Sony | XVM-H65 | Sony XVM-H65 Instrucţiuni de utilizare

SONY
2-696-060-32 (1)
Monitor tetieră
Instrucţiuni de utilizare
XVM-H65
© 2003 Sony Corporation
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(aplicabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiate).
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică
faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer obişnuit. Produsul respectiv trebuie dus şi depus
la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asiguraţi-vă de modul corect de
debarasare de acest produs, pentru a împiedica
eventualele consecinţe negative asupra mediului şi asupra
sănătăţii umane. Prin reciclarea materialelor ajutaţi la
conservarea resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestor produse,
contactaţi autorităţile locale sau interesaţi -vă la magazinul
de la care aţi cumpărat produsul.
Accesoriu aplicabil: telecomandă.
Cuprins
Bine aţi venit! ………………………………………………………………………………………………4
Măsuri de precauţie …………………………………………………………………………………..…..5
Ataşarea şi detaşarea monitorului ………………………………………………………………..……..7
Amplasarea comenzilor ……………………………………………………………………….…………8
Operare
Selectarea sursei de intrare ……………………………………………………………………….…….10
Setarea modului ecran ……………………………………………………………………………......…11
Schimbarea setărilor de afişare ………………………………………………………………….……..12
Reglarea volumului ………………………………………………………………………………………14
Conexiuni
Diagrama de instalare ……………………………………………………………………………………15
Diagrama de conectare …………………………………………………………………………….……16
Informaţii suplimentare
Întreţinere …………………………………………………………………………………………..……. 18
Specificaţii …………………………………………………………………………………………..…….20
Soluţionarea defectelor …………………………………………………………………………...……..21
Bine aţi venit!
Vă mulţumim pentru achiziţionarea Monitorului pentru tetieră de la Sony.










Este compatibil cu sistemele de culori PL sau NTSC.
Sunt disponibile modurile Full, Zoom şi Widezoom, în plus faţă de modul normal de afişare.
Panoul cu cristale lichide cu reflecţie j oasă reduce strălucirea surselor exterioare de lumină.
Control reglabil al luminozităţii, în funcţie de condiţiile de iluminare.
Controlul reostatului ferestrei din spate a autovehiculului produce o imagine cu un contrast
mare, fără culori inversate sau op ace.
Sunt furnizate 2 ieşiri audio/video, şi o ieşire audio/video, pentru conectarea unui player
video, a unui joc video, şi a unui monitor suplimentar.
Este furnizată o ieşire de 7,5 V DC, pentru conectarea unui PS one.
Transmiţător cu infraroşu încorpora t, pentru telefoanele fără fir (opţional).
Este furnizată Interfaţa MV pentru conexiune cu un singur cablu. (semnalul AV la XVM,
alimentează cu energie electrică pentru MV -101 (opţional)).
Mufa căştilor este furnizată, pentru conectarea căştilor cu fir (op ţional).
*„PS one” este marcă înregistrată a Sony Computer Entertainment Inc.
Măsuri de precauţie
Pentru a evita rănirile grave sau accidentarea, citiţi următoarele măsuri de precauţie înainte de
instalarea şi de operarea unităţii.
Despre siguranţă
Respectaţi regulile şi reglementările locale privind traficul.
 În timp ce conduceţi
- Şoferul nu trebuie să urmărească sau să opereze monitorul. Aceasta poate duce la
distragerea atenţiei şi poate cauza un accident.
- Şoferul nu trebuie să utilizeze căştile. Ac easta poate duce la distragerea atenţiei şi poate
cauza un accident.
Atunci când şoferul urmăreşte şi operează monitorul, sau când foloseşte căştile, maşina trebuie
parcată într-un loc sigur.
 După instalare
- Aveţi grijă să nu vă loviţi capul de unitate în momentul când vă ridicaţi de pe scaun.
- Fiţi foarte atenţi să nu vă înfăşuraţi firul căştilor în jurul gâtului, evitând astfel rănirea sau
sufocarea, în cazul unei mişcări bruşte a autovehiculului.
- Nu ţineţi articolele mici la îndemâna copiilor.
Despre instalare
 Instalarea acestei unităţi necesită expertiză
tehnică. Această unitate trebuie instalată de
un electrician califica sau de personal al
service-ului.
 Dacă încercaţi să instalaţi această unitate
singuri, faceţi acest lucru în mod
corespunzător, consultând diagramele de
instalare şi cele privind cablurile din acest
manual de operare. Instalarea
necorespunzătoare poate cauza incendii sau
şoc electric.
 Înainte de instalare, asiguraţi -vă că treceţi
comutatorul în poziţia OFF (oprit), sau
scoateţi cheia. Instalarea acestei unităţi cu
contactul pornit poate cauza scurgerea
bateriei sau un scurt circuit.
 La instalarea acestei unităţi, nu deterioraţi
conducte, tuburi, rezervorul sau cablurile
electrice. Aceasta poate cauza un incendiu.
Dacă faceţi o gaură în panourile maşinii,
asiguraţi-vă că nu deterioraţi părţi ascunse
ale maşinii.
 Nu folosiţi piuliţe sau bolţuri pentru
dispozitive de siguranţă, cum ar fi racordul de
direcţie, alimentarea cu combustibil sau
sistemul de frânare. Aceasta poate cauza
incendii sau accidentare.
 Aveţi grijă să împiedicaţi încurcarea firelor şi
a cablurilor, sau plisarea acestora în
porţiunea în mişcare a glisierei scaunului.
Unde trebuie efectuată instalarea
Înainte de a instala această unitate, vă rugăm s ă verificaţi regulile şi reglementările locale privind
traficul.
Nu instalaţi această unitate într -un loc care:
- va obstrucţiona vederea şoferului.
- va obstrucţiona operarea sistemului airbag.
- va obstrucţiona operarea vehiculului, în special a volanului,
a pârghiei mecanismului de pornire sau a pedalei de frână.
- şoferul sau pasagerii se pot răni la intrarea şi la ieşirea din
maşină.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la unitate şi care nu unt cuprinse în acest manual, vă
rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Înainte de instalare
Asiguraţi-vă că aţi setat comutatorul POWER SELECT
(SELECTAREA PUTERII) în poziţia corectă.
*: Dacă maşina dvs. are o poziţie secundară pe cheia de
contact.
: Dacă maşina dvs. nu are poziţie secundară pe cheia de
contact.
*
: este poziţia pre-setată din fabrică.
Când comutatorul POWER SELECT este setat la
Apăsaţi butonul POWER de pe monitor pentru a porni.
Monitorul nu se porneşte apăsând POWER de pe
telecomanda card.
Observaţie
Asiguraţi-vă că după conducerea maşinii, opriţi monitorului.
Pentru a opri monitorul, urmaţi operaţiile de mai jos:
- apăsaţi POWER de pe monitor.
- apăsaţi POWER de pe telecomanda card.
Dacă lăsaţi puterea pornită, aceasta va cauza consumarea
bateriei.
Ataşarea şi detaşarea monitorului
Detaşarea din cutie a monitorului
Observaţie
Fiţi atenţi să nu trageţi prea mult de cablu atunci când detaşaţi monitorul din cuti e.
1 Introduceţi o cartelă de plastic între cutie şi partea superioară a monitorului.
Dispozitivele de prindere sunt eliberate, şi puteţi detaşa monitorul din cutie.
Cartelă de plastic
Dispozitive de prindere
2 Scoateţi cablul monitorului din spate, în timp ce apăsaţi
Cablul monitorului
Ataşarea monitorului la cutie
Fixaţi monitorul de cutie astfel încât să fi e sigur, până auziţi un clic.
.
Amplasarea comenzilor
1 Receptor pentru telecomanda
card/Transmiţător pentru căştile fără cablu.
2 Buton IR ON/OFF*
Apăsaţi pentru a porni sau pentru a opri
transmiţătorul pentru căştile fără cablu.
3 Butonul POWER
4 Conector cablu monitor
5 Comutator POWER SELECT
Pentru detalii, vedeţi pagina 6.
* Dacă apar interferenţe în timpul folosirii mai multor căşti fără cablu
Dacă sunt instalate mai multe monitoare, şi dacă acestea sunt folosite simultan, pot avea loc
interferenţe. În acest caz, apăsaţi butonul IR on/off de pe unitate, pentru oprirea
transmiţătorului pentru căşti fără cablu, şi folosiţi căştile cu fir în locul acestora.
Telecomanda card RM-X122
Pentru operaţiile monitorului:
1 Butonul ATT
Apăsaţi pentru atenuarea rapidă a volumului.
2 Butoanele VOL (volum) +/ Apăsaţi pentru a regla volumul.
3 Butonul INPUT
Apăsaţi pentru a selecta sursa de intrare.
4 Butonul POWER
5 Butonul MENU
Apăsaţi pentru a regla diversele setări de
afişare.
6 Butonul MODE
Apăsaţi pentru a schimba modul de afişare.
7 Butoanele
Apăsaţi pentru a selecta articolul dorit.
Pentru operaţii DVD:
Dacă la această unitate este conectat un
player DVD Sony mobile, puteţi controla
funcţiile de bază cu ajutorul telecomenzii card.
8 Butoanele
(ALBUM +/-)
9 Butonul TOP MENU
10 Butonul MENU
11 Butonul
.
12 Butoanele
13 Butoanele
.
14 Butoanele
.
15 Butonul LIST.
16 Butonul SET UP
17 Butonul ENTER
18 Butonul DISPLAY
19 Butonul
20 Butonul OFF
21 Butonul SUBTITLE
22 Butonul AUDIO
*Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi
instrucţiunile de operare furnizate împreună cu
player-ul DVD.
*Schimbătorul DVD Sony DVX-100 nu poate fi
controlat cu ajutorul acestei telecomenzi card.
Recomandare
Pentru detalii referitoare la înlocuirea bateriilor, vedeţi „Înlocuirea bateriei de litiu” (pagina 18).
Operare
Selectarea sursei de intrare
Puteţi selecta sursa de intrare şi sistemul de culori.
PUTERE
INTRARE
PUTERE
1 Apăsaţi POWER.
Puterea este pornită.
Recomandare
Dacă maşina dvs. nu are poziţie secundară (ACC) la comutatorul chei i de contact, iar comutatorul
POWER SELECT este setat în poziţia
, monitorul nu se aprinde prin apăsarea butonului
POWER de pe telecomanda cu card (pagina 6).
2 Apăsaţi butonul INPUT pentru a selecta sursa de intrare dorită.
De fiecare dată când apăsaţi butonul INPUT, indicaţia se schimbă în secvenţa următoare:
*Pentru selectarea player -ului DVD de la Sony MV -101 conectat.
Apăsaţi INPUT de mai multe ori, pentru a selecta „VIDEO 3”.
3 Apăsaţi
sau
pentru a selecta sistemul color P AL sau NTSC.
Apăsaţi oricare dintre aceste butoane în timpul afişării indicaţiei sursei (cum ar fi „VIDEO 1”).
La selectarea NTSC Video
La selectarea PAL Video
Se tarea modului de afişare
În plus faţă de modul obişnuit, mai av eţi la dispoziţie modurile full (complet), zoom (mărit) şi
widezoom (mărit lăţime).
Apăsaţi MODE de mai multe ori.
Modul curent este mai întâi afişat pe ecran.
La fiecare apăsare a butonului, modul de afişare se schimbă în următoarea ordine:
Normal (obişnuit)
Imagine cu raport al aspectului
de 4 la 3 (imagine obişnuită)
Full
Imagine cu raport al aspectului
de 4 la 3 mărită în marginile
stângă şi dreaptă ale ecranului.
Widezoom
Imagine cu raport al aspectului
de 4 la 3, doar cu laturile drepte
şi stângi ale imaginii mărite
pentru a umple ecranul.
Modul ecranului este setat la 5 secunde, fără apăsarea MODE.
Recomandare
Vizionate în modul de mărire, imagi nile pot avea un aspect grosier.
Zoom
Imagine cu raportul aspec tului
de 4 la 3 mărită în marginea
dreaptă şi stângă a ecranului,
cu părţile excedentare (de sus
şi de jo) tăiate pentru a se
potrivi ecranului.
Schimbarea setărilor ecranului
Setările ecranului pot fi ajustate manual, dacă ecranul nu poate fi văzut cu uşurinţă din poziţia în
care v-aţi aşezat.
1 Apăsaţi MENU.
Apare fereastra „Picture”.
Valoarea de setare a articolului selectat apare
în zonă.
De fiecare dată când apăsaţi MENU, ecranul de setare se schimbă în ordinea următoare:
* Picture- imagine, Brightness- luminozitate, Color- culoare, Hue- nuanţă, Dimmer- regulator, Video
adjust- reglare video, Mode- mod, Blue back- spate albastru, Meniu off- Meniu oprit.
*Apare doar la selectarea sistemului color NTSC.
2 Apăsaţi
sau
pentru a selecta setarea dorită.
La selectarea „Picture”
Apăsaţi
pentru a
scădea
contrast
ul
Apăsaţi
pentru
a
mări
contrastul
La selectarea „Brightness”
Apăsaţi
pentru
a
întuneca
imagine
a
Apăsaţi
pentru
a
face
imaginea
mai
luminoasă
La selectarea „Color”
Apăsaţi
pentru
o
intensitat
e
mai
mică
a
culorii
Apăsaţi
pentru
o
intensitate
mai mare
a culorii
La selectarea „Dimmer”
La setarea de pornire a acestei
funcţii, luminozitatea ecranului va
fi reglată automat.
La selectarea „Mode”
„Normal”, „Full”, „Zoom” sau
„Widezoom” pot fi setate ca mod
al ferestrei. Pentru mai multe
detalii, vedeţi pagina 11.
1
La selectarea „Hue” *
Apăsaţi
pentru
a scădea
saturaţia
1
Apăsaţi
pentru
creşte
saturaţia
La selectarea „Video Adjuster”
Setările
„Picture”,
„Brightness”,
„Color”, „Hue” şi „Dimmer” vor fi
resetate la nivelul pre-stabilit din
fabrică.
La selectarea „Blue Back”
Ecranul cu fundal albastru apare
atunci când nu se recepţionează nici
un semnal, sau când semnalul este
slab. La recepţionarea unui semnal
slab continuu, este posibil ca fundalul
albastru să clipească. Dacă acest se
întâmplă lucru, faceţi setarea la off
(oprit).
* „Hue” este reglabil doar dacă selectaţi sistemul color NTSC.
2
* „CTR” apare doar dacă
se află în centrul barei.
a
Reglarea volumului
Puteţi regla volumul căştilor cu cablu şi al echipamentului conectat cu telecomanda cu card
furnizată.
Apăsaţi VOL (+) sau VOL ( -) de pe telecomanda cu card.
Atenuarea rapidă a sunetului
Apăsaţi ATT de pe telecomanda cu card.
Pentru a reveni la nivelul anterior al volumului.
Apăsaţi ATT din nou.
Conectarea căştilor
Pe cutia de conectare există o mufă de ieşire (fişă mono fono) pentru căştil e cu cablu. Ajustaţi
volumul folosind VOL (+) sau VOL ( -) de pe telecomanda cu card.
Utilizare căştilor fără cablu
Puteţi folosi căştile fără cablu, cu infraroşu, MDR-IF0140 (opţional) ale unităţii. Consultaţi
instrucţiunile de operare pentru MDR -IF0140.
Observaţii
 Volumul căştilor fără cablu nu poate fi reglat cu ajutorul telecomenzii cu card furnizate. Utilizaţi
controlul de volum al căştilor fără cablu.
 Pentru siguranţa personală, nu folosiţi căştile în timp ce şofaţi.
 Nu lăsaţi căştile într-un loc supus razelor solare, sau cu temperaturi ridicate.
 Dacă utilizaţi căştile fără cablu în timpul expunerii directe la razele solare, sensibilitatea
receptorului cu infraroşu se poate deteriora, având drept rezultat un sunet de calitate inferioară.
 Dacă în timpul utilizării mai multor căşti fără cablu apar interferenţe, apăsaţi IR on/off de pe
unitate pentru a opri transmiţătorul căştilor fără cablu, şi folosiţi căştile cu cablu în locul acestora.
Conexiuni
Diagrama de instalare
Pentru instalarea unităţii, consultaţi diagrama de instalare şi cereţi opinia unui electrician calificat.
Asiguraţi prinderea sigură a tuturor aparaturilor maşinii
de cadrul maşinii, etc.,, pentru a împiedica mişcarea
acestora în timpul mişcării maşinii.
Observaţie
Toate aparaturile sunt opţionale, în afară de un Monitor
pentru tetieră şi o Cutie de conectare.
Observaţii privind amplasarea PS one.
Nu aşezaţi PS one:
- pe tabloul maşinii, sau într-un loc expus la soare.
- într-un loc aflat în vecinătatea unei surse magnetice, p recum magneţii,
difuzoarele şi un TV/Monitor.
- pe o suprafaţă instabilă sau accidentată.
- într-un loc supus vibraţiilor excesive.
- într-un loc expus prafului sau mizeriei excesive.
- într-un loc slab aerisit sau umed.
- într-un loc supus temperaturilor extreme (s ub 5 ˚C sau peste 35 ˚C).
Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună cu PS one.
Diagrama de conectare
Pentru efectuarea corespunzătoare a conexiunilor, consultaţi diagrama de conectare.
Puteţi efectua conexiunile ilustrate în zona A . În ceea ce priveşte celelalte conexiuni, consultaţi un electrician calificat.
Monitor pentru tetieră
XVM-H65
(monitor LCD color, cu lăţimea
de 6,5 ţoli)
Monitor pentru tetieră
XVM-H65 (opţional)
Cablu monitor
(5 m) (opţional)
Cutia de conectare XA-113
Ieşire Audio l/R/
Video 1
Ieşire 7,5 V (max. 2 A)
DC (pentru PS one.
Faţă
Mufă căşti
(stereo mini)
Ieşire Audio L/R
Video 2
Spate
Conector 22 Pin
Conector putere 4 Pin
Conector DVD (MV)* 1
Ieşire semnal
telecomandă (IR)* 2
Ieşiri Audi o L/R
Video
*1 Conecorul DVD (MV) este excckusiv pentru MV -101. Pentru detalii, consultaţi manualul de Instalare/Conexiuni furnizat cu MV -101.
*2 Nu se aplică schimbătorului DV X-100 DVD Sony.
La o suprafaţă de metal a cadrului
maşinii
La bateria maşinii (12 V)
La comutatorul de contact (poziţia
ACC)
La un amplificator de putere
Precauţii cu privire la PS one.
 Asiguraţi-vă că fixaţi PS one într-un loc sigur.
 Pentru siguranţa personală, nu folosiţi PS one în timp ce conduceţi maşina.
 Asiguraţi-vă că tensiunea de operare a PS one este de 7,5 V. Alte tensiuni pot determina proasta funcţionare, sau pot
deteriora PS one.
Cutia de conectare XA-113
La ieşirea semnalului La intrarea Audio L/R La ieşirea
telecomenzii
Video
7,5 V DC
Cablu
receptor
semnal
telecomandă (5 m) (mufă
stereo mini)
Player DVD Sony Mobile DVX -11A (opţional)
* „PS one” este marcă înregistrată a Sony Computer Entertainment Inc.
Cablu DC-DC (3 m)
PS one (opţional)
Informaţii suplimentare
Întreţinere
Înlocuirea siguranţelor
La înlocuirea siguranţelor, asiguraţi -vă că folosiţi o siguranţă care se potriveşte cotei de amperaj ilustrate pe siguranţa
originală. Dacă siguranţa explodează, verificaţi conexiunea de putere şi înlocuiţi siguranţa. Dacă siguranţa explodează din
nou după înlocuire, este posibil să aibă loc o disfuncţie internă. În acest caz, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Avertisment
Nu folosiţi niciodată o siguranţă cu o cotă de tensiune mai mare decât cea furnizată unităţii, deoarece acest lucru poate
deteriora unitatea.
Înlocuirea bateriei de litiu
În condiţii normale, bateriile durează mai mult de 1 an. (Durata de funcţionare poate fi mai scurtă, în funcţiile de condiţiile
de utilizare).
Când bateria slăbeşte, raza de funcţionare a telecomenzii cu card se scurtează. Înlocuiţi bateria cu o baterie nouă de litiu
CR 2025. Utilizarea oricărei alte baterii poate prezenta riscul de incendiu şi explozie.
cu latura + în sus
Observaţii despre bateria de litiu
- Nu ţineţi bateria de litiu la îndemâna copiilor. În cazul în care bateria este înghiţită,
consultaţi un doctor imediat.
- Ştergeţi bateria cu o cârpă moale, pentru a asigura un contact bun.
- Respectaţi polaritatea corectă la instalarea bateriei.
- Nu ţineţi bateria cu ajutorul cleştilor metalici , în caz contrar, poate avea loc un scurt
circuit.
AVERTISMENT
În caz de manevrare greşită, bateria poate exploda.
Nu reîncărcaţi, dezasamblaţi sau aruncaţi în foc.
De spre panoul ecranului cu cristale lichide (LCD)
Nu apăsaţi panoul LCD al unităţii, deoarece acest lucru poate distorsiona imaginea sau poate cauza proasta funcţionare.
Imaginea poate deveni neclară, sau panoul LCD poate fi deteriorat.
Observaţii privind curăţarea
-
Curăţaţi panoul LCD cu o cârpă moale şi puţin umedă.
Nu folosiţi solvenţi precum benzina, diluanţii, substanţele de curăţare disponibile în comerţ sau
pulverizatoarele anti-statice.
 Nu folosiţi unitatea la temperaturi sub 5 ˚C sau peste 45 ˚C.
 Dacă aţi parcat maşina într -un loc rece sau fierbinte, este posibil ca imaginea să nu fie clară.
Monitorul nu este deteriorat. Imaginea va deveni clară după revenirea la normal a temperaturii din
maşina dvs.
Pe monitor pot apărea puncte albastre sau roşii staţionare.
Acestea se numesc puncte luminoase, şi pot părea în cazul unui LCD.
Panoul LCD este foarte sofisticat, şi peste 99,99% din segmentele folosite în cadrul panoului sunt lipsite de defecte.
Totuşi, există posibilitatea ca 0,01% din segmente să fie defecte iar c acestea să nu fie corespunzător luminate.
Specificaţii
Monitorul
Sistem Ecran color cu cristale lichide
Sistem de acţionare Sistem matrice activ TFT -LCD
Mărime imagine
ecran lăţime 6,5 ţoli (16:9)
144 x 77 mm, 163 mm (l/î, d)
Segment imagine
336, 960 (l 1440 x î 234) puncte
Cerinţe putere
Baterie maşină 12 V DC
(împământare negativă)
Scurgere curent
Aprox. 700 mA
Dimensiuni
164 x 103 x 29 mm
(l/î/a)
Temperatura de operare
5 ˚C – 45 ˚C
Greutate
Aprox. 370 g
Cutia de conectare
Ieşire A/V
Impedanţa de ieşire: mai puţin de 220 ohmi
mai puţin de 100 pF
Nivel ieşire:
0 dBs ± 0,3 dB
(Vol max.)
Video:
75 ohmi 1 V p-p
Ieşire A/V x2
Impedanţa de intrare: mai mare de 10 kilo ohmi
mai puţin de 1000 pF
Nivel intrare:
± 1,3 dBs +0/ - 0,3 dB
(0,775 V rms)
Video:
75 ohmi 1 V p -p
Ieşire DC:
Dimensiuni
Greutate
7,5 V (max. 2A)
150 x 42 x 80 mm
(l/î/a)
250 g
Telecomandă card RM -X122
Cerinţe de putere:
Baterie litiu CR2025
Raza de operare
Aprox. 2,5 m
Dimensiuni
52 x 125 x 10 mm
(l/î/a)
Greutate
Aprox. 40 g
(inclusiv baterii)
Accesorii furnizate
Cutia de conectare XA-113 (1)
Telecomanda cu card RM-X122
(cu bateria furnizată) (1)
Cablu alimentare (1)
Cablu DC-DC (3 m) (1)
Cablu stereo mini fişă-la-fişă (5m) (1)
Cablu monitor (5m) (1)
Guler (1)
Instrucţiuni de operare (1)
Accesorii opţionale
Player DVD DVX-11A, MV-101
Căşti fără cablu MDR-IF0140
PS one
Design-ul şi specificaţiile se supun schimbării fără notificare
Soluţionarea defectelor
Următoarea listă vă va ajuta să vă rezolvaţi problemele pe care le -aţi putea întâlni în privinţa unităţii.
Înainte de a trece prin lista de mai jos, verificaţi procedurile de conectare şi de operare.
Informaţii generale
Nu există nici o imagine
 Cablul de putere sau bateria au fot deconectate.
 Siguranţa a explodat.
Imaginea este bună, dar nu este emis
sunet.
Apăsaţi butonul VOL (+) sau VOL ( -) de pe telecomanda cu card.
Linii sau fâşii punctate.
Acest lucru poate fi cauzat de interferenţe locale cum ar fi motorul maşinii
sau al motocicletei. Reglaţi antenele pentru minimizarea interferenţelor.
La conectarea aparaturii opţionale,
nu există nici o imagine.
Face zgomot când cheia de contact
este ON (pornită), ACC s au OFF
(oprită).
Cablul a fost deconectat. Conectaţi cablul în siguranţă.
La apăsarea butoanelor de
telecomandă, nu există nici
răspuns.
Este posibil ca bateria să se fi epuizat.
pe
un
Download PDF

advertising