Sony | APK-WB | Sony APK-WB WB Víz-, és cseppálló tok Használati útmutató

4-129-337-01(1)
Aqty pack™ vízálló
készülékház
Kezelési útmutató
APK-WB
 Nincs-e szennyeződés, homokrészecske, hajszál, por, só, szösz vagy egyéb
idegen anyag a tömítőgyűrűn?
 Nincs-e régi zsírmaradvány a tömítőgyűrűn?
Piszok
Homok Hajszál
Por
Só
Szösz
 A tömítésen szabad szemmel nehezen kivehető szennyeződések is lehetnek,
ezért az ujjával simítsa végig a tömítőgyűrű felületét.
 Amikor a felületét letörli, ügyeljen arra, hogy a törlőruha vagy papír zsebkendő
szálai ne maradjanak rajta a tömítőgyűrűn.
 Ellenőrizze, nincs-e repedés, alakváltozás, csavarodás, karcolás, érdesedés,
homokbeágyazódás a tömítőgyűrűn. Ha a tömítőgyűrű repedezett vagy
hasadozott, cserélje ki egy újra.
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Óvintézkedések
 Óvja az elülső üveget az erős ütésektől, mert megrepedhet.
 Az APK-WB vízálló készülékházat (a továbbiakban „ez a készülék”) nem
javasolt a vízen vagy a víz közelében kinyitni. Az előkészítő lépéseket, pl. a digitális
fényképezőgép (a továbbiakban „fényképezőgép”) behelyezését vagy a „Memory
Stick Duo” kártya cseréjét épületen belül, alacsony páratartalmú környezetben
javasolt végrehajtani.
 Ne dobja a vízbe ezt a készüléket.
 Ne használja ezt a készüléket az alábbi körülmények között:
 nagyon forró vagy párás helyeken,
 40°C-nál magasabb hőmérsékletű vízben,
 0°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten.
Az említett körülmények között páralecsapódás vagy vízbeszivárgás fordulhat elő,
és a fényképezőgép károsodhat.
 35°C-nál magasabb környezeti hőmérséklet esetén ne használja folyamatosan 30
percnél hosszabb ideig ezt a készüléket.
 Ügyeljen arra, nehogy leejtse a fényképezőgépet, amikor kiveszi vagy behelyezi azt
ebbe a készülékbe.
 Ezt a készüléket soha ne hagyja hosszabb ideg a tűző napon, illetve nagyon forró
vagy párás helyen. Ha a készüléket mindenféleképpen a tűző napon kell hagynia,
takarja le egy törölközővel, vagy egyéb anyaggal.
 Tartósabb használat alatt a fényképezőgép felmelegszik. Mielőtt kivenné a
fényképezőgépet ebből a készülékből, kapcsolja ki és hagyja hűlni egy ideig az
árnyékban vagy hasonló hűvös helyen.
 Ha a fényképezőgép túlmelegszik, előfordulhat, hogy önműködően kikapcsol,
illetve a felvétel nem lesz megfelelő. Mielőtt újra használni kezdené, tegye hűvös
helyre és hagyja lehűlni.
 Ne használja a készüléket 1,5 m-nél nagyobb vízmélységben.
Ha napolaj kerül a készülékre, alaposan mossa le langyos vízzel. Ha a napolaj
a készüléken marad, a külső burkolat elszíneződhet vagy megsérülhet (pl.
repedések a felületen).
A horonyban homok- vagy sólerakódás keletkezhet. Ilyen esetben egy
vattapamaccsal vagy levegőfúvóval gondosan távolítsa el azt. Ügyeljen arra, hogy
ne maradjanak vattarostok a horonyban.
4 Hasonló módon ellenőrizze a tömítőgyűrű másik oldalának
érintkezési felületét is.
5 Helyezze a tömítőgyűrűt a készülékház megfelelő hornyába.
Illessze be a tömítőgyűrűt egyenletesen, pontosan a horonyba, majd ellenőrizze
az alábbiakat:
 Nem maradt-e szennyeződés a tömítőgyűrűn.
 Nincs-e megcsavarodva a tömítőgyűrű (lásd a  ábrát).
A tömítőgyűrű ellenőrzése
Mielőtt a fényképezőgépet behelyezné ebbe a készülékbe, zárja be, és tartsa 15
cm mélyen a vízfelszín alatt legalább 3 percig és ellenőrizze, nem észlelhető-e
vízbeszivárgás.
A tömítőgyűrű helyes kezelése
A tömítőgyűrű behelyezése
A tömítőgyűrűt homoktól és portól mentes helyen kell behelyezni.
1 Vegye ki a tömítőgyűrűt  (lásd a  ábrát).
 A tömítőgyűrű eltávolításához nyomja befelé azt, és tolja a nyíl irányába
az ábra szerint. A tömítőgyűrű ekkor meglazul annyira, hogy egyszerűen
eltávolítható. Ügyeljen arra, hogy a körmével meg ne karcolja a tömítőgyűrűt.
 Ne használjon hegyes vagy fémből készült eszközt a tömítőgyűrű
eltávolításához. Megkarcolhatja vagy károsíthatja a tömítőgyűrűt, illetve a
horony felületét.
2 Vizsgálja meg a tömítőgyűrűt.
 Gondosan ellenőrizze az alábbiakat. Ha bármelyiket észleli, törölje le száraz
ruhával vagy papír zsebkendővel.
APK-WB egybe.indd 1
Hibajelenség
Ok/Elhárítás
Vízcseppek a
készülékház
belsejében.
 Karcolások vagy repedések vannak a tömítőgyűrű
felületén.
 Cserélje ki a tömítőgyűrűt.
 A tömítőgyűrűt nem megfelelően illesztette a helyére.
 Ügyeljen arra, hogy a tömítőgyűrű egyenletesen
feküdjön a horonyban.
 A fedelet nem zárta le megfelelően.
 Zárja le kattanásig a fedelet.
 A páramentesítő nincs megfelelően kiszárítva.
 Szárítsa ki megfelelően a páramentesítőt.
A felvételi funkció
nem működik.
 Az akkumulátor kimerült.
 Töltse fel teljesen az akkumulátort.
 A „Memory Stick Duo” megtelt.
 Helyezzen be egy másik „Memory Stick Duo”
kártyát vagy törölje a felesleges adatokat.
 A „Memory Stick Duo” törlésvédő kapcsolóját
aktiválta (LOCK állás).
 Állítsa át a törlésvédő kapcsolót, vagy használjon
egy másik memóriakártyát.
 A fényképezőgép melegszik.
 Tegye hűvös helyre a fényképezőgépet, és hagyja
kihűlni.




Ha ez a készülék úgy szárad meg, hogy tengervíz maradt a tömítőhoronyban,
sókristályok rakódhatnak le, melyek rontják a tömítőgyűrű tömítési hatékonyságát.
A tömítőgyűrű hasznos élettartama
A tömítőgyűrű várható élettartama függ a készülék használatának gyakoriságától és
körülményeitől. Általában nem hosszabb 1 évnél.
Ha a tömítőgyűrű látszólag mentes is a repedésektől és karcolásoktól, bizonyos idő
után az alakváltozás és az elöregedés csökkentheti a vízzáróságot. Ha a tömítőgyűrű
repedezett, alakváltozást szenvedett, hurkásodott, csavarodott, töredezett,
hasadozott, érdesedett vagy más módon sérült, cserélje ki egy újra.
A csere után ellenőrizze, nem észlelhető-e vízbeszivárgás.
Tömítőgyűrű és páramentesítő
A tömítőgyűrű karbantartása rendkívül lényeges feladat.
Ha elmulasztja a tömítőgyűrű előírásszerű karbantartását, a
készülékházba víz szivároghat és elsüllyedhet.

Ápolás
A tömítőgyűrűről
A tömítőgyűrű  olyan vízzáró tömítés, melyet ebben a készülékben és egyéb
eszközökben alkalmaznak (lásd az  ábrát).

Hibaelhárítás
3 Vizsgálja át a horony felületét.
Páramentesítő
Mi is az a tömítőgyűrű?
 A tömítőgyűrű elhasználódásának megakadályozása érdekében használja a
mellékelt távtartót (lásd a  ábrát).
 Őrizze meg a távtartót, mert a készülék tárolásakor szüksége lesz rá.
 Óvja a tömítőgyűrűt a por lerakódásától.
 A vízálló készülékházat nem szabad nagyon hideg, nagyon meleg vagy párás
helyen tárolni, illetve tilos naftalinnal vagy kámforral közös légtérben elhelyezni,
mert ezek az anyagok károsíthatják a készüléket.
Repede- Csavaro
Érdese- Hasadozott Homok
dett
beágyazódás
zett
dott
Alakváltozást
szenvedett
Vízbeszivárgás
Ha vízbeszivárgást észlel, azonnal szüntesse meg annak forrását. Ha a videokamerát
víz éri, azonnal vigye a legközelebbi Sony márkaszervizbe. Ilyen esetben a javítási
költség a vásárlót terheli.
A készülék tárolása
 A felvétel megkezdése előtt 1 vagy 2 órával helyezze a mellékelt páramentesítőt a
készülékbe.
 A fel nem használt páramentesítőt helyezze az eredeti csomagolásba, és zárja le
szorosan a tasakot.
 Megfelelően kiszárítva a páramentesítő akár 200-szor is újra felhasználható.
A tömítőgyűrűt és a páramentesítőt a vásárlás helyén szerezheti be.
Tömítőgyűrű (típusszám: 4-116-279-0 )
Páramentesítő (típusszám: 4-134-464-0 )
Karbantartás
 Ha a készülékházat erős tengeri szélnek kitett helyen használja, felvételkészítés
után mossa le édesvízzel a sót és a homokot a burkolatról (a fedél legyen szorosan
lezárva), majd törölje szárazra egy puha ruhával.
 Ha naptej, vagy egyéb zsíros anyag kerül a vízálló burkolatra, mossa le langyos
vízzel.
 A vízálló készülékház belsejét száraz ruhával törölheti át. A vízálló készülékház
belsejét nem szabad mosni.
Kérjük, minden alkalommal végezze el a fenti karbantartási műveletet, miután a
vízálló készülékházat használta. Ne használjon oldószert (pl. benzint vagy alkoholt),
mert a készülékház burkolata károsodhat.
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
2009. 04. 06. 20:20:21
4-129-336-01(1)
Főbb jellemzők
 Az APK-WB vízálló készülékházat (a továbbiakban „ez a készülék”) kifejezetten
a DSC-W290, DSC-W275, DSC-W270, DSC-W230, DSC-W220, DSC-W215,
DSC-W210 Sony digitális fényképezőgépekhez (a továbbiakban „fényképezőgép”)
terveztük. (A típusválaszték országonként eltérő lehet.)
 Ez a készülék vízálló, így a fényképezőgép esőben vagy vízfelszín alatt is
használható (legfeljebb 1,5 m mélységig). Ez a készülék a por ellen is védelmet
is nyújt.
Mielőtt hozzákezdene
 A helyszíni fényképezés vagy filmezés megkezdése előtt próbafelvételek
készítésével és lejátszásával ellenőrizze, hogy a fényképezőgép megfelelően
működik-e a vízálló készülékházban.
 Mielőtt a fényképezőgépet használni kezdené ezzel a készülékkel, ellenőrizze,
hogy a fényképezőgép megfelelően működik-e, és a készülék nem szivárog-e.
 Amennyiben az a valószínűtlen eset fordulna elő, hogy a készülék
meghibásodásából eredendően kár keletkezik, a Sony nem vállal garanciát sem
a készülékben elhelyezett eszközben (fényképezőgép, akkumulátor stb.) esett
károkra, sem az elkészített felvételek anyagi és eszmei értékére.
 A laza vagy sérült, illetve porral vagy homokkal szennyeződött tömítőgyűrű
szivárgást okozhat vízfelszín alatti fényképezés esetén. Használat előtt ellenőrizze
a gyűrűt.
 A részegységek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ON/OFF gomb
Kioldó (exponáló) gomb
Távtartó
Elülső üveg
OPEN (nyitó) gomb
Zoom gomb
(lejátszás) gomb
Tömítőgyűrű
Hordszíj rögzítő
A digitális fényképezőgép előkészítése
A digitális fényképezőgépet alacsony páratartalmú környezetben helyezze a vízálló
készülékházba. Ha a készüléket meleg vagy párás helyen nyitja ki, illetve zárja be,
az elülső üveg párásodhat.
A részleteket lásd a fényképezőgéphez mellékelt kezelési útmutatóban.
Miután a fényképezőgépet a készülékbe helyezte, egyetlen beállítás sem módosítható.
A fényképezőgép egyes jellemzőinek beállítását a készülékbe helyezés előtt kell
elvégezni.
1 Vegye le a hordszíjat a fényképezőgépről.
2 Helyezze be az akkumulátort és a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Teljesen feltöltött akkumulátort használjon.
Ellenőrizze, hogy a „Memory Stick Duo” kártyán van-e elegendő hely a felvételek
számára.
3 Kapcsolja be a fényképezőgépet az ON/OFF (ki/be) gombbal.
4 Az üzemmódválasztóval kapcsoljon a kívánt felvételi módba.
Ha vízfelszín alatti fényképfelvételeket kíván készíteni, javasoljuk az
(helyszínválasztás) funkció
(vízfelszín alatti) beállításának használatát.
Ha vízfelszín alatti videofelvételeket kíván készíteni, javasoljuk a (mozgókép)
funkció
(vízfelszín alatti) beállításának használatát. (Csak a DSC-W290, DSCW275, DSC-W270 modellnél.)
5 Kapcsolja ki az AF segédfény funkciót („Off”).
Ezzel az AF segédfényt kikapcsolta.
6 Válassza ki a
(kikapcsolva) vaku üzemmódot.
Ezzel a vakuműködést kikapcsolta.
7 Válassza ki az önműködő makró üzemmódot
(Auto).
8 Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép lencséje és az LCD-képernyő
megfelelően tiszta-e.
1 Tolja felfelé az OPEN gombot, és nyissa ki a készülékházat.
Vegye ki a távtartót.
Megjegyzés
Őrizze meg a távtartót, mert a készülék tárolása során szüksége lesz rá.
2 Helyezze a mellékelt páramentesítőt ebbe a készülékbe.
A páramentesítőt a készülék fedelén kiképzett rekeszbe kell helyezni.
* A mellékelt páramentesítőt a felvételkészítés előtt 1 vagy 2 órával kell
behelyezni.
3 Kapcsolja ki a fényképezőgépet az ON/OFF (ki/be) gombbal.
4 Helyezze be a fényképezőgépet ebbe a készülékbe.
A fényképezőgép behelyezése közben egyetlen gombot se nyomjon meg ezen a
készüléken.
Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép pontosan a helyére került-e.
5 Zárja be ezt a készüléket.
Fogja meg erősen a készülékházat, és nyomja meg kétoldalt a fedelet mindaddig,
míg az OPEN gomb a helyére nem kattan.
 A hordszíj felerősítése
Méretek
kb. 130 × 75 × 70 mm (szé × ma × mé)
(legnagyobb kinyúlások nélkül)
Tömeg
kb. 183 g (az üres készülékház)
Mellékelt tartozékok
Vízálló készülékház (1 db), hordszíj (1 db), távtartó (1 db), páramentesítő (két
csomag) (1 db),
nyomtatott dokumentáció
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

5
3
1
2
Felvétel, lejátszás
Felvétel ( ábra)
1 A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF (ki/be)
gombot ezen a készüléken.
2 Nyomja meg a kioldó gombot ezen a készüléken.
4
A zoom használata ( ábra)

Tartsa nyomva a zoom gomb „W” részét a téma távolításához (nagylátószögű
üzemmód).
Tartsa nyomva a zoom gomb „T” részét a téma közelítéséhez (telefotó üzemmód).
Lejátszás ( ábra)
1 A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF (ki/be)
gombot ezen a készüléken.
2 Nyomja meg a
(lejátszás) gombot.
A lejátszott képeket az LCD-képernyőn ellenőrizheti. A felvétel hangja nem
hallható.
A képernyő használatával nem lehet az előző, következő képre lépni, illetve a
képet törölni.
6
5
Megjegyzések
 Videofelvétel készítés közben a hangot nem lehet megfelelően rögzíteni.
 A felvételi környezettől függően tükröződés léphet fel. Ilyen esetben változtasson
helyet.
 Ha hosszabb ideig szünetelteti a felvételkészítést, az akkumulátor kapacitásának
kímélése érdekében a fényképezőgép önműködően kikapcsol. Kapcsolja be újból
a fényképezőgépet. A részleteket lásd a fényképezőgép kezelési útmutatójában.
 Ha a „Memory Stick Duo” kártyán olyan képek is vannak, melyeket más
készülékkel vett fel vagy rögzített, előfordulhat, hogy a lejátszás csak akkor
lehetséges, ha módosítja a fényképezőgép beállításait. A részleteket lásd a
fényképezőgép kezelési útmutatójában, (csak a DSC-W290, DSC-W275, DSCW270 modellnél).
A digitális fényképezőgép eltávolítása
1 A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF (ki/be)
gombot ezen a készüléken.
2 Tolja felfelé az OPEN gombot, és nyissa ki a készülékházat.
3 Vegye ki a fényképezőgépet a készülékből.
7

8
9
1
2

1

Tartósabb használat alatt a fényképezőgép felmelegszik. Mielőtt kivenné a
fényképezőgépet ebből a készülékből, kapcsolja ki és hagyja hűlni egy ideig.
Ügyeljen arra, nehogy leejtse a fényképezőgépet, amikor kiveszi
azt a készülékből.
Megjegyzés
A készülékház kinyitása előtt gondosan törölje szárazra a készülékházat és a saját
testét is, nehogy víz cseppenjen a fényképezőgépre.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony APK-WB típusú vízálló készülékház a
2/1984. (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendeletében előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek:
 A digitális fényképezőgép behelyezése
Vízállóság
APK-WB egybe.indd 2
4
ON/OFF (üzemi kapcsoló), zoom (W/T), kioldó gomb, lejátszás
A készülék használatba vétele előtt javasoljuk, hogy erősítse fel a mellékelt hordszíjat.
Megjegyzés
Vízfelszín alatti videofelvételek csak a DSC-W290, DSC-W275, DSC-W270
fényképezőgéppel készíthetők.
A DSC-W230, DSC-W220, DSC-W215, DSC-W210 modellek nem rendelkeznek
ezzel a funkcióval.
A fényképezőgépet mindig kikapcsolt állapotban helyezze be vagy
távolítsa el a készülékből. A lencse sérülhet, ha a készülék bekapcsolt
vagy lejátszási készenléti állapotban van.
Kezelőszervek
2

1
2
Anyag
Műanyag (PK), üveg
Tömítőgyűrű
Legnagyobb vízmélység
1,5 m
2009. 04. 06. 20:20:22
Download PDF