Sony | MEX-BT5100 | Sony MEX-BT5100 Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\00GB+00COV-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 1 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
3-276-520-11(1)
Bluetooth audiorendszer
Bluetooth™
audiorendszer
Kezelési útmutató
HU
A bemutató kikapcsolásának módjáról a 20. oldalon olvashat.
MEX-BT5100
© 2007 Sony Corporation
MEX-BT5100
3-276-520-11(1)
idecsinald.indd 1
2008.05.09. 5:19:22
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Hasznos tanács (-B- )
Kettő vagy több CD-, MD-váltó csatlakoztatásához az XA-C40
(külön megvásárolható) jelforrásválasztó használata szükséges.
Figyelmeztetés
A készüléket csak a műszerfalba szerelve szabad
használni, mivel a készülék hátoldala használat
közben felforrósodik.
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
• Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait vagy
hőleadó felületeit.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő ámperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt a
kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a rögzítőkeretet  és a külső védőkeretet . A részletekről
olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt (4).
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.
Csatlakoztatási ábra
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlő vezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM/MW/LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa
Megjegyzés (-A)
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
idecsinald.indd 3
3-276-519-11(1)
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
2008.05.09. 5:19:29
1






×2

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
idecsinald.indd 4
Első hangsugárzó
Erősítő
Hátsó hangsugárzó
CD-, MD-váltó
Aktív mélyhangsugárzó
RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő
2008.05.09. 5:19:30
2
A
AUDIO OUT
FRONT
SUB OUT (MONO)
AUDIO OUT
REAR
B
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
BUS AUDIO IN
XA-C40
Jelforrásválasztó*
BUS CONTROL IN
* külön megvásárolható
idecsinald.indd 5
2008.05.09. 5:19:30
3
*2
*5
4
*
*2
BUS AUDIO IN/
AUX IN*3
2
*
AUDIO OUT
FRONT
REMOTE
IN
*6
L
R
SUB OUT (MONO)
BUS AUDIO AUDIO
AUDIO OUT
OUT
IN
REAR FRONT
*1a jármű antennájából

AUDIO OUT
REAR
BUS
CONTROL IN
Biztosíték
(10 A)

Legnagyobb áramfelvétel 0,3 A
A
B
AMP REM
ATT
Kék/fehér csíkos
Világoskék
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
idecsinald.indd 6
2008.05.09. 5:19:30
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
2
* (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
3
* Ügyeljen a szines vezetékek megfeleltetésére
az azonos színű aljzatokkal. Amennyiben külön
megvásárolható CD-, MD-váltót csatlakoztat, az
AUX IN bemenetet nem használhatja.
*4 (Külön megvásárolható) külső készülék, pl. DVDlejátszó.
*5 A külön megvásárolható készülék tartozéka.
*6 Vezetékkel felfelé helyezze be.
*7 Az XA-C40 mellékelt tartozéka.
*7
Jelforrásválasztó
(külön
megvásárolható)
A CD-, MD-váltó tartozéka
XA-C40
*7
1
3
2
4
5
7
6
8
A jármű hangszóró
csatlakozójából
1
2
3
4
lila
szürke
+
jobb hátsó hangszóró
5
−
jobb hátsó hangszóró
6
+
jobb első hangszóró
7
−
jobb első hangszóró
8
fehér
zöld
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
5
7
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
Sárga
állandó tápfeszültség
5
Kék
motoros antenna vezérlés
6
4
idecsinald.indd 7
4
6
8
Narancs/fehér kapcsolt háttérvilágítás tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
Az 1-es, 2-es és 3-as pozíciókban nincsenek érintkezők.
2008.05.09. 5:19:30
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével, vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította.
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát és
húzza ki a keretet.
2
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
(OFF) gombbal. Nyomja meg az (OPEN) gombot,
tolja el jobb felé az előlapot, és húzza ki a bal oldalon.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
A motor leállítása után ne feledje el nyomva
tartani a készülék  gombját mindaddig,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
Ellenkező esetben a kijelző nem kapcsol ki, és az
akkumulátor lemerülhet.
idecsinald.indd 8
2008.05.09. 5:19:30
4
1


2


A kampók befelé nézzenek.



idecsinald.indd 9
2008.05.09. 5:19:30
5
1
182
mm
53 m
m

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




idecsinald.indd 10
2008.05.09. 5:19:30
6
A
B

idecsinald.indd 11
2008.05.09. 5:19:31
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
Sárga
idecsinald.indd 12
Sárga
2008.05.09. 5:19:31
3-276-521-11 (1)
Nagyszerű élmények a
Bluetooth™ vezeték nélküli
technológiával
A Bluetooth funkció rövid áttekintése
Ebben az útmutatóban rövid áttekintést adunk a Bluetooth vezeték nélküli
technológiáról, és ismertetjük a készülék használatának alaplépéseit. A teljes
részletességű leírást a mellékelt kezelési útmutatóban olvashatja.
idecsinald.indd 13
2008.05.09. 5:19:31
Mi is az a Bluetooth technológia?
A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, mely csatlakozóvezetékek használata nélküli
adatkapcsolatot tesz lehetővé digitális eszközök, pl. mobiltelefon és kihangosító között. A Bluetooth vezeték nélküli
technológia működési tartománya kb. 10 m. A kapcsolat rendszerint két eszköz között épül ki, de léteznek olyan
készülékek is, melyek egyidejűleg több eszközhöz képesek kapcsolódni.
Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, mert a Bluetooth egy vezeték nélküli technológia. Ráadásul az
eszközöknek nem szükséges egymással szemben lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a kívánt eszközt
elhelyezheti pl. a táskájában, a zsebében stb.
A Bluetooth technológia egyben nemzetközi szabvány is, melyet világszerte vállalatok milliói támogatnak és
alkalmaznak.
A rendelkezésre álló Bluetooth funkciók
v.
HFP
•
•
•
•
OPP
A2DP
A mobiltelefon kihangosítása a gépkocsi audiorendszerén keresztül (beérkező/kimenő hívások támogatása) ¬ HFP.
Címjegyzék letöltése a mobiltelefonról – OPP.
Zenelejátszás mobiltelefonról vagy hordozható audioeszközről – A2DP.
A lejátszási alapfunkciók vezérlése az autós audiorendszerrel – AVRCP.
idecsinald.indd 14
2008.05.09. 5:19:31
 Bluetooth profilok
A profilok a különböző alkalmazási területekre kidolgozott Bluetooth eszköz specifikációk szabványosított eljárásait
jelentik. Ez a készülék az alábbi profilokat támogatja:
HFP (Hands-free Profile): telefonálás, illetve a telefon kéz nélküli működtetése.
OPP (Object Push Profile): a telefon címjegyzékének letöltése erre a készülékre.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): zenei adatok fogadása kiváló minőségben.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): A/V készülékek vezérlése.
A Bluetooth használatának 3 fő lépése
1
2
c
1
3-A
c
c
3 -B
Párosítás
Első lépésként fel kell ismertetni egymással a Bluetooth eszközt (pl. mobiltelefont) és ezt a készüléket
(párosítás). Ha egyszer a párosítás megtörtént, a későbbiekben már nem kell végrehajtani.
2
3
Bluetooth kapcsolat létesítése
A Bluetooth-eszköz használatával létre kell hozni a Bluetooth kapcsolatot.
Ezzel a készülékkel Bluetooth kapcsolatot kell létesíteni a felismert (párosított) eszköz felé.
- Telefonbeszélgetés
E készülék használatával hívásokat fogadhat és kezdeményezhet.
3-
Zenehallgatás
Ezzel a készülékkel meghallgathatja a Bluetooth-eszközön lejátszott zenét.
Megjegyzés a kapcsolódáshoz
Lehetnek olyan eszközök, melyeknél a kapcsolódás önműködően megkezdődik a párosítás után.
1- lépés: Párosítás (keresés ezzel a készülékkel)
(Bluetooth)
Joystick
idecsinald.indd 15
2008.05.09. 5:19:31
A BULETOOTH kapcsolat legelső felépítésekor a két eszközt fel kell ismertetni egymással. Ezt a folyamatot
„párosításnak” nevezik. A párosítást csak egyszer kell végrehajtani, a későbbiekben a két eszköz már önműködően
felismeri egymást. (Lehetnek olyan eszközök, melyeknél a kapcsolódáshoz jelszó szükséges.)
Bluetooth-eszköz keresése ezzel a készülékkel
Ellenőrizze, hogy a másik Bluetooth-eszköz felismerhető (látható) állapotban van-e.
1 Nyomja meg a  gombot.
2 Válassza ki a „Connectivity”  „Search” menüpontot.
Az elérhető eszközök keresése megkezdődik, majd a csatlakoztatható eszközök neve megjelenik egy
listában. Ha az eszköz neve nem elérhető, az „Unknown” kijelzés jelenik meg.
3
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
A párosítás megkezdődik.
4
Írja be a jelszót.
Írja be ugyanazt a jelszót, mint a kapcsolódó eszközön. A jelszó lehet egyénileg választott szám, illetve az
eszköz által meghatározott érték.
5
A jelszó megerősítéséhez nyomja meg a joystickot.
A „Connected” kijelzés jelenik meg, és a csatlakoztatás befejeződik.
1- lépés: Párosítás (keresés a Bluetooth-eszközzel)
(Bluetooth)
Joystick
E készülék keresése egy Bluetooth-eszközzel
Ellenőrizze, hogy a „Visibility” menüpontban a „Show” beállítás van-e kiválasztva.
1 Nyomja meg a  gombot.
2 Válassza ki a „Signal”  „ON” beállítást.
3 Válassza ki a „Visibility”  „Show” beállítást.
4 Indítsa el a keresést a külső eszközön.
5 Amikor az „Allow Connection?” (Engedélyezi a kapcsolódást?) üzenet jelenik meg ezen a
készüléken, válassza a „yes” opciót.
6 Írja be a kapcsolódó eszköz jelszavát.
7 A jelszó megerősítéséhez nyomja meg a joystickot.
2. lépés: Bluetooth kapcsolat létesítése
(Bluetooth)
Joystick
idecsinald.indd 16
2008.05.09. 5:19:31
A már egyszer párosított és csatlakoztatott eszközöket a készülék tárolja a memóriában. Ezek közül bármikor
kiválaszthatja a kívánt eszközt, és kapcsolódhat hozzá.
1 Nyomja meg a  gombot.
2 Válassza ki a „Connectivity”  „Handsfree Devices” vagy „Audio Devices” menüpontot.
A regisztrált (párosított) eszközök listája megjelenik.
3
4
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
Válassza ki a „Connect” opciót.
A „Connected” kijelzés jelenik meg, és a kapcsolódás megtörténik.
Kapcsolódás közben a „ ” vagy „ ” szimbólum látható.
A kapcsolódás leállítása
A 4. lépésben válassza a „Disconnect”  „yes” opciót.
 A kapcsolódásjelzők működése
Bluetooth kapcsolat közben az alábbi jelzők világítanak ezen a készüléken.
: HFP kapcsolat közben.
: A2DP kapcsolat közben.
3- lépés: Beszélgetés kihangosítása
Joystick
(Bluetooth)
(MENU)
(CALL)
(OFF)
 Hívásfogadás
Beérkező hívás esetén a csengőhang a készülék hangszóróiból hallható.
1 Beérkező hívás közben nyomja meg a ,  vagy  gombot.
A hívás fogadása megtörtént, a beszélgetés megkezdődik.
Az Ön hangja az ebbe a készülékbe épített mikrofonon keresztül továbbítódik.
A hívás elutasítása
1 Nyomja meg az  gombot.
 Híváskezdeményezés
1
2
3
Nyomja meg a  gombot.
Válassza ki a „Dial” opciót.
A joystickkal vagy a távvezérlő számgombjaival írja be a kívánt telefonszámot.
A „+” szimbólum beírásához tartsa nyomva a távvezérlő 0 számgombját.
4
Nyomja meg a joystickot a hívás indításához.
A hívást az alábbi CALL menük segítségével is kezdeményezheti:
„Dialed Calls”/„Received Calls”/„Phonebook”/„Preset Dial”
 A hívás befejezése
1
Nyomja meg az  gombot.
idecsinald.indd 17
2008.05.09. 5:19:31
3- lépés: Zenetovábbítás
(SOURCE)
Joystick
(6) (PAUSE)
 Zene lejátszása külső audioeszközről
Ezzel a készülékkel is lejátszhatja a külső eszközön tárolt zeneszámokat, amennyiben az eszköz támogatja az A2DP
Bluetooth profilt.
1 Kapcsolja össze a külső Bluetooth audioeszközt és ezt a készüléket.
Kapcsolódás közben a „
2
3
4
5
” szimbólum látható.
Halkítsa le ezt a készüléket.
Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg a „Bluetooth AUDIO” kijelzés meg nem jelenik.
Indítsa el a lejátszást a külső audioeszközön.
Állítsa be a hangerőt ezen a készüléken.
 A külső audioeszköz vezérlése ezzel a készülékkel
Az alábbi funkciókat abban az esetben működtetheti, ha az audioeszköz támogatja az AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) Bluetooth technológiát. (A működtetés módja az audioeszköz típusától függően eltérhet.)
– Műsorszámok átugrásához tolja jobbra/balra a joystickot.
– A műsorszámon belüli gyorskereséshez (hátra/előre) tolja jobbra/balra a joystickot, és tartsa ott.
– Szünet üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg a  (PAUSE) gombot.
A fentiektől eltérő funkciókat az audioeszköz kezelőszerveivel kell működtetni.
Hibaelhárítás
Ez a készülék nem ismeri fel a kapcsolódó eszközt.
Ellenőrizze a kapcsolódó eszköz Bluetooth beállításait.
A kapcsolódó eszköz nem ismeri fel ezt a készüléket.
• Válassza ki a „Signal” menüpont „ON” beállítását.
• Válassza ki a „Visibility” menüpont „Show” beállítását.
• Amíg egy külső Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik, ez a készülék nem ismerhető fel egy másik Bluetooth-eszközzel. Ha
egy másik Bluetooth-eszközzel szeretné felismertetni ezt a készüléket, először szüntesse meg a kapcsolódást a jelenlegi
eszközhöz, majd ismételje meg a keresést. A leválasztott eszköz a párosított készülékek listájából újra kiválasztható.
A párosítás időtúllépés miatt megszakadt.
Lehetnek olyan külső eszközök, melyek párosításához az időkorlát túl rövid. Próbálja meg azonos számjegyekből
álló jelszóval létrehozni a kapcsolatot az időkorláton belül.
A kapcsolódás nem lehetséges.
• Lehetnek olyan külső eszközök, melyek ezzel a készülékkel nem kereshetők.
 Ilyen esetben a külső eszközzel kell keresni ezt a készüléket.
• A külső eszköz állapotától függően előfordulhat, hogy ezzel a készülékkel nem lehet felismerni azt.
 Ilyen esetben a külső eszközzel kell keresni ezt a készüléket.
• Ellenőrizze a párosítási és kapcsolódási eljárást a külső eszköz stb. kezelési útmutatójában, és hajtsa végre újból a
műveletet.
Egyes funkciók nem működnek.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott audioeszköz támogatja-e az adott funkciót.
Vásárlói támogatás
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
idecsinald.indd 18
2008.05.09. 5:19:31
idecsinald.indd 20
2008.05.09. 5:19:31
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB01INT-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
A biztonság érdekében ezt a készüléket
feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A
beszerelés és a csatlakoztatás módját lásd a
beszerelési, csatlakoztatási fejezetben.
Figyelem: ha a gépjármű gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
A motor leállítása után ne feledje el nyomva
tartani a készülék (OFF) gombját mindaddig,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
Ellenkező esetben a kijelző nem kapcsol ki,
és az akkumulátor lemerülhet.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Az üzemi feszültséget stb. tartalmazó adattábla a
burkolat alján található.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kiejlölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A készülék gyártása a BBE
Sound, Inc. engedélyével történt.
A BBE Sound, Inc.
hozzájárulása, a következő Egyesült Államokbeli
szabadalmaknak megfelelően: 5510752, 5736897.
A BBE MP (minimalizált polinomiális, nemlineáris
hangtelítési) folyamat a digitálisan tömörített – pl.
MP3 – zenéket optimalizája a tömörítés során
elveszett felharmonikusok visszaállításával és
erősítésével. A BBE MP visszaállítja az eredeti felvétel
felharmonikusait, és hatékonyan adja vissza az eredeti
hangzás melegségét, részleteit és részletességét.
R
A Sony Corp. ezúton kijelenti, hogy az MEXBT5100 készülék megfelel az 1999/5/EC
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
előírásainak.
A részletekért keresse fel az alábbi honlapot:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a rádiókészüléket tilos a norvégiai NyAlesund (Svalbard) központjának 20 km-es
földrajzi körzetében használni.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth
SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a
vállalat engedélyével történt. Minden más, az
ebben az útmutatóban előforduló márkanév
annak jogos tulajdonosának védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
A SonicStage név és a logo a Sony Corporation
védjegye.
Az „ATRAC” név és a logo a Sony Corporation
védjegye.
A Microsoft, a Windows
Media és a Windows logo a
Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
2
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EURTOC.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB+00COV-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Tartalomjegyzék
Tisztelt Vásárló! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bluetooth funkció
Kezdeti lépések
Mielőtt megkezdené a Bluetooth funkció
használatát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth funkciók beállítása a
menüben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bluetooth beállítások menüje . . . . . . . . .
Külső Bluetooth-eszköz párosítása és
csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapcsolódás párosított eszközhöz . . . . . . .
Kihangosított beszélgetés . . . . . . . . . . . . . . . .
Híváskezdeményezés . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hívás befejezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A címjegyzék használata . . . . . . . . . . . . . .
A gyorshívó gombok használata . . . . . . . .
Zenetovábbítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zene lejátszása külső audioeszközről. . . . .
A külső audioeszköz vezérlése ezzel a
készülékkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
További beállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kihangosító beállítása . . . . . . . . . . . . . . .
A csatlakoztatott eszköz törlése a
párosított eszközök listájából . . . . . . . . . . .
Önműködő kapcsolódási funkció. . . . . . . .
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A csatlakoztatott készülékek hangerejének
beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az előlap visszahelyezése. . . . . . . . . . . . . . . 7
Lemez behelyezése a készülékbe . . . . . . . . . . . 7
A lemez kivétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A kezelőszervek és az
alapműveletek
Audio funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bluetooth funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CD
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . 12
15
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
Rádió
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . 12
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . 12
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A memóriában tárolt állomások
előhívása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A kívánt állomás kiválasztása
listából — LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . 13
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 14
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . . 14
Egyéb beállítások
A menüpontok beállítása — MENU. . . . . . . .
Az átviteli görbe beállítása
— EQ3 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
CD-, MD-váltó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lemezváltó kiválasztása . . . . . . . . . . . . .
Az RM-X4S forgókapcsolós távvezérlő
használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
21
21
22
22
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megjegyzések a lemezekről . . . . . . . . . . . .
Az MP3, WMA fájlokról . . . . . . . . . . . . . .
Néhány szó az ATRAC CD-lemezekről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Néhány szó a Bluetooth funkcióról . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
25
25
26
26
27
30
3
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, és megvásárolta ezt a Sony Bluetooth™ audiorendszert.
Az alábbi jellemzőknek köszönhetően minden
bizonnyal élvezetesebb vezetésben lesz része.
• CD-lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD
TEXT* lemezeket is beleértve), a CD-R, CDRW (a többmenetes MP3, WMA lemezeket is
(24. oldal)) és az ATRAC CD (ATRAC3 és
ATRAC3plus) formátumú lemezeket (24. oldal).
Lemeztípus
Címke a lemezen
CD-DA
MP3
WMA
ATRAC CD
• Rádióvétel
– Hullámsávonként (FM1, FM2, FM3, MW és
LW) 6 állomás vételi frekvenciáját tárolhatja
a memóriában.
– BTM (vételi minőség szerinti tárolás): a
készülék a vételi minőség szerinti sorrendben
tárolja az állomásokat, a legjobban fogható
adóval kezdve.
• RDS funkciók
Az RDS (rádiós adatrendszer) rendszerű FM
állomások szolgáltatásait is használhatja.
• Bluetooth funkció
– Kihangosítható telefonbeszélgetés a
járműben.
– Telefonkönyv bejegyzéseinek áttöltése a
mobiltelefonról.
– Zenelejátszás a mobiltelefonról vagy külső
audioeszközről.
– HFP 1.0, A2DP, OPP és AVRCP profilok
támogatása.
• Hangbeállítás
– EQ3 hangszínszabályzó: 7 különböző
hangzásbeállítási minta közül választhat.
– DSO (dinamikus hangszínpad beállítás):
látszólagos hangsugárzók létrehozásával
sokkal eredetibb, élethűbb hangteret állít elő a
készülék, még akkor is, ha a hangsugárzók a
járműajtó alsó részén kaptak elhelyezést.
– BBE MP: a digitálisan tömörített hang (pl.
MP3) minőségét javítja.
4
* A CD TEXT rendszerű lemez egy olyan CD-DA
lemez, mely információt tartalmaz a lemez, az
előadó és a műsorszámok elnevezéséről.
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Figyelem!
Segélyhívás
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK,
ILLETVE AZ AHHOZ TARTOZÓ HARDVER ÉS/
VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL
SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ÉS AZ
AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEKÉRT, PROFITVESZTESÉGÉRT,
BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT,
LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS IDŐVESZTESÉGÉRT.
Ez a Bluetooth kihangosító és a hozzá csatlakozó
elektronikus eszköz rádiójeleket, celluláris és
vonalas hálózatokat illetve felhasználói funkciókat
alkalmaz, így a megfelelő minőségű kapcsolat nem
garantálható minden körülmények között. Éppen
ezért létfontosságú esetben (pl. segélyhíváshoz)
nem szabad kizárólag az elektronikus eszközökre
hagyatkozni.
Ne feledje, hogy a hívások fogadása és
kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a
kihangosító és a hozzá kapcsolódó elektronikus
eszköz be van kapcsolva, és a megfelelő vételi
térerő biztosított.
A segélyhívás nem minden mobilhálózati területen
elérhető, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/
vagy telefon funkciók használata közben nem
használható.
Kérjük, tájékozódjon mobilszolgáltatójánál.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Biztonságos és hatékony használat
E készülék olyan megváltoztatása vagy átalakítása,
melyet a Sony kifejezetten nem engedélyez,
érvénytelenítheti a készülék használatának
jogosságát.
A készülék használatba vétele előtt kérjük,
ellenőrizze, vannak-e olyan helyi előírások, melyek
a Bluetooth-eszközök használatával kapcsolatban
további korlátozásokat vagy engedélyezéseket
tartalmaznak.
Megjegyzés a lítium elemmel kapcsolatban
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet, például
közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb hatásának.
Vezetés
Ellenőrizze a készülék használatának helyén a
mobiltelefon és a kihangosító használatára
vonatkozó rendeleteket.
Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét. Ha a
forgalmi viszonyok megkívánják,
híváskezdeményezés és -fogadás előtt húzódjon az
út szélére vagy parkoljon le.
Külső eszközök csatlakoztatása
Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna,
olvassa el annak kezelési útmutatóját a részletes
biztonsági előírásokkal kapcsolatban.
Rádiófrekvenciás hatás
A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a jármű
nem megfelelően beszerelt vagy nem kellőképpen
árnyékolt elektronikus rendszereiben, pl. az
elektronikus befecskendező rendszerben, az
elektronikus fékrendszerben, az elektronikus
sebességtartó automatikában vagy a
légzsákrendszerben. Az eszköz beszerelésére vagy
szervizelésére vonatkozóan kérjük, konzultáljon a
jármű gyártójával vagy annak márkakereskedőjével.
A szakszerűtlen beszerelés vagy szervizelés
veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a készülékre
vonatkozó garanciát.
Érdeklődjön a jármű gyártójánál, hogy a
mobiltelefon járműben történő használata nem
befolyásolja-e a jármű elektronikus rendszerének
működését.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműbe szerelt
összes vezeték nélküli eszköz elhelyezése és
működése megfelelő-e.
5
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
A csatlakoztatott készülékek
hangerejének beállítása
Kezdeti lépések
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után vagy a csatlakoztatások
megváltoztatását követően a memóriát törölni
kell.
Vegye le az előlapot, és egy hegyes eszközzel
(pl. golyóstollal) nyomja meg a RESET gombot.
RESET
gomb
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
Ha a BUS AUDIO IN, AUX IN aljzaton
keresztül hordozható audioeszközt csatlakoztat,
javasoljuk, hogy a csatlakoztatott eszköz
jelszintjét magán a külső eszközön vagy e
készülék Setup menüjében állítsa be. Az AUX
IN aljzathoz csatlakoztatott készülék
hangerőszintjének beállítását lásd „A hangerő
beállítása” című részben (22. oldal).
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
Nyomja meg a (MENU) gombot.
Tolja a joystickot fel, le mindaddig,
míg a „Setup” menü meg nem jelenik,
majd tolja jobbra.
3
Tolja a joystickot fel, le mindaddig,
míg a „Clock Adjust” menüpont meg
nem jelenik, majd tolja jobbra.
4
Tolja a joystickot fel, le és állítsa be az
óra és a perc értékét.
A digitális kijelzés mozgatásához tolja a
joystickot balra, jobbra.
5
Miután beállította az órát, nyomja meg
a joystickot.
Az óra működni kezd.
Hasznos tudnivaló
Az óra önműködően is beállítható az RDS
szolgáltatással (14. oldal).
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja.
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Az előlap lebillen.
3
Csúsztassa enyhén jobbra az előlapot,
majd húzza maga felé annak
baloldalát.
1
2
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
6
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Az előlap visszahelyezése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a készülék
B-vel jelölt részéhez, majd nyomja a helyére az
előlap bal oldalát kattanásig.
A (SOURCE) gombbal (vagy egy lemez
behelyezésével) kapcsolja be a készüléket.
Lemez behelyezése a készülékbe
1
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
3
Zárja be az előlapot.
A lejátszás önműködően megkezdődik.
Helyezze be a lemezt (feliratos
oldalával fölfelé).
A
B
c
A lemez kivétele
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
1
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
3
Zárja be az előlapot.
Nyomja meg a Z gombot.
A készülék kiadja a lemezt.
7
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
Audio funkciók
A fejegység
1
2 3
4
5
6
MEX-BT5100
7
89
0
qa
A leválasztott előlap
qs
qd qf
RESET
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra. A
távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
kezelőszervei ugyanazt a funkciót vezérlik.
A SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrásválasztás (rádió,
CD, MD*1, Bluetooth AUDIO AUX).
8
B Joystick, LIST gomb 13, 22
Forgatás: hangerő beállítása.
Fel, le, balra, jobbra tolás: menüpont
kiválasztása
Megnyomás: beállítás érvényesítése.
CD, MD*1:
Tolja fel, le*2:
– Csoportok*3/albumok*4 átugrása (tolja
röviden).
– Csoportok*3/albumok*4 folyamatos
átugrása (tolja hosszan).
Tolja balra, jobbra:
– Műsorszámok átugrása (tolja röviden).
– Műsorszámok folyamatos átugrása (tolja el,
majd 2 másodpercen belül tolja el hosszan).
– Gyorskeresés műsorszámon belül hátra,
előre (tolja hosszan).
Rádió:
Tolja fel, le:
– Tárolt állomások behívásához.
Tolja balra, jobbra:
– Rádióállomások önműködő kereséséhez
(tolja röviden).
– Kézi állomáskereséshez (tolja hosszan).
Nyomja meg:
– A lista megjelenítéséhez.
C MODE gomb 12, 21
Hullámsáv választás (FM, MW, LW)/külső
egység választás.*5
D MENU gomb
Belépés a menübe.
E Kijelző
F OPEN gomb 7
G OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
H Távvezérlés érzékelő
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
RM-X302 távvezérlő
1
qg
3
4
qh
qa
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezek a következők.
7
qk
ql
w;
wa
ws
qj
wd
qg ENTER gomb
A beállítás érvényesítése.
qh LIST gomb
Lista megjelenítése.
qj Számgombok
Az 1–6 gombok funkciója megegyezik a
készülék számgombjainak funkciójával.
qk M (+)/m (–) gombok
Funkciójuk ugyanaz, mint a joystick fel, le
mozgatásáé.
ql < (.)/, (>) gombok
Funkciójuk ugyanaz, mint a joystick balra,
jobbra mozgatásáé.
w; SCRL (görgető) gomb
A kijelzések görgetése.
wa SOUND gomb
A kívánt hangjellemző kiválasztása.
I AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési információk) gomb 13
Az AF és a TA funkciók működtetése RDS
vétel esetén.
J Számgombok
CD, MD*1:
(1): REP 12, 22
(2): SHUF 12, 22
(5): BBE MP*6 2
A BBE MP funkció bekapcsolásához
válassza ki a „BBE MP on”
menüopciót. A kikapcsoláshoz a „BBE
MP off” opciót kell választani.
(6): PAUSE*6
A lejátszás szüneteltetése. A
folytatáshoz nyomja meg újból.
Rádió:
Rádióállomások behívása a memóriából
(egyszeri megnyomás); rádióállomások
tárolása (tartsa nyomva).
K DSPL (kijelzési mód) gomb, PTY
(műsortípus) gomb 12, 14
A kijelzett elemek kiválasztása; PTY
(műsortípus) választás RDS üzemmódban.
L Lemeznyílás 7
Ide kell behelyezni a lemezt.
M RESET gomb 6
N Z (lemezkiadó) gomb 7
A lemez kiadása.
ws ATT (némítás) gomb
A hang némítására szolgál. A némítás
kikapcsolásához nyomja meg újból ezt a
gombot.
wd VOL (hangerő) +/– gombok
A hangerő beállítására szolgál.
*1 Ha MD-váltót csatlakoztatott.
*2 Ha lemezváltót is csatlakoztatott, a művelet eltérő.
Lásd a 21. oldalon.
*3 Ha ATRAC CD-lemezt játszik le.
4
* Ha MP3, WMA fájlt játszik le.
*5 Ha CD, MD-váltót csatlakoztatott.
*6 Ha ezzel a készülékkel játszik le.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE) gombbal vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
Hasznos tudnivaló
Az elem cseréjével kapcsolatban olvassa el „A lítium
elem cseréje a távvezérlőben” című fejezetet, a 25.
oldalon.
9
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Bluetooth funkció
A fejegység
1
2
3
6
7 8
4
5
MEX-BT5100
9
0
A leválasztott előlap
qa
RESET
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra. A
távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik a
készüléken.
A SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrásválasztás (rádió,
CD, MD*1, Bluetooth AUDIO AUX).
B Joystick
Forgatás: hangerő beállítása.
Fel, le, balra, jobbra tolás: menüpont
kiválasztása
Megnyomás: beállítás érvényesítése.
Bluetooth audioeszköz*2:
Tolja balra, jobbra:
– Műsorszámok átugrása (tolja röviden).
– Gyorskeresés műsorszámon belül hátra,
előre (tolja hosszan).
C Bluetooth gomb 15, 16, 17, 19
Bluetooth funkciók használata;
hívásfogadás.
D MENU gomb 17
Belépés a menübe; hívásfogadás.
E Kijelző
F OFF gomb 17
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása; hívás
befejezése vagy elutasítása.
G CALL gomb 17
A telefon funkciók aktiválása; hívásfogadás.
H Távvezérlés érzékelő
I Számgombok
Tárolt számok hívása.
Bluetooth audioeszköz*2:
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése.
J Bluetooth jelző
Bluetooth-jelek továbbítása, fogadása
közben világít. Amikor a Bluetooth-jelek
kikapcsolnak, a jelző kialszik.
K Mikrofon 16
10
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
RM-X302 távvezérlő
7
3
6
1
qs
qg
qh
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE) gombbal vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
Hasznos tudnivaló
Az elem cseréjével kapcsolatban olvassa el „A lítium
elem cseréje a távvezérlőben” című fejezetet, a 25.
oldalon.
4
qd
qj
qf
qk
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezek a következők.
qs ENTER gomb
A beállítás végrehajtása.
qd Számgombok 15, 16, 17
Számok bevitele (telefonszám, jelszó stb.).
Az 1–6 gombok funkciója megegyezik a
készülék számgombjainak funkciójával.
qf
gomb 17
qg M (+)/m (–) gombok
Funkciójuk ugyanaz, mint a joystick fel, le
mozgatásáé.
qh < (.)/, (>) gombok
Funkciójuk ugyanaz, mint a joystick balra,
jobbra mozgatásáé.
qj VOL (hangerő) +/– gombok
A hangerő beállítására szolgál.
qk
gomb 17
*1 Ha MD-váltót csatlakoztatott.
*2 Ha Bluetooth audioeszközt (mely az AVRCP
Bluetooth technológiát támogatja) csatlakoztatott.
Lehetnek olyan eszközök, melyeknél bizonyos
funkciók nem használhatók.
11
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
CD
Rádió
A CD-, MD-váltó csatlakoztatásáról bővebben a
21. oldalon olvashat.
Rádióállomások tárolása és vétele
Figyelem!
Kijelzett elemek
Példa: ha az Info (információ) menüpont „All”
beállítását választotta ki (20. oldal).
A
B
C
A Műsorforrás, MP3, ATRAC, WMA kijelzés
B Óra
C Műsorszám száma, eltelt játékidő, lemez,
előadó neve, album, csoport száma, album,
csoport neve, műsorszám neve, szöveges
információk*
* MP3 műsorszám lejátszása közben az ID3 mező,
ATRAC CD lejátszása közben a SonicStage stb. szoftverrel felírt szöveges információk jelennek meg. WMA
fájl lejátszása közben a WMA mező tartalma látható.
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot; a C elemek görgetéséhez nyomja
meg az (SCRL) gombot a távvezérlőn, vagy válassza ki az „Auto Scroll on” beállítást (20. oldal).
Hasznos tudnivaló
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak. Az
MP3, WMA részleteit a 24. oldalon; az ATRAC CD
részleteit a 24. oldalon olvashatja.
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási módot.
Önműködő tárolás — BTM
1
A (SOURCE) gomb ismételt
megnyomásával kapcsoljon „TUNER”
üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW vagy LW.
2
3
Nyomja meg a (MENU) gombot.
4
5
Lejátszás közben nyomja meg az (1) (REP)
vagy a (2) (SHUF) gombot mindaddig, míg
a kívánt funkció meg nem jelenik.
Kiválasztás
Funkció
Repeat Track
Műsorszámismétlés.
Repeat Album*1
Album ismétlés.
Repeat Group*2
Csoport ismétlés.
1
Shuffle Album*
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
Shuffle Group*2
Csoport lejátszása
véletlen sorrendben.
Shuffle Disc
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
*1 MP3, WMA fájl lejátszása esetén.
*2 ATRAC CD lejátszása esetén.
12
Ha normál lejátszásra kíván visszakapcsolni, válassza a „Repeat off” vagy a „Shuffle off” kijelzést.
Tolja a joystickot fel, le mindaddig,
míg a „BTM” meg nem jelenik.
Nyomja meg a joystickot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
Kézi tárolás
1
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás
1
Tolja a joystickot fel, le mindaddig,
míg a „Receive Mode” meg nem
jelenik, majd tolja jobbra.
Amikor a tárolni kívánt állomás műsorát
hallja, tartsa nyomva a memóriagombok ((1)–(6)) egyikét mindaddig, míg a
„MEM” jelző meg nem jelenik.
A memóriahely száma megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivalók
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (13. oldal).
A memóriában tárolt állomások előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Önműködő hangolás
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
tolja a joystickot balra, jobbra a
keresés elindításához.
Amikor a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet mindaddig, míg meg nem találja a kívánt állomást.
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tolja balra, jobbra és tartsa ott a joystickot
mindaddig, míg a közelítő frekvenciaérték meg nem
jelenik, majd tolja többször balra, jobbra a joystickot a
frekvencia pontos beállításához (kézi hangolás).
A kívánt állomás kiválasztása
listából – LIST
A vételi frekvenciát a kijelzőn megjelenő listából
is kiválaszthatja.
1
2
3
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
manuálisan újrahangolni az adott állomást, mert
a készülék mindig a legerősebb jelet választja
ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre, állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
Válassza ki a hullámsávot, majd
nyomja meg a joystickot.
A frekvencia megjelenik.
PTY (műsortípus)
A jelenlegi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
Tolja fel, le a joystickot mindaddig, míg
a keresett frekvenciát meg nem találja.
A joystick megnyomásával kapcsolja
be a kiválasztott rádióadót.
A kijelző visszakapcsol normál vételi
üzemmódba.
RDS
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
Az AF és a TA funkció használata
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
1
Kiválasztás
Funkció
Kijelzett elemek
AF on
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
TA on
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF/TA on
Az AF és TA bekapcsolása.
AF/TA off
Az AF és TA kikapcsolása.
Példa: ha az Info (információ) menüpont „All”
beállítását választotta ki (20. oldal).
A
B
Nyomja meg az (AF/TA) gombot mindaddig, míg a kívánt funkció meg nem jelenik.
C
D
E
A Hullámsáv
B TA, TP, AF*1
C Óra
D Memóriahely száma
E Frekvencia*2 (műsornév), RDS adatok
*1 Ha az Info menüpontban az „All” beállítást
választotta ki:
– „TP” információk vétele közben a „TP” világít.
– A „TA”, „AF” funkció bekapcsolt állapotában a
„TA/TF” világít.
2
* RDS állomások vétele közben az „RDS” kijelzés
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF, TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
folytatás a következő oldalon t
13
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
A közlekedési információk
hangerejének beállítása
A közlekedési információk hangereje előzetesen
beállítható és tárolható, így nem marad le ezekről
az információkról.
1 Állítsa be a tárolni kívánt hangerőt a joystick
forgatásával.
2 Tartsa lenyomva az (AF/TA) gombot
mindaddig, míg a „TA Vol” meg nem jelenik.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a jelenlegi műsorforrás műsora
megszakad).
Ha egy adott regionális műsort
szeretne hallgatni — REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobb minőségben fogható regionális
műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „Regional off”
beállítást (20. oldal) FM-vétel közben.
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
FM műsor hallgatása közben nyomja
meg a (PTY) gombot.
Műsortípusok
News (hírek), Current Affairs (aktuális
események), Information (információk),
Sport (sport), Education (oktatás), Drama
(rádiójátékok), Cultures (kultúra), Science
(tudomány), Varied Speech (egyéb szöveges),
Pop Music (népszerű zene), Rock Music
(rock zene), Easy Listening (szórakoztató
zene), Light Classics M (közkedvelt
klasszikus zene), Serious Classics
(komolyzene), Other Music (egyéb zenei
műsor), Weather & Metr (időjárás), Finance
(pénzügyi hírek), Children’s Progs
(gyermekműsor), Social Affairs (társadalmi
ügyek), Religion (vallás), Phone In (telefonos
műsor), Travel & Touring (utazás), Leisure
& Hobby (szórakozás), Jazz Music (dzsessz),
Country Music (country zene),
National Music (nemzeti zene),
Oldies Music (régi slágerek), Folk Music
(népzene), Documentary (dokumentum
műsor)
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik azokban az országokban,
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT on” beállítást a
menüben (20. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós és a CT funkció által
beállított idő között.
A műsortípus neve megjelenik a kijelzőn, ha
az állomás sugároz PTY adatokat is.
2
3
Tolja fel, le a joystickot ismételten
mindaddig, míg a kívánt műsortípus
neve meg nem jelenik.
Nyomja meg a joystickot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
14
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Bluetooth funkció
A Bluetooth beállítások menüje
Mielõtt megkezdené a
Bluetooth funkció használatát
Tolja fel, le a joystickot a kívánt
beállítás kiválasztásához, majd
nyomja meg a joystickot.
A beállítás megtörtént.
Signal (jel)
A készülék Bluetooth-jelkimenetét ki- („OFF”)
és bekapcsolhatja („ON”).
– „ON”: a Bluetooth-jelkimenet bekapcsolása
(RF 2,4 GHz).
– „OFF” (z): a Bluetooth-jelkimenet
kikapcsolása (RF 2,4 GHz).
Ha egy Bluetooth-eszközt kíván csatlakoztatni,
válassza ki az „ON” beállítást.
Visibility (láthatóság)
Beállíthatja, hogy külső eszközök felismerhessék ezt a készüléket.
– „Show”: külső eszközök felismerhetik ezt a
készüléket.
– „Hide” (z): külső eszközök nem ismerhetik fel
ezt a készüléket.
Ha egy Bluetooth-eszközt kíván csatlakoztatni,
válassza ki a „Show” beállítást.
Device Name (eszköz neve)
Módosíthatja ennek a készüléknek egy külső
eszköz kijelzőjén megjelenő nevét.
(Alapbeállítás: „Xplod”) Válassza ki a
„Rename” beállítást és írja be a karaktereket.
Legfeljebb 12 karaktert írhat be.
Ha szeretne visszakapcsolni az „Xplod” névre,
válassza a „Default” c „yes” beállítást.
Nyomja meg a (Bluetooth) vagy a
(CALL) gombot.
A normál kijelzés megjelenik.
Megjegyzés
A külső Bluetooth-eszköz beállításáról az eszköz
kezelési útmutatójában olvashat.
A Bluetooth funkciók beállítása a
menüben
A Bluetooth funkciókat a Bluetooth menüben
vagy a CALL menüben lehet beállítani.
A menüfunkciókat általában a joystickkal lehet
működtetni.
1
2
3
4
Nyomja meg a (Bluetooth) vagy a
(CALL) gombot.
Megjelenik a Bluetooth funkciómenü vagy a
CALL menü.
Tolja fel, le a joystickot mindaddig,
míg a kívánt beállítás meg nem jelenik,
majd tolja jobbra.
A digitális kijelzés (kiválasztó sáv) jobbra
tolódik.
Karakterek bevitele
Tolja fel, le a joystickot a kívánt karakter
kiválasztásához, majd tolja a joystickot balra,
jobbra a kurzor továbbításához.
A választható karakterek: A–Z, a–z, 0–9 és üres hely.
Az alapbeállítást a „z” szimbólum jelöli.
Külső Bluetooth-eszköz párosítása
és csatlakoztatása
Mielőtt egy Bluetooth-eszközt csatlakoztatna,
állítsa be a Bluetooth funkciókat ezen a
készüléken.
Ha egy külső Bluetooth-eszközt először kíván
csatlakoztatni ehhez a készülékhez, első
lépésként kölcsönösen fel kell ismertetni
egymással a két készüléket. Ezt nevezik
„párosításnak”. A párosítási műveletet csak
egyszer kell végrehajtani, ezt követően a két
készülék a későbbiekben már önműködően
felismeri egymást. (Lehetnek olyan eszközök,
melyek a csatlakoztatáshoz jelszó beírását kérik.)
1
Külső Bluetooth-eszköz keresése
ezzel a készülékkel
A Bluetooth beállítások módosítása
2
3
4
5
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
A Bluetooth funkciómenü megjelenik.
Első lépésként ellenőrizze, hogy a külső eszköz
felismerhető állapotban (láthatóság) van-e.
1
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
A Bluetooth funkciómenü megjelenik.
2
Válassza ki a „Connectivity” c
„Search” menüpontot.
Válassza ki a „Bluetooth Settings”
főmenüt.
Válassza ki a kívánt menüpontot.
Válassza ki a kívánt beállítást.
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
folytatás a következő oldalon t
15
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Az elérhető eszközök keresése megkezdődik,
majd a csatlakoztatható eszközök neve megjelenik egy listában. Ha az eszköz neve nem
elérhető, az „Unknown” kijelzés jelenik meg.
A keresés időtartama az elérhető Bluetootheszközök számától függ.
3
4
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
A párosítás megkezdődik.
Írja be a jelszót*.
A joystick vagy a számgombok segítségével
írja be ugyanazt a jelszót, mint az eszközön.
A jelszó lehet egyénileg választott szám
illetve az eszköz által meghatározott érték. A
részleteket lásd a csatlakoztatni kívánt eszköz
kezelési útmutatójában.
Megjegyzések
• Amíg egy külső Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik, ez a
készülék nem ismerhető fel egy másik Bluetootheszközzel. Ha egy másik Bluetooth-eszközzel szeretné
felismertetni ezt a készüléket, először szüntesse meg a
kapcsolódást a jelenlegi Bluetooth-eszközhöz, majd
ismételje meg a keresést.
• Lehetnek olyan külső eszközök, melyek ezzel a
készülékkel nem kereshetők. Ilyen esetben a külső
eszközzel kell keresni ezt a készüléket.
• Ha a keresést egyszerre indítja ezen a készüléken és a
külső eszközön, ez a készülék nem ismeri fel a külső
eszközt.
• A keresés és a kapcsolódás hosszabb időt is igénybe
vehet.
• Lehetnek olyan külső eszközök, melyeknél a
kapcsolódás megerősítését kérő üzenet a jelszó beírása
előtt megjelenik.
• A jelszó beírására vonatkozó időkorlátozás külső
eszközönként eltérhet.
• Ehhez a készülékhez legfeljebb 6 kihangosító és
ugyanennyi audioeszköz párosítható.
• Ez a készülék nem párosítható olyan eszközhöz, mely
csupán HSP (headset) profillal rendelkezik.
Kapcsolódás párosított eszközhöz
5
A jelszó megerősítéséhez nyomja meg
a joystickot.
A „Connected” kijelzés jelenik meg, és a
csatlakoztatás befejeződik.
Csatlakoztatás közben a „ ” vagy „ ”
szimbólum látható.
* A jelszó kifejezés előfordulhat „passkey”, „PIN code”,
„PIN number” vagy „Password” stb. formában is.
E készülék felismertetése külső
Bluetooth-eszközzel
Ellenőrizze, hogy a „Visibility” menüpontban a
„Show” beállítás van-e kiválasztva (15. oldal).
1
2
3
4
16
Indítsa el a keresést a külső eszközön.
Amikor az „Allow Connection?”
(Engedélyezi a kapcsolódást?) üzenet
jelenik meg ezen a készüléken, válassza
a „yes” opciót.
A kapcsolódás megkezdődik.
Lehetnek olyan eszközök, melyek a
kapcsolódáshoz jelszó beírását kérik.
A már egyszer párosított és csatlakoztatott
eszközöket a készülék tárolja a memóriában.
Ezek közül bármikor kiválaszthatja a kívánt
eszközt, és kapcsolódhat hozzá.
1
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
A Bluetooth funkciómenü megjelenik.
2
Válassza ki a „Connectivity” c
„Handsfree Devices” vagy „Audio
Devices” menüpontot.
A regisztrált (tárolt) eszközök listája
megjelenik.
3
4
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt
eszközt.
Válassza ki a „Connect” opciót.
A „Connected” kijelzés jelenik meg, és a
kapcsolódás megtörténik.
Kapcsolódás közben a „ ” vagy a „ ”
szimbólum látható.
A kapcsolódás leállítása
A 4. lépésben válassza a „Disconnect” c „yes” opciót.
Hasznos tudnivaló
Lehetnek olyan eszközök, melyeknél a kapcsolódás
úgy is végrehajtható, hogy a külső eszközön
választjuk ki ezt a készüléket, és kapcsolódunk hozzá.
Kihangosított beszélgetés
Írja be a kapcsolódó eszköz jelszavát.
A jelszó megerősítéséhez nyomja meg
a joystickot.
A „Connected” kijelzés jelenik meg, és a
csatlakoztatás befejeződik.
Kapcsolódás közben a „ ” vagy a „ ”
szimbólum látható.
Hasznos tudnivaló
A jelszó a távvezérlő számgombjaival is beírható.
Első lépésként ellenőrizze, hogy ez a készülék és
a mobiltelefon kapcsolódik-e (15, 16. oldal).
Megjegyzések
• Ha olyan mobiltelefont csatlakoztat, mely Bluetooth
zenetovábbítási funkcióval is rendelkezik, a kezelésre
vonatkozó részleteket a „Zene lejátszása külső
audioeszközről” című fejezetben olvashatja a 18. oldalon.
• E készülék mikrofonja az előlap hátoldalán található (10.
oldal). Ne takarja el a mikrofont ragasztószalaggal stb.
• Ha hívás közben bekapcsolja az ATT (némító) funkciót,
a kimenő hívás hangja nem némul el.
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Híváskezdeményezés
A csatlakoztatott mobiltelefonnal hívást
kezdeményezhet e készüléken keresztül.
1
2
Nyomja meg a (CALL) gombot.
A CALL (hívás) menü megjelenik.
Válasszon az alábbi funkciók közül,
majd nyomja meg a joystickot a hívás
indításához.
A CALL menü
Dialed Calls* (hívott számok)
A korábban hívott számok közül választhat. (A
tárolható számok és kapcsolatok száma: 10.)
A hívni kívánt szám vagy név c „Call”.
Ha a kiválasztott számot vagy nevet törölni kívánja,
válassza a „Delete” opciót. Ha az összes hívott számot
és nevet törölni kívánja, válassza a „Delete All”
opciót.
Received Calls* (fogadott hívások)
A korábban fogadott hívások közül választhat. (A
tárolható számok és kapcsolatok száma: 10.)
A hívni kívánt szám vagy név c „Call”.
Ha a kiválasztott számot vagy nevet törölni kívánja,
válassza a „Delete” opciót. Ha az összes hívott számot
és nevet törölni kívánja, válassza a „Delete All”
opciót.
Phonebook* (címjegyzék)
Választhat a tárolt kapcsolatok (címjegyzék) listából.
(A tárolható számok és kapcsolatok száma: 50.)
„Contact List” c a hívni kívánt kapcsolat c név és
telefonszám
A címjegyzék bejegyzéseinek tárolásáról „A
címjegyzék használata” (18. oldal) illetve „A
kihangosító beállítása” (19. oldal) című fejezetben
olvashat.
Dial (tárcsázás)
A hívószám beírása a joystick vagy a távvezérlő
számgombjainak használatával.
A „+” szimbólum beírásához tartsa nyomva a
távvezérlő 0 számgombját.
Preset Dial* (gyorshívó gombok)
Az egyes számgombokon tárolt telefonszámokat
tárcsázhatja.
Memóriahely száma (P1–P6) c „Call”.
A számgombokon történő telefonszámtárolás módját
lásd „A gyorshívó gombok használata” című
fejezetben a 18. oldalon.
* Ha bekapcsolja a „Security” funkciót (19. oldal), a
„Security Locked” felirat jelenik meg, és a hívás nem
kezdeményezhető.
Hasznos tudnivalók
• A gyorshívási funkciót úgy is aktiválhatja, hogy
megnyomja a (CALL) gombot, majd kétszer a
megfelelő gyorshívó gombot (számgombot).
• A „Dialed Calls”, „Received Calls” és „Preset Dial”
menüben úgy kezdeményezhet hívást, hogy a kívánt
szám kijelölése után megnyomja a (CALL) gombot.
A csengőhang és a beszélgetés
hangerejének tárolása
Beállíthatja és tárolhatja a csengőhang és a
beszélgetés hangerejét.
A csengőhang hangerejének beállítása:
Amíg a telefon cseng, a joystick forgatásával
állítsa be a hangerőt. A „Ring Vol” üzenet jelenik
meg, és a hangerőbeállítás tárolódik.
A beszélgetés hangerejének beállítása:
Beszélgetés közben a joystick forgatásával állítsa
be a hangerőt. A „Talk Vol” üzenet jelenik meg,
és a hangerőbeállítás tárolódik.
DTMF (Dual Tone Multiple
Frequency) jelek küldése
A készülékkel DTMF-jeleket is küldhet.
DTMF-jelek küldéséhez beszélgetés közben
nyomja meg a megfelelő számgombokat (0–9,
vagy ) a távvezérlőn, vagy használja a joystickot.
Hívásfogadás
Beérkező hívás esetén a csengőhang a készülék
hangsugárzóiból hallható.
A hívás fogadására és a hívás lebonyolítására
vonatkozó beállításokat „A kihangosító beállítása”
című fejezetben olvashatja a 19. oldalon.
1
Beérkező hívás közben nyomja meg a
(CALL), (MENU) vagy (Bluetooth) gombot.
(Bluetooth)
(MENU)
(CALL)
A hívás fogadása megtörtént, a beszélgetés
megkezdődik.
A hívás elutasítása
Nyomja meg az (OFF) gombot.
Hasznos tudnivalók
• Ha bekapcsolja az „Auto Answer” funkciót (on), a hívás
fogadása a beállított időtartam letelte után önműködően
megtörténik (19. oldal).
• Ha beszélgetés közben megnyomja a (CALL) gombot, a
kihangosító funkció kikapcsol, és a hívás átadódik a mobiltelefonra. A mobiltelefon típusától függően előfordulhat,
hogy ilyenkor a Bluetooth kapcsolat megszakad.
A hívás befejezése
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.
Amikor a hívás befejeződik, néhány
másodpercre megjelenik a hívás időtartama.
folytatás a következő oldalon t
17
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Megjegyzés
A hívás befejezésekor a Bluetooth kapcsolat nem
szakad meg.
A gyorshívó gombok használata
A címjegyzék használata
A címjegyzékben lévő kapcsolatokat tárolhatja a
gyorshívó gombokon.
A mobiltelefon címjegyzékében tárolt
kapcsolatok lehívása
1 A Bluetooth funkciók menüjéből válassza ki a
„Phone Settings” menüpontot.
2 Válassza ki a „Receive PB” funkciót.
A „Waiting…” (várjon) üzenet jelenik meg.
3 A mobiltelefon kezelőszerveinek
használatával küldje át a készülékre a
címjegyzék kapcsolatait.
Az adatok fogadása közben a „Data
Receiving…” üzenet jelenik meg.
Amikor a kapcsolatok fogadása befejeződik, a
„Complete” üzenet jelenik meg.
Megjegyzések
• A címjegyzék adatainak fogadása előtt szakítsa
meg a kapcsolatot minden más mobiltelefonnal vagy
audioeszközzel.
• Az adatátvitel megszakításához a mobiltelefon
kezelőszerveit kell használni. Ezzel a készülékkel
nem szakítható meg az átvitel.
A „Dialed Calls” (hívott számok) és a
„Received Calls” (fogadott hívások)
lista bejegyzéseinek tárolása
1 A CALL menüből válassza ki a „Dialed Calls”
vagy a „Received Calls” menüpontot.
2 Válassza ki a tárolni kívánt számot, majd
válassza ki a „Save” opciót.
A „Contact Name” (kapcsolat neve) üzenet
jelenik meg.
3 Írja be a kapcsolat nevét.
Legfeljebb 20 karakter vihető be.
4 Válassza a „Save?” c „yes” opciót.
Megjegyzés
A Címjegyzékben legfeljebb 50 kapcsolat tárolható.
Ha több mint 50 számot próbál meg tárolni, a „Memory
Full” (memória megtelt) üzenet jelenik meg.
Számok tárolása a gyorshívó gombokon
1 A CALL menüből válassza ki a „Preset Dial”
menüpontot.
2 Válassza ki a kívánt gyorshívó gombot (P1–P6
memóriahelyek), majd válassza ki a „Preset
Memory” opciót.
3 Válassza ki a tárolni kívánt kapcsolatot.
4 Válasszon egyet a kapcsolat telefonszámai közül.
5 Amikor a „Save?” (mentsem?) üzenet
megjelenik, válassza a „yes” opciót.
Megjegyzés
Ha a gyorshívó gombon korábban már tárolt egy
kapcsolatot, először törölje azt, majd ezután tárolja az
új kapcsolatot.
Gyorshívó gombon tárolt kapcsolat
törlése
1 A CALL menüből válassza ki a „Preset Dial”
menüpontot.
2 Válassza ki a törölni kívánt számot.
3 Válassza a „Delete” c „yes” opciót.
Zenetovábbítás
Zene lejátszása külső
audioeszközről
Ezzel a készülékkel lejátszhatja a külső eszközön
tárolt zeneszámokat, amennyiben az eszköz
támogatja az A2DP (Advenced Audio
Distribution Profile) Bluetooth profilt.
1
Kapcsolatok törlése a címjegyzékből
18
Kapcsolja össze a külső Bluetooth
audioeszközt és ezt a készüléket (16.
oldal).
Kapcsolódás közben a „ ” szimbólum látható.
1 A CALL menüből válassza ki a „Phonebook”
c „Contact List” menüpontot.
2 Válassza ki a törölni kívánt kapcsolatot.
3 Válassza a „Delete Contact” c „yes” opciót.
2
3
Ha a címjegyzék összes adatát törölni kívánja, az
1. lépésben válassza ki a „Delete All” opciót. A
művelet befejezése után ellenőrizze, hogy az
összes bejegyzés törlődött-e.
4
5
Kapcsolat átnevezése a címjegyzékben
A külső audioeszköz vezérlése
ezzel a készülékkel
1 A CALL menüből válassza ki a „Phonebook”
c „Contact List” menüpontot.
2 Válassza ki az átnevezni kívánt kapcsolatot.
3 Válassza az „Edit Name” opciót, és módosítsa
a nevet.
Halkítsa le ezt a készüléket.
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
mindaddig, míg a „Bluetooth AUDIO”
kijelzés meg nem jelenik.
Indítsa el a lejátszást a külső eszközön.
Állítsa be a hangerőt ezen a készüléken.
Az alábbi funkciókat abban az esetben
működtetheti, ha az audioeszköz támogatja az
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth technológiát. (A működtetés módja az
audioeszköz típusától függően eltérhet.)
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Funkció
Teendő
Műsorszámok
átugrása.
Tolja jobbra, balra a
joystickot.
Gyorskeresés hát- Tolja jobbra, balra a
ra, előre a műsor- joystickot, és tartsa ott.
számon belül.
Szünet.
Nyomja meg a (6)
(PAUSE)* gombot.
* Lehetnek olyan eszközök, melyeknél kétszer kell megnyomni.
A fentiektől eltérő funkciókat az audioeszköz
kezelőszerveivel kell működtetni.
Megjegyzések
• A külső audioeszközről történő lejátszás közben a
műsorszám sorszáma, az eltelt játékidő és a
lejátszási állapot nem jelenik meg.
• Ha ezen a készüléken átkapcsol egy másik műsorforrásra, az audioeszközön folytatódik a lejátszás.
Hasznos tudnivaló
Olyan mobiltelefont csatlakoztathat külső
audioeszközként, mely támogatja az A2DP (Advenced
Audio Distribution Profile) profilt.
További beállítások
A kihangosító beállítása
Számos funkció beállítására nyílik lehetőség, ha
Bluetooth kompatibilis mobiltelefont
csatlakoztat a készülékhez.
1
2
3
4
5
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
A Bluetooth funkciómenü megjelenik.
Válassza ki a „Phone Settings” menüt.
Válassza ki a kívánt menüpontot.
Válassza ki a kívánt beállítást.
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
A Phone Settings menü
Az alapbeállítást a „z” szimbólum jelöli.
Receive PB*1 *2 (címjegyzék fogadása)
Címjegyzék fogadása és tárolása a
mobiltelefonról (18. oldal).
Auto Answer (önműködő fogadás)
– „on”: a beérkező hívás önműködő fogadása.
Az önműködő fogadásig eltelt idő „1 sec” –
„60 sec” között választható ki.
– „off” (z): a hívás fogadása csak a (CALL),
(MENU) vagy (Bluetooth) gombbal
lehetséges.
Ringtone (csengőhang)
Beállíthatja a csengőhang típusát.
– „Cellular*3” (z): a mobiltelefonon beállított
csengőhang használata.
– „Default”: a készülék saját csengőhangjának
használata.
EC/NC Mode*4 (visszhang-, zajcsökkentő
üzemmód)
Ezzel a beállítással csökkentheti a beszélgetést
zavaró visszhangot és zajt.
Általában a „Mode 1” (z) beállítást kell
használni. Ha a hangminőség nem megfelelő,
válassza a „Mode 2” vagy az „off” beállítást.
Speaker Sel*4 (hangsugárzó kiválasztás)
A csengőhang, a billentyűhang és a beszélgetés
hangjának megszólaltatására használni kívánt
hangsugárzó kiválasztása.
– „FR-L” (z): a bal első hangsugárzó használata.
– „FR-R”: a jobb első hangsugárzó használata.
– „Front”: mindkét első hangsugárzó használata.
Security (biztonság)
A személyes információk 4 számjegyű jelszóval
történő biztosítása (17. oldal) az alábbi
menükben:
„Dialed Calls” „Received Calls” „Phonebook”
„Preset Dial” „Receive PB”
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a „Security Locked”
üzenet jelenik meg a fenti menük behívásakor. A
biztonsági funkció kikapcsolásához válassza az
„Unlocked” opciót és írja be az érvényes jelszót.
*1 Ha a „Security” funkciót bekapcsolta, a „Security
Locked” üzenet jelenik meg, és a művelet nem
hajtható végre.
*2 Ha a készülék által nem megjeleníthető karaktert
választ, a karakter nem jelenik meg megfelelően.
*3 Lehetnek olyan mobiltelefonok, melyeknél akkor is
a készülék saját csengőhangja szólal meg, ha a
„Cellular” opciót választotta ki.
*4 Hívás közben állítható be.
Megjegyzés
Ha a biztonsági beállításoknál az „Initialize” opciót
választja ki, az összes tárolt beállítás törlődik („Dialed
Calls”, „Received Calls”, „Phonebook” és „Preset
Dial”).
A csatlakoztatott eszköz törlése a
párosított eszközök listájából
1
Nyomja meg a (Bluetooth) gombot.
A Bluetooth funkciómenü megjelenik.
2
Válassza ki a „Connectivity” c
„Handsfree Devices” vagy „Audio
Devices” menüpontot.
A párosított eszközök listája megjelenik.
3
4
Válassza ki a törölni kívánt eszközt.
Válassza ki a „Delete” c „yes” opciót.
Ha a lista összes eszközét törölni kívánja,
válassza ki a „Delete All” opciót a 4. lépésben.
Önműködő kapcsolódási funkció
Ha a jármű gyújtáskapcsolóját ACC (tartozék)
állásba fordítja, a készülék önműködően kapcsolódik az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.
19
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Egyéb beállítások
A menüpontok beállítása — MENU
1
2
3
4
5
Nyomja meg a (MENU) gombot.
Tolja a joystickot fel, le mindaddig,
amíg a kívánt menüpont meg nem
jelenik, majd tolja jobbra.
A menüpontok az alábbi sorrendben jelennek
meg:
Setup y Display y Receive Mode
y Sound
Tolja a joystickot fel, le mindaddig,
amíg a kívánt funkció meg nem jelenik,
majd tolja jobbra.
A digitális kijelzés (kiválasztósáv) jobbra tolódik.
Tolja fel, le a joystickot a kívánt
beállítás kiválasztásához, majd
nyomja meg a joystickot.
A beállítás megtörtént.
Nyomja meg a (MENU) gombot.
A kijelző visszakapcsol lejátszási, vételi kijelzésre.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
Hasznos tudnivalók
• A joystick megnyomásával a következő menüszintre
ugorhat.
• Az 5. lépésben a (MENU) gomb megnyomása
helyett a következőket is teheti: tolja balra a
joystickot mindaddig, míg az „EXIT” meg nem
jelenik, majd nyomja meg a joystickot.
• A Sound (hang) menübe a távvezérlő (SOUND)
gombjának megnyomásával közvetlenül is beléphet.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
A „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.
Setup (alapbeállítási menü)
20
Clock Adjust (órabeállítás) (6. oldal)
CT (pontos idő)
Az „on” vagy „off” (z) opció közül választhat
(13., 14. oldal).
Beep (hangjelzés)
Az „on” (z) vagy „off” opció közül választhat.
RM (forgókapcsolós távvezérlő)
A forgókapcsolós távvezérlő kezelőszerveinek
vezérlési (forgás) iránya.
– „NORM” (z): ha a gyári beállítás megfelel
Önnek, válassza ezt a beállítást.
– „REV”: ha a távvezérlőt a kormányoszlop
jobb oldalára szereli fel, válassza ezt a
beállítást.
AUX Audio*
Az AUX műsorforrás kijelző bekapcsolása
(„on” (z) vagy kikapcsolása („off”) (22. oldal).
Version*
A belső szoftver (firmware) verziószámának
kijelzése.
Display (kijelzés menü)
Image (kép)
A megjelenítendő kép beállítása.
– „SpaceProducer” (z): animált mintázat
kijelzése a zenével összhangban.
– „off”: a képkijelzés kikapcsolása.
– „All”: az összes lehetséges kijelző mintázat
megjelenítése egymás után.
– „SA 1–5”: az átviteli görbe lehetséges
megjelenítési módjainak váltogatása.
– „Movie 1–3”: mozgó háttérképek váltogatása.
– „Wallpaper 1–3”: a háttérképek váltogatása.
– „SA All”, „Movie All”, „Wallpaper All”: az
összes kép megjelenítése minden egyes kijelző
üzemmódban.
Info (információ)
Az információs kijelzések (a műsorforrásra stb.
vonatkozó adatok) megjelenítése.
– „All”: minden kijelzés bekapcsolása.
– „Simple” (z): a kijelzések egy részének
bekapcsolása.
– „Clear”: a kijelzések önműködő eltűnése.
Demo* (bemutató)
Az „on” (z) vagy „off” opció közül választhat.
Dimmer (kijelző fényerő)
A kijelző fényerejének módosítása.
– „Auto” (z): a kijelző fényereje önműködően
csökken, ha bekapcsolja a jármű világítását.
– „on”: a kijelző halványítása.
– „off”: a fényerőszabályzó kikapcsolása.
Auto Scroll (önműködő görgetés)
A hosszú feliratok önműködő görgetése a lemez,
album, csoport, műsorszám nevek kijelzése
közben.
– „on”: a görgetés bekapcsolása.
– „off” (z): a görgetés kikapcsolása.
ID3 Tag (ID3 mező)
Az ID3 mező kijelzési elsőbbségének beállítása
(CD műsorforrás esetén).
– „EUR” (z): a nyugat-európai karakterek
élveznek elsőbbséget.
– „RUS”: a cirill karakterek élveznek elsőbbséget.
Receive Mode (vételi mód menü)
Local (helyi keresési mód)
– „off” (z): normál hangolási üzemmód.
– „on”: ha csak az erős jelű állomásokat kívánja
behangolni.
Mono (mono vételi mód)
Ha az FM vételi minőséget szeretné javítani,
kapcsoljon mono vételi módba.
– „off” (z): a sztereó adás sztereó vétele.
– „on”: a sztereó adás mono vétele.
Regional (regionális vétel)
Az „on” (z) vagy „off” opció közül választhat
(14. oldal).
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
BTM (12. oldal)
6
Sound (hang menü)
EQ3 Preset (hangzásképek)
Különböző átviteli görbék közül választhat:
„Xplod”, „Vocal”, „Edge”, „Cruise”, „Space”,
„Gravity”, „Custom” vagy „Off” (z).
EQ3 Tune (átviteli görbe beállítása)
Lásd „Az átviteli görbe beállítása” című
fejezetet a 21. oldalon.
DSO
A DSO üzemmód kiválasztása: „1”, „2”, „3”
vagy „off” (z). Minél nagyobb számértéket
választ, annál erősebb a hatás.
Balance (hangerőegyensúly)
A jobb és a bal hangsugárzó közötti hangerőegyensúly beállítása: „R10”–„±0” (z)–„L10”
Fader (első-hátsó egyensúly)
Az első és a hátsó hangsugárzók közötti
hangerő-egyensúly beállítása: „F10”–„±0” (z)–
„R10”
Subwoofer (mélysugárzó)
A mélysugárzó hangerejének beállítása: „+10”–
„±0” (z)–„–10”
(A legalacsonyabb beállításnál a „– ?” jelenik meg.)
LPF (aluláteresztő szűrő)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
kiválasztása: „off” (z), „125 Hz” vagy „78 Hz”.
AUX Level (külső készülék jelszintje)
A csatlakoztatott külső eszközök hangerejének
egyenkénti beállítása. Ha ezt a beállítást
végrehajtja, a későbbiekben nem lesz szükség a
hangerő módosítására, amikor átkapcsol egy
másik készülékre (22. oldal).
Beállítási tartomány: „+6 dB”–„±0 dB” (z)–
„–6 dB”
* A készülék kikapcsolt állapotában.
7
Állítsa be a jelszintet.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB és 10 dB közötti tartományban.
Nyomja meg a joystickot.
A 4–7. lépések megismétlésével a többi
frekvenciát is beállíthatja.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz, a 4.
lépésben válassza ki az „Initialize” c „Yes”
opciót.
Hasznos tudnivaló
A többi átviteli görbe is módosítható.
Külsõ készülék használata
CD, MD-váltó
A lemezváltó kiválasztása
1 Nyomja meg a (SOURCE) gombot
mindaddig, míg a „CD” vagy az „MD” jelző
meg nem jelenik.
2 A (MODE) gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a kívánt lemezváltót.
Egység száma, MP3 jelző*1
LP2, LP4 jelző*2
Lemez, album száma
A lejátszás megkezdődik.
Az átviteli görbe beállítása — EQ3 Tune
Az EQ3 menüpont „Custom” funkciójával az
átviteli görbét módosíthatja.
1 Válassza ki a műsorforrást, és nyomja
meg a (MENU) gombot.
2 A joystickkal válassza ki a „Sound” c
„EQ3 Preset” c „Custom” menüpontot.
3 A joystickkal válassza ki az „EQ3
Tune” funkciót.
4 Válassza ki a kívánt frekvenciasávot:
„LOW”, „MID” vagy „HI”.
5 Válassza ki a beállítani kívánt
frekvenciát.
Az alábbi frekvenciák közül választhat:
LOW: 60 Hz vagy 100 Hz
MID: 500 Hz vagy 1,0 kHz
HI: 10,0 kHz vagy 12,5 kHz
*1 MP3 műsorszám lejátszása esetén.
*2 MDLP lemez lejátszása esetén.
Albumok és lemezek léptetése
1 Lejátszás közben tolja a joystickot fel, le.
Léptetés
Tolja a joystickot fel, le...
Album
...és tartsa ott egy rövid ideig,
majd engedje el.
Albumok
folyamatosan
...és tartsa ott az első elengedést
követő 2 másodpercen belül.
Lemez
...ismételten.
Lemezek
folyamatosan
...majd 2 másodpercen belül
tolja fel, le újból és tartsa ott.
folytatás a következő oldalon t
21
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás
A külső audioeszköz kiválasztása
1 Lejátszás közben nyomja meg az (1) (REP)
vagy a (2) (SHUF) gombot többször, a kívánt
funkció megjelenéséig.
1 Nyomja meg ismételten a (SOURCE) gombot
mindaddig, míg az „AUX” kijelzés meg nem
jelenik.
Működtesse a külső készüléket.
Lejátszás
1
Repeat Disc* A lemez ismételten.
Shuffle
Changer*1
A váltóban lévő műsorszámok
lejátszása véletlen sorrendben.
Shuffle All*2
Az összes váltó összes
műsorszámának lejátszása
véletlen sorrendben.
*1 Ha egy vagy több CD-, MD-váltót csatlakoztatott.
*2 Ha egy vagy több CD-váltót illetve kettő vagy több
MD-váltót csatlakoztatott.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza a „Repeat off” vagy a
„Shuffle off” kijelzést.
Hasznos tudnivaló
A „Shuffle All” beállításnál csak az azonos típusú
váltók (MD vagy CD) műsorszámait keveri a készülék.
Lemez keresése név szerint — LIST
Ha MD-váltót vagy CD TEXT funkcióval
ellátott CD-váltót csatlakoztatott, a kívánt lemezt
egy listáról is kiválaszthatja.
Ha a lemezt elnevezte, a név megjelenik a
listában.
1 Lejátszás közben nyomja meg a joystickot.
A lemez száma és a lemez neve megjelenik.
2 Tolja a joystickot fel, le mindaddig, míg a
kívánt lemez meg nem jelenik.
3 A lemez lejátszásához nyomja meg a
joystickot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
megfelelő állapotba.
Külső audioeszköz
A készülék BUS AUDIO IN, AUX IN aljzatához
(külön megvásárolható) hordozható Sony
audioeszközt is csatlakoztathat. Ha az aljzathoz
nincs lemezváltó vagy egyéb készülék
csatlakoztatva, az autórádió hangsugárzóin
keresztül meghallgathatja a hordozható
audioeszköz műsorát.
Megjegyzés
Ha hordozható audioeszközt kíván csatlakoztatni,
győződjön meg róla, hogy a BUS CONTROL IN aljzat
nincs-e csatlakoztatva. Ha már csatlakoztatott egy
készüléket a BUS CONTROL IN aljzathoz, nem lehet
kiválasztani az „AUX” bemenetet a (SOURCE)
gombbal.
Hasznos tudnivaló
Ha hordozható audioeszközt és egy lemezváltót is
csatlakoztat egyidejűleg, használjon külön
megvásárolható AUX-IN választókapcsolót.
22
A hangerő beállítása
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg ismételten a (SOURCE) gombot
mindaddig, míg az „AUX” kijelzés meg nem
jelenik.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 „A menüpontok beállítása – MENU” című
fejezetben (20. oldal) leírtak szerint állítsa be a
hangerőszintet. A hangerőszint –6 dB és +6
dB között szabályozható.
Az RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő használata
A címke felragasztása
Ragassza fel a megfelelő címkét a távvezérlőre attól
függően, hogy milyen helyzetben szereli azt fel.
SOUND
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SOUND
A kezelőszervek elhelyezkedése
A forgókapcsolós távvezérlő és a készülék
azonos elnevezésű gombjai ugyanazt a funkciót
vezérlik a készüléken.
ATT
SOUND*
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Kiválasztás
OFF
A készülék alábbi funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel.
• PRESET/DISC vezérlő
Funkciója azonos a joystick fel, le
mozgatásával (nyomja be és forgassa).
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
• VOL (hangerő) szabályzó
Funkciója azonos a joystick forgatásával
(forgassa).
• SEEK/AMS vezérlő
Funkciója azonos a joystick balra, jobbra
mozgatásával (forgassa vagy forgassa és tartsa
elfordítva).
További információk
Óvintézkedések
A működtetési irány megváltoztatása
• Ha járműje a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg kellő
mértékben lehűl a készülék.
• Ha a jármű motoros antennával rendelkezik, az
antenna önműködően kitolódik, amikor a
készüléket bekapcsolja.
A vezérlő működtetési irányát gyárilag az ábrán
látható módon állították be.
Páralecsapódás
* Ennél a készüléknél nem működik.
Növelés
Csökkentés
Esős napokon vagy párás környezetben pára
csapódhat le a kiolvasófejen és a készülék
kijelzőjén. A készülék ilyenkor hibásan működhet.
Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ha a kormányoszlop jobb oldalára kell
felszerelni a forgókapcsolós távvezérlőt, akkor
megfordíthatja a működtetési irányt.
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és a lemezekre.
1 A VOL szabályozót benyomva tartva, nyomja
meg és tartsa nyomva a (SOUND) gombot.
Megjegyzések a lemezekről
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt a széleinél
fogja meg.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban vagy a lemezváltó
tárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja azokat a járműben vagy a
műszerfalon, hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen a készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét ragacsos
anyag (pl. tinta, ragasztó) szennyezi. Az ilyen lemez
nem tud megfelelően forogni, és könnyen
megrongálódhat vagy üzemzavar keletkezhet.
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket, amelyre
matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe, a következő
problémák merülhetnek fel:
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló
címke beragad a lejátszó mechanikájába).
– A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy a
lejátszó hőtermelése következtében a matrica
összehúzódik, és meghajlítja a lemezt.
• Különleges alakú (szív, négyzet vagy csillag)
lemezeket nem lehet ezzel a készülékkel
lejátszani. A készülék megrongálódhat. Ne tegyen
ilyen lemezt a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
folytatás a következő oldalon t
23
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható tisztítókendővel
középről sugárirányban kifelé
haladva tisztítsa meg. A tisztításhoz ne használjon benzint,
hígítót vagy háztartási tisztítószereket. Az antisztatizáló szer
csak analóg (hang) lemezek
tisztításához használható.
Az MP3, WMA fájlok lejátszási
sorrendje
MP3, WMA
Mappa
(album)
MP3, WMA fájl
(műsorszám)
Tudnivalók a CD-R, CD-RW lemezekről
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt,
előfordulhat, hogy egyes CD-R, CD-RW lemezeket
nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R, CD-RW lemezt.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes.
Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezeket hoz forgalomba.
Kérjük, ne feledje, hogy ezek között vannak olyanok
is, melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
A DualDisc lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket
takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által
lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal
nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az
ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
Az MP3, WMA fájlokról
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített audio
CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül 1/10-ed
része lesz.
A WMA (Windows Media Audio) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített audio
CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül 1/22ed* része lesz.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
24
• Ez a készülék kompatibilis az ISO 9660 1-es/2-es
szinttel, a Joliet/Romeo kiterjesztési formátummal
és a többmenetes lemezekkel.
• Legnagyobb értékek:
– Mappák (albumok): 150 (beleértve a gyökér és
az üres mappákat is).
– MP3, WMA fájlok (műsorszámok) és mappák
lemezenként: 300 (ha a mappa- vagy fájlnevek
sok karaktert tartalmaznak, ez a szám kevesebb
is lehet 300-nál).
– A mappa-, fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma 25 (Joliet) vagy 50 (Romeo).
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 programváltozat csak az MP3 fájlokra érvényes. A megjeleníthető ID3 mező 30 karakter (1.0 és 1.1) vagy 50
karakter (2.2, 2.3 és 2.4) hosszúságú lehet. A
WMA mező hossza 25 karakter lehet.
Megjegyzések
• MP3 vagy WMA fájl elnevezése esetén mindig adja
a fájlhoz az „.mp3” vagy „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 vagy WMA
fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
• Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az első menet első műsorszámának formátumát ismeri
fel és játssza le (minden más formátumot kihagy a
készülék). A formátumok elsőbbségi sorrendje: CDDA, ATRAC CD és MP3, WMA.
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a készülék
csak az első menet CD-DA műsorszámait játssza le.
– Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA, a
készülék egy ATRAC CD vagy MP3, WMA menet
műsorszámait játssza le. Ha a lemezen nincs ilyen
formátumú menet, a „NO Music” felirat jelenik meg.
Megjegyzések az MP3 fájlokhoz
• Ha ebben a készülékben szeretne lejátszani egy
lemezt, zárja le megfelelően azt.
• Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik
le, a lejátszás szaggatottá válhat.
Megjegyzések az WMA fájlokhoz
• A veszteségmentes tömörítésű fájlok nem
játszhatók le.
• A másolásvédett fájlok nem játszatók le.
Néhány szó az ATRAC CDlemezekről
ATRAC3plus formátum
Az ATRAC3 (alkalmazkodó adattömb alapú
hangtömörítés 3) egy hangtömörítési technológia.
Ez az eljárás az eredeti méretének kb. 1/10-ed
részére tömöríti össze az audio-CD adatait. Az
ATRAC3plus – mely az ATRAC3 továbbfejlesztett
változata – az eredeti méretének kb. 1/20-ad részére
tömöríti össze az audio-CD adatait. Ez a készülék
mind az ATRAC3, mind az ATRAC3plus formátum
kezelésére képes.
ATRAC CD
Az ATRAC CD egy olyan audio-CD, melynek
műsorszámait az erre alkalmas szoftverrel (pl.
SonicStage 2.0 vagy újabb illetve SonicStage
Simple Burner) ATRAC3 vagy ATRAC3
formátumban tömörítették.
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
• Legnagyobb értékek:
– mappák (csoportok): 255,
– fájlok (műsorszámok): 999.
• A SonicStage-ben mappa-, fájlnévként beírt
karakterek megjelennek.
Az ATRAC CD részleteit lásd a SonicStage vagy a
SonicStage Simple Burner leírásában.
Megjegyzés
Az ATRAC CD-t mindenféleképpen az előírt
szoftverrel (pl. SonicStage 2.0 vagy újabb illetve
SonicStage Simple Burner 1.0 vagy 1.1) kell rögzíteni.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap választ
ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.
Néhány szó a Bluetooth funkcióról
A Bluetooth adatátvitel
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési
tartománya kb. 10 méter.
A legnagyobb adatátviteli tartomány az
akadályoktól (személyek, fémtárgyak, falak stb.)
és az elektromágneses környezettől függően
változhat.
• Az alábbi körülmények befolyásolhatják a
Bluetooth adatátvitel érzékenységét.
– Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály – pl. személy, fémtárgy vagy fal – van.
– E készülék közelében 2,4 GHz-en adatátviteli
eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz,
drótnélküli telefon vagy mikrohullámú sütő
működik.
• Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli
LAN technológia (IEEE802.11b/g) azonos
frekvenciát alkalmaznak, mikrohullámú
interferencia fordulhat elő, ami csökkentheti az
adatátvitel sebességét, növelheti a zajt vagy hibás
kapcsolódást eredményezhet, ha ezt a készüléket
vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.
Ilyen esetben tegye a következőket.
– Ezt a készüléket legalább 10 méter távolságra
használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
– Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN
eszköztől mért 10 méteren belül használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
– Ezt a készüléket és a Bluetooth-eszközt a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
• A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak egyes
elektronikus orvosi berendezések működésében.
Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a
készüléket és a többi Bluetooth-eszközt, mert
balesetveszélyt jelenthetnek.
– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
– Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
• Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a
beállítások függvényében előfordulhat, hogy a
biztonság szintje nem elegendő. Legyen
körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat
használata során.
• Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel
közben előforduló információszivárgásért.
• Nem garantáljuk, hogy e készülék minden
Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.
– A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg
kell felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt
Bluetooth szabványnak és a hitelesítési
feltételeknek.
– Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a
fentebb említett Bluetooth szabványoknak, az
eszköz jellemzőinek vagy műszaki adatainak
függvényében előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem
működnek megfelelően.
– Az eszköz típusától és a külső körülményektől
függően előfordulhat, hogy a kihangosítóval
történő adatátvitel közben zaj észlelhető.
• A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy az adatátvitel megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
Egyebek
• Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok jelenléte
vagy a külső környezet jellege miatt a Bluetooth
funkció nem használható a mobiltelefonnal.
• Ha a Bluetooth funkció használatát követően
rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a
Bluetooth-eszköz használatát. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől függően
előfordulhat, hogy rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új, CR2025
típusú lítium gombelemre. A tűz- és robbanásveszély
elkerülése érdekében csak a megadott típusú elemet
használja.
+ oldal felfelé nézzen
c
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELEM!
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse fel, ne szerelje
szét és ne dobja tűzbe.
folytatás a következő oldalon t
25
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
2
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti biztosítékon feltüntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a
biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a
csere után ismét kiég a biztosíték,
a hiba a készülékben van.
Ilyenkor forduljon a legközelebbi Biztosíték (10 A)
Sony márkaszervizhez.
A készülék eltávolítása.
1 Tolja be a két kioldókulcsot a készülék két
oldalán, kattanásig.
A kampó befelé nézzen.
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek. A
lehető legjobb hangminőség megőrzése érdekében
vegye le az előlapot (15. oldal), és rendszeresen
tisztítsa meg a készüléken és az előlapon található
csatlakozókat alkoholba mártott, pálcikára tekert
vatta segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel
a készülékre. A csatlakozók megsérülhetnek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
Előlap hátoldala
Készülék
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
A készülék kiszerelése
1
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a MEXBT5100 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
A külső védőkeret eltávolítása.
CD-lejátszó rész
1 Vegye le a készülékről az előlapot (15. oldal).
Jel, zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: a mérhető értéknél kevesebb
2 Nyomja össze kétoldalt a védőkeretet és
válassza le.
Rádió rész
FM
x
Vételi frekvenciák: 87,5–108 MHz
Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos jel: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB (400 kHz-nél)
Jel, zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás (1 kHz): 0,5% (sztereó),
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB 1 kHz-nél
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
MW, LW
26
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos jel: MW: 30 µV, LW: 40 µV
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 27 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Vezeték nélküli adatátvitel
Adatátviteli rendszer:
Bluetooth szabvány, 2.0 programváltozat
Kimenet:
Bluetooth szabvány Power Class 2 (legnagyobb
4 dBm)
Legnagyobb adatátviteli távolság:
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4000–2,4835 GHz)
Modulációs eljárás: FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2:
A2DP (fejlett audio megosztás profil)
AVRCP (audio, videó távvezérlés profil)
HFP (kihangosító profil)
OPP (adatátviteli profil)
*1 A tartomány több tényezőtől is függ, pl. az
eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú
sütő körüli mágneses tértől, statikus
elektromosságtól, vételi érzékenységtől, az
antenna teljesítményétől, operációsrendszertől,
szoftvertől stb.
2
* Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök
közötti adatátvitel típusához igazodnak.
Erősítő rész
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
Általános rész
Kimenetek:
Audiokimenetek (első, hátsó)
Mélysugárzó kimenet (mono)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefonos némítás (ATT) csatlakozó
Megvilágítás vezérlő csatlakozó
BUS vezérlőbemenet
BUS hangbemenet, AUX IN aljzat
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 60 Hz-en vagy 100 Hz-en (XPLOD)
Közép: ±10 dB, 500 Hz-en vagy 1 kHz-en
(XPLOD)
Magas: ±10 dB, 10 kHz-en vagy 12,5 kHz-en
(XPLOD)
Energiaellátási követelmények: 12 V egyenfeszültségű jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 183 mm (szé × ma × mé)
Szerelési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm (szé × ma ×
mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Infravörös távvezérlő: RM-X302
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok, /külső eszközök:
Forgókapcsolós távvezérlő RM-X4S
BUS vezeték (az RCA-vezetékkel együtt):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD-váltó (10 lemezes): CDX-757MX
CD-váltó (6 lemezes): CDX-T70MX, CDX-T69
Jelforrásválasztó: XA-C40
AUX-IN választókapcsoló: XA-300
iPod csatlakozó adapter: XA-120IP
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
Az egyesült államokbeli és az egyéb országokból
származó szabadalmak felhasználása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
Megjegyzés
Ez az eszköz nem csatlakoztatható a Sony BUS
rendszerrel kompatibilis digitális előerősítőhöz vagy
hangszín szabályozóhoz.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
• A forrasztás ólommentes forraszanyaggal történt.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A bélasanyagok papírból készültek.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák orvoslását. A
következő lista áttanulmányozása előtt javasoljuk,
hogy ellenőrizze a csatlakozási és a kezelési
utasításokat.
Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, keresse
fel a terméktámogatási honlapunkat.
Terméktámogatási honlap
Ha kérdése merül fel, vagy a legújabb
támogatási információkra van szüksége a
termékről, kérjük, látogassa meg az alábbi
honlapot:
http://support.sony-europe.com/
Általános jellegű hibajelenségek
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden rendben
van, ellenőrizze a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
folytatás a következő oldalon t
27
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 28 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha csak 1 pár hangsugárzót csatlakoztatott, válassza
ki az első, hátsó egyensúly (fader) középső beállítását.
• A CD-váltó nem kompatibilis a lemezformátummal
(MP3, WMA, ATRAC CD).
t Használjon Sony MP3 kompatibilis CDkészüléket vagy ezt a modellt.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (20. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről.
• A tápvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A kijelző beállítása „Dimmer on” (20. oldal).
• A kijelzés eltűnik, ha lenyomva tartja az (OFF) gombot.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (26. oldal).
A DSO funkció hatása nem érzékelhető.
A jármű belső kialakításának vagy a zene típusának
függvényében előfordulhat, hogy a DSO hatása
nehezen érzékelhető.
Nem jelenik meg minden kijelzés.
t Válassza ki az „Info All” menübeállítást (20. oldal).
CD-, MD-lejátszás
28
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra elkészített CD-R, CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani (24. oldal).
MP3, WMA fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA
formátummal és verziószámmal (24. oldal).
Egyes MP3, WMA fájlok lejátszása hosszabb
idő után indul el, mint másoké.
Az alábbi lemezek esetén a lejátszás elindítása
hosszabb időt vehet igénybe:
– bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
– többmenetes lemez,
– lezáratlan lemez.
Az ATRAC CD-t nem lehet lejátszani.
• A lemezt nem az előírt szoftverrel (pl. SonicStage
vagy SonicStage Simple Burner) vették fel.
• A csoportba nem sorolt műsorszámokat nem lehet
lejátszani.
Az MP3 fájl ID3 mezőjének tartalma nem jelenik
meg megfelelően.
• Ellenőrizze az „ID3 Tag” menüpont beállítását (20.
oldal).
• Az orosz vásárlóknak a „RUS” beállítást kell
választani; a többi vásárlónak az „EUR” beállítás
használata javasolt. Ne feledje, hogy egyes
karakterek a „RUS” beállításnál sem jelennek meg
megfelelően.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „Auto Scroll” funkció ki van kapcsolva („off”).
t Válassza ki az „Auto Scroll on” opciót (20.
oldal), vagy nyomja meg a (SCRL) gombot a
távvezérlőn.
Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőléssel, a jármű
rögzített részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A lemezt nem adja ki a készülék.
Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetékét
(kék) vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros)
a jármű antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez
(csak ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített
FM, MW, LW antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
• DSO üzemmódban a hang néha zajos.
t Kapcsolja ki a DSO üzemmódot („off”, 21. oldal).
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát feljegyezte.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenységű hangolást
használja.
t Válassza ki a „Local off” menübeállítást (20.
oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza ki a „Mono on” menübeállítást (20. oldal).
Az FM sztereó műsor monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza ki a „Mono off” menübeállítást (20. oldal).
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 29 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
RDS vétel
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (13. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (13. oldal).
• A kiválasztott állomás TP-rendszerű, mégsem
sugároz közlekedési információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „None” kijelzés látható.
• Az állomás nem RDS-rendszerű adást sugároz.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
Bluetooth funkció
A kapcsolódó eszköz nem ismeri fel ezt a
készüléket.
• Válassza ki a „Signal” menüpont „ON” beállítását
(15. oldal).
• Válassza ki a „Visibility” menüpont „Show”
beállítását (15. oldal).
• Amíg egy külső Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik, ez a
készülék nem ismerhető fel egy másik Bluetootheszközzel. Ha egy másik Bluetooth-eszközzel szeretné
felismertetni ezt a készüléket, először szüntesse meg a
kapcsolódást Bluetooth-eszközhöz, majd ismételje meg
a keresést. A leválasztott eszköz a párosított készülékek
listájából újra kiválasztható.
Ez a készülék nem ismeri fel a kapcsolódó eszközt.
Ellenőrizze a kapcsolódó eszköz Bluetooth beállításait.
A kapcsolódás nem lehetséges.
• Lehetnek olyan külső eszközök, melyek ezzel a
készülékkel nem kereshetők.
t Ilyen esetben a külső eszközzel kell keresni ezt a
készüléket.
• A külső eszköz állapotától függően előfordulhat,
hogy ezzel a készülékkel nem lehet felismerni azt.
t Ilyen esetben a külső eszközzel kell keresni ezt a
készüléket.
• Ellenőrizze a párosítási és kapcsolódási eljárást a
külső eszköz stb. kezelési útmutatójában, és hajtsa
végre újból a műveletet.
A felismert eszköz neve nem jelenik meg.
A külső eszköz állapotától függően előfordulhat, hogy
az eszköz neve nem elérhető.
Nincs csengőhang.
• Állítsa be a hangerőt a „Ring Vol” menüben (17. oldal).
• Lehetnek olyan külső eszközök, melyeknél a
csengőhang továbbítása nem működik megfelelően.
t Válassza ki a „Ringtone” menüpont „Default”
beállítását (19. oldal).
A beszélgetőpartner hangereje alacsony.
Állítsa be a hangerőt a „Talk Vol” menüben (17. oldal).
A beszélgetés közben visszhang és zaj észlelhető.
• Csökkentse a hangerőt.
• Az „EC/NC Mode” menüpontban az „off” beállítást
választotta ki.
t Válassza ki az „EC/NC Mode” menüpont „Mode
1” vagy „Mode 2” beállítását (19. oldal).
• Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja meg
csökkenteni azt.
Például, ha az ablak le van húzva és a forgalom zaja
erős, húzza fel az ablakot. Ha a légkondicionáló zaja
erős, állítsa kisebb fokozatra azt.
A telefonból hallható hang minősége nem
megfelelő.
A hangminőség a mobiltelefon vételi körülményeitől függ.
t Hajtson olyan helyre járműjével, ahol a
mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.
A csatlakoztatott audioeszköz hangereje túl
alacsony (magas).
A külső eszközök alap-hangerőszintje eltérő.
t Állítsa be a megfelelő hangerőt a külső eszközön
vagy ezen a készüléken.
A Bluetooth audioeszköz műsora nem hallható.
Az audioeszközt szünet üzemmódba kapcsolta.
t Kapcsolja lejátszás üzemmódba az eszközt.
Bluetooth audioeszközről történő
zenelejátszás közben hangkiesés fordul elő.
• Csökkentse a távolságot e készülék és a külső eszköz
között.
• Ha a Bluetooth audioeszközt olyan tokban tárolja,
mely akadályozza a megfelelő vételt, a használat
idejére vegye ki azt a tokból.
• A közelben több Bluetooth vagy egyéb,
rádióhullámokat kibocsátó eszköz működik.
t Kapcsolja ki a többi eszközt.
t Hozza közelebb a külső audioeszközt.
A csatlakoztatott Bluetooth audioeszköz nem
vezérelhető.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth
audioeszköz támogatja-e az AVRCP szabványt.
Egyes funkciók nem működnek.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth
audioeszköz támogatja-e az adott funkciót.
Hívásfogadás közben a partner neve nem
jelenik meg.
• A partner még nincs tárolva a címjegyzékben.
t Tárolja a címjegyzékben (18. oldal).
• A partner letiltotta a számküldési funkciót a saját
készülékén.
Váratlanul elindult egy hívás.
• A csatlakoztatott készüléken be volt állítva az
önműködő híváskezdeményezési funkció.
• E készülék „Auto Answer” menüpontjában az „on”
beállítás van kiválasztva (19. oldal).
A párosítás időtúllépés miatt megszakadt.
Lehetnek olyan külső eszközök, melyek párosításához
az időkorlát túl rövid. Próbálja meg azonos
számjegyekből álló jelszóval létrehozni a kapcsolatot
az időkorláton belül.
A csengőhang vagy a partner hangja csak az
egyik hangszóróból szól.
A „Speaker Sel” menüpontban az „FR-L” vagy az
„FR-R” beállítást választotta ki.
t Válassza ki a „Speaker Sel” menüpont „Front”
beállítását (19. oldal).
Kihangosított beszélgetés közben a jármű
hangszórója nem szól.
Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából hallható,
állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a hang a jármű
hangszórójából legyen hallható.
29
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 30 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
Hibakijelzések, üzenetek
Audio funkciók
30
Blank Disc
Nincs műsorszám az MD-lemezen.
t Olyan MD-lemezt játsszon le, melyen találhatók
műsorszámok.
Error
• A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy helyezze be megfelelően a
lemezt.
• A lemez nem játszható le valamilyen probléma miatt.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
Failure (Addig világít, amíg meg nem nyom egy gombot.)
A hangsugárzók, erősítők csatlakoztatása nem
megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd az útmutató
beszerelési fejezetében.
Load
A váltó éppen betölti a lemezt.
t Várjon, amíg a betöltés befejeződik.
Local Seek +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, tolja a joystickot balra,
jobbra. A készülék keresni kezd egy másik olyan
állomást, mely azonos PI adatokkal (műsortípussal)
rendelkezik („PI Seek” megjelenik).
NO Disc
A CD-, MD-váltóban nincs lemez.
t Helyezzen be lemezt a lemezváltóba.
NO Disc Name
A műsorszám nem tartalmaz lemeznév információt.
NO Group Name
Az ATRAC CD műsorszáma nem tartalmaz
csoportnév információt.
NO ID3 Tag
Az MP3 fájl nem tartalmaz ID3 mező információt.
NO Information
Az ATRAC3, ATRAC3plus vagy WMA fájl nem
tartalmaz szöveges információkat.
NO Magazine
A lemeztárat nem tette bele a CD-váltóba.
t Helyezze a lemeztárat a lemezváltóba.
NO Music
A lemez nem zenei fájlokat tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt ebbe a
készülékbe vagy az MP3 kompatibilis
lemezváltóba.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
NO Track Name
A műsorszám nem tartalmaz műsorszámcím
információt.
Offset
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
Push Reset
A CD-készülék és a CD-, MD-váltó valamilyen hiba
folytán nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
Read
A készülék a lemezen lévő műsorszám és csoport
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Bluetooth funkció
Busy
A Bluetooth művelet nem fejeződött be.
t Fejezze be a címjegyzék adatainak letöltését.
t Állítsa le a pillanatnyi műveletet és várjon egy
rövid ideig.
Connection Complete
A Bluetooth kapcsolat létrejött.
Connection Failed
• Valamilyen probléma miatt a kapcsolat nem jött létre.
• A hibás jelszó miatt a kapcsolat nem jött létre.
• Túllépte a kapcsolódási időkorlátot.
Disconnected
A Bluetooth kapcsolat megszakadt.
Empty
• Nincs adat a „Dialed Calls”, a „Received Calls” vagy
a „Phonebook” listában (CALL menü).
• A gyorshívó gombokat próbálta beállítani, de nincs
egyetlen tárolt kapcsolat sem a címjegyzékben.
Error
Valamilyen probléma miatt a címjegyzék adatait nem
lehetett letölteni.
HF Device is not available
Nem csatlakoztatta a kihangosítót.
Invalid Code
A beírt biztonsági kód érvénytelen.
Memory Full
• A címjegyzék adatainak letöltése közben a készülék
címjegyzék memóriája megtelt.
• A készülék címjegyzék memóriája megtelt.
Not Available
A Bluetooth AUDIO műsorforrást választotta ki, de
egyetlen Bluetooth audioeszközt sem csatlakoztatott.
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 31 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
No Devices Found
• A keresés egyetlen csatlakoztatható eszközt sem
talált.
• Az eszköz nincs regisztrálva a „Handsfree Devices”
vagy az „Audio Devices” listában.
t Vegye fel az eszközt a „Handsfree Devices” vagy
az „Audio Devices” listára.
Security Locked
A biztonsági beállítás aktív.
Turn ON Bluetooth
A Bluetooth funkció ki van kapcsolva.
t Kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
31
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:None
01GB+00COV-EUR.book Page 34 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\MEX-BT5100\02 tocheck1\01GB02CD-
masterpage:None
01GB+00COV-EUR.book Page 35 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 36 Friday, May 9, 2008 4:57 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Terméktámogatási honlap:
http://support.sony-europe.com/
Printed in Czech Republic (EU)
MEX-BT5100
3-276-520-11 (1)
Download PDF

advertising