Sony | XM-GTX6020 | Sony XM-GTX6020 Instrucţiuni de utilizare

Amplificator stereo
de putere
Manual de instrucţiuni
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de
instrucţiuni înainte de a conecta şi a acţiona aparatul.
Vă amintim că utilizarea necorespunzătoare a
echipamentului poate conduce la anularea garanţiei.
XM-GTX6020
© 2009 Sony Corporation
RO
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
Japonia. Reprezentantul autorizat pentru
EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii
sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
2
Avertizări
• Înainte de a realiza vreo conexiune, decuplaţi
terminalul de împământare al bateriei maşinii
pentru a evita producerea de scurt circuite.
• Aveţi grijă să folosiţi boxe cu un nivel de putere
adecvat. Dacă utilizaţi boxe de capacitate
redusă, acestea pot fi deteriorate.
• Acesta este un amplificator cu fază inversată.
• Nu conectaţi borna # a sistemului de boxe la
şasiul maşinii şi nu conectaţi borna # a boxei
din dreapta cu cea a boxei din stânga.
• Montaţi cablurile de intrare şi ieşire la distanţă
de cablul de alimentare, deoarece în cazul în
care acestea sunt prea apropiate poate apărea
zgomot de interferenţă.
• Acest echipament este un amplificator de mare
putere. De aceea, este posibil să nu funcţioneze
la întreaga sa capacitate, dacă este folosit cu
cablurile pentru boxe furnizate împreună cu
maşina.
• Dacă autovehiculul este dotat cu un sistem
cu calculator - destinat navigării sau unui alt
scop - nu detaşaţi cablul de împământare de
la bateria maşinii. Dacă decuplaţi acest cablu,
este posibil ca memoria calculatorului să fie
ştearsă. Pentru a evita producerea de scurt
circuite la realizarea conexiunilor, cuplaţi
cablul de alimentare de + 12 V numai după ce
au fost conectate toate celelalte cabluri.
Note privind alimentarea cu energie
• Conectaţi cablul de alimentare de + 12 V
numai după ce au fost conectate toate celelalte
cabluri.
• Aveţi grijă să conectaţi ferm firul de
împământare al echipamentului la o
parte metalică a maşinii. Dacă acest fir se
desprinde, pot apărea disfuncţionalităţi ale
amplificatorului.
• Aveţi grijă să conectaţi firul de comandă
la distanţă al echipamentului audio al
autovehiculului la terminalul pentru
telecomandă.
• Când este folosit un echipament audio de
maşină al cărui amplificator nu este dotat cu
ieşire de comandă la distanţă, cuplaţi borna de
intrare a comenzii la distanţă (REMOTE) la
mufa de alimentare a accesoriilor.
• Folosiţi un cablu de alimentare cu siguranţă
fuzibilă ataşată (de 30 A).
Punerea în funcţiune
Caracteristici
• Puterea maximă la ieşire de 110 W pe fiecare
canal (la 4 ?).
• Acest aparat poate fi utilizat ca amplificator
mono, cu o putere maximă la ieşire de 350W.
• Conexiunea în mod dual este posibilă pentru
un sistem cu mai multe boxe.
• Filtru trece jos încorporat : 80 Hz, 18 dB / oct
• Echipamentul este dotat cu circuit şi indicator
de protecţie.
• Funcţia de pornire la detectarea unui nivel
înalt permite aparatului să se activeze fără a fi
necesară conexiunea REMOTE.
• Alimentare electrică în pulsuri* pentru o
putere la ieşire stabilă şi regularizată.
• Conexiunea directă poate fi realizată prin
ieşirea pentru boxe a radioului autovehiculului
dvs. dacă acesta nu este dotat cu o ieşire de
linie (conexiune de intrare de nivel înalt).
* Alimentare electrică în pulsuri
Acest aparat este dotat cu un regulator de putere
încorporat care converteşte puterea furnizată
de bateria de 12 V c.c. a maşinii în pulsuri de
mare viteză, cu ajutorul unui comutator cu
semiconductor. Aceste pulsuri sunt amplificate
de un transformator de pulsuri încorporat şi
separate în alimentare pozitivă şi negativă
înainte de a fi reconvertite în curent continuu.
Acest proces permite compensarea fluctuaţiilor
tensiunii furnizate de bateria autovehiculului.
Acest sistem de alimentare cu greutate redusă
furnizează o alimentare electrică foarte eficientă,
cu o impedanţă la ieşire redusă.
Amplasarea şi funcţiile
butoanelor
1 Indicator POWER / PROTECTOR.
Devine luminos şi de culoare verde în
cursul funcţionării.
Când este activat circuitul PROTECTOR,
indicatorul îşi schimbă culoarea, din verde,
în roşu.
Când este activat circuitul PROTECTOR,
consultaţi secţiunea “Soluţionarea
problemelor”, pag. 10.
2 Buton de ajustare a nivelului
– LEVEL
Nivelul de intrare poate fi reglat cu ajutorul
acestui buton. Rotiţi butonul în sens orar
când nivelul de ieşire al echipamentului
audio al maşinii pare scăzut.
3 Comutator LPF
Când comutatorul LPF este în poziţia ON,
filtrul trece-jos (80 Hz) este activat.
3
Conexiuni
Accesorii pentru montare şi conectare
Montare
Înainte de instalare
• Montaţi echipamentul fie în torpedou, fie sub un scaun.
• Alegeţi cu grijă locul unde amplasaţi aparatul pentru ca să nu împiedice mişcările obişnuite ale
şoferului şi nici să nu fie expus la radiaţii solare directe sau la curentul de aer cald produs de
sistemul de încălzire al maşinii.
• Nu montaţi echipamentul sub covorul de pe podeaua maşinii, unde disiparea căldurii produse de
aparat este împiedicată considerabil.
Mai întâi, aşezaţi aparatul în locul unde intenţionaţi să îl instalaţi şi marcaţi poziţiile celor 4 orificii de
prindere a şuruburilor, existente în placa de montaj (care nu este furnizată).
Efectuaţi orificii cu diametrul de 3 mm în dreptul fiecărui reper şi fixaţi aparatul pe placă, cu ajutorul
şuruburilor furnizate.
Lungimea şuruburilor de montaj este de 15mm. Asiguraţi-vă că grosimea păcii de montaj este mai
mare de 15 mm.
Montaţi aparatul aşa cum este ilustrat
4
Realizaţi conexiunile bornelor, aşa cum este ilustrat mai jos.
Treceţi firele prin capacul rectangular, conectaţi-le, apoi acoperiţi conexiunile realizate cu
respectivul capac.
Notă
• Când strângeţi şurubul, aveţi grijă să nu aplicaţi o forţă de torsiune* prea mare, pentru a nu
deteriora şurubul.
* Momentul forţei trebuie să fie mai mic de 1 N×m.
Conectarea cablurilor de alimentare (nu sunt furnizate)
spre o parte metalică a
caroseriei autovehiculului
Ieşirea de comandă la
distanţă*1 (REM OUT)
Echipamentul audio
al automobilului
sub 450 mm
Siguranţă
fuzibilă (30 A)
Bateria maşinii
+ 12 V
*1
Dacă la maşină folosiţi fie echipamentul audio original, montat din fabrică, fie un altul care nu
este dotat cu ieşire de comandă la distanţă pentru amplificator, conectaţi terminalul de intrare
pentru telecomandă (REMOTE) la mufa de alimentare pentru accesorii.
În cazul conexiunii intrării de nivel înalt, echipamentul audio al maşinii poate fi activat şi fără
a fi necesară conexiunea REMOTE. Această funcţie nu este însă garantată pentru orice tip de
aparat audio de maşină.
5
Conexiuni de intrare
A
Conexiune de intrare de linie (cu conectarea boxei 1, 2 sau 4).
Echipamentul
audio al
automobilului
B
Conexiune de intrare de linie (cu conectarea boxei 3).
Echipamentul
audio al
automobilului
Canalul din
stânga
Canalul din
dreapta
L (BTL)
C
L (BTL)
Conexiune de intrare de nivel înalt (cu conectarea boxei 1 sau 4).
Ieşirea boxei din dreapta
Gri
Cu dungi
Ieşirea boxei din stânga
Alb
Cu dungi
Alb
Cu dungi
albe/negre
6
Gri
Cu dungi
gri/negre
Echipamentul
audio al
automobilului
D
Conexiune de intrare de nivel înalt (cu conectarea boxei 3).
Cu dungi
Ieşirea boxei
din stânga
Echipamentul
audio al
automobilului
Cu dungi
E
Ieşirea boxei
din dreapta
Cu dungi
Cu dungi
Conexiune de intrare de nivel înalt (cu conectarea boxei 2).
Boxa din stânga
Cu dungi
Alb
Echipamentul
audio al
automobilului
Boxa din dreapta
Cu dungi
Gri
7
Conexiuni ale boxelor
Puneţi comutatorul LPF aflat în partea din spate a aparatului, în poziţia pornit sau oprit, aşa cum este
ilustrat mai jos.
1
Sistem de 2 boxe (cu conectarea intrării A sau C).
Boxa din stânga (min. 2 ?)
2
Boxa din dreapta (min. 2 ?)
Subwoofer (cu conectarea intrării A sau E).
Notă
Subwoofer (min. 4 ?)
3
• Dacă doriţi să utilizaţi
un subwoofer ca boxă
mono, conectaţi boxa
aşa cum este ilustrat
mai sus. Semnalele de
ieşire de la subwoofer
vor reprezenta o
combinaţie a celor
din stânga şi a celor
din dreapta.
Sistem cu o boxă (cu conectarea intrării B sau D).
Boxa din stânga
(min. 4 ?)
Boxa din dreapta
(min. 4 ?)
Notă
• Aveţi grijă ca ieşirea de linie de la echipamentul audio să fie conectată la mufa marcată cu
“L (BTL)” de la aparat.
8
4
Sistem dublu (cu subwoofer în punte A sau C).
Boxa din stânga
Boxa din dreapta
Pentru detalii legate de
valorile C1, C2, L, consultaţi
“Tabelul valorilor de tranzit
pentru 6 dB/oct”, de mai jos.
Subwoofer
Tabelul valorilor de tranzit pentru 6 dB/oct (4 ?)
– Conexiunea boxelor 4–
Frecvenţă de
tranziţie
(unitatea de
măsură : Hz)
50
80
100
130
150
200
260
400
600
800
1.000
L (bobină)*
(unitatea de
măsură : mH)
12,7
8,2
6,2
4,7
4,2
3,3
2,4
1,6
1,0
0,8
0,6
C1/C2
(condensator)*
(unitatea de
măsură : µF)
800
500
400
300
270
200
150
100
68
50
39
* Nu este furnizat.
Note
• Când sunt utilizate reţele de tranziţie pasive,
într-un sistem cu mai multe boxe, trebuie
luate anumite măsuri de precauţie astfel
încât impedanţa sistemului de boxe să nu
fie inferioară celei adecvate pentru acest
echipament.
• Când montaţi un sistem de 12 decibeli /
octave la maşina dvs., trebuie considerate
următoarele puncte.
Într-un sistem de 12 decibeli / octave, în
care sunt utilizate în serie o bobină şi un
condensator pentru a forma un circuit, trebuie
avută multă grijă la conectare. Într-un astfel
de circuit, va apărea o creştere a curentului
care trece prin boxe. Frecvenţele sunt astfel
apropiate de cea de tranziţie. Dacă semnalele
audio continuă să sosească în zona frecvenţei
de tranziţie, este posibil ca amplificatorul să se
încălzească prea tare sau să se ardă siguranţa
fuzibilă. Totodată, dacă este deconectată boxa,
bobina şi condensatorul vor forma un circuit
de rezonanţă serie. În acest caz, impedanţa
din zona de rezonanţă va scădea dramatic,
rezultând o situaţie de scurt circuit care poate
deteriora amplificatorul.
De aceea, aveţi grijă să fie întotdeauna
conectată o boxă la un astfel de circuit.
9
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea celor mai multe dintre posibilele probleme ce pot
apărea în legătură cu acest aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt
respectate procedurile de funcţionare.
Problemă
Cauză / Soluţie
Nu se aprinde indicatorul
POWER / PROTECTOR
S-a ars siguranţa fuzibilă.
T Înlocuiţi siguranţa fuzibilă cu alta nouă.
Indicatorul POWER /
PROTECTOR îşi schimbă
culoarea din verde în roşu.
• Aparatul se încălzeşte prea
tare.
• Apar întreruperi ale
sunetului.
Se aude un zgomot de la
alternator.
Firul de împământare nu este ferm conectat.
T Conectaţi firul de împământare la un punct metalic al
caroseriei maşinii.
Tensiunea care intră în terminalul de comandă la distanţă este
prea scăzută.
• Echipamentul audio al maşinii, care a fost conectat, nu este
pornit.
T Porniţi echipamentul audio al maşinii.
• Sistemul foloseşte prea multe amplificatoare.
T Folosiţi un releu.
Verificaţi tensiunea bateriei (10,5 V ÷ 16 V).
Puneţi comutatorul de alimentare în poziţia oprit. Ieşirile boxelor
sunt în scurt circuit.
T Eliminaţi scurt circuitul.
Puneţi comutatorul de alimentare în poziţia oprit. Verificaţi dacă
sunt corect conectate cablurile pentru boxe şi cel de împământare.
Încălzirea aparatului este anormală.
• Folosiţi boxe cu impedanţa adecvată.
T 2 ? ÷ 8 ? (stereo), 4 ? ÷ 8 ? (când este folosit un
amplificator în punte)
• Aveţi grijă să aşezaţi aparatul într-un loc cu ventilaţie bună.
Este activată protecţia termică.
T Reduceţi volumul sonor.
Cablurile de alimentare se află prea aproape de cablurile RCS cu
pini.
T Păstraţi la distanţă aceste cabluri, unele de altele.
Nu este corect conectat cablul de împământare.
T Conectaţi firul de împământare la un punct metalic al
caroseriei maşinii.
Firele negative ale boxei ating caroseria maşinii.
T Nu permiteţi firelor să atingă caroseria automobilului.
Sunetul este înfundat.
Sunetul este prea slab.
10
Comutatorul LPF este în poziţia “ON” (în mod implicit).
T Când conectaţi o boxă cu registru integral, puneţi acest
comutator în poziţia “OFF”.
Butonul de stabilire a nivelului nu este adecvat. Rotiţi butonul
LEVEL în sens orar.
Masuri de precauţie
• Acest aparat este proiectat să funcţioneze numai cu împământare negativă de 12 V c.c.
• Folosiţi boxe cu o impedanţa de 2? ÷ 8? (stereo), 4 ? ÷ 8 ? (când este folosit un subwoofer în
punte).
• Nu conectaţi nici o boxă activă (cu amplificator încorporat) la terminalele pentru boxe ale aparatului
deoarece puteţi deteriora boxele.
• Evitaţi montarea aparatului în spaţii :
– cu temperaturi ridicate, cum ar fi cele supuse radiaţiilor solare directe sau jetului de aer cald
provenit de la sistemul de încălzire,
– supuse la ploaie sau umezeală,
– cu murdărie sau praf.
• Dacă maşina dvs. este parcată la soare, este posibil ca, în interiorul acesteia, temperatura să crească
considerabil ; permiteţi aparatului să se răcească înainte de a-l folosi.
• La montarea aparatului în poziţie orizontală, aveţi grijă să nu îi acoperiţi fantele de aerisire cu
mocheta de pe podeaua maşinii etc.
• Dacă aparatul este plasat prea aproape de echipamentul audio al autovehiculului sau de antenă, pot
apărea interferenţe. Deplasaţi aparatul la distanţă mai mare de acestea.
• Dacă echipamentul audio al autoturismului nu este alimentat, verificaţi conexiunile.
• Acest amplificator de putere este dotat cu un circuit de protecţie* care protejează tranzistorii şi
boxele în cazul în care apar disfuncţionalităţi ale amplificatorului. Nu încercaţi să testaţi circuitele
de protecţie acoperind disipatorul termic sau conectând sarcini inadecvate.
• Nu folosiţi acest aparat în cazul unei baterii slabe deoarece performanţele acestuia depind de buna
alimentare cu energie electrică.
• Din motive de siguranţă, menţineţi volumul sonor al echipamentelor audio din maşină la un nivel
moderat, care să vă permită perceperea sunetelor din exteriorul acesteia.
Înlocuirea siguranţei fuzibile
Dacă se arde siguranţa fuzibilă, verificaţi conexiunea de alimentare realizată şi apoi înlocuiţi siguranţa.
Dacă aceasta se arde din nou după înlocuire, înseamnă că există un defect intern. Într-un astfel de caz,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Avertizare
Când înlocuiţi siguranţa fuzibilă, aveţi grijă să folosiţi
una de amperajul marcat pe suport. Nu folosiţi
niciodată o siguranţă cu un amperaj superior celui al
siguranţei cu care a fost furnizat aparatul, deoarece
este posibil ca acesta să se deterioreze.
* Circuit de protecţie
Acest amplificator este dotat cu un circuit de protecţie care acţionează în următoarele cazuri :
– aparatul se încălzeşte prea tare,
– este generat un curent continuu,
– bornele boxelor sunt scurtcircuitate.
Indicatorul POWER / PROTECTOR îşi va schimba culoarea, din verde în roşu, şi aparatul se va
opri.
Dacă se întâmplă aceasta, opriţi echipamentul conectat, scoateţi caseta sau discul şi aflaţi cauza
disfuncţionalităţii. Dacă amplificatorul este prea cald, aşteptaţi până ce acesta se răceşte.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest aparat care nu sunt lămurite în acest manual, vă
rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
11
Specificaţii
Sistem de circuite :
Intrări :
Domeniul de ajustare a nivelului intrării :
Ieşiri :
Impedanţa boxelor :
Puterea maximă la ieşire :
Puterea nominală la ieşire :
(tensiunea furnizată la 14,4 V,
20 Hz ÷ 20 kHz, 1 % THD)
Frecvenţa de răspuns :
Distorsiunea armonică :
Filtru trece-jos :
Cerinţe privind alimentarea :
Tensiunea de alimentare :
Consum de curent :
Dimensiuni (L×Î×A) :
Masă :
Accesorii furnizate :
Circuit OTL (ieşire fără transformator)
Alimentare electrică în pulsuri
Mufe pini RCA
Conector de intrare de nivel înalt
0,3 ÷ 6 V (mufe pini RCA)
2,8 ÷ 12 V (intrare de nivel înalt)
Borne pentru boxe
2 ? ÷ 8 ? (stereo)
4 ? ÷ 8 ? (la utilizarea ca amplificator în punte)
110 W × 2 (la 4 ?)
350 W (BTL, la 4 ?)
60 W × 2 (la 4 Ω)
75 W × 2 (la 2 Ω)
150 W (BTL) (la 4 Ω)
5 Hz ÷ 50 kHz (
dB)
0,05 % sau mai puţin (la 1 kHz, 4 ?)
80 Hz, 18 dB / oct
12 V c.c. de la bateria maşinii (împământare
negativă)
10,5 V – 16 V
la ieşirea nominală : 15 A
(4 Ω, 60 W × 2)
Intrarea de comandă la distanţă : 1mA
aprox. 312 × 55 × 200 mm
fără a include părţile proeminente şi butoanele
aprox. 1,8 kg fără a include accesoriile
şuruburi de montaj (4)
cablu de intrare de nivel înalt (1)
capac de protecţie (1)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
• Pentru amortizarea şocurilor este folosit ambalaj de hârtie.
• La carcase nu au fost folosiţi inhibitori de combustie cu halogeni.
• La plăcile cu circuite imprimate nu au fost folosiţi inhibitori de combustie cu halogeni.
Dimensiuni
(unitatea de măsură : mm)
12
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising