Sony | RM-LVR3 | Sony RM-LVR3 Ghid de asistenţă

Ghid de asistenţă
Telecomandă cu vizualizare în timp real
RM-LVR3
Citiţi acest manual înainte de utilizare
Identificarea componentelor [1]
Afişaj pe ecran în timpul conexiunii individuale [2]
Afişaj pe ecran în timpul conexiunii multiple [3]
Introducere
Încărcarea telecomenzii [4]
Atașarea telecomenzii la curea [5]
Atașarea telecomenzii la adaptorul cu montură [6]
Pornirea/oprirea alimentării telecomenzii [7]
Setarea datei şi orei [8]
Conectarea telecomenzii la o cameră prin Wi-Fi (Conexiune individuală)
Verificarea modului de conexiune [9]
Conectarea telecomenzii la o singură cameră prin Wi-Fi [10]
Conectarea telecomenzii la mai multe camere prin Wi-Fi (Conexiune
multiplă)
Conectarea telecomenzii la mai multe camere prin Wi-Fi [11]
Resetarea informaţiilor de conexiune ale camerei înregistrate [12]
continuă
Înregistrarea de filme şi de imagini statice
Comutarea modurilor de înregistrare a imaginilor [13]
Înregistrarea de imagini [14]
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Utilizarea zoomului [15]
Operarea cu funcţia de control pentru camere multiple [16]
Funcţia de dezactivare a butoanelor [17]
Modificarea setărilor
Lista elementelor de setare
Lista elementelor de setare [18]
Cum să setaţi elementele de setare [19]
Setări de înregistrare a imaginilor
Setarea calităţii imaginii [20]
Format film [21]
Dimensiune imagine captură cu înregistrare lentă [22]
Durată de înregistrare în buclă [23]
Comutare mod imagine statică [24]
Interval de înregistrare imagine statică [25]
Temporizator [26]
Interval de înregistrare lentă [27]
Număr cadre cu înregistrare lentă [28]
SteadyShot (Film) [29]
SteadyShot (Imagine statică) (FDR-X3000/HDR-AS300) [30]
Setare unghi [31]
Setare zoom [32]
Răsturnare [33]
Expunere AE [34]
Mod AE cu înregistrare lentă [35]
Scenă [36]
Echilibru de alb [37]
Mod culoare [38]
Setare pentru înregistrare audio [39]
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Reducere zgomot vânt [40]
Setări cameră
Setare alimentare telecomandă Bluetooth [41]
Format [42]
Cod de cadre/secvenţa utilizatorului [43]
Telecomandă cu infraroşii [44]
Beep [45]
Volum bip [46]
Setare lampă [47]
Înregistrare printr-o singură atingere [48]
Oprirea automată a alimentării [49]
Comutare NTSC/PAL [50]
Versiune (Cameră) [51]
Setări telecomandă
Mod avion [52]
Mod conexiune [53]
Setare Bluetooth [54]
Setări de resetare a reţelei [55]
Dezactivare automată a monitorului în timpul înregistrării [56]
Mod de oglindire [57]
Rotire afişaj [58]
Luminozitate monitor [59]
Setare dată şi oră [60]
Setare zonă [61]
Setarea orei de vară [62]
Format dată [63]
Versiune [64]
Reiniţializarea setărilor [65]
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Vizualizarea
Redarea imaginilor [66]
Ştergerea imaginilor [67]
Information
Măsuri de precauţie
Manipulare [68]
Cu privire la condens şi umezeală [69]
Cu privire la transport [70]
Cu privire la temperaturile de funcţionare [71]
Manipularea ecranului LCD [72]
Rezistenţă la apă [73]
Lista cu diferenţele de fus orar pentru capitalele lumii [74]
Specificaţii [75]
Mărci comerciale [76]
Notă cu privire la licenţă [77]
Îngrijire şi depozitare
Îngrijire şi depozitare [78]
Întreţinerea ecranului LCD [79]
Întreţinerea acestei telecomenzi în apă sau pe malul apei [80]
Acumulator
Acumulator [81]
Pentru reducerea consumului bateriei telecomenzii [82]
Eliminarea telecomenzii [83]
Depanare
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Nu se pot conecta telecomanda şi camera prin Wi-Fi. [84]
Nu se poate porni telecomanda. [85]
Alimentarea telecomenzii se opreşte brusc. [86]
Nu se poate încărca telecomanda. [87]
Capacitatea restantă indicată este incorectă. [88]
Indicatoare de avertizare şi mesaje de eroare
Afişajul erorilor pe telecomanda de vizualizare în timp real la distanţă [89]
[1] Citiţi acest manual înainte de utilizare
Identificarea componentelor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Secţiune terminală
Butonul (pornire/standby)
Lampa CHG (Încărcare)
Ecran LCD
Butonul UP/DOWN
Butonul REC/ENTER
Lampa REC/Wi-Fi
Butonul MENU
[2] Citiţi acest manual înainte de utilizare
Afişaj pe ecran în timpul conexiunii individuale
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Indicatoarele descrise mai jos sunt afişate pe ecranul LCD în cazul unei conexiuni individuale.
Indicatoarele diferă în funcţie de camera conectată.
Ilustraţia următoare este un exemplu prezentat în modul Film.
Indicatorii din paranteze sunt afișaţi atunci când fotografiați imagini statice.
Pictogramele diferă în funcţie de setări.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Setare conexiune Wi-Fi
Stare conexiune Bluetooth
GPS-ul primeşte starea unei camere
Oră ceas
Indicatorul pentru capacitatea restantă a bateriei camerei
Indicatorul nivelului bateriei telecomenzii
Pe măsură ce se descarcă bateria, indicatorul nivelului bateriei se va modifica în direcţia
indicată de săgeată.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pictograma de dezactivare a butoanelor
Ghid de utilizare pentru butonul UP (În sus)/butonul DOWN (În jos)
Raport de zoom
Setare unghi
Setare SteadyShot™
Setare înregistrare
format film
, rată de cadre
, mod imagine statică
, temporizator automat
, interval de înregistrare lentă
, număr cadre cu înregistrare lentă
13. Pictogramă de avertizare Recordable time (Durată de înregistrare posibilă)/Recording time
(Durată de înregistrare)/Memory card (Card de memorie)
(număr înregistrabil)
14. Indicatorul modului de înregistrare de imagini
În timpul filmării, apare
. În timpul fotografierii, apare
. În timpul capturii cu
înregistrare lentă, apare
. În timpul înregistrării în buclă, apare
.
În timpul înregistrării, „ ” se afişează în zona din dreapta sus a unei pictograme.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
15. Setare pentru înregistrare audio
16. Indicatorul pentru temperatură ridicată
apare atunci când creşte temperatura camerei conectate.
Lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi până când temperatura camerei sau a bateriei
scade.
17. Setare Mod de oglindire
[3] Citiţi acest manual înainte de utilizare
Afişaj pe ecran în timpul conexiunii multiple
Indicatoarele descrise mai jos sunt afişate pe ecranul LCD în cazul unei conexiuni multiple.
1.
2.
3.
4.
Setare conexiune Wi-Fi
Stare conexiune Bluetooth
Oră ceas
Indicatorul nivelului bateriei telecomenzii
Pe măsură ce se descarcă bateria, indicatorul nivelului bateriei se va modifica în direcţia
indicată de săgeată.
5. Ghid de utilizare pentru butonul UP (În sus)/butonul DOWN (În jos)
Comută camera conectată.
6. Indicatorul modului de înregistrare de imagini/Pictograma REC
Se afişează modul de înregistrare a imaginilor şi starea de înregistrare a camerei
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
conectate. Poziţia cursorului portocaliu indică ce cameră afişează în prezent conţinut în
timp real.
În timpul înregistrării, „ ” se afişează în zona din dreapta sus a unei pictograme.
7. Indicatorul pentru temperatură ridicată
apare atunci când creşte temperatura camerei conectate.
Lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi până când temperatura camerei sau a bateriei
scade.
[4] Introducere
Încărcarea telecomenzii
Încărcaţi telecomanda folosind energia furnizată de computer.
1
Asiguraţi-vă că alimentarea telecomenzii este oprită.
2
Atașaţi telecomanda la suport (inclus).
În cazul în care secțiunea terminală a telecomenzii este umedă sau murdară, ștergeţi
umezeala sau praful înainte de a atașa.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
3
Conectaţi telecomanda la un computer activat cu ajutorul cablului micro USB
(furnizat).
Lampa CHG (Încărcare) se aprinde în culoarea portocaliu şi procesul de încărcare
începe.
Lampa CHG (Încărcare) se stinge după finalizarea încărcării.
Durată de încărcare a bateriei*1 după cum urmează.
Prin computer: Aprox. 2 ore şi 25 minute*2
*1
*2
Intervalul de timp necesar pentru încărcarea unui acumulator descărcat complet la o temperatură de 25 °C.
Încărcarea poate dura mai mult în funcţie de circumstanţe sau condiţii.
Încărcarea rapidă este posibilă dacă se utilizează adaptorul cu c.a. (comercializat separat). Pentru a conecta
adaptorul cu c.a., utilizaţi cablul micro USB (inclus).
Sugestie
Indicatorul capacităţii rămase a bateriei apare în zona din partea dreaptă sus a ecranului LCD.
Este posibil ca nivelul capacităţii rămase indicat să nu fie corect în anumite circumstanţe.
Durează aproximativ 30 de secunde până să fie afişat indicatorul corect al capacităţii restante.
Dacă acumulatorul se descarcă repede chiar dacă nivelul indicatorului de capacitate restantă este
mare, reîncărcaţi complet telecomanda. Indicatorul de capacitate restantă va fi afişat apoi corect.
Reţineţi că este posibil ca nivelul să nu fie afişat corect în următoarele situaţii:
Această telecomandă este utilizată un timp îndelungat la temperaturi ambientale ridicate.
Telecomanda este lăsată complet încărcată.
Telecomanda este utilizată intens.
Folosiţi adaptorul cu c.a. (comercializat separat) pentru încărcare dacă nu aveţi un computer.
Puteţi încărca telecomanda chiar dacă acesta nu este descărcată complet. De asemenea, chiar dacă
telecomanda nu este încărcată complet, puteţi folosi capacitatea parţială a acumulatorului.
Când telecomanda este complet încărcată, lampa CHG (Încărcare) se stinge imediat.
Notă
Dacă alimentarea telecomenzii este pornită, aceasta este alimentată dar nu se şi încarcă.
Aveți grijă să nu scurtcircuitaţi secțiunea terminală a suportului utilizând materiale cum ar fi metalele.
Pentru a menţine funcţia telecomenzii, încărcaţi complet telecomanda cel puţin o dată la şase luni în
timpul depozitării. De asemenea, depozitaţi-o într-un loc răcoros şi uscat.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
[5] Introducere
Atașarea telecomenzii la curea
Atașaţi telecomanda la curea.
1
Aliniaţi porțiunea proeminentă a telecomenzii cu porțiunea concavă a curelei, în
timp ce trageți maneta de deblocare de pe partea din spate a curelei spre partea
opusă cu degetul.
2
Asigurați-vă că telecomanda este fixată pe curea, apoi luaţi degetul de pe maneta de
deblocare.
3
Pentru a fixa telecomanda pe braț, treceţi un capăt al curelei prin orificiul de pe
celălalt capăt al curelei, și fixați cureaua cu . Apoi, glisaţi pentru a fixa centura.
Notă
Ataşarea incorectă a curelei poate provoca răni.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Aveţi grijă să nu vă cadă telecomanda atunci când desfaceţi cureaua.
[6] Introducere
Atașarea telecomenzii adaptorul cu montură
Telecomanda montată în adaptorul cu montură (inclus) poate fi utilizată cu un trepied.
1
Aliniaţi porțiunea proeminentă a telecomenzii cu porțiunea concavă a adaptorului cu
montură, în timp ce trageți maneta de deblocare de pe adaptorul cu montură spre
partea opusă cu degetul.
2
Asigurați-vă că telecomanda este fixată pe adaptorul cu montură, apoi luaţi degetul
de pe maneta de deblocare.
Maneta de deblocare revine în poziția inițială și telecomanda este atașată pe adaptorul
cu montură.
[7] Introducere
Pornirea/oprirea alimentării telecomenzii
Porniţi/opriţi alimentarea telecomenzii.
1
Apăsaţi butonul (pornire/standby)
print.html[2016-08-31 13:49:10]
.
Ghid de asistenţă
Atunci când porniţi telecomanda pentru prima dată, se afişează ecranul de setare a
zonei/orei de vară/datei şi orei.
Oprirea alimentării
Pentru a opri telecomanda, apăsaţi din nou butonul (pornire/standby)
.
Sugestie
Când telecomanda este pornită/oprită, poate fi pornită/oprită şi camera compatibilă (compatibilă cu
alimentarea telecomenzii Bluetooth) de asemenea, (numai atunci când setarea Bluetooth este setată
la ON (PORNIT) pe telecomandă și cameră, iar setarea pentru alimentarea telecomenzii Bluetooth
este setată la
pe cameră).
[8] Introducere
Setarea datei şi orei
Atunci când utilizați telecomanda pentru prima dată, sunt afișate ecranele de setare, pe măsură
ce se afişează formatul datei și orei sau al datei. Setaţi data şi ora înainte de a utiliza
telecomanda.
1
Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta elementul dorit şi apoi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
Elementele următoare sunt afişate pe rând pe ecranul LCD.
: Setare zonă
: Setare oră de vară
/
/
Setarea anului-lunii-zilei
Setarea ceasului
print.html[2016-08-31 13:49:10]
/
: Format dată
Ghid de asistenţă
2
Verificaţi setările de pe ecranul afişat, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
Sugestie
Regiunile sunt definite în funcţie de diferenţa de fus orar faţă de ora meridianului Greenwich (GMT)
şi ora standard din locul în care vă aflaţi. Pentru detalii despre diferenţa de fus orar, consultaţi „Lista
cu diferenţele de fus orar pentru capitalele lumii”.
Puteți efectua setările de mai sus din setările telecomenzii. Consultaţi „Date & time setting” (Setare
dată şi oră), „Area setting” (Setare zonă), „Daylight saving time (summer time) setting” (Setarea orei
de vară) şi „Date format” (Format dată).
[9] Introducere
Conectarea telecomenzii la o cameră prin Wi-Fi (Conexiune individuală)
Verificarea modului de conexiune
Verificaţi dacă modul de conexiune al telecomenzii este setat pe conexiune individuală înainte
de a conecta telecomanda şi camera prin Wi-Fi.
Consultaţi Ghidul de asistenţă al camerei pe site-ul web pentru a afla cum puteţi confirma
modul de conexiune al camerei.
1
Porniţi alimentarea.
2
Apăsaţi butonul MENU.
3
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (mod conexiune), apoi apăsaţi pe butonul
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
4
Verificaţi dacă este selectată
(conexiune individuală), apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
Dacă modul de conexiune este setat pe
(conexiune individuală).
[10] Introducere
(conexiune multiplă), comutaţi pe
Conectarea telecomenzii la o cameră prin Wi-Fi (Conexiune individuală)
Conectarea telecomenzii la o singură cameră prin WiFi
Atunci când operaţi o singură cameră la distanţă atunci când telecomanda este conectată la
cameră prin Wi-Fi.
Pentru detalii cu privire la modul în care puteţi opera o cameră, consultați instrucțiunile de
utilizare ale camerei.
1
Porniţi telecomanda.
Ecranul de așteptare Wi-Fi este afișat când telecomanda este activată.
2
Porniţi camera.
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Apăsaţi butonul (pornire/standby)
.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Camera, exclusiv FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1
Apăsaţi pe butonul NEXT (URMĂTOR) sau PREV (ANTERIOR).
HDR-AZ1/Cameră tip obiectiv (seria QX)
Apăsaţi pe butonul de pornire ON/OFF (PORNIT/OPRIT).
3
Verificaţi setările camerei.
Camera, exclusiv HDR-AZ1
HDR-AZ1/Cameră tip obiectiv (seria QX)
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Verificaţi dacă pe panoul de afişaj al camerei apare un marcaj Wi-Fi.
Pentru DSC-QX100/QX10, indicatorul Wi-Fi nu apare pe afişajul camerei.
Dacă modul de conexiune al camerei este setat pe conexiune multiplă, comutaţi pe
conexiune individuală.
Pentru HDR-AS15/AS30V, introduceţi un card de memorie în cameră.
4
Selectaţi camera pe care doriţi să o conectaţi la telecomandă.
1. Apăsați pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta numele
modelului camerei pe care doriți să o conectați la telecomandă.
2. Apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Dacă telecomanda este în starea standby, treceţi la pasul
.
Dacă apăsaţi butonul REC/ENTER în modul standby, telecomanda va ieşi din modul
standby. În acest caz, selectaţi din nou numele modelului camerei.
Dacă nu se afişează numele modelului, verificaţi dacă modul de conexiune al camerei
este setat pe conexiune individuală. Consultaţi Ghidul de asistenţă al camerei pe siteul web pentru a afla cum puteţi verifica modul de conexiune al camerei.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
5
Înregistraţi telecomanda pe cameră.
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Atunci când pe panoul de afişaj al camerei apare
, selectaţi
(executare) al camerei, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER) al
camerei.
Dacă nu apare
procedura de la pasul
pe panoul de afişaj al camerei, reporniţi camera şi reluaţi
.
Camera, exclusiv FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1
Atunci când pe panoul de afişaj al camerei apare [ACPT?], apăsaţi pe butonul
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER) al camerei.
Dacă nu apare [ACPT?] pe panoul de afişaj al camerei, reporniţi camera şi reluaţi
procedura de la pasul
.
HDR-AZ1/Cameră tip obiectiv (seria QX)
Când se aude bipul de confirmare a conexiunii, ţineţi apăsat butonul Wi-Fi de pe
cameră (Butonul declanşator pentru DSC-QX100/QX10) până când auziţi bipul de
conexiune.
Dacă nu se aude bipul de confirmare a conexiunii, reporniţi camera şi reluaţi
.
procedura de la pasul
Dacă bipul este dezactivat, bipul de confirmare a conexiunii nu se va auzi.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
După stabilirea conexiunii, ecranul LCD al telecomenzii comută pe afişajul de
vizualizare în timp real şi lampa REC/Wi-Fi se aprinde în culoarea albastru.
Notă
După parcurgerea tuturor procedurilor până la pasul
conecta automat după pornirea alimentării.
, telecomanda şi camera se vor
Șirul de caractere scurtat al denumirii camerei este afișat pe telecomandă cu „DIRECT-”
eliminat din SSID.
Nu puteţi copia pe telecomandă imaginile înregistrate pe cameră.
Dacă nu puteţi conecta telecomanda la cameră prin Wi-Fi/dacă nu se poate
stabili conexiunea
Dacă nu puteţi conecta telecomanda la cameră prin Wi-Fi, asiguraţi-vă că telecomanda este
setată pe modul de conexiune individuală. Dacă telecomanda nu este setată pe modul de
conexiune individuală, modificaţi modul de conexiune şi încercaţi din nou.
În cazul în care conexiunea la cameră nu se poate stabili, este posibil ca traficul de semnal
să fie prea intens. În acest caz, schimbaţi locaţia şi încercaţi din nou.
[11] Introducere
multiplă)
Conectarea telecomenzii la mai multe camere prin Wi-Fi (Conexiune
Conectarea telecomenzii la mai multe camere prin WiFi
Puteţi conecta telecomanda la maxim cinci camere și puteţi opera toate camerele simultan.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
1
Porniţi telecomanda.
2
Apăsaţi butonul MENU.
3
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (mod conexiune) (conexiune multiplă),
apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
4
Apăsaţi butonul MENU.
5
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(înregistrare dispozitiv), apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
6
Porniţi camera.
7
Înregistraţi telecomanda pe cameră.
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU) al camerei şi apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau
pe butonul DOWN (În jos) al camerei pentru a selecta
(Setări cameră) (Setare conexiune Wi-Fi) (conexiune multiplă) , apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER) al camerei.
Camera, exclusiv FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1
Selectaţi [MULTI] (MULTI) - [NEW] (NOU) în setările Wi-Fi.
HDR-AZ1/Cameră tip obiectiv (seria QX)
Apăsaţi butonul Wi-Fi al camerei şi comutaţi modul de conexiune al camerei pe
conexiune multiplă, după care ţineţi apăsat butonul Wi-Fi al camerei.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Consultaţi Ghidul de Asistenţă al camerei de site-ul Web pentru a afla cum puteţi
comuta modul de conexiune al camerei.
8
Selectaţi
(executare) de pe telecomandă, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
Conexiunea solicitată este acceptată, iar ecranul LCD al telecomenzii comută pe
afişajul în timp real.
9
În cazul în care doriţi să conectaţi şi alte camere, repetaţi procedura începând cu
pasul 4.
Notă
Înregistraţi camerele înainte ca modul standby de conectare al telecomenzii să fie anulat.
Funcţia de control pentru camere multiple este disponibilă doar în cazul camerelor compatibile.
Atunci când operaţi o cameră care nu acceptă funcţia de control pentru camere multiple, setaţi modul
de conexiune pe
(conexiune individuală).
Nu puteţi copia pe telecomandă imaginile înregistrate pe cameră.
Metoda WPS este utilizată pentru conectarea telecomenzii la mai multe camere. Dacă există un alt
dispozitiv care utilizează metoda WPS în apropierea camerelor, este posibil ca înregistrarea să nu
reuşească. Dacă înregistrarea nu reuşeşte, reluaţi toţi paşii pentru reconectare.
[12] Introducere
multiplă)
Conectarea telecomenzii la mai multe camere prin Wi-Fi (Conexiune
Resetarea informaţiilor de conexiune ale camerei
înregistrate
Această funcţie este disponibilă doar atunci când camera se află în modul conexiune multiplă.
1
Apăsaţi butonul MENU.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (resetare setări reţea), apoi apăsaţi pe butonul
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
3
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(executare) sau
(revocare), apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
[13] Înregistrare
Înregistrarea de filme şi de imagini statice
Comutarea modurilor de înregistrare a imaginilor
Comutaţi modurile de înregistrare a imaginilor apăsând pe butonul UP (În sus) sau pe butonul
DOWN (În jos) de pe afişajul de vizualizare în timp real al telecomenzii în timpul unei conexiuni
individuale.
Unele moduri de înregistrare a imaginilor nu pot fi setate în funcţie de camera conectată.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al camerei conectate.
Pictograma modului de înregistrare a imaginilor este afişată în partea din stânga jos a
afişajului.
Modurile de înregistrare a imaginilor care pot fi comutate între ele sunt următoarele.
Mod film: Înregistrarea de filme.
Modul fotografie: Înregistrează imagini statice.
Mod captură cu înregistrare lentă: Înregistrează imagini statice la intervale regulate.
Mod de înregistrare în buclă: Înregistrează filme conform orei setate.
Sugestie
Puteţi comuta modul de înregistrare a imaginilor şi cu ajutorul elementelor din MENU de pe
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
telecomandă. Procedura de comutare cu ajutorul elementelor din MENU (MENIU) este descrisă mai
jos.
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU) pentru a selecta
(mod de înregistrare a imaginilor) din
elementele de setare. Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a
selecta modul de înregistrare a imaginilor, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
În cazul în care conectaţi o cameră compatibilă cu funcția de zoom în timp ce Setarea zoom a
camerei este ON (pornită), apăsați pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a
opera funcţia zoom a camerei pe afişajul de vizualizare în timp real.
În cazul în care conectaţi o cameră tip obiectiv (seria QX), apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe
butonul DOWN (În jos) pentru a opera funcţia zoom a camerei pe afişajul de vizualizare în timp real.
[14] Înregistrare
Înregistrarea de filme şi de imagini statice
Înregistrare
Înregistrarea de filme sau imagini statice şi înregistrarea de sunet.
Verificaţi modul de înregistrare a imaginilor înainte de înregistrare.
Unele elemente de setare nu pot fi setate în funcţie de camera conectată. Consultaţi
manualul de instrucţiuni al camerei.
1
Apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER) de pe telecomandă pentru a începe
înregistrarea.
Lampa REC/Wi-Fi îşi schimbă culoarea din albastru în roşu.
2
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi butonul REC/ENTER din nou.
Lampa REC/Wi-Fi îşi schimbă culoarea din roşu în albastru.
Notă
Puteţi înregistra o imagine statică dacă apăsaţi butonul REC/ENTER în modul fotografie.
Lampa REC(ÎNREG.)/Wi-Fi nu îşi schimbă culoarea în roşu.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
[15] Înregistrare
Înregistrarea de filme şi de imagini statice
Utilizarea funcţiei zoom
Atunci când setarea zoom a camerei este ON (PORNIT) în modul de conexiune individuală,
puteți modifica factorul de mărire al funcţiei zoom a camerei de pe telecomandă.
1
Asiguraţi-vă că pe ecranul LCD se afişează
setată la ON (PORNIT).
Dacă nu se afişează
2
şi că setarea funcţiei zoom este
, verificaţi „Zoom setting“ (Setare zoom).
Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a modifica factorul de mărire prin zoom.
Butonul UP: Teleobiectiv
Butonul DOWN: Superangular
Notă
Când telecomanda este conectată la mai multe camere, apăsați pe butonul UP (În sus) sau pe
butonul DOWN (În jos) pentru a comuta afişajul de vizualizare în timp real al camerelor conectate pe
telecomandă.
Este posibil ca anumite camere să nu fie compatibile cu această funcție.
[16] Înregistrare
Înregistrarea de filme şi de imagini statice
Operarea cu funcţia de control pentru camere multiple
Operaţi mai multe camere de pe telecomandă cu ajutorul conexiunii multiple.
Puteţi conecta până la cinci camere în acelaşi timp cu ajutorul conexiunii multiple.
Unele elemente de setare nu pot fi setate în funcţie de camera conectată. Consultaţi
manualul de instrucţiuni al camerei.
Puteţi apăsa pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) de pe această
telecomandă pentru a muta cursorul şi a comuta afişajul de vizualizare în timp real de pe
ecranul LCD al telecomenzii pe oricare dintre camerele conectate.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER) de pe telecomandă pentru a începe
înregistrarea imaginilor pe toate camerele conectate.
Telecomanda operează în funcţie de modul de înregistrare al camerei conectate.
Pentru a opri înregistrarea în modul Film, modul captură cu înregistrare lentă sau modul de
înregistrare în buclă, apăsați din nou pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
Notă
Comanda de operare de la telecomandă sub controlul camerelor multiple este trimisă către toate
camerele conectate.
Pe telecomandă sunt disponibile următoarele operații ale camerei. Alte setări ale camerei, cum ar fi
calitatea imaginii etc. trebuie efectuate pe cameră.
Schimbarea modului de înregistrare a imaginilor
Pornirea/oprirea înregistrării în modul Film, modul captură cu înregistrare lentă sau modul de
înregistrare în buclă
Operarea obturatorului pentru înregistrarea de imagini statice
Timpul de reacţie al camerelor conectate se poate schimba în funcţie de situaţia fiecărei camere.
Poate interveni un decalaj între camerele conectate la pornirea înregistrării etc.
Dacă una sau mai multe camere conectate înregistrează, lampa REC (ÎNREG.)/Wi-Fi se aprinde în
culoarea roşie.
Dacă apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER) de pe telecomandă în acest moment,
comanda de oprire a înregistrării imaginilor este transmisă către toate camerele conectate.
[17] Înregistrare
Înregistrarea de filme şi de imagini statice
Funcţia de dezactivare a butoanelor
Această funcție previne apăsarea accidentală a butoanelor telecomenzii în timpul transportului
acesteia.
Apăsaţi butonul MENU cel puţin 2 secunde, pentru a activa funcţia de dezactivare a butoanelor.
În modul de dezactivare a butoanelor, pe ecranul LCD al telecomenzii apare
print.html[2016-08-31 13:49:10]
. Butonul
Ghid de asistenţă
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER), butonul MENU (MENIU), butonul UP (În sus) şi butonul
DOWN (În jos) de pe telecomandă sunt dezactivate.
Pentru a revoca modul de dezactivare a butoanelor, apăsaţi butonul MENU (MENIU) de pe
telecomandă timp de cel puţin 2 secunde, sau apăsaţi butonul
(pornire/standby) pentru a
opri alimentarea telecomenzii.
Notă
Funcţia de dezactivare a butoanelor este disponibilă atunci când telecomanda este conectată la o
cameră prin Wi-Fi. Dacă nu este conectată la o cameră, funcţia de dezactivare a butoanelor nu
poate fi utilizată.
Funcţia de dezactivare a butoanelor nu poate fi utilizată dacă se afişează elementul MENU.
Dacă se întrerupe conexiunea Wi-Fi dintre telecomandă şi cameră, funcţia de dezactivare a
butoanelor este revocată.
[18] Modificarea setărilor
Lista elementelor de setare
Lista elementelor de setare
Puteţi afişa şi modifica setările dacă apăsaţi butonul MENU în timp camera şi telecomanda sunt
conectate prin Wi-Fi.
Unele elemente de setare nu pot fi setate în funcţie de camera conectată sau de modul de
înregistrare a imaginilor selectat. Consultaţi manualul de instrucţiuni al camerei.
Moduri de captură
: Modul Movie
: Mod fotografie
: Mod captură cu înregistrare lentă
: Mod de redare în timp real
/
/
/
Setări de înregistrare*1
Elemente de setare
–
–
–
–
Setare calitate imagine
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Format film
–
–
–
–
–
Dimensiune imagine captură cu înregistrare lentă
–
Durată de înregistrare în buclă
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Comutare mod imagine statică
*2
/
Interval de înregistrare imagine statică
Auto-temporizator
–
–
–
–
–
–
Interval de înregistrare lentă
Număr imagine cu înregistrare lentă
/
*2
–
–
SteadyShot (film)
(FDR-X3000/HDR-AS300)
–
SteadyShot™ (Imagine statică)
Setare unghi
Setare zoom
Răsturnare
print.html[2016-08-31 13:49:10]
–
–
Ghid de asistenţă
Expunere AE
–
–
–
Mod AE cu înregistrare lentă
Scenă
White balance (Balans de alb)
–
–
–
–
–
–
Mod color
Setare pentru înregistrare audio
Reducere zgomot vânt
Mod de redare*1
Redaţi şi ştergeţi filme/imagini cu ajutorul telecomenzii.
Setări cameră*1
: Setare alimentare telecomandă Bluetooth
: Format*3
: Cod de cadre/secvenţa utilizatorului*4
: Telecomandă cu infraroşii
: Bip
: Volum bip
: Setare lampă
: Înregistrare printr-o singură atingere
: Oprire automată
: Comutare NTSC/PAL
Setări telecomandă
: Mod avion*5
: Mod conexiune*5, *6
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
: Setare Bluetooth*5, *6
: Setări de resetare a reţelei*6, *7
: Dezactivare automată a monitorului în timpul înregistrării
: Modul de oglindire
: Rotire afişaj
: Luminozitate monitor
: Setare dată şi oră
: Setare zonă
:Setare oră de vară
/
/
/
: Versiune
: Reiniţializarea setărilor
: Format dată*8
Disconnect
Întrerupe conexiunea Wi-Fi şi revine la ecranul de selectare a dispozitivului Wi-Fi.
Înregistrare dispozitiv*7
Înregistrează o cameră care va fi conectată la telecomandă pentru conexiune
multiplă.
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
* Se afişează doar pentru conexiune individuală.
Pictograma variază în funcţie de camera conectată.
Se afişează doar atunci când un card de memorie este introdus în cameră.
Se afişează doar dacă este setat modul film/modul de înregistrare în buclă.
Nu se afişează dacă telecomanda şi camera sunt conectate prin Wi-Fi.
Nu se afişează dacă modul avion este setat pe ON (PORNIT).
Se afişează doar în conexiunea multiplă.
Afişajul variază în funcție de țara sau regiunea din care ați achiziționat telecomanda.
Notă
Elementele de setare ale camerei sunt afişate doar atunci când camera şi telecomanda sunt
conectate prin Wi-Fi (cu excepţia setărilor telecomenzii).
[19] Modificarea setărilor
Lista elementelor de setare
Cum să setaţi elementele de setare
Puteţi seta elementele cu ajutorul următoarelor 4 butoane de pe telecomandă.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
: Butonul MENU (MENIU)
Afişează meniul
: Butonul UP
Revine la meniul anterior
: Butonul DOWN
Trece la meniul următor
: Butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER)
Execută meniul
1
Apăsaţi pe butonul
(pornire/standby) pentru a porni camera.
2
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
3
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
pictograma elementului, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
Pentru a reîncerca, selectaţi
(ÎNREG./ENTER).
[20] Modificarea setărilor
(revocare), apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
Setări de înregistrare
Setare calitate imagine
Puteţi seta rezoluţia imaginii şi rata de cadre pentru filmare sau înregistrare în buclă.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
print.html[2016-08-31 13:49:10]
/
Ghid de asistenţă
(setări de înregistrare) (setare calitate imagine) - valoare de setare, apoi
apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Dacă formatul de înregistrare a filmelor este setat pe XAVC S 4K)*1
/
/
XAVC S 4K 100 Mb/s
XAVC S 4K 60 Mb/s
XAVC S 4K 100 Mb/s*2
XAVC S 4K 60 Mb/s*2
(Dacă formatul de înregistrare a filmelor este setat pe XAVC S HD)*1
/
/
XAVC S HD 50 Mb/s
XAVC S HD 50 Mb/s
XAVC S HD 50 Mb/s*2
/
XAVC S HD 100 Mb/s
/
XAVC S HD 60 Mb/s
/
XAVC S HD 100 Mb/s
/
XAVC S HD 60 Mb/s
(Dacă formatul de înregistrare a filmelor este setat pe MP4)*1
/
Cea mai înaltă rezoluţie (imagine cu aspect uniform
înregistrată la rata de cadre 2×)
/
Cea mai înaltă rezoluţie
/
Rezoluţie înaltă
/
Înregistrare de mare viteză (imagine uniformă înregistrată la
rata de cadre 4×)
/
Înregistrare de mare viteză (imagine uniformă înregistrată la
rata de cadre 8×)
Înregistrare cu încetinitorul (imagine cu încetinitorul înregistrată cu o rată de
cadre 2×)
Înregistrare foarte lentă (imagine cu încetinitorul înregistrată cu o rată de
cadre 4×)
Rezoluţie standard
*1 Rata de cadre se modifică în funcţie de setarea NTSC/PAL.
*2 Această setare este disponibilă doar dacă NTSC/PAL este setat pe NTSC.
Notă
Rata de cadre pentru redarea imaginilor afişată pe ecranul LCD se va modifica în funcţie de starea
de comunicare Wi-Fi dintre cameră şi telecomandă (şi este diferită de cea utilizată pentru
înregistrarea de imagini).
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
[21] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Format film
Puteţi selecta formatul de film pentru înregistrarea de filme sau înregistrarea în buclă.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
/
(setări de înregistrare) (Format film) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
: Înregistrează un film 4K (XAVC S).
Selectaţi calitatea dorită a imaginii.
: Înregistrează un film HD (XAVC S).
Selectaţi calitatea dorită a imaginii.
: Înregistrează un film în format MP4
Selectaţi acest format dacă doriţi să încărcaţi date pe smartphone sau pe un site web.
Notă
După ce aţi selectat Formatul, configuraţi „Image quality setting” (Setare calitate imagine).
[22] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Dimensiune imagine captură cu înregistrare lentă
Puteţi seta dimensiunea imaginilor statice înregistrare în timpul capturii cu înregistrare lentă.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
(setare mod captură cu înregistrare lentă) (dimensiune imagine captură cu
înregistrare lentă) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
(Se înregistrează imagini statice în 4K (3840 x 2160) (dimensiune imagine 8,3
M))
(Se înregistrează imagini statice în HD (1920 x 1080) (dimensiune imagine 2,1
M))
[23] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Durată de înregistrare în buclă
Setaţi intervalul de timp (zonă suport) pentru înregistrarea în buclă.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setare mod înregistrare în buclă) (Durată de înregistrare în buclă) valoare de setare, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Setează durata de înregistrare în buclă la 5 minute. Dimensiunea filmului
creat este de 1 minut per fişier.)
(Setează durata de înregistrare în buclă la 20 de minute. Dimensiunea
filmului creat este de 5 minute per fişier.)
(Setează durata de înregistrare în buclă la 60 minute. Dimensiunea filmului
creat este de 15 minute per fişier.)
(Setează durata de înregistrare în buclă la 120 minute. Dimensiunea
filmului creat este de 15 minute per fişier.)
(Se înregistrează continuu până se atinge limita de spaţiu liber din memorie.
Dimensiunea filmului creat este de 15 minute per fişier.)
[24] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Comutare mod imagine statică
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Puteţi selecta fie înregistrarea unică, fie înregistrarea continuă atunci când înregistraţi imagini
statice.
Înregistrarea unică şi înregistrarea continuă pot fi setate doar dacă înregistraţi imagini
statice.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(setare mod Foto) (comutare mod imagine statică) - valoare de setare, apoi
apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
: Fotografiere unică
Se înregistrează o singură imagine statică.
: Fotografiere în serie
Se înregistrează în intervalul setat în
imagine statică)
/
*
(interval de înregistrare
: Fotografia în mişcare LE
Generează o imagine statică pornind de la imaginile statice înregistrate continuu în
* (interval de înregistrare imagine statică).
intervalul setat în
/
*
Pictograma variază în funcţie de camera conectată.
Notă
După fotografierea în modul Fotografiere în serie sau Motion Shot LE, urmează o perioadă de
procesare în care nu poate fi efectuată următoarea operaţie.
[25] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Interval de înregistrare imagine statică
Puteţi selecta setarea de fotografiere continuă pentru modul de fotografiere în serie sau Motion
Shot LE.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
*(Interval de înregistrare imagine statică) (setare mod Foto) /
valoare de setare, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
*
Pictograma variază în funcţie de camera conectată.
(Se înregistrează în total 10 imagini statice în 1 secunde cu o viteză de 10
imagini statice pe secundă)
Setarea este adecvată pentru a fotografia obiecte în mişcare rapidă.
(Se înregistrează în total 10 imagini statice în 1,25 secunde cu o viteză de 8
imagini statice pe secundă)
Setarea este adecvată pentru a fotografia obiecte în mişcare rapidă.
(Se înregistrează în total 10 imagini statice în 2 secunde cu o viteză de 5
imagini statice pe secundă)
Setarea este adecvată pentru fotografierea obiectelor în acţiune.
(Se înregistrează în total 10 imagini statice în 5 secunde cu o viteză de 2
imagini statice pe secundă)
Setarea este adecvată pentru a fotografia obiecte în mişcare lentă.。
Notă
„10f1s”, „8f1s”, „5f2s”, şi „2f5s” reprezintă estimări ale vitezei maxime. Este posibil să nu se atingă
viteza maximă, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
[26] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Temporizator automat
Puteţi folosi temporizatorul atunci când înregistraţi imagini statice.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(setare mod Foto) (temporizator automat) - valoare de setare, apoi apăsaţi
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Nu se utilizează temporizatorul)
(Setează temporizatorul la 2 secunde)
(Setează temporizatorul la 10 secunde)
Notă
Nu puteţi utiliza temporizatorul atunci când înregistraţi filme.
Funcţia temporizatorului rămâne activată până când este revocată. Setaţi temporizatorul automat pe
după ce aţi terminat.
[27] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Interval de înregistrare lentă
Puteţi seta intervalul pentru înregistrarea lentă.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setare mod captură cu înregistrare lentă) (Interval de înregistrare lentă) valoare de setare, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Continuă să înregistreze imagini statice la intervale aproximative de 1 secundă)
(Continuă să înregistreze imagini statice la intervale aproximative de 2 secunde)
Continuă să înregistreze imagini statice la intervale aproximative de 5 secunde)
(Continuă să înregistreze imagini statice la intervale aproximative de 10 secundă)
(Continuă să înregistreze imagini statice la intervale aproximative de 30 de
secunde)
(Continuă să înregistreze imagini statice la intervale aproximative de 60 secundă)
Notă
Prima fotografie este înregistrată imediat după pornirea înregistrării, fără a aştepta expirarea
intervalului de timp setat. Cea de-a doua şi imaginile statice ulterioare sunt înregistrate la intervalele
setate.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca viteza să nu atingă viteza setată.
[28] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Număr cadre cu înregistrare lentă
Puteţi seta numărul imaginilor statice înregistrare în timpul capturii cu înregistrare lentă.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setare mod captură cu înregistrare lentă) (Număr cadre cu înregistrare
lentă) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Se înregistrează 300 de imagini statice)
(Se înregistrează 600 de imagini statice)
(Se înregistrează 900 de imagini statice)
(Se continuă înregistrarea imaginilor statice până când opriţi înregistrarea)
[29] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
SteadyShot™ (Film)
Puteţi activa funcţia de reducere a tremurului camerei în timpul înregistrării filmelor.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
/
(Setări de înregistrare) (FDR-X3000/HDR-AS300)/
(cu excepţia
FDR-X3000/HDR-AS300) (SteadyShot™ (Film))- valoare de setare, apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
FDR-X3000/HDR-AS300
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
(Utilizează funcţia completă SteadyShot™ în timpul filmărilor)
(Utilizează funcţia SteadyShot™ în timpul filmărilor)
(Nu utilizează funcţia SteadyShot™ în timpul filmărilor)
Cu excepţia FDR-X3000/HDR-AS300
(Utilizează funcţia SteadyShot™ în timpul filmărilor)
(Nu utilizează funcţia SteadyShot™ în timpul filmărilor)
[30] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
SteadyShot™ (Imagine statică) (FDR-X3000/HDRAS300)
Puteţi activa funcţia de reducere a tremurului camerei în timpul înregistrării imaginilor statice.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(setare mod Foto) (SteadyShot™ (Imagine statică)) - valoare de setare, apoi
apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Utilizează funcţia SteadyShot™ în timpul înregistrării imaginilor statice)
(Nu utilizează funcţia SteadyShot™ în timpul înregistrării imaginilor statice)
Notă
Această funcție nu poate fi utilizată în modul de captură cu înregistrare lentă.
[31] Modificarea setărilor
Setare unghi
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Setări de înregistrare
Ghid de asistenţă
Puteţi configura unghiul de vizualizare al camerei.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
/
/
/
(Setări de înregistrare) (Setare unghi) - valoare de setare, apoi
apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
: Lat (Se înregistrează cu un unghi lat de vizualizare)
: Mediu (Se înregistrează cu un unghi standard de vizualizare) (FDR-X3000/HDRAS300)
: Îngust (Se înregistrează cu un unghi îngust de vizualizare)
[32] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Setare zoom
Puteţi seta dacă doriţi sau nu să utilizaţi zoomul digital.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
/
/
/
(Setări de înregistrare) (Setare zoom) - valoare de setare,
apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Se utilizează funcţia zoom digital)
(Nu se utilizează funcţia zoom digital)
[33] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Răsturnare
Puteţi înregistra imaginea răsturnată. Această funcţie este utilă atunci când camera este
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
ataşată cu susul în jos.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
/
/
(Setări de înregistrare) (Răsturnare) - valoare de setare,
apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
/
(Răstoarnă imaginea pe verticală şi schimbă canalele de sunet din stânga şi
dreapta)
(Nu răstoarnă imaginea)
[34] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Expunere AE
Puteţi ajusta expunerea în funcţie de preferinţele proprii.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
/
/
/
(Setări de înregistrare) (Expunere AE) - valoare de setare,
apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Nu se utilizează expunerea AE)
(Se utilizează expunerea AE (De exemplu, setaţi +0.3EV))
[35] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Mod AE cu înregistrare lentă
Setaţi metoda de ajustare a expunerii automate (AE) în timpul capturii cu înregistrare lentă.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setare mod captură cu înregistrare lentă) (Mod AE cu înregistrare lentă) valoare de setare, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Ajustează expunerea pentru fiecare înregistrare. Urmează în mod omogen
modificările luminozităţii)
(Setează o expunere fixă când începe înregistrarea)
[36] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Scenă
Puteţi seta scena înregistrată.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
/
/
(Setări de înregistrare) (Scenă) - valoare de setare, apoi
apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
((Înregistrează imaginile la calitatea standard)
(Înregistrează imaginile la o calitate adecvată pentru înregistrarea imaginilor
sub apă)
[37] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Balans de alb
Puteţi ajusta balansul culorilor în funcţie de mediul de înregistrare.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
print.html[2016-08-31 13:49:10]
/
Ghid de asistenţă
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
/
/
/
(Setări de înregistrare) (Balans de alb) - valoare de setare,
apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Ajustează automat balansul de alb astfel încât culorile să aibă un aspect natural)
(Ajustează temperatura culorii sursei de lumină (între 2500K şi 9900K)
(Utilizează setarea configurată din
)
(Obţine culoarea albă de bază pentru înregistrarea de imagini cu o anumită
sursă de lumină)*
*
Aşezaţi un obiect de referinţă alb pe post de subiect în aceleaşi condiţii de iluminare şi apăsaţi pe butonul
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
[38] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Mod color
Puteţi modifica tonul culorii imaginii atunci când filmaţi sau în timpul înregistrării în buclă.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
/
(Setări de înregistrare) (Mod color) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Înregistrează cu culori naturale)
(Înregistrează cu culori vii)
[39] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Setare pentru înregistrare audio
Setează dacă se înregistrează sunetul în timpul filmărilor.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
/
(setări de înregistrare) (Setare pentru înregistrare audio) - valoare de
setare, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Se înregistrează sunetul în timpul filmării)
(Nu se înregistrează sunetul în timpul filmării)
[40] Modificarea setărilor
Setări de înregistrare
Reducere zgomot vânt
Această funcţie suprimă automat zgomotul vântului cu frecvenţe joase, în timpul înregistrării
audio, folosind microfonul încorporat al camerei.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
/
(setări de înregistrare) (Reducere zgomot vânt) - valoare de setare,
apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Suprimă frecvenţele joase pentru a reduce zgomotul vântului)
(Nu reduce zgomotul vântului)
[41] Modificarea setărilor
Setări cameră
Setare alimentare telecomandă Bluetooth
Telecomanda poate porni/opri camerele care au fost deja asociate cu telecomanda prin
comunicarea prin Bluetooth.
Apăsaţi butonul MENU.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
1
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări cameră) (Setare alimentare telecomandă Bluetooth) - valoare de
setare, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Posibilitatea de porni/opri camera cu telecomanda este activată.)
(Posibilitatea de porni/opri camera cu telecomanda este dezactivată.)
Pentru a activa această funcţie, trebuie să stabiliţi, în prealabil, setarea de mai sus la
şi setarea Bluetooth atât pe telecomandă, cât şi pe cameră la ON (PORNIT).
Sugestie
În cazul în care camera prezintă o conexiune multiplă cu telecomanda, se pot porni simultan până la
cinci camere la pornirea telecomenzii.
Notă
Această funcţie nu poate fi utilizată dacă modul Avion este ON (PORNIT).
Puteți opera alimentarea telecomenzii, simultan cu a camerei, în timp ce telecomanda este conectată
la cameră.
Alimentarea camerei nu poate fi operată simultan cu telecomanda, în funcție de mediul ambiant în
care vă aflaţi în timpul utilizării. În acest caz, operaţi din nou alimentarea telecomenzii.
[42] Modificarea setărilor
Setări cameră
Format
Ștergeţi toate filmele și imaginile statice din suporturile media din cameră pentru a restabili
suporturile media la starea inițială.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări cameră) sau
(Format), apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
(ÎNREG./ENTER).
Formatarea începe când selectaţi
(executare), apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
Formatarea se anulează când selectaţi
(revocare), apoi apăsaţi pe butonul
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
Formatarea se finalizează când se afişează un ecran cu o bifă. Apăsaţi pe butonul
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER) pentru a reveni la MENU (MENIUL) anterior.
Notă
Salvaţi imaginile importante pe dispozitive, de exemplu pe un computer, înainte de formatare.
Nu puteți formata camera din telecomandă atunci când telecomanda nu este conectată la cameră
prin Wi-Fi.
[43] Modificarea setărilor
Setări cameră
Cod de cadre/secvenţa utilizatorului
Puteţi utiliza funcţia cod de cadre/secvenţa utilizatorului dacă modul de înregistrare a imaginilor
este setat pe modul film iar formatul de înregistrare a filmelor este setat pe XAVC S.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări cameră) (Cod de cadre/secvenţa utilizatorului) - valoare de setare,
apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
Valorile şi detaliile setate sunt după cum urmează.
(Setează codul de cadre)
1. Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta numere
formate din 2 cifre, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
2. Repetaţi pasul 1 până când setaţi patru numere formate din câte 2 cifre, apoi reveniţi la
MENU (MENIUL) anterior.
Codul de cadre poate fi selectat din intervalul următor.
Când se selectează 30p sau 60p
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
00:00:00:00 - 23:59:59:29
Când se selectează 25p sau 50p
00:00:00:00 - 23:59:59:24
Când se selectează 24p, puteţi seta ultimele 2 cifre din codul de cadre al cadrelor
în multipli de 4, între 0 şi 23.
(Resetarea codului de cadre)
, apoi apăsaţi pe butonul
Resetarea este executată atunci când selectaţi
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Selectează metoda de înregistrare pentru codul de cadre)
: Înregistrează codul de cadre în format drop frame.
: Înregistrează codul de cadre în format non-drop frame.*
*
În următoarele situaţii, codul de cadre este fixat la
.
În cazul în care calitatea imaginii este setată la 24p
În cazul în care comutarea NTSC/PAL este setată la
(Setează formatul de numărare pentru codul de cadre)
: Codul de cadre avansează doar în timpul înregistrării de filme XAVC S.
Este înregistrat consecutiv după codul de cadre al ultimei imagini înregistrate.
: Codul de cadre avansează secvenţial, indiferent de operaţia efectuată de
cameră.
(Setează codul de cadre care va fi înregistrat)
: Codul de cadre nou setat este înregistrat pe suportul de înregistrare.
: Se citeşte ultimul cod de cadre din înregistrarea anterioară de pe suportul de
înregistrare iar noul cod de cadre este înregistrat consecutiv pornind de la ultimul cod
de cadre.
(Setează secvenţa utilizatorului)
1. Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta numere
formate din 2 cifre, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
2. Repetaţi pasul 1 până când setaţi patru numere formate din câte 2 cifre, apoi reveniţi la
MENU (MENIUL) anterior.
Secvenţa utilizatorului poate fi selectată din intervalul următor.
00 00 00 00 - FF FF FF FF
(Iniţializează secvenţa utilizatorului)
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Resetarea este executată atunci când selectaţi
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
, apoi apăsaţi pe butonul
(Setează durata de înregistrare a secvenţei utilizatorului)
: Timpul nu se înregistrează sub formă de secvenţă a utilizatorului.
: Timpul se înregistrează sub formă de secvenţă a utilizatorului.
Notă
Codul de cadre/secvenţa utilizatorului pot fi setate doar pentru modul film.
Atunci când telecomanda nu este conectată la cameră prin Wi-Fi, nu puteţi modifica setările camerei.
Sugestie
Cu privire la codul de cadre
Codul de cadre este o funcţie utilă pentru editarea avansată a imaginilor care înregistrează
ora/minutele/secundele/cadrele în datele imagine.
Dacă sistemul TV este setat pe NTSC, iar rata de cadre este 30p sau 60p, apar decalaje între ora
actuală şi codul de cadre pe perioade de înregistrare extinse deoarece există o mică diferenţă între
numărul de cadre pe secundă din codul de cadre şi frecvenţa reală a cadrelor din semnalul imaginii
NTSC. Drop frame corectează acest decalaj pentru a sincroniza codul de cadre şi timpul real.
Primele numere de cadre (numerele primelor 2 cadre pentru 30p sau primele 4 numere de cadre
pentru 60p) sunt eliminate la fiecare minut, cu excepţia fiecărui al zecelea minut. Codul de cadre fără
această corecţie este denumit non-drop frame.
Cu privire la secvenţa utilizatorului
Secvenţa utilizatorului este o funcţie care poate înregistra informaţii (numerele hexazecimale formate
din 8 cifre) cum ar fi data/ora/numărul scenei. Această funcţie este utilă pentru editarea filmelor
create cu ajutorul a două sau mai multe camere.
[44] Modificarea setărilor
Setări cameră
Telecomandă cu infraroşii
Puteţi inițializa codul de cadre al camerei și porni/opri înregistrarea cu ajutorul telecomenzii cu
infraroșii (comercializată separat).
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări cameră) (Telecomandă cu infraroşii) - valoare de setare, apoi apăsaţi
pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Vă permite să operaţi camera cu ajutorul telecomenzii cu infraroşii)
(Previne operarea camerei cu ajutorul telecomenzii cu infraroşii)
Notă
Pentru a utiliza această funcţie este necesară telecomanda şi kitul receptor IR RMT-VP1K, precum şi
telecomanda cu infraroşii RMT-845 (comercializată separat).
Puteţi achiziţiona RMT-845 de la un centru de service Sony.
Cu RMT-845 (comercializată separat) puteţi opera doar setările următoare. Celelalte setări nu pot fi
operate.
Resetarea codului de cadre.
Pornirea/oprirea înregistrării.
[45] Modificarea setărilor
Setări cameră
Bip
Puteţi seta notificarea sonoră privind operarea camerei.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări cameră) (Bip) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe butonul
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Toate sunetele de operare sunt activate)
(Sunetele de operare sunt emise doar pentru următoarele operaţii)*
Pornirea alimentării
Începerea înregistrării
Oprirea înregistrării
Apăsarea declanşatorului
A fost selectată o operaţie dezactivată sau a intervenit o eroare
Bip de confirmare a conexiunii
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Alimentare oprită (FDR-X3000/HDR-AS300)
(Toate sunetele de operare sunt dezactivate)
se va afişa în locul
*
în funcție de camera conectată.
Notă
Atunci când telecomanda nu este conectată la cameră prin Wi-Fi, nu puteţi modifica setările camerei.
[46] Modificarea setărilor
Setări cameră
Volum bip
Puteți seta volumul bipului pentru cameră atunci când operaţi camera cu telecomanda.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări cameră) (Volum bip) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe butonul
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(volum bip ridicat)
(volum bip scăzut)
Notă
Când bipul este setat la OFF (OPRIT), această funcţie nu poate fi setată.
[47] Modificarea setărilor
Setare lampă
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Setări cameră
Ghid de asistenţă
Pentru a preîntâmpina reflecţia luminii de la lampă pe subiect, puteţi limita numărul de lămpi
REC care se aprind în timpul înregistrării.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a seta
(Setări cameră) (Setare
lampă) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(toate lămpile REC ale camerei se aprind)
(se aprinde numai lampa REC de pe capacul conectorului camerei)
(nu se aprinde nicio lampă REC a camerei)
Sugestie
Modificaţi setarea lămpii pentru cameră, dacă există obiecte, cum ar fi sticla, care se pot reflecta pe
direcţia de înregistrare.
[48] Modificarea setărilor
Setări cameră
Înregistrare printr-o singură atingere
Apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER) de pe cameră când aceasta este oprită, iar
camera va porni şi va începe să înregistreze.
Această funcţie este disponibilă când modul de înregistrare este setat la film, captură cu
înregistrare lentă, redare în timp real sau înregistrare în buclă.
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări cameră) (Înregistrare printr-o singură atingere) - valoare de setare,
apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Înregistrarea printr-o singură atingere este activată)
(Înregistrarea printr-o singură atingere este dezactivată)
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Notă
Cu înregistrarea printr-o singură atingere, înregistrarea porneşte în modul de înregistrare care a fost
setat imediat înainte de oprirea camerei.
Atunci când telecomanda nu este conectată la cameră prin Wi-Fi, nu puteţi modifica setările camerei.
[49] Modificarea setărilor
Setări cameră
Funcţia de oprire automată
Puteţi seta camera să se oprească automat în funcţie de intervalul de timp setat.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări cameră) (Funcţia de oprire automată) - valoare de setare, apoi
apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Întrerupe alimentarea după aproximativ 20 de secunde)
(Întrerupe alimentarea după aproximativ 60 de secunde)
(Oprire automată dezactivată)
Notă
Funcţia de oprire automată este dezactivată în timp ce telecomanda este conectată la cameră prin
Wi-Fi.
Atunci când telecomanda nu este conectată la cameră prin Wi-Fi, nu puteţi modifica setările camerei.
[50] Modificarea setărilor
Setări cameră
Comutare NTSC/PAL
Puteţi selecta setarea NTSC/PAL, în funcţie de sistemul de televiziune al ţării sau regiunii în
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
care folosiţi camera.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări cameră) /
(Comutare NTSC/PAL), apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Comută sistemul TV al camerei de la NTSC la PAL)
(Comută sistemul TV al camerei de la PAL la NTSC)
Când încercaţi să modificaţi setarea curentă, apare ecranul de confirmare. Treceţi la
pasul 3.
3
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(executare), apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
Notă
Atunci când modificați setarea NTSC / PAL de pe telecomandă, conexiunea Wi-Fi cu camera este
deconectată, iar camera va fi repornită automat. După aceea, telecomanda va fi reconectată cu
camera automat.
[51] Modificarea setărilor
Setări cameră
Versiune (Cameră)
Afişează versiunea software a camerei.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări cameră) (Versiune), apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Notă
Această funcție este disponibilă numai în modul de conexiune individuală.
[52] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Mod avion
Puteţi seta telecomanda pentru a dezactiva toate funcțiile Wi-Fi/Bluetooth.
Când vă aflați într-un avion sau în alte zone restricționate, setați modul de avion al
telecomenzii și al camerei în poziția ON (PORNIT).
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Mod avion) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Funcţia Wi-Fi/Bluetooth este dezactivată)
(implicit) (Funcţia Wi-Fi/Bluetooth este activată)
Notă
Modul avion nu poate fi setat în timp ce telecomanda este conectată la cameră în modul de
conexiune individuală.
[53] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Mod conexiune
Setați numărul de camere (o cameră „individuală” sau „mai multe”camere) la care este
conectată telecomanda.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Notă
Modul de conexiune nu poate fi setat în timp ce telecomanda este conectată la cameră prin WI-Fi.
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (mod conexiune) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(implicit) (conexiune individuală)
(conexiune multiplă)
[54] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Setare Bluetooth
Telecomanda poate comunica prin Bluetooth cu camera.
Procesul de înregistrare reciprocă, care permite dispozitivelor (telecomandă și cameră) să
comunice între ele prin Bluetooth se numește „împerechere“. De îndată ce împerecherea este
completă, aceste dispozitive pot comunica în mod automat prin Bluetooth atunci când sunt
conectate din nou.
1
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU).
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Setare Bluetooth) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(implicit) (Comunicarea prin Bluetooth este activată. Pictograma Bluetooth (
sau
) este afișată pe ecranul LCD.)
(Nu există comunicare prin Bluetooth. Pictograma Bluetooth nu este afişată pe
ecranul LCD.)
Sugestie
Setarea Bluetooth implicită pentru telecomandă este ON (PORNIT). Când camera compatibilă
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Bluetooth este conectată pentru prima dată la Wi-Fi, împerecherea Bluetooth cu telecomanda se
realizează în mod automat, iar pictograma
afişată pe ecranul LCD se schimbă cu
.
Notă
Când modul Avion este ON (PORNIT), pictograma Bluetooth nu apare pe ecranul LCD, iar
comunicaţiile prin Bluetooth sunt dezactivate, chiar dacă setarea Bluetooth este ON (PORNIT).
Telecomanda poate fi împerecheată cu până la 15 dispozitive Bluetooth. Dacă se împerechează un
al 16-lea dispozitiv cu telecomanda, informaţiile de împerechere ale primul dispozitiv înregistrat sunt
şterse.
Când telecomanda comunică prin Bluetooth, nu se poate împerechea alt dispozitiv.
La iniţializarea telecomenzii, se resetează, de asemenea, informaţiile de împerechere. Efectuaţi din
nou împerecherea.
[55] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Setări de resetare a reţelei
Setările de reţea pentru conexiune multiplă pot fi reiniţializate.
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (setări de resetare a reţelei), apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
Este afişat ecranul de confirmare.
Dacă selectaţi
3
(revocare) pe ecranul de confirmare, reiniţializarea este revocată.
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
Setările de rețea vor fi resetate.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
,
Ghid de asistenţă
Notă
Nu puteţi reseta setările de reţea în modul conexiune individuală.
În cazul în care este stabilită conexiunea multiplă după ce s-au resetat setările de rețea, înregistraţi
dispozitivele, încă o dată, chiar dacă acestea au fost deja înregistrate înainte.
[56] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Dezactivare automată a monitorului în timpul
înregistrării
În cazul în care telecomanda nu a fost utilizată timp de mai mult de 10 secunde, în timpul
înregistrării de filme, al capturii cu înregistrare lentă sau înregistrării în buclă, afişajul ecranului
LCD al telecomenzii este oprit automat pentru a reduce consumul bateriei. Operaţi telecomanda
pentru a porni ecranul LCD din nou.
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Dezactivare automată a monitorului în timpul
înregistrării) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
(implicit) (Afișajul ecranului LCD este oprit automat, în cazul în care telecomanda
nu a fost operată timp de mai mult de 10 secunde, în timpul înregistrării)
(Afișajul ecranului LCD este oprit în timpul înregistrării)
Sugestie
După trecerea unei anumite perioade de timp, funcția Wi-Fi a camerei se oprește automat (Bluetooth
este încă conectat), iar durata de înregistrare va fi mai mare şi pe cameră.
Pentru a activa afişajul ecranului LCD din nou, operaţi telecomanda cu afişajul ecranului LCD oprit,
sau opriţi înregistrarea pe cameră.
Notă
Dacă operaţi telecomanda după ce a trecut 1 minut de când afișajul ecranului LCD a fost oprit, este
nevoie să treacă între 5 până la 6 secunde pentru ca afișajul ecranului LCD să fie pornit.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Această funcţie este disponibilă doar atunci când telecomanda este conectată la cameră în modul de
conexiune individuală.
[57] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Mod de oglindire
Imaginile de pe ecranul LCD sunt afișate ca imagini în oglindă. Acest lucru este util atunci când
realizaţi auto-portrete cu camera montată pe un accesoriu, cum ar fi Mânerul de fotografiere.
Imaginile reale fotografiate nu sunt imagini în oglindă.
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Mod de oglindire) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Imaginile sunt afişate ca imagini în oglindă)
(implicit) (Imaginile sunt afişate ca imagini în oglindă)
[58] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Rotire afişaj
Puteți roti afișajul ecranului LCD și schimba orientarea butonului UP (În sus)/butonului DOWN
(În jos) de pe telecomandă.
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (rotire afişaj) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
(Roteşte ecranul)
(implicit) (Nu roteşte ecranul)
[59] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Luminozitate monitor
Setează luminozitatea ecranului LCD.
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (luminozitate monitor) - valoare de setare, apoi apăsaţi
pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(implicit) (Luminos)
(Întunecat)
Notă
Nu puteţi seta luminozitatea monitorului atunci când alimentarea se realizează prin terminalul Micro
USB. Setarea este fixată pe „Luminos”.
[60] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Setare dată şi oră
Setaţi data şi ora.
1
Apăsaţi butonul MENU.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Setare dată şi oră), apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
3
Setaţi anul/luna/ziua.
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a seta anul, apoi
apăsaţi butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER). Cursorul se deplasează la lună, prin
urmare, repetaţi operaţia pentru a seta luna şi ziua.
(Ordinea de afișare a datei diferă în funcție de formatul datei.)
Apare ecranul de setare a orei.
4
Setaţi ora repetând aceeaşi procedură ca la pasul 3.
5
Verificaţi data şi ora de pe ecranul afişat, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
Ora este setată şi afişajul revine la meniul anterior.
Sugestie
Pentru a reveni la ecranul de selectare a elementelor de setare de pe ecranul de selectare a valorii
de setare, apăsaţi butonul MENU.
În cazul în care telecomanda este conectată la o cameră tip obiectiv (seria QX) sau HDR-AZ1,
setarea datei şi orei telecomenzii este reflectată automat pe cameră.
[61] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Setare zonă
Puteţi regla ceasul de pe telecomandă pentru a se potrivi cu ora din zona dvs., fără a opri
ceasul. Zona este determinată în funcţie de diferenţa de fus orar faţă de ora meridianului
Greenwich (GMT). Consultaţi „Lista cu diferenţele de fus orar pentru capitalele lumii” pentru mai
multe informaţii.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Setare zonă) - diferenţa de fus orar, apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
3
Confirmaţi ora afişată pe ecran, apoi apăsaţi butonul REC/ENTER.
[62] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Setare oră de vară
Setează dacă se reflectă ora de vară în setarea datei şi orei.
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Setare oră de vară) - valoare de setare, apoi apăsaţi pe
butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Setează ora de vară)
(implicit) (Nu setează ora de vară)
[63] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Format dată
Setați ordinea de afișare a datei afișată pe telecomandă.
1
Apăsaţi butonul MENU.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) /
/
/
(format dată) valoare de setare, apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(Zi-Lună-An)
(Lună-Zi-An)
(Lună (în limba engleză)-Zi-An)
(An-Lună-Zi)
[64] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Versiune
Se poate afişa versiunea software a telecomenzii.
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Versiune), apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
[65] Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Reiniţializarea setărilor
Reiniţializează fiecare setare a telecomenzii la valoarea implicită.
Setările camerei nu sunt reiniţializate, chiar dacă setările telecomenzii sunt reiniţializate.
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
(Setări telecomandă) (Reiniţializarea setărilor), apoi apăsaţi pe butonul
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
3
Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Selectaţi
Selectaţi
(revocare) pentru a reveni la ecranul meniului de setări ale telecomenzii.
(executare) pentru a reiniţializa setările telecomenzii.
[66] Vizualizare
Redarea imaginilor
Redaţi filmele/imaginile înregistrate cu camera de pe telecomandă.
Procedura de mai jos explică modul de redare a filmelor.
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(redare pe telecomandă), apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
3
Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta imaginea şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Porneşte redarea.
Revenirea la modul de înregistrare a imaginilor
Apăsaţi pe butonul MENU (MENIU), pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos)
pentru a selecta
(comutare la modul de înregistrare a imaginilor) şi apăsaţi pe butonul
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
Notă
Fişierele audio nu pot fi redate.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Rata de cadre afișată pe ecranul LCD în timpul redării variază în funcție de starea comunicării Wi-Fi
dintre telecomandă și cameră. Este diferită de cea afişată în timpul înregistrării.
Sugestie
Puteţi utiliza operaţiile următoare în timp ce redaţi filmul.
Derulare rapidă înapoi: Apăsaţi butonul UP.
Derulare rapidă înainte: Apăsaţi butonul DOWN.
Pauză: Apăsaţi butonul REC/ENTER.
[67] Vizualizare
Ştergerea imaginilor
Ştergeţi imaginile inutile salvate pe cardul de memorie al camerei.
1
Apăsaţi butonul MENU.
2
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
(redare pe telecomandă), apoi apăsaţi pe butonul REC/ENTER
(ÎNREG./ENTER).
3
Apăsaţi pe butonul UP (În sus) sau pe butonul DOWN (În jos) pentru a selecta
imaginea şi apăsaţi butonul MENU (MENIU).
4
Selectaţi
5
Selectaţi
(executare) pe ecranul de confirmare, apoi apăsaţi pe butonul
REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
(ştergere) şi apăsaţi pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER).
Imaginea selectată va fi ştearsă.
Notă
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Puteţi şterge imagini doar în modul conexiune individuală.
Puteţi şterge doar câte o imagine. Nu puteţi şterge mai multe imagini simultan.
Formataţi cardul de memorie dacă doriţi să ştergeţi toate imaginile.
[68] Informaţii
Măsuri de precauţie
Manipularea
Nu utilizaţi/depozitaţi telecomanda în următoarele locaţii
În medii cu temperaturi sau umezeală extreme
În locuri precum un vehicul parcat la loc neumbrit, corpul telecomenzii se poate deforma, iar
acest lucru poate provoca defecţiuni.
Depozitarea sub lumina directă a soarelui sau în apropierea unui radiator
Corpul telecomenzii se poate decolora sau deforma iar acest lucru poate provoca defecţiuni.
În locuri cu vibraţii puternice
În apropierea câmpurilor magnetice puternice
În apropierea unor surse de unde radio puternice sau de radiaţii
În locuri cu nisip sau praf
Protejaţi telecomanda împotriva infiltrărilor de nisip sau praf. Acestea pot provoca
defectarea telecomenzii, în unele situaţii fără şanse de reparare.
[69] Informaţii
Măsuri de precauţie
Cu privire la condens şi umezeală
În cazul în care telecomanda este adusă direct dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, este posibil să se formeze condens în interiorul sau pe exteriorul
telecomenzii. Condensul poate provoca defectarea telecomenzii.
În cazul formării de condens
Opriţi telecomanda şi aşteptaţi în jur de 1 oră să se evaporeze umezeala.
Notă cu privire la condens şi umezeală
Umezeala poate produce condens dacă aduceţi telecomanda dintr-un loc cu temperatură
scăzută într-un loc cu temperatură ridicată (sau invers) sau dacă utilizaţi telecomanda într-un
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
mediu umed după cum se arată mai jos.
Când aduceţi telecomanda de pe pârtia de schi într-un loc încălzit
Când scoateţi telecomanda dintr-un autovehicul sau o încăpere cu aer condiţionat într-un
loc exterior cu temperatură ridicată
Când folosiţi telecomanda după baie sau duş
Atunci când utilizați telecomanda într-un loc cald și umed, cum ar fi o baie
Modalitatea de evitare a condensului
Atunci când telecomanda este adusă dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, introduceţi telecomanda într-o pungă de plastic şi închideţi-o ermetic.
Îndepărtaţi punga atunci când temperatura aerului din interiorul pungii de plastic este egală cu
temperatura ambientală (după aproximativ 1 oră).
[70] Informaţii
Măsuri de precauţie
Cu privire la transport
Nu vă aşezaţi pe un scaun sau în alt loc în timp ce aveţi telecomanda în buzunarul de la
spate al pantalonilor sau fustei, deoarece telecomanda se poate defecta sau deteriora.
[71] Informaţii
Măsuri de precauţie
Cu privire la temperaturile de funcţionare
Telecomanda este proiectată să fie utilizată la temperaturi între –10 °C şi +40 °C. Folosirea
produsului în locuri cu temperaturi extreme care depăşesc acest interval nu este
recomandată.
Ecranul LCD şi carcasa se pot încălzi în timpul operării. Acest lucru este normal.
[72] Informaţii
Măsuri de precauţie
Manipularea ecranului LCD
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Cu privire la ecranul LCD
Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa orientată către soare deoarece se poate deteriora. Fiţi atenţi
atunci când aşezaţi telecomanda lângă o fereastră.
Dacă folosiţi telecomanda într-un loc cu temperaturi scăzute, pe ecranul LCD este posibil să
apară linii orizontale sau o imagine reziduală. Aceasta nu reprezintă o defecţiune. După ce
telecomanda se încălzeşte, ecranul LCD va reveni la starea normală.
Dacă se afişează o imagine statică sau fixă o perioadă îndelungată de timp, o imagine
poate rămâne suprapusă pe ecranul LCD ca imagine fantomă.
Punctul luminos şi punctul de ştergere de pe ecranul LCD
Panoul LCD prevăzut pe telecomandă este fabricat cu ajutorul unei tehnologii de înaltă precizie
dar un procent foarte mic din pixeli pot fi „blocaţi”, fiind fie întotdeauna stinşi (negri), întotdeauna
aprinşi (roşii, verzi sau albaştri) sau clipind. În plus, din cauza caracteristicilor fizice ale afişajului
cu cristale lichide, astfel de pixeli „blocaţi” pot să apară spontan după o perioadă îndelungată de
utilizare. Aceste probleme nu reprezintă o defecţiune.
[73] Informaţii
Măsuri de precauţie
Rezistenţa la apă
Note cu privire la rezistenţa la apă
Telecomanda este proiectată să fie rezistentă la apă. Daunele provocate de utilizarea
necorespunzătoare, abuzivă sau de întreţinerea necorespunzătoare nu sunt acoperite de
garanţia limitată.
Nu expuneţi telecomanda la apă sub presiune, cum ar fi apa de la robinet.
A nu se utiliza în izvoare de apă geotermală.
Utilizaţi telecomanda în apă la o temperatură de operare recomandată cuprinsă între 0 °C şi
40 °C.
Telecomanda are o rezistenţă continuă la apă la o adâncime de 3 m, timp de 30 de minute.
Note înainte de utilizarea telecomenzii sub/aproape de apă
În cazul în care murdăria sau nisipul ajunge pe secțiunea terminală a telecomenzii (acolo
unde se conectează la suport), ștergeți zona cu o pânză moale care nu lasă scame.
Dacă ați utilizat telecomanda în apropierea apei sau cu mâinile ude sau pline de nisip,
efectuați procedura descrisă în „Întreţinerea acestei telecomenzi în apă sau pe malul apei”,
înainte de a încărca telecomanda cu ajutorul suportului.
Note despre utilizarea telecomenzii sub/aproape de apă
Nu expuneţi telecomanda la şocuri, cum ar fi salturile în apă.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Telecomanda se scufundă în apă. Utilizaţi cureaua furnizată împreună cu telecomanda
pentru a preveni scufundarea acesteia.
Se pot forma bule atunci când telecomanda este scufundată în apă. Aceasta nu reprezintă o
defecţiune.
Nu puteţi utiliza funcţia Wi-Fi/Bluetooth a telecomenzii sub apă.
[74] Informaţii
Lista cu diferenţele de fus orar pentru capitalele lumii
Diferenţele de fus orar şi ora standard pentru oraşele lumii (valabile în anul 2016).
Oraş
Diferenţa de fus orar
Lisabona
GMT
Londra
Berlin
+01:00
Paris
Helsinki
Cairo
+02:00
Istanbul
Moscova
+03:00
Nairobi
Teheran
+03:30
Abu Dhabi
+04:00
Baku
Kabul
+04:30
Karachi
+05:00
Islamabad
Calcutta
+05:30
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
New Delhi
Alma-Ata
+06:00
Dhaka
Yangon
+06:30
Bangkok
+07:00
Jakarta
Hong Kong
Singapore
+08:00
Beijing
Tokio
+09:00
Seul
Adelaide
+09:30
Darwin
Melbourne
+10:00
Sydney
New Caledonia
+11:00
Fiji
+12:00
Wellington
Midway
-11:00
Hawaii
-10:00
Alaska
-09:00
San Francisco
-08:00
Tijuana
Denver
-07:00
Arizona
Chicago
-06:00
Mexico City
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
New York
-05:00
Bogota
Santiago
-04:00
St.John’s
-03:30
Brazilia
-03:00
Montevideo
Fernando de Noronha
-02:00
Azore
-01:00
Insulele Capului Verde
[75] Informaţii
Specificaţii
[Terminal intrare]
Terminal micro USB: micro-B/USB
(Pentru încărcare)
[Alimentare]
Necesar de putere:
Acumulator: 3,7 V (baterie internă)
Terminal micro USB: 5,0 V
Metodă de încărcare:
Încărcare USB: 5,0 V c.c., 500 mA
Timp de încărcare:
Prin computer
Baterie internă: Aprox. 2 h 25 min
Metodă de alimentare:
Alimentare prin USB (minim 1,5 A recomandat)
Consum de energie:
0,8 W (în timpul unei conexiuni Wi-Fi şi al afişajului de vizualizare în timp real)
Durată de operare continuă:
155 min*1
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Baterie:
Acumulator: Baterie internă
Tensiune maximă la ieşire: 4,2 V c. c.
Tensiune de ieşire: 3,7 V c. c.
Tensiune de încărcare maximă: 4,2 V c. c.
Curent de încărcare maxim: 975 mA
Capacitate: 2,4 Wh (640 mAh)
Tip: Li-ion
[Generalităţi]
Rezistenţă la apă:
Adâncimea apei 3 m, 30 minute continuu*2
Temperatură de funcţionare: -10 °C până la +40 °C
Temperatură de stocare: -20 °C până la +60 °C
Dimensiuni (aprox.): 47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (L/Î/A, cu excepţia părţilor proeminente)
Masă: Aprox. 46 g (doar corpul principal)
Masă totală în timpul utilizării: Aprox. 83 g (inclusiv cureaua furnizată)
*1
*2
Durata de operare continuă este durata disponibilă aproximativă atunci când se foloseşte continuu un acumulator
încărcat complet şi afişajul de vizualizare în timp real.
Rezistenţa la apă nu este garantată în orice condiţii.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
[76] Informaţii
Mărci comerciale
Wi-Fi, sigla Wi-Fi şi Wi-Fi PROTECTED SET-UP sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Marca cuvântului Bluetooth® şi siglele sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către Sony Corporation se
face în baza unei licenţe. Celelalte mărci comerciale şi nume comerciale sunt proprietatea
respectivilor deţinători.
În plus, numele de sisteme şi de produse utilizate în acest ghid sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale dezvoltatorilor sau producătorilor
respectivi. Cu toate acestea, mărcile ™ sau ® pot să nu fie descrise în acest ghid.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
[77] Informaţii
Notă cu privire la licenţă
Software-urile aplicate GNU GPL/LGPL
Software-urile eligibile pentru următoarea Licenţă publică generală (General Public License,
„GPL”) GNU (denumită în continuare „GPL”) sau Licenţă publică secundară/de bibliotecă
(Lesser General Public License, „LGPL”) GNU (denumită în continuare „LGPL”) sunt incluse în
telecomandă. Aceste licenţe vă informează că aveţi dreptul de a accesa, modifica şi redistribui
codul sursă al acestor programe software, în conformitate cu condiţiile impuse de licenţele
GPL/LGPL furnizate.
Codul sursă este furnizat pe web. Utilizaţi următoarea adresă URL pentru a-l descărca.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Am prefera să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă.
Copiile licenţelor (în limba engleză) sunt stocate în memoria internă a telecomenzii. Conectați
telecomanda și un computer cu cablul USB, apoi citiți fișierele din folderul „LICENSE” din
„PMHOME”.
[78] Informaţii
Îngrijire şi depozitare
Îngrijire şi depozitare
Ştergeţi suprafaţa
Curăţaţi suprafaţa telecomenzii cu o pânză moale umezită uşor cu apă şi apoi ştergeţi suprafaţa
cu o pânză uscată. Nu folosiţi substanţele următoare deoarece acestea pot deteriora finisajul
sau carcasa:
Produse chimice cum ar fi diluantul, benzina, alcoolul, şerveţelele de unică folosinţă,
substanţele insectifuge, crema de protecţie solară sau insecticidul etc.
Nu atingeţi telecomanda dacă aveţi mâinile acoperite cu vreuna dintre substanţele de mai
sus.
Evitaţi intrarea telecomenzii în contact cu obiecte din cauciuc sau vinil pe perioade de timp
îndelungate.
Scoateţi acumulatorul dacă nu va fi utilizat o perioadă îndelungată
Scoateţi cablul USB din suport şi depozitaţi-l dacă nu va fi utilizat o perioadă îndelungată. În caz
contrar, poate provoca un incendiu.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
[79] Informaţii
Îngrijire şi depozitare
Întreţinerea ecranului LCD
Suprafaţa ecranului LCD este tratată special pentru reducerea reflecţiei luminii.
Întreţinerea incorectă poate afecta performanţa ecranului LCD, în consecinţă, aveţi grijă în
următoarele privinţe:
Ştergeţi ecranul LCD uşor cu o pânză moale cum ar fi o pânză de curăţare sau o pânză
pentru ştergerea ochelarilor.
Petele dificile pot fi îndepărtate cu o pânză moale cum ar fi o pânză de curăţare sau o pânză
pentru ştergerea ochelarilor umezită uşor cu apă.
Nu folosiţi niciodată un solvent cum ar fi alcoolul, benzina sau diluantul sau un detergent
acid, alcalin sau abraziv sau o pânză de curăţare chimică deoarece pot deteriora suprafaţa
ecranului LCD.
[80] Informaţii
Îngrijire şi depozitare
Întreţinerea acestei telecomenzi în apă sau pe malul
apei
Curăţaţi întotdeauna telecomanda cu apă în interval de 60 de minute după utilizare şi nu
îndepărtaţi cureaua înainte de terminarea curăţării. Nisipul sau apa se pot infiltra în locuri
unde nu pot fi văzute şi, vor reduce rezistenţa la apă dacă nu sunt îndepărtate.
Lăsaţi telecomanda să stea în apă curată într-un vas de curăţare timp de aproximativ 5
minute. Apoi, scuturaţi uşor telecomanda şi apăsaţi fiecare buton sub apă pentru a
îndepărta sarea, nisipul sau alte materii depuse în jurul butoanelor.
După clădire, îndepărtaţi prin ştergere toate picăturile de apă cu o pânză moale. Lăsaţi
telecomanda să se usuce complet într-un loc umbros şi bine ventilat. Nu o uscaţi prin suflare
cu un uscător de păr deoarece există riscul de deformare şi/sau degradare a rezistenţei la
apă.
Îndepărtaţi prin ştergere toate picăturile de apă sau urmele de praf cu o pânză moale
uscată.
Atașați telecomanda pe suport, atunci când telecomanda este complet uscată.
Corpul telecomenzii se poate decolora dacă intră în contact cu cremă de protecţie solară
sau ulei de bronzare. Dacă telecomanda intră în contact cu cremă de protecţie solară sau
ulei de bronzare, curăţaţi-o repede prin ştergere.
Nu lăsaţi telecomanda cu apă sărată în interior sau pe suprafaţă. Aceasta poate provoca
corodare sau decolorare şi poate reduce rezistenţa la apă.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
[81] Informaţii
Acumulator
Acumulator
Cu privire la încărcarea acumulatorului
Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizarea telecomenzii.
Este recomandat să încărcaţi acumulatorul la temperaturi ambientale între 10 °C şi 30 °C
până când se stinge lampa CHG (Încărcare). Este posibil ca acumulatorul să nu se încarce
eficient la temperaturi care nu se încadrează în acest interval.
Lampa CHG (Încărcare) poate lumina intermitent în timpul încărcării, în următoarele situaţii:
Acumulatorul este deteriorat.
Temperatura telecomenzii este scăzută. Puneţi-o la loc cald.
Temperatura telecomenzii este ridicată. Puneţi-o la loc răcoros.
Utilizarea acumulatorul în mod eficient
Performanţa acumulatorului scade la temperaturi ambientale scăzute sub 10 °C. În
consecinţă, în mediile cu temperaturi joase, durata de funcţionare a acumulatorului este mai
scurtă.
Capacitatea restantă a bateriei
Dacă acumulatorul se descarcă repede chiar dacă nivelul indicatorului de capacitate
restantă este mare, reîncărcaţi complet telecomanda. Indicatorul de capacitate restantă va fi
afişat apoi corect. Reţineţi că este posibil ca nivelul să nu fie afişat corect în următoarele
situaţii:
Această telecomandă este utilizată un timp îndelungat la temperaturi ambientale
ridicate.
Telecomanda este lăsată complet încărcată.
Telecomanda este utilizată intens.
Despre durata de viaţă a acumulatorului
Durata de viaţă a acumulatorului este limitată. Capacitatea bateriei scade în timp şi în urma
utilizării repetate. În cazul în care timpul de utilizare între încărcări devine semnificativ
scăzut, durata de viață a acumulatorului a fost scurtată. În acest caz, contactați distribuitorul
Sony.
Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de modul de depozitare sau utilizare a
acumulatorului.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
[82] Informaţii
Acumulator
Pentru reducerea consumului bateriei telecomenzii
Următoarele setări permit reducerea consumului bateriei telecomenzii în timpul utilizării.
Dezactivare automată a monitorului în timpul înregistrării:
Luminozitate monitor:
(Exemplu)
În cazul în care afişajul de vizualizare în timp real apare timp de 5 minute, iar filmele sunt
înregistrate timp de 55 de minute după ce sunt aplicate setările de mai sus, puteți utiliza
telecomanda cu aproximativ de două ori mai mult decât înainte.
Când utilizaţi FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50, stabiliţi setarea alimentării telecomenzii
Bluetooth a camerei la
și opriți alimentarea camerei în mod frecvent de la
telecomandă în timp ce înregistraţi în modul standby. Acest lucru permite reducerea în
continuare a consumului bateriei de pe cameră și telecomandă.
[83] Informaţii
Eliminarea telecomenzii
Scoateţi acumulatorul încorporat înainte de eliminarea telecomenzii.
Nu desfaceţi şuruburile, decât în momentul casării telecomenzii. Vom refuza să reparăm
sau să înlocuim unitatea în cazul în care prezintă semne de dezasamblare în afara
condiţiilor de garanţie.
Acumulatorul încorporat al telecomenzii este reciclabil. În momentul casării telecomenzii,
scoateţi acumulatorul încorporat şi predaţi-l la distribuitor.
1
Apăsaţi pe butonul
2
Îndepărtaţi şuruburile cu o şurubelniţă cu cap Phillips (4 şuruburi).
print.html[2016-08-31 13:49:10]
(pornire/standby) pentru a opri alimentarea telecomenzii.
Ghid de asistenţă
3
Detaşaţi capacul.
4
Scoateţi acumulatorul.
Notă
Când demontaţi acumulatorul încorporat al telecomenzii, fiţi atenţi la următoarele aspecte.
Nu lăsaţi şuruburile etc. la îndemâna copiilor mici pentru a preveni înghiţirea accidentală a acestora.
Fiţi atenţi să nu vă răniţi la unghii sau degete.
[84] Depanare
Nu se pot conecta telecomanda şi camera prin Wi-Fi.
Dacă nu puteţi conecta camera la telecomandă în mod corespunzător, încercaţi operaţia de
mai jos.
Verificaţi dacă modul de conexiune al telecomenzii şi al acestei unităţi este setat pe
conexiune individuală. Dacă nu este, modificaţi modul de conexiune şi efectuaţi din nou
procedura de conectare.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
[85] Depanare
Nu se poate porni telecomanda.
Încărcaţi suficient acumulatorul.
[86] Depanare
Alimentarea telecomenzii se opreşte brusc.
Încărcaţi suficient acumulatorul.
Dacă nu aţi folosit telecomanda pentru o perioadă prelungită, eficienţa bateriei se va
ameliora în urma încărcării şi descărcării repetate.
[87] Depanare
Nu se poate încărca telecomanda.
Opriţi telecomanda şi stabiliţi conexiunea USB.
Deconectaţi şi reconectaţi cablul micro USB (furnizat).
Folosiţi cablul micro USB (furnizat).
Încărcaţi acumulatorul la o temperatură ambientală de 10 °C până la 30 °C.
Porniți calculatorul, apoi conectați-l la suportul la care este atașată telecomanda.
Scoateţi computerul din starea repaus sau hibernare.
Conectaţi cablul micro USB (furnizat) direct la conectorul USB al computerului.
[88] Depanare
Capacitatea restantă indicată este incorectă.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Acest fenomen apare atunci când folosiţi telecomanda într-un mediu cu temperaturi
extreme.
Intervine o discrepanţă între indicatorul de capacitate rămasă şi capacitatea rămasă reală a
bateriei. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, după care încărcaţi-l pentru o indicare
corectă.
Încărcaţi din nou acumulatorul complet. Dacă problema persistă, acumulatorul este uzat.
Consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
[89] Indicatoare de avertizare şi mesaje de eroare
Afişajul erorilor pe telecomanda de vizualizare în timp
real
Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.
01-01/02-02
Conectarea camerei la telecomandă a eşuat.
Traficul de semnal poate fi prea intens sau telecomanda poate fi prea departe de punctul de
acces.
01-02
Conectarea camerei la telecomandă a eşuat.
Urmaţi paşii din „Conectarea telecomenzii la o cameră prin Wi-F” sau „Conectarea
telecomenzii la mai multe camere prin Wi-Fi”.
01-03/01-04
Conectarea camerei la telecomandă a eşuat.
Camera nu este compatibilă.
02-01
În cameră nu este introdus niciun card de memorie.
Cardul de memorie este introdus în direcţia greşită.
Introduceți cardul de memorie în direcția corectă, apoi porniți camera.
02-03
Eroare cameră
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Confirmaţi camera de accesare sau cardul de memorie.
03-01
Traficul de semnal este intens.
Operarea camerei pentru conectarea la telecomandă nu a reuşit.
Modificați condițiile și încercați din nou procedura de conectare.
Verificați procedura de conectare.
03-02
Conectarea camerei la telecomandă a eşuat.
Camera nu este recunoscută. Urmaţi paşii din „Conectarea telecomenzii la o cameră prin Wi-F”
sau „Conectarea telecomenzii la mai multe camere prin Wi-Fi”.
Traficul de semnal poate fi prea intens sau telecomanda poate fi prea departe de punctul de
acces.
03-03/03-04
Conectarea camerei la telecomandă a eşuat.
Camera nu este recunoscută. Trebuie să efectuaţi anumite operaţii pe camera pe care doriţi
să o conectaţi.
Traficul de semnal poate fi prea intens sau telecomanda poate fi prea departe de punctul de
acces.
03-05
Nu se poate realiza conectarea la cameră.
Telecomanda a fost deja conectată la numărul maxim de camere.
Verificaţi numărul de camere conectate.
04-03
Solicitarea trimisă camerei nu a primit răspuns.
Verificaţi camera.
04-04
Nu se primeşte niciun răspuns de la cameră.
Verificaţi camera.
Traficul de semnal poate fi prea intens sau telecomanda poate fi prea departe de punctul de
acces.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
05-01
Înregistrarea de imagini statice a eşuat.
Verificaţi camera.
05-02
Înregistrarea cu cardul de memorie introdus în direcția greșită.
În cameră nu este introdus niciun card de memorie.
Pe cardul de memorie nu există spațiu de memorie liber.
Verificaţi orientarea cardului de memorie.
Asiguraţi-vă că aţi introdus cardul de memorie în cameră.
Utilizați un card de memorie care are spațiu de memorie liber.
05-03
Înregistrarea nu se opreşte.
Verificaţi camera.
05-04
Pornirea înregistrării în buclă a eşuat.
Verificați nivelul de memorie liberă rămasă pe card.
06-01
Suportul de înregistrare nu poate fi formatat.
06-02
Cardul de memorie nu acceptă înregistrarea de filme în format XAVC S.
Folosiţi un card de memorie SDHC sau SDXC mai rapid decât Clasa 10 atunci când
înregistraţi filme în format XAVC S.
Setați formatul pentru film la MP4.
06-03
Setarea NTSC/PAL pentru media şi setarea NTSC/PAL a camerei sunt diferite.
Comutaţi setarea NTSC/PAL camerei sau formataţi media.
06-04
Cardul de memorie nu acceptă înregistrarea de filme în format XAVC S de 100 Mbps.
Utilizați cardul de memorie care acceptă UHS-I U3 când înregistraţi în XAVC S 100 Mb/s.
07-01/07-02/07-03
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Ghid de asistenţă
Redare nereuşită.
Suportul de înregistrare prezintă o anomalie.
Traficul de semnal poate fi prea intens sau telecomanda poate fi prea departe de punctul de
acces.
07-04
Fişierul nu a putut fi şters.
Traficul de semnal poate fi prea intens sau telecomanda poate fi prea departe de punctul de
acces.
10-01
Temperatura camerei a crescut. Opriţi alimentarea camerei şi lăsaţi camera să se răcească
singură cel puţin 10 minute.
Codul începe cu un E sau cu un C (Exemplu: E41:00)
Dacă pe monitor apare un cod care începe cu o literă din alfabet, funcţia de diagnosticare
automată a telecomenzii funcţionează.
Apăsați simultan pe butonul MENU (MENIU), pe butonul REC/ENTER (ÎNREG./ENTER) și pe
butonul DOWN (În jos) ale telecomenzii pentru a reseta.
Dacă problema persistă, ar putea fi necesare unele reparații. Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony şi informaţi-l în privinţa tuturor codurilor care încep cu E sau cu C.
print.html[2016-08-31 13:49:10]
Download PDF