Sony | RM-LVR1 | Sony RM-LVR1 RM-LVR1 Live távvezérlő Wi-Fi® funkcióval Action Cam készülékhez Használati útmutató

4-486-833-22 (1) (HU)

1
2
Üzemi hőmérséklet
Az akkumulátor hatékony használata
A készüléket -10 és +40°C közötti hőmérsékleten való használatra tervezték. Az ezen
hőmérséklettartományon kívüli, rendkívül hideg vagy forró helyen való használat
ajánlott.
 Az LCD-kijelző és a készülékház működés közben felmelegedhet.
Ez nem hibajelenség.
 Az akkumulátor teljesítménye alacsony környezeti hőmérsékleten csökken.
Hideg helyeken tehát az akkumulátor üzemideje rövidebb.
Nedvességlecsapódás
Ha a készüléket a hidegről közvetlenül meleg helyre viszi, illetve nagyon
nedves szobába helyezi, a nedvesség a készülék belsejében lecsapódhat.
Ez a nedvességlecsapódás a készülék meghibásodását okozhatja.
Élő nézet távvezérlő
Ha nedvességlecsapódás történik

1
Kapcsolja ki a készüléket, és várjon körülbelül 1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon.
2,3
Kezelési útmutató
Megjegyzések a nedvességlecsapódással kapcsolatban
Nedvesség akkor csapódhat le, ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), vagy ha a készüléket párás helyen használja, az alábbiak szerint.
Ha a készülék sípályáról egy meleg helyre viszi
Ha a készüléket klimatizált autóból vagy szobából kinti meleg helyre viszi
Ha a készüléket zivatar vagy zápor után használja
Ha a készüléket meleg és párás helyen használja
 A készüléket a használat helyén érvényes szabályok betartásával használja.
 A készülék Wi-Fi funkciója nem használható víz alatt.
Az összes Wi-Fi-vel kapcsolatos funkció letiltása
Amikor repülőre száll, átmenetileg letilthatja az összes Wi-Fi-vel kapcsolatos funkciót.
jelzés látható
 Ha az [Airplane Mode] (Repülő üzemmód) beállítása [On] (Be), a
az LCD-kijelzőn.
 A beállításokkal kapcsolatos részletekért lásd „A készülék használata” című fejezet
„ A beállítások megváltoztatása” nevű pontját.
Az LCD-kijelző kezelése

© 2013 Sony Corporation
RM-LVR1
Tisztítás

Az LCD-kijelző tisztítása

Modellszám: RM-LVR1
Sorozatszám:
Az LCD-kijelző felülete a fényvisszaverődés csökkentése érdekében különleges
bevonattal van ellátva.
A nem megfelelő karbantartás ronthatja az LCD-kijelző teljesítményét, ezért ügyeljen
az alábbiakra:
 Az LCD-kijelzőt óvatosan, puha ruhával, például tisztítókendővel vagy
szemüvegtörlő kendővel törölje meg.
 A makacs szennyeződések vízzel enyhén megnedvesített puha ruhával, például
tisztítókendővel vagy szemüvegtörlő kendővel távolíthatók el.
 A tisztításhoz soha ne használjon alkoholt, benzint, hígítót, savat, lúgot, súrolószert
vagy vegyszeres tisztítókendőt, mivel ezek károsíthatják az LCD-kijelző felületét.
Óvintézkedések
A készülék felületének tisztítása
Az adattábla a készülékház alján található.
Ha ellenőrizni szeretné, vegye le a szíjat.
 Tisztítsa meg a készülék felületét vízzel enyhén benedvesített puha ruhával, majd
törölje le a felületet száraz ruhával .
A következőket ne használja, mert a felület vagy a burkolat károsodását okozhatják.
Vegyszerek, például hígító, benzin, alkohol, eldobható kendők, rovarriasztó
és -irtószerek, fényvédő krémek stb.
Ha a fenti anyagok bármelyike a kezére került, akkor ne érintse meg a készüléket.
Ne tegye ki a készüléket gumi- vagy viniltárgyakkal való tartós érintkezésének.
Magyar

Tulajdonos feljegyzései
A modell- és sorozatszámok alul találhatók. Írja fel a sorozatszámot az alábbi helyre.
Hivatkozzon ezekre a számokra, ha a Sony márkaképviselethez fordul e termékkel
kapcsolatban.

FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében
1) ne tegye ki az egységet csapadék vagy nedvesség hatásának.
2) ne tegyen a készülékre folyadékkal teli edényt, például virágvázát.
Az akkumulátort ne tegye ki erős hőhatásnak, például napfénynek, tűznek
vagy hasonlónak.
FIGYELEM!

2
1
Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, különben fennállhat a melegedés, tűz vagy
robbanás veszélye.
* A lítiumionos akkumulátor be van építve a készülékbe.
 A készüléket a megadott töltési módszerrel töltse.
 Ne helyezze a készüléket tűz közelébe, illetve mikrohullámú sütőbe.
 A készüléket ne hagyja az autóban melegben.
 Ne tárolja és ne használja a készüléket forró és párás helyen, például szaunában.
 Ne szerelje szét, ne törje össze és ne szúrja át a készüléket.
 A készüléket ne tegye ki erős ütésnek, például ne ejtse le magasról.
 Ne tegye ki a készüléket 60°C fölötti hőmérsékletnek.
 Tartsa szárazon a készüléket.
A készüléket megfelelően selejtezze le.
A készüléket az útmutatóban megadott töltési módszerrel töltse.
3
4
5
6
7
8 9 10
Az akkumulátort csak meghatározott típusúra cserélje. Eltérő esetben tűz vagy sérülés
történhet.
11
Az európai vásárlók számára
12
13


1
2

2
AM
3


1
4
< Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára >
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokió, 108-0075 Japán
EU termékmegfelelőség ügyében: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország
A Sony Corporation ezennel kijelenti, hogy ez az RM-LV1 Élő nézet távvezérlő
megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb ide vonatkozó
előírásainak. A részletekért keresse fel a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Ez a termék teszteken esett át, és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel használata
esetén az EMC szabályozásban megállapított határértékeknek megfelelőnek bizonyult.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek kiselejtezése
(az Európai Unió tagállamaiban és olyan európai országokban, amelyekben
szelektív hulladékgyűjtési rendszer működik)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amelyet
a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében is.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért
forduljon a helyi illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A kimerült elemek kiselejtezése (az Európai Unió tagállamaiban és olyan
európai országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtési rendszer
működik)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany
(Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több
mint 0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése érdekében hasznos élettartamuk végén adja le ezeket
a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek újrahasznosításával kapcsolatos további információkért
forduljon a helyi illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
FIGYELEM!
A megadott frekvenciákon észlelhető elektromágneses mezők befolyásolhatják ezen
egység képét és hangját.
2

Ha az adatátvitel statikus elektromosság vagy elektromágneses hatások miatt félúton
megszakad (sikertelen), akkor indítsa újra az alkalmazást vagy csatlakoztassa le,
majd ismét vissza a kommunikációs (USB stb.) kábeleket.
Megjegyzések a hosszú idejű felvételekhez
 Ha a készülék kikapcsol, várjon 10 percet, amíg a készülék belső hőmérséklete
biztonságos szintre csökken.
 Magas környezeti hőmérséklet esetén a készülék hőmérséklete gyorsan
megnövekszik.
 Ha a készülék hőmérséklete megnövekszik, romolhat a képminőség.
 Javasoljuk, hogy várjon a felvételek készítésével, amíg a készülék hőmérséklete
csökken.
 A készülék felülete felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
Jellemzők
 Ez az Élő nézet RM-LVR1 távvezérlő (a továbbiakban készülék) Wi-Fi funkcióval
rendelkező Sony kamerákkal használható. A készülék nem feltétlenül kompatibilis
minden olyan kamerával, amely rendelkezik Wi-Fi funkcióval. A kompatibilis
modellek és funkciók listáját a Sony webhelyen találhatja meg.
 A készülék alapszintű felvételi funkciókkal rendelkezik (filmfelvétel, fényképkészítés
és kamerabeállítás).
 A készülék vízállósága révén esőben, hóban vagy vízparton is használható.
 A készülék számítógépről, illetve (külön megvásárolható) AC-UD20 adapterről
tölthető a mellékelt micro USB kábel használatával.
A használattal kapcsolatos tudnivalók

 Az LCD-kijelzőt ne hagyja a nap felé fordítva, mert ezzel kárt tehet benne. Ügyeljen
erre, ha a készüléket ablakba helyezi.
 Ha a készüléket hideg helyen használja, vízszintes csíkikon és más képelemek
maradhatnak az LCD-kijelzőn. Ez nem hibajelenség. A készülék felmelegedése után
az LCD-kijelző normál működése visszaáll.
 Ha egy állókép vagy rögzített kép, például osztott kép egy képkockája vagy
időkódja sokáig van megjelenítve a képernyőn, az LCD-kijelzőn szellemképként
megmaradhat.
 A készülék LCD-panelét precíziós technológiával gyártják, azonban a képpontok
egy nagyon kis hányada „beragadhat”, azaz vagy sohasem világít (fekete), vagy
mindig világít (piros, zöld vagy kék színnel), vagy villog. A folyadékkristályos kijelző
fizikai jellemzői miatt ilyen „beragadt” képpontok hosszú használat után, spontán is
kialakulhatnak. Ezek nem hibajelenségek.
Ne használja és ne tárolja a készüléket a következő
helyeken
 Rendkívül forró helyen
Napon parkoló autóban és hasonló helyeken a készülék háza eldeformálódhat,
és ez meghibásodást okozhat.
 Közvetlen napsütésben vagy fűtőtest közelében
Ha a készüléket közvetlen napsütésben vagy fűtőtest közelében használja, a készülék
elszíneződhet, illetve eldeformálódhat, ami hibás működéshez vezethet.
 Erős rázkódásnak kitett helyen
 Erős mágneses erőterek közelében
A készülék vízállóságáról
A készüléket vízállóra tervezték. A korlátozott garancia nem terjed ki a nem
megfelelő használatból vagy karbantartásból eredő károkra.
 Ne tegye ki a készüléket nagy nyomású víznek, például folyó csapvíznek.
 Ne használja a készüléket termálfürdőben.
 A készüléket az ajánlott vízhőmérsékleti tartományban, 0°C és 40°C között
használja.
Mielőtt a készüléket víz alatt/vízhez közel használni kezdené
 Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön idegen anyag, például homok, haj vagy kosz
a csatlakozófedél alá. Még kis mennyiségű idegen anyag megléte mellett is bejuthat
a víz a készülékbe.
 Ellenőrizze, hogy a tömítés  és a kapcsolódó felületek  nem karcolódtak-e
meg (lásd az  ábrát). Még kevés karcolás mellett is bejuthat a víz a készülékbe.
Ha a tömítés vagy a kapcsolódó felületek megkarcolódnak, forduljon Sony
kereskedőjéhez vagy a helyi Sony szervizhez.
 Ha kosz vagy homok kerül a tömítésre vagy a kapcsolódó felületekre, törölje
le a területet olyan puha ruhával, amely nem hagy maga után szálakat.
 Ne nyissa ki és ne csukja le a csatlakozófedelet nedves vagy homokos kézzel, illetve
víz közelében. Ilyenkor fennáll a veszélye, hogy homok vagy víz jut a készülék
belsejébe. A csatlakozófedél felnyitása előtt hajtsa végre „Tisztítás a víz alatti/vízhez
közeli használat után” részben leírtakat.
 Csak akkor nyissa fel a csatlakozófedelet, ha a készülék teljesen száraz.
 Mindig ellenőrizze, hogy a csatlakozófedél megfelelően le van-e zárva.
Megjegyzések a készülék víz alatti/vízhez közeli használatával
kapcsolatban
 Ne tegye ki a készüléket ütésnek, például vízbe ugrással.
 Ne nyissa ki és ne csukja le a csatlakozófedelet víz alatt/víz közelében.
 A készülék elsüllyed a vízben. A készülékhez mellékelt szíjjal akadályozhatja meg,
hogy elsüllyedjen.
Tisztítás a víz alatti/vízhez közeli használat után
 Használat után 60 percen belül mindig tisztítsa meg a készüléket, és ne nyissa fel
a csatlakozófedelet, mielőtt befejezte volna a tisztítást. A homok vagy víz nem
látható helyekre juthat be, és ronthatja a vízállóságot, ha nem öblítik ki.
 Hagyja állni a készüléket egy tiszta vízzel teli lavórban körülbelül 5 percig. Ezután
óvatosan rázza meg a készüléket, és nyomja meg minden gombját a víz alatt a
só, homok és más, a gombok alá ragadt anyagoktól való megtisztítás érdekében
(lásd a  ábrát).
 Öblítés után törölje le a készüléken maradt vízcseppeket puha ruhával. Hagyja,
hogy a készülék árnyékos, jól szellőző helyen teljesen megszáradjon. Ne szárítsa
hajszárítóval, mert ez a készülék eldeformálódását és/vagy a vízállóságának romlását
okozhatja.
 Törölje le a csatlakozófedélen maradt vízcseppeket és port egy puha, száraz ruhával.
 Ha a készüléket víz alá helyezi, buborékok jelenhetnek meg. Ez nem hibajelenség.
 A készülék háza elszíneződhet, ha napozókrémmel vagy napolajjal kerül
érintkezésbe. Ha a készülék mégis napozókrémmel vagy napolajjal kerül
érintkezésbe, gyorsan törölje tisztára.
 Ne hagyja a készüléket állni úgy, hogy sós víz van benne vagy a felületén.
Ez korrózióhoz vagy elszíneződéshez vezethet, és ronthatja a vízállóságot.
Leselejtezés
 A készülék leselejtezése előtt vegye ki belőle az akkumulátort.
Vegye ki az akkumulátort (lásd az  ábrát)
A beépített akkumulátor újrahasznosítható.
A készülék leselejtezésekor vegye ki belőle a beépített akkumulátort, és vigye el
a kereskedőhöz.
Megjegyzések
Az akkumulátor eltávolításakor ügyeljen az alábbiakra.
 Tartsa távol a csavarokat és más alkatrészeket a kisgyermekektől a véletlen
lenyelés elkerülése érdekében.
 Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a körmeiben és az ujjaiban.
Fontos információk
A csavarokat csak a készülék leselejtezésekor távolítsa el. A gyártó megtagadja
a javítást és a cserét, ha úgy találja, hogy a készüléket a garanciális javítás keretein
kívül szétszerelték.
Auto Power Off
(Automatikus
kikapcsolás)
 Ha az akkumulátor gyorsan kimerül annak ellenére, hogy az akkumulátor
töltöttségjelzője magas szintet mutat, akkor töltse fel ismét teljesen a készüléket.
A töltöttségjelző ezután újra a megfelelő értéket fogja mutatni. Ne feledje, hogy
a kijelzés pontatlan lehet a következő helyzetekben:
A készüléket hosszú ideig magas környezeti hőmérsékleten használják
A készüléket teljesen feltöltve hagyják
A készüléket sokat használják
Túlmelegedés elleni védelem
 A készülék és az akkumulátor hőmérsékletétől függően előfordulhat, hogy
a készülék az akkumulátor védelme érdekében automatikusan kikapcsol.
A készülék kikapcsolódása előtt erről egy üzenet jelenik meg az LCD-kijelzőn.
Resetting
the Settings
(A beállítások
visszaállítása)
Az akkumulátor tárolása
 Eltárolás előtt teljesen merítse le a készüléket, és tartsa hűvös, száraz helyen.
A készülék működőképességének fenntartása érdekében, tárolás közben a készüléket
évente legalább egyszer teljesen töltse fel, majd teljesen merítse le.
Version (Verzió)
A készülék töltése
 A legelső használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
 Javasoljuk, hogy a készüléket 10 és 30°C közötti környezeti hőmérsékleten töltse,
amíg a CHG (Töltés) lámpa ki nem alszik. Ezen hőmérséklettartományon kívüli
töltés esetén előfordulhat, hogy a készülék töltése nem lesz hatékony.
 A CHG (Töltés) lámpa a következő esetekben világíthat:
Az akkumulátor megsérült
 Ha a készülék hőmérséklete túl alacsony, tegye meleg helyre.
 Ha a készülék hőmérséklete túl magas, tegye hideg helyre.
Az akkumulátor működési hőmérséklettartománya
A készülék állapota
Kijelzés
REC
Élő nézet
Működési idő
Kb. 240 perc
Wi-Fi ON
Óra
Kb. 280 perc
Wi-Fi OFF
Óra
Kb. 340 perc
Megjegyzések
 Ezek a hozzávetőleges működési idők a készülék teljesen feltöltött akkumulátorral
való használatára érvényesek, a
Panel Brightness (Panel fényereje) beállítás HI
értéke mellett, 25°C környezeti hőmérsékleten.
Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
A készülék LCD-kijelzőjén töltöttségjelző látható.
Alacsony
Magas
Megjegyzések
 Körülbelül 30 másodpercet igényel, amíg a még rendelkezésre álló töltöttség
pontosan kerül kijelzésre.
 Bizonyos körülmények esetén a még rendelkezésre álló akkumulátortöltöttség
kijelzett szintje pontatlan lehet.
Airplane Mode
(Repülő
üzemmód)
 Alkatrészek
1
2
3
4
5
6
7
Csatlakozófedél
MENU gomb
DISP gomb
Multi/Micro USB csatlakozó
RESET (Alaphelyzetbe állítás) gomb
CHG (Töltés) lámpa
REC/ENTER gomb
8
9
10
11
12
13
UP gomb
DOWN gomb
LCD-kijelző
REC/Wi-Fi lámpa
Szíjbefűző nyílás
ON/OFF (Be- és kikapcsolás) gomb
 Az LCD-kijelző jelzései
 Óra
 Élő nézet képernyő
1 Airplane mode (Repülő üzemmód) ikonja
Akkor látható, amikor a készülék Airplane Mode (Repülő üzemmód) módban van.
2 Akkumulátor töltöttségjelzője
3 Óra
4 Felvételi mód jelzője
Filmfelvétel közben a
jelzés látható. Fényképezés közben a
jelzés látható.
Sorozatfelvétel közben a
jelzés látható.
Előkészületek
 A készülék töltése
1 Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva (OFF).
2 Csatlakoztassa a micro USB-kábelt (tartozék) a készülék Multi/
Micro USB portjához.
3 Csatlakoztassa a micro USB kábelt másik végét a számítógéphez
vagy az AC-UD20 adapterhez (külön vásárolható meg).
A CHG (Töltés) lámpa narancssárgán világítani kezd, és megkezdődik a töltés.
A töltés befejeztével a CHG (Töltés) lámpa kialszik.
Megjegyzések
 A készülék akkor is tölthető, ha még nem merült le teljesen. Továbbá, ha a készülék
nincs teljesen feltöltve, az akkumulátor részlegesen feltöltött kapacitása önmagában
is felhasználható.
 Ha a készülék be van kapcsolva, kap tápellátást, de nem töltődik.
 Szíj csatlakoztatása a készülékhez
Helyezze a készüléket a talplemezre, és fűzze át a szíjat a készülék
befűzőnyílásán és a talplemezen, az -1 ábra szerint.
A karra rögzítéshez helyezze a készülék befűzőnyílását a csuklójához, és fűzze át
a szíjat  az -2 ábra szerint. Fűzze át a szíj felesleges részét () a  ponton.
A szíj nem megfelelő csatlakoztatása sérülést okozhat.
Ha a készüléket a karjához csatlakoztatja, mindig csatlakoztassa megfelelően
a mellékelt alaplemezt és a szíjat.
Megjegyzések
Ügyeljen rá, nehogy leejtse a készüléket, amikor leszedi róla a szíjat.
A készülék használata
 A készülék bekapcsolása előtt
Gondoskodjon róla, hogy a csatlakozófedél le legyen csukva.
Csukja le megfelelően a csatlakozófedelet, amíg a csúszkája a helyére nem
kattan, és a csúszka alatti sárga jelzés el nem tűnik.
 Ha bármilyen idegen anyag, például homok kerül a csatlakozófedél alá, a tömítés
megkarcolódhat, aminek következtében víz juthat a készülék belsejébe.
 A készülék bekapcsolása
Nyomja meg az ON/OFF (Be- és kikapcsolás) gombot a készülék feltöltött
állapotában.
 Az első bekapcsoláskor megjelenik a dátum- és időbeállító képernyő.
Lásd a „ Clock Setting (Órabeállítás)” részt a „ A beállítások megváltoztatása”
fejezetben.
Nyomja meg az ON/OFF (Be- és kikapcsolás) gombot a készülék kikapcsolásához.
1 Kapcsolja be ezt a készüléket és a kamerát.
2 A készülék LCD-kijelzőjén megjelenik a Wi-Fi-eszközválasztó
képernyő. Az UP/DOWN gombokkal válassza ki annak a kamerának
az SSID azonosítóját, amelyhez csatlakozni szeretne, majd nyomja
meg a REC/ENTER gombot a megerősítéshez.
A kamera SSID azonosítójával kapcsolatban a kamerához mellékelt kezelési
útmutatóban található részletes tájékoztatás.
Megjegyzések
A kamera SSID azonosítója ezen a készüléken a „Direct-” előtag nélkül jelenik
meg.
3 Ha a kamera képernyőjén, amelyhez csatlakozni szeretne, az [APC?]
felirat jelenik meg, nyomja meg a kamera ENTER gombját a közvetlen
kapcsolat engedélyezéséhez. (csak a HDR-AS30V esetén)
A készülék LCD-kijelzője az Élő nézet képernyőre vált, és a készülék REC/Wi-Fi
lámpája kéken világítani kezd.
Megjegyzések
A kamerától függően a megjelenő jelzés és a közvetlen kapcsolatot engedélyező
gomb eltérő lehet. Részletes információt a kamerához kapott kezdési és kezelési
útmutató tartalmaz.
Ez a készülék most már csatlakozik a kamerához Wi-Fi-n keresztül.
Amikor a készülék a Wi-Fi-n keresztül kamerához van csatlakoztatva,
a REC/Wi-Fi lámpa kéken világít.
Amikor legközelebb ugyanahhoz a kamerához csatlakozik, nem kell végrehajtania
a 2. és a 3. lépést. A készülék automatikusan csatlakozni fog a kamerához.
Megjegyzések
Airplane Mode
Ha a készülék be van kapcsolva, vagy amikor Ön kilép az
(Repülő üzemmód) módból, a készülék automatikusan csatlakozik a kamerához.
Ha a kapcsolat megszakad, vagy a menü
Disconnect (Kapcsolat bontása)
parancsával megszakítják, a készülék nem csatlakozik automatikusan a kamerához.
A csatlakozáshoz hajtsa végre „ A készülék és a kamera csatlakoztatása Wi-Fi
használatával” rész 2. és 3. lépését.
 A beállítások megváltoztatása
A készülék beállításait a készülék MENU gombjának megnyomásával
változtathatja meg.
A kamera beállításait úgy is megváltoztathatja, hogy megnyomja a készülék
MENU gombját, miközben az Wi-Fi-n keresztül kamerához van csatlakoztatva.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Válassza ki a kívánt elemet az UP/DOWN gombok megnyomásával,
majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.
3 Válassza ki a kívánt beállítást az UP/DOWN gombok megnyomásával,
majd nyomja meg a REC/ENTER gombot a megerősítéshez.
Beállítási tétel
Bontsa a kamera Wi-Fikapcsolatát. A készülék
LCD-kijelzője visszatér a Wi-Fieszközválasztó képernyőre.
Shooting Mode (Képrögzítési üzemmód) A kamera képrögzítési
üzemmódjai között válthat.
A készülék LCD-kijelzőjén
megjelenő beállítások
a csatlakoztatott kamerától
függően eltérőek lehetnek.
Megváltoztathatja a csatlakoztatott
Movie Setting
Recording
(Filmbeállítás)
Mode (Felvételi kamera filmfelvételi minőségét.
A készülék LCD-kijelzőjén
üzemmód)
megjelenő beállítások
a csatlakoztatott kamerától
függően eltérőek lehetnek.
Display Settings
Display Rotate Megváltoztathatja a képernyő
LCD-kijelzőjének tájolását,
(Kijelzőbeállítások)
(Képernyő
valamint felcserélheti az
elforgatása)
UP/DOWN gombokat.
Például akkor használja ezt
a beállítást, amikor a szíjat
a jobb karjához csatlakoztatja.
ON: 180°-os elforgatás
OFF: Nincs elforgatás
Beállíthatja
az LCD-kijelző
Panel Brightness
(Panel fényereje) fényerejét.
HI: világos
LO: sötét
Beállíthatja, hogy a készülék
mennyi idő után kapcsoljon ki
automatikusan.
30min: A készülék 30 perc után
kapcsol ki.
5min: A készülék 5 perc után
kapcsol ki.
1min: A készülék 1 perc után
kapcsol ki.
OFF: Nincs automatikus
kikapcsolás.
Visszaállíthatja az alapértelmezett
hálózati beállításokat.
Megjelenítheti a készülék
szoftverének verzióját.
Ideiglenesen letilthatja az összes
Wi-Fi-vel kapcsolatos funkciót,
amikor repülőre száll.
ON: Akkor válassza ezt
a beállítást, amikor
repülőre száll.
OFF: Normál használathoz ezt
a beállítást válassza.
Megjegyzések
 A kamerától függően egyes beállítások nem feltétlenül kompatibilisek egymással.
 Ha a készülék nem csatlakozik a kamerához Wi-Fi-n keresztül, nem módosíthatja
a kamera beállításait.
elemet választva visszatérhet a beállításválasztó képernyőről
A
a menüpontválasztó képernyőre.
elemet választva aktiválhatja a kiválasztott beállítási pontot vagy beállítást
 Az
a választóképernyőn.
 Felvétel készítése
Filmfelvétel/sorozatfelvétel
1 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a REC/ENTER gombot.
A REC/Wi-Fi lámpa kékről pirosra vált.
2 A felvétel leállításához nyomja meg ismét a REC/ENTER gombot.
A REC/Wi-Fi lámpa pirosról kékre vált.
Fényképezés
Nyomja meg a REC/ENTER gombot.
Óra
A készülék DISP gombját megnyomva megjelenítheti az órát az LCD-kijelzőn, amikor
az Élő nézet képernyő látható a készülék LCD-kijelzőjén, illetve filmfelvétel közben.
A DISP gomb újbóli megnyomásával kikapcsolhatja az LCD-kijelzőt (OFF).
Kikapcsolt (OFF) állapotban a DISP gombot újból megnyomva visszatérhet az LCDkijelző Élő nézet képernyőjére.
Hibaelhárítás
 A készülék nem kapcsolható be.
 Töltse fel az akkumulátort.
 A készülék hirtelen kikapcsol.
 Ha a készüléket bekapcsolt állapotban egy ideig nem használja, akkor
a készülék az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében automatikusan
kikapcsol. Kapcsolja be a készüléket újra.
 Ha az
Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás) beállítás értéke
[
OFF], a készülék nem kapcsol ki automatikusan.
 A készüléket nem lehet tölteni.
 Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa USB-kábellel.
 Húzza ki, majd dugja vissza a micro USB-kábelt (tartozék).
 Használja a micro USB-kábelt (tartozék).
 A készüléket 10 és 30°C közötti környezeti hőmérséklettartományban töltse.
 Kapcsolja be a számítógépet, majd csatlakoztassa a készüléket.
 Aktiválja a számítógépet az alvó üzemmódból vagy hibernált állapotból.
 A micro USB-kábellel (tartozék) csatlakoztassa a készüléket közvetlenül
a számítógéphez.
 A töltés hátralevő ideje pontatlanul kerül kijelzésre.
 Ez a jelenség akkor fordul elő, ha a készüléket nagyon meleg vagy hideg helyen
használja.
 A töltés hátralevő idejének kijelzése és a tényleges hátralevő akkumulátortöltés
között eltérés van. A kijelzés pontosításához a készüléket egyszer merítse ki
teljesen, majd töltse fel.
 Töltse fel újra teljesen a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor
az akkumulátor kimerült. Forduljon a Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg
illetékes Sony-szervizhez.
 A készülék nem tud csatlakozni a kamerához Wi-Fi-n keresztül.
 Keresse fel a Sony webhelyét, és ellenőrizze, hogy a kamera kompatibilis-e ezzel
a készülékkel.
Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomja meg a készülék RESET gombját.
Hibajelzés
A készülék az alábbi hibakódokkal ad információt az LCD-kijelzőn az egyes
funkciókkal kapcsolatos hibákról.
Hibakód
Jelenség
Ok
01–01
02–02
Jelütközés állhat fenn. Vagy a készülék
túl messze van a hozzáférési ponttól.
01–02
Az eszközről kapott információ
eltér az eszköz tényleges adataitól.
Main Settings
Válassza a
(Fő beállítások) 
Resetting
the Settings (A beállítások
visszaállítása) lehetőséget, és
hajtsa végre a visszaállítást. Ezután
kövesse „ A készülék és a kamera
csatlakoztatása Wi-Fi használatával”
részben leírt lépéseket.
 A készülék és a kamera csatlakoztatása Wi-Fi használatával
Disconnect (Kapcsolat bontása)
Akkumulátor
Network Setting
(Hálózati beállítás)
 Az akkumulátor élettartama véges. Az akkumulátor kapacitása idővel és az ismételt
használat során csökken. Ha a feltöltések közötti használati idő jelentősen csökken,
akkor valószínűleg ideje kicserélni az akkumulátort. Vigye el a készüléket Sony
kereskedőjéhez.
 Az akkumulátor élettartama az akkumulátor használati módja szerint változik.
A beállítási elemek megjelennek a készülék LCD-kijelzőjén.
1 Nyomja meg az ON/OFF (Be- és kikapcsolás) gombot a készülék
kikapcsolásához.
2 Válassza le a csatlakoztatott kábeleket.
3 Távolítsa el a csavarokat csillagfejű csavarhúzóval. (4 csavar)
4 Vegye le a fedelet.
5 Húzza kifelé a kapcsolót, és távolítsa el az akkumulátort.
Beállíthatja az évet/hónapot/
napot/időt.
Clock Setting
(Órabeállítás)
Az akkumulátor töltöttsége
Az akkumulátor élettartama
Wi-Fi funkció

Main Settings
(Fő beállítások)
Nem sikerült csatlakozni
01–03
01–04
A kamera nem kompatibilis
a készülékkel.
03–01
03–02
 A rendszer nem ismeri fel
a kamerát. A csatlakozáshoz végre
kell hajtania valamilyen műveletet
a kamerán.
 Jelütközés állhat fenn. Vagy
a készülék túl messze van
a hozzáférési ponttól.
02–01
Ellenőrizze az elérni kívánt kamerát
vagy memóriakártyát.
Kamerahiba
04–03
Nem állítható be
05–01
Nem lehet fényképezni
05–02
Nem lehet a felvételt elindítani
05–03
Nem lehet a felvételt leállítani
04–04
A kamera nem válaszol
Ellenőrizze a kamerát.
 Ellenőrizze a kamerát.
 Jelütközés állhat fenn. Vagy
a készülék túl messze van
a hozzáférési ponttól.
Öndiagnosztika
Ha betűvel kezdődő jelzés látható a készülék LCD-kijelzőjén, az öndiagnosztizáló
funkció működik.
Előfordulhat, hogy a készüléket javítani kell. Forduljon Sony kereskedőjéhez, és adja
meg neki az E vagy C betűveé kezdődő kódot.
GNU GPL/LGPL alkalmazott szoftverek
A készülék a következő GNU General Public License (Általános Nyilvános Licenc,
a továbbiakban „GPL”) vagy GNU Lesser General Public License (Kevésbé Általános
Nyilvános Licenc, a továbbiakban „LGPL”) számára megfelelő szoftvert tartalmaz.
Ez arról tájékoztatja Önt, hogy a mellékelt GPL/LGPL feltételeinek betartásával
jogosult e szoftverprogramok forráskódjának megszerzésére, módosítására és
terjesztésére.
A forráskód az interneten érhető el. A letöltéséhez használja a következő URL-címet.
A forráskód letöltésekor válassza az RM-LVR1 modellszámot.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kérjük, hogy a forráskód tartalmával kapcsolatban ne forduljon hozzánk.
A licencek példányait (angol nyelven) a készülék belső memóriája tárolja.
Létesítsen háttértárkapcsolatot a készülék és a számítógép között, és olvassa el
a „PMHOME” mappa „LICENSE” mappájában levő fájlokat.
Műszaki adatok
[Bemeneti csatlakozó töltéshez]
micro-B/USB
Multi/Micro USB
csatlakozó:
[Áramellátás, általános]
Áramellátás:
Újratölthető akkumulátor: 3,6 V
USB: 5,0 V
USB-n keresztüli töltés: DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Töltési idő:
Számítógéppel: Kb. 245 perc
AC-UD20 töltővel (külön vásárolható meg):
Kb. 175 perc
1,0 W
Teljesítményfelvétel:
(Wi-Fi-kapcsolat mellett, Élő nézet módban)
Vízállóság:
Üzemi hőmérséklet:
Tárolási hőmérséklet:
Méretek (kb.):
Tömeg:
Össztömeg
(használat közben):
A csomag tartalma:
3 méterig, egy huzamban 30 percig
-10 – +40°C
-20 – +60°C
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(szélesség/magasság/mélység, a kiálló részek nélkül)
Kb. 63 g
(csak a fő egység, akkumulátorral)
Kb. 93 g
(a tartozék szíjjal és talplemezzel együtt)
Készülék (1), micro USB kábel (1), szíj (1), talplemez (1),
nyomtatott dokumentáció
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Download PDF

advertising