Sony | ECM-HST1 | Sony ECM-HST1 HST1 Microfon Instrucţiuni de utilizare

Microfon stereo
Manual de instrucţiuni
RO
ECM-HST1
© 2005 Sony Corporation
Fabricat în Japonia
Înainte de a acţiona acest dispozitiv, vă
rugăm să citiţi cu atenţie acest manual
de utilizare pe care vă recomandăm să
îl păstraţi pentru a putea fi consultat
ulterior.
Dezafectarea
echipamentelor
electrice şi
electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus
la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice
şi electronice. Dezafectând în mod
corect acest produs veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător
şi sănătăţii oamenilor care pot fi
cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs,
vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
2
Notă pentru clienţii din ţările
în care se aplică Directivele
Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC
şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi
la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Cuprins
Facilităţi ................................... 3
Măsuri de precauţie ................. 3
Identificarea părţilor
componente .......................... 4
Utilizarea microfonului ............. 5
Pentru ataşarea microfonului .... 5
Pentru a detaşa microfonul ........ 6
Specificaţii ............................... 7
Facilităţi
Măsuri de precauţie
Acest microfon este destinat utilizării
împreună cu o cameră dotată cu un
terminal de interfaţă activă. Consultaţi
manualul de instrucţiuni al camerei
pentru a verifica dacă aceasta este
dotată cu un terminal pentru accesorii
inteligente.
• Sistemul stereo median (MS Middle Side) permite culegerea
unui sunet natural, care furnizează o
imagine sonoră stereo de o claritate
deosebită.
• Unghiul de captare a sunetului (care
afectează lăţimea scenei sonore)
poate fi stabilit la 90° sau la 120°,
în funcţie de sursa de sunet.
• Microfonul este un instrument
de precizie. Nu îl scăpaţi pe jos,
nu îl loviţi şi nu aplicaţi şocuri
excesive.
• Nu expuneţi microfonul la
temperaturi extrem de ridicate sau
la umiditate.
• Dacă microfonul este plasat în
apropierea unor boxe, poate apărea
efectul de feedback acustic. Într-un
astfel de caz, îndepărtaţi microfonul
de boxe sau reduceţi volumul sonor
al acestora.
• Dacă atingeţi microfonul în timpul
înregistrării, va fi înregistrat un
zgomot. Aveţi grijă să nu atingeţi
microfonul, în special cu părul,
cozorocul etc.
• În cazul în care acţionaţi comutatorul
pentru unghiul de captare în timpul
unei înregistrări, poate fi înregistrat
zgomot.
3
Identificarea părţilor componente
1 Şurub de fixare
2 Conector (terminal)
3 Protecţie antivânt
Montaţi elementul de protecţie antivânt la microfon pentru a reduce zgomotul
produs de vânt sau de suflu.
Notă :
Manevraţi cu grijă elementul de protecţie antivânt deoarece materialul de
blană sintetică este delicat. Nu spălaţi elementul de protecţie antivânt cu apă.
În cazul în care elementul de protecţie antivânt s-a udat, uscaţi-l cu grijă,
folosind un uscător de păr pentru care aţi stabilit temperatura medie (aerul
suflat trebuie să îl simţiti cald pe mâna dvs., însă nu fierbinte).
4 Comutator pentru unghiul de captare
Stabiliţi poziţia comutatorului în funcţie de sursa de sunet.
90°
120°
Pentru captarea unui sunet de la o scenă îngustă, sau de la o
sursă îndepărtată (conversaţie, instrumente solo etc.)
Pentru captarea unui sunet de la o scenă largă, sau de la o sursă
apropiată (concert, piesă de teatru etc.)
Folosiţi tabelul de deasupra ca pe un standard orientativ.
Alegeţi modul de captare în funcţie de preferinţele dvs.
4
Utilizarea microfonului
Pentru ataşarea microfonului
1 Aveţi grijă să rotiţi şurubul de fixare complet în sens antiorar 1
(conform ilustraţiei de mai jos).
2 Orientaţi săgeata din partea de jos a microfonului 2 spre săgeata
marcată pe camera dvs. video 3 (ca în imaginea următoare).
3 Introduceţi conectorul (terminalul) microfonului în suportul camerei 4
şi glisaţi microfonul în direcţia indicată de săgeată 3, aşa cum este
indicat mai sus.
4 Rotiţi şurubul de fixare în sens orar
până ce se aude un clic.
5 Îndreptaţi microfonul spre subiect.
Acesta poate fi rotit cu mai mult de
180°
5
Pentru a detaşa microfonul
1 Rotiţi şurubul de fixare al microfonului în sens antiorar pentru a-l
desface.
2 Apăsaţi microfonul în jos şi glisaţi-l în direcţie opusă celei în care a
fost deplasat pentru montare.
Notă :
Dacă este dificil să montaţi microfonul, rotiţi şurubul de fixare în sens
antiorar până ce se opreşte. Blocajul va fi eliminat.
6
Specificaţii
Tip :
Sistem stereo median
Frecvenţa de răspuns :
150 ÷ 10.000 Hz
Unghi de captare :
Comutator în două trepte, 90°/120° (vedeţi
figura de mai jos)
Temperatura de funcţionare : 0° C până la 40° C
Temperatura de depozitare :
– 10° C până la + 60° C
Dimensiuni:
Aprox. 32 × 74,2 × 66.5 mm
(exclusiv părţile proeminente)
Greutate:
Aprox. 47 g
Accesorii incluse:
Microfon stereo (1)
Element de protecţie antivânt (1)
Husă pentru transport (1)
Set de documentaţie imprimată (1)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
Această siglă indică folosirea sistemului de interfaţă activă pentru accesorii
împreună cu produse video marca Sony. Echipamentele video şi accesoriile dotate
cu acest sistem sunt proiectate pentru a simplifica înregistrarea efectivă.
7
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice
vechi (Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state
europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică
faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care
pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising