Sony | DSX-S100 | Sony DSX-S100 DSX-S100 autós CD-lejátszós vevőkészülék Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSXS100\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
4-180-028-11(1)
FM/MW/LW Digitális médialejátszó
FM/MW/LW
Digitális médialejátszó
Kezelési útmutató
HU
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 6. oldalon olvashat.
DSX-S100
© 2010 Sony Corporation
DSX-S100
4-180-028-11(1)
idecsinald.indd 1
2010. 06. 11. 14:31:23
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
Csatlakoztatási ábra • Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt
a kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a
rögzítőkeretet . A részletekről olvassa el „A külső
védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt
().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

4-180-029-11(1)
Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa Megjegyzés
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
I
idecsinald.indd 3
2010. 06. 11. 14:31:24
1






2 db

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Aktív mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
Erősítő
II
idecsinald.indd 4
2010. 06. 11. 14:31:25
2
FRONT
AUDIO OUT
REAR / SUB
AUDIO OUT
III
idecsinald.indd 5
2010. 06. 11. 14:31:25
3
*2
FRONT
AUDIO OUT
*2
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
BUS AUDIO IN
*1 A jármű antennájából
Biztosíték
(10 A)

REMOTE
IN*4

Legnagyobb áramfelvétel 0,3 A
A
B
AMP REM
Kék, fehér csíkos
ATT
Világoskék
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
IV
idecsinald.indd 6
2010. 06. 11. 14:31:25
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak,
a csatlakoztatáshoz használja a mellékelt
adaptert . Először a jármű antennáját
csatlakoztassa az adapterhez, majd az adapter
másik felét csatlakoztassa a fejegység antenna
aljzatához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
*3 Az AUDIO OUT kimenet SUB vagy REAR állásba
kapcsolható. A részletekkel kapcsolatban lásd a
kezelési útmutató szakaszt.
4
* Külön elérhető adapter szükséges lehet.
1
lila
2
3
4
szürke
+
jobb hátsó hangszóró
5
−
jobb hátsó hangszóró
6
+
jobb első hangszóró
7
−
jobb első hangszóró
8
fehér
zöld
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
1
3
5
7
2
4
6
5
8
7
4
6
8
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
Sárga
állandó tápfeszültség
5
Kék
motoros antenna vezérlés
6
Narancs, fehér
kapcsolt háttérvilágítás tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
Az 1-es, 2-es és 3-as állásban nincsenek érintkezők.
V
idecsinald.indd 7
2010. 06. 11. 14:31:26
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével, vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította.
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát és
húzza ki a keretet.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5–2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5–3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket a
 gomb nyomva tartásával. Nyomja meg
az  gombot, majd tolja az előlapot jobbra és
húzza i a bal oldalát.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található  tengelyhez, majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállí-
tásról részletesebben a Kezelési útmutató részben
olvashat.
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével
önműködően és teljesen kikapcsol, az akkumulátor
lemerülésének megakadályozása érdekében.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva az  gombot, amíg a
kijelző ki nem kapcsol.
VI
idecsinald.indd 8
2010. 06. 11. 14:31:26
1
4


2

A kampók befelé nézzenek.



VII
idecsinald.indd 9
2010. 06. 11. 14:31:26
5
1
182
mm
53 m
m

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




VIII
idecsinald.indd 10
2010. 06. 11. 14:31:27
6
A
B

IX
idecsinald.indd 11
2010. 06. 11. 14:31:27
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
X
idecsinald.indd 12
Sárga
Sárga
2010. 06. 11. 14:31:28
idecsinald.indd 13
2010. 06. 11. 14:31:28
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB01INT-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltélenül a műszerfalba szerelje be. A beszerlés
és a csatlakoztatás módját lásd a üzembe
helyezési és csatlakoztatási útmutató részben.
Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó
országok vásárlóinak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A ZAPPIN a Sony Corporation védjegye.
A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logo a
Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
A Windows Media és a Windows
logo a Microsoft Corporation
védjegye, illetve bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy egyéb országokban.
Az iPod az Apple Inc. által az Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett
védjegy.
2
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB01INT-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett
technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviseletének engedélyével lehetséges.
A tartalomszolgáltatók a digitális jogosultságkezelési technológiát alkalmazzák a készüléken
lévő Windows Media („WM-DRM”) esetében a
tartalmaik oszthatatlanságának megőrzéséhez
(„Secure Content”), ezért a szellemi tulajdonuk,
beleértve a szerzői jogot, jogellenes felhasználása
megakadályozható. Ez a készülék a WM-DRM
szoftvert („WM-DRM Software”) alkalmazza a
védett tartalom lejátszásához. A készülék WMDRM szoftver biztonságának megkérdőjelezése
esetén a védett tartalom tulajdonosai („Secure
Content Owners”) kérhetik, hogy a Microsoft vonja meg a WM-DRM szoftver jogát a védett tartalom másolására, megjelenítésére és/vagy lejátszására. A megvonás nem befolyásolja a WM-DRM
szoftver képességét a nem védett tartalom lejátszásában. A visszavont tartalmak listáját a WM-DRM
szoftver minden alkalommal elküldi a készüléknek, amikor biztonságos tartalmat tölt le az Internetről vagy egy számítógépről. A Microsoft jogosult a visszavont tartalmak listájának letöltésére a
készülékére a védett tartalom tulajdonosának
nevében.
Megjegyzés a lítium elemhez
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz,
vagy egyéb hatásának.
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (19. oldal).
Kikapcsolás után a készülék önműködően és
teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő
letelik. Ezzel az akkumulátor kimerülése
megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a
gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva az
(SOURCE/OFF) gombot mindaddig, míg a
kijelző ki nem alszik.
3
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSXS100\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Tartalomjegyzék
Kezdeti lépések
Egyéb funkciók
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A bemutató (DEMO) kikapcsolása . . . . . . . . . . 6
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 7
A hangjellemzők beállítása . . . . . . . . . . . . . . .
A különböző hangjellemzők beállítása . . .
A hangszínszabályzó beállítása — EQ3 . .
A menüpontok beállítása — SET . . . . . . . . . .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az RM-X114 távvezérlő . . . . . . . . . . . . . .
A kezelőszervek és az alapműveletek
Készülék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zeneszám keresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Keresés cím alapján — Quick-BrowZer. . . 10
Zeneszámkeresés műsorrészlet lejátszása
alapján — ZAPPIN™ üzemmód . . . . . . . . 11
Rádió
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . . 11
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . 11
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A tárolt állomások előhívása. . . . . . . . . . . . 11
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . 12
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 13
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . . 13
18
18
18
18
19
19
20
További információk
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MP3, WMA, AAC fájlok lejátszási
sorrendje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Device Inside figyelmeztetés . . . . . . . . .
Néhány szó az iPod készülékekről . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
21
21
22
22
23
25
USB-eszközök
Az USB-eszköz lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ismétléses lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Véletlen sorrendű lejátszás . . . . . . . . . . . . . 15
iPod
Az iPod zeneszámainak lejátszása. . . . . . . . . . 16
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ismétléses lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Véletlen sorrendű lejátszás . . . . . . . . . . . . . 17
4
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSXS100\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási
információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com
Friss információkat olvashat:
• a kompatibilis digitális audiokészülékek típusairól és gyártóiról,
• a támogatott MP3, WMA, AAC fájlokról.
5
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Kezdeti lépések
A memória törlése
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot (7. oldal), és egy hegyes
eszközzel (pl. golyóstollal) nyomja meg a
RESET gombot (8. oldal).
1
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállító menü.
2
Nyomja meg többször a
hangerőszabályzót a „CLOCK-ADJ”
megjelenéséig.
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
3
Nyomja meg a +> gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
4
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be az órát és a percet.
A kurzor mozgatásához nyomja meg a –./
+> gombot.
5
A perc beállítása után nyomja meg a
hangerőszabályzót.
6
A perc beállítása után nyomja meg a
hangerőszabályzót.
A beállítás befejeződik, és az óra működni
kezd.
A bemutató (DEMO) kikapcsolása
Kikapcsolhatja a bemutató funkciót, mely a
készülék kikapcsolt állapotában látható a
kijelzőn.
1
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállító menü.
2
Nyomja meg többször a
hangerőszabályzót a „DEMO”
megjelenéséig.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot. Az előző kijelzésre a (DSPL) gombbal
kapcsolhat vissza.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DEMO-OFF” beállítást.
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
Hasznos tudnivaló
Az óra önműködően is beállítható az RDS szolgáltatás
használatával (13. oldal).
6
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
Az előlap visszaillesztése
Az ábra szerint illessze az előlap A részét a
készülék B részéhez, majd óvatosan nyomja a
helyére az előlap bal oldalát.
A bekapcsoláshoz nyomja meg a (SOURCE/OFF)
gombot a készüléken.
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot. A
hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja
1
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF)
gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Az előlap lebillen.
3
Csúsztassa jobbra az előlapot, majd
óvatosan húzza maga felé az előlap
bal oldalát.
Megjegyzés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az előlap belső
oldalára.
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
• Ha a „DEVICE INSIDE” felirat jelenik meg a kijelzőn,
vagy a bennmaradt eszközre figyelmeztető LED
villog, válassza le az előlapot, és vegye ki az USBeszközt vagy az iPodot.
7
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
Készülék
Eltávolított előlappal
Ebben a fejezetben a készülék kezelőszerveinek
elhelyezkedését és alapfunkcióit ismertetjük.
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
A SOURCE/OFF gomb
Nyomja meg a készülék kikapcsolásához
vagy műsorforrásváltáshoz (rádió, USB,
AUX).
A kikapcsoláshoz tartsa nyomva 1
másodpercig.
Ha legalább 2 másodpercig nyomva tartja, a
készülék kikapcsol, és a kijelzések
kialszanak.
B
(BROWSE) gomb 10., 11. oldal
Rádióadók listája (rádió); vagy a gyors
böngésző bekapcsolása (USB).
C PAUSE gomb
A lejátszás szüneteltetése. A folytatáshoz
nyomja meg újból.
D +>/–. gombok
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés (nyomja
meg és tartsa nyomva).
USB:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg ismét, és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
8
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
E Hangerőszabályzó 18. oldal
A hangerő beállítása (forgatás); menüelemek
kiválasztása (benyomás és forgatás).
F Távvezérlés érzékelő
G Kijelző
H OPEN gomb 7. oldal
I AUX bemenet 19. oldal
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
J
(BACK)/MODE gomb 10., 11., 18.
oldal
Visszatérés az előző kijelzéshez; hullámsáv
(FM/MW/LW) kiválasztása.
K ZAP/SHUF gomb 11., 15., 17. oldal
Átkapcsolás ZAPPIN™ üzemmódba
(nyomja meg); véletlen sorrendű lejátszás
(tartsa nyomva).
L AF (alternatív frekvenciák)/
TA (közlekedési hírek)/
PTY (műsortípus) gomb 12., 13. oldal
Az AF és TA beállítása (nyomja meg); a
műsortípus kiválasztása (tartsa nyomva)
RDS használata esetén.
M DSPL (kijelzés)/SCRL (görgetés)
gomb 12., 15., 17. oldal
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja
meg); a kijelzett szöveg görgetése (tartsa
nyomva).
N USB bemenet (a TUNE TRAY tálcán)
14., 16. oldal
USB-eszköz csatlakoztatásához.
O TUNE TRAY tálca 14., 16. oldal
Tálca az USB-eszköz vagy iPod
behelyezéséhez.
P Bennmaradt eszköz LED 21. oldal
Q RESET gomb 6. oldal
9
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Zeneszám keresése
Ha az adott kategóriában sok zeneszám található,
ezzel a funkcióval felgyorsíthatja a keresést.
Keresés cím alapján
— Quick-BrowZer
Az USB-eszközön lévő műsorszámok között
kategória szerint is kereshet.
(BROWSE)
Keresés több zeneszám átugrásával
— Léptető üzemmód
1 Quick-BrowZer üzemmódban nyomja meg a
+> gombot.
Az alábbi kijelzés jelenik meg.
Hangerőszabályzó
A Jelenlegi alkategória száma
B Alkategóriák teljes száma a pillanatnyi
kategóriában
(BACK)
+>/–.
1
Nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
A készülék Quick-BrowZer (gyors böngésző)
üzemmódba kapcsol, és a keresési kategóriák
megjelennek.
2
A hangerőszabályzóval válassza ki a
kívánt kategóriát, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
3
Ismételje a 2-es lépést mindaddig, míg
a keresett zeneszámot meg nem
találja.
A lejátszás megkezdődik.
Visszatérés az előző kijelzéshez
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
Ezután az alkategória neve megjelenik.
2 A hangerőszabályzóval válassza ki a kívánt,
vagy az ahhoz közel álló alkategóriát.
A készülék az összes alkategória 10%-ának
megfelelő alkategóriát ugrik át egyszerre.
3 Nyomja meg a hangerőszabályzót.
A kijelző visszakapcsol böngésző üzemmódba
és a kiválasztott alkategória megjelenik.
4 A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki
az alkategóriát és nyomja meg a
hangerőszabályzót.
Ha a kiválasztott alkategória egy zeneszám, a
lejátszás megkezdődik.
Kilépés a léptető üzemmódból
Nyomja meg a
(BACK) vagy a –.
gombot.
Kilépés a Quick-BrowZer üzemmódból
Nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
Megjegyzés
Amikor Quick-BrowZer üzemmódba kapcsol, az
ismétléses vagy véletlen sorrendű lejátszás kikapcsol.
10
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Zeneszámkeresés műsorrészlet lejátszása alapján — ZAPPIN™ üzemmód
Az USB-eszközön tárolt zeneszámok rövid
részletének egymás utáni lejátszásával
kikeresheti a kívánt műsorszámot.
A ZAPPIN üzemmód véletlen sorrendű, vagy
véletlen sorrendű ismétléses lejátszás közbeni
keresésre is kiválóan alkalmas.
(BACK)
Hangerőszabályzó
Rádió
Állomások tárolása és vétele
Figyelem!
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében
használja a BTM hangolási üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
1
2
3
ZAP
1
4
Lejátszás közben nyomja meg a
(ZAP/SHUF) gombot.
Miután a „ZAPPIN” megjelenik a kijelzőn, a
lejátszás a következő műsorszám rövid
részletével kezdődik.
A beállított hosszúságú műsorrészlet
lejátszása után hangjelzés hallható, majd a
lejátszás a következő műsorrészlettel
folytatódik.
Kézi tárolás
1
2
Műsorszám
3
A lejátszott műsorrészletek
ZAPPIN üzemmódban.
2
Amikor a keresett műsorszámból
származó részlet hallható, nyomja
meg a hangerőszabályzót vagy a
(ZAP/SHUF) gombot.
A készülék visszakapcsol normál lejátszási
módba, és az elejétől kezdve lejátssza a
műsorszámot.
Ha újból ZAPPIN üzemmódban kíván
keresni, ismételje meg az 1-es és 2-es lépést.
Hasznos tudnivalók
• A műsorrészlet hossza 6 mp., 15 mp., 30 mp. lehet
(19. oldal). A műsorrészlet műsorszámon belüli
helyét nem lehet beállítani.
• Ha ZAPPIN üzemmódban szeretne átugrani egy
műsorszámot, nyomja meg a +>/–. gombot.
• Ha megnyomja a
(BACK) gombot, a készülék
A (SOURCE/OFF) gombbal kapcsoljon
„TUNER” üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW vagy LW.
Tartsa nyomva a hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
Nyomja meg többször a hangerőszabályzót a „BTM” megjelenéséig.
Nyomja meg a +> gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését egy sípjel jelzi.
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
A tárolt rádióadók listája megjelenik.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt memóriahely
számát.
Tartsa nyomva a hangerőszabályzót
mindaddig, míg a „MEMORY” meg
nem jelenik.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (12. oldal).
A tárolt állomások előhívása
A kívánt rádióadót a kijelzőn megjelenő listából
is kiválaszthatja.
1 Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
A tárolt rádióadók listája megjelenik.
2 Forgassa a hangerőszabályzót, míg a
kívánt állomás meg nem jelenik.
lejátssza a pillanatnyi műsorszámot.
folytatás a következő oldalon t
11
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
3
A rádióadó meghallgatásához nyomja
meg a hangerőszabályzót.
A kijelző visszakapcsol normál vételi módba.
Önműködő hangolás
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a +>/–. gombot a
keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a
keresett állomás megtalálásáig.
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a +>/–. gombot,
amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a
+>/–. gomb többszöri megnyomásával végezze
el a finomhangolást (kézi hangolás).
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Kijelzett elemek
RDS funkciók
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsortípusok)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
Az AF és a TA funkció használata
1
A Hullámsáv, üzemmód
B TP/TA/AF*1
C Frekvencia*2 (műsornév), memóriahely
száma, óra, RDS adatok
*1 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” jelzés
*2
villog. Ha közlekedési híreket is sugárzó állomást
hallgat, a „TP” világít.
RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
Az A, C kijelzések módosításához nyomja meg
a (DSPL) gombot.
Nyomja meg az (AF/TA) gombot többször, a kívánt funkció megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
AF-ON
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
TA-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és TA bekapcsolása.
AF, TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
12
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora
megszakad).
Hasznos tudnivaló
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása — REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobb minőségben fogható regionális
műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a „REG-OFF” beállítást FM
vétel közben (19. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
FM-műsor hallgatása közben tartsa
nyomva az (AF/TA) (PTY) gombot.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás),
FINANCE (pénzügyi hírek), CHILDREN
(gyermekműsor), SOCIAL A (társadalmi
ügyek), RELIGION (vallás), PHONE IN
(telefonos műsor), TRAVEL (utazás),
LEISURE (szórakozás), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (Country Music), NATION M
(nemzeti zene), OLDIES (régi slágerek),
FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentum műsor)
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban vagy
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (18. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a
kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat
is.
2
3
Nyomja meg többször az (AF/TA)
(PTY) gombot a kívánt funkció
megjelenéséig.
Nyomja meg a +>/–. gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
13
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
USB-eszközök
3
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB-csatlakozóhoz.
4
A CLOSE résznél megnyomva zárja be
a TUNE TRAY tálcát, amíg hallható
kattanással nem reteszelődik.
5
Zárja be az előlapot.
A lejátszás megkezdődik.
Az USB-eszköz kompatibilitásával
kapcsolatosan látogassa meg a támogatás oldalt.
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
• Olyan MSC (háttértár) és MTP (multimédiás)
típusú USB-eszközöket használhat, melyek
megfelelnek az USB-szabványnak.
• A lejátszható formátumok: MP3 (.mp3), WMA
(.wma) és AAC (.m4a).
• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok
mentése.
Megjegyzések
• Az USB-eszközt a motor beindítása után
csatlakoztassa.
Lehetnek olyan USB-eszközök, melyek
meghibásodhatnak vagy megsérülhetnek, ha a
motor beindítása után csatlakoztatja azokat.
• Ne helyezzen mobiltelefont vagy más vezeték
nélküli adatátvitelt alkalmazó eszközt a TUNE TRAY
tálcára, mert előfordulhat, hogy az eszköz nem
érzékeli a telefon jeleket vagy az adatátvitel
megszakad.
• Ne hagyja az USB-eszközt a parkoló járműben, mert
üzemzavar keletkezhet.
Az USB-eszköz lejátszása
1
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Az előlap lebillen.
2
Nyomja meg a PUSH OPEN részt a
TUNE TRAY tálcán.
A TUNE TRAY tálca lassan kinyílik.
Ha az USB-eszköz már csatlakoztatva van,
nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot
többször, az „USB” megjelenéséig.
A lejátszás leállításához nyomja meg 1
másodpercig a (SOURCE/OFF) gombot.
Az USB-eszköz eltávolítása
1 Állítsa le az USB-lejátszást.
2 Nyomja meg az (OPEN) gombot.
3 Nyomja meg a PUSH OPEN részt a TUNE
TRAY tálcán.
4 Távolítsa el az USB-eszközt.
5 Tolja vissza a helyére a TUNE TRAY tálcát, és
zárja be az előlapot.
TUNE TRAY
14
Megjegyzések
• USB-lejátszás közben ne válassza le az előlapot,
mert az USB-eszköz adatai megsérülhetnek.
• Ne helyezzen nem USB típusú eszközt vagy idegen
tárgyat (pl. érmét, kulcsot, kártyát, folyadékot stb.) a
TUNE TRAY tálcára.
• Ne helyezzen gyúlékony eszközt, pl. öngyújtót a
TUNE TRAY tálcára, mert füst, tűz vagy egyéb
baleset történhet.
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
• A tálca befogadó területe: kb. 65 × 17 × 118 mm
(szé × ma × mé).
• Ha az USB-eszköz egyedül vagy az USB-vezetékkel
együtt nem fér el megfelelően a TUNE TRAY tálcán,
az eszköz méretei meghaladják a tálca befogadó
területét.
Ne tolja be erőszakkal a TUNE TRAY tálcát vagy az
USB-vezetéket.
• A „WALKMAN” felhasználók részére a külön
megvásárolható XA-50WM illesztő használata
javasolt. Ez az illesztő kifejezetten ehhez a
készülékhez lett tervezve, ezért más USBeszközhöz használni tilos.
• Ez a készülék nem ismeri fel az USB-elosztón
keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
• Lejátszás előtt tolja be a TUNE TRAY tálcát, és zárja
be az előlapot, mivel a nyitott tálca vagy előlap olyan
akadályt képezhet a járműben, mely sérülést okozhat.
• Ha a műszerfal alakja és a beszerelési hely miatt az
előlap nem nyílik ki megfelelően, válassza le az
előlapot, és nyissa ki kézi vezérléssel a TUNE TRAY
tálcát.
Az előlap leválasztásának módját lásd a 7. oldalon.
• Vezetés közben nagyon veszélyes művelet az USBeszköz csatlakoztatása vagy leválasztása.
Kijelzett elemek
Ismétléses lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg és
tartsa nyomva a hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállító menü.
2
Nyomja meg többször a
hangerőszabályzót a „REPEAT”
megjelenéséig.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt ismétlési módot.
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
Kiválasztás
Ismétlési mód
REPEAT-TRK
műsorszámismétlés
REPEAT-ALB
albumismétlés
Ha normál lejátszásra kíván visszakapcsolni,
válassza a „REPEAT-OFF” kijelzést.
Véletlen sorrendű lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg és
tartsa nyomva a (ZAP/SHUF) gombot.
A kijelző alsó része villogni kezd.
2
A (ZAP/SHUF) gombbal válassza ki a
kívánt beállítást.
A Műsorforrás, műsorszám címe, előadó neve,
album neve
B Műsorszám címe, előadó neve, album
száma*, album neve, műsorszám száma, eltelt
játékidő, óra
* Az albumnév csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt
egy másik albumot.
Az A, B kijelzések módosításához nyomja meg
a (DSPL) gombot.
Megjegyzések
• A felvételi formátumtól és az USB-eszköztől
függően a kijelzett elemek változhatnak. A
részleteket lásd a Támogatás oldalon.
• A megjeleníthető adatok száma a következő:
– mappák (albumok): 128,
– fájlok (műsorszámok) mappánként: 500.
• A felvett adat mennyiségétől függően időbe telhet a
lejátszás megkezdése.
• DRM (Digital Rights Management – digitális
jogosultságkezelő) fájlok lejátszása nem
lehetséges.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3, WMA, AAC
fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez előre,
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
• Az alábbi MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása nem
támogatott:
– veszteségmentes tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
Kiválasztás
Lejátszási mód
ALBUM
album véletlen sorrendben.
DEVICE
eszköz véletlen sorrendben.
3 másodperc múlva a beállítás érvényesül.
Ha normál lejátszásra kíván visszakapcsolni,
válassza az „OFF” kijelzést.
15
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
iPod
4
Csatlakoztassa az iPodot a mellékelt
illesztőhöz.
5
A CLOSE résznél megnyomva zárja be
a TUNE TRAY tálcát, amíg hallható
kattanással nem reteszelődik.
6
Zárja be az előlapot.
Az iPod önműködően bekapcsol, és az iPod
kijelzőjén az alábbi szimbólum jelenik meg.*
Az iPod készülékek kompatibilitásáról bővebben a
„Néhány szó az iPod készülékekről” című részben
(21. oldal), vagy a Támogatás oldalon olvashat.
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés az iPod
és az iPhone készülékek iPod funkcióira
vonatkozik, hacsak az ábrán vagy a szövegben
másképpen nem jelezzük.
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
Megjegyzések
• Ne helyezzen mobiltelefont vagy más vezeték
nélküli adatátvitelt alkalmazó eszközt a TUNE TRAY
tálcára, mert előfordulhat, hogy az eszköz nem
érzékeli a telefon jeleket vagy az adatátvitel
megszakad.
• Ne hagyja az USB-eszközt a parkoló járműben, mert
üzemzavar keletkezhet.
Az iPod zeneszámainak lejátszása
Mielőtt az iPod készüléket csatlakoztatná,
csökkentse le a hangerőt.
1
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Az előlap lebillen.
2
Nyomja meg a PUSH OPEN részt a
TUNE TRAY tálcán.
A TUNE TRAY tálca lassan kinyílik.
Az iPod műsorszámainak lejátszása az utolsó
megszakítási ponttól önműködően megkezdődik.
Ha az iPod már csatlakoztatva van, a lejátszás
elindításához nyomja meg a (SOURCE/OFF)
gombot mindaddig, míg az „USB” meg nem
jelenik. (Ha a készülék felismeri az iPodot, az
„IPOD” megjelenik a kijelzőn.)
TUNE TRAY
3
Csatlakoztassa a mellékelt illesztőt az
USB-csatlakozóhoz.
* Egyes kijelzések a csatlakoztatott iPod típusától
függően eltérhetnek, illetve nem jelenhetnek meg.
7
Állítsa be a hangerőt.
A lejátszás leállításához tartsa nyomva 1
másodpercig a (SOURCE/OFF) gombot.
Az iPod eltávolítása
16
1 Állítsa le a lejátszást az iPodon.
2 Nyomja meg az (OPEN) gombot.
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
3 Nyomja meg a PUSH OPEN részt a TUNE
TRAY tálcán.
4 Vegye ki az iPodot.
5 Tolja vissza a TUNE TRAY tálcát, és zárja be
az előlapot.
Megjegyzés
Az iPodon tárolt karakterek nem mindegyke jelenik
meg megfelelően.
Megjegyzések
• Lejátszás közben ne távolítsa el az iPodot, mert az
adatok megsérülhetnek.
• Ne helyezzen nem iPod típusú eszközt vagy idegen
tárgyat (pl. érmét, kulcsot, kártyát, folyadékot stb.) a
TUNE TRAY tálcára.
• Ne helyezzen gyúlékony eszközt, pl. öngyújtót a TUNE
TRAY tálcára, mert füst, tűz vagy egyéb baleset
történhet.
• Az iPod felhasználók részére a külön megvásárolható
XA-50IP illesztő használata javasolt. Ez az illesztő
kifejezetten ehhez a készülékhez lett tervezve, ezért
más USB-eszközhöz használni tilos.
• Ez a készülék nem ismeri fel az USB-elosztón
keresztül csatlakoztatott iPod készülékeket.
• Lejátszás előtt tolja be a TUNE TRAY tálcát, és zárja
be az előlapot, mivel a nyitott tálca vagy előlap olyan
akadályt képezhet a járműben, mely sérülést okozhat.
• Ha a műszerfal alakja és a beszerelési hely miatt az
előlap nem nyílik ki megfelelően, válassza le az
előlapot, és nyissa ki kézi vezérléssel a TUNE TRAY
tálcát.
Az előlap leválasztásának módját lásd a 7. oldalon.
• Vezetés közben nagyon veszélyes művelet az iPod
csatlakoztatása vagy leválasztása.
1
Lejátszás közben nyomja meg és
tartsa nyomva a hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállító menü.
2
Nyomja meg többször a
hangerőszabályzót a „REPEAT”
megjelenéséig.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt ismétlési módot.
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
Hasznos tudnivalók
• Ha a gyújtáskapcsolót ACC állásba kapcsolja, és a
készüléket bekapcsolja, az iPod akkumulátora töltődik.
• Ha lejátszás közben leválasztja az iPodot, a „NO DEV”
jelenik meg a készülék kijelzőjén.
Folytatólagos lejátszás
Ha az iPodot dokkolón keresztül csatlakoztatja, a
készülék folytatólagos üzemmódba kapcsol, és a
lejátszás az iPodon beállított üzemmódban
kezdődik meg.
Folytatólagos üzemmódban a véletlen sorrendű és
az ismétléses lejátszási funkció nem használható.
Kijelzett elemek
Ismétléses lejátszás
Kiválasztás
Ismétlési mód
REPEAT-TRK
REPEAT-ALB
REPEAT-PCS
REPEAT-ART
REPEAT-PLY
REPEAT-GNR
műsorszámismétlés
albumismétlés
podcast ismétlés.
előadó ismétlés.
lejátszási lista ismétlés.
műfaj ismétlés.
Ha normál lejátszásra kíván visszakapcsolni,
válassza a „REPEAT-OFF” kijelzést.
Véletlen sorrendű lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg és
tartsa nyomva a (ZAP/SHUF) gombot.
A kijelző alsó része villogni kezd.
2
A (ZAP/SHUF) gombbal válassza ki a
kívánt beállítást.
Kiválasztás Lejátszási mód
A Műsorforrás, műsorszám címe, előadó neve,
album neve
B Műsorszám címe, előadó neve, album neve,
műsorszám száma, eltelt játékidő, óra
Az A, B kijelzések módosításához nyomja meg
a (DSPL) gombot.
Hasznos tudnivaló
Amikor az album, podcast, műfaj, előadó vagy lejátszási
lista megváltozik, az új sorszám rövid időre megjelenik.
ALBUM
PODCAST
ARTIST
PLAYLIST
GENRE
DEVICE
album véletlen sorrendben.
podcast véletlen sorrendben.
előadó véletlen sorrendben.
lejátszási lista véletlen sorrendben.
műfaj véletlen sorrendben.
eszköz véletlen sorrendben.
3 másodperc múlva a beállítás érvényesül.
Ha normál lejátszásra kíván visszakapcsolni,
válassza az „OFF” kijelzést.
17
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Egyéb funkciók
A hangjellemzõk beállítása
A különböző hangjellemzők beállítása
1
Nyomja meg többször a hangerőszabályzót a kívánt kijelzés megjelenéséig.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
3
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
1
Válassza ki a műsorforrást, majd a
hangerőszabályzó többszöri megnyomásával válassza ki az „EQ3” funkciót.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „CUSTOM” beállítást.
3
A hangerőszabályzó többszöri
megnyomásával válasszon a „LOW”,
„MID” vagy „HI” beállítások közül.
4
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB–10 dB tartományban.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
EQ3
7 különböző zenei stílusnak megfelelő eltárolt
hangzásbeállítási minta (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM vagy OFF) közül választhat.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Tágasabb hangteret állít elő.
Az alábbi DSO beállítások közül választhat:
„1”, „2”, „3” vagy „OFF”. Minél nagyobb a
szám, annál erősebb a hatás.
LOW*1, MID*1, HIGH*1 (18. oldal)
BALANCE
A jobb és bal hangsugárzók közötti
hangerőegyensúly beállítása.
FADER
Az első és hátsó hangsugárzók közötti
hangerőkülönbség beállítása.
SUB*2 (mélyhangsugárzó hangereje)
A mélyhangsugárzó hangerejének beállítása.
AUX LV*3 (AUX jelszint)
Az egyes csatlakoztatott audioeszközök hangerejének beállítása. „+18 dB”–„0 dB”–„–8 dB”.
Ezzel a funkcióval szükségtelenné válik az
egyes források közötti hangerőkülönbség
beállítása.
*1 Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta.
*2 Ha az audiokimenetet „SUB-OUT” értékre állította
*3
(19. oldal
A leghalkabb beállításnál megjelenik az „ATT”, és
az érték 21 fokozatban állítható be.
Ha az AUX funkciót bekapcsolta (20. oldal).
A hangszínszabályzó beállítása — EQ3
Az EQ3 menüpont „CUSTOM” pontjában létrehozhatja az Önnek legmegfelelőbb hangzásképeket.
18
Ha több műsorszámot is szeretne beprogramozni, ismételje meg a 3–4. lépéseket.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a hangerőszabályzót a beállítás
befejezése előtt.
5
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
Hasznos tudnivaló
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
A menüpontok beállítása — SET
1
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
2
Nyomja meg többször a
hangerőszabályzót a kívánt elem
megjelenéséig.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a beállítást (például „ON”
vagy „OFF”).
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (6. oldal)
CT (pontos idő)
A CT funkció működtetése: „ON”, „OFF” (12.,
13. oldal).
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
BEEP
Hangjelzés be-, kikapcsolása: „ON”, „OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Az AUX műsorforrás kijelzés be-, kikapcsolása:
„ON”, „OFF” (19. oldal).
AUTO OFF
A beállított időtartam letelte után a kikapcsolt
készülék önműködő áramtalanítása: „NO”, „30S
(másodperc)”, „30M (perc)”, „60M (perc)”.
SUB/REAR*1
Az audiokimenet beállítása: „SUB-OUT”
(mélysugárzó), „REAR-OUT” (végerősítő).
DEMO (bemutató)
A bemutató be-, kikapcsolása: „ON”, „OFF”.
DIMMER
A kijelző háttérfényerejének beállítása.
– „AT”: a jármű világításának bekapcsolásakor a
háttérfényerő önműködő csökkentése.
(A megvilágítás vezérlő vezetéket
csatlakoztatni kell.)
– „ON”: a háttérfényerő csökkentése.
– „OFF”: fényerőcsökkentés kikapcsolása.
CONTRAST
A kijelző legjobb kontrasztjának beállítása a
pillanatnyi látószögnek megfelelően.
A kontraszt 7 fokozatban szabályozható.
LV-METER (szintjelző)
A szintjelző működtetése: „ON”, „OFF”.
A.SCRL (önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése: „ON”,
„OFF”.
REPEAT (15. oldal)
LOCAL (vételi érzékenység)
– „ON”: csak a jól fogható rádióadók behangolása.
– „OFF”: normál vételi mód.
MONO*2 (mono vételi mód)
Gyenge FM vétel esetén a mono vételi mód
javítja a hangminőséget: „ON”, „OFF”.
REG*2 (regionális műsor)
A vételt meghatározott körzetre szűkíti: „ON”,
„OFF” (13. oldal).
ZAP.TIME (műsorrészlet hossza)
A műsorrészlet hosszának kiválasztása a
ZAPPIN funkcióhoz.
– „ZAP.TIME-1 (kb. 6 másodperc)”,
„ZAP.TIME-2 (kb. 15 másodperc)”,
„ZAP.TIME-3 (kb. 30 másodperc)”.
LPF*3 (aluláteresztő szűrő)
A mélyhangsugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „OFF”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”,
„140Hz”, „160Hz”.
SUB*3 (mélysugárzó fázisa)
A mélysugárzó fázisának beállítása: „NORM”,
„REV”.
HPF (felüláteresztő szűrő)
Az első, hátsó hangsugárzók levágási
frekvenciájának beállítása: „OFF”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”, „140Hz”, „160Hz”.
LOUD (fiziológiai hangerő)
Alacsony hangerőnél a mély- és magas hangok
erősítése: „ON”, „OFF”.
DM+
A DM+ funkció működtetése: „ON”, „OFF”.
BTM (11. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vételi üzemmódban.
*3 Ha az audiokimenet beállítása „SUB-OUT”.
Külsõ készülék használata
Külső audiokészülék
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó
minijack) hordozható audioeszközt
csatlakoztathat, majd a megfelelő műsorforrás
kiválasztása után a külső eszköz műsorát a jármű
hangszóróin keresztül hallgathatja. A készülék és
a külső audioeszköz hangerőkülönbsége
kiegyenlíthető. Kövesse az alábbi eljárást:
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
Csatlakozóvezeték*
(külön megvásárolható)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
Állítsa be a hangerőszintet.
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 A (SOURCE/OFF) gombbal válassza ki az
„AUX” kijelzést.
Az „AUX FRONT IN” megjelenik.
folytatás a következő oldalon t
19
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a készüléken.
5 Állítsa be a bemeneti jelszintet (18. oldal).
Az RM-X114 távvezérlő
A távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
MENU
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
M/m
(DISC*/
PRESET
+/–)
ATT
• Ha járműve a tűző napon parkolt, várja meg, amíg
a készülék kellő mértékben lehűl.
• A motoros antenna önműködően kitolódik.
Az MP3, WMA, AAC fájlok
lejátszási sorrendje
MP3, WMA,
AAC
Mappa
(album)
MP3, WMA, AAC
fájl (műsorszám)
VOL
ATT
–
• DSPL (kijelzés) gomb
A kijelzések módosítása.
• MODE gomb
Nyomja meg a hullámsáv (FM/MW/LW)
kiválasztásához.
• SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrásváltás (rádió, USB,
AUX).
• </, (SEEK –/+) gombok
Rádió, USB-eszköz működtetése ugyanúgy,
mint a készülék –./+> gombjával.
• SOUND gomb
Funkciója ugyanaz, mintha megnyomná a
készülék hangerőszabályzóját.
• OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
• VOL (hangerő) +/– gomb
A hangerő beállítása.
• LIST gomb
Műsortípus választás RDS rendszerű műsorok
esetén.
• M (+)/m (–) gombok
Tárolt rádióállomások behívása; albumok
léptetése (USB).
• ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához
nyomja meg újból.
* Ennél a készüléknél nincs funkciója.
20
Óvintézkedések
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
SOUND
OFF
MODE
További információk
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE/OFF) gombbal.
A Device Inside figyelmeztetés
Ha az USB-eszköz vagy az iPod eltávolítása
nélkül kikapcsolja a jármű gyújtását, a kijelzőn a
„DEVICE INSIDE” felirat jelenik meg.
Nyissa ki az előlapot, és távolítsa el az USBeszközt vagy az iPodot.
Ha a gyújtás kikapcsolt állapotában az
előlapot leválasztja.
A Device Inside figyelmeztető LED villog.
Hasznos tudnivaló
Az USB-eszköz vagy iPod eltávolításának módját lásd
a 14. oldalon (USB) és a 17. oldalon (iPod).
Megjegyzés
A Device Inside hangjelzés csak akkor hallható, ha a
készülék beépített erősítőjét használja.
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Néhány szó az iPod készülékekről
• Ehhez a készülékhez az alábbi típusú iPodokat
csatlakoztathatja. Használatba vétel előtt frissítse
az iPodot a legújabb szoftverrel.
Az alábbi készülékeket csatlakoztathatja:
– iPod touch (2. generáció)
– iPod touch (1. generáció)
– iPod classic
– iPod with video
– iPod nano (5. generáció)
– iPod nano (4. generáció)
– iPod nano (3. generáció)
– iPod nano (2. generáció)
– iPod nano (1. generáció)
• A „Made for iPod” jelölés azt jelenti, hogy az
adott elektronikai eszközt kifejezetten úgy
tervezték és gyártották, hogy kompatibilis legyen
az iPod készülékekkel, és a gyártó tanúsítja, hogy
az eszköz megfelel az Apple által előírt szabvány
követelményeknek.
• Az Apple nem vállal felelősséget e termék
megfelelő működéséért, illetve a biztonsági
előírásoknak való megfelelőségéért.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti biztosítékon
feltüntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a
biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a
csere után ismét kiég a biztosíték,
a hiba a készülékben van. Ilyenkor Biztosíték (10 A)
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
A csatlakozók tisztítása
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az
előlapot (7. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és az
előlapon található csatlakozókat vatta segítségével. A
vattát ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre.
Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.
A készüléken
Az előlap
hátoldalán
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
x
+ oldallal
felfelé
21
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Válassza le az előlapot (7. oldal).
2 Csípje össze kétoldalt a védőkeretet, majd
válassza le.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DSX-S100 típusú
készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennabemenet: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 150 kHz
Hasznos érzékenység: 10 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-nél
Jel-zaj arány: 70 dB (mono)
Áthallás: 40 dB, 1 kHz-nél
Frekvenciaátvitel: 20–15 000 Hz
x
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennabemenet: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Érzékenység: MW: 26 µV, LW: 45 µV
USB-lejátszó
2
A készülék kivétele.
Illesztő: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 500 mA
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
Erősítő
A kampók befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
Kimenet: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
Általános
Kimenetek:
Audiokimenetek (első, hátsó/mély kapcsolható)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
Telefon némítás csatlakozó
Világítás vezérlő csatlakozó
AUX bemenet (sztereó minijack)
USB bemenet
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB, 60 Hz-nél (XPLOD)
Közepes: ±10 dB, 1 kHz-nél (XPLOD)
Magas: ±10 dB, 10 kHz-nél (XPLOD)
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 180 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 163 mm (szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,0 kg
Mellékelt tartozékok:
USB-csatlakozó az iPod XA-50IP típushoz
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok, külső eszközök:
Forgókapcsolós távvezérlő: RM-X114
Walkman illesztő XA-50WM
22
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a leggyakrabban
előforduló hibák orvoslását. A következő lista
áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a
csatlakozási és a kezelési utasításokat.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg az alábbi támogatás oldalt.
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat és a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader
szabályozó (FADER) középső beállítását.
Nincs figyelmeztető hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (18. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről, vagy a csatlakozás nem megfelelő.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak egyeztetve a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
Ha 5 percig nem végez műveletet, és a „DEMO-ON”
beállítás van kiválasztva, a bemutató elindul.
t Válassza ki a „DEMO-OFF” beállítást (19. oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A „DIMMER-ON” beállítást választotta ki (19. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja a
(SOURCE/OFF) gombot.
t A kijelzés bekapcsolásához tartsa ismét
lenyomva a (SOURCE/OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (21. oldal).
folytatás a következő oldalon t
23
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Az önműködő áramtalanítási funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítási funkció a készülék kikapcsolása után
lép működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
A DSO funkció nem működik.
• A jármű belső kialakításától vagy a zene típusától
függően előfordulhat, hogy a DSO hatása nem
érvényesül megfelelően.
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• A csatlakoztatás nem megfelelő.
t Csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlővezetéket (kék), vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű
antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez (csak
ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített
FM, MW, LW antennával rendelkezik).
t Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
t Ha a motoros antenna nem tolódik ki, ellenőrizze
a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
t Ha a DSO funkció be van kapcsolva, a hang
esetenként zajos lehet.
Kapcsolja ki („OFF”) a DSO funkciót (18. oldal).
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll: válassza ki a
„LOCAL-ON” beállítást (19. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza ki a „LOCAL-OFF” beállítást (19.
oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza ki a „MONO-ON” beállítást (19. oldal).
Az FM sztereó adás csak monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza ki a „MONO-OFF” beállítást (19. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
t Kapcsolja be a TA funkciót (12. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• A pillanatnyi állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
A rádióállomás neve villog.
Az adott állomásnak nincs alternatív frekvenciája.
t Amíg a rádióadó neve villog, nyomja meg a +>/
–. gombot. A „PI SEEK” felirat megjelenik, és
a készülék keresni kezd egy azonos műsortípust
sugárzó másik állomást.
USB-lejátszás
USB-elosztón keresztül nem tudja lejátszani az
eszköz tartalmát.
A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón keresztül
csatlakoztatott USB-eszközöket.
A lejátszás nem lehetséges.
Az USB-eszköz nem működik.
t Csatlakoztassa újra.
A lejátszás elindítása az USB-eszközön
hosszabb időt vesz igénybe.
Az USB-eszköz bonyolult könyvtárfelépítést
tartalmaz.
A kijelzett szöveget nem görgeti a készülék.
• Ha a karakterek száma túl nagy, a görgetési funkció
nem működik.
• Az „A.SCRL” funkció beállítása „OFF”.
t Válassza az „A.SCRL-ON” beállítást (19. oldal).
t Nyomja meg és tartsa nyomva a (DSPL) (SCRL)
gombot.
Figyelmeztető hangjelzés hallható.
Az USB-eszközt lejátszás közben kihúzta.
t Az USB-eszköz kihúzása előtt adatvédelmi
okokból állítsa le a lejátszást.
Hangkiesés tapasztalható.
Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (12. oldal).
24
DSX-S100
4-180-028-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
S100\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\DSX-S100\02 vegleg\DSX-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
Hibakijelzések, üzenetek
CHECKING
A készülék ellenőrzi az USB-eszköz csatlakoztatását.
t Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése befejeződik.
DEVICE INSIDE
Ha a jármű gyújtását kikapcsolja anélkül, hogy az
USB-eszközt vagy az iPodot előtte eltávolítaná, a
„DEVICE INSIDE” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
ERROR
• Az USB-eszköz önműködő felismerése nem sikerült.
t Csatlakoztassa újra.
FAILURE
A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési, üzembe
helyezési útmutató részben.
HUB NO SUPRT
A készülék nem támogatja USB-elosztó használatát.
L. SEEK +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív frekvenciája.
NO DEV (nincs eszköz)
USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta ki a
jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az USB-vezetéket
lejátszás közben kihúzta.
t Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USB-vezetéket.
NO MUSIC
Az USB-eszköz nem zenei fájlokat tartalmaz.
t Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz album-, előadó- vagy
műsorszámnév információt.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
OFFSET
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
OVERLOAD
Az USB-eszköz túlterhelt.
t Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg a
forrást a (SOURCE/OFF) gombbal.
t Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem
támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.
READ
A készülék az USB-eszközön lévő műsorszám és
album információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik.
RESET
Az USB-eszköz valamilyen hiba miatt nem
vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
USB NO SUPRT (USB-eszköz nem támogatott)
A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
t A kompatibilis USB-eszözökről a Támogatás
oldalon olvashat.
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte az
USB-eszköz elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
25
DSX-S100
4-180-028-11(1)
idecsinald.indd 2
2010. 06. 11. 14:31:24
idecsinald.indd 14
2010. 06. 11. 14:31:28
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, June 11, 2010 2:32 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
DSX-S100
4-180-028-11(1)
Download PDF

advertising