Sony | MEX-BT2900 | Sony MEX-BT2900 BT2900 Bluetooth® MP3/CD-fejegység Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
4-197-990-11(1)
Bluetooth®
audiorendszer
Kezelési útmutató
HU
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 7. oldalon olvashat.
MEX-BT2900
© 2010 Sony Corporation
MEX-BT2800
4-197-990-11(1)
2900 ins.indd 1
2011. 01. 18. 14:35:03
2900 ins.indd 2
2011. 01. 18. 14:35:03
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
4-197-991-11(1)
Csatlakoztatási ábra A készüléket csak a műszerfalba szerelve szabad
használni, mivel a készülék hátoldala használat
közben felforrósodik.
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
• Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait vagy
hőleadó felületeit.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  gyárilag lett összeszerelve a
készülékkel. Beszerelés előtt a kioldókulcsok
 segítségével távolítsa el a rögzítőkeretet .
A részletekről olvassa el „A külső védőkeret és a
rögzítőkeret eltávolítása” című részt (4).
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó-csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzócsatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó-csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa II
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
Megjegyzés (-A)
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
2900 ins.indd 4
2011. 01. 18. 14:35:03
1







2 db
Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
2
Első hangsugárzó
Aktív mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
Erősítő
A
REAR / SUB
AUDIO OUT
B
REAR / SUB
AUDIO OUT
III
2900 ins.indd 5
2011. 01. 18. 14:35:04
3
*1

*
1
A jármű antennájából
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
Legnagyobb
áramfelvétel 0,3 A
REMOTE
IN*4
Biztosíték
(10 A)

AMP REM
Kék, fehér csíkos
ATT
Világoskék
*5
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
IV
2900 ins.indd 6
2011. 01. 18. 14:35:04
*1 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
*2 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
*3 Az AUDIO OUT választható a SUB vagy REAR
lehetőségek közül. A részleteket lásd a kezelési
útmutató további fejezeteiben.
4
* Külön elérhető adapter szükséges lehet.
5
* Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω × 4.
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
1
2
3
4
4
Sárga
Állandó tápfeszültség
5
Kék
Motoros antenna vezérlés
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
Testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as és 6-os állásban nincsenek érintkezők.
5
6
7
8
Lila
Szürke
Fehér
Zöld
+
Jobb hátsó hangszóró
−
Jobb hátsó hangszóró
+
Jobb első hangszóró
−
Jobb első hangszóró
+
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó hangszóró
−
Bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
V
2900 ins.indd 7
2011. 01. 18. 14:35:04
A rögzítõkeret eltávolítása Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  a
készülékről.
1 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és
a rögzítőkeret  közé kattanásig.
2 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza
ki belőle a készüléket.
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította.
Beépítési példa Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt nyomja meg és tartsa benyomva
a . gombot. Nyomja meg a gombot,
majd az előlapot maga felé húzva válassza le.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a kezelési útmutató további
fejezeteiben olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen
kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a gyújtás
kikapcsolása után tartsa nyomva az .
gombot mindaddig, míg a kijelző ki nem alszik.
VI
2900 ins.indd 8
2011. 01. 18. 14:35:04
4

A kampók befelé nézzenek.




VII
2900 ins.indd 9
2011. 01. 18. 14:35:04
5
1

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




VIII
2900 ins.indd 10
2011. 01. 18. 14:35:04
6
A
B
IX
2900 ins.indd 11
2011. 01. 18. 14:35:05
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
Folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű.
Sárga
Sárga
X
2900 ins.indd 12
2011. 01. 18. 14:35:05
2900 ins.indd 13
2011. 01. 18. 14:35:05
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés
és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
FIGYELEM!
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
A működési feszültséget és más adatokat jelző
azonosító tábla a készülék alján található.
A Sony Corporation tanúsítja, hogy a MEXBT2800 készülék megfelel az 1999/5/EC számú
direktíva általános követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak.
A részleteket lásd az alábbi honlap:
http://www.compliance.sony.de/
Olaszország: az RLAN hálózat használata
szabályozott:
– a magáncélú felhasználás tekintetében a
2003.08.01 259. számú törvényerejű
rendeletben („Elektronikus kommunikációról
szóló törvény”). Különösképpen a 104.
paragrafusban, miszerint előzetesen be kell
szerezni az általános jogosultságot, valamint a
105. paragrafusban, amely engedélyezi a
szabad felhasználást;
– a telefonszolgáltatók nyilvános RLAN
szolgáltatásának tekintetében, a 2003.05.28
miniszteri rendeletben és az elektronikus
kommunikációról szóló törvény 25.
paragrafusban (általános jogosultság az
elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és
szolgáltatásokhoz).
Ezen rádiós készülék használata nem
megengedett Norvégiában, Svalbard, NyAlesund központjának 20 km-es sugarú
körzetében.
Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó
országok vásárlóinak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth
SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a
vállalat engedélyével történt. Minden más, az
ebben az útmutatóban előforduló márkanév
annak jogos tulajdonosának védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
A Microsoft, a Windows Media és a Windows
logo a Microsoft Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett
technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviseletének engedélyével lehetséges.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
2
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (23. oldal).
A kikapcsolást követően a beállított időtartam
letelte után a készülék teljesen és önműködően
kikapcsol. Ezzel a jármű akkumulátorának
lemerülése megelőzhető.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto
Off funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával
történő leállítása után tartsa nyomva a
(SOURCE/OFF) gombot, amíg a kijelző ki
nem kapcsol.
3
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Tartalomjegyzék
Kezdeti lépések
A készüléken lejátszható lemezek . . . . . . . . . . . 6
Megjegyzések a Bluetooth funkcióról. . . . . . . . 6
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A bemutató (DEMO) kikapcsolása . . . . . . . . . . 7
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 7
A Bluetooth funkció gyorsbeállítása
Bluetooth funkció 3 lépésben . . . . . . . . . . . . . . 8
Gombok és ikonok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1 Párosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2 Csatlakoztatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3 Kéz nélküli hívás és zenelejátszás . . . . . . . 11
A kezelőszervek és az
alapműveletek
Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rádió
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . . 14
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . 14
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A memóriában tárolt állomások előhívása . 14
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Az AF és TA beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 15
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . . 15
CD
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . 16
Bluetooth (kéz nélküli hívás és
zenelejátszás)
Bluetooth műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Párosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth ikonok jelentése . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth-jelkimenet bekapcsolása a
készüléken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapcsolódás mobiltelefonhoz . . . . . . . . . .
Audioeszköz csatlakoztatása . . . . . . . . . . .
Kéz nélküli hívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Híváskezdeményezés . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívás közbeni műveletek . . . . . . . . . . . . . .
Hívásátadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gyorshívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanghívás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS üzenetjelzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zenelejátszás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zenelejátszás külső audioeszközről . . . . . .
A külső audioeszköz vezérlése ezzel a
készülékkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth beállítások visszaállítása gyári
értékre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
Hangbeállítások és Setup menü
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . .
A különböző hangjellemzők beállítása . . .
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az alapbeállítási menü — SET. . . . . . . . . . . .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az RM-X114 távvezérlő . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
22
23
23
24
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megjegyzések a lemezekről . . . . . . . . . . . .
Az MP3, WMA fájlok lejátszási sorrendje
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A WMA fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth funkcióról . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
25
25
25
25
27
27
28
30
4
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási
információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
Friss információkat olvashat:
• a kompatibilis digitális mobiltelefonok típusairól és gyártóiról, valamint a
Bluetooth funkciók gyakran ismételt kérdéseiről.
5
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Kezdeti lépések
A készüléken lejátszható lemezek
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD-TEXT
lemezeket is beleértve), valamint az (MP3,
WMA fájlokat tartalmazó (25. oldal)) CD-R,
CD-RW lemezeket.
Lemez típusa
Felirat a lemezen
CD-DA
MP3
WMA
Megjegyzések a Bluetooth-ról
Figyelem!
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK,
ILLETVE AZ AHHOZ TARTOZÓ HARDVER ÉS/
VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL
SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ÉS AZ
AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEKÉRT, PROFITVESZTESÉGÉRT,
BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT,
LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS IDŐVESZTESÉGÉRT.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!
Biztonságos és hatékony használat
E készülék olyan megváltoztatása vagy átalakítása,
melyet a Sony kifejezetten nem engedélyez,
érvénytelenítheti a készülék használatának
jogosságát.
A készülék használatba vétele előtt kérjük,
ellenőrizze, vannak-e olyan helyi előírások, melyek
a Bluetooth-eszközök használatával kapcsolatban
további korlátozásokat vagy engedélyezéseket
tartalmaznak.
Vezetés
Ellenőrizze a készülék használatának helyén a
mobiltelefon és a kihangosító használatára
vonatkozó rendeleteket.
Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét. Ha a
forgalmi viszonyok megkívánják,
híváskezdeményezés és -fogadás előtt húzódjon az
út szélére vagy parkoljon le.
Csatlakoztatás külső készülékekhez
Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna,
olvassa el annak kezelési útmutatóját a részletes
biztonsági előírásokkal kapcsolatban.
Rádiófrekvenciás hatás
A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a jármű
nem megfelelően beszerelt vagy nem kellőképpen
árnyékolt elektronikus rendszereiben, pl. az
elektronikus befecskendező rendszerben, az
elektronikus fékrendszerben, az elektronikus
sebességtartó automatikában vagy a
légzsákrendszerben. Az eszköz beszerelésére vagy
szervizelésére vonatkozóan kérjük, konzultáljon a
jármű gyártójával vagy annak márkakereskedőjével.
A szakszerűtlen beszerelés vagy szervizelés
veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a készülékre
vonatkozó garanciát.
Érdeklődjön a jármű gyártójánál, hogy a
mobiltelefon járműben történő használata nem
befolyásolja-e a jármű elektronikus rendszerének
működését.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműbe szerelt
összes vezeték nélküli eszköz elhelyezése és
működése megfelelő-e.
Segélyhívás
Ez a Bluetooth jármű kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus eszköz rádiójeleket,
celluláris és vonalas hálózatokat, illetve felhasználói
funkciókat alkalmaz, így a megfelelő minőségű
kapcsolat nem garantálható minden körülmények
között.
Éppen ezért a létfontosságú kommunikációhoz (pl.
segélyhíváshoz) nem szabad kizárólag az
elektronikus eszközökre hagyatkozni.
Ne feledje, hogy a hívások fogadása és
kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a
kihangosító és a hozzá kapcsolódó elektronikus
eszköz be van kapcsolva, és a megfelelő vételi
térerő biztosított.
A segélyhívás nem minden mobilhálózati területen
elérhető, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/
vagy telefon funkciók használata közben nem
használható.
Kérjük, tájékozódjon mobilszolgáltatójánál.
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot (7. oldal), és nyomja meg a
RESET gombot (12. oldal) egy hegyes
eszközzel, pl. golyóstollal.
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
6
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
A bemutató (DEMO) kikapcsolása
Az elõlap leválasztása
Kikapcsolhatja a készülék kikapcsolásakor
megjelenő bemutató kijelzést.
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
1
Figyelmeztető hangjelzés
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DEMO” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a „DEMO-OFF” opciót, majd nyomja
meg a gombot.
A beállítás megtörtént.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér az alapértelmezett
rádióvételi, lejátszási képernyőre.
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja.
1
2
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF)
gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
gombot, majd húzza
maga felé az előlapot.
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „CLOCK-ADJ” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
Az órakijelzés villog.
A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be
az órát és a percet.
A digitális kijelzés mozgatásához használja a
(SEEK) –/+ gombot.
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
Az előlap visszaillesztése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a B-vel
jelölt részhez (az ábra szerint), majd könnyedén
nyomja befelé az előlap bal oldalát, kattanásig.
A perc beállítása után nyomja meg a
kiválasztó gombot.
A beállítás befejeződik, és az óra működni
kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot. Az előző kijelzésre a (DSPL) gombbal
kapcsolhat vissza.
Hasznos tanács
Az óra önműködően is beállítható az RDS szolgáltatás
használatával (15. oldal).
A
B
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
7
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
A Bluetooth funkció gyorsbeállítása
A működés részleteit lásd a „Bluetooth (kihangosítás és zenelejátszás)” (16. oldal) szakaszban és a
Bluetooth-eszköz kezelési útmutatójában.
Bluetooth funkció 3 lépésben
1 Párosítás
Első lépésként regisztrálja („párosítsa”) a Bluetooth-eszközt (mobiltelefon stb.) ezzel a
készülékkel. A párosítás az első alkalom után később már nem szükséges.
2 Kapcsolódás
A párosítás után csatlakoztassa az eszközhöz a Bluetooth-eszközt. Az eszköz típusától függően a
párosításkor a kapcsolódás is megtörténik.
3 Kihangosítás és zenelejátszás
Kapcsolódás után hívásokat hangosíthat ki, illetve zenét játszhat le a mobiltelefonról.
Támogatási honlap
http://support.sony-europe.com/
8
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Gombok és ikonok
Ikonok
Ikon állapot és leírás
Világít
Bluetooth-jel bekapcsolva
Villog
párosítási készenlét
Nincs
Bluetooth-jel kikapcsolva
Világít
Mobiltelefonhoz kapcsolódva.
Villog
Kapcsolódás folyamatban.
Nincs
Nincs csatlakoztatva mobiltelefon kihangosításhoz.
Világít
Eszközhöz csatlakoztatva.
Villog
Kapcsolódás folyamatban.
Nincs
Nincs csatlakoztatva mobiltelefon zeneátvitelhez.
Világít
Olvasatlan SMS üzenet.
Villog
Új SMS üzenet érkezett.
Nincs
Nincs olvasatlan SMS üzenet.
9
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
1 Párosítás
Működtetett
készülék
1
Működés
Tartsa nyomva a (BT) gombot.
t
2
Indítsa el a keresést.
3
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
Válassza ki az „Sony Automotive” opciót.
4
Ha a csatlakoztatandó eszköz egy jelszó beírását kéri, írja be a „0000”
számot.
5
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
6
(Párosítás sikeres.)
2 Csatlakozás
Működtetett
készülék
Működés
1
Nyomja meg a (BT) gombot.
t
2
Csatlakozzon ehhez a készülékhez mobiltelefonnal.
t
Csatlakozzon ehhez a készülékhez egy audioeszközzel.
t
Megjegyzés
Erről a készülékről is csatlakozhat egy Bluetooth-eszközhöz (17. oldal).
Ha nem sikerül a csatlakozás a Bluetooth-eszközhöz, akkor ismételje meg a párosítást.
10
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
3 Kihangosítás és zenelejátszás
Kihangosítás
Funkció
Művelet
Hivásfogadás, hívás befejezése
Nyomja meg a
Hívás elutasítása
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF) gombot 1 másodpercig.
Újrahívás
1 Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot többször a „BT
PHONE” kijelzés megjelenéséig.
gombot.
t
2 Tartsa nyomva a
Hívás átirányítása
gombot.
Nyomja meg a (MODE) gombot.
Zene lejátszás
Funkció
Művelet
Hallgatás
1 Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot többször a „BT
AUDIO” kijelzés megjelenéséig.
t
2 Nyomja meg a lejátszást elindító gombot az audioeszközön.
Lejátszás, szünet (AVRCP)*
Nyomja meg a (6) (PAUSE) gombot.
Műsorszámok átugrása (AVRCP)*
Nyomja meg a ./> gombot.
* A működés az audioeszköztől függően eltérő lehet.
11
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
Fejegység
Eltávolított előlappal
qh
qj
RESET
Ez a szakasz ismerteti a kezelőszerveket és az
alapműveleteket.
A részleteket lásd a vonatkozó oldalakon.
A SEEK +/– gombok
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés (tartsa
nyomva).
CD:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg ismét, és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
Bluetooth audioeszköz*1:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); gyorskeresés előre, hátra
(tartsa lenyomva).
12
B CALL gomb 19. oldal
Bluetooth mobiltelefon*2:
A telefonkönyv listázása (megnyomva); a
hívástörténet listázása (nyomvatartva).
Radio, CD, AUX, Bluetooth audioeszköz:
A Bluetooth telefon műsorforrás
kiválasztása.
C SOURCE/OFF gomb
A készülék kikapcsolása és a műsorforrás
kiválasztása (rádió, CD, AUX, Bluetooth
audio, Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon).
Nyomja meg 1 másodpercre a kikapcsoláshoz.
Tartsa nyomva 2 másodpercnél tovább a
készülék és a kijelző kikapcsolásához.
D Vezérlőtárcsa, kiválasztó,
(kihangosítás) gomb 18., 19., 22.
oldal
A hangerő beállítása (forgassa); menüpontok
kiválasztása (nyomja be és forgassa); hívás
fogadása és befejezése (nyomja be).
E Lemezbetöltő nyílás
A lemez behelyezése (feliratos oldallal
fölfelé) után a lejátszás önműködően elindul.
F Kijelző
G AUX bemenet 23. oldal
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
H Z (lemezkiadás) gomb
Lemez kivétele.
I
(előlap leválasztó) gomb 7. oldal
J
(BACK)/MODE gomb 9., 14., 19.,
20. oldal
Visszalépés az előző menüképernyőre, vagy
rádió frekvencia váltás (FM/MW/LW).
K BT (Bluetooth) gomb 9., 16., 17. oldal
A Bluetooth-jelkimenet ki- és bekapcsolása
(nyomja meg), párosítás (nyomja meg és
tartsa nyomva).
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
L AF (alternatív frekvenciák)/
TA (közlekedési hírek)/
PTY (műsortípus) gomb 15. oldal
Az AF és TA beállítása (megnyomás); a PTY
kiválasztása (nyomva tartás) RDS használata
esetén.
M Számgombok
Rádió:
Tárolt rádióállomások kiválasztása
(megnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás)
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+ (MP3, WMA
lejátszáskor)
Albumok léptetése (megnyomás);
albumok folyamatos léptetése (nyomva
tartás).
(3): REP*2 16. oldal
(4): SHUF 16. oldal
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A
folytatáshoz nyomja meg újból.
.
Bluetooth audioeszköz*1:
(1)/(2): ALBUM –/+
Albumok átugrása (nyomja meg);
albumok folyamatos átugrása (nyomja
meg és tartsa nyomva).
(3): REP 21. oldal
(4): SHUF 21. oldal
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A
folytatáshoz nyomja meg újból.
Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon:
Tárolt gyorshívó szám hívása (nyomja meg);
gyorshívásó gombok tárolása (nyomja meg
és tartsa nyomva).
(5): MIC (hívás közben) 19., 20. oldal
MIC Gain beállítása (nyomja meg); Az Echo
Canceller/Noise Canceller mód kiválasztása
(nyomva tartás).
*1 Ha Bluetooth audioeszközt (mely az AVRCP
*2
*3
Bluetooth technológiát támogatja) csatlakoztatott.
Lehetnek olyan eszközök, melyeknél bizonyos
funkciók nem használhatók.
Ha Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefont
(mely a PBAP Bluetooth technológiát támogatja)
csatlakoztatott.
A gombon tapintópont található.
N DSPL (kijelző)/SCRL (görgetés) gomb
14., 16., 18. oldal
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja
meg); a kijelző fényerejének beállítása
(nyomja meg és tartsa nyomva).
O Távvezérlés érzékelő
P RESET gomb (az előlap mögött) 6. oldal
Q Mikrofon 18. oldal
Megjegyzés
Ne takarja el a mikrofont, mert a kihangosító
funkció működésében üzemzavar keletkezhet.
13
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Rádió
Állomások tárolása és vétele
Áttekintés
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében használja a BTM hangolási üzemmódot.
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Önműködő tárolás — BTM
Kijelzett elemek
Figyelem!
1
2
3
Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot, a „TUNER” megjelenéséig.
A hullámsáv kiválasztásához, nyomja meg
többször a (MODE) gombot. Az FM1, FM2,
FM3, MW vagy LW közül választhat.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „BTM” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva a
memóriagombok ((1)–(6)) egyikét a
„MEM” üzenet megjelenéséig.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tanács
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (15. oldal).
A tárolt állomások előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Önműködő hangolás
1
14
RDS
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
indítsa el az állomáskeresést a
(SEEK) +/– gombbal.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a
keresett állomás megtalálásáig.
Hasznos tanács
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) +/– gombot,
amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a
(SEEK) +/– gomb többszöri megnyomásával végezze
el a finomhangolást (kézi hangolás).
A TA/TP*1
B Hullámsáv, funkció
C Frekvencia*2 (műsornév), memóriahely
száma, óra, RDS adatok
*1 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” villog. Ha
*2
közlekedési híreket is sugárzó állomást hallgat, a
„TP” világít.
RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL/SCRL) gombot.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsortípus)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Az AF és TA beállítása
1
Nyomja meg többször az (AF/TA) gombot, a kívánt beállítás megjelenéséig.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból a
helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
Funkció
Működés
A műsortípus (PTY) kiválasztása
AF-ON
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
1
TA-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és TA bekapcsolása.
AF, TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót használja, a készülék azonos AF/TA beállításokkal
tárolja az RDS állomásokat. Kézi tárolás esetén
mindegyik RDS és nem-RDS állomásra külön is
beállíthatja az egyes funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora
megszakad).
Hasznos tanács
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása
— REGIONAL
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az
adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a „REG-OFF” beállítást FM
vétel közben (23. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá
az egyes számgombokhoz.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
FM-műsor hallgatása közben tartsa
nyomva az (AF/TA) (PTY) gombot.
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a
kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat
is.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt műsortípust, majd
nyomja meg a gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás), FINANCE
(pénzügyi hírek), CHILDREN (gyermekműsor),
SOCIAL A (társadalmi ügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (telefonos műsor), TRAVEL
(utazás), LEISURE (szórakozás), JAZZ
(dzsessz), COUNTRY (country zene),
NATION M (nemzeti zene), OLDIES (régi
slágerek), FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentum műsor).
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban vagy
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (22. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
15
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
CD
Bluetooth (kihangosítás és
zenelejátszás)
Kijelzett elemek
Bluetooth funkciók
A Bluetooth funkciók használatához az alábbi
műveletek végrehajtása szükséges.
A Műsorforrás
B Műsorszám név*1, lemez/előadó neve*1
előadó neve*1, albumnév*2, albumnév*1,
műsorszám száma, eltelt lejátszási idő, pontos
idő.
*1 A CD-TEXT, MP3, WMA információ jelenik meg.
*2 Az albumnév csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt
egy másik albumot.
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL/SCRL) gombot.
Hasznos tanács
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a
beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak.
Az MP3, WMA részleteit lásd a 25. oldalon.
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
1 Párosítás
Ha egy külső Bluetooth-eszközt először kíván
csatlakoztatni ehhez a készülékhez, első
lépésként kölcsönösen fel kell ismertetni
egymással a két készüléket. Ezt nevezik
„párosításnak”. A párosítási műveletet csak
egyszer kell végrehajtani, ezt követően a két
készülék a későbbiekben már önműködően
felismeri egymást. Legfeljebb 9 eszközt
párosíthat ezzel a készülékkel. (Lehetnek
olyan eszközök, melyek a kapcsolódáshoz
jelszó beírását kérik.)
2 Csatlakozás
Ha a párosítás után szeretné használni az
eszközt, kapcsolódnia kell ahhoz. A párosítás
esetenként lehetővé teszi az eszköz
önműködő kapcsolódását.
3 Kihangosítás és zenelejátszás
Kapcsolódás után hívásokat hangosíthat ki,
illetve zenét játszhat le a mobiltelefonról.
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot
többször, a kívánt funkció
megjelenéséig.
Funkció
Működés
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM*
Albumismétlés.
SHUF ALBUM*
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DISC
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
Párosítás
Első lépésként fel kell ismertetnie („párosítania”
kell) a Bluetooth-eszközt (mobiltelefont stb.) és
ezt a készüléket. Legfeljebb 9 eszközt párosíthat.
Ezt a műveletet csak egyszer kell végrehajtani,
ezt követően a két készülék már felismeri
egymást.
* MP3, WMA fájl lejátszása esetén.
1
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF-OFF” kijelzést.
2
Helyezze a készülék 1 m-es körzetén
belülre a Bluetooth-eszközt.
Tartsa nyomva a (BT) gombot, amíg a
„ ” villog (legalább 2 másodpercig).
A készülék párosítási üzemmódba kapcsol.
Villog
16
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
3
Indítsa el a keresést a külső Bluetootheszközön.
A csatlakoztatott eszköz kijelzőjén
megjelennek az észlelt készülékek. Ez a
készülék „Sony Automotive” nevű
eszközként jelenik meg.
A Bluetooth ikonok jelentése
Ez a készülék az alábbi ikonokat használja:
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
4
Bluetooth-jel bekapcsolva.
Párosítási készenlétben.
Bluetooth-jel kikapcsolva.
Világít:
Mobiltelefonhoz
kapcsolódva.
Kapcsolódás folyamatban.
Nincs csatlakoztatva
mobiltelefon
kihangosításhoz.
Villog:
Nincs:
Ha a külső eszköz egy jelszó* beírását
kéri, írja be a „0000” számot.
XXXX
Világít:
Villog:
Nincs:
Adja meg a
jelszót.
„0000”
Világít:
Villog:
Nincs:
Eszközhöz csatlakoztatva.
Kapcsolódás folyamatban.
Nincs csatlakoztatva
mobiltelefon
zeneátvitelhez.
Világít:
Villog:
Nincs:
Olvasatlan SMS üzenet.
Új SMS üzenet érkezett.
Nincs olvasatlan SMS
üzenet.
A csatlakoztatott
mobiltelefon
jelerősségének kijelzése.*
Ez a készülék és a Bluetooth-eszköz tárolják
egymás információit, és a párosítást követően
készen állnak a kapcsolódásra. Ha a készülék
a Bluetooth technológia 2.1-es szabványát
támogatja, a kulcsszó beírása nem szükséges.
A csatlakoztatott
mobiltelefon
akkumulátorának maradék
töltöttség kijelzése.*
* A kihangosított kapcsolat nélkül kikapcsol.
Mobiltelefon típusától függően változó.
A „ ” villog, majd a párosítás befejezése
után folyamatosan világít.
5
Indítsa el a kapcsolódást a Bluetootheszközön.
Amikor a „ ” vagy a „ ” kijelzés
megjelenik, a kapcsolódás megtörtént.
* A jelszó kifejezés előfordulhat „passcode”, „PIN
code”, „PIN number” vagy „Password” stb.
formában.
Megjegyzés
• Amíg egy külső Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik,
ez a készülék nem ismerhető fel egy másik
Bluetooth-eszközzel. A kapcsolódás
engedélyezéséhez ismertesse fel ezt a készüléket a
másik eszközzel.
• A keresés vagy csatlakozás bizonyos ideig eltarthat.
• A készülék típusától függően a kapcsolódás
engedélyezését kérő képernyő jelenik meg a jelszó
beírását kérő képernyő előtt.
• A jelszó beírására rendelkezésre álló időtartam
készülékenként eltérő lehet.
• Ez a készülék nem csatlakoztatható olyan
készülékhez, amelyik csak a HSP (fülhallgató profil)
profilt támogatja.
Csatlakoztatás
Ha a párosítás már megtörtént, folytassa a
műveletet az alábbi lépésekkel.
A Bluetooth-jelkimenet
bekapcsolása ezen a készüléken
A Bluetooth funkció használata előtt be kell
kapcsolnia a Bluetooth-jelkimenetet ezen a
készüléken.
1
Nyomja meg a (BT) gombot.
A Bluetooth-jelkimenet bekapcsol.
17
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
A „ ” jelenik meg, amikor a kapcsolat
létrejött.
Kapcsolódás mobiltelefonhoz
1
2
Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken
és a mobiltelefonon is bekapcsolta-e a
Bluetooth-jelkimenetet.
A mobiltelefonnal kapcsolódjon ehhez
a készülékhez.
A „ ” jelenik meg a kapcsolat
létrehozásakor.
Ha a kapcsolódás után választja ki a
Bluetooth funkcióval rendelkező telefonból
érkező műsorforrást, a hálózati kiszolgáló
neve és a telefon neve megjelenik a
képernyőn. A kijelzések módosításához
nyomja meg a (DSPL) gombot.
Kapcsolódás a legutóbb
csatlakoztatott mobiltelefonhoz
1 Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonon
bekapcsolta-e a Bluetooth-jelkimenetet.
2 Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot
többször, a „BT PHONE” megjelenéséig.
3 Nyomja meg a
(kihangosítás) gombot.
A „ ” villog, amíg a csatlakozás
folyamatban van. A „ ” világít, amikor a
kapcsolat létrejött.
Megjegyzés
• Bizonyos mobiltelefonok a kihangosított kapcsolat
esetén engedélyezést igényelnek a telefonon
található telefonkönyv adatainak eléréséhez.
Szerezze meg az engedélyezést a mobiltelefonon
keresztül.
• Amíg külső Bluetooth-eszközről játszik le
zeneszámokat, ez a készülék nem tud kapcsolódni
a mobiltelefonhoz. Ilyen esetben a mobiltelefonon
kezdeményezze a kapcsolódást. Lejátszás közben
hallani fogja a sikeres kapcsolódást jelző hangot.
Hasznos tanács
• Ha a Bluetooth-jelkimenet be van kapcsolva: amikor
a gyújtást bekapcsolja, a készülék önműködően
kap-csolódik a legutoljára csatlakoztatott
mobiltelefonhoz. Az önműködő kapcsolódás
azonban függ a telefon műszaki adataitól is. Ha az
önműködő kapcsolódás nem sikerül, válassza a
manuális módszert.
• A (CALL) gomb megnyomásával is kiválaszthatja a
Bluetooth funkcióval rendelkező telefon
műsorforrását.
Kapcsolódás a legutóbb
csatlakoztatott audioeszközhöz
1 Ellenőrizze, hogy az audioeszközön
bekapcsolta-e a Bluetooth-jelkimenetet.
2 Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot, a „BT AUDIO” megjelenéséig.
3 Nyomja meg a (6)-os gombot.
A „ ” villog, amíg a csatlakozás
folyamatban van. A „ ” világít, amikor a
kapcsolat létrejött.
Kihangosítás
Amennyiben csatlakoztatta a mobiltelefont a
készülékhez, kihangosított hívásokat fogadhat és
kezdeményezhet.
Hívásfogadás
Beérkező hívás esetén a csengőhang a készülék
hangszóróiból hallható.A név vagy a hívó száma
megjelenik a kijelzőn.
1
Beérkező hívás közben nyomja meg a
(kihangosító) gombot.
A telefonbeszélgetés megkezdődik.
Megjegyzések
• A mobiltelefontól függően a hívó neve jelenhet meg.
• A készülék beépített mikrofonja az előlap hátulján
található (12. oldal). Ne takarja le a mikrofont
ragasztószalaggal vagy mással.
Az önműködő hívásfogadás
beállítása
Az önműködő hívásfogadás idejét „OFF”
(kikapcsolva), „1” (kb. 3 másodperc) vagy „2”
(kb. 10 másodperc) értékek között állíthatja be
(23. oldal).
Csengőhang beállítása
A csengőhangot az „1” (a készülék hangja) vagy
„2” (a mobiltelefon saját hangja) értékek között
állíthatja be (23. oldal).
* A mobiltelefontól függően még a „2” beállítás esetén
is hallható lehet ennek a készüléknek a
csengőhangja.
Hívás visszautasítása
Audioeszköz csatlakoztatása
1
2
18
Ellenőrizze, hogy ezen a készüléken
és az audioeszközön is bekapcsolta-e
a Bluetooth-jelkimenetet.
Az audioeszközzel kapcsolódjon
ehhez a készülékhez.
Tartsa nyomva legalább 1 másodpercig a
(SOURCE/OFF) gombot.
A hívás befejezése
Nyomja meg újból a
újra.
(kihangosító) gombot
Megjegyzés
A hívás végeztével a Bluetooth kapcsolat nem szakad
meg.
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Hasznos tanács
A készülék (SOURCE/OFF) gombjának 1 másodpercig
megnyomásával is befejezhet egy hívást.
Híváskezdeményezés
Híváskezdeményezés a telefonkönyv
alapján
Elérheti a telefonkönyv adatait és hívást
kezdeményezhet, ha egy olyan mobiltelefonhoz
kapcsolódik, amelyik a PBAP (telefonkönyv
adatok elérése) profilt támogatja.
1 Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot
többször a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
2 Nyomja meg a (CALL) gombot.
A telefonkönyv megnyílik.
3 A hangerőszabályzó forgatásával válasszon ki
egy kívánt kezdőbetűt, majd nyomja meg a
gombot.
4 A hangerőszabályzó forgatásával válasszon ki
egy kívánt nevet a listából, majd nyomja meg
a gombot.
5 A hangerőszabályzó forgatásával válasszon ki
egy kívánt számot a listából, majd nyomja
meg a gombot.
A hívás megkezdődik.
Megjegyzések
• A telefonkönyv bejegyzései elképzelhető, hogy
hibásan jelennek meg, ha a telefonban található
telefonkönyv törlésre került.
• A mobiltelefon típusától függően a készüléken
kijelzett bejegyzések elképzelhető, hogy eltérően
jelennek meg, mint a telefonon.
Megjegyzés a telefonkönyv adatairól
A jármű eladása előtt, ha a készülék még mindig a
járműben található, mindenképpen nyomja meg a
RESET gombot, hogy a telefonkönyv minden adata
törlődjön, ezzel megelőzve az illetéktelen hozzáférést.
A tápfeszültség ellátó vezeték lecsatlakoztatása
szintén minden adatot töröl a telefonkönyvből.
Hívás hívástörténet alapján
1 Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot
többször a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
2 Tartsa nyomva a (CALL) gombot.
A hívástörténet megjelenik.
3 A hangerőszabályzó forgatásával válasszon ki
egy kívánt nevet és telefonszámot a
hívástörténet listából, majd nyomja meg a
gombot.
A hívás megkezdődik.
Megjegyzések
• Legfeljebb a 20 legutóbbi hívásból választhat.
• A hívástörténet lehetséges, hogy nem változik még
akkor sem, ha a mobiltelefon hívástörténete törlésre
kerül.
Híváskezdeményezés telefonszám
megadásával
1 Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot
többször a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
2 Tartsa nyomva a (MODE) gombot.
3 A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki a
telefonszámot, majd válassza a „ ” (szóköz)
karaktert.
4 Nyomja meg a (kihangosítás) gombot.
A hívás megkezdődik.
Megjegyzés
A „_” jelenik meg a „#” helyett a kijelzőn.
Híváskezdeményezés gyorshívással
A gyorshívó tárban legfeljebb 6 telefonszámot
tárolhat. A tárolás részleteivel kapcsolatban lásd
a „Gyorshívás tárolása” szakaszt a 20. oldalon.
1 Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot
többször a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
2 Nyomjon meg egy számgombot ((1)–(6)) a
kívánt bejegyzés kiválasztásához.
3 Nyomja meg a (kihangosítás) gombot.
A hívás megkezdődik.
Híváskezdeményezés újrahívással
1 Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot
többször a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
2 Tartsa nyomva a (kihangosítás) gombot.
A hívás megkezdődik.
Hívás közbeni műveletek
A csengőhang és a beszélő
hangerejének beállítása
Beállíthatja a csengőhang és a beszélő
hangerejét.
A csengőhang hangerejének beállítása:
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a
hangerőt hívás közben. A csengőhang hangereje
beállítható.
A beszélő hangerejének beállítása:
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a
hangerőt hívás közben. A beszélő hangereje
beállítható.
Megjegyzés
Amennyiben a Bluetooth funkciójú telefon
műsorforrása van kiválasztva, a hangerőszabályzó
gomb forgatásával csak a beszélő hangerejét
állíthatja be.
folytatódik a következő oldalon t
19
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
A mikrofon erősítés beállítása
Beállíthatja a hangerőt a másik fél számára.
Nyomja meg az (5)-ös gombot a hangerő
beállításához. („MIC-LOW” (hangos), „MICMID” (közepes), „MIC-HI” (halk)).
Megjegyzés
Hívás közben beállítható.
EC/NC mód (visszhang csillapítás,
zajcsillapítás mód)
Csökkentheti a zajt.
Tartsa nyomva az (5)-ös gombot az „EC/NC-1”
vagy „EC/NC-2” kiválasztásához.
Megjegyzés
Hívás közben beállítható.
Hívásátadás
A megfelelő eszközre (erre a készülékre vagy a
mobiltelefonra) váltás érdekében ellenőrizze az
alábbiakat.
1
Nyomja meg a (MODE) gombot, vagy
használja a mobiltelefont.
A mobiltelefon használatának módját lásd a
telefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban.
2
3
Tartsa nyomva a (kihangosítás)
gombot.
A „VOICE DIAL” megjelenik.
Mondja ki a mobiltelefonban tárolt
kulcsszót.
A készülék felismeri a hangját, és
kezdeményezi a hívást.
Megjegyzések
• A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a
mobiltelefon és a készülék összekapcsolódott-e.
• A funkció használata előtt rögzítse a kulcsszót a
mobiltelefonon.
• Ha bekapcsolja a készülékhez csatlakoztatott
mobiltelefon hanghívás funkcióját, elképzelhető,
hogy a funkció nem minden esetben működik.
• A zajok, például a motor hangja, zavarhatják a
hangfelismerést. A jobb hangfelismerés érdekében
a lehető legkisebb környezeti zajban használja a
funkciót.
• A mobiltelefon hangfelismerő funkciójának
hatékonyságától függően elképzelhető, hogy a
hanghívás egyes helyzetekben nem működik. A
részleteket lásd a támogatás oldalon (16. oldal).
Hasznos tanácsok
• A kulcsszót úgy mondja ki, ahogy rögzítette.
• A kulcsszót a járműben ülve, a készülék „BT
PHONE” hangforrását kiválasztva rögzítse.
Megjegyzés
Lehetnek olyan mobiltelefonok, melyeknél a
kapcsolódás megszakad, amikor a hívásátadást
megkísérli.
SMS üzenetjelzés
Gyorshívás tárolása
Új SMS üzenet érkezése esetén az SMS
üzenetjelző villog.
Legfeljebb a mobiltelefon 6 bejegyzését
tárolhatja a gyorshívási gombokon.
1
2
3
Nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot
többször a „BT PHONE” kijelzés
megjelenéséig.
Tartson nyomva egy számgombot
((1)–(6)) a gyorshívó gomb
kiválasztásához.
A „P (gomb száma) WAITING” jelenik meg.
Töltse át a bejegyzés adatait a
mobiltelefon használatával.
A bejegyzés a kiválasztott gombon tárolásra
kerül.
Hanghívás
Bekapcsolhatja a készülékhez csatlakoztatott
mobiltelefon hanghívás funkcióját, majd a
mobiltelefonban tárolt kulcsszó kimondásával
hívást kezdeményezhet.
1
Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot, a „BT PHONE”
megjelenéséig.
Csatlakoztatott mobiltelefon esetén az SMS
üzenetjelző kijelzi a beérkező vagy olvasatlan
SMS üzeneteket.
Ha van olvasatlan SMS üzenet, az SMS
üzenetjelző folyamatosan világít.
Megjegyzés
Az SMS üzenetjelző működése a mobiltelefon
típusától függhet.
Zenelejátszás
Zenelejátszás külső
audioeszközről
Ezzel a készülékkel is lejátszhatja a külső
audioeszközön tárolt zeneszámokat, amennyiben
az eszköz támogatja az A2DP (Advenced Audio
Distribution Profile) Bluetooth profilt.
20
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
1
2
3
4
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot, a „BT AUDIO” megjelenéséig.
Indítsa el a lejátszást a külső
eszközön.
Állítsa be a hangerőt a készüléken.
A hangerőszint beállítása
A Bluetooth audioeszköz és e készülék közötti
jelszint különbség a hangerő módosításával
kiegyenlíthető.
1 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth
audioeszközön, és állítsa be a hangerőt
közepes szintre az eszközön.
2 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
3 Nyomja meg a kiválasztó gombot.
4 Nyomja meg többször a kiválasztó gombot a
„BTA” kijelzés megjelenítéséhez, majd a
hangerőszabályzóval állítsa be a jelszintet (–8
dB és 18 dB között).
A külső audioeszköz vezérlése
ezzel a készülékkel
Az alábbi funkciókat abban az esetben
működtetheti, ha az audioeszköz támogatja az
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth technológiát. (A működtetés módja az
audioeszköz típusától függően eltérhet.)
Ehhez a
funkcióhoz
Gombnyomás
Ismételt
lejátszás
(3) (REP)*1
Véletlen
sorrendű
lejátszás
(4) (SHUF)*1
Albumok
léptetése
(1)/(2) (ALBUM –/+)
[minden albumhoz egyszer
nyomja meg]
Lejátszás
(6) (PAUSE)*2 ezen a
készüléken.
Szünet
(6) (PAUSE)*2 ezen a
készüléken.
Műsorszámok
átugrása
SEEK –/+ (./>) [minden
műsorszámhoz egyszer nyomja
meg]
Gyorskeresés
hátra vagy
előre.
SEEK –/+ (./>) [tartsa
nyomva a kívánt pont eléréséig]
*1 Nyomja meg mindaddig, míg a kívánt funkció meg
nem jelenik.
*2 A készüléktől függően lehet, hogy kétszer kell
megnyomni.
A fentiektől eltérő funkciókat az audioeszköz
kezelőszerveivel kell működtetni.
Megjegyzések
• Az audioeszköz típusától függően a műsorszám
címe, sorszáma, a lejátszás ideje, a lejátszás
állapota és más információk nem kerülnek kijelzésre
ezen a készüléken. Az információk csak Bluetooth
audiolejátszás esetén kerülnek kijelzésre.
• Ha ezen a készüléken átkapcsol egy másik
műsorforrásra, az audioeszközön folytatódik a
lejátszás.
Hasznos tanács
• Olyan mobiltelefont csatlakoztathat külső
audioeszközként, mely támogatja az A2DP
(Advenced Audio Distribution Profile) profilt.
A Bluetooth beállítások
visszaállítása gyári értékre
A Bluetooth beállítások minden alapértelmezett
értékét beállíthatja erről a készülékről.
Ez a lehetőség akkor érhető el, ha ki van
kapcsolva.
1
2
3
4
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF)
gombot 1 másodpercig a készülék
kikapcsolásához.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a menülista.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „BT INIT” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
A készülék jóváhagyást kér.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „INIT-YES” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A „INITIAL” kijelzés villog a Bluetooth
beállítások gyári értékre történő beállítás
közben.
A „COMPLETE” jelenik meg az
alapértelmezett értékek beállításának
elvégzésekor.
Megjegyzés
A készülék végső megsemmisítésekor a gyorshívó
gombok értékeit törölje ki a „BT INIT” segítségével.
21
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Hangbeállítások és Setup menü
A hangjellemzõk beállítása
A különböző hangjellemzők
beállítása
1
2
3
4
Nyomja meg a kiválasztó gombot
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt kijelzés
megjelenéséig.
Forgassa a vezérlőtárcsát a
kiválasztott opció beállításához
A beállítás megtörtént.
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3
Az EQ3 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1 Válassza ki a műsorforrást, majd a kiválasztó gomb többszöri megnyomásával válassza ki az „EQ3” pontot.
2 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a „CUSTOM” beállítást.
3 A kiválasztó gomb többszöri
megnyomásával válasszon a „LOW”,
„MID” vagy „HI” beállítások közül.
4 A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be
a kiválasztott menüpontot.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB–10 dB tartományban.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér az alapértelmezett
rádióvételi, lejátszási képernyőre.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
22
Ismételje meg a 3–4. lépéseket a
hangszínszabályzó görbe beállításához.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a kiválasztó gombot a beállítás
befejezése előtt.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
EQ3
7 különböző zenei stílushoz igazodó hangzáskép
közül választhat (XPLOD, VOCAL, EDGE,
CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM vagy
OFF (kikapcsolva)).
LOW*1, MID*1, HI*1 (22. oldal)
BAL (hangerőegyensúly)
A jobb és bal hangsugárzók közötti
hangerőegyensúly beállítása.
FAD (első-hátsó hangerőegyensúly)
Az első és hátsó hangsugárzók közötti
hangerőkülönbség beállítása.
SUB*2 (mélyhangsugárzó hangereje)
A mélyhangsugárzó hangerejének beállítása.
AUX*3 (AUX hangerő)
A csatlakoztatott külső készülék hangerejének
beállítása: „+18dB”–„0dB”–„–8dB”.
Ezzel a beállítással nem szükséges az egyes
források közötti hangerőkülönbség beállítása.
BTA*4 (BT-Audio hangerő)
A csatlakoztatott Bluetooth-eszköz hangerejének beállítása: „+18dB”–„0dB”–„–8dB”.
Ezzel a beállítással nem szükséges az egyes
források közötti hangerőkülönbség beállítása
(20. oldal).
5
*1 Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta.
*2 Ha az audiokimenet „SUB-OUT” értékre van állítva
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
*3
*4
(23. oldal).
A leghalkabb beállításnál megjelenik az „ATT”, és
az érték 21 fokozatban állítható be.
Ha az AUX funkciót bekapcsolta (23. oldal).
Ha a Bluetooth audioeszközt működteti (20. oldal).
Hasznos tanács
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
A menüpontok beállítása — SET
1
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a kívánt beállítást*
A beállítás megtörtént.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér az alapértelmezett
rádióvételi, lejátszási képernyőre.
* A CLOCK-ADJ és a BTM beállításhoz a 4-es lépés
végrehajtása nem szükésges.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (7. oldal)
CT (pontos idő)
A CT funkció bekapcsolása: „ON”, „OFF” (14.,
15. oldal).
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
BEEP
A hangjelzés bekapcsolása: „ON”, „OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Az AUX forrás kijelzés bekapcsolása: „ON”,
„OFF” (23. oldal).
AUTO OFF (önműködő kikapcsolása)
A készülék önműködő áramtalanítása a
kikapcsolás után a beállított idővel: „NO”, „30S
(másodperc)”, „30M (perc)”, „60M (perc)”.
REAR/SUB*1
A hangkimenet átkapcsolása: „SUB-OUT”
(mélysugárzó), „REAR-OUT” (erősítő).
DEMO (bemutató)
A bemutató bekapcsolása: „ON”, „OFF”.
DIMMER (elsötétítés)
A kijelző fényerejének módosítása: „ON”,
„OFF”.
AUTO SCR (önműködő görgetés)
A hosszú kijelzések önműködő görgetése:
„ON”, „OFF”.
LOCAL (vételi érzékenység)
– „ON”: csak a jól fogható rádióadók
behangolása.
– „OFF”: normál vételi érzékenység.
MONO*2 (mono üzemmód)
Gyenge FM vétel esetén a mono vételi mód
javítja a hangminőséget. „ON”, „OFF”.
REGIONAL*2 (regionális vétel)
A készülék nem kapcsol át másik, erősebben
fogható rádióállomásra: „ON”, „OFF” (15.
oldal).
LPF*3 (aluláteresztő szűrő)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „OFF”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”,
„140Hz”, „160Hz”.
SW PHASE*3 (mélysugárzó fázis)
A mélysugárzó fázisát választja ki: „NORM”,
„REV”.
HPF (felüláteresztő szűrő)
Az első vagy hátsó hangsugárzó levágási
frekvenciájának beállítása: „OFF”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”, „140Hz”, „160Hz”.
LOUDNESS (fiziológiai hangerő)
A mély és magas hangok kiemelése
alacsonyabb hangerőn a tisztább hangok
érdekében: „ON”, „OFF”.
BTM (14. oldal)
AUTO ANS*1 (önműködő hívásfogadás)
A készülék önműködően fogadja a hívásokat.
– „OFF”: az önműködő hívásfogadás
kikapcsolása, amíg a (kihangosítás) gombot
meg nem nyomja.
– „1”: önműködő hívásfogadás 3 másodpercen
belül.
– „2”: önműködő hívásfogadás 10 másodpercen
belül.
RINGTONE*1
A készülék saját vagy a mobiltelefon
csengőhangját használja: „1” (készülék), „2”
(mobiltelefon).
BT INIT*1 (párosított Bluetooth-eszközök
törlése) (21. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vételi üzemmódban.
*3 Ha a „SUB-OUT” audiokimenetet választotta.
Külsõ készülék használata
Külső audiokészülék
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó
minijack) hordozható audioeszközt
csatlakoztathat, majd a megfelelő műsorforrás
kiválasztása után a külső eszköz műsorát a jármű
hangszóróin keresztül hallgathatja. A készülék és
a külső audioeszköz hangerőkülönbsége
kiegyenlíthető. Kövesse az alábbi eljárást:
Hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
Csatlakozóvezeték*
(külön megvásárolható)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
Állítsa be a hangerőszintet.
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot az „AUX” megjelenéséig.
Ezután az „AUX FRONT IN” jelenik meg.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 Állítsa be a bemeneti jelszintet (22. oldal).
23
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Az RM-X114 távvezérlő
A távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik a készüléken.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
PRESET –
OFF
+
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
M/m
(DISC*/
PRESET
+/–)
További információk
Óvintézkedések
• Hagyja lehűlni a készüléket, ha a jármű közvetlen
napsütésben parkolt.
• A motoros antenna önműködően kitolódik.
Páralecsapódás
Ha páralecsapódás történik a készülék belsejében,
távolítsa el és várjon körülbelül egy órát, hogy
kiszáradjon, különben elképzelhető, hogy a
készülék nem fog megfelelően működni.
ENTER*
A kiváló hangminőség megőrzése
ATT
Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék az egységbe
vagy a lemezekre.
–
Megjegyzések a lemezekről
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezek a következők:
• DSPL (kijelző) gomb
A kijelzések beállítása.
• SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrás kiválasztás (rádió,
CD, AUX, Bluetooth audio, Bluetooth
funkcióval rendelkező mobiltelefon).
• </, (SEEK –/+) gombok
A rádió, CD, Bluetooth audioeszköz vezérlése,
ahogy a készülék (SEEK) –/+ gombjával.
• SOUND gomb
Funkciója ugyanaz, mint a készülék kiválasztó
gombjáé.
Bluetooth funkcióval rendelkező
mobiltelefon:
Belépés a hanghívás módba vagy
hívásfogadásba (megnyomva); utoljára
tárcsázott szám újrahívásához (nyomvatartva).
• OFF gomb
Kikapcsolás, műsorforrás leállítása, hívás
befejezése.
• LIST gomb
A PTY kiválasztása RDS módban.
• M/m (DISC*/PRESET +/–) gombok
A memóriában tárolt állomások előhívása.
A CD vezérlése, funkciója ugyanaz, mint az
(1)/(2) (ALBUM –/+) gomboknak a
készüléken.
• ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához
nyomja meg újból.
* Ennél a készüléknél nem használható.
24
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE/OFF) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső
terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Lejátszás előtt a lemezt
középről sugárirányban kifelé
haladva tisztítsa meg. Ne
használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási tisztítószereket.
• Ezt a készüléket a kompakt
lemez (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására
tervezték. A DualDisc és egyes
másolásvédelmi technológiával ellátott, a kompakt
lemez (CD) szabványnak nem megfelelő lemezek
ezért nem játszhatók le ezzel a készülékkel.
• A készülékkel nem lejátszható lemezek
– Címkéket, matricákat, ragasztószalagot vagy
papírt tartalmazó lemezek. Ezzel meghibásodást
okozhat, vagy tönkreteheti a lemezt.
– A nem szabványos alakú (pl., szív, négyszög,
csillag) lemezek. Ezek lejátszásának
megkísérlése a készülék meghibásodását
okozhatja.
– 8 cm-es lemezek.
A CD-R, CD-RW lemezekről
• Legnagyobb értékek: (csak CD-R, CD-RW esetén)
– mappák (albumok): 150 (a gyökérmappát is
beleértve)
– fájlok (műsorszámok) és mappák: 300
(elképzelhető, hogy kevesebb, mint 300, ha a
mappa vagy fájlnevek nagyon hosszúak)
– a mappa, fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Ha a többmenetes lemezek CD-DA menettel
kezdődnek, akkor a készülék CD-DA lemezként
ismeri fel azokat, és a további menetek nem
kerülnek lejátszásra.
• A készülékkel nem lejátszható lemezek
– Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy
szennyezett CD-R, CD-RW lemezek.
– Nem kompatibilis eszközzel készített CD-R,
CD-RW lemezek.
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
– A nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW
lemezek.
– CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD
formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/2.
szint vagy többmenetes formátumban rögzített
MP3 lemezek.
Az MP3, WMA fájlok lejátszási
sorrendje
MP3, WMA
Mappa
(album)
MP3, WMA fájl
(műsorszám)
A Bluetooth funkcióról
Mi is az a Bluetooth technológia?
• A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli
technológia, mely drótnélküli adatátvitelt tesz
lehetővé digitális eszközök, pl. mobiltelefon és kihangosító (headset) között. A Bluetooth vezeték
nélküli technológia működési tartománya kb. 10
méter. Általában két eszköz összekapcsolására
használják, de vannak olyan készülékek, melyek
egyszerre több eszköz csatlakoztatását is lehetővé
teszik.
• Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, mert a
Bluetooth vezeték nélküli technológia, ráadásul az
eszközöknek nem szükséges egymással szemben
lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a
kívánt Bluetooth-eszközt elhelyezheti pl. a
táskájában, a zsebében stb.
• A Bluetooth technológia egyben nemzetközi
szabvány is, melyet világszerte vállalatok milliói
támogatnak és alkalmaznak.
A Bluetooth adatátvitel
Az MP3 fájlokról
• Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére. A
tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/10-ed része lesz.
• 1.0 és 1.1 verzió: csak mozgóképek és hangok
lejátszása.1.0 és 1.1 verzió: csak mozgóképek és
hangok lejátszása.
• MP3 fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez a
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
Megjegyzés
Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik le,
a lejátszás szaggatottá válhat.
A WMA fájlokról
• A WMA (Windows Media Audio) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített
audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül
1/22-ed* része lesz.
• A WMA mező hossza 63 karakter.
• WMA fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) WMA fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre, hátra,
az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés
Az alábbi WMA fájlok lejátszása nem támogatott:
– veszteségmentes tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési
tartománya kb. 10 méter.
A legnagyobb adatátviteli tartomány az
akadályoktól (személyek, fémek, falak stb.) és az
elektromágneses környezettől függően változhat.
• Az alábbi körülmények befolyásolhatják a
Bluetooth adatátvitel érzékenységét.
– Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály – pl. személy, fémtárgy vagy fal – van.
– E készülék közelében 2,4 GHz-en kommunikáló
eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz, drótnélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik.
• Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli
LAN technológia (IEEE802.11b/g) azonos
frekvenciát alkalmaznak, mikrohullámú
interferencia fordulhat elő, ami csökkentheti az
adatátvitel sebességét, növelheti a zajt vagy hibás
kapcsolódást eredményezhet, ha ezt a készüléket
vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.
Ilyen esetben tegye a következőket.
– Ezt a készüléket legalább 10 méter távolságra
használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
– Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN
eszköztől mért 10 méteren belül használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
– Ezt a készüléket és a Bluetooth-eszközt a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
• A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak egyes
elektronikus orvosi berendezések működésében.
Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a
készüléket és a többi Bluetooth-eszközt, mert
balesetveszélyt jelenthetnek.
– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
– Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében. Ez a
készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a
beállítások függvényében előfordulhat, hogy a
biztonság szintje nem elegendő.
25
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Legyen körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat használata során.
• Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel
közben előforduló információszivárgásért.
• Nem garantáljuk, hogy e készülék minden
Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.
– A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg
kell felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt
Bluetooth szabványnak, és a hitelesítési
feltételeknek.
– Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a
fentebb említett Bluetooth szabványoknak, az
eszköz jellemzőinek vagy műszaki adatainak
függvényében előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem
működnek megfelelően.
– Az eszköz típusától és a külső körülményektől
függően előfordulhat, hogy a kihangosítóval
történő kommunikáció közben zaj észlelhető.
• A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy az adatátvitel megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
Egyéb jelenségek
• Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok jelenléte
vagy a külső környezet jellege miatt a Bluetooth
funkció nem használható a mobiltelefonnal.
• Ha a Bluetooth funkció használatát követően
rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a
Bluetooth-eszköz használatát. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy
új, CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
• Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb
hatásának.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse fel, ne szerelje
szét és ne dobja tűzbe.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték
kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a Biztosíték (10 A)
készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Ennek elkerülése érdekében, vegye le az előlapot (7.
oldal), és tisztítsa meg a készüléken és az előlapon
található csatlakozókat vatta segítségével. A vattát
ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre.
Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.
Fejegység
Az előlap
hátoldalán
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
x
+ oldallal
felfelé
26
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
A készülék kiszerelése
1
Minõségtanúsítás
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Válassza le az előlapot (7. oldal).
2 Szorítsa meg a védőkeret két szélét, majd
húzza ki.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a MEXBT2900 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 150 kHz
Hasznos érzékenység: 10 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-nél
Jel-zaj arány: 70 dB (mono)
Elválasztás: 40 dB, 1 kHz-en
Frekvenciaátvitel: 20–15 000 Hz
x
MW/LW
2
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Érzékenység: MW: 26 µV, LW: 45 µV
A készülék kivétele.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
A kampók
befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
CD-lejátszó
Jel-zaj arány: 120 dB
Frekvenciaátvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Vezeték nélküli adatátvitel
Adatátviteli rendszer:
Bluetooth szabvány 2.0 + EDR szabványok
Kimenet:
Bluetooth szabvány Power Class 2 (legnagyobb
4 dBm)
Legnagyobb adatátviteli távolság:
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4–2,4835 GHz)
Moduláció: FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Az adott tartomány több tényezőtől is függ, pl. az
eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú
sütő körüli mágneses tértől, statikus
elektromosságtól, vételi érzékenységtől, az
antenna teljesítményétől, operációsrendszertől,
szoftvertől stb.
2
* Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök
közötti adatátvitel típusához igazodnak.
folytatás a következő oldalon t
27
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Erősítő
Kimenet: hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
Általános
Kimenetek:
Audiokimenetek (mély, hátsó kapcsolható)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefon némítás csatlakozó
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB, 60 Hz-en (XPLOD)
Közép: ±10 dB, 1 kHz-en (XPLOD)
Magas: ±10 dB, 10 kHz-en (XPLOD)
Energiaellátási követelmények: 12 V egyenáramú
járműakkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm
(szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozék:
RM-X114 távvezérlő
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
28
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a
kezelési utasításokat.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg az alábbi támogatási honlapot.
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozást és a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha csak 1 pár hangsugárzót csatlakoztatott, válassza
ki a fader szabályozó („FAD”) középső beállítását.
• A Bluetooth audioeszközön szünetel a lejátszás.
t Folytassa a lejátszást.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzés ki van kapcsolva (23. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről, vagy nincs megfelelően csatlakoztatva.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
Ha legalább 4 percig nem végez műveletet, és a „DEMOON” beállítás van kiválasztva, a bemutató elindul.
t Válassza a „DEMO-OFF” beállítást (23. oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A „DIM-ON” beállítást választotta ki (23. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja a
(SOURCE/OFF)gombot.
t A kijelzés bekapcsolásához nyomja meg a
(SOURCE/OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (26. oldal).
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
Az önműködő kikapcsolás funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítási funkció a készülék kikapcsolása után
lép működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• A csatlakoztatás nem megfelelő.
t Csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlővezetéket (kék), vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű
antennaerősítőjéhez futó tápvezetékhez (csak, ha
a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített FM/
MW/LW antennával rendelkezik).
t Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
t Ha a motoros antenna nem tolódik ki, ellenőrizze
a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Válassza a „LOCAL-ON” beállítást (23. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza a „LOCAL-OFF” beállítást (23. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza a „MONO-ON” beállítást (23. oldal).
Az FM sztereó adás csak monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza a „MONO-OFF” beállítást (23. oldal).
A rádióállomás neve villog.
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
(SEEK) +/– gombot. Megjelenik a „PI SEEK”
kijelzés és a készülék keresni kezd egy másik olyan
állomást, mely azonos PI adatokkal (műsortípussal)
rendelkezik.
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lemezt nem lehet lejátszani.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra tervezett CD-R, CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani (24. oldal).
MP3, WMA fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA
formátummal és programváltozat számmal (25. oldal).
Egyes MP3, WMA fájlok lejátszása hosszabb
idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel.
– Bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez.
– Többmenetes lemez.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „AUTO SCR” menüpont „OFF” beállítása van
kiválasztva.
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (23. oldal).
t Tartsa nyomva a (DSPL) (SCRL) gombot.
A hang ugrik.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű biztos részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (15. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (15. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „– – – – – – – –” kijelzés
látható.
• Az állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
Bluetooth funkció
A kapcsolódó eszköz nem ismeri fel ezt a
készüléket.
• Mielőtt a kapcsolatfelvételt megkezdené, kapcsolja
ezt a készüléket kapcsolatfelvétel készenléti
állapotba.
• Amíg egy külső Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik,
ez a készülék nem ismerhető fel egy másik
Bluetooth-eszközzel. Szüntesse meg a pillanatnyi
kapcsolatot, és a másik eszközzel ismertesse fel ezt a
készüléket.
• Miután a kapcsolatfelvétel megtörtént, kapcsolja be a
Bluetooth-jelkimenetet (17. oldal).
folytatás a következő oldalon t
29
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
A kapcsolódás nem lehetséges.
• Párosítsa ezt a készüléket egy Bluetooth-eszközről,
illetve fordítva. A kapcsolódás vezérlése csak az
egyik oldalról lehetséges (erről a készülékről vagy
egy Bluetooth-eszközről), mindkettőről nem.
• Ellenőrizze a párosítási és kapcsolódási eljárást a
külső eszköz stb. kezelési útmutatójában, és hajtsa
végre újból a műveletet.
A csatlakoztatott készülék neve nem jelenik
meg.
A másik készülék állapotától függően elképzelhető,
hogy a nevet nem lehet kiolvasni.
Nincs csengőhang.
• Állítsa be a hangerőt a „Ring Volume” beállításnál.
• A csatlakoztatott készüléktől függően elképzelhető,
hogy a csengőhang nem szólal meg tökéletesen.
t Állítsa be a „RINGTONE” beállítást „R. TONE1” értékre. (18. oldal).
A beszélgetőpartner hangereje alacsony.
Állítsa be a hangerőszintet.
A beszélgetőpartner túl alacsony vagy túl
magas hangerőre panaszkodik.
Állítsa be a megfelelő hangerőt a mikrofon erősítés
(Mic Gain) beállítással (19. oldal).
A beszélgetés közben visszhang vagy zaj
észlelhető.
• Csökkentse a hangerőt.
• Állítsa az EC/NC módot „EC/NC-1” vagy „EC/NC2” értékre. (20. oldal)
• Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja meg
csökkenteni azt.
Például, ha az ablak le van húzva és a forgalom zaja
erős, húzza fel az ablakot. Ha a légkondicionáló zaja
erős, állítsa kisebb fokozatra azt.
A telefon nem kapcsolódik a készülékhez.
Amíg zeneszámokat játszik le a Bluetooth kapcsolaton
keresztül, a telefon nem csatlakoztatható (a
(kihangosító) gomb megnyomásával sem).
t Indítsa el a kapcsolódást a telefonon.
A telefonból hallható hang minősége nem
megfelelő.
A hangminőség a mobiltelefon vételi körülményeitől
is függ.
t Hajtson olyan helyre járművével, ahol a
mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.
A csatlakoztatott audioeszköz hangereje túl
alacsony (magas).
A külső eszközök alap-hangerőszintje eltérő.
t Állítsa be a megfelelő hangerőt a külső eszközön
vagy ezen a készüléken.
Nem hallható hang Bluetooth audioeszközből.
Az audioeszközön szünetel a lejátszás.
t Indítsa el a lejátszást az audioeszközön.
Bluetooth audioeszközről történő
zenelejátszás közben hangkiesés fordul elő.
• Csökkentse a távolságot e készülék és a Bluetooth
audioeszköz között.
• Ha a Bluetooth audioeszközt olyan tokban tárolja,
mely akadályozza a megfelelő vételt, a használat
idejére vegye ki azt a tokból.
• A közelben több Bluetooth vagy egyéb,
rádióhullámokat kibocsátó eszköz működik.
t Kapcsolja ki a többi eszközt.
t Vigye távolabb a készüléket más eszközöktől.
• Abban a pillanatban, amikor e készülékhez egy
mobiltelefon kapcsolódik, a lejátszás rövid időre
megszakad. Nem hibajelenség.
A csatlakoztatott Bluetooth audioeszköz nem
vezérelhető.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth
audioeszköz támogatja-e az AVRCP szabványt.
Egyes funkciók nem működnek.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e
az adott funkciót.
Fogadott hívás esetén a hívó fél neve nem
jelenik meg.
A hívó fél telefonján le van tiltva a telefonszám
elküldése.
Akaratlanul fogadott egy hívást.
• A csatlakoztatott készüléken be volt állítva az
önműködő hívásfogadás funkció.
Az „AUTO ANS” beállítás a készüléken „A.ANS-1”
vagy „A.ANS-2” értékű (18. oldal).
A párosítás időtúllépés miatt nem történt meg.
A csatlakoztatott készüléktől függően elképzelhető,
hogy a párosítás időtartama túl rövid. Próbálja meg a
párosítást a megadott időkorláton belül.
A Bluetooth funkció nem működik.
Kapcsolja ki a készüléket a (SOURCE/OFF) gomb 2
másodpercnél hosszabb idejű nyomva tartásával, majd
kapcsolja be újra.
Kihangosított beszélgetés közben a jármű
hangszórója nem szól.
Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából hallható,
állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a hang a jármű
hangszórójából legyen hallható.
Hibakijelzések, üzenetek
EMPTY
• A hívástörténet lista üres.
• A telefonkönyv üres.
• A gyorshívó tár üres.
30
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\MEX-BT2900\01 szarm\MEXBT2900\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
ERROR
• A lemez szennyezett, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy megfelelően helyezze be a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
• Nyomja meg a Z gombot a lemez kivételéhez.
• A Bluetooth funkciók alapértelmezett helyzetbe
állítása nem sikerült.
• A hozzáférés a telefonkönyvhöz nem sikerült.
• A telefonkönyv tartalma megváltozott, a
mobiltelefonhoz történő hozzáférés közben.
t Frissítse a telefonkönyvet a mobiltelefonról újra.
• Hívást fogadott, miközben a mobiltelefon nem volt
csatlakoztatva.
P (gyorshívó szám) ERROR
Gyorshívó gombbal próbált hívást kezdeményezni,
beállított gyorshívó gomb nélkül.
FAILURE
A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési, üzembe
helyezési útmutató részben.
L. SEEK +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
(SEEK) +/– gombot. A készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik (a „PI Seek”
megjelenik).
NO DEV (nincs eszköz)
• Bluetooth-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta
ki a Bluetooth jelforrást. A Bluetooth audioeszközt
hívás közben lecsatlakoztatta.
t Csatlakoztasson Bluetooth audioeszközt.
• Bluetooth mobiltelefon csatlakoztatása nélkül
választotta ki a Bluetooth mobiltelefon jelforrást. A
mobiltelefont hívás közben lecsatlakoztatta.
t Csatlakoztasson Bluetooth mobiltelefont.
NO INFO (nincs információ)
Nem fogadható a szolgáltató vagy a telefon neve, ha
mobiltelefont csatlakoztatott.
NO MUSIC
A lemez nem tartalmaz zenei fájlokat.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt a készülékbe.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz album/előadó/műsorszám
cím információkat.
NO TP
A készülék folytatja a fogható TP állomások keresését.
OFFSET
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és album
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
RESET
A készülék valamilyen hiba folytán nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
UNKNOWN
A telefonkönyvben vagy a hívástörténetben kereséskor
a név vagy telefonszám kijelzése nem lehetséges.
WITHHELD
A hívó telefonszámkijelzése letiltva.
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a
MEX-BT2900 megfelel a vonatkozó
alapvető követelményeknek, és az
1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
További információt a következő honlapon
találhat:
http://www.compliance.sony.de
31
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Tuesday, January 18, 2011 2:26 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
MEX-BT2800
4-157-841-21(1)
Download PDF

advertising