Sony | DSX-A60BT | Sony DSX-A60BT Médiavevő Bluetooth® funkcióval Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
4-468-990-11(1)
IIG7
FM/MW/LW
digitális médialejátszó
Kezelési útmutató
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 19.
oldalon olvashat.
DSX-A60BT
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
HU
DSX-A60 ins.indd 1
2013.09.17. 23:29:05
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
4-468-991-11(1)
Figyelmeztetés
teljesítményerősítő használata nélkül, ha azt a
hátsó hangszórók vezetékéhez csatlakoztatja.
A biztonság érdekében ezt a készüléket
feltétlenül a műszerfalba szerelje be, mert
a készülék hátlapja használat közben
felmelegszik.
Megjegyzések
●● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja. (-A).
●● TA hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja. (-A).
●● 4–8 Ω impedanciájú mélynyomót használjon. Ne
csatlakoztasson hangszórót a másik hátsó hangszóróvezetékhez. (-C).
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú,
negatív földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak
be csavar alá, és ne akadjanak bele mozgó
alkatrészekbe (pl. az ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt
csatlakoztassa a vezetékeket  a készülékhez
és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó
vezetékeket szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt
csatlakoz-tatja, a jármű felhasznált áramkörének
biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a
csatlakoztatott készülékek biztosítékainak
összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a
járműnek, akkor a készüléket közvetlenül az
akkumulátorhoz kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret 
gyárilag lett összeszerelve a készülékkel.
Beszerelés előtt a kioldókulcsok  segítségével
távolítsa el a rögzítőkeretet . A részletekről
olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret
eltávolítása” című részt ().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy
elkerülje az esetleges ujjsérüléseket.
Csatlakoztatási példa Mélynyomó egyszerű csatlakoztatása (-C)
Egyszerűen csatlakoztathat mélynyomót
Ne csatlakoztasson hangszórót ebbe a csatlakozásba.
Csatlakoztatási ábra  A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja
a tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
●● A REM OUT vezérlővezetékében (kék/fehér csíkos) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor.
●● Külön megvásárolható teljesítményerősítő használatakor
csatlakoztassa a REM OUT vezetéket (kék/fehér csíkos)
vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) az AMP
REMOTE IN bemenetére.
●● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy oldalsó szélvédőn, csatlakoztassa
a REM OUT vezérlővezetékét (kék/fehér csíkos) vagy
a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő
antennaerősítő csatlakozóvégződéséhez. A részletekről
érdeklődjön a jármű kereskedőjénél.
●● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
●● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
●● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
●● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
●● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
●● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
I
DSX-A60 ins.indd 3
2013.09.17. 23:29:05
●● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
●● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem
megfelelő, a kijelzőn a „ERROR” (hiba) üzenet
jelenik meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a
hangsugárzók csatlakoztatása megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés
helyét, hogy a készülék ne okozzon zavart a
szokásos vezetési műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen
rezgő vagy magas hőmérsékletű, közvetlen
napfénynek kitett, hőforrásokhoz közeli
környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés
érdekében csakis a mellékelt szerelési
tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
1




×2
Első hangszóró
Hátsó hangszóró
Teljesítményerősítő
Az ábrákon használt (külön megvásárolható) kiegészítő eszközök
II
DSX-A60 ins.indd 4
2013.09.17. 23:29:06
2
A
*
* A hátsó hangsugárzó vezetékeinek előkészítése szükséges.
III
DSX-A60 ins.indd 5
2013.09.17. 23:29:06
3
*2
*1A jármű antennájából
Biztosíték (10 A)

Legnagyobb
áramfelvétel 0,3 A
AMP REM
Kék, fehér csíkos
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra ()” című részt.
IV
DSX-A60 ins.indd 6
2013.09.17. 23:29:06
*1 Ha a jármű antennacsatlakozója nem csatlakoztatható
akkor a gépjármű típusától függően (külön
megvásárolható) adapter használatára lesz szüksége.
2
* RCA csatlakozós vezeték (külön megvásárolható).
3
* Külön megvásárolható adapter szükséges lehet.
*4 Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω × 4
1
2
3
4
Lila
Szürke
+
Jobb hátsó hangszóró
5
−
Jobb hátsó hangszóró
6
+
Jobb első hangszóró
7
−
Jobb első hangszóró
8
Fehér
Zöld
+
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó hangszóró
−
Bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
*4
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
Sárga
Állandó tápfeszültség
5
Kék
Motoros antenna vezérlés
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
Testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as és 6-os állásban nincsenek érintkezők.
V
DSX-A60 ins.indd 7
2013.09.17. 23:29:06
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát
és húzza ki a keretet.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és
a rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd
húzza ki belőle a készüléket.
Beépítési példa Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
●● Szükség esetén hajlítsa befele a körmöket a keretbe 
legalább 2 mm-re, hogy szoros illeszkedést biztosítsanak.
Amennyiben a körmök síkban vannak, vagy kifele hajlanak,
a készülék beszerlése nem lesz biztonságos és a készülék
kieshet (5-1).
●● Hajlítsa kifelé ezeket a biztosító lapokat, ha szükséges
(5-2).
●● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a Kezelési útmutató részben
olvashat.
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő
elteltével önműködően és teljesen kikapcsol, az
akkumulátor lemerülésének megakadályozása
érdekében.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva az  gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az
eredeti biztosítékon feltűntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a biztosíték kiég,
ellenőrizze a tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a készülékben
van. Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket
az OFF gomb nyomvatartásával. Nyomja meg a
gombot, és húzza ki önmaga felé.
Biztosíték
(10 A)
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon
található  nyílást a készüléken található
tengelyhez , majd nyomja be kattanásig.
VI
DSX-A60 ins.indd 8
2013.09.17. 23:29:06
4
1


2

A kampók befelé nézzenek




VII
DSX-A60 ins.indd 9
2013.09.17. 23:29:06
5
1
182 mm
53 mm
Körmök

2
Biztosító
lapok
VIII
DSX-A60 ins.indd 10
2013.09.17. 23:29:06
3
Műszerfal


6
A
OFF
IX
DSX-A60 ins.indd 11
2013.09.17. 23:29:06
B

Tápfeszültség csatlakoztatási ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási
ábráját, hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A három alaptípust az alábbi ábrák mutatják
be (-1, -2, -3). Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése vagy problémája adódna, melyre nem talál
választ ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű forgalmazójával.
Külső tápfeszültség csatlakozó
X
DSX-A60 ins.indd 12
2013.09.17. 23:29:06
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
Folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
Sárga
Sárga
XI
DSX-A60 ins.indd 13
2013.09.17. 23:29:06
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
A biztonság érdekében ezt a készüléket
feltétlenül
a műszerfalba szerelje be. A beszerelés és a
csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
Made in Thailand
A működési feszültséget és más adatokat jelző
azonosító tábla a készülék alján található.
A Sony Corporation tanúsítja, hogy a DSXA60BT készülék megfelel az 1999/5/EC számú
direktíva általános követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak.
A részleteket lásd az alábbi honlapon:
http://www.compliance.sony.de/.
Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó
országok vásárlóinak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. Az
EU termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez
mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés egy
vegyjellel együtt van feltűntetve. A higany (Hg)
vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltűntetve,
ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy
0,004% ólomot tartalmaz. Az elemek
hulladékként való elhelyezésének szakszerű
módjáról történő gondoskodás segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek
esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt állandó tápfeszültség
szükséges a beépített elemekből, az elemek
eltávolításához szakember szükséges. Az
elemek szakszerű hulladékkezelése
érdekében a készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon
szakaszát, mely az elemek szakszerű
eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a
használt elemek számára kijelölt
2HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\020INT.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az
elemek újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzések a lítium elemmel
kapcsolatban
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz vagy
egyéb hatásának.
Figyelem: ha a jármű gyújtáskapcsolóján
nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (19. oldal).
Kikapcsolás után a készülék önműködően és
teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő letelik.
Ezzel az akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto
Off funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával
történő leállítása után tartsa nyomva az OFF
gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.
Megjegyzések a BLUETOOTH
funkcióról
Figyelem!
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A
KÉSZÜLÉK, ILLETVE AZ AHHOZ TARTOZÓ
HARDVER ÉS/VAGY A SZOFTVER
HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ
SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ÉS AZ
AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEKÉRT, PROFITVESZTESÉGÉRT,
BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT,
LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS IDŐVESZTESÉGÉRT.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Biztonságos és hatékony használat
E készülék olyan megváltoztatása vagy
átalakítása, melyet a Sony kifejezetten nem
engedélyez, érvénytelenítheti a készülék
használatának jogosságát.
A készülék használatba vétele előtt kérjük,
ellenőrizze, vannak-e olyan helyi előírások,
melyek a Bluetooth-eszközök használatával
kapcsolatban további korlátozásokat vagy
engedélyezéseket tartalmaznak.
Vezetés
Ellenőrizze a készülék használatának helyén a
mobiltelefon és a kihangosító használatára
vonatkozó rendeleteket.
Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét.
Ha a forgalmi viszonyok megkívánják,
híváskezdeményezés és -fogadás előtt
húzódjon az út szélére vagy parkoljon le.
Csatlakoztatás külső készülékekhez
Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna,
olvassa el annak kezelési útmutatóját a
3HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
részletes biztonsági előírásokkal
kapcsolatban.
szolgáltatások és/vagy telefon funkciók
használata közben nem használható.
Kérjük, tájékozódjon mobilszolgáltatójánál.
Rádiófrekvenciás hatás
A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a
jármű nem megfelelően beszerelt vagy nem
kellőképpen árnyékolt elektronikus
rendszereiben, pl. az elektronikus
befecskendező rendszerben, az elektronikus
fékrendszerben, az elektronikus sebességtartó
automatikában vagy a légzsákrendszerben. Az
eszköz beszerelésére vagy szervizelésére
vonatkozóan kérjük, konzultáljon a jármű
gyártójával vagy annak márkakereskedőjével.
A szakszerűtlen beszerelés vagy szervizelés
veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a
készülékre vonatkozó garanciát.
Érdeklődjön a jármű gyártójánál, hogy a
mobiltelefon járműben történő használata nem
befolyásolja-e a jármű elektronikus
rendszerének működését.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműbe
szerelt összes vezeték nélküli eszköz
elhelyezése és működése megfelelő-e.
Segélyhívás
Ez a Bluetooth jármű kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus eszköz rádiójeleket,
celluláris és vonalas hálózatokat illetve
felhasználói funkciókat alkalmaz, így a
megfelelő minőségű kapcsolat nem
garantálható minden körülmények között.
Éppen ezért a létfontosságú kommunikációhoz
(pl. segélyhíváshoz) nem szabad kizárólag az
elektronikus eszközökre hagyatkozni.
Ne feledje, hogy a hívások fogadása és
kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a
kihangosító és a hozzá kapcsolódó
elektronikus eszköz be van kapcsolva, és a
megfelelő vételi térerő biztosított.
A segélyhívás nem minden mobilhálózati
területen elérhető, illetve bizonyos hálózati
4HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Tartalomjegyzék
Részegységek és kezelőszervek . . . . . . . . . .6
Kezdeti lépések
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
BLUETOOTH eszköz előkészítése. . . . . . . . .8
iPod/USB eszköz csatlakoztatása . . . . . . . .10
Más audioeszköz csatlakoztatása . . . . . . . .10
A rádió hallgatása
A rádió hallgatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A rádiós adatrendszer (RDS) használata . . .12
Beállítás
A bemutató funkció kikapcsolása . . . . . . . .
Alapbeállítás műveletek . . . . . . . . . . . . . . .
Általános beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT INIT (BLUETOOTH alapbeállítás) . .
Hangbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ3 PRST (EQ3 alapbeállítás) . . . . . . .
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH . . . . . .
BLUETOOTH beállítás . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
19
20
20
20
20
21
Egyéb információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
24
24
26
Lejátszás
Lejátszás iPod/USB eszközről . . . . . . . . . . .13
Lejátszás BLUETOOTH eszközről . . . . . . . .14
Műsorszámok keresése és lejátszása . . . . .15
Kihangosítás
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Hívásindítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Hívás közben használható funkciók . . . . . . .18
5HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Részegységek és kezelőszervek
Fejegység
A 2/ALBUM  gombon tapintópont található.

(keresés) gomb (15. oldal)
Belépés a keresés üzemmódba lejátszás
közben.
 SOURCE gomb
A készülék bekapcsolása.
Műsorforrás kiválasztása.
-OFF
A kikapcsoláshoz tartsa nyomva 1
másodpercig.
A készülék és a kijelző kikapcsolásához
tartsa nyomva 2 másodpercig.
Ha a készülék kikapcsol és a kijelző
elsötétül, akkor a távvezérlővel nem tudja
azt vezérelni.
 Vezérlőtárcsa
Forgatással állítsa be a hangerőt.
ENTER gomb
Belépés a kiválasztott menüpontba.
SELECT gomb
Belépés a hangbeállításba.
Tartsa nyomva az általános beállítási
menü megjelenítéséhez.
(kihangosítás) gomb
Hívás fogadásához, indításához.
 CALL gomb
Belépés a hívás menübe.
A Bluetooth jel kapcsolásához tartsa
nyomva 2 másodpercig.
 Kijelző
6HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM

(vissza) gomb
Visszatérés az előző kijelzéshez
Az RM-X231 távvezérlő
MODE gomb(11., 14., 18. oldal)

(előlap leválasztó) gomb
 SEEK +/– gomb
Rádióállomások önműködő keresése. Kézi
állomáskereséshez tartsa nyomva.
/ (előző/következő) gomb, /
 (hátratekerés/előretekerés) gomb
 Távvezérlés érzékelő
 AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési információk) gomb
Az AF és a TA funkciók működtetése RDS
vétel esetén.
-PTY (műsortípus) gomb
Tartsa nyomva a kívánt PTY
kiválasztásához RDS vétel esetén.
 Számgombok
Tárolt rádióállomások behívása.
Rádióállomások tárolásához tartsa
nyomva.
Tárolt telefonszám hívása. Telefonszámok
tárolásához tartsa nyomva.
A VOL (hangerő) + gombon tapintható pont
található.
Használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot.
ALBUM / gomb
Album kihagyása az audioeszközről.
Tartsa nyomva albumok többszöri
kihagyásához.
PAUSE gomb
SHUF (véletlen)
MIC (18. oldal)
 DSPL (kijelző) gomb
Kijelzések váltásához.
-SCRL (görgetés) gomb
Tartsa nyomva a kijelzett elemek
görgetéséhez.
 USB bemenet
 AUX input aljzat
  ()/ () gombok
 VOL (hangerő) +/– gomb
 SOUND gomb
A SOUND menü közvetlen megnyitása.
-MENU gomb
Tartsa nyomva az általános beállítások
menü eléréséhez.
  (+)/ (–) gombok
7HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Kezdeti lépések
Az előlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
1
2
Az óra beállítása
1
Tartsa nyomva a SELECT gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
2
Tartsa nyomva az OFF  gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a [CLOCK-ADJ] beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A készülék kikapcsol.
Az órakijelzés villogni kezd.
Nyomja meg a
 gombot, majd
vegye le az előlapot önmaga felé
húzva.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be az óra és a perc értéket.
Beírási állás mozgatásához használja a
SEEK +/– gombot.
4
A perc beállítása után nyomja meg a
SELECT gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni
kezd.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF pozíció), de nem távolította el az
előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható, ha
a készülék saját erősítőjét használja. Nyomja
meg az (OFF) gombot.
Az előlap visszahelyezése
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a DSPL
gombot.
Bluetooth eszköz
előkészítése
Zenét hallgathat, kéz használata nélkül
telefonálhat egy megfelelő Bluetooth eszköz
csatlakoztatása esetén. A kapcsolódással
részleteivel kapcsolatban olvassa el az eszköz
kezelési útmutatóját.
A csatlakoztatás előtt halkítsa le a készülék
hangerejét, ellenkező esetben nagy hangerejű
hang halladszódhat.
8HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
masterpage: Right
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
010COV.book Page 9 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Párosítás és kapcsolódás
Bluetooth eszközzel
Ha egy külső Bluetooth eszközt (mobiltelefont,
audioeszközt stb.) először kíván csatlakoztatni
ehhez a készülékhez, első lépésként
kölcsönösen fel kell ismertetni egymással a két
készüléket (ezt nevezik „párosításnak”). A
párosítási műveletet csak egyszer kell
végrehajtani, ezt követően a két készülék a
későbbiekben már önműködően felismeri
egymást.
5
Ha a csatlakoztatandó Bluetooth
eszköz egy jelszó* beírását kéri, írja
be a [0000] számsort.
* A jelszó kifejezés előfordulhat „passkey”, „PIN
code”, „PIN number” vagy „Password” stb.
formában is.
Adja meg jelszót
1
Helyezze a készülék 1 m-es körzetén
belülre a Bluetooth eszközt.
2
Nyomja meg a CALL gombot, a
vezérlőtárcsát forgassa a [PAIRING]
állásba, majd nyomja meg.
[0000]
A párosítást követően a
A
villog.
A készülék párosítási üzemmódba
kapcsol.
3
Indítsa el a párosítást a Bluetooth
eszközön, hogy felismerje ezt a
készüléket.
4
Válassza ki a [Sony Automotive]-t a
Bluetooth eszközk képernyőjén.
Amennyiben a [Sony Automotive] nem
jelenik meg, ismételje meg a lépéseket a 2.
ponttól.
6
világít.
Válassza ki ezt az készüléket a
Bluetooth eszközön a Bluetooth
kapcsolat létrehozásához.
A
vagy a
létrejöttekor.
jelenik meg a kapcsolat
Megjegyzés
A Bluetooth-eszköz csatlakoztatásakor a készülék
nem érzékelhető másik eszközről. Az érzékelés
engedélyezéséhez válassza le a jelenlegi
csatlakozást és keresse a készüléket a másik
eszközről.
A párosítás törlése
Hajtsa végre a 2-es lépést a párosítási mód
törléséhez, ha ez a készülék és a Bluetooth
már párosítva lett.
9HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Csatlakozás regisztrált
Bluetooth eszközökhöz
Párosított eszköz használatához kapcsolódnia
kell az eszközhöz. Bizonyos párosított
eszközök önműködően kapcsolódnak.
Nyomja meg a
(kihangosítás) gombot a
mobiltelefonhoz vagy a PAUSE gombot az
audioeszközhöz történő csatlakozáshoz.
Megjegyzés
Bluetooth audió lejátszása közben nem tud ezzel a
készülékkel egy mobiltelefonhoz csatlakozni.
Csatlakozzon a mobiltelefonnal ehhez a készülékhez
inkább.
Hasznos tanács
1
Nyomja meg a CALL gombot, és
forgassa a vezérlőtárcsát a [BT
SIGNL] kiválasztásához, majd nyomja
meg.
Ellenőrizze, hogy a
Bekapcsolt Bluetooth jel esetén: a gyújtás
bekapcsolásakor ez a készülék önműködően újra
csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott
mobiltelefonhoz.
világít-e.
2
Indítsa el a Bluetooth funkciót a
Bluetooth eszközön.
Csatlakoztatás iPod/
USB eszközhöz
3
Használja a Bluetooth eszközt ehhez
a készülékhez történő
csatlakozáshoz.
1
2
A
vagy a
világít.
A kijelző ikonjai:
Világít, ha mobiltelefon csatlakozik a
készülékhez.
Világít, ha audioeszköz csatlakozik a
készülékhez.
Halkítsa le ezt a készüléket.
Csatlakoztassa az iPod/USB eszközt
ehhez a készülékhez.
iPod/iPhone csatlakoztatásához használja
az iPod USB (külön megvásárolható)
csatlakozóvezetékét iPod használata
esetén.
iPhone csatlakoztatása esetén
Csatlakozás a legutóbb csatlakoztatott
audioeszközhöz
Indítsa el a Bluetooth funkciót a Bluetooth
eszközön.
Nyomja meg a SOURCE gombot.
Válassza ki a [BT PHONE] vagy [BT AUDIO]
lehetőséget.
10HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Más audioeszköz
csatlakoztatása
1
Kapcsolja ki a hordozható
audioeszközt.
2
3
Halkítsa le ezt a készüléket.
Csatlakoztassa a hordozható
audioeszközt a készülék AUX
(sztereó minijack) aljzatához a
csatlakozóvezetékkel (külön
megvásárolható).*
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket
használjon.
A rádió hallgatása
A rádió hallgatása
A rádió hallgatásához nyomja meg a SOURCE
gombot a [TUNER] kiválasztásához.
Állomások önműködő tárolása
(BTM)
1
Nyomja meg a MODE gombot a
hullámsáv váltásához.
2
Tartsa nyomva a SELECT (FM1, FM2,
FM3, MW vagy LW) gombot.
A beállítómenü megjelenik.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a [BTM], majd nyomja
meg.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a számgombokon.
4
Nyomja meg a SOURCE gombot az
[AUX] kiválasztásához.
A csatlakoztatott eszköz
hangerőszintjének beállítása a más
források hangerejéhez
Játsszon le a hordozható audioeszközről
közepes hangerővel műsor, majd állítsa be a
hangerőt ezen a készüléken.
Nyomja meg a SELECT gombot, és forgassa a
vezérlőtárcsát az [AUX VOL] kiválasztásához
(20. oldal).
Kézi hangolás
1
Nyomja meg a MODE gombot a
hullámsáv váltásához (FM1, FM2,
FM3, MW vagy LW).
2
Hangoljon be egy állomást.
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a SEEK +/– gombot a
kívánt frekvenciaérték megközelítéséhez
majd nyomja meg a SEEK +/– gombot
többször a finomhangoláshoz.
11HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Önműködő hangolás
Nyomja meg a SEEK +/– gombot.
A keresés megáll, amikor a készülék
megtalál egy állomást. Ismételje ezt az
eljárást a kívánt rádióállomás vételéig.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva az egyik
számgombot (1-6), amíg a [MEM]
jelzés megjelenik a készülék
kijelzőjén.
1
Nyomja meg az AF/TA gombot az
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] vagy
[AF/TA-OFF] kiválasztásához.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nemRDS állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
Rendkívüli közlemények vétele
A tárolt rádióállomások
kiválasztása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot,
majd nyomja meg a megfelelő
számgombot (1-6).
A rádiós adatrendszer
(RDS) használata
Az AF (alternatív frekvenciák)
és TA (közlekedési hírek)
beállítása
Az AF funkció folyamatosan behangolja a
legerősebb jellel rendelkező állomást, a TA
pedig a fogható közlekedési hírekre vagy
közlekedési műsorokra (TP) hangol.
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény
beolvasása történik.
Hangerőbeállítás rendkívüli közlemények
hallgatása közben
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában,
és legközelebb a közlekedési információ
azonos hangerővel lesz hallható, függetlenül
az éppen beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása
(REGIONAL)
Ha az AF és REGIONAL funkció be van
kapcsolva: a gyári beállítás szerint a készülék
nem kapcsol át egy másik, jobb minőségben
fogható regionális műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a [REG-OFF] beállítást
FM vétel közben (20. oldal).
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány
további országban nem használható.
12HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
A műsortípus (PTY)
kiválasztása
Az állomások között műsortípus szerinti
kereséshez és kijelzéshez.
1
FM műsor hallgatása közben tartsa
nyomva az PTY gombot.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt műsortípust, majd
nyomja meg a gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt, klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás), FINANCE
(pénzügyi hírek), CHILDREN (gyermekműsor),
SOCIAL A (társadalmi ügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (telefonos műsor),
TRAVEL (utazás), LEISURE (szórakozás),
JAZZ (dzsessz), COUNTRY (country zene),
NATION M (nemzeti zene), OLDIES (régi
slágerek), FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentumműsor)
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (19. oldal).
Lejátszás
Lejátszás iPod/USB
eszközről
Ebben a Kezelési Útmutatóban az „iPod”
kifejezést átalánosságban használjuk az iPod
funkciókra iPod és iPhone esetében,
amennyiben a szöveg vagy az ábra másként
nem jelzi.
Az iPod készülékek kompatibilitásával
kapcsolatban lásd a „Az iPodról” szakaszt (22.
oldal) vagy látogassa meg a hátoldalon jelzett
támogatási honlapot.
MSC (háttértár) és MTP (média átviteli
protokoll) típusú, az USB-szabvánnyal
kompatibilis USB-eszközök (pl.: USB
memóriakártya, digitális médialejátszó,
Android™ telefon) használhatók.
A digitális médialejátszótól vagy Android
telefontól függően az USB csatlakozás
módjának MSC értékre történő beállítása
szükséges lehet.
Megjegyzések
 Az USB eszközének kompatibilitásával
kapcsolatban látogassa meg a hátlapon jelzett
támogatási honlapot.
 A következő MP3/WMA fájlok lejátszása nem
támogatott.
 tömörítettlen fájlok
 jogvédett fájlok
 DRM (Digital Rights Management) fájlok
 Többcsatornás hangfájlok
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
13HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
1
2
Csatlakoztasson egy iPod/USB
eszközt az USB bemenetre (10.
oldal).
Kilépés az utasvezérlésből
Tartsa nyomva a MODE gombot, amíg az
[AUDIO] kijelzés el nem tűnik.
A lejátszás megkezdődik.
Ha a készülék már csatlakoztatva van, a
lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a
SOURCE gombot az [USB]
kiválasztásához.
Lejátszás Bluetooth
eszközről
Állítsa be ennek a készüléknek a
hangerejét.
Lejátszhatja műsorszámait egy olyan
Bluetooth eszközről, amely támogatja az A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) profilt.
A lejátszás megállításához
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
Az eszköz eltávolítása
Állítsa le a lejátszást, majd távolítsa el az
eszközt.
1
Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot
ezzel a készülékkel (9. oldal).
Figyelmeztetés az iPhone-nal
kapcsolatban
2
Nyomja meg a SOURCE gombot a
[BT AUDIO] kiválasztásához.
3
Kezdje meg a lejátszást a
csatlakoztatott eszközön.
4
Állítsa be a hangerőt ezen a
készüléken.
5
Nyomja meg a PAUSE gombot a
lejátszás megkezdéséhez.
iPhone készülék USB-n keresztül történő
csatlakoztatása esetén a telefonhívás
hangerejének a beállítása az iPhone által
történik, nem e készülék által. Ne hangosítsa
fel a készülék hangerejét hívás közben,
különben a hirtelen nagy hangerejű hang
halladszódhat a hívás befejezésekor.
iPod közvetlen vezérlése
(Utazvezérlés)
Tartsa nyomva a MODE gombot lejátszás
közben az [IPOD] megjelenítéséhez az iPod
közvetlen utasvezérlésének
engedélyezéséhez.
Megjegyezzük, hogy a hangerőt csak ezzel a
készülékkel tudja beállítani.
Megjegyzések
 Az audioeszköztől függően bizonyos információk,
pl. cím, műsorszám sorszáma/ideje, és a lejátszási
állapot nem jelenik meg ezen a készüléken.
 Az audioeszközön nem szakad meg a lejátszás,
amikor ezen a készüléken más műsorforrásra vált.
A Bluetooth eszköz hangerőszintjének
beállítása a más források hangerejéhez
14HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
masterpage: Right
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
010COV.book Page 15 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Játsszon le a Bluetooth audioeszközről
közepes hangerővel műsor, majd állítsa be a
megszokott hangerőt ezen a készüléken.
Nyomja meg a SELECT gombot, és forgassa a
vezérlőtárcsát az [BTA VOL] kiválasztásához
(20. oldal).
Műsorszámok
keresése és lejátszása
A kiválasztott lejátszási módtól függően a
lejátszás megindulása időt vehet igénybe.
A kiválasztott műsorforrástól függően a
lehetséges lejátszási módok változóak
lehetnek.
Keresés cím alapján (QuickBrowZer™)
1
Ismételt lejátszás és véletlen
lejátszás
a műsorszám-lista megjelenésekor nyomja
meg a
(vissza) többször a kívánt
keresési kategória megjelenítéséhez.
Ismételt lejátszás:
1
Lejátszás közben tartsa nyomva a
SELECT gombot.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a [REPEAT] lehetőséget, majd
nyomja meg a gombot.
3
A vezérlőtárcsa forgatásával válasza
ki az kívánt lehetőséget, majd nyomja
meg a gombot.
4
* Lejátszás közben nyomja meg a
(keresés)
gombot legalább 2 másodperc ideig a
kategória lista elejéhez történő azonnali
visszatéréshez.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válasza
ki az kívánt keresési kategóriát, majd
nyomja meg a gombot a
megerősítéshez.
3
Ismételje meg a 2. lépést a kívánt
műsorszám megkereséséhez.
A lejátszás megkezdődik.
Nyomja meg a
(vissza) gombot az
előző kijelzéshez történő
visszatéréshez.
Véletlen lejátszás:
1
USB lejátszása közben, nyomja meg
a
(keresés) gombot* a keresési
kategóriák megjelenítéséhez.
Lejátszás közben tartsa nyomva a
SHUF gombot a kívánt lejátszási mód
kiválasztásához.
Kilépés a Quick-BrowZer módból
Nyomja meg a
(keresés) gombot.
Keresés ugrásokkal
(Léptetés)
1
2
Nyomja meg a
(keresés) gombot.
Nyomja meg a SEEK + gombot.
15HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
masterpage: Left
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
010COV.book Page 16 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
3
A vezérlőtárcsa forgatásával válasza
ki az kívánt lehetőséget.
A lista a teljes listaelem-szám 10%-os
lépéseiben lépked.
4
Híváselutasítás
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
Hívás befejezése
Nyomja meg a
(kihangosítás) gombot újra.
Tartsa nyomva az ENTER gombot a
Quick-BrowZer módba való
visszatéréshez.
A kiválasztott elem megjelenik.
5
A vezérlőtárcsa forgatásával válasza
ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja
meg a gombot.
A lejátszás megkezdődik.
Kihangosítás
Mobiltelefon használatához csatlakoztassa azt
ehhez a készülékhez. A részletekkel
kapcsolatban lásd a „Bluetooth eszköz
előkészítése” (8. oldal).
Hívásfogadás
1
Nyomja meg a
(kihangosítás)
gombot, ha hívás érkezik
csengőhanggal.
A hívás megkezdődik.
Megjegyzés
A csengőhang és a hívó hangja csak az első
hangszórókból hallható.
Hívásindítás
Kezdeményezhet hívásokat a telefonkönyv
vagy hívástörténet alapján, amennyiben a
támogatott PBAP (Phone Book Access Profile)
profil csatlakoztatva van.
Híváskezdeményezés a
telefonkönyv alapján
1
Nyomja meg a CALL gombot és
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
[PH BOOK] megjelenik, majd nyomja
meg a gombot.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válasszon ki egy kezdőbetűt a
kezdőbetű listából, majd nyomja meg
a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válasszon ki egy nevet a névlistából,
majd nyomja meg a gombot.
4
A hangerőszabályzó forgatásával
válasszon ki egy számot a
számlistából, majd nyomja meg a
gombot.
A telefonhívás megkezdődik.
16HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Híváskezdeményezés a
hívástörténet alapján
Híváskezdeményezés
újrahívással
1
1
Nyomja meg a CALL gombot és
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
[RECENT] megjelenik, majd nyomja
meg a gombot.
Megjelenik a hívástörténet lista.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt nevet vagy
telefonszámot a hívástörténet listából,
majd nyomja meg a gombot.
A hívás megkezdődik.
A hívás megkezdődik.
Gyorshívás tárolása
A telefonkönyvben lévő kapcsolatokból 6
tárolható a gyorshívás memóriában.
1
Híváskezdeményezés
telefonszám megadásával
1
2
Nyomja meg a CALL gombot és
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
[DIAL NUM] megjelenik, majd nyomja
meg a gombot.
Nyomja meg a CALL gombot és
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
[REDIAL] megjelenik, majd nyomja
meg a gombot.
Válasszon egy telefonszámot, amit
tárolni kíván a gyorshívás
memóriában a telefonkönyvből vagy a
hívástörténetből* vagy a telefonszám
közvetlen bevitelével.
A telefonszám megjelenik a készülék
kijelzőjén.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a telefonszámot, a végén
válassza a [ ] (szóköz) karaktert, majd
nyomja meg a
(kihangosítás)
gombot.*
Tartson nyomva egy számgombot (16) a memóriahely szám
kiválasztásához a [MEM]
megjelenéséig.
A kapcsolat tárolásra kerül a kiválasztott
memóriahelyen.
A hívás megkezdődik.
* A beírási állás mozgatásához használja a
SEEK +/– gombot.
Megjegyzés
A kijelzőn a [_] jelenik meg a [#] helyett.
Híváskezdeményezés
gyorshívással
1
Nyomja meg a CALL gombot.
17HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
2
3
Nyomjon meg egy számgombot (1-6)
a felhívni kívánt kapcsolat
kiválasztásához.
Nyomja meg a
gombot.
(kihangosítás)
A hívás megkezdődik.
Hanghívás
A csatlakoztatott mobiltelefon hanghívás
funkciójának használatával a mobiltelefonban
tárolt kulcsszó kimondásával hívást
kezdeményezhet, amennyiben a telefon
támogatja a funkciót.
1
2
Nyomja meg a CALL gombot és
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
[VO DIAL] megjelenik, majd nyomja
meg a gombot.
Mondja ki a mobiltelefonban tárolt
kulcsszót.
A készülék felismeri a hangját, és
kezdeményezi a hívást.
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a
hangerőt hívás közben.
A beszélő hangerejének beállítása:
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a
hangerőt hívás közben.
A hangerő beállítása a másik fél számára
(mikrofon erősítés beállítása)
Nyomja meg a MIC gombot.
AA beállítható hangerőszintek: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Visszhang és zaj csökkentése
(Viszhangcsökkentés/Zajszűrés mód)
Tartsa nyomva a MIC gombot.
Beállítható: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Hívásátadás
Átválthat a kihangosítás (ez a készülék) és a
mobiltelefon között. Nyomja meg a MODE
gombot vagy használja a mobiltelefont.
Megjegyzés
Lehetnek olyan mobiltelefonok, melyeknél a
kapcsolódás megszakad, amikor a hívásátadást
megkísérli.
Hívás közbeni
műveletek
A csengőhang és a beszélő
hangerejének beállítása
Beállíthatja a csengőhang és a beszélő
hangerejét.
A csengőhang hangerejének beállítása:
18HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
masterpage: Right
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
010COV.book Page 19 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
1
Nyomja meg a SELECT gombot a
hangbeállításhoz, tartsa nyomva a
SELECT gombot az általános
beállításokhoz, vagy nyomja meg a
CALL gombot a Bluetooth
beállításhoz.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válasza
ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja
meg a gombot.
3
A vezérlőtárcsa forgatásával válasza
ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Beállítás
A bemutató funkció
kikapcsolása
Kikapcsolhatja a demó képernyő lejátszását,
amely a készülék kikapcsolt állapotában
jelenik meg.
1
Tartsa nyomva a SELECT gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
2
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a [DEMO] beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
Nyomja meg a
(vissza) gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a [DEMO-OFF] beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A beállítás megtörtént.
4
Visszatérés az előző menüre
Nyomja meg a
(vissza) gombot.
A képernyő visszatér a normál rádióvételi,
lejátszási képernyőre.
Általános beállítások
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (8. oldal)
CT (pontos idő)
A CT funkció bekapcsolása: [ON], [OFF].
BEEP
A hangjelzés bekapcsolása: [ON], [OFF].
Alapbeállítás
műveletek
CAUT ALM (Figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzés bekapcsolása:
[ON], [OFF] (8. oldal). (Csak kikapcsolt
állapotban elérhető.)
Beállíthatja az egyes menü lehetőségeket a
lenti lépések szerint.
A következő menü lehetőségek a kiválasztott
műsorforrástól és a beállításoktól függenek.
AUX-A (AUX audió)
Az AUX forrás megjelenítése: [ON], [OFF].
(Csak kikapcsolt állapotban elérhető.)
19HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
AUTO OFF
Kikapcsolt állapotban a készüléket a
beállított idő letelte után önműködően
áramtalanítja.: [NO], [30S] (30 másodperc),
[30M] (30 perc), [60M] (60 perc).
DEMO (bemutató)
A bemutató bekapcsolása: [ON], [OFF].
DIMMER
A kijelző fényerejének módosítása: [ON],
[OFF].
AUTO SCR (önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése:
[ON], [OFF].
REPEAT (15. oldal)
REGIONAL
A vétel korlátozása egy adott területre:
[ON], [OFF]. (Csak FM vétel esetén.)
LOUDNESS (dinamikus loudness)
A mély- és magas hangok kiemelése
alacsony hangerőszint mellett: [ON], [OFF].
BTM (11. oldal)
BT INIT (Bluetooth alaphelyzet)
Minden Bluetooth beállítást alaphelyzetbe
állít (párosítási információk, gyorsgombok,
eszközinformáció stb.).
A készülék megsemmisítésekor hajtsa
végre. (Csak kikapcsolt állapotban
elérhető.)
Hangbeállítás
EQ3 PRST (EQ3 preset)
A 7 lehetséges ekvalizer görbéből kiválaszt
egyet vagy kikapcsolás: [XPLOD], [VOCAL],
[EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY],
[CUSTOM], [OFF].
Az ekvalizer beállítás minden műsorforrásra
külön elmenthető.
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH
Az EQ3 [CUSTOM] beállítását menti el.
Egyedi ekvalizer görbét menthet el.
A hangerőszintek 1 dB-es lépésekben
állíthatók be -10 dB és +10 dB között..
BALANCE
A bal-jobb hangerőegyensúly beállítása:
[RIGHT-15 (R15)] (jobb) – [CENTER (0)] –
[LEFT-15 (L15)] (bal).
FADER
Az első és hátsó hangsugárzók közötti
hangerőkülönbség beállítása: [FRONT-15
(F15)] (első) – [CENTER (0)] (közép) –
[REAR-15 (R15)] (hátsó).
AUX VOL (AUX hangerőszint)
A külső műsorforrások hangerejének
beállítása:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ezzel a beállítással nem szükséges az
egyes források közötti hangerőkülönbség
beállítása.
BTA VOL (Bluetooth hangerőszint)
A csatlakoztatott Bluetooth eszközök
hangerejének beállítása: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
Ezzel a beállítással nem szükséges az
egyes források közötti hangerőkülönbség
beállítása.
20HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
masterpage: Right
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
010COV.book Page 21 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Bluetooth beállítás
PAIRING (9. oldal)
Egyéb információk
Óvintézkedések
PH BOOK (telefonkönyv) (17. oldal)
REDIAL (17. oldal)
RECENT (legutóbbi hívások) (17. oldal)
VO DIAL (hanghívás) (18. oldal)
DIAL NUM (hívás szám megadásával) (17.
oldal)
RINGTONE
Beállíthatja, hogy a ez a készülék vagy a
csatlakoztatott mobiltelefon játssza le a
csengőhangot. [1] (ez a készülék), [2]
(mobiltelefon).
AUTO ANS (önműködő hívásfogadás)
A bejövő hívások önműködő fogadásának
beállítása: [OFF], [1] (kb. 3 mp.), [2] (kb. 10
mp.).
BT SIGNL (Bluetooth jel) (9. oldal)
A Bluetooth funkciót kapcsolja be: [ON],
[OFF].
 Hagyja lehűlni a készüléket a bekapcsolás
előtt, ha a jármű tűző napon parkolt.
 Ne hagyja az előlapot vagy az audioeszközt
a jármű belsejében, mert a közvetlen
napsütés miatt bekövetkező magas
hőmérséklettől meghibásodhat.
 A motoros antenna önműködően kitolódik.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ne öntsön folyadékot a készülékbe.
Az MP3, WMA fájlok lejátszási
sorrendje
MP3/WMA
Mappa (album)
MP3/WMA filok
(műsorszám)
21HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Az iPodról
 A következő iPod modellek
csatlakoztathatók. A csatlakoztatás előtt
frissítse az iPod eszköz szoftverét az
elérhető legújabbra.
Made for
 iPod touch (5. generáció)
 iPod touch (4. generáció)
 iPod touch (3. generáció)
 iPod touch (2. generáció)
 iPod classic
 iPod nano (7. generáció)
 iPod nano (6. generáció)
 iPod nano (5. generáció)
 iPod nano (4. generáció)
 iPod nano (3. generáció)
 iPod nano (2. generáció)
 iPod nano (1. generáció)*
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
* Az utasvezérlés nem elérhető az iPod nano (1.
generáció esetén).
Néhány szó a Bluetooth
funkcióról
Mi is az a Bluetooth technológia?
 A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték
nélküli technológia, mely drótnélküli
adatátvitelt tesz lehetővé digitális eszközök,
pl. mobiltelefon és kihangosító (headset)
között. A Bluetooth vezeték nélküli
technológia működési tartománya kb. 10
méter. Általában két eszköz
összekapcsolására használják, de vannak
olyan készülékek, melyek egyszerre több
eszköz csatlakoztatását is lehetővé teszik.
 Vezetékes összeköttetésre nincs szükség,
mert a Bluetooth vezeték nélküli technológia,
ráadásul az eszközöknek nem szükséges
egymással szemben lenniük, mint pl. az
infravörös kapcsolatnál. Így a kívánt
Bluetooth eszközt elhelyezheti pl. a
táskájában, a zsebében stb.
 A Bluetooth technológia egyben nemzetközi
szabvány is, melyet világszerte vállalatok
milliói támogatnak és alkalmaznak.
A Bluetooth kommunikációról
 A „Made for iPod”, illetve „Made for iPhone”
felirat azt jelzi, hogy az adott elektronikai
kiegészítő tervezésénél kimondottan az
iPod, illetve iPhone készülékekhez való
csatlakoztathatóságot tartották szem előtt,
és a fejlesztő tanúsítja az Apple
teljesítményszabványoknak való
megfelelést. Ezzel együtt az Apple nem
vállal felelősséget az ilyen jelölésű
gyártmányok működéséért vagy a
biztonsági, illetve jogszabályoknak való
megfeleléséért. Nem zárható ki, hogy az
ilyen kiegészítők használata az iPod
készülékekkel befolyásolja azok vezeték
nélküli működését.
 A Bluetooth vezeték nélküli technológia
működési tartománya kb. 10 méter. A
legtávolabbi kommunikációs tartomány az
akadályoktól (személyek, fémek, falak stb.)
és az elektromágneses környezettől függően
változhat.
 Az alábbi körülmények befolyásolhatják a
Bluetooth adatátvitel érzékenységét
 Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz
között akadály – pl. személy, fémtárgy
vagy fal – van.
 E készülék közelében 2,4 GHz-en
kommunikáló eszköz, pl. vezeték nélküli
LAN eszköz, vezeték nélküli telefon vagy
mikrohullámú sütő működik.
22HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
 Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli LAN technológia (IEEE802.11b/g)
azonos frekvenciát alkalmaznak,
mikrohullámú inter-ferencia fordulhat elő,
ami csökkentheti a kommunikáció
sebességét, növelheti a zajt vagy hibás
kapcsolódást eredményezhet, ha ezt a készüléket vezeték nélküli LAN eszköz
közelében használja. Ilyen esetben tegye a
következőket.
 Ezt a készüléket legalább 10 méter
távolságra használja a vezeték nélküli
LAN eszköztől.
 Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN
eszköztől mért 10 méteren belül
használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli
LAN eszközt.
 Ezt a készüléket és a Bluetooth-eszközt a
lehető legközelebb helyezze egymáshoz.
 A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak egyes
elektronikus orvosi berendezések működésében. Az alábbi környezetben kapcsolja
ki ezt a készüléket és a többi Bluetootheszközt, mert balesetveszélyt jelenthetnek.
 Ha gyúlékony gázok vannak a közelben,
pl. kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
 Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
 Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni,
de a beállítások függvényében előfordulhat,
hogy a biztonság szintje nem elegendő.
Legyen körültekintő a vezeték nélküli
Bluetooth kapcsolat használata során.
 Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth
adatátvitel közben előforduló
információszivárgásért.
 Nem garantáljuk, hogy e készülék minden
Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.
 A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek
meg kell felelni minden, a Bluetooth SIG
által előírt Bluetooth szabványnak, és a
hitelesítési feltételeknek.
 Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a
fentebb említett Bluetooth szabványoknak,
az eszköz jellemzőinek vagy műszaki
adatainak függvényében előfordulhat,
hogy bizonyos eszközök nem
csatlakoztathatóak vagy nem működnek
megfelelően.
 Az eszköz típusától és a külső
körülményektől függően előfordulhat, hogy
a kihangosítóval történő kommunikáció
közben zaj észlelhető.
 A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától
függően előfordulhat, hogy a kommunikáció
megkezdése hosszabb időt vesz igénybe.
Egyebek
 Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok
jelenléte vagy a külső környezet jellege miatt
a Bluetooth funkció nem használható a
mobiltelefonnal.
 Ha a Bluetooth funkció használatát követően
rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a
Bluetooth-eszköz használatát. Ha a
probléma tartósan fennáll, keresse fel a
vásárlás helyét.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
olyan kérdése vagy problémája merül fel,
melyre nem kap választ ebben az
útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.
23HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
található csatlakozókat vatta segítségével. A
vattát ne nyomja túlzott erővel a
csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a
csatlakozók megsérülhetnek.
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet
egy új, CR2025 típusú lítium gombelemre. A
tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében
csak a megadott típusú elemet használja.
+ oldallal felfelé
Megjegyzések
 A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
 Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
Megjegyzések a lítium elemről
 Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
 A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
 Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
 Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
 Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb
hatásának.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha
az előlap és a készülék csatlakozói
elszennyeződnek. Annak érdekében, hogy ezt
elkerülje, vegye le az előlapot (8. oldal), és
tisztítsa meg a készüléken és az előlapon
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DSX-A60BT
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) IpM-BkM.sz.
rendeletében előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Hasznos érzékenység: 8 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel-zaj arány: 80 dB (sztereó)
Áthallás: 50 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 20–15 000 Hz
24HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
9124,5 kHz vagy 9115,5 kHz/4,5 kHz
Érzékenység:
MW: 26 μV
LW: 45 μV
elektromosságtól, vételi érzékenységtől, az
antenna teljesítményétől, operációsrendszertől,
szoftvertől stb.
*2 Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök
közötti adatátvitel típusához igazodnak.
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 50 W × 4 (4 Ω)
Általános
USB-lejátszó
Illesztő: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 1 A
Az adatok felismerhetőségének legnagyobb
száma:
Mappák (albumok): 128
Fájlok (műsorszámok) mappánként: 512
Vonatkozó kodek:
MP3 (.mp3) és WMA (.wma)
Vezeték nélküli adatátvitel
Adatátviteli rendszer:
Bluetooth Standard verzió 2.1 + EDR
Kimenet:
Bluetooth Standard Power Class 2
(legf. +4 dBm)
Legnagyobb adatátviteli távolság:
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz hullámsáv (2,4000–2,4835 GHz)
Moduláció: FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
*1 A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ, pl.
az eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú
sütő körüli mágneses tértől, statikus
Kimenetek:
Audiokimenetek (első/hátsó kapcsolható)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
USB jelbemenet csatlakozó
Energiaellátás: 12 V, egyenáramú
járműakkumulátor (negatív test)
Méretek:
kb. 178 × 50 × 120 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek:
kb. 182 × 53 × 103 mm (szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 0,7 kg
Mellékelt tartozékok:
Fejegység (1 db)
Távvezérlő: RM-X231
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1
készlet)
Külön megvásárolható eszköz, kiegészítő:
USB csatlakozóvezeték iPodhoz: RC-100IP
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem
kapható az összes felsorolt tartozék. Kérjük,
érdeklődjön a kereskedőnél.
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
25HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Szerzői jogok
A Bluetooth márkajelzés és logó a Bluetooth SIG.,
Inc. tulajdona, és annak felhasználása a vállalat
engedélyével történt. Minden más, az ebben az
útmutatóban előforduló márkanév annak jogos
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation számos
szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák
használata vagy megosztása a terméken kívül a
Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat
engedélye nélkül tilos.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
és az iPod touch az Apple Computer Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
Az Android a Google Inc. védjegye. A védjegy
használata a Google Engedélyei alapján történt.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák orvoslását. A
következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozási és a
kezelési utasításokat.
A biztosíték cseréjének és a készülék
műszerfalból való eltávolításának részleteit
lásd a mellékelt üzembe helyezési és
csatlakoztatási útmutatóban.
Ha a probléma megoldása nem sikerül,
látogassa meg a hátoldalon feltüntetett
támogatási honlapot.
Általános jelenségek
A készülék nem kap tápfeszültséget.
 Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről
eltűnik minden kijelzés, a távvezérlővel nem
működtetheti a készüléket.
 Kapcsolja be a készüléket.
Nincs hang.
 Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki
a [FADER] szabályzó középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
 A készülékhez külön megvásárolható
végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék
saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
 A tápvezetéket vagy az akkumulátort
leválasztotta az áramkörről.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.
 A vezetékek nem megfelelően vannak
csatlakoztatva a jármű tápfeszültség
csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
 Ha legalább 5 percig nem végez műveletet, és
a [DEMO-ON] beállítás van kiválasztva, a
bemutató elindul.
 Válassza a [DEMO-OFF] beállítást (19.
oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
 A [DIM-ON] beállítást választotta ki (19. oldal).
26HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
 A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja
az OFF gombot.
 A kijelzés megjelenítéséhez nyomja meg a
OFF gombot.
 A csatlakozók beszennyeződtek (24. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
 A csatlakoztatás nem megfelelő.
 Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
 Ha az antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a
motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
 Gyenge a vétel.
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
 A kiválasztott állomás nem sugároz TP
információkat, vagy a vétel gyenge.
 Kapcsolja ki a TA funkciót (12. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
 Kapcsolja be a TA funkciót (12. oldal).
 A kiválasztott TP állomás nem sugároz
közlekedési információkat.
 Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „– – – – – – – –” kijelzés
látható.
 Az állomás nem RDS állomás.
 A készülék nem érzékel RDS adatot.
 A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
A rádióállomás neve villog.
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
 Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
SEEK +/– gombot. Megjelenik a [PI SEEK]
kijelzés és a készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI
adatokkal (műsortípussal) rendelkezik.
USB-lejátszás
USB-elosztón keresztül nem tudja lejátszani az
eszköz tartalmát.
 A készülék nem ismeri fel az USB elosztón
(hub) keresztül csatlakoztatott USBeszközöket.
Az USB-eszközön a lejátszás megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
 Az USB-eszköz bonyolult fájlszerkezetű fájlokat
tartalmaz.
Hangkiesés tapasztalható.
 Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
Bluetooth funkció
A kapcsolódó eszköz nem ismeri fel ezt a
készüléket.
 Mielőtt a kapcsolatfelvételt megkezdené,
kapcsolja ezt a készüléket kapcsolatfelvétel
készenléti állapotba.
 Amíg egy külső Bluetooth-eszközhöz
kapcsolódik, ez a készülék nem ismerhető fel
egy másik Bluetooth-eszközzel.
 Szüntesse meg a pillanatnyi kapcsolatot, és
a másik eszközzel ismertesse fel ezt a
készüléket.
 Miután a párosítás megtörtént, kapcsolja be a
Bluetooth jelkimenetet (9. oldal).
A kapcsolódás nem lehetséges.
 A kapcsolódás csak egy oldalról vezérelhető
(erről a készülékről vagy a Bluetootheszközről), mindkettőről nem.
27HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
 Kapcsolódjon ehhez a készülékhez egy
Bluetooth-eszközről, illetve fordítva.
Az érzékelt eszköz neve nem jelenik meg.
 A másik eszköz állapotától függően
elképzelhető, hogy a név nem érhető el.
Nincs csengőhang.
 Állítsa be a hangerőt a hangerőszabályzó
forgatásával hívásfogadás közben.
 A csatlakoztatott készüléktől függően
elképzelhe-tő, hogy a csengőhang nem szólal
meg tökéletesen.
 Válassza a [RINGTONE] opció [1] beállítását
(21. oldal).
 Az első hangszórók nincsenek csatlakoztatva a
készülékhez.
 Csatlakoztassa az első hangszórókat a
készülékhez. A csengőhang csak az első
hangszórókból hallható.
A beszélgetőpartner hangereje alacsony.
 Az első hangszórók nincsenek csatlakoztatva a
készülékhez.
 Csatlakoztassa az első hangszórókat a
készülékhez. A hívás másik szereplőjánek
hangja csak az első hangszórókból hallható.
A beszélgetőpartner túl alacsony vagy túl
magas hangerőre panaszkodik.
 Állítsa be a megfelelő hangerőt a mikrofon
erősítés beállítással (18. oldal).
A beszélgetés közben visszhang vagy zaj
észlelhető.
 Csökkentse a hangerőt.
 Állítsa az EC/NC módot [EC/NC-1] vagy [EC/
NC-2] értékre (18. oldal).
 Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja
meg csökkenteni azt.
Például, ha az ablak le van húzva és a forgalom
zaja erős, húzza fel az ablakot. Ha a
légkondicionáló zaja erős, állítsa kisebb
fokozatra azt.
A telefon nem kapcsolódik a készülékhez.
 Amíg zeneszámokat játszik le a Bluetooth
kapcsolaton keresztül, a telefon nem
csatlakoztatható, még a
(kihangosító) gomb
megnyomásával sem.
 Indítsa el a kapcsolódást a telefonon.
A telefon hangminősége nem megfelelő.
 A hangminőség a mobiltelefon vételi
körülményeitől is függ.
 Hajtson olyan helyre járművével, ahol a
mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.
A csatlakoztatott audioeszköz hangereje túl
alacsony (magas).
 A külső eszközök alap-hangerőszintje eltérő.
 Állítsa be a megfelelő hangerőt a külső
eszközön vagy ezen a készüléken.
Bluetooth audioeszközről történő
zenelejátszás közben hangkiesés fordul elő.
 Csökkentse a távolságot e készülék és a
Bluetooth audioeszköz között.
 Ha a Bluetooth audioeszközt olyan tokban
tárolja, mely akadályozza a megfelelő vételt, a
használat idejére vegye ki azt a tokból.
 A közelben több Bluetooth vagy egyéb,
rádióhullámokat kibocsátó eszköz működik.
 Kapcsolja ki a többi eszközt.
 Menjen távolabb a többi eszköztől.
 Abban a pillanatban, amikor e készülékhez egy
mobiltelefon kapcsolódik, a lejátszás rövid időre
megszakad. Nem hibajelenség.
A csatlakoztatott Bluetooth audioeszköz nem
vezérelhető.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth
audioeszköz támogatja-e az AVRCP
szabványt.
Egyes funkciók nem működnek.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz
támogatja-e az adott funkciót.
28HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
Akaratlanul fogadott egy hívást.
 A csatlakoztatott készüléken be volt állítva az
önműködő hívásfogadás funkció.
A párosítás időtúllépés miatt nem történt meg.
 A csatlakoztatott készüléktől függően
elképzelhető, hogy a párosítás időtartama túl
rövid.
 Próbálja meg a párosítást a megadott
időkorláton belül.
A Bluetooth funkció nem működik.
 Kapcsolja ki a készüléket az OFF gomb 2
másodpercnél hosszabb idejű nyomva
tartásával, majd kapcsolja be újra.
Kihangosított beszélgetés közben a jármű
hangszórója nem szól.
 Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából
hallható, állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a
hang a jármű hangszórójából legyen hallható.
Hibakijelzések, üzenetek
CHECKING
 A készülék ellenőrzi az USB-eszköz
csatlakoztatását.
 Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése
befejeződik.
ERROR
 Belső üzemzavar léphetett fel.
 Tartsa nyomva az OFF gombot legalább 2
másodpercig (a kijelzés eltűnik), majd
nyomja meg ismét az OFF gombot.
ERROR-99
 Belső üzemzavar léphetett fel.
 Tartsa nyomva az OFF gombot legalább 2
másodpercig (a kijelzés eltűnik), majd
nyomja meg ismét az OFF gombot. Ha a
hibaüzenet nem tűnik el a kijelzőről, forduljon
a Sony szakszervizhez.
NO AF (no alternative frequencies)
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
 Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
SEEK +/– gombot. A készülék keresni kezd
egy másik olyan állomást, mely azonos PI
adatokkal (műsortípussal) rendelkezik (a „[PI
SEEK] megjelenik).
NO MUSIC
 Az USB-eszköz nem zenei fájlokat tartalmaz.
 Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
NO NAME
 Az USB-eszköz nem tartalmaz album, előadó
vagy műsorszám információt.
NO SUPRT (nem támogatott)
 A készülék nem támogatja az USB-elosztó
(hub) használatát.
 A csatlakoztatott USB eszköz nem támogatott.
Az USB-eszköz kompatibilitásának részleteiért
látogassa meg a hátoldalonjelzett támogatási
oldalt.
NO TP (a közlekedési hírek nem elérhetők)
 A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
NO USB
 USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta
ki az USB jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az
USB-vezetéket lejátszás közben kihúzta.
 Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
OVERLOAD
 Az USB-eszköz túlterhelt.
 Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa
meg a forrást az OFF gombbal.
 Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy
nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott.
29HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 30 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
READ
 A készülék az USB-eszközön lévő műsorszám
és album információkat olvassa be.
 Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a
lejátszás önműködően megkezdődik. Az
USB-eszköz adatszerkezetétől függően ez a
művelet több mint egy percig is eltarthat.
STOP
 Az ismétléses lejátszáson kívüli üzemmódban
az album utolsó műsorszámának lejátszása
után a lejátszás megáll.
Az iPod/iPhone lejátszóprogramja leállt.
 Nyomja meg a PAUSE gombot a lejátszás
újraindításához.
A Bluetooth funkciókhoz:
BT BUSY (A Bluetooth foglalt)
 A csatlakoztatott telefon telefonkönyve és
hívástörténete nem elérhető erről a készülékről.
 Várjon egy kis időt és próbálja meg újra.
ERROR
 A Bluetooth alapbeállítás nem sikerült.
 A telefonkönyv elérése nem sikerült.
 A telefonkönyv adatai megváltoztak a
telefonnal történő adatátvitel közben.
 Próbálja újra a telefonkönyv elérését.
MEM FAIL (memória hiba)
 A készülék nem tudta a gyorshívó gombon
tárolni a telefonszámot.
 Ellenőrizze, hogy a tárolni kívánt szám
megfelelő-e (17. oldal).
NO BTA (Nincs Bluetooth hang)
 A Bluetooth hangforrás van kiválasztva anélkül.
hogy a Bluetooth audioeszköz csatlakoztatva
lenne. A Bluetooth audioeszköz hívás közben
lecsatlakozott.
 Csatlakoztasson Bluetooth audioeszközt.
NO BTP (Nincs Bluetooth telefon)
 A Bluetooth telefon jelforrása van kiválasztva
anélkül, hogy mobiltelefont csatlakoztatott
volna. A mobiltelefon lecsatlakozott hívás
közben.
 Csatlakoztasson mobiltelefont.
NO INFO (Nincs információ)
 A hálózat neve és a mobiltelefon neve nem
kerül átvételre, ha mobiltelefont csatlakoztat.
NO SUPRT (nem támogatott)
 A csatlakoztatott Bluetooth mobiltelefon nem
támogatja a PBAP (Phone Book Access
Profile) profilt. Ebben az esetben ez a készülék
nem tudja elérni a mobiltelefon telefonkönyvét
és hívástörténetét.
 Ez a készülék nem támogatja a mobiltelefont,
annak ellenére sem, hogy a mobiltelefon
támogatja a PBAP (Phone Book Access
Profile) profilt.
 Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon megfelelően
van-e csatlakoztatva. A kompatibilitás
részleteivel kapcsolatban látogassa meg a
támogatási honlapot.
P (gyorshívó szám) EMPTY
 A jelzett gyorshívó nem tárol adatot.
UNKNOWN
 A név vagy a telefonszám nem jelezhető ki a
telefonkönyv vagy a hívástörténet böngészése
közben.
WITHHELD
 A hívó fél telefonszámának kijelzése tiltva van.
Amennyiben ezek a megoldási javaslatok nem
oldják meg a kialakult helyzetet, keresse fel a
legközelebbi Sony viszonteladót.
30HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A60 GB OI\01 tordelt\book\040BCO.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 32 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
v
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a DSX-A60BT
megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
További információkat a következő honlapon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
masterpage: BCO
010COV.book Page 34 Tuesday, September 17, 2013 11:40 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási információkat szeretné elolvasni,
keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
Regisztrálja termékét az interneten most:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
Download PDF

advertising