Sony | HVL-HL1 | Sony HVL-HL1 Videolámpa Használati útmutató

2-515-130-12(1)
Videolámpa
Kezelési útmutató
Jellemzõk
• Videokamerára felszerelve ez a készülék videolámpaként működik.
• Kizárólag aktív illesztőtpapuccsal rendelkező videokamerára szerelhető fel.
• A videolámpa be- és kikapcsolása készenlét üzemmódban a
videokameráról vezérelhető.
• Az AUTO kiválasztásakor a videolámpa sötét helyen önműködően
bekapcsol.
Óvintézkedések
Ügyeljen, hogy ne érintse meg a világító részt, mert a műanyag ablak
és a környezetének felülete forró a videolámpa működése közben és
közvetlenül utána.
HVL-HL1
 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Ez a jelzés az Active Interface Shoe System
(aktív illesztőpapucs rendszer) használatát
jelzi Sony videokészülékekkel. A rendszert
támogató videotartozékok és kiegészítők
egyszerűsítik a hatékony felvételt.
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, olvass el a kezelési útmutatót
és őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.
FIGYELEM!
A tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól
eltérő módosítása vagy átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
Megjegyzés:
Jelen készülék bevizsgálása során megállapítást nyert, hogy a készülék az
FCC 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális készülékekre vonatkozó
határértékeket elégíti ki. A határértékeket úgy állapították meg, hogy a zavaró
hatásokkal szemben jelentős védelmet biztosítsanak, a készülék lakásban
történő alkalmazása esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít
elő, használ fel és sugározhat ki, ennélfogva – a gyártó által előírtaktól
eltérő felszerelése illetve használata esetén – zavarhatja a rádióvételt. Nincs
azonban semmilyen garancia arra nézve, hogy egy konkrét telepítés esetén
nem jelentkezik zavaró hatás. Amennyiben ez a készülék okozza a rádió,
illetve tv-vételben fellépő zavaró hatást (ezt a készülék ki- és bekapcsolásával
lehet megállapítani), akkor javasoljuk a felhasználónak, hogy az alábbi,
esetleges megoldások alkalmazásával tegyen kísérletet a zavaró hatások
kiküszöbölésére.
—Az antenna másik irányba való átállítása vagy áthelyezése.
—A készülék és a vevőberendezés közötti távolság növelése.
—A készülék egy másik hálózati csatlakozóaljzatba való csatlakoztatása,
amely nem abban a leágazásban található, amelyre ez a készülék
csatlakozik.
—Szükség esetén kérje ki az eladó vagy egy tv- vagy rádiószerelő
véleményét.
HVL-HL1 A4.indd 1
• Soha ne nézzen a lámpába, amikor a videolámpa be van kapcsolva.
• Ne helyezze a videolámpát gyúlékony vagy illékony oldószer, például
alkohol vagy benzin közelébe.
• Ügyeljen, hogy ne juthasson valamilyen tárgy vagy folyadék a
videolámpára vagy a videolámpába.
• Ne üsse meg vagy rázza meg a bekapcsolt videolámpát, mert ezzel sérülést
okozhat vagy csökkentheti a lámpa élettartamát.
• Ne hagyja a videolámpát bekapcsolva, ha az valamihez hozzáér, mert tüzet
okozhat vagy károsíthatja a videolámpát.
• A videolámpa használatakor az akkumulátor biztosítja a kamkorder és
a videolámpa tápellátását, így az akkumulátor élettartama a szokásosnál
rövidebb.
• Ne emelje fel a videokamerát a készüléknél fogva.
Tisztítás
A videolámpát száraz puha ruhával tisztítsa. A makacs szennyeződéseket
lágy tisztítószeres oldattal enyhén megnedvesített ruhával távolítsa el, majd
puha ruhával törölje szárazra a készüléket.
Soha ne használjon oldószert, például hígítót, benzint vagy alkoholt, mert
ezek károsíthatják a készülék felületét.
Minőségtanúsítás
Akkumulátortípus
(DCR-HC90)*
NP-FA50
NP-FA70
Egyebek
Méretek
Tömeg
Mellékelt tartozékok
kb. 31,5 × 57,5 × 40 mm
(szé × ma × mé)
kb. 30 g
Videolámpa (1 db)
Védőtok (1 db)
Nyomtatott dokumentáció
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
AA videolámpa videokameráról
le- vagy videokamerára
felszerelése
A videokamerára fel- vagy videokameráról leszerelés előtt kapcsolja ki a
videolámpát.
A videolámpa felszerelése
1 Fordítsa el teljesen a rögzítőgombot az óramutató
járásával ellentétes irányba 1.
2 Illessze a videolámpa 2 hátoldalán lévő nyílat a
videokamerán 3 lévő nyílhoz.
3 Szerelje fel a videolámpa csatlakozópapucsát a
videokamera 4 homorú részére, majd tolja a videolámpát
a nyíl 3 irányába.
4 Fordítsa a rögzítőgombot kattanásig az óramutató
járásának irányába.
5 Fordítsa a videolámpát a videokamera lencséjével azonos
irányba.
A videolámpa több, mint 180°-ban elforgatható.
A videolámpa eltávolítása
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a HVL-HL1 típusú készülék a 2/1984.
(III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
Energiaellátási követelmények
Teljesítményfelvétel
Legnagyobb fényerő
Megvilágítási irány
Megvilágítási szög
Folyamatos világítási idő
Megvilágítási tartomány kb. 1 m: 100 lux,
kb. 2 m: 25 lux,
kb. 3 m: 12 lux
Színhőmérséklet
kb. 3000 K
Átlagos lámpaélettartam kb. 100 óra
7,2 V egyenáram
kb. 3,0 W
kb. 100 cd
vízszintes
kb. 15°
1 Lazítsa meg a rögzítőgombot az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatva a nyíllal ellentétes irányban.
2 Az eltávolításhoz nyomja le, majd húzza fel a videolámpát
a nyíllal ellentétes irányba.
Megjegyzés
Ha nem tudja behelyezni a videolámpát, a rögzítés kioldásához forgassa a
rögzítőgombot az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig.
Világítási időtartam
Alkalmazott videokamera
35 (30)
70 (60)
(Közelítő értékek teljesen feltöltött akkumulátorral)
*Zárt LCD-képernyővel használva. Nyitott LCD-képernyővel a
zárójelben látható időtartam érvényes.
BA videolámpa használata
A videolámpa önmûködõ bekapcsolása
sötét helyen
1 Állítsa a főkapcsolót AUTO helyzetbe.
2 Kapcsolja a videokamerát készenlét üzemmódba.
A videolámpa önműködően bekapcsol, ha sötét helyen használja a
videokamerát.
AUTO üzemmódban a videolámpa körülbelül 5 perc elteltével még
felvétel közben is kikapcsol.
2009. 04. 07. 23:17:45
A videolámpa kikapcsolásához, ha be van kapcsolva, állítsa a
videokamera főkapcsolóját OFF (CHG) helyzetbe, vagy kapcsolja ki
(OFF) a videolámpát.
A videolámpa teljes felvételi időre történő bekapcsolásához kapcsolja be
(ON) a videolámpát.
A
HU
1
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
1
4
2
A videolámpa vezérlése a készenléti
módban lévõ videokamerával
1 Kapcsolja be (ON) a főkapcsolót.
2 Állítsa a videokamerát készenlét üzemmódba.
A videolámpa a videokamerával szinkronizálva kapcsol be.
A videolámpa kikapcsolásához kapcsolja ki a videokamerát (OFF (CHG))
vagy kapcsolja ki (OFF) a videolámpát.
A használat után
Kapcsolja ki (OFF) a főkapcsolót.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása
segít
a
természeti
erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további
információért
forduljon
a
lakhelyén
az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
3
2
3
Megjegyzések
• Ha a videokamera készenlét üzemmódban van, az akkumulátor lemerül. Ne
felejtse el készenlét üzemmódból kikapcsolni (OFF (CHG)).
• Ha nem használja a készüléket, tárolja a védőtokban.
• A tárolás előtt ellenőrizze, hogy a videolámpa kihűljön.
CEgy tárgy megvilágítása
B
• Ha beltérben filmez a készülékkel, tiszta és gyönyörű felvételt készíthet.
• Nagylátószögű felvétel esetén elképzelhető, hogy a videolámpa nem
tudja teljesen megvilágítani a kép sarkait. A fő felvételi tárgy hatékony
filmezéséhez használja a videolámpát.
• Fénycsöves megvilágítás esetén a felvételen fényvisszaverődés jelenhet
meg. A videolámpa fényének segítségével jobb minőségű, élénkebb színű
felvételeket készíthet.
DAz izzó cseréje
C
Sony XB-3L xenon izzót használjon. Az XB-3L xenon izzó cseréjéhez
keresse fel a legközelebbi Sony kereskedést vagy márkaszervizt. A xenon
izzó cseréjéhez a következő számú alkatrészt rendelje meg: A-1099-823-s.
Az izzó közvetlenül a kiégés után forró. Az eltávolítás előtt várja meg, hogy
az izzó lehűljön.
1 Miután ellenőrizte, hogy az izzó megfelelően lehűlt,
távolítsa el az előlapot egy erre alkalmas tárgy
beillesztésével, például pénzérmével.
2 Cserélje ki az izzót.
1Burkolja be a régi izzót az új izzóhoz a cseréhez
mellékelt csővel és húzza ki a csövet a régi izzó
kicseréléséhez.
2Egyenesen illessze az új izzót a foglalatba.
* Ne döntse meg az izzót.
3 Illessze helyükre az előlapon lévő kampókat és helyezze
fel.
Megjegyzések
• Közvetlenül a kiégés után az izzó forró. Ellenőrizze, hogy az izzó
megfelelően lehűljön, hogy megfoghassa.
• Az izzó ujjlenyomattal szennyeződésének megelőzése érdekében száraz
ruhával fogja meg. Ha az izzó beszennyeződött, törölje teljesen tisztára.
HVL-HL1 A4.indd 2
D 1
2
1
2
3
2009. 04. 07. 23:17:46
Download PDF

advertising