Sony | BC-VM10 | Sony BC-VM10 Használati útmutató

4-289-308-21(1)
Akkumulátortöltő
ˎˎ A BC-VM10 akkumulátortöltő kizárólag „InfoLITHIUM” akkumulátor
(M-sorozat) töltésére alkalmas.
ˎˎ Az „InfoLITHIUM” akkumulátorok (M-sorozat) el vannak látva a
jelöléssel.
ˎˎ Ez a készülék nem használható nikkel-kadmium vagy nikkel-fémhidrid
típusú akkumulátorral.
ˎˎ Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation védjegye.
Köszönjük, hogy megvásárolta a Sony akkumulátortöltőt.
Az akkumulátortöltő használatának megkezdése előtt, kérjük, olvassa el ezt az
útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
Kezelési útmutató
FIGYELEM
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék
vagy nedvesség hatásának.
Ne tegye ki az elemeket erős hősugárzásnak például közvetlen napsütésnek,
tűznek vagy hasonlónak.
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében:
1) ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának,
2) ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
BC-VM10
© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
FIGYELMEZTETÉS
ˎˎ A készülék használatakor a legközelebbi hálózati aljzatot használja. A
tápellátás akkor sincs leválasztva, ha a készülék CHARGE jelzőlámpája nem
világít. Ha hiba történik a készülék használata közben, húzza ki a hálózati
aljzatból a tápellátás leválasztásához.
ˎˎ Ne használja a készüléket szűk térben, például a fal és a bútor között.
ÓVINTÉZKEDÉS

Tápellátás bemeneti csatlakozó
CHARGE jelző
Akkumulátor
Amíg a hálózati tápegységet ki nem húzza a hálózati aljzatból, a készülék
feszültség alatt marad akkor is, ha magát a készüléket kikapcsolja.
< Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára >
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Az európai vásárlók számára
Töltő  jelzés
Akkumulátor
 jelzés

A hálózati aljzathoz
Hálózati vezeték
BC-VM10-ideirj.indd 1
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
ˎˎ Az adattábla – mely a működési feszültséget, teljesítmény felvételt stb. jelzi –
a készülék alján található.
Megjegyzések a használatról
Ez a készülék nem porálló, cseppálló vagy vízálló.
A rögzített tartalomra vonatkozó garancia
A felvételek tartalmáért nem nyújtunk kártérítést, ha a felvétel vagy lejátszás
nem kerül végrehajtása az akkumulátor, akkumulátortöltő stb. meghibásodása
miatt.
Hol ne helyezze el a készüléket?
Ne helyezze el a készüléket az alábbi helyeken, sem használat közben, sem
tároláskor, mert meghibásodás következhet be.
ˎˎ Közvetlen napsütésnek kitett helyen, például műszerfalon vagy fűtőtest
közelében, mert a készülék alakváltozást szenvedhet vagy meghibásodhat.
ˎˎ Erős rázkódásnak kitett helyen.
ˎˎ Erős elektromágneses hatásnak vagy sugárzásnak kitett helyen.
ˎˎ Ahol sok homok található.
Tengerparton vagy egyéb homokos területen, ahol porfelhők alakulhatnak
ki, védje a készüléket a homoktól és portól, mert fennáll a meghibásodás
veszélye.
Óvintézkedések a használattal kapcsolatban
ˎˎ Az akkumulátor töltésekor határozottan helyezze a készülékbe az
akkumulátort.
ˎˎ Az akkumulátor csatlakozó megsérülhet, ha az akkumulátort nem
megfelelően illeszti a helyére.
ˎˎ Az akkumulátor védelme érdekében távolítsa el a készülékből a töltés
befejezésekor.
ˎˎ Ne ejtse el és ne alkalmazzon mechanikai hatást a készülékre.
ˎˎ Tartsa távol a készüléket tv-készülékektől vagy AM vevőegységektől.
A készülékből származó zaj zavarhatja a közelben lévő tv-készüléket vagy
rádiót.
ˎˎ Használat után húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból. A hálózati vezeték
leválasztásakor a csatlakozódugaszt fogja meg. Soha ne húzza magát a
hálózati vezetéket.
ˎˎ Ügyeljen, hogy semmilyen fémtárgy ne lépjen kapcsolatba a készülék
fémalkatrészeivel. Ilyen esetben rövidzárlat következhet be és a készülék
károsodhat.
ˎˎ Az akkumulátor és a készülék töltés közben és közvetlenül utána meleg lehet.
Karbantartás
ˎˎ Ha a készülék szennyezett lesz, törölje le puha, száraz ruhával.
ˎˎ Ha a készülék erősen szennyezett lesz, törölje le kis mennyiségű semleges
oldószerrel megnedvesített ruhával, majd törölje szárazra.
ˎˎ Ne használjon hígítót, benzint, alkoholt stb., mert ezek károsíthatják a
készülék felületét.
ˎˎ Vegyi anyaggal átitatott törlőkendő használata esetén olvassa el az útmutatót.
ˎˎ Illékony oldószer, például rovarirtó használata, vagy ha a készülék gumival
vagy vinil termékekkel kerül hosszabb időre kapcsolatba, az a készülék
károsodását vagy sérülését okozhatja.
Az akkumulátor töltése
1 Helyezze be az akkumulátort.
Az akkumulátor  jelzését azonos irányban tartva a töltő  jelzésével,
helyezze be az akkumulátort kattanásig. (Lásd  ábra).
2 Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a készülékhez, majd a
hálózati aljzathoz (Lásd  ábra).
A CHARGE jelző (narancs) világítani kezd és a töltés megkezdődik.
2012.01.03. 15:04:41
Amikor a CHARGE jelző kikapcsol, a normál töltés befejeződött (Normál
töltés).
A teljes feltöltéshez, amely lehetővé teszi az akkumulátor megszokottnál
hosszabb használatát, hagyja az akkumulátort a töltőben további egy órán át
(Teljes töltés).
Az akkumulátor eltávolítása
Távolítsa el az akkumulátort a beszereléssel ellentétes irányba húzva és
egyenesen kiemelve.
Töltési idő
Akkumulátor
NPFM500H
NPFM50
NPQM71D
NPQM91D
Normál töltési
idő
(kb.)
175 perc
130 perc
280 perc
465 perc
ˎˎ Az akkumulátor élettartamával kapcsolatos további információért olvassa el a
fényképezőgép kezelési útmutatóját.
ˎˎ A töltési idő az akkumulátor állapotától és a környezeti hőmérséklettől
függően eltérő lehet.
ˎˎ A feltüntetett töltési idők üres, a fényképezőgéppel lemerített akkumulátorra
vonatkoznak, a készülék 25°C környezeti hőmérsékleten történő
használatával.
Töltési hőmérséklet
Ha a helyiség hőmérséklete visszatér a megfelelő tartományba, a CHARGE jelző
ismét világítani kezd és a töltés újraindul.
Javasoljuk, hogy a 10–30°C tartományban töltse az akkumulátort.
Amikor a CHARGE jelző gyorsan villog
Az akkumulátor első alkalommal történő töltésekor az alábbi esetekben
a CHARGE jelző gyorsan villoghat.
Ilyen esetben távolítsa el az akkumulátort a készülékből, majd helyezze
vissza és töltse újra.
 Ha az akkumulátor hosszú ideje nem használta.
 Ha az akkumulátor hosszú ideig a fényképezőgépben volt hagyva.
Vásárlás után.
Ha a CHARGE jelző tovább villog gyorsan, ellenőrizze az alábbi folyamatábrát.
Távolítsa el a töltés alatt lévő akkumulátort, majd határozottan illessze vissza
ismét, ugyanazt az akkumulátort.
A CHARGE jelző ismét villog:
Helyezzen be másik akkumulátort.
A CHARGE jelző világítani kezd,
nem villog ismét:
Ha a CHARGE jelző kikapcsol, mert
a töltési idő letelt, nincs probléma.
A CHARGE jelző ismét villog:
A készülék meghibásodott.
A CHARGE jelző világítani kezd,
nem villog ismét:
Ha a CHARGE jelző kikapcsol, mert
a töltési idő letelt, az elsőként
behelyezett akkumulátor
meghibásodott.
A töltés hőmérséklet tartománya 0–40°C.
Az akkumulátor maximális kihasználásához az ajánlott töltési
hőmérséklet tartomány 10–30°C.
Az akkumulátor gyors használata
Akkor is eltávolíthatja az akkumulátort a készülékből, ha a töltés még nem
fejeződött be. Azonban, a töltési idő befolyásolja az akkumulátor használati
idejét.
Megjegyzések
ˎˎ Ha a CHARGE jelző nem világít, ellenőrizze, hogy az akkumulátor
megfelelően legyen behelyezve a készülékbe.
ˎˎ Teljesen feltöltött akkumulátor behelyezésekor a CHARGE jelző világítani
kezd, majd kikapcsol.
ˎˎ A hosszú ideje nem használt akkumulátor töltése a szokásosnál hosszabb időt
vehet igénybe.
Az akkumulátortöltőt bármely országban használhatja, ahol a hálózati
feszültség 100–240 V, 50/60 Hz-es váltóáram.
Ne használjon elektronikus feszültség átalakítót, mert meghibásodást
okozhat.
Hibaelhárítás
Ha a CHARGE jelző villog, ellenőrizze a következő folyamatábrát.
A CHARGE jelző két módon villoghat.
Lassan villog: 1,5 másodpercenként be- és kikapcsol
Gyorsan villog:0,15 másodpercenként be- és kikapcsol
A teendő a CHARGE jelző villogási módjától függ.
Amikor a CHARGE jelző lassan villog
A töltés szünetel. A készülék készenlét állapotban van.
Ha a helyiség hőmérséklete kívül esik a megfelelő tartományon, a töltés
önműködően leáll.
BC-VM10-ideirj.indd 2
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony márkakereskedővel a
meghibásodott termékkel kapcsolatban.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BC-VM10 típusú készülék a 2/1984.
(III. 10.) IpM-BkM. számú rendeletében előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Bemeneti feszültség
Kimeneti feszültség
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Méretek (kb. )
Tömeg
Mellékelt tartozékok
100–240 V, 50/60 Hz-es váltóáram
14–20 VA, 9 W
Akkumulátortöltő csatlakozó:
8,4 V, egyenáram 750 mA
0–40°C
−20–60°C
70 mm × 25 mm × 95 mm (szé × ma × mé)
kb. 90 g
akkumulátortöltő (BC-VM10A) (1 db)
hálózati csatlakozóvezeték (1 db)
nyomtatott leírás
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
HU
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
2012.01.03. 15:04:42
Download PDF

advertising