Sony | DSX-A40UI | Sony DSX-A40UI A40UI autós hangrendszer USB- és AUX-csatlakozással Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
4-468-988-11(1)
IIG6
FM/MW/LW
digitális médialejátszó
Kezelési útmutató
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 13.
oldalon olvashat.
DSX-A42UI/DSX-A40UI
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
HU
DSX-A40 ins.indd 1
2013.09.17. 23:28:42
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
4-468-989-11(1)
Figyelmeztetés
teljesítményerősítő használata nélkül, ha azt a
hátsó hangszórók vezetékéhez csatlakoztatja.
A biztonság érdekében ezt a készüléket
feltétlenül a műszerfalba szerelje be, mert
a készülék hátlapja használat közben
felmelegszik.
Megjegyzések
●● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja. (-A).
●● TA hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja. (-A).
●● 4–8 Ω impedanciájú mélynyomót használjon. Ne
csatlakoztasson hangszórót a másik hátsó hangszóróvezetékhez. (-C).
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú,
negatív földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak
be csavar alá, és ne akadjanak bele mozgó
alkatrészekbe (pl. az ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt
csatlakoztassa a vezetékeket  a készülékhez
és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó
vezetékeket szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt
csatlakoz-tatja, a jármű felhasznált áramkörének
biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a
csatlakoztatott készülékek biztosítékainak
összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a
járműnek, akkor a készüléket közvetlenül az
akkumulátorhoz kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret 
gyárilag lett összeszerelve a készülékkel.
Beszerelés előtt a kioldókulcsok  segítségével
távolítsa el a rögzítőkeretet . A részletekről
olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret
eltávolítása” című részt ().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy
elkerülje az esetleges ujjsérüléseket.
Csatlakoztatási példa Mélynyomó egyszerű csatlakoztatása (-C)
Egyszerűen csatlakoztathat mélynyomót
Ne csatlakoztasson hangszórót ebbe a csatlakozásba.
Csatlakoztatási ábra  A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja
a tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
●● A REM OUT vezérlővezetékében (kék/fehér csíkos) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor.
●● Külön megvásárolható teljesítményerősítő használatakor
csatlakoztassa a REM OUT vezetéket (kék/fehér csíkos)
vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) az AMP
REMOTE IN bemenetére.
●● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy oldalsó szélvédőn, csatlakoztassa
a REM OUT vezérlővezetékét (kék/fehér csíkos) vagy
a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő
antennaerősítő csatlakozóvégződéséhez. A részletekről
érdeklődjön a jármű kereskedőjénél.
●● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
●● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
●● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
●● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
●● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
●● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
I
DSX-A40 ins.indd 3
2013.09.17. 23:28:42
●● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
●● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem
megfelelő, a kijelzőn a „ERROR” (hiba) üzenet
jelenik meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a
hangsugárzók csatlakoztatása megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés
helyét, hogy a készülék ne okozzon zavart a
szokásos vezetési műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen
rezgő vagy magas hőmérsékletű, közvetlen
napfénynek kitett, hőforrásokhoz közeli
környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés
érdekében csakis a mellékelt szerelési
tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
1




×2
Első hangszóró
Hátsó hangszóró
Teljesítményerősítő
Az ábrákon használt (külön megvásárolható) kiegészítő eszközök
II
DSX-A40 ins.indd 4
2013.09.17. 23:28:42
2
A
*
* A hátsó hangsugárzó vezetékeinek előkészítése szükséges.
III
DSX-A40 ins.indd 5
2013.09.17. 23:28:42
3
*2
*1A jármű antennájából
Biztosíték (10 A)

Legnagyobb
áramfelvétel 0,3 A
AMP REM
Kék, fehér csíkos
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra ()” című részt.
IV
DSX-A40 ins.indd 6
2013.09.17. 23:28:42
*1 Ha a jármű antennacsatlakozója nem csatlakoztatható
akkor a gépjármű típusától függően (külön
megvásárolható) adapter használatára lesz szüksége.
2
* RCA csatlakozós vezeték (külön megvásárolható).
3
* Külön megvásárolható adapter szükséges lehet.
*4 Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω × 4.
1
2
3
4
Lila
Szürke
+
Jobb hátsó hangszóró
5
−
Jobb hátsó hangszóró
6
+
Jobb első hangszóró
7
−
Jobb első hangszóró
8
Fehér
Zöld
+
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó hangszóró
−
Bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
*4
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
Sárga
Állandó tápfeszültség
5
Kék
Motoros antenna vezérlés
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
Testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as és 6-os állásban nincsenek érintkezők.
V
DSX-A40 ins.indd 7
2013.09.17. 23:28:42
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát
és húzza ki a keretet.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és
a rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd
húzza ki belőle a készüléket.
Beépítési példa Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
●● Szükség esetén hajlítsa befele a körmöket a keretbe 
legalább 2 mm-re, hogy szoros illeszkedést biztosítsanak.
Amennyiben a körmök síkban vannak, vagy kifele hajlanak,
a készülék beszerlése nem lesz biztonságos és a készülék
kieshet (5-1).
●● Hajlítsa kifelé ezeket a biztosító lapokat, ha szükséges
(5-2).
●● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a Kezelési útmutató részben
olvashat.
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő
elteltével önműködően és teljesen kikapcsol, az
akkumulátor lemerülésének megakadályozása
érdekében.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva az  gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az
eredeti biztosítékon feltűntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a biztosíték kiég,
ellenőrizze a tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a készülékben
van. Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket
az OFF gomb nyomvatartásával. Nyomja meg a
gombot, és húzza ki önmaga felé.
Biztosíték
(10 A)
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon
található  nyílást a készüléken található
tengelyhez , majd nyomja be kattanásig.
VI
DSX-A40 ins.indd 8
2013.09.17. 23:28:43
4
1


2

A kampók befelé nézzenek




VII
DSX-A40 ins.indd 9
2013.09.17. 23:28:43
5
1
182 mm
53 mm
Körmök

2
Biztosító
lapok
VIII
DSX-A40 ins.indd 10
2013.09.17. 23:28:43
3
Műszerfal


6
A
OFF
IX
DSX-A40 ins.indd 11
2013.09.17. 23:28:43
B

Tápfeszültség csatlakoztatási ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási
ábráját, hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A három alaptípust az alábbi ábrák mutatják
be (-1, -2, -3). Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése vagy problémája adódna, melyre nem talál
választ ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű forgalmazójával.
Külső tápfeszültség csatlakozó
X
DSX-A40 ins.indd 12
2013.09.17. 23:28:43
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
Folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
Sárga
Sárga
XI
DSX-A40 ins.indd 13
2013.09.17. 23:28:43
DSX-A40 ins.indd 14
2013.09.17. 23:28:43
DSX-A40 ins.indd 15
2013.09.17. 23:28:43
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
A biztonság érdekében ezt a készüléket
feltétlenül
a műszerfalba szerelje be. A beszerelés és a
csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
Made in Thailand
Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó
országok vásárlóinak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. Az
EU termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez
mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés egy
vegyjellel együtt van feltűntetve. A higany (Hg)
vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltűntetve,
ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy
0,004% ólomot tartalmaz. Az elemek
hulladékként való elhelyezésének szakszerű
módjáról történő gondoskodás segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek
esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt állandó tápfeszültség
szükséges a beépített elemekből, az elemek
eltávolításához szakember szükséges. Az
elemek szakszerű hulladékkezelése
érdekében a készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon
szakaszát, mely az elemek szakszerű
eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a
használt elemek számára kijelölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az
elemek újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzések a lítium elemmel
kapcsolatban
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz vagy
egyéb hatásának.
Figyelem: ha a jármű gyújtáskapcsolóján
nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (19. oldal).
Kikapcsolás után a készülék önműködően és
teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő letelik.
Ezzel az akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto
Off funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával
történő leállítása után tartsa nyomva az OFF
gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.
2HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
Tartalomjegyzék
Részegységek és kezelőszervek . . . . . . . . . .4
Kezdeti lépések
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
iPod/USB eszköz csatlakoztatása . . . . . . . . .7
Más audioeszköz csatlakoztatása . . . . . . . . .7
A rádió hallgatása
A rádió hallgatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
A rádiós adatrendszer (RDS) használata . . . .9
Lejátszás
Lejátszás iPod/USB eszközről . . . . . . . . . . .10
Műsorszámok keresése és lejátszása . . . . . 11
Beállítás
A bemutató funkció kikapcsolása . . . . . . . . .13
Alapbeállítás műveletek . . . . . . . . . . . . . . . .13
Általános beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Hangbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
EQ3 PRST (EQ3 alapbeállítás) . . . . . . . .14
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH. . . . . . .14
Egyéb információk
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Hibaelhárítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
3HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
masterpage: Left
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
010COV.book Page 4 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
Részegységek és kezelőszervek
Fejegység
A 2/ALBUM  gombon tapintópont található.

(keresés) gomb (15. oldal)
Belépés a keresés üzemmódba lejátszás
közben.
 Vezérlőtárcsa
Forgatással állítsa be a hangerőt.
ENTER gomb
Belépés a kiválasztott menüpontba.
 SOURCE gomb
A készülék bekapcsolása.
Műsorforrás kiválasztása.
-OFF
A kikapcsoláshoz tartsa nyomva 1
másodpercig.
A készülék és a kijelző kikapcsolásához
tartsa nyomva 2 másodpercig.
Ha a készülék kikapcsol és a kijelző
elsötétül, akkor a távvezérlővel nem tudja
azt vezérelni.
SELECT gomb
Belépés a hangbeállításba.
Tartsa nyomva az általános beállítási
menü megjelenítéséhez.
 MODE gomb (8., 11. oldal)
 Kijelző

(vissza) gomb
Visszatérés az előző kijelzéshez

(előlap leválasztó) gomb
4HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
 SEEK +/– gomb
Rádióállomások önműködő keresése. Kézi
állomáskereséshez tartsa nyomva.
Az RM-X211 távvezérlő
/ (előző/következő) gomb, /
 (hátratekerés/előretekerés) gomb
 Távvezérlés érzékelő
 AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési információk) gomb
Az AF és a TA funkciók működtetése RDS
vétel esetén.
-PTY (műsortípus) gomb
Tartsa nyomva a kívánt PTY
kiválasztásához RDS vétel esetén.
 Számgombok
Tárolt rádióállomások behívása.
Rádióállomások tárolásához tartsa
nyomva.
ALBUM / gomb
Album kihagyása az audioeszközről.
Tartsa nyomva albumok többszöri
kihagyásához.
PAUSE gomb
SHUF (véletlen)
A VOL (hangerő) + gombon tapintható pont
található.
Használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot.
 DSPL (kijelző) gomb
Kijelzések váltásához.
-SCRL (görgetés) gomb
Tartsa nyomva a kijelzett elemek
görgetéséhez.
 USB bemenet
 AUX input aljzat
 ATT (némítás)
A hang elnémítása. Nyomja meg újra a
némítás kikapcsolásához.
 SOUND gomb
A SOUND menü közvetlen megnyitása.
-MENU gomb
Tartsa nyomva az általános beállítások
menü eléréséhez.
5HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
  ()/ (+)/ (–)/ ()/ENTER
gombok
A beállítások közötti képésekre és
érvényesítésre szolgálnak a ///
gombok.
 VOL (hangerő) +/– gomb
Kezdeti lépések
Az előlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
1
Tartsa nyomva az OFF  gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg a
 gombot, majd
vegye le az előlapot önmaga felé
húzva.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF pozíció), de nem távolította el az
előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható, ha
a készülék saját erősítőjét használja. Nyomja
meg az (OFF) gombot.
Az előlap visszahelyezése
6HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
iPhone csatlakoztatása esetén
Az óra beállítása
1
Tartsa nyomva a SELECT gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a [CLOCK-ADJ] beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be az óra és a perc értéket.
Beírási állás mozgatásához használja a
SEEK +/– gombot.
4
A perc beállítása után nyomja meg a
SELECT gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni
kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a DSPL
gombot.
Más audioeszköz
csatlakoztatása
1
Kapcsolja ki a hordozható
audioeszközt.
2
3
Halkítsa le ezt a készüléket.
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket
használjon.
Csatlakoztatás iPod/
USB eszközhöz
1
2
Csatlakoztassa a hordozható
audioeszközt a készülék AUX
(sztereó minijack) aljzatához a
csatlakozóvezetékkel (külön
megvásárolható).*
Halkítsa le ezt a készüléket.
Csatlakoztassa az iPod/USB eszközt
ehhez a készülékhez.
iPod/iPhone csatlakoztatásához használja
az iPod USB (külön megvásárolható)
csatlakozóvezetékét iPod használata
esetén.
4
Nyomja meg a SOURCE gombot az
[AUX] kiválasztásához.
7HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
A csatlakoztatott eszköz
hangerőszintjének beállítása a más
források hangerejéhez
Játsszon le a hordozható audioeszközről
közepes hangerővel műsor, majd állítsa be a
hangerőt ezen a készüléken.
Nyomja meg a SELECT gombot, és forgassa a
vezérlőtárcsát az [AUX VOL] kiválasztásához
(14. oldal).
A rádió hallgatása
A rádió hallgatása
A rádió hallgatásához nyomja meg a SOURCE
gombot a [TUNER] kiválasztásához.
Állomások önműködő tárolása
(BTM)
1
Nyomja meg a MODE gombot a
hullámsáv váltásához.
2
Tartsa nyomva a SELECT (FM1, FM2,
FM3, MW vagy LW) gombot.
A beállítómenü megjelenik.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a [BTM], majd nyomja
meg.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a számgombokon.
Kézi hangolás
1
Nyomja meg a MODE gombot a
hullámsáv váltásához (FM1, FM2,
FM3, MW vagy LW).
2
Hangoljon be egy állomást.
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a SEEK +/– gombot a
kívánt frekvenciaérték megközelítéséhez
majd nyomja meg a SEEK +/– gombot
többször a finomhangoláshoz.
8HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
Önműködő hangolás
Nyomja meg a SEEK +/– gombot.
A keresés megáll, amikor a készülék
megtalál egy állomást. Ismételje ezt az
eljárást a kívánt rádióállomás vételéig.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva az egyik
számgombot (1-6), amíg a [MEM]
jelzés megjelenik a készülék
kijelzőjén.
1
Nyomja meg az AF/TA gombot az
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] vagy
[AF/TA-OFF] kiválasztásához.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nemRDS állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
Rendkívüli közlemények vétele
A tárolt rádióállomások
kiválasztása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot,
majd nyomja meg a megfelelő
számgombot (1-6).
A rádiós adatrendszer
(RDS) használata
Az AF (alternatív frekvenciák)
és TA (közlekedési hírek)
beállítása
Az AF funkció folyamatosan behangolja a
legerősebb jellel rendelkező állomást, a TA
pedig a fogható közlekedési hírekre vagy
közlekedési műsorokra (TP) hangol.
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény
beolvasása történik.
Hangerőbeállítás rendkívüli közlemények
hallgatása közben
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában,
és legközelebb a közlekedési információ
azonos hangerővel lesz hallható, függetlenül
az éppen beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása
(REGIONAL)
Ha az AF és REGIONAL funkció be van
kapcsolva: a gyári beállítás szerint a készülék
nem kapcsol át egy másik, jobb minőségben
fogható regionális műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a [REG-OFF] beállítást
FM vétel közben (14. oldal).
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány
további országban nem használható.
9HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
A műsortípus (PTY)
kiválasztása
Az állomások között műsortípus szerinti
kereséshez és kijelzéshez.
1
FM műsor hallgatása közben tartsa
nyomva az PTY gombot.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt műsortípust, majd
nyomja meg a gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt, klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás), FINANCE
(pénzügyi hírek), CHILDREN (gyermekműsor),
SOCIAL A (társadalmi ügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (telefonos műsor),
TRAVEL (utazás), LEISURE (szórakozás),
JAZZ (dzsessz), COUNTRY (country zene),
NATION M (nemzeti zene), OLDIES (régi
slágerek), FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentumműsor)
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (13. oldal).
Lejátszás
Lejátszás iPod/USB
eszközről
Ebben a Kezelési Útmutatóban az „iPod”
kifejezést átalánosságban használjuk az iPod
funkciókra iPod és iPhone esetében,
amennyiben a szöveg vagy az ábra másként
nem jelzi.
Az iPod készülékek kompatibilitásával
kapcsolatban lásd a „Az iPodról” szakaszt (15.
oldal) vagy látogassa meg a hátoldalon jelzett
támogatási honlapot.
MSC (háttértár) és MTP (média átviteli
protokoll) típusú, az USB-szabvánnyal
kompatibilis USB-eszközök (pl.: USB
memóriakártya, digitális médialejátszó,
Android™ telefon) használhatók.
A digitális médialejátszótól vagy Android
telefontól függően az USB csatlakozás
módjának MSC értékre történő beállítása
szükséges lehet.
Megjegyzések
 Az USB eszközének kompatibilitásával
kapcsolatban látogassa meg a hátlapon jelzett
támogatási honlapot.
 A következő MP3/WMA fájlok lejátszása nem
támogatott.
 tömörítettlen fájlok
 jogvédett fájlok
 DRM (Digital Rights Management) fájlok
 Többcsatornás hangfájlok
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
10HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
1
2
Csatlakoztasson egy iPod/USB
eszközt az USB bemenetre (7. oldal).
Tartsa nyomva a MODE gombot, amíg az
[AUDIO] kijelzés el nem tűnik.
A lejátszás megkezdődik.
Ha a készülék már csatlakoztatva van, a
lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a
SOURCE gombot az [USB]
kiválasztásához.
Műsorszámok
keresése és lejátszása
Állítsa be ennek a készüléknek a
hangerejét.
A lejátszás megállításához
Ismételt lejátszás és véletlen
lejátszás
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
Ismételt lejátszás:
Az eszköz eltávolítása
1
Lejátszás közben tartsa nyomva a
SELECT gombot.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a [REPEAT] lehetőséget, majd
nyomja meg a gombot.
3
A vezérlőtárcsa forgatásával válasza
ki az kívánt lehetőséget, majd nyomja
meg a gombot.
4
Nyomja meg a
(vissza) gombot az
előző kijelzéshez történő
visszatéréshez.
Állítsa le a lejátszást, majd távolítsa el az
eszközt.
Figyelmeztetés az iPhone-nal
kapcsolatban
iPhone készülék USB-n keresztül történő
csatlakoztatása esetén a telefonhívás
hangerejének a beállítása az iPhone által
történik, nem e készülék által. Ne hangosítsa
fel a készülék hangerejét hívás közben,
különben a hirtelen nagy hangerejű hang
halladszódhat a hívás befejezésekor.
iPod közvetlen vezérlése
(Utazvezérlés)
Tartsa nyomva a MODE gombot lejátszás
közben az [IPOD] megjelenítéséhez az iPod
közvetlen utasvezérlésének
engedélyezéséhez.
Megjegyezzük, hogy a hangerőt csak ezzel a
készülékkel tudja beállítani.
Kilépés az utasvezérlésből
Véletlen lejátszás:
1
Lejátszás közben tartsa nyomva a
SHUF gombot a kívánt lejátszási mód
kiválasztásához.
A kiválasztott lejátszási módtól függően a
lejátszás megindulása időt vehet igénybe.
A kiválasztott műsorforrástól függően a
lehetséges lejátszási módok változóak
lehetnek.
11HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
Keresés cím alapján (QuickBrowZer™)
1
USB lejátszása közben, nyomja meg
a
(browse) gombot* a keresési
kategóriák megjelenítéséhez.
a műsorszám-lista megjelenésekor nyomja
meg a
(vissza) többször a kívánt
keresési kategória megjelenítéséhez.
4
Tartsa nyomva az ENTER gombot a
Quick-BrowZer módba való
visszatéréshez.
A kiválasztott elem megjelenik.
5
A vezérlőtárcsa forgatásával válasza
ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja
meg a gombot.
A lejátszás megkezdődik.
* Lejátszás közben nyomja meg a
(keresés)
gombot legalább 2 másodperc ideig a
kategória lista elejéhez történő azonnali
visszatéréshez.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válasza
ki az kívánt keresési kategóriát, majd
nyomja meg a gombot a
megerősítéshez.
3
Ismételje meg a 2. lépést a kívánt
műsorszám megkereséséhez.
A lejátszás megkezdődik.
Kilépés a Quick-BrowZer módból
Nyomja meg a
(keresés) gombot.
Keresés ugrásokkal
(Léptetés)
1
2
3
Nyomja meg a
(keresés) gombot.
Nyomja meg a SEEK + gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válasza
ki az kívánt lehetőséget.
A lista a teljes listaelem-szám 10%-os
lépéseiben lépked.
12HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
masterpage: Right
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
010COV.book Page 13 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
1
Nyomja meg a SELECT gombot a
hangbeállításhoz vagy tartsa nyomva
a SELECT gombot az általános
beállításokhoz.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válasza
ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja
meg a gombot.
3
A vezérlőtárcsa forgatásával válasza
ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Beállítás
A bemutató funkció
kikapcsolása
Kikapcsolhatja a demó képernyő lejátszását,
amely a készülék kikapcsolt állapotában
jelenik meg.
1
Tartsa nyomva a SELECT gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
Visszatérés az előző menüre
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a [DEMO] beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a [DEMO-OFF] beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
Általános beállítások
A beállítás megtörtént.
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (8. oldal)
Nyomja meg a
CT (pontos idő)
A CT funkció bekapcsolása: [ON], [OFF].
4
(vissza) gombot.
A képernyő visszatér a normál rádióvételi,
lejátszási képernyőre.
Alapbeállítás
műveletek
Beállíthatja az egyes menü lehetőségeket a
lenti lépések szerint.
A következő menü lehetőségek a kiválasztott
műsorforrástól és a beállításoktól függenek.
Nyomja meg a
(vissza) gombot.
BEEP
A hangjelzés bekapcsolása: [ON], [OFF].
CAUT ALM (Figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzés bekapcsolása:
[ON], [OFF] (8. oldal). (Csak kikapcsolt
állapotban elérhető.)
AUX-A (AUX audió)
Az AUX forrás megjelenítése: [ON], [OFF].
(Csak kikapcsolt állapotban elérhető.)
13HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
AUTO OFF
Kikapcsolt állapotban a készüléket a
beállított idő letelte után önműködően
áramtalanítja.: [NO], [30S] (30 másodperc),
[30M] (30 perc), [60M] (60 perc).
DEMO (bemutató)
A bemutató bekapcsolása: [ON], [OFF].
DIMMER
A kijelző fényerejének módosítása: [ON],
[OFF].
AUTO SCR (önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése:
[ON], [OFF].
REPEAT (11. oldal)
REGIONAL
A vétel korlátozása egy adott területre:
[ON], [OFF]. (Csak FM vétel esetén.)
LOUDNESS (dinamikus loudness)
A mély- és magas hangok kiemelése
alacsony hangerőszint mellett: [ON], [OFF].
BTM (8. oldal)
Hangbeállítás
EQ3 PRST (EQ3 preset)
A 7 lehetséges ekvalizer görbéből kiválaszt
egyet vagy kikapcsolás: [XPLOD], [VOCAL],
[EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY],
[CUSTOM], [OFF].
Az ekvalizer beállítás minden műsorforrásra
külön elmenthető.
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH
Az EQ3 [CUSTOM] beállítását menti el.
Egyedi ekvalizer görbét menthet el.
A hangerőszintek 1 dB-es lépésekben
állíthatók be -10 dB és +10 dB között..
BALANCE
A bal-jobb hangerőegyensúly beállítása:
[RIGHT-15 (R15)] (jobb) – [CENTER (0)] –
[LEFT-15 (L15)] (bal).
FADER
Az első és hátsó hangsugárzók közötti
hangerőkülönbség beállítása: [FRONT-15
(F15)] (első) – [CENTER (0)] (közép) –
[REAR-15 (R15)] (hátsó).
AUX VOL (AUX hangerőszint)
A külső műsorforrások hangerejének
beállítása:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ezzel a beállítással nem szükséges az
egyes források közötti hangerőkülönbség
beállítása.
14HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
Az iPodról
Egyéb információk
Óvintézkedések
 Hagyja lehűlni a készüléket a bekapcsolás
előtt, ha a jármű tűző napon parkolt.
 Ne hagyja az előlapot vagy az audioeszközt
a jármű belsejében, mert a közvetlen
napsütés miatt bekövetkező magas
hőmérséklettől meghibásodhat.
 A motoros antenna önműködően kitolódik.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ne öntsön folyadékot a készülékbe.
Az MP3, WMA fájlok lejátszási
sorrendje
MP3/WMA
Mappa (album)
MP3/WMA filok
(műsorszám)
 A következő iPod modellek
csatlakoztathatók. A csatlakoztatás előtt
frissítse az iPod eszköz szoftverét az
elérhető legújabbra.
Made for
 iPod touch (5. generáció)
 iPod touch (4. generáció)
 iPod touch (3. generáció)
 iPod touch (2. generáció)
 iPod classic
 iPod nano (7. generáció)
 iPod nano (6. generáció)
 iPod nano (5. generáció)
 iPod nano (4. generáció)
 iPod nano (3. generáció)
 iPod nano (2. generáció)
 iPod nano (1. generáció)*
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
* Az utasvezérlés nem elérhető az iPod nano (1.
generáció esetén).
 A „Made for iPod”, illetve „Made for iPhone”
felirat azt jelzi, hogy az adott elektronikai
kiegészítő tervezésénél kimondottan az
iPod, illetve iPhone készülékekhez való
csatlakoztathatóságot tartották szem előtt,
és a fejlesztő tanúsítja az Apple
teljesítményszabványoknak való
megfelelést. Ezzel együtt az Apple nem
vállal felelősséget az ilyen jelölésű
gyártmányok működéséért vagy a
biztonsági, illetve jogszabályoknak való
megfeleléséért. Nem zárható ki, hogy az
ilyen kiegészítők használata az iPod
készülékekkel befolyásolja azok vezeték
nélküli működését.
15HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
található csatlakozókat vatta segítségével. A
vattát ne nyomja túlzott erővel a
csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a
csatlakozók megsérülhetnek.
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet
egy új, CR2025 típusú lítium gombelemre. A
tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében
csak a megadott típusú elemet használja.
+ oldallal felfelé
Megjegyzések
 A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
 Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
Megjegyzések a lítium elemről
 Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
 A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
 Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
 Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
 Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb
hatásának.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha
az előlap és a készülék csatlakozói
elszennyeződnek. Annak érdekében, hogy ezt
elkerülje, vegye le az előlapot (6. oldal), és
tisztítsa meg a készüléken és az előlapon
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DSX-A42UI/
DSX-A40UI típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.)
IpM-BkM.sz. rendeletében előírtak szerint
megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Hasznos érzékenység: 8 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel-zaj arány: 80 dB (sztereó)
Áthallás: 50 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 20–15 000 Hz
16HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
9124,5 kHz vagy 9115,5 kHz/4,5 kHz
Érzékenység:
MW: 26 μV
LW: 45 μV
USB-lejátszó
Illesztő: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 1 A
Az adatok felismerhetőségének legnagyobb
száma:
Mappák (albumok): 128
Fájlok (műsorszámok) mappánként: 512
Vonatkozó kodek:
MP3 (.mp3) és WMA (.wma)
Beépítési méretek:
kb. 182 × 53 × 103 mm (szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 0,7 kg
Mellékelt tartozékok:
Fejegység (1 db)
Távvezérlő: RM-X211
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1
készlet)
Külön megvásárolható eszköz, kiegészítő:
USB csatlakozóvezeték iPodhoz: RC-100IP
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem
kapható az összes felsorolt tartozék. Kérjük,
érdeklődjön a kereskedőnél.
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 50 W × 4 (4 Ω)
Általános
Kimenetek:
Audiokimenetek (hátsó)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
USB jelbemenet csatlakozó
Energiaellátás: 12 V, egyenáramú
járműakkumulátor (negatív test)
Méretek:
kb. 178 × 50 × 120 mm (szé × ma × mé)
17HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
Szerzői jogok
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation számos
szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák
használata vagy megosztása a terméken kívül a
Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat
engedélye nélkül tilos.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
és az iPod touch az Apple Computer Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
Az Android a Google Inc. védjegye. A védjegy
használata a Google Engedélyei alapján történt.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák orvoslását. A
következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozási és a
kezelési utasításokat.
A biztosíték cseréjének és a készülék
műszerfalból való eltávolításának részleteit
lásd a mellékelt üzembe helyezési és
csatlakoztatási útmutatóban.
Ha a probléma megoldása nem sikerül,
látogassa meg a hátoldalon feltüntetett
támogatási honlapot.
Általános jelenségek
A készülék nem kap tápfeszültséget.
 Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről
eltűnik minden kijelzés, a távvezérlővel nem
működtetheti a készüléket.
 Kapcsolja be a készüléket.
Nincs hang.
 Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki
a [FADER] szabályzó középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
 A készülékhez külön megvásárolható
végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék
saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
 A tápvezetéket vagy az akkumulátort
leválasztotta az áramkörről.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.
 A vezetékek nem megfelelően vannak
csatlakoztatva a jármű tápfeszültség
csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
 Ha legalább 5 percig nem végez műveletet, és
a [DEMO-ON] beállítás van kiválasztva, a
bemutató elindul.
 Válassza a [DEMO-OFF] beállítást (13.
oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
 A [DIM-ON] beállítást választotta ki (13. oldal).
 A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja
az OFF gombot.
 A kijelzés megjelenítéséhez nyomja meg a
OFF gombot.
 A csatlakozók beszennyeződtek (16. oldal).
18HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
 A csatlakoztatás nem megfelelő.
 Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
 Ha az antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a
motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
 Gyenge a vétel.
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
 A kiválasztott állomás nem sugároz TP
információkat, vagy a vétel gyenge.
 Kapcsolja ki a TA funkciót (9. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
 Kapcsolja be a TA funkciót (9. oldal).
 A kiválasztott TP állomás nem sugároz
közlekedési információkat.
 Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „– – – – – – – –” kijelzés
látható.
 Az állomás nem RDS állomás.
 A készülék nem érzékel RDS adatot.
 A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
A rádióállomás neve villog.
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
 Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
SEEK +/– gombot. Megjelenik a [PI SEEK]
kijelzés és a készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI
adatokkal (műsortípussal) rendelkezik.
USB-lejátszás
USB-elosztón keresztül nem tudja lejátszani az
eszköz tartalmát.
 A készülék nem ismeri fel az USB elosztón
(hub) keresztül csatlakoztatott USBeszközöket.
Az USB-eszközön a lejátszás megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
 Az USB-eszköz bonyolult fájlszerkezetű fájlokat
tartalmaz.
Hangkiesés tapasztalható.
 Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
Hibakijelzések, üzenetek
CHECKING
 A készülék ellenőrzi az USB-eszköz
csatlakoztatását.
 Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése
befejeződik.
ERROR
 Belső üzemzavar léphetett fel.
 Tartsa nyomva az OFF gombot legalább 2
másodpercig (a kijelzés eltűnik), majd
nyomja meg ismét az OFF gombot.
ERROR-99
 Belső üzemzavar léphetett fel.
 Tartsa nyomva az OFF gombot legalább 2
másodpercig (a kijelzés eltűnik), majd
nyomja meg ismét az OFF gombot. Ha a
hibaüzenet nem tűnik el a kijelzőről, forduljon
a Sony szakszervizhez.
NO AF (no alternative frequencies)
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
 Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
SEEK +/– gombot. A készülék keresni kezd
egy másik olyan állomást, mely azonos PI
19HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
adatokkal (műsortípussal) rendelkezik (a „[PI
SEEK] megjelenik).
NO MUSIC
 Az USB-eszköz nem zenei fájlokat tartalmaz.
 Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
NO NAME
 Az USB-eszköz nem tartalmaz album, előadó
vagy műsorszám információt.
NO SUPRT (nem támogatott)
 A készülék nem támogatja az USB-elosztó
(hub) használatát.
 A csatlakoztatott USB eszköz nem támogatott.
Az USB-eszköz kompatibilitásának részleteiért
látogassa meg a hátoldalonjelzett támogatási
oldalt.
USB-eszköz adatszerkezetétől függően ez a
művelet több mint egy percig is eltarthat.
STOP
 Az ismétléses lejátszáson kívüli üzemmódban
az album utolsó műsorszámának lejátszása
után a lejátszás megáll.
Az iPod/iPhone lejátszóprogramja leállt.
 Nyomja meg a PAUSE gombot a lejátszás
újraindításához.
Amennyiben ezek a megoldási javaslatok nem
oldják meg a kialakult helyzetet, keresse fel a
legközelebbi Sony viszonteladót.
NO TP (a közlekedési hírek nem elérhetők)
 A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
NO USB
 USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta
ki az USB jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az
USB-vezetéket lejátszás közben kihúzta.
 Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
OVERLOAD
 Az USB-eszköz túlterhelt.
 Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa
meg a forrást az OFF gombbal.
 Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy
nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott.
READ
 A készülék az USB-eszközön lévő műsorszám
és album információkat olvassa be.
 Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a
lejátszás önműködően megkezdődik. Az
20HU
DSX-A60BT
4-468-990-11(1)
DSX-A40 ins.indd 2
2013.09.17. 23:28:42
D:\munka\0001 sony\00000
masterpage: BCO
halad\DSX-A40-42 GB OI\01 tordelt\book\040BCO.fm
010COV.book Page 22 Tuesday, September 17, 2013 10:15 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási információkat szeretné elolvasni,
keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
Regisztrálja termékét az interneten most:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation Printed in Thailand
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
Download PDF

advertising