetnek. Ha az „AUTO” beállítást választja
a „PICTURE EQ” menüpontban, akkor
a rendelkezésre álló lehetőségek automatikusan
megváltoznak attól függően, hogy a világítás be
van-e kapcsolva.
A következő beállítási lehetőségek állnak
rendelkezésre.
• NORMAL – normál képminőség.
• Daytime*1 – világos környezethez.
• Sunset*1 – szürkülethez.
• Shine*1 – nagyon világos környezethez
(pl. amikor a napfény tükröződik a képernyőn).
• Night*2 – elsötétíti a képernyőt, hogy ne
zavarja Önt a vezetésben.
• Midnight*2 – jobban sötétíti el a képernyőt,
mint a „Night” üzemmód.
• Theater*2 – világosítja a képernyőt; sötétben
ezzel az opcióval növelheti a fényerőt.
• CUSTOM – felhasználó által beállítható
üzemmód.
*1 Akkor áll rendelkezésre, ha a „CUSTOM SETUP”
menüpont „PICTURE EQ” funkciójánál a „LIGHT
OFF” vagy „AUTO” beállítást választotta, és
a világítás kikapcsolt állapotban van.
*2 Akkor áll rendelkezésre, ha a „CUSTOM SETUP”
menüpont „PICTURE EQ” funkciójánál a „LIGHT
ON” vagy „AUTO” beállítást választotta, és
a világítás bekapcsolt állapotban van.
ATT
DVD
+
MENU
Daytime
Hasznos tudnivaló
A képminőség a Play mode menü (13. oldal)
„PICTURE EQ” funkciójával is beállítható.
Egyéni beállítás
Eltárolhatja saját beállítását a különböző
képüzemmódokhoz.
1
Lejátszás közben nyomja meg
a (SETUP) gombot.
Megjelenik a Play mode menü.
2
A M/m gombokkal válassza ki a
(PICTURE EQ) funkciót, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a beállítható elemek.
1
001
002:35
Daytime
Sunset
Shine
CUSTOM
NORMAL
NORMAL
3
A M/m gombokkal válassza ki
a „CUSTOM” opciót, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
4
A M/m gombokkal válassza ki
a beállítandó elemet, majd a </,
gombokkal végezze el a beállítást.
OFF
SRC
MODE
TOP MENU
ENTER
SETUP
SOUND
M/m
SETUP
ENTER
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SYSTEM
MENU
PICTURE
EQ
PLAY
DVDVIDEO
USER CUSTOM SETUP
Color
Bright
Contrast
Tint
</,
EQ7
0
0
0
0
AF
Select:
Cancel:
5
Set:
RETURN
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
Hasznos tudnivaló
A „LIGHT OFF” és „LIGHT ON” üzemmódok
beállításai külön tárolhatók.
25HU
4
Lemezek zárolása
— Szülői letiltás
Zárolhat egy lemezt, vagy előre meghatározott
szintű lejátszási korlátozást állíthat be (például
a néző életkora alapján). Ha a szülői letiltással
kompatibilis DVD-lemezt használ,
a korlátozással ellátott jelenetek kizárásra
kerülnek, vagy más jeleneteket játszik le
helyettük a készülék.
A szülői letiltás bekapcsolása
ATT
DVD
+
MENU
OFF
SRC
ENTER
SETUP
M/m
SETUP
ENTER
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
</,
PASSWORD
5
A számgombokkal adja meg a jelszót,
majd nyomja meg az (ENTER) gombot.
A megerősítő képernyő jelenik meg.
6
A megerősítéshez adja meg ismét
a jelszót a számgombokkal, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
A szülői letiltás bekapcsol.
1
2
3
4
5
6
+
7
8
9
VOL
0
PTY
DSPL
–
CLEAR
A Setup menü kikapcsolása
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
O
EQ7
A szülői letiltás kikapcsolása
AF
TA
1
Nyomja meg a (SETUP) gombot állj
üzemmódban.
Megjelenik a Setup menü.
2
A M/m gombokkal válassza ki a
(CUSTOM SETUP) menüpontot, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a beállítható elemek.
3
Enter a new 4–digit password,
then press ENTER .
SOUND
SYSTEM
MENU
Számgombok
PARENTAL CONTROL
MODE
TOP MENU
A M/m gombokkal válassza ki az
„ON t” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
Megjelenik a jelszó beállító képernyő.
1
Nyomja meg a (SETUP) gombot állj
üzemmódban.
Megjelenik a Setup menü.
2
A M/m gombokkal válassza ki a
(CUSTOM SETUP) menüpontot, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a beállítható elemek.
3
A M/m gombokkal válassza ki
a „PARENTAL CONTROL” opciót, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a szülői letiltási opciók.
4
A M/m gombokkal válassza ki az
„OFF t” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
Megjelenik a jelszóbeviteli képernyő.
A M/m gombokkal válassza ki
a „PARENTAL CONTROL” opciót, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a szülői letiltási opciók.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL :
MUTI–DISC RESUME :
MP3/JPEG :
SLIDE SHOW TIME :
PLAY LIST PLAY :
PICTURE EQ :
PARENTAL CONTROL
Enter password,
then press ENTER .
OFF
ON
OFF
PLAYER
PASSWORD
AUTO
PASSWORD
5
A számgombokkal adja meg a jelszót,
majd nyomja meg az (ENTER) gombot.
A „Parental control is canceled” üzenet
jelenik meg.
Ha rossz számot adott meg, a < gombbal
mozgassa a kurzort, és írja be ismét a számot.
26HU
A terület és a film korlátozási
szintjének beállítása
7
A terület és a film korhatár-értékének
függvényében beállíthatja a korlátozási szintet.
1
2
3
4
Nyomja meg a (SETUP) gombot állj
üzemmódban.
Megjelenik a Setup menü.
A M/m gombokkal válassza ki
a „PLAYER t” opciót, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
Ha korábban már bekapcsolta a szülői letiltás
funkciót, akkor megjelenik a jelszóbeviteli
képernyő. A beállítás megváltoztatásához
adja meg a jelszót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
Ha rossz számot adott meg, a < gombbal
mozgassa a kurzort, és írja be ismét a számot.
5
A M/m gombokkal válassza ki
a „STANDARD” opciót, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
Az általános opciók jelennek meg.
CUSTOM SETUP
LEVEL :
STANDARD :
6
CUSTOM SETUP
LEVEL :
STANDARD :
A M/m gombokkal válassza ki a
(CUSTOM SETUP) menüpontot, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a beállítható elemek.
A M/m gombokkal válassza ki
a „PARENTAL CONTROL” opciót, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a szülői letiltási opciók.
8:
USA
USA
OTHER
A M/m gombokkal válassza ki a kívánt
területet, melyre alkalmazni szeretné
a korlátozást, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A terület kiválasztásra kerül.
Ha egy adott országnak megfelelő korlátozási
szabványt szeretne választani a „Területi
kódlistából” (27. oldal), akkor válassza az
„OTHERS t” opciót, majd adja meg
a kódszámot a számgombokkal.
A M/m gombokkal válassza ki
a „LEVEL” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
Megjelennek a korlátozási opciók.
8:
8:
7:
6:
5:
4:
NC17
R
PG13
Minél kisebb a szám, annál szigorúbb
a korlátozás.
8
A M/m gombokkal válassza ki a kívánt
korlátozási szintet, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
A szülői letiltás beállítás befejeződött.
A Setup menü kikapcsolása
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
Megjegyzés
Ha a szülői letiltás funkciót nem támogató lemezt
játszik le, akkor a lejátszás nem korlátozható ezzel
a készülékkel.
Területi kódlista
Szabvány
Kódszám
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Dánia
Egyesült Királyság
Finnország
Franciaország
Fülöp-szigetek
Hollandia
Chile
India
Indonézia
Japán
Kanada
Kína
Korea
Malajzia
Mexikó
Németország
2044
2047
2046
2057
2070
2115
2184
2165
2174
2424
2376
2090
2248
2238
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2109
27HU
Szabvány
Kódszám
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Pakisztán
Portugália
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szingapúr
Thaiföld
Új-Zéland
2379
2254
2489
2427
2436
2149
2086
2499
2501
2528
2390
A jelszó megváltoztatása
1
2
3
4
5
6
7
A Setup menü használata
A Setup menü használatával számos beállítást
végezhet el, például módosíthatja a kép- és
hangjellemzők beállítását. Számos egyéb opció
mellett beállíthat egy nyelvet a szinkronfelirat és
a képernyőkijelzések számára. Az egyes
elemekről további információt a 29–32.
oldalakon olvashat.
Megjegyzés
A lemezen tárolt lejátszási beállítások előnyt élveznek
a Setup menü beállításaival szemben, ezért nem
minden funkció működik az itt leírtaknak megfelelően.
Nyomja meg a (SETUP) gombot állj
üzemmódban.
Megjelenik a Setup menü.
A M/m gombokkal válassza ki a
(CUSTOM SETUP) menüpontot, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a beállítható elemek.
SRC
ENTER
SETUP
MENU
M/m
SETUP
ENTER
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SYSTEM
MENU
O
EQ7
AF
A számgombokkal adja meg a 4-jegyű
jelszót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
Ha rossz számot adott meg, a < gombbal
mozgassa a kurzort, és írja be ismét a számot.
1
A Setup menü kikapcsolása
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
+
MODE
TOP MENU
Alapfunkciók
A megerősítéshez adja meg ismét az új
4-jegyű jelszót a számgombokkal,
majd nyomja meg az (ENTER) gombot.
DVD
SOUND
A M/m gombokkal válassza ki
a „PASSWORD t” opciót, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelenik a jelszóbeviteli képernyő.
A számgombokkal adjon meg egy új
4-jegyű jelszót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
ATT
OFF
A M/m gombokkal válassza ki
a „PARENTAL CONTROL” opciót, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a szülői letiltás opciók.
Visszakapcsolás az előző képernyőre
Nyomja meg a O gombot.
28HU
Alapbeállítások
Példa: Szeretné megváltoztatni a képarányt
(„MONITOR TYPE”) a „4:3 PAN SCAN”
beállításra.
Nyomja meg a (SETUP) gombot állj
üzemmódban.
Megjelenik a Setup menü.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
2
A M/m gombokkal válassza ki a
(SCREEN) menüpontot, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
Megjelenik a beállító képernyő.
— Nyelv beállítás
SCPEEN SETUP
MONITOR TYPE :
SCREEN SAVER :
3
4
16:9
ON
A M/m gombokkal válassza ki
a „MONITOR TYPE” opciót, majd
nyomja meg az (ENTER) gombot.
Megjelennek a monitor típus opciók.
SCPEEN SETUP
MONITOR TYPE :
SCREEN SAVER :
A kijelzések és a műsor
nyelvének kiválasztása
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
A M/m gombokkal válassza ki a „4:3
PAN SCAN” opciót, majd nyomja meg
az (ENTER) gombot.
A kiválasztott opció bekapcsol, és a beállítás
befejeződik.
Visszakapcsolás az előző képernyőre
Nyomja meg a O gombot.
A Setup menü kikapcsolása
Nyomja meg a (SETUP) gombot.
Minden elem visszaállítása a gyári
értéke
— Gyári értékek betöltése
1
Válassza a
(RESET) opciót a 2-es
lépésben, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
2
A M gombbal válassza ki a „YES”
opciót, majd nyomja meg az (ENTER)
gombot.
A Setup menü minden beállítása*
visszakapcsol az alapértelmezett értékre.
A „LANGUAGE SETUP” menüben számos
nyelv közül választhatja ki azt, amely
a képernyőkijelzések és a műsor hangja számára
a legmegfelelőbb Önnek.
Az alapbeállítási menüben válassza ki a
(LANGUAGE SETUP) főmenüt. A beállítások
végrehajtásának módját lásd „A Setup menü
használata” című fejezetben (28. oldal).
OSD (képernyőkijelzés)
A képernyőkijelzések nyelvének kiválasztására
szolgál.
MENU
A lemezmenü nyelvének kiválasztására szolgál.
AUDIO
A műsor nyelvének kiválasztására szolgál. Az
„ORIGINAL” beállítás kiválasztása esetén
a lemezen fő nyelvként kijelölt nyelv kap
elsőbbséget.
SUBTITLE
A lemezre felvett szinkronfelirat nyelvének
kiválasztására szolgál.
Ha az „AUDIO FOLLOW” beállítást választja
ki, a szinkronfelirat nyelve meg fog egyezni
a műsor nyelvével.
Megjegyzés
Ha olyan nyelvet választ ki a „MENU”, „SUBTITLE”
vagy „AUDIO” menüben, amelyik a lemezen nem
található meg, a készülék automatikusan kiválaszt
egyet a lemezen rendelkezésre álló nyelvek közül.
Hasznos tudnivaló
Ha az „OTHERS t” beállítást választja ki a „MENU”,
a „SUBTITLE” vagy az „AUDIO” menüben, válassza ki
a kívánt nyelvet a listából a számgombokkal
(53. oldal).
* Kivéve a szülői letiltás beállításait.
A visszaállítás megszakítása
Válassza a „NO” opciót a 2-es lépésben.
Megjegyzés
Ne kapcsolja ki a készüléket a Setup menü elemeinek
visszaállítása közben, mert a művelet néhány
másodpercig is eltarthat.
29HU
A képernyő beállítása
— Képernyőbeállítás
A „SCREEN SETUP” menü lehetővé teszi
a csatlakoztatott monitor beállítását.
Válassza ki a
(SCREEN SETUP)
menüpontot a Setup menüben, majd válassza ki
a kívánt elemet.
A beállítás részleteivel kapcsolatban olvassa el
„A Setup menü használata” című fejezetet
a 28. oldalon.
Az alábbi táblázatokban a „*” szimbólummal
jelölt elemek az alapértelmezett értékeket
mutatják.
MONITOR TYPE
A csatlakoztatott monitor képernyőtípusának
beállítására szolgál (4:3 normál vagy
szélesvásznú).
16:9*
Szélesvásznú kép megjelenítése.
Válassza ki ezt a beállítást, ha
széles képernyős vagy
szélesvásznú üzemmóddal
ellátott monitort csatlakoztatott.
4:3
LETTER
BOX
Szélesvásznú műsor
lejátszásakor fekete csík jelenik
meg a képernyő alsó és felső
részén.
Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős
monitort csatlakoztatott.
4:3
PAN SCAN
Szélesvásznú műsor
lejátszásakor a műsor a teljes
képernyőn látható, de a kép
széleit levágja a készülék.
Válassza ki ezt a beállítást, ha
hagyományos 4:3 képernyős tvkészüléket csatlakoztatott.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
30HU
Megjegyzés
A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy
a készülék a „4:3 PAN SCAN” üzemmód helyett
automatikusan „4:3 LETTER BOX” üzemmódba
kapcsol, és fordítva.
SCREEN SAVER
Be- vagy kikapcsolhatja a képernyővédőt.
A képernyővédő jelenik meg, ha 5 percig állj
üzemmódban hagyja a készüléket.
A képernyővédő segít megakadályozni
a megjelenítő eszköz károsodását (beégés).
Nyomja meg a DVD u gombot
a képernyővédő kikapcsolásához.
ON
Bekapcsolja a képernyővédőt.
OFF*
Kikapcsolja a képernyővédőt.
Egyéni beállítások
— Egyéni beállítások
A „CUSTOM SETUP” menüpontban beállíthatja
a készülék lejátszási opcióit.
Válassza ki a
(CUSTOM SETUP)
menüpontot a Setup menüben, majd válassza ki
a kívánt elemet.
A beállítás részleteivel kapcsolatban olvassa el
„A Setup menü használata” című fejezetet
a 28. oldalon.
Az alábbi táblázatokban a „*” szimbólummal
jelölt elemek az alapértelmezett értékeket
mutatják.
PARENTAL CONTROL
Bekapcsolhatja a lejátszás-korlátozást, így
megakadályozza a nem kívánt lemezek vagy
jelenetek lejátszását (26. oldal).
SLIDE SHOW TIME
Beállíthatja a lemezen található képek
megjelenítési idejét.
5sec
5 másodpercenként cseréli a képet.
10sec*
10 másodpercenként cseréli a képet.
20sec
20 másodpercenként cseréli a képet.
40sec
40 másodpercenként cseréli a képet.
60sec
60 másodpercenként cseréli a képet.
FIXED
Kikapcsolja a képek cseréjét.
PLAY LIST PLAY
Prioritást állíthat be az eredetileg felvett tételek,
vagy a szerkesztett lejátszási lista között VR
formátumú DVD-RW lemez esetén.
ORIGINAL*
Elsőbbséget élvez az
eredetileg felvett tételekből
készített lejátszási listával
szemben.
PLAY LIST
Elsőbbséget élvez az
eredetileg felvett tételekkel
szemben.
ON t
Bekapcsolja a szülői letiltás
funkciót.
OFF t*
Kikapcsolja a szülői letiltás
funkciót.
PLAYER t
Beállítja a korlátozási
szabványt és szintet.
PASSWORD t Beállít egy új 4 számjegyű
jelszót.
MULTI-DISC RESUME
20 különböző lemeznél tárolhatja a lejátszás
megállítási pontját.
ON*
OFF
A megszakítási pont pozíciójának
tárolása 20 különböző lemeznél.
(A beállítások akkor sem törlődnek, ha
az „OFF” opciót választja.)
A megszakítási pontot nem tárolja
a készülék a memóriában. A lejátszás
csak a készülékben lévő lemeznél
folytatódik a megszakítási ponttól.
Megjegyzés
Ha bekapcsolta a szülői letiltás funkciót,
a folytatólagos lejátszás nem használható. Ilyen
esetben a lejátszás a lemez elejéről újrakezdődik,
amikor a lemezt a készülékbe helyezi.
Megjegyzések
• A lejátszási listás lejátszás csak VR formátumú
DVD-RW lemez esetén áll rendelkezésre.
• Ha nem hozott létre lejátszási listát a lemezhez,
akkor az eredetileg felvett tételek kerülnek
lejátszásra.
PICTURE EQ
Ebben a menüpontban a képminőség opciókat
állíthatja be.
AUTO*
A gépkocsi világítás bevagy kikapcsolt állapotától
függően módosul a beállítás.
(Csak akkor használható, ha
a világításvezérlő vezetéket
csatlakoztatta.)
LIGHT OFF
A nappali üzemeltetéshez
tartozó opciókat jeleníti meg.
LIGHT ON
Az éjszakai üzemeltetéshez
tartozó opciókat jeleníti meg.
MP3/JPEG
Beállíthatja a prioritást, ha ugyanazon a lemezen
MP3 és JPEG fájlok egyaránt találhatók.
MP3*
JPEG
Lejátszáskor elsőbbséget élvez
a JPEG fájlokkal szemben.
Lejátszáskor elsőbbséget élvez az
MP3 fájlokkal szemben.
31HU
Hangbeállítások
— A hang beállítása
Az „AUDIO SETUP” menüpontban beállíthatja
a készülék lejátszási opcióit a lejátszási
körülményeknek, és a csatlakoztatott
készüléknek megfelelően.
Válassza az
(AUDIO SETUP) menüpontot
a Setup menüben, majd válassza ki a kívánt
elemet.
A beállítás részleteivel kapcsolatban olvassa el
„A Setup menü használata” című fejezetet
a 28. oldalon.
Az alábbi táblázatokban a „*” szimbólummal
jelölt elemek az alapértelmezett értékeket
mutatják.
AUDIO DRC (dinamikatartomány
szabályzás)
Ha az „AUDIO DRC” funkcióval ellátott DVDlemezt lehalkított hangerővel hallgatja, e funkció
tisztán érthetővé teszi a műsort.
Ez a funkció a FRONT/REAR AUDIO OUT
kimenetre van hatással.
STANDARD* Általában ezt a beállítást
javasolt használni.
WIDE
RANGE
Olyan érzést kelt, mintha élő
előadáson lenne.
DOWNMIX
A lekeverési módszer kijelölése Dolby Digital
hangsávval rendelkező, hátsó jelkomponenst is
tartalmazó, vagy Dolby Digital formátumban
felvett DVD-lemez lejátszásakor. A hátsó
jelkomponensről bővebben „A hangformátum
ellenőrzése” című fejezetben olvashat
a 22. oldalon.
Ez a funkció a FRONT/REAR AUDIO OUT
kimenetre van hatással.
SURROUND Akkor válassza, ha a készüléket
egy Dolby Surround (Pro
Logic) rendszert támogató
audio komponenshez
csatlakoztatta.
NORMAL*
32HU
Akkor válassza, ha a készüléket
egy olyan audio komponenshez
csatlakoztatta, mely nem
támogatja a Dolby Surround
(Pro Logic) rendszert.
DOLBY DIGITAL
Kiválaszthatja a Dolby Digital jel típusát.
DOLBY
DIGITAL*
Akkor válassza ezt az opciót, ha
a készüléket egy beépített
Dolby Digital dekóderrel
rendelkező készülékhez
csatlakoztatta.
DOWNMIX
PCM
Akkor válassza ezt az opciót, ha
a készüléket egy Dolby Digital
dekóderrel nem rendelkező
készülékhez csatlakoztatta. Az
„AUDIO SETUP” menü
„DOWNMIX” menüpontjában
beállíthatja, hogy a jelek Dolby
Surround (Pro Logic)
rendszerűek-e vagy sem
(32. oldal).
DTS
A DTS kimenőjel ki- és bekapcsolása.
ON*
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a lejátszót beépített DTS
dekóderrel rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
OFF
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a lejátszót DTS dekóderrel nem
rendelkező audio rendszerhez
csatlakoztatja.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
gombon előzőleg tárolt állomás törlődik.
R á d ió
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (35. oldal).
Figyelem
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási
üzemmódot.
SRC
SRC
+
MENU
SOUND
M/m
SETUP
ENTER
SYSTEM
MENU
LI ST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
1
2
3
TA
4
5
6
+
7
8
9
VOL
0
PTY
DSPL
–
EQ7
AF
Számgombok
CLEAR
Automatikus tárolás
— BTM funkció
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)) vagy a M/m
gombot.
./>
MODE
TOP MENU
LIST
SYSTEM
MENU
DVD
OFF
MODE
ENTER
ATT
A memóriában tárolt
állomások előhívása
A (SRC) (SOURCE) gomb ismételt
megnyomásával kapcsoljon „TUNER”
üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW és LW.
2
Nyomja meg a (SYSTEM MENU)
gombot, majd a M/m gombok
megfelelő számú megnyomásával
válassza ki a „BTM” opciót.
3
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon
((1)–(6)).
A tárolás befejezését egy sípjel jelzi.
Kézi hangolás
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva
a memóriagombok ((1)–(6)) egyikét
mindaddig, míg a „MEM” jelző meg
nem jelenik.
A memóriahely száma megjelenik a kijelzőn.
Automatikus hangolás
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
a ./> gombokkal indítsa el
a keresést.
Ha a készülék megtalál egy állomást,
a hangolás leáll. Ismételje a műveletet
mindaddig, míg meg nem találja a kívánt
állomást.
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a hallgatni kívánt állomás frekvenciáját,
tartsa nyomva a ./> gombot a frekvencia
közelítő behangolásához, majd a ./> gomb
megfelelő számú megnyomásával állítsa be a pontos
frekvenciát (kézi hangolás).
Keresés a készüléken
Az állomás kereséséhez nyomja meg a (SEEK) +/–
gombot.
A kívánt állomás kiválasztása
listából
— Listázás
A vételi frekvenciát a kijelzőn megjelenő listából
is kiválaszthatja.
1
Válassza ki a hullámsávot, majd
nyomja meg a (LIST) gombot.
A frekvencia megjelenik.
2
A M/m gombok megfelelő számú
megnyomásával válasza ki a kívánt
állomást.
3
Nyomja meg az (ENTER) gombot az
állomás bekapcsolásához.
33HU
RDS szolgáltatások
RDS
Ez a készülék az alábbi automatikus RDS
szolgáltatásokat használja:
ATT
DVD
+
MENU
OFF
SRC
MODE
TOP MENU
ENTER
SOUND
M/m
SETUP
ENTER
SYSTEM
MENU
–
LIST
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
AF
AF
1
2
3
TA
TA
4
5
6
+
7
8
9
VOL
0
PTY
DSPL
–
Számgombok
CLEAR
EQ7
VOL + / –
PTY
DSPL
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Kijelzett elemek
A
B
C
A Hullámsáv, funkció
B TA/TP*1
C Frekvencia*2, RDS adatok
*1 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” villog. Ha
közlekedési híreket is sugárzó állomást hallgat,
a „TP” világít.
*2 RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
34HU
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
manuálisan újrahangolni az adott állomást, mert
a készülék mindig a legerősebb jelet választja
ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre/állomásokra kapcsolhat. Amikor
a készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, az
aktuális műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsorszámtípus)
Az aktuális műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsorszámtípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
Megjegyzések
• Az országtól/területtől függően nem minden RDS
funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS jeleket.
Az AF és a TA/TP funkció
használata
Nyomja meg az (AF)/(TA) gombot
mindaddig, míg a kívánt funkció meg
nem jelenik.
Kiválasztás
Funkció
AF-ON
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
TA-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és TA bekapcsolása.
AF, TA-OFF
Az AF és TA kikapcsolása.
Ha egy adott regionális műsort
szeretne hallgatni
— REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az
adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „REG-OFF”
beállítást (38. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást,
majd tárolja az állomásokat a BTM
funkcióval vagy kézi vezérléssel.
A közlekedési információk
hangerejének beállítása
A közlekedési információk hangereje előzetesen
beállítható és memorizálható, így nem marad le
ezekről az információkról.
1
Állítsa be a tárolni kívánt hangerőt
a (VOL) +/– gombbal.
2
Tartsa lenyomva a (TA) gombot
mindaddig, míg a „TA” meg nem
jelenik.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva,
a készülék automatikusan átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (az aktuális műsorforrás műsora
megszakad).
35HU
A műsorszámtípus (PTY)
kiválasztása
1
FM hullámsávon fogható műsor
hallgatása közben nyomja meg
a (PTY) gombot.
Egyéb funkciók
A hangjellemzők beállítása
Módosíthatja a mély és magas hangokat,
a balansz és a fader beállítását, illetve
a mélyhangsugárzó hangerejét.
2
3
Az aktuális műsorszámtípus neve megjelenik
a kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY
adatokat is.
Nyomja meg ismételten a M vagy m
gombot mindaddig, míg a kívánt
műsorszámtípus neve meg nem
jelenik.
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
ATT
DVD
+
MENU
OFF
SRC
SOUND
MODE
TOP MENU
SOUND
SETUP
ENTER
SYSTEM
MENU
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
</,
EQ7
AF
Műsorszámtípusok
NEWS (Hírek), AFFAIRS (Aktuális hírek),
INFO (Információk), SPORT (Sport),
EDUCATE (Oktatás), DRAMA (Rádiójátékok),
CULTURE (Kultúra), SCIENCE (Tudomány),
VARIED (Egyéb), POP M (Pop zene),
ROCK M (Rock zene), EASY M (Szórakoztató
zene), LIGHT M (Közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (Komolyzene), OTHER M (Egyéb
zenei műsor), WEATHER (Időjárás),
FINANCE (Pénzügyi hírek), CHILDREN
(Gyermekműsor), SOCIAL A (Társadalmi
ügyek), RELIGION (Vallás), PHONE IN
(Telefonos műsor), TRAVEL (Utazás),
LEISURE (Szórakozás), JAZZ (Dzsessz),
COUNTRY (Country zene), NATION M
(Nemzeti zene), OLDIES (Régi slágerek),
FOLK M (Népzene), DOCUMENT
(Dokumentum műsor)
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban/
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
1
Válasszon ki egy műsorforrást, majd
a (SOUND) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
hangjellemezőt.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
BAS (mély) t TRE (magas) t BAL (baljobb) t FAD (elöl-hátul) t SUB
(mélyhangsugárzó hangerő)*
* A leghalkabb beállításnál a „∞” megjelenik, és
a beállítás 20 fokozatban hajtható végre.
2
A </, gombok megfelelő számú
megnyomásával állítsa be
a kiválasztott hangjellemzőt.
3 másodperc után a kijelző visszakapcsol
a normál lejátszásnak/rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
Megjegyzés
A beállítást a kiválasztást követő 3 másodpercen belül
végre kell hajtani.
A készüléken
A 2-es lépésben a kiválasztott jellemző beállításához
használja a hangerő +/– gombot is.
A CT (pontos idő) beállítása
Válassza ki a „CT-ON” opciót
a menüben (38. oldal).
36HU
Megjegyzések
• A CT funkció akkor sem biztos, hogy működik, ha
éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
Az hangszínszabályozó
beállítása
Menüelemek beállítása
— SYSTEM MENU
— EQ7 Tune
A hangzásképeket módosíthatja, és a beállítást
a készülék memóriájában tárolhatja.
SRC
ENTER
DVD
SYSTEM
MENU
MODE
+
MENU
SOUND
M/m
SETUP
SYSTEM
MENU
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
M/m
EQ7
1
Válassza ki a műsorforrást, és nyomja
meg a (SYSTEM MENU) gombot.
2
A M/m gombok megfelelő számú
megnyomásával válassza ki az „EQ7
TUNE” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
4
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
</,
EQ7
</,
1
Nyomja meg a (SYSTEM MENU)
gombot.
2
A M/m gombok megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
elemet.
3
A </, gombok megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
beállítást (például: „ON” vagy „OFF”).
4
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A beállítás befejeződik, és a képernyő
visszakapcsol normál lejátszás/vétel
üzemmódba.
AF
3
SYSTEM
MENU
AF
ENTER
SYSTEM
MENU
MENU
SETUP
ENTER
TOP MENU
ENTER
+
SOUND
OFF
SRC
DVD
MODE
TOP MENU
ATT
ATT
OFF
A </, gombok megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
ekvalizer típust, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A </, gombok megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
frekvenciát.
A frekvencia a következőknek megfelelően
változik:
Megjegyzés
A műsorforrástól és a beállítástól függően
a megjelenített elemek eltérőek lehetnek.
Hasznos tudnivaló
Egyszerűen válthat a kategóriák között a M/m gombok
nyomva tartásával.
62Hz y 157Hz y 396Hz y 1kHz y
2.5kHz y 6.3kHz y 16kHz
5
A M/m gombok megfelelő számú
megnyomásával állítsa be a kívánt
hangerőt.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be
–10 dB és +10 dB között.
Ismételje a 4-es és 5-ös lépéseket az ekvalizer
görbe beállításához.
A gyári ekvalizer beállítás visszaállításához
tartsa nyomva az (ENTER) gombot.
6
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
A beállítás befejeződik, és a képernyő
visszakapcsol normál lejátszás/vétel
üzemmódba.
37HU
A következő elemek állíthatók be (kövesse az
oldalhivatkozásokat a további információkért):
A „z” szimbólum az alapértelmezett beállítást
jelzi.
SET (Setup)
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (8. oldal)
CT (órabeállítás)
Az „ON” vagy „OFF” (z) opció kiválasztása
(34., 36. oldal).
BEEP
Az „ON” (z) vagy „OFF” opció kiválasztása.
RM (forgókapcsolós távvezérlő)
A forgókapcsolós távvezérlő kezelőszervei
működési irányának beállítása.
– „NORM” (z): a forgókapcsolós távvezérlő
gyári pozícióban történő használata.
– „REV”: amikor a távvezérlőt a kormányoszlop
jobb oldalára szereli fel.
AUX-A*1 (AUX audio)
Az AUX műsorforrás kijelzés bekapcsolása
(„ON”) (z) vagy kikapcsolása („OFF”)
(41. oldal).
WL*1*2 (Drótnélküli)
– „CH1”(z), „CH2”, „CH3”, „CH4”:
a drótnélküli adatátvitel megzavarásának
kiküszöbölése érdekében.
– „OFF”: a drótnélküli adatátvitel kikapcsolása.
DSPL (képernyő)
CLOCK (órainformáció)
Az óra és a képernyőelemek egyidejű
megjelenítése.
– „ON”: egyidejű megjelenítés.
– „OFF” (z): nem jelennek meg egyszerre.
DIM (fényerő halványítás)
A képernyő fényerejét állítja be.
– „AT” (z): a képernyő automatikus
halványítása a fényszóró bekapcsolásakor*3.
– „ON”: a kijelző halványítása.
– „OFF”: a fényerőszabályzó kikapcsolása.
CONTRAST
A képernyő kontrasztjának beállítása.
A kontraszt szintje 7 fokozatban állítható be.
M.DSPL*4 (mozgó kijelzés)
A mozgó kijelzés beállítása.
– „SA” (z): átviteli görbék és mozgó mintázatok
megjelenítése.
– „ON”: mozgó kijelző mintázat.
– „OFF”: mozgó kijelzés kikapcsolva.
DEMO*1 (bemutató)
Az „ON” (z) vagy „OFF” opció kiválasztása
(8. oldal).
38HU
A.SCRL (automatikus görgetés)
A hosszú feliratok automatikus görgetése
a lemez/csoport/műsorszám nevek kijelzése
közben.
– „ON”: a görgetés bekapcsolása.
– „OFF” (z): a görgetés kikapcsolása.
P/M (lejátszás üzemmód)
LOCAL (helyi keresési mód)
– „ON”: ha csak az erős jelű állomásokat
kívánja behangolni.
– „OFF” (z): visszakapcsolás normál vételi
üzemmódba.
MONO (mono vételi mód)
Ha az FM vételi minőséget szeretné javítani,
kapcsoljon mono vételi módba.
– „ON”: a sztereó adás mono vétele.
– „OFF” (z): a sztereó adás sztereó vétele.
REG*5
Az „ON” (z) vagy „OFF” kiválasztása
(35. oldal).
SND (hang)
EQ7 TUNE (37. oldal)
HPF (felüláteresztő szűrő)
Az első/hátsó hangszórók levágási
frekvenciájának kiválasztása: „OFF” (z),
„78HZ” vagy „125HZ”.
LPF (aluláteresztő szűrő)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „OFF” (z), „125HZ”, vagy „78HZ”.
LOUD (fiziológiai hangerőérzet)
A mély és magas hangok kiemelése alacsony
hangerőn.
– „ON”: a mély és magas hangok kiemelése.
– „OFF” (z): a mély és magas hangok nincsenek
kiemelve.
DVD LVL*6 (DVD jelszint) (23. oldal)
A DVD audio formátumának megfelelő audio
kimeneti jelszint beállítása.
AUX LVL*7 (külső jelszint)
A csatlakoztatott külső berendezések
hangerőszintjének beállítása. A beállítással
kiküszöbölheti a műsorforrás váltás közötti
hangerő módosítást.
EDIT
NAMEEDIT (39. oldal)
NAME DEL (40. oldal)
BTM (33. oldal)
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
A készülék kikapcsolt állapotában.
Csak az MEX-R5 esetében.
Ha csatlakoztatta a világításvezérlő vezetéket.
Ha bekapcsolta a készüléket.
FM adás vétele esetén.
Lemez lejátszása esetén.
Külső készülék csatlakoztatása és annak lejátszó
üzemmódban való működtetése esetén.
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás
Külső készülékek használata
MODE
SRC
DVD
+
MENU
Lejátszás közben az (1) (REP) vagy
(2) (SHUF) gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
opciót.
OFF
SRC
MODE
TOP MENU
ENTER
ATT
SOUND
M/m
SETUP
ENTER
SYSTEM
MENU
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
1
2
3
4
5
6
+
7
8
9
VOL
0
PTY
DSPL
–
SYSTEM
MENU
</,
LIST
EQ7
AF
CLEAR
Funkció
REP-DISC*
Lemez ismétlés.
SHUFCHGR*
A váltóban lévő műsorszámok
lejátszása véletlen sorrendben.
* Ha egy vagy több CD/MD váltót csatlakoztatott.
Normál lejátszás üzemmódba történő
visszakapcsoláshoz válassza a „REP-OFF” vagy
„SHUF-OFF” opciót.
CD/MD váltó
Lemezváltó kiválasztása
2
Opció
TA
DSPL
1
(a készülékkel)
Az (SRC) (SOURCE) gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza ki
a „CDC1” vagy „MDC1” opciót.
A (MODE) gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
lemezváltót.
Lemez elnevezése
Ha CUSTOM FILE funkcióval ellátott CDváltóban lévő lemezt játszik le, minden egyes
lemezhez maximum 8 karakteres név rendelhető
hozzá (lemezmemória).
Ha elnevezett egy lemezt, a lemez neve
megjelenik a listában.
1
Miközben az elnevezni kívánt lemezt
játssza le a készülék, nyomja meg
a (SYSTEM MENU) gombot.
2
A M/m gombok megfelelő számú
megnyomásával válassza ki
a „NAMEEDIT” opciót, majd nyomja
meg az (ENTER) gombot.
3
A M/m gombok megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
karaktert.
A karakterek az alábbi sorrendben jelennek
meg:
A CD/MD váltó készülékszáma
A lejátszás elkezdődik.
Albumok és lemezek léptetése
Lejátszás közben nyomja meg a M/m
gombot.
Léptetés
Album
Albumok
folyamatosan
Lemez
Lemezek
folyamatosan
Nyomja meg a M/m gombot
és engedje el (rövid ideig tartsa
nyomva).
az első elengedést követő 2
másodpercen belül.
ismételten.
majd 2 másodpercen belül
nyomja meg újból és tartsa
nyomva.
A készüléken
Lemezek léptetéséhez nyomja meg a (3) (ALBM –)
vagy (4) (ALBM +) gombot. Albumok léptetéséhez
tartsa nyomva a (3) (ALBM –) vagy (4) (ALBM +)
gombot.
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ... y +
y – y ... y (üres hely) y A
A digitális kurzor mozgatásához nyomja meg
a </, gombot.
Ismételje a fenti műveletet a teljes név
beírásáig.
4
Nyomja meg az (ENTER) gombot.
Az elnevezés befejeződött, és a képernyő
visszakapcsol normál lejátszás üzemmódba.
A név megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot lejátszás közben.
39HU
Az egyedi név törlése
1 Válassza ki azt a lemezváltót, amely
a törölni kívánt nevet tartalmazza,
majd nyomja meg a (SYSTEM MENU)
gombot.
2 A M/m gombok megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a „NAME
DEL” opciót, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
Megjelenik az eltárolt név.
3 A M/m gombok megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a törölni
kívánt nevet.
4 Tartsa nyomva az (ENTER) gombot.
A név törlődik. Ismételje a 3-as és 4-es lépést,
ha további neveket is törölni szeretne.
5 Nyomja meg kétszer a (SYSTEM MENU)
gombot.
A készülék visszakapcsol normál lejátszás
üzemmódba.
Lemez keresése név alapján — listázás
Ha MD-váltót vagy CUSTOM FILE funkcióval
ellátott CD-váltót csatlakoztatott, a kívánt lemezt
egy listáról is kiválaszthatja.
Ha a lemezt elnevezte, a név megjelenik
a listában.
1
2
3
Lejátszás közben nyomja meg a (LIST)
gombot.
A M/m gombok megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
lemezt.
Nyomja meg az (ENTER) gombot
a lemez lejátszásához.
A kezelőszervek
A forgókapcsolós távvezérlő, a kártya-távvezérlő
és a készülék azonos elnevezésű gombjai
ugyanazt a funkciót vezérlik a készüléken.
ATT
SOUND
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
OFF
Hasznos tudnivalók
• Egy karakter javításához vagy törléséhez írja felül
a karaktert, vagy szúrja be „ ” karaktert.
• A lemezmemória mindig elsőbbséget élvez
a gyárilag felvett nevekkel szemben.
• Ha CUSTOM FILE funkcióval rendelkező
lemezváltót csatlakoztatott, az elnevezést a fedélzeti
készüléken is végrehajthatja.
• A „REP-TRACK” és az összes véletlen sorrendű
lejátszási funkció felfüggesztésre kerül mindaddig,
míg az elnevezés be nem fejeződik.
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
A készülék alábbi funkcióinak működtetése
a távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
vagy a kártya-távvezérlő kezelőszerveivel.
• PRESET/DISC vezérlő
Tárolt rádióállomások behangolása; CD
vezérlése, ugyanaz a funkciója, mint a készülék
(3)/(4) (ALBM –/+) gombjának, vagy
a kártya-távvezérlő M/m gombjainak (nyomja
be és forgassa el).
• VOL hangerőszabályzó
Funkciója ugyanaz, mint a hangerő +/–
gomboké (elforgatva).
• SEEK/AMS vezérlő
Funkciója ugyanaz, mint a készülék
(SEEK) +/– gombjáé, vagy a kártya-távvezérlő
./> gombjáé (forgassa el, vagy forgassa
el és tartsa elfordítva).
A működtetési irány beállítása
A kezelőszervek működtetési irányát gyárilag az
ábrán látható módon állították be.
Növelés
Csökkentés
Ha a kormányoszlop jobb oldalára kell
felszerelnie a távvezérlőt, akkor megfordíthatja
a műkötetési irányt.
A VOL hangerőszabályzót benyomva
tartsa nyomva a (SOUND) gombot.
Az RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő használata
A címke felragasztása
Ragassza fel a megfelelő címkét a távvezérlőre
attól függően, hogy milyen pozícióban szereli azt
fel.
Hasznos tudnivaló
A kezelőszervek működtetési irányát a menüben is
beállíthatja (38. oldal).
40HU
SOUND
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SOUND
Külső audio készülék
A készülék BUS AUDIO IN/AUX IN aljzatához
opcionális hordozható Sony audio készüléket is
csatlakoztathat. Ha az aljzathoz nincs lemezváltó
vagy egyéb eszköz csatlakoztatva, az autórádió
hangszóróin keresztül meghallgathatja
a hordozható audio készülék műsorát.
Megjegyzés
Ha hordozható audio készüléket kíván csatlakoztatni,
győződjön meg róla, hogy a BUS CONTROL IN aljzat
nincs-e csatlakoztatva. Ha már csatlakoztatott egy
készüléket a BUS CONTROL IN aljzathoz, a (SRC)
gombbal nem lehet kiválasztani az „AUX” bemenetet.
Az első/hátsó kimenet
átkapcsolásał
— Zóna × zóna
Beállíthatja, hogy a DVD audio/videó kimeneten
megjelenő műsor a hátsó monitorra kerüljön, és
Ön egy másik műsorforrást hallgathasson elöl.
Ez a funkció kényelmes lehet, ha zenét, rádiót
szeretne hallgatni elöl, és DVD filmet nézni
hátul.
Hasznos tudnivaló
Ha hordozható audio készüléket és egy lemezváltót is
csatlakoztat egyidejűleg, használjon külön
megvásárolható AUX IN választókapcsolót.
SRC
A külső készülék kiválasztása
DVD
+
MENU
MODE
TOP MENU
SOUND
A (SRC) (SOURCE) gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza ki az
„AUX” üzemmódot.
Indítsa el a kívánt műveletet a hordozható
audio készüléken.
A külső audio készülék bemenő jelszintjének
beállítását lásd az „AUX LVL” fejezetben
a 38. oldalon.
ATT
OFF
SETUP
ENTER
SYSTEM
MENU
Z×Z
LIST
–
Z×Z
PICTURE
EQ
DSO
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
EQ7
AF
1
2
Nyomja meg a (ZxZ) gombot.
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
a készülék előlapján az elöl használni
kívánt műsorforrás beállításához.
Az elöl használandó műsorforrást
a készülékkel vezérelheti, míg a hátul
használtat (DVD) a kártya-távvezérlővel.
Visszakapcsolás normál állapotra
Nyomja meg a (ZxZ) gombot.
Megjegyzések
• A Zóna × Zóna funkció bekapcsolása után a kártyatávvezérlő következő gombjai nem használhatók:
(ATT), (SRC) (SOURCE), (MODE), (VOL) +/–,
(SYSTEM MENU), (LIST), (SOUND), (DSO), (EQ7).
• A Zóna × Zóna nem kerül kikapcsolásra akkor sem,
ha eltávolítja a lemezt, és automatikusan bekapcsol,
amikor újra behelyezi azt.
41HU
További információk
Karbantartás
A lítium elem cseréje a kártyatávvezérlőben
Normál használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a kártyatávvezérlő hatótávolsága csökken. Cseréje ki az
elemet egy új, CR2025 típusú lítium
gombelemre. A tűz- és robbanásveszély
elkerülése érdekében csak a megadott típusú
elemet használja.
a + jellel fölfelé
2
c
1
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELMEZTETÉS
A szakszerűtlenül kezelt elem felrobbanhat.
Az elemet ne próbálja újratölteni, szétszedni
vagy tűzbe dobni.
Az olvadóbiztosíték cseréje
Az olvadóbiztosíték
cseréjénél ügyeljen arra, hogy
az eredeti olvadóbiztosítékon
feltüntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha az
olvadóbiztosíték kiég,
ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki
a biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég az
Biztosíték (10 A)
olvadóbiztosíték, a hiba
a készülékben van. Ilyenkor forduljon
a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
42HU
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói
elszennyeződnek. A lehető legjobb hangminőség
megőrzése érdekében vegye le az előlapot
(8. oldal), és rendszeresen tisztítsa meg
a készüléken és az előlapon található
csatlakozókat alkoholba mártott, pálcikára tekert
vatta segítségével. A vattát ne nyomja túlzott
erővel a készülékre. A csatlakozók
megsérülhetnek.
A készülék
Az előlap hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le az autó motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy fémes
eszközzel.
A készülék kiszerelése
Megjegyzések a lemezekhez
1
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt
széleinél fogva kezelje.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban, vagy
a lemezváltó tárban, amikor nem használja
azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja őket az autóban, vagy
a műszerfalon/hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen
a készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét
ragacsos anyag (pl. tinta/ragasztó) szennyezi.
Az ilyen lemez nem tud rendesen forogni, és
könnyen megrongálódhat, vagy üzemzavar
keletkezhet.
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Vegye le az előlapot (8. oldal).
2 A kioldókulcsokat akassza a keret
két oldalába.
Ügyeljen rá, hogy a kioldókulcsot
megfelelően illessze a kerethez.
3 Húzza kifelé a kioldókulcsokat, és
ezzel együtt a keretet is.
2
A készülék eltávolítása.
1 Tolja be a két kioldókulcsot
a készülék két oldalán kattanásig.
A kampók befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé
a készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket
a műszerfalból.
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket,
amelyre matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe,
a következő problémák merülhetnek fel:
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló
címke beragad a lejátszó mechanikájába).
– A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy
a lejátszó hőtermelése következtében
a matrica összehúzódik, és meggörbíti
a lemezt.
• Különleges alakú (szív, szögletes vagy csillag)
lemezeket nem lehet ezzel a készülékkel
lejátszani. A készülék megrongálódhat. Ne
tegyen ilyen lemezt a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható
tisztítókendővel középről
sugárirányban kifelé haladva
tisztítsa meg. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási tisztítószereket.
Az antisztatizáló spray csak
analóg (hang) lemezekhez használható.
Megjegyzés a Dual Disc-ről
A Dual Disc egy kétoldalas lemez, amely az
egyik oldalán DVD formátumú felvételeket,
a másikon digitális hanganyagokat hordoz.
Azonban, mivel a hanganyagokat hordozó oldala
nem felel meg a Compact Disk (CD)
szabványnak, azok lejátszásának lehetősége ezen
a terméken nem garantált.
43HU
Az MP3 fájlokról
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére.
A tömörített audio CD adatok mérete az
eredetinek körülbelül 1/10 része lesz.
• A készülék az alábbi szabványokkal
kompatibilis:
CD-lemezek:
– Az ISO 9660 1-es/2-es szinttel, a Joliet/
Romeo kiterjesztési formátummal.
– Többmenetes lemezekkel.
DVD-lemezek:
– UDF Bridge formátum (UDF és ISO 9660
kombináció).
CD/DVD-lemezek:
– ID3 mező, 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 verziók.
• Maximális mennyiségek:
– mappák (albumok): 256 (beleértve a gyökér
és az üres mappákat is).
– MP3 fájlok (műsorszámok) és mappák
lemezenként: 1000 (ha a mappa/fájlnevek sok
karaktert tartalmaznak, ez a szám kevesebb is
lehet 1000-nál).
– a mappa/fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma 128; ID3 mező esetében 126 karakter.
Megjegyzések
• Ha ebben a készülékben szeretne lejátszani egy
lemezt, zárja le megfelelően azt.
• MP3 fájl elnevezés esetén mindig adja a fájlhoz az
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha nagy adatmennyiségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt
játszik le, a lejátszás szaggatottá válhat.
• Ha egy VBR (változó bitmennyiségű) MP3 fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre/hátra, az
eltelt játékidő pontatlan lehet.
• Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az első
menet első műsorszámának formátumát ismeri fel
és játssza le (minden más formátumot kihagy
a készülék). A formátumok elsőbbségi sorrendje:
CD-DA és MP3.
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a készülék
csak az első menet CD-DA műsorszámait játssza
le.
– Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA,
a készülék egy MP3 menet műsorszámait játssza
le. Ha a lemezen nincs ilyen formátumú menet,
a „NO MUSIC” felirat jelenik meg.
• A készülék nem képes Multi Border formátumban
felvett MP3 fájl lejátszására.
• A 44,1 kHz vagy 48 kHz mintavételtől eltérő
mintavételű, vagy nem 64–320 kbps bitsebesség
tartományba tartozó MP3 fájlok nem játszhatók le.
44HU
Megjegyzés a drótnélküli
adatátvitelről
(csak az MEX-R5 esetében)
A készülék audio/video jeleket közvetít 2,4 GHzes rövidhullámú frekvencián. Más 2,4 GHz-en
sugárzó készülékekkel való egyidejű használat
esetén zavart képi, vagy hangjelenségek
léphetnek fel. Ez nem üzemzavar, csupán annak
az eredménye, hogy a két berendezés azonos
működési hullámhosszon osztozik.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony MEX-R1 típusú multi lemez lejátszó az IpM-BkM. 2/1984.
(III. 10.) számú rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Rendszer
Lézer
Jelformátum rendszer
Általános jellemzők
Félvezető lézer
PAL
DVD/CD-lejátszó*
Jel/zaj arány
120 dB
Frekvencia átvitel
10–20 000 Hz
Nyávogás
Nem mérhető
Harmonikus torzítás (DVD)
0,01%
Nyávogás
Nem mérhető
(±0,001% W PEAK)
* Az AUDIO OUT aljzatokon mérve.
Ha 96 kHz mintavételi frekvenciájú PCM hangsávot
játszik le, a kimeneti jel a DIGITAL OUT aljzaton
96 kHz mintavételi frekvenciára kerül átalakításra.
Rádió
FM tuner
Vételi frekvenciák
Antenna csatlakozó
Középfrekvencia
Hasznos érzékenység
Szelektivitás
Jel/zaj arány
87,5–108,0 MHz
Külső antenna csatlakozó
10,7 MHz/450 kHz
9 dBf
75 dB 400 kHz-en
67 dB (sztereó),
69 dB (mono)
Harmonikus torzítás 1 kHz-en
0,5% (sztereó)
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás
35 dB 1 kHz-en
Frekvencia átvitel
30–15 000 Hz
MW/LW tuner
Vételi frekvenciák
Antenna csatlakozó
Középfrekvencia
Érzékenység
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Külső antenna csatlakozó
10,7 MHz/450 kHz
MW: 30 µV, LW: 40 µV
Erősítő
Kimenetek
Első audio/videó kimenetek
Hátsó audio (Z×Z)/videó
kimenetek
(csak MEX-R1-re érvényes)
Hátsó audio kimenet
Mélysugárzó kimenet
(mono)
Optikai digitális kimenet
Motoros antenna
vezérlőcsatlakozó
Végerősítő
vezérlőcsatlakozó
Bemenetek
Telefonos némítás
csatlakozó
Megvilágítás
vezérlőcsatlakozó
BUS vezérlőbemenet
BUS audio bemenet/AUX
IN csatlakozó
Kézifék állapot bemenet
Távvezérlő bemenet
Antenna bemenet
Hangszínszabályzók
Mély ±8 dB 100 Hz-en
Magas ±8 dB 10 kHz-en
Hangosságszabályzás (Loudness)
+8 dB 100 Hz-en
+2 dB 10 kHz-en
Tápfeszültség igény
12 V egyenfeszültségű
gépkocsi akkumulátor
(negatív test)
Méretek
178 × 50 × 182 mm
(szé × ma × mé)
Szerelési méretek
182 × 53 × 161 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg
Kb. 1,3 kg
Mellékelt tartozékok
Kártya-távvezérlő
RM-X703
Szerelési és csatlakoztatási
eszközök (1 készlet)
Hordtáska az előlaphoz
(1 db)
Kimenetek
Hangszóró kimenetek
(biztonsági csatlakozó)
Hangszóró impedancia
4–8 ohm
Maximális kimenőteljesítmény
52 W × 4 (4 ohmon)
Drótnélküli AV egység (csak az MEX-R5
készülékre érvényes)
Sugárzási hullámhossz
Modulációs sáv
Kimenő rádiófrekvencia
Teljesítmény
2,414, 2,432, 2,450,
2,468 MHz
FM moduláció
10 dBm
45HU
Külön megvásárolható tartozék
Fej feletti monitor
XVM-R70
Fejtámlába építhető monitor
XVM-H65
Mobil monitor
XVM-F65
(az MEX-R1-hez)
Mobil monitor
XVM-F65WL
(az MEX-R5-höz)
Forgókapcsolós távvezérlő
RM-X4S
CD-váltó (10 lemezes)
CDX-757MX
CD-váltó (6 lemezes)
CDX-T70MX, CDX-T69
MD-váltó (6 lemezes)
MDX-66XLP
Forrásválasztó
XA-C30
AUX-IN választó
XA-300
Optikai audio vezeték
RC-104
Az egyesült államokbeli és egyéb országokban
bejegyzett szabadalmak a Dolby Laboratories
engedélyével kerültek felhasználásra.
Az MPEG Layer-3 audio coding eljárás és
szabadalmak a Frauenhofer IIS és a Thomson
engedélyével kerültek felhasználásra.
Megjegyzés
Ez a készülék nem csatlakoztatható olyan digitális
előerősítőhöz vagy hangszínszabályozóhoz, mely
Sony BUS rendszerű csatlakozóval rendelkezik.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Környezetvédelmi információ
• Egyes alkatrészek forrasztásához ólommentes
forrasztóanyagot használtunk. (több mint 80%)
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• Roncsoló hatású szerves anyagoktól mentes
növényolajból készült tintával nyomtattuk a doboz
feliratait.
• A dobozban használt csomagolóanyagok nem
tartalmaznak polisztirén alapú habot.
46HU
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja
a leggyakrabban előforduló hibák orvoslását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és
a kezelési utasításokat.
Általános jellegű problémák
A készülék nem kap áramot.
• Nem megfelelő a tápvezeték csatlakoztatása.
t Ellenőrizze a csatlakoztatást. Ha minden
rendben van, akkor ellenőrizze az olvadó
biztosítékot.
• A gépkocsi gyújtáskapcsolója nem
rendelkezik ACC pozícióval.
t Helyezzen be egy lemezt a készülék
bekapcsolásához.
• Ha a készülék ki van kapcsolva, és
a képernyő sötét, akkor nem működtetheti
a távvezérlővel sem.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik
kapcsolódobozzal (relével).
A memorizált állomások és a pontos idő
törlődnek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót
elfordítja.
A vezetékek nincsenek megfelelően
egyeztetve a gépkocsi tápfeszültség
csatlakozójának vezetékeivel.
A kijelzőről eltűnnek/egyáltalán nem
jelennek meg a kijelzések.
• A kijelző fényerő funkciónál a „DIM-ON”
opciót választotta (38. oldal).
• A kijelző fényerő funkciónál a „DIM-ON”
opciót választotta (OFF) gombot.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• Az érintkezők piszkosak (42. oldal).
A DSO nem működik.
A gépkocsi belsejétől és a zene típusától
függően elképzelhető, hogy a DSO nem éri el
a kívánt hatást.
A csatlakoztatott monitortól függően
elképzelhető, hogy az egység csak
a gyújtáskapcsoló OFF állásba fordítása
után pár másodperccel kapcsol ki. Ez nem
üzemzavar eredménye.
Zavart képi, vagy hanghatások lépnek fel
drótnélküli adatátvitel esetén (csak az
MEX-R5 esetében).
• A készülék audio/video jeleket közvetít
2,4 GHz-es rövidhullámú frekvencián. Más
2,4 GHz-en sugárzó készülékekkel való
egyidejű használat esetén zavart képi, vagy
hangjelenségek léphetnek fel.
t Váltson csatornát (38. oldal). Ha nincs
változás, kapcsolja ki a másik készüléket.
Szükség esetén az egység drótnélküli
adatátvitel funkciója is kikapcsolható.
(38. oldal).
• A jeladó nem a megfelelő helyzetben áll.
t Helyezze a külön megvásárolható
XVM-E65WL monitort közelebb
a készülékhez.
t Helyezze a jeladót a készüléknél
magasabb helyzetbe, hogy az ülés, vagy
az utasok ne árnyékolják az adást.
t Helyezze a jeladót egy stabil pozícióba,
máskülönben annak helyzete és
dőlésszöge elállítódhat.
• Ajánlott a hátsó monitorokat a második sor
ülés elé elhelyezni.
• Erősen zavart hangminőség esetén kapcsolja
ki a Zóna × Zóna üzemmódot, és használja
a gépjármű hangsugárzóit.
• Rövid vételi zavar, vagy a hangminőség
átmeneti romlása előfordulhat vezetés
közben a gépjárművön kívül található
árnyékoló hatások következtében is.
Hanggal kapcsolatos problémák
Nincs hang/a hang kihagy/a hang recseg.
• Az egyik csatlakoztatás nem megfelelő.
• Ellenőrizze a külső készülék csatlakozását,
és a külső készüléken válassza ki a multi
lemez lejátszóhoz tartozó bemenetet.
• A lemez piszkos, sérült, vagy elhasználódott.
• A készülék 45°-nál jobban meg van döntve.
• A készülék nem a gépkocsi egy stabil
részében van elhelyezve.
• Az MP3 fájl mintavételi frekvenciája nem
44,1 kHz vagy 48 kHz.
• Az MP3 fájl bitsebessége nincs
a 64–320 kbps tartományban.
• A készülék lejátszási szünet üzemmódban
vagy keresési üzemmódban működik.
• A készülék gyorskeresés előre/hátra
üzemmódban működik.
• Nem megfelelő a kimenetek beállítása.
• Állítsa be a DVD kimeneti jelszintet
(23. oldal)A hangerő túl alacsony.
• Bekapcsolta az ATT funkciót, vagy a telefon
némítási funkciót (ha a gépkocsi telefon
illesztővezetéke az ATT vezetékhez
csatlakozik).
• A fader szabályzó (FAD) pozíciója nem 2
hangszórós rendszernek megfelelően van
beállítva.
• A CD-váltó nem kompatibilis
a lemezformátummal (MP3).
t Használjon MP3 kompatibilis Sony CDváltót a készülékkel.
A hang zajos.
Képpel kapcsolatos problémák
Tartsa távol egymástól a vezetékeket.
Nincs kép/képzaj látható.
• Nem megfelelően végzett el egy
csatlakoztatást.
• Ellenőrizze a külső készülék csatlakozását,
és a külső készüléken válassza ki a multi
lemez lejátszóhoz tartozó bemenetet.
• A lemez piszkos, sérült, vagy elhasználódott.
• A készülék 45°-nál jobban meg van döntve.
• A készülék nem a gépkocsi egy stabil
részében van elhelyezve.
• A monitor a FRONT AUDIO/VIDEO OUT
kimenethez csatlakozik, és a parkoló vezeték
(világoszöld) nem a kézifék vezetékéhez
csatlakozik, vagy a kézifék nincs behúzva.
A kép nem tölti ki képernyőt.
A képarány rögzített a DVD-lemezen.
47HU
A használattal kapcsolatos
problémák
A távvezérlő nem működik.
• Akadály van a távvezérlő és a készülék, vagy
a távvezérlő és a jelérzékelő között.
• A kártya-távvezérlő és a készülék között túl
nagy a távolság.
• A kártya-távvezérlőt nem a távvezérlés
érzékelő, vagy a készülék jelérzékelője felé
irányítja.
• A kártya-távvezérlő elemei gyengék.
A kezelőszervek nem működnek.
A lemez nem távolítható el.
Nyomja meg a memóriatörlő (RESET)
gombot (8. oldal).
Nincs hangjelzés.
Kikapcsolta a hangjelzéseket (38. oldal).
A memóriában tárolt információk törlődnek.
• Megnyomta a memóriatörlő (RESET)
gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápkábelt vagy az akkumulátort
leválasztotta az áramkörről.
• A tápkábelt nem megfelelően csatlakoztatta.
A megjelenített elemeket nem görgeti
a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó
lemezeknél, előfordulhat, hogy nem
működik a görgetés.
• Kikapcsolta az „A.SCRL” funkciót.
t Válassza az „A.SCRL-ON” opciót
(38. oldal).
Nem jelenik meg az „MS” vagy „MD”
a forráskijelzőn, amikor mind az opcionális
MGS-X1 készüléket és az MD-váltót is
csatlakoztatja.
A készülék MD készülékként ismeri fel az
MGS-X1 készüléket.
t Nyomja meg az (SRC) (SOURCE)
gombot az „MS” vagy „MD”
kiválasztásához, majd nyomja meg
a (MODE) gombot többször.
A lemez nem helyezhető be.
• Már behelyezett egy lemezt.
• A gépkocsi gyújtáskapcsolója kikapcsolt
pozícióban van.
A lejátszás nem indul el.
• Fejjel lefelé helyezte be a CD-lemezt.
t Lejátszható felületével lefelé helyezze be
a lemezt.
• A behelyezett lemez nem játszható le.
• A behelyezett DVD-lemez nem játszható le
a régiókód eltérése miatt.
• Pára csapódott le a készülékben.
• A DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW,
CD-R, vagy CD-RW lemez nincs lezárva.
48HU
Nem lehet műsorforrást választani.
Bekapcsolta a zóna × zóna funkciót.
t Nyomja meg a (ZxZ) gombot
a zóna × zóna funkció kikapcsolásához.
MP3 fájlok nem játszhatók le.
• A felvételt nem az ISO 9660 1-es, vagy 2-es
szintű szabványnak, vagy a Joliet és Romeo
formátumnak megfelelően készítette el.
• Nem egészítette ki a fájlnevet az „.MP3”
kiterjesztéssel.
• A fájlok nem MP3 formátumúak.
• A készülék nem tudja lejátszani az MP3PRO
formátumú fájlokat.
• A készülék csak MPEG1 Audio Layer 3
formátumú fájlokat tud lejátszani.
• MP3 és JPEG fájlok is találhatók a lemezen.
t Állítsa a „CUSTOM SETUP” menü
„MP3/JPEG” beállítását az „MP3”
opcióra (31. oldal).
Egyes MP3 fájlok lejátszása hosszabb idő
után indul el, mint másoké.
A következő lemezek esetében a lejátszás
hosszabb idő után indul el a szokásosnál.
– Bonyolult fastruktúrájú lemez esetében.
– Többmenetes lemez esetében.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot
lehet írni.
A JPEG fájlok nem játszhatók le.
• A JPEG fájlok kiterjesztése nem „.jpg”.
• A fájlok nem JPEG formátumban vannak
tárolva.
• MP3 és JPEG fájlok is találhatók a lemezen.
t Állítsa a „CUSTOM SETUP” menü
„MP3/JPEG” beállítását a „JPEG”
opcióra (31. oldal).
Egy MP3 audio album vagy műsorszám
címe nem megfelelően kerül kijelzésre.
A lejátszó csak betűk és számok
megjelenítésére képes. A többi karakter
helyett a „ ” szimbólum jelenik meg.
A lemez lejátszása nem az elejéről kezdődik.
A folytatólagos lejátszási funkció bekapcsolt
(17. oldal).
A lejátszás automatikusan megáll.
Ha automatikus pillanat állj jelet tartalmazó
lemezt játszik le, akkor a készülék megállítja
a lejátszást a szünetjelnél.
Bizonyos funkciókat nem lehet végrehajtani.
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat,
hogy bizonyos funkciókat (leállítást, keresést,
ismételt lejátszást vagy véletlen sorrendű
lejátszást) nem lehet végrehajtani. Lásd
a lemezhez mellékelt útmutatót.
A műsor nyelve nem változtatható meg.
• Használja a DVD menüt a kártya-távvezérlő
közvetlen választógombja helyett (19. oldal).
• Nincsenek többnyelvű hangsávok a lejátszott
DVD-lemezen.
• A DVD nem engedélyezi a műsor nyelvének
kiválasztását.
Nem tudja beállítani vagy kikapcsolni
a szinkronfelirat nyelvét.
• Használja a DVD menüt a kártya-távvezérlő
közvetlen választógombja helyett (19. oldal).
• Nincsenek többnyelvű szinkronfeliratok
a lejátszott DVD-lemezen.
• A DVD nem engedélyezi a felirat nyelvének
kiválasztását.
Nem tudja kiválasztani a kameraállást.
• Használja a DVD menüt a kártya-távvezérlő
közvetlen választógombja helyett (19. oldal).
• Nincs több kameraállásból felvett jelenet
a DVD-lemezen.
• A DVD nem engedélyezi a kameraállás
kiválasztását.
Rádióval kapcsolatos problémák
A sztereó műsor monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban
működik.
t Válassza az „OFF” beállítást a „MONO”
opciónál. (38. oldal).
RDS vétel problémák
A készülék néhány másodperc után
keresési üzemmódba kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP
információkat, vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a „TA” beállítást (35. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (35. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz
közlekedési információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzésnél a „- - - - - - - -” jelenik meg.
• Az aktuális állomás nem sugároz RDS
információkat.
• A készülék nem érzékel RDS adatokat.
• Az állomás nem sugározza a műsortípust.
Nincs rádióvétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlőkábelt (kék), vagy a kapcsolt
tápfeszültség kábelt (piros) a gépkocsi
antennaerősítőjéhez vezető tápkábelhez
(csak ha a gépkocsi a hátsó vagy oldalsó
ablakba épített FM/MW/LW antennával
rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna
vezérlőkábel csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
• DSO üzemmódban a hang néha zajos.
t Kapcsolja ki a DSO üzemmódot („OFF”)
(12. oldal).
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát memorizálta.
• Gyenge a vétel.
Az automatikus hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmód
be van kapcsolva („ON” beállítás).
t Kapcsolja ki („OFF” beállítás)
(38. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” kijelzés villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza az „ON” beállítást a „MONO”
opciónál. (38. oldal).
49HU
Hibakijelzések/Üzenetek
A következő kijelzések üzemzavar esetén
jelennek meg.
Ennél a készüléknél
NO NAME
A műsorszám nem tartalmazza a műsorszám/
album/lemez nevét.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
NOT READ
A lemezinformációt még nem olvasta be
a készülék.
t Helyezze be a lemezt, majd válassza ki
a listán.
BLANK*1
Nincs műsorszám az MD-lemezen*2.
t Olyan MD-lemezt játsszon le, melyen
vannak műsorszámok.
ERROR*1
• A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte
be*2.
t Tisztítsa meg, vagy helyezze be
megfelelően a lemezt.
• A lemez nem játszható le valamilyen
probléma miatt.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
• A lemez nem kompatibilis a készülékkel.
t Helyezzen be egy kompatibilis lemezt.
FAILURE
A hangszórók/erősítők csatlakoztatása nem
megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a külön
mellékelt beszerelési útmutatóban.
NOTREADY
Az MD-váltó fedele nyitva van, vagy nem
megfelelően helyezte be az MD lemezt.
t Zárja le a fedelet, vagy helyezze be
megfelelően az MD lemezt.
OFFSET
Belső meghibásodás léptett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha
a hibaüzenet nem tűnik el a kijelzőről,
forduljon a Sony szakszervizhez.
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és
album információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és
a lejátszás automatikusan megkezdődik.
A lemez adatszerkezetétől függően ez
a művelet több mint egy percig is eltarthat.
LOAD
A lemezváltó a lemezt tölti be.
t Várjon, amíg betölti a lemezt.
RESET
A készülék és a CD/MD-váltó valamilyen hiba
folytán nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (8. oldal).
L.SEEK +/–
Automatikus hangolás közben be van
kapcsolva a regionális állomás keresése.
NO AF
Nincs alternatív frekvencia a behangolt
állomáshoz.
t Nyomja meg a ./> gombot az
állomásnév villogása közben. A készülék
elkezd keresni egy másik frekvenciát
azonos PI (műsorazonosító) adatokkal
(a „PI SEEK” jelenik meg).
NO DATA
Az összes egyéni elnevezést törölte, vagy még
nem tárolt egyet sem.
NO DISC
A CD/MD-váltóban nincs lemez.
t Helyezzen be lemezt a váltóba.
NO ID3
Az MP3 fájlban nincs ID3 mező információ.
NO MAG
A lemeztárat nem tette bele a CD-váltóba.
t Helyezze a lemeztárat a CD-váltóba.
NO MUSIC
Olyan CD-lemezt helyezett be, mely nem
tartalmaz zenei fájlokat.
t Helyezzen be egy zenei, vagy MP3 CDlemezt.
50HU
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben
elérte a lemez elejét vagy végét, és nem tud
továbblépni.
„
”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel
a készülékkel.
*1 Ha CD vagy MD lejátszás közben hiba lép fel, a CD
vagy MD-lemez sorszáma nem jelenik meg
a kijelzőn.
*2 A kijelzőn megjelenik annak a lemeznek
a sorszáma, amelyik a hibát okozza.
Monitorral kapcsolatos üzenetek
Cannot play this disc.
• A lemez nem kompatibilis a készülékkel.
• A DVD lejátszása nem lehetséges az eltérő
régiókód miatt.
No MP3 or JPEG file
A lemezen nem található MP3/JPEG fájl.
Read error
• A készülék nem tudja olvasni az adatokat
valamilyen probléma miatt.
• Az adatok sérültek, vagy hibásak.
Please Press RESET.
A készülék nem tud üzemelni valamilyen
probléma miatt.
t Nyomja meg a RESET gombot.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha lemezlejátszási hiba miatt szervizbe viszi
a készüléket, vigye magával azt a lemezt is,
melynek használata során a hiba fellépett.
Fogalom magyarázat
Fejezet
A videó vagy audio műsorok egy a tételnél
rövidebb szakasza. Mindegyik tétel több
fejezetből áll. Vannak olyan lemezek, amelyeken
nincsenek fejezetek.
Dolby Digital
A Dolby Laboratories által kifejlesztett digitális
hangtömörítési technológia. Ez a technológia
a többcsatornás térhang kódolásnak felel meg.
Ebben a rendszerben a sztereó hátsócsatorna, és
egy elkülönített mélyhang-csatorna fokozza
a térhatású hang élményét. A Dolby Digital
ugyanazt a kiváló minőségű, elkülönített
hangcsatornákkal kialakított rendszert
alkalmazza, amelyekkel a „Dolby Digital”
digitális filmszínházakban találkozhat. A kiváló
csatornaelkülönülési jellemző a műsor
csatornánkénti rögzítésének, a csekély torzítás
pedig a digitális feldolgozásának köszönhető.
Dolby Surround (Pro Logic)
A Dolby Laboratories által kifejlesztett
jelfeldolgozási technológia. Ha a bemeneti jel
surround komponenst tartalmaz, a Pro Logic
áramkör létrehozza az első, center és hátsó
kimenetek jeleit. A hátsócsatorna mono.
DTS
A Digital Theatre Systems által kifejlesztett
digitális hangtömörítési technológia. Ez
a technológia a 5.1-csatornás térhang kódolásnak
felel meg. Ebben a rendszerben a sztereó
hátsócsatorna, és egy elkülönített mélyhangcsatorna fokozza a térhatású hang élményét.
A DTS ugyanazt a kiváló minőségű, elkülönített
5.1 hangcsatornával kialakított rendszert
alkalmazza, amelyekkel a DTS filmszínházakban
találkozhat.
A kiváló csatorna elkülönülési jellemző a műsor
csatornánkénti rögzítésének, a csekély torzítás
pedig a digitális feldolgozásának köszönhető.
51HU
DVD VIDEO
A CD-lemezzel megegyező méretű, de akár 8
órányi mozgófilmet is tartalmazó digitális lemez.
Az egyrétegű, egyoldalas DVD-lemez
információ kapacitása 4,7 GB (Giga bájt), amely
7-szerese a CD-lemezének. A kétrétegű,
egyoldalas DVD-lemez információ kapacitása
8,5 GB, az egyrétegű, kétoldalas DVD-lemezé
9,4 GB, míg a kétrétegű, kétoldalas DVD-lemez
17 GB információt tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon alapul,
amely a digitális adattömörítési technológia
egyik világszabványa. Ezzel a képtömörítési
eljárással a képadatokat az eredeti méretükhöz
képest 1/40 részre lehet összesűríteni. A DVD
egy másik technológiát is alkalmaz – a változó
sűrítési arányú kódolási technológiát –, amely
lehetővé teszi a kép állapotától függő
adatkiosztást. A hangot többcsatornás – pl.
Dolby Digital – formátumban rögzítik, így
a hatás még élethűbb.
Ezen kívül, számos egyéb, korszerű funkció – pl.
kameraállás és nyelv kiválasztás, szülői letiltás –
gazdagítja a DVD-lemezek szolgáltatásainak
körét.
DVD-RW
A DVD-RW egy olyan írható, illetve újraírható
lemez, mely a DVD VIDEO lemezzel
megegyező méretű. A DVD-RW lemezekre két
különböző módon készíthető felvétel: VR
üzemmódban és videó üzemmódban. A videó
üzemmód kompatibilis a DVD VIDEO
formátummal, míg a VR (videó felvételi)
üzemmódban felvett lemezt csak DVD-RW
kompatibilis lejátszókkal használhatja.
A kezelési útmutatóban és a képernyő
kijelzéseken a „DVD-RW” VR formátumú
DVD-RW lemezt jelent.
DVD+RW
A DVD+RW írható, és újraírható lemez.
A DVD+RW olyan felvételi formátumot használ,
mely hasonló a DVD VIDEO formátumhoz.
Film alapú szoftver, videó alapú szoftver
A DVD-ket csoportosíthatjuk aszerint, hogy film
alapú vagy videó alapú szoftvert (műsort)
tartalmaznak. A mozifilm alapú DVD
ugyanazokat a képkockákat tartalmazza
(másodpercenként 24 képkocka), melyet
a filmszínházakban is láthatunk. A videó alapú
szoftver – pl. televíziós filmek –
másodpercenként 30 képkockát/60 félképet
jelenít meg.
52HU
JPEG (Joint Photographic Expert Group)
A Nemzetközi Szabványhivatal (ISO)
megfogalmazása szerint a JPEG egy univerzális,
szabványosított formátum a számítógépes
rendszerekben használt állóképek digitális
tömörítésére és kibontására. A tömörítési arány
rendszerint változó, és a látható minőségromlás
eléréséig tart. Az állóképek körülbelül eredeti
méretük 1/10–1/100 részére kerülnek
tömörítésre.
Tétel
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó
vagy audio programja: pl. egy film
a videóműsort tartalmazó lemezrészen, vagy egy
zenei album a hangfrekvenciás műsort
tartalmazó lemezrészen.
Műsorszám
Egy CD vagy VIDEO CD-lemezen elhelyezkedő
zene, vagy kép része (egy zeneszám hossza).
Nyelvkód lista
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639: 1988 (E/F) szabványnak.
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abházi
Afrikaans
Amharic
Arab
Asszam
Aymara
Azerbajdzsán
Baskír
Belorusz
Bulgár
Bihari
Bislama
Bengáli; Bangla
Tibeti
Breton
Katalán
Korzikai
Cseh
Walesi
Dán
Német
Bhutani
Görög
Angol
Eszperantó
Spanyol
Észt
Baszk
Perzsa
Finn
Fidzsi
Feröer-szigeteki
Francia
Fríz
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Ír
Skót Kelta
Galíciai
Guaráni
Gujarati
Hausza
Hindi
Horvát
Magyar
Örmény
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonéz
Izlandi
Olasz
Héber
Japán
Jiddis
Jávai
Grúz
Kazah
Grönlandi
Kambodzsai
Kannada
Koreai
Kasmír
Kurd
Kirgiz
Latin
Lingala
Laoszi
Litván
Lett-Litván
Madagaszkári
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
Maori
Macedón
Malaja
Mongol
Moldván
Maráthi
Maláj
Máltai
Burmai
Nauru
Nepáli
Holland
Norvég
Occitan
Afan (Oromo)
Oriya
Pandzsáb
Lengyel
Pahsto; Pushto
Portugál
Quechua
Rétoromán
Kirundi
Román
Orosz
Kinyarwanda
Szanszkrit
Sindhi
Sangho
Szerb-horvát
Szingaléz
Szlovák
Szlovén
Szamoai
Shona
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Szomáli
Albán
Szerb
Siswati
Sesotho
Sundanese
Svéd
Szuahéli
Tamil
Telugu
Tadzsik
Thai
Tigrinya
Türkmén
Tagalog
Setswana
Tonga
Török
Tsonga
Tatár
Twi
Ukrán
Urdu
Üzbég
Vietnámi
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kínai
Zulu
1703
Nem
azonosított
53HU
Tárgymutató
Számok
I
M
16:9 30
4:3 LETTER BOX 30
4:3 PAN SCAN 30
Idő/szöveg információ (TIME/
TEXT) 17
Ismételt lejátszás (REPEAT)
Album 20
Fejezet 20
Tétel 20
Műsorszám 20
Magashang (TRE) 36
Mélyhang (BAS) 36
Mélysugárzó (SUB) 36
Memóriatörlés (RESET) 29
Monitor típusa (MONITOR
TYPE) 30
Mono üzemmód (MONO) 38
Mozgókép kijelzés (M.DSPL) 38
MP3 (MP3/JPEG) 31
Műsorformátum 22
Műsorszám (TRACK) 21
Műsortípus (PTY) 36
A
Album (ALBUM) 21
Alternatív frekvenciák (AF) 35
Aluláteresztő szűrő (LPF) 38
Audio (AUDIO) 22, 29
Audio beállítás (AUDIO
SETUP) 32
Automatikus görgetés
(A.SCRL) 38
Automatikus hangolás (BTM) 33
B
Balansz (BAL) 36
Bemutató (DEMO) 8, 38
Biztosíték 42
C
CD/MD-váltó 39
D
Diavetítési időköz (SLIDE
SHOW TIME) 31
Dinamikus hangszínpad funkció
(DSO) 4, 12
Dolby Digital (DOLBY
DIGITAL) 32
DRC (dinamika szabályzás)
(AUDIO DRC) 32
Drótnélküli (WL) 38
DTS 32
DVD jelszint (DVD LVL) 23, 38
DVD menü 19, 29
E
Egyedi funkciók (CUSTOM
SETUP) 31
F, G
Fader (FAD) 36
Fejezet (CHAPTER) 21
Felirat (SUBTITLE) 24, 29
Felüláteresztő szűrő (HPF) 38
Forgókapcsolós távvezérlő (RM)
38, 40
Főmenü 19
H
Halványítás (DIM) 38
Hangjelzés (BEEP) 38
Hangszínszabályozó (EQ7) 12,
37
Helyi keresési mód (LOCAL) 38
54HU
zst15942
J
JPEG (MP3/JPEG) 31
K
Kameraállás (ANGLE) 23
Kártya-távvezérlő 11
Kép (IMAGE) 21
Kép EQ (PICTURE EQ) 25, 31
Képernyő beállítás (SCREEN
SETUP) 30
Képernyőelem
CD/MP3 lejátszás 15
Play mode menü 13
Setup menü 13, 28
Képernyővédő (SCREEN
SAVER) 30
Keresés
Gyorskeresés előre 16
Gyorskeresés hátra 16
Pásztázás 18
Kontraszt (CONTRAST) 38
Közlekedési hírek (TA) 35
Közlekedési híreket sugárzó
csatorna (TP) 35
Külső audio (AUX-A) 38, 41
Külső jelszint (AUX LVL) 38
N
L
Setup menü 13, 28
Szülői letiltás (PARENTAL
CONTROL) 26, 31
Lejátszás folytatás (MULTIDISC RESUME) 17, 31
Lejátszás kereséssel 21
Lejátszás listából (PLAY LIST
PLAY) 31
Lejátszható lemezek 5
Lekeverés (DOWNMIX) 32
Lemeznév
Törlés (NAME DEL) 40
Szerkesztés (NAMEEDIT) 39
Listázás 33, 40
Lítium elem 42
Loudness (LOUD) 38
Nyelv beállítás (LANGUAGE
SETUP) 29
Nyelvkód lista 53
O
Órabeállítás (CLOCK-ADJ) 8
Óra (CT) 36, 38
Órainformáció (CLOCK) 38
OSD 29
P, Q
PBC (lejátszás vezérlés) 19
Play mode menü 13
R
Rádió 33
Rádiós adatrendszer (RDS) 34
Régiókód 7
Regionális műsor (REG) 35, 38
RESET gomb 8
S
T, U
Tétel (TITLE) 21
V, W, X, Y
Véletlen sorrendű lejátszás
(SHUFFLE)
Album 20
Váltó 39
Lemez 20
Tétel 20
Z
Zóna × zóna (Z×Z) 41
Zoom (CENTER ZOOM) 24
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement