Sony | XM-ZR602 | Sony XM-ZR602 Instrucţiuni de utilizare

SONY
3-215-703-11 (1)
Amplificator stereo
Instrucţiuni de utilizare
ÎNAINTE DE A CONECTA ŞI DE A PUNE ÎN FUNCŢIUNE
ACEST ECHIPAMENT VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE
ACESTE INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
NU UITAŢI CĂ UTILIZAREA INCORECTĂ A APARATULUI
AR PUTEA ANULA GARANŢIA.
XM-ZR602
©2007 Sony Corporation Tipărit în T hailanda.
Conexiuni
Piese pentru instalare şi conexiuni
Instalarea
Înainte de a realiza instalarea

Montaţi unitatea fie în portbagaj, fie sub un scaun.

Alegeţi un loc pentru montare astfel încât unitatea să nu obstrucţioneze
mişcările normale ale şoferului şi să nu fie expusă luminii solare directe
sau aerului cald ce provine de la radiator.

Nu instalaţi unitatea sub mochetă, unde difuzarea căldurii unităţii poate
fi împiedicată.
Mai întâi, aşezaţi unitatea în locul în care intenţionaţi să o instalaţi şi
însemnaţi poziţiile celor 4 găuri pentru şuruburi pe panoul de montare (nu
este furnizat). Apoi faceţi o g aură de ghidare de 3 mm la fiecare semn şi
montaţi unitatea pe panou cu ajutorul şuruburilor de montare. Şuruburile de
montare au 15 mm lungime, aşa că asiguraţi -vă că panoul de montare este
mai gros de 15 mm.
Montaţi unitatea aşa cum este ilustrat în imagine.
Măsuri de precauţie

Înainte de a realiza conexiunile, deconectaţi borna de pământ a bateriei
maşinii, pentru a evita scurtcircuitele.

Asiguraţi-vă că folosiţi difuzoare cu putere nominală corespunzătoare.
Dacă folosiţi difuzoare de capacit ate redusă, s-ar putea deteriora.

Acesta este un amplificator cu fază inversă.

Nu conectaţi borna ( - ) a sistemului difuzoarelor la şasiul automobilului
şi nu conectaţi borna ( - ) a difuzorului drept la cea a difuzorului stâng.

Instalaţi cablurile de int rare şi ieşire departe de cablurile de alimentare,
deoarece apropierea acestora ar putea produce zgomot de
interferenţe.

Această unitate este un amplificator de mare putere. Aşadar, este
posibil să nu funcţioneze la capacitate maximă dacă este utilizată cu
cablurile difuzoarelor furnizate cu maşina.

Dacă maşina dvs. este echipată cu sistem informatic de navigare sau
cu un alt scop, nu scoateţi cablul de împământare de la bateria maşinii.
Dacă deconectaţi cablul, este posibil ca memoria calculatorului să se
şteargă. Pentru a evita scurtcircuitele atunci când realizaţi conexiunile,
deconectaţi cablul de alimentare de +12V până la conectarea tuturor
cablurilor.
Realizaţi conexiunile aşa cum este ilustrat mai jos.
Treceţi cablurile prin capa c, conectaţi-le, apoi acoperiţi bornele cu capacul.
Notă
Atunci când strângeţi şurubul, aveţi grijă să nu aplicaţi un efort de torsiune* prea mare,
deoarece acest lucru ar putea deteriora şurubul.
*Valoarea torsiunii trebuie să fie mai mică de 1N*m.
Cablurile de alimentare (nu sunt furnizate)
*1
În cazul în care aveţi un casetofon audio original din fabrică sau un altul fără ieşire pentru
telecomandă pe amplificator, conectaţi borna de intrare a telecomenzii (REMOTE) la
accesoriul de alimentare.
În cadrul conexiunii la intrarea de nivel ridicat, sistemul audio auto poate fi activat şi fără
conectarea unei TELECOMENZI. Cu toate acestea, această funcţie nu este garantată pentru
toate casetofoanele audio.
Note asupra alimentării

Conectaţi cablul de alimentare de +12V numai după ce au fost
conectate deja celelalte cabluri.

Nu uitaţi să conectaţi cablul de împământare al unităţii în mod
corespunzător la un punct metalic al maşinii. O conexiune slabă
ar putea provoca o proastă funcţionare a amplificatorului.

Nu uitaţi să conectaţi cablul telecomenzii sistemului audio auto la borna
pentru telecomandă.

Atunci când utilizaţi un sistem audio auto fără ieşire pentru
telecomandă la amplificator, conectaţi borna de intrare a telecomenzii
(REMOTE) la accesoriul de alimentare.

Folosiţi un cablu de alimentare cu siguranţă (30A).

Toate cablurile de alimentare conectate la piciorul de susţinere pozitiv
al şteampului trebuie să fie lipite la 450 mm de piciorul de susţinere al
bateriei şi înainte să tre acă prin orice tip de metal.

Asiguraţi-vă că firele de la bateria automobilului conectate la automobil
*2
(legate la şasiu) sunt de un calibru egal cu cel al cablului de
alimentare principal conectat de la baterie la amplificator.

În timpul operaţiunii de a limentare cu putere nominală, prin sistem va
trece un curent de mai mult de 30 A. Aşadar, asiguraţi -vă că firele
conectate la bornele de +12 V şi GND ale unităţii sunt de un calibru de
cel puţin 14 (AWG-14) sau au o zonă transversală mai mare de 2 mm².
Conexiunile de intrare
A
Conexiunea de intrare a cablului (cu conexiune la difuzoare
B
Conexiunea de intrare a cablului (cu conexiune la difuzor 3)
C
Conexiune de intrare de nivel ridicat (cu conexiune la
1, 2 sau 4)
difuzor 1 sau 4)
Conexiune de intrare de nivel ridicat (cu conexiune la
D
difuzor 3)
Conexiune de intrare de nivel ridicat (cu conexiune la
E
difuzor 2)
Conexiunile difuzoarelor
Deschideţi sau închideţi întrerupătorul LPF de la spatele unităţii aşa cum
este indicat mai jos.
1
Sistem cu două difuzoare (cu Conexiune de intrare A sau C)
2
Difuzor pentru frecvenţe joase (cu conexiune de intrare A sau E)
Notă
Dacă doriţi să utilizaţi un difuzor pentru frecvenţe joase ca difuzor monofonic, conectaţi
difuzorul aşa cum este ilustrat mai sus. Semnalele de ieşire către difuzorul de frecvenţe joase
vor reprezenta o combinaţie între semnalele de ieşire a le canalului stâng cu ale celui drept.
3
Sistem cu un difuzor (cu conexiune de intrare la B sau D)
Notă
Asiguraţi-vă că ieşirea cablului din casetofonul auto este conectat la mufa marcată cu
„L (BTL)” a unităţii.
4
Sistem cu mod dublu (cu difuzor pentru frecvenţe joase în punte
A sau C)
Tabelul valorilor de tranziţie pentru 6dB/octavă (4 Ω) (Conexiuni la difuzor 4)
Frecvenţă de tranziţie
L
C1 / C2
unitate Hz
(bobină
(condensator el)
unitate: mH
unitate: μF
12.7
8.2
6.2
4.7
4.2
3.3
2.4
1.6
1.0
0.8
0.6
800
500
400
300
270
200
150
100
68
50
39
50
80
100
130
150
200
260
400
600
800
1000
* Nu este furnizată
*
Note

Atunci când folosiţi reţele de tranziţie pasive în cadrul unui sistem,
trebuie să fiţi foarte atent, deoarece impedanţa sistemului de difuzoare
nu trebuie să fie mai mică decât cea adecvată pentru această unitate.

Atunci când instalaţi în maşină un sistem de 12 decibeli/octavă, trebuie
luate în considerare următoarele puncte. În cadrul unui si stem de 12
decibeli/octavă în care sunt utilizate atât o bobină, cât şi un
condensator electric pentru a forma un circuit, trebuie acordată o
atenţie deosebită conectării acestora. Într -un astfel de circuit, curentul
care trece prin difuzor va creşte cu fr ecvenţe aproape de frecvenţa de
tranziţie. Dacă în zona frecvenţei de tranziţie continuă să intre semnale
audio, amplificatorul ar putea funcţiona anormal sau siguranţa s -ar
putea arde. De asemenea, dacă difuzorul este deconectat, de către
bobină şi condensator va fi format un circuit cu rezonanţă în serie. În
acest caz, impedanţa din zona de rezonanţă va scădea mult
conducând la o situaţie de scurtcircuitare ce provoacă deteriorarea
amplificatorului. Aşadar asiguraţi -vă vă difuzorul este conectat tot
timpul la un astfel de circuit.
www.sony.net
Localizarea şi funcţiile comenzilor
1 Indicatorul POWER/PROTECT OR
În timpul funcţionării se aprinde în culoarea verde .
Atunci când funcţia PROTECTOR este activată indicatorul se va
schimba din verde în roşu.
Atunci când funcţia PROTECTOR este activată consultaţi Ghidul pentru
soluţionarea defecţiunilor .
2 Butonul pentru reglarea NIVELULUI
Nivelul de intrare poate fi reglat cu ajutorul acest ui buton. Rotiţi-l în
sensul acelor de ceasornic atunci când nivelul de ieşire al sistemului audio
auto este scăzut.
3 Întrerupătorul LPF
Atunci când întrerupătorul LPF este setat în poziţia ON, se activează
filtrul de frecvenţe joase (80hz).
Măsuri de precauţie

Această unitate este proiectată pentru a funcţiona numai cu o masă
negativă în curent continuu de 12 V.

Folosiţi difuzoare cu o impedanţă de 2 până la 8 Ω (de 4 până la 8 Ω
atunci când sunt folosite ca amplificator de legătură).

Nu conectaţi nici un difuzor activ ( cu amplificatoare integrate) la
terminalele unităţii. Acest lucru ar putea deteriora difuzoarele active.

Evitaţi să aşezaţi unitatea în zone supuse la:
-
temperaturi ridicate cum sunt cele ale luminii solare directe sau
aerul cald al radiatorului
-
ploaie sau umezeală
-
praf sau murdărie

Dacă aţi parcat maşina în soare şi temperatura din interiorul acesteia
creşte considerabil, lăsaţi unitatea să se răcească înainte de a o
utiliza.

Atunci când instalaţi unitatea pe orizontal , aveţi grijă să nu acoperiţi
nervurile cu mocheta etc.

Dacă unitatea este aşezată prea aproape de sistemul audio al maşinii
sau de antenă, pot apărea interferenţe. În acest caz, îndepărtaţi
amplificatorul de sistemul audio auto sau de antenă.

În cazul în care nu intră curent în sistemul audio al maşinii, verificaţi
conexiunile.

Acest amplificator de putere are un circuit de protecţie* care
protejează tranzistoarele şi difuzoarele dacă amplificatorul nu
funcţionează corect. Nu încercaţi să verificaţi circuitele de protecţie
acoperind mediul absorbant de căldură sau conectând sarcini
necorespunzătoare.

Nu folosiţi unitatea cu o baterie slabă, întrucât performanţa optimă a
acesteia depinde de o alimentare bună.

Din motive de siguranţă, ţineţi volumul sistemului audio la un nivel
moderat, ca să puteţi auzi sunetele din afara maşinii.
Înlocuirea siguranţei
Dacă siguranţa se arde, verificaţi legătura de alimentare şi înlocuiţi
siguranţa. Dacă siguranţa se arde din nou după înlocuire cauza ar putea fi
o defecţiune internă. În acest caz, contactaţi cel mai apropiat dist ribuitor
Sony.
Fabricantul acestui produs este Sony Corporation, 1 -7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi siguranţa produselor
este Sony Deutschland Gmbh , Hedelfinger Strass 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru reparaţii sau probleme legate de garanţie vă rugăm să consultaţi adr esele
oferite în documentele se parate pentru reparaţii sau garanţie.
Atenţie
Atunci când înlocuiţi siguranţa , aveţi grijă să folosiţi una care să se
potrivească cu intensitatea specificată deasupra suportului siguranţei. Nu
folosiţi niciodată o siguranţă cu o intensitate care o depăşeşte pe a celei
furnizate cu unitatea, deoarece aceasta ar putea-o deteriora.
*Circuitul de protecţie
Acest amplificator este prevăzut cu un circuit de protecţie care
funcţionează în următoarele cazuri:
- atunci când unitatea se supraîncălzeşte
- atunci când este generat CC
- atunci când bornele difuzoarelor sunt scurtcircuitate.
Culoarea indicatorului POWER/PROTECTOR se va schimba din verde în
roşu, iar unitatea se va închide.
Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi echipamentul conectat, scoateţi caseta
sau discul şi stabiliţi cauza defecţiunii. Dacă amplificatorul s -a supraîncălzit
aşteptaţi până când unitatea se răceşte înainte de a o folosi.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitatea dvs., care nu sunt cuprinse în
acest manual, vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte ţ ări din Europa care au sisteme de
colectare diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul
că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deşeu menajer obişnuit. Produsul
respectiv trebuie dus la punctele de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. A siguraţi-vă de modul corect de
debarasare de acest produs, pentru a împiedica eventualele consecinţe
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane. Prin reciclarea
materialelor ajutaţi la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestor produse, contactaţi autorităţile
locale sau interesaţi-vă la magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Ghid pentru soluţionarea defecţiunilor
Următoarea listă de verifi cări vă va ajuta să remediaţi majoritatea
problemelor pe care le-aţi putea întâmpina în utilizarea unităţii. Înainte de a
parcurge lista de verificare de mai jos , consultaţi procedurile de conectare
şi funcţionare.
Problema
Indicatorul
POWER/
PROTECTOR nu
se aprinde.
Cauza/Soluţia
Siguranţa este arsă.
→ Înlocuiţi siguranţa cu una nouă.
Cablul de împământare nu este legat corect.
→ Fixaţi cablul de împământare de un punct metalic
al maşinii.
Tensiunea care intră în borna pentru telecomandă
este foarte scăzută.
• Sistemul audio al maşinii nu este pornit.
→ Porniţi Sistemul audio.
• Sistemul are prea multe amplificatoare.
Indicatorul
POWER/
PROTECTOR se
va schimba din
verde în roşu.
• Unitatea se
încălzeşte în mod
anormal.
• Sunetul se
întrerupe.
Se aude zgomot
de la alternator.
Sunetul este
înăbuşit.
Sunetul este prea
scăzut.
→ Folosiţi un releu.
Verificaţi tensiunea din baterie (10.5 – 16 V).
Opriţi întrerupătorul de alimentare. Puterea de ieşire
a difuzoarelor este redusă.
→ Remediaţi cauza reducerii.
Opriţi întrerupătorul de alimentare. Asiguraţi -vă că
firul difuzoarelor şi cablul de împământare sunt
conectate corect.
Unitatea se încălzeşte în mod anormal.
• Folosiţi difuzoare cu impedanţă corespunzătoare.
→ 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (atunci când sunt folosite
ca amplificator de legătură) .
• Aveţi grijă să amplasaţi unitatea într-un loc bine
aerisit.
Protecţia termică este activată.
→ Reduceţi volumul.
Cablurile de alimentare sunt instalate prea aproape
de conectoarele contactelor RCA.
→ Ţineţi cablurile departe de conectoare.
Cablul de împământare nu este conectat corect.
→ Fixaţi cablul de împământare de un punct de
metal al maşinii.
Cablurile negative ale difuzoarelor ating şasiul
maşinii.
→ Ţineţi cablurile departe de şasiu l maşinii.
Comutatorul LPF este setat î n poziţia „ON”.
Implicit, comutatorul LPF se află în poziţia „ON”.
→ Atunci când conectaţi difuzorul cu arie de
acoperire completă, setaţi-l în poziţia „OFF”.
Comanda pentru reglarea NIVELULUI nu este
adecvată. Rotiţi butonul pentru reglarea NIVELULUI
în direcţia acelor de ceasornic.
Specificaţii
Circuit
Circuit OTL (output transformerless)
Linie de transmitere a impulsurilor
Intrări
Mufă RCA cu pini
Conector de intrare cu nivel ridicat
Frecvenţa de reglare a nivelului de intrare
0.3 – 6 V (mufă RCA cu pini),
2.8 – 12 V (intrare cu nivel ridicat)
Ieşiri
Borne difuzoare
Impedanţă difuzoare
2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (când sunt folosite ca amplificator de legătură)
Putere maximă 110 W x 2 (la 4 Ω)
350 W (BTL, la 4 Ω)
Putere nominală (tensiune de alimentare la 14.4 V)
60 W x 2 (20 Hz – 20 kHz, 1% THD, la 4 Ω)
65 W x 2 (20 Hz – 20 kHz, 0.1% THD, la 2 Ω)
130 W BTL (20 Hz – 20 kHz, 0.1% THD, la 4 Ω)
+0
Răspuns frecvenţă
5 Hz – 50 kHz (-3 dB)
Distorsiune armonică
0.005 % sau mai puţin (la 1kHz, 4 Ω)
Filtru frecvenţe joase
80 Hz – 18 dB/oct
Alimentare necesară
baterie de maşină în CC de 12 V (împământare
negativă)
Tensiune de alimentare 10.5 – 16 V
Curent de descărcare
la puterea nominală: 15A (4Ω, 60W x 2)
intrare telecomandă: 1 mA
Dimensiuni
Aprox. 321 x 55 x 200 mm (l / h / g)
fără părţi protuberante şi comenzi
Masă
Aprox. 2.0 kg fără accesorii
Accesorii furnizate
Şuruburi pentru montare (4)
Conector de intrare cu nivel ridicat (1)
Capac de protecţie (1)
Aspectul şi specificaţiile se pot schimba fără notificare.

Ambalajul este căptuşit cu hârtie.

Agenţii de reţinere a aprinderilor nu sunt utilizaţi în interiorul cutiilor.

Agenţii de reţinere a aprinderilor nu sunt utilizaţi în interiorul circuitelor
imprimate.
Dimensiuni
Unitate: mm
Caracteristici

Putere maximă de ieşire de 110 W / canal (la 4 Ω).

Această unitate poate fi utilizată ca amplificator mono fonic cu putere
maximă de ieşire de 350W.

Conexiune dublă pentru sistem e cu mai multe difuzoare.

Filtru de frecvenţe joase încorporat (80Hz, - 18 dB/oct).

Prevăzut cu circuit şi indicator de protecţie.

Funcţia senzorială Power On permite act ivarea unităţii fără o
conectarea unei TELECOMENZI .

Linie de transmitere a impulsurilo r* pentru o putere de ieşire constantă
şi echilibrată.

Posibilitate de realizare a conexiunii directe cu puterea de ieşire a
difuzorului casetofonului maşinii în cazul în care nu este echipat cu o
bază de timp a liniilor (conexiune de intrare cu nivel ridi cat).
* Linia de transmitere a impulsurilor
Această unitate are integrat un regulator de putere care transformă puterea
alimentată de bateria în CC de 12 V a maşinii în impulsuri de mare viteză
folosind un comutator semiconductor. Aceste impulsuri sunt măr ite de
transformatorul de impulsuri integrat şi separate în pozitive şi negative
înainte de a fi transformate înapoi în curent continuu. Acest lucru reglează
tensiunea variabilă din bateria maşinii. Acest sistem de alimentare cu
greutate mică asigură o ali mentare eficientă cu o impedanţă de ieşire
redusă.
Download PDF

advertising