Sony | RM-EZ4T | Sony RM-EZ4T Használati útmutató

3-284-979-71(1)
A távirányító beállítása
Phonola
8013, 8015
Pioneer
8059
Provision
8013
PYE
8013
Radio
8013
Radiola
8015
Roadstar
8125, 8114
SABA
8099, 8032, 8037, 8023, 8039, 8040,
8044, 8042
Salora
8020
Samsung
8089, 8096, 8084, 8085, 8018, 8012,
8118, 8124, 8094
Sanyo
8056, 8107
Schneider
8094, 8013, 8062, 8105, 8112
8062
SEG
8086,8105
8083
Seleco
8031
(Bang & Olufsen)
Sharp
8082
Beko
8025
Siemens
8026, 8027
Bestar
8013
Supertech
8013
Blaupunkt
8026
Supervision
8013
Blue sky
8013
Tandberg
8031
Brandt
8037
Tatung
8013
Brionvega
8048
Teac
8010
Bush
8117, 8075, 8062, 8010, 8115
Techimagen
8013
Clatronic
8013, 8014
Telefunken
Continental
8076
8099, 8032, 8037, 8040, 8039, 8043,
8023
Crown
8024, 8033
Thomson
8099, 8037, 8032, 8042, 8044
8013, 8119
Toshiba
8058, 8057, 8102, 8114
8012, 8084, 8085
UNITED
8126
Dual
8013
Universum
8013, 8020
Emerson
8086
Vestel
8013
Ferguson
8038, 8042, 8037
VIETA
8122
First line
8013, 8056
Watson
8013, 8014
Vevőszolgálat
Fisher
8056
W.W.House
8013
Ha olyan kérdése, problémája
merül fel a távirányítóval
kapcsolatban, amelyről nem
esik szó ebben a
kézikönyvben, hívja a
vevőszolgálat segélyhívó
számát. A szám a
garanciajegyen található.
Fraba
8013
GoldStar/LG
8097, 8100, 8018, 8013, 8113
Goodmans
8020, 8062, 8037, 8013, 8014,
8015, 8075, 8116
Grundig
8090, 8026, 8027
Hansol
8123
Hitachi
8089, 8092, 8093, 8052, 8053,
8010, 8015, 8104
Hyper
8025
ICE
8062
A távirányító gombjainak
ismertetése
Inno-Hit
8010
Irradio
8062
JVC
8077, 8062
Televízió működtetése
Kendo
8013
Kiton
8010
Lenco
8105
Loewe
8101, 8018, 8106
Mark
8013
Matsui
8090, 8064, 8056, 8033, 8076, 8026
Medion
8013
Mitsubishi
8071, 8072, 8069, 8070
Nokia
8020, 8021, 8036, 8035, 8034
Megjegyzések az elemekkel kapcsolatban
Ha úgy tűnik, hogy a távirányító nem
működik...
Nokia/ITT
8034, 8035
•Ne használjon együtt régi és új elemeket, ne
keverjen össze különböző fajta elemeket.
•Ha szivárog az elem belsejéből az elektrolit, egy
ruhadarabbal törölje ki az elemtartó szennyezett
részét, és cserélje ki az elemeket újakra. Az
elektrolit szivárgásának megelőzése érdekében
vegye ki az elemeket, ha a távirányítót várhatóan
hosszabb ideig nem fogja használni.
•Először a készülékhez tartozó további
kódszámok felhasználásával próbálja meg újra
végrehajtani ezt a beállító eljárást (lásd a
mellékelt „Készülékkódok” listát).
•Ha az összes felsorolt kódszám kipróbálása után
sem működik rendesen a távirányító, akkor
próbálkozzék „A helyes kód megkeresése” című
fejezetben ismertetett kereső eljárással.
Nokia Oceanic
8036, 8035
Nordmende
8044, 8039, 8040
Onwa
8062
Orion
8051, 8015
A távirányítót a gyárban úgy állítják be, hogy Sony
gyártmányú készülékeket tudjon vezérelni.
Ha a távirányítót Sony készülékhez használja,
akkor használat előtt nincs szükség előzetes
beállításra.
Ha a távirányítót más (nem Sony gyártmányú)
készülékkel, illetve olyan készülékkel kívánja
használni, amelyre vonatkozóan a távirányító nem
tartalmaz gyári beállítást, akkor az e kézikönyvben
található útmutatásokat követve még használat
előtt állítsa be a távirányítón a megfelelő
készülékhez tartozó kódszámot. Lásd a mellékelt
„Készülékkódok” című listát.
Előre beállítható készülékek Gyári beállítás
Sony Televízió
•A távirányító egy-egy gombja csak egy
készüléket tud működtetni, hacsak két készülék
kódszáma véletlenül meg nem egyezik. A
távirányító nem állítható be például úgy, hogy
egyidejűleg működtetni tudjon egy Sony és egy
Panasonic televíziót (ugyanis ezek kódszáma
nem azonos).
•Előfordulhat, hogy a gyári beállítással még egyes
Sony gyártmányú készülékek sem
működtethetők. Ilyenkor hajtsa végre „A kód
beállítása” című fejezetben leírt eljárást.
Elemcsere előtt készítsen elő új elemeket.
Gombját megnyomva nyissa ki az elemtartót, majd
tegyen bele két R6-os (AA méretű) elemet*.
Ügyeljen arra, hogy az elemeken és az
elemtartóban található + és – jelek egymáshoz
kerüljenek.
1
2
Minden olyan készülékre, amelyet a távirányítóval
használni kíván, hajtsa végre az alábbi 1. és 2.
lépést.
1. lépés: A kódszám megadása
1 Vegye elő a mellékelt
2
„Készülékkódok” listát,
és keresse meg benne
a kívánt készülék
kódszámát.
3
Ha a készülékhez
4
egynél több kódszám is
található a listán, akkor
az elsőt használja.
Ha például egy Sony
televíziót kíván beállítani, akkor használja a
8201 kódot.
Ha a készülék nincs rajta a listán, akkor
hajtsa végre „A helyes kód megkeresése”
című fejezetben leírtakat.
2 Nyomja meg és
SET
tartsa több mint 2
másodpercig
megnyomva a SET gombot.
Világítani kezd a SET kijelző.
SET
3 A számgombok segítségével adja meg a
készülék négyjegyű kódszámát.
4 Nyomja meg az ENT gombot.
ENT
Kialszik a SET kijelző. Ha
felgyulladás előtt ötször felvillan a
SET kijelző, az azt jelenti, hogy a
beállítás sikertelen. Ellenőrizze a készülék
kódszámát, és kezdje újra a 3. lépéstől.
Ha sikertelen a kódbeállítás
Ha két lépés között legalább 20 másodpercig
semmit sem nyom meg a távirányítón, vagy ha a
készülékkód megadása közben megnyomja a SET
gombot, akkor megszakad a beállítási folyamat.
Kezdje újra a 2. lépéstől.
1 Kapcsolja be a beállítandó készüléket.
* A mellékelt mangánelemek csak a távirányító
kipróbálására szolgálnak.
Printed in China
Mikor kell elemet cserélni?
Magyar
Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élő vásárlóink
számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japán). EMC- és
termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland GmbH
(címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) látja el. Kérjük, hogy minden
szerviz- és garanciakérdéssel a különálló szervizés garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
Feleslegessé vált
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való
eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy azt a
használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az
elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Az elemek rendszerint egy évig tartanak ki. Ha a
távirányító nem megfelelően működik,
előfordulhat, hogy lemerültek az elemek. Cserélje
ki az elemeket újakra.
Megjegyzések
•Cserélje ki mindkét elemet újra.
•Az elemcserét 3 percen belül fejezze be, nehogy
kitörlődjenek a távirányítóból a beállított
kódszámok.
Televízió: Kikapcsol
A PROGRAM + gombot megnyomva
léphet a következő kódszámra.
A PROGRAM – gombot megnyomva
léphet az előző kódszámra.
Egyszer felvillan a SET kijelző, amikor a
számok ciklikusan ismétlődni kezdenek.
A ciklikus ismétlődés azt jelenti, hogy például
az egy készülékhez tartozó kódszámok újra
elölről kezdődnek.
3 Nyomja meg az ENT gombot.
Kialszik a SET kijelző és a
készülékkiválasztó gomb.
Ha kialvás előtt ötször felvillan a SET kijelző, az
azt jelenti, hogy a beállítás sikertelen. Kezdje
újra a 2. lépéstől.
Ha a készülék nem megfelelően működik,
ismételje meg az 1–3. lépéseket, és keressen
másik kódot.
Ha továbbra sem sikerül rendesen használni a
távirányítót, olvassa el a „Hibaelhárítás” című
fejezetet.
2. lépés: A kódszám működésének
ellenőrzése
© 2007 Sony Corporation
Kódszám
8086, 8087, 8088, 8089, 8094, 8097,
8100, 8101, 8013, 8014, 8015, 8019
Az elemek behelyezése
RM-EZ4T
Márka
Készülékkódok
8095, 8079, 8109, 8110
Megjegyzések
Instrukcja obsługi (na odwrocie)
Műszaki adatok
Philips
Televízió
Használati útmutató
2 Addig nyomogassa a PROGRAM + vagy a
PROGRAM –, majd a 1 gombot, amíg a
készülék a következőképp nem reagál:
Panasonic
A távirányító előzetes beállításáról
Remote
Commander
A kód beállítása
2 A távirányítót fordítsa a készülék felé, és
nyomjon meg rajta egy gombot, hogy
ellenőrizze, működik-e az illető gomb.
Például nyomja meg a 1 gombot, hogy
ellenőrizze, működik-e a távirányítónak ez
a gombja.
3 Ellenőrizze, hogy a távirányító többi
gombja működésbe lépteti-e a készülék
megfelelő funkcióját.
Készülékek működtetése
1 A távirányítót irányítsa a készülék felé.
2 Nyomja meg a távirányítónak a
használandó funkciót végrehajtó gombját.
A távirányító összes gombját „A távirányító
gombjainak ismertetése” című fejezet írja le.
Megjegyzések a távirányító használatával
kapcsolatban
Ezt a távirányítót lényegében ugyanúgy kell
használni, mint a készülékhez kapott távirányítót.
•Azzal, hogy ezt a távirányítót használja, nem
szaporodnak meg a készülék funkciói. A távirányító
funkcióit valójában a készülék funkciói határolják
be. Ha például egy televízió nem rendelkezik
elnémító funkcióval, akkor a távirányító %
gombjának megnyomása erre a televíziókészülékre
hatástalan lesz.
•Előfordulhat, hogy a készülék egyes funkciói nem
működnek ezzel a távirányítóval.
SET kijelző
A kódszámot felírhatja az elemtartó fedelének
belső oldalán található címkére.
A helyes kód megkeresése
Olyan készülék kódszáma is
megkereshető, amely nem
szerepel a „Készülékkódok”
listán.
1
A Kereső funkció elindítása előtt
2
A Kereső funkció hatékony
működésének elősegítése
érdekében hozza az egyes
készülékeket az alábbi
állapotba.
Televízió: Kapcsolja be
* Ha e készülékek bármelyikét
valamelyik készülékkiválasztó
gombhoz rendeli, akkor a
Kereső funkció segítségével
beállíthatja az illető készüléket.
1 Nyomja meg és tartsa több mint 2
másodpercig megnyomva a SET gombot.
Világítani kezd a SET kijelző.
3
2
A kitapintható pontokról
A használat megkönnyítése érdekében az 5-ös számgombon és
a PROGRAM + gombon kitapintható egy-egy pont.
1 A távirányító beállításához nyomja meg és több mint 2
másodpercig tartsa megnyomva a SET gombot.
2 A bementi mód megváltoztatása.
3 Műsorváltás.
4 Kétjegyű számok kiválasztása.
5 A DIGITAL (digitális) lehetőség kiválasztása.
6 2+: Hangerő növelése
2–: Hangerő csökkentése
7 A televíziókészülék hangjának elnémítása.
8 Átváltás teletextre.
9 Visszatérés a teletexttől a televízió-műsorhoz.
q; Fastext gombok.
qa A kiválasztott készülék be- és kikapcsolása.
qs PROGRAM +:
Műsorváltás felfelé.
PROGRAM –:
Műsorváltás lefelé.
qd 20 és 29 közötti szám kiválasztása.
qf A JUMP, a FLASHBACK, illetve a CHANNEL RETURN
funkció működtetése a televíziókészüléken.
Működtető távolság
Kb. 7 méter (különböző gyártóktól
származó készülékek esetén eltérő
lehet)
Áramellátás
Két R6-os (AA méretű) elem
Az elemek élettartama Kb. 1 év (attól függ, milyen gyakran
használja a gombokat – legfeljebb
napi 300 alkalommal)
Méretek
Kb. 63 × 149 × 30 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg
Kb. 123 g (elemmel együtt)
Mellékelt tartozékok Használati útmutató (1 db)
R6-os (AA méretű) elem (2 db)*
* A mellékelt mangánelemek csak a távirányító kipróbálására
szolgálnak.
A gyártó fenntartja annak jogát, hogy a kivitelt és a műszaki
adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa.
A CE jelölés érvényessége azokra az országokra
korlátozódik, ahol a használata jogszabályban
előírt – főként az Európai Gazdasági Térség (EEA)
országaiban.
Magyar
A következő táblázatok márkaneveket és hozzájuk
tartozó készülékkódokat tartalmaznak.
A készülék kódjának beállítása (a részleteket lásd a Használati
útmutatóban)
SET
c
Ha gond merül fel a távirányító beállításánál vagy
használatánál:
• A távirányító beállításakor figyelessen kövesse „A kód
beállítása” című fejezetben leírt eljárás lépéseit. Ha a listán
elsőként szereplő kód nem működik, felsorolásuk
sorrendjében próbálja ki az illető készülékhez tartozó összes
többit is. Ha egyik kód sem működik (vagy ha a készülék
nem szerepel a kézikönyvben), akkor próbálkozzék „A
helyes kód megkeresése” című fejezetben leírt módszerrel.
• Győződjék meg arról, hogy a távirányítót egyenesen a
készülék felé irányítja, és hogy a készülék és a távirányító
között nincs akadály.
• Győződjék meg arról, hogy a távirányítóban az elemek
nincsenek lemerülve, és megfelelően vannak betéve.
• Ellenőrizze, hogy a készülék vezérelhető-e infravörös
távirányító jelekkel. Ha például a készülékhez eredetileg nem
tartozott távirányító, akkor az valószínűleg nem is
vezérelhető távirányítóval.
• Ha a probléma mindezek után is fennáll, akkor a 1, a t és
a 2– gombokat egyidejűleg megnyomva állítsa vissza a
távirányító gyári beállításait.
Segélyhívó
c
ENT
Televízió
Márka
Kódszám
Sony
8201, 8202, 8203, 8204, 8205,
8206, 8207, 8208, 8209. 8210
Aiwa
8051, 8127
Akai
Alba
B&O
Hibaelhárítás
Kódszám
Daewoo
Deccacolour
8061, 8020, 8056, 8062
Marka
Kody urządzeń
Panasonic
Philips
Polski
W ponizsżych tabelach podano marki oraz
odpowiadające im kody urządzen.
Szczegółowe informacje na ten temat ustawiania kodów
urządzeń można znaleźć w instrukcji obsługi.
SET
c
Nr kodu
c
ENT
TV
Marka
Nr kodu
Sony
8201, 8202, 8203, 8204, 8205,
8206, 8207, 8208, 8209. 8210
Aiwa
8051, 8127
Akai
8061, 8020, 8056, 8062
Nr kodu
8095, 8079, 8109, 8110
8086, 8087, 8088, 8089, 8094, 8097,
8100, 8101, 8013, 8014, 8015, 8019
Phonola
8013, 8015
Pioneer
8059
Provision
8013
PYE
8013
Radio
8013
Radiola
8015
Roadstar
8125, 8114
SABA
8099, 8032, 8037, 8023, 8039, 8040,
8044, 8042
Salora
8020
Samsung
8089, 8096, 8084, 8085, 8018, 8012,
8118, 8124, 8094
Sanyo
8056, 8107
Schneider
8094, 8013, 8062, 8105, 8112
8086,8105
Alba
8062
SEG
B&O
8083
Seleco
8031
Sharp
8082
(Bang & Olufsen)
Beko
8025
Siemens
8026, 8027
Bestar
8013
Supertech
8013
Blaupunkt
8026
Supervision
8013
Blue sky
8013
Tandberg
8031
Brandt
8037
Tatung
8013
Brionvega
8048
Teac
8010
Bush
8117, 8075, 8062, 8010, 8115
Techimagen
8013
Clatronic
8013, 8014
Telefunken
Continental
8076
8099, 8032, 8037, 8040, 8039, 8043,
8023
8099, 8037, 8032, 8042, 8044
Polski
Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest firma Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonia. Autoryzowanym reprezentantem dla
EMC i w sprawach bezpieczeństwa produktu jest
firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach
dotyczących serwisu lub gwarancji, należy
skorzystać z adresu dostarczonego na osobnych
dokumentach serwisowych lub gwarancyjnych.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć
do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana jako
odpad komunalny.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy
dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi
się zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Konfigurowanie pilota
Informacje o programowaniu pilota
Pilot jest fabrycznie zaprogramowany do obsługi
urządzeń firmy Sony.
Jeżeli pilot jest wykorzystywany do sterowania
urządzeniami firmy Sony, nie trzeba programować
go przed rozpoczęciem używania.
Aby skonfigurować pilota do używania z
urządzeniami producentów innych niż Sony lub
urządzeniem, które nie jest zaprogramowane
fabrycznie, należy postępować zgodnie z
instrukcjami w tej instrukcji w celu
zaprogramowania pilota przy użyciu odpowiednich
kodów urządzeń. (Zobacz również dołączone
„Kody urządzeń”).
Urządzenie, które można
zaprogramować
Ustawienie
fabryczne
TV
Telewizor Sony
Uwagi
•Pilot może zostać skonfigurowany w sposób
umożliwiający obsługę tylko jednego urządzenia
za pomocą jednego przycisku - chyba że kody
urządzeń są takie same. Na przykład nie można
skonfigurować pilota do jednoczesnej obsługi
telewizora Sony i telewizora Panasonic
(ponieważ używają one innych kodów).
•Przy fabrycznym zaprogramowaniu może nie być
możliwa obsługa pewnych urządzeń firmy Sony.
W takim razie należy wykonać procedurę
opisaną w sekcji „Ustawianie kodu”.
Ustawianie kodu
1 Na dołączonej liście
„Kody urządzeń”
znajdź czterocyfrowy
kod dla żądanego
urządzenia.
W przypadku, gdy
podano więcej niż
jeden kod, należy użyć
pierwszego z nich.
Na przykład w przypadku
konfiguracji telewizora
Sony należy użyć kodu 8201.
Jeśli urządzenie nie jest wymienione,
zobacz „Wyszukiwanie odpowiedniego
kodu”.
8013, 8119
Toshiba
8058, 8057, 8102, 8114
8012, 8084, 8085
UNITED
8126
Dual
8013
Universum
8013, 8020
Emerson
8086
Vestel
8013
Ferguson
8038, 8042, 8037
VIETA
8122
First line
8013, 8056
Watson
8013, 8014
Fisher
8056
W.W.House
8013
Fraba
8013
GoldStar/LG
8097, 8100, 8018, 8013, 8113
Goodmans
8020, 8062, 8037, 8013, 8014,
8015, 8075, 8116
Grundig
8090, 8026, 8027
Hansol
8123
Jeżeli podczas wprowadzania danych w pilocie
nastąpi przerwa dłuższa niż 20 sekund lub w
czasie wprowadzania kodu naciśnięty zostanie
przycisk SET , procedura konfiguracji zostanie
anulowana.
Należy wtedy rozpocząć ponownie procedurę od
punktu 2.
Hitachi
8089, 8092, 8093, 8052, 8053,
8010, 8015, 8104
Etap 2: Sprawdzanie działania kodu
Hyper
8025
ICE
8062
Inno-Hit
8010
Irradio
8062
1
2
* Dostarczone baterie manganowe służą do
testowania.
Kiedy wymieniać baterie
JVC
8077, 8062
Kendo
8013
Kiton
8010
Lenco
8105
Loewe
8101, 8018, 8106
Mark
8013
Matsui
8090, 8064, 8056, 8033, 8076, 8026
Medion
8013
Mitsubishi
8071, 8072, 8069, 8070
Nokia
8020, 8021, 8036, 8035, 8034
Nokia/ITT
8034, 8035
Uwagi dotyczące baterii
Nokia Oceanic
8036, 8035
Nordmende
8044, 8039, 8040
Onwa
8062
Orion
8051, 8015
•Nie należy używać jednocześnie starych i
nowych baterii lub baterii różnych typów.
•Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit, należy
wytrzeć zanieczyszczony obszar komory baterii
szmatką i wymienić baterie na nowe. Aby
uniknąć wycieku elektrolitu, jeżeli pilot nie będzie
używany przez dłuższy czas, należy z niego
wyjąć baterie.
W normalnych warunkach baterie powinny
wystarczyć na jeden rok. Nieprawidłowe działanie
pilota może oznaczać, że baterie są wyczerpane.
Wymień baterie na nowe.
Uwagi
•Obie baterie należy wymienić na nowe.
•Baterię należy wymienić w ciągu 3 minut, w
przeciwnym razie ustawienia kodów zostaną
usunięte z pamięci.
4
4 Naciśnij przycisk ENT. Wskaźnik SET
zgaśnie. Jeżeli wskaźnik SET
ENT
przed zaświeceniem mignie pięć
razy, oznacza to że konfiguracja
nie została zakończona. Sprawdź kod
urządzenia i zacznij ponownie od punktu
3.
8024, 8033
Otwórz komorę baterii, naciskając jej pokrywę i
włóż do niej dwie baterie R6 (rozmiar AA)*.
Włóż baterie tak, aby symbole + i – na bateriach
odpowiadały symbolom + i – w komorze baterii.
3
3 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź czterocyfrowy kod urządzenia.
Daewoo
Przed wymianą baterii należy przygotować nowe.
2
2 Naciśnij przycisk SET i przytrzymaj go
SET
SET
przez ponad 2
sekundy.
Zaświeci się
wskaźnik SET.
Crown
Instalowanie baterii
Możliwe jest wyszukanie kodu
dostępnego dla urządzenia,
które nie jest wymienione na
liście „Kody urządzeń”.
Etap 1: Wprowadzanie kodu
Thomson
Deccacolour
Wyszukiwanie odpowiedniego kodu
Wykonaj etapy 1 i 2 dla każdego urządzenia,
którego chcesz używać z pilotem.
Jeśli ustawianie kodu nie jest zakończone
poprawnie
1 Włącz urządzenie, które chcesz
skonfigurować.
2 Skieruj pilota w stronę urządzenia i
naciśnij jakiś przycisk, aby sprawdzić, czy
działa.
Na przykład naciśnij przycisk 1, aby
sprawdzić, czy działa.
3 Sprawdź, czy inne przyciski pilota
uruchamiają odpowiednie funkcje
urządzenia.
Opis przycisków pilota
1
Wskaźnik SET
Przed uruchomieniem funkcji
wyszukiwania
Aby funkcja wyszukiwania
działała efektywnie, należy
każde urządzenie ustawić
następująco.
Telewizor: włączony
3
2
* Jeżeli któreś z tych urządzeń
jest przypisane do przycisku
wyboru urządzenia, można
ustawić kod urządzenia
korzystając z funkcji
wyszukiwania.
1 Naciśnij przycisk SET i przytrzymaj go
przez ponad 2 sekundy. Zaświeci się
wskaźnik SET.
2 Naciskaj kolejno przycisk PROGRAM +
lub PROGRAM – i przycisk 1 do chwili,
gdy urządzenie zareaguje w następujący
sposób:
Telewizor: wyłączy się
Naciśnij przycisk PROGRAM + aby
przejść do następnego kodu.
Naciśnij przycisk PROGRAM –, aby
przejść do poprzedniego kodu.
Po zakończeniu jednego cyklu kodów
wskaźnik SET mignie jeden raz.
Jeden cykl oznacza, że na przykład
zakończono przeszukiwanie wszystkich
kodów przypisanych do urządzenia.
3 Naciśnij przycisk ENT.
Wskaźnik SET i przycisk wyboru
urządzenia przestaną świecić.
Jeżeli wskaźnik SET przed wyłączeniem
mignie pięć razy, oznacza to że
konfiguracja nie została zakończona.
Należy rozpocząć ponownie od punktu 2.
Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie, powtórz
kroki od 1 do 3 i wyszukaj inny kod.
Jeżeli pilot wciąż nie działa poprawnie, zobacz
„Rozwiązywanie problemów”.
Sterowanie urządzeniem
1 Skieruj pilota bezpośrednio w stronę
urządzenia.
2 Naciśnij przycisk funkcji, której chcesz
użyć.
Pełny opis przycisków pilota znajduje się w sekcji
„Opis przycisków pilota”.
Uwagi o używaniu pilota
Kod urządzenia można zanotować na etykiecie
wewnątrz pokrywy komory baterii.
Jeżeli pilot nie działa
•Najpierw spróbuj powtórzyć procedurę
konfiguracyjną, używając innych kodów
podanych dla urządzenia (Zobacz dołączone
„Kody urządzeń”).
•Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich kodów
podanych dla urządzenia pilot wciąż nie działa
poprawnie, spróbuj metody opisanej w sekcji
„Wyszukiwanie odpowiedniego kodu”.
Sterowanie telewizorem (TV)
2
Generalnie pilota tego należy używać tak samo,
jak pilotów dołączonych do urządzeń.
•Używanie tego pilota nie rozszerza zakresu
funkcji urządzeń. Funkcje pilota są ograniczone
do funkcji samych urządzeń. Na przykład jeśli
telewizor nie posiada funkcji wyciszania, przycisk
% na pilocie nie będzie działał z posiadanym
telewizorem.
•Niektóre funkcje urządzenia mogą nie działać z
tym pilotem.
Informacje o wypukłych punktach
Na przycisku numerycznym 5 i przycisku PROGRAM + znajduje
się wypukły punkt ułatwiający korzystanie z pilota.
1 Aby skonfigurować pilota, naciśnij przycisk SET i
przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy.
2 Zmiana wejścia.
3 Zmiana programu.
4 Wybór liczb dwucyfrowych.
5 Wybór sygnału DIGITAL (cyfrowego).
6 2+: Zwiększanie głośności
2–: Zmniejszanie głośności
7 Wyciszenie telewizora.
8 Włączenie teletekstu.
9 Powrót z trybu teletekstu do trybu obrazu TV.
q; Przyciski Fastext.
qa Włączanie i wyłączanie wybranego urządzenia.
qs PROGRAM +:
Program w górę.
PROGRAM –:
Program w dół.
qd Wybór numerów pomiędzy 20 i 29.
qf Funkcja JUMP, FLASHBACK lub CHANNEL RETURN
telewizora.
Dane techniczne
Zasięg działania
Około 7 m (zależy od urządzeń innych
producentów)
Wymagane zasilanie Dwie baterie R6 (rozmiar AA)
Czas pracy baterii
Około 1 rok (zależy od częstości
korzystania z przycisków - do około
300 naciśnięć dziennie).
Wymiary
Około 63 × 149 × 30 mm
(szer. × wys. × gł.)
Masa
Około 123 g (łącznie z bateriami)
Dostarczone wyposażenie
Instrukcja obsługi (1)
Baterie R6 (rozmiar AA) (2 szt.)*
* Dołączonych baterii manganowych należy używać wyłącznie
w celu sprawdzenia działania urządzenia.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Znak CE obowiązuje tylko w tych krajach, w
których ma on podstawę prawną, głównie w
krajach EEA (European Economic Area Europejski obszar ekonomiczny).
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów podczas konfiguracji lub używania
pilota:
• Podczas konfigurowania pilota należy starannie zastosować
procedury opisane w sekcji „Ustawianie kodu”. Jeśli kod
wymieniony jako pierwszy dla urządzenia nie działa, należy
wypróbować wszystkie podane dla niego kody w kolejności,
w jakiej są podane. Jeśli żaden kod nie zadziała (lub jeśli
urządzenie nie jest wymienione w podręczniku), należy
przeprowadzić procedurę opisaną w sekcji „Wyszukiwanie
odpowiedniego kodu”.
• Upewnij się, że kierujesz pilota bezpośrednio w stronę
urządzenia i że między pilotem a urządzeniem nie ma
żadnych przeszkód.
• Upewnij się, że używane baterie nie są wyczerpane i są
włożone prawidłowo.
• Upewnij się, że urządzenie może być sterowane zdalnie za
pomocą podczerwieni. Jeśli na przykład do urządzenia nie
był dołączony pilot, najprawdopodobniej nie można nim
zdalnie sterować.
• Jeżeli jakiegoś problemu nie można usunąć, przywróć
ustawienia fabryczne pilota, naciskając jednocześnie
przyciski 1, t i 2–.
Obsługa klientów
Dostępny jest
telefon pomocy
W razie pojawienia się pytań
lub problemów dotyczących
pilota, które nie zostały
omówione w tej instrukcji
obsługi, należy zadzwonić pod
numer linii pomocy dla
klientów. Numer znajduje się
na karcie gwarancyjnej.
Download PDF

advertising