Sony | XS-GTR120L | Sony XS-GTR120L XS-GTR120L Subwoofer auto concav de 12"/30 cm Instrucţiuni de utilizare

Subwoofer
Manual de instrucţiuni
XS-GTR120L
XS-GTR100L
© 2010 Sony Corporation
RO
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări în care se aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresele menţionate în
documentele de garanţie sau de service furnizate separat.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice
şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
2
Măsuri de precauţie
• Nu folosiţi în mod continuu sistemul de boxe la valori superioare nivelului maxim admis.
• Casetele înregistrate, ceasurile, cardurile de credit cu cod magnetic trebuie menţinute la
distanţă de sistemul de boxe pentru a evita deteriorarea cauzată de magneţii boxelor.
• La instalarea unităţii, aveţi grijă să nu deterioraţi diafragma cu mâinile sau cu sculele.
• Subwoofer-ul este greu, aşa că aveţi grijă să îl ataşaţi bine de o parte solidă şi cu grosime
mai mare a carcasei sau de o placă metalică.
• Confecţionaţi o cutie pentru woofer folosind scânduri cu grosimea de cel puţin 19 mm.
Dimensiunile subwoofer-ului
Unitatea de măsură : mm
A
Punct de referinţă
B
Plan de referinţă
C
Axă de referinţă
3
Montarea subwoofer-ului
Exemplu de amplasare
Piese componente
4
Etapele montării
Unitatea de măsură : mm
1
2
Unitatea de măsură : mm
Inel roşu :
Inel negru :
Cablu pentru boxă
(nu este furnizat)
Cablu pentru boxă
(nu este furnizat)
3
5
Conexiuni
Sistemul audio
al maşinii
Circuit electronic de
separare a frecvenţelor
Stânga
Amplificator de putere
Subwoofer
6
Amplificator de putere
Sistem de boxe
Dreapta
Specificaţii
XS-GTR120L
XS-GTR100L
Boxă: Woofer 30 cm, tip con
(frecvenţe joase)
Boxă: Woofer 25 cm, tip con
(frecvenţe joase)
Putere maximă de scurtă durată*1:
1300 W*2
Putere maximă de scurtă durată*1:
1200 W*2
Putere nominală : 380 W*2
Putere nominală : 330 W*2
Impedanţă nominală : 4 ohmi
Impedanţă nominală : 4 ohmi
Nivelul de presiune a sunetului la ieşire :
88,5 ± 2 dB (1W, 1m)*2
Nivelul de presiune a sunetului la ieşire :
84,5 ± 2 dB (1W, 1m)*2
Nivelul de presiune a sunetului la ieşire, în
interiorul maşinii :
Nivelul de presiune a sunetului la ieşire, în
interiorul maşinii :
94 dB (1 W, pentru locul şoferului)*3
92 dB (1 W, pentru locul şoferului)*3
Domeniul de frecvenţe eficace :
30 - 1.000 Hz*2
Domeniul de frecvenţe eficace :
35 - 1.000 Hz*2
Masă : aprox. 5,4 g fiecare boxă
Masă : aprox. 4,2 g fiecare boxă
Accesorii furnizate : piese pentru instalare
Accesorii furnizate : piese pentru instalare
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
*1 Putere
maximă de scurtă perioadă” poate fi numită şi ”Vârful de putere”.
*2 Condiţii de testare : IEC 60268-5 (2003-05).
*3 Condiţii de testare : în interiorul maşinii
7
Parametri “Thiele / Small”
XS-GTR120L
Impedanţa nominală
d (mm)
Rdc (Ω)
Fs (Hz)
Qts
Qes
Qms
Vas - volum de are (L)
Mms (g)
Lvc (mH)
Xmax (mm)
BL (Tm)
Volumul incintei (net)
Tipul de incintă recomandat : tip etanş
8
4Ω
250
3,0
32
0,35
0,39
4,15
60
151
2,05
7,5
15,7
21,8 L
XS-GTR100L
4Ω
206
3,0
40
0,56
0,63
4,65
27
112
2,03
7,5
11,2
17,6 L
Informaţii privind designul incintei
Incintă tip etanş
Unitate de măsură : mm
Volumul incintei (net)*
* Volumul net nu include de volumul de are
dislocuit de boxă.
Incintă tip deschis
Unitate de măsură : mm
Volumul incintei (net)*
* Volumul net nu include de volumul de are
dislocuit de boxă şi de poarta incintei
acesteia Deschiderea trebuie să fie un obiect
solid, plin, nu unul gol pe dinăuntru.
9
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising