Sony | DSX-A416BT | Sony DSX-A416BT Médiavevő BLUETOOTH® technológiával Használati útmutató

4-739-631-11(1)
FM/MW/LW
Bluetooth® autós
hangrendszer
A kijelző bemutató (DEMO) módjának
kikapcsolása: 18. oldal.
Csatlakoztatási és beszerelési tudnivalók: 31. oldal.
DSX-A416BT
Használati útmutató
HU
A készüléket biztonsági okokból a jármű
műszerfalába kell szerelni, mivel hátlapja
a használat során felforrósodik.
A részleteket lásd: „Csatlakoztatás és
beszerelés” (31. oldal).
Gyártási hely: Thaiföld
Az áramellátási követelmények a
készülékház alján elhelyezett adattáblán
vannak feltüntetve.
A CE jelölés érvényessége azokra az
országokra korlátozódik, ahol ez jogilag
kényszerítő erejű, vagyis főleg az Európai
Gazdasági Térség országaira.
A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat
teljes szövege a következő internetcímen
található:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
európai uniós irányelveket alkalmazó
országokban értékesített
berendezésekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation gyártotta
vagy nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe Limited.
Az európai importőrnek szánt vagy az
európai termékmegfelelőséggel kapcsolatos
kérdéseket a gyártó hivatalos képviselőjének
kell küldeni: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
2HU
Elhasznált elemek, valamint
elektromos és elektronikus
berendezések hulladékként
való eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy
a terméket és az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés
vegyjellel együtt szerepel. Az ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem
vagy akkumulátor több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és
elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség helytelen
hulladékkezelésből eredő károsodását.
Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a
természeti erőforrások megőrzését. Olyan
termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges. Az elemek, valamint
az elektromos és elektronikus berendezések
szakszerű hulladékkezelése érdekében a
készülékek hasznos élettartamának végén
adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek
esetén olvassa el az elemek biztonságos
kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket
adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából. A termék és az
elemek selejtezéséről és újrahasznosításáról
a lakóhelye szerinti illetékes intézménytől, a
helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve a
terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
FIGYELEM!
A 65–74 MHz közötti frekvenciasáv az ECA(európai frekvenciakiosztási és alkalmazási)
táblázatban foglaltak szerint nem
hangsugárzásra van kiosztva, ennélfogva
Európán belül nem használható.
Figyelmeztetés ACC állás nélküli
gyújtáskapcsolóval rendelkező
járművekhez
Fontos, hogy be legyen kapcsolva az AUTO
OFF funkció (19. oldal). Miután az egységet
kikapcsolták, és az óra megjelenik a
kijelzőn (azaz tartsa 1 másodpercig
lenyomva az OFF gombot), az egység a
beállított időpontban automatikusan és
teljes mértékben kikapcsol, így megelőzi
az akkumulátor merülését. Ha nem
kapcsolja be az AUTO OFF funkciót, akkor a
gyújtás lekapcsolása után mindig be kell
nyomni és nyomva kell tartani az OFF
gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.
Nyilatkozat a harmadik felek által kínált
szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik.
A Sony nem vállal felelősséget az ilyen
szituációkért.
Fontos tudnivaló
Figyelem!
A SONY SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ A TERMÉK – A TERMÉKET ALKOTÓ
HARDVEREK ÉS SZOFTVEREK –
HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VÉLETLEN,
KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES VAGY
MÁSFÉLE KÁRÉRT, ÍGY – TÖBBEK KÖZÖTT –
NYERESÉG VAGY BEVÉTEL ELMARADÁSÁÉRT,
ADATVESZTÉSÉRT, A TERMÉK VAGY BÁRMELY
HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS
HASZNÁLATI JOGÁNAK ELVESZTÉSÉÉRT,
ÜZEMSZÜNETÉRT, ILLETVE A VÁSÁRLÓ
IDŐVESZTESÉGÉÉRT.
Kedves Vásárlónk! Tájékoztatjuk, hogy a
termékben rádióadó is található.
Az UNECE 10-es számú rendelete
értelmében a gépjárműgyártók saját
feltételeket támaszthatnak a rádióadók
gépjárművekbe szerelésével szemben.
Kérjük, hogy a termék beszerelése előtt
tájékozódjon erről a jármű üzemeltetési
kézikönyvében, a jármű gyártójánál vagy
értékesítőjénél.
Segélyhívások
Ez az autós BLUETOOTH-kihangosító és a
hozzá csatlakozó elektronikus készülék
rádiójelekkel, mobilhálózati jelekkel és
vezetékes hálózati jelekkel, továbbá a
felhasználó által befolyásolt módon üzemel,
amelyek együttesen nem tudják garantálni,
hogy minden körülmények között lehetőség
van a kommunikációra.
Ebből kifolyólag nem szabad kizárólag
egyetlen elektronikus készülékre
hagyatkozni a legszükségesebb
kommunikáció – például segélyhívások –
céljára.
BLUETOOTH-kommunikáció
 A BLUETOOTH-készülékek által kibocsátott
mikrohullámok zavarhatják az elektronikus
egészségügyi és gyógyászati készülékek
működését. A balesetek és problémák
megelőzése érdekében az alábbi helyeken
és szituációkban minden BLUETOOTHeszközt ki kell kapcsolni:
– kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, és minden olyan egyéb
helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek
jelen; illetve
– automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
 A készülék a BLUETOOTH szabványban
rögzített biztonsági előírásoknak
megfelelve biztosít biztonságos
BLUETOOTH-kapcsolatot, ez a szintű
biztonság azonban nem biztos, hogy
minden esetben elégséges. A BLUETOOTH
vezeték nélküli technológián keresztül
végzett kommunikáció során mindig
legyen körültekintő.
 A gyártó nem vállal felelősséget a
BLUETOOTH-kommunikáció során
kiszivárgó információkból eredő károkért.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült
kérdésére nem talál választ ebben az
útmutatóban, a legközelebbi Sonymárkaképviselet készséggel áll
rendelkezésére.
3HU
Tartalomjegyzék
A részek és kezelőszervek bemutatása . . . 5
Első lépések
Az előlap levétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A készülék alaphelyzetbe állítása . . . . . . . . 7
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BLUETOOTH-eszközök előkészítése . . . . . . 7
USB-eszköz csatlakoztatása. . . . . . . . . . . . 10
Más hordozható audioeszköz
csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Az RDS rendszer használata . . . . . . . . . . . . 11
Lejátszás
Lejátszás USB-eszközről. . . . . . . . . . . . . . . 12
Lejátszás BLUETOOTH-eszközről . . . . . . . . 13
Zeneszámok keresése és lejátszása . . . . . 13
Telefonálás kihangosítón
keresztül (csak BLUETOOTHkapcsolat esetén)
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hívás kezdeményezése . . . . . . . . . . . . . . . 14
Telefonálás közben elérhető műveletek. . . . 16
Hasznos funkciók
Sony | Music Center alkalmazás iPhone és
Android™ alapú okostelefonokhoz . . . 16
Hangfelismerés használata (csak
androidos okostelefonok esetén) . . . . 17
A Siri Eyes Free használata. . . . . . . . . . . . . 17
Beállítások
Kilépés a DEMO módból . . . . . . . . . . . . . . 18
Beállítások megadása . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Általános beállítások (GENERAL) . . . . . . . . 19
Hangbeállítások (SOUND) . . . . . . . . . . . . . 20
Kijelzőbeállítások (DISPLAY) . . . . . . . . . . . 21
BLUETOOTH-beállítások (BLUETOOTH) . . . 21
Sony | Music Center alkalmazás beállítása
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4HU
További információk
A firmware frissítése . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikációk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
25
29
Csatlakoztatás és beszerelés
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Szerelési alkatrészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
A részek és kezelőszervek bemutatása
Főegység
 Előlap kioldógombja

 SRC (forrás)
A készülék bekapcsolása.
Váltás a jelforrások között.
OFF
1 másodpercnyi nyomva tartás után
leáll a jelforrás jeleinek fogadása,
és megjelenik az óra.
2 másodpercnyi nyomva tartás után
kikapcsol a készülék és a kijelző is.
/ (előző/következő)
/ (visszatekerés/előretekerés)
 PTY (program típusa)
A műsortípus kiválasztása az RDS-adatok
alapján.
(tallózás) (13. oldal)
Belépés a tallózó funkcióba lejátszás
közben.
(Nem használható, amikor egy USBeszköz Android módban, illetve egy iPod
csatlakoztatva van.)
 Vezérlőtárcsa
A tárcsa forgatásával szabályozható
a hangerő.
PUSH ENTER
Belépés a kijelölt menüpontba.
Nyomja meg a SRC gombot, majd forgassa
el és nyomja meg a forrás kiválasztásához
(2 másodperces időkorlát).

CALL
Belépés a telefonhívási menübe.
Hívás fogadása/befejezése.
2 másodpercnyi nyomva tartással
váltható a BLUETOOTH-jel.

(vissza)
Visszatérés az előző ablakba.
MENU
A beállítási menü megnyitása.
VOICE (15. oldal, 17)
Ha 2 másodpercnél tovább nyomva
tartja, akkor bekapcsolja a hangos
tárcsázást, a hangfelismerést (csak
Android-okostelefonok esetén) vagy a
Siri funkciót (csak iPhone-ok esetén).
N szimbólum
BLUETOOTH-kapcsolat létrehozása
androidos okostelefon hozzáérintésével.
 Kijelzőablak
/
(SEEK –/+)
Rádióállomások automatikus
behangolása. A gomb nyomva tartásával
kezdeményezhető a kézi hangolás.
MODE (7. oldal, 10, 16)
 A távvezérlő jeleinek érzékelője
 Számgombok (1–6)
Váltás a beprogramozott
rádióállomásokra. Az állomások a
megfelelő programhely gombjának
nyomva tartásával programozhatók be.
5HU
ALBUM /
Album átugrása zenelejátszó esetén.
A gomb nyomva tartásával gyorsan
átugorható több album is.
(Nem használható, amikor egy
USB-eszköz Android módban,
illetve egy iPod csatlakoztatva van.)
(ismétlés)
(Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban csatlakoztatva van.)
(véletlen sorrend)
(Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban csatlakoztatva van.)
MIC (16. oldal)
Első lépések
Az előlap levétele
Lopás megelőzése érdekében az egység
előlapja levehető.
1
Az OFF  gombot nyomva tartva
kapcsolja ki a készüléket, majd
nyomja meg az előlapi panel 
kioldógombját, és saját maga felé
húzva vegye le az előlapot.
 (lejátszás/szünet)
 EXTRA BASS
A basszushangok erősítése a hangerővel
szinkronban. Az EXTRA BASS beállítás
módosításához nyomja meg a következő
gombokat: [1], [2], [OFF].
 AUX bemeneti jack dugó
 DSPL (kijelző)
Megnyomásával változtatható a kijelzőn
megjelenített információk köre.
SCRL (görgetés)
Nyomva tartásával görgethető a kijelzőn
megjelenített szöveg.
 USB-port
Figyelmeztető hangjelzés
Ha a gyújtáskapcsoló OFF állásba
fordításakor nincs levéve az előlap, pár
másodperces figyelmeztető hangjelzés
hallható. A hangjelzés csak akkor szólal
meg, ha a beépített erősítőt használja.
Gyári számok
Ellenőrizze, hogy az egység alján és az
előlap hátoldalán feltüntetett gyári számok
azonosak-e. Eltérő gyári számok esetén a
BLUETOOTH-készülékek párosítása, valamint
az NFC-technológiás csatlakozás és
leválasztás is sikertelen lesz.
Az előlap felhelyezése
6HU
A készülék alaphelyzetbe
állítása
4
A perc értékének beállítása után
nyomja meg a MENU gombot.
Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul
az óra.
A készülék első bekapcsolása előtt, a jármű
akkumulátorának cseréje után, illetve a
csatlakozások cseréjét követően
alaphelyzetbe kell állítani a készüléket.
Az óra megjelenítése
1
BLUETOOTH-eszközök
előkészítése
Tartsa nyomva a DSPL és a
(vissza)/MODE gombot legalább
2 másodpercig.
Megjegyzés
A készülék alaphelyzetbe állítása törli az óra beállításait,
valamint a tárolt tartalmak és információk egy részét.
A terület/régió beállítása
A készülék alaphelyzetbe állítását követően
megjelenik a terület/régió beállítása.
1
Nyomja meg az ENTER gombot,
miközben a [SET AREA] felirat látható.
Megjelenik a jelenleg beállított terület/
régió.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a [EUROPE]
vagy [RUSSIA] beállításhoz, és
nyomja meg.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[YES] vagy [NO] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ha a beállítási terület/régió megváltozik,
a készülék alaphelyzetbe áll, majd az óra
látható.
Ez a beállítás az általános beállítások
menüjében konfigurálható (19. oldal).
Az óra beállítása
1
2
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Forgassa a vezérlőtárcsát a [CLOCK-ADJ]
beállításhoz, és nyomja meg a tárcsát.
Ekkor villogni kezd az óra jelzőfénye.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a pontos
időnek megfelelő óra- és percértékre.
A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja
meg a / (SEEK –/+) gombot.
Nyomja meg a DSPL gombot.
Okostelefonok, mobiltelefonok és
zenelejátszók csatlakoztatásával az eszköz
típusától függően zenét is hallgathat, illetve
kihangosítón keresztül is telefonálhat.
(Az ilyen készülékekre – ellenkező értelmű
utalás hiányában – együttesen BLUETOOTHeszközökként hivatkozunk.) A csatlakozási
mód részletes ismertetése az érintett
készülék kezelési útmutatójában található.
A készülékek csatlakoztatása előtt
csökkentse le az egység hangerejét, mert
váratlanul hangos lehet.
Okostelefon csatlakoztatása
egyérintéses csatlakoztatással (NFC)
Ha egy NFC*-kompatibilis okostelefonnal
megérinti az egység vezérlőtárcsáját,
akkor az egység és az okostelefon között
automatikusan megtörténik a párosítás
és a csatlakozás.
* Az NFC (Near Field Communication) technológia
lehetővé teszi a különböző eszközök, például
mobiltelefonok és chipes címkék (IC-címkék)
közötti, kis hatótávolságú, vezeték nélküli
kommunikációt. Az NFC-funkció leegyszerűsíti az
adatátvitelt, mivel csak egymáshoz kell érinteni a
csatlakoztatni kívánt készülékeket az N
szimbólumuknál vagy a megjelölt egyéb helyeken.
A 4.0-s vagy korábbi Android-rendszereket
futtató okostelefonokra külön le kell tölteni a
Google Play áruházban elérhető „NFC Easy
Connect” alkalmazást. Előfordulhat, hogy az
alkalmazás egyes országokban és
térségekben nem tölthető le.
1
Aktiválja az okostelefon
NFC-funkcióját.
A részletekért nézze meg az
okostelefonhoz kapott használati utasítást.
7HU
2
Érintse az okostelefont a rajta
lévő N szimbólumnál az egység N
szimbólumához.
4
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a [SET DEVICE 1]* vagy a [SET
DEVICE 2]* lehetőséget, majd nyomja
meg a tárcsát.
A párosítási módot a
jelzi.
ikon villogása
* A [SET DEVICE 1] vagy [SET DEVICE 2] a
párosítás után a párosított eszköz nevére fog
változni.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a készülék kijelzőjén a
ikon.
5
Kezdeményezzen párosítási
műveletet a BLUETOOTH-eszközön,
hogy észlelhesse az egységet.
6
Válassza a BLUETOOTH-eszköz
kijelzőjén megjelenő [DSX-A416BT]
lehetőséget.
Lecsatlakozás NFC segítségével
Érintse ismét az okostelefont az N
szimbólumnál az egység N szimbólumához.
Ha nem jelenik meg a készülék, ismételje
meg az eljárást a 2. lépéstől.
Megjegyzések
• Csatlakoztatás közben úgy tartsa az okostelefont,
hogy nehogy megkarcolja valamelyik készüléket.
• Ha az egység már csatlakoztatva van két NFCkompatibilis eszközhöz, akkor az egyérintéses
csatlakoztatás nem működik. Ilyen esetben előbb
válassza le az egyik eszközt, és utána
csatlakoztassa a másik eszközt.
BLUETOOTH-eszköz párosítása és
csatlakoztatása
7
Ha a BLUETOOTH-eszköz jelszót* kér,
írja be a [0000] értéket.
* A jelszót egyes eszközök kulcsnak, kódnak,
PIN-kódnak, passcode-nak, PIN-nek vagy
passwordnek is nevezhetik.
A BLUETOOTH-eszközök első csatlakoztatása
előtt kölcsönös regisztrációra („párosításra”)
van szükség a készülékek között.
A párosítást követően a készülék és a
másik eszköz fel fogja ismerni egymást.
Ez az egység két BLUETOOTH-eszközt (két
mobiltelefont vagy egy mobiltelefont és
egy audioeszközt) tud összekötni.
Jelszóbeviteli mező
[0000]
Sikeres párosítás esetén a
ikon
villogásról folyamatos világításra vált.
8
1
Helyezze a BLUETOOTH-eszközt
az egység 1 méteres körzetébe.
2
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[BLUETOOTH] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[SET PAIRING] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
8HU
A BLUETOOTH-kapcsolat
létrehozásához válassza ki az
egységet a BLUETOOTH-készüléken.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a
vagy a
ikon.
Megjegyzés
Ha folyamatban van a csatlakozás egy BLUETOOTHkészülékhez, más eszközök nem észlelik az
egységet. Az észlelés engedélyezéséhez lépjen be
a párosítási üzemmódba, és utána kezdeményezze
az egység keresését a másik készüléken.
Lejátszás indítása
A részleteket lásd: „Lejátszás BLUETOOTHeszközről” (13. oldal).
A párosított eszköz lecsatlakoztatása
Ha az egység és a BLUETOOTH-eszköz
párosítása után szeretné leválasztani az
eszközt, hajtsa végre a 2–4. lépést.
Csatlakozás párosított
BLUETOOTH-készülékhez
2
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[BLUETOOTH] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[SET BT SIGNL] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ellenőrizze, hogy világít-e a
Megjegyzés
BLUETOOTH-on keresztüli zenelejátszás közben
a készülék nem tud mobiltelefonos csatlakozást
kezdeményezni. Ilyenkor a mobiltelefonról kell
kezdeményezni a csatlakozást.
Tipp
A párosított eszközt használat előtt
csatlakoztatni kell a készülékhez. Egyes
párosított eszközök automatikusan
csatlakoznak.
1
A hangeszköz csatlakoztatásához az SRC
gomb megnyomásával válassza a [BT AUDIO]
lehetőséget, majd nyomja meg a 
(lejátszás/szünet) gombot.
A mobiltelefonhoz való csatlakozáshoz
nyomja meg a CALL gombot.
ikon.
3
Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót a
BLUETOOTH-készüléken.
4
A BLUETOOTH-készüléken
kezdeményezze a csatlakozást az
egységhez.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a
vagy a
ikon.
Bekapcsolt BLUETOOTH-jellel: a gyújtás
bekapcsolásakor az egység automatikusan csatlakozik
a legutóbb csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
A mikrofon felszerelése
A részleteket lásd: „A mikrofon felszerelése”
(34. oldal).
iPhone-ok és iPodok
csatlakoztatása (automatikus
BLUETOOTH-párosítás)
Ha egy 5-ös vagy újabb verziójú iOS-t futtató
iPhone-t vagy iPodot csatlakoztat az egység
USB-portjához, automatikusan lezajlik a két
készülék közötti párosítás.
Az automatikus BLUETOOTH-párosítás
engedélyezéséhez [ON] állapotba kell
kapcsolni a [BLUETOOTH] funkció [SET
AUTOPAIR] beállítását (22. oldal).
1
Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót
az iPhone-on vagy iPodon.
2
Csatlakoztassa az iPhone-t vagy
iPodot az USB-porthoz.
A kijelző ikonjai:
Az ikon akkor világít, ha a HFP
(kihangosító) profil
engedélyezésével lehetővé vált a
kihangosítási funkció használata.
A2DP protokollt támogató
zenelejátszó készülék
elérhetőségének jelzése.
Csatlakozás a legutóbb csatlakoztatott
eszközhöz a készülékről
Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót a
BLUETOOTH-készüléken.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a készülék kijelzőjén a
ikon.
Megjegyzések
• Ha az egységnek élő kapcsolata van két
BLUETOOTH-eszközzel, akkor az automatikus
BLUETOOTH-párosítási funkció nem működik.
Ilyen esetben előbb válassza le az egyik eszközt,
és utána csatlakoztassa az iPhone-t vagy iPodot.
• Ha nem jön létre automatikusan a BLUETOOTHpárosítás, olvassa el a következő részt:
„BLUETOOTH-eszközök előkészítése” (7. oldal).
9HU
USB-eszköz csatlakoztatása
1
2
Rádióhallgatás
Csökkentse a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a készülékhez az USBeszközt.
Rádióhallgatás
Az iPodok és iPhone-ok
csatlakoztatásához az iPodhoz készült
USB-kábelt kell használni (nem tartozék).
A rádióhallgatáshoz a [TUNER] jelforrásra kell
váltania az SRC gombbal.
Rádióállomások automatikus
tárolása (BTM)
Más hordozható
audioeszköz csatlakoztatása
1
2
3
1
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra – FM1 (rövidhullám),
FM2, FM3, MW (középhullám) és LW
(hosszúhullám).
2
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
Forgassa el a vezérlőtárcsát a [SET
BTM] parancsig, és nyomja meg.
Kapcsolja ki a hordozható zenelejátszót.
Az egység a rádióállomásokat
frekvenciájuk szerinti növekvő sorrendben
programozza be a számgombokra.
Csökkentse a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a hordozható
zenelejátszót a készülék AUX feliratú,
sztereó mini jack típusú aljzatához
egy megfelelő kábellel (a kábel nem
tartozék).*
Hangolás
1
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra – FM1 (rövidhullám),
FM2, FM3, MW (középhullám) és LW
(hosszúhullám).
2
Végezze el az állomások behangolását.
* Fontos, hogy egyenes csatlakozóval szerelt
kábelt használjon.
4
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a / (SEEK –/+)
gombot, amíg nagyjából meg nem találja
a frekvenciát. Ezt követően a /
(SEEK–/+) gomb többszöri lenyomásával
végezheti el a finomhangolást a
frekvencia pontos beállításához.
Automatikus hangolás
Nyomja meg a / (SEEK –/+)
gombot.
A keresés az első adó megtalálásakor leáll.
Válassza ki az [AUX] jelforrást az SRC
gombbal.
Csatlakoztatott készülék hangerejének
beállítása más jelforrások hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét lejátszani
a hordozható zenelejátszón, és az autós
médialejátszón állítsa be a szokásos hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza
a [SOUND]  [SET AUX VOL] lehetőségeket
(20. oldal).
10HU
Kézi beprogramozás
1
Ha szeretné az 1–6 számgombok
valamelyikére beprogramozni az
éppen hallgatott rádióállomást,
tartsa nyomva az adott gombot a
[MEM] felirat megjelenéséig.
Váltás beprogramozott
rádióállomásra
1
Váltson a megfelelő frekvenciasávra,
és nyomja meg az 1–6 számgombok
valamelyikét.
Hangerő módosítása közlekedési hírek
hallgatása közben
A készülék eltárolja a memóriájában a
közlekedési hírek alatt beállított hangerőt,
így a jövőbeli hírek ezen a hangerőn fognak
megszólalni.
Maradás adott regionális programnál
(REGIONAL)
Az RDS rendszer használata
Az AF (alternatív frekvenciák)
és a TA (közlekedési hírek) funkció
beállítása
Az AF funkció folyamatosan újrahangolja a
készüléket, hogy mindig a legnagyobb
jelerősségű frekvencián foghassa az adott
rádióállomás adását, míg a TA funkció aktuális
közlekedési hírekkel vagy közlekedési
programokkal (TP) szolgál, ha vehetők ilyenek.
1
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[SETAF/TA] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a [SET AF-ON],
[SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] vagy [SET
AF/TA-OFF] lehetőség kiválasztásához,
és nyomja meg a tárcsát.
RDS-adók beprogramozása az AF
és a TA funkció beállításával együtt
Az RDS-adók az AF és a TA funkció
beállításával együtt programozhatók be.
Állítsa be az AF és a TA funkció kívánt
beállítását, és programozza be a
rádióállomásokat a BTM funkcióval vagy
a manuális beprogramozási lehetőséggel.
A kézi beállítási funkcióval nem csak
RDS-adókat programozhat be.
Ha az AF és a REGIONAL funkció is be van
kapcsolva, a készülék nem fog másik,
erősebb jelet sugárzó regionális állomásra
váltani. Ha elhagyja a regionális
rádióállomás vételi körzetét, a rádió FM
frekvenciasávjára váltva állítsa a [GENERAL]
menü [SET REGIONAL] beállítását [SET REGOFF] értékre (20. oldal).
Ez a funkció az Egyesült Királyság területén
és néhány más térségben nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyság területén)
A funkció lehetővé teszi, hogy akkor is másik
helyi adóra váltson, ha nincs beprogramozva
semelyik számgombra.
Az FM frekvenciasávra váltva nyomja meg
azt a számgombot, amelyikre
beprogramozta a helyi adót. Ezt követően,
5 másodpercen belül nyomja meg ismét
ugyanezt a gombot. Ismételje az előző
lépést addig, amíg át nem vált a készülék a
helyi adóra.
Programtípusok kiválasztása
(PTY funkció)
1
FM-vétel közben nyomja meg a PTY
gombot.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
programtípusra, azután nyomja meg
a tárcsát.
A készülék elkezdi az adott típusú műsort
sugárzó rádióállomások keresését.
Vészhelyzeti közlemények vétele
Ha az AF vagy a TA funkció be van kapcsolva,
és a készülék vészhelyzeti közleményt
észlel, automatikusan megszakítja az éppen
aktív jelforráson keresztüli lejátszást.
11HU
Programtípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (politikai elemzések),
INFO (tájékoztatás), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (színművek és hangjátékok),
CULTURE (kultúra), SCIENCE (tudomány),
VARIED (vegyes), POP M (popzene), ROCK M
(rockzene), EASY M (slágerek), LIGHT M
(klasszikus könnyűzene), CLASSICS
(komolyzene), OTHER M (egyéb zene),
WEATHER (időjárás), FINANCE (pénzügyek),
CHILDREN (gyerekműsorok), SOCIAL
(közügyek), RELIGION (vallás), PHONE IN
(betelefonálós), TRAVEL (utazás), LEISURE
(szabadidő), JAZZ (dzsessz), COUNTRY
(countryzene), NATION M (hazai népzene),
OLDIES (örökzöldek), FOLK M (folkzene),
DOCUMENT (dokumentarista)
A pontos idő vételének
(CT funkció) beállítása
Az RDS-adásokban lévő CT-adat alkalmas a
pontos idő beállítására.
1
Ehhez a [SET CT-ON] lehetőséget kell
választani a [SET GENERAL] menüben
(19. oldal).
Lejátszás
Lejátszás USB-eszközről
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés
ellenkező értelmű utalás hiányában
általánosságban vonatkozik az iPodok és
iPhone-ok iPod-funkcióira.
Az egyes iPodok kompatibilitásáról a
készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat. Lásd még:
„Kompatibilis iPodok” (23. oldal).
Azok az AOA (Android Open Accessory) 2.0,
az MSC (Mass Storage Class) és az MTP
(Media Transfer Protocol) típusú USBeszközök* használhatók, amelyek
kompatibilisek az USB szabvánnyal.
Az USB-eszköztől függően a készüléken
ki lehet választani az Android módot vagy
az MSC/MTP módot.
Egyes digitális médialejátszók vagy
androidos okostelefonok az MTP mód
beállítását igényelhetik.
* Pl. egy USB-flashmeghajtó, digitális médialejátszó
vagy egy androidos okostelefon
Megjegyzések
• A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
• Azok az okostelefonok, amelyekre az Android
operációs rendszer 4.1-es vagy újabb verzióját
telepítették, támogatják az Android Open
Accessory 2.0-t (AOA 2.0). Azonban előfordulhat,
hogy néhány okostelefon nem támogatja teljes
mértékben az AOA 2.0-t annak ellenére, hogy az
Android operációs rendszer 4.1-es vagy újabb
verzióját futtatja.
Androidos okostelefonja kompatibilitásáról a
készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
• Nem támogatott az alábbi jellemzőkkel
rendelkező fájlok lejátszása.
MP3/WMA/FLAC:
– Szerzői jogvédelemmel ellátott fájlok
– Digitális jogkezelési (DRM) technológiával védett
fájlok
– Többcsatornás hangfájlok
MP3/WMA:
– Veszteség nélküli tömörítéssel készült fájlok
A kapcsolat létrehozása előtt válassza ki az
USB módot (Android mód vagy MSC/MTP
mód) az USB-eszköztől függően (19. oldal).
12HU
1
Csatlakoztasson USB-eszközt az
USB-porthoz (10. oldal).
Ekkor elindul a lejátszás.
Ha már csatlakoztatva van az eszköz, a
lejátszás indításához az SRC gombbal
válassza az [USB] – illetve iPod esetén
az [IPD] – jelforrást.
2
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
A lejátszás leállítása
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
A csatlakoztatott eszköz eltávolítása
Állítsa le a lejátszást, és húzza ki az eszköz
csatlakozóját.
Figyelmeztetés iPhone esetén
Ha USB-n keresztül csatlakoztatja az iPhone-t,
a telefonos beszélgetések hangerejét az
iPhone vezérli, nem az autós médialejátszó.
Ügyeljen rá, hogy telefonálás közben ne
növelje az autós médialejátszón a hangerőt,
mert a hívás végén hirtelen erős hanghatás
léphet fel.
Lejátszás BLUETOOTHeszközről
Csak a BLUETOOTH A2DP profilt támogató
csatlakoztatott eszközökön lévő zenék
játszhatók le.
Megjegyzések
• A zenelejátszótól függően előfordulhat, hogy
bizonyos információk – például a szám címe,
sorszáma, hossza, illetve a lejátszás állapota –
nem jelennek meg a készüléken.
• Ha az autós médialejátszón jelforrást vált, a
csatlakoztatott zenelejátszón még nem áll le a
lejátszás.
• Ha a BLUETOOTH-funkción keresztül fut a „Sony |
Music Center” alkalmazás, a [BT AUDIO] lehetőség
nem jelenik meg a kijelzőn.
BLUETOOTH-eszköz hangerejének
beállítása más jelforrások hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét
lejátszani a BLUETOOTH-os zenelejátszón,
és az autós médialejátszón állítsa be a
szokásos hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza
a [SOUND]  [SET BTA VOL] lehetőségeket
(21. oldal).
Zeneszámok keresése és
lejátszása
Végtelenített és véletlen
sorrendű lejátszás
Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban csatlakoztatva van.
1
Lejátszás közben nyomja meg
az
(ismétlés) vagy a
(véletlen
sorrend) gombot, amíg a kívánt
lejátszási módra nem vált.
A lejátszási mód váltása után lehet,
hogy kis késéssel kezdődik a lejátszás.
1
Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a
zenelejátszóval (7. oldal).
Az audioeszköz kiválasztásához nyomja
meg a MENU gombot, majd válassza
a [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(21. oldal) lehetőséget.
2
Az SRC gombbal válassza ki a
[BT AUDIO] jelforrást.
3
4
Indítsa el a lejátszást a zenelejátszón.
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
A lejátszási módok köre a választott
jelforrástól függ.
Zeneszám keresése cím alapján
(Quick-BrowZer™)
Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban, illetve ha iPod van
csatlakoztatva.
1
A keresési kategóriák listájának
megjelenítéséhez nyomja meg a
(tallózás)* gombot USB-ről való
lejátszás közben.
13HU
A zeneszámok listájának megjelenése
után a
(vissza) gomb többszöri
megnyomásával jelenítheti meg a kívánt
keresési kategóriát.
* Ha egy USB-készülék tartalmának lejátszása
közben 2 másodpercnél valamivel tovább
nyomva tartja a
(tallózás) gombot, akkor
közvetlenül a kategórialista elejére térhet
vissza.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
kategóriához, és nyomja meg a tárcsát.
3
A kívánt zeneszám megkereséséhez
ismételje meg a 2. lépést.
Ekkor elindul a lejátszás.
Telefonálás kihangosítón
keresztül (csak BLUETOOTHkapcsolat esetén)
A kihangosítási funkció használatához előbb
csatlakoztatni kell a mobiltelefont az autós
médialejátszóhoz. Két mobiltelefont is
csatlakoztathat a készülékhez. A részleteket
lásd: „BLUETOOTH-eszközök előkészítése”
(7. oldal).
Kilépés a Quick-BrowZer™ üzemmódból
Nyomja meg a
(tallózás) gombot.
Keresés átugrással
(Ugrásos üzemmód)
Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban, illetve ha iPod van
csatlakoztatva.
1
USB-ről való lejátszás közben nyomja
meg a
(tallózás) gombot.
2
3
Nyomja meg a  (SEEK +) gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
elemhez.
A lista egyszerre az összes elem 10%-ának
megfelelő számú elemmel ugrik arrébb.
4
Térjen vissza a Quick-BrowZer
üzemmódba az ENTER gomb
megnyomásával.
Ekkor megjelenik a kijelölt elem.
5
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
elemig, majd nyomja meg a tárcsát.
Ekkor elindul a lejátszás.
Hívásfogadás
1
Nyomja meg a CALL gombot, amikor
csörög a telefon.
Ezzel fel is vette a hívást.
Megjegyzés
A telefon csengőhangja és a beszélő fél hangja csak
az első hangszórókból hallható.
Hívás elutasítása
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
Hívás befejezése
Nyomja meg ismét a CALL gombot.
Hívás kezdeményezése
A PBAP profilt támogató mobiltelefonok
esetén a telefonkönyvből és a hívásnaplóból
is tárcsázhat.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a
készülékhez, válassza ki az egyik telefont.
Hívás kezdeményezése a
telefonkönyvből
1
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a
készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd
nyomja meg a tárcsát.
14HU
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[PHONE BOOK] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívni
kívánt fél monogramjához, és nyomja
meg a tárcsát.
4
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívni
kívánt fél nevéhez, és nyomja meg a
tárcsát.
5
Forgassa a vezérlőtárcsát a kiválasztott
fél felhívni kívánt telefonszámához, és
nyomja meg a tárcsát.
Ezzel fel is vette a hívást.
* A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja meg a
/ (SEEK –/+) gombot.
Megjegyzés
A kijelzőn a [_] jel jelenik meg a [#] jel helyett.
Hívás kezdeményezése
újratárcsázással
1
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a
készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd
nyomja meg a tárcsát.
2
Hívás kezdeményezése a
hívásnaplóból
1
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a
készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd
nyomja meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[RECENT CALL] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívni
kívánt fél nevéhez vagy
telefonszámához, és nyomja meg a
tárcsát.
Hívás kezdeményezése
hangparanccsal
Hangparancsos hívást támogató
mobiltelefonok esetén hangparancsok
kimondásával is kezdeményezhet hívást.
1
1
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a
készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd
nyomja meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[DIAL NUMBER] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a megfelelő
számjegyekhez a telefonszám
beírásához, majd az utolsó számjegy
után a [ ] (szóköz) állásba, és nyomja
meg az ENTER gombot.*
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a
készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd
nyomja meg a tárcsát.
2
Ezzel fel is vette a hívást.
Hívás kezdeményezése
tárcsázással
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a [REDIAL] lehetőséget, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ezzel fel is vette a hívást.
Ekkor megjelenik a hívásnapló.
3
Nyomja meg a CALL gombot.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[VOICE DIAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Másik lehetőség: nyomja meg és tartsa
nyomva a VOICE gombot 2 másodpercnél
hosszabb ideig.
3
Mondja ki hangosan a mobiltelefonban
tárolt hangparancsot.
A telefon felismeri a hangparancsot, és
tárcsázni kezdi a másik felet.
Kilépés a hangparancsos üzemmódból
Nyomja meg a VOICE gombot.
Ezzel fel is vette a hívást.
15HU
Telefonálás közben elérhető
műveletek
Csengőhang hangerejének módosítása
A telefon csöngése közben a vezérlőtárcsa
forgatásával állíthat a csengetési hangerőn.
A másik fél hangjának erősítése vagy
halkítása
Beszélgetés közben a vezérlőtárcsa
forgatásával állíthat a csengetési hangerőn.
Mikrofon hangerejének módosítása
Nyomja meg a MIC gombot.
A kívánt hangerőt a [MIC-LOW] (halk),
[MIC-MID] (közepes) és [MIC-HI] (magas)
értékek közül választhatja ki.
Visszhang és zajszint csökkentése
(visszhangszűrő és zajszűrő mód)
Nyomja meg és tartsa nyomva a MIC gombot.
A választható módok: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
A kihangosítás bekapcsolása és
kikapcsolása
Hívás közben a MODE gombbal adhatja át a
hívást a mobiltelefonról az autós
médialejátszóra, illetve fordítva.
Megjegyzés
Egyes mobiltelefonokon ez a művelet nem hajtható
végre.
Hasznos funkciók
Sony | Music Center
alkalmazás iPhone és
Android™ alapú
okostelefonokhoz
Szükséges letölteni a „Sony | Music Center”
alkalmazás legújabb verzióját, iPhonekészülékek esetén az App Store-ból,
Android-okostelefonok esetén pedig a
Google Play felületéről.
Megjegyzések
• Fontos, hogy biztonsági okokból mindig a helyi
közlekedési előírásoknak és jogszabályoknak
megfelelően használja az elektronikus készülékeket,
és vezetés közben ne használja az alkalmazást.
• A „Sony | Music Center” alkalmazással iPhone-ról
és androidos okostelefonokról vezérelhetők a Sony
„Sony | Music Center”-kompatibilis audioeszközei.
• A „Sony | Music Center” alkalmazással vezérelhető
lehetőségek köre a csatlakoztatott eszköztől függ.
• A „Sony | Music Center” használatáról az iPhonera vagy az androidos okostelefonra vonatkozó
ismertetőben tájékozódhat.
• A „Sony | Music Center” alkalmazással kapcsolatos
további részleteket a következő URL-címen talál:
http://www.sony.net/smcqa/
• A kompatibilis iPhone-/Androidokostelefontípusokról lásd az alábbi webhelyet.
iPhone esetében: nyissa meg az App Store-t
Androidos okostelefon esetében: nyissa meg a
Google Play Áruházat
Sony | Music Center kapcsolat
létrehozása
1
Csatlakoztassa az iPhone-t vagy az
androidos okostelefont BLUETOOTHon keresztül (7. oldal).
Az audioeszköz kiválasztásához nyomja
meg a MENU gombot, majd válassza a
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(21. oldal) lehetőséget.
16HU
2
Indítsa el a „Sony | Music Center”
alkalmazást.
3
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[SONY APP] lehetőséget, majd
nyomja meg a tárcsát.
4
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[CONNECT] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Válasz SMS-re (csak androidos
okostelefonok esetén)
A készülék elkezdi az iPhone-os vagy
androidos kapcsolat felépítését.
Az alkalmazás használatáról az iPhoneos vagy az androidos alkalmazás
súgójában tájékozódhat.
A válasz ikon megérintésével válaszolhat
egy üzenetre.
Ha megjelenik az eszköz száma
Ha megjelent a szám (például 123456),
válassza a [Yes] lehetőséget az iPhone-on
vagy az androidos okostelefonon.
Kapcsolat bontása
1 Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a [SONY
APP] lehetőséget, majd nyomja meg a
tárcsát.
2 A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[CONNECT] beállítást, majd nyomja meg a
tárcsát.
A jelforrás vagy a
lejátszóalkalmazás kiválasztása
A jelforrás vagy a lejátszóalkalmazás az
iPhone-on vagy androidos okostelefonon is
kiválasztható.
A jelforrás választása
Nyomja meg az SRC gombot, akár többször
is, amíg a kívánt jelforráshoz nem ér. Ezzel
egyenértékű, ha csak egyszer nyomja meg
az SRC gombot, majd a vezérlőtárcsát a
kívánt jelforráshoz forgatja, végül
megnyomja az ENTER gombot.
Jelforrások listájának megjelenítése
Nyomja meg a SRC gombot.
1 Aktiválja a „Sony | Music Center” alkalmazást,
majd érintse meg a [Reply] (válasz) ikont.
A Sony | Music Center képernyőjén megjelenik az
üzenetmező.
2 Diktálja le az üzenetet.
A Sony | Music Center képernyőjén megjelenik a
diktálásnak megfelelő üzenetváltozatok listája.
3 Forgassa a kívánt üzenethez a
vezérlőtárcsát, és nyomja meg.
A telefon elküldi az SMS-t.
A hang és a kijelző beállításainak
módosítása
A hang és a kijelző beállításai iPhone-on és
androidos okostelefonon keresztül is
módosíthatók.
A beállítási lehetőségekről az alkalmazás
súgójában olvashat.
Hangfelismerés használata
(csak androidos
okostelefonok esetén)
1
Tartsa nyomva a VOICE gombot a
hangfelismerés bekapcsolásához.
2
Mondja ki hangosan a kiadni
szándékozott hangutasítást a
mikrofonba.
Hangfelismerés kikapcsolása
Nyomja meg a VOICE gombot.
Megjegyzések
SMS felolvastatása a hangkalauzzal
(csak androidos okostelefonok
esetén)
Az SMS-üzenetek érkezésükkor
automatikusan felolvasásra kerülnek a jármű
hangsugárzóin keresztül.
A beállítási lehetőségekről az alkalmazás
súgójában olvashat.
• Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben nem
működik a hangfelismerés.
• A hangfelismerés működését akadályozhatja a
csatlakoztatott androidos okostelefon teljesítménye.
• A funkciót olyan szituációkban ajánlott használni,
ahol a zaj – például a motorzaj – minimális szintű.
A Siri Eyes Free használata
A Siri Eyes Free lehetővé teszi, hogy
hangparancsokkal és diktálással vezérelje
iPhone-ját. A funkció használatához az
automatikus BLUETOOTH-párosítási
funkcióval kell csatlakoztatnia egymáshoz
az iPhone-t és az autós médialejátszót.
17HU
A funkcióhoz iPhone 4s vagy újabb típusú
készülék szükséges. Fontos, hogy az
iPhone-on az iOS legújabb verziója fusson.
A funkció használata előtt el kell végeznie
az iPhone és a készülék közötti BLUETOOTHregisztrációt és a kapcsolat konfigurálását.
A részleteket lásd: „BLUETOOTH-eszközök
előkészítése” (7. oldal). Az iPhone
kiválasztásához nyomja meg a MENU
gombot, majd válassza a [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (21. oldal) lehetőséget.
1
Nyomja meg és tartsa nyomva a VOICE
gombot legalább 2 másodpercig.
Ekkor megjelenik a hangparancsok
képernyője.
3
Kilépés a DEMO módból
A készülék a jelforrás kikapcsolása esetén
megjeleníti az órát és a bemutató kijelzőt.
Ez az üzemmód kikapcsolható.
1
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
Forgassa el a vezérlőtárcsát a [SET
DEMO] parancsig, és nyomja meg.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[SET DEMO-OFF] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Aktiválja az iPhone Siri funkcióját.
Ennek módjáról az iPhone használati
útmutatóban tájékozódhat.
2
Beállítások
Az iPhone csipogása után beszéljen
a mikrofonba.
Az iPhone ismét csipog egyet, és a Siri
válaszolni kezd.
Megtörtént a beállítás.
4
Nyomja meg kétszer a
gombot.
(vissza)
A kijelző visszatér a normál rádiós/
lejátszási módba.
A Siri Eyes Free kikapcsolása
Nyomja meg a VOICE gombot.
Megjegyzések
• Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy az
iPhone nem ismeri fel a beszédet. (Tipikusan ilyen
helyzet, ha egy mozgó autóban próbálkozik vele.)
• Ha az iPhone jele gyenge vagy szakadozik,
előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem működik
tökéletesen, vagy megnő a válaszideje.
• Az iPhone üzemi körülményei is okozhatnak olyan
szituációt, amikor a Siri Eyes Free üzemképtelen,
vagy leáll.
• Ha az iPhone-on egy szám BLUETOOTHkapcsolaton keresztüli lejátszását kezdeményezi,
a lejátszás indulásával egy időben a Siri Eyes Free
automatikusan leáll, a készülék pedig a
BLUETOOTH jelforrásra vált.
• Ha lejátszás közben aktiválja a Siri Eyes Free
funkciót, a készülék akkor is átválthat a
BLUETOOTH jelforrásra, ha nem választott
lejátszani kívánt számot.
• Ha USB-porton keresztül csatlakoztatja az
iPhone-t, előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free
nem fog kifogástalanul működni, esetleg leáll.
• Az iPhone készülék USB-n keresztül történő
csatlakoztatása közben ne aktiválja a Sirit az
iPhone-on. Ilyenkor is előfordulhat, hogy a Siri
Eyes Free nem fog tökéletesen működni, vagy
leáll.
• Amíg a Siri Eyes Free aktív, a készülék nem ad
hangot a hangszórókra.
18HU
Beállítások megadása
A beállítások az alábbi kategóriákban
adhatók meg:
Általános beállítások (GENERAL),
hangbeállítások (SOUND), kijelző beállításai
(DISPLAY), BLUETOOTH-beállítások
(BLUETOOTH), Sony | Music Center
beállításai (SONY APP)
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a beállítási
kategóriához, majd nyomja meg.
A beállítások és parancsok köre a
jelforrásoktól és az egyéb beállításoktól
függ.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
beállításhoz vagy értékhez, és
nyomja meg.
Visszatérés az előző képernyőre
Nyomja meg a
(vissza) gombot.
Általános beállítások
(GENERAL)
AREA (terület)
Meghatározza a készülék használatának
területét/régióját: [EUROPE], [RUSSIA].
Ha az aktuálisan beállított terület/régió
megváltozik, a készülék alaphelyzetbe áll,
majd az óra látható.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
DEMO (bemutató mód)
A kijelző bemutató módjának aktiválása:
[ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (pontos idő beállítása) (7. oldal)
CAUT ALM (figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzések aktiválása:
[ON], [OFF] (6. oldal).
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
BEEP (hangjelzés)
Hangjelzések bekapcsolása: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatikus kikapcsolás)
Miután az egységet kikapcsolták és az óra
megjelenik a kijelzőn (azaz tartsa
lenyomva 1 másodpercig az OFF gombot),
az egység egy bizonyos idő után
automatikusan kikapcsol: [ON] (30 perc),
[OFF].
STEERING (kormány)
A kormánykeréken található
távirányítógombok funkcióinak beállítása
és alaphelyzetbe állítása.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
STR CONTROL (kormánykerekes
távirányítás)
A csatlakoztatott távirányító beviteli
módjának kiválasztása. A megfelelő
működés érdekében a használat előtt
ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
távvezérlő is hasonló módra van-e
beállítva.
CUSTOM (egyéni)
A kormánykerék távvezérlőjének
bemeneti módja
PRESET (programhely)
A vezetékes távvezérlőn található
távvezérlőszervek beviteli módja, a
kormánykerék kivételével (a készülék
automatikusan ezt választja a [RESET
CUSTOM] parancs használata után is).
EDIT CUSTOM (egyéni mód szerkesztése)
A kormánykeréken található
távirányítógombok beállítása a különböző
funkciókra (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK):
 Forgassa a vezérlőtárcsát a
kormánykeréken lévő
távvezérlőszervhez rendelendő
funkcióhoz, és nyomja meg a tárcsát.
 Amíg a [REGISTER] felirat villog, tartsa
nyomva a kormánykeréknek a
funkcióhoz rendelendő gombját.
A regisztrálás sikere esetén világítva
marad a [REGISTERED] felirat.
 A további funkciókat hasonló módon,
az . és . lépés megismétlésével
rendelheti a gombokhoz.
(Csak akkor érhető el, ha az [STR
CONTROL] beállítás értéke [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (egyéni mód
visszaállítása)
A kormánykeréken található
távirányítógombok funkcióinak
alaphelyzetbe állítása: [YES], [NO].
(Csak akkor érhető el, ha az [STR
CONTROL] beállítás értéke [CUSTOM].)
Megjegyzések
• A beállítások megadása közben a készülék
csak gombokkal vezérelhető. A biztonság
érdekében csak parkolás után módosítsa
ezeket a beállításokat.
• Ha hiba történik a regisztrációs műveletek
során, minden korábbi információ és beállítás
megmarad. A regisztrációt elegendő a hibát
okozó funkció regisztrációjától újrakezdeni.
• Előfordulhat, hogy a funkció egyes
járművekben nem használható. A járművek
kompatibilitásáról a készülék hátlapján
feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat.
USB MODE (USB-mód)
Megváltoztatja az USB-módot:
[ANDROID], [MSC/MTP].
(Csak az USB-forrás kiválasztása esetén
érhető el.)
CT (pontos idő)
A CT funkció aktiválása: [ON], [OFF].
19HU
AF/TA (alternatív frekvenciák/közlekedési
hírek)
Az AF (alternatív frekvenciák) és a TA
(közlekedési hírek) beállítás kiválasztása:
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regionális)
Rádióadások vételének korlátozása adott
körzetre: [ON], [OFF].
(Csak FM-adás vétele esetén érhető el.)
BTM (legjobb hangolás memóriába)
(10. oldal)
(Csak a rádió működése közben érhető el.)
FIRMWARE (firmware)
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
A firmware új verziójának keresése és
telepítése. A részletekről a hátoldalon
feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat.
FW VERSION (firmware-verzió)
A készüléket üzemeltető firmware
verziószámának megjelenítése.
FW UPDATE (firmware-frissítés)
A firmware-frissítési folyamat
megkezdése: [YES], [NO].
A firmware frissítése néhány percet vesz
igénybe. A frissítés közben ne állítsa a
gyújtást OFF állásba, és ne vegye ki az
USB-eszközt.
Hangbeállítások (SOUND)
Ez a beállítási menü nem érhető el, ha a
forrás ki van kapcsolva, és az óra látható.
EQ10 PRESET (EQ10 programhely)
Választás 10 hangszínszabályozó görbe
közül, vagy kikapcsolás:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
A hangszínszabályozó görbe beállítása
mindegyik forrás esetén külön tárolható.
* A [KARAOKE] csökkenti az éneksáv hangját, de
azt nem lehet teljesen eltávolítani a lejátszás
során. Emellett a mikrofon használata nem
támogatott.
20HU
EQ10 CUSTOM (EQ10 egyéni)
Az EQ10 beállítás [CUSTOM] értékéhez
tartozó paraméterek beállítása.
A hangszínszabályozó görbe beállítása:
[BAND1] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz,
250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz,
16 kHz).
A hangerő –6 dB és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekben szabályozható.
BALANCE (balansz)
A bal és jobb oldali hangsugárzók
egymáshoz viszonyított erősségének
beállítása: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15] (a bal oldaliak hangsúlyozásától
a jobb oldaliak hangsúlyozása felé
haladva).
FADER (egyensúlyszabályzó)
Az első és hátsó hangsugárzók
egymáshoz viszonyított erősségének
beállítása: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
S.WOOFER (mélysugárzó)
SW LEVEL (mélysugárzó hangereje)
A mélysugárzó hangerősségének
beállítása:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(A legalacsonyabb értéket az [ATT] felirat
jelzi.)
SW PHASE (mélysugárzó fázisa)
A mélysugárzó fázisának kiválasztása:
[SUB NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő
frekvenciája)
A mélysugárzó vágási (cut-off)
frekvenciájának beállítása: [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (felüláteresztő szűrő frekvenciája)
Az első/hátsó hangszórók vágási (cut-off)
frekvenciája: [OFF], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
AUX VOL (AUX aljzat hangerőssége)
Az AUX aljzaton keresztül csatlakoztatott
eszközök relatív hangereje: [+18 dB] –
[0 dB] – [-8 dB].
A funkció használata esetén nem kell
külön beállítani a hangerőt a jelforrások
közötti váltások esetén.
(Csak az AUX bemenet kiválasztása
esetén érhető el.)
BTA VOL (BLUETOOTH-on keresztüli
lejátszás hangereje)
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközök
relatív hangerejének beállítása: [+6 dB] –
[0 dB] – [-6 dB].
A funkció használata esetén nem kell
külön beállítani a hangerőt a jelforrások
közötti váltások esetén.
(Csak akkor érhető el, ha BT hang vagy
alkalmazás van kiválasztva.)
Kijelzőbeállítások (DISPLAY)
DIMMER (halványítás)
A kijelző fényerejének változtatása:
[OFF], [ON], [AT] (automatikus), [CLK]
(óra).
(Az [AT] lehetőség csak a fényszenzor
csatlakoztatása és a fényszórók
felkapcsolása után érhető el).
Annak beállításához, hogy ez a funkció
csak egy rögzített időszakban legyen
aktív, válassza ki a [CLK] lehetőséget,
majd állítsa be a kezdési és befejezési
időpontot.
– A fényerő beállítása a halványító funkció
bekapcsolt állapota esetén:
Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [ON]
állásba, majd adja meg a [BRIGHTNESS]
értékét.
– A fényerő beállítása a halványító funkció
deaktivált állapota esetén:
Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [OFF]
állásba, majd adja meg a [BRIGHTNESS]
értékét.
A fényerő beállítását tárolja és alkalmazza
a készülék, ha a halványítási funkciót
aktiválják vagy deaktiválják.
BRIGHTNESS (fényerő)
A kijelző fényerejének beállítása. A
fényerőszint beállításai: [1] – [10].
BUTTON-C (gombszín)
Gyári vagy saját szín beállítása a
gombokhoz.
COLOR (szín)
Itt választhat a 15 gyári szín, illetve az 1
saját szín közül.
CUSTOM-C (saját szín)
Saját szín beállítása a gombokhoz.
RGB RED (RGB szerinti piros
összetevő), RGB GRN (RGB szerinti
zöld összetevő), RGB BLUE (RGB
szerinti kék összetevő)
Az egyes összetevőkhöz beállítható
értékek: [0] – [32] (azonban nem lehet
mindhárom összetevő értéke [0]).
DSPL-C (kijelző színe)
Gyári vagy saját szín beállítása a
kijelzőhöz.
COLOR (szín)
Itt választhat a 15 gyári szín, illetve
az 1 saját szín közül.
CUSTOM-C (saját szín)
Saját szín beállítása a kijelzőhöz.
RGB RED (RGB szerinti piros
összetevő), RGB GRN (RGB szerinti
zöld összetevő), RGB BLUE (RGB
szerinti kék összetevő)
Az egyes összetevőkhöz beállítható
értékek: [0] – [32] (azonban nem lehet
mindhárom összetevő értéke [0]).
SND SYNC (hangszinkronizálás)
A kivilágítás és a hang szinkronizálásának
aktiválása: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatikus görgetés)
A hosszú feliratok automatikus
görgetése: [ON], [OFF].
(AUX jelforrás és rádió esetén nem
érhető el.)
BLUETOOTH-beállítások
(BLUETOOTH)
PAIRING (párosítás) (8. oldal)
Legfeljebb két BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatása: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
A [DEVICE 1] vagy [DEVICE 2] a párosítás
után a párosított eszköz nevére fog
változni.
AUDIODEV (audioeszköz)
Az audioeszköz kiválasztása.
A [*] felirat jelenik meg a [DEVICE 1]
eszközzel vagy az aktuális A2DPkompatibilis audioeszközzel párosított
eszközön.
21HU
RINGTONE (csengőhang)
Beállítható, hogy a csengőhang az autós
médialejátszó hangsugárzóin vagy a
csatlakoztatott mobiltelefonon szólaljone meg: [1] (jelen egység),
[2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (automatikus hívásfogadás)
Az egység beállítása a beérkező
hívások automatikus fogadására:
[OFF], [1] (kb. 3 másodperc után),
[2] (kb. 10 másodperc után).
AUTOPAIR (automatikus párosítás)
BLUETOOTH-párosítás automatikus
indítása 5.0-s vagy újabb verziójú iOSkészülék USB-n keresztüli csatlakoztatása
esetén: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-jel) (9. oldal)
A BLUETOOTH-funkció bekapcsolása és
kikapcsolása.
BT INIT (BLUETOOTH-visszaállítás)
A BLUETOOTH-beállítások (párosítási
adatok, eszközadatok stb.) visszaállítása a
gyári értékekre: [YES], [NO].
A készülék selejtezésekor állítsa vissza a
beállítások alapértelmezett értékeit.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
Sony | Music Center
alkalmazás beállítása
(SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatikus indítás)
A „Sony | Music Center” automatikus
indításának aktiválása: [ON], [OFF].
Ha az [ON] elem van kiválasztva, a
„Sony | Music Center” alkalmazás
automatikusan fog csatlakozni a
BLUETOOTH-kapcsolat létrejöttével.
CONNECT (csatlakozás)
A „Sony | Music Center” funkció
létrehozása és megszüntetése
(csatlakozás).
22HU
További információk
A firmware frissítése
Ha új frissítés jelenik meg, nyissa meg a
hátoldalon feltüntetett weboldalt, és
kövesse az ott megjelenő útmutatást.
Megjegyzés
A frissítés közben ne távolítsa el az USB-eszközt.
Óvintézkedések
• Ne hagyja a műszerfalon az előlapot vagy
az audioeszközöket.
• Ha az egység be van kapcsolva, a motoros
rádióantenna automatikusan emelkedik ki.
• Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék a
készülékre.
A hangfájlok lejátszási sorrendje
Mappa (album)
Hangfájl (szám)
Kompatibilis iPodok
Karbantartás
• A készülékhez csatlakoztatható iPodmodelleket az alábbi táblázat foglalja
össze. Használat előtt frissítse az iPod
operációs rendszerét.
Kompatibilis iPhone és iPod típusok
Típus
Csatlakozók tisztítása
Ne érjen közvetlenül a csatlakozókhoz.
Az egység és az előlap csatlakozóinak
szennyeződése zavarhatja a készülék
működését. Ezt megelőzheti, ha az előlap
levétele (6. oldal) után egy pamutkendővel
megtisztítja a csatlakozókat. Ne fejtsen ki
nagy erőt, mert ettől sérülhetnek a
csatlakozók.
Bluetooth®
USB
iPhone X


iPhone 8


iPhone 8 Plus


iPhone 7


iPhone 7 Plus


iPhone SE


iPhone 6s


Megjegyzés
iPhone 6s Plus


Biztonsági okokból ne távolítsa el az előlapot
vezetés közben.
iPhone 6


iPhone 6 Plus


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generáció)


iPod touch
(5. generáció)


iPod nano
(7. generáció)

• A „Made for Apple” jelölés arra utal, hogy a
tartozékot kifejezetten a jelölésnél leírt Apple
termék(ek) csatlakoztatására tervezték, és a
fejlesztő tanúsította, hogy a tartozék megfelel
az Apple teljesítménykövetelményeinek. Az
Apple nem felelős ezen eszköz működéséért
vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak
való megfeleléséért.
Fontos megjegyezni, hogy a tartozék és egy
Apple termék együttes használata
csökkentheti a vezeték nélküli jelek erősségét.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült
kérdésére nem talál választ ebben az
útmutatóban, a legközelebbi Sonymárkaképviselet készséggel áll rendelkezésére.
Specifikációk
Tuner rész
FM
Programkeresési frekvenciatartomány:
Ha az [AREA] beállítása [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Ha az [AREA] beállítása [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépésköz)
FM3: 65–74 MHz (30 kHz-es lépésköz)
Hangolási érzékenység: 8 dBf
Jel–zaj viszony: 73 dB
Szeparáció: 50 dB 1 kHz-en
MW/LW
Programkeresési frekvenciatartomány:
MW: 531 kHz – 1 602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB-lejátszó
Interfész: USB (Full-speed)
Maximális áramerősség: 1 A
A felismerhető mappák és fájlok maximális
száma:
Mappák (albumok): 256
Mappánkénti fájlok (zeneszámok): 256
23HU
Kompatibilis Android Open Accessory
protokoll (AOA): 2.0
Megfelelő kodek:
MP3 (.mp3)
Bitsebesség: 8 kb/s – 320 kbps
(akár változó bitsebességű (VBR)
fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitsebesség: 32–192 kbps (akár
változó bitsebességű (VBR)
fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 32 kHz,
44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitmélység: 16 bit, 24 bit
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz,
48 kHz
Támogatott fájlrendszer: FAT16, FAT32
Vezeték nélküli kommunikáció
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH 3.0-s alapváltozat
Kimenet:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maximális vezetés +1 dBm)
Kommunikációs hatótáv:
Hatótáv kb. 10 m (33 láb)*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer: FHSS
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok*2:
A2DP (hangtovábbítási profil), 1.3-as
verzió
AVRCP (hang- és videólejátszás
távirányítási profilja), 1.3-as verzió
HFP (kihangosítós telefonálási profil),
1.6-os verzió
PBAP (telefonkönyv-elérési profil)
SPP (Serial Port Profile)
Megfelelő kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 A tényleges hatótáv a készülékek között
elhelyezkedő akadályoktól, az esetlegesen
hatótávolságban lévő mikrohullámú sütők körül
kialakult mágneses tértől, a sztatikus
elektromosságtól, a vételi érzékenységtől,
az antenna teljesítményétől, az operációs
rendszertől, a használt szoftveralkalmazástól
és más tényezőktől függ.
24HU
*2 A BLUETOOTH szabványban definiált profilok
határozzák meg a készülékek közötti
BLUETOOTH-kommunikáció jellegét.
NFC kommunikáció
Frekvenciasáv: 13,56 MHz
Erősítő
Kimenet: Hangsugárzó-kimenetek
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény: 55 W × 4
(4 Ω impedancia mellett)
Általános
Energiaellátási követelmények: 12 V-os
egyenáramú személygépjárműakkumulátor (negatív földeléssel)
Névleges áramfelvétel: 10 A
Méret:
kb. 178 mm × 50 mm × 177 mm
(7 1/8 hüvelyk × 2 hüvelyk × 7 hüvelyk)
(szé/ma/mé)
Foglalat mérete:
Kb. 182 mm × 53 mm × 160 mm
(7 1/4 hüvelyk × 2 1/8 hüvelyk × 6 5/16
hüvelyk) (szé/ma/mé)
Tömeg: Kb. 0,8 kg
A csomag tartalma:
Fő egység (1 db)
Mikrofon (1 db)
A beszereléshez és csatlakozásokhoz
szükséges alkatrészek
(1 készlet)
Kérjen részletes tájékoztatást a
kereskedőtől.
A kivitel és a műszaki adatok bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Védjegyek
A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegye; a Sony Corporation licenccel
rendelkezik az ilyen megjelölések használatára.
A többi védjegy és márkanév a vonatkozó
jogtulajdonos tulajdonát képezi.
Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A termék egyes részei a Microsoft Corporation
szellemi tulajdonjogainak védelme alá esnek.
Az ilyen technológiák e terméken kívüli használata
vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy valamely
hivatalos leányvállalatának megfelelő engedélyével
lehetséges.
Az Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch és a
Siri kifejezés az Apple Inc. bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más országokban,
továbbá licenc alapján használható fel.
A Google, a Google Play és az Android kifejezés a
Google LLC védjegye.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009, Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
A szoftver eredeti vagy módosított verziójának
forráskódként vagy bináris formában megvalósuló
terjesztését az alábbi rendelkezések szabályozzák:
– A forráskód továbbterjesztett csomagjainak meg
kell őrizniük a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a
jelen rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
– A szoftver bináris formátumban terjesztett
változatainak a hozzájuk kapcsolódó és velük
terjesztett dokumentációban és más anyagokban
meg kell őrizniük a fenti szerzői jogi nyilatkozatot,
a jelen rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
– Sem a Xiph.org Foundation név, sem a
közreműködők neve nem használható fel
kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen
szoftverből származó termékek promotálására.
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK
ÉS KÖZREMŰKÖDŐK AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN
BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA MINDENNEMŰ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA
VAGY ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA
VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. AZ
ALAPÍTVÁNY ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK
SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT,
VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY
KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM
KIZÁRÓLAGOS JELLEGGEL A CSERETERMÉKEK VAGY
SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT
VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY A
PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐKIESÉST), BÁRHOGYAN OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN
JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR SZERZŐDÉSES
JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN
VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN
(BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT
BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER
HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL,
HOGY FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK
FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.
Hibaelhárítás
Az alábbi útmutató segítséget nyújt a
készülékkel kapcsolatos problémák
megoldásában.
Mindenekelőtt ellenőrizze a készülék
csatlakoztatási és kezelési útmutatóját.
A biztosíték használata és a készülék
kiszerelése a műszerfalból: „Csatlakoztatás
és beszerelés” (31. oldal).
Ha nem sikerül megoldani a problémát,
látogasson el a készülék hátlapján
feltüntetett támogatási weboldalra.
Általános
Nincs hang, vagy nagyon halk a hang
 Ha 2 hangszórós rendszert használ, a
hosszmetszeti egyensúlyszabályzó
([FADER]) nem 2 hangszórós
konfigurációhoz van beállítva.
 Nagyon alacsony értékre van állítva a
hangerő a készüléken vagy a
csatlakoztatott eszközön.
– Növelje a hangerőt a készüléken vagy a
csatlakoztatott eszközön.
Nem csipog a készülék
 Az opcionálisan használható erősítő
csatlakoztatva van a készülékhez, és ezért
nem a beépített erősítőt használja.
Törlődtek a tárolt rádióadók és törlődött a
pontos idő.
Kioldott a biztosíték.
A készülék zajt hallat a gyújtáskapcsoló
elforgatásakor
 A vezetékeket nem megfelelően
csatlakoztatták a jármű elektronikus
eszközeinek áramellátását biztosító
csatlakozóhoz.
Zenelejátszás vagy rádiózás közben
bekapcsol a bemutató mód
 Ha a [DEMO-ON] beállítás mellett
5 másodpercig nem kap vezérlési
parancsot a készülék, bemutató módra
vált.
– Ha ezt nem szeretné, aktiválja a
[DEMO-OFF] beállítást (19. oldal).
25HU
Nem jelenik meg semmi a kijelzőn (vagy
eltűnnek róla az információk)
 Szennyezettek a csatlakozók (23. oldal).
A kijelző/világítás villog.
 Nincs megfelelő áramellátás.
– Ellenőrizze, hogy az autó akkumulátora
elegendő áramot biztosít-e a
készüléknek. (12 V-os egyenáram
szükséges.)
Nem működnek a kezelőgombok.
 Állítsa alaphelyzetbe az egységet. Ehhez
nyomja le DSPL és a
(vissza)/MODE
gombot több mint 2 másodpercre.
Ezzel törli a készülék memóriáját is.
Rádióadások vétele
A rádiójelvétel gyenge.
Statikus zaj észlelhető.
 Csatlakoztassa erősen az antennát.
Az FM3 sáv 65 MHz-től 74 MHz-ig tartó
tartománya nem állítható be.
 Az [AREA] beállítása [EUROPE].
– Állítsa az [AREA] beállítást [RUSSIA]
értékre (19. oldal).
RDS
Az RDS szolgáltatások nem vehetők (ha az
[AREA] értéke [RUSSIA]).
 Az FM3 bemenet van kiválasztva.
– Válassza ki az FM1 vagy FM2 elemet.
 Az RDS-szolgáltatások nem állnak
rendelkezésre a jelenlegi régióban.
Néhány másodpercnyi rádióhallgatás után
hangolásba kezd a készülék
 A hallgatott adó nem támogatja a TP
funkciót, vagy nagyon gyengén fogható a
jele.
– Kapcsolja ki a TA funkciót (11. oldal).
Nem hallhatók a közlekedési hírek
 Kapcsolja be a TA funkciót (11. oldal).
 Az adó valójában nem sugároz
közlekedési híreket, bár kompatibilis a TP
funkcióval.
– Váltson másik adóra.
26HU
A PTY funkció a [- - - - - - - -] feliratot
jeleníti meg
 A jelenlegi állomás nem RDS-állomás,
vagy gyenge a rádiójelvétel.
Villog a rádióadó neve
 A hallgatott adó nem sugároz másik
frekvencián.
– Nyomja meg a  (SEEK –/+)
gombot, amikor villog a rádióadó neve.
Ekkor a [PI SEEK] felirat jelenik meg a
kijelzőn, és a készülék elkezdi keresni az
azonos PI (programazonosító) értékkel
rendelkező további frekvenciákat.
Lejátszás USB-s készülékekről
Lassabban kezdődik el az USB-n keresztüli
lejátszás
 Az USB-eszköz bonyolult
mappaszerkezetben tárolja a fájlokat.
A hangfájl nem játszható le.
 A támogatott formátumokra vonatkozó
részletekért lásd: „Specifikációk” (23. oldal).
Ha a hangfájl továbbra sem lejátszható,
nézze meg az USB-eszközhöz mellékelt
kezelési útmutatót, vagy forduljon az USBeszköz gyártójához.
Az album átugrását, az elemek átugrását
(Ugrásos üzemmód), valamint a számok
név szerinti keresését (Quick-BrowZer)
nem hajthatja végre.
 Állítsa az [USB MODE] beállítást [MSC/
MTP] értékre (19. oldal).
A hang nem hallható lejátszás közben
Android módban.
 Ellenőrizze a hanglejátszó alkalmazás
állapotát az androidos okostelefonon.
NFC funkció
Az egyérintéses csatlakozás (NFC) nem
lehetséges.
 Ha az okostelefon nem válaszol az érintési
kísérletre:
– Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
az okostelefonon az NFC funkció.
– Helyezze közelebb az okostelefon N
szimbólumát a készülék N
szimbólumához.
– Ha az okostelefont tokban tárolja, vegye
ki belőle.
 Az NFC-jelek vételi érzékenysége az
eszköztől függ.
Ha többszöri próbálkozásra sem sikerül
az okostelefonnal való egyérintéses
csatlakozás, próbáljon meg manuálisan
BLUETOOTH-kapcsolatot létrehozni.
BLUETOOTH
A csatlakoztatni kívánt készülék nem
érzékeli az autós médialejátszót.
 A párosítás előtt állítsa párosítási módba
az autós médialejátszót.
 Ha a készülékhez két BLUETOOTH-eszköz
csatlakozik, más eszközök nem észlelik a
készüléket.
– Bontsa valamelyik kapcsolatot, és
kerestesse meg újra az autós
médialejátszót a másik készülékkel.
 A párosítás után kapcsolja be a
BLUETOOTH-jelek sugárzását (9. oldal).
Ne hallatszik a másik fél hangja.
 Az első hangszórók nincsenek
csatlakoztatva a készülékhez.
– Csatlakoztassa az első hangszórókat a
készülékhez. A másik fél hangja csak az
első hangszórókból hallható.
A másik fél túl alacsony vagy túl magas
hangerőre panaszkodik.
 Módosítsa a megfelelő irányba a mikrofon
hangerejét (16. oldal).
Visszhang vagy zaj terheli a
telefonbeszélgetéseket.
 Csökkentse a hangerőt.
 Az EC/NC módot állítsa az [EC/NC-1] vagy
az [EC/NC-2] értékre (16. oldal).
 Erős környezeti zaj esetén próbálkozzon
meg a zajok csökkentésével.
Ha például nyitott ablakkal autózik, és
nem tökéletes az útfelület, húzza fel az
ablakot. Ha a légkondicionáló kelt nagy
zajt, csökkentse a fokozatát.
Nem sikerül kapcsolatot létesíteni.
 A kapcsolatot az egyik készülék (az autós
médialejátszó vagy a BLUETOOTHkészülék) vezérli, nem mindkettő.
– Vagy a BLUETOOTH-készülékről
csatlakozzon az autós médialejátszóhoz,
vagy fordítva.
Nincs csatlakoztatva a telefon.
 Ha BLUETOOTH-on keresztül hallgat zenét,
a telefon akkor sem csatlakozik, ha
megnyomja a CALL gombot.
– Létesítsen kapcsolatot a készülékkel a
telefonról.
Nem jelenik meg az észlelt eszköz neve.
 A másik eszköz állapotától függően
előfordulhat, hogy nem kérdezhető le a
neve.
Rossz minőségű a telefon hangja.
 A telefon hangminősége a mobiltelefon
vételi körülményeitől függ.
– Alacsony jelszint esetén keressen olyan
helyet járművével, ahol a mobiltelefon
erősebb jelet tud venni.
Nincs csengőhang.
 A telefon csöngése közben növelje meg a
csengetési hangerőt a vezérlőtárcsa
forgatásával.
 Lehet, hogy a csatlakoztatott készülék
nem megfelelő módon küldi a
csengőhangot.
– Állítsa az [1] értékre a [RINGTONE]
beállítást (22. oldal).
 Az első hangszórók nincsenek
csatlakoztatva a készülékhez.
– Csatlakoztassa az első hangszórókat a
készülékhez. A telefon csengőhangja
csak az első hangszórókból hallható.
Nagyon halk vagy nagyon hangos a
csatlakoztatott zenelejátszó.
 A különböző zenelejátszók hangereje
különböző.
– Állítsa be az optimális hangerőt a
zenelejátszón vagy a készüléken
(21. oldal).
A BLUETOOTH-os zenelejátszóról játszott
zene nem folyamatos, ugrál.
 Helyezze közelebb a BLUETOOTH-os
lejátszót a készülékhez.
27HU
 Ha tokban vagy táskában tárolja a
BLUETOOTH-os zenelejátszót, vegye ki
belőle, mivel ez is csökkentheti a
jelminőséget.
 A közelben rádióhullámokat kibocsátó
más BLUETOOTH-os vagy egyéb
készülékek is üzemelnek.
– Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
– Helyezze távolabb a többi készüléket.
 A készülék és a mobiltelefon közötti
kapcsolat felépítésekor egy pillanatra
megszakad a zene. Ez nem jelent hibás
működést.
Nem vezérelhető a csatlakoztatott
BLUETOOTH-os zenelejátszó.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
BLUETOOTH-os zenelejátszó támogatja-e
az AVRCP profilt.
Néhány funkció nem működik.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
készülék támogatja-e a kérdéses
funkciókat.
A készülék váratlanul felvett egy hívást.
 A csatlakoztatott telefonon be van állítva a
hívások automatikus fogadása.
A párosítás időtúllépés miatt nem sikerül.
 Lehet, hogy a csatlakoztatni kívánt
készüléken túl rövid idő van beállítva a
párosítás lebonyolítására.
– Próbálja meg a rendelkezésre álló időn
belül végrehajtani a párosítást.
Nem működik a BLUETOOTH-funkció.
 Kapcsolja ki a készüléket – ehhez
2 másodpercnél valamivel hosszabb ideig
kell nyomva tartani az OFF gombot –, és
kapcsolja be újra.
Kihangosítós módban zajló telefonálás
közben nem szólalnak meg az autó
hangsugárzói.
 Ha a hang a mobiltelefonból szól, állítsa át
a telefont, hogy a jármű hangszóróira
küldje a hangot.
28HU
Nem aktív a Siri Eyes Free
 Hajtsa végre a kihangosítási funkcióhoz
szükséges készülékregisztrációt a Siri Eyes
Free funkciót támogató iPhone-on.
 Aktiválja az iPhone Siri funkcióját.
 Bontsa az iPhone BLUETOOTHkapcsolatát, és csatlakoztassa újra a
készülékhez.
A Sony | Music Center működtetése
Az alkalmazás „Sony | Music Center”
alkalmazásban megjelenő neve nem
azonos az alkalmazás tényleges nevével.
 Indítsa el újra az alkalmazást a „Sony |
Music Center” alkalmazásban.
A „Sony | Music Center” alkalmazás
BLUETOOTH-on keresztül való használata
közben a készülék a kijelző szerint
automatikusan [BT AUDIO] módra vált.
 Hiba történt a „Sony | Music Center”
alkalmazásban vagy a BLUETOOTHfunkció használat során.
 Indítsa el újra az alkalmazást.
A rendszer automatikusan leválasztja a
„Sony | Music Center” alkalmazást, amikor
a kijelző [IPD] módra vált.
 Az iPhone-on vagy iPodon futó „Sony |
Music Center” alkalmazás nem támogatja
az iPodról való lejátszást.
– Válasszon más jelforrást az egységen az
[IPD] helyett, és létesítsen újra
kapcsolatot a „Sony | Music Center”
alkalmazással (16. oldal).
Automatikusan megszakad a „Sony |
Music Center”-kapcsolat, amikor az
egység USB-módját [ANDROID] módra
váltja át.
 Az androidos okostelefon nem támogatja
a lejátszást az Android módban.
– Állítsa az USB-módot az egységen
[MSC/MTP] értékre, és létesítsen „Sony |
Music Center”-kapcsolatot (16. oldal).
Üzenetek
A rendszer használata közben az alább
ismertetett üzenetek jelenhetnek meg.
ÉRVÉNYTELEN
 Lehet, hogy a kiválasztott művelet
érvénytelen.
 Az [USB MODE] nem változtatható meg
iPod eszközön történő lejátszás közben.
READ:
 Várja meg a beolvasási művelet végét.
Utána automatikusan elindul a lejátszás.
A beolvasás ideje a fájlstruktúrától függ,
és komplex szerkezet esetén hosszabb
is lehet.
(aláhúzás karakter): Meg nem
jeleníthető karakter.
Lejátszás USB-eszközről:
HUB NO SUPRT: A készülék nem támogatja
az USB-hubokon keresztüli csatlakozást.
IPD STOP: Befejeződött az iPodon lévő
tartalom lejátszása.
 Indítsa el újra a lejátszást az iPodon vagy
iPhone-on.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Az AOA (Android Open Accessory) 2.0-t
nem támogató USB-eszköz csatlakozik a
készülékhez, amikor az [USB MODE]
értéke [ANDROID].
– Állítsa az [USB MODE] beállítást
[MSC/MTP] értékre (19. oldal).
USB ERROR:
 Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
USB NO DEV:
 Ellenőrizze, hogy nincs-e érintkezési hiba
az USB-aljzatoknál.
USB NO MUSIC:
 Csatlakoztasson egy lejátszható fájlokat
tartalmazó USB-eszközt (23. oldal).
USB NO SUPRT:
 A különböző USB-s készülékek
kompatibilitásáról a készülék hátlapján
feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat.
OVERLOAD: Túl van terhelve az USB-eszköz.
 Bontsa az USB-eszköz kapcsolatát, és az
SRC gombot megnyomva válasszon más
jelforrást.
 Az USB-eszköz meghibásodott, vagy nem
támogatott a csatlakoztatott eszköz.
RDS-működtetés:
NO AF: Nincsenek alternatív frekvenciák.
 Nyomja meg a  (SEEK –/+)
gombot, amikor villog a rádióadó neve.
Ekkor a [PI SEEK] felirat jelenik meg a
kijelzőn, és a készülék elkezdi keresni az
azonos PI (programazonosító) értékkel
rendelkező további frekvenciákat.
NO PI: Nem áll rendelkezésre
programazonosító. A kiválasztott
rádióállomás nem rendelkezik PI
(programazonosító) adatokkal.
 Válasszon egy másik rádióállomást.
NO TP: Nincsenek közlekedési jellegű
programokat sugárzó adók.
 A készülék folytatja az elérhető TP-adók
keresését.
BLUETOOTH-funkció:
BTA NO DEV: Nincs csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz, vagy nem ismerhető fel
a csatlakoztatott eszköz.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a BLUETOOTH-eszközt,
illetve hogy létrejött-e a BLUETOOTHkapcsolat az eszközzel.
ERROR: Nem hajtható végre a választott
művelet.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon újra.
UNKNOWN: Nem jeleníthető meg egy név
vagy telefonszám.
WITHHELD: A hívó fél elrejtette a
telefonszámát.
29HU
Sony | Music Center működtetés:
APP ––––––––: Nem sikerült kapcsolatot
létesíteni az alkalmazással.
 Hozza létre újra a „Sony | Music Center”kapcsolatot (16. oldal).
APP DISCNCT: Megszakadt az alkalmazással
létesített kapcsolat.
 Hozzon létre „Sony | Music Center”kapcsolatot (16. oldal).
APP DISPLAY: Nyitva van egy képernyőbeállításokkal kapcsolatos ablak az
alkalmazásban.
 Lépjen ki a képernyő-beállításokkal
kapcsolatos ablakból az alkalmazásban.
Így újra működni fognak a gombok.
APP LIST: Nyitva van az USB-eszköz
tartalomlistája.
 Lépjen ki a listából az alkalmazásban.
Így újra működni fognak a gombok.
APP MENU: Nyitva van egy beállításokkal
kapcsolatos ablak az alkalmazásban.
 Lépjen ki a beállításokkal kapcsolatos
ablakból az alkalmazásban. Így újra
működni fognak a gombok.
APP NO DEV: A telepített alkalmazással
nem ismerhető fel az eszköz, vagy nincs
köztük kapcsolat.
 Hozzon létre BLUETOOTH-kapcsolatot,
majd létesítsen újból „Sony | Music
Center”-kapcsolatot (16. oldal).
APP SOUND: Nyitva van egy
hangbeállításokkal kapcsolatos ablak az
alkalmazásban.
 Lépjen ki a hangbeállításokkal kapcsolatos
ablakból az alkalmazásban. Így újra
működni fognak a gombok.
OPEN APP: A „Sony | Music Center”
alkalmazás nem fut.
 Indítsa el az alkalmazást.
30HU
A kormányon lévő
távirányítószervekkel kapcsolatban:
ERROR
 Próbálja meg újra regisztrálni azt a
funkciót, amelyiknél a hibajelzést kapta
(19. oldal).
TIMEOUT:
 Próbálja meg a [REGISTER] felirat villogása
alatt, körülbelül 6 másodpercen belül
elvégezni a regisztrálást (19. oldal).
Firmware-frissítés működtetése:
FILE ERROR: A frissítőfájl nem az UBSeszközön van tárolva.
 Mentse a frissítőfájlt az USB-eszközre,
majd próbálja újra (22. oldal).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: A firmwarefrissítés nem megfelelően lett végrehajtva.
 Az üzenet törléséhez nyomja meg az
ENTER gombot, majd próbálja újra.
 A frissítés közben ne állítsa a gyújtást OFF
állásba, és ne vegye ki az USB-eszközt
(22. oldal).
Ha fenti tanácsok nem segítettek a
probléma megoldásában, forduljon a
legközelebbi Sony-márkakereskedőhöz.
Ha az eszközzel kapcsolatos lejátszási
probléma miatt viszi szervizbe a készüléket,
azt az eszközt is vigye magával, amelyikkel
először tapasztalta a problémát.
Csatlakoztatás és beszerelés
Szerelési alkatrészek


Figyelmeztetések
• Minden földelési vezetéket közös
földelési ponthoz kell csatlakoztatni.
• Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek
csavarok alá és mozgó részekhez (például
az üléssínhez).
• A rövidzárlatok elkerülése érdekében a
kábelek csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
jármű gyújtását.
• A tápkábelt  először a készülékhez és a
hangszórókhoz csatlakoztassa, és csak
utána a jármű elektronikai eszközöket
ellátó tápcsatlakozójához.
• A biztonság érdekében szigetelőszalaggal
szigetelje le a nem csatlakoztatott
kábelvégeket.
Óvintézkedések
• Olyan helyet válasszon a készüléknek, ahol
nem zavarja a vezetést.
• Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő,
erősen vibráló, illetve magas
hőmérsékletnek – például közvetlen
napfénynek és hővezetékeknek – kitett
helyekre a készüléket.
• A balesetmentes és biztonságos
beszerelés érdekében csak a mellékelt
szerelési alkatrészeket használja.
Megjegyzés a sárga színű tápkábelhez
Ha más zenelejátszó készülékek is vannak a
járműben, fontos, hogy a járműnek a készüléket
kiszolgáló áramköre a rá csatlakozó készülékek
biztosítékainak összesített névleges
áramerősségénél nagyobb névleges
áramerősséggel rendelkezzen.
×2






• Az alkatrészjegyzékben nem szerepel a
csomag teljes tartalma.
• A tartókonzolt () és a védőkeretet () a
gyárban a készülékre csatlakoztatják.
A beszerelés megkezdése előtt a
kioldópálcákkal  vegye le a tartókonzolt  a
készülékről. A részleteket lásd: „A védőkeret
és a tartókonzol levétele” (35. oldal).
• Őrizze meg a kioldópálcákat (), mert a
jövőben is szükség lehet rájuk, ha ki kell
szerelni a készüléket a járműből.
Beszerelési szög
A beszerelési szögnek 30°-nál kisebbnek kell
lennie.
31HU
Csatlakoztatás
Mélysugárzó*1
*3
*3
*3
Erősítő*1

*2
A részleteket lásd: „Kábelek
csatlakoztatása” (33. oldal).
Részletek: „A tápcsatlakozó diagramja”
(33. oldal).
Vezetékes távvezérlőtől
(nem tartozék)*4
 *5*6
A jármű antennájától*7
*1
*2
*3
*4
Nem tartozék
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω × 4
RCA-audiokábel (nem tartozék)
A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert
kell használni a vezetékes távvezérlőhöz (az
adapter nem tartozék). A vezetékes távvezérlő
használata: „A vezetékes távvezérlő használata”
(34. oldal).
*5 A mikrofon vezetékét mindenképpen úgy
helyezze el – akár fogja használni, akár nem –,
hogy ne zavarja a vezetést. Ha a vezető lába
környékére helyezi a mikrofont, rögzítse
valamilyen kapoccsal vagy más módon.
*6 A mikrofon felszerelésével kapcsolatos részletes
információkért lásd: „A mikrofon felszerelése”
(34. oldal).
32HU
*7 A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert
kell használni az antenna csatlakozójához
(ez nem tartozék).
Kábelek csatlakoztatása
Ha átjátszóegység nélküli motoros antenna
van a járműben, és a mellékelt tápkábellel
 csatlakoztatja a készüléket, az antenna
megsérülhet.
A mélysugárzó egyszerű
csatlakoztatása
A mélysugárzó erősítő nélkül is használható,
ha az egyik hátsó hangszóró aljzatához
csatlakoztatja.
 A jármű hangszóróinak csatlakozói felé
Első hangszóró
Mélysugárzó
 Lila
Hátsó hangszóró
Lila/fekete
2 (jobb oldali)

csíkozású
1
 szürke
Megjegyzések
• Ehhez a konfigurációhoz elő kell készíteni a hátsó
hangszóró kábeleit.
• Ilyen szituációban 4–8 ohmos, illetve – a sérülések
elkerülése érdekében – megfelelő
teljesítménykezelési kapacitással rendelkező
mélysugárzót kell használni.
3
Első hangszóró
4 (jobb oldali)

5
 fehér
A memória tápellátása
Fehér/fekete

csíkozású
Ha a sárga tápkábel csatlakoztatva van, a
memória áramkörei folyamatos áramellátást
kapnak akkor is, ha a gyújtás ki van
kapcsolva.
Első hangszóró
6 (bal oldali)
Szürke/fekete
csíkozású
 zöld
Hátsó hangszóró
Zöld/fekete
8 (bal oldali)

csíkozású
7
 A jármű tápcsatlakozója felé
12 Folyamatos tápellátás
Sárga
Motoros antenna és
erősítővezérlő
13
csatlakozója (REM
OUT)
Kék/fehér
csíkozású
Kapcsolható
14 megvilágítás
tápcsatlakozója
Narancs/
fehér
csíkozású
Hangszórók csatlakoztatása
• A hangszórók csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a készüléket.
• 4–8 ohmos, illetve – a sérülések elkerülése
érdekében – megfelelő
teljesítménykezelési kapacitással
rendelkező hangszórókat kell használni.
A tápcsatlakozó diagramja
Ellenőrizze a jármű elektronikai eszközök
tápellátását biztosító csatlakozóját, és
ügyeljen az egyes kábelek/csatlakozók
helyes megfeleltetésére.
Elektronikus eszközök tápcsatlakozója
15 Kapcsolható tápellátás piros
16 Földkábel
Fekete
33HU
Szokásos elrendezés
Piros
Piros
A mikrofon felszerelése
A kihangosítós funkció használatához be kell
szerelni a beszélő hangjának rögzítésére
alkalmas mikrofont .
Sárga
Sárga
12 Folyamatos tápellátás
Sárga
15 Kapcsolható tápellátás
Piros

A piros és sárga vezetékek felcserélt
pozíciója esetén
Piros
Piros
Kapocs (nem tartozék)
Sárga
Sárga
12 Kapcsolható tápellátás
Sárga
15 Folyamatos tápellátás
Piros


ACC állás nélküli gyújtókapcsolós
járművek esetén
Piros
Sárga
Piros
Sárga
A kábelek/csatlakozók megfeleltetése
és összekötése után csatlakoztassa a
készüléket a jármű tápcsatlakozójához.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült
problémájára vagy kérdésére nem talál
választ ebben az útmutatóban, kérje a
jármű forgalmazójának segítségét.
Figyelmeztetések
• Rendkívül veszélyes, ha a kábel a
kormányoszlopra vagy a sebességváltóra
tekeredik. Fontos, hogy se a kábel, se a
többi alkatrész ne zavarja a vezetést.
• Légzsákkal és más erőelnyelő
berendezéssel szerelt jármű esetén a
beszerelés előtt kérje ki a készüléket
értékesítő áruház vagy a járműforgalmazó
tanácsát.
Megjegyzés
A mindkét oldalán tapadó ragasztószalag 
rögzítése előtt tisztítsa meg, és száraz ruhával
törölje át a műszerfalat.
A vezetékes távvezérlő
használata
1
34HU
A vezetékes távvezérlő használatát a
[SET STEERING] menüben található
[STR CONTROL] beállítás [PRESET]
értékre állításával engedélyezheti
(19. oldal).
A készülék beszerelése a
műszerfalba
Elhelyezés
A védőkeret és a tartókonzol
levétele
A beszerelés megkezdése előtt vegye le a
tartókeretet  és a tartókonzolt  a
készülékről.
1
A főegység elhelyezése előtt ellenőrizze,
hogy a szorítók a beépítőkeret  mindkét
oldalán 2 mm-re (3/32 hüvelykre), befelé
hajlanak-e.
1
Fogja az ujjai közé a védőkeret  két
szélét, és húzza kifelé.
Helyezze a tartókeretet  a
műszerfalba, és hajtsa kifelé a
kallantyúkat, hogy szorosan
illeszkedjen a konzol.
182 mm (7 1/4 hüvelyk)
53 mm
(2 1/8 hüvelyk)


Kattanásig tolja be mindkét
kioldópálcát , és húzza lefelé a
tartókonzolt , majd húzza felfelé a
készüléket.
2
Helyezze be a készüléket a
tartókonzolba , és helyezze rá a
védőkeretet .



2
Kallantyú



A kampónak befelé kell néznie

Megjegyzések
• Ha a kallantyúk a konzol síkjában állnak vagy befelé
hajlanak, a készülék rögzítése nem lesz
biztonságos, és a készülék kicsúszhat a
műszerfalból.
• Ellenőrizze, hogy a védőkeret  mind a négy
kallantyúja megfelelően illeszkedik-e a készülék
vájataiba.
Az előlap levétele és felhelyezése
A részleteket lásd: „Az előlap levétele” (6. oldal).
35HU
Az egység alaphelyzetbe állítása
A részleteket lásd: „A készülék
alaphelyzetbe állítása” (7. oldal).
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréje esetén
Biztosíték (10 A)
ügyeljen rá, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
névleges áramerősséggel
azonos áramerősségű
biztosítékot használjon. A
biztosíték kioldása esetén
ellenőrizze a tápcsatlakozást, és cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után az új biztosíték
is kiég, az a készülék hibájára utalhat. Ilyen
esetben forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
36HU
Magyar
A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat
teljes szövege a következő internetcímen
található:
http://www.compliance.sony.de/
Támogatási webhely
Kérdéseivel érdemes felkeresnie az alábbi támogatási
webhelyet, ahol a legfrissebb támogatási információkat is
megtalálja:
http://www.sony.eu/support
Regisztrálja termékét online most:
http://www.sony.eu/mysony
Okostelefon-alkalmazás
Support by Sony alkalmazás – Tájékozódhat és értesítéseket kaphat
a termékről:
√
√
√
√
Hírek és értesítések
Szoftverfrissítések
Oktatóanyagok
Tippek és trükkök
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising