Sony | MPK-THJ | Sony MPK-THJ THJ Vízálló tok víz alatti csomaghoz Használati útmutató

4-183-551-12(1)
Vízálló készülékház
Tengeri készlet
Kezelési útmutató
MPK-THJ
© 2010 Sony Corporation
MPK-THJ-meretezett.indd 1
2010. 05. 18. 23:36:25
Főbb jellemzők
A készülék legfeljebb 40 m vízmélységig
használható.
 Az MPK-THJ vízálló készülékház (a továbbiakban
„ez a készülék” vagy „készülékház”)
kifejezetten a DSC-TX7, DSC-TX5 típusú Sony
digitális fényképezőgépekhez (a továbbiakban
„fényképezőgép”) terveztük. (Az elérhető
típusválaszték országonként eltérő lehet.)
 Ez a készülék vízálló, így a fényképezőgép
esőben, havazásban, vízparton vagy víz alatt is
használható.
 Ha a fényképezőgépet behelyezi ebbe a készülékbe,
és a
(víz alatti) vagy
(víz alatti) felvételi
üzemmódot használja, gyönyörű víz alatti
felvételeket készíthet.
Óvintézkedések
 Ha merülés közben ezt a készüléket használja,
legyen körültekintő, és figyelje a közvetlen
környezetét is. A figyelem hiánya balesetet
okozhat merülés közben.
 Ha víz beszivárgás fordul elő, mérje fel a
pillanatnyi helyzetet, és a merülési előírások
szerint kezdje meg a felszínre jutást.
 Óvja az elülső üveget az erős ütésektől, mert
megrepedhet.
 A vízálló készülékházat nem javasolt a
tengerparton vagy a vízen kinyitni. Az előkészítő
műveleteket – mint pl. a fényképezőgép
behelyezése vagy a „Memory Stick Duo”
memóriakártya cseréje – alacsony páratartalmú,
sómentes levegőjű helyen kell elvégezni.
 A vízálló készülékházat ne dobja a vízbe.
 Ne használja ezt a készüléket erős hullámzásban.
 Ne használja ezt a készüléket az alábbi
körülmények között:
 nagyon forró vagy párás helyeken,
 40°C-nál magasabb hőmérsékletű vízben,
 0°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten.
Az említett körülmények között páralecsapódás
vagy víz beszivárgás fordulhat elő, és a készülék
károsodhat.
 35°C-nál magasabb környezeti hőmérséklet esetén
ne használja folyamatosan 30 percnél hosszabb
ideig ezt a készüléket.
 Ezt a készüléket soha ne hagyja hosszabb ideg
a tűző napon, illetve nagyon forró vagy párás
helyen. Ha a készüléket mindenféleképpen a tűző
napon kell hagynia, takarja le egy törölközővel,
vagy egyéb anyaggal.
 Tartósabb használat alatt az ebbe a készülékbe
helyezett fényképezőgép felmelegszik. Mielőtt
kivenné a fényképezőgépet, kapcsolja ki és hagyja
hűlni egy ideig az árnyékban vagy hasonló hűvös
helyen.
 Ha a fényképezőgép túlmelegszik, előfordulhat,
hogy önműködően kikapcsol, illetve a felvétel
nem lesz megfelelő. Mielőtt újra használni
kezdené, tegye hűvös helyre és hagyja lehűlni.
 Ha repülőgéppel utazik, használja a mellékelt
távtartót, hogy a készülék nyitott állapotban
maradjon. Ha zárva marad, a nyomásváltozás miatt
nehéz lesz majd kinyitni. Javasoljuk, hogy ezt a
készüléket a  ábrán látható állapotban vigye a
repülőgépre.
Az elmozdult vagy megsérült, illetve homokkal
vagy sóval szennyeződött tömítőgyűrű víz
beszivárgást okozhat víz alatti felvételkészítésnél.
Használat előtt feltétlenül ellenőrizze a
tömítőgyűrű állapotát. A részleteket lásd a
későbbiekben.
Ha napolaj kerül a készülékre, alaposan mossa
le langyos vízzel. Ha a napolaj a készüléken
marad, a külső burkolat elszíneződhet vagy
megsérülhet (pl. repedések a felületen).
Víz beszivárgás
Ha víz beszivárgást észlel, azonnal szüntesse meg
annak forrását.
Ha a fényképezőgépet víz éri, azonnal vigye a
legközelebbi Sony márkaszervizbe. Ilyen esetben a
javítási költség a vásárlót terheli.
Az elülső lencse páramentesítése
 A fényképezőgépet alacsony páratartalmú
környezetben helyezze ebbe a készülékbe.
 A nedvességszívót a felvétel megkezdése előtt 1
vagy 2 órával helyezze ebbe a készülékbe.
 A nem használt nedvességszívót az eredeti
zacskóban tárolja, és zárja le szorosan.
Megfelelően kiszárítva a nedvességszívó kb. 200
alkalommal használható.
MPK-THJ-meretezett.indd 2
2010. 05. 18. 23:36:25
Mielőtt hozzákezdene
 A felvételkészítés vagy lejátszás megkezdése
előtt próbafelvétellel ellenőrizze, hogy a
készülékkel megfelelő képek készíthetők, és
megfelelően működik-e.
 Nagyobb merülés előtt kb. 1 m mélységben
ellenőrizze, hogy a fényképezőgép
megfelelően működik-e ebben a
készülékben, illetve a burkolat nem szivároge. A merülést csak ezután kezdje meg.
 Amennyiben az a valószínűtlen eset fordulna
elő, hogy e készülék meghibásodásából
eredendően kár keletkezik, a Sony nem vállal
garanciát sem a készülékben elhelyezett
eszközben (fényképezőgép, akkumulátor
stb.) esett károkra, sem az elkészített
felvételek anyagi és eszmei értékére.
 Ha a DSC-TX5 fényképezőgépet használja,
a fényképezőgépet teljesen szárítsa meg,
mielőtt ebbe a készülékbe helyezné.
károsodhat és víz beszivárgás fordulhat elő.
Tömítőgyűrű, vízzáró tömítés és zsír
A tömítőgyűrűt, a vízzáró tömítést és a zsírt a
vásárlás helyén szerezheti be.
Tömítőgyűrű (típusszám: 4-115-566-0 )
Vízzáró tömítés (típusszám: 4-141-293-0 )
Zsír (típusszám: 2-582-620-0 )
Nedvességszívó (típusszám: 3-876-901-0 )
Karbantartás
Tömítőgyűrű és vízzáró
tömítés
 Az erős tengeri szélnek kitett helyeken, használat
után mossa le édesvízzel a sót és a homokot a
burkolatról (a csat legyen szorosan meghúzva),
majd törölje szárazra. Javasoljuk, hogy a
készüléket merítse édesvízbe kb. 30 percre. Ha
a lerakódott sót nem távolítja el, a fémrészek
károsodhatnak, rozsda keletkezhet, ami víz
beszivárgáshoz vezethet.
 Ha naptej, vagy egyéb zsíros anyag kerül a
készülékre, mossa le langyos vízzel.
 A készülék belsejét száraz ruhával törölheti át. A
készülék belsejét nem szabad mosni.
Kérjük, minden alkalommal végezze el a fenti
karbantartási műveletet, miután a készüléket
használta. Ne használjon oldószert (pl. benzint vagy
alkoholt), mert a készülék károsodhat.
Tömítőgyűrű
A vízálló készülékház tárolása
A beépített tömítőgyűrű biztosítja a készülékház
vízállóságát. A részleteket lásd a későbbiekben.
A tömítőgyűrű szakszerűtlen kezelése víz
beszivárgást okozhat.
Vízzáró tömítés
A vízzáró tömítést nem szabad eltávolítani, vagy
zsírral bekenni. Ha a tömítés megreped vagy
alakváltozást szenved, víz beszivárgás fordulhat elő.
Ha a vízzáró tömítés kiesik, gondosan helyezze
vissza, ügyelve arra, hogy ne csavarodjon meg. (Lásd
az  ábrát.)
A tömítőgyűrű és a vízzáró tömítés
hasznos élettartama
Tömítőgyűrű
A tömítőgyűrű várható élettartama a használat
gyakoriságától és körülményeitől függ, de általában
1 évnél nem hosszabb.
Vízzáró tömítés
Ha a vízzáró tömítés repedezett vagy sérült,
feltétlenül cserélje ki.
A csere után ellenőrizze, nem észlelhető-e
vízszivárgás.
Zsírozás
Használja a mellékelt kék tubusban lévő zsírt.
Ha a sárga tubusban lévő, vagy más gyártó
által forgalmazott zsírt használ, a tömítőgyűrű
 A tömítőgyűrű elhasználódásának
megakadályozása érdekében használja a mellékelt
távtartót (lásd a  ábrát).
 Óvja a tömítőgyűrűt a por lerakódásától.
 Enyhén zsírozza be a tömítőgyűrűt és helyezze
az ágyazatba, majd tárolja a készüléket hűvös, jó
szellőzésű helyen. A csatot ne húzza meg.
 A készüléket nem szabad nagyon hideg, nagyon
meleg vagy párás helyen tárolni, illetve tilos
naftalinnal vagy kámforral közös légtérben
elhelyezni, mert ezek az anyagok károsíthatják a
készüléket.
Előkészítő műveletek
A toldalék cseréje
A toldalék cseréje közben ne alkalmazzon túlzott
erőkifejtést.
* A DSC-TX7 modell esetén az alábbi
műveletsort nem kell végrehajtani, mert az F
toldalékot gyárilag a készülékre szerelték.
Mindig az Ön fényképezőgépének megfelelő tartozékot
használja. A nem megfelelő tartozék használata esetén
a fényképezőgép károsodhat, vagy víz szivároghat a
készülékházba.
MPK-THJ-meretezett.indd 3
2010. 05. 18. 23:36:25
1 Nyissa ki a készüléket. (-1)
Csúsztassa el az OPEN gombot , miközben
nyomva tartja a nyitó gombot .
A nyíl irányába  mozgatva nyissa ki a csatot.
Megjegyzések
Őrizze meg a távtartót, mert a készülék tárolása
során szüksége lesz rá.
2 Cserélje ki a toldalékot.
 Válassza le a DSC-TX7 elülső (F) és hátsó
(F) toldalékot. (-2-)
Válassza le a  szimbólummal jelölt részeken,
majd az ábrán  szimbólummal jelölt résznél
megfogva, egyenes vonalban felfelé mozgatva
emelje ki a toldalékot.
 Használja a DSC-TX5 elülső (G) és hátsó
(G) toldalékot. (-2-)
Nyomja le a  szimbólummal megjelölt
részeken, majd határozottan rögzítse a 
szimbólummal jelölt részeknél.
A toldalék cseréjét követően a készülékház
kezelőszerveinek ismételt megnyomásával
ellenőrizze azok működőképességét.
 Ha ismét a DSC-TX7 elülső (F) és hátsó
(F) toldalékot kívánja használni (-2):
Nyomja le a  szimbólummal megjelölt
részeken, majd határozottan rögzítse a 
szimbólummal jelölt részeknél.
*Miután a toldalékot eltávolította, a tárolást
megelőzően ki kell azt egyengetni. Ha
alakváltozást szenvedett állapotban tárolja, a
toldalék károsodhat.
A tömítőgyűrű és a vízzáró tömítés
előkészítése
1 Vegye ki a tömítőgyűrűt.
2 Zsírozza be a tömítőgyűrűt.
Tisztítsa meg a tömítőgyűrűt, a hornyot,
illetve minden egyéb érintkező felületet az
esetleges szennyeződésektől, portól vagy
homoktól. Zsírozza be enyhén, egyenletesen a
tömítőgyűrűt.
3 Illessze be a tömítőgyűrűt a
készülékházba.
4 Ellenőrizze, a vízzáró tömítés nem
szennyeződött-e homokkal vagy egyéb
anyaggal.
Megjegyzések
 A vízzáró tömítést nem szabad eltávolítani vagy
zsírozni.
 Ha a készülékházat úgy zárja be, hogy a
tömítőgyűrűn vagy a vízzáró tömítésen homok
vagy szennyeződés marad, a készülékház
megsérülhet, vagy víz beszivárgás fordulhat elő.
Feltétlenül olvassa el a tömítőgyűrű
karbantartásáról szóló részt. A tömítőgyűrű
szakszerű kezelésének módját ebben a
részben olvashatja.
A fényképezőgép előkészítése
Ha a fényképezőgépet a készülékházba
helyezve kívánja használni, a Burkolat
menüpontban az „On” beállítást kell
kiválasztani a fényképezőgépen. A
részleteket lásd lentebb, a 4. lépésnél.
 A fényképezőgépet alacsony
páratartalmú környezetben helyezze a
vízálló készülékházba. Ha a készüléket
meleg vagy párás helyen nyitja ki, illetve
zárja be, az elülső üveg párásodhat.
 Ha a DSC-TX5 fényképezőgépet használja,
a fényképezőgépet teljesen szárítsa meg,
mielőtt ebbe a készülékbe helyezné.
A részleteket a fényképezőgép kezelési
útmutatójában olvashatja.
1 Vegye le a hordszíjat a fényképezőgépről.
2 Helyezze be az akkumulátort és a
„Memory Stick Duo” kártyát.
Teljesen feltöltött akkumulátort használjon.
Ellenőrizze, hogy a „Memory Stick Duo” kártyán
van-e elegendő hely a felvételek számára.
3 A fényképezőgép bekapcsolásához
nyissa ki a lencsevédőt.
Ügyeljen arra, hogy a lencsevédő nyitásakor ne
érintse meg a lencsét.
4 Válassza ki a Burkolat (Housing)
menüpont „On” beállítását.
Ellenőrizze, hogy a Housing menüpont beállítása
„On” legyen.
A Housing menüpont beállítása
 (Settings)  (Main
Settings)  [Housing] [On]
 Ha a Housing menüpontban az „On” beállítást
kiválasztotta, a fényképezőgép funkciói
korlátozottan használhatók.
Rendelkezésre álló külső gombok:
KI/BE kapcsoló, felvételkészítés gomb,
lejátszás gomb
Az LCD-képernyőn rendelkezésre álló
gombok:
 Felvételkészítés esetén:
MENU, felvétel, lejátszás, T és W (zoom),
felvételi mód, vaku, makró
 Lejátszás esetén:
MENU, felvétel, lejátszás, nagyított lejátszás,
MPK-THJ-meretezett.indd 4
2010. 05. 18. 23:36:25
lejátszás/állj (videofelvétel lejátszása
közben), következő kép, előző kép
 Miután a fényképezőgépet behelyezte
ebbe a készülékbe, a MENU gomb
működésképtelenné válik.
5 Ellenőrizze, hogy az LCD-képernyő és a
lencse tiszta-e.
Megjegyzések
 Javasoljuk, hogy víz alatti fehéregyensúly
beállítása „Auto” legyen. A beállítás részleteit a
fényképezőgép kezelési útmutatójában olvashatja.
 Mielőtt a Housing menüpontban kiválasztaná
az „On” beállítást, állítsa be a Burst (képsorozat)
funkciót. A fényképezőgép behelyezése után csak
a [Cancel recording] gomb használható az LCDképernyőn.
 Ebben a készülékben az AF segédfény nem
használható. Miután a Housing menüpontban
kiválasztotta az „On” beállítást, az AF Illuminator
menüpont önműködően „Off ” beállításra kapcsol,
és ez a beállítás nem módosítható.
A fényképezőgép behelyezése
a vízálló készülékházba
Az alábbi példában a DSC-TX7 modell szerepel.
1 Nyissa ki a készülékházat.
2 Helyezze a készülékházba a mellékelt
nedvességszívót.
Helyezze a nedvességszívót a készülékház
elülső részében kialakított helyre. Illessze a
nedvességszívót a  szimbólummal jelölt
részhez, és ütközésig tolja jobbra, az ábrának
megfelelően (-2).
*A mellékelt nedvességszívót a felvételkészítés
előtt egy vagy két órával javasolt behelyezni.
3 Kapcsolja ki a fényképezőgépet az ON/
OFF (ki/be) gombbal.
4 Helyezze a fényképezőgépet ebbe a
készülékbe. (-4)
A fényképezőgép lencsevédője maradjon
nyitva. Ha nyitott lencsevédővel helyezi be a
fényképezőgépet, és bezárja a készülékházat,
üzemzavar fordulhat elő.
A fényképezőgépet minden esetben
kikapcsolt állapotban kell behelyezni
vagy eltávolítani.
Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép pontosan a
helyére került-e.
5 Zárja be a készülékházat, és rögzítse a
csatot. (-5)
Fogja meg szilárdan a készülékházat, és zárja be a
csatot úgy, hogy a felső és az alsó retesz hallhatóan
záródjon.
Megjegyzések
A készülékház bezárásakor ellenőrizze,
nincs-e homok, törmelék, hajszál vagy
egyéb idegen anyag a tömítőgyűrűn
vagy az ágyazatban. A fenti anyagok víz
beszivárgást okozhatnak.
A kiegészítő tartozékok rögzítése
 A hordszíj felszerelése
A készülék használatba vétele előtt javasoljuk a
mellékelt hordszíj felerősítését. (Lásd az  ábrát).
Az LCD árnyékoló ernyő
felszerelése és leválasztása
Felszerelés (-)
1 Rögzítse az LCD árnyékoló ernyőhöz
mellékelt hordszíjat a készülékházhoz.
2 Illessze az LCD árnyékoló ernyőt a
készülékházon lévő horonyhoz, és
enyhén összenyomva határozottan tolja
a helyére, az ábra szerint.
Leválasztás (-)
Enyhén kitágítva válassza le az LCD árnyékoló
ernyőt a készülékházról.
Megjegyzések
Amikor a készülékházat bezárja, ügyeljen arra,
nehogy a készülék vagy a tartozékok hordszíja
becsípődjön. Ellenkező esetben víz beszivárgás
fordulhat elő.
A készülék használata
Felvételkészítés
1 Kapcsolja be a készüléket. (-1)
2 Válassza ki a kívánt felvételi beállítást a
fényképezőgépen.
E készülék vezérlőgombjaival válassza ki a
felvételi körülményeknek legmegfelelőbb
fényképezőgép beállítást.
A vezérlőgombok használata
A vezérlőgombokat nyugodt, lassú mozdulattal kell
megnyomni.
 A képernyőn megjelenő szimbólumok
 A vezérlőgomb egyszeri megnyomásakor
Mindegyik vezérlőgomb mellett megjelenik a
jelenlegi beállítás. (-2-)
 A vezérlőgomb kétszeri megnyomásakor
Az üzemmódválasztó képernyő megjelenik.
A képernyő közepén megjelenik a jelenlegi
üzemmód beállítást jelző szimbólum. A
vezérlőgomb megnyomásakor a szimbólum
megváltozik. Nyomja meg ismételten a
vezérlőgombot mindaddig, míg a kiválasztott
MPK-THJ-meretezett.indd 5
2010. 05. 18. 23:36:25
üzemmód szimbóluma meg nem jelenik. (-2)
 Rendelkezésre álló üzemmódok
Vezérlőgomb 1 Vezérlőgomb 2 Vezérlőgomb 3
(felvételi
mód)
(vaku)
(makró)
*4
*4
*1


*2


*3


*1, *3


*1 Víz alatti felvételhez javasoljuk a
(víz alatti)
vagy a
(víz alatti) beállítást.
*2 Az
(iSweep Panorama) mód csak a
DSC-TX5 modellnél elérhető. Az
(iSweep
Panorama) mód nem használható víz alatti
fehéregyensúly beállításos felvételeknél. Ha víz
alatti panorámafelvételt készít, javasoljuk, hogy a
testét tartsa biztosan.
*3 A videofelvételi funkcióról bővebben a
fényképezőgép kezelési útmutatójában olvashat.
*4 A vakut nem lehet (Flash On) beállításra
kapcsolni
(Auto) üzemmódban, illetve
(Flash Auto) beállításra
(Close focus
enabled) üzemmódban.
 Ha a fényképezőgép túlmelegszik, önműködően
kikapcsolhat, illetve a felvételben üzemzavar
fordulhat elő. Mielőtt folytatná a fényképezőgép
használatát, hagyja lehűlni.
 Ha az e készülékbe helyezett fényképezőgép
vakuját kívánja használni, a körülményektől
(pl. éjszakai sötétség stb.) függően a hasznos
vakutartomány csökkenhet, és a kép sötétebb
lehet a megszokottnál. Ilyen esetben javasoljuk
külön megvásárolható víz alatti kameralámpa és a
vaku együttes alkalmazását.
 Víz alatti vakuzásnál a vízben lebegő részecskéken
a fény szóródhat, és kör alakú fényforrások
formájában jelenhet meg a képen.
 A felvételi környezettől függően tükröződés léphet
fel. Ilyen esetben változtasson helyet.
 E készülék belső üvegfelületén por vagy törmelék
rakódhat le, ami a fényképezőgép élességállítását
megnehezíti (közeli téma fényképezéskor). Ilyen
esetben távolítsa el a port vagy a törmeléket.
 Videofelvétel készítésekor a hangot nem lehet
megfelelően rögzíteni.
 Lejátszás
A képek lejátszásához használja a
(lejátszás)
gombot. A felvétel hangja nem hallható.
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a
(lejátszás) gombot.
(-2)
3 Válassza ki a kívánt képet az 1-es vagy a
2-es vezérlőgombbal.
(-3)
A következő képre az 1-es vezérlőgombbal
ugorhat.
Az előző képre a 2-es vezérlőgombbal ugorhat.
Lejátszás közben a képernyő gombjainak funkciója
az alábbi táblázatnak megfelelően módosul.
Erről bővebben a fényképezőgép kezelési
útmutatójában olvashat.
3 A felvételkészítéshez nyomja meg a
kioldókart. (-3)
A zoom használata (lásd a  ábrát)
Tartsa nyomva a T gombot a telefotó beállításhoz.
(A tárgyak közelebbinek látszanak.)
Tartsa nyomva a W gombot a nagylátószögű
beállításhoz. (A tárgyak távolabbinak látszanak.)
Megjegyzések
 Ha hosszabb ideig szünetelteti a felvételkészítést,
az akkumulátor kapacitásának kímélése
érdekében a fényképezőgép önműködően
kikapcsol. Kapcsolja be újból a fényképezőgépet.
A részleteket lásd a fényképezőgép kezelési
útmutatójában.
MPK-THJ-meretezett.indd 6
2010. 05. 18. 23:36:26
T gomb
1-es vezérlő
gomb
W gomb
Fénykép
(felvételi
mód)
2-es vezérlő gomb
3-as vezérlő gomb
(vaku)
(makró)
lejátszás
Tolja a
nagyított
lejátszáshoz
 (Zoom)

következő kép
előző kép
Tolja a
nagyított
lejátszáshoz
 (Zoom)
T
(telefotó)
W
(nagylátószögű)

× (Cancel
zoom)

(jobbra)

(balra)

(fel)

(le)
lejátszás

következő kép
előző kép
törlés
szünet


következő kép
előző kép
törlés
OK
mégsem

Tolja a
nagyított
lejátszáshoz
 (Moving)
szünet
Videofelvétel lejátszás
törlés

törlés
Tolja a
nagyított lejátszáshoz
 (Moving)
Tolja a
nagyított lejátszáshoz 
(Zoom)
Megjegyzés
Ha a „Memory Stick Duo” kártyán lévő felvételeket másik fényképezőgéppel készítette, előfordulhat, hogy
a lejátszáshoz módosítani kell a fényképezőgép beállításait. A részleteket lásd a fényképezőgép kezelési
útmutatójában.
A fényképezőgép eltávolítása
1 Kapcsolja ki a készüléket. (-1)
A fényképezőgépet mindig kikapcsolt
állapotban helyezze be vagy távolítsa el
a készülékből.
2 Nyissa ki a készülékházat.
3 Vegye ki a fényképezőgépet a
készülékből.
Tartósabb használat alatt a fényképezőgép
felmelegszik. Mielőtt kivenné a fényképezőgépet
ebből a készülékből, kapcsolja ki és hagyja hűlni
egy ideig.
Ügyeljen arra, nehogy leejtse a
fényképezőgépet, amikor kiveszi azt a
készülékből.
4 Válassza ki a Burkolat (Housing)
menüpont „Off” beállítását a
fényképezőgépen.
Megjegyzés
A készülékházat a felnyitás előtt öblítse le tiszta
édesvízzel, és törölje szárazra egy puha ruhával.
Kinyitáskor ügyeljen arra, nehogy a testéről,
hajáról, fürdőruhájáról vagy búvárfelszereléséről víz
cseppenjen a burkolat belsejébe, a fényképezőgépre.
Merülés előtt
 A víz alatti fényképezés megkezdése előtt vigye kb.
1 méter mélyre a készüléket, és ellenőrizze, hogy
minden funkció megfelelően működik-e, illetve
nincs-e víz beszivárgás. Ha minden rendben,
megkezdheti a merülést.
 A fényképezőgépet jóval a merülés megkezdése
előtt javasolt a készülékházba helyezni, és
lehetőség szerint kerülni kell a készülékház
felnyitását a hajó fedélzetén vagy a tengerparton.
Amennyiben lehetősége van rá, a fényképezőgépet
alacsony páratartalmú helyen helyezze a
készülékházba.
 A készülékház használatának megkezdése előtt
ellenőrizze, hogy semmilyen idegen test nem
csípődött be a készülékház első és hátsó oldala
közé.
 A készülék használatának megkezdése előtt
mindig ellenőrizze az akkumulátor kapacitását és
a memóriakártyára felvehető képek számát.
 Javasoljuk, hogy a víz alatti fényképezéshez
válassza a
(víz alatti) beállítást, a víz alatti
videofelvételhez pedig a
(víz alatti) beállítást.
MPK-THJ-meretezett.indd 7
2010. 05. 18. 23:36:27
A fényképezésre legalkalmasabb
időpontok
A víz alatti fényképfelvételek elkészítésére
legalkalmasabb a délelőtt 10 és délután 2 óra közötti
időszak, amikor a nap pályájának legmagasabb
szakaszán halad.
Hibaelhárítás
Jelenség
Vízcseppek
jelennek meg
a készülékház
belsejében.
Ok, megoldás
 Karcolások vagy repedések
vannak a tömítőgyűrű
felületén.
Cserélje ki a tömítőgyűrűt.
 A tömítőgyűrűt nem
megfelelően illesztette a helyére.
Ügyeljen arra, hogy a
tömítőgyűrű egyenletesen
feküdjön a horonyban.
 A csatot nem szorította meg.
Szorítsa meg kattanásig a
csatot.
 A nedvességszívó nem száradt
ki megfelelően.
Használjon megfelelően
száraz nedvességszívót.
A felvételi
 Az akkumulátor kimerült.
funkció nem
 Töltse fel teljesen az
működik.
akkumulátort.
 A „Memory Stick Duo”
megtelt.
 Helyezzen be egy másik
„Memory Stick Duo” kártyát
vagy törölje a felesleges
adatokat.
 A „Memory Stick Duo”
törlésvédő kapcsolóját aktiválta
(LOCK állás).
 Állítsa át a törlésvédő
kapcsolót, vagy használjon
egy új „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
 A fényképezőgép melegszik.
Tegye hűvös helyre a
fényképezőgépet, és hagyja
kihűlni.
A Felvételi mód  A gombok egyszeri
gomb, a Vaku
megnyomásakor a jelenlegi
gomb vagy a
mód megjelenik a képernyőn.
Macro gomb
Miután megjelent a jelenlegi
megnyomásakor
mód, nyomja meg újból ezt a
a felvételi mód
gombot.
nem változik.
Jelenség
Ok, megoldás
A lejátszott
 A fényképezőgépen nem
kép nem a várt
választotta ki a
színekkel jelenik
(víz alatti) vagy a
(víz
meg. (Ha víz
alatti) beállítást.
alatti felvételt
Ellenőrizze, hogy
készített.)
a fényképezőgépen
kiválasztotta-e a
(víz
alatti) vagy a
(víz alatti)
beállítást.
 A víz alatti fehéregyensúly
beállítás nem megfelelő.
Ellenőrizze a víz alatti
fehéregyensúly beállítást a
fényképezőgépen. (Javasoljuk,
hogy az „Auto” víz alatti
fehéregyensúly beállítást
válassza ki. A részleteket lásd
a fényképezőgép kezelési
útmutatójában.)
MPK-THJ-meretezett.indd 8
2010. 05. 18. 23:36:27
BE/KI gomb
(lejátszás) gomb
Kioldó kar
Elülső üveg
Rögzítőfül a
hordszíjhoz
Állvány csatlakozó*1
T gomb
Csat
OPEN gomb
Nyitó gomb
LCD
árnyékoló
ernyő
W gomb
(vaku) gomb
(felvételi mód)
gomb
(makró) gomb
Tömítőgyűrű
Vízzáró tömítés
Távtartó*2
*1Csak olyan állványt használjon, melynek rögzítőcsavarja nem hosszabb 5,5 mm-nél.
Hosszabb csavar esetén a készülék nem rögzíthető biztonságosan. A készülék megsérülhet.
*2A készülék használata előtt távolítsa el a távtartót.
MPK-THJ-meretezett.indd 9
2010. 05. 18. 23:36:27

Vízzáró tömítés


Elülső toldalék F
(a DSC-TX7 modellhez)
Elülső toldalék G (a DSC-TX5 modellhez)
Hátsó toldalék F
(a DSC-TX7 modellhez)
Hátsó toldalék G (a DSC-TX5 modellhez)
1
10
MPK-THJ-meretezett.indd 10
2010. 05. 18. 23:36:28

2-

11
MPK-THJ-meretezett.indd 11
2010. 05. 18. 23:36:28


2
4
5
12
MPK-THJ-meretezett.indd 12
2010. 05. 18. 23:36:28




13
MPK-THJ-meretezett.indd 13
2010. 05. 18. 23:36:29

(Lejátszás) gomb
Kioldó kar
BE/KI gomb
T gomb
W gomb
Vezérlőgomb 1
Vezérlőgomb 2
Vezérlőgomb 3
1
2

Nyomja meg.

Nyomja meg ismételten a
vezérlőgombot mindaddig,
míg a kívánt üzemmód
szimbóluma meg nem
jelenik.
3
14
MPK-THJ-meretezett.indd 14
2010. 05. 18. 23:36:29

T gomb
W gomb

2
3
Vezérlőgomb 1
Vezérlőgomb 2

1
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony MPKTHJ típusú készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM
számú együttes rendeletében előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek:
Anyag
Műanyag (PK, ABS), üveg
Vízállóság
Tömítőgyűrű, csat
Nyomásállóság
Legfeljebb 40 m vízmélységig
Kívülről vezérelhető kezelőszervek
ON/OFF (üzemi kapcsoló), felvétel, lejátszás,
zoom (W/T), felvételi mód, vaku, makró
Méretek
Kb. 134 × 96 × 46 mm (szé × ma × mé)
(kinyúlások nélkül)
Tömeg
Kb. 310 g (az üres készülékház)
Mellékelt tartozékok
Vízálló készülékház (1 db)
Csuklószíj (1 db)
LCD árnyékoló ernyő (1 db)
Elülső toldalék F (1 db)*
Hátsó toldalék F (1 db)*
*Megvásárláskor a készülékházhoz erősítve.
Elülső toldalék G (1 db)
Hátsó toldalék G (1 db)
Zsír (1 db)
Tömítőgyűrű (1 db)
Nedvességszívó (két db-os csomag) (1 db)
Távtartó (1 db)
Nyomtatott dokumentáció
Külön megvásárolható tartozékok
ACC-MP101 tömítőgyűrű-készlet
(Vásárláskor ellenőrizze, hogy a
szimbólum fel van-e tüntetve a csomagoláson.)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
15
MPK-THJ-meretezett.indd 15
2010. 05. 18. 23:36:29
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
16
MPK-THJ-meretezett.indd 16
Printed in Czech Republic (EU)
2010. 05. 18. 23:36:30
Download PDF

advertising