Sony | DSX-S200X | Sony DSX-S200X S200X Digitális médiavevő Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-S200X\02
vegleg\MAIN\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
4-190-900-11 (1)
FM/MW/LW digitális médialejátszó
FM/MW/LW
digitális médialejátszó
Kezelési útmutató
HU
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 6. oldalon olvashat.
DSX-S200X
© 2010 Sony Corporation
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
dsx-s200 ins szarmaztatott piros1 1
2010. 08. 03. 19:20:50
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
Csatlakoztatási ábra • Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt
a kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a
rögzítő-keretet . A részletekről olvassa el „A külső
védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt
().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

4-190-901-11(1)
Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa Megjegyzés
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
I
dsx-s200 ins szarmaztatott piros3 3
2010. 08. 03. 19:20:50
1






2 db

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Aktív mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
Erősítő
II
dsx-s200 ins szarmaztatott piros4 4
2010. 08. 03. 19:20:51
2
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
REAR
AUDIO OUT
III
dsx-s200 ins szarmaztatott piros5 5
2010. 08. 03. 19:20:51
3
FRONT
AUDIO OUT
*2
REAR
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
*2
*1 A jármű antennájából
Biztosíték
(10 A)
REMOTE
IN*3

Legnagyobb áramfelvétel 0,3 A
AMP REM
ATT
Kék, fehér csíkos
Világoskék
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
IV
dsx-s200 ins szarmaztatott piros6 6
2010. 08. 03. 19:20:51
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására. Ha
a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert .
Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
*3 Külön megvásárolható adapter szükséges lehet.
1
2
3
4
lila
szürke
+
jobb hátsó hangszóró
5
−
jobb hátsó hangszóró
6
+
jobb első hangszóró
7
−
jobb első hangszóró
8
fehér
zöld
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
Sárga
állandó tápfeszültség
5
Kék
motoros antenna vezérlés
6 Narancs, fehér
kapcsolt háttérvilágítás tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
Az 1-es, 2-es és 3-as állásban nincsenek érintkezők.
V
dsx-s200 ins szarmaztatott piros7 7
2010. 08. 03. 19:20:51
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével, vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította.
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát és
húzza ki a keretet.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5–2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5–3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket a
 gomb nyomva tartásával. Nyomja meg
az  gombot, majd húzza ki maga felé.
6-B Visszahelyezés
Az ábra szerint illessze az előlap  részét a készülék
 részéhez, majd óvatosan nyomja a helyére az előlap
bal oldalát.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállí-
tásról részletesebben a Kezelési útmutató részben
olvashat.
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével
önműködően és teljesen kikapcsol, az akkumulátor
lemerülésének megakadályozása érdekében.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva az 
gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.
VI
dsx-s200 ins szarmaztatott piros8 8
2010. 08. 03. 19:20:51
4
1


2

A kampók befelé nézzenek.




VII
dsx-s200 ins szarmaztatott piros9 9
2010. 08. 03. 19:20:52
5
1

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




VIII
dsx-s200 ins szarmaztatott piros10 10
2010. 08. 03. 19:20:52
6
A
B
IX
dsx-s200 ins szarmaztatott piros11 11
2010. 08. 03. 19:20:52
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
Sárga
c
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
X
dsx-s200 ins szarmaztatott piros12 12
Sárga
Sárga
2010. 08. 03. 19:20:52
4-192-563-11(1)
Megjegyzések a TUNE TRAY-rõl (tálca)
•Ne hagyjon USB-eszközt lezárt járműben, mert meghibásodhat.
•Ne helyezzen mobiltelefont vagy vezeték nélküli adatátvitelt használó eszközt a TUNE TRAY
tálcába, mert elképzelhető, hogy a mobiltelefon vagy az adatátvitel jelei megszakadnak.
•A jármű belső hőmérsékletének emelkedése következtében az USB-eszköz akkumulátorának
töltése elképzelhető, hogy nem működik némely USB-eszköz esetében.
4-183-431-11(1)
Megjegyzések a TUNE TRAY-rõl (tálca)
•Ne hagyjon USB-eszközt lezárt járműben, mert meghibásodhat.
•Ne helyezzen mobiltelefont vagy vezeték nélküli adatátvitelt használó eszközt a TUNE TRAY
tálcába, mert elképzelhető, hogy a mobiltelefon vagy az adatátvitel jelei megszakadnak.
•Tolja be a TUNE TRAY-t és csukja be az előlapot a lejátszás előtt, mert meghibásodás léphet
fel, ha a jármű részeivel vagy más hasonló dologgal összeütközés lép fel. (Lásd az  ábrát.)
•Ha beszerelt állapotban az előlap a műszerfal kialakítása miatt nem nyílik ki teljesen, vegye ki
az előlapot és nyissa ki a TUNE TRAY-t kézzel. (Lásd a  ábrát.)
•Csak USB-eszközöket tegyen a TUNE TRAY-re, más tárgyakat, pénzérméket, kulcsokat,
kártyákat, folyadékot ne tegyen rá.
•Ne helyezzen éghető tárgyakat, mint pl. öngyújtót a TUNE TRAY-re, mivel az füstöt, tüzet
vagy balesetet okozhat.
•A jármű belső hőmérsékletének emelkedése következtében az USB-eszköz akkumulátorának
töltése elképzelhető, hogy nem működik némely USB-eszköz esetében.
•A tálca mérete: kb.: 65 × 17 × 118 mm (szé × ma × mé).
•Ha az USB-eszköz mérete önmagában vagy az USB-vezetékkel együtt nem fér könnyedén a
TUNE TRAY-ben, akkor az eszközt a tálca méreténél nagyobbnak kell minősíteni.
Ne tolja be és ne erőltesse a TUNE TRAY-t vagy az USB-vezetéket.
•iPod csatlakoztatásához használja a mellékelt XA-50IP csatolót. A csatoló kizárólag ehhez az
eszközhöz lett tervezve, ne használja más USB-eszközzel.
• Walkman csatlakoztatásához használja a külön megvásárolható XA-50WM csatolót. A csatoló
kizárólag ehhez az eszközhöz lett tervezve, ne használja más USB-eszközzel.
XI
dsx-s200 ins szarmaztatott piros13 13
2010. 08. 03. 19:20:52
TUNE TRAY
A
B
XII
dsx-s200 ins szarmaztatott piros14 14
2010. 08. 03. 19:20:53
dsx-s200 ins szarmaztatott piros2 2
2010. 08. 03. 19:20:50
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB01INT-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés
és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó tápfeszültség szükséges a beépített elemekből, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kiejlölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A ZAPPIN és a Quick-BrowZer a Sony
Corporation védjegyei.
A 12 TONE ANALYSIS és a
logoja a Sony Corporation
védjegyei.
A „WALKMAN” és a
„WALKMAN” logo a
Sony Corporation
bejegyzett védjegyei.
A SensMe és a SensMe logo a
Sony Ericsson Mobile
Communications AB védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei.
2
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB01INT-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
A zenefelismerési technológiát és a szükséges
adatokat a Gracenote® biztosítja. A Gracenote egy
ipari szabvány a zenefelismerési technológiák
területén és az ahhoz kapcsolódó
tartalomszolgáltatásban. További információkért
látogassa meg a www.gracenote.com honlapot.
A Gracenote, Inc. CD-lemezekkel és zenével
kapcsolatos adatai szerzői jogvédelem alatt állnak
© 2000-2010 Gracenote. A Gracenote szoftver
szerzői jogvédelem alatt áll © 2000-2010
Gracenote. Erre a termékre és szolgáltatásra az
alábbi egyesült államokbeli szabványok közül
érvényes legalább egy: #5 987 525; #6 061 680;
#6 154 773, #6 161 132, #6 230 192, #6 230 207,
#6 240 459, #6 330 593 és egyéb elnyert vagy
benyújtott szabványok. Egyes szolgáltatásokra az
Open Globe, Inc. engedélyével vonatkozik a
#6 304 523 egyesült államokbeli szabvány.
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás,
feltétlenül használja az Auto Off funkciót (27.
oldal).
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő
elteltével önműködően és teljesen kikapcsol,
az akkumulátor lemerülésének
megakadályozása érdekében.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto
Off funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával
történő leállítása után tartsa nyomva az
(SOURCE/OFF) gombot, amíg a kijelző ki
nem kapcsol.
A Gracenote és a CDDB a Gracenote bejegyzett
védjegye. A Gracenote logo és logotípus és a
„Powered by Gracenote” logo a Gracenote
védjegyei.
A Microsoft, Windows,
Windows Vista, Windows
Media és logoi a Microsoft
Corporation védjegyei, illetve
bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett
technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviseletének engedélyével lehetséges.
Az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és egyéb országokban.
Az iPhone az Apple Inc. védjegye.
Az Apple, Macintosh és az iTunes az Apple
Inc., bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és egyéb országokban.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
Megjegyzés a lítium elemhez
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz vagy
egyéb hatásnak.
3
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-S200X\02
vegleg\MAIN\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Tartalomjegyzék
Kezdeti lépések
iPod
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A bemutató (Demo) kikapcsolása . . . . . . . . . . . 6
A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 7
Lejátszás iPodról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás a (belső) USB-csatlakozóról. . . .
Lejátszás a (külső) USB-csatlakozóról . . .
Kijelzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ismétléses lejátszás. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Véletlen sorrendű lejátszás. . . . . . . . . . . . .
Az iPod közvetlen vezérlése
— Utas vezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kezelőszervek és az
alapműveletek
Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az RM-X174 távvezérlő. . . . . . . . . . . . . . . 10
Rádió
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . . 11
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . 11
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A memóriában tárolt állomások
behangolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Az AF és a TA/TP funkció használata . . . . 12
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 13
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . . 13
USB-eszközök
Lejátszás USB-eszközről. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lejátszás a (belső) USB-csatlakozóról . . . . 14
Lejátszás a (külső) USB csatlakozóról . . . . 15
Kijelzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ismétléses lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Véletlen sorrendű lejátszás . . . . . . . . . . . . . 16
A hangulatának megfelelő műsorszámok
hallgatása
— SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A SensMe™ funkció használata előtt. . . . . 16
A „SensMe™ Setup” és a „Content
Transfer” telepítése a számítógépre . . . . . . 17
Egy USB-eszköz regisztrációja
a „SensMe™ Setup” használatával. . . . . . . 17
Műsorszámok átvitele az USB-eszközre a
„Content Transfer” alkalmazásával . . . . . . 17
A csatorna műsorszámainak lejátszása
— SensMe™ csatornák . . . . . . . . . . . . . . . 17
19
19
20
21
21
21
22
Műsorszám megkeresése
Műsorszám keresése műsorszám cím alapján
— Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keresés műsorszámok átugrásával
— Ugrás üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keresés betűrend szerint
— Betűrendes keresés . . . . . . . . . . . . . . . .
Műsorszám keresése részletek
meghallgatásával — ZAPPIN™. . . . . . . . . . .
A „SensMe™ channels” csatornák
lejátszásával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
23
Hangbeállítás és beállítás menü
A hangjellemzők beállítása . . . . . . . . . . . . . . .
A hangjellemzők beállítása . . . . . . . . . . . .
A bonyolult hangbeállítások alkalmazása
— Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . .
A hangminőség beállítása
— EQ7 gyári beállítás . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangszínszabályzó görbe testre szabása
— EQ7 paraméter behangolás . . . . . . . . . .
A hang beállítása idő illesztéssel
— Hallgatási helyzet . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pontos beállítás idő illesztéssel
— Egyéni hallgatási helyzet beállítása . . .
DM+ további funkciók. . . . . . . . . . . . . . . .
A hátsó hangsugárzók használata
mélysugárzóként
— Hátsó mélyhang kiemelés . . . . . . . . . . .
A hangerőszint kiegyenlítése
— Dinamikus hangerő . . . . . . . . . . . . . . . .
A beállítások módosítása — MENU . . . . . . .
24
24
24
24
24
25
26
26
26
26
27
4
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-S200X\02
vegleg\MAIN\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
További információk
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Az MP3, WMA és AAC fájlok lejátszási
sorrendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Az eszköz belső riasztásairól . . . . . . . . . . . 28
Az iPod készülékről . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Karbantartás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A készülék kiszerelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . . 32
Támogatás honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási
információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi weboldalt:
http://support.sony-europe.com/
A honlapon információkat találhat az alábbiakról:
• a kompatibilis digitális audiolejátszó modellek és gyártóik
• a támogatott MP3, WMA és AAC fájlok
• a mellékelt CD-ROM lemezen lévő szoftver rendszer követelményei
5
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Kezdeti lépések
2
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot (7. oldal), és egy hegyes
eszközzel (pl. golyóstollal) nyomja meg a
RESET gombot (8. oldal).
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
A Demo (bemutató) kikapcsolása
Kikapcsolhatja a készülék kikapcsolásakor
megjelenő bemutatót.
1
Tartsa nyomva a többirányú gombot.
Megjelenik a beállítás képernyő.
2
Forgassa a többirányú gombot a
„Demo” kiválasztásához, majd nyomja
meg.
3
Forgassa a többirányú gombot az
„Off” opció kiválasztásához.
4
Tartsa nyomva a többirányú gombot.
A beállítás befejeződik és a kijelzés visszatér
a normál rádióvétel vagy lejátszás
képernyőre.
A távvezérlõ elõkészítése
Távolítsa el a szigetelőlapot
Hasznos tanács
Az elem cseréjéről a 28. oldalon olvashat.
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
Tartsa nyomva a többirányú gombot.
3
Forgassa a többirányú gombot az óra
és a perc beállításához.
A digitális kijelzés módosításához nyomja
meg a többirányú gombot balra vagy jobbra.
4
A perc beállítása után nyomja meg a
többirányú gombot.
Az óra elindul.
Forgassa a többirányú gombot a
„Clock Adjust” kiválasztásához, majd
nyomja meg.
Megjelenik az óra beállítás képernyő.
Hasznos tanács
Az órát önműködően is beállíthatja az RDS
szolgáltatással (13. oldal).
6
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
Az előlap visszaillesztése
Az ábra szerint illessze az előlap A részét a
készülék B részéhez, majd óvatosan nyomja a
helyére az előlap bal oldalát.
Nyomja meg a készülék (SOURCE/OFF)
gombját a készülék bekapcsolásához.
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja.
1
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF)
gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Az előlap lehajlik.
3
Csúsztassa jobbra az előlapot, majd
óvatosan húzza ki az előlap bal szélét.
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
• Ne válassza le az előlapot az USB-eszköz
lejátszása közben, különben az USB-eszközön
tárolt adatok megsérülhetnek.
• Ha a kijelzőn a „Device Inside” (28. oldal) jelenik
meg, vagy az eszköz behelyezve figyelmeztetés
LED villog, válassza le az előlapot és távolítsa el az
USB-eszközt vagy iPod készüléket.
7
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
Fejegység
Eltávolított előlappal
Ez a szakasz a kezelőszerveket és az
alapműveleteket ismerteti. A részleteket lásd a
hivatkozott oldalakon.
A SOURCE/OFF gomb
A készülék bekapcsolása, a műsorforrás
kiválasztása (rádió, USB, SensMe™*1).
A készülék kikapcsolásához tartsa nyomva 1
másodpercig.
A készülék és a kijelző kikapcsolásához
tartsa nyomva 2 másodpercig.
B
(BROWSE) gomb 11., 22. oldal
Listázás (rádió); belépés Quick-BrowZer™
módba (USB).
C PAUSE gomb
A lejátszás szüneteltetése. A lejátszás
folytatásához nyomja meg ismét.
D
8
(SensMe™) gomb 17. oldal
E Többirányú gomb
Forgatás: a hangerő beállítása, egy menüpont
kiválasztása.
Fel, le, balra vagy jobbra nyomás: egy
menüpont kiválasztása.
Megnyomás befelé: belépés a
hangbeállításokba, egy beállítás
alkalmazása.
Nyomva tartás: belépés a menübe.
Rádió:
Fel, lefelé nyomás:
– Tárolt rádióállomás behangolása.
Balra, jobbra nyomás:
– Rádióállomás önműködő behangolása
(megnyomás).
– Rádióállomás kézi behangolása (nyomva
tartás).
USB:
Fel, le nyomás:
– Albumok átugrása (megnyomás).
–Albumok folyamatos átugrása (nyomva
tartás).
Balra, jobbra nyomás:
–Műsorszámok átugrása (megnyomás).
–Műsorszámok folyamatos átugrása
(megnyomás, majd 2 másodpercen belül
ismét megnyomás és nyomva tartás).
– Vissza, előre keresés egy műsorszámban
(nyomva tartás).
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
F Távvezérlés érzékelő
G Kijelző
H OPEN gomb 7. oldal
I USB (külső) csatlakozó 15., 20. oldal
USB-eszköz csatlakoztatásához.
J
(BACK) gomb
Visszatérés az előző kijelzésre.
K MODE gomb 11., 14., 17., 19., 20., 22.
oldal
Gombnyomás: a hullámsáv kiválasztása
(FM/MW/LW)/az USB-eszköz (belső,
külső) kiválasztása.
Nyomva tartás: az utas vezérlés be- vagy
kikapcsolása.*2
L ZAP/SHUF gomb 16., 21., 23. oldal
Belépés ZAPPIN™ módba (gombnyomás);
a véletlen sorrendű lejátszási mód
kiválasztása (nyomva tartás).
M AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési hírek)/PTY (műsortípus)
gomb 12., 13. oldal
Az AF és TA beállítása (gombnyomás); a
műsortípus (PTY) kiválasztása (nyomva
tartás) az RDS használatakor.
N DSPL (kijelzés)/SCRL (görgetés)
gomb 15., 21. oldal
A kijelzések kiválasztása (gombnyomás); a
kijelzések görgetése (nyomva tartás).
O USB (belső) csatlakozó 14., 19. oldal
USB-eszköz csatlakoztatása.
P TUNE TRAY 14., 19. oldal
Tálca egység USB-eszköz vagy iPod
készülék behelyezéséhez.
Q Eszköz behelyezve figyelmeztető LED
28. oldal
R RESET gomb 6. oldal
*1 Ha olyan USB-eszköz van csatlakoztatva, amelyen
a SensMe™ funkció nincs beállítva.
*2 A (külső) USB-eszközhöz iPod csatlakoztatásakor.
9
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
RM-X174 távvezérlő
1
2
3
4
5
6
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MODE
MENU
+
ENTER
8
9
0
qa
qs
SCRL
DSPL/PTY
4
7
SHUF
2
3
5
PAUSE
6
K
(BROWSE) gomb
Listázás (rádió); belépés Quick-BrowZer™
módba (USB).
qd
L M/m (+/–) gombok
Működése megegyezik a készülék
többirányú gombjának fel, le irányával.
qf
M SCRL (görgetés) gomb
A kijelzések görgetése.
–
REP
1
J MODE gomb
Gombnyomás: a rádiós hullámsáv
kiválasztása (FM/MW/LW)/a belső vagy
külső USB-eszköz kiválasztása (USB).
Nyomva tartás: belépés vagy kilépés az utas
vezérlésből.*3
+
VOL
–
Használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot (6.
oldal).
A OFF gomb
Kikapcsolás, a műsorforrás leállítása.
N Számgombok
USB:
(1): REP 16., 21. oldal
(2): SHUF 16., 21. oldal
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A lejátszás
folytatásához nyomja meg ismét.
Rádió:
A tárolt rádióállomások behangolása
(gombnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
*1 Olyan USB-eszköz csatlakoztatásakor, amelyen a
SensMe™ funkció be van állítva.
B SOURCE gomb
Bekapcsolás; a műsorforrás kiválasztása
(rádió, USB, SensMe™*1).
*2 Ezen a gombon tapintópont található.
*3 Ha a (külső) USB csatlakozóhoz iPod készülék van
C </, (SEEK –/+) gombok
Működése megegyezik a készülék
többirányú gombjának bal, jobb irányával.
Megjegyzés
Amikor a készülék ki van kapcsolva és a kijelzés nem
látható, a készülék nem működtethető a távvezérlővel,
csak, ha először megnyomja a készüléken a
(SOURCE/OFF) gombot.
D MENU gomb
Belépés a menübe.
csatlakoztatva.
E ENTER gomb
Egy beállítás alkalmazása.
F DSPL (kijelzés)/PTY (műsortípus)
gomb
A kijelzések módosítása, a műsortípus (PTY)
kiválasztása RDS üzemmódban.
G VOL (hangerő) +*2/– gomb
A hangerő beállítása.
H ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A hangerő
visszaállításához nyomja meg ismét.
I SOUND gomb
Belépés a hangbeállításokba.
10
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Rádió
2
Nyomja meg a többirányú gombot fel
vagy le a kívánt rádióállomás
kiválasztásához.
3
Nyomja meg a többirányú gombot a
rádióállomás behangolásához.
A kijelzés visszatér a normál rádióvételre.
Állomások tárolása és vétele
Figyelem!
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási
üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
1
2
3
Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot a „TUNER” megjelenéséig.
A hullámsáv kiválasztásához nyomja meg
többször a (MODE) gombot. Az FM1, FM2,
FM3, MW vagy LW közül választhat.
(A távvezérlővel)
1
Tartsa nyomva a többirányú gombot.
Forgassa a többirányú gombot a
„BTM” kiválasztásához, majd nyomja
meg.
A készülék frekvencia szerinti sorrendben
tárolja a rádióállomásokat a memóriahely
listában.
A beállítás tárolásakor hangjelzés hallható.
Kézi tárolás
1
A tárolni kívánt rádióállomás vételekor
nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
Megjelenik a memóriahely lista.
2
Nyomja meg a többirányú gombot fel
vagy le a memóriahely
kiválasztásához.
3
Tartsa nyomva a többirányú gombot a
„MEM” megjelenéséig.
Válassza ki a hullámsávot, majd
nyomjon meg egy számgombot ((1)–
(6)).
Önműködő hangolás
1
Válassza ki a hullámsávot, majd
nyomja meg a többirányú gombot
balra vagy jobbra a rádióállomás
megkereséséhez.
A keresés leáll, amikor egy készülék egy
rádióállomást talál. Ismételje az eljárást a
kívánt rádióállomás vételéig.
Hasznos tanács
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a többirányú gombot
balra vagy jobbra, amíg megközelíti a kívánt
frekvenciát, majd a többirányú gomb többszöri balra
vagy jobbra megnyomásával végezze el a
finomhangolást (kézi hangolás).
(A távvezérlővel)
1
A tárolni kívánt rádióállomás vételekor
tartsa nyomva a számgombot ((1)–
(6)) „MEM” megjelenéséig.
Megjegyzés
Ha másik rádióállomást tárol ugyanazon memóriahely
számon, a korábban tárolt rádióállomás felülíródik.
A memóriában tárolt állomások
előhívása
Kilistázhatja a frekvenciát.
1
Válassza ki a hullámsávot, majd
nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
Megjelenik a memóriahely lista.
11
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Kijelzések
Az AF és a TA beállítása
1
Nyomja meg többször az (AF/TA) gombot
a kívánt beállítás megjelenéséig.
Opció
Működés
AF on
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
Az AF és TA bekapcsolása.
Az AF és a TA kikapcsolása.
TA on
AF/TA on
AF/TA off
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
A Hullámsáv
B TP/TA/AF*1
C Óra
D Memóriahely szám
E Frekvencia*2 (műsornév), RDS adatok
*1 Az információ „on” beállítása esetén:
*2
– „TP” vételkor a „TP” világít.
– A „TA/AF” bekapcsolásakor a „TA”/„AF” világít.
RDS rádióállomás vételekor az „RDS” megjelenik a
frekvencia kijelzéstől balra.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek), TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad
PTY (műsortípusok)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
12
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az állomásra,
ahol rendkívüli közlemény beolvasása történik (a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad).
Hasznos tanács
Ha közlekedési információk közben beállítja a hangerőt, a
készülék tárolja azt a memóriában, és legközelebb a
közlekedési információ azonos hangerővel lesz hallható,
függetlenül az éppen beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása
— Regional
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári beállítás
szerint a készülék nem kapcsol át egy másik, jobban
fogható regionális műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a „Regional off” beállítást
FM vétel közben (27. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció csak az Egyesült Királyságban és
néhány további országban nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az esetben
is, ha azokat nem tárolta a memóriahely listában.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
(BROWSE) gombot és válasszon ki egy
memóriahelyet, melyen egy helyi
rádióállomást tárol.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
2 5 másodpercen belül nyomja meg a
(BROWSE) gombot, majd válassza ki ismét a
helyi rádióállomáshoz ugyanazt a memóriahelyet.
Ismételje az eljárást a helyi rádióállomás vételéig.
(A távvezérlővel)
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
2 5 másodpercen belül nyomja meg ismét a
helyi rádióállomás memóriahely számát.
Ismételje az eljárást a helyi rádióállomás vételéig.
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (27. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
Tartsa nyomva az (AF/TA) (PTY)
gombot FM vétel közben.
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a
kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat is.
2
Forgassa a többirányú gombot a
kívánt műsortípus kiválasztásához.
3
Nyomja meg a többirányú gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott műsortípust
sugárzó rádióállomások keresését.
Műsortípusok
News (hírek), Current Affairs (köztémák),
Information (információk), Sport (sport),
Education (oktatás), Drama (rádiójátékok),
Cultures (kultúra), Science (tudomány), Varied
Speech (egyéb), Pop Music (népszerű zene),
Rock Music (rockzene), Easy Listening
(szórakoztató zene), Light Classics M
(közkedvelt klasszikus zene), Serious Classics
(komolyzene), Other Music (egyéb zenei műsor),
Weather & Metr (időjárás), Finance (pénzügyi
hírek), Children’s Progs (gyermekműsor),
Social Affairs (társadalmi ügyek), Religion
(vallás), Phone In (telefonos műsor), Travel &
Touring (utazás), Leisure & Hobby
(szórakozás), Jazz Music (dzsessz), Country
Music (country zene), National Music (nemzeti
zene), Oldies Music (régi slágerek), Folk Music
(népzene), Documentary (dokumentum műsor)
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban vagy
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
13
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
USB-eszközök
3
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB-csatlakozóhoz.
4
Csúsztassa be a TUNE TRAY tálcát a
TUNE TRAY tálcán a PUSH CLOSE
megnyomásával, bezárásig.
5
6
Zárja be az előlapot.
Az USB-eszköz kompatibilitásával kapcsolatosan
látogassa meg a Sony támogatási honlapot
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
• Az USB-szabvánnyal kompatibilis MSC
(háttértár) típusú USB-eszközök használhatók.
• A megfelelő kódolási eljárás az MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a) és AAC (.mp4).
• Javasolt az USB-eszközön lévő adatok
biztonsági mentése.
Megjegyzések
• Az USB-eszközt a motor beindítása után
csatlakoztassa.
Az USB-eszköztől függően meghibásodás vagy
sérülés következhet be, ha a motor beindítása előtt
csatlakoztatja.
• Ne helyezzen mobiltelefont vagy vezeték nélküli
adatátviteli funkciót használó eszközt a TUNE TRAY
tálcára, mert elképzelhető, hogy az nem tudja fogni
a mobiltelefon jeleket vagy az adatátvitel
megszakadhat.
• Ne hagyja az USB-eszközt parkoló járműben, mert
meghibásodhat.
Lejátszás USB-eszközrõl
Az USB-eszköz a belső, külső vagy mindkét
USB aljzathoz csatlakoztatható. Az USBeszközök közötti váltáshoz nyomja meg a
(MODE) gombot.
Lejátszás a (belső) USBcsatlakozóról
Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot, amíg az „USB” megjelenik,
majd nyomja meg a (MODE) gombot
az USB-eszköz kiválasztásához.
Megjelenik az „USB Internal” felirat és a
lejátszás megkezdődik.
1
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Az előlap lehajtódik.
2
Ha az USB-eszköz már csatlakoztatva van, a
lejátszás elindításához ismételje meg a 6. lépést.
Nyomja meg a PUSH OPEN gombot a
TUNE TRAY tálcán.
A TUNE TRAY tálca lassan kinyílik.
A lejátszás leállításához tartsa nyomva a
(SOURCE/OFF) gombot 1 másodpercig.
Az USB-eszköz eltávolítása
1 Állítsa le a lejátszást az USB-eszközön.
2 Nyomja meg az (OPEN) gombot.
3 Nyomja meg a PUSH OPEN gombot a TUNE
TRAY tálcán.
4 Távolítsa el az USB-eszközt.
5 Csúsztassa be a TUNE TRAY tálcát és zárja
be az előlapot.
14
TUNE TRAY
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Lejátszás a (külső) USB
csatlakozóból
1
Csúsztassa el az USB-fedelet.
2
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB-csatlakozóhoz.
A csatlakoztatáshoz a mellékelt USBvezetéket használja.
• „WALKMAN” felhasználók számára a külön
megvásárolható XA-50WM átalakító használata
javasolt. Az eszközt kizárólag ezzel a készülékkel
történő használatra tervezték (a TUNE TRAY tálcában),
és egyéb USB-eszközökkel nem használhatók.
• A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón (hub)
keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
• A lejátszás előtt csúsztassa be a TUNE TRAY tálcát
és zárja be az előlapot, mert sérülést okozhat a
járműben lévő akadályok stb. esetén.
• Ha az előlap a beszerelt helyzetben nem nyílik ki
teljesen a műszerfal alakja miatt, válassza le az
előlapot és nyissa ki kézzel a TUNE TRAY tálcát.
Az előlap leválasztásáról a 7. oldalon olvashat.
• Az USB-eszköz vezetés közben történő csatlakoztatása
vagy eltávolítása különösen veszélyes.
• Ne használjon nagy vagy nehéz USB-eszközöket,
melyek a rezgések következtében leeshetnek vagy
a csatlakoztatásuk meglazulhat.
• Ha lejátszás közben leválasztja az USB-eszközt, a
„NO Device” jelenik meg a készülék kijelzőjén.
Kijelzések
3
Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot az „USB” megjelenéséig, majd
nyomja meg a (MODE) gombot az
USB-eszköz kiválasztásához.
Megjelenik az „USB External” felirat és a
lejátszás megkezdődik.
Ha egy USB-eszköz már csatlakoztatva van, a
lejátszás elindításához ismételje meg a 3. lépést.
A lejátszás leállításához tartsa nyomva 1
másodpercig a (SOURCE/OFF) gombot.
Az USB-eszköz eltávolítása
1 Állítsa le az USB-eszköz lejátszását.
2 Távolítsa el az USB-eszközt.
Megjegyzések az USB-eszközökről
• Lejátszás közben ne távolítsa el az USB-eszközt,
mert az adatok megsérülhetnek.
• Ne helyezzen USB-eszköztől eltérő tárgyakat,
például pénzérme, kulcs, kártya, folyadék stb. a
TUNE TRAY tálcára.
• Ne helyezzen éghető anyagot például öngyújtót a TUNE
TRAY tálcára, mert füstöt, tüzet vagy balesetet okozhat.
• A tálca mérete: kb. 65 × 17 × 118 mm (szé × ma × mé)
• Ha az USB-eszköz mérete önmagában vagy az
USB-vezetékkel nem teszi lehetővé, hogy
kényelmesen elhelyezze a TUNE TRAY tálcában,
akkor az eszköz meghaladja a tálca méretét.
Ne tolja be a TUNE TRAY tálcát vagy az USBvezetéket erőltetve.
A Műsorforrás (MP3, WMA, AAC) kijelzés
B Óra
C Előadó név, albumnév, műsorszám cím, mappanév, műsorszám szám, eltelt lejátszási idő.
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Megjegyzések
• Az USB-eszköztől, a felvételi formátumtól és
beállításoktól függően a kijelzések eltérőek
lehetnek. A részleteket lásd a támogatási honlapon.
• A megjeleníthető adatok legnagyobb száma a következő.
– mappák (albumok): 65 535*,
– fájlok (műsorszámok): 5000,
• Ne hagyja az USB-eszközt parkoló járműben, mert
meghibásodhat.
• A felvett adatok mennyiségétől függően a lejátszás
megkezdése hosszabb időt vehet igénybe.
• Elképzelhető, hogy a DRM (Digital Rights
Management – digitális jogosultságkezelő) fájlok
lejátszása nem lehetséges.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3, WMA, AAC
fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
• Az alábbi MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása nem
támogatott:
– veszteségmentes tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
* A mappák ajánlott legnagyobb száma 5000. Ha a
mappák száma több, mint 5000, a mappák vagy
fájlok keresése hosszú időt vehet igénybe.
9999 felett elképzelhető, hogy a mappák száma
nem megfelelően jelenik meg.
15
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Ismétléses lejátszás
1
2
Tartsa nyomva a többirányú gombot.
Forgassa a többirányú gombot a „Repeat”
kiválasztásához, majd nyomja meg.
3 Forgassa a többirányú gombot a beállítás
kiválasztásához, majd nyomja meg.
A beállítás befejeződik.
4 Nyomja meg a (BACK) gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
(A távvezérlővel)
1 Lejátszás közben nyomja meg az (1)
(REP) gombot többször, a kívánt
beállítás megjelenéséig.
Opció
Működés
Repeat Track
Repeat Album
Repeat Artist
Műsorszámismétlés.
Albumismétlés.
Előadó ismétlés.
Három másodperc múlva a beállítás befejeződik.
A normál lejátszási módra visszatéréshez
válassza ki a „Repeat off” opciót.
Véletlen sorrendű lejátszás
1
Lejátszás közben tartsa nyomva a
(ZAP/SHUF) gombot.
2
Nyomja meg többször a (ZAP/SHUF)
gombot a kívánt beállítás megjelenéséig.
A hangulatának megfelelõ mûsorszámok hallgatása — SensMe™
A Sony egyedülálló „SensMe™ channels”
funkciója önműködően csatornákba csoportosítja
a műsorszámokat, így Ön ösztönösen hallgathat
zenét.
A SensMe™ funkció használata
előtt
A SensMe™ funkció használatához a készüléken
az alábbi alapvető eljárás végrehajtása szükséges.
1 A „SensMe™ Setup” és a „Content
Transfer” telepítése a számítógépre
Először telepítse a „SensMe™ Setup” és
„Content Transfer” programokat a mellékelt
CD-ROM lemezről.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
2 Egy USB-eszköz regisztrálása a
„SensMe™ Setup” alkalmazásával
Csatlakoztasson egy USB-eszközt a
számítógéphez és végezze el a regisztrációt a
„SensMe™ Setup” alkalmazásával a
készüléken a SensMe™ funkció
engedélyezéséhez.
SensMe™
Setup
(A távvezérlővel)
1 Lejátszás közben nyomja meg
többször a (2) (SHUF) gombot, a
kívánt beállítás megjelenéséig.
Opció
Működés
Shuffle Album
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
Shuffle Artist
Előadó lejátszása
véletlen sorrendben.
Shuffle Device
Az eszköz lejátszása
véletlen sorrendben.
Három másodperc múlva a beállítás befejeződik.
A normál lejátszási módra visszatéréshez
válassza ki az „off” opciót.
16
Megjegyzés
A műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása a
jelenlegi USB-eszközre vonatkozik.
Hasznos tanács
A regisztráció a telepítési folyamat közben vagy
utána egyaránt elvégezhető.
3 Műsorszámok átmásolása az USBeszközre a „Content Transfer”
alkalmazásával
A műsorszámok csatornákba csoportosításához
a műsorszám hangmintákat elemezni kell a
„Content Transfer” alkalmazás 12 TONE
ANALYSIS™ funkciójával.
Amikor az USB-eszköz csatlakoztatva van a
számítógéphez, az egérrel húzza a
műsorszámokat a Windows Explorer vagy
iTunes stb. alkalmazásból a „Content
Transfer” alkalmazásba.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
A műsorszámok elemzését és átvitelét
egyaránt „Content Transfer” végzi.
Content
Transfer
4 Az USB-eszköz csatlakoztatása és a
SensMe™ funkció használata a
készüléken
Csatlakoztassa a beállított USB-eszközt.
Ekkor használhatja a készüléken a „SensMe™
channels” funkciót.
A „SensMe™ Setup” és a „Content
Transfer” használata a számítógépen
A készüléken a SensMe™ funkció használatához
a mellékelt szoftverek („SensMe™ Setup” és
„Content Transfer”) használata szükséges.
Telepítse a szoftvert a számítógépre a mellékelt
CD-ROM lemezről.
1
2
Helyezze be a mellékelt CD-ROM
lemezt a számítógépbe.
A telepítés varázsló önműködően elindul.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a telepítés befejezéséhez.
Egy USB-eszköz regisztrálása a
„SensMe™ Setup” alkalmazásával
Műsorszámok átvitele USB-eszközre
a „Content Transfer” alkalmazásával
A készüléken a SensMe™ funkció használatához
a műsorszámokat elemezni kell és át kell másolni
a regisztrált USB-eszközre a „Content Transfer”
alkalmazásával.
1 Csatlakoztassa a regisztrált USBeszközt a számítógéphez.
Az USB-eszközt MSC módban csatlakoztassa.
A „Content Transfer” önműködően elindul.
Ha megjelenik egy üzenet, kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
2 Az egérrel húzza a műsorszámokat a
Windows Explorer vagy iTunes stb.
alkalmazásból a „Content Transfer”
alkalmazásba.
Megkezdődik a műsorszámok elemzése és
átvitele.
A műveletek részleteiről a „Content Transfer”
alkalmazás súgójában olvashat.
Megjegyzés
A műsorszámok 12 TONE ANALYSIS™ elemzése a számítógépes környezettől függően hosszú időt vehet igénybe.
A csatorna műsorszámainak
lejátszása — SensMe™ channels
A „SensMe™ channels” önműködően
csatornákba csoportosítja a műsorszámokat a
hangzásuk alapján. Kiválaszthat egy csatornát a
hangulatának, tevékenységének stb. megfelelően
és lejátszhatja annak műsorszámait.
Ez a funkció a belső, külső vagy mindkét USBeszközhöz csatlakoztatott USB-eszközzel
használható. Az USB-eszköz kiválasztásához
nyomja meg a (MODE) gombot.
1
Csatlakoztasson egy USB-eszközt, amin
a SensMe™ funkció be van állítva.
2
Nyomja meg a
(SensMe™) gombot.
Megjelenik a csatornalista, és megkezdődik a
műsorszámok dallamos vagy ritmikus
szakaszainak* véletlen sorrendű lejátszása.
A készüléken a SensMe™ funkció használatához
az USB-eszköz regisztrálása szükséges.
Ha a regisztrációt nem végezte el a telepítés
során, kövesse az alábbi lépéseket.
1
Indítsa el a számítógépen a
„SensMe™ Setup” alkalmazást.
2
Csatlakoztasson egy USB-eszközt a
számítógéphez.
3
Fejezze be a regisztrációt a képernyőn
megjelenő utasításokat követve.
Hasznos tanács
Ha egy regisztrált, elemzett műsorszámokat
tartalmazó USB-eszközt csatlakoztat, az USB-eszköz
regisztrációja törölhető.
* Elképzelhető, hogy a készülék nem megfelelően
ismeri fel.
3
Válasszon ki egy műsorszámot a
csatorna listából a többirányú gombbal.
• Másik csatorna kiválasztása
Nyomja meg a többirányú gombot fel vagy le a
kívánt csatorna kiválasztásához.
folytatás a következő oldalon t
17
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
• Műsorszám módosítása
Nyomja balra vagy jobbra a többirányú gombot
a kívánt műsorszám megjelenéséig, majd
nyomja meg.
A lejátszás megkezdődik a jelenlegi
műsorszám elejétől.
Ha 10 másodpercig nem működteti a készüléket,
a kijelzés visszatér a normál lejátszási módra.
Megjegyzések
• A műsorszámtól függően elképzelhető, hogy a
készülék nem érzékeli megfelelően a műsorszám
hangulatát vagy nem a műsorszám hangulatának
megfelelő csatornába sorolja.
• Ha a csatlakoztatott USB-eszköz sok műsorszámot
tartalmaz, a „SensMe™ channels” lejátszásának
megkezdése hosszabb időt vehet igénybe, az
adatok beolvasása miatt.
Hasznos tanács
A műsorszámok lejátszása véletlen sorrendben
történik. A sorrend csatornákként változó.
x In-car channels
Járművezetéshez megfelelő műsorszámok.
„Freeway”: gyors, élénk műsorszámok.
„Chillout Drive”: énekes, megnyugtató
műsorszámok.
„Weekend Trip”: magával ragadó, tiszta és
vidám műsorszámok.
„Midnight Cruise”: dzsezz vagy zongorát
tartalmazó műsorszámok, érett hangulattal.
„Party Ride”: gyors és élénk műsorszámok.
„Morning Commute”: élénk és könnyed
műsorszámok.
„Goin’ Home”: meleg, pihentető
műsorszámok.
Csatornalista
x Recommended, Shuffle All
„Morning” (5:00–9:59)
„Daytime” (10:00–15:59)
„Evening” (16:00–18:59)
„Night” (19:00–23:59)
„Midnight” (0:00–4:59)
A nap egyes óráira ajánlott műsorszámok.
Állítsa be az órát (6. oldal) a csatorna pontos
megjelenítéséhez.
„Shuffle All”: az összes elemzett műsorszám
lejátszása véletlen sorrendben.
x Alap csatornák
A zenei stílusnak megfelelő műsorszámok
lejátszása.
„Energetic”: élénk ritmusú műsorszámok.
„Relax”: nyugodt műsorszámok.
„Mellow”: lágy, melankólikus műsorszámok.
„Upbeat”: vidám, hangulatjavító
műsorszámok.
„Emotional”: balladák.
„Lounge”: zene pihenéshez.
„Dance”: rhythm and rap, rhythm and blues
műsorszámok.
„Extreme”: érzelmes rockzenei műsorszámok.
18
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
iPod
3
Csatlakoztassa a mellékelt adaptert az
USB-csatlakozóhoz.
4
Csatlakoztassa az iPod készüléket a
mellékelt adapterhez.
5
Tolja be a TUNE TRAY tálcát a TUNE
TRAY tálcán lévő PUSH CLOSE
megnyomásával, kattanásig.
6
Zárja az előlapot.
Az iPod kompatbilitásának részleteit lásd „Az
iPodról” szakaszban (28. oldal) vagy látogassa
meg a támogatási honlapot.
Ebben a kezelési útmutatóban az „iPod” az iPod
és az iPhone iPod funkcióinak általános
elnevezésére használatos, kivéve, ha a szöveg
vagy az ábra ettől eltérően jelöli.
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
Megjegyzések
• Ne helyezzen mobiltelefont vagy egyéb vezeték
nélküli adatátvitelt használó eszközt a TUNE TRAY
tálcára, mert elképzelhető, hogy a telefon nem fogja
a jeleket vagy az adatátvitel megszakad.
• Ne hagyja az iPod készüléket parkoló járműben,
mert meghibásodhat.
Lejátszás iPodról
Az iPod a belső, külső vagy mindkét USBcsatlakozóhoz csatlakoztatható. Az USBeszközök közötti átkapcsoláshoz nyomja meg a
(MODE) gombot.
Lejátszás a (belső) USBcsatlakozóról
Az iPod csatlakoztatása előtt csökkentse le a
készülék hangerejét.
1
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Az előlap lehajlik.
2
Nyomja meg a PUSH OPEN gombot a
TUNE TRAY tálcán.
A TUNE TRAY lassan kinyílik.
folytatás a következő oldalon t
TUNE TRAY
19
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
7
Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot az „USB” megjelenéséig, majd
nyomja meg a (MODE) gombot az
USB-eszköz kiválasztásához.
Megjelenik az „USB Internal” opció.
Az iPod önműködően bekapcsol és a kijelzőn
megjelenik az alábbi iPod képernyő.*
2
Csatlakoztassa az iPod készüléket az
USB-csatlakozóhoz az USB-vezeték
dokkoló csatlakozójával.
3
Nyomja meg többször a (SOURCE/OFF)
gombot az „USB” megjelenéséig, majd
nyomja meg a (MODE) gombot az
USB-eszköz kiválasztásához.
Megjelenik az „USB External” felirat.
Az iPod önműködően bekapcsol, és a kijelzőn
megjelenik az alábbi iPod képernyő.*
Önműködően megkezdődik az iPodon lévő
műsorszámok lejátszása az utolsó lejátszási
ponttól.
Ha egy iPod készülék már csatlakoztatva van,
ismételje meg a 7. lépést (az iPod
felismerésekor az „iPod” jelenik meg a
kijelzőn.)
* A kijelzés az iPodtól függetlenül eltérő lehet, vagy
iPod touch csatlakoztatása esetén elképzelhető,
hogy nem jelenik meg.
8
Állítsa be a hangerőt.
A lejátszás leállításához tartsa nyomva 1
másodpercig a (SOURCE/OFF) gombot.
Az iPod eltávolítása
1 Állítsa le az iPod készüléken a lejátszást.
2 Nyomja meg az (OPEN) gombot.
3 Nyomja meg a PUSH OPEN gombot a TUNE
TRAY tálcán.
4 Távolítsa el az iPod készüléket.
5 Tolja be a TUNE TRAY tálcát és zárja be az
előlapot.
Lejátszás a (külső) USBcsatlakozóról
Az iPod csatlakoztatása előtt csökkentse le a
készülék hangerejét.
1
Tolja el az USB fedelet.
Hasznos tanács
Javasoljuk a (külön megvásárolható) RC-100IP USBvezeték használatát a dokkoló csatlakozóhoz.
Önműködően megkezdődik az iPod
műsorszámainak lejátszása az utolsó
lejátszási ponttól.
Ha egy iPod már csatlakoztatva van, a
lejátszás elindításához ismételje meg a 3.
lépést (az iPod felismerésekor az „iPod”
jelenik meg a kijelzőn.)
* iPod touch vagy iPhone csatlakoztatása esetén,
vagy ha az iPod készüléken utoljára a lejátszás utas
vezérléssel történt, a logo nem jelenik meg a
képernyőn.
4
Állítsa be a hangerőt.
A lejátszás leállításához tartsa nyomva 1
másodpercig a (SOURCE/OFF) gombot.
Az iPod eltávolítása
1 Állítsa le az iPod készüléken a lejátszást.
2 Távolítsa el az iPod készüléket.
Figyelmeztetések az iPhone
iPhone csatlakoztatásakor az USB-csatlakozón a
telefon hangerejét magán az iPhone készüléken
vezérelheti. A hívás utáni hirtelen erős hangerő
megelőzéséhez ne növelje meg a hangerőt a
telefonhívás közben.
20
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Megjegyzések
• Ne távolítsa el az iPod készüléket lejátszás közben,
mert az adatok megsérülhetnek.
• Ne helyezzen USB-eszköztől eltérő eszközt vagy
egyéb tárgyakat, például érméket, kulcsokat,
kártyákat, folyadékokat stb. a TUNE TRAY tálcára.
• Ne helyezzen gyúlékony anyagot, például öngyújtót
a TUNE TRAY tálcára, mert füstöt, tüzet vagy egyéb
balesetet okozhat.
• iPod felhasználók alkalmazzák a mellékelt XA-50IP
adaptert. Kizárólag ezzel a készülékkel való
használatra tervezték (a TUNE TRAY tálcán) és
más USB-eszközzel nem használható.
• Ez a készülék nem ismeri fel az USB-elosztón (hub)
keresztül csatlakoztatott iPod készüléket.
• A lejátszás előtt csúsztassa be a TUNE TRAY tálcát
és zárja be az előlapot, mert sérülést okozhat a
járműben lévő akadályok stb. esetén.
• Ha az előlap a beszerelt helyzetben nem nyílik ki
teljesen a műszerfal alakja miatt, válassza le az
előlapot és nyissa ki kézzel a TUNE TRAY tálcát.
Az előlap leválasztásáról a 7. oldalon olvashat.
• Az iPod készülék vezetés közben történő
csatlakoztatása vagy eltávolítása különösen veszélyes.
Hasznos tanácsok
• Ha a gyújtáskapcsoló ACC helyzetbe van fordítva és
a készülék be van kapcsolva, az iPod töltődik.
• Az iPod lejátszás közben történő leválasztása
esetén a készülék kijelzőjén a „NO Device” üzenet
jelenik meg.
Folytatásos mód
Amikor az iPod csatlakoztatva van a dokkoló
csatlakozóhoz a készülék folytatásos
üzemmódba kapcsol és a lejátszás megkezdődik
az iPod készüléken kiválasztott üzemmódban.
Folytatásos módban az ismételt vagy véletlen
sorrendű lejátszás nem működik.
Kijelzések
Megjegyzések
• A műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása van
kiválasztva a jelenlegi iPod készüléken.
• Elképzelhető, hogy egyes, az iPod készüléken tárolt
karakterek nem megfelelően jelennek meg.
Ismétléses lejátszás
1
2
Tartsa nyomva a többirányú gombot.
3
A beállítás kiválasztásához forgassa a
többirányú gombot, majd nyomja meg.
A beállítás befejeződik.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A beállítás befejeződik és a kijelzés visszatér
a normál rádióvételre vagy lejátszási módra.
Forgassa a többirányú gombot a
„Repeat” kiválasztásához, majd
nyomja meg.
(A távvezérlővel)
1
Lejátszás közben nyomja meg az (1)
(REP) gombot a kívánt beállítás
megjelenéséig.
Opció
Működés
Repeat Track
Műsorszámismétlés.
Repeat Album
Albumismétlés.
Repeat Podcast
Podcast ismétlés.
Repeat Artist
Előadó ismétlés.
Repeat Playlist
Lejátszási lista ismétlés.
Repeat Genre
Műfaj ismétlés.
A beállítás 3 másodperc múlva befejeződik.
A „Repeat off” beállítással normál lejátszásra
kapcsolhat.
Véletlen sorrendű lejátszás
A Műsorforrás (iPod) kijelzés
B Óra
C Előadó név, albumnév, műsorszám cím,
album száma, műsorszám száma, eltelt
lejátszási idő.
1
Lejátszás közben tartsa nyomva a
(ZAP/SHUF) gombot.
2
Nyomja meg többször a (ZAP/SHUF)
gombot a kívánt beállítás
megjelenéséig.
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tanács
Az album, podcast, műfaj, előadó, lejátszási lista
módosításakor az elem száma átmenetileg
megváltozik.
folytatás a következő oldalon t
21
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
(A távvezérlővel)
1
Lejátszás közben nyomja meg
többször a (2) (SHUF) gombot a
kívánt beállítás megjelenéséig.
Mûsorszám keresése
Mûsorszám keresése név
alapján — Quick-BrowZer™
Opció
Működés
Shuffle Album
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
Könnyedén megkereshet egy műsorszámot az
USB-eszközön, kategória alapján.
Shuffle Podcast
Podcast lejátszása
véletlen sorrendben.
1
Shuffle Artist
Előadó ismétlése
véletlen sorrendben.
Nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
A készülék belép Quick-BrowZer módba és
megjelenik a kategórialista.
2
Shuffle Playlist
Lejátszási lista ismétlése
véletlen sorrendben.
Forgassa a többirányú gombot a
kívánt keresési kategóriára, majd
nyomja meg a nyugtázáshoz.
Shuffle Genre
Műfaj lejátszása véletlen
sorrendben.
3
Ismételje a 2. lépést a kívánt
műsorszám kiválasztásához.
A lejátszás megkezdődik.
Shuffle Device
Eszköz lejátszása
véletlen sorrendben.
3 másodperc után a beállítás befejeződik.
Az „off” beállítással normál lejátszásra
kapcsolhat.
Az iPod közvetlen mûködtetése
— Utas vezérlés
Közvetlenül vezérelheti a dokkoló csatlakozóhoz
csatlakoztatott iPod készüléket. Ez a funkció
akkor működik, ha az iPod kizárólag a (külső)
USB-csatlakozóhoz van csatlakoztatva.
1
Visszatérés az előző kijelzésre
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
Kilépés a Quick-BrowZer módból
Nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
Megjegyzés
A Quick-BrowZer módba belépéskor az ismételt vagy
véletlen sorrendű beállítás kikapcsol.
Keresés elemek átugrásával
— Jump mode
Ha egy kategória több elemet tartalmaz, gyorsan
megkeresheti a kívánt elemet.
1
Lejátszás közben tartsa nyomva a
(MODE) gombot.
A kijelzőn megjelenik a „Mode iPod” üzenet
és az iPod közvetlenül működtethető.
Nyomja meg a többirányú gombot
jobbra Quick-BrowZer módban.
Megjelenik az alábbi kijelzés.
Kilépés az utas vezérlés üzemmódból
Tartsa nyomva a (MODE) gombot.
Ezután megjelenik a „Mode Audio” felirat és a
lejátszás a „Resuming” lejátszási módra vált.
Megjegyzés
• A hangerő kizárólag a készüléken állítható be.
• Az üzemmód kikapcsolásakor az ismétlési beállítás
kikapcsol.
A A jelenlegi elem száma
B A jelenlegi réteg teljes elemszáma
C Elem név
Ekkor megjelenik az elem név.
2
Forgassa a többirányú gombot a
kívánt elem vagy a kívánt elemhez
közeli elem megjelenéséig.
Egy lépés az elemek teljes számának 10%-a.
22
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
3
4
Nyomja meg a többirányú gombot.
A kijelzés visszatér Quick-BrowZer módba és
megjelenik a kiválasztott elem.
Nyomja meg fel vagy le a többirányú
gombot a kívánt elem kiválasztásához,
majd nyomja meg.
Ha a kiválasztott elem egy műsorszám, a
lejátszás megkezdődik.
Kilépés Jump üzemmódból
Nyomja meg a
(BACK) gombot, vagy
nyomja meg balra a többirányú gombot.
Megjelenik a keresési kategóriák listája.
Mûsorszám keresése részletek
meghallgatásával — ZAPPIN™
Az USB-eszközről rövid műsorszám-részletek
egymás utáni lejátszásával megkeresheti a
meghallgatni kívánt műsorszámot.
A ZAPPIN mód alkalmas műsorszámok
megkereséséhez véletlen sorrendű vagy véletlen
sorrendű ismétléses lejátszási módban.
1
Keresés betűrend szerint
— Betűrendes keresés
Ha egy műsorszám információt tartalmazó iPod
készüléket vagy USB-eszközt csatlakoztat a
készülékhez, megkeresheti a kívánt elemet betűrend
szerint. Amíg a készülék a műsorszám információk
beolvasását végzi, a kijelzőn a „ ” látható. A betűrendes keresés funkció akkor használható, amikor a
„ ” eltűnik. USB-eszköz esetén a kereshető fájlok
(műsorszámok) legnagyobb száma 5000.
1
Nyomja meg a többirányú gombot
jobbra Quick-BrowZer módban.
Megjelenik a betűrend lista.
Műsorszám
A (ZAP/SHUF)
megnyomása.
2
2
3
Forgassa a többirányú gombot a
kívánt elem első betűjének
kiválasztásához, majd nyomja meg.
Megjelenik a kívánt kategóriában lévő
elemek listája, ábécé sorrendben.
Ha a kiválasztott betűvel nem kezdődik
műsorszám név, a „Not Found” jelenik meg.
Nyomja a többirányú gombot fel vagy
le a kívánt elem kiválasztásához, majd
nyomja meg.
Ha a kiválasztott elem egy műsorszám, a
lejátszás megkezdődik.
A betűrendes keresés megszakítása
Nyomja meg a
(BACK) gombot vagy a
többirányú gombot balra. Megjelenik a keresési
kategóriák listája.
Megjegyzések
• USB-eszköz esetén a műsorszám információk
beolvasása a készülékhez csatlakoztatás után
hosszabb időt vehet igénybe.
A műsorszám információ beolvasásakor a „ ”
jelenik meg a kijelző tetején.
• Csak az utoljára tárolt USB-eszközön lévő
műsorszámok listája tárolható.
• A jármű akkumulátorának cseréjekor, a csatlakozók
cseréjekor vagy a készülék alaphelyzetbe
állításakor a tárolt műsorszám információ törlődik.
Lejátszás közben nyomja meg a
(ZAP/SHUF) gombot.
A kijelzőn megjelenik a „ZAPPIN” üzenet és
megkezdődik a következő műsorszám-részlet
lejátszása.
A műsorszám-részlet a beállított időtartamon
keresztül folytatódik, majd kattanás hallható
és megkezdődik a következő műsorszámrészlet lejátszása.
A ZAPPIN módban lejátszott
műsorszám-részletek.
Nyomja meg a többirányú gombot
vagy a (ZAP/SHUF) gombot amikor a
kívánt műsorszám hallható.
A készülék visszatér a normál lejátszásra a
kiválasztott műsorszám elejéről történő
lejátszásával.
További műsorszámok kereséséhez ZAPPIN
módban ismételje meg az 1–2. lépéseket.
„SensMe™ channels” lejátszás
esetén
Ha a keresett műsorszámot a „Content Transfer”
alkalmazással másolták át, a műsorszám
dallamos vagy ritmusos szakasza* kerül
lejátszásra. A SensMe™ funkció részleteit lásd a
16. oldalon.
* Elképzelhető, hogy a készülék nem megfelelően
ismeri fel.
Hasznos tanácsok
• Kiválaszthatja a lejátszási időt a 6, 15 vagy 30
másodperc közül (27. oldal). A lejátszott műsorszám
részlet nem választható ki.
• Egy műsorszám átugrásához ZAPPIN módban
nyomja meg a többirányú gombot balra vagy jobbra.
• Egy album átugrásához ZAPPIN módban nyomja
meg a többirányú gombot fel vagy le.
23
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Hangbeállítások és beállítás menü
A hangbeállítások módosítása
A hangbeállítások módosítása
1
A rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a többirányú gombot.
2
Forgassa a többirányú gombot a
kívánt menüpont megjelenéséig, majd
nyomja meg.
3
A többirányú gombbal válassza ki a
beállítást, majd nyomja meg a gombot.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A beállítás befejeződik és a kijelző visszatér a
normál rádióvétel vagy lejátszás képernyőre.
Az alábbi menüpontok állíthatók be.
A többirányú gomb működése a menüponttól
függően eltérő.
: nyomja a többirányú gombot fel vagy le.
: nyomja a többirányú gombot balra vagy
jobbra.
: forgassa a többirányú gombot.
24
EQ7 Preset (24. oldal)
EQ7 Parametric Tune (24. oldal)
Listening Position Front/Rear (25. oldal)
Listening Position Subwoofer (25. oldal)
Listening Position Custom Tune (26. oldal)
Fader & Balance
Front, Rear, Center (
)
A relatív hangerő beállítása.
Right, Left, Center (
)
A hangerőegyensúly beállítása.
Subwoofer Tune & LPF
Phase ( )
A fázis kiválasztása: „Normal”, „Reverse”.
FREQ (
)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”, „100Hz”,
„120Hz”.
Slope (
)
Az LPF görbe beállítása: „1”, „2”, „3”.
Subwoofer Level (
)
A mélysugárzó hangerejének beállítása:
„+10 dB”–„0 dB”–„–10 dB.”
(A legalacsonyabb beállításnál „–∞” jelenik
meg.)
HPF
FREQ (
)
A levágási frekvencia beállítása: „off”, „50Hz”,
„60Hz”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”.
Slope (
)
A HPF görbe beállítása: „1”, „2”, „3”.
DM+ Advanced (26. oldal)
Rear Bass Enhancer (26. oldal)
Dynamic Loudness (26. oldal)
A bonyolult hangbeállítások
alkalmazása — Advanced
Sound Engine
Az Advanced Sound Engine a Sony új
hanglejátszója ideális hangzásképet biztosít a
járműben, digitális jelfeldolgozással. Az Advanced
Sound Engine az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:
EQ7, Listening Position, DM+ Advanced, Rear
Bass Enhancer, Dynamic Loudness.
A hangzáskép kiválasztása — EQ7
Preset
Hétféle hangszínszabályzó görbéből választhat
(„Xplod”, „Vocal”, „Edge”, „Cruise”, „Space”
„Gravity”, „Custom” vagy „off”).
1
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a többirányú gombot.
2
Forgassa a többirányú gombot az
„EQ7 Preset” kiválasztásához, majd
nyomja meg.
3
A többirányú gomb fel vagy le
megnyomásával válassza ki a kívánt
hangszínszabályzó görbét, majd
nyomja meg.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér a normál rádióvétel vagy
lejátszás üzemmódba.
A hangszínszabályzó kikapcsolásához a 3.
lépésben válassza az „off” opciót.
Hasznos tanács
A kiválasztott hangszínszabályzó beállítás külön
tárolható a rádió és USB (SensMe™) műsorforráshoz.
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ7 Parametric Tune
Az EQ7 „Custom” beállítása lehetővé teszi
egyéni hangzáskép beállítását.
Válassza ki az EQ7 „Custom” opcióját.
Az EQ7 „off” beállítása esetén az „EQ7
Parametric Tune” nem jelenik meg a
hangbeállítás menüben.
1
Válassza ki a hangforrást, majd
nyomja meg a többirányú gombot.
2
Forgassa a többirányú gombot az
„EQ7 Parametric Tune”
kiválasztásához, majd nyomja meg.
3
Állítsa be a hangzáskép görbét.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
• Frequency range
A többirányú gomb forgatásával válasszon a
„Band1”–„Band7” opciók közül.
A „Listening Position Front/Rear” beállításai az
alábbiak.
• Center frequency
Nyomja meg a többirányú gombot balra vagy
jobbra a középfrekvencia kiválasztásához.
A középfrekvencia minden hullámsávra
kiválasztható:
Band1: „40 Hz” vagy „63 Hz”
Band2: „100 Hz” vagy „160 Hz”
Band3: „250 Hz” vagy „400 Hz”
Band4: „630 Hz” vagy „1.0 kHz”
Band5: „1.6 kHz” vagy „2.5 kHz”
Band6: „4.0 kHz” vagy „6.3 kHz”
Band7: „10.0 kHz” vagy „16.0 kHz”
„Front R” (1): jobb első
„Front L” (2): bal első
„Front” (3): elöl középen
„All” (4): a jármű
középpontjában
„Custom”: pontosan
beállított helyzet (26. oldal)
„off”: nincs állás beállítás
• Volume level
Nyomja meg a többirányú gombot fel vagy le a
hangzáskép görbe beállításához.
A hangerő 1 dB lépésekkel állítható be a –6
dB–+6 dB tartományban.
4
Amikor befejezte a hangzáskép
beállítását, nyomja meg a többirányú
gombot.
5
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér a normál rádióvétel vagy
lejátszás üzemmódba.
Beállíthatja a mélysugárzó hallgatási helyzethez
viszonyított elhelyezkedését is, ha:
– a mélysugárzó csatlakoztatva van,
– a hallgatási helyzet beállítása „Front R”, „Front
L”, „Front” vagy „All”.
A „Listening Position Subwoofer” beállításai az
alábbiak.
„Near” (A): közel
„Normal” (B): normál
„Far” (C): távolt
1
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a többirányú gombot.
2
Forgassa a többirányú gombot a
„Listening Position Front/Rear”
kiválasztásához, majd nyomja meg.
3
Nyomja meg a többirányú gombot fel
vagy le a „Front R”, „Front L”, „Front”,
„All” vagy „Custom” kiválasztásához,
majd nyomja meg.
4
Forgassa a többirányú gombot a
„Listening Position Subwoofer”
kiválasztásához, majd nyomja meg.
A fenti 3. lépésben a „Front R”, „Front L”,
„Front” vagy „All” kiválasztása esetén
beállíthatja a mélysugárzó helyzetét. Nyomja
meg a többirányú gombot fel vagy le a
„Near”, „Normal” vagy „Far”
kiválasztásához, majd nyomja meg.
5
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelzés visszatér a normál rádióvétel vagy
lejátszás üzemmódba.
A gyári hangzáskép visszaállításához a 3.
lépésben válassza ki az „Initialize” és a „Yes”
opciót.
Hasznos tanács
További hangzásképeket is beállíthat.
A hang beállítás idő illesztéssel —
Hallgatási helyzet
A készüléken beállítható a hallgatási helyzet az
egyes hangsugárzók hangjának késleltetésével az
Ön helyzetének megfelelően, így természetes
hangzásképet kialakítva, mintha a jármű
középpontjában ülne, bárhol is ül a járműben.
A hallgatási helyzet beállítás kikapcsolásához a
3. lépésben válassza ki az „off” opciót.
Megjegyzés
Ha a fenti 3. lépésben a „Custom” opciót választja, a
mélysugárzó helyzete nem állítható be.
25
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
3
Nyomja meg a többirányú gombot fel
vagy le az „on” opció kiválasztásához,
majd nyomja meg.
Pontosan beállíthatja a hallgatási helyzetet az
egyes hangsugárzóktól, hogy a hang a
késleltetéssel még pontosabban érje el a
hallgatót.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelzés visszatér a normál rádióvétel vagy
lejátszás üzemmódba.
Mielőtt hozzákezdene, mérje meg a távolságot a
hallgatási helyzet és az egyes hangsugárzók
között.
A hátsó hangsugárzók használata
mélysugárzóként — Hátsó
mélyhang kiemelés
Pontos beállítás idő illesztéssel —
Egyéni hallgatási helyzet beállítása
Válassza ki a Listening Position Front/Rear
menüpont „Custom” beállítását.
1
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a többirányú gombot.
2
A többirányú gomb forgatásával
válassza ki a „Listening Position
Custom Tune” opciót, majd nyomja
meg.
A hátsó mélyhang kiemelő aluláteresztő szűrő
alkalmazásával (24. oldal) kiemeli a hátsó
hangsugárzó mélyhangjait. Ez a funkció lehetővé
teszi a hátsó hangsugárzók használatát
mélysugárzóként, ha mélysugárzó nincs
csatlakoztatva.
1
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a többirányú gombot.
Végezze el a beállítást a hallgatási
helyzethez.
2
• Speaker Select
Nyomja meg a többirányú gombot balra vagy
jobbra a hangsugárzó kiválasztásához.
A többirányú gomb forgatásával
válassza ki a „Rear Bass Enhancer”
opciót, majd nyomja meg.
3
A többirányú gomb fel- vagy
lenyomásával válasszon a „Level 1”,
„Level 2” vagy „Level 3” közül, majd
nyomja meg.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelzés visszatér a normál rádióvételre
vagy lejátszásra.
3
• Distance
Nyomja meg a többirányú gombot fel vagy le a
hallgatási helyzet és a távolság beállításához.
A távolság 2 cm lépésekkel állítható be a 30–
300 cm tartományban.
A hangerőszint kiegyenlítése —
Dinamikus hangerő
A „Dynamic Loudness” a hangerőszint és a
jelerősítés kiegyenlítését jelenti.
4
Amikor befejezte az összes beállítást,
nyomja meg a többirányú gombot.
5
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelzés visszatér a normál rádióvétel vagy
lejátszás módba.
DM+ Advanced
A DM+ Advanced javítja a digitálisan tömörített
hang minőségét a tömörítés során elveszett
magas frekvenciák visszaadásával.
Ez a funkció csak az USB vagy SensMe™
hangforrás kiválasztása esetén használható.
26
1
Lejátszás közben nyomja meg a
többirányú gombot.
2
A többirányú gomb forgatásával
válassza ki a „DM+ Advanced” opciót,
majd nyomja meg.
1
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a többirányú gombot.
2
Forgassa a többirányú gombot a
„Dynamic Loudness” kiválasztásához,
majd nyomja meg.
3
Nyomja a többirányú gombot fel vagy
le az „on” opció kiválasztásához, majd
nyomja meg.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelzés visszatér a normál rádióvételre
vagy lejátszásra.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
A beállítások módosítása — MENU
1
2
Tartsa nyomva a többirányú gombot.
3
Nyomja a többirányú gombot fel vagy
le a beállítás kiválasztásához, majd
nyomja meg.
A beállítás befejeződik.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A beállítás befejeződik és a kijelzés visszatér
a normál rádióvétel vagy lejátszás
üzemmódba.
Forgassa a többirányú gombot a
kívánt menüpont kiválasztásához,
majd nyomja meg.
Az alábbi menüpontok állíthatók be (a
részleteket lásd a zárójelben hivatkozott
oldalon):
Setup
Clock Adjust (6. oldal)
CT (pontos idő) (12., 13. oldal)
Beep
A hangjelzés be- vagy kikapcsolása: „on”, „off”.
RM (forgókapcsolós távvezérlő)
A távvezérlő kezelőszervek működési irányának
megfordítása: „NORM”, „REV”.
Auto Off
Kikapcsolt állapotban a készüléket a beállított
idő letelte után önműködően áramtalanítja:
„NO”, „30sec (másodperc)”, „30min (perc)”,
„60min (perc)”.
DEV Inside Alert
Az eszköz behelyezve riasztás ki- vagy
bekapcsolása: „off”, „on”.
Display
Dimmer
A kijelző háttérfényerejének beállítása.
– „Auto”: a kijelző önműködő elsötétítése a
világítás bekapcsolásakor. (Kizárólag a
világítás vezérlővezeték csatlakoztatásakor
használható.)
– „on”: a kijelző elsötétítése.
– „off”: az elsötétítés kikapcsolása.
Illumination
A megvilágítás színének kiválasztása: „Blue”
(kék), „Red” (piros).
Auto Scroll
A hosszú kijelzések önműködő görgetése: „on”,
„off”.
Play Mode
Repeat (16., 21. oldal)
ZAPPIN Tone*1
Hangjelzés a műsorszámok között: „on”, „off”.
ZAPPIN Time*1
A ZAPPIN funkció lejátszási idejének
beállítása: „1” (körülbelül 6 másodperc), „2”
(körülbelül 15 másodperc), „3” (körülbelül 30
másodperc).
Local (csökkentett vételi érzékenységű
üzemmód)
– „on”: csak az erősebb jellel rendelkező
rádióállomások behangolása.
– „off”: normál vételi érzékenység.
Mono*2 (mono vételi üzemmód)
Gyenge FM vétel esetén a mono vételi mód
javítja a hangminőséget.: „on”, „off”.
Regional*2 (12. oldal)
BTM (11. oldal)
*1 Az USB, SensMe™, iPod műsorforrás
használatakor.
*2 FM rádióvételkor.
Demo (bemutató)
A bemutató be- vagy kikapcsolása: „on”, „off”.
Image
A különböző kijelzések beállítása.
– „All”: az összes kép megjelenítése.
– „Movie”: video megjelenítése.
– „SA 1 – 3, All”: a színkép elemző
megjelenítése.
– „Wall.P 1 – 4, All”: háttérkép megjelenítése.
– „off”: nincs kép megjelenítés.
Information
A menüpontok megjelenítése (a műsorforrástól
függően stb.): „on”, „off”.
27
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Megjegyzések
• Az eszköz behelyezve riasztás kizárólag a beépített
erősítő használata esetén ad hangjelzést.
• Az eszköz behelyezve riasztás funkció
kikapcsolását lásd a 27. oldalon.
További információk
Óvintézkedések
• Ha a jármű közvetlen napsütésnek kitett helyen
várakozott, hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt
használni kezdené.
• Ha a jármű motoros antennával rendelkezik, az
antenna önműködően kitolódik.
Az MP3, WMA, AAC fájlok
lejátszási sorrendje
MP3, WMA,
AAC
Mappa
(album)
MP3, WMA,
AAC fájl
(műsorszám)
About iPod
• Az alábbi iPod modellek használhatók. A
használat megkezdése előtt, frissítse azt iPod
készülék szoftverét a legújabbra.
Rendeltetésszerűen:
– iPod touch (2. generáció)
– iPod touch (1. generáció)
– iPod classic
– iPod with video*
– iPod nano (5. generáció)
– iPod nano (4. generáció)
– iPod nano (3. generáció)
– iPod nano (2. generáció)
– iPod nano (1. generáció)*
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* Az utas vezérlés nem használható iPod nano (1.
generációs) vagy videó funkciós iPod készülékkel.
Az eszköz behelyezve riasztásról
Ha OFF helyzetbe fordítja a gyújtáskapcsolót az
USB-eszköz vagy iPod készülék eltávolítása
nélkül, a kijelzőn megjelenik a „Device Inside”
üzenet.
Nyissa ki az előlapot az USB-eszköz vagy az
iPod készülék eltávolításához.
Ha az előlap a gyújtás kikapcsolt
állapotában el van távolítva.
Az eszköz behelyezve LED villog.
• A „Made for iPod” és a „Made for iPhone”
kifejezés azt jelenti, hogy az elektronikus
alkatrész kifejezetten iPod, illetve iPhone
készülékek csatlakoztatására tervezték és
megfelel az Apple minőségi előírásainak.
• Az Apple nem vállal felelőséget a készülék
működéséért, illetve a biztonsági előírásoknak
megfeleléséért.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem
kap választ ebben az útmutatóban, keresse fel a
vásárlás helyét.
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
+ oldallal felfelé
Hasznos tanács
Az USB-eszköz vagy iPod készülék eltávolításának
módját lásd a 14. (USB) vagy a 20. (iPod) oldalon.
2
c
1
28
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
A készülék kiszerelése
1
Távolítsa el a külső védőkeretet.
1 Válassza le az előlapot (7. oldal).
2 A védőkeret két szélét megfogva húzza ki
a védőkeretet.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
x
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték
kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a Biztosíték (10 A)
készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az
előlapot (7. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és
az előlapon található csatlakozókat vatta
segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel a
csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a csatlakozók
megsérülhetnek.
Fejegység
Az előlap
hátoldalán
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
2
Vegye ki a készüléket.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
A kampók
befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
29
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DSXS200X típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú
BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 150 kHz
Hasznos érzékenység: 10 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel-zaj arány: 70 dB (mono)
Elválasztás: 40 dB, 1 kHz-en
Frekvenciaátvitel: 20–15 000 Hz
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Érzékenység: MW: 26 µV, LW: 45 µV
USB lejátszó
Illesztőfelület: USB (nagysebességű)
Legnagyobb áram: 500 mA
Erősítő
Kimenet: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenőteljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
Általános jellemzők
30
Kimenetek:
Audio kimeneti csatlakozó (első, hátsó)
Mélysugárzó kimeneti csatlakozó (mono)
Motoros antenna relé vezérlőcsatlakozó
Erősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Távvezérlő bemeneti csatlakozó
Antennabemenet csatlakozó
Telefon némítás csatlakozó
Háttérvilágítás vezérlőcsatlakozó
USB jel bemeneti csatlakozó (belső, külső)
Energiaellátási követelmények: 12 V DC jármű
akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 180 mm
(szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 163 mm (szé × ma ×
mé)
Tömeg: kb. 1,1 kg
Mellékelt tartozékok:
RM-X174 távvezérlő
XA-50IP USB-csatlakozó iPod készülékhez
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
CD-ROM (alkalmazás lemez)
Külön megvásárolható tartozékok, külső eszközök:
RC-100IP USB csatlakozóvezeték iPod
készülékhez
XA-50WM Walkman adapter
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
A mellékelt CD-ROM lemezen lévő
szoftver rendszerkövetelményei
Számítógép
• Processzor, RAM
– IBM PC/AT kompatibilis számítógép
– Processzor: Intel Pentium III processzor 450 MHz
vagy gyorsabb
– RAM: 256 MB vagy több (Windows XP esetén),
512 MB vagy több (Windows Vista vagy újabb
esetén)
• CD-ROM meghajtó
• USB csatlakozó
Operációsrendszer
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
A kompatibilis változatok vagy javítócsomagok
részleteiért látogassa meg a támogatási honlapot:
http://support.sony-europe.com/
Monitor
Magas (16-bites) színmélység vagy magasabb, legalább
800 × 600 képpont
Egyéb
Internet kapcsolat
Megjegyzések
• Az alábbi rendszerkörnyezetek nem támogatottak.
– Nem IBM PC típusú számítógépek, például
Macintosh stb.
– Házilag összeállított számítógépek.
– Frissített operációsrendszerrel rendelkező
számítógépek.
– Többképernyős rendszerek.
– Több operációsrendszert tartalmazó környezet.
– Látszólagos számítógépes környezet.
• A számítógépes környezettől függően elképzelhető,
hogy a szoftver még az ajánlott környezetben sem
működik.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a
kezelési utasításokat.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg az alábbi támogatási honlapot.
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozást vagy a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a
„Fader & Balance” szabályozó megfelelő beállítását.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (27. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt
csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét
használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről vagy nem megfelelően csatlakoztatta.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, amikor az indítókulcsot elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
Ha legalább 5 percig nem végez műveletet, és a „Demo
on” beállítás van kiválasztva, a bemutató elindul.
t Válassza ki a „Demo off” beállítást (27. oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A „Dimmer on” beállítás van kiválasztva (27. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(SOURCE/OFF) gombot.
t Nyomja meg a készüléken a (SOURCE/OFF)
gombot, amíg a kijelzés megjelenik.
• A csatlakozók szennyezettek (29. oldal).
Az önműködő kikapcsolás funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítási funkció a készülék kikapcsolása után
lép működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• A csatlakoztatás nem megfelelő.
t Csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlővezetéket (kék), vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű
antennaerősítőjéhez futó tápvezetékhez (csak ha a
jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített FM/
MW/LW antennával rendelkezik).
t Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
t Ha a motoros antenna nem működik, ellenőrizze
a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Válassza ki a „Local on” beállítást (28. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza ki a „Local off” beállítást (28. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza a „Mono on” beállítást (28. oldal).
Az FM sztereó adás csak monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza a „Mono off” beállítást (28. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (12. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (12. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• Az állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
folytatás a következő oldalon t
31
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
A műsornév villog.
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Nyomja a többirányú gombot balra vagy jobbra
amíg az állomás neve villog. A készülék keresni
kezd egy másik olyan állomást, mely azonos PI
adatokkal (műsortípussal) rendelkezik (megjelenik
a „PI Seek” üzenet).
Lejátszás USB-eszközről
USB-elosztón (hub-on) keresztül nem tudja
lejátszani az eszköz tartalmát.
Ez a készülék nem ismeri fel az USB elosztón (hub)
keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
A lejátszás nem lehetséges
Ha egy USB-eszköz nem működik
t Csatlakoztassa újra.
Az USB-eszköz lejátszása hosszabb időt vesz
igénybe.
Az USB-eszköz könyvtárfelépítése bonyolult.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• Elképzelhető, hogy a túl sok karakterből álló kijelzést
nem görgeti a készülék.
• Az „Auto Scroll” beállítása „off”.
t Válassza ki az „Auto Scroll on” beállítást (28.
oldal).
t Tartsa nyomva a (DSPL) (SCRL) gombot.
Figyelmeztető hangjelzés hallható.
Az USB-eszközt lejátszás közben kihúzta.
t Az USB-eszköz kihúzása előtt adatvédelmi
okokból állítsa le a lejátszást.
Hangkiesés tapasztalható.
Nagy bitsűrűség (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
32
Hibakijelzések, üzenetek
Checking
A készülék ellenőrzi az USB-eszköz csatlakoztatását.
t Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése befejeződik.
Device Inside
A „Device Inside” üzenet jelenik meg, ha a jármű
gyújtáskapcsolójával leállította a motort (OFF állás),
de nem távolította el az USB-eszközt vagy az iPod
készüléket.
Error
Az USB-eszköz önműködő felismerése nem sikerült.
t Csatlakoztassa újra.
Failure (Egy gomb megnyomásának idejéig világít.)
A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban.
Hubs Not Supported
A készülék nem támogatja az USB-elosztó (hub)
csatlakoztatását.
Invalid channel file
A zenei mappában lévő egyik fájl nevét a „Content
Transfer” alkalmazása nélkül szerkesztették.
t Végezze el ismét a „SensMe™ Setup” beállítást az
USB-eszközön vagy Walkman készüléken. A
SensMe™ setup részleteit lásd a 16. oldalon.
Local Seek +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
NO Device
USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta ki a
jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az USB-vezetéket
lejátszás közben kihúzta.
t Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
NO Music
Az USB-eszköz nem tartalmaz zenei fájlt.
t Csatlakoztasson egy zenei fájlokat tartalmazó
USB-eszközt.
NO Name
A műsorszám nem tartalmaz album, előadó vagy
műsorszám név információt.
No SensMe™ data on device.
A csatlakoztatott USB-eszköz nem tartalmaz adatokat
a SensMe™ funkcióhoz, vagy az adatok nem
megfelelő helyen találhatók az USB-eszközön.
NO TP
A készülék folytatja az elérhető TP rádióállomások
keresését.
NO Track
A kiválasztott USB-eszköz nem tartalmaz albumokat
vagy műsorszámokat.
Not Found
Nem található a megadott betűvel kezdődő elem a
betűrendes keresésben.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\DSX-S200X\02 vegleg\MAIN\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
Not Supported
A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
t Az USB-eszköz kompatibilitásának részleteit lásd a
támogatási honlapon.
Offset
Belső meghibásodás történt.
t Ellenőrizze a csatlakoztatást. Ha a hibajelzés nem
tűnik el a kijelzőről, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony kereskedéssel.
Overload
Az USB-eszköz túlterhelt.
t Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg a
forrást a (SOURCE/OFF) gombbal.
t Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem
támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.
Read
A készülék a lemezen, USB-eszközön lévő műsorszám
és album információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik.
Push Reset
Az USB-eszköz valamilyen probléma miatt nem
működik.
t Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte az
USB-eszköz elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
33
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Tuesday, August 3, 2010 7:21 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
Download PDF