Sony | HVL-F32X | Sony HVL-F32X F32X Vaku / lámpa Használati útmutató

3-083-085-11 (1)
Flash
Blesk
CZ
Návod k obsluze
Blesk
SK
Návod na použitie
Lampa błyskowa
PL
Instrukcja obsługi
Vaku
HU
Kezelési útmutató
HVL-F32X
Sony Corporation © 2003
Printed in Czech Republic
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Magyar
VIGYÁZAT
A tűz és áramütés veszély megelőzése érdekében ne tegye ki a készüléket
eső vagy pára hatásának. Az elektromos áramütés elkerülése érdekében ne
nyissa fel a készülék házát. A javítást bízza szakemberre.
FONTOS BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
2HU
A vaku használata esetén mindig be kell
tartani az alapvető biztonsági előírásokat,
melyek a következőket foglalják magukban:
1 Olvasson el és értelmezzen minden
utasítást használat előtt.
2 Figyelmesen használja a készüléket, mert
égési sérülést szenvedhet, ha megérint egy
forró területet.
3 Ha leejtette, vagy megsérül, akkor ne
használja a készüléket, amíg meg nem
vizsgálja egy szakember.
4 Az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne merítse a készüléket vízbe,
vagy egyéb folyadékba.
5 Az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne szerelje szét a készüléket,
hanem juttassa el egy szakemberhez, ha
javításra van szüksége. A nem megfelelő
újra összeszerelés áramütést okozhat, mikor
a készüléket újra használja.
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
6 Ha a gyártó által nem ajánlott tartozékot
használ, akkor megnőhet a tűz kialakulás,
az áramütés, vagy személyi sérülés
veszélye.
TARTSA BE EZEKET
AZ UTASÍTÁSOKAT
Megjegyzés:
A készülék bevizsgálásra került, és teljesített a B osztályú digitális
eszközre vonatkozó követeléseket, az FCC Part 15 előírásoknak
megfelelően. Ezeket az előírásokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet
biztosítsanak a káros zavarok ellen lakóhelyi üzembe helyezés esetén. Ez
a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ, valamint sugároz,
és ha nem a megadott módon kerül üzembe helyezésre, akkor káros zavart
okozhat a rádiókommunikációban. Mindezek ellenére nincs arra garancia,
hogy a zavar nem fog bekövetkezni egy adott üzembe helyezés esetén.
Amennyiben a berendezés káros zavart okoz a rádió vagy televízió adás
vételében, melyet a berendezés be- és kikapcsolásával ellenőrizhet, akkor
a zavart a következő intézkedések végrehajtásának megpróbálásával
szüntetheti meg:
— Fordítsa el, vagy helyezze máshova a vevőantennát.
— Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
— A berendezést egy másik elektromos hálózathoz tartozó konnektor
aljzathoz csatlakoztassa, mint ahova a vevőkészülék csatlakozik.
— Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a hivatalos szervizközponttal,
és kérjen segítséget.
Figyelmeztetjük, hogy a kezelési útmutatóban nem ismertetett változtatás
vagy módosítás érvényteleníti a felhasználó használati jogát.
3HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Tartalomjegyzék
Jellemzők ................................................................................................................. 5
Figyelem .................................................................................................................. 6
Tisztítás .................................................................................................................... 6
Részegységek azonosítása .................................................................................... 7
A részegységek elnevezése és funkciói .............................................................. 8
Kijelző ....................................................................................................................... 9
Elemek behelyezése ............................................................................................. 10
A vaku felszerelése .............................................................................................. 12
A vaku használata ................................................................................................ 16
A READY jelző állapotainak jelentése .............................................................. 21
Indirekt vakuhasználat ....................................................................................... 22
A nagylátószögű előtét használata ................................................................... 24
A nagylátószögű előtétet eredeti helyzetbe állítása ....................................... 25
Ha leesik az előtét ................................................................................................ 25
Energiatakarékos üzemmód .............................................................................. 26
Tesztvillantás ........................................................................................................ 27
Mintakép vaku üzemmód .................................................................................. 28
Csatlakozóvezeték ............................................................................................... 29
Háttérfény ............................................................................................................. 29
Hibaelhárítás ......................................................................................................... 30
Minőségtanúsítás ................................................................................................. 31
4HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Jellemzők
• Ezt a készüléket kifejezetten digitális fényképezőgépek továbbfejlesztett
tartozékcsatlakozójával, vagy a SONY által gyártott ACC aljzattal történő
használatra tervezték.
• Az elővillantás funkciót használva a megfelelő expozíciós beállítással
fényképezhet.*
• Az AF megvilágítás funkcióval az automatikus fókusz funkció akár sötét
helyeken is használható.*
* Egyes digitális fényképezőgépekkel nem használható ez a vaku.
5HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Figyelem
• A vaku nem használható videokamerákkal.
• Ha a vakut bekapcsolt állapotban lévő digitális fényképezőgéphez
csatlakoztatja, vagy megszünteti a csatlakozást egy bekapcsolt eszközzel,
akkor a vaku véletlenszerűen villanhat.
• Ha a vakut alacsony hőmérsékletben használja, az elem élettartama
rövidebb lehet. Például, a villanások száma csökken
szobahőmérséklethez képest (kb. 20°C), a töltési idő pedig hosszabb lesz.
Új elemek használatát ajánljuk. Mindezek ellenére ne felejtse el, hogy
a hideg hatására csökkent elemkapacitás visszaáll eredeti szintjére, ha
szobahőmérsékletű lesz ismét az elem.
• Ne hagyja, vagy tárolja a vakut 40°C-ot meghaladó hőmérsékletű
környezetben. Ezzel maradandóan befolyásolhatja a vaku belső
szerkezetét. (Különösképpen ügyeljen arra, hogy nyáron ne hagyja
a gépkocsiban a vakut.)
• Az adattábla a vaku külső részén, alul található.
Tisztítás
Távolítsa el a készüléket a digitális fényképezőgépről. Tisztítsa meg
a vakut egy száraz, puha ronggyal. Ha a szennyeződés így nem távolítható
el, akkor használjon enyhe mosószeres oldattal megnedvesített rongyot,
majd törölje át a készüléket egy puha, száraz ronggyal.
Soha ne használjon erős oldószer, mint például a hígító, vagy benzin, mert
károsíthatják a készülék borítását.
6HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Részegységek azonosítása
2
6
1
4
3
8
5
7
qh
9
qg
qf
qj
qd
q;
qs
qa
qk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
Villanó rész
Nagylátószögű előtét
Expozíciós fénymérő
AF megvilágítás
Továbbfejlesztett tartozékcsatlakozó
Indirekt megvilágítási szög kijelzés
Elemtartó fedél
Elfordítható gyűrű
POWER (üzemi) kapcsoló
Üzemmód gomb
Fényintenzitás beállító gomb
ql
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
Mintakép gomb
Háttérvilágítás gomb
Tesztvillantás gomb
READY (készenléti állapot) jelző
AF megvilágítás beállítás gomb
Kijelző
Csatlakozóvezeték aljzat
Vezetéktartó
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
7HU
A részegységek elnevezése és funkciói
AF megvilágítás beállító gomb 19. o.
A gombbal beállíthatja az AF
megvilágítás mértékét. A gomb
minden egyes megnyomása
megváltoztatja a beállítást
a következő sorrendben.
t
t
t Nincs kijelzés
POWER kapcsoló
READY jelző
21. o.
Ez az üzemi
(be/ki) kapcsoló.
Világít, ha
a feltöltés az
elemről
befejeződött.
Üzemmód
gomb 17. o.
A 3 üzemmód
közül
választhat
Tesztvillantás
gomb 27. o.
A vaku villan, ha
megnyomja ezt
a gombot.
Háttérvilágítás gomb
29. o. A kijelző
körülbelül 10
másodpercig világít.
Mintakép gomb 28. o.
Ha megnyomja,
bekapcsol a mintakép
üzemmód.
.
Fényintenzitás
beállítása 18. o.
A fényintenzitás
beállítása
üzemmódban.
Nyomja meg a +
vagy – gombot
az 1/32 , 1/16 ,
1/8 , 1/4 , 1/2 ,
vagy 1/1
kiválasztásához.
8HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Kijelző
AF megvilágítás kijelző
AF megvilágítás.
Elemkapacitás figyelmeztető jelző
Kommunikáció
megerősítés
kijelző
Megjelenik, ha az elemek kapacitása
alacsonyra csökken.
Megjelenik,
ha megfelelő
a kommunikáció
a digitális
fényképezőgéppel.
Nagylátószögű
előtét
Üzemmód jelző
Megjeleníti
a kiválasztott
üzemmódot
Megjelenik, ha
a nagylátószögű
előtétet
használja.
Vaku jelző
Megjelenik, ha
villant a vaku.
.
Energiatakarékos
üzemmód jelző
Fényintenzitás jelző
Energiatakarékos
üzemmódban jelenik meg.
Megjeleníti a fényintenzitást
üzemmódban.
9HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Elemek behelyezése
Használjon négy AA méretű alkáli elemet.
1
2
3
Csúsztassa el az elemtartó fedelét.
Helyezze be a négy elemet az elemtartó belső részén jelzett
irányban.
Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét.
2
1
3
PMegjegyzések
• Mindig négy egyforma típusú elemet használjon.
• Mindig ellenőrizze az elemek 3 # polaritását. Az elemek helytelen
polaritással történő behelyezése szivárgást, vagy az elemek szétrepedését
okozhatja.
10HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Amikor helyére csúsztatva bezárja az elemtartó fedelét, nyomja meg
mindkét oldalát, a fényképnek megfelelően.
A mozdulattal szorosan bezárhatja a fedelet.
11HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
A vaku felszerelése
1
Ha továbbfejlesztett tartozékcsatlakozóval kompatíbilis
digitális fényképezőgépet használ.
Villanó
rész
2
1
3
A rögzítő tüske fel és
le mozog a forgatható
gombot használva.
Tüske neve
Rögzítő tüske
1 Fordítsa el a gombot a nyíl irányába a meglazításhoz.
* Emelje fel teljesen a rögzítő tüskét.
2 Helyezze a készüléket a tartozékcsatlakozó első részébe, előre néző
villanó résszel.
* Ellenőrizze, hogy a POWER kapcsoló kikapcsolt állapotban legyen.
3 Fordítsa el a nyíl irányába a gombot a megszorításhoz.
* Engedje le teljesen a rögzítő tüskét. Ha nem engedi le teljesen,
a készülék leeshet.
* Ha a készüléket a digitális fényképezőgépre szereli, vagy eltávolítja
onnan, lazítsa meg teljesen a gombot, és emelje fel teljesen a rögzítő
HU
tüskét.
12
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
2
Ha továbbfejlesztett tartozékcsatlakozóval nem kompatíbilis
digitális fényképezőgépet használ.
* Csatlakoztassa a vakut a mellékelt vezetékkel a digitális
fényképezőgéphez.
Villanó
rész
2
1
4
3
5
1 Fordítsa el a gombot a nyíl irányába a meglazításhoz.
2 Helyezze a készüléket a tartozékcsatlakozó első részébe, előre néző
villanó résszel.
3 Fordítsa el a nyíl irányába a gombot a megszorításhoz.
4 Csatlakoztassa a csatlakozóvezetéket a vakuhoz.
5 Csatlakoztassa a vezetéket a digitális fényképezőgép ACC aljzatához.
* A digitális fényképezőgéptől függően rögzítse a vezetéket
a benyomva a vezetéktartóba.
PMegjegyzés
Ha a vakut bekapcsolt állapotban lévő digitális fényképezőgéphez
csatlakoztatja, vagy megszünteti a csatlakozást egy bekapcsolt eszközzel, akkor
a vaku véletlenszerűen villanhat.
13HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
A vaku felszerelése (folytatás)
PMegjegyzések
• Ha ezt a készüléket egy hagyományos tartozékcsatlakozóval használja, azon
karcok keletkezhetnek.
• Helyezze fel a rugalmas védőszalagot (2 db mellékelve)
a tartozékcsatlakozóra, így megelőzheti a karcok kialakulását.
Karcolódás
Védőszalag
14HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
3
Ha tartozékcsatlakozó nélkül használja a digitális
fényképezőgépet.
* Használja a mellékelt csatlakozóvezetéket.
* Használja a mellékelt tartozékcsatlakozó adaptert.
2
3
1
• A mellékelt csatlakozó adapter használatához szerelje a csatlakozó
adaptert a digitális fényképezőgép állvány csavarjának helyére.
1 Fordítsa el a gombot a nyíl irányába a meglazításhoz.
• Szerelje a vakut az adapterre.
2 Helyezze a készüléket a tartozékcsatlakozó adapter első részébe,
előre néző villanó résszel.
A tartozékcsatlakozó elforgatható.
3 Csatlakoztassa a csatlakozóvezetéket a vakuhoz.
4 Fordítsa el a gombot a nyíl irányába a megszorításhoz.
PMegjegyzés
Ha a vakut bekapcsolt állapotban lévő digitális fényképezőgéphez
csatlakoztatja, vagy megszünteti a csatlakozást egy bekapcsolt eszközzel,
akkor a vaku véletlenszerűen villanhat.
15HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
A vaku használata
Az ábrákon egy továbbfejlesztett tartozékcsatlakozóval ellátott digitális
fényképezőgép látható. Olvassa el a digitális fényképezőgép kezelési
útmutatóját a működtetés részleteivel kapcsolatban.
1
2
Nyomja meg a POWER kapcsolót a digitális fényképezőgépen
a bekapcsoláshoz.
Fordítsa az üzemmód tárcsát a digitális fényképezőgépen
a"
", "P", "S", "A", "M", vagy "SCN" pozícióba.
16HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
3
Nyomja meg a digitális fényképezőgép vezérlőgombját
a "vaku üzemmódjának" kiválasztásához.
Minden gombnyomásra megváltozik a jelzés a következőknek
megfelelően.
Nincs kijelzés (automatikus) t kényszerített vaku ( ) t lassú
szinkron ( ) t kikapcsolt vaku ( )
* Ellenőrizze, hogy a "SET UP" menü "Hot Shoe" beállításánál az [OFF]
opciót válassza.
4
Csúsztassa el a POWER kapcsolót a vaku bekapcsolásához.
• A vaku töltése megkezdődik, a digitális fényképezőgépen pedig
villog (narancssárgán) a READY, valamint /CHG jelző.
• Ha a vaku készen áll a fényképezésre, a készülék READY jelzője
világítani kezd (narancssárga).
Ha a töltés befejeződött, a /CHG jelző a digitális fényképezőgépen
nem világít tovább.
• Ha az elemek lemerültek, hosszabb ideig tart a vaku töltése.
5
A digitális fényképezőgép kompatibilis vaku üzemmódjai
a következő sorrendben választhatók ki a vaku üzemmód
gombjával.
/
/
üzemmódú fényképezés
A vaku egy elővillantást végez, a digitális fényképezőgép
kiszámolja az ideális fénymennyiséget, majd elsüti a vakut.
17HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
A vaku használata (folytatás)
üzemmódú fényképezés
A vaku automatikusan beállítja a fényintenzitást, majd villant az
ideális beállítással.
üzemmódú fényképezés
Ebben az üzemmódban a felhasználó beállíthatja a fény
intenzitását. A fény intenzitása kiválasztható a "fényintenzitás
beállító" gombbal a vakun, a következő eljárást követve.
1/1
1/2
1/4
1/8
GN32 (22) GN22 (16) GN16 (11) GN11 (8)
1/16
1/32
GN8 (6)
GN6 (4)
* A zárójelben szereplő értékek a nagylátószögű előtét használata
esetén érvényesek.
• A fényképezési távolság meghatározása
1 Nyomja meg az üzemmód gombot a
üzemmód
kiválasztásához.
2 Állítsa be a segédszámot a fényintenzitás megváltoztatásával.
3 A távolság a digitális fényképezőgép rekesznyílásából (F-érték)
származik (kézi üzemmódban történő használat esetén).
18HU
Távolság = segédszám ÷ rekesznyílás beállítás (F)
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
• A segédszám meghatározása
1 Nyomja meg az üzemmód gombot a
üzemmód
kiválasztásához.
2 Állítsa be az rekesznyílását a digitális fényképezőgépen.
3 A távolság és rekesznyílás képletéből meghatározható az optimális
segédszám, majd kiválasztható a fényintenzitás beállító gombbal.
Segédszám = rekesznyílás beállítás (F) × távolság
A segédszámokkal kapcsolatban olvassa el a "Minőségtanúsítás"
című fejezetet (31. oldal).
PMegjegyzés
Ne takarja el az expozíciós fénymérőt, vagy nem lesz ideális
a fényintenzitás beállítás.
6
AF megvilágítás
PMegjegyzés
Ne közelítse az AF megvilágítót, vagy a vakut mások szeméhez.
Az AF megvilágítás kiválasztása
Ha a digitális fényképezőgép kompatibilis a külső AF megvilágítással,
akkor az
jelző jelenik meg.
• A felhasználó a "hagyományos", "erős", és "kikapcsolt" állapotok
közül választhat.
hagyományos
erős
kikapcsolt
19HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
A vaku használata (folytatás)
A digitális fényképezőgép kompatibilis az AF
megvilágítással, és lehetővé teszi használatát.
t
t Nincs kijelzés
A digitális fényképezőgép kompatibilis az AF
megvilágítással, de nem engedélyezi használatát.
Nincs kijelzés t
t
lassú villantás lassú villantás
A digitális fényképezőgép nem kompatibilis az AF
megvilágítással.
körülbelül 2 perc
Nincs kijelzés t
múlva kikapcsol
gyors villantás
7
Óvatosan nyomja le a digitális fényképezőgép kioldógombját
a kép ellenőrzéséhez.
Ezek után lenyomhatja teljesen.
A vaku a kioldógomb megnyomására villan.
20HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
A READY jelző állapotainak jelentése
Ha világít (narancssárga)
A vaku készen áll.
Ha villog (narancssárga)
A vaku tölt. A villantás nem lehetséges.
Ha villog (piros)
Az elemek lemerültek.
Helyezzen be új elemeket.
(A töltés tovább tart, ha hosszú ideig nem használta a vakut.)
Ha a READY jelző nem világít
(Ha a digitális fényképezőgép vezérli a fényképezési üzemmódot.)
21HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Indirekt vakuhasználat
Lehetséges bármely vaku üzemmódban.
Ha egy fal, vagy hasonló tárgy helyezkedik el a fényképezés tárgya
mögött, akkor a villanó részt irányítsa a fehér mennyezetre, vagy falra,
hogy visszavert fénnyel világítsa meg a tárgyat. Ahogy a visszavert fény
a tárgyat körbejárja, széles területen világítja meg. Lágyabb képeket
készíthet, kevesebb árnyékkal a tárgyon, vagy a falon.
Indirekt
megvilágítással
1
Közvetlen
megvilágítással
Állítsa be a villanó rész szögét, hogy a beesési és visszaverési
szög a visszaverő felületen megegyezzen.
A fényképezési távolság a teljes távolságot jelenti, melyet a villanó
rész és a visszaverő felület, valamint a visszaverő felület és a tárgy
közötti távolságot összeadva határozhat meg.
Beesési szög
Visszaverési szög
22HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
2
Nyomja meg a kioldógombot a digitális fényképezőgépen.
PMegjegyzések
• A kis indirekt megvilágítás szög hatására a közvetlen fény a visszavert
fénnyel együtt éri a tárgyat, egyenetlen megvilágítást okozva.
• Válasszon minél fehérebb, nagy fényvisszaverő képességű felületet.
A megfelelő színezettség csak a fehér visszaverő felülettel érhető el. A rövid
fényvisszaverés rövidíti a fényképezési távolságot.
A villanó rész elforgathatósága
A villanó rész a vízszintes (0°C) helyzettől a függőlegesig (90°C)
forgatható. A villanó részt a 45°C, 60°C, 75°C és 90°C rögzített állásokban
használja.
Indirekt
megvilágítás szög
megjelenítés
Expozíciós
fénymérő
PMegjegyzések
• Fényképezés közben ne takarja le a mérő érzékelőt a vakun, például ujjaival.
A megvilágítás így nem lesz megfelelő.
használata esetén az
villan.
•
Elképzelhető, hogy nem elegendő a fény az
esetén. Ilyenkor
, vagy
üzemmódot.
használj az
• Ügyeljen rá, hogy ne csípje be ujját, amikor beállítja a villanó rész szögét.
23HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
A nagylátószögű előtét használata
Akkor használja a nagylátószögű előtétet, ha nagylátószögű konverziós
objektívet használ.
A nagylátószögű előtét szélesíti a vaku által megvilágított területet.
(A maximális fényintenzitás visszaesik, ha használja az előtétet.)
1
2
3
Óvatosan húzza ki az előtétet.
Húzza lefelé az előtétet a villanó rész felé, majd nyomja
óvatosan helyére.
Ellenőrizze, hogy a WIDE jelző világítson a kijelzőn.
24HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
A nagylátószögű előtétet eredeti
helyzetbe állítása
1
2
Emelje fel az előtétet, majd tolja helyére.
Ellenőrizze, hogy a WIDE jelző ne legyen látható a kijelzőn.
Ha leesik az előtét
1
2
Az előtét egyik kiálló részét illessze a vaku előlapján található
lyukba úgy, hogy az előtét egyenetlen része felfelé nézzen.
Illessze a másik kiálló részt a vaku előlapján található másik
lyukba.
Egyenetlen felület
25HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Energiatakarékos üzemmód
Ha nincs kommunikáció a digitális fényképezőgéppel, akkor a készülék
automatikusan energiatakarékos üzemmódba lép 1 perc után akkor is, ha
a POWER kapcsoló bekapcsolt állapotban van.
A kijelzőn a
jelzés látható.
Ilyenkor a vaku töltése, és a gombok használata nem lehetséges.
• Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, állítsa a POWER kapcsolót
kikapcsolt állásba.
Újraindítás
Nyomja meg ismét a POWER kapcsolót (be t ki t be), vagy kapcsolja be
a digitális fényképezőgépet, és újraindul a vaku.
26HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Tesztvillantás
Kézzel vezérelt vaku
Az eljárás a kiválasztott vaku üzemmódtól függ.
A tesztvillantás minden üzemmódban használható, miközben a READY
jelző világít.
• Villantson a vakuval egy adott fényintenzitással (11-es segédszámmal),
amikor az
,
üzemmódot, vagy csak a vakut
használja.
•
üzemmód használata esetén
Használja a vakut egy felhasználó által meghatározott fényintenzitással.
27HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Mintakép vaku üzemmód
Egy fénykép készítése előtt lehetséges elvégezni egy elővillantást, hogy
ellenőrizze a tárgy árnyékait.
Miután ellenőrizze, hogy a READY jelző világít, nyomja meg a mintakép
gombot, és a vaku körülbelül 2 másodpercig folyamatosan világít.
PMegjegyzés
A mintakép vaku üzemmód használata lehetővé teszi az árnyékok irányának és
területének ellenőrzését, bár az árnyékok mélysége eltérő lesz a valódi képtől.
Világos hely, és kültéri kép esetén az árnyékok nem ellenőrizhetők.
28HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Csatlakozóvezeték
Ha a digitális fényképezőgép nem kompatibilis a továbbfejlesztett
tartozékcsatlakozóval, akkor csatlakoztassa a vezetéket a digitális
fényképezőgéphez.
1
2
3
A csatlakoztatás módja
Csatlakoztassa az 1 csatlakozót a vaku aljzatához.
Csatlakoztassa a 2 csatlakozót a digitális fényképezőgép aljzatához.
A 3 pont segítségével csatlakozhat egy távvezérlés funkcióval rendelkező
állványhoz.
PMegjegyzés
Ha a vakut bekapcsolt állapotban lévő digitális fényképezőgéphez
csatlakoztatja, vagy megszünteti a csatlakozást egy bekapcsolt eszközzel, akkor
a vaku véletlenszerűen villanhat.
Háttérfény
Az LCD kijelző megvilágítható, ha szükséges.
1 Megvilágítható a háttérvilágítás gomb megnyomásával
(szín: borostyán).
2 A világítás körülbelül 10 másodperc múlva kikapcsol.
3 Ha világítás közben más gombműveletet is végez, akkor az időtartam
további 10 másodperccel hosszabb lesz.
29HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Hibaelhárítás
Tünet
Megoldás
A vaku nem működik
• Ellenőrizze, hogy a vaku megfelelően be
legyen helyezve a továbbfejlesztett
tartozékcsatlakozóba, vagy
a csatlakozóvezeték megfelelően csatlakozzon.
• Ellenőrizze, hogy a vaku POWER kapcsolója
bekapcsolt állapotban legyen.
• Ha a READY jelző nem világít (narancssárga),
akkor olvassa el a READY jelzőről szóló részt
ebben a kezelési útmutatóban.
• A vaku nem villan, ha a tárgy világos, és
a digitális fényképezőgép AUTO
üzemmódban van (nincs jelzés). A vaku
kényszerített villanásához világos tárgy esetén
nyomja meg a vaku gombot a digitális
fényképezőgépen.
• Ellenőrizze, hogy a digitális fényképezőgép
"Hot Show" beállításánál ne az [OFF] opció
legyen kiválasztva.
• A digitális fényképezőgép üzemmódjától
függően a elképzelhető, hogy a vaku nem
villan. A részletek tekintetében olvassa el
a digitális fényképezőgép kezelési útmutatóját.
30HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a HVL-F32X típusú vaku a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM számú
együttes rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek:
A segédszám 32-nek felel meg
Fényintenzitás
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
35 mm-es
fényképezőgép
egyenérték
32
22
16
11
8
6
Automatikus effektív távolság
Automatikus
vakutávolság
1,4
2,0
2,8
4,0
5,6
8,0
11,0
16,0
(*ISO. 100. m)
28 mm-es fényképezőgép
egyenérték (nagylátószögű
előtétet használva)
22
16
11
8
6
4
(*ISO. 100. m)
35 mm-es fényképezőgép
egyenérték
2,0 m ~ 22,8 m
2,0 m ~ 16,0 m
1,0 m ~ 11,4 m
1,0 m ~ 8,0 m
1,0 m ~ 5,7 m
1,0m ~ 4,0 m
1,0 m ~ 2,9 m
1,0 m ~ 2,0 m
Áramellátás
Ajánlott távolság
Villanások száma
Méretek
6 V egyenfeszültség, 4 db AA méretű alkáli elem
1 - 16 m (F2)
150 alkalom (új elemmel, 20°C hőmérsékleten)
Kb. 77 × 91 × 99 mm (szé./ma./mé.)
Tömeg
Mellékelt tartozékok
Kb. 260 g
Tartozékcsatlakozó adapter (1 db),
Csatlakozóvezeték (1 db), Tok (1 db),
Garanciajegy (1 db), Kezelési útmutató (1 db).
(a kiálló részeket nem vettük figyelembe a méretek megadásakor)
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
31HU
HVL-F32X 3-083-085-11(1).GB/FR/ES
Download PDF