Sony | ECM-HW2 | Sony ECM-HW2 HW2 Microfon Instrucţiuni de utilizare

Microfon wireless
Manual de instrucţiuni
RO
ECM-HW2
© 2009 Sony Corporation
Înainte de a acţiona aparatul, vă rugăm să citiţi cu
atenţie instrucţiunile, pe care să le păstraţi pentru
a putea fi consultate ulterior.
AVERTIZARE
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu expuneţi aparatul la ploaie şi la umezeală.
ATENŢIE
Presiunea excesivă a sunetului, exercitată de
minicăşti şi căşti poate cauza pierderea auzului.
Informaţii de reglementare
Ţări şi regiuni
Acest produs poate fi utilizat în ţara sau regiunea
unde a fost achiziţionat (dacă este în afara
Europei).
Pentru clienţii din Europa, vă rugăm să consultaţi
şi celelalte manuale de instrucţiuni.
Acest dispozitiv este aprobat pentru ţara sau
regiunea în care urmează a fi utilizat. Folosirea
acestui aparat în cazul în care eticheta de aprobare
ataşată s-a desprins, poate fi pedepsită de lege.
Pentru clienţii din Europa
Consultaţi celălalt manual de instrucţiuni.
Pentru clienţii din Singapore
Corespunde standardelor IDA DB00353.
Pentru clienţii din S.U.A şi
Canada
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau
modificări ce nu sunt expres aprobate în acest
manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a
folosi acest aparat.
2
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a
se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Părţii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate
radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în care
nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor
poate cauza interferenţe dăunătoare pentru
sistemul de radiocomunicaţii. Totuşi, nu există
nici o garanţie că nu vor apărea interferenţe
cu unele instalaţii. Dacă acest aparat cauzează
interferenţe cu recepţia radio sau TV care pot fi
sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului,
utilizatorul este sfătuit să încerce eliminarea
acestor interferenţe prin una dintre următoarele
măsuri :
– Reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie.
– Mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul.
– Consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Echipamentul se conformează Părţii a
15-a a regulamentului FCC, standardului
canadian ICES-003 şi secţiunii RSS-Gen din
Regulamentul IC.
Funcţionarea sa trebuie să respecte următoarele
două condiţii :
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe
dăunătoare, şi
(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte
interferenţele recepţionate, inclusiv acelea
ce pot cauza acţiuni nedorite.
Cuprins
NOTE IMPORTANTE
Pentru a fi respectate cerinţele FCC / IC RF cu
privire la expunere, trebuie satisfăcute următorul
mod de instalare a antenei şi configurarea de
funcţionare : antena a fost instalată de producător
şi nu sunt admise nici un fel de modificări.
Acest dispozitiv şi antena sa nu trebuie să fie
acţionate în conjuncţie sau aşezate împreună cu
nici o altă antenă sau emiţător.
ECM-HW2 (T) – Microfon
Acest echipament respectă limitele de expunere la
radiaţii stabilite de FCC / IC pentru echipamentele
necontrolate şi respectă indicaţiile cu privire la
expunerea la frecvenţe radio (RF) stabilite de
FCC/ IC în Anexa C a OET65. Acest echipament
generează energie RF cu un nivel suficient de
scăzut pentru a se considera că se supune regulilor
fără a se testa rata specifică de absorbţie (SAR).
ECM-HW2 (R) – Receptor
Nu există dovezi ştiinţifice care să sugereze
că există vreun fel de probleme de sănătate
asociate utilizării dispozitivelor wireless de
mică putere. Aceasta nu implică însă că acest
tip de dispozitive wireless sunt absolut sigure.
Dispozitivele wireless (fără fir) de mică putere
emit nivele reduse de energie de radio frecvenţă
(RF) în domeniul microundelor cât timp sunt
în funcţiune. Deşi nivelurile înalte de energie
RF pot afecta sănătatea (încălzind ţesuturile),
expunerea la niveluri reduse de energie RF, care
nu produce încălzire, nu cauzează efecte biologice
adverse cunoscute. Cu toate că numeroase
studii au sugerat posibilitatea existenţei unor
astfel de efecte, nu există dovezi clare care să
fi fost confirmate de cercetările suplimentare.
Echipamentul ECM-HW2 (R) a fost testat şi s-a
constatat a fi compatibil cu limitările privind
expunerea la radiaţii impuse de FCC/IC valabile
pentru echipamentele necontrolate şi a respecta
indicaţiile cu privire la expunerea la frecvenţe
radio (RF) stabilite de FCC/ IC în Anexa C a
OET65.
Facilităţi .................................................... 3
Tehnologia Bluetooth® de comunicaţie
wireless .................................................. 4
Note privind utilizarea ............................... 4
Cu privire la comutarea de la un mod la
altul ........................................................ 5
Identificarea părţilor componente ............. 6
Montarea microfonului wireless (fără fir) .. 8
Receptor ................................................ 8
Microfon ....................................................10
Utilizarea microfonului wireless (fără fir) 12
Monitorizarea sunetului prin intermediul
minicăştii .............................................. 13
Specificaţii .............................................. 14
Facilităţi
Acest microfon wireless (fără fir) este destinat
utilizării cu o cameră video compatibilă dotată
cu suport activ pentru accesorii.
• Acest microfon wireless (fără fir) poate culege
semnal sonor clar de la subiecte aflate la distanţă
de camera video.
• La utilizarea împreună cu o cameră video
compatibilă cu înregistrarea pe 5,1 canale, acest
microfon wireless (fără fir) va furniza sunet pe
canalul central, asigurând obţinerea unui sunet
clar şi natural.
• Funcţionarea acestui microfon wireless (fără
fir) se bazează pe tehnologia Bluetooth de
comunicaţie wireless.
• Pentru fiecare receptor montat la o cameră
video sunt furnizate un microfon şi minicăşti,
precum şi un microfon pentru subiect (emiţător,
denumit în continuare “microfon”). Persoana
care înregistrează scena cu camera video şi
subiectul înregistrat pot comunica când se
află la distanţă, iar sunetul obţinut poate fi
înregistrat.
3
Tehnologia Bluetooth® de
comunicaţie wireless
• Tehnologia de comunicaţie wireless (fără fir)
permite comunicarea dintre diverse dispozitive
Bluetooth, fără a fi utilizate cabluri pentru
conectarea acestora. Echipamentele care pot
utiliza această tehnologie sunt : calculatoare,
dispozitive periferice şi telefoane mobile.
• Receptorul şi microfonul sunt reglate din fabrică
pentru a comunica unul cu celălalt şi de aceea
nu este cerută efectuarea anumitor operaţii,
necesare în mod obişnuit, pentru echipamentele
Bluetooth, cum ar fi autentificarea, punerea în
legătură şi introducerea parolei. Nu este posibilă
însă comunicaţia cu un receptor sau cu un
microfon care nu este comercializat ca pereche
sau cu oricare alt dispozitiv Bluetooth cum ar
fi un calculator, un telefon mobil etc.
Note
• Funcţionarea acestui microfon wireless poate fi
afectată negativ de următoarele condiţii :
– dacă există obstacole cum ar fi persoane,
obiecte metalice, pereţi sau suprafeţe
reflectorizante între partea frontală a
receptorului şi microfon,
– dacă este utilizat în spaţii în care există un
sistem LAN wireless în apropierea mai multor
echipamente Bluetooth aflate în funcţiune, în
preajma unui cuptor cu microunde pornit sau
dacă există unde electromagnetice.
• Dacă microfonul se află în apropierea camerei
video, pot apărea interferenţe RF sau poate
fi generat zgomot care să afecteze sonorul
înregistrat. Menţineţi microfonul la cel puţin
1 m distanţă de camera video în timpul
funcţionării.
• Dacă există zgomot sau dacă nu se aude sunetul
din cauza deteriorării comunicaţiei, indicatorul
luminos asociat acesteia de la receptor va
începe să clipească des. Verificaţi dacă distanţa
dintre echipamente nu este prea mare şi
dacă nu cumva există vreun obstacol între
acestea. Continuaţi utilizarea când indicatorul
luminos de comunicaţie rămâne aprins în mod
continuu.
4
Note privind utilizarea
• Nu permiteţi pătrunderea în interiorul carcasei
a lichidelor sau a vreunui corp străin.
• Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi microfonul
wireless (fără fir).
• Nu folosiţi acest microfon wireless (fără fir)
în instituţii medicale, cum ar fi un spital, în
apropierea unui echipament electric medical,
în avion sau dacă apar interferenţe radio cu alte
aparate. Energia RF emisă de acest microfon
wireless poate interfera cu alte echipamente
putând genera accidente.
• Dispozitivele de comunicaţie wireless pot fi
utilizate numai în ţările sau regiunile pentru
care s-a obţinut autentificarea.
• Acest microfon wireless (fără fir) este un
instrument de precizie. Nu îl scăpaţi pe jos, nu îl
loviţi şi nu îl supuneţi la impacturi puternice.
• Ţineţi la distanţă microfonul wireless (fără fir)
de sursele de temperatură şi de umiditate.
• Dacă, în timpul înregistrării, minicăştile sunt
plasate în apropierea microfonului (unitatea
de culegere a semnalului), poate apărea efectul
de microfonie (reacţie acustică). Într-un astfel
de caz, depărtaţi minicăştile de microfon sau
reduceţi volumul căştilor.
• Dacă atingeţi microfonul în cursul înregistrării,
se va înregistra zgomot. Aveţi grijă să nu
atingeţi microfonul cu mâinile etc.
• Nu apucaţi camera video de receptor.
• Dacă sunt utilizate la temperaturi reduse,
performanţele bateriilor scad comparativ
cu utilizarea la temperaturi obişnuite
(25 °C) şi durata de funcţionarea a acestuia se
diminuează.
• Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă, cum
ar fi razele directe ale soarelui, foc sau alte surse
de energie termică.
Cu privire la mărcile comerciale
• Mărcile comerciale Bluetooth sunt deţinute de
proprietarul acestora şi sunt utilizate sub licenţă
de Sony Corporation.
• Toate denumirile de produse menţionate în
documentaţia de faţă sunt, în general, mărci
comerciale înregistrate sau mărci comerciale
ale companiilor respective. În continuare, în
acest manual, nu vor apărea, însă, în fiecare
caz, marcajele ™ sau ®.
Cu privire la comutarea
de la un mod la altul
Sunt disponibile următoarele moduri. Selectaţi unul
dintre ele deplasând comutatorul Power/ Mode al
receptorului şi apoi începând înregistrarea
• Modul SINGLE
Este înregistrat numai sunetul cules de
microfon.
Microfonul va prelua la fel de clar atât
sunetul de la subiect, cât şi pe cel de la mediul
înconjurător, chiar şi atunci când camera video
se află la distanţă de microfon.
• Modul 5,1 ch MIX
Când este utilizat cu o cameră video compatibilă
cu înregistrarea pe 5,1 canale, acest microfon
wireless (fără fir) funcţionează ca microfon
central în cadrul acestui tip de înregistrare (pe
5,1 canale). Cu acest microfon wireless poate
fi înregistrat sonorul natural pe 5,1 canale atât
din jurul microfonului, cât şi din jurul camerei
video.
• Modul MONO MIX
Sunetul cules atât de microfon, cât şi de receptor
va fi înregistrat mono. (Când microfonul şi
receptorul culeg aceleaşi sunete, se pot auzi
ecouri sau zgomote sacadate. Când este utilizată
camera video compatibilă cu înregistrarea pe
5,1 canale, vă recomandăm să folosiţi acest
microfon wireless (fără fir) în modul 5,1 ch
MIX.)
• În oricare dintre aceste trei moduri este posibil
să fie auzit sunetul din jurul receptorului
în partea microfonului şi invers, dacă sunt
cuplate minicăştile în timpul conectării pentru
comunicaţie. Astfel este posibil ca persoana
care înregistrează scena cu camera video şi
subiectul care ţine microfonul să comunice deşi
se află la distanţă.
5
Identificarea părţilor componente
Receptor
1 Mufă pentru minicască
Sunetul pe care îl înregistrează microfonul poate fi monitorizat.
2 Partea frontală (unitatea de recepţie)
3 Inel de blocare
4 Conector pentru accesorii (terminal)
5 Buton de reglare a volumului 3# (VOLUME)
6 Indicator luminos de comunicaţie
Indicatorul devine luminos, clipeşte sau se stinge, în funcţie de starea dispozitivelor şi a
comunicaţiei, aşa cum este indicat mai jos :
Stare
Imediat după pornirea receptorului şi
a microfonului
S-a stabilit conexiunea şi sunetul
poate fi înregistrat clar.
A fost oprit receptorul sau camera
video
S-a oprit microfonul
Receptor
Microfon
Indicatorul clipeşte rar, fiind de culoare albastră
(modul standby)
Indicatorul este luminos, de culoare albastră
Se stinge
Indicatorul clipeşte rar,
fiind de culoare albastră
(modul standby)
A fost oprit semnalul audio din cauza Indicatorul clipeşte des,
unei stări de proastă comunicaţie
fiind de culoare albastră
6
Indicatorul clipeşte rar,
fiind de culoare albastră
(modul standby)
Se stinge
Indicatorul clipeşte des,
fiind de culoare albastră
7 Indicator luminos de avertizare cu privire la bateria microfonului (MIC BATT)
Indicatorul luminos de culoare roşie clipeşte cam o dată pe secundă când energia rămasă a
bateriei microfonului scade. Înlocuiţi bateria neîntârziat, cu alta nouă.
8 Microfon (unitatea de culegerea a semnalului)
9 Comutator Power / Mode (alimentare / mod)
Microfon
0 Comutator Power (alimentare)
Pentru a fi evitată consumarea energiei
bateriei, opriţi comutatorul de alimentare
când nu este utilizat microfonul.
qa Indicator luminos de comunicaţie
(consultaţi tabelul de la pag. 6)
qs Mufă pentru minicască
Sunetul cules de receptor poate fi
monitorizat.
qd Microfon (unitatea de culegerea a
semnalului)
qf Bridă de ataşare a curelei de
prindere
Puteţi ataşa cureaua de prindere etc. (nu
este furnizată) de microfon.
Folosiţi aceasta când este necesar.
qg Indicator luminos de avertizare cu
privire la baterie (BATT)
Indicatorul luminos de culoare roşie clipeşte
cam o dată pe secundă când energia rămasă
a bateriei microfonului scade. Înlocuiţi
bateriile neîntârziat, cu altele noi.
qh Buton de reglare a volumului 3#
(VOLUME)
qj Capacul compartimentului pentru
baterie
qk Clips
Folosiţi-l pentru a ataşa microfonul de haine
sau de banderola furnizată. Microfonul
poate fi plasat pe birou etc. folosind clipsul
ca suport.
ql Protecţie contra vântului
Ataşaţi-o de microfon pentru a reduce
zgomotul cauzat de respiraţie sau de vântul
prea puternic.
7
Montarea microfonului wireless (fără fir)
Receptor
Aveţi grijă să opriţi alimentarea receptorului şi a camerei video când montaţi receptorul la camera
video sau când doriţi să îl demontaţi de la aceasta.
1 Verificaţi ca inelul de blocare al receptorului să fie complet rotit în sens antiorar
1.
2 Aliniaţi săgeata de pe partea de jos a receptorului 2 cu cea de pe camera video
3.
3 Introduceţi conectorul pentru accesorii (terminal) al receptorului în slotul 4 al
camerei video, apoi glisaţi receptorul în direcţia indicată de săgeată 3 în timp ce
apăsaţi inelul de blocare.
4 Rotiţi inelul de blocare în sens orar
(fig. A).
8
A
5 Rotiţi
receptorul astfel încât să fie orientat în aceeaşi
direcţie ca şi lentilele camerei video.
Receptorul poate fi rotit cu circa 270 de grade. Îndreptaţi partea
frontală a receptorului (unitatea de recepţie) spre partea cu lentile
a camerei video (fig. B). Rotirea receptorului cu mai mult de 270
de grade poate conduce la apariţia de disfuncţionalităţi.
B
Pentru a detaşa receptorul
1 Deşurubaţi inelul de blocare rotindu-l în sens antiorar.
2 Ţineţi inelul de blocare şi glisaţi receptorul în direcţia opusă celei urmate pentru
montaj.
Note
• Când rotiţi inelul de blocare, aveţi grijă să nu rotiţi şi corpul receptorului.
• Dacă este dificil să montaţi receptorul, rotiţi inelul de blocare în sens antiorar până ce se opreşte.
Blocarea va fi eliminată.
• Consultaţi imaginea alăturată (C ) pentru a afla caracteristicile
C
direcţionale ale antenei receptorului.
(Simbolul indică partea frontală.)
• Dacă partea frontală a receptorului (unitatea de recepţie) nu este
îndreptată spre microfon (de obicei partea cu lentile a camerei video
care este orientată spre subiect), recepţia va fi slabă.
9
Microfon
Înainte de ataşare
Pregătiţi o baterie (opţional).
Utilizaţi o baterie alcalină uscată de dimensiune
AAA sau una reîncărcabilă Ni-MH de dimensiune
AAA. Se recomandă utilizarea bateriilor marca
Sony. Acest dispozitiv este posibil să nu furnizeze
performanţele optime dacă sunt folosite baterii
produse de alte firme.
1 Detaşaţi
capacul compartimentului
pentru baterii.
2 Introduceţi corect bateria în compartiment
respectând polaritatea indicată în
interiorul acestuia.
3 Montaţi la loc capacul compartimentului pentru baterii.
Notă
• Verificaţi polii 3 # ai bateriilor. Introducerea bateriei cu polii orientaţi greşit poate conduce la
scurgerea lichidului coroziv din acestea sau deteriorări.
Prinderea de haine etc.
Ataşaţi microfonul de buzunarul de la piept etc. cu ajutorul clipsului.
Microfonul trebuie prins într-o poziţie care să permită înregistrarea locală şi care să asigure
obţinerea celui mai bun sunet la monitorizarea cu ajutorul minicăştilor montate la receptor (aşa cum
este descris ulterior).
Notă
• Dacă folosiţi un dispozitiv electric medical, cum ar fi un stimulator cardiac, nu prindeţi microfonul
de haine, spre exemplu de buzunarul de la piept sau de unul interior. Folosirea microfonului în
apropierea unui dispozitiv medical poate afecta negativ funcţionarea acestuia.
10
Folosirea banderolei
Ataşaţi microfonul cu ajutorul clipsului de banderolă, apoi purtaţi banderola furnizată, aşa cum este
ilustrat mai jos.
Folosirea suportului de prindere de ureche
Dacă minicasca se desprinde prea uşor de urechi, când este purtată de un copil sau de o persoană cu
urechi mici, încercaţi să folosiţi suportul pentru minicască. Ataşaţi minicasca de suport aşa cum este
prezentat mai jos.
Ataşaţi braţul suportului de ureche, apoi ajustaţi poziţia minicăştii pentru a o potrivi în ureche.
(Imaginea de mai jos ilustrează cazul în care minicasca este purtată la urechea stângă.)
11
Utilizarea microfonului wireless (fără fir)
1 Porniţi alimentarea camerei video şi treceţi-o în standby.
2
Deplasaţi comutatorul Power / Mode al receptorului pentru a selecta modul dorit şi
porniţi alimentarea microfonului.
Îndată ce, atât comutatorul Power/Mode al receptorului, cât şi cel Power al microfonului sunt
puse în poziţia ON, indicatoarele luminoase de comunicaţie de la ambele echipamente vor începe
să clipească rar, de culoare albastră, timp în care cele două aparate încearcă să se detecteze, să se
conecteze şi să se autentifice reciproc. Când conexiunea s-a stabilit şi camera este pregătită pentru
a înregistra un sunet clar, indicatorul de comunicaţie al fiecărui echipament rămâne luminos, de
culoare albastră.
3 Verificaţi dacă indicatorul de comunicaţie al receptorului este aprins şi apoi apăsaţi
butonul de începere a înregistrării la camera video.
Note
• Dacă este deplasat comutatorul Power/Mode al receptorului în cursul înregistrării, este posibil să nu
fie schimbat modul, să se audă zgomot sau să nu se audă sonorul. Opriţi înregistrarea şi deplasaţi
comutatorul Power/Mode.
• Pentru a evita posibilitatea de confirmare printr-un semnal sonor a începutului operaţiei de înregistrare
a sunetului cules de acest microfon wireless, se recomandă să alegeţi pentru opţiunea [BEEP]
varianta [OFF] la camera dvs. video. Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni
al camerei video.
• Când microfonul wireless este în modul MONO MIX, dacă receptorul şi microfonul înregistrează
acelaşi sunet, pot apărea ecouri şi zgomote sacadate. Depărtaţi microfonul de receptor pentru ca cele
două echipamente să nu culeagă aceleaşi sunete.
• Dacă alimentarea microfonului se întrerupe sau dacă receptorul şi microfonul nu sunt conectate
când începe înregistrarea, este posibil fie să se înregistreze zgomot, fie să nu se înregistreze nici un
sunet. Verificaţi dacă indicatoarele luminoase de comunicaţie ale ambelor echipamente - receptor şi
microfon - luminează continuu, fiind de culoare albastră şi dacă s-a stabilit comunicaţia, apoi porniţi
înregistrarea.
• Dacă microfonului i se aplică sunet de impact, sunetele din mediul ambiant vor fi oprite de reglajul
automat al nivelului sonor, ca şi cum timp de două sau trei secunde nu s-ar auzi nimic, după care se
revine la nivelul anterior. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
12
Monitorizarea sunetului prin intermediul minicăştii
• Sunetul pe care îl culege microfonul poate fi ascultat prin conectarea minicăştii la mufa pentru căşti
a receptorului. Sunetul cules de receptor poate fi ascultat conectând minicasca la mufa pentru căşti
a microfonului. (Cu toate că este înregistrat sunet şi cu camera video şi acesta fiind cules cu ajutorul
microfonului intern al camerei sau cu microfonul (unitatea de culegere a semnalului) de la receptor în
modul 5,1 ch MIX şi în modul MONO MIX, aceste sunete nu pot fi urmărite prin intermediul mufei
pentru cască al receptorului. Poate fi monitorizat numai sunetul cules de microfon (emiţător).)
• Volumul de la minicască poate fi ajustat cu ajutorul secţiunilor 3 şi # de la butonul de reglare a
volumului. (Volumul sunetului înregistrat nu poate fi modificat cu acest buton.) Când este apăsat
scurt butonul, nivelul sonor este modificat cu o treaptă. Dacă butonul este menţinut apăsat, nivelul
volumului se modifică în mod continuu. Când este reglat volumul în cursul înregistrării, se poate
înregistra un clic emis la apăsarea acestui buton. Fie ajustaţi nivelul sunetului înainte de înregistrare,
fie menţineţi apăsat butonul pentru ca sunetul produs la acţionarea succesivă a acestuia să nu fie
deranjant.
• Acest microfon wireless procesează şi transmite digital sunetul, rezultând un uşor decalaj între sunetul
real şi cel înregistrat (monitorizat). În consecinţă, la monitorizarea prin intermediul minicăştii, se
poate auzi un efect de ecou. Similar, la vizualizarea imaginilor înregistrate cu sunet de la acest
microfon wireless, este posibil să fie sesizat acest efect de întârziere. Acest efect nu reprezintă însă
o disfuncţionalitate.
13
Specificaţii
Comunicaţia wireless
Sistem de comunicaţie
Ieşire
Profilul principal compatibil Bluetooth
Raza de acţiune*
Specificaţie Bluetooth Ver. 2.0
Specificaţie Bluetooth Power Class 1
Advanced Audio Distribution Profile,
Audio Video Remote Control Profile
până la 100 m
* Aceasta reprezintă distanţa aproximativă de comunicaţie
în condiţiile în care nu există nici un obstacol între
microfon şi camera video
Această distanţă depinde de spaţiul în care se
înregistrează, de faptul că există obstacole cum ar fi
suprafeţe reflectorizante între dispozitivele Bluetooth,
există unde radio în zonă etc.
Receptor
Sistem de microfon
Cerinţe privind alimentarea
Consum de putere
Dimensiuni (L×Î×A)
Masă
Monofonic, nondirecţional
Furnizată prin intermediul suportului activ pentru
accesorii (aprox. 7,2 V)
Aprox. 0,3 W (Când receptorul este montat, durata
de funcţionare a acumulatorului camerei video este
redusă cu circa 10 %.)
Aprox. 48 × 66 × 52 mm
Aprox. 59 g
Microfon (emiţător)
Sistem de microfon
Cerinţe privind alimentarea
Monofonic, nondirecţional
1,5 V (O baterie alcalină uscată de dimensiune AAA
sau o baterie reîncărcabilă Ni-MH**, dimensiune
AAA).
** Bateria nu este inclusă. Nu trebuie utilizată o baterie
uscată cu mangan.
Consum de putere
Răspuns în frecvenţă
Durata de funcţionare continuă
Dimensiuni (L×Î×A)
Masă
14
Aprox. 0,3 W
300 - 9 000 Hz
Aprox. 3 ore
(Cu baterie alcalină uscată, marca Sony, la o
temperatură de 25°C)
La folosirea la temperaturi scăzute, durata de
funcţionare cu baterie alcalină uscată se diminuează.
Se recomandă utilizarea unei baterii reîncărcabile
Ni-MH.
Aprox. 24 × 75 × 33,5 mm
Aprox. 26 g (fără baterie)
Receptor / Microfon (emiţător)
Temperatura de funcţionare
Temperatura de depozitare
între 5 ºC şi 40 ºC
între –20 ºC şi +60 ºC
Accesorii furnizate
• Receptor ECM-HW2(R) (1)
• Microfon (emiţător) ECM-HW2(T) (1)
• Protecţie contra vântului (1)
• Husă de transport (1)
• Banderolă (1)
• Minicască (1)
• Suport de prindere de ureche a minicăştii (1)
• Manualul de instrucţiuni
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
Acest marcaj indică sistemul de suport activ pentru accesorii care este utilizat de produsele marca Sony.
Echipamentele video şi accesoriile dotate cu acest sistem sunt proiectate pentru a face înregistrarea
simplă şi să eficientă.
15
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising