Sony | DSX-A410BT | Sony DSX-A410BT Médiavevő BLUETOOTH® technológiával Használati útmutató

4-697-418-31(1)
FM/MW/LW
digitális
médialejátszó
A kijelző bemutató (DEMO) módjának kikapcsolása: 19. oldal
Csatlakoztatási és beszerelési tudnivalók: 31. oldal
DSX-A410BT
Használati útmutató
HU
A készüléket biztonsági okokból a jármű
műszerfalába kell szerelni, mivel hátlapja a
használat során felforrósodik.
A részleteket lásd: “Csatlakoztatás és beszerelés”
(31. oldal).
Gyártási hely: Thaiföld
Az áramellátási követelmények a készülékház alján
elhelyezett adattáblán vannak feltüntetve.
A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege a következő internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
Ez a berendezés az európai uniós megfelelőségi
nyilatkozatban feltüntetett szoftver jóváhagyott
verziójával/verzióival használható.
A berendezésbe betöltött szoftver igazoltan
megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető
követelményeinek.
Szoftververzió: 1.
A szoftververziót az általános beállítások
menüjének firmware-telepítési pontjában
ellenőrizheti.
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő
információk csak az európai uniós
irányelveket alkalmazó országokban
értékesített berendezésekre érvényesek.
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japán
EU termékmegfelelőség ügyében: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Elhasznált elemek, valamint
és elektromos és elektronikus
berendezések hulladékként való
eltávolítása (az Európai Unióra
és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai országokra
érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket és
az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes
elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem/akkumulátor több mint
0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek, valamint az elektromos és elektronikus
berendezések szakszerű hulladékkezelése
érdekében a készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén
olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő
gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék és
az elemek selejtezéséről és újrahasznosításáról a
lakóhelye szerinti illetékes intézménytől, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve a terméket
árusító üzlettől kaphat tájékoztatást.
Figyelmeztetés ACC állás nélküli
gyújtáskapcsolóval rendelkező
járművekhez
Fontos, hogy be legyen kapcsolva az AUTO OFF
funkció (19. oldal). Ekkor a készülék a kikapcsolása
után az e funkcióban beállított idő elteltével
automatikusan teljesen kikapcsolt állapotba lép,
hogy ne merítse az akkumulátort. Ha nem
kapcsolja be az AUTO OFF funkciót, akkor a
gyújtás lekapcsolása után mindig be kell nyomni
és nyomva kell tartani az OFF gombot, amíg a
kijelző ki nem kapcsol.
2HU
Nyilatkozat a harmadik felek által kínált
szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik. A Sony
nem vállal felelősséget az ilyen szituációkért.
Fontos tudnivaló
Figyelem!
A SONY SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ A TERMÉK – A TERMÉKET ALKOTÓ
HARDVEREK ÉS SZOFTVEREK – HASZNÁLATÁBÓL
EREDŐ VÉLETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES
VAGY MÁSFÉLE KÁRÉRT, ÍGY – TÖBBEK KÖZÖTT –
NYERESÉG VAGY BEVÉTEL ELMARADÁSÁÉRT,
ADATVESZTÉSÉRT, A TERMÉK VAGY BÁRMELY
HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATI
JOGÁNAK ELVESZTÉSÉÉRT, ÜZEMSZÜNETÉRT,
ILLETVE A VÁSÁRLÓ IDŐVESZTESÉGÉÉRT.
Kedves Vásárlónk! Tájékoztatjuk, hogy a termékben
rádióadó is található.
Az UNECE 10-es számú rendelete értelmében a
gépjárműgyártók saját feltételeket támaszthatnak a
rádióadók gépjárművekbe szerelésével szemben.
Kérjük, hogy a termék beszerelése előtt
tájékozódjon erről a jármű üzemeltetési
kézikönyvében, a jármű gyártójánál vagy
értékesítőjénél.
BLUETOOTH-kommunikáció
 A BLUETOOTH-készülékek által kibocsátott
mikrohullámok zavarhatják az elektronikus
egészségügyi és gyógyászati készülékek
működését. A balesetek és problémák
megelőzése érdekében az alábbi helyeken
és szituációkban minden BLUETOOTH-eszközt ki
kell kapcsolni:
 kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, és minden olyan egyéb helyen,
ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen; illetve
 automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
 A készülék a BLUETOOTH szabványban rögzített
biztonsági előírásoknak megfelelve biztosít
biztonságos BLUETOOTH-kapcsolatot, ez a szintű
biztonság azonban nem biztos, hogy minden
esetben elégséges. A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológián keresztül végzett kommunikáció
során mindig legyen körültekintő.
 A gyártó nem vállal felelősséget a BLUETOOTHkommunikáció során kiszivárgó információkból
eredő károkért.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült kérdésére
nem talál választ ebben az útmutatóban, a
legközelebbi Sony-márkaképviselet készséggel áll
rendelkezésére.
Segélyhívások
Ez az autós BLUETOOTH-kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus készülék rádiójelekkel,
mobilhálózati jelekkel és vezetékes hálózati
jelekkel, továbbá a felhasználó által befolyásolt
módon üzemel, amelyek együttesen nem tudják
garantálni, hogy minden körülmények között
lehetőség van a kommunikációra.
Ebből kifolyólag nem szabad kizárólag egyetlen
elektronikus készülékre hagyatkozni a
legszükségesebb kommunikáció – például
segélyhívások – céljára.
3HU
Tartalomjegyzék
A készülék részei és kezelőszervei . . . . . . . . . . . . . 5
Első lépések
Az előlap levétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A készülék alaphelyzetbe állítása . . . . . . . . . . . . . . 7
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az akkumulátor feszültségének ellenőrzése . . . . . 7
BLUETOOTH-eszközök előkészítése . . . . . . . . . . . . 7
USB-eszköz csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Más hordozható audioeszköz csatlakoztatása . . . 10
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Az RDS rendszer használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lejátszás
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lejátszás BLUETOOTH-eszközről . . . . . . . . . . . . . . 13
Zeneszámok keresése és lejátszása . . . . . . . . . . . 14
Telefonálás kihangosítón keresztül
(csak BLUETOOTH-kapcsolat esetén)
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hívás kezdeményezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefonálás közben elérhető funkciók. . . . . . . . . . 16
Hasznos funkciók
Sony | Music Center alkalmazás iPhone-hoz
és androidos okostelefonokhoz . . . . . . . . . . . 17
Hangfelismerés használata (csak androidos
okostelefonok esetén) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A Siri Eyes Free használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4GB
Beállítások
Kilépés a DEMO módból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások megadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Általános beállítások (GENERAL). . . . . . . . . . . . . .
Hangbeállítások (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kijelzőbeállítások (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-beállítások (BLUETOOTH) . . . . . . . . .
Sony | Music Center alkalmazás beállítása
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
19
20
21
21
22
További információk
A firmware frissítése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikációk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
25
29
Csatlakoztatás és beszerelés
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szerelési alkatrészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
34
A készülék részei és kezelőszervei
Főegység
 Előlap kioldógombja
 SRC (forrás)
A készülék bekapcsolása.
Váltás a jelforrások között.
OFF
1 másodpercnyi nyomva tartás után leáll a
jelforrás jeleinek fogadása, és megjelenik az óra.
2 másodpercnyi nyomva tartás után kikapcsol
a készülék és a kijelző is.
 Vezérlőtárcsa
A tárcsa forgatásával szabályozható a hangerő.
PUSH ENTER
Belépés a kijelölt menüpontba.
Nyomja meg a SRC gombot, majd forgassa
el és nyomja meg a forrás kiválasztásához
(2 másodperces időkorlát).
MENU
A beállítási menü megnyitása.
VOICE (16., 18. oldal)
Ha 2 másodpercnél tovább nyomva tartja, akkor
bekapcsolja a hangos tárcsázást, a hangfelismerést
(csak Android™-okostelefonok esetén) vagy a
Siri funkciót (csak iPhone-ok esetén).
N szimbólum
BLUETOOTH-kapcsolat létrehozása androidos
okostelefon hozzáérintésével.
 Kijelzőablak

/
(SEEK –/+)
Rádióállomások automatikus behangolása.
A gomb nyomva tartásával kezdeményezhető
a kézi hangolás.
/ (előző/következő)
/ (visszatekerés/előretekerés)
 PTY (program típusa)
A műsortípus kiválasztása az RDS-adatok alapján.
(tallózás) (14. oldal)
Belépés a tallózó funkcióba lejátszás közben.
(Nem használható [BT AUDIO] választása
esetén, illetve amikor egy USB-eszköz Android
módban van, illetve ha iPod van csatlakoztatva.)
 CALL
Belépés a telefonhívási menübe. Hívás
fogadása/befejezése.
Nyomja meg, majd legalább 2 másodpercig
tartsa lenyomva a BLUETOOTH-jel váltásához.

(vissza)
Visszatérés az előző ablakba.
MODE (11. oldal)
5HU
 A távvezérlő jeleinek érzékelője
 Számgombok (1–6)
Váltás a beprogramozott rádióállomásokra. Az
állomások a megfelelő programhely gombjának
nyomva tartásával programozhatók be.
ALBUM /
Album átugrása zenelejátszó esetén. A gomb
nyomva tartásával gyorsan átugorható több
album is.
(Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android
módban, illetve egy iPod csatlakoztatva van.)
(ismétlés)
(Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban csatlakoztatva van.)
Első lépések
Az előlap levétele
Lopás megelőzése érdekében az egység előlapja
levehető.
1
Az OFF  gombot nyomva tartva
kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja
meg az előlapi panel  kioldógombját, és
saját maga felé húzva vegye le az előlapot.
(véletlen sorrend)
(Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban csatlakoztatva van.)
MIC (16. oldal)
 (lejátszás/szünet)
 EXTRA BASS
A basszushangok erősítése a hangerővel
szinkronban. Az EXTRA BASS beállítás
módosításához nyomja meg a következő
gombokat: [1], [2], [OFF].
 AUX bemeneti aljzat
 DSPL (kijelző)
Megnyomásával változtatható a kijelzőn
megjelenített információk köre.
SCRL (görgetés)
Nyomva tartásával görgethető a kijelzőn
megjelenített szöveg.
Figyelmeztető hangjelzés
Ha a gyújtáskapcsoló OFF állásba fordításakor nincs
levéve az előlap, pár másodperces figyelmeztető
hangjelzés hallható. A hangjelzés csak akkor szólal
meg, ha a beépített erősítőt használja.
Gyári számok
Ellenőrizze, hogy az egység alján és az előlap
hátoldalán feltüntetett gyári számok azonosak-e.
Eltérő gyári számok esetén a BLUETOOTH-eszközök
párosítása, valamint az NFC-technológiás
csatlakozás és leválasztás is sikertelen lesz.
 USB-port
 Mikrofon (a belső panelen)
A kihangosítási funkció megfelelő jelszintjéhez
fontos, hogy se ragasztószalaggal, se más
módon ne fedje le a mikrofont.
6HU
Az előlap felhelyezése
A készülék alaphelyzetbe
állítása
A készülék első bekapcsolása előtt, a jármű
akkumulátorának cseréje után, illetve a
csatlakozások cseréjét követően alaphelyzetbe kell
állítani a készüléket.
1
Tartsa nyomva a DSPL és a
(vissza)/
MODE gombot legalább 2 másodpercig.
Megjegyzés
A készülék alaphelyzetbe állítása törli az óra
beállításait, valamint a tárolt tartalmak és információk
egy részét.
Az óra beállítása
1
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a [CLOCK-ADJ]
beállításhoz, és nyomja meg a tárcsát.
Ekkor villogni kezd az órák száma.
3
A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja meg
a / (SEEK –/+) gombot.
4
A terület/régió beállítása
A készülék alaphelyzetbe állítását követően
megjelenik a terület/régió beállítása.
1
Nyomja meg az ENTER gombot,
miközben a [SET AREA] felirat látható.
Megjelenik a jelenleg beállított terület/régió.
Forgassa a vezérlőtárcsát a pontos
időnek megfelelő óra- és percértékre.
A perc értékének beállítása után nyomja
meg a MENU gombot.
Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul az óra.
Az óra megjelenítése
Nyomja meg a DSPL gombot.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a [EUROPE] vagy
[RUSSIA] beállításhoz, és nyomja meg.
Az akkumulátor feszültségének
ellenőrzése
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [YES]
vagy [NO] beállítást, majd nyomja meg a
tárcsát.
Ellenőrizheti az akkumulátor aktuális feszültségét.
(Nem érhető el, ha a jelforrás ki van kapcsolva, és a
kijelzőn az óra látható.)
Ha a beállítási terület/régió megváltozik, a
készülék alaphelyzetbe áll, majd az óra látható.
Ez a beállítás az általános beállítások menüjében
konfigurálható (19. oldal).
1
Nyomja meg többször a DSPL gombot,
amíg az akkumulátorfeszültség
képernyője meg nem jelenik.
BLUETOOTH-eszközök
előkészítése
Okostelefonok, mobiltelefonok és zenelejátszók
csatlakoztatásával az eszköz típusától függően
zenét is hallgathat, illetve kihangosítón keresztül is
telefonálhat. (Az ilyen készülékekre – ellenkező
értelmű utalás hiányában – együttesen
BLUETOOTH-eszközökként hivatkozunk.) A
csatlakozási mód részletes ismertetése az érintett
készülék kezelési útmutatójában található.
A készülékek csatlakoztatása előtt csökkentse le az
egység hangerejét, mert váratlanul hangos lehet.
7HU
Okostelefon csatlakoztatása
egyérintéses csatlakoztatással (NFC)
Ha egy NFC*-kompatibilis okostelefonnal megérinti
az egység vezérlőtárcsáját, akkor az egység és az
okostelefon között automatikusan megtörténik a
párosítás és a csatlakozás.
* Az NFC (Near Field Communication) technológia
lehetővé teszi a különböző eszközök, például
mobiltelefonok és chipes címkék (IC-címkék) közötti,
kis hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációt. Az
NFC-funkció leegyszerűsíti az adatátvitelt, mivel csak
egymáshoz kell érinteni a csatlakoztatni kívánt
készülékeket az N szimbólumuknál vagy a megjelölt
egyéb helyeken.
A 4.0-s vagy korábbi Android-rendszereket futtató
okostelefonokra külön le kell tölteni a Google Play™
áruházban elérhető NFC Easy Connect alkalmazást.
Előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes
országokban és térségekben nem tölthető le.
1
Aktiválja az okostelefon NFC-funkcióját.
BLUETOOTH-eszköz párosítása
és csatlakoztatása
A BLUETOOTH-eszközök első csatlakoztatása előtt
kölcsönös regisztrációra („párosításra”) van szükség
a készülékek között. A párosítást követően a
készülék és a másik eszköz fel fogja ismerni
egymást. Ez az egység két BLUETOOTH-eszközt
(két mobiltelefont vagy egy mobiltelefont és egy
audioeszközt) tud összekötni.
1
Helyezze a BLUETOOTH-eszközt az
egység 1 méteres körzetén belülre.
2
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[BLUETOOTH] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [SET
PAIRING] beállítást, majd nyomja meg a
tárcsát.
4
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a
[SET DEVICE 1]* vagy a [SET DEVICE 2]*
lehetőséget, majd nyomja meg a tárcsát.
Ennek módjáról az okostelefonhoz kapott
használati útmutatóban tájékozódhat.
2
Érintse az okostelefont a rajta lévő
N szimbólumnál az egység
N szimbólumához.
A párosítási módot a
ikon villogása jelzi.
* A [SET DEVICE 1] vagy [SET DEVICE 2] a párosítás
után a párosított eszköz nevére fog változni.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd a
készülék kijelzőjén a
ikon.
Lecsatlakozás NFC segítségével
Érintse ismét az okostelefont az N szimbólumnál az
egység N szimbólumához.
Megjegyzések
 Csatlakoztatás közben úgy tartsa az okostelefont,
hogy nehogy megkarcolja valamelyik készüléket.
 Az egyérintéses csatlakozás nem lehetséges, ha az
egység már csatlakoztatva van egy másik NFCkompatibilis eszközhöz. Ilyen esetben előbb bontsa
a csatlakoztatott eszköz kapcsolatát, és utána újból
csatlakoztassa az okostelefont.
8HU
5
Kezdeményezzen párosítási műveletet a
BLUETOOTH-eszközön, hogy észlelhesse
az egységet.
6
A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén válassza
a [DSX-XXXX] (a megvásárolt modell
neve) nevű eszközt.
Ha nem jelenik meg a készülék, ismételje meg
az eljárást a 2. lépéstől.
Csatlakozás párosított BLUETOOTHkészülékhez
A párosított eszközt használat előtt csatlakoztatni
kell a készülékhez. Egyes párosított eszközök
automatikusan csatlakoznak.
1
7
Ha a BLUETOOTH-eszköz jelszót* kér,
írja be a [0000] értéket.
* A jelszót egyes eszközök kulcsnak, kódnak,
PIN-kódnak, passcode-nak, PIN-nek vagy
passwordnek is nevezhetik.
2
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[BLUETOOTH] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[SET BT SIGNL] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ellenőrizze, hogy világít-e a
3
Jelszókérés
4
[0000]
Sikeres párosítás esetén a
folyamatos világításra vált.
8
ikon villogásról
ikon.
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót
a BLUETOOTH-készüléken.
A BLUETOOTH-készüléken kezdeményezze
a csatlakozást az egységhez.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a
vagy a
ikon.
A kijelző ikonjai:
A BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához
válassza ki az egységet a BLUETOOTHkészüléken.
Az ikon akkor világít, ha a HFP (kihangosító)
profil engedélyezésével lehetővé vált a
kihangosítási funkció használata.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd a
vagy a
ikon.
A2DP protokollt támogató zenelejátszó
készülék elérhetőségének jelzése.
Megjegyzés
Ha folyamatban van a csatlakozás egy BLUETOOTHkészülékhez, más eszközök nem észlelik az egységet.
Az észlelés engedélyezéséhez lépjen be a párosítási
üzemmódba, és utána kezdeményezze az egység
keresését a másik készüléken.
Lejátszás indítása
A részleteket lásd: “Lejátszás BLUETOOTHeszközről” (13. oldal).
A párosított eszköz lecsatlakoztatása
Ha az egység és a BLUETOOTH-eszköz párosítása
után szeretné leválasztani az eszközt, hajtsa végre
a 2–4. lépést.
Csatlakozás a legutóbb csatlakoztatott
eszközhöz a készülékről
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTHkészüléken.
A hangeszköz csatlakoztatásához az SRC gomb
megnyomásával válassza a [BT AUDIO]
lehetőséget, majd nyomja meg a 
(lejátszás/szünet) gombot.
A mobiltelefonhoz való csatlakozáshoz nyomja
meg a CALL gombot.
Megjegyzés
BLUETOOTH-on keresztüli zenelejátszás közben a
készülék nem tud mobiltelefonos csatlakozást
kezdeményezni. Ilyenkor a mobiltelefonról kell
kezdeményezni a csatlakozást.
9HU
Tipp
Bekapcsolt BLUETOOTH-jellel: a gyújtás
bekapcsolásakor az egység automatikusan csatlakozik
a legutóbb csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
iPhone-ok és iPodok csatlakoztatása
(automatikus BLUETOOTH-párosítás)
Ha egy 5-ös vagy újabb verziójú iOS-t futtató
iPhone-t vagy iPodot csatlakoztat az egység USBportjához, automatikusan lezajlik a két készülék
közötti párosítás.
Az automatikus BLUETOOTH-párosítás
engedélyezéséhez [ON] állapotba kell kapcsolni
a [BLUETOOTH] funkció [SET AUTOPAIR] beállítását
(21. oldal).
1
2
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót
az iPhone-on vagy iPodon.
Csatlakoztassa az iPhone-t vagy iPodot
az USB-porthoz.
Más hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1
2
3
Kapcsolja ki a hordozható zenelejátszót.
Csökkentse a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a hordozható zenelejátszót
a készülék AUX feliratú, sztereó mini jack
típusú aljzatához egy megfelelő kábellel
(a kábel nem tartozék).*
* Fontos, hogy egyenes csatlakozóval szerelt kábelt
használjon.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd a
készülék kijelzőjén a
ikon.
Megjegyzések
 Az automatikus BLUETOOTH-párosítás nem
lehetséges, ha az egység már egy másik BLUETOOTHeszközhöz csatlakozik. Ilyen esetben előbb válassza le
a másik eszközt, és utána csatlakoztassa újra az
iPhone-t vagy iPodot.
 Ha nem jön létre automatikusan a BLUETOOTHpárosítás, olvassa el a következő részt: “BLUETOOTHeszközök előkészítése” (7. oldal).
USB-eszköz csatlakoztatása
1
2
Csökkentse a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a készülékhez az USBeszközt.
Az iPodok és iPhone-ok csatlakoztatásához
az iPodhoz készült USB-kábelt kell használni
(nem tartozék).
10HU
4
Válassza ki az [AUX] jelforrást az SRC
gombbal.
Csatlakoztatott készülék hangerejének
beállítása más jelforrások hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét lejátszani a
hordozható zenelejátszón, és az autós
médialejátszón állítsa be a szokásos hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza a
[SOUND]  [SET AUX VOL] lehetőségeket (21. oldal).
Váltás beprogramozott rádióállomásra
Rádióhallgatás
1
Rádióhallgatás
A rádióhallgatáshoz a [TUNER] jelforrásra kell
váltania az SRC gombbal.
Rádióállomások automatikus
tárolása (BTM)
1
2
3
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra – FM1 (rövidhullám),
FM2, FM3, MW (középhullám) és LW
(hosszúhullám).
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Forgassa el a vezérlőtárcsát a [SET BTM]
parancsig, és nyomja meg.
Az egység a rádióállomásokat frekvenciájuk
szerinti növekvő sorrendben programozza be
a számgombokra.
Hangolás
1
2
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra – FM1 (rövidhullám),
FM2, FM3, MW (középhullám) és LW
(hosszúhullám).
Végezze el az állomások behangolását.
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a / (SEEK –/+) gombot,
amíg nagyjából meg nem találja a frekvenciát.
Ezt követően a / (SEEK–/+) gomb
nyomogatásával végezheti el a finomhangolást
a frekvencia pontos beállításához.
Automatikus hangolás
Nyomja meg a / (SEEK –/+) gombot.
A keresés az első adó megtalálásakor leáll.
Kézi beprogramozás
1
Ha szeretné az 1–6 számgombok
valamelyikére beprogramozni az éppen
hallgatott rádióállomást, tartsa nyomva
az adott gombot a [MEM] felirat
megjelenéséig.
Váltson a megfelelő frekvenciasávra,
és nyomja meg az 1–6 számgombok
valamelyikét.
Az RDS rendszer használata
Az AF (alternatív frekvenciák) és a TA
(közlekedési hírek) funkció beállítása
Az AF funkció folyamatosan újrahangolja a készüléket,
hogy mindig a legnagyobb jelerősségű frekvencián
foghassa az adott rádióállomás adását, míg a TA
funkció aktuális közlekedési hírekkel vagy közlekedési
programokkal (TP) szolgál, ha vehetők ilyenek.
1
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[SET AF/TA] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a [SET AF-ON],
[SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] vagy [SET
AF/TA-OFF] lehetőség kiválasztásához,
és nyomja meg a tárcsát.
RDS-adók beprogramozása az AF és a
TA funkció beállításával együtt
Az RDS-adók az AF és a TA funkció beállításával
együtt programozhatók be. Állítsa be az AF és a TA
funkció kívánt beállítását, és programozza be a
rádióállomásokat a BTM funkcióval vagy a manuális
beprogramozási lehetőséggel. A kézi beállítási
funkcióval nem csak RDS-adókat programozhat be.
Vészhelyzeti közlemények vétele
Ha az AF vagy a TA funkció be van kapcsolva, és a
készülék vészhelyzeti közleményt észlel,
automatikusan megszakítja az éppen aktív
jelforráson keresztüli lejátszást.
Hangerő módosítása közlekedési hírek
hallgatása közben
A készülék eltárolja a memóriájában a közlekedési
hírek alatt beállított hangerőt, így a jövőbeli hírek
ezen a hangerőn fognak megszólalni.
11HU
Maradás adott regionális programnál
(REGIONAL)
Ha az AF és a REGIONAL funkció is be van
kapcsolva, a készülék nem fog másik, erősebb jelet
sugárzó regionális állomásra váltani. Ha elhagyja a
regionális rádióállomás vételi körzetét, a rádió FM
frekvenciasávjára váltva válassza a [GENERAL]
menü [SET REG-OFF] beállítását (20. oldal).
Ez a funkció az Egyesült Királyság területén és
néhány más térségben nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyság területén)
A funkció lehetővé teszi, hogy akkor is másik helyi
adóra váltson, ha nincs beprogramozva semelyik
számgombra.
Az FM frekvenciasávra váltva nyomja meg azt a
számgombot, amelyikre beprogramozta a helyi adót.
Ezt követően, 5 másodpercen belül nyomja meg
ismét ugyanezt a gombot. Ismételje az előző lépést
addig, amíg át nem vált a készülék a helyi adóra.
Programtípusok kiválasztása (PTY funkció)
1
FM-vétel közben nyomja meg a
PTY gombot.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
programtípusra, azután nyomja meg
a tárcsát.
A készülék elkezdi az adott típusú műsort
sugárzó rádióállomások keresését.
Programtípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (politikai elemzések), INFO
(tájékoztatás), SPORT (sport), EDUCATE (oktatás),
DRAMA (színművek és hangjátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED (vegyes),
POP M (popzene), ROCK M (rockzene), EASY M
(slágerek), LIGHT M (klasszikus zene), CLASSICS
(komolyzene), OTHER M (egyéb zene), WEATHER
(időjárás), FINANCE (pénzügyek), CHILDREN
(gyerekprogramok), SOCIAL A (közügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (betelefonálós), TRAVEL (utazás),
LEISURE (szabadidő), JAZZ (dzsessz), COUNTRY
(countryzene), NATION M (hazai népzene), OLDIES
(örökzöldek), FOLK M (folkzene), DOCUMENT
(riportok, dokumentarista műsorok)
12HU
A pontos idő vételének (CT funkció)
beállítása
Az RDS-adásokban lévő CT-adat alkalmas a pontos
idő beállítására.
1
A [GENERAL] menüben állítsa a [SET CT]
beállítást [SET CT-ON] értékre (20. oldal).
Ha már csatlakoztatva van az eszköz, a lejátszás
indításához az SRC gombbal válassza az
[USB] – illetve iPod esetén az [IPD] – jelforrást.
Lejátszás
Lejátszás USB-eszközről
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés ellenkező
értelmű utalás hiányában általánosságban
vonatkozik az iPodok és iPhone-ok iPod-funkcióira.
Az egyes iPodok kompatibilitásáról a készülék
hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat. Lásd még: “Kompatibilis iPodok”
(23. oldal).
Azok az AOA (Android Open Accessory) 2.0, az MSC
(Mass Storage Class) és az MTP (Media Transfer
Protocol) típusú USB-eszközök* használhatók,
amelyek kompatibilisek az USB szabvánnyal. Az USBeszköztől függően a készüléken ki lehet választani az
Android módot vagy az MSC/MTP módot.
Egyes digitális médialejátszók vagy androidos
okostelefonok az MTP mód beállítását igényelhetik.
* pl. egy USB-flashmeghajtó, digitális médialejátszó
vagy egy androidos okostelefon
Megjegyzések
 A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról a
készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
 Azok az okostelefonok, amelyekre az Android operációs
rendszer 4.1-es vagy újabb verzióját telepítették,
támogatják az Android Open Accessory 2.0-t (AOA 2.0).
Azonban előfordulhat, hogy néhány okostelefon nem
támogatja teljes mértékben az AOA 2.0-t annak
ellenére, hogy az Android operációs rendszer 4.1-es
vagy újabb verzióját futtatja. Androidos okostelefonja
kompatibilitásáról a készülék hátlapján feltüntetett
támogatási weboldalon tájékozódhat.
 Nem támogatott az alábbi jellemzőkkel rendelkező
fájlok lejátszása.
MP3/WMA/FLAC:
 Szerzői jogvédelemmel ellátott fájlok
 Digitális jogkezelési (DRM) technológiával
védett fájlok
 Többcsatornás hangfájlok
MP3/WMA:
 Veszteség nélküli tömörítéssel készült fájlok
A kapcsolat létrehozása előtt válassza ki az USB
módot (Android mód vagy MSC/MTP mód) az USBeszköztől függően (20. oldal).
1
Csatlakoztasson USB-eszközt az
USB-porthoz (10. oldal).
Ekkor elindul a lejátszás.
2
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
A lejátszás leállítása
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
A csatlakoztatott eszköz eltávolítása
Állítsa le a lejátszást, és húzza ki az eszköz
csatlakozóját.
Figyelmeztetés iPhone esetén
Ha USB-n keresztül csatlakoztatja az iPhone-t, a
telefonos beszélgetések hangerejét az iPhone
vezérli, nem az autós médialejátszó. Ügyeljen rá,
hogy telefonálás közben ne növelje az autós
médialejátszón a hangerőt, mert a hívás végén
hirtelen erős hanghatás léphet fel.
Lejátszás BLUETOOTH-eszközről
Csak a BLUETOOTH A2DP profilt támogató
csatlakoztatott eszközökön lévő zenék játszhatók le.
1
Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a
zenelejátszóval (7. oldal).
Az audioeszköz kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot, majd válassza a [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (21. oldal) lehetőséget.
2
3
4
Az SRC gombbal válassza ki a [BT AUDIO]
jelforrást.
Indítsa el a lejátszást a zenelejátszón.
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
Megjegyzések
 A zenelejátszótól függően lehet, hogy bizonyos
információk – például a szám címe, sorszáma, hossza,
illetve a lejátszás állapota – nem jelennek meg a
készüléken.
 Ha az autós médialejátszón jelforrást vált, a
csatlakoztatott zenelejátszón még nem áll le a lejátszás.
 Ha a BLUETOOTH-funkción keresztül fut a „Sony |
Music Center” alkalmazás, a [BT AUDIO] lehetőség
nem jelenik meg a kijelzőn.
13HU
BLUETOOTH-eszköz hangerejének beállítása
más jelforrások hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét lejátszani
a BLUETOOTH-os zenelejátszón, és az autós
médialejátszón állítsa be a szokásos hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza a
[SOUND]  [SET BTA VOL] lehetőségeket (21. oldal).
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
kategóriához, és nyomja meg a tárcsát.
3
A kívánt zeneszám megkereséséhez
ismételje meg a 2. lépést.
Ekkor elindul a lejátszás.
Kilépés a Quick-BrowZer™ üzemmódból
Nyomja meg a
Zeneszámok keresése
és lejátszása
Végtelenített és véletlen sorrendű
lejátszás
Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android
módban csatlakoztatva van.
1
Lejátszás közben nyomja meg
az
(ismétlés) vagy a
(véletlen sorrend) gombot, amíg
a kívánt lejátszási módra nem vált.
A lejátszási mód váltása után lehet, hogy kis
késéssel kezdődik a lejátszás.
Keresés átugrással (Ugrásos üzemmód)
Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android
módban, illetve ha iPod van csatlakoztatva.
1
USB-ről való lejátszás közben nyomja
meg a
(tallózás) gombot.
2
3
Nyomja meg a  (SEEK +) gombot.
Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android
módban, illetve ha iPod van csatlakoztatva.
1
A keresési kategóriák listájának
megjelenítéséhez nyomja meg a
(tallózás)* gombot USB-ről való
lejátszás közben.
A zeneszámok listájának megjelenése után a
(vissza) gomb többszöri megnyomásával
jelenítheti meg a kívánt keresési kategóriát.
* Ha egy USB-készülék tartalmának lejátszása
közben 2 másodpercnél valamivel tovább nyomva
tartja a
(tallózás) gombot, akkor közvetlenül a
kategórialista elejére térhet vissza.
14HU
Forgassa a vezérlőtárcsát a
kívánt elemhez.
A lista egyszerre az összes elem 10%-ának
megfelelő számú elemmel ugrik arrébb.
4
A lejátszási módok köre a választott jelforrástól függ.
Zeneszám keresése cím alapján
(Quick-BrowZer™)
(tallózás) gombot.
Térjen vissza a Quick-BrowZer
üzemmódba az ENTER gomb
megnyomásával.
Ekkor megjelenik a kijelölt elem.
5
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
elemig, majd nyomja meg a tárcsát.
Ekkor elindul a lejátszás.
Telefonálás kihangosítón keresztül
(csak BLUETOOTH-kapcsolat esetén)
A kihangosítási funkció használatához előbb
csatlakoztatni kell a mobiltelefont az autós
médialejátszóhoz. Két mobiltelefont is
csatlakoztathat a készülékhez. A részleteket lásd:
“BLUETOOTH-eszközök előkészítése” (7. oldal).
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[PHONE BOOK] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívandó fél
monogramjához, és nyomja meg a tárcsát.
4
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívandó fél
nevéhez, és nyomja meg a tárcsát.
5
Forgassa a vezérlőtárcsát a kiválasztott
fél felhívandó telefonszámához, és
nyomja meg a tárcsát.
Ezzel fel is vette a hívást.
Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból
1
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a
készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd nyomja meg
a tárcsát.
Hívásfogadás
1
Nyomja meg a CALL gombot, amikor
csörög a telefon.
2
Ezzel fel is vette a hívást.
Megjegyzés
A telefon csengőhangja és a beszélő fél hangja csak az
első hangszórókból hallható.
Nyomja meg a CALL gombot.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[RECENT CALL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Ekkor megjelenik a hívásnapló.
3
Hívás elutasítása
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívandó fél
nevéhez vagy telefonszámához, és
nyomja meg a tárcsát.
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
Ezzel fel is vette a hívást.
Hívás befejezése
Nyomja meg ismét a CALL gombot.
Hívás kezdeményezése tárcsázással
1
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a
készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az egyik telefont, majd nyomja meg a tárcsát.
Hívás kezdeményezése
A PBAP profilt támogató mobiltelefonok esetén a
telefonkönyvből és a hívásnaplóból is tárcsázhat.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a
készülékhez, válassza ki az egyik telefont.
Hívás kezdeményezése a
telefonkönyvből
1
Nyomja meg a CALL gombot.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[DIAL NUMBER] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a megfelelő
számjegyekhez a telefonszám
beírásához, majd az utolsó számjegy
után a [ ] (szóköz) állásba, és nyomja
meg az ENTER gombot.*
Nyomja meg a CALL gombot.
Ezzel fel is vette a hívást.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a
készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az egyik telefont, majd nyomja meg a tárcsát.
* A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja meg a
/ (SEEK –/+) gombot.
15HU
Megjegyzés
A kijelzőn a [_] jel jelenik meg a [#] jel helyett.
Hívás kezdeményezése újratárcsázással
1
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a
készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az egyik telefont, majd nyomja meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a
[REDIAL] lehetőséget, majd nyomja meg
a tárcsát.
Ezzel fel is vette a hívást.
Hívás kezdeményezése hangparanccsal
Hangparancsos hívást támogató mobiltelefonok
esetén hangparancsok kimondásával is
kezdeményezhet hívást.
1
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a
készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az egyik telefont, majd nyomja meg a tárcsát.
2
3
Telefonálás közben elérhető
funkciók
Csengőhang hangerejének módosítása
A telefon csöngése közben a vezérlőtárcsa
forgatásával állíthat a csengetési hangerőn.
A másik fél hangjának erősítése
vagy halkítása
Beszélgetés közben a vezérlőtárcsa forgatásával
állíthat a csengetési hangerőn.
Mikrofon hangerejének módosítása
Nyomja meg a MIC gombot.
A kívánt hangerőt a [MIC-LOW] (halk), [MIC-MID]
(közepes) és [MIC-HI] (magas) értékek közül
választhatja ki.
Visszhang és zajszint csökkentése
(visszhangszűrő és zajszűrő mód)
Nyomja meg és tartsa nyomva a MIC gombot.
A választható módok: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
A kihangosítás bekapcsolása és
kikapcsolása
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[VOICE DIAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Hívás közben a MODE gombbal adhatja át a hívást
a mobiltelefonról az autós médialejátszóra, illetve
fordítva.
Másik lehetőség: nyomja meg és tartsa nyomva a
VOICE gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
Megjegyzés
Egyes mobiltelefonokon ez a művelet nem hajtható
végre.
Mondja ki hangosan a mobiltelefonban
tárolt hangparancsot.
A telefon felismeri a hangparancsot, és
tárcsázni kezdi a másik felet.
Kilépés a hangparancsos üzemmódból
Nyomja meg a VOICE gombot.
16HU
4
Hasznos funkciók
Sony | Music Center alkalmazás
iPhone-hoz és androidos
okostelefonokhoz
Mindenekelőtt le kell töltenie a „Sony | Music
Center” alkalmazás legújabb verzióját az App Storeból (iPhone esetén) vagy a Google Play Áruházból
(androidos okostelefonok esetén).
Megjegyzések
 Fontos, hogy biztonsági okokból mindig a helyi
közlekedési előírásoknak és jogszabályoknak
megfelelően használja az elektronikus készülékeket,
és vezetés közben ne használja az alkalmazást.
 A „Sony | Music Center” alkalmazással iPhone-ról és
androidos okostelefonokról vezérelhetők a Sony
„Sony | Music Center”-kompatibilis audioeszközei.
 A „Sony | Music Center” alkalmazással vezérelhető
lehetőségek köre a csatlakoztatott eszköztől függ.
 A „Sony | Music Center” használatáról az iPhone-ra
vagy az androidos okostelefonra vonatkozó
ismertetőben tájékozódhat.
 A „Sony | Music Center” alkalmazással kapcsolatos
további részleteket a következő URL-címen talál:
http://www.sony.net/smcqa/
 A kompatibilis iPhone-/Androidokostelefontípusokról lásd az alábbi webhelyet.
iPhone esetében: nyissa meg az App Store-t
Androidos okostelefon esetében: nyissa meg a
Google Play Áruházat
Sony | Music Center kapcsolat
létrehozása
1
Csatlakoztassa az iPhone-t vagy az
androidos okostelefont BLUETOOTH-on
keresztül (7. oldal).
Az audioeszköz kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot, majd válassza a [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (21. oldal) lehetőséget.
2
Indítsa el a „Sony | Music Center”
alkalmazást.
3
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[SONY APP] lehetőséget, majd
nyomja meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[CONNECT] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
A készülék elkezdi az iPhone-os vagy androidos
kapcsolat felépítését.
Az alkalmazás használatáról az iPhone-os vagy az
androidos alkalmazás súgójában tájékozódhat.
Ha megjelenik az eszköz száma
Ha megjelent a szám (például 123456), válassza az
[Igen] lehetőséget az iPhone-on vagy az androidos
okostelefonon.
Kapcsolat bontása
1
2
Nyomja meg a MENU gombot, a vezérlőtárcsát
forgatva válassza a [SONY APP] lehetőséget, majd
nyomja meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [CONNECT]
beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
A jelforrás vagy a lejátszóalkalmazás
kiválasztása
A jelforrás vagy a lejátszóalkalmazás az iPhone-on
vagy androidos okostelefonon is kiválasztható.
A jelforrás választása
Nyomja meg az SRC gombot, akár többször is, amíg
a kívánt jelforráshoz nem ér. Ezzel egyenértékű, ha
csak egyszer nyomja meg az SRC gombot, majd a
vezérlőtárcsát a kívánt jelforráshoz forgatja, végül
megnyomja az ENTER gombot.
Jelforrások listájának megjelenítése
Nyomja meg a SRC gombot.
SMS felolvastatása a hangkalauzzal
(csak androidos okostelefonok esetén)
Az SMS-üzenetek érkezésükkor automatikusan
felolvasásra kerülnek a jármű hangsugárzóin keresztül.
A beállítási lehetőségekről az alkalmazás
súgójában olvashat.
Válasz SMS-re (csak androidos
okostelefonok esetén)
A válasz ikon megérintésével válaszolhat egy üzenetre.
1
2
3
Aktiválja a „Sony | Music Center” alkalmazást, majd
érintse meg a [Reply] (válasz) ikont.
A Sony | Music Center-képernyőn megjelenik az
üzenetmező.
Diktálja le az üzenetet.
A Sony | Music Center-képernyőn megjelenik a
diktálásnak megfelelő üzenetváltozatok listája.
Forgassa a kívánt üzenethez a vezérlőtárcsát,
és nyomja meg.
A telefon elküldi az SMS-t.
17HU
A hang és a kijelző beállításainak
módosítása
A hang és a kijelző beállításai iPhone-on és
androidos okostelefonon keresztül is módosíthatók.
A beállítási lehetőségekről az alkalmazás
súgójában olvashat.
Hangfelismerés használata
(csak androidos okostelefonok
esetén)
1
Tartsa nyomva a VOICE gombot a
hangfelismerés bekapcsolásához.
2
Mondja ki hangosan a kiadni szándékozott
hangutasítást a mikrofonba.
Hangfelismerés kikapcsolása
Nyomja meg a VOICE gombot.
Megjegyzések
 Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben nem működik
a hangfelismerés.
 A hangfelismerés működését akadályozhatja a
csatlakoztatott androidos okostelefon teljesítménye.
 A funkciót olyan szituációkban ajánlott használni,
ahol a zaj – például a motorzaj – minimális szintű.
A Siri Eyes Free használata
A Siri Eyes Free lehetővé teszi, hogy
hangparancsokkal és diktálással vezérelje iPhoneját. A funkció használatához az automatikus
BLUETOOTH-párosítási funkcióval kell
csatlakoztatnia egymáshoz az iPhone-t és az autós
médialejátszót. A funkcióhoz iPhone 4s vagy újabb
típusú készülék szükséges. Fontos, hogy az iPhoneon az iOS legújabb verziója fusson.
A funkció használata előtt el kell végeznie
az iPhone és a készülék közötti BLUETOOTHregisztrációt és a kapcsolat konfigurálását.
A részleteket lásd: “BLUETOOTH-eszközök
előkészítése” (7. oldal).
Az iPhone kiválasztásához nyomja meg
a MENU gombot, majd válassza a [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (21. oldal) lehetőséget.
1
Aktiválja az iPhone Siri funkcióját.
Ennek módjáról az iPhone használati
útmutatóban tájékozódhat.
18HU
2
Tartsa nyomva a VOICE gombot
2 másodpercnél hosszabb ideig.
Ekkor megjelenik a hangparancsok képernyője.
3
Az iPhone csipogása után beszéljen
a mikrofonba.
Az iPhone ismét csipog egyet, és a Siri
válaszolni kezd.
A Siri Eyes Free kikapcsolása
Nyomja meg a VOICE gombot.
Megjegyzések
 Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy az
iPhone nem ismeri fel a beszédet. (Tipikusan ilyen
helyzet, ha egy mozgó autóban próbálkozik vele.)
 Ha az iPhone jele gyenge vagy szakadozik,
előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem működik
tökéletesen, vagy megnő a válaszideje.
 Az iPhone üzemi körülményei is okozhatnak olyan
szituációt, amikor a Siri Eyes Free üzemképtelen,
vagy leáll.
 Ha az iPhone-on egy szám BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztüli lejátszását kezdeményezi, a lejátszás
indulásával egy időben a Siri Eyes Free automatikusan
leáll, a készülék pedig a BLUETOOTH jelforrásra vált.
 Ha lejátszás közben aktiválja a Siri Eyes Free funkciót,
a készülék akkor is átválthat a BLUETOOTH jelforrásra,
ha nem választott lejátszandó számot.
 Ha USB-porton keresztül csatlakoztatja az iPhone-t,
előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem fog
kifogástalanul működni, esetleg leáll.
 Az iPhone készülék USB-n keresztül történő
csatlakoztatása közben ne aktiválja a Sirit az iPhoneon. Ilyenkor is előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem
fog tökéletesen működni, vagy leáll.
 Amíg a Siri Eyes Free aktív, a készülék nem ad hangot
a hangszórókra.
Általános beállítások
(GENERAL)
Beállítások
Kilépés a DEMO módból
A készülék a jelforrás kikapcsolása esetén
megjeleníti az órát és a bemutató kijelzőt. Ez az
üzemmód kikapcsolható.
1
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
Forgassa el a vezérlőtárcsát a
[SET DEMO] parancsig, és nyomja meg.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[SET DEMO-OFF] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Megtörtént a beállítás.
4
Nyomja meg kétszer a
gombot.
(vissza)
A kijelző visszatér a normál rádiós/lejátszási
módba.
Beállítások megadása
A beállítások az alábbi kategóriákban adhatók meg:
Általános beállítások (GENERAL), hangbeállítások
(SOUND), kijelző beállításai (DISPLAY), BLUETOOTHbeállítások (BLUETOOTH), Sony | Music Center
beállításai (SONY APP)
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a beállítási
kategóriához, majd nyomja meg.
A beállítások és parancsok köre a jelforrásoktól
és az egyéb beállításoktól függ.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
beállításhoz vagy értékhez, és nyomja meg.
Visszatérés az előző képernyőre
Nyomja meg a
(vissza) gombot.
AREA
Meghatározza a készülék használatának
területét/régióját: [EUROPE], [RUSSIA].
Ha az aktuálisan beállított terület/régió
megváltozik, a készülék alaphelyzetbe áll,
majd az óra látható.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
DEMO (bemutató mód)
A kijelző bemutató módjának aktiválása:
[ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (pontos idő beállítása) (7. oldal)
CAUT ALM (figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzések aktiválása:
[ON], [OFF] (6. oldal).
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
BEEP
Hangjelzések bekapcsolása: [ON], [OFF].
AUTO OFF
A készülék automatikus kikapcsolása
a megadott idejű üresjárat után: [ON] (30 perc),
[OFF].
STEERING (kormány)
A kormánykeréken található távirányítógombok
funkcióinak beállítása és alaphelyzetbe állítása.
(Csak kábeles csatlakozás esetén használható;
a kábel nem tartozék.) (Csak akkor érhető el,
ha a jelforrás ki van kapcsolva, és a kijelzőn az
óra látható.)
STR CONTROL (kormánykerekes távirányítás)
A csatlakoztatott távirányító beviteli módjának
kiválasztása. A megfelelő működés érdekében a
használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
távvezérlő is hasonló módra van-e beállítva.
CUSTOM
A kormánykerék távvezérlőjének bemeneti
módja
PRESET
A vezetékes távvezérlőn található
távvezérlőszervek beviteli módja, a
kormánykerék kivételével (a készülék
automatikusan ezt választja a [RESET
CUSTOM] parancs használata után is).
19HU
EDIT CUSTOM
A kormánykeréken található távirányítógombok
beállítása a különböző funkciókra (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK):
 Forgassa a vezérlőtárcsát a kormánykeréken
lévő távvezérlőszervhez rendelendő
funkcióhoz, és nyomja meg a tárcsát.
 Amíg a [REGISTER] felirat villog, tartsa nyomva
a kormánykeréknek a funkcióhoz rendelendő
gombját. A regisztrálás sikere esetén világítva
marad a [REGISTERED] felirat.
 A további funkciókat hasonló módon, az .
és . lépés megismétlésével rendelheti a
gombokhoz.
(Csak akkor érhető el, ha az [STR CONTROL]
beállítás értéke [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
A kormánykeréken található távirányítógombok
funkcióinak alaphelyzetbe állítása: [YES], [NO].
(Csak akkor érhető el, ha az [STR CONTROL]
beállítás értéke [CUSTOM].)
Megjegyzések
 A beállítások megadása közben a készülék csak
gombokkal vezérelhető. A biztonság érdekében
csak parkolás után módosítsa ezeket
a beállításokat.
 Ha hiba történik a regisztrációs műveletek során,
minden korábbi információ és beállítás
megmarad. A regisztrációt elegendő a hibát okozó
funkció regisztrációjától újrakezdeni.
 Előfordulhat, hogy a funkció egyes járművekben
nem használható. A járművek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
USB MODE
Megváltoztatja az USB-módot: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Csak az USB-forrás kiválasztása esetén érhető el.)
CT (pontos idő)
A CT funkció aktiválása: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatív frekvenciák/közlekedési hírek)
Az AF (alternatív frekvenciák) és a TA
(közlekedési hírek) beállítás kiválasztása:
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Akkor érhető el, ha van kiválasztott forrás.)
REGIONAL
Rádióadások vételének korlátozása adott
körzetre: [ON], [OFF]. (Csak FM-adás vétele
esetén érhető el.)
20HU
BTM (best tuning memory – legjobb hangolás
memóriába) (11. oldal)
(Csak a rádió működése közben érhető el.)
FIRMWARE
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
A firmware új verziójának keresése és telepítése.
A részletekről a hátoldalon feltüntetett
támogatási weboldalon tájékozódhat.
FW VERSION (firmware-verzió)
A készüléket üzemeltető firmware
verziószámának megjelenítése.
FW UPDATE (firmware-frissítés)
A firmware-frissítési folyamat megkezdése:
[YES], [NO].
A firmware frissítése néhány percet vesz
igénybe. A frissítés közben ne állítsa a gyújtást
OFF állásba, és ne vegye ki az USB-eszközt.
Hangbeállítások (SOUND)
A beállítási menü minden jelforrás esetén elérhető.
EQ10 PRESET
Választás 10 hangszínszabályozó görbe közül,
vagy kikapcsolás:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
A hangszínszabályozó görbe beállítása
mindegyik forrás esetén külön tárolható.
* A [KARAOKE] csökkenti az éneksáv hangját, de azt
nem lehet teljesen eltávolítani a lejátszás során.
Emellett a mikrofon használata nem támogatott.
EQ10 CUSTOM
Az EQ10 beállítás [CUSTOM] értékéhez tartozó
paraméterek beállítása.
A hangszínszabályozó görbe beállítása:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
A hangerő –6 dB és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekben szabályozható.
BALANCE (keresztmetszeti balansz)
A bal és jobb oldali hangsugárzók egymáshoz
viszonyított erősségének beállítása:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15] (a bal oldaliak
hangsúlyozásától a jobb oldaliak hangsúlyozása
felé haladva).
FADER
Az első és hátsó hangsugárzók egymáshoz
viszonyított erősségének beállítása:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (mélysugárzó)
SW LEVEL (mélysugárzó hangereje)
A mélysugárzó hangerősségének beállítása:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
(A legalacsonyabb értéket az [ATT] felirat jelzi.)
SW PHASE (mélysugárzó fázisa)
A mélysugárzó fázisának kiválasztása: [NORM]
(normál), [REV] (fordított).
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
A mélysugárzó vágási (cut-off) frekvenciájának
beállítása: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (felüláteresztő szűrő frekvenciája)
Az első/hátsó hangszórók vágási (cut-off)
frekvenciája: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX aljzat hangereje)
Az AUX aljzaton keresztül csatlakoztatott eszközök
relatív hangereje: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
A funkció használata esetén nem kell külön beállítani
a hangerőt a jelforrások közötti váltások esetén.
(Csak az AUX bemenet kiválasztása esetén
érhető el.)
BTA VOL (BLUETOOTH-on keresztüli lejátszás
hangereje)
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközök relatív
hangerejének beállítása: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
A funkció használata esetén nem kell külön
beállítani a hangerőt a jelforrások közötti
váltások esetén.
Kijelzőbeállítások (DISPLAY)
DIMMER
A kijelző fényerejének változtatása: [ON], [OFF],
[CLK] (óra).
Annak beállításához, hogy ez a funkció csak egy
rögzített időszakban legyen aktív, válassza ki a
[CLK] lehetőséget, majd állítsa be a kezdési és
befejezési időpontot.
– A fényerő beállítása a halványító funkció
bekapcsolt állapota esetén:
Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [ON] állásba,
majd adja meg a [BRIGHTNESS] értékét.
– A fényerő beállítása a halványító funkció
deaktivált állapota esetén:
Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [OFF] állásba,
majd adja meg a [BRIGHTNESS] értékét.
A fényerő beállítását tárolja és alkalmazza a
készülék, ha a halványítási funkciót aktiválják
vagy deaktiválják.
BRIGHTNESS
A kijelző fényerejének beállítása. A fényerőszint
beállításai: [1] – [10].
SND SYNC (hangszinkronizálás)
A kivilágítás és a hang szinkronizálásának
aktiválása: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatikus görgetés)
A hosszú feliratok automatikus görgetése:
[ON], [OFF].
(AUX jelforrás és rádió esetén nem érhető el.)
BLUETOOTH-beállítások
(BLUETOOTH)
PAIRING (párosítás; 8. oldal)
Legfeljebb két BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatása: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
A [DEVICE 1] vagy [DEVICE 2] a párosítás után
a párosított eszköz nevére fog változni.
AUDIODEV (audioeszköz)
Az audioeszköz kiválasztása. A [*] felirat jelenik
meg a [DEVICE 1] eszközzel vagy az aktuális A2DPkompatibilis audioeszközzel párosított eszközön.
RINGTONE
Beállítható, hogy a csengőhang az autós
médialejátszó hangsugárzóin vagy a
csatlakoztatott mobiltelefonon szólaljon-e meg:
[1] (autós médialejátszó), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (automatikus hívásfogadás)
Az egység beállítása a beérkező hívások
automatikus fogadására: [OFF], [1] (kb. 3 másodperc
után), [2] (kb. 10 másodperc után).
AUTOPAIR (automatikus párosítás)
BLUETOOTH-párosítás automatikus indítása
5.0-s vagy újabb verziójú iOS-készülék USB-n
keresztüli csatlakoztatása esetén: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-jel) (9. oldal)
A BLUETOOTH funkció bekapcsolása
és kikapcsolása.
21HU
BT INIT (BLUETOOTH-visszaállítás)
A BLUETOOTH-beállítások (párosítási adatok,
eszközadatok stb.) visszaállítása a gyári
értékekre: [YES], [NO].
A készülék selejtezésekor állítsa vissza
a beállítások alapértelmezett értékeit.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
Sony | Music Center alkalmazás
beállítása (SONY APP)
AUTO LAUNCH
A „Sony | Music Center” automatikus
indításának aktiválása: [ON], [OFF].
Ha az [ON] elem van kiválasztva, a „Sony | Music
Center” alkalmazás automatikusan fog
csatlakozni a BLUETOOTH-kapcsolat
létrejöttével.
CONNECT
A „Sony | Music Center” funkció létrehozása és
megszüntetése (csatlakozás).
További információk
A firmware frissítése
Ha új frissítés jelenik meg, nyissa meg a hátoldalon
feltüntetett weboldalt, és kövesse az ott megjelenő
útmutatást.
Megjegyzések
 A firmware frissítéséhez USB-eszköz szükséges (nem
tartozék). Mentse a frissítőfájlt az USB-eszközre, és
csatlakoztassa az eszközt az USB-porthoz, majd
végezze el a frissítési műveletet.
 A firmware frissítése néhány percet vesz igénybe. A
frissítés közben ne állítsa a gyújtást OFF állásba, és ne
vegye ki az USB-eszközt.
Óvintézkedések
 Ha a jármű közvetlen napfénynek kitett helyen
várakozott, használat előtt várja meg, amíg lehűl
a készülék.
 Ne hagyja a várakozó járműben az előlapot és a
zenelejátszókat, mivel a közvetlen napfény
keltette forróság károsíthatja őket.
 A motoros rádióantenna automatikusan
emelkedik ki és húzódik vissza.
A jó hangminőség megőrzése
Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék a készülékre.
A hangfájlok lejátszási sorrendje
Mappa (album)
Hangfájl (szám)
22HU
Kompatibilis iPodok
Karbantartás
 A készülékhez csatlakoztatható iPod-modelleket
az alábbi táblázat foglalja össze. Használat előtt
frissítse az iPod operációs rendszerét.
Kompatibilis iPhone és iPod típusok
Típus
Csatlakozók tisztítása
Az egység és az előlap csatlakozóinak
szennyeződése zavarhatja a készülék működését.
Ezt megelőzheti, ha az előlap levétele (6. oldal)
után egy pamutkendővel megtisztítja a
csatlakozókat. Ne fejtsen ki nagy erőt, mert ettől
sérülhetnek a csatlakozók.
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generációs)


Specifikációk
iPod touch
(5. generációs)


Tuner rész
iPod nano
(7. generációs)

 A „Made for iPod” és a „Made for iPhone”
kifejezés jelzi, ha egy elektronikus készüléket vagy
kelléket kifejezetten úgy terveztek meg, hogy
iPodokhoz vagy iPhone-okhoz lehessen
csatlakoztatni, és a gyártó tanúsította, hogy
megfelel az Apple teljesítménnyel kapcsolatos
normáinak. Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági és törvényi
előírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje,
hogy ennek a tartozéknak és egy iPod vagy
iPhone készüléknek az együttes használata
befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült kérdésére
nem talál választ ebben az útmutatóban, a
legközelebbi Sony-márkaképviselet készséggel áll
rendelkezésére.
Megjegyzések
 Biztonsági okokból kapcsolja le a jármű gyújtását,
és húzza ki a gyújtáskulcsot is a gyújtáskapcsolóból,
mielőtt a csatlakozók tisztításába kezd.
 Az ujjaival és fémtárgyakkal soha ne érintse
közvetlenül a csatlakozókat.
FM
Programkeresési frekvenciatartomány:
Ha az [AREA] beállítása [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Ha az [AREA] beállítása [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépésköz)
FM3: 65–74 MHz (30 kHz-es lépésköz)
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
Ha az [AREA] beállítása [EUROPE]:
FM CCIR: -1956,5 kHz és -487,3 kHz között,
valamint +500,0 kHz és +2095,4 kHz között
Ha az [AREA] beállítása [RUSSIA]:
FM CCIR: -1956,5 kHz és -487,3 kHz között,
valamint +500,0 kHz és +2095,4 kHz között
FM OIRT: -1815,6 kHz és -943,7 kHz között,
valamint +996,6 kHz és +1776,6 kHz között
Hangolási érzékenység: 7 dBf
23HU
Szelektivitás: 75 dB 400 kHz-en
Jel–zaj viszony: 73 dB
Szeparáció: 50 dB 1 kHz-en
Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 15 000 Hz
PBAP (telefonkönyv-elérési profil)
SPP (Serial Port Profile)
Megfelelő kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
MW/LW
Programkeresési frekvenciatartomány:
MW: 531 kHz – 1 602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 50 μV
*1 A tényleges hatótáv a készülékek között elhelyezkedő
akadályoktól, az esetlegesen hatótávolságban lévő
mikrohullámú sütők körül kialakult mágneses tértől, a
sztatikus elektromosságtól, a vételi érzékenységtől, az
antenna teljesítményétől, az operációs rendszertől, a
használt szoftveralkalmazástól és más tényezőktől függ.
*2 A BLUETOOTH szabványban definiált profilok
határozzák meg a készülékek közötti BLUETOOTHkommunikáció jellegét.
USB-lejátszó
Interfész: USB (Full-speed)
Maximális feszültség: 1 A
A felismerhető mappák és fájlok maximális száma:
Mappák (albumok): 256
Mappánkénti fájlok (zeneszámok): 256
Kompatibilis Android Open Accessory protokoll
(AOA): 2,0
Megfelelő kodek:
MP3 (.mp3)
Bitsebesség: 8 kbps – 320 kbps
(akár változó bitsebességű (VBR) fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitsebesség: 32 kbps – 192 kbps
(akár változó bitsebességű (VBR) fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitmélység: 16 bit, 24 bit
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz
Vezeték nélküli kommunikáció
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH 3.0-s alapváltozat
Kimenet:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Max. +4 dBm)
Kommunikációs hatótáv:
Hatótáv kb. 10 m (33 láb)*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer: FHSS
Támogatott BLUETOOTH-profilok*2:
A2DP (hangtovábbítási profil), 1.3-as verzió
AVRCP (hang- és videólejátszás távirányítási
profilja), 1.3-as verzió
HFP (kihangosítós telefonálási profil), 1.6-os verzió
24HU
NFC kommunikáció
Frekvenciasáv és a maximális teljesítmény
specifikációi
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m 10 méteren
Erősítő
Kimenet: Hangsugárzó-kimenetek
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény: 55 W × 4
(4 Ω impedancia mellett)
Általános
Kimeneti aljzatok:
Kimeneti audiocsatlakozók (REAR, SUB)
Motoros antenna/erősítő vezérlőjének
csatlakozója (REM OUT)
Bemenetek:
Távvezérlő csatlakozója
Antenna-bemeneti csatlakozóaljzat
Bemeneti AUX-csatlakozó (sztereó mini jack aljzat)
USB-port
Energiaellátási követelmények: 12 V-os
egyenáramú személygépjármű-akkumulátor
(negatív földeléssel)
Névleges áramfelvétel: 10 A
Méret:
Kb. 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8 hüvelyk × 2 hüvelyk × 4 3/4 hüvelyk)
(szé/ma/mé)
Foglalat mérete:
Kb. 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 hüvelyk × 2 1/8 hüvelyk × 4 1/8 hüvelyk)
(szé/ma/mé)
Tömeg: Kb. 0,7 kg
A csomag tartalma:
Fő egység (1 db)
Beszerelési és csatlakoztatási alkatrészek (1 szett)
Egyes kereskedők nem forgalmazzák a kiegészítők
teljes választékát. Erről az adott kereskedőtől kérhet
részletes tájékoztatást.
A kivitel és a műszaki adatok bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Védjegyek
A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegye; a Sony Corporation licenccel
rendelkezik az ilyen megjelölések használatára. A
többi védjegy és márkanév a vonatkozó
jogtulajdonos tulajdonát képezi.
Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A termék egyes részei a Microsoft Corporation
szellemi tulajdonjogainak védelme alá esnek. Az
ilyen technológiák e terméken kívüli használata
vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy
valamely hivatalos leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano, az
iPod touch és a Siri kifejezés az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban. Az App Store az
Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és a
kapcsolódó szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a
Thomson licenceli.
A Google, a Google Play és az Android kifejezés a
Google Inc. védjegye.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009, Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met (A
szoftver eredeti vagy módosított verziójának
forráskódként vagy bináris formában megvalósuló
terjesztését az alábbi rendelkezések szabályozzák):
 Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. (A forráskód
továbbterjesztett csomagjainak meg kell őrizniük
a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a jelen
rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.)
 Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the
distribution. (A szoftver bináris formátumban
terjesztett változatainak a hozzájuk kapcsolódó és
velük terjesztett dokumentációban és más
anyagokban meg kell őrizniük a fenti szerzői jogi
nyilatkozatot, a jelen rendelkezéseket, valamint az
alábbi nyilatkozatot.)
 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor
the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. (Sem a Xiph.org Foundation név, sem
a közreműködők neve nem használható fel
kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen
szoftverből származó termékek promotálására.)
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK ÉS
KÖZREMŰKÖDŐK AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN
BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA MINDENNEMŰ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA
VAGY ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA
VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. AZ
ALAPÍTVÁNY ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS,
BÜNTETŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE,
DE NEM KIZÁRÓLAGOS JELLEGGEL A CSERETERMÉKEK
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT
VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY A
PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐ-KIESÉST),
BÁRHOGYAN OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN
JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR SZERZŐDÉSES
JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN VAGY
SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN
(BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT
BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER
HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY
FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE.
Hibaelhárítás
Az alábbi útmutató segítséget nyújt a készülékkel
kapcsolatos problémák megoldásában.
Mindenekelőtt ellenőrizze a készülék
csatlakoztatási és kezelési útmutatóját.
A biztosíték használata és a készülék kiszerelése a
műszerfalból: “Csatlakoztatás és beszerelés” (31. oldal).
Ha nem sikerül megoldani a problémát, látogasson el a
készülék hátlapján feltüntetett támogatási weboldalra.
25HU
Általános
Nincs hang, vagy nagyon halk a hang
 Ha 2 hangszórós rendszert használ, a
hosszmetszeti egyensúlyszabályzó ([FADER])
nem 2 hangszórós konfigurációhoz van beállítva.
 Nagyon alacsony értékre van állítva a hangerő a
készüléken vagy a csatlakoztatott eszközön.
 Növelje a hangerőt a készüléken vagy a
csatlakoztatott eszközön.
Nem csipog a készülék
 Az opcionálisan használható erősítő
csatlakoztatva van a készülékhez, és ezért nem a
beépített erősítőt használja.
Törlődött a készülék memóriája.
 Kihúzták a tápkábelt, vagy érintkezési hibás a
kábel, illetve kivették – vagy nem megfelelően
csatlakoztatták – a jármű akkumulátorát.
Törlődtek a tárolt rádióadók és törlődött
a pontos idő.
Kioldott a biztosíték.
(c) A készülék zajt hallat a gyújtáskapcsoló
elforgatásakor
 A vezetékeket nem megfelelően csatlakoztatták a
jármű elektronikus eszközeinek áramellátását
biztosító csatlakozóhoz.
Zenelejátszás vagy rádiózás közben bekapcsol a
bemutató mód
 Ha a [DEMO-ON] beállítás mellett 5 másodpercig
nem kap vezérlési parancsot a készülék,
bemutató módra vált.
 Ha ezt nem szeretné, aktiválja a [DEMO-OFF]
beállítást (19. oldal).
Nem jelenik meg semmi a kijelzőn (vagy
eltűnnek róla az információk)
 Be van kapcsolva – azaz [DIM-ON] értékre van
állítva – a halványítási funkció (21. oldal).
 Az OFF gomb nyomva tartása esetén elsötétül
a kijelző.
 Az OFF gomb ismételt megnyomásával újra
megjeleníthető a kijelző tartalma.
 Szennyezettek a csatlakozók (23. oldal).
Rádióadások vétele
(a) Nincs vehető rádióállomás
Erős zaj hallható a rádióban.
 Ezt a jelenséget csatlakoztatási hibák okozzák.
 Ellenőrizze az antenna csatlakozásait.
 Ha a motoros antenna nem emelkedik ki,
ellenőrizze az antennavezérlő vezetéket.
Nem működik az automatikus hangolás.
 Túl gyengék a fogható jelek.
Az FM3 sáv 65 MHz-től 74 MHz-ig tartó
tartománya nem állítható be.
 Az [AREA] beállítása [EUROPE].
 Állítsa az [AREA] beállítást [RUSSIA]
értékre (19. oldal).
RDS
Az RDS szolgáltatások nem vehetők
(ha az [AREA] értéke [RUSSIA]).
 Az FM3 bemenet van kiválasztva.
 Válassza ki az FM1 vagy FM2 elemet.
 Az RDS-szolgáltatások nem állnak rendelkezésre
a jelenlegi régióban.
Néhány másodpercnyi rádióhallgatás után
hangolásba kezd a készülék
 A hallgatott adó nem támogatja a TP funkciót,
vagy nagyon gyengén fogható a jele.
 Kapcsolja ki a TA funkciót (11. oldal).
Nem hallhatók a közlekedési hírek
 Kapcsolja be a TA funkciót (11. oldal).
 Az adó valójában nem sugároz közlekedési
híreket, bár kompatibilis a TP funkcióval.
 Váltson másik adóra.
A PTY funkció a [- - - - - - - -] feliratot jeleníti meg
 A hallgatott adó nem RDS-adó.
 A készülék nem kapott RDS-adatokat.
 Az adó nem határozta meg az általa sugárzott
műsor típusát.
A kijelző/világítás villog.
 Nincs megfelelő áramellátás.
 Ellenőrizze, hogy az autó akkumulátora
elegendő áramot biztosít-e a készüléknek.
(12 V-os egyenáram szükséges.)
Villog a rádióadó neve
 A hallgatott adó nem sugároz másik frekvencián.
 Nyomja meg a  (SEEK –/+) gombot,
amikor villog a rádióadó neve. Ekkor a [PI SEEK]
felirat jelenik meg a kijelzőn, és a készülék
elkezdi keresni az azonos PI (programazonosító)
értékkel rendelkező további frekvenciákat.
Nem működnek a kezelőgombok.
 Tartsa nyomva a DSPL és a
(vissza)/MODE
gombot legalább 2 másodpercig a készülék
alaphelyzetbe állításához.
Ezzel törli a készülék memóriáját is.
A biztonság érdekében vezetés közben soha ne
próbálja alaphelyzetbe állítani a készüléket.
Nem lehet zenét lejátszani USB-hubon
(USB-elosztón) keresztül
 A készülék nem ismeri fel az USB-hubon keresztül
csatlakoztatott USB-eszközöket.
26HU
Lejátszás USB-s készülékekről
Lassabban kezdődik el az USB-n
keresztüli lejátszás
 Az USB-eszköz bonyolult mappaszerkezetben
tárolja a fájlokat.
Időnként megszakad a hang.
 A magasabb bitsűrűségű fájlok lejátszása esetén
szórványosan megszakadhat a hang.
 A digitális jogvédelemmel ellátott (DRM-védett)
fájlok esetenként nem játszhatók le.
A hangfájl nem játszható le.
 A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerrel formázott
USB-eszközök nem támogatottak*.
* A készülék a FAT16 és a FAT32 formátumot is
támogatja, de egyes USB-eszközök nem támogatják
mindkét formátumot. Bővebb információkat az USBeszközök kezelési útmutatójában találhat, vagy vegye
fel a kapcsolatot a gyártóval.
Az album átugrását, az elemek átugrását (Ugrásos
üzemmód), valamint a számok név szerinti
keresését (Quick-BrowZer) nem hajthatja végre.
 Ezeket a műveleteket nem hajthatja végre, ha
egy USB-eszköz Android módban vagy iPod van
csatlakoztatva.
 Állítsa az [USB MODE] beállítást [MSC/MTP]
értékre (20. oldal).
 Távolítsa el az iPodot.
 Az eszköz USB-módja nincs a megfelelő
módra állítva.
 Győződjön meg arról, hogy az eszköz az
USB-módjának beállítása MSC/MTP.
A hang nem hallható lejátszás közben
Android módban.
 Amikor a készülék Android módban van, a hang
csak az androidos okostelefonon hallható.
 Ellenőrizze a hanglejátszó alkalmazás állapotát
az androidos okostelefonon.
 Előfordulhat, hogy a lejátszás nem működik
megfelelően az androidos okostelefonon.
NFC funkció
Az egyérintéses csatlakozás (NFC) nem lehetséges.
 Ha az okostelefon nem válaszol az érintési kísérletre:
 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az
okostelefonon az NFC funkció.
 Helyezze közelebb az okostelefon N szimbólumát
a készülék N szimbólumához.
 Ha az okostelefont tokban tárolja, vegye ki belőle.
 Az NFC-jelek vételi érzékenysége az eszköztől függ.
Ha többszöri próbálkozásra sem sikerül az
okostelefonnal való egyérintéses csatlakozás,
próbáljon meg manuálisan BLUETOOTHkapcsolatot létrehozni.
BLUETOOTH
A csatlakoztatni kívánt készülék nem érzékeli
az autós médialejátszót.
 A párosítás előtt állítsa párosítási módba az autós
médialejátszót.
 Egy BLUETOOTH-eszközhöz való csatlakozás esetén
ez az egység nem észlelhető másik eszközről.
 Bontsa a jelenlegi kapcsolatot, és kerestesse
meg újra az autós médialejátszót a másik
készülékkel.
 A párosítás után kapcsolja be a BLUETOOTH-jelek
sugárzását (9. oldal).
Nem sikerül kapcsolatot létesíteni.
 A kapcsolatot az egyik készülék (az autós
médialejátszó vagy a BLUETOOTH-készülék)
vezérli, nem mindkettő.
 Vagy a BLUETOOTH-készülékről csatlakozzon
az autós médialejátszóhoz, vagy fordítva.
Nem jelenik meg az észlelt eszköz neve.
 A másik eszköz állapotától függően előfordulhat,
hogy nem kérdezhető le a neve.
Nincs csengőhang.
 A telefon csöngése közben növelje meg a
csengetési hangerőt a vezérlőtárcsa forgatásával.
 Lehet, hogy a csatlakoztatott készülék nem
megfelelő módon küldi a csengőhangot.
 Állítsa az [1] értékre a [RINGTONE] beállítást
(21. oldal).
 Az első hangszórók nincsenek csatlakoztatva
a készülékhez.
 Csatlakoztassa az első hangszórókat a
készülékhez. A telefon csengőhangja csak az
első hangszórókból hallható.
Ne hallatszik a másik fél hangja.
 Az első hangszórók nincsenek csatlakoztatva a
készülékhez.
 Csatlakoztassa az első hangszórókat a
készülékhez. A másik fél hangja csak az első
hangszórókból hallható.
A másik fél túl alacsony vagy túl magas
hangerőre panaszkodik.
 Módosítsa a megfelelő irányba a mikrofon
hangerejét (16. oldal).
27HU
Visszhang vagy zaj terheli a
telefonbeszélgetéseket.
 Csökkentse a hangerőt.
 Az EC/NC módot állítsa az [EC/NC-1] vagy az
[EC/NC-2] értékre (16. oldal).
 Erős környezeti zaj esetén próbálkozzon meg
a zajok csökkentésével.
Ha például nyitott ablakkal autózik, és nem
tökéletes az útfelület, húzza fel az ablakot.
Ha a légkondicionáló kelt nagy zajt, csökkentse
a fokozatát.
Nincs csatlakoztatva a telefon.
 Ha BLUETOOTH-on keresztül hallgat zenét,
a telefon akkor sem csatlakozik, ha megnyomja
a CALL gombot.
 Létesítsen kapcsolatot a készülékkel
a telefonról.
Rossz minőségű a telefon hangja.
 A telefon hangminősége a mobiltelefon vételi
körülményeitől függ.
 Alacsony jelszint esetén keressen olyan helyet
járművével, ahol a mobiltelefon erősebb jelet
tud venni.
Nagyon halk vagy nagyon hangos a
csatlakoztatott zenelejátszó.
 A különböző zenelejátszók hangereje különböző.
 Állítsa be a csatlakoztatott audioeszköz vagy az
egység hangerejét.
A BLUETOOTH-os zenelejátszóról játszott zene
nem folyamatos, ugrál.
 Helyezze közelebb a BLUETOOTH-os lejátszót a
készülékhez.
 Ha tokban vagy táskában tárolja a BLUETOOTH-os
zenelejátszót, vegye ki belőle, mivel ez is
csökkentheti a jelminőséget.
 A közelben rádióhullámokat kibocsátó más
BLUETOOTH-os vagy egyéb készülékek is
üzemelnek.
 Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
 Helyezze távolabb a többi készüléket.
 A készülék és a mobiltelefon közötti kapcsolat
felépítésekor egy pillanatra megszakad a zene. Ez
nem jelent hibás működést.
Nem vezérelhető a csatlakoztatott BLUETOOTHos zenelejátszó.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott BLUETOOTHos zenelejátszó támogatja-e az AVRCP profilt.
28HU
Néhány funkció nem működik.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék
támogatja-e a kérdéses funkciókat.
A készülék váratlanul felvett egy hívást.
 A csatlakoztatott telefonon be van állítva a
hívások automatikus fogadása.
A párosítás időtúllépés miatt nem sikerül.
 Lehet, hogy a csatlakoztatni kívánt készüléken túl
rövid idő van beállítva a párosítás lebonyolítására.
 Próbálja meg a rendelkezésre álló időn belül
végrehajtani a párosítást.
Párosítás sikertelen.
 Előfordulhat, hogy az egység nem párosítható egy
korábban párosított BLUETOOTH-eszközzel az
egység inicializálása után, ha az egység párosítási
adatai a BLUETOOTH-eszközön vannak. Ebben az
esetben törölje az egység párosítási adatait a
BLUETOOTH-eszközről, majd párosítsa őket újból.
Nem működik a BLUETOOTH funkció.
 Kapcsolja ki a készüléket – ehhez 2 másodpercnél
valamivel hosszabb ideig kell nyomva tartani az
OFF gombot –, és kapcsolja be újra.
Kihangosítós módban zajló telefonálás közben
nem szólalnak meg az autó hangsugárzói.
 Ha a hang a mobiltelefonból szól, állítsa át a
telefont, hogy a jármű hangszóróira küldje a
hangot.
Nem aktív a Siri Eyes Free
 Hajtsa végre a kihangosítási funkcióhoz
szükséges készülékregisztrációt a Siri Eyes
Free funkciót támogató iPhone-on.
 Aktiválja az iPhone Siri funkcióját.
 Bontsa az iPhone BLUETOOTH-kapcsolatát, és
csatlakoztassa újra a készülékhez.
A Sony | Music Center működtetése
Az alkalmazás „Sony | Music Center”
alkalmazásban megjelenő neve nem azonos az
alkalmazás tényleges nevével.
 Indítsa el újra az alkalmazást a „Sony | Music
Center” alkalmazásban.
A „Sony | Music Center” alkalmazás BLUETOOTHon keresztül való használata közben a készülék
a kijelző szerint automatikusan [BT AUDIO]
módra vált.
 Hiba történt a „Sony | Music Center”
alkalmazásban vagy a BLUETOOTH-funkció
használat során.
 Indítsa el újra az alkalmazást.
Automatikusan megszakad a „Sony | Music
Center”-kapcsolat, amikor a kijelzőn az [IPOD]
felirat jelenik meg.
 Az iPhone-on vagy iPodon futó „Sony | Music
Center” alkalmazás nem támogatja az iPodról
való lejátszást.
 Válasszon más jelforrást az egységen az [IPOD]
helyett, és létesítsen újra „Sony | Music
Center”-kapcsolatot (17. oldal).
Automatikusan megszakad a „Sony | Music
Center”-kapcsolat, amikor az egység USB-módját
[ANDROID] módra váltja át.
 Az androidos okostelefon nem támogatja a
lejátszást az Android módban.
 Állítsa az USB-módot az egységen [MSC/MTP]
értékre, és létesítsen „Sony | Music Center”kapcsolatot (17. oldal).
Üzenetek
A rendszer használata közben az alább ismertetett
üzenetek jelenhetnek meg.
HUB NO SUPRT: A készülék nem támogatja az USBhubokon keresztüli csatlakozást.
ÉRVÉNYTELEN
 Lehet, hogy a kiválasztott művelet érvénytelen.
 Az [USB MODE] nem változtatható meg iPod
eszközön történő lejátszás közben.
IPD STOP: Befejeződött az iPodon lévő tartalom
lejátszása.
 Indítsa el újra a lejátszást az iPodon vagy iPhone-on.
NO AF: Nincsenek alternatív frekvenciák.
 Nyomja meg a  (SEEK –/+) gombot,
amikor villog a rádióadó neve. Ekkor a [PI SEEK]
felirat jelenik meg a kijelzőn, és a készülék elkezdi
keresni az azonos PI (programazonosító) értékkel
rendelkező további frekvenciákat.
NO TP: Nincsenek közlekedési jellegű programokat
sugárzó adók.
 A készülék folytatja az elérhető TP-adók keresését.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Az AOA (Android Open Accessory) 2.0-t nem
támogató USB-eszköz csatlakozik a készülékhez,
amikor az [USB MODE] értéke [ANDROID].
 Állítsa az [USB MODE] beállítást [MSC/MTP]
értékre (20. oldal).
OVERLOAD: Túl van terhelve az USB-eszköz.
 Bontsa az USB-eszköz kapcsolatát, és az SRC
gombot megnyomva válasszon más jelforrást.
 Az USB-eszköz meghibásodott, vagy nem
támogatott a csatlakoztatott eszköz.
READ: A készülék az adatok beolvasását végzi.
 Várja meg a beolvasási művelet végét. Utána
automatikusan elindul a lejátszás. A beolvasás
ideje a fájlstruktúrától függ, és komplex szerkezet
esetén hosszabb is lehet.
USB ERROR: Nem játszható le az USB-eszköz
tartalma.
 Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
USB NO DEV: Nincs csatlakoztatott USB-eszköz,
vagy nem ismerhető fel a csatlakoztatott eszköz.
 Ellenőrizze, hogy nincs-e érintkezési hiba az USBaljzatoknál.
USB NO MUSIC: Nincs lejátszásra alkalmas fájl.
 Csatlakoztasson egy lejátszható fájlokat
tartalmazó USB-eszközt (24. oldal).
USB NO SUPRT: A készülék nem támogatott
USB-eszközt észlelt.
 A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
BLUETOOTH funkció:
BTA NO DEV: Nincs csatlakoztatott BLUETOOTHeszköz, vagy nem ismerhető fel a csatlakoztatott
eszköz.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e
a BLUETOOTH-eszközt, illetve hogy létrejött-e a
BLUETOOTH-kapcsolat az eszközzel.
ERROR: Nem hajtható végre a választott művelet.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon újra.
29HU
UNKNOWN: Nem jeleníthető meg egy név vagy
telefonszám.
WITHHELD: A hívó fél elrejtette a telefonszámát.
Sony | Music Center működtetés:
APP ––––––––: Nem sikerült kapcsolatot létesíteni
az alkalmazással.
 Hozza létre újra a „Sony | Music Center”-kapcsolatot
(17. oldal).
APP DISCNCT: Megszakadt az alkalmazással
létesített kapcsolat.
 Hozzon létre „Sony | Music Center”-kapcsolatot
(17. oldal).
APP DISPLAY: Nyitva van egy képernyőbeállításokkal kapcsolatos ablak az alkalmazásban.
 Lépjen ki a képernyő-beállításokkal kapcsolatos
ablakból az alkalmazásban. Így újra működni
fognak a gombok.
APP LIST: Nyitva van az USB-eszköz tartalomlistája.
 Lépjen ki a listából az alkalmazásban. Így újra
működni fognak a gombok.
APP MENU: Nyitva van egy beállításokkal
kapcsolatos ablak az alkalmazásban.
 Lépjen ki a beállításokkal kapcsolatos ablakból
az alkalmazásban. Így újra működni fognak a
gombok.
APP NO DEV: A telepített alkalmazással nem
ismerhető fel az eszköz, vagy nincs köztük
kapcsolat.
 Hozzon létre BLUETOOTH-kapcsolatot,
majd létesítsen újból „Sony | Music Center”kapcsolatot (17. oldal).
APP SOUND: Nyitva van egy hangbeállításokkal
kapcsolatos ablak az alkalmazásban.
 Lépjen ki a hangbeállításokkal kapcsolatos
ablakból az alkalmazásban. Így újra működni
fognak a gombok.
OPEN APP: A „Sony | Music Center” alkalmazás
nem fut.
 Indítsa el az alkalmazást.
30HU
A kormányon lévő távirányítószervekkel
kapcsolatban:
ERROR: Hiba történt a funkció regisztrálása közben.
 Próbálja meg újra regisztrálni azt a funkciót,
amelyiknél a hibajelzést kapta (20. oldal).
TIMEOUT: Időtúllépés miatt nem sikerült a
regisztrálás.
 Próbálja meg a [REGISTER] felirat villogása alatt,
körülbelül 6 másodpercen belül elvégezni a
regisztrálást (20. oldal).
Firmware-frissítés működtetése:
FILE ERROR: A frissítőfájl nem az UBS-eszközön van
tárolva.
 Mentse a frissítőfájlt az USB-eszközre, majd
próbálja újra (22. oldal).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: A firmware-frissítés
nem megfelelően lett végrehajtva.
 Az üzenet törléséhez nyomja meg az ENTER
gombot, majd próbálja újra. A frissítés közben ne
állítsa a gyújtást OFF állásba, és ne vegye ki az
USB-eszközt (22. oldal).
 Helyezze be a frissítőfájlt tároló USB-eszközt,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Ha fenti tanácsok nem segítettek a probléma
megoldásában, forduljon a legközelebbi
Sony-márkakereskedőhöz.
Csatlakoztatás és beszerelés
Szerelési alkatrészek


Figyelmeztetések
 Minden földelési vezetéket közös földelési
ponthoz kell csatlakoztatni.
 Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek
csavarok alá és mozgó részekhez (például az
üléssínhez).
 A rövidzárlatok elkerülése érdekében a kábelek
csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a jármű gyújtását.
 A tápkábelt  először a készülékhez és a
hangszórókhoz csatlakoztassa, és csak utána
a jármű elektronikai eszközöket ellátó
tápcsatlakozójához.
 A biztonság érdekében szigetelőszalaggal
szigetelje le a nem csatlakoztatott kábelvégeket.
Óvintézkedések
 Olyan helyet válasszon a készüléknek, ahol nem
zavarja a vezetést.
 Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő, erősen
vibráló, illetve magas hőmérsékletnek – például
közvetlen napfénynek és hővezetékeknek – kitett
helyekre a készüléket.
 A balesetmentes és biztonságos beszerelés
érdekében csak a mellékelt szerelési alkatrészeket
használja.
×2


 Az alkatrészjegyzékben nem szerepel a csomag
teljes tartalma.
 A tartókonzolt () és a védőkeretet ()
a gyárban a készülékre csatlakoztatják.
A beszerelés megkezdése előtt a kioldópálcákkal
 vegye le a tartókonzolt  a készülékről.
A részleteket lásd: “A védőkeret és a tartókonzol
levétele” (34. oldal).
 Őrizze meg a kioldópálcákat (), mert a
jövőben is szükség lehet rájuk, ha ki kell
szerelni a készüléket a járműből.
Megjegyzés a sárga színű tápkábelhez
Ha más zenelejátszó készülékek is vannak a járműben,
fontos, hogy a járműnek a készüléket kiszolgáló
áramköre a rá csatlakozó készülékek biztosítékainak
összesített névleges áramerősségénél nagyobb
névleges áramerősséggel rendelkezzen.
Beszerelési szög
A beszerelési szögnek 45°-nál kisebbnek kell lennie.
31HU
Csatlakoztatás
Mélysugárzó*1
*3
*3
Erősítő*1

*2
A részleteket lásd: “Kábelek
csatlakoztatása” (33. oldal).
Részletek: „A tápcsatlakozó diagramja”
(34. oldal).
Vezetékes távvezérlőtől
(nem tartozék)*4
A jármű antennájától*5
*1 Nem tartozék
*2 Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω × 4
*3 RCA-audiokábel (nem tartozék)
32HU
*4 A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert kell
használni a vezetékes távvezérlőhöz (az adapter nem
tartozék). A vezetékes távvezérlő használata:
“A vezetékes távvezérlő használata” (34. oldal).
*5 A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert
kell használni az antenna csatlakozójához
(ez nem tartozék).
A mélysugárzó egyszerű csatlakoztatása
Kábelek csatlakoztatása
Ha átjátszóegység nélküli motoros antenna van
a járműben, és a mellékelt tápkábellel 
csatlakoztatja a készüléket, az antenna megsérülhet.
A mélysugárzó erősítő nélkül is használható, ha az
egyik hátsó hangszóró aljzatához csatlakoztatja.
Első hangszóró
 A jármű hangszóróinak csatlakozói felé
Mélysugárzó
1
2
3
4
5
6
7
8
Hátsó hangszóró
(jobb oldali)
Első hangszóró
(jobb oldali)
Első hangszóró
(bal oldali)
Hátsó hangszóró
(bal oldali)

Lila

Lila/fekete
csíkozású

Szürke
Megjegyzések
 Ehhez a konfigurációhoz elő kell készíteni a hátsó
hangszóró kábeleit.
 Ilyen szituációban 4–8 ohmos, illetve – a sérülések
elkerülése érdekében – megfelelő
teljesítménykezelési kapacitással rendelkező
mélysugárzót kell használni.

Szürke/fekete
csíkozású
A memória tápellátása

Fehér

Fehér/fekete
csíkozású
Ha a sárga tápkábel csatlakoztatva van, a memória
áramkörei folyamatos áramellátást kapnak akkor is,
ha a gyújtás ki van kapcsolva.

Zöld

Zöld/fekete
csíkozású
 A jármű tápcsatlakozója felé
12
Folyamatos tápellátás
Sárga
13
Motoros antenna
és erősítővezérlő
csatlakozója (REM OUT)
Kék/fehér
csíkozású
15
Kapcsolható tápellátás
Piros
16
Földkábel
Fekete
Hangszórók csatlakoztatása
 A hangszórók csatlakoztatása előtt kapcsolja
ki a készüléket.
 4–8 ohmos, illetve – a sérülések elkerülése
érdekében – megfelelő teljesítménykezelési
kapacitással rendelkező hangszórókat kell
használni.
33HU
A tápcsatlakozó diagramja
Ellenőrizze a jármű elektronikai eszközök
tápellátását biztosító csatlakozóját, és ügyeljen
az egyes kábelek/csatlakozók helyes
megfeleltetésére.
A kábelek/csatlakozók megfeleltetése és
összekötése után csatlakoztassa a készüléket a
jármű tápcsatlakozójához. Ha a készülékkel
kapcsolatban felmerült problémájára vagy
kérdésére nem talál választ ebben az útmutatóban,
kérje a jármű forgalmazójának segítségét.
Elektronikus eszközök tápcsatlakozója
A vezetékes távvezérlő használata
1
A vezetékes távvezérlő használatát
a [SET STEERING] menüben található
[STR CONTROL] beállítás [PRESET] értékre
állításával engedélyezheti (19. oldal).
Szokásos elrendezés
Piros
Piros
Elhelyezés
A védőkeret és a tartókonzol levétele
Sárga
Sárga
12
Folyamatos tápellátás
Sárga
15
Kapcsolható tápellátás
Piros
A beszerelés megkezdése előtt vegye le a
tartókeretet  és a tartókonzolt  a készülékről.
1
Fogja az ujjai közé a védőkeret  két
szélét, és húzza kifelé.
A piros és sárga vezetékek felcserélt
pozíciója esetén
Piros
Piros
Sárga
Sárga
12
Kapcsolható tápellátás
Sárga
15
Folyamatos tápellátás
Piros

2
Kattanásig tolja be mindkét kioldópálcát ,
és húzza lefelé a tartókonzolt ,
majd húzza felfelé a készüléket.
ACC állás nélküli gyújtókapcsolós járművek
esetén
Piros

Piros


Sárga
34HU
Sárga
A kampónak befelé kell néznie
A készülék beszerelése a műszerfalba
A főegység elhelyezése előtt ellenőrizze, hogy
a szorítók a beépítőkeret  mindkét oldalán
2 mm-re (3/32 hüvelykre), befelé hajlanak-e.
1
Helyezze a tartókeretet 
a műszerfalba, és hajtsa kifelé
a kallantyúkat, hogy szorosan
illeszkedjen a konzol.
182 mm (7 1/4 hüvelyk)
53 mm
(2 1/8 hüvelyk)

2
Szorító
Helyezze be a készüléket a
tartókonzolba , és helyezze
rá a védőkeretet .
Az előlap levétele és felhelyezése
A részleteket lásd: “Az előlap levétele” (6. oldal).
Az egység alaphelyzetbe állítása
A részleteket lásd: “A készülék alaphelyzetbe
állítása” (7. oldal).
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréje esetén
Biztosíték (10 A)
ügyeljen rá, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett névleges
áramerősséggel azonos
áramerősségű biztosítékot
használjon. A biztosíték kioldása
esetén ellenőrizze a
tápcsatlakozást, és cserélje ki a biztosítékot.
Ha a csere után az új biztosíték is kiég, az a
készülék hibájára utalhat. Ilyen esetben forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.


Megjegyzések
 Ha a kallantyúk a konzol síkjában állnak vagy befelé
hajlanak, a készülék rögzítése nem lesz biztonságos,
és a készülék kicsúszhat a műszerfalból.
 Ellenőrizze, hogy a védőkeret  mind a négy
kallantyúja megfelelően illeszkedik-e a készülék
vájataiba.
35HU
Magyar
A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege a következő internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
Támogatási webhely
Kérdéseivel érdemes felkeresnie az alábbi támogatási webhelyet,
ahol a legfrissebb támogatási információkat is megtalálja:
http://www.sony.eu/support
Regisztrálja termékét online most:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising