Sony | TMR-BR100 | Sony TMR-BR100 Instrucţiuni de utilizare

Emiţător de
sincronizare 3D
Manual de instrucţiuni
TMR-BR100
© 2010 Sony Corporation
RO
Prezentarea produsului
Conectaţi acest produs la televizorul dumneavoastră pentru a vă putea delecta cu programe
în format 3D. Este necesară utilizarea unor ochelari pentru 3D (TDG-BR100/BR50),
comercializaţi separat.
Pentru detalii privind modul în care puteţi viziona imagini 3D sau legate de diferite setări pe
care doriţi să le efectuaţi, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.
Specificaţii
Greutate
Alimentare cu energie
Dimensiuni aprox.
(lăţime × înălţime × adâncime)
74 g (inclusiv cablul)
12 V c.c., 30 mA (TV OUT)
154 × 26 × 28 mm
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresele menţionate
în documentele de garanţie sau de service furnizate separat.
2
Atenţie
Pentru siguranţa dumneavoastră şi pentru a preveni deteriorări de bunuri materiale, vă rugăm
să citiţi instrucţiunile privind siguranţa, ale acestui produs.
Precauţii la utilizare
• Ochelarii 3D recepţionează radiaţii infraroşii de la emiţătorul de sincronizare 3D. Dacă în
apropiere există şi alte dispozitive care emit radiaţii infraroşii sau echipamente de iluminat,
ori care emit căldură etc., performanţa acestui emiţător poate fi afectată.
• Atunci când urmăriţi imagini video 3D, asiguraţi-vă că vă aflaţi în zona de recepţie specificată
(consultaţi “Raza de acţiune a emiţătorului 3D Sync şi a ochelarilor 3D“, pag. 6).
– Dacă folosiţi ochelarii 3D în afara zonei de recepţie specificate, este posibil să nu puteţi
urmări imagini video 3D.
• Semnalul de la emiţătorul de sincronizare 3D poate afecta funcţionarea telecomenzii care
se bazează tot pe radiaţii infraroşii.
Precauţii pentru siguranţă
• Puteţi folosi acest produs numai pentru vizionarea de imagini video 3D la un televizor
compatibil, marca Sony.
• Unele persoane pot simţi un disconfort (durere de ochi, oboseală, ameţeală etc) la utilizarea
acestui produs. Sony recomandă tuturor utilizatorilor, atunci când vizionează imagini 3D
sau joacă jocuri 3D, să facă pauze în mod regulat. Durata şi frecvenţa acestora variază de
la o persoană la alta. Dumneavoastră trebuie să alegeţi varianta optimă, care simţiţi că vă
este necesară. Dacă sesizaţi orice fel de disconfort, trebuie să încetaţi să mai folosiţi acest
produs sau să nu mai vizionaţi imagini 3D până când acel disconfort dispare; consultaţi un
doctor în cazul în care consideraţi necesar. De asemenea, trebuie să recitiţi manualul de
instrucţiuni al televizorului dumneavoastră, precum şi al oricărui alt aparat sau dispozitiv
utilizat împreună cu acesta; consultaţi şi site-ul nostru de internet (http://www.sony-europe.
com/myproduct) pentru cele mai noi informaţii din domeniu. Vederea la copiii mici (mai
ales la cei cu vârsta sub şase ani) nu este complet dezvoltată. Consultaţi un doctor (un
pediatru sau un oftalmolog) înainte de a permite copiilor mici să urmărească imagini 3D
sau să joace jocuri video 3D. Adulţii trebuie să supravegheze copiii şi să se asigure că ei
respectă recomandările de mai sus.
• Nu scăpaţi pe jos şi nu modificaţi acest produs.
3
Elemente componente
Bandă adezivă
cu două feţe (2)
Emiţător de sincronizare 3D
(1)
1 Buton rotativ pentru ajustarea unghiului
Ajustează unghiul sub care sunt emise radiaţiile infraroşii către ochelarii 3D.
2 Cablu 3D Sync
Se conectează la mufa 3D SYNC a televizorului.
4
Instalarea emiţătorului de sincronizare 3D
Nu aşezaţi emiţătorul de sincronizare 3D în apropierea senzorului
pentru telecomandă.
Când televizorul este aşezat pe un suport sau
pe o masă :
Poziţionaţi emiţătorul de sincronizare 3D în dreptul zonei
centrale a televizorului, paralel cu marginea frontală a mesei
sau a suportului pe care este aşezat televizorul.
Dacă televizorul este montat pe perete :
Ataşaţi emiţătorul de sincronizare 3D la televizor (în partea
de sus - centru, respectiv în cea de jos, centru - dreapta),
folosind bandă cu două feţe adezive.
Instalaţi emiţătorul de sincronizare 3D ajustând unghiul conform celor prezentate în imaginile
de mai jos.
5
Raza de acţiune a emiţătorului de sincronizare 3D şi a ochelarilor 3D
Poziţionaţi emiţătorul de sincronizare 3D în faţa televizorului şi asiguraţi-vă că nu există
obstacole între emiţător şi ochelarii 3D.
Vedere laterală
Vedere de sus
Se recomandă între 1 m şi 6 m
Se recomandă între 1 m şi 6 m
Conexiuni
Opriţi televizorul şi conectaţi emiţătorul de sincronizare 3D la mufa 3D SYNC a
televizorului.
Porniţi televizorul şi verificaţi dacă elementele meniului 3D apar în lista meniului cu opţiuni
- OPTIONS.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului pentru detalii referitoare la vizionarea
3D.
Soluţionarea problemelor
În cazul în care întâmpinaţi vreo problemă, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.
6
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising