Sony | RM-LVR2 | Sony RM-LVR2 Telecomandă în timp real cu Wi-Fi® pentru Action Cam Ghid de asistenţă

Telecomandă de vizualizare în timp real la distanţă
RM-LVR2
Cum se utilizează
Citiţi acest manual înainte de utilizare
Identificarea componentelor
Identificarea componentelor [1]
Afişaj pe ecran în timpul conexiunii individuale
Afişaj pe ecran în timpul conexiunii individuale [2]
Afişaj pe ecran în timpul conexiunii multiple
Afişaj pe ecran în timpul conexiunii multiple [3]
Introducere
Încărcarea acestei unităţi
Încărcarea acestei unităţi [4]
Ataşarea curelei la această unitate
Ataşarea curelei la această unitate [5]
Pornirea/oprirea alimentării acestei unităţi
Pornirea/oprirea alimentării acestei unităţi [6]
Setarea datei şi orei
Setarea datei şi orei [7]
Conectarea acestei unităţi la cameră prin Wi-Fi (Conexiune individuală)
Verificarea modului de conexiune [8]
Conectarea acestei unităţi la o singură cameră prin Wi-Fi [9]
Conectarea acestei unităţi la mai multe camere prin Wi-Fi (Conexiune
multiplă)
Conectarea acestei unităţi la mai multe camere prin Wi-Fi [10]
Resetarea informaţiilor de conexiune ale camerei înregistrate [11]
Înregistrarea de imagini
Înregistrarea de filme şi de imagini statice
Comutarea modurilor de înregistrare a imaginilor [12]
Înregistrarea de imagini [13]
Operarea cu funcţia de control pentru camere multiple [14]
Funcţia de dezactivare a butoanelor [15]
Modificarea setărilor
Lista elementelor de setare
Lista elementelor de setare [16]
Setări de înregistrare a imaginilor
Setarea calităţii imaginii [17]
SteadyShot [18]
Setarea unghiului de câmp [19]
Răsturnare [20]
Scenă [21]
Echilibru de alb [22]
Expunere AE [23]
Mod culoare [24]
Format film [25]
Setare pentru înregistrare audio [26]
Reducere zgomot vânt [27]
Comutare mod imagine statică [28]
Interval de înregistrare imagine statică [29]
Temporizator [30]
Înregistrare de fotografii la anumite intervale [31]
Durată de înregistrare în buclă [32]
Setări pentru conectarea de dispozitive
Cod de cadre/secvenţa utilizatorului [33]
Telecomandă cu infraroşii [34]
Comutare NTSC/PAL [35]
Oprirea automată a alimentării [36]
Bip [37]
Format [38]
Versiune (Cameră) [39]
Setări telecomandă
Rotire afişaj [40]
Luminozitate monitor [41]
Setarea datei şi orei/zonei/orei de vară [42]
Reiniţializarea setărilor [43]
Versiune [44]
Mod conexiune [45]
Mod avion [46]
Setări de resetare a reţelei [47]
Vizualizare
Redarea imaginilor
Redarea imaginilor [48]
Comutarea indicatorului de pe ecran
Comutarea indicatorului de pe ecran [49]
Ştergerea imaginilor
Ştergerea imaginilor [50]
Altele
Măsuri de precauţie
Manipulare [51]
Cu privire la condens şi umezeală [52]
Cu privire la transport [53]
Cu privire la temperaturile de funcţionare [54]
Manipularea ecranului LCD [55]
Rezistenţă la apă [56]
Lista cu diferenţele de fus orar pentru capitalele lumii
Lista cu diferenţele de fus orar pentru capitalele lumii [57]
Specificaţii
Specificaţii [58]
Mărci comerciale
Mărci comerciale [59]
Notă cu privire la licenţă
Notă cu privire la licenţă [60]
Îngrijire şi depozitare
Îngrijire şi depozitare [61]
Întreţinerea ecranului LCD [62]
Întreţinerea acestei unităţi în apă sau pe malul apei [63]
Acumulator
Acumulator [64]
Casarea acestei unităţi
Casarea acestei unităţi [65]
Depanare
Depanare
Această unitate nu se poate conecta la cameră prin Wi-Fi.
Această unitate nu se poate conecta la cameră prin Wi-Fi. [66]
Această unitate nu porneşte.
Această unitate nu porneşte. [67]
Alimentarea acestei unităţi se opreşte brusc.
Alimentarea acestei unităţi se opreşte brusc. [68]
Această unitate nu se încarcă.
Această unitate nu se încarcă. [69]
Capacitatea restantă indicată este incorectă.
Capacitatea restantă indicată este incorectă. [70]
Indicatoare de avertizare şi mesaje de eroare
Afişajul erorilor pe telecomanda de vizualizare în timp real la distanţă
Afişajul erorilor pe telecomanda de vizualizare în timp real la distanţă [71]
[1] Cum se utilizează
Citiţi acest manual înainte de utilizare
Identificarea componentelor
1. Butonul MENU
2. Capac de conector
3. Clapetă de blocare
Identificarea componentelor
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Terminal Multi/Micro USB
Butonul RESET (Resetare)
Lampa CHG (Încărcare)
Butonul UP
Butonul DOWN
Butonul DISP
Butonul REC/ENTER
Lampa REC/Wi-Fi
Ecran LCD
Butonul ON/OFF (Alimentare)
Buclă pentru curea
[2] Cum se utilizează
conexiunii individuale
Citiţi acest manual înainte de utilizare
Afişaj pe ecran în timpul
Afişaj pe ecran în timpul conexiunii individuale
Indicatoarele descrise mai jos sunt afişate pe panoul de afişaj al telecomenzii în
cazul unei conexiuni individuale.
Indicatoarele diferă în funcţie de camera conectată.
Afişajul ceasului
1. Pictograma de dezactivare a butoanelor
2. Pictograma pentru modul avion
Pictograma pentru modul avion
avion (ON).
va fi afişată dacă se activează modul
3. Indicatorul nivelului bateriei al acestei unităţi
Pe măsură ce se descarcă bateria, indicatorul nivelului bateriei se va
modifica în direcţia indicată de săgeata din imagine.
4. Afişajul ceasului
Afişajul de vizualizare în timp real
1. Indicatorul modului de înregistrare de imagini
În timpul filmării, apare
. În timpul fotografierii, apare
. În timpul
înregistrării de fotografii la anumite intervale, apare
. În timpul înregistrării
în buclă, apare
. În timpul înregistrării audio, apare .
2. Pictograma de dezactivare a butoanelor
3. Indicatorul nivelului bateriei al acestei unităţi
Pe măsură ce se descarcă bateria, indicatorul nivelului bateriei se va
modifica în direcţia indicată de săgeată.
4. Pictograma REC
5. Indicatorul de comutare a modului de înregistrare a imaginilor
6. Pictograma de avertizare pentru card de memorie/Pictograma pentru
temperatură crescută
apare atunci când temperatura camerei este ridicată. Lăsaţi alimentarea
oprită şi aşteptaţi până când temperatura camerei sau a bateriei scade.
7. Indicatorul pentru capacitatea restantă a bateriei camerei
Ecran cu informaţii privind înregistrarea de imagini
1. Afişajul modului de înregistrare a imaginilor
În timpul filmării, apare
. În timpul fotografierii, apare
. În timpul
înregistrării de fotografii la anumite intervale, apare
. În timpul înregistrării
în buclă, apare
. În timpul înregistrării audio, apare .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pictograma pentru înregistrare audio
Reducere zgomot vânt
Echilibru de alb
Expunere AE
Afişajul pentru înregistrare la anumite intervale/înregistrare temporizată
Setare imagine/interval de înregistrare imagini statice
Pictograma REC
Indicatorul nivelului bateriei al acestei unităţi
Pe măsură ce se descarcă bateria, indicatorul nivelului bateriei se va
modifica în direcţia indicată de săgeată.
10. Pictograma pentru scenă
/SteadyShot
/Comutare mod imagine statică
/Mod culoare
/Setarea unghiului de câmp
/Răsturnare
Pictogramele se modifică în funcţie de setări.
11. Indicatorul nivelului bateriei al camerei
12. Durata de înregistrare a imaginilor/numărul de fotografii care pot fi
înregistrate/numărul de fotografii
13. Pictograma pentru temperatură ridicată
apare atunci când temperatura camerei este ridicată. Lăsaţi alimentarea
oprită şi aşteptaţi până când temperatura camerei sau a bateriei scade.
14. Pictograma de avertizare pentru card de memorie
[3] Cum se utilizează
conexiunii multiple
Citiţi acest manual înainte de utilizare
Afişaj pe ecran în timpul
Afişaj pe ecran în timpul conexiunii multiple
Indicatoarele descrise mai jos sunt afişate pe panoul de afişaj al telecomenzii în
cazul unei conexiuni multiple.
1. Indicatorul modului de înregistrare de imagini/Pictograma REC
Se afişează modul de înregistrare a imaginilor şi starea de înregistrare a
camerei conectate. Poziţia cursorului portocaliu indică ce cameră afişează
conţinut în timp real.
Pictograma REC este afişată în partea dreaptă de sus a afişajului modului de
înregistrare a imaginilor, în timp ce imaginile sunt înregistrate.
2. Indicatorul pentru temperatură ridicată
Semnalează creşterea temperaturii camerei.
Lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi până când temperatura camerei sau a
bateriei scade.
3. Indicatorul nivelului bateriei al acestei unităţi
Pe măsură ce se descarcă bateria, indicatorul nivelului bateriei se va
modifica în direcţia indicată de săgeată.
[4] Cum se utilizează
Introducere
Încărcarea acestei unităţi
Încărcarea acestei unităţi
Încărcaţi această unitate folosind energia furnizată de computer.
1. Asiguraţi-vă că alimentarea acestei unităţi este oprită.
2. Conectaţi această unitate la un computer activat cu ajutorul cablului micro USB
(furnizat).
Lampa CHG (Încărcare) se aprinde cu culoarea portocaliu şi procesul de
încărcare începe.
Lampa CHG (Încărcare) se stinge după finalizarea încărcării.
Durata de încărcare a bateriei *1 este următoarea.
Prin computer: Aprox. 4 ore şi 5 minute
Prin AC-UD10*2: Aprox. 2 ore şi 55 minute
*1 Intervalul de timp necesar pentru încărcarea unui acumulator descărcat complet la o
temperatură de 25 °C. Încărcarea poate dura mai mult în funcţie de circumstanţe sau condiţii.
*2 Încărcarea rapidă este posibilă dacă se utilizează încărcătorul AC-UD10 cu USB
(comercializat separat). Pentru a conecta încărcătorul, folosiţi cablul micro USB (furnizat).
Notă
Puteţi încărca această unitate chiar dacă nu este descărcată complet. De
asemenea, chiar dacă această unitate nu este încărcată complet, puteţi folosi
capacitatea parţială a acumulatorului.
Dacă alimentarea acestei unităţi este pornită, unitatea este alimentată dar nu se şi
încarcă.
Pentru a menţine funcţiile acestei unităţi, încărcaţi complet unitatea cel puţin o
dată la şase luni în timpul depozitării. De asemenea, depozitaţi-o într-un loc
răcoros şi uscat.
Sugestie
Indicatorul capacităţii rămase a bateriei apare în partea dreaptă sus a panoului de
afişaj.
Este posibil ca nivelul capacităţii rămase indicat să nu fie corect în anumite
circumstanţe.
Durează aproximativ 30 de secunde până să fie afişat indicatorul corect al
capacităţii restante.
Dacă acumulatorul se descarcă repede chiar dacă nivelul indicatorului de
capacitate restantă este mare, reîncărcaţi complet această unitate. Indicatorul de
capacitate restantă va fi afişat apoi corect. Reţineţi că este posibil ca nivelul să nu
fie afişat corect în următoarele situaţii:
Această unitate este utilizată un timp îndelungat la temperaturi ambientale ridicate.
Această unitate este lăsată complet încărcată.
Această unitate este utilizată intens.
Folosiţi adaptorul AC-UD10 (comercializat separat) pentru încărcare dacă nu aveţi
un computer.
[5] Cum se utilizează
Introducere
Ataşarea curelei la această unitate
Ataşarea curelei la această unitate
Ataşaţi cureaua la această unitate.
1. Aşezaţi această unitate pe placa de bază şi treceţi cureaua prin bucla de curea
a acestei unităţi conform ilustraţiei , apoi ataşaţi-o conform ilustraţiei .
Puteţi ajusta lungimea curelei în funcţie de poziţia prinderii
şi
2. Pentru a fixa telecomanda de braţ, purtaţi-o pe spatele mâinii, conform ilustraţiei
„OK”. În continuare, prindeţi cureaua , cu butonul REC/ENTER orientat către
degete şi ecranul LCD către cot.
După ataşarea
, mutaţi
pentru a acoperi capătul
.
Notă
Ataşarea incorectă a curelei poate provoca răni.
Dacă puneţi telecomanda pe mâna dreaptă, setaţi rotirea ecranului în setările
telecomenzii la valoarea ON.
Atunci când folosiţi telecomanda pe braţ, ataşaţi întotdeauna placa de bază
furnizată şi cureaua corect.
Aveţi grijă să nu vă cadă telecomanda atunci când desfaceţi cureaua.
[6] Cum se utilizează
Introducere
Pornirea/oprirea alimentării acestei unităţi
Pornirea/oprirea alimentării acestei unităţi
Porniţi/opriţi alimentarea acestei unităţi.
1. Asiguraţi-vă că aţi închis capacul de conector al acestei unităţi.
Închideţi bine capacul de conector, până când marcajul galben de sub
clapeta de blocare nu mai poate fi văzut. Dacă intră materii străine, cum ar fi
nisipul, în interiorul capacului de conector, garnitura de etanşare se poate
zgâria şi apa se poate infiltra în telecomandă.
2. Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare).
Atunci când porniţi această unitate pentru prima dată, se afişează ecranul de
setare a datei şi orei/zonei/orei de vară.
Oprirea alimentării
Pentru a opri telecomanda, apăsaţi din nou butonul ON/OFF (Alimentare).
[7] Cum se utilizează
Introducere
Setarea datei şi orei
Setarea datei şi orei
Atunci când folosiţi această unitate pentru prima dată sau după actualizarea
software, se afişează ecranul de setare a datei şi orei/zonei/orei de vară. Setaţi data
şi ora înainte de a utiliza această unitate.
1. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta elementul dorit şi apoi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
Elementele următoare sunt afişate pe rând pe ecranul LCD.
: Setarea zonei
: Ora de vară
Y-M-D/M(Eng)-D-Y/M-D-Y/D-M-Y: Format dată
Y-M-D: Setarea anului-lunii-zilei
00:00: Setarea ceasului
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a seta data şi ora şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Puteţi ajusta formatul datei şi setarea ceasului cu ajutorul elementelor din
MENU. Consultaţi „Setarea datei şi orei/zonei/orei de vară”.
[8] Cum se utilizează
Introducere
(Conexiune individuală)
Conectarea acestei unităţi la cameră prin Wi-Fi
Verificarea modului de conexiune
Verificaţi dacă modul de conexiune al acestei unităţi este setat pe conexiune
individuală înainte de a conecta această unitate şi camera prin Wi-Fi.
Consultaţi manualul de instrucţiuni de pe site-ul web cu privire la modul de
confirmare a modului de conexiune al camerei.
1. Porniţi alimentarea.
2. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Mod conexiune) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
4. Verificaţi dacă este selectat
REC/ENTER.
(Conexiune individuală) şi apăsaţi butonul
Dacă modul de conexiune este setat pe
comutaţi pe
(Conexiune individuală).
[9] Cum se utilizează
Introducere
(Conexiune individuală)
(Conexiune multiplă),
Conectarea acestei unităţi la cameră prin Wi-Fi
Conectarea acestei unităţi la o singură cameră prin Wi-Fi
Atunci când operaţi camera la distanţă în baza unei conexiuni prin Wi-Fi la această
unitate.
1. Porniţi această unitate.
Se afişează ecranul de standby Wi-Fi.
2. Porniţi camera.
Action Cam fără HDR-AZ1
Apăsaţi butonul NEXT sau PREV.
HDR-AZ1/Cameră tip obiectiv (seria QX)
Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare).
3. Verificaţi setările camerei.
Action Cam fără HDR-AZ1
HDR-AZ1/Cameră tip obiectiv (seria QX)
Verificaţi dacă pe panoul de afişaj al camerei apare un marcaj Wi-Fi.
Pentru DSC-QX100/QX10, indicatorul Wi-Fi nu apare pe afişajul camerei.
Dacă modul de conexiune al camerei este setat pe conexiune multiplă,
comutaţi pe conexiune individuală.
Pentru HDR-AS15/AS30V, introduceţi un card de memorie în cameră.
4. Selectaţi camera pe care doriţi să o conectaţi la această unitate.
i. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta numele SSID (destinaţia)
din listă.
ii. Apăsaţi butonul REC/ENTER.
iii. Dacă această unitate este în modul standby, treceţi la pasul 5 după 2
minute.
Dacă apăsaţi butonul REC/ENTER în modul standby, telecomanda va ieşi
din modul standby. În acest caz, selectaţi din nou numele SSID al camerei.
Dacă nu se afişează numele SSID, verificaţi dacă modul de conexiune al
camerei este setat pe conexiune individuală. Consultaţi Ghidul de Asistenţă
al camerei de site-ul Web pentru a afla cum puteţi verifica modul de
conexiune al camerei.
5. Conectaţi această unitate la cameră.
Action Cam fără HDR-AZ1
Când apare [ACPT?] pe panoul de afişaj al camerei, apăsaţi butonul ENTER
de pe cameră.
Dacă nu apare [ACPT?] pe panoul de afişaj al camerei, reporniţi camera şi reluaţi
procedura de la pasul 3.
HDR-AZ1/Cameră tip obiectiv (seria QX)
Când se aude bipul de confirmare a conexiunii, ţineţi apăsat butonul Wi-Fi
de pe cameră (Butonul declanşator pentru DSC-QX100/QX10) până când
auziţi bipul de conexiune.
Dacă nu se aude bipul de confirmare a conexiunii, reporniţi camera şi reluaţi
procedura de la pasul 3.
Dacă bipul este dezactivat, bipul de confirmare a conexiunii nu se va auzi.
După stabilirea conexiunii, ecranul LCD al telecomenzii comută pe afişajul de
vizualizare în timp real şi lampa REC/Wi-Fi se aprinde în culoarea albastru.
Notă
După parcurgerea tuturor paşilor, această unitate şi camera se vor conecta
automat după pornirea alimentării.
Numele SSID al camerei este afişat pe această unitate fără „DIRECT-”.
Nu puteţi copia pe această unitate imaginile înregistrate pe cameră.
Dacă nu puteţi conecta această unitate la cameră prin Wi-Fi/dacă nu se
poate stabili conexiunea
Dacă nu puteţi conecta această unitate la cameră prin Wi-Fi, asiguraţi-vă că
modul de conexiune al camerei este setat pe conexiune individuală.
Dacă modul de conexiune al camerei nu este setat pe conexiune individuală,
modificaţi modul de conexiune şi efectuaţi din nou procedura de conectare.
În cazul în care camera nu se poate conecta, este posibil ca traficul de semnal să
fie prea intens. În acest caz, schimbaţi locaţia şi încercaţi din nou.
[10] Cum se utilizează
Introducere
Wi-Fi (Conexiune multiplă)
Conectarea acestei unităţi la mai multe camere prin
Conectarea acestei unităţi la mai multe camere prin Wi-Fi
Puteţi conecta cel mult cinci camere la această unitate şi puteţi opera toate camerele
simultan.
1. Porniţi această unitate.
2. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Mod conexiune) REC/ENTER.
(Setări telecomandă) (Conexiune multiplă) şi apăsaţi butonul
4. Apăsaţi butonul MENU.
5. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
dispozitiv) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Înregistrare
6. Porniţi camera.
7. Stabiliţi conexiunea cu camera.
Action cam fără HDR-AZ1
Selectaţi [MULTI]-[NEW] în setările Wi-Fi.
HDR-AZ1/Cameră tip obiectiv (seria QX)
Apăsaţi butonul Wi-Fi al camerei şi comutaţi modul de conexiune al camerei
pe conexiune multiplă, după care ţineţi apăsat butonul Wi-Fi al camerei.
Consultaţi Ghidul de Asistenţă al camerei de site-ul Web pentru a afla cum puteţi
comuta modul de conexiune al camerei.
8. Selectaţi
de pe această unitate şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
Conexiunea solicitată este acceptată iar ecranul LCD al acestei unităţi
comută pe afişajul în timp real.
9. În cazul în care doriţi să conectaţi şi alte camere, repetaţi procedura începând
cu pasul 5.
Notă
Înregistraţi camerele înainte ca modul standby de conectare al acestei unităţi să
fie anulat.
Funcţia de control pentru camere multiple este disponibilă doar în cazul camerelor
compatibile.
Atunci când operaţi o cameră care nu acceptă funcţia de control pentru camere
multiple, setaţi modul de conexiune pe
(Conexiune individuală).
Nu puteţi copia pe această unitate imaginile înregistrate pe cameră.
Metoda WPS este folosită pentru conectarea telecomenzii de vizualizare în timp
real la distanţă la mai multe camere. Dacă există un alt dispozitiv care utilizează
metoda WPS în apropierea camerelor, este posibil ca înregistrarea să nu
reuşească. Dacă înregistrarea nu reuşeşte, reluaţi toţi paşii pentru reconectare.
[11] Cum se utilizează
Introducere
Wi-Fi (Conexiune multiplă)
Conectarea acestei unităţi la mai multe camere prin
Resetarea informaţiilor de conexiune ale camerei
înregistrate
Această funcţie este disponibilă doar atunci când camera se află în modul conexiune
multiplă.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Resetare setări reţea) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
apăsaţi butonul REC/ENTER.
sau
(Revocare) şi
[12] Cum se utilizează
Înregistrarea de imagini
Înregistrarea de filme şi de imagini statice
Comutarea modurilor de înregistrare a imaginilor
Comutaţi modurile de înregistrare a imaginilor apăsând butonul UP/DOWN de pe
afişajul de vizualizare în timp real al acestei unităţi în timpul unei conexiuni
individuale.
Unele moduri de înregistrare a imaginilor nu pot fi setate în funcţie de camera
conectată. Consultaţi manualul de instrucţiuni al camerei conectate.
Pictograma modului de înregistrare a imaginilor este afişată în partea de sus
stânga a afişajului.
Modurile de înregistrare a imaginilor sunt următoarele.
Mod film: Înregistrarea de filme.
Modul fotografie: Fotografiere.
Modul de înregistrare de fotografii la anumite intervale: Se înregistrează
imagini statice la intervale regulate până ce înregistrarea este oprită.
Mod de înregistrare în buclă: Atunci când scade capacitatea cardului de
memorie, camera şterge conţinutul mai vechi din memorie şi continuă să
înregistreze.
Modul înregistrare audio: Înregistrarea de sunet.
Sugestie
Puteţi comuta modul de înregistrare a imaginilor şi cu ajutorul elementelor din
MENU de pe telecomandă. Procedura de comutare cu ajutorul elementelor din
MENU este următoarea.
Apăsaţi butonul MENU pentru a selecta
(Mod de înregistrare a imaginilor)
din elementele de setare. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta modul de
înregistrare a imaginilor şi apoi apăsaţi butonul REC/ENTER.
În cazul în care conectaţi o cameră tip obiectiv (seria QX), apăsaţi butonul UP sau DOWN
pentru a opera funcţia zoom a camerei de pe afişajul de vizualizare în timp real.
[13] Cum se utilizează
Înregistrarea de imagini
Înregistrarea de filme şi de imagini statice
Înregistrarea de imagini
Înregistrarea de filme sau imagini statice şi înregistrarea de sunet.
Verificaţi modul de înregistrare a imaginilor înainte de înregistrare.
Unele moduri de înregistrare a imaginilor nu pot fi setate în funcţie de camera
conectată. Consultaţi manualul de instrucţiuni al camerei.
1. Apăsaţi butonul REC/ENTER de pe această unitate pentru a începe
înregistrarea imaginilor.
Lampa REC/Wi-Fi îşi schimbă culoarea din albastru în roşu.
2. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi butonul REC/ENTER din nou.
Lampa REC/Wi-Fi îşi schimbă culoarea din roşu în albastru.
Notă
Puteţi înregistra o imagine statică dacă apăsaţi butonul REC/ENTER în modul
fotografie.
Lampa REC/Wi-Fi nu îşi schimbă culoarea în roşu.
[14] Cum se utilizează
Înregistrarea de imagini
Înregistrarea de filme şi de imagini statice
Operarea cu funcţia de control pentru camere multiple
Operaţi mai multe camere cu ajutorul conexiunii multiple.
Puteţi conecta până la 5 camere în acelaşi timp cu ajutorul conexiunii multiple.
Unele moduri de înregistrare a imaginilor nu pot fi setate în funcţie de camera
conectată. Consultaţi manualul de instrucţiuni al camerei.
Puteţi apăsa butoanele UP/DOWN de pe această unitate pentru a muta cursorul şi
a comuta afişajul de vizualizare în timp real de pe ecranul LCD al acestei unităţi
pe oricare dintre camerele conectate.
Apăsaţi butonul REC/ENTER de pe această unitate pentru a începe înregistrarea
imaginilor pe toate camerele conectate.
Operează în funcţie de modul de înregistrare al camerei conectate.
Pentru a opri modul film, modul de înregistrare de fotografii la anumite intervale
sau modul de înregistrare în buclă, apăsaţi din nou butonul REC/ENTER de pe
această unitate.
Notă
Comanda de operare de la această unitate prin funcţia de control pentru camere
multiple este transmisă către toate camerele conectate. Această unitate poate
face următoarele. Alte setări ale camerei, cum ar fi calitatea imaginii etc. trebuie
configurate pe cameră.
Modificarea modului de înregistrare
Pornirea sau oprirea modului film, a modului de înregistrare de fotografii la anumite
intervale sau a modului de înregistrare în buclă
Operarea declanşatorului pentru înregistrarea de imagini statice
Timpul de reacţie al camerelor conectate poate diferi în funcţie de situaţia fiecărei
camere. Poate interveni un decalaj între camerele conectate la pornirea
înregistrării etc.
Dacă una sau mai multe camere conectate înregistrează, lampa REC/Wi-Fi se
aprinde cu culoarea roşu.
Dacă apăsaţi butonul REC/ENTER de pe această unitate în acest moment,
comanda de oprire a înregistrării imaginilor este transmisă către toate camerele
conectate.
[15] Cum se utilizează
Înregistrarea de imagini
Înregistrarea de filme şi de imagini statice
Funcţia de dezactivare a butoanelor
Această funcţie vă împiedică să apăsaţi accidental butoanele de pe această unitate
în timpul transportului.
Apăsaţi butonul MENU cel puţin 2 secunde, pentru a activa funcţia de dezactivare a
butoanelor.
În modul de dezactivare a butoanelor, pe ecranul LCD al acestei unităţi apare
. Butonul REC/ENTER, butonul DISP, butonul UP şi butonul DOWN de pe
această unitate sunt dezactivate.
Pentru a revoca modul de dezactivare a butoanelor, apăsaţi butonul MENU cel
puţin 2 secunde sau butonul ON/OFF (Alimentare) pentru a opri alimentarea
acestei unităţi.
Notă
Funcţia de dezactivare a butoanelor este disponibilă doar atunci când această
unitate este conectată la o cameră prin Wi-Fi. Dacă nu este conectată la o
cameră, funcţia de dezactivare a butoanelor nu poate fi utilizată.
Funcţia de dezactivare a butoanelor nu poate fi utilizată dacă se afişează
elementul MENU.
Dacă se întrerupe conexiunea Wi-Fi dintre această unitate şi cameră, funcţia de
dezactivare a butoanelor este revocată.
[16] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Lista elementelor de setare
Lista elementelor de setare
Puteţi afişa şi modifica setările dacă apăsaţi butonul MENU în timp camera şi
telecomanda sunt conectate prin Wi-Fi.
Unele moduri de înregistrare a imaginilor nu pot fi setate în funcţie de camera
conectată sau de modul de înregistrare a imaginilor selectat. Consultaţi manualul
de instrucţiuni al camerei.
Deconectare
Întrerupe conexiunea Wi-Fi şi revine la ecranul de selectare a dispozitivului
Wi-Fi.
Înregistrare dispozitiv*1
Înregistrează o cameră care va fi conectată la această unitate pentru
Conexiune multiplă.
Mod redare*2
Redă şi şterge imaginile folosind această unitate.
Mod de înregistrare
Comută între modul film, modul fotografie, modul de înregistrare de
fotografii la anumite intervale, modul de înregistrare în buclă sau modul de
înregistrare audio
Elementele de setare ale camerei*2
Setări film
Elementele enumerate mai jos pot fi configurate în modul film.
Setare calitate imagine: Setează rezoluţia imaginii şi rata de cadre pentru
filmare.
Format film: Selectează formatul de film.
SteadyShot: Activează funcţia de reducere a tremurului camerei în
timpul filmării.
Setarea unghiului de câmp: Configurează setarea unghiului de câmp a
camerei.
Răsturnare: Înregistrează imaginea răsturnată.
Scenă: Stabileşte o calitate a imaginii adecvată pentru scene.
Echilibru de alb: Ajustează echilibrul de alb în funcţie de preferinţele
dvs.
Expunere AE: Ajustează expunerea în funcţie de preferinţele dvs.
Mod culoare: Setează tonul de culoare al imaginii.
Setare pentru înregistrare audio: Selectează setarea pentru înregistrare
audio.
Reducere zgomot vânt: Suprimă zgomotul vântului cu frecvenţe joase,
în conformitate cu nivelul de zgomot, atunci când înregistraţi cu ajutorul
microfonului încorporat.
Setări imagine statică
Elementele enumerate mai jos pot fi configurate în modul fotografie.
Setarea unghiului de câmp: Configurează setarea unghiului de câmp a
camerei.
Răsturnare: Înregistrează imaginea răsturnată.
Scenă: Stabileşte o calitate a imaginii adecvată pentru scene.
Echilibru de alb: Ajustează echilibrul de alb în funcţie de preferinţele
dvs.
Expunere AE: Ajustează expunerea în funcţie de preferinţele dvs.
Comutare mod imagine statică: Setează modul de înregistrare de
imagini statice.
Interval de înregistrare imagini statice: Setează intervalul de
fotografiere pentru fotografierea continuă de mare viteză şi fotografierea LE de
obiecte în mişcare.
Temporizator: Setează temporizatorul.
Setări pentru înregistrare de fotografii la anumite intervale
Elementele enumerate mai jos pot fi configurate în modul de înregistrare de
fotografii la anumite intervale.
SteadyShot: Activează funcţia de reducere a tremurului camerei în
timpul filmării.
Setarea unghiului de câmp: Configurează setarea unghiului de câmp a
camerei.
Răsturnare: Înregistrează imaginea răsturnată.
Scenă: Stabileşte o calitate a imaginii adecvată pentru scene.
Echilibru de alb: Ajustează echilibrul de alb în funcţie de preferinţele
dvs.
Expunere AE: Ajustează expunerea în funcţie de preferinţele dvs.
Înregistrare de fotografii la anumite intervale: Configurează setarea
pentru intervalul de timp în modul de înregistrare de fotografii la anumite intervale.
Setări pentru înregistrarea în buclă
Elementele enumerate mai jos pot fi configurate în modul de înregistrare în buclă.
Setare calitate imagine: Setează rezoluţia imaginii şi rata de cadre pentru
filmare.
Format film: Selectează formatul de film.
SteadyShot: Activează funcţia de reducere a tremurului camerei în
timpul filmării.
Răsturnare: Înregistrează imaginea răsturnată.
Scenă: Stabileşte o calitate a imaginii adecvată pentru scene.
Echilibru de alb: Ajustează echilibrul de alb în funcţie de preferinţele
dvs.
Expunere AE: Ajustează expunerea în funcţie de preferinţele dvs.
Mod culoare: Setează tonul de culoare al imaginii.
Setare pentru înregistrare audio: Selectează setarea pentru înregistrare
audio.
Reducere zgomot vânt: Suprimă zgomotul vântului cu frecvenţe joase,
în conformitate cu nivelul de zgomot, atunci când înregistraţi cu ajutorul
microfonului încorporat.
Intervalul de înregistrare în buclă: Setează durata intervalului de
înregistrare în buclă.
Elementele de setare ale dispozitivelor conectate*2
Setări pentru conectarea de dispozitive
Puteţi seta următoarele elemente.
Cod de cadre/secvenţa utilizatorului*4: Selectează setarea pentru funcţia
cod de cadre/secvenţa utilizatorului.
Telecomandă cu infraroşii: Setează telecomanda cu infraroşii RMT-845
(comercializată separat).
Comutare NTSC/PAL: Selectează o setare în funcţie de sistemul de
televiziune al ţării sau regiunii în care folosiţi camera.
Oprire automată: Setează camera astfel încât aceasta să se oprească
automat.
Bip: Activează/dezactivează bipul.
Format*3: Şterge toate imaginile de pe cardul de memorie şi
restaurează cardul la starea iniţială.
Versiune (cameră): Afişează versiunea software a camerei.
Elementele de setare ale acestei unităţi
Setări telecomandă
Puteţi seta următoarele elemente.
Rotire ecran: Modifică orientarea pentru ecranul LCD şi butonul
UP/butonul DOWN al acestei unităţi.
Luminozitate monitor: Setează luminozitatea ecranului LCD al acestei
unităţi.
Setarea datei şi a orei: Setează anul/luna/ziua.
Setarea zonei: Setează regiunile definite în funcţie de diferenţa de
fus orar faţă de ora meridianului Greenwich (GMT)).
Ora de vară: Setează ora de vară.
Resetare setări: Reiniţializează fiecare valoare de setare a acestei unităţi la
valoarea implicită.
Versiune: Afişează versiunea software a acestei unităţi.
*5 *6
Mod conexiune ,
: Setează numărul de camere conectate la această
unitate.
Mod avion*6: Setează camera astfel încât să dezactiveze temporar toate
funcţiile asociate funcţiei Wi-Fi atunci când vă aflaţi la bordul unui avion.
Resetare setări reţea*1: Resetează setările de reţea pentru conexiune
multiplă.
*1 Se afişează doar pentru conexiune multiplă.
*2 Se afişează doar pentru conexiune individuală.
*3 Se afişează doar dacă este introdus un card de memorie.
*4 Se afişează doar dacă este setat modul film/modul de înregistrare în buclă.
*5 Nu se afişează dacă modul avion este setat pe ON.
*6 Nu se afişează dacă această unitate şi camera sunt conectate prin Wi-Fi.
Notă
Elementele de setare ale camerei sunt afişate doar atunci când camera şi această
unitate sunt conectate prin Wi-Fi (cu excepţia setărilor telecomenzii).
Pentru a reveni la ecranul de selectare a elementelor de setare de pe ecranul de
selectare a valorii de setare, selectaţi
.
Pentru a aplica setarea sau valoarea selectată pe ecranul de selectare, selectaţi
.
[17] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Setarea calităţii imaginii
Setaţi rezoluţia imaginii şi rata de cadre pentru filmare sau înregistrare în buclă.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări film) sau
(Setări înregistrare în buclă) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
sau
(Setare calitate imagine) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
4. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea dorită şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
(Dacă formatul de înregistrare a filmelor este setat pe XAVC S
4K)
XAVC S 4K 100Mbps
XAVC S 4K 100Mbps
XAVC S 4K 60Mbps
XAVC S 4K 60Mbps
XAVC S 4K 100Mbps*1
XAVC S 4K 60Mbps*1
(Dacă formatul de înregistrare a filmelor este setat pe XAVC S
HD)
XAVC S HD 100Mbps
XAVC S HD 100Mbps
XAVC S HD 60Mbps
XAVC S HD 60Mbps
XAVC S HD 50Mbps
XAVC S HD 50Mbps
XAVC S HD 50Mbps*1
XAVC S HD 50Mbps
XAVC S HD 50Mbps
XAVC S HD 100Mbps
XAVC S HD 100Mbps
XAVC S HD 60Mbps
XAVC S HD 60Mbps
(Dacă formatul de înregistrare a filmelor este setat pe MP4)*2
Cea mai înaltă rezoluţie (imagine cu aspect uniform înregistrată la rata de
cadre 2×)
Cea mai înaltă rezoluţie
Rezoluţie înaltă
/
Înregistrare de mare viteză (imagine uniformă înregistrată la
rata de cadre 4×)
/
Înregistrare de mare viteză (imagine uniformă înregistrată la
rata de cadre 8×)
Înregistrare cu încetinitorul (imagine cu încetinitorul înregistrată cu o rată de
cadre 2×)
Înregistrare foarte lentă (imagine cu încetinitorul înregistrată cu o rată de
cadre 4×)
Rezoluţie standard
*1 Această setare este disponibilă doar dacă NTSC/PAL este setat pe NTSC.
*2 Rata de cadre depinde de setarea NTSC/PAL.
Notă
Rata de cadre pentru redarea imaginilor afişată pe ecranul LCD se va modifica în
funcţie de starea de comunicare Wi-Fi dintre cameră şi această unitate (şi este
diferită de rata de cadre folosită pentru înregistrarea de imagini).
[18] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
SteadyShot
Puteţi activa funcţia de reducere a tremurului camerei în timpul filmării.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări film) sau
(Setări înregistrare în buclă) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
apăsaţi butonul REC/ENTER.
(SteadyShot) şi
4. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Se utilizează SteadyShot. (Unghi de câmp: 120°)
: Nu se utilizează SteadyShot. (Unghi de câmp: 170°)
Notă
Unghiul de câmp se modifică dacă dimensiunea filmului este setată pe [VGA].
[19] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Setarea unghiului de câmp
Puteţi configura setarea unghiul de câmp pentru cameră.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Selectaţi setările de mai jos.
Setări film
Setări imagine statică
Setări pentru înregistrare de fotografii la anumite intervale
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
de câmp) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Setarea unghiului
4. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER pentru confirmare.
: Se înregistrează cu un unghi de câmp egal cu 120°.
: Se înregistrează cu un unghi de câmp egal cu 170°.
[20] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Răsturnare
Puteţi înregistra imaginea răsturnată. Această funcţie este utilă atunci când camera
este ataşată cu susul în jos.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Selectaţi setările de mai jos.
Setări film
Setări imagine statică
Setări pentru înregistrare de fotografii la anumite intervale
Setări pentru înregistrarea în buclă
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
REC/ENTER.
şi apăsaţi butonul
4. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Răstoarnă imaginea pe verticală.
: Nu răstoarnă imaginea pe verticală.
[21] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Scenă
Puteţi selecta setarea scenei.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Selectaţi setările de mai jos.
Setări film
Setări imagine statică
Setări pentru înregistrare de fotografii la anumite intervale
Setări pentru înregistrarea în buclă
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Scenă) şi
4. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Înregistrează imaginile cu calitatea standard.
: Înregistrează imagini cu o calitate adecvată pentru subiecţii albăstrii,
cum ar fi acvariile sau subiecţii aflaţi sub apă iluminată cu lumină albastră.
[22] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Echilibru de alb
Puteţi ajusta echilibrul de alb în funcţie de preferinţele dvs.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Selectaţi setările de mai jos.
Setări film
Setări imagine statică
Setări pentru înregistrare de fotografii la anumite intervale
Setări pentru înregistrarea în buclă
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Echilibru de alb)
4. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Ajustează echilibrul de alb automat.
: Setează valoarea pentru temperatura culorii (între 2500K şi 9900K).
: Se utilizează echilibrul de alb presetat.
: Presetează echilibrul de alb în concordanţă cu lumina ambiantă.
Încadraţi un obiect alb, cum ar fi o foaie de hârtie, umplând ecranul în condiţii
de iluminare identice cu cele în care veţi înregistra imaginile subiectului şi
apăsaţi butonul REC/ENTER.
[23] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Expunere AE
Puteţi regla expunerea în funcţie de preferinţele proprii.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Selectaţi setările de mai jos.
Setări film
Setări imagine statică
Setări pentru înregistrare de fotografii la anumite intervale
Setări pentru înregistrarea în buclă
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Expunere AE) şi
4. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Selectaţi
0.0 dacă nu veţi folosi expunerea AE.
[24] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Mod culoare
Puteţi seta tonul de culoare al imaginii pentru înregistrarea de filme sau înregistrarea
în buclă.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări film) sau
(Setări înregistrare în buclă) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Mod culoare)
4. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Înregistrarea se realizează cu culori naturale care sunt uşor de
corectat prin editarea imaginii după înregistrare.
: Înregistrarea se realizează cu culori vii care sporesc realismul
imaginii.
[25] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Format film
Selectaţi formatul de film pentru înregistrarea de filme sau înregistrarea în buclă.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări film) sau
(Setări înregistrare în buclă) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Format film) şi
4. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Se înregistrează în format 4K (XAVC S).
: Se înregistrează în format HD (XAVC S).
: Se înregistrează în format MP4.
Selectaţi această setare atunci când copiaţi imagini pe telefonul inteligent sau
încărcaţi imagini pe un site Web.
Notă
După ce aţi selectat formatul de înregistrare a filmelor, configuraţi „Setare calitate
imagine”.
[26] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Setare pentru înregistrare audio
Activaţi/dezactivaţi înregistrarea audio.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări film) sau
(Setări înregistrare în buclă) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
înregistrare audio) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Setare pentru
4. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Se înregistrează sunetul în timpul filmării.
: Nu se înregistrează sunetul în timpul filmării.
[27] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Reducere zgomot vânt
Această funcţie reduce automat zgomotul vântului atunci când înregistraţi cu ajutorul
microfonului încorporat.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări film) sau
(Setări înregistrare în buclă) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
vânt) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Reducere zgomot
4. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Nu se reduce zgomotul vântului.
: Suprimă frecvenţele joase pentru a reduce zgomotul vântului.
[28] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Comutare mod imagine statică
Puteţi selecta fie înregistrarea unică, fie înregistrarea continuă atunci când
înregistraţi imagini statice.
Înregistrarea unică şi înregistrarea continuă pot fi setate doar dacă înregistraţi
imagini statice.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări imagine statică) (Comutare mod imagine statică) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
O înregistrare unică (Fotografie unică): Înregistrează o singură
imagine statică.
Înregistrare continuă de mare viteză: Înregistrează continuu imagini
cu rata de cadre şi durata specificate în setarea intervalului de înregistrare a
imaginilor statice.
Fotografiere LE de obiecte în mişcare: Creează automat o singură
fotografie compusă pornind de la imaginile înregistrate continuu cu rata de
cadre şi durata specificate în setarea intervalului de înregistrare a imaginilor
statice.
Notă
După fotografierea în modul înregistrare continuă de mare viteză sau în modul
fotografiere LE de obiecte în mişcare, urmează o perioadă de procesare în care
nu puteţi opera camera.
[29] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Interval de înregistrare imagine statică
Puteţi selecta setarea de înregistrare continuă de imagini pentru modul înregistrare
continuă de mare viteză sau pentru modul fotografiere LE de obiecte în mişcare.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări imagine statică) (Interval de înregistrare imagini statice) şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
:
Se înregistrează în total 10 imagini statice într-o secundă cu o viteză de 10
imagini statice pe secundă. Setarea este adecvată pentru a fotografia
obiecte în mişcare rapidă.
:
Se înregistrează în total 10 imagini statice în 1,25 secunde cu o viteză de 8
imagini statice pe secundă. Setarea este adecvată pentru a fotografia
obiecte în mişcare rapidă.
:
Se înregistrează în total 10 imagini statice în 2 secunde cu o viteză de 5
imagini statice pe secundă. Setarea este adecvată pentru fotografierea
obiectelor în acţiune.
:
Se înregistrează în total 10 imagini statice în 5 secunde cu o viteză de 2
imagini statice pe secundă. Setarea este adecvată pentru a fotografia
obiecte în mişcare lentă.
Notă
[10fps], [8fps], [5fps] şi [2fps] sunt vitezele maxime estimate. Este posibil să nu se
atingă viteza maximă, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
[30] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Temporizator
Puteţi seta temporizatorul atunci când înregistraţi o imagine statică.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări imagine statică) (Temporizator) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Nu se utilizează temporizatorul.
: Setează temporizatorul să se activeze după 2 secunde.
: Setează temporizatorul să se activeze după 10 secunde.
Notă
Nu puteţi utiliza temporizatorul atunci când înregistraţi filme.
Funcţia temporizatorului rămâne activată până când este revocată. Setaţi
temporizatorul pe
după ce aţi terminat.
[31] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Înregistrare de fotografii la anumite intervale
Puteţi selecta setarea de înregistrare lentă pentru înregistrarea de fotografii la
anumite intervale.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări pentru înregistrare
de fotografii la anumite intervale) (Înregistrare de fotografii la
anumite intervale) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Continuă să înregistreze imagini statice la intervale aproximative de
1 secundă.
: Continuă să înregistreze imagini statice la intervale aproximative de 2
secunde.
: Continuă să înregistreze imagini statice la intervale aproximative de 5
secunde.
: Continuă să înregistreze imagini statice la intervale aproximative de
10 secunde.
: Continuă să înregistreze imagini statice la intervale aproximative de
30 secunde.
: Continuă să înregistreze imagini statice la intervale aproximative de
60 secunde.
Notă
Prima fotografie este înregistrată imediat după pornirea înregistrării, fără a aştepta
expirarea intervalului de timp setat. Cea de-a doua şi imaginile statice ulterioare
sunt înregistrate la intervalele setate.
[32] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări de înregistrare a imaginilor
Durată de înregistrare în buclă
Setează limita duratei de înregistrare în buclă.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
înregistrarea în buclă) apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Setări pentru
(Intervalul de înregistrare în buclă) şi
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Setează limita duratei de înregistrare în buclă la aproximativ 5
minute.
: Setează limita duratei de înregistrare în buclă la aproximativ 20
minute.
: Setează limita duratei de înregistrare în buclă la aproximativ 60
minute.
: Setează limita duratei de înregistrare în buclă la aproximativ 120
minute.
: Nu setează limita duratei de înregistrare în buclă.
[33] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări pentru conectarea de dispozitive
Cod de cadre/secvenţa utilizatorului
Puteţi utiliza funcţia cod de cadre/secvenţa utilizatorului dacă modul de înregistrare a
imaginilor este setat pe modul film iar formatul de înregistrare a filmelor este setat pe
XAVC S.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
de dispozitive) sau
butonul REC/ENTER.
(Setări pentru conectarea
(Cod de cadre/secvenţa utilizatorului) şi apăsaţi
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
: Presetează codul de cadre.
: Presetează secvenţa utilizatorului.
TC FORMAT: Selectează metoda de înregistrare pentru codul de cadre.
TC RUN: Setează modul de avansare a codului de cadre.
TC MAKE: Configurează setarea de înregistrare a celui mai recent cod de
cadre pe suportul de înregistrare sau configurează setarea de înregistrare a
noului cod de cadre consecutiv după ultimul cod de cadre de pe suportul de
înregistrare.
UB TIME REC: Stabileşte dacă se înregistrează timpul sub formă de
secvenţă a utilizatorului.
Presetarea codului de cadre/secvenţei utilizatorului [54]
Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta valoarea şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Când se realizează operaţia de mai sus de 4 ori, sunt setate cele patru numere
formate din 2 cifre iar unitatea comută pe afişajul în timp real.
Codul de cadre poate fi selectat din intervalul următor.
Când se selectează 30p sau 60p
00:00:00:00 (implicit) - 23:59:59:29
Când se selectează 25p sau 50p
00:00:00:00 (implicit) - 23:59:59:24
Când se selectează 24p
00:00:00:00 (implicit) - 23:59:59:23
Puteţi seta ultimele 2 cifre din codul de cadre al cadrelor în multipli de 4, între 0 şi 23.
Secvenţa utilizatorului poate fi selectată din intervalul următor.
00:00:00:00 (implicit) -FF:FF:FF:FF
Setarea elementelor codului de cadre
Puteţi seta elementele de mai jos.
TC FORMAT
: Înregistrează codul de cadre în format drop frame.
: Înregistrează codul de cadre în format non-drop frame.
Dacă sistemul TV este setat pe [PAL], formatul nu este afişat deoarece codul de cadre
este fixat la [NDF].
TC RUN
: Codul de cadre avansează secvenţial, indiferent de operaţia efectuată de
cameră.
: Codul de cadre avansează doar în timpul înregistrării de filme XAVC S şi
începe înregistrarea în ordine începând cu codul de cadre al ultimei imagini înregistrate.
TC MAKE
: Codul de cadre nou setat este înregistrat pe suportul de înregistrare.
: Se citeşte ultimul cod de cadre din înregistrarea anterioară de pe
suportul de înregistrare iar noul cod de cadre este înregistrat consecutiv pornind de la
ultimul cod de cadre.
Setarea elementelor pentru secvenţa utilizatorului
Puteţi seta elementele de mai jos.
UB TIME REC
: Timpul se înregistrează sub formă de secvenţă a utilizatorului.
: Timpul nu se înregistrează sub formă de secvenţă a utilizatorului.
Pentru a reiniţializa setările
Toate valorile sunt setate la 00 dacă apăsaţi butonul DISP în timp ce selectaţi [TC
PRESET] sau [UB PRESET]. Toate valorile pot fi resetate dacă apăsaţi din nou
butonul REC/ENTER.
Notă
Codul de cadre/secvenţa utilizatorului pot fi setate doar pentru modul film.
Atunci când această unitate nu este conectată la cameră prin Wi-Fi, nu puteţi
modifica setările camerei.
Pentru a reveni la ecranul de selectare a elementelor de setare de pe ecranul de
selectare a valorii de setare, selectaţi
.
Pentru a aplica setarea sau valoarea selectată pe ecranul de selectare, selectaţi
.
Sugestie
Cu privire la codul de cadre
Codul de cadre este o funcţie utilă pentru editarea avansată a imaginilor care
înregistrează ora/minutele/secundele/cadrele în datele imagine.
Dacă sistemul TV este setat pe [NTSC] iar rata de cadre este 30p sau 60p, apar
decalaje între ora actuală şi codul de cadre pe perioade de înregistrare extinse
deoarece există o mică diferenţă între numărul de cadre pe secundă din codul de
cadre şi frecvenţa reală a cadrelor din semnalul imaginii NTSC. Drop frame
corectează acest decalaj pentru a sincroniza codul de cadre şi timpul real.
Primele numere de cadre (numerele primelor 2 cadre pentru 30p sau primele 4
numere de cadre pentru 60p) sunt eliminate la fiecare minut, cu excepţia fiecărui
al zecelea minut. Codul de cadre fără această corecţie este denumit non-drop
frame.
Cu privire la secvenţa utilizatorului
Secvenţa utilizatorului este o funcţie care poate înregistra informaţii (numerele
hexazecimale formate din 8 cifre) cum ar fi data/ora/numărul scenei. Această
funcţie este utilă pentru editarea filmelor create cu ajutorul a două sau mai multe
camere.
[34] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări pentru conectarea de dispozitive
Telecomandă cu infraroşii
Puteţi porni/opri înregistrarea şi puteţi iniţializa codul de cadre cu telecomanda cu
unde infraroşii (RMT-845 (comercializată separat)).
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
de dispozitive) REC/ENTER.
(Setări pentru conectarea
(Telecomandă cu infraroşii) şi apăsaţi butonul
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Vă permite să operaţi camera cu ajutorul telecomenzii cu infraroşii.
: Previne operarea camerei cu ajutorul telecomenzii cu infraroşii.
Notă
Aveţi nevoie de telecomanda cu infraroşii RMT-845 (comercializată separat)
pentru a utiliza această funcţie. O puteţi achiziţiona de la un centru de service
Sony.
Cu RMT-845 (comercializată separat) puteţi opera doar setările următoare.
Celelalte setări nu pot fi operate.
Resetarea codului de cadre.
Pornirea/oprirea înregistrării.
[35] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări pentru conectarea de dispozitive
Comutare NTSC/PAL
Puteţi selecta setarea NTSC/PAL, în funcţie de sistemul de televiziune al ţării sau
regiunii în care folosiţi camera.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
de dispozitive) REC/ENTER.
(Setări pentru conectarea
(Comutare NTSC/PAL) şi apăsaţi butonul
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Selectaţi această funcţie dacă sistemul TV este NTSC
: Selectaţi această funcţie dacă sistemul TV este PAL
Notă
Când modificaţi setările cu această unitate, camera şi această unitate vor fi
deconectate iar camera va reporni automat. După repornirea camerei, această
unitate şi camera se vor conecta automat.
Pentru a reveni la ecranul de selectare a elementelor de setare de pe ecranul de
selectare a valorii de setare, selectaţi
.
Pentru a aplica setarea sau valoarea selectată pe ecranul de selectare, selectaţi
.
[36] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări pentru conectarea de dispozitive
Oprire automată
Puteţi seta camera să se oprească automat în funcţie de intervalul de timp setat.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări pentru conectarea
(Oprire automată) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
de dispozitive) -
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Întrerupe alimentarea după aproximativ 10 secunde.
: Întrerupe alimentarea după aproximativ 20 secunde.
: Întrerupe alimentarea după aproximativ 60 de secunde.
: Nu se foloseşte funcţia de oprire automată.
Notă
Oprirea automată nu este disponibilă în timpul conexiunii Wi-Fi.
Atunci când această unitate nu este conectată la cameră prin Wi-Fi, nu puteţi
modifica setările camerei.
[37] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări pentru conectarea de dispozitive
Bip
Puteţi seta notificarea sonoră privind operarea camerei.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări pentru conectarea
de dispozitive) (Bip) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Toate sunetele de operare sunt activate.
: Toate sunetele de operare sunt dezactivate.
: Sunetele de operare sunt emise doar pentru următoarele operaţii.
Pornirea alimentării
Începerea înregistrării
Oprirea înregistrării
Apăsarea declanşatorului
A fost selectată o operaţie dezactivată sau a intervenit o eroare
Bip de confirmare a conexiunii Wi-Fi
Notă
Atunci când această unitate nu este conectată la cameră prin Wi-Fi, nu puteţi
modifica setările camerei.
[38] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări pentru conectarea de dispozitive
Format
Puteţi şterge toate filmele şi imaginile statice de pe suport şi puteţi restaura suportul
la starea iniţială.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
de dispozitive) -
(Setări pentru conectarea
(Format) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
Formatarea este finalizată.
Selectaţi
(Înapoi) şi apăsaţi butonul REC/ENTER pentru a revoca
formatarea.
Notă
Salvaţi imaginile importante pe dispozitive, de exemplu pe un computer, înainte de
formatare.
Atunci când această unitate nu este conectată la cameră prin Wi-Fi, nu puteţi
modifica setările camerei.
Pentru a reveni la ecranul de selectare a elementelor de setare de pe ecranul de
selectare a valorii de setare, selectaţi
.
Pentru a aplica setarea sau valoarea selectată pe ecranul de selectare, selectaţi
.
[39] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări pentru conectarea de dispozitive
Versiune (Cameră)
Se afişează versiunea software a camerei.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
de dispozitive) -
[40] Cum se utilizează
(Setări pentru conectarea
(Versiune) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Rotire afişaj
Puteţi roti orientarea ecranului LCD şi puteţi modifica butonul UP/butonul DOWN al
acestei unităţi. Folosiţi funcţia de rotire a ecranului atunci când purtaţi cureaua pe
încheietura mâinii drepte.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Rotire ecran) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Roteşte ecranul.
(implicit): Nu roteşte ecranul.
[41] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Luminozitate monitor
Puteţi seta luminozitatea ecranului LCD.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Luminozitate monitor) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
(implicit): Luminos
: Întunecat
Notă
Nu puteţi seta luminozitatea monitorului atunci când alimentarea se realizează prin
terminalul Multi/Micro USB. Setarea este fixată pe „Luminos”.
[42] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Setarea datei şi orei/zonei/orei de vară
Puteţi seta formatul de afişare a datei, al datei şi al orei, al zonei şi al orei de vară.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări telecomandă) şi
apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
Setarea datei şi orei: Setează formatul de afişare a datei.
Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta formatul de afişare a datei şi
apăsaţi butonul REC/ENTER. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a seta
data şi ora, după care apăsaţi butonul REC/ENTER.
Formatele de afişare care pot fi selectate pentru dată sunt enumerate mai
jos.
Y-M-D: An-Lună-Zi
M(Eng)-D-Y: Lună (în limba engleză)-Zi-An
M-D-Y: Lună-Zi-An
D-M-Y: Zi-Lună-An
Setarea zonei: Setează regiunile definite în funcţie de diferenţa
de fus orar faţă de ora meridianului Greenwich (GMT)).
Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta diferenţa de fus orar şi
apăsaţi butonul REC/ENTER.
Setarea orei de vară: Setează ora de vară.
Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea orei de vară şi
apăsaţi butonul REC/ENTER.
Notă
Pentru a reveni la ecranul de selectare a elementelor de setare de pe ecranul de
selectare a valorii de setare, apăsaţi butonul MENU.
Pentru a aplica setarea sau valoarea selectată pe ecranul de selectare, selectaţi
.
În cazul în care conectaţi o cameră tip obiectiv (seria QX) sau HDR-AZ1, setarea
datei a acestei unităţi este reflectată automat pe cameră.
[43] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Reiniţializarea setărilor
Puteţi reiniţializa setările acestei valori la valorile implicite. Chiar dacă activaţi
[RESET], imaginile nu sunt şterse.
Setările camerei nu sunt reiniţializate.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Resetare setări) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Notă
Pentru a reveni la ecranul de selectare a elementelor de setare de pe ecranul de
selectare a valorii de setare, selectaţi
.
Pentru a aplica setarea sau valoarea selectată pe ecranul de selectare, selectaţi
.
[44] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Versiune
Se afişează versiunea software a acestei unităţi.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Versiune) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
[45] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
(Setări telecomandă) -
Setări telecomandă
Mod conexiune
Setaţi numărul de camere pe care doriţi să le conectaţi la această unitate.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Mod conexiune) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
(implicit): Conexiune individuală
: Conexiune multiplă
Notă
Nu puteţi configura această setare dacă unitatea este conectată la cameră prin
Wi-Fi.
[46] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Mod avion
Puteţi dezactiva temporar toate funcţiile asociate funcţiei Wi-Fi în momentul
ambarcării într-un avion etc.
În momentul îmbarcării într-un avion, activaţi modul avion şi dezactivaţi modul WiFi al camerei.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Mod avion) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea următoare şi apăsaţi
butonul REC/ENTER.
: Dezactivează funcţia Wi-Fi.
(implicit): Activează funcţia Wi-Fi.
Notă
Nu puteţi configura această setare dacă unitatea este conectată la cameră prin
Wi-Fi.
[47] Cum se utilizează
Modificarea setărilor
Setări telecomandă
Setări de resetare a reţelei
Setările de reţea pentru conexiune multiplă pot fi reiniţializate.
1. Apăsaţi butonul MENU.
Se afişează lista cu elementele de setare.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
(Setări telecomandă) (Resetare setări reţea) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
REC/ENTER.
şi apăsaţi butonul
Dacă setaţi conexiunea multiplă după ce aţi finalizat reiniţializarea, vi se va
solicita să înregistraţi încă o dată dispozitivele chiar dacă acestea au mai
fost înregistrate anterior.
Dacă selectaţi
revocată.
(Înapoi) pe ecranul de confirmare, reiniţializarea este
Notă
Nu puteţi reseta setarea de reţea în modul conexiune individuală.
Pentru a reveni la ecranul de selectare a elementelor de setare de pe ecranul de
selectare a valorii de setare, selectaţi
(Înapoi).
Pentru a aplica setarea sau valoarea selectată pe ecranul de selectare, selectaţi
.
[48] Cum se utilizează
Vizualizare
Redarea imaginilor
Redarea imaginilor
Pe această unitate, puteţi reda imaginile înregistrate cu camera.
Procedura de mai jos explică modul de redare a filmelor.
1. Apăsaţi butonul MENU de pe ecranul de selecţie în mod de înregistrare a
imaginilor.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
unitate) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Redare cu această
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta imaginea şi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Porneşte redarea.
Revenirea la modul de înregistrare a imaginilor
Apăsaţi butonul MENU, butonul UP sau DOWN pentru a selecta
de înregistrare a imaginilor) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Modul
Notă
Fişierele audio nu pot fi redate.
Rata de cadre pentru redarea imaginilor afişată pe ecranul LCD al acestei unităţi
se va modifica în funcţie de starea de comunicare Wi-Fi dintre cameră şi această
unitate. Este diferită de rata de cadre folosită pentru înregistrarea de imagini.
Sugestie
Puteţi utiliza operaţia următoare în timp ce redaţi filmul.
Derulare rapidă înapoi: Apăsaţi butonul UP.
Derulare rapidă înainte: Apăsaţi butonul DOWN.
Pauză: Apăsaţi butonul REC/ENTER.
[49] Cum se utilizează
Vizualizare
Comutarea indicatorului de pe ecran
Comutarea indicatorului de pe ecran
Atunci când această unitate este conectată la cameră prin Wi-Fi, dacă apăsaţi
butonul DISP, ecranul LCD va comuta în felul prezentat mai jos.
1.
2.
3.
4.
Afişaj de vizualizare în timp real (Pictograme aprinse)
Afişaj de vizualizare în timp real (Pictograme stinse)
Ecranul cu afişajul ceasului
Informaţii privind înregistrarea de imagini (disponibile doar în cazul conexiunii
individuale)
Ecranul este stins în timpul conexiunii multiple.
[50] Cum se utilizează
Vizualizare
Ştergerea imaginilor
Ştergerea imaginilor
Ştergeţi imaginile inutile salvate pe cardul de memorie al camerei.
1. Apăsaţi butonul MENU de pe ecranul de selecţie în mod de înregistrare a
imaginilor.
2. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
unitate) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
(Redare cu această
3. Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta imaginea şi apăsaţi butonul
MENU.
4. Selectaţi
(Ştergere) şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
5. Selectaţi
pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul REC/ENTER.
Imaginea selectată este ştearsă.
Notă
Puteţi şterge imagini doar în modul conexiune individuală.
Puteţi şterge doar câte o imagine. Nu puteţi şterge mai multe imagini simultan.
Formataţi cardul de memorie dacă doriţi să ştergeţi toate imaginile.
[51] Cum se utilizează
Altele
Măsuri de precauţie
Manipulare
Nu utilizaţi/depozitaţi unitatea în următoarele locaţii
În medii cu temperaturi sau umezeală extreme
În locuri precum un vehicul parcat la loc neumbrit, corpul unităţii se poate deforma
iar acest lucru poate provoca defecţiuni.
Sub lumina directă a soarelui sau în apropierea unui radiator (locuri de depozitare
neadecvate)
Corpul unităţii se poate decolora sau deforma iar acest lucru poate provoca
defecţiuni.
În locuri cu vibraţii puternice
În apropierea câmpurilor magnetice puternice
În apropierea unor surse de unde radio puternice sau de radiaţii
În locuri cu nisip sau praf
Protejaţi această unitate împotriva infiltrărilor de nisip sau praf. Acestea pot
provoca defectarea unităţii, în unele situaţii fără şanse de reparare.
[52] Cum se utilizează
Altele
Măsuri de precauţie
Cu privire la condens şi umezeală
În cazul în care această unitate este adusă direct dintr-un loc cu temperatură scăzută
în altul cu temperatură ridicată, este posibil să se formeze condens în interiorul sau
pe exteriorul unităţii. Condensul poate provoca defectarea unităţii.
În cazul formării de condens
Opriţi unitatea şi aşteptaţi în jur de 1 oră să se evaporeze umezeala.
Notă cu privire la condens şi umezeală
Umezeala poate produce condens dacă aduceţi unitatea dintr-un loc cu temperatură
scăzută într-un loc cu temperatură ridicată (sau invers) sau dacă utilizaţi unitatea
într-un mediu umed, după cum se arată mai jos.
Când aduceţi unitatea de pe pârtia de schi într-un loc încălzit
Când scoateţi unitatea dintr-un autovehicul sau o încăpere cu aer condiţionat întrun loc exterior cu temperatură ridicată
Când folosiţi unitatea după baie sau duş
Când folosiţi unitatea într-un loc cu temperatură ridicată sau cu umezeală.
Modalitatea de evitare a condensului
Atunci când aduceţi unitatea dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, puneţi unitatea într-o pungă de plastic şi închideţi-o ermetic.
Îndepărtaţi punga atunci când temperatura aerului din interiorul pungii de plastic este
egală cu temperatura ambientală (după aproximativ 1 oră).
[53] Cum se utilizează
Altele
Măsuri de precauţie
Cu privire la transport
Nu vă aşezaţi pe un scaun sau în alt loc în timp ce aveţi unitatea în buzunarul de
la spate al pantalonilor sau al fustei, deoarece unitatea se poate defecta sau
deteriora.
[54] Cum se utilizează
Altele
Măsuri de precauţie
Cu privire la temperaturile de funcţionare
Camera este proiectată să fie utilizată la temperaturi între –10 °C şi +40 °C.
Folosirea produsului în locuri cu temperaturi extreme care depăşesc acest
interval nu este recomandată.
Ecranul LCD şi carcasa se pot încălzi în timpul operării. Aceasta nu reprezintă o
defecţiune.
[55] Cum se utilizează
Altele
Măsuri de precauţie
Manipularea ecranului LCD
Cu privire la ecranul LCD
Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa orientată către soare deoarece se poate deteriora.
Fiţi atenţi atunci când aşezaţi unitatea lângă o fereastră.
Dacă folosiţi unitatea într-un loc cu temperaturi scăzute, pe ecranul LCD este
posibil să apară linii orizontale sau o imagine reziduală. Aceasta nu reprezintă o
defecţiune. După ce unitatea se încălzeşte, ecranul LCD va reveni la starea
normală.
Dacă se afişează o imagine statică sau fixă o perioadă îndelungată de timp, o
imagine poate rămâne suprapusă pe ecranul LCD ca imagine fantomă.
Punctul luminos şi punctul de ştergere de pe ecranul LCD
Panoul LCD prevăzut pe această unitate este fabricat cu ajutorul unei tehnologii de
înaltă precizie dar un procent foarte mic din pixeli pot fi „blocaţi”, fiind fie întotdeauna
stinşi (negri), întotdeauna aprinşi (roşii, verzi sau albaştri) sau clipind. În plus, din
cauza caracteristicilor fizice ale afişajului cu cristale lichide, astfel de pixeli „blocaţi”
pot să apară spontan după o perioadă îndelungată de utilizare. Aceste probleme nu
reprezintă o defecţiune.
[56] Cum se utilizează
Altele
Rezistenţă la apă
Măsuri de precauţie
Note cu privire la rezistenţa la apă
Această unitate este proiectată să fie rezistentă la apă. Daunele provocate de
utilizarea necorespunzătoare, abuzivă sau de întreţinerea necorespunzătoare nu
sunt acoperite de garanţia limitată.
Nu expuneţi această unitate la apă sub presiune, cum ar fi apa de la robinet.
A nu se utiliza în izvoare de apă geotermală.
Utilizaţi această unitate în apă la temperatura de operare recomandată între 0 °C
şi 40 °C.
Această unitate are o rezistenţă continuă la apă la o adâncime de 3 m, timp de 30
minute.
Note înainte de utilizarea acestei unităţi sub/aproape de apă
Asiguraţi-vă că nu se infiltrează materii străine, cum ar fi nisipul, părul sau
impurităţile în capacul conectorului. Chiar şi o cantitate mică de materii străine
poate determina infiltrarea apei în această unitate.
Asiguraţi-vă că garnitura de etanşare şi suprafeţele de îmbinare ale acesteia nu
sunt zgâriate. Chiar şi o zgârietură mică poate determina infiltrarea apei în
această unitate. Dacă garnitura de etanşare sau suprafeţele de îmbinare ale
acesteia sunt zgâriate, contactaţi distribuitorul Sony sau atelierul de service Sony
autorizat local.
Dacă pe garnitura de etanşare sau suprafeţele de îmbinare ale acesteia se depun
impurităţi sau nisip, curăţaţi suprafaţa respectivă prin ştergere cu o pânză moale
care nu lasă scame.
Nu deschideţi/închideţi capacul conectorului dacă aveţi mâinile ude sau nisip pe
mână sau în apropierea apei. Există riscul să intre nisip sau apă în interior.
Înainte de a deschide capacul conectorului, efectuaţi procedura descrisă în
„Întreţinerea acestei unităţi în apă sau pe malul apei”.
Deschideţi capacul conectorului după ce unitatea s-a uscat complet.
Verificaţi întotdeauna dacă capacul conectorului este închis bine.
Note cu privire la utilizarea acestei unităţi sub/aproape de apă
Nu expuneţi această unitate la şocuri, cum ar fi salturile în apă.
Nu deschideţi şi nu închideţi capacul conectorului dacă sunteţi în/aproape de apă.
Această unitate se scufundă în apă. Utilizaţi cureaua furnizată împreună cu
unitatea pentru a preveni scufundarea acesteia.
Nu puteţi utiliza funcţia Wi-Fi a acestei unităţi sub apă.
[57] Cum se utilizează
Altele
Lista cu diferenţele de fus orar pentru capitalele lumii
Lista cu diferenţele de fus orar pentru capitalele lumii
Diferenţele de fus orar şi ora standard pentru oraşele lumii (valabile în anul 2015).
Lisabona/Londra
GMT
Berlin/Paris
+01:00
Helsinki/Cairo/Istanbul
+02:00
Moscova/Nairobi
+03:00
Teheran
+03:30
Abu Dhabi/Baku
+04:00
Kabul
+04:30
Karachi/Islamabad
+05:00
Calcutta/New Delhi
+05:30
Almaty/Dhaka
+06:00
Yangon
+06:30
Bangkok/Jakarta
+07:00
Hong Kong/Singapore/Beijing
+08:00
Tokyo/Seul
+09:00
Adelaide/Darwin
+09:30
Melbourne/Sydney
+10:00
New Caledonia
+11:00
Fiji/Wellington
+12:00
Midway
-11:00
Hawaii
-10:00
Alaska
-09:00
San Francisco/Tijuana
-08:00
Denver/Arizona
-07:00
Chicago/Mexico City
-06:00
New York/Bogota
-05:00
Santiago
-04:00
St.John’s
-03:30
Brazilia/Montevideo
-03:00
Fernando de Noronha
-02:00
Insulele Azore/Capul Verde
-01:00
[58] Cum se utilizează
Altele
Specificaţii
Specificaţii
[Terminal intrare]
Terminal Multi/Micro USB: micro-B/USB
(Pentru încărcare)
[Alimentare]
Necesar de putere:
Acumulator: 3,6 V (baterie internă)
Terminal Multi/Micro USB: 5,0 V
Metodă de încărcare:
Încărcare USB: CC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Timp de încărcare:
Prin computer
Baterie internă: Aprox. 4 h 05 min
Prin AC-UD10
Baterie internă: Aprox. 2 h 55 min
Metodă de alimentare:
Alimentare prin USB (minim 1,5 A recomandat)
Consum de energie:
1,0 W (în timpul unei conexiuni Wi-Fi şi al afişajului de vizualizare în timp real)
Durată de operare continuă
240 min*1
Baterie:
Acumulator: Baterie internă
Tensiune maximă la ieşire: 4,2 V c.c.
Tensiune la ieşire: 3,6 V c.c.
Tensiune de încărcare maximă: 4,2 V c.c.
Curent de încărcare maxim: 1,89 A
Capacitate: 4,5 Wh (1.240 mAh)
Tip: Li-ion
[Generalităţi]
Rezistenţă la apă:
Adâncimea apei 3 m, 30 minute continuu*2
Temperatură de funcţionare: -10 °C până la +40 °C
Temperatură de stocare: -20 °C până la +60 °C
Dimensiuni (aprox.): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm (L/Î/A, cu excepţia părţilor
proeminente)
Masă: Aprox. 64 g (doar corpul principal)
Masă totală în timpul utilizării: Aprox. 95 g (inclusiv cureaua furnizată şi placa de
bază)
*1
Durata de operare continuă este durata disponibilă aproximativă atunci când se foloseşte continuu
un acumulator încărcat complet şi afişajul de vizualizare în timp real.
*2
Rezistenţa la apă nu este garantată în orice condiţii.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
[59] Cum se utilizează
Altele
Mărci comerciale
Mărci comerciale
Wi-Fi, sigla Wi-Fi şi Wi-Fi PROTECTED SET-UP sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
În plus, numele de sisteme şi de produse utilizate în acest ghid sunt, în general,
mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale dezvoltatorilor sau
producătorilor respectivi. Cu toate acestea, mărcile ™ sau ® pot să nu fie
descrise în acest ghid.
[60] Cum se utilizează
Altele
Notă cu privire la licenţă
Notă cu privire la licenţă
Cu privire la software-ul aplicat GNU GPL/LGPL
Această unitate include un software eligibil pentru următoarea Licenţă publică GNU
(denumită în continuare „GPL”) sau Licenţă publică minoră GNU (denumită în
continuare „LGPL”). Prin prezenta vă informăm că aveţi dreptul să accesaţi, să
modificaţi şi să redistribuiţi codul sursă pentru aceste programe software în
conformitate cu prevederile GPL/LGPL.
Codul sursă este pus la dispoziţie pe web. Pentru descărcare, accesaţi următorul
URL:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă. Copiile
licenţelor (în limba engleză) sunt stocate în memoria internă a acestei unităţi.
Stabiliţi o conexiune de stocare în masă între această unitate şi computer şi citiţi
fişierele din folderul „LICENSE” din „PMHOME”.
[61] Cum se utilizează
Altele
Îngrijire şi depozitare
Îngrijire şi depozitare
Ştergeţi suprafaţa
Curăţaţi suprafaţa acestei unităţi cu o pânză moale umezită uşor cu apă şi apoi
ştergeţi suprafaţa cu o pânză uscată. Nu folosiţi substanţele următoare deoarece
acestea pot deteriora finisajul sau carcasa:
Produse chimice cum ar fi diluantul, benzina, alcoolul, şerveţelele de unică
folosinţă, substanţele insectifuge, crema de protecţie solară sau insecticidul, etc.
Nu atingeţi această unitate dacă aveţi mâinile acoperite cu vreuna dintre
substanţele de mai sus.
Evitaţi intrarea acestei unităţi în contact cu obiecte din cauciuc sau vinil pe
perioade de timp îndelungate.
Scoateţi acumulatorul dacă nu va fi utilizat o perioadă îndelungată
Scoateţi cablul USB din unitate şi depozitaţi-l dacă nu va fi utilizat o perioadă
îndelungată. În caz contrar, poate provoca un incendiu.
[62] Cum se utilizează
Altele
Îngrijire şi depozitare
Întreţinerea ecranului LCD
Suprafaţa ecranului LCD este tratată special pentru reducerea reflecţiei luminii.
Întreţinerea incorectă poate afecta performanţa ecranului LCD, în consecinţă, aveţi
grijă în următoarele privinţe:
Ştergeţi ecranul LCD uşor cu o pânză moale cum ar fi o pânză de curăţare sau o
pânză pentru ştergerea ochelarilor.
Petele dificile pot fi îndepărtate cu o pânză moale cum ar fi o pânză de curăţare
sau o pânză pentru ştergerea ochelarilor umezită uşor cu apă.
Nu folosiţi niciodată un solvent cum ar fi alcoolul, benzina sau diluantul sau un
detergent acid, alcalin sau abraziv sau o pânză de curăţare chimică deoarece pot
deteriora suprafaţa ecranului LCD.
[63] Cum se utilizează
Altele
Îngrijire şi depozitare
Întreţinerea acestei unităţi în apă sau pe malul apei
Curăţaţi întotdeauna această unitate cu apă în interval de 60 de minute după
utilizare şi, nu deschideţi capacul conectorului înainte de terminarea curăţării.
Nisipul sau apa se pot infiltra în locuri unde nu pot fi văzute şi, vor reduce
rezistenţa la apă dacă nu sunt îndepărtate.
Lăsaţi această unitate să stea în apă curată într-un vas de curăţare timp de
aproximativ 5 minute. Apoi, scuturaţi uşor această unitate şi apăsaţi fiecare buton
sub apă pentru a îndepărta sarea, nisipul sau alte materii depuse în jurul
butoanelor.
După clădire, îndepărtaţi prin ştergere toate picăturile de apă cu o pânză moale.
Lăsaţi această unitate să se usuce complet într-un loc umbros şi bine ventilat. Nu
o uscaţi prin suflare cu un uscător de păr deoarece există riscul de deformare
şi/sau degradare a rezistenţei la apă.
Îndepărtaţi prin ştergere toate picăturile de apă sau urmele de praf de pe capacul
conectorului cu o pânză moale uscată.
Se pot forma bule atunci când această unitate este scufundată în apă. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune.
Corpul unităţii se poate decolora dacă intră în contact cu cremă de protecţie solară
sau ulei de bronzare. Dacă această unitate intră în contact cu cremă de protecţie
solară sau ulei de bronzare, curăţaţi-o repede prin ştergere.
Nu lăsaţi această unitate cu apă sărată în interior sau pe suprafaţă. Aceasta poate
provoca corodare sau decolorare şi, poate reduce rezistenţa la apă.
[64] Cum se utilizează
Altele
Acumulator
Acumulator
Cu privire la încărcarea acumulatorului
Încărcaţi acumulatorul înainte de a utiliza această unitate.
Este recomandat să încărcaţi acumulatorul la temperaturi ambientale între 10 °C
şi 30 °C până când se stinge lampa POWER/CHG (Încărcare). Este posibil ca
acumulatorul să nu se încarce eficient la temperaturi care nu se încadrează în
acest interval.
Lampa POWER/CHG (Încărcare) poate clipi în timpul încărcării acestei unităţi, în
următoarele situaţii:
Acumulatorul este deteriorat.
Temperatura acestei unităţi este scăzută. Puneţi-o la loc cald.
Temperatura acestei unităţi este ridicată. Puneţi-o la loc răcoros.
Utilizarea acumulatorului în mod eficient
Performanţa acumulatorului scade la temperaturi ambientale scăzute sub 10 °C.
În consecinţă, în mediile cu temperaturi joase, durata de funcţionare a
acumulatorului este mai scurtă.
Capacitatea restantă a bateriei
Dacă acumulatorul se descarcă repede chiar dacă nivelul indicatorului de
capacitate restantă este mare, reîncărcaţi complet această unitate. Indicatorul de
capacitate restantă va fi afişat apoi corect. Reţineţi că este posibil ca nivelul să nu
fie afişat corect în următoarele situaţii:
Această unitate este utilizată un timp îndelungat la temperaturi ambientale ridicate.
Această unitate este lăsată complet încărcată.
Această unitate este utilizată intens.
Cu privire la durata de viaţă a acumulatorului
Durata de viaţă a acumulatorului este limitată. Capacitatea bateriei scade în timp
şi în urma utilizării repetate. În cazul în care durata de utilizare scade semnificativ
între încărcări, probabil este timpul să o înlocuiţi cu una nouă.
Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de modul de utilizare a
acumulatorului.
[65] Cum se utilizează
Altele
Casarea acestei unităţi
Casarea acestei unităţi
Scoateţi acumulatorul încorporat înainte de casarea unităţii.
Nu desfaceţi şuruburile decât în momentul casării unităţii. Vom refuza să reparăm
sau să înlocuim unitatea în cazul în care prezintă semne de dezasamblare în
afara condiţiilor de garanţie.
Acumulatorul încorporat al acestei unităţi este reciclabil. În momentul casării acestei
unităţi, scoateţi acumulatorul încorporat şi predaţi-l la distribuitor.
1. Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare).
Unitatea se stinge.
2. Deconectaţi cablurile conectate.
3. Îndepărtaţi şuruburile cu o şurubelniţă cu cap Phillips (4 şuruburi).
4. Detaşaţi capacul.
5. Împingeţi cârligul spre exterior şi scoateţi acumulatorul.
Notă
Când demontaţi acumulatorul încorporat al acestei unităţi, fiţi atenţi la următoarele
aspecte.
Nu lăsaţi şuruburile, etc. la îndemâna copiilor mici pentru a preveni înghiţirea
accidentală a acestora.
Fiţi atenţi să nu vă răniţi la unghii sau degete.
[66] Depanare
Depanare
Această unitate nu se poate conecta la cameră prin Wi-Fi.
Această unitate nu se poate conecta la cameră prin Wi-Fi.
Dacă nu puteţi conecta camera la această unitate în mod corespunzător, încercaţi
operaţia de mai jos.
Verificaţi dacă modul de conexiune al camerei şi al acestei unităţi este setat pe
conexiune individuală. Dacă nu este, modificaţi modul de conexiune şi efectuaţi
din nou procedura de conectare.
[67] Depanare
Depanare
Această unitate nu porneşte.
Această unitate nu porneşte.
Încărcaţi suficient acumulatorul.
[68] Depanare
Depanare
Alimentarea acestei unităţi se opreşte brusc.
Alimentarea acestei unităţi se opreşte brusc.
Încărcaţi suficient acumulatorul.
Dacă nu aţi folosit unitatea o perioadă prelungită, eficienţa bateriei se va ameliora
în urma încărcării şi descărcării repetate.
[69] Depanare
Depanare
Această unitate nu se încarcă.
Această unitate nu se încarcă.
Opriţi această unitate şi stabiliţi conexiunea USB.
Deconectaţi şi reconectaţi cablul micro USB (furnizat).
Folosiţi cablul micro USB (furnizat).
Încărcaţi acumulatorul la o temperatură ambientală de 10 °C până la 30 °C.
Porniţi computerul şi conectaţi această unitate.
Scoateţi computerul din starea de repaus sau hibernare.
Conectaţi cablul micro USB (furnizat) direct la conectorul USB al computerului.
[70] Depanare
Depanare
Capacitatea restantă indicată este incorectă.
Capacitatea restantă indicată este incorectă.
Acest fenomen apare atunci când folosiţi această unitate într-un mediu cu
temperaturi extreme.
Intervine o discrepanţă între indicatorul de capacitate rămasă şi capacitatea
rămasă reală a bateriei. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, după care
încărcaţi-l pentru o indicare corectă.
Încărcaţi din nou acumulatorul complet. Dacă problema persistă, acumulatorul
este uzat. Consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
[71] Depanare
Indicatoare de avertizare şi mesaje de eroare
telecomanda de vizualizare în timp real la distanţă
Afişajul erorilor pe
Afişajul erorilor pe telecomanda de vizualizare în timp real
la distanţă
Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.
01-01/02-02
Conectarea camerei la această unitate a eşuat.
Traficul de semnal poate fi prea intens sau această unitate poate fi prea departe
de punctul de acces.
01-02
Conectarea camerei la această unitate a eşuat.
Urmaţi paşii din „Conectarea acestei unităţi la cameră prin Wi-Fi (Conexiune
individuală)” sau „Conectarea acestei unităţi la mai multe camere prin Wi-Fi
(Conexiune multiplă)”.
01-03/01-04
Conectarea camerei la această unitate a eşuat.
Camera nu este compatibilă.
03-01/03-02
Conectarea camerei la această unitate a eşuat.
Camera nu este recunoscută. Urmaţi paşii din „Conectarea acestei unităţi la cameră
prin Wi-Fi (Conexiune individuală)” sau „Conectarea acestei unităţi la mai multe
camere prin Wi-Fi (Conexiune multiplă)”.
Traficul de semnal poate fi prea intens sau această unitate poate fi prea departe
de punctul de acces.
02-01/02-03
Eroare cameră
Confirmaţi camera de accesare sau cardul de memorie.
03-03/03-04
Conectarea camerei la această unitate a eşuat.
Camera nu este recunoscută. Trebuie să efectuaţi anumite operaţii pe camera pe
care doriţi să o conectaţi.
Traficul de semnal poate fi prea intens sau această unitate poate fi prea departe
de punctul de acces.
03-05
Nu se poate realiza conectarea la cameră.
Această unitate a fost deja conectată la numărul maxim de camere.
Verificaţi numărul de camere conectate.
04-03
Solicitarea trimisă camerei nu a primit răspuns.
Verificaţi camera.
05-01
Nu se pot înregistra imagini.
Verificaţi camera.
05-02/05-04
Înregistrarea nu porneşte.
Verificaţi camera.
05-03
Înregistrarea nu se opreşte.
Verificaţi camera.
04-04
Nu se primeşte niciun răspuns de la cameră.
Verificaţi camera.
Traficul de semnal poate fi prea intens sau această unitate poate fi prea departe
de punctul de acces.
06-01
Suportul de înregistrare nu poate fi formatat.
06-02
Cardul de memorie nu acceptă înregistrarea de filme în format XAVC S.
Folosiţi un card de memorie SDXC mai rapid decât Clasa 10 atunci când
înregistraţi filme în format XAVC S.
06-03
Suportul de înregistrare şi camera au setări NTSC/PAL diferite.
Modificaţi setarea cu funcţia de comutare NTSC/PAL sau formataţi suportul de
înregistrare.
07-01/07-02/07-03
Redare nereuşită.
Suportul de înregistrare prezintă o anomalie.
Traficul de semnal poate fi prea intens sau această unitate poate fi prea departe
de punctul de acces.
07-04
Fişierul nu a putut fi şters.
Traficul de semnal poate fi prea intens sau această unitate poate fi prea departe
de punctul de acces.
10-01
Temperatura camerei a crescut. Opriţi alimentarea camerei şi lăsaţi camera să se
răcească singură cel puţin 10 minute.
Codul începe cu un E sau cu un C
Dacă pe monitor apare un cod care începe cu o literă din alfabet, funcţia de
diagnosticare automată a acestui produs funcţionează.
Pot fi necesare anumite reparaţii, astfel că este recomandat să vă adresaţi celui mai
apropiat distribuitor Sony şi să îi informaţi în privinţa tuturor codurilor care încep cu E
sau cu C.
Download PDF

advertising