Sony | RM-LVR3 | Sony RM-LVR3 Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

4-588-898-11(1) (HU)
Live-View (Élő nézet) távvezérlő
Üzembe helyezési útmutató
Ez az útmutató azokat az alapműveleteket ismerteti, amelyek csak az
RM-LVR3 Live-View távvezérlővel végezhetők el.
A használat előtt szükséges csatlakozni egy kamerához Wi-Fi
kapcsolaton keresztül, a kézikönyvben leírtak szerint.
Nagyítási arány
Nézőpont
SteadyShot beállítás
Képminőség
(képkockasebesség)
Filmformátum
Felvehető idő/felvételi idő
Felvételi mód
Hangfelvétel BE/KI
Figyelmeztetés a kamera
magas hőmérsékletére
A modell- és sorozatszám az egység alján található. Írja fel
a sorozatszámot az alábbi helyre. Panaszbejelentés esetén
hivatkozzon ezekre a számokra a Sony-kereskedőnél.
Pontos idő
beállítása
Dátum-, idő- és
területi beállítás
megerősítése
A kamerához való kapcsolódási folyamat akkor valósul meg,
amikor a távirányító LCD-kijelzőjén megjelenik az Élőkép nézet.
1
2
Ellenőrizze, hogy a távvezérlő OFF (kikapcsolva) állapotban
van-e.
Helyezze a távirányítót a bölcsőhöz (tartozék).
Tippek
•A régiók a greenwichi középidő (GMT) és az otthoni normál idő közötti
időeltolódással határozhatók meg. Az időeltolódással kapcsolatos részletekért
lásd a súgó (webes útmutató) „Időeltolódás a világ fővárosaiban” című részét.
•Ha ismét be szeretné állítani a dátumot és időt, nyomja meg a MENU gombot
(Terület beállítása)/
a távvezérlőn a (Dátum és idő beállítása)/
(Távirányító
(Nyári időszámítás beállítása) lehetőség kiválasztásához a beállításai) csoportban.
A távvezérlő csatlakoztatása a kamerához
3
Megjegyzés
•Ha a távvezérlő csatlakozórésze nedves vagy piszkos, törölje le róla
a nedvességet vagy port a csatlakoztatás előtt.
Csatlakoztassa a bölcsőt egy bekapcsolt számítógéphez
a tartozék micro USB-kábellel.
Ez a kézikönyv bemutatja, hogy miként csatlakoztathatja a távirányítót
egyetlen kamerához.
Ha arra kíváncsi, hogy miként csatlakoztathatja a távirányítót több
kamerához, olvassa el a súgó (webes kézikönyv) megfelelő részét.
Ha a kamera kezelését szeretné részletesen megismerni, olvassa el
a kamerához kapott kezelési útmutatót.
1
Kapcsolja be a távvezérlőt.
A távvezérlő aktiválásakor a Wi-Fi készenléti képernyő jelenik meg.
Töltés közben
borostyánsárgán világít
2
RM-LVR3
Kapcsolja be a kamerát, majd ellenőrizze a kamera
beállításait.
A töltés befejeztével a CHG (Töltés) lámpa kialszik.
Az adattábla a távvezérlő hátoldalán található.
Ha ellenőrizni szeretné, vegye le a szíjat.
Részek és kezelőszervek
Csatlakozórész
 (be/készenlét) gomb
CHG (Töltés) lámpa
LCD-kijelző
UP/DOWN gomb
REC/ENTER gomb
REC/Wi-Fi lámpa
MENU gomb
Megjegyzések
•A távirányító akkor is tölthető, ha még nem merült le teljesen. Továbbá,
ha a távirányító nincs teljesen feltöltve, az akkumulátor részleges
töltéskapacitása minden további nélkül felhasználható.
•Ha a távirányító be van kapcsolva, kap tápellátást, de nem töltődik.
•Amikor a távvezérlő teljesen feltöltődött, a CHG (Charge) lámpa azonnal kialszik.
A dátum és az idő beállítása/területe
2
Válassza ki a kívánt elemet az UP/DOWN gombok megnyomásával,
majd nyomja meg a REC/ENTER gombot a beállítás
érvényesítéséhez. A dátum és idő/terület beállításainak
képernyője a következőképpen váltakozik.
Területi beállítás
Nyári időszámítás
beállítása
1
2
Válassza ki a (Felvételi mód) elemet a MENU gomb
megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.
Válassza ki a felvételi módot az UP vagy a DOWN gomb
megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.
A felvételi mód ikonja a kijelző bal alsó sarkában látható.
Felvétel készítése
1
A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a REC/ENTER
gombot.
3
Válassza ki, hogy melyik kamerát szeretné a távirányítóhoz
csatlakoztatni, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.
Igazítsa a távvezérlő kiemelkedő részét a szíj konkáv részéhez,
miközben ujjával a kioldókart a szíj hátulján a túlsó oldal felé húzza.
Győződjön meg arról, hogy a távirányító megfelelően csatlakozik
a szíjhoz, majd vegye le a kezét a kioldókarról.
•A kioldókar visszatér az eredeti helyére, a távirányító pedig csatlakozik
a szíjhoz.


A szíj rögzítése a karján
1
Válassza ki a (Felvételi beállítások) elemet a MENU
gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER
gombot.
Vigye át a szíj egyik végét a szíj másik végén található lyukon,
és rögzítse a szíjat az  elemmel. Ezután csúsztassa a  elemet
a szíj megfelelő tartásához.
2
Válassza ki a kívánt felvételi elemet az UP/DOWN gombok
megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.
Ikonok
4
Beállítási lehetőségek
Képminőség beállítása
Regisztrálja a távvezérlőt a kameránál.
Filmformátum
Amikor a kamera kijelzőpaneljén megjelenik a felirat,
válassza ki az [OK] lehetőséget, majd a kamera REC/ENTER
gombját.
A time-lapse módban
történő felvétel
képmérete
Végtelenített felvétel
időtartama
Állóképkészítés időköze
Önkioldó
A time-lapse
felvételkészítés időköze
A time-lapse
felvételeinek száma
SteadyShot (film)
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
A távirányító felhelyezése a szíjra
A REC/Wi-Fi lámpa kékről pirosra vált.
Állóképmód váltása
Dátumformátum
Az energiafogyasztás mérséklése érdekében az LCD-kijelző
automatikusan kikapcsol felvételkészítés közben.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg a MENU gombot,
majd az UP és DOWN gombok segítségével válassza ki a (Távirányító beállításai) 
(Monitor automatikus
kikapcsolása felvétel közben) 
lehetőséget.
A távirányító csatlakoztatása
Filmek felvétele
2
Az LCD-kijelző automatikus kikapcsolása
felvétel közben
A távvezérlőt a mellékelt tartozékban rögzítse és használja.
A kamera beállítása
A távvezérlő legelső bekapcsolásakor megjelenik a dátum és
idő/terület beállítására szolgáló képernyő.
Állítsa be a dátumot és a pontos időt/területet.
Live-View kijelző
Váltás a felvételi módok között
A távvezérlő be-/kikapcsolásakor a hozzá kapcsolódó kamera is
be-/kikapcsol.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg a MENU gombot a kamerán,
majd nyomja meg az UP vagy a DOWN gombot a (Felvétel
beállítások) 
(Bluetooth távvezérlő bekapcsolásának beállítása)

lehetőség kiválasztásához.
A REC/Wi-Fi lámpa pirosról kékre vált.
A távirányító bekapcsolásához nyomja meg a (bekapcsolás/készenlét) gombot.
Kijelző
A távirányító beállítása
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a REC/ENTER
gombot.
1
•A távvezérlő alaphelyzetbe állításához nyomja meg a MENU gombot,
a REC/ENTER gombot, valamint a DOWN gombot egyidejűleg.
Wi-Fi kapcsolat beállítása
Bluetooth-kapcsolat állapota
A kamera GPS-vételi állapota
Óra ideje
A kamera akkumulátorának
töltöttsége
A távvezérlő akkumulátorának
töltöttsége
Gomblezáró funkció BE/KI
Használati útmutató
Ellenőrizze, hogy a kamera kijelzőpanelén látható-e a Wi-Fi jelzés.
Micro USB-kábel
Óvintézkedések
Megjegyzés
•Ha nem jön létre a kapcsolat a kamerával, lehet, hogy túl nagy
a jelforgalom. Ebben az esetben menjen máshová, és ismételje
meg az eljárást.
A következő műveletekkel kapcsolatban a súgó (webes kézikönyv) és
a kamerához mellékelt kezelési útmutató nyújt részletes tájékoztatást.
•állóképek
•Time-lapse felvétel
•Végtelenített felvétel
Típusjelzés: RM-LVR3
Gyári szám:
Megjegyzés
•A beállítható elemek köre a felvételi módtól függ.
A kamera be-/kikapcsolása a távirányító
bekapcsológombjával
Nyomja meg a REC/ENTER gombot a dátum és idő/terület
beállításainak megerősítő képernyőjén az adott elem
megerősítéséhez, majd megjelenik a Wi-Fi készenléti képernyő.
A távirányító feltöltése
A beállításokkal kapcsolatos további részleteket lásd a súgóban
(webes kézikönyvben).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Megjegyzés
felirat, indítsa újra
•Ha a kamera kijelzőpanelén nem látható az
a kamerát, és ismételje meg az eljárást a 2. lépéstől.
Megjegyzés
•A kijelző tartalma függ attól, hogy melyik kamera van csatlakoztatva.
Részletesebb tájékoztatást a súgó (webes útmutató)
tartalmaz.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Készülékadatok a tulajdonos számára
Nap–hónap–év
beállítása
Ikonok
Beállítási lehetőségek

SteadyShot (állókép)
Látószög beállítása
Nagyítás beállítása
Átfordítás
Automatikus expozíció
eltolása
Time-lapse AE mód
Jelenet
A távirányító felhelyezése a csatlakoztató
adapterre
Igazítsa a távvezérlő kiemelkedő részét a csatlakoztató adapter
konkáv részéhez, miközben ujjával a kioldókart a túlsó oldal
felé húzza.
Győződjön meg arról, hogy a távirányító megfelelően csatlakozik
a csatlakoztató adapterhez, majd vegye le a kezét a kioldókarról.
•A kioldókar visszatér az eredeti helyére, a távirányító pedig csatlakozik
a csatlakoztató adapterhez.
Fehéregyensúly
Színmód
Hangfelvétel beállítása
Szélzajcsökkentés


FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében:
1) ne tegye ki az egységet csapadék vagy nedvesség hatásának,
illetve
2) ne tegyen a készülékre folyadékkal teli edényt, például
virágvázát.
Az akkumulátort ne tegye ki erős hőhatásnak, például napfénynek,
tűznek vagy hasonlónak.
FIGYELEM!
Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, különben fennállhat a melegedés,
tűz vagy robbanás veszélye.
*A lítiumionos akkumulátor be van építve a készülékbe.
•A készüléket a megadott töltési módszerrel töltse.
•Ne helyezze a készüléket tűz közelébe, illetve mikrohullámú sütőbe.
•A készüléket ne hagyja az autóban melegben.
•Ne tárolja és ne használja a készüléket forró és párás helyen,
például szaunában.
•Ne szerelje szét, ne törje össze és ne szúrja át a készüléket.
•A készüléket ne tegye ki erős ütésnek, például ne ejtse le magasról.
•Ne tegye ki a készüléket 60 °C feletti hőmérsékletnek.
•Tartsa szárazon a készüléket.
A készüléket megfelelően selejtezze le.
A készüléket az útmutatóban megadott töltési módszerrel töltse.
Hálózati adapter (külön vásárolható meg)
A hálózati adapter használata során használja a közeli fali csatlakozót
(fali konnektort), amely külön vásárolható meg. Rendellenes működés
észlelése esetén haladéktalanul húzza ki a hálózati adaptert (külön
vásárolható meg) a fali aljzatból (konnektorból).
Európai vásárlók számára
Tájékoztatás az EU-s jogszabályokat követő országok
vásárlói számára
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokió, 108-0075 Japán
EU-s jogszabályok szerinti képviselet: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Fontos megjegyzések
Ha statikus elektromosság vagy elektromágneses mező hatására
megszakad az adatátvitel, indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza
ki és csatlakoztassa újra a kommunikációs kábelt (például USB-kábelt).
A Sony Corporation kijelenti, hogy a készülék megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek. A részletekért keresse fel a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Tesztekkel ellenőriztük, hogy a készülék megfelel az EMC
szabályozásában a 3 méternél rövidebb csatlakozókábelek
használatával szemben megfogalmazott követelményeknek.
Az elektromágneses mezők bizonyos frekvenciákon torzíthatják
a készülék képét és hangját.
Elhasznált elemek, illetve elektromos és elektronikus
készülékek selejtezése (az Európai Unió országaira és
a szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező más
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket és
az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes
elemeken/akkumulátorokon ez a jelzés vegyjellel együtt
van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve,
ha az elem/akkumulátor több mint 0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek/
akkumulátorok helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék elemek/akkumulátorok kezelésének helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési
okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az akkumulátorok, illetve
az elektromos és elektronikus készülékek szakszerű hulladékkezelése
érdekében a készülékek hasznos élettartamának végén adja le azokat
a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Egyéb
elemek/akkumulátorok esetén olvassa el az elemek/akkumulátor
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket/akkumulátort
adja le a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék
és az elemek selejtezéséről és újrahasznosításáról a helyi
önkormányzatban, a hulladékgyűjtést végző társaságnál,
vagy a vásárlás helyén tájékozódhat részletesen.
Megjegyzés a használathoz
[Live-View Remote] (Élő nézet távvezérlő)
A távirányító csatlakoztatása
Rögzítse a távirányítót megfelelően a szíjhoz vagy a csatlakoztató
adapterhez. Ellenkező esetben kieshet, és ez személyi sérüléshez
vagy a távirányító összetöréséhez vezethet.
Ne használja, illetve ne tárolja a távvezérlőt a következő helyeken
•Rendkívül forró helyen
Napon parkoló autóban és hasonló helyeken a távvezérlő háza
eldeformálódhat, és ez meghibásodást okozhat.
•Közvetlen napfényben vagy fűtőtest közelében
Ha a távvezérlőt közvetlen napsütésben vagy fűtőtest közelében
használja, akkor elszíneződhet, deformálódhat, és ezek hibás
működéshez vezethetnek.
•Erős rázkódásnak kitett helyen
•Erős mágneses erőterek közelében
•Homokos vagy poros helyeken
Ügyeljen rá, hogy a távvezérlő belsejébe ne kerüljön homok vagy por.
Ez a távvezérlő meghibásodását okozhatja, és bizonyos esetekben az
ilyen meghibásodások nem javíthatók.
Wi-Fi/Bluetooth funkció
•A távvezérlőt a használat helyén érvényes szabályok betartásával
használja.
•A távvezérlő Wi-Fi/Bluetooth funkciója nem használható víz alatt.
Biztonság a vezeték nélküli LAN-eszközök használatakor
•Rendszerfeltörés, ártó szándékú külső hozzáférés és más kockázatok
elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a vezeték nélküli LAN mindig
védett legyen.
•A vezeték nélküli LAN biztonságának beállítása nagyon fontos.
•A Sony Corporation nem vállal felelősséget a kifogásolható
biztonsági beállítások miatti problémákból és az előre látható
következményekből eredő károkért.
A nedvességlecsapódásról
Ha a távvezérlőt hideg helyről közvetlenül meleg helyre viszi,
nedvesség csapódhat le a távvezérlő külső és belső felületein.
Ez a nedvességlecsapódás a távvezérlő meghibásodását okozhatja.
Ha nedvességlecsapódás történik
Kapcsolja ki a távvezérlőt, és várjon körülbelül 1 órát, hogy a nedvesség
elpárologjon.
Üzemi hőmérséklet
•A távvezérlőt –10 és +40 °C közötti hőmérsékleten való használatra
tervezték. Az ezen hőmérséklet-tartományon kívüli, rendkívül hideg
vagy forró helyen való használat nem ajánlott.
•Az LCD-kijelző és a készülékház működés közben felmelegedhet.
Ez normális működés.
Az LCD-kijelző kezelése
•Ne hagyja a nap felé fordítva az LCD-kijelzőt, mert ezzel kárt tehet
benne. Ügyeljen erre, ha a távirányítót ablakba helyezi.
•Ha a távirányítót hideg helyen használja, vízszintes csíkok és
más képelemek maradhatnak az LCD-kijelzőn. Ez nem jelent hibás
működést. A távirányító felmelegedése után az LCD-kijelző normál
működése visszaáll.
A távvezérlő vízállósága
A távirányító vízálló kialakítású. A korlátozott garancia nem terjed ki
a nem megfelelő használatból vagy karbantartásból eredő károkra.
•Ne tegye ki a távirányítót nagy nyomású víznek, például folyó
csapvíznek.
•Ne használja a készüléket termálfürdőben.
•A távvezérlőt az ajánlott vízhőmérsékleti tartományban, 0 és 40 °C
között használja.
Az akkumulátor kivétele
A beépített akkumulátor újrahasznosítható.
A távvezérlő ártalmatlanítása előtt vegye ki belőle a beépített
akkumulátort.
Megjegyzések
Az akkumulátor eltávolításakor ügyeljen az alábbiakra.
•Tartsa távol a csavarokat és más alkatrészeket a kisgyermekektől, nehogy
véletlenül lenyeljék azokat.
•Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a körmeiben és az ujjaiban.
Fontos információk
A csavarokat csak a távirányító leselejtezésekor távolítsa el.
A gyártó megtagadja a javítást és a cserét, ha úgy találja,
hogy a készüléket a garanciális javítás keretein kívül szétszerelték.
1 Kapcsolja ki a távvezérlőt az
(bekapcsolás/készenlét) gomb
megnyomásával.
2 Távolítsa el a csavarokat csillagfejű csavarhúzóval. (4 csavar)
3 Vegye le a fedelet.
4 Vegye ki az akkumulátort.
Mielőtt a távirányítót víz alatt/vízhez közel használni kezdené
•Ha kosz vagy homok kerül a távvezérlő csatlakozórészére (ahol az
a bölcsőhöz csatlakozik), törölje tisztára a területet egy olyan puha
ruhával, amely nem hagy maga után szálakat.
•Ha víz közelében, illetve vizes vagy homokos kézzel használta
a távvezérlőt, végezze el „A távirányító tisztítása víz alatti/vízhez
közeli használat után” című részben leírtakat, mielőtt tölteni kezdené
a távvezérlőt a bölcsővel.
Tudnivalók a távirányító víz alatti/vízközeli használatához
•Ne tegye ki a távirányítót ütésnek, például vízbe ugrással.
•A távirányító vízbe ejtve elsüllyed. A távvezérlőhöz kapott szíjjal
megakadályozhatja, hogy a távvezérlő elsüllyedjen.
•Ha a távirányítót víz alá helyezi, buborékok jelenhetnek meg.
Ez nem jelent hibás működést.
A távirányító tisztítása víz alatti/vízhez közeli használat után
•A távvezérlőt mindig tisztítsa meg vízzel a használat után legfeljebb
60 perccel. A homok vagy víz nem látható helyekre juthat be,
és ronthatja a vízállóságot, ha nem öblítik ki.
•Hagyja állni a távirányítót egy tiszta vízzel teli lavórban körülbelül
5 percig. Ezután óvatosan rázza meg a távvezérlőt, és minden
gombját a víz alatt megnyomva tisztítsa meg a sótól, homoktól
és más, a gombok alá ragadt anyagoktól.
•Öblítés után törölje le a készüléken maradt vízcseppeket puha
ruhával. Hagyja a távirányítót árnyékos, jól szellőző helyen teljesen
megszáradni. Ne szárítsa hajszárítóval, mert ez a készülék
eldeformálódását és/vagy a vízállóságának romlását okozhatja.
•Törölje le a készüléken maradt vízcseppeket vagy port egy puha,
száraz ruhával.
•Akkor csatlakoztassa a távvezérlőt a bölcsőhöz, amikor a távvezérlő
teljesen száraz.
•A távirányító háza elszíneződhet, ha napozókrémmel vagy napolajjal
kerül érintkezésbe. Ha a távirányító mégis napozókrémmel vagy
napolajjal kerül érintkezésbe, gyorsan törölje tisztára.
•Ne hagyja, hogy sós víz maradjon a távirányító felületén.
Ez korrózióhoz vagy elszíneződéshez vezethet, és ronthatja
a vízállóságot.
Leselejtezés
A távirányító ártalmatlanítása előtt vegye ki belőle az akkumulátort.
Műszaki adatok
Áramellátás:
Tölthető akkumulátor: 3,7 V
(belső akkumulátor)
Micro USB csatlakozó: 5,0 V
USB-n keresztüli töltés: 5,0 V egyenáram, 500 mA
Vízállóság:
3 méteres vízmélység, 30 perc folyamatosan
(A vízállóság nem minden helyzetben
garantált)
Üzemi hőmérséklet:
–10 °C és +40 °C között
Tárolási hőmérséklet: –20 °C és +60 °C között
Méretek (kb.):
47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm
(szélesség/magasság/mélység, kiálló
részek nélkül)
Tömeg:
Kb. 46 g (csak a váz)
Össztömeg (használat Kb. 83 g
közben):
(a mellékelt szíjjal együtt)
A csomag tartalma:
Live-View távvezérlő (1), Micro USB-kábel (1)*,
Szíj (1), Csatlakoztató adapter (1), Bölcső (1),
Nyomtatott dokumentáció
A zárójelben szereplő szám az egyes tételek
darabszámát jelzi.
* Még ha a kamerát távvezérlővel együtt is értékesítik, csak egy micro USB kábel
található a csomagban.
•A későbbi fejlesztés során a külső és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
•További műszaki adatok megismeréséhez olvassa el a súgót
(webes kézikönyvet).
Védjegyek
•A Wi-Fi, a Wi-Fi embléma és a Wi-Fi PROTECTED SET-UP a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegye.
•Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe Acrobat az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
•A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
A Sony Corporation megfelelő licenc birtokában használja ezeket a védjegyeket.
Más védjegyek és védett kereskedelmi nevek a tulajdonosukhoz tartoznak.
Az útmutatóban használt egyéb rendszer- és terméknevek
általánosságban az adott fejlesztők vagy gyártók védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. A ™ és a ® szimbólumokat azonban nem minden
esetben tüntettük fel az útmutatóban.
Download PDF

advertising