Sony | XS-F1727 | Sony XS-F1727 Instrucţiuni de utilizare

Boxe cu trei canale
(XS-F1737SE)
Boxe cu două canale
(XS-F1727SE)
Manual de instrucţiuni
XS-F1737SE
XS-F1727SE
© 2010 Sony Corporation
RO
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii sunt valabile numai pentru echipamentele comercializate în ţări în care se aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresele menţionate în
documentele de garanţie sau de service furnizate separat.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice
şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
2
Măsuri de precauţie
• Nu folosiţi un timp îndelungat boxele la un volum care depăşeşte nivelul maxim admis.
• Casetele înregistrate, ceasurile, cardurile de credit cu cod magnetic trebuie menţinute la
distanţă de sistemul de boxe pentru a evita deteriorarea cauzată de magneţii boxelor.
Dacă nu reuşiţi să găsiţi un loc adecvat pentru amplasarea boxelor, consultaţi dealer-ul
de la care aţi cumpărat maşina, sau cel mai apropiat dealer Sony, înainte de montarea
acestora.
Specificaţii
XS-F1737SE
XS-F1727SE
Boxe: Coaxiale cu 3 canale :
Boxe: Coaxiale cu 2 canale :
Woofer 17 cm tip con
Woofer 17 cm tip con
Tip dom, registru mediu,
3,5 cm echilibrat
Tweeter tip dom 3,5 cm echilibrat
Putere maximă pe termen scurt*1 : 190 W*2
Tweeter 0,6 cm tip dom
Putere nominală : 40 W*2
Putere maximă pe termen scurt*1 : 200 W*2
Impedanţă nominală: 4 ohmi
Putere nominală : 40 W*2
Nivelul presiunii sunetului la ieşire :
89 ± 2 dB (1W, 1m)*2
Domeniul efectiv de frecvenţe :
50 - 24.000 Hz*2
Impedanţă nominală : 4 ohmi
Nivelul presiunii sunetului la ieşire :
89 ± 2 dB (1W, 1m)*2
Domeniul efectiv de frecvenţe :
50 - 24.000 Hz*2
Masă : aprox. 530 g fiecare boxă
Accesorii furnizate : piese pentru instalare
Masă : aprox. 590 g fiecare boxă
Accesorii furnizate : piese pentru instalare
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
*1 ”Puterea maximă pe termen scurt” poate fi numită şi ”Vârful de putere”.
*2 Condiţii de testare : IEC 60268-5 (2003-05).
3
Dimensiuni
Unitate de măsură : mm
XS-F1737SE
XS-F1727SE
A
B
C
4
Punct de referinţă
Plan de referinţă
Axa de referinţă
Montarea boxelor
Înainte de montarea boxelor
Este necesară o adâncime de cel puţin 45 mm pentru montarea încastrată. Măsuraţi adâncimea
zonei în care doriţi să instalaţi boxele şi asiguraţi-vă că acestea nu obstrucţionează nicio
componentă a maşinii. Atunci când alegeţi locul de montare a boxelor, luaţi în considerare
următoarele :
• Asiguraţi-vă că nu există niciun obstacol în zona unde urmează să instalaţi boxele, pe uşa
din faţă sau din spate, sau în partea din spate a maşinii.
• Este posibil să existe deja orificiul pentru montare în panoul interior al uşii (din faţă sau din
spate) sau în partea din spate a maşinii unde urmează să instalaţi boxele. În acest caz,
trebuie să modificaţi doar panoul.
• Dacă urmează să instalaţi acest sistem de boxe în panoul interior al uşii (din faţă sau din
spate), asiguraţi-vă că mufele boxelor, cadrul sau magnetul acestora nu vin în contact cu vreo
componentă internă a uşii, cum ar fi mecanismul de ridicare-coborâre a geamului etc.
De asemenea, asiguraţi-vă că grilajul boxelor nu atinge diferite componente interne, cum
ar fi manivela pentru ridicarea-coborârea geamului, mânerul uşii, cotiera, buzunarele uşii,
lămpile sau scaunele etc.
• Dacă urmează să instalaţi acest sistem de boxe în partea din spate a maşinii, asiguraţi-vă că
mufele boxelor, cadrul sau magnetul acestora nu vin în contact direct cu vreo componentă
internă a maşinii, cum ar fi resorturile cu barei de torsiune (pentru închiderea sau deschiderea
portbagajului).
De asemenea, asiguraţi-vă că grilajul boxelor nu atinge componente interne, cum ar fi
centurile de siguranţă, tetierele, indicatoarele luminoase ale frânei de mână, garniturile
interne ale ştergătorului din spate, draperiile sau filtrul de aer etc.
Piese componente
1
2
3
4
5
φ 4 × 30
(x 8)
(× 8)
(× 2)
(× 2)
5
Montarea boxelor în interiorul maşinii
PORTIERA DIN FAŢĂ / DIN SPATE
1 Marcaţi locurile unde urmează să fie cele 4 orificii de fixare şi realizaţi-le; acestea
trebuie să aibă un diametru de 3,2 mm*1.
Unitate de măsură : mm
*1 Atunci când folosiţi 5: φ5 mm
2
Cablu cu dungi negre
3
Amplificator de putere
2
* Cablu alb - Boxă stânga
Cablu gri - Boxă dreapta
6
3
Unitate de măsură : mm
7
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El
trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising