Sony | DSX-M55BT | Sony DSX-M55BT Médiavevő BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiával Használati útmutató

4-588-324-11(1) (HU)
FM/AM
Digitális médialejátszó
A kijelző bemutató (DEMO) módjának kikapcsolása:
21. oldal.
Az FM/AM hangolás lépésközének beállítását lásd: 8. oldal.
Csatlakoztatási és beszerelési tudnivalók: 33. oldal.
DSX-M55BT
Kezelési útmutató
HU
Tulajdonos feljegyzései
A típusjel és a sorozatszám a készülék
alján található.
Írja fel a sorozatszámot az alábbi helyre.
Panaszbejelentés esetén hivatkozzon ezekre
a számokra a Sony-kereskedőnél.
Modellszám DSX-M55BT
Sorozatszám:
A készüléket biztonsági okokból a hajó
műszerfalába kell szerelni, mivel hátlapja
a használat során felforrósodik.
Részletek: „Csatlakoztatás és beszerelés”
(33. oldal).
Az áramellátási követelmények a készülékház alján
elhelyezett adattáblán vannak feltüntetve.
Figyelmeztetés
A Sony Corp. kijelenti, hogy a készülék megfelel az
1999/5/EK irányelv követelményeinek és vonatkozó
előírásainak.
Részletes tájékoztatás:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés a vásárlók számára: A következő
információk csak az európai uniós
irányelveket alkalmazó országokban
értékesített készülékekre érvényesek.
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
EU-s jogszabályok szerinti képviselet:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
2HU
Elhasznált elemek és elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket
és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot
tartalmaz.
A feleslegessé vált termékek és elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
elemek kezelésének helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek és az elektromos és elektronikus
készülékek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának végén adja
le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén
olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő
gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából.
A termék és az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti illetékes
intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól,
illetve a terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
Lítiumelemekkel kapcsolatos tudnivalók
Az elemeket ne tegye ki sugárzó hőnek, például
közvetlen napfénynek vagy tűznek.
Figyelmeztetés ACC állás nélküli
gyújtáskapcsolóval rendelkező hajókhoz
Fontos, hogy be legyen kapcsolva az
AUTO OFF funkció (22. oldal). Ekkor a készülék
a kikapcsolása után az e funkcióban beállított
idő elteltével automatikusan teljesen kikapcsolt
állapotba lép, hogy ne merítse az akkumulátort.
Ha nem kapcsolja be az AUTO OFF funkciót, akkor
a gyújtás lekapcsolása után mindig be kell
nyomni és nyomva kell tartani az OFF gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
Nyilatkozat a harmadik felek által kínált
szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik. A Sony
nem vállal felelősséget az ilyen szituációkért.
Fontos tudnivaló
Figyelem!
A SONY SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ A TERMÉK – A TERMÉKET ALKOTÓ
HARDVEREK ÉS SZOFTVEREK – HASZNÁLATÁBÓL
EREDŐ VÉLETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES
VAGY MÁSFÉLE KÁRÉRT, ÍGY – TÖBBEK KÖZÖTT –
NYERESÉG VAGY BEVÉTEL ELMARADÁSÁÉRT,
ADATVESZTÉSÉRT, A TERMÉK VAGY BÁRMELY
HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATI
JOGÁNAK ELVESZTÉSÉÉRT, ÜZEMSZÜNETÉRT,
ILLETVE A VÁSÁRLÓ IDŐVESZTESÉGÉÉRT.
Kedves Vásárlónk! Tájékoztatjuk, hogy
a termékben rádióadó is található.
Az UNECE 10-es számú rendelete értelmében
a vízijárműgyártók saját feltételeket támaszthatnak
a rádióadók hajókba szerelésével szemben.
Kérjük, hogy a termék beszerelése előtt
tájékozódjon erről a hajó üzemeltetési
kézikönyvében, illetve a hajó gyártójánál
vagy értékesítőjénél.
Segélyhívások
Ez a hajóra készült BLUETOOTH-kihangosító
és a hozzá csatlakozó elektronikus készülék
rádiójelekkel, mobilhálózati jelekkel és vezetékes
hálózati jelekkel, továbbá a felhasználó által
befolyásolt módon üzemel, amelyek együttesen
nem tudják garantálni, hogy minden körülmények
között lehetőség van a kommunikációra.
Ebből kifolyólag nem szabad kizárólag
egyetlen elektronikus készülékre hagyatkozni
a legszükségesebb kommunikáció – például
segélyhívások – céljára.
BLUETOOTH-kommunikáció
 A BLUETOOTH-készülékek által kibocsátott
mikrohullámok zavarhatják az elektronikus
egészségügyi és gyógyászati készülékek
működését. A balesetek és problémák
megelőzése érdekében az alábbi helyeken
és szituációkban minden BLUETOOTH-eszközt
ki kell kapcsolni:
 kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, és minden olyan egyéb helyen,
ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen; illetve
 automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
 A készülék a BLUETOOTH szabványban rögzített
biztonsági előírásoknak megfelelve biztosít
biztonságos BLUETOOTH-kapcsolatot, ez a szintű
biztonság azonban nem biztos, hogy minden
esetben elégséges. A BLUETOOTH-kapcsolatokon
keresztüli kommunikációban mindig legyen
körültekintő.
 A gyártó nem vállal felelősséget a BLUETOOTHkapcsolatokon keresztül kiszivárgó
információkból eredő károkért.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült
kérdésére nem talál választ ebben az útmutatóban,
a legközelebbi Sony-márkaképviselet készséggel áll
rendelkezésére.
3HU
Tartalomjegyzék
Figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A készülék részei és kezelőszervei . . . . . . . . . . . . . 5
Kezdeti lépések
Az előlap levétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az FM/AM hangolás lépésközének beállítása . . . . 8
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
BLUETOOTH-eszközök előkészítése . . . . . . . . . . . . 8
USB-eszköz csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Más hordozható zenelejátszó csatlakoztatása . . . 11
Beállítások
Kilépés a bemutató módból . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások megadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Általános beállítások (GENERAL). . . . . . . . . . . . . .
Hangbeállítások (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kijelzőbeállítások (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-beállítások (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
22
22
23
23
További információk
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
25
28
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Az RDS rendszer használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SiriusXM rádió hallgatása (csak az Egyesült
Államokban és Kanadában) . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lejátszás
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lejátszás BLUETOOTH-készülékről . . . . . . . . . . . . 15
Zeneszámok keresése és lejátszása . . . . . . . . . . . 16
Pandora®-csatornák hallgatása
A Pandora® beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Stream hallgatása a Pandora® alkalmazással. . . . 17
A Pandora® alkalmazásban elérhető
műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Telefonálás kihangosítón keresztül
(csak BLUETOOTH-kapcsolat esetén)
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hívás kezdeményezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Telefonálás közben elérhető funkciók. . . . . . . . . . 20
Hasznos funkciók
A Siri Eyes Free használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4HU
Csatlakoztatás és beszerelés
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szerelési alkatrészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beszerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
34
35
37
A készülék részei és kezelőszervei
Főegység
 Előlap kioldógombja
N szimbólum
Bluetooth®-kapcsolat létrehozása Android™
rendszerű okostelefon hozzáérintésével.
 SRC (jelforrásváltó)
A készülék bekapcsolása.
Váltás a jelforrások között.
OFF
1 másodpercnyi nyomva tartás után leáll
a jelforrás jeleinek fogadása, és megjelenik
az óra.
2 másodpercnyi nyomva tartás után kikapcsol
a készülék és a kijelző is.
A készülék és a kijelző kikapcsolt állapotában
hatástalan a távvezérlő.
 Vezérlőtárcsa
A tárcsa forgatásával szabályozható a hangerő.
PUSH ENTER
Belépés a kijelölt menüpontba.
MENU*
A beállítási menü megnyitása.
VOICE (19. oldal, 20)
Nyomja meg és tartsa nyomva több mint
2 másodpercig a hangos tárcsázás vagy
a Siri funkció (csak iPhone esetén)
bekapcsolásához.
* A BT Phone jelforrás esetén nem használható.
 Kijelzőablak
 SEEK +/–
Rádióállomások automatikus behangolása.
A gomb nyomva tartásával kezdeményezhető
a kézi hangolás.
/ (előző/következő)
/ (visszatekerés/előretekerés)
 PTY (programtípus)
A programtípus kiválasztása az RDS-adatok
alapján.
(tallózás) (13. oldal, 16, 17)
Belépés a tallózófunkcióba lejátszás közben.

CALL
Belépés a telefonhívási menübe. Hívás
fogadása/befejezése.
2 másodpercnyi nyomva tartással váltható
a BLUETOOTH-jel.
5HU
 MODE (12. oldal, 14, 15, 18, 20)
(vissza)
Visszatérés az előzőleg kijelzett képernyőre.
RM-X231 távvezérlő
 A távvezérlő jeleinek érzékelője
 Számgombok (1–6)
Váltás a beprogramozott rádióállomásokra.
A kívánt állomás a megfelelő programhely
gombjának nyomva tartásával
programozható be.
Beprogramozott telefonszám hívása: A kívánt
telefonszám a megfelelő programhely
gombjának nyomva tartásával
programozható be.
ALBUM /
Album átugrása zenelejátszó esetén. A gomb
nyomva tartásával gyorsan átugorható több
album is.
A  gombbal pozitívan értékelheti, a  gombbal
leszavazhatja a számot a Pandora®
alkalmazásban (17. oldal).
(ismétlés)
(véletlen sorrend)
MIC (20. oldal)
PAUSE
 MEGA BASS
A basszushangok erősítése a hangerővel
szinkronban. A MEGA BASS beállítás
módosításához nyomja meg a következő
gombokat: [1], [2], [OFF].
 AUX bemeneti aljzat
 DSPL (kijelző)
Megnyomásával változtatható a kijelzőn
megjelenített információk köre.
SCRL (görgetés)
Nyomva tartásával görgethető a kijelzőn
megjelenített szöveg.
 USB port
 Mikrofon (a belső panelen)
A kihangosítási funkció megfelelő jelszintjéhez
fontos, hogy se ragasztószalaggal, se más
módon ne fedje le a mikrofont.
A VOL (hangerő) + gombon tapintópont található.
 CALL
Belépés a telefonhívási menübe.
Hívás fogadása/befejezése.
 SOUND*
A SOUND menü közvetlen megnyitása.
MENU*
Nyomva tartásával megnyitható a beállítási
menü.
* A BT Phone jelforrás esetén nem használható.
 ///
Beállítási lehetőségek választása stb.
ENTER
Belépés a kijelölt menüpontba.
/ (előző/következő)
+/– (album +/–)
 VOL (hangerő) +/–
6HU
Használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot.
Kezdeti lépések
Az előlap levétele
A lopások megelőzése érdekében levehető
az egység előlapja.
1
RM-X11M tengeri távvezérlő
(nem tartozék)
Az OFF  gombot nyomva tartva
kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja
meg az előlapi panel  kioldógombját,
és saját maga felé húzva vegye le
az előlapot.
Figyelmeztető hangjelzés
 VOL (hangerő) +/–
 GP (csoport)/ALBM (album) +/–
Váltás beprogramozott rádióállomásra.
Ha a gyújtáskapcsoló OFF állásba fordításakor nincs
levéve az előlap, pár másodperces figyelmeztető
hangjelzés hallható. A hangjelzés csak akkor szólal
meg, ha a készülék a beépített erősítőt használja.
Gyári számok
Ellenőrizze, hogy az egység alján és az előlap
hátoldalán feltüntetett gyári számok azonosak-e.
Eltérő gyári számok esetén a BLUETOOTHkészülékek párosítása, valamint az NFCtechnológiás csatlakozás és leválasztás
is sikertelen lesz.
Az előlap felhelyezése
7HU
Az FM/AM hangolás
lépésközének beállítása
BLUETOOTH-eszközök
előkészítése
Állítsa be az országban használt FM/AM hangolási
lépésközt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg,
ha a forrás ki van kapcsolva, és az óra van
megjelenítve.
Okostelefonok, mobiltelefonok és zenelejátszók
csatlakoztatásával az eszköz típusától függően
zenét is hallgathat, illetve kihangosítón keresztül
is telefonálhat. (Az ilyen készülékekre – ellenkező
értelmű utalás hiányában – együttesen
BLUETOOTH-eszközökként hivatkozunk.)
A csatlakozási mód részletes ismertetése az
érintett készülék kezelési útmutatójában található.
A készülékek csatlakoztatása előtt csökkentse
le az egység hangerejét, mert váratlanul hangos
lehet.
1
Nyomja meg a MENU gombot, forgassa
a vezérlőtárcsát a [SET GENERAL]
parancshoz, és nyomja meg a tárcsát.
2
Forgassa el a vezérlőtárcsát
a [SET TUNER-STP] parancsig,
és nyomja meg.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a [SET 50K/9K],
[SET 100K/10K] vagy [SET 200K/10K]
lehetőség kiválasztásához, és nyomja
meg a tárcsát.
Az óra beállítása
1
Nyomja meg a MENU gombot, forgassa
a vezérlőtárcsát a [SET GENERAL]
parancshoz, és nyomja meg a tárcsát.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a [CLOCK-ADJ]
beállításhoz, és nyomja meg a tárcsát.
Ekkor villogni kezd az órák száma.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a pontos
időnek megfelelő óra- és percértékre.
A számhelyek között a SEEK +/– gombbal
válthat.
4
A perc értékének beállítása után nyomja
meg a MENU gombot.
Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul az óra.
Az óra megjelenítése
Nyomja meg a DSPL gombot.
8HU
Okostelefon csatlakoztatása egy
érintéssel (NFC-funkció)
Ha egy NFC*-kompatibilis okostelefonnal megérinti
az egység vezérlőtárcsáját, akkor az egység és
az okostelefon között automatikusan megtörténik
a párosítás és a csatlakozás.
* Az NFC (Near Field Communication) technológia
lehetővé teszi a különböző eszközök, például
mobiltelefonok és chipes címkék (IC-címkék) közötti,
kis hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációt.
Az NFC-funkció leegyszerűsíti az adatátvitelt, mivel
csak egymáshoz kell érinteni a csatlakoztatni kívánt
készülékeket az N szimbólumuknál vagy a megjelölt
egyéb helyeken.
A 4.0-s vagy korábbi Android rendszereket
futtató okostelefonokra külön le kell tölteni
a Google Play™ áruházban elérhető NFC Easy
Connect alkalmazást. Előfordulhat, hogy az
alkalmazás egyes országokban/térségekben
nem tölthető le.
1
Aktiválja az okostelefon NFC-funkcióját.
Ennek módjáról az okostelefonhoz kapott
használati útmutatóban tájékozódhat.
2
Érintse az okostelefont a rajta lévő
N szimbólumnál az egység
N szimbólumához.
3
Kezdeményezzen párosítási műveletet
a BLUETOOTH-eszközön, hogy
észlelhesse az egységet.
4
A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén válassza
a [DSX-M55BT] lehetőséget.
Ha nem jelenik meg a készülék, ismételje
meg az eljárást a 2. lépéstől.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a készülék kijelzőjén a
ikon.
Csatlakozás bontása egyetlen érintéssel
Érintse ismét az okostelefont az N szimbólumnál
az egység N szimbólumához.
Megjegyzések
 Csatlakoztatás közben úgy tartsa az okostelefont,
hogy nehogy megkarcolja valamelyik készüléket.
 Ha aktív kapcsolat van az egység és egy NFCkompatibilis eszköz között, akkor az egyérintéses
csatlakoztatás nem működik. Ilyen esetben előbb
válassza le a csatlakoztatott eszközt, és utána
csatlakoztassa a másik eszközt.
5
Ha a BLUETOOTH-eszköz jelszót* kér,
írja be a [0000] értéket.
* A jelszót egyes eszközök kulcsnak, kódnak,
PIN-kódnak, passcode-nak, PIN-nek vagy
passwordnek is nevezhetik.
Jelszókérés
BLUETOOTH-eszköz párosítása és
csatlakoztatása
A BLUETOOTH-eszközök első csatlakoztatása előtt
kölcsönös regisztrációra („párosításra”) van szükség
a készülékek között. Az egység és a csatlakoztatni
kívánt eszközök a párosítás művelete után fogják
felismerni egymást.
[0000]
Sikeres párosítás esetén a
folyamatos világításra vált.
6
ikon villogásról
A BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához
válassza ki az egységet a BLUETOOTHkészüléken.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd a
vagy a
ikon.
1
Helyezze a BLUETOOTH-készüléket
az egység 1 méteres körzetén belülre.
2
Nyomja meg a CALL gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [SET PAIRING] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Megjegyzés
Ha folyamatban van a csatlakozás egy BLUETOOTHkészülékhez, más eszközök nem észlelik az egységet.
Az észlelés engedélyezéséhez lépjen be a párosítási
üzemmódba, és utána kezdeményezze az egység
keresését a másik eszközön.
Zene lejátszása
Részletekért lásd: „Lejátszás BLUETOOTHkészülékről” (15. oldal).
Amikor a készülék párosítási módban van,
villog a
ikon.
9HU
Párosítás törlése
Ha párosította az egységet egy BLUETOOTHeszközzel, az előző eljárás 2. lépésének
végrehajtásával törölheti a párosítást.
Csatlakozás párosított BLUETOOTHkészülékhez
A párosított eszközöket csatlakoztatni kell
az egységhez. Egyes párosított eszközök
automatikusan csatlakoznak.
1
Nyomja meg a CALL gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [SET BT SIGNL] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ellenőrizze, hogy világít-e a
2
3
ikon.
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót
a BLUETOOTH-eszközön.
A BLUETOOTH-készüléken
kezdeményezze a csatlakozást
az egységhez.
Megjegyzés
BLUETOOTH-on keresztüli zenelejátszás közben
a készülék nem tud mobiltelefonos csatlakozást
kezdeményezni. Ilyenkor a mobiltelefonról kell
kezdeményezni a csatlakozást.
Tipp
Bekapcsolt BLUETOOTH funkció esetén: a jármű
gyújtásának bekapcsolásakor az egység automatikusan
csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
iPhone-ok és iPodok csatlakoztatása
(automatikus BLUETOOTH-párosítás)
Ha egy 5-ös vagy újabb verziójú iOS-t futtató
iPhone-t vagy iPodot csatlakoztat az egység
USB-portjához, automatikusan lezajlik a két
készülék közötti párosítás.
Az automatikus BLUETOOTH-párosítás
engedélyezéséhez [ON] állapotba kell kapcsolni
az [AUTOPAIR] funkció [BT] beállítását (23. oldal).
1
Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót
az iPhone-on vagy iPodon.
2
Csatlakoztassa az iPhone-t vagy iPodot
az USB-porthoz.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a
vagy a
ikon.
A kijelző ikonjai:
Az ikon akkor világít, ha a HFP
(kihangosító) profil engedélyezésével
lehetővé vált a kihangosítási funkció
használata.
A2DP protokollt támogató zenelejátszó
készülék elérhetőségének jelzése.
Csatlakozás a legutóbb csatlakoztatott
eszközhöz a készülékről
Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót a BLUETOOTHeszközön.
Nyomja meg az SRC gombot a [BT PHONE]
vagy a [BT AUDIO] elem kiválasztásához.
Ha mobiltelefont szeretne csatlakoztatni, nyomja
meg az ENTER gombot, ha pedig zenelejátszót,
akkor nyomja meg a PAUSE gombot.
10HU
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a készülék kijelzőjén a
ikon.
Megjegyzések
 Ha az egységnek élő kapcsolata van egy készülékkel,
akkor az automatikus BLUETOOTH-párosítási funkció
nem működik. Ilyen esetben előbb válassza le
a csatlakoztatott készüléket, és utána csatlakoztassa
az iPhone-t vagy iPodot.
 Ha nem sikerült az automatikus BLUETOOTHpárosítás, tanulmányozza a BLUETOOTH-készülékek
előkészítése című szakaszt (8. oldal).
USB-eszköz csatlakoztatása
1
2
Csökkentse a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a készülék aljzatába
az USB-s készüléket.
Az iPodok és iPhone-ok csatlakoztatásához az
iPodhoz készült USB-kábelt kell használni (nem
tartozék).
Más hordozható zenelejátszó
csatlakoztatása
1
2
3
Kapcsolja ki a hordozható zenelejátszót.
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a hordozható
zenelejátszót a készülék AUX feliratú,
sztereó mini jack típusú aljzatához
egy megfelelő kábellel (a kábel
nem tartozék).*
* Fontos, hogy egyenes csatlakozóval szerelt kábelt
használjon.
4
Válassza ki az [AUX] jelforrást az
SRC gombbal.
Csatlakoztatott készülék hangerejének
beállítása más jelforrások hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét lejátszani
a hordozható zenelejátszón, és az autós
médialejátszón állítsa be a szokásos hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza
a [SET SOUND]  [SET AUX VOL] lehetőségeket
(23. oldal).
11HU
Kézi beprogramozás
Rádióhallgatás
1
Rádióhallgatás
A hangolás lépésközét be kell állítani (8. oldal).
A rádióhallgatáshoz a [TUNER] jelforrásra kell
váltania az SRC gombbal.
Ha szeretné az 1–6 számgombok
valamelyikére beprogramozni az éppen
hallgatott rádióállomást, tartsa nyomva
az adott gombot a [MEM] felirat
megjelenéséig.
Váltás beprogramozott rádióállomásra
Rádióállomások automatikus tárolása
(BTM)
1
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra – FM1, FM2, FM3,
AM1 vagy AM2.
2
Nyomja meg a MENU gombot, forgassa
a vezérlőtárcsát a [SET GENERAL]
parancshoz, és nyomja meg a tárcsát.
3
Forgassa el a vezérlőtárcsát a [SET BTM]
parancsig, és nyomja meg.
Az egység a rádióállomásokat frekvenciájuk
szerinti növekvő sorrendben programozza be
a számgombokra.
Hangolás
1
2
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra – FM1, FM2, FM3,
AM1 vagy AM2.
Végezze el a behangolást.
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a SEEK +/– gombot, amíg
nagyjából meg nem találja a frekvenciát.
Ezt követően a SEEK +/– gomb nyomogatásával
végezheti el a finomhangolást a frekvencia
pontos beállításához.
Automatikus hangolás
Nyomja meg a SEEK +/– gombot.
Az állomáskeresés az első adó megtalálásakor
leáll.
12HU
1
Váltson a megfelelő frekvenciasávra,
és nyomja meg az 1–6 számgombok
valamelyikét.
Az RDS rendszer használata
Programtípusok kiválasztása
(PTY funkció)
1
FM-vétel közben nyomja meg
a PTY gombot.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
programtípusra, azután nyomja
meg a tárcsát.
A készülék elkezdi az adott típusú műsort
sugárzó rádióállomások keresését.
Műsortípusok (hangolási lépésköz: 200 kHz/
10 kHz)
NEWS (hírek), INFORM (tájékoztatás), SPORTS
(sport), TALK (beszélgetés), ROCK (rock), CLS ROCK
(klasszikus rock), ADLT HIT (felnőtt slágerek),
SOFT RCK (könnyű rock), TOP 40 (top 40),
COUNTRY (country), OLDIES (örökzöldek), SOFT
(könnyű), NOSTALGA (nosztalgia), JAZZ (jazz),
CLASSICL (klasszikus), R & B (rhythm and blues),
SOFT R&B (könnyű rhythm and blues), LANGUAGE
(idegen nyelvű), REL MUSC (vallásos zene),
REL TALK (vallásos beszélgetés), PERSNLTY
(személyiségek), PUBLIC (közérdekű), COLLEGE
(főiskolai), HABL ESP (spanyol beszélgetés),
MUSC ESP (spanyol zene), HIP HOP (hiphop),
WEATHER (időjárás)
Műsortípusok (hangolási lépésköz: 100 kHz/
10 kHz, 50 kHz/9 kHz)
NEWS (hírek), AFFAIRS (politikai elemzések), INFO
(tájékoztatás), SPORT (sport), EDUCATE (oktatás),
DRAMA (színművek és hangjátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED (vegyes),
POP M (popzene), ROCK M (rockzene), EASY M
(slágerek), LIGHT M (klasszikus zene), CLASSICS
(komolyzene), OTHER M (egyéb zene), WEATHER
(időjárás), FINANCE (pénzügyek), CHILDREN
(gyerekműsorok), SOCIAL A (közügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (betelefonálós), TRAVEL
(utazás), LEISURE (szabadidő), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (countryzene), NATION M (hazai
népzene), OLDIES (örökzöldek), FOLK M (folkzene),
DOCUMENT (riportok, dokumentarista műsorok)
A pontos idő vételének (CT funkció)
beállítása
Az RDS-adásokban lévő CT-adat alkalmas a pontos
idő beállítására.
1
Ehhez a [SET CT-ON] lehetőséget kell
választani a [SET GENERAL] menüben
(22. oldal).
SiriusXM rádió hallgatása
(csak az Egyesült Államokban
és Kanadában)
A SiriusXM Connect mobil vevőegység és antenna
beszerelése után válassza ki a [SIRIUSXM]
menüpontot az SRC gombbal. Az 1. csatornán
hallania kell a SiriusXM bemutatóműsorát. Miután
meggyőződött róla, hogy a bemutatóműsor
hallható, váltson a 0-s csatornára, hogy megtudja
a vevőegység rádióazonosítóját. A rádióazonosító
megtalálható a SiriusXM Connect mobil
vevőegység alján és csomagolásán is. Az előfizetés
aktiválásához szüksége lesz erre a számra. Írja
le a számot, hogy később is meglegyen.
Az Egyesült Államokban az interneten vagy
a SiriusXM hallgatói ügyfélszolgálatánál
aktiválhatja a szolgáltatást:
 Interneten: nyissa meg a www.siriusxm.com/
activatenow weboldalt.
 Telefonon: hívja az 1-866-635-2349-es
telefonszámot.
Kanadában az interneten vagy a SiriusXM hallgatói
ügyfélszolgálatánál aktiválhatja az előfizetést:
 Interneten: nyissa meg a www.siriusxm.ca/
activatexm weboldalt.
 Telefonon: hívja az 1-877-438-9677-es
telefonszámot.
Az aktiválás során a SiriusXM műholdak aktiválási
üzenetet küldenek a vevőegységére. Amikor a rádió
észleli, hogy a vevőegység megkapta az aktiválási
üzenetet, a következő üzenetet jeleníti meg:
[SUBSCRIPTION UPDATED - ENTER TO CONTINUE].
Az előfizetés aktiválása után behangolhatja
az előfizetési csomagba foglalt csatornákat.
Megjegyzések
 Az aktiválás általában 10–15 percet vesz igénybe,
de akár egy óráig is eltarthat.
 A SiriusXM jelének vételéhez és az aktiválási üzenet
fogadásához bekapcsolva kell hagynia a rádiót.
A SiriusXM-előfizetés aktiválása
A SiriusXM még több kedvencét hozza hallható
közelségbe egyetlen szolgáltatással. Több mint
140 csatorna, köztük reklámmentes zeneadók
és a legjobb sportműsorok, hírek, beszélgetős,
vígjáték- és szórakoztató műsorok közül választhat.
Üdvözöljük a műholdas rádiózás világában.
A használathoz SiriusXM Connect mobil
vevőegység és előfizetés szükséges. További
információk: www.siriusxm.com
SiriusXM-csatornák kiválasztása
1
2
Nyomja meg a
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
csatornáig, és nyomja meg a tárcsát.
(tallózás) gombot.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [CHANNEL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
13HU
Kategória szerinti csatornák kiválasztása
A hozzáférési kód módosítása
1
2
1
3
Nyomja meg a
(tallózás) gombot.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [CATEGORY]
beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt kategóriához,
és nyomja meg.
2
3
Csatornák tárolása
1
Ha szeretné az 1–6 számgombok valamelyikére
beprogramozni az éppen hallgatott csatornát,
akkor tartsa nyomva az adott gombot a [MEM]
felirat megjelenéséig.
Beprogramozott csatorna vételéhez válassza
ki a MODE gombbal az [SX1], [SX2] vagy [SX3]
menüpontot, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot (1–6).
A szülői felügyelet beállítása
A szülői felügyelet funkcióval korlátozhatja a felnőtt
tartalmat sugárzó SiriusXM-csatornák elérését.
A szülői felügyelet aktiválása esetén a zárolt
csatornák behangolásához meg kell adni egy
hozzáférési kódot. Az alábbi leírás ismerteti
a hozzáférési kód beállítását és a csatornák
zárolásának módját.
1
2
3
4
Nyomja meg a MENU gombot, és forgassa
el a vezérlőtárcsát.
Válassza a [SET GENERAL]  [SET PARENTAL] 
[SET LOCK SEL]  [SET LOCK-ON] pontot.
A készülék vezérlőtárcsájának forgatásával vagy
a távvezérlő / gombjaival írja be a hozzáférési
kódot.
A belépési pozíció áthelyezéséhez nyomja meg
a készülék SEEK +/– gombját vagy a távvezérlő
/ gombját.
A kezdeti hozzáférési kód a [0000].
A hozzáférési kód beírása után nyomja meg
az ENTER gombot.
A zárolt csatornák feloldásához válassza
a [SET LOCK-OFF] beállítást.
14HU
4
Nyomja meg a MENU gombot, és forgassa
el a vezérlőtárcsát.
Válassza a [SET GENERAL]  [SET PARENTAL] 
[SET CODEEDIT] pontot.
Adja meg a jelenlegi hozzáférési kódot az
erre szolgáló kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A kezdeti hozzáférési kód a [0000].
Írja be az új négyjegyű hozzáférési kódot az
erre szolgáló kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenített elemek módosítása
A DSPL gombbal a következők közül választhat:
Csatorna száma (alapértelmezett)  Csatorna
neve  Előadó neve  Szám címe  Tartalomra
vonatkozó információk  Kategória neve  Óra
Csatlakoztatott készülék eltávolítása
Lejátszás
Lejátszás USB-eszközről
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés ellenkező
értelmű utalás hiányában általánosságban
vonatkozik az iPodok és iPhone-ok iPod-funkcióira.
Az egyes iPodok kompatibilitásáról a készülék
hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat. Lásd még: „Kompatibilis iPodok”
(24. oldal).
A készülék az USB szabványnak megfelelő, MSC
(háttértároló jellegű) és MTP (médiaátvitelre
alkalmas) típusú USB-készülékeket támogatja –
ilyenek többek között az USB-s flash-meghajtók,
a digitális médialejátszók és az androidos
okostelefonok.
Egyes digitális médialejátszók és androidos
okostelefonok esetén külön be kell állítani
az USB-kapcsolat típusát az MTP módra.
Megjegyzések
 A különböző USB-eszközök kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
 Nem támogatott az alábbi jellemzőkkel rendelkező
fájlok lejátszása.
MP3/WMA/FLAC:
 Szerzői jogvédelemmel ellátott fájlok
 Digitális jogkezelési (DRM) technológiával
védett fájlok
 Többcsatornás hangfájlok
MP3/WMA:
 Veszteség nélküli tömörítéssel készült fájlok
1
Figyelmeztetés iPhone esetén
Ha USB-n keresztül csatlakoztatja az iPhone-t,
a telefonos beszélgetések hangerejét az iPhone
vezérli, nem az autós médialejátszó. Ügyeljen rá,
hogy telefonálás közben ne növelje az autós
médialejátszón a hangerőt, mert a hívás végén
hirtelen erős hanghatás léphet fel.
iPodok közvetlen vezérlése (utas általi
vezérlés)
1
Lejátszás közben nyomja meg és tartsa
nyomva a MODE gombot, amíg meg
nem jelenik a [MODE IPOD] felirat.
Ekkor vezérelhetővé válik az iPod.
Fontos, hogy a hangerőt csak az autós
médialejátszón lehet állítani.
Utas általi vezérlés befejezése
Tartsa nyomva a MODE gombot a [MODE AUDIO]
felirat megjelenéséig.
Lejátszás BLUETOOTHkészülékről
Csak a BLUETOOTH A2DP profilt támogató
készülékeken lévő zenék játszhatók le.
Csatlakoztasson USB-eszközt az USB
porthoz (11. oldal).
Elindul a lejátszás.
Ha már csatlakoztatva van az eszköz, a lejátszás
indításához az SRC gombbal válassza az [USB] –
illetve iPod esetén az [IPD] – jelforrást.
2
Állítsa le a lejátszást, és húzza ki a készülék
csatlakozóját.
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
Lejátszás leállítása
1
Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot
a zenelejátszóval (9. oldal).
2
Az SRC gombbal válassza ki a [BT AUDIO]
jelforrást.
3
Indítsa el a lejátszást a zenelejátszón.
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
15HU
4
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
Megjegyzések
 A zenelejátszótól függően lehet, hogy bizonyos
információk – például a szám címe, sorszáma, hossza,
illetve a lejátszás állapota – nem jelennek meg
a készüléken.
 Ha az autós médialejátszón jelforrást vált,
a csatlakoztatott zenelejátszón még nem áll le
a lejátszás.
Szám keresése cím alapján
(Quick-BrowZer™)
1
A zeneszámok listájának megjelenése után
a
(vissza) gomb többszöri megnyomásával
jelenítheti meg a kívánt keresési kategóriát.
BLUETOOTH-eszköz hangerejének beállítása
más jelforrások hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét lejátszani
a BLUETOOTH-os zenelejátszón, és az autós
médialejátszón állítsa be a szokásos hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza a
[SET SOUND]  [SET BTA VOL] lehetőségeket
(23. oldal).
Zeneszámok keresése
és lejátszása
A keresési kategóriák listájának
megjelenítéséhez nyomja meg a
(tallózás)* gombot USB-ről való lejátszás
közben.
* Ha egy USB-készülék tartalmának lejátszása
közben 2 másodpercnél valamivel tovább nyomva
tartja a
(tallózás) gombot, akkor közvetlenül
a kategórialista elejére térhet vissza.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
kategóriához, és nyomja meg a tárcsát.
3
A kívánt zeneszám megkereséséhez
ismételje meg a 2. lépést.
Elindul a lejátszás.
Kilépés a Quick-BrowZer™ üzemmódból
Nyomja meg a
Végtelenített és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg az
(ismétlés) vagy a
(véletlen sorrend)
gombot, amíg a kívánt lejátszási módra
nem vált.
A lejátszási mód váltása után lehet, hogy
kis késéssel kezdődik a lejátszás.
A lejátszási módok köre a választott
jelforrástól függ.
(tallózás) gombot.
Keresés átugrással
(Ugrásos üzemmód)
1
2
3
Nyomja meg a
(tallózás) gombot.
Nyomja meg a SEEK + gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
elemhez.
A lista egyszerre az összes elem 10%-ának
megfelelő számú elemmel ugrik arrébb.
4
Térjen vissza a Quick-BrowZer
üzemmódba az ENTER gomb
megnyomásával.
Ekkor megjelenik a kijelölt elem.
5
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
elemig, és nyomja meg a tárcsát.
Elindul a lejátszás.
16HU
4
Pandora®-csatornák hallgatása
A Pandora® iPhone és Android rendszerű
okostelefonokra fejlesztett, zene streamelésére
használható alkalmazás. Az USB-n keresztül
csatlakoztatott iPhone és a BLUETOOTH-on
keresztül csatlakoztatott Android okostelefonokon
a készülékről vezérelhető a Pandora® alkalmazás.
A Pandora® csak bizonyos országokban
érhető el. A további tudnivalók a
http://www.pandora.com/legal
weboldalon olvashatók.
A Pandora® beállítása
1
Ellenőrizze a hátoldalon jelzett
támogatási webhelyen, hogy
kompatibilis-e a mobileszköze.
2
Töltse le a Pandora® alkalmazás
legújabb verzióját okostelefonja
alkalmazásboltjából. A kompatibilis
eszközök listáját megtalálja a
www.pandora.com/everywhere/mobile
webhelyen.
Indítsa el a lejátszást a PAUSE
gomb megnyomásával.
Ha megjelenik az eszköz száma
Győződjön meg róla, hogy ugyanaz a szám
(pl. 123456) jelenik meg ezen az egységen és
a mobileszközön, majd nyomja meg az egység
ENTER gombját, és válassza a [Yes] lehetőséget
a mobileszközön.
A BLUETOOTH funkció aktiválásakor
Beállíthatja a hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza
a [SET SOUND]  [SET BTA VOL] lehetőségeket
(23. oldal).
A Pandora® alkalmazásban
elérhető műveletek
Értékelés
A hallgatott számok pozitív és negatív értékelésével
saját ízlése szerint formálhatja a rádióállomásokat.
1
Lejátszás közben nyomja meg a 
(pozitív értékelés) vagy  (negatív
értékelés) gombot.
Az állomáslista használata
Stream hallgatása a Pandora®
alkalmazással
Az állomáslista megkönnyíti a kívánt állomás
kiválasztását.
1
1
Nyomja meg a
(tallózás) gombot
lejátszás közben.
2
Válassza ki a rendezési sorrendet
a SEEK + gombbal ([BY DATE]
vagy [A TO Z]).
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
állomásig, és nyomja meg a tárcsát.
Csatlakoztassa a mobileszközt ehhez
az egységhez.
 iPhone USB-n keresztül (11. oldal)
 Androidos okostelefon BLUETOOTH-on
keresztül (9. oldal)
2
Nyomja meg az SRC gombot
a [PANDORA USB] vagy a [BT PANDORA]
elem kiválasztásához.
3
Indítsa el a Pandora® alkalmazást
a mobileszközön.
Elindul a lejátszás.
17HU
Könyvjelző tárolása
Az éppen játszott számot megjelölheti
könyvjelzővel, és tárolhatja Pandora®-fiókjában.
1
Nyomja meg a MODE gombot lejátszás
közben.
Telefonálás kihangosítón keresztül
(csak BLUETOOTH-kapcsolat esetén)
A mobiltelefont a készüléken keresztüli
használathoz előbb csatlakoztatni kell.
Részletekért lásd: „BLUETOOTH-eszközök
előkészítése” (8. oldal).
Hívásfogadás
1
Nyomja meg a CALL gombot,
amikor csörög a telefon.
Ezzel fel is vette a hívást.
Megjegyzés
A telefon csengőhangja és a beszélő fél hangja csak
az első hangszórókból hallható.
Hívás elutasítása
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
Hívás befejezése
Nyomja meg ismét a CALL gombot.
Hívás kezdeményezése
A PBAP profilt támogató mobiltelefonok esetén
a telefonkönyvből és a hívásnaplóból is tárcsázhat.
Hívás kezdeményezése
a telefonkönyvből
1
18HU
Nyomja meg a CALL gombot, forgassa
a vezérlőtárcsát a [PHONE BOOK]
parancshoz, és nyomja meg a tárcsát.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívandó
fél monogramjához, és nyomja meg
a tárcsát.
1
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívandó
fél nevéhez, és nyomja meg a tárcsát.
Az SRC gombbal válassza ki
a [BT PHONE] jelforrást.
2
4
Forgassa a vezérlőtárcsát a kiválasztott
fél felhívandó telefonszámához,
és nyomja meg a tárcsát.
Nyomja meg az 1–6 feliratú számgombok
közül a felhívandó félhez rendelt
gombot.
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
Hívás kezdeményezése gyorshívással
A telefon elkezdi hívni a másik felet.
Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból
1
Nyomja meg a CALL gombot, forgassa
a vezérlőtárcsát a [RECENT CALL]
parancshoz, és nyomja meg a tárcsát.
A telefon elkezdi hívni a másik felet.
Telefonszámok beprogramozása
gyorshívásra
A készülékbe beprogramozhat 6 telefonszámot
gyorshívási célból.
1
Ekkor megjelenik a hívásnapló.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívandó
fél nevéhez vagy telefonszámához,
és nyomja meg a tárcsát.
2
A telefon elkezdi hívni a másik felet.
Jelölje ki a beprogramozni kívánt telefonszámot
a telefonkönyvből vagy a hívásnaplóból, vagy írja
be közvetlenül a számot.
A telefonszám megjelenik a készülék kijelzőjén.
Tartsa nyomva az 1–6 számgombok közül azt,
amelyikre a számot szeretné beprogramozni,
amíg a [MEM] felirat meg nem jelenik.
A készülék beprogramozza a számot a választott
gyorshívógombra.
Hívás kezdeményezése tárcsázással
1
2
Nyomja meg a CALL gombot, forgassa
a vezérlőtárcsát a [DIAL NUMBER]
parancshoz, és nyomja meg a tárcsát.
Forgassa a vezérlőtárcsát a megfelelő
számjegyekhez a telefonszám
beírásához, majd az utolsó számjegy
után a [ ] (szóköz) állásba, és nyomja
meg az ENTER gombot.*
Hívás kezdeményezése hangparanccsal
Hangparancsos hívást támogató mobiltelefonok
esetén hangparancsok kimondásával is
kezdeményezhet hívást.
1
Másik lehetőség: nyomja meg és tartsa nyomva
a VOICE gombot 2 másodpercnél hosszabb
ideig.
A telefon elkezdi hívni a másik felet.
* A számhelyek között a SEEK +/– gombbal válthat.
Megjegyzés
A kijelzőn a [_] jel jelenik meg a [#] jel helyett.
Hívás kezdeményezése újratárcsázással
1
Nyomja meg a CALL gombot, forgassa
a vezérlőtárcsát a [REDIAL] parancshoz,
és nyomja meg a tárcsát.
Nyomja meg a CALL gombot, forgassa
a vezérlőtárcsát a [VOICE DIAL]
parancshoz, és nyomja meg a tárcsát.
2
Mondja ki hangosan a mobiltelefonban
tárolt hangparancsot.
A telefon felismeri a hangparancsot,
és tárcsázni kezdi a másik felet.
Kilépés a hangparancsos üzemmódból
Nyomja meg a VOICE gombot.
A készülék felveszi a hívást.
19HU
Telefonálás közben elérhető
funkciók
Csengőhang hangerejének módosítása
A telefon csöngése közben a vezérlőtárcsa
forgatásával állíthat a csengetési hangerőn.
A másik fél hangjának erősítése vagy
halkítása
Beszélgetés közben a vezérlőtárcsa forgatásával
állíthat a csengetési hangerőn.
Mikrofon hangerejének módosítása
Nyomja meg a MIC gombot.
A kívánt hangerőt a [MIC-LOW] (halk), [MIC-MID]
(közepes) és [MIC-HI] (magas) értékek közül
választhatja ki.
Visszhang és zajszint csökkentése
(visszhangszűrő és zajszűrő mód)
Hasznos funkciók
A Siri Eyes Free használata
A Siri Eyes Free lehetővé teszi, hogy
hangparancsokkal és diktálással vezérelje iPhoneját. A funkció használatához az automatikus
BLUETOOTH-párosítási funkcióval kell
csatlakoztatnia egymáshoz az iPhone-t és az autós
médialejátszót. A funkcióhoz iPhone 4s vagy újabb
típusú készülék szükséges. Fontos, hogy az iPhoneon az iOS legújabb verziója fusson.
A funkció használata előtt el kell végeznie az
iPhone és a készülék közötti BLUETOOTHregisztrációt és a kapcsolat konfigurálását.
Részletek: „BLUETOOTH-eszközök előkészítése”
(8. oldal).
1
A kihangosítás bekapcsolása és
kikapcsolása
Hívás közben a MODE gombbal adhatja át a hívást
a mobiltelefonról az autós médialejátszóra, illetve
fordítva.
Megjegyzés
Egyes mobiltelefonokon ez a művelet nem hajtható
végre.
Aktiválja az iPhone Siri funkcióját.
Ennek módjáról az iPhone használati
útmutatóban tájékozódhat.
Nyomja meg és tartsa nyomva a MIC gombot.
A választható módok: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
2
Nyomja meg és tartsa nyomva a VOICE
gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
Ekkor megjelenik a hangparancsok képernyője.
3
Az iPhone csipogása után beszéljen
a mikrofonba.
Az iPhone ismét csipog egyet,
és a Siri válaszolni kezd.
A Siri Eyes Free kikapcsolása
Nyomja meg a VOICE gombot.
20HU
Megjegyzések
 Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy
az iPhone nem ismeri fel a beszédet. (Tipikusan
ilyen helyzet, ha mozgó hajóban próbálkozik vele.)
 Ha az iPhone jele gyenge vagy szakadozik,
előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem működik
tökéletesen, vagy megnő a válaszideje.
 Az iPhone üzemi körülményei is okozhatnak olyan
szituációt, amikor a Siri Eyes Free üzemképtelen,
vagy leáll.
 Ha az iPhone-on egy szám BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztüli lejátszását kezdeményezi, a lejátszás
indulásával egy időben a Siri Eyes Free automatikusan
leáll, a készülék pedig a BLUETOOTH jelforrásra vált.
 Ha lejátszás közben aktiválja a Siri Eyes Free funkciót,
a készülék akkor is átválthat a BLUETOOTH jelforrásra,
ha nem választott lejátszandó számot.
 Ha USB-porton keresztül csatlakoztatja az iPhone-t,
előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem fog
kifogástalanul működni, esetleg leáll.
 Az iPhone készülék USB-n keresztül történő
csatlakoztatása közben ne aktiválja a Sirit az iPhoneon. Ilyenkor is előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem
fog tökéletesen működni, vagy leáll.
 Amíg a Siri Eyes Free aktív, a készülék nem ad hangot
a hangszórókra.
Beállítások
Kilépés a bemutató módból
A készülék a jelforrás kikapcsolása esetén
megjeleníti az órát és a bemutató kijelzőt. Ez az
üzemmód kikapcsolható.
1
Nyomja meg a MENU gombot, forgassa
a vezérlőtárcsát a [SET GENERAL]
parancshoz, és nyomja meg a tárcsát.
2
Forgassa el a vezérlőtárcsát
a [SET DEMO] parancsig, és nyomja meg.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a
[SET DEMO-OFF] beállításig,
és nyomja meg.
Megtörtént a beállítás.
4
Nyomja meg kétszer a
gombot.
(vissza)
A kijelző visszatér a normál rádiós/lejátszási
módba.
Beállítások megadása
A beállítások az alábbi kategóriákban
adhatók meg:
általános beállítások (GENERAL), hangbeállítások
(SOUND), kijelző beállításai (DISPLAY), BLUETOOTHbeállítások (BT).
(A BT Phone jelforrás esetén nem használható.)
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
kategóriához, és nyomja meg.
A beállítások és parancsok köre a jelforrásoktól
és az egyéb beállításoktól függ.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
beállításhoz vagy értékhez,
és nyomja meg.
Visszatérés az előző kijelzéshez
Nyomja meg a
(vissza) gombot.
21HU
Általános beállítások
(GENERAL)
DEMO (bemutató mód)
A kijelző bemutató módjának aktiválása:
[ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (pontos idő beállítása) (8. oldal)
TUNER-STP (hangolási lépésköz) (8. oldal)
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
CAUT ALM (figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzések aktiválása:
[ON], [OFF] (7. oldal).
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
BEEP
Hangjelzések bekapcsolása: [ON], [OFF].
AUTO OFF
A készülék automatikus kikapcsolása a
megadott idejű üresjárat után: [NO] (nincs
kikapcsolás), [30S] (30 másodperc), [30M]
(30 perc) és [60M] (60 perc).
CT (pontos idő)
A CT funkció (óra) aktiválása: [ON], [OFF].
BTM (best tuning memory – legjobb hangolás
memóriába) (12. oldal)
(Csak a rádió működése közben érhető el.)
PARENTAL
A szülő felügyelet aktiválása: [ON], [OFF],
a hozzáférési kód szerkesztése (14. oldal).
(Csak SiriusXM kiválasztása esetén érhető el.)
SXMRESET (SiriusXM alaphelyzetbe állítása)
Inicializálja a SiriusXM Connect mobil
vevőegység beállításait (programhelyek/
szülői felügyelet): [YES], [NO].
(Csak SiriusXM kiválasztása esetén érhető el.)
22HU
Hangbeállítások (SOUND)
A menü mindig elérhető, kivéve, ha a BT phone
jelforrás aktív.
EQ5 PRESET
Választás 10 hangszínszabályozó görbe közül
vagy kikapcsolás: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP],
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ],
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
A hangszínszabályozó görbe beállítása
mindegyik forrás esetén külön tárolható.
EQ5 SETTING
Az EQ5 beállítás [CUSTOM] értékéhez tartozó
paraméterek beállítása.
BASE
A hangszínszabályzó görbe beállításának
alapjául szolgáló gyári görbe megadása:
[BAND1] (alacsony frekvencia), [BAND2] (középalacsony frekvencia), [BAND3] (középfrekvencia),
[BAND4] (közép-magas frekvencia), [BAND5]
(magas frekvencia).
A hangerő –10 dB és +10 dB között 1 dB-es
lépésekben változtatható.
BALANCE
A bal és jobb oldali hangszórók egymáshoz
viszonyított erősségének beállítása: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Az első és hátsó hangszórók egymáshoz
viszonyított erősségének beállítása:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (mélysugárzó)
SW LEVEL (mélysugárzó hangereje)
A mélysugárzó hangerőszintjének beállítása:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
(A legalacsonyabb értéket az [ATT] felirat jelzi.)
SW PHASE (mélysugárzó fázisa)
A mélysugárzó fázisának kiválasztása: [NORM]
(normál), [REV] (fordított).
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
A mélysugárzó vágási (cut-off) frekvenciájának
beállítása: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX aljzat hangerőssége)
Az AUX aljzaton keresztül csatlakoztatott
készülékek relatív hangereje: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
A funkció használata esetén nem kell külön
beállítani a hangerőt a jelforrások közötti
váltások esetén.
BTA VOL (BLUETOOTH-on keresztüli lejátszás
hangereje)
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközök
relatív hangerejének beállítása: [+6 dB] – [0 dB] –
[-6 dB].
A funkció használata esetén nem kell külön
beállítani a hangerőt a jelforrások közötti
váltások esetén.
Kijelzőbeállítások (DISPLAY)
DIMMER
A kijelző fényerejének változtatása: [ON], [OFF].
SND SYNC (hangszinkronizálás)
A kivilágítás és a hang szinkronizálásának
aktiválása: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatikus görgetés)
A hosszú feliratok automatikus görgetése:
[ON], [OFF].
(AUX jelforrás és rádió esetén nem érhető el.)
RINGTONE (csengőhang)
Beállítható, hogy a csengőhang az autós
médialejátszó hangszóróin vagy a
csatlakoztatott mobiltelefonon szólaljon-e meg:
[1] (autós médialejátszó), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (automatikus hívásfogadás)
Az egység beállítása a beérkező
hívások automatikus fogadására: [OFF], [1]
(kb. 3 másodperc után), [2] (kb. 10 másodperc
után).
AUTOPAIR (automatikus párosítás)
BLUETOOTH-párosítás automatikus indítása
5.0-s vagy újabb verziójú iOS-készülék USB-n
keresztüli csatlakoztatása esetén: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-jel; 10. oldal)
A BLUETOOTH-funkció bekapcsolása és
kikapcsolása.
BT INIT (BLUETOOTH-beállítások visszaállítása
alapértékekre)
A BLUETOOTH-beállítások (párosítási adatok,
beprogramozott szám, készülékadatok stb.)
visszaállítása a gyári értékekre: [YES], [NO].
A készülék selejtezésekor állítsa vissza
a beállítások alapértelmezett értékeit.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
BLUETOOTH-beállítások (BT)
PAIRING (párosítás; 9. oldal)
PHONE BOOK (telefonkönyv; 18. oldal)
REDIAL (újratárcsázás; 19. oldal)
RECENT CALL (hívásnapló; 19. oldal)
VOICE DIAL (hívás hangparanccsal; 19. oldal)
DIAL NUMBER (telefonszám tárcsázása; 19. oldal)
23HU
Kompatibilis iPodok
További információk
 A készülékhez csatlakoztatható iPod-modelleket
az alábbi táblázat foglalja össze. Használat előtt
frissítse az iPod operációs rendszerét.
Óvintézkedések
 Ha a hajó közvetlen napfénynek kitett helyen
várakozott, használat előtt várja meg, amíg
lehűl a készülék.
 Ne hagyja a várakozó hajóban az előlapot és
a zenelejátszókat, mivel a közvetlen napfény
miatt bekövetkező felforrósodás károsíthatja őket.
 A motoros rádióantenna automatikusan
emelkedik ki és húzódik vissza.
A jó hangminőség megőrzése
Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék a készülékre.
A hangfájlok lejátszási sorrendje
Mappa (album)
Hangfájl (szám)
Kompatibilis iPhone-ok és iPodok
Típus
USB
iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod touch
(5. generáció)

iPod touch
(4. generáció)

iPod touch
(3. generáció)

iPod classic

iPod nano
(7. generáció)

iPod nano
(6. generáció)

iPod nano
(5. generáció)

 A „Made for iPod” és a „Made for iPhone”
kifejezés jelzi, ha egy elektronikus készüléket vagy
kelléket kifejezetten úgy terveztek meg, hogy
iPodokhoz vagy iPhone-okhoz lehessen
csatlakoztatni, és a gyártó tanúsította, hogy
megfelel az Apple teljesítménnyel kapcsolatos
normáinak. Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági és törvényi
előírásoknak való megfeleléséért. Fontos
megjegyezni, hogy a készülék és az iPod vagy
az iPhone együttes használata csökkentheti
a vezeték nélküli jelek erősségét.
24HU
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült
kérdésére nem talál választ ebben az útmutatóban,
a legközelebbi Sony-márkaképviselet készséggel
áll rendelkezésére.
Karbantartás
A távvezérlő lítiumelemének cseréje
Az elem normál körülmények között körülbelül
egy évig működik. (Az élettartam a használati
körülményektől függően rövidebb is lehet.)
Ahogy az elem egyre gyengébbé válik, úgy csökken
a távvezérlő hatótávolsága.
Megjegyzések
 Biztonsági okokból kapcsolja le a jármű gyújtását,
és húzza ki a gyújtáskulcsot is a gyújtáskapcsolóból,
mielőtt a csatlakozók tisztításába kezd.
 Az ujjaival és fémekkel soha ne érintse közvetlenül
a csatlakozókat.
Műszaki adatok
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI VÁSÁRLÓK
SZÁMÁRA. NEM ÉRVÉNYES KANADÁBAN ÉS
QUEBEC TARTOMÁNYBAN.
AUDIOTELJESÍTMÉNYI JELLEMZŐK
CEA2006 szabvány
Kimeneti teljesítmény: 17 watt RMS × 4,
4 ohm < 1% THD+N
Jel-zaj arány: 80 dBA
(referencia: 1 watt, 4 ohm)
FIGYELEM!
Az elem helytelen cseréje robbanást okozhat.
Az elem csak azonos vagy kompatibilis típusúra
cserélhető ki.
+ oldallal felfelé
Rádió
A lítiumelemmel kapcsolatos tudnivalók
 Tartsa távol a lítiumelemet kisgyermekektől. Az elem
lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
 A megfelelő érintkezés biztosítása érdekében törölje
meg az elemet egy száraz kendővel.
 Az elem behelyezésekor ügyeljen a pólusok
megfelelő irányára.
 Ne fogja meg az elemet fémből készült csipesszel,
mert rövidzárlatot okozhat.
Csatlakozók tisztítása
Az egység és az előlap csatlakozóinak
szennyeződése zavarhatja a készülék működését.
Ezt megelőzheti, ha az előlap levétele (7. oldal) után
egy pamutkendővel megtisztítja a csatlakozókat.
Ne fejtsen ki nagy erőt, mert ettől sérülhetnek
a csatlakozók.
FM
Vételi frekvenciatartomány:
87,5–108,0 MHz (50 kHz-es lépésköz)
87,5–108,0 MHz (100 kHz-es lépésköz)
87,5–107,9 MHz (200 kHz-es lépésköz)
FM hangolási lépésköz:
50 kHz/100 kHz/200 kHz, választható
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
FM CCIR: -1956,5 Hz és -487,3 kHz között és
+500,0 Hz és +2095,4 kHz között
Hangolási érzékenység: 7 dBf
Szelektivitás: 75 dB 400 kHz-en
Jel–zaj-arány: 73 dB
Szeparáció: 50 dB 1 kHz-en
Frekvenciaátvitel: 20–15 000 Hz
AM
Vételi frekvenciatartomány:
531–1602 kHz (9 kHz-es lépésköz)
530–1710 kHz (10 kHz-es lépésköz)
AM hangolási lépésköz:
9 kHz/10 kHz, választható
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Érzékenység: 26 μV
25HU
USB-lejátszó
Interfész: USB (Full-speed)
Maximális áramerősség: 1 A
Felismerhető zeneszámok maximális száma:
 Mappák (albumok) száma: 256
 Mappánkénti fájlok (zeneszámok) száma: 256
Megfelelő kodek:
MP3 (.mp3)
Bitsebesség: 8–320 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitsebesség: 32–192 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitmélység: 16 bit, 24 bit
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz
Vezeték nélküli kommunikáció
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH szabvány, 3.0-s verzió
Kimenet:
BLUETOOTH szabvány szerinti 2. energiaosztály
(Power Class 2)
(Max. +4 dBm)
Legnagyobb kommunikációs hatótáv*1:
Hatótáv kb. 10 m
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4000–2,4835 GHz)
Modulációs módszer: FHSS
Támogatott BLUETOOTH-profilok*2:
A2DP (hangtovábbítási profil), 1.3-as verzió
AVRCP (hang- és videólejátszás távirányítási
profilja), 1.3-as verzió
HFP (kihangosítós telefonálási profil), 1.6-os
verzió
PBAP (telefonkönyv-elérési profil)
Megfelelő kodek:
SBC (.sbc)
*1 A tényleges hatótáv a készülékek között
elhelyezkedő akadályoktól, az esetlegesen
hatótávolságban lévő mikrohullámú sütők körül
kialakult mágneses tértől, a sztatikus
elektromosságtól, a vételi érzékenységtől,
az antenna teljesítményétől, az operációs
rendszertől, a használt szoftveralkalmazástól
és más tényezőktől függ.
26HU
*2 A BLUETOOTH szabványban definiált profilok
határozzák meg a készülékek közötti BLUETOOTHkommunikáció jellegét.
Erősítő
Kimenet: Hangszórókimenetek
Hangszórók impedanciája: 4–8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény: 55 W × 4 (4 Ω)
Általános
Kimenetek:
Kimeneti audiocsatlakozók (REAR, SUB)
Motoros antenna/erősítő vezérlőjének
csatlakozója (REM OUT)
Bemenetek:
SiriusXM bemeneti csatlakozó (csak az
Egyesült Államokban és Kanadában)
Távvezérlő csatlakozója
Antennabemeneti csatlakozóaljzat
Bemeneti AUX-csatlakozó (sztereó mini
jack aljzat)
USB-port
Áramellátási követelmények: 12 V-os egyenáramú
hajóakkumulátor (negatív földeléssel)
Névleges áramfelvétel: 10 A
Méret:
Kb. 178 mm × 50 mm × 120 mm (sz/ma/mé)
Foglalat mérete:
Kb. 182 mm × 53 mm × 102 mm (sz/ma/mé)
Tömeg: Kb. 0,7 kg
A csomag tartalma:
Főegység (1 db)
Távvezérlő (1 db): RM-X231
Beszerelési és csatlakoztatási alkatrészek
(1 készlet)
Opcionális kiegészítők/készülékek*:
SiriusXM Connect mobil vevőegység: SXV100
Tengeri távvezérlő: RM-X11M
* A kiegészítők és készülékek az RM-X11M tengeri
távvezérlő kivételével nem vízállóak. Ne tegye
ki őket víz hatásának.
Egyes kereskedők nem forgalmazzák a kiegészítők
teljes választékát. Erről az adott kereskedőtől kérhet
részletes tájékoztatást.
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Védjegyek
A SiriusXM Connect mobil vevőegység és előfizetés
külön vásárolható meg.
www.siriusxm.com
A Sirius, az XM és az összes kapcsolódó védjegy
és embléma a Sirius XM Radio Inc. védjegye.
Minden jog fenntartva.
A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegye. A Sony Corporation megfelelő
licenc birtokában használja ezeket a védjegyeket.
A többi védjegy és márkanév a vonatkozó
jogtulajdonos tulajdonát képezi.
Az N szimbólum az NFC Forum Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológia
használata és terjesztése ezen a terméken kívül
tilos a Microsoft vagy valamelyik hivatalos
képviseletének engedélye nélkül.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
az iPod touch és a Siri kifejezés az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát
és szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson
licence alapján használjuk.
A Pandora®, a Pandora® embléma és a Pandora®
arculati jegyek a Pandora Media, Inc. engedéllyel
használt védjegyei és bejegyzett védjegyei.
A Google, a Google Play és az Android kifejezés a
Google Inc. védjegye.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009, Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
A szoftver eredeti vagy módosított verziójának
forráskódként vagy bináris formában megvalósuló
terjesztését az alábbi rendelkezések szabályozzák:
 A forráskód újraterjesztéseinek tartalmaznia kell a
fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a jelen
feltétellistát, valamint az alábbi nyilatkozatot.
 A bináris formátumú újraterjesztésnek meg kell
jelenítenie a fenti szerzői jogi értesítést, jelen
feltétellistát, valamint a dokumentációban
található alábbi nyilatkozatot és/vagy az
eredetihez tartozó egyéb anyagokat.
 Sem a Xiph.org Alapítvány neve, sem pedig
a közreműködők neve nem használható fel
előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen
szoftverből származó termékek támogatására
vagy reklámozására.
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK
ÉS KÖZREMŰKÖDŐK AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN
BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA MINDENNEMŰ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA
VAGY ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA
VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT.
AZ ALAPÍTVÁNY ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM
FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT,
VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY
KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM
KIZÁRÓLAGOS JELLEGGEL A CSERETERMÉKEK
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT,
A HASZNÁLAT VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST
VAGY A PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐKIESÉST), BÁRHOGYAN OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN
JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR SZERZŐDÉSES
JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN
VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN
(BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT
BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER
HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL,
HOGY FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK
FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.
27HU
Hibaelhárítás
Az alábbi útmutató segítséget nyújt a készülékkel
kapcsolatos problémák megoldásában.
Mindenekelőtt ellenőrizze a készülék
csatlakoztatási és kezelési útmutatóját.
A biztosíték használata és a készülék kiszerelése
a műszerfalból: „Csatlakoztatás és beszerelés”
(33. oldal).
Ha nem sikerül megoldani a problémát, látogasson
el a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalra.
Általános
Nem kap áramot a készülék.
 A készülék és a kijelző kikapcsolt állapotában
nem irányítható a készülék a távvezérlővel.
 Kapcsolja be az egységet.
Nincs hang, vagy nagyon halk a hang.
 Ha 2 hangszórós rendszert használ, a
hosszmetszeti egyensúlyszabályzó ([FADER])
nem 2 hangszórós konfigurációhoz van beállítva.
 Nagyon alacsony értékre van állítva a hangerő
a készüléken vagy a csatlakoztatott eszközön.
 Növelje a hangerőt a készüléken vagy
a csatlakoztatott eszközön.
Nem csipog a készülék.
 Az opcionálisan használható erősítő
csatlakoztatva van a készülékhez, és ezért nem
a beépített erősítőt használja.
Törlődött a készülék memóriája.
 Kihúzták a tápkábelt, vagy érintkezési hibás
a kábel, illetve kivették – vagy nem megfelelően
csatlakoztatták – a jármű akkumulátorát.
Törlődtek a tárolt rádióállomások és törlődött a
pontos idő.
Kioldott a biztosíték.
A készülék zajt hallat a gyújtáskapcsoló
elforgatásakor.
 A vezetékeket nem megfelelően csatlakoztatták
a hajó elektronikai eszközeinek áramellátását
biztosító csatlakozóhoz.
28HU
Zenelejátszás vagy rádiózás közben bekapcsol
a bemutató mód.
 Ha a [DEMO-ON] beállítás mellett 5 másodpercig
nem kap vezérlési parancsot a készülék,
bemutató módra vált.
 Ha ezt nem szeretné, aktiválja a [DEMO-OFF]
beállítást (22. oldal).
Nem jelenik meg semmi a kijelzőn
(vagy eltűnnek róla az információk).
 Be van kapcsolva – azaz [DIM-ON] értékre van
állítva – a halványítási funkció (23. oldal).
 Az OFF gomb nyomva tartása esetén elsötétül
a kijelző.
 Az OFF gomb ismételt megnyomásával
újra megjeleníthető a kijelző tartalma.
 Szennyezettek a csatlakozók (25. oldal).
A kijelző/világítás villog.
 Nincs megfelelő áramellátás.
 Ellenőrizze, hogy a hajó akkumulátora
elegendő áramot biztosít-e a készüléknek.
(12 V-os egyenáram szükséges.)
Nem működnek a kezelőgombok.
 Ezt a jelenséget csatlakoztatási hibák okozzák.
 Ellenőrizze a készülék csatlakozásait.
Ha nem javul a helyzet, nyomja meg a DSPL és
a
(vissza)/MODE gombot 2 másodpercnél
hosszabb időre a készülék alaphelyzetbe
állításához.
Ezzel törli a készülék memóriáját is.
A biztonság érdekében vezetés közben soha
ne próbálja alaphelyzetbe állítani a készüléket.
Rádióadások vétele
Nincs vehető rádióállomás.
Erős zaj hallható a rádióban.
 Ezt a jelenséget csatlakoztatási hibák okozzák.
 Ha a hajónak a hátsó/oldalsó szélvédőüvegbe
integrált rádióantennája van, akkor
csatlakoztassa a REM OUT (kék-fehér csíkos)
kábelt vagy a piros kiegészítő tápkábelt
a hajó antennaerősítőjének tápvezetékére.
 Ellenőrizze a hajóantenna csatlakozásait.
 Ha a motoros antenna nem emelkedik ki,
ellenőrizze az antennavezérlő vezetéket.
 Törölte a beállított hangolási lépésközt.
 Állítsa be újra a hangolási lépésközt (8. oldal).
Nem működik az automatikus hangolás.
 Túl gyengék a fogható jelek.
RDS
A PTY funkció a [- - - - - - - -] feliratot jeleníti meg.
 A hallgatott adó nem RDS-adó.
 A készülék nem kapott RDS-adatokat.
 Az adó nem határozta meg az általa sugárzott
program típusát.
Lejátszás USB-eszközökről
Nem lehet zenét lejátszani USB-hubon
(USB-elosztón) keresztül.
 A készülék nem ismeri fel az USB-hubon keresztül
csatlakoztatott USB-eszközöket.
Lassabban kezdődik el az USB-n keresztüli
lejátszás.
 Az USB-eszköz bonyolult mappaszerkezetben
tárolja a fájlokat.
Időnként megszakad a hang.
 A magasabb bitsűrűségű fájlok lejátszása
esetén szórványosan megszakadhat a hang.
 A digitális jogvédelemmel ellátott (DRM-védett)
fájlok esetenként nem játszhatók le.
Nem játszható le egy hangfájl.
 A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű
USB-eszközök nem támogatottak.*
* A készülék a FAT16 és a FAT32 formátumot is
támogatja, de egyes USB-eszközök nem támogatják
mindkét formátumot. A részletekről az adott
USB-eszközhöz kapott használati útmutatóban,
illetve a készülék gyártójánál tájékozódhat.
NFC-funkció
Nem működik az egyérintéses NFC-csatlakozás.
 Ha az okostelefon nem válaszol az érintési
kísérletre:
 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
az okostelefonon az NFC-funkció.
 Helyezze közelebb az okostelefon
N szimbólumát a készülék N szimbólumához.
 Ha az okostelefont tokban tárolja, vegye
ki belőle.
 Az NFC-jelek vételi érzékenysége az
eszköztől függ.
Ha többszöri próbálkozásra sem sikerül
az egyérintéses csatlakozás, próbáljon meg
BLUETOOTH-kapcsolatot létrehozni.
BLUETOOTH-funkció
A csatlakoztatni kívánt készülék nem érzékeli
az autós médialejátszót.
 A párosítás előtt állítsa párosítási módba az autós
médialejátszót.
 Ha a készülékhez BLUETOOTH-eszköz csatlakozik,
más eszközök nem észlelik a készüléket.
 Bontsa a jelenlegi kapcsolatot, és kerestesse
meg újra az autós médialejátszót a másik
készülékkel.
 A párosítás után kapcsolja be a BLUETOOTH-jelek
sugárzását (10. oldal).
Nem sikerül kapcsolatot létesíteni.
 A kapcsolatot az egyik készülék (az autós
médialejátszó vagy a BLUETOOTH-készülék)
vezérli, nem mindkettő.
 Vagy a BLUETOOTH-készülékről csatlakozzon
az autós médialejátszóhoz, vagy fordítva.
Nem jelenik meg az észlelt eszköz neve.
 A másik készülék állapotától függően
előfordulhat, hogy nem kérdezhető le a neve.
Nincs csengőhang.
 A telefon csöngése közben növelje meg
a csengetési hangerőt a vezérlőtárcsa
forgatásával.
 Lehet, hogy a csatlakoztatott készülék nem
megfelelő módon küldi a csengőhangot.
 Állítsa az [1] értékre a [RINGTONE] beállítást
(23. oldal).
 Az első hangszórók nincsenek csatlakoztatva
a készülékhez.
 Csatlakoztassa az első hangszórókat
a készülékhez. A telefon csengőhangja
csak az első hangszórókból hallható.
Ne hallatszik a másik fél hangja.
 Az első hangszórók nincsenek csatlakoztatva
a készülékhez.
 Csatlakoztassa az első hangszórókat
a készülékhez. A másik fél hangja csak
az első hangszórókból hallható.
29HU
A másik fél túl alacsony vagy túl magas
hangerőre panaszkodik.
 Módosítsa a megfelelő irányba a mikrofon
hangerejét (20. oldal).
Nem vezérelhető a csatlakoztatott BLUETOOTHos zenelejátszó.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott BLUETOOTHos zenelejátszó támogatja-e az AVRCP profilt.
Visszhang vagy zaj terheli
a telefonbeszélgetéseket.
 Csökkentse a hangerőt.
 Az EC/NC módot állítsa az [EC/NC-1] vagy
az [EC/NC-2] értékre (20. oldal).
 Erős környezeti zaj esetén próbálkozzon
meg a zajok csökkentésével.
Ha például nyitott ablakkal hajózik, és
a kültér zajos, akkor zárja be az ablakot.
Ha a légkondicionáló kelt nagy zajt, csökkentse
a fokozatát.
Néhány funkció nem működik.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék
támogatja-e a kérdéses funkciókat.
Nincs csatlakoztatva a telefon.
 Ha BLUETOOTH-on keresztül hallgat zenét,
a telefon akkor sem csatlakozik, ha
megnyomja a CALL gombot.
 Létesítsen kapcsolatot a készülékkel
a telefonról.
Rossz minőségű a telefon hangja.
 A telefon hangminősége a mobiltelefon
vételi körülményeitől függ.
 Alacsony mobilhálózati jelszint esetén
keressen olyan helyet hajójával, ahol erősebb
jelet tud venni a mobiltelefon.
Nagyon halk vagy nagyon hangos
a csatlakoztatott zenelejátszó.
 A különböző zenelejátszók hangereje különböző.
 Állítsa be az optimális hangerőt
a zenelejátszón vagy a készüléken.
A BLUETOOTH-os zenelejátszóról játszott zene
nem folyamatos, ugrál.
 Helyezze közelebb a BLUETOOTH-os lejátszót
a készülékhez.
 Ha tokban vagy táskában tárolja a BLUETOOTH-os
zenelejátszót, vegye ki belőle, mivel ez is
csökkentheti a jelminőséget.
 A közelben rádióhullámokat kibocsátó más
BLUETOOTH-os vagy egyéb készülékek is
üzemelnek.
 Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
 Helyezze távolabb a többi készüléket.
 A készülék és a mobiltelefon közötti kapcsolat
felépítésekor egy pillanatra megszakad a zene.
Ez nem jelent hibás működést.
30HU
A készülék váratlanul felvett egy hívást.
 A csatlakoztatott telefonon be van állítva
a hívások automatikus fogadása.
A párosítás időtúllépés miatt nem sikerül.
 Lehet, hogy a csatlakoztatni kívánt készüléken
túl rövid idő van beállítva a párosítás
lebonyolítására.
 Próbálja meg a rendelkezésre álló időn
belül végrehajtani a párosítást.
Nem működik a BLUETOOTH funkció.
 Kapcsolja ki a készüléket – ehhez 2 másodpercnél
valamivel hosszabb ideig kell nyomva tartani
az OFF gombot –, és kapcsolja be újra.
Kihangosítós módban zajló telefonálás közben
nem szólalnak meg a hajó hangszórói.
 Ha a hang a mobiltelefonból szól, állítsa
be úgy a telefont, hogy a hajó hangszóróira
küldje a hangot.
Nem aktív a Siri Eyes Free.
 Hajtsa végre a kihangosítási funkcióhoz
szükséges készülékregisztrációt a Siri Eyes Free
funkciót támogató iPhone-on.
 Aktiválja az iPhone Siri funkcióját.
 Bontsa az iPhone BLUETOOTH-kapcsolatát,
és csatlakoztassa újra a készülékhez.
Pandora®-kezelés
Nem lehet csatlakoztatni a Pandora®
alkalmazást.
 Állítsa le a Pandora® alkalmazást
a mobileszközön, és indítsa el újra.
Üzenetek és hibaüzenetek a kijelzőn
P EMPTY: Nincs tárolt telefonszám.
HUB NO SUPRT: A készülék nem támogatja az USBhubokon keresztüli csatlakozást.
UNKNOWN: Nem jeleníthető meg egy név
vagy telefonszám.
IPD STOP: Befejeződött az iPodon lévő tartalom
lejátszása.
 Indítsa el újra a lejátszást az iPodon vagy
iPhone-on.
WITHHELD: A hívó fél elrejtette a telefonszámát.
NO DEV: Nincs csatlakoztatott USB-eszköz, vagy
nem ismerhető fel a csatlakoztatott eszköz.
 Ellenőrizze, hogy nincs-e érintkezési hiba
az USB-aljzatoknál.
CANNOT SKIP: A számok átugrása nem
megengedett.
 Várjon, amíg a reklám befejeződik, elkezdődik
a következő szám, vagy válasszon egy másik
állomást a listából. A Pandora® korlátozza
a szolgáltatásban a megengedett átugrások
számát.
OVERLOAD: Túl van terhelve az USB-eszköz.
 Bontsa az USB-eszköz kapcsolatát, és az SRC
gombot megnyomva válasszon más jelforrást.
 Az USB-eszköz meghibásodott, vagy nem
támogatott eszközt csatlakoztatott.
READ: A készülék az adatok beolvasását végzi.
 Várja meg a beolvasási művelet végét.
Utána automatikusan elindul a lejátszás.
A beolvasás ideje a fájlstruktúrától függ, és
komplex szerkezet esetén hosszabb is lehet.
USB ERROR: Nem játszható le az USB-eszköz
tartalma.
 Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
USB NO MUSIC: Nincs lejátszásra alkalmas fájl.
 Csatlakoztasson egy lejátszható fájlokat
tartalmazó USB-eszközt (26. oldal).
USB NO SUPRT: A készülék nem támogatott
USB-eszközt észlelt.
 A különböző USB-eszközök kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
BLUETOOTH funkció:
ERROR: Nem hajtható végre a választott művelet.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon újra.
NO DEV: Nincs csatlakoztatott BLUETOOTHkészülék, vagy nem ismerhető fel a csatlakoztatott
eszköz.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e
a BLUETOOTH-os készüléket.
Pandora®-kezelés:
NO NETWORK: A hálózati kapcsolat bizonytalan
vagy megszakadt.
 Hozza létre újra az eszközön a hálózati
kapcsolatot, vagy várjon, amíg a hálózati
kapcsolat létrejön.
NO STATION - PLEASE - CREATE - STATION - IN PANDORA APP: A fiókhoz nem tartozik állomás.
 Hozza létre az állomást a mobileszközön.
NOT ALLOWED: A kiválasztott művelet nem
engedélyezett.
 Az értékelés nem megengedett.
 Várja meg a reklám végét.
 Egyes funkciók, például a Megosztott
állomások nem értékelhetők. Várjon, amíg
elkezdődik a következő szám, vagy válasszon
egy másik állomást a listából.
 A könyvjelző beállítása nem megengedett.
 Várja meg a reklám végét.
 Válasszon egy másik számot vagy állomást,
és próbálkozzon újra.
PAN ERROR: Nem hajtható végre a választott
művelet.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon újra.
PAN MAINT: A Pandora® kiszolgálója karbantartás
alatt áll.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon újra.
31HU
PAN NO SUPRT: A csatlakoztatott eszköz
nem támogatott.
 A kompatibilis eszközök részleteit lásd
a támogatási weboldalon.
PAN OPEN APP: A Pandora® alkalmazás nem fut,
ha az eszköz az USB porthoz van csatlakoztatva.
 Indítsa el a Pandora® alkalmazást az iPhone-on.
PAN OPEN APP - PRESS PAUSE: A Pandora®
alkalmazás nem fut, ha az eszköz BLUETOOTH-on
keresztül van csatlakoztatva.
 Indítsa el a Pandora® alkalmazást a
mobileszközön, és nyomja meg a PAUSE gombot.
PAN RESTRICT: A Pandora® nem érhető el az Ön
országán kívül.
PLEASE LOGIN - PANDORA APP: Nem jelentkezett
be a Pandora®-fiókjába.
 Válassza le az eszközt, jelentkezzen be
a Pandora®-fiókba, majd csatlakoztassa
újra az eszközt.
UPDATE PAN: A Pandora® régebbi verzióját
csatlakoztatta.
 Frissítse a Pandora® alkalmazást a legújabb
verzióra.
SiriusXM-kezelés:
CH LOCKED
 A kért csatornát zárolta a rádió szülői felügyeleti
funkciója.
A szülői felügyelettel és a zárolt csatornák
elérésével kapcsolatos tudnivalókat lásd a „Szülői
felügyelet beállítása” című részben (14. oldal).
CH UNAVAIL
 A kért csatorna nem érvényes SiriusXM-csatorna,
vagy az eddig hallgatott csatorna már nem
érhető el.
 Ez az üzenet rövid ideig megjelenhet akkor is,
amikor először csatlakoztat új SiriusXM Connect
mobil vevőegységet.
A SiriusXM egyesült államokbeli csatornakínálatát
megtekintheti a www.siriusxm.com webhelyen,
a kanadait pedig a www.siriusxm.ca weboldalon.
32HU
CHAN UNSUB
 A kért csatorna nem része a SiriusXM-előfizetési
csomagnak, vagy az eddig hallgatott csatorna
már kikerült a SiriusXM-előfizetési csomagból.
Ha kérdése van az előfizetési csomaggal
kapcsolatban, vagy szeretne előfizetni erre
a csatornára, akkor forduljon a SiriusXM-hez.
Az Egyesült Államokban a www.siriusxm.com
weboldalon, vagy a következő telefonszámon:
1-866-635-2349.
Kanadában a www.siriusxm.ca weboldalon,
vagy a következő telefonszámon:
1-877-438-9677.
CHK ANT
 A rádió a SiriusXM antenna hibáját észlelte.
 Valószínűleg megszakadt vagy sérült az
antennakábel.
 Ellenőrizze, hogy az antennakábel csatlakozike a SiriusXM Connect mobil vevőegységhez.
 Vizsgálja meg, hogy nem sérült vagy tört-e
meg az antennakábel.
 Cserélje ki az antennát, ha a kábel sérült.
A SiriusXM termékeket megvásárolhatja
a helyi hajós hangrendszereket forgalmazó
kereskedőnél, vagy az interneten a következő
webhelyen: www.shop.siriusxm.com
CHECK TUNER
 A rádió problémát észlelt a SiriusXM Connect
mobil vevőegységgel való kommunikációban.
 Valószínűleg megszakadt a kapcsolat a
vevőegységgel, vagy sérült a vevőegység.
 Ellenőrizze, hogy a SiriusXM Connect mobil
vevőegység kábele megfelelően csatlakozik-e
a rádióhoz.
NO SIGNAL
 A SiriusXM Connect mobil vevőegység problémát
észlelt a SiriusXM műholdjel vételében.
 A hajónak kültérben, szabad ég alatt
kell tartózkodnia.
 Ellenőrizze, hogy a SiriusXM mágnesrögzítésű
antennája a hajó külső fémfelületére van-e
rögzítve.
 Helyezze a SiriusXM antennát akadályozó
tényezőktől távol.
 Vizsgálja meg, hogy nem sérült vagy tört-e
meg az antennakábel.
 Tekintse át az antenna felszerelésével
kapcsolatos további tudnivalókat a SiriusXM
Connect mobil vevőegység telepítési
útmutatójában.
 Cserélje ki az antennát, ha a kábel sérült.
A SiriusXM termékeket megvásárolhatja
a helyi hajós hangrendszereket forgalmazó
kereskedőnél, vagy az interneten a következő
webhelyen:
www.shop.siriusxm.com
SUBSCRIPTION UPDATE - ENTER TO CONTINUE
 A rádió a SiriusXM-előfizetés változását észlelte.
 Az üzenet törléséhez nyomja meg az ENTER
gombot.
Előfizetéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon
a SiriusXM-hez.
Az Egyesült Államokban a www.siriusxm.com
weboldalon, vagy a következő telefonszámon:
1-866-635-2349.
Kanadában a www.siriusxm.ca weboldalon,
vagy a következő telefonszámon:
1-877-438-9677.
Ha fenti tanácsok nem segítettek a probléma
megoldásában, forduljon a legközelebbi Sonymárkakereskedőhöz.
Csatlakoztatás és beszerelés
Figyelmeztetések
 Minden földelési vezetéket közös földelési
ponthoz kell csatlakoztatni.
 Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek
csavarok alá és mozgó részekhez (például
az üléssínhez).
 A rövidzárlatok elkerülése érdekében a kábelek
csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a hajó gyújtását.
 A sárga és a piros tápvezetéket csak az összes
többi vezeték bekötése után csatlakoztassa.
 A biztonság érdekében szigetelőszalaggal
szigetelje le a nem csatlakoztatott kábelvégeket.
Óvintézkedések
 Olyan helyet válasszon a készüléknek,
ahol nem zavarja a vezetést.
 Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő, erősen
vibráló, illetve magas hőmérsékletnek – például
közvetlen napfénynek és hővezetékeknek – kitett
helyekre a készüléket.
 Válassza meg gondosan a rögzítés helyét, hogy
a készülékben ne tehessen kárt a bejutó víz.
A felfröccsenő víznek kitett helyek kerülendők.
Javasoljuk, hogy használjon vízálló autórádióvédő burkolatot (nem tartozék).
 A balesetmentes és biztonságos beszerelés
érdekében csak a mellékelt szerelési
alkatrészeket használja.
Megjegyzés a sárga színű tápkábelhez
Ha más zenelejátszó készülékek is vannak a hajóban,
fontos, hogy a hajó készüléket kiszolgáló
áramkörének névleges áramerőssége nagyobb
legyen a rá csatlakoztatott készülékek biztosítékainak
összesített névleges áramerősségénél.
Beszerelési szög
A beszerelési szögnek 45°-nál kisebbnek kell lennie.
33HU
Szerelési alkatrészek


×2


5 × max. 8 mm
×4

 Az alkatrészjegyzékben nem szerepel a csomag
teljes tartalma.
 A tartókonzolt  és a védőkeretet  a gyárban
a készülékre csatlakoztatják. A beszerelés
megkezdése előtt a kioldópálcákkal  vegye
le a tartókonzolt  a készülékről. Részletek:
„A védőkeret és a tartókonzol levétele” (37. oldal).
 Őrizze meg a kioldópálcákat , mert a jövőben is
szükség lehet rájuk, ha ki kell szerelni a készüléket
a hajóból.
34HU
Csatlakoztatás
Mélysugárzó*1*6
*3
*3
Erősítő*1*6
Műholdas rádióvevő
(SiriusXM)*1*6

Fehér
Fehér/fekete csíkozású
Első hangsugárzó*1*2*6
Szürke
Szürke/fekete csíkozású
Zöld
Zöld/fekete csíkozású
Hátsó hangsugárzó*1*2*6
Lila
Lila/fekete csíkozású
Fekete
Sárga
Részletek: „Kábelek
csatlakoztatása” (36. oldal).
Piros
Kék/fehér csíkozású
*4*5
RM-X11M tengeri
távvezérlő*1
A hajó antennája felől
*1 Nem tartozék
*2 Hangszórók impedanciája: 4–8 Ω × 4
*3 RCA-audiokábel (nem tartozék)
*4 A hajó típusától függően lehet, hogy adaptert kell
használni a vezetékes távvezérlőhöz (ez nem
tartozék).
*5 A tengeri távvezérlő tartozéka.
*6 Nem vízálló
35HU
Kábelek csatlakoztatása
 Az akkumulátor vagy elosztóblokk
földeléséhez
Először csatlakoztassa a fekete
földelővezetőket, ezután csatlakoztassa
a sárga és a piros tápkábelt.
 Mindig áram alatt lévő +12 V-os
tápcsatlakozóhoz
Elsőként csatlakoztassa a fekete
földelővezetéket az akkumulátor vagy
elosztóblokk földeléséhez.
 A +12 V-os tápcsatlakozóhoz, amely
a gyújtáskapcsoló parkolóállásában kap
áramot
Ha nincs parkolóállás, akkor olyan +12 V-os
(akkumulátor-) tápcsatlakozóra kösse, amely
mindig áram alatt van.
Elsőként csatlakoztassa a fekete
földelővezetéket az akkumulátor vagy
elosztóblokk földeléséhez.
 A motoros antenna vezérlővezetékéhez vagy
az antennaerősítő tápvezetékéhez
Ezt a vezetéket nem kell csatlakoztatni, ha nincs
motoros antenna vagy antennaerősítő, vagy
manuálisan kihúzható teleszkópos antennát
használ.
Opcionális erősítő AMP REMOTE IN
csatlakozójához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz és motoros
antennákhoz használható. Bármilyen egyéb
rendszerre kötve kárt tehet az egységben.
A mélysugárzó egyszerű csatlakoztatása
A mélysugárzó erősítő nélkül is használható, ha az
egyik hátsó hangszóró aljzatához csatlakoztatja.
Első hangszóró
Mélysugárzó
36HU
Megjegyzés
Ilyen szituációban 4–8 ohmos, illetve –
a sérülések elkerülése érdekében – megfelelő
teljesítménykapacitással rendelkező mélysugárzót
kell használni.
A memória tápellátása
Ha a sárga tápkábel csatlakoztatva van, a memória
áramkörei folyamatos áramellátást kapnak akkor is,
ha a gyújtás ki van kapcsolva.
Hangszórók csatlakoztatása
 A hangszórók csatlakoztatása előtt kapcsolja
ki a készüléket.
 4–8 ohmos, illetve – a sérülések elkerülése
érdekében – megfelelő teljesítménykezelési
kapacitással rendelkező hangszórókat kell
használni.
Az egység rögzítése a műszerfalon
vagy a hajó rekeszében
Beszerelés
A beszerelés megkezdése előtt vegye
le a tartókeretet  és a tartókonzolt 
a készülékről.
 A szerelés előtt ellenőrizze, hogy a kallantyúk
a tartókonzol  mindkét oldalán 2 mm-re,
befelé hajlanak-e.
 Japán rendszerű jármű esetén lásd: „A készülék
beszerelése japán járműbe” (38. oldal).
1
1
A védőkeret és a tartókonzol levétele
Fogja az ujjai közé a védőkeret 
két szélét, és húzza kifelé.
Helyezze a tartókeretet 
a műszerfalba, és hajtsa kifelé
a kallantyúkat, hogy szorosan
illeszkedjen a konzol.

182 mm
53 mm
Kattanásig tolja be mindkét
kioldópálcát , és húzza lefelé
a tartókonzolt , majd húzza felfelé
a készüléket.



2
A kampónak befelé kell
néznie
Kallantyú
Helyezze be a készüléket
a tartókonzolba , és helyezze
rá a védőkeretet .

2


Megjegyzések
 Ha a kallantyúk a konzol síkjában állnak vagy befelé
hajlanak, a készülék rögzítése nem lesz biztonságos,
és a készülék kicsúszhat a műszerfalból.
 Ellenőrizze, hogy a védőkeret  mind a négy
kallantyúja megfelelően illeszkedik-e a készülék
vájataiba.
37HU
A készülék beszerelése japán járműbe
A biztosíték cseréje
Egyes japán márkájú autókba nem szerelhető be
az autós médialejátszó. Ilyen esetben forduljon
a legközelebbi Sony-márkaképviselethez.
A biztosíték cseréje esetén
Biztosíték (10 A)
ügyeljen rá, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett névleges
áramerősséggel azonos
áramerősségű biztosítékot
használjon. A biztosíték
kioldása esetén ellenőrizze
a tápcsatlakozást, és cserélje ki a biztosítékot.
Ha a csere után az új biztosíték is kiold,
az a készülék hibájára utalhat. Ilyen
esetben forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
TOYOTA

műszerfalhoz/központi konzol felé
Beépítőkeret
Beépítőkeret

A járművéhez tartozó,
meglévő alkatrészek
NISSAN

műszerfalhoz/központi konzol felé
Beépítőker
Beépítőke
A járművéhez tartozó,
meglévő alkatrészek

Megjegyzés
A hibás működés elkerülése érdekében csak a mellékelt
csavarokat  használja.
Az előlap levétele és felhelyezése
Részletek: „Az előlap levétele” (7. oldal).
38HU
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten, että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa
http://www.compliance.sony.de/.
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
tip de echipament respectă cerinţele esenţiale
şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Támogatási weboldal
Kérdéseivel érdemes felkeresnie az alábbi támogatási
weboldalt, ahol a legfrissebb támogatási információkat
is megtalálja:
http://esupport.sony.com/
Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája van, tegye a következőket:
1
Olvassa el e kezelési útmutató
Hibaelhárítás című fejezetét.
2
Lépjen kapcsolatba a következő elérhetőségekkel (csak az Egyesült Államokban):
Telefonon:
Interneten:
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
1-800-222-7669
http://www.SONY.com
Download PDF

advertising