Sony | RM-VPR1 | Sony RM-VPR1 Telecomandă cu cablu cu conectori multipli VPR1 Instrucţiuni de utilizare

Telecomandă
Manual de instrucţiuni
RM-VPR1
© 2013 Sony Corporation
Fabricat în China
RO
Înainte de a folosi produsul, vă rugăm să citiţi
cu atenţie acest manual şi să îl păstraţi pentru a
putea fi consultat ulterior.
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări :
1) nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală ;
2) nu așezați deasupra aparatului recipiente care
conțin lichide (cum ar fi vaze de flori etc.).
Acest aparat a fost testat și se consideră că
respectă limitele stabilite prin Reglementările
EMC cu privire la folosirea cablurilor de
conectare cu lungimea mai mică de 3 m.
Pentru clienţii din S.U.A.
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau
modificări ce nu sunt expres aprobate în prezentul
manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a
folosi acest aparat.
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale,
conform Părţii a 15-a din Regulamentul FCC.
Aceste limitări sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate
radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în
care nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe dăunătoare pentru
sistemul de radiocomunicaţii. Nu există însă nici
o garanţie că nu vor apărea interferenţe cu unele
instalaţii. Dacă acest aparat cauzează interferenţe
cu recepţia radio sau TV care pot fi sesizate prin
oprirea sau pornirea echipamentului, utilizatorul
este sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe luând una dintre următoarele măsuri :
– reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie,
– mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor,
– conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul,
– consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
2
Cablul de interfață ce v-a fost furnizat trebuie să
fie folosit împreună cu acest echipament pentru
a fi respectate limitările stabilite prin Secțiunea
B a Părții 15 din Regulamentul FCC pentru
dispozitivele digitale.
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a a
Regulamentului FCC. Funcţionarea sa respectă
următoarele două condiţii :
(1) dispozitivul nu poate produce interferenţe
dăunătoare şi
(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice
interferenţă recepţionată, inclusiv cele
cauzate de acţionări nedorite.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi
electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Notă pentru clienţi din ţările în care
se aplică Directivele UE
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresele menţionate în documentele
de garanţie sau de service furnizate separat.
Note privind utilizarea
• Aveți grijă să nu scăpați telecomanda pe jos și
să nu vărsați lichide pe aceasta.
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri cu temperaturi
ridicate, cum ar fi într-o mașină parcată la soare
sau în apropierea unei instalații de încălzire, ori
în spații cu umiditate mare.
Identificarea părţilor
componente
Curățare
• Dacă telecomanda se murdăreşte, curățați-o cu
o bucată de pânză moale, ușor umezită într-o
soluție slabă de detergent și apoi ștergeți-o cu
o pânză curată şi uscată.
• După ce ați folosit telecomanda pe plajă sau în
locuri unde există briză salină, ştergeţi-o cu o
pânză curată și uscată.
Facilităţi
• Puteți folosi această telecomandă pentru
a acționa o cameră digitală, marca Sony,
dotată cu terminal multiplu sau cu terminal
REMOTE (pentru telecomandă). Este posibil
ca telecomanda să nu fie compatibilă cu toate
camerele Sony dotate cu terminal multiplu sau
cu terminal REMOTE (pentru telecomandă). Vă
rugăm să consultați site-ul web al firmei Sony
pentru a aflat modelele cu care este compatibilă
această telecomandă.
• Telecomanda beneficiază de funcțiile de bază
pentru înregistrare :
– pornire/ oprire,
– înregistrarea video și a fotografiilor,
– mărire.
1 Orificiu pentru cureaua de prindere
2 Buton REC (START/STOP)
3 Terminal pentru conectarea cablului
4 Comutator POWER (alimentare)
5 Buton de eliberare (cu funcție de blocare)
6 Buton de zoom
7 Clips (cu bază pentru telecomandă)
8 Conectarea cablului pentru terminalul
multiplu
9 Conectarea cablului pentru terminalul
REMOTE (de telecomandă)
3
Atașarea telecomenzii
Atașați telecomanda de orice obiect doriți,
folosind clipsul.
Pentru a atașa telecomanda de
clips
Glisați ușor telecomanda în direcția indicată de
săgeată până ce se aude un clic.
* Când folosiți telecomanda atașată de mânerul
de rabatare al unui trepied, puteți roti telecomanda vertical dacă distanța dintre mâner
și trepied este de 45 mm sau mai mult. Vă
recomandăm să țineți telecomanda pentru a
o acționa, așa cum este prezentat în imaginea
de mai jos.
Pentru a detașa telecomanda de
clips
Trageți cu grijă telecomanda în afară, ținând cu
mâna clipsul.
ATENŢIE
Aveți grijă să nu loviți telecomanda în timp ce
o atașați de clips. Aceasta se poate desprinde de
clips și pot fi efectuate operații accidentale.
4
Atașarea cablului de conectare
Folosiți cablul de conectare adaptabil al
camerei.
1
2
Opriți camera.
Cuplați conectorul (a) al cablului de
conectare la terminalul telecomenzii.
• Când cuplați cablul de conectare la terminalul
multiplu al camerei (de forma descrisă în
imaginea (d) de mai jos), aliniați marcajul
v de pe conector cu marcajul V de pe
terminalul multiplu. Dacă forțați introducerea
conectorului în poziție inversă, se vor produce
disfuncționalități.
• Dacă, pentru decuplare, trageți de cablul de
conectare, se poate deteriora conectorul. Vă
recomandăm să apucați și să trageți de conector
pentru a decupla cablul.
3
Cuplați conectorul (b) sau (c) al
cablului de conectare direct la
terminalul camerei.
Atenție
• Ambele mufe ale cablului de conectare trebuie
să fie corect orientate cu partea mai lată
îndreptată în sus. Aveți grijă să nu forțați nici
unul dintre conectori orientați în poziție inversă
deoarece aceștia se pot deteriora sau pot fi
afectate camera, ori telecomanda.
• Folosiți pentru conectare numai cablul furnizat.
În caz contrar este posibil să deteriorați
telecomanda și camera.
5
Folosirea telecomenzii
Consultați și manualul de instrucțiuni al
camerei.
Butoanele și comutatoarele utilizate pot diferi în
funcție de cablul de conectare folosit.
Când realizați conexiunea prin intermediul
terminalului REMOTE (telecomandă), puteți
utiliza numai funcțiile de eliberare și de blocare
(numai în cazul modelelor compatibile).
Când realizați conexiunea prin intermediul unui
terminal multiplu, puteți folosi toate butoanele.
În funcție de modelul de cameră pe care îl
dețineți este posibil să nu puteți utiliza anumite
butoane.
Funcția de blocare
La înregistrarea BULB (înregistrare de traiecte
luminoase) sau în timpul înregistrării continue,
puteți face ca butonul de eliberare să fie menținut
apăsat.
Deplasați butonul de eliberare complet apăsat în
direcția indicată de săgeată, ca în imaginea de
mai jos.
Pornirea camerei
1
Porniți camera și treceți-o în modul
standby.
2
Alegeți pentru cameră modul film
sau pe cel fotografie.
Atenție
• Dacă lăsați camera în modul standby mai mult
timp, aceasta se va opri automat. Într-un astfel
de caz, reporniți camera.
• Nu puteți folosi telecomanda când comutatorul
de alimentare al camerei este în poziția OFF
(oprit).
Pentru a înregistra imagini de film
Apăsați butonul REC (START/ STOP).
Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou
butonul REC (START/ STOP).
Pentru a înregistra fotografii
Apăsați pe jumătate butonul de eliberare pentru
a focaliza asupra imaginii, apoi apăsați complet
acest buton.
6
• Când butonul de eliberare este blocat în timpul
înregistrării BULB (înregistrare de traiecte
luminoase), obturatorul este deschis.
• Când butonul de eliberare este blocat în timpul
înregistrării continue, obturatorul se deschide
și închide în mod continuu.
Atenție
• Aveți grijă să nu se decupleze cablul de conectare
de la telecomandă în timpul înregistrării BULB
(înregistrare de traiecte luminoase) sau a celei
continue. Dacă acesta se decuplează, respectiva
înregistrare se încheie.
• Nu toate camerele digitale permit înregistrarea
BULB (înregistrare de traiecte luminoase)
sau pe cea continuă. Consultați manualul
de instrucțiuni al camerei pentru mai multe
detalii.
• Nu apăsați și nu glisați butonul de eliberare cu
prea multă forță deoarece telecomanda se poate
deteriora.
• Nu lăsați butonul de eliberare blocat.
Specificaţii
Mărire (zoom)
Apăsați butonul de zoom.
• Partea marcată cu T (telefoto) : subiectul apare
mai apropiat.
• Partea marcată cu W (unghi panoramic) :
subiectul apare mai îndepărtat.
Viteza de mărire este redusă când apăsați ușor
butonul de zoom și este mare când apăsați
complet respectivul buton.
Atenție
• Viteza de mărire se modifică în funcție de
modelul de cameră digitală folosit.
După înregistrare
Opriți camera înainte de a detașa telecomanda.
Dacă a fost realizată conexiunea prin intermediul
terminalului multiplu al camerei, puteți să opriți
camera cu ajutorul comutatorului POWER
(alimentare) de la telecomandă.
Atenție
• Nu transportați camera cu telecomanda
conectată la aceasta.
• Decuplați cablul de conectare de la cameră când
o transportați.
Clipsul poate fi atașat de un trepied cu mâner
rabatabil care are un diametru cuprins între
8 mm și 16 mm și o lungime de 45 mm sau mai
mult.
Funcțiile telecomenzii :
Comutator POWER (alimentare)
Buton de eliberare (cu funcție de blocare)
Buton REC (START / STOP)
Buton de zoom (funcție de mărire) (T / W)
Dimensiuni (L×Î×A) :
aprox. 88,5 mm × 32,0 mm × 18,0 mm
(exclusiv părțile proeminente)
Lungimea cablului de telecomandă :
aprox. 800 mm
Temperatura de funcţionare :
între 0 °C şi 40 °C
Masă :
aprox. 30 g
(numai telecomanda, fără a include cablul și
clipsul)
Elemente incluse :
• Telecomandă (1)
• Clips (cu bază pentru telecomandă) (1)
• Cablu de conectare pentru terminalul
multiplu (1)
• Cablu de conectare pentru terminalul
REMOTE (telecomandă) (1)
• Manual de instrucţiuni
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
7
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising