Sony | BC-TRA | Sony BC-TRA Használati útmutató

2-582-596-21(1)
Hol ne helyezze el a készüléket
Se tároláskor, se működtetés közben soha ne helyezze el a készüléket a
következő helyeken. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
• Rendkívül magas hőmérsékletű helyek.
A hőmérséklet rendkívüli módon megnő az autó belsejében nyáron, csukott
ablakok mellett, vagy erős napsütésnél. Az autóban hagyott készülék
eldeformálódhat, vagy meghibásodhat.
• Fűtötest közelében és közvetlen napsütésnek kitett helyek.
A készülék deformálódhat, vagy meghibásodhat.
• Erősen rázkódó helyek.
• Erős elektromágnesességnek vagy sugárzásnak kitett helyek.
• Helyek, ahol nagy mennyiségű homok fordul elő.
Tengerparton, és egyéb homokkal borított területeken, vagy ahol porfelhő
képződhet, védje a készüléket a portól és homoktól.
Mindkettő a készülék meghibásodását okozhatja.
H
Akkumulátortöltő
Kezelési útmutató
BC-TRA
Karbantartás
© 2005 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
• A BC-TRA akkumulátortöltő kizárólag A sorozatú „InfoLITHIUM”,
lítium ion típusú akkumulátor töltésére használható.
• A készülék nem használható nikkel-kadmium vagy nikkel-fémhidrid
típusú akkumulátorok töltésére.
• Az „InfoLITHIUM” A-sorozatú akkumulátorokon a
„
” A jelölés található.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation védjegye.
A
Töltés visszajelző
lámpa (CHARGE)
 jelölés az
akkumulátoron
 jelölés a töltőn
AC input
csatlakozóvégződés
Akkumulátor
B
• A burkolat tisztításához használjon puha rongyot vagy papír zsebkendőt.
• Szükség esetén törölje le egy gyengébb, hígított tisztítószerrel megnedvesített
puha textillel, majd újra törölje le egy száraz textillel.
• Ne használjon alkoholt, benzint, hígítót, vagy mást a burkolat tisztításához. Az
ilyen anyagok használata károsíthatja a készülék házának anyagait.
• Ha kémiailag kezelt törlőruhát használ, kövesse a használati útmutatójában
leírtakat.
• Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarirtó) a burkolatra. Vigyázzon,
hogy a készülék burkolatához ne érjen gumi vagy műanyag. Ellenkező esetben
a burkolat károsodhat.
Kártérítés a rögzített tartalmakkal kapcsolatban
Nem áll módunkban kártérítési igényt figyelembe venni, amennyiben ezen készülék
meghibásodása miatt bármilyen tartalom felvétele vagy lejátszása meghiúsult.
Akkumulátorok töltése
Akkumulátor töltése az eszközzel.
1 Helyezze be az akkumulátort az A ábrának megfelelően.
Helyezze be az akkumulátort a nyíl irányában, úgy, hogy az akkumulátor
 jelölése egy vonalba essen a töltőn található  jellel. A behelyezéskor
kattanó hangot hall.
2 A hálózati csatlakozókábelt dugja be a konnektorba a B ábra szerint.)
A narancssárga színű CHARGE lámpa világítani kezd, a töltés elkezdődik.
Amikor a CHARGE lámpa kialszik, a normál töltés befejeződött. (Normál
töltés). A teljes töltéshez, amely az akkumulátor, a szokásosnál hosszabb
idejű használatát teszi lehetővé, hagyja az akkumulátort a töltőben kb. még
egy órán át. (Teljes töltés).
Az akkumulátor kivétele
Csúsztassa ki az akkumulátort, a behelyezéssel ellentétes irányban.
Töltési idő
A következő táblázat az előzőleg teljesen lemerített akkumulátor újratöltési idejét
mutatja.
Akkumulátor
Teljes töltési idő
FIGYELMEZTETÉS
Tűz és áramütés elkerülése érdekében soha ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
Áramütés elkerülése érdekében a készülék házát ne nyissa ki.
A javításokat mindig szakemberrel végeztesse.
Megjegyzések a használattal kapcsolatban
Óvintézkedések a használattal kapcsolatban
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy konnektorhoz. Az, hogy a (CHARGE)
töltésjelző lámpa nem világít, nem jelenti azt, hogy az akkumulátortöltő nincs
áram alatt. Ha bármilyen problémát észlel az eszköz működése közben, az
áramtalanításhoz húzza ki a konnektorból.
• Ne használja az akkumulátortöltőt szűk helyen, mint pl. a fal és bútor között elhelyezve.
• Ez a készülék nem használható nikkel-kadmium vagy nikkel-fémhidrid típusú
akkumulátorok töltésére.
• Töltéskor az akkumulátorokat stabilan rögzítse a töltőben.
• Az akkumulátor érintkezője megsérülhet a helytelen behelyezéstől.
• Az akkumulátor védelme érdekében, a töltés befejeződése után 24 óránál tovább ne
hagyja az akkumulátort a töltőben.
• Ne érje erős mechanikai hatás a töltőt. Ne lépjen rá, ne üssön rá kalapáccsal, ne
ejtse le.
• Tartsa távol a készüléket tévékészülékektől és AM rádióktól.
Ellenkező esetben, a tévékészülékben vagy a rádióban zajt kelthet.
• Ha hosszabb ideig nem használja a töltőt, húzza ki a konnektorból. A hálózati
csatlakozókábel kihúzásakor a dugót fogja meg. Ne húzza meg a hálózati
csatlakozókábelt a vezetéknél fogva.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátortöltő fémrészei ne érintkezzenek semmilyen
fémtárggyal. Ilyen esetben rövidzárlat jöhet létre, amitől a készülék meghibásodhat.
Normál töltési idő
NP-FA50
NP-FA70
185
275
(125)
(215)
• Körülbelüli idő, percekben kifejezve egy lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez (Teljes
töltési idő).
• A zárójelben található számok a normál töltés idejét (Normál töltési idő) mutatják.
• Az akkumulátor használatának idejét az Ön által használt kamera használati
útmutatójából tudhatja meg.
• Az akkumulátor feltöltési ideje a környezeti hőmérséklettől és az akkumulátor állapotától
függően eltérő lehet.
Töltési hőmérséklet
A töltési hőmérséklet tartománya 0°C és 40°C között van.
Az akkumulátor optimális teljesítménye érdekében a töltést +10°C és
+30°C között végezze.
Az akkumulátor használatba vétele a töltési idő lejárta előtt
Az akkumulátorokat kiveheti és elkezdheti használni a töltési folyamat
befejeződése előtt is, bár így az akkumulátor lemerüléséig tartó időtartam, a
töltési idő arányában kevesebb lesz.
Megjegyzések
• Ha a CHARGE lámpa nem világít, ellenőrizze, hogy az akkumulátor elég
stabilan lett-e behelyezve a töltőbe.
• Ha teljesen feltöltött akkumulátort helyez a töltőbe, a CHARGE lámpa
rövid időre világítani kezd, majd kialszik.
• Ha olyan akkumulátort tölt, melyet hosszabb ideig nem használt, a töltési
idő megnőhet.
Ne csatlakoztassa az akkumulátortöltőt feszültség-átalakítóhoz, külföldi
utazások alkalmával. Ez túlmelegedést vagy egyéb meghibásodást okozhat.
Hibaelhárítás
Ha
a CHARGE
lámpa
villog, tanulmányozza
Vegye
ki a töltőből
az előzőleg
töltött elemet, át a következő folyamatábrát.
majd stabilan helyezze vissza.
Ha a CHARGE lámpa továbbra
is villog:
Helyezzen a töltőbe egy másik
akkumulátort.
Ha a CHARGE lámpa világítani
kezd, és nem villog tovább: Ha a
CHARGE lámpa, a töltési idő lejártával
alszik ki, a töltő megfelelően működik.
Ha a CHARGE lámpa továbbra
is villog:
A hiba a töltőben van.
Ha a CHARGE lámpa világítani kezd,
és nem villog tovább:
Ha a CHARGE lámpa a töltési idő
lejártával kialszik, a hiba az előzőleg
kipróbált akkumulátorral van.
Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
Minőségtanúsítás
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BC-TRA típusú akkumulátortöltő a 2/1984.
(III. 10.) IpM-BkM. számú rendeletében előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Hálózati feszültség:
Kimenő feszültség:
Üzemi hőmérséklet:
Tárolási hőmérséklet
Méretek (kb.):
Tömeg (kb.):
100–240 V, 50/60 Hz váltakozó feszültség, 5 W
Az akkumulátor töltő érintkezőin:
8,4 V egyenáram, 350 mA
0°C–40°C
−20°C–+60°C
42 × 37 × 75 mm (szé/ma/mé)
65 g
A kivitel és a műszaki adatok külön értesítés nélkül is változhatnak.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising