Sony | MPK-WF | Sony MPK-WF WF Vízálló tok víz alatti csomaghoz Használati útmutató

4-178-957-11(1)
Vízálló készülékház
Tengeri készlet
Kezelési útmutató
MPK-WF
© 2010 Sony Corporation
MPK-WF-meretezett.indd 1
2010. 05. 18. 23:53:19
Főbb jellemzők
A készülék legfeljebb 40 m vízmélységig
használható.
 Az MPK-WF vízálló készülékház (a továbbiakban
„ez a készülék” vagy „készülékház”)
kifejezetten a DSC-W390, DSC-W380, DSCW360, DSC-W350, DSC-W330, DSC-W320
típusú Sony digitális fényképezőgépekhez (a
továbbiakban „fényképezőgép”) terveztük. (Az
elérhető típusválaszték országonként eltérő lehet.)
 Ez a készülék vízálló, így a fényképezőgép
esőben, havazásban, vízparton vagy víz alatt is
használható.
 Ha a fényképezőgépet behelyezi ebbe a készülékbe,
és a
(víz alatti) vagy
(víz alatti) felvételi
üzemmódot használja, gyönyörű víz alatti
felvételeket készíthet. (Víz alatti videofelvétel
készítése csak a DSC-W390, DSC-W380, DSCW360, DSC-W350 modellekkel lehetséges. A DSCW330, DSC-W320 modellek nem rendelkeznek
ezzel a funkcióval.)
Óvintézkedések
 Ha merülés közben ezt a készüléket használja,
legyen körültekintő, és figyelje a közvetlen
környezetét is. A figyelem hiánya balesetet
okozhat merülés közben.
 Ha víz beszivárgás fordul elő, mérje fel a
pillanatnyi helyzetet, és a merülési előírások
szerint kezdje meg a felszínre jutást.
 Óvja az elülső üveget az erős ütésektől, mert
megrepedhet.
 A vízálló készülékházat nem javasolt a
tengerparton vagy a vízen kinyitni. Az előkészítő
műveleteket – mint pl. a fényképezőgép
behelyezése vagy a „Memory Stick Duo”
memóriakártya cseréje – alacsony páratartalmú,
sómentes levegőjű helyen kell elvégezni.
 A vízálló készülékházat ne dobja a vízbe.
 Ne használja ezt a készüléket erős hullámzásban.
 Ne használja ezt a készüléket az alábbi
körülmények között:
 nagyon forró vagy párás helyeken,
 40°C-nál magasabb hőmérsékletű vízben,
 0°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten.
Az említett körülmények között páralecsapódás
vagy víz beszivárgás fordulhat elő, és a készülék
károsodhat.
 35°C-nál magasabb környezeti hőmérséklet esetén
ne használja folyamatosan 30 percnél hosszabb
ideig ezt a készüléket.
 Ezt a készüléket soha ne hagyja hosszabb ideg
a tűző napon, illetve nagyon forró vagy párás
helyen. Ha a készüléket mindenféleképpen a tűző
napon kell hagynia, takarja le egy törölközővel,
vagy egyéb anyaggal.
 Tartósabb használat alatt az ebbe a készülékbe
helyezett fényképezőgép felmelegszik. Mielőtt
kivenné a fényképezőgépet, kapcsolja ki és hagyja
hűlni egy ideig az árnyékban vagy hasonló hűvös
helyen.
 Ha a fényképezőgép túlmelegszik, előfordulhat,
hogy önműködően kikapcsol, illetve a felvétel
nem lesz megfelelő. Mielőtt újra használni
kezdené, tegye hűvös helyre és hagyja lehűlni.
 Ha repülőgéppel utazik, használja a mellékelt
távtartót, hogy a készülék nyitott állapotban
maradjon. Ha zárva marad, a nyomásváltozás miatt
nehéz lesz majd kinyitni.
Az elmozdult vagy megsérült, illetve homokkal
vagy sóval szennyeződött tömítőgyűrű víz
beszivárgást okozhat víz alatti felvételkészítésnél.
Használat előtt feltétlenül ellenőrizze a
tömítőgyűrű állapotát.
A részleteket lásd a későbbiekben.
Ha napolaj kerül a készülékre, alaposan mossa
le langyos vízzel. Ha a napolaj a készüléken
marad, a külső burkolat elszíneződhet vagy
megsérülhet (pl. repedések a felületen).
Víz beszivárgás
Ha víz beszivárgást észlel, azonnal szüntesse meg
annak forrását.
Ha a fényképezőgépet víz éri, azonnal vigye a
legközelebbi Sony márkaszervizbe. Ilyen esetben a
javítási költség a vásárlót terheli.
Párásodásgátlás
Habár a készülék elülső üvegét párásodásgátlóval
kezeltük, a fényképezőgépet feltétlenül alacsony
páratartalmú környezetben helyezze ebbe a
készülékbe.
Mielőtt hozzákezdene
 Nagyobb merülés előtt kb. 1 m mélységben
ellenőrizze, hogy a fényképezőgép
megfelelően működik-e ebben a
készülékben, illetve a burkolat nem szivároge. A merülést csak ezután kezdje meg.
 Amennyiben az a valószínűtlen eset fordulna
elő, hogy e készülék meghibásodásából
eredendően kár keletkezik, a Sony nem vállal
garanciát sem a készülékben elhelyezett
eszközben (fényképezőgép, akkumulátor
stb.) esett károkra, sem az elkészített
felvételek anyagi és eszmei értékére.
MPK-WF-meretezett.indd 2
2010. 05. 18. 23:53:19
Tömítőgyűrű és vízzáró
tömítés
Tömítőgyűrű
A beépített tömítőgyűrű biztosítja a készülékház
vízállóságát. A részleteket lásd a későbbiekben.
A tömítőgyűrű szakszerűtlen kezelése víz
beszivárgást okozhat.
Vízzáró tömítés
A vízzáró tömítést nem szabad eltávolítani, vagy
zsírral bekenni. Ha a tömítés megreped vagy
alakváltozást szenved, víz beszivárgás fordulhat elő.
Ha a vízzáró tömítés kiesik, gondosan helyezze
vissza, ügyelve arra, hogy ne csavarodjon meg. (Lásd
az  ábrát.)
A tömítőgyűrű és a vízzáró tömítés
hasznos élettartama
használta. Ne használjon oldószert (pl. benzint vagy
alkoholt), mert a készülék károsodhat.
A vízálló készülékház tárolása
 A tömítőgyűrű elhasználódásának
megakadályozása érdekében használja a mellékelt
távtartót (lásd a  ábrát).
 Óvja a tömítőgyűrűt a por lerakódásától.
 Enyhén zsírozza be a tömítőgyűrűt és helyezze
az ágyazatba, majd tárolja a készüléket hűvös, jó
szellőzésű helyen. A csatot ne húzza meg.
 A készüléket nem szabad nagyon hideg, nagyon
meleg vagy párás helyen tárolni, illetve tilos
naftalinnal vagy kámforral közös légtérben
elhelyezni, mert ezek az anyagok károsíthatják a
készüléket.
 Előkészítő műveletek
Tömítőgyűrű
A tömítőgyűrű várható élettartama a használat
gyakoriságától és körülményeitől függ, de általában
1 évnél nem hosszabb.
Ha DSC-W360, DSC-W330
fényképezőgéppel használja
Vízzáró tömítés
Ha a vízzáró tömítés repedezett vagy sérült,
feltétlenül cserélje ki.
A csere után ellenőrizze, nem észlelhető-e
vízszivárgás.
A toldalék cseréje
Zsírozás
Használja a mellékelt kék tubusban lévő zsírt.
Ha a sárga tubusban lévő, vagy más gyártó
által forgalmazott zsírt használ, a tömítőgyűrű
károsodhat és víz beszivárgás fordulhat elő.
Tömítőgyűrű, vízzáró tömítés és zsír
A tömítőgyűrűt, a vízzáró tömítést és a zsírt a
vásárlás helyén szerezheti be.
Tömítőgyűrű (típusszám: 3-080-065-0 )
Vízzáró tömítés (típusszám: 3-080-066-0 )
Zsír (típusszám: 3-071-370-0 )
Karbantartás
 Az erős tengeri szélnek kitett helyeken, használat
után mossa le édesvízzel a sót és a homokot a
burkolatról (a csat legyen szorosan meghúzva),
majd törölje szárazra. Javasoljuk, hogy a
készüléket merítse édesvízbe kb. 30 percre. Ha
a lerakódott sót nem távolítja el, a fémrészek
károsodhatnak, rozsda keletkezhet, ami víz
beszivárgáshoz vezethet.
 Ha naptej, vagy egyéb zsíros anyag kerül a
készülékre, mossa le langyos vízzel.
 A készülék belsejét száraz ruhával törölheti át. A
készülék belsejét nem szabad mosni.
Kérjük, minden alkalommal végezze el a fenti
karbantartási műveletet, miután a készüléket
Távolítsa el az LCD távtartót az R-B hátsó
toldalékról.
Az alábbi példában a DSC-W390, DSC-W380
modelleknél követendő eljárást ismertetjük.
A részleteket lásd a fényképezőgép kezelési
útmutatójában.
*A DSC-W380 modell esetén az alábbi
műveletsort nem kell végrehajtani.
*Mindig az Ön fényképezőgépének megfelelő
tartozékot használja, melyet a tartozékok
listájából választhat ki.
A nem megfelelő tartozék használata esetén a
fényképezőgép károsodhat, vagy víz szivároghat a
készülékházba.
1 Nyissa ki a készüléket. (-1)
Nyomja meg egyszerre a felső és az alsó OPEN
gombot , és a nyíl irányába mozgatva oldja ki
a csatot , majd nyissa ki a készülékházat.
Megjegyzés
Őrizze meg a távtartót, mert a készülék tárolása
során szüksége lesz rá.
2 Cserélje ki a toldalékot.
 Válassza le a DSC-W380 elülső (F-B) és
hátsó (R-B) toldalékot (-2-).
Az ábrán  szimbólummal jelölt résznél
megfogva, egyenes vonalban felfelé mozgatva
emelje ki az F-B elülső toldalékot.
Az ujjával enyhén nyomja be az R-B hátsó
toldalék belső falát, és egyenes vonalban felfelé
mozgatva emelje ki.
MPK-WF-meretezett.indd 3
2010. 05. 18. 23:53:19
 Használja az Ön fényképezőgépéhez
tervezett elülső és hátsó toldalékot (-2).
Az ábrán a DSC-W390 modellhez tervezett
F-A elülső és R-A hátsó toldalék látható.
Nyomja meg határozottan a  szimbólummal
jelölt részeket.
A toldalék cseréjét követően a készülékház
kezelőszerveinek ismételt megnyomásával
ellenőrizze azok működőképességét.
*Miután a toldalékot eltávolította, a tárolást
megelőzően ki kell azt egyengetni. Ha
alakváltozást szenvedett állapotban tárolja, a
toldalék károsodhat.
A tömítőgyűrű és a vízzáró tömítés
előkészítése
1 Vegye ki a tömítőgyűrűt.
2 Zsírozza be a tömítőgyűrűt.
Tisztítsa meg a tömítőgyűrűt, a hornyot,
illetve minden egyéb érintkező felületet az
esetleges szennyeződésektől, portól vagy
homoktól. Zsírozza be enyhén, egyenletesen a
tömítőgyűrűt.
3 Illessze be a tömítőgyűrűt a
készülékházba.
4 Ellenőrizze, a vízzáró tömítés nem
szennyeződött-e homokkal vagy egyéb
anyaggal.
Megjegyzések
 A vízzáró tömítést nem szabad eltávolítani vagy
zsírozni.
 Ha a készülékházat úgy zárja be, hogy a
tömítőgyűrűn vagy a vízzáró tömítésen homok
vagy szennyeződés marad, a készülékház
megsérülhet, vagy víz beszivárgás fordulhat elő.
Feltétlenül olvassa el a tömítőgyűrű
karbantartásáról szóló részt.
A tömítőgyűrű szakszerű kezelésének
módját ebben a részben olvashatja.
A fényképezőgép előkészítése
A fényképezőgépet alacsony páratartalmú
környezetben helyezze a vízálló
készülékházba. Ha a készüléket meleg vagy
párás helyen nyitja ki, illetve zárja be, az
elülső üveg párásodhat.
Ellenőrizze, hogy a „Memory Stick Duo” kártyán
van-e elegendő hely a felvételek számára.
3 Kapcsolja be a fényképezőgépet az ON/
OFF (ki/be) gombbal.
4 Válassza ki a kívánt felvételi módot (REC
Mode, -4).
Fényképfelvétel
A DSC-W390, DSC-W380 fényképezőgép
esetén
Válassza ki a
(helyszínválasztás) beállítást az
üzemmódválasztóval.
Víz alatti fényképezéshez válassza ki a
(víz
alatti) kijelzést az LCD-képernyőn.
A DSC-W360, DSC-W350, DSC-W330, DSCW320 fényképezőgép esetén
Az üzemmódválasztóval válassza ki a
(fényképfelvétel) beállítást, nyomja meg a
MENU gombot, és a
(felvételi mód)
menüből válassza ki a
(helyszínválasztás)
módot.
Víz alatti fényképezéshez válassza ki a
(víz
alatti) kijelzést az LCD-képernyőn.
Videofelvétel
Az üzemmódválasztóval válassza ki a
(videofelvétel) beállítást.
Víz alatti filmezéshez válassza ki a
(víz alatti)
kijelzést az LCD-képernyőn. (Csak a DSCW390, DSC-W380, DSC-W360, DSC-W350
fényképezőgép esetén.)
5 Kapcsolja ki az AF segédfényt (AF
Illuminator [Off]).
Ebben a készülékben az AF segédfény nem
használható.
6 Ellenőrizze, hogy az LCD-képernyő és a
lencse tiszta-e.
A csillogásgátló gyűrű
E készülék használata közben a lencséről
visszaverődő fény csillogást okozhat a felvételben.
E visszaverődés és csillogás megakadályozása
érdekében javasoljuk a csillogásgátló gyűrű 
felszerelését a felvétel megkezdése előtt.
Megjegyzések
 A csillogásgátló gyűrű felszerelése előtt
ellenőrizze, hogy a kapcsolódó felületek
mentesek-e a portól és szennyeződéstől.
 Nedves kendővel távolítsa el a szennyeződést a
kapcsolódó felületekről.
 Ha már nincs szükség a csillogásgátló gyűrű
használatára, helyezze vissza azt a védőlapra .
Olvassa el a fényképezőgép kezelési útmutatóját is.
1 Vegye le a hordszíjat a fényképezőgépről.
2 Helyezze be az akkumulátort és a
„Memory Stick Duo” kártyát.
Teljesen feltöltött akkumulátort használjon.
MPK-WF-meretezett.indd 4
2010. 05. 18. 23:53:19
A digitális fényképezőgép
behelyezése a vízálló
készülékházba
A fényképezőgépet mindig kikapcsolt
állapotban helyezze be vagy távolítsa
el a készülékből. A lencse sérülhet, ha a
készülék bekapcsolt állapotban van.
1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet az ON/
OFF (ki/be) gombbal.
2 Helyezze a fényképezőgépet ebbe a
készülékbe. (-2)
Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép pontosan a
helyére került-e.
3 Zárja be a készülékházat, és rögzítse a
csatot. (-3)
Fogja meg szilárdan a készülékházat, és zárja be a
csatot úgy, hogy a felső és az alsó retesz hallhatóan
záródjon.
Megjegyzések
 A készülékház bezárásakor ellenőrizze, nincs-e
homok, törmelék, hajszál vagy egyéb idegen
anyag a tömítőgyűrűn vagy az ágyazatban. A
fenti anyagok víz beszivárgást okozhatnak.
 Behelyezés után előfordulhat, hogy a
fényképezőgép lencséjének középpontja nem
esik egy vonalba a készülék elülső üvegének
középpontjával. Ez a felvételkészítést nem
befolyásolja.
A csat helyzete a készülékház
bezárásakor
Helyes (-3-)
Helytelen (-3-)
Ha a csatot a -3-, ábrán látható helyzetben
rögzíti, a retesz beakadhat, és a készülékház nem
záródik megfelelően.
A kiegészítő tartozékok rögzítése
A hordszíj felszerelése
A készülék használatba vétele előtt javasoljuk a
mellékelt hordszíj felerősítését. (Lásd az -
ábrát).
 A diffúzor felszerelése
A diffúzor használata akkor javasolt, ha vakus
felvételeket kíván készíteni.
Illessze a diffúzort az elülső lencsevédőhöz és
határozottan tolja rá, az ábrának megfelelően
(-).
 Az LCD árnyékoló ernyő felerősítése
Felerősítés (-)
1 Rögzítse az LCD árnyékoló
ernyőhöz mellékelt zsinórt ehhez a
készülékhez.
2 Illessze az LCD árnyékoló ernyőt
a vezetőhoronyhoz, és határozott
mozdulattal tolja rá, az ábrának
megfelelően.
Leválasztás (-)
Enyhén tágítsa ki az LCD árnyékoló ernyőt, és
válassza le a vezetőhoronyról.
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy a készülékház bezárásakor be ne
csípődjön a hordszíj vagy a rögzítőzsinór. Ellenkező
esetben víz beszivárgás keletkezhet.
A vízálló készülékház
használata
Felvételkészítés
1 Kapcsolja be a készüléket. (-1)
2 Nyomja meg a kioldó gombot a felvétel
elkészítéséhez. (-2)
A különböző funkciók és
beállítások használata
Használhatja a készülékbe helyezett fényképezőgép
egyes funkcióit és beállításait.
A fényképezőgép önműködően fókuszál a Macro
módba történő kapcsolás nélkül.
A kívánt üzemmód kiválasztása
 E készülék üzemmódválasztójával válassza ki
a kívánt felvételi módot (REC Mode).
Fényképfelvételhez bármely felvételi mód (REC
Mode) a
(videofelvétel) kivételével.
Videofelvételhez a
(videofelvétel).
Mozgókép felvételi módban a felvett hang
minősége nem lesz megfelelő.
 Ha az
(helyszínválasztás) vagy a
(videofelvételi) módot választotta, válassza
ki a kívánt felvételi beállítást.
Nyomja meg a MENU gombot ezen a
készüléken, és válassza ki a kívánt beállítást* a
(mosoly), (vaku) gombbal vagy a DISP
(kijelzés) gombbal, (önkioldó) gombbal.
* Víz alatti fényképezéshez a helyszínválasztási
mód
(víz alatti) beállítását, illetve
videofelvételhez a
(víz alatti) beállítást
javasolt használni (csak a DSC-W390, DSCW380, DSC-W360, DSC-W350 modellnél).
A fehéregyensúly beállítása víz alatti
felvételnél
Az
(helyszínválasztási) mód
(víz alatti),
illetve a
(mozgókép) mód
(víz alatti) felvételi
beállításának használata esetén kiválaszthatja a
kívánt színtónus beállítást.
MPK-WF-meretezett.indd 5
2010. 05. 18. 23:53:20
A természetes színtónus
önműködő beállítása víz
alatti felvételkészítés esetén.
A színtónus beállítása víz
(Underwater 1) alatti felvételnél, erősen
kékes színkörnyezetben.
A színtónus beállítása víz
(Underwater 2) alatti felvételnél, erősen
zöldes színkörnyezetben.
A fehéregyensúly
beállítása a fényforrásnak
megfelelően. A [One
Push Set] menüpontban
feljegyzett fehér szín lesz
(One Push)*
a fehér alapszín. Ezt a
beállítást akkor javasolt
alkalmazni, ha az [Auto]
vagy egyéb beállítással a
színek nem megfelelőek.
A [One Push]
(One Push
menüpontban alkalmazott
Set)*
fehér alapszín feljegyzése.
(Auto)
* Ezt a beállítást nem lehet együtt használni a DSCW330, DSC-W320 fényképezőgéppel.
Megjegyzések
A DSC-W390, DSC-W380, DSC-W360, DSCW350 modellek használata esetén
 A víz színétől függően előfordulhat, hogy
a víz alatti fehéregyensúly beállítás hatása
[Underwater 1] vagy [Underwater 2]
üzemmódban sem érezhető.
 Ha a vaku bekapcsolt állapotban van ([On]),
a víz alatti fehéregyensúly beállítás lehetséges
értékei csak[Auto], [One Push] vagy [One
Push Set].
 A [One Push Set] beállítás nem elérhető a
vaku töltése közben.
 A [White Balance] és az [Underwater White
Balance] menüpontban tárolt fehér alapszínek
egymástól különböznek.
A DSC-W330, DSC-W320 modellek
használata esetén
 A víz színétől függően előfordulhat, hogy
a víz alatti fehéregyensúly beállítás hatása
[Underwater 1] vagy [Underwater 2]
üzemmódban sem érezhető.
 Ha a vaku bekapcsolt állapotban van ([On]),
a víz alatti fehéregyensúly beállítás lehetséges
értéke csak[Auto].
A beállítás menetét bővebben a fényképezőgép
kezelési útmutatójában olvashatja.
A zoom (W/T gomb) használata (lásd az
 ábrát)
Nyomja meg a zoom gomb „W” részét a téma
távolításához (nagylátószögű üzemmód).
MPK-WF-meretezett.indd 6
Nyomja meg a zoom gomb „T” részét a téma
közelítéséhez (telefotó üzemmód).
Megjegyzések a felvételhez
 Ha hosszabb ideig szünetelteti a felvételkészítést,
az akkumulátor kapacitásának kímélése
érdekében a fényképezőgép önműködően
kikapcsol. Kapcsolja be újból a fényképezőgépet.
A részleteket lásd a fényképezőgép kezelési
útmutatójában.
 Ha az e készülékbe helyezett fényképezőgép
vakuját kívánja használni, a körülményektől
(pl. éjszakai sötétség stb.) függően a hasznos
vakutartomány csökkenhet, és a kép sötétebb
lehet a megszokottnál. Ilyen esetben javasoljuk
külön megvásárolható víz alatti kameralámpa és a
vaku együttes alkalmazását.
 Víz alatti vakuzásnál a vízben lebegő részecskéken
a fény szóródhat, és kör alakú fényforrások
formájában jelenhet meg a képen.
 A felvételi környezettől függően tükröződés léphet
fel. Ilyen esetben változtasson helyet.
Lejátszás
A készülék funkciógombjainak segítségével az LCDképernyőn ellenőrizheti a felvett képeket. A felvétel
hangja nem hallható.
1 Kapcsolja be a készüléket. (-1)
2 Nyomja meg a
(lejátszás) gombot.
(-2)
3 Válassza ki a kívánt képet. (-3)
-3- előző kép
-3- következő kép
A részleteket lásd a fényképezőgép kezelési
útmutatójában.
A fényképezőgép eltávolítása
1 Kapcsolja ki a készüléket. (-1)
A fényképezőgépet mindig kikapcsolt
állapotban helyezze be vagy távolítsa
el a készülékből. A lencse sérülhet, ha a
készülék bekapcsolt állapotban van.
2 Nyissa ki a készülékházat.
3 Vegye ki a fényképezőgépet a
készülékből.
Tartósabb használat alatt a fényképezőgép
felmelegszik. Mielőtt kivenné a fényképezőgépet
ebből a készülékből, kapcsolja ki és hagyja hűlni
egy ideig.
Ügyeljen arra, nehogy leejtse a
fényképezőgépet, amikor kiveszi azt a
készülékből.
4 Kapcsolja ki a
(víz alatti) vagy a
(víz alatti) felvételi beállítást.
2010. 05. 18. 23:53:20
5 Válassza ki az AF Illuminator (AF
segédfény) [Auto] beállítását.
Megjegyzések
A készülékházat a felnyitás előtt öblítse le tiszta
édesvízzel, és törölje szárazra egy puha ruhával.
Kinyitáskor ügyeljen arra, nehogy a testéről,
hajáról, fürdőruhájáról vagy búvárfelszereléséről
víz cseppenjen a burkolat belsejébe, a digitális
fényképezőgépre.
Merülés előtt
 A víz alatti fényképezés megkezdése előtt vigye kb.
1 méter mélyre a készüléket, és ellenőrizze, hogy
minden funkció megfelelően működik-e, illetve
nincs-e víz beszivárgás. Ha minden rendben,
megkezdheti a merülést.
 A fényképezőgépet jóval a merülés megkezdése
előtt javasolt a készülékházba helyezni, és
lehetőség szerint kerülni kell a készülékház
felnyitását a hajó fedélzetén vagy a tengerparton.
Amennyiben lehetősége van rá, a fényképezőgépet
alacsony páratartalmú helyen helyezze a
készülékházba.
 A készülékház használatának megkezdése előtt
ellenőrizze, hogy semmilyen idegen test nem
csípődött be a készülékház első és hátsó oldala
közé.
 A készülék használatának megkezdése előtt
mindig ellenőrizze az akkumulátor kapacitását és
a memóriakártyára felvehető képek számát.
A fényképezésre legalkalmasabb
időpontok
A víz alatti fényképfelvételek elkészítésére
legalkalmasabb a délelőtt 10 és délután 2 óra közötti
időszak, amikor a nap pályájának legmagasabb
szakaszán halad.
Hibaelhárítás
Jelenség
Vízcseppek
jelennek meg
a készülékház
belsejében.
Ok/Megoldás
 Karcolások vagy repedések
vannak a tömítőgyűrű
felületén.
 Cserélje ki a tömítőgyűrűt.
 A tömítőgyűrűt nem
megfelelően illesztette a
helyére.
 Ügyeljen arra, hogy a
tömítőgyűrű egyenletesen
feküdjön a horonyban.
 A csatot nem szorította meg.
 Szorítsa meg kattanásig a
csatot.
A felvételi
 Az akkumulátor kimerült.
funkció nem
 Töltse fel teljesen az
működik.
akkumulátort.
 A „Memory Stick Duo”
megtelt.
 Helyezzen be egy másik
„Memory Stick Duo” kártyát
vagy törölje a felesleges
adatokat.
 A „Memory Stick Duo”
törlésvédő kapcsolóját aktiválta
(LOCK állás).
 Állítsa át a törlésvédő
kapcsolót, vagy használjon
egy új „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
 A fényképezőgép melegszik.
 Tegye hűvös helyre a
fényképezőgépet, és hagyja
kihűlni.
A lejátszott
 A fényképezőgépen nem
kép nem a várt
választotta ki a
színekkel jelenik
(víz alatti) vagy a
(víz
meg. (Ha víz
alatti) felvételi beállítást.
alatti felvételt
 Ellenőrizze, hogy
készített.)
a fényképezőgépen
kiválasztotta-e a
(víz
alatti) vagy a
(víz alatti)
felvételi beállítást.
 A víz alatti fehéregyensúly
beállítás nem megfelelő.
 Ellenőrizze a víz alatti
fehéregyensúly beállítást a
fényképezőgépen.
MPK-WF-meretezett.indd 7
2010. 05. 18. 23:53:20
Kioldó kar
(Kioldó gomb)
BE/KI gomb
Diffúzor
Elülső üveg
Rögzítőfül a
hordszíjhoz
Elülső lencsevédő
Állvány
csatlakozó
Csak olyan állványt használjon, melynek
rögzítőcsavarja nem hosszabb 5,5 mmnél. Hosszabb csavar esetén a készülék
nem rögzíthető biztonságosan. A készülék
megsérülhet.
OPEN gomb
Zoom (W/T) gombok
LCD
árnyékoló ernyő
Csat
Üzemmódválasztó
Kezelőszervek
Tömítőgyűrű
Vízzáró tömítés
Távtartó
(használat előtt távolítsa el)
MPK-WF-meretezett.indd 8
2010. 05. 18. 23:53:20
A kioldó kar eltávolítása
A kioldó kar felerősítése


A kioldó kar leválasztható.

Vízzáró tömítés


Elülső toldalék
A DSC-W390 modellnél
A DSC-W380 modellnél
A DSC-W360, DSC-W330 modellnél
A DSC-W350, DSC-W320 modellnél
MPK-WF-meretezett.indd 9
2010. 05. 18. 23:53:21
Hátsó toldalék
a DSC-W390 modellnél

A DSC-W380, DSC-W360, DSCW350, DSC-W330, DSC-W320
modellnél
LCD távtartó
A DSC-W380, DSC-W350, DSC-W320 modellekhez
A készülék megvásárlásakor az LCD távtartó az R-B hátsó toldalékhoz van erősítve.
Digitális fényképezőgép
Elülső
toldalék
Hátsó
toldalék
LCD távtartó
DSC-W390
F-A
R-A

DSC-W380
F-B*
R-B*
*
DSC-W360, DSC-W330
F-C
R-B*

DSC-W350, DSC-W320
F-D
R-B*
*
* Megvásárláskor a toldalék és az LCD távtartó a készülékhez van erősítve.

10
MPK-WF-meretezett.indd 10
2010. 05. 18. 23:53:21

1
2-

11
MPK-WF-meretezett.indd 11
2010. 05. 18. 23:53:22

4
DSC-W390, DSC-W380
DSC-W360, DSC-W350
DSC-W330, DSC-W320





Csillogásgátló gyűrű
Digitális fényképezőgép
nagy
DSC-W390, DSC-W380
kicsi
DSC-W360, DSC-W350, DSC-W330, DSC-W320
2
3


12
MPK-WF-meretezett.indd 12
2010. 05. 18. 23:53:22







BE/KI gomb
Kioldó kar (kioldó
gomb)
Zoom gomb
Üzemmódválasztó
1
2
13
MPK-WF-meretezett.indd 13
2010. 05. 18. 23:53:23

DISP (kijelző) gomb
(lejátszás)
gomb
 gomb
(mosoly) gomb
(vaku) gomb
MENU gomb
(törlés) gomb
(önkioldó) gomb




1
2
3



1
14
MPK-WF-meretezett.indd 14
2010. 05. 18. 23:53:23
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony MPK-WF
típusú készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM számú
együttes rendeletében előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek:
Anyag
Műanyag (PK, ABS), üveg
Vízállóság
Tömítőgyűrű, csat
Nyomásállóság
Legfeljebb 40 m vízmélységig
Kívülről vezérelhető kezelőszervek
ON/OFF (üzemi kapcsoló), felvétel, zoom
(W/T), felvételi mód, vezérlőgomb (kijelzés,
önkioldó, mosoly, vaku), MENU, törlés, lejátszás
Méretek
Kb. 148 × 112 × 89 mm (szé × ma × mé)
(legnagyobb kinyúlások nélkül)
Tömeg
Kb. 480 g (az üres készülékház)
Mellékelt tartozékok
Vízálló készülékház (1 db)
Csuklószíj (1 db)
LCD árnyékoló ernyő (1 db)
Diffúzor (1 db)
Elülső toldalék (4 db)
Hátsó toldalék (2 db)
LCD távtartó (1 db)
Csillogásgátló gyűrű (2 db)
Zsír (1 db)
Tömítőgyűrű (1 db)
Távtartó (1 db)
Nyomtatott dokumentáció
Külön megvásárolható tartozékok
ACC-MP105 tömítőgyűrű-készlet
(Vásárláskor ellenőrizze, hogy a
szimbólum
fel van-e tüntetve a csomagoláson.)
Ehhez a készülékhez a fentebb említett, és a
SEA&SEA SUNPAK CO., Ltd. gyártmányú víz
alatti tartozékok használhatók. A tartozékokról
bővebben az alábbi honlapon olvashat:
http://www.seaandsea.co.jp/products/accessory/
mpk/index.html
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
4-186-751-01(1)
Víz alatti felvételkészítésnél szerelje fel az ellensúlyt az ábrán látható módon.
15
MPK-WF-meretezett.indd 15
2010. 05. 18. 23:53:23
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
16
MPK-WF-meretezett.indd 16
Printed in Czech Republic (EU)
2010. 05. 18. 23:53:23
Download PDF

advertising