Sony | RM-LVR2 | Sony RM-LVR2 Élőképes távvezérlő Wi-Fi® funkcióval akciókamerákhoz Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

4-566-657-11(1) (HU)
Live-View (Élő nézet) távvezérlő
Üzembe helyezési útmutató
Ez az útmutató azokat az alapműveleteket ismerteti, amelyek csak az
RM-LVR2 Live-View távvezérlővel végezhetők el.
A használat előtt szükséges csatlakozni egy kamerához Wi-Fi
kapcsolaton keresztül, a kézikönyvben leírtak szerint.
Részletesebb tájékoztatást az online súgóban talál.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/
Kijelző
 Gomblezárás ikon
 Óra
 A távirányító akkumulátorának
töltöttségjelzője
 Airplane mode (Repülő üzemmód)
ikonja
Akkor látható, amikor a távvezérlő
Repülési módban van.
 Felvételi mód
 Felvételi mód váltásának jelzése
 REC ikon
 Memóriakártyára figyelmeztető jelzés
 A kamera akkumulátorának
töltöttségjelzője
Óra
Ellenőrizze, hogy a távvezérlő OFF (kikapcsolva) állapotban
van-e.
Csatlakoztassa a távvezérlőt egy bekapcsolt számítógéphez
a tartozék micro USB-kábellel.
Részek és kezelőszervek
 MENU gomb
 DISP gomb
 REC/ENTER gomb
 REC/Wi-Fi lámpa
 LCD-kijelző
 DOWN gomb
 UP gomb
 CHG (Töltés) lámpa
 RESET (Alaphelyzetbe állítás) gomb
 Multi/Micro USB csatlakozó
 Záró csúszka
 Csatlakozófedél
 ON/OFF gomb
 Szíjbefűző nyílás
©2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Nap–hónap–év
beállítása
Megjegyzések
• Ha a kamera többes kapcsolatra van állítva, váltson át egyetlen
kapcsolatra.
• HDR-AS15/AS30V kamera használata esetén helyezze be a memóriakártyát
a kamerába.
Dátum-, idő- és
területi beállítás
megerősítése
időbeállítás
• Nyomja meg a REC/ENTER gombot a dátum és idő/terület
beállításainak megerősítő képernyőjén az adott elem
megerősítéséhez, majd megjelenik a Wi-Fi készenléti képernyő.
Micro USB-kábel
A töltés befejeztével a CHG (Töltés) lámpa kialszik.
Megjegyzések
• A távvezérlő akkor is tölthető, ha még nem merült le teljesen.
Továbbá, ha a távvezérlő nincs teljesen feltöltve, az akkumulátor részleges
töltéskapacitása minden további nélkül felhasználható.
• Ha a távvezérlő be van kapcsolva, kap tápellátást, de nem töltődik.
• Amikor a távvezérlő teljesen feltöltődött, a CHG (Charge) lámpa azonnal kialszik.
• Ha nincs a közelben számítógép, egy külön megvásárolható AC-UD10 típusú
hálózati adapterrel is töltheti a készüléket.
 Válassza ki az SSID-t (a célt) a csatlakozási céllistából.
 Nyomja meg a REC/ENTER gombot.
 Ha ez a távvezérlő készenléti állapotban van, végezze el
az 5. lépést két percen belül.


Ha a  részben bemutatott állapotban megnyomja a REC/ENTER
gombot, a távvezérlő kilép a készenléti állapotból. Ebben az
esetben válassza ki ismét a kamera SSID-jét.
5
Csatlakoztassa a távvezérlőt a kamerához.
Action Cam (a HDR-AZ1 típus kivételével)
Amikor a kamera kijelzőpaneljén megjelenik az [ACPT?] felirat,
nyomja meg a kamera ENTER gombját.
A következő műveletekkel kapcsolatban az online súgóban és
a kamerához mellékelt kezelési útmutatóban található részletes
tájékoztatás.
• Több kamera (Többes csatlakozás)
• Kamerák az Action Cam kivételével
1
Felvétel
Filmek rögzítése
A következő műveletekkel kapcsolatban az online súgóban és
a kamerához mellékelt kezelési útmutatóban található részletes
tájékoztatás.
• állóképek
• Köztes állóképek
• Végtelenített felvétel
1
A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a REC/ENTER
gombot.
A REC/Wi-Fi lámpa kékről pirosra vált.
2
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a REC/ENTER
gombot.
A REC/Wi-Fi lámpa pirosról kékre vált.
Megjegyzések a szíj távirányítóra való
rögzítéséről
Kapcsolja be a távvezérlőt.
A távvezérlő aktiválásakor a Wi-Fi készenléti képernyő jelenik meg.
A felvételi módot a távvezérlő Live-View (Élő nézet) kijelzőjén látható
UP/DOWN gomb megnyomásával állíthatja be.
A felvételi mód ikonja a kijelző bal felső sarkában látható.
Válassza ki a távvezérlőhöz csatlakoztatni kívánt kamerát.

Megjegyzések
• A régiók a greenwichi középidő (GMT) és az otthoni normál idő közötti
időeltolódással határozhatók meg. Az időeltolódással kapcsolatos részletekért
lásd az „Időeltolódás a világ fővárosaiban” című részt az online súgóban.
• Ha ismét be szeretné állítani a dátumot és időt, nyomja meg a MENU gombot
a távvezérlőn a „Dátum és idő/körzet/nyári időszámítás beállítása” lehetőség
(Távirányító beállítása) csoportban.
kiválasztásához a
A távvezérlő csatlakoztatása egyetlen
kamerához (egyetlen kapcsolat)
A modell- és sorozatszám az egység alján található. Írja fel
a sorozatszámot az alábbi helyre. Hivatkozzon ezekre a számokra,
ha a Sony márkaképviselethez fordul e termékkel kapcsolatban.
Az adattábla a készülékház alján található.
Ha ellenőrizni szeretné, vegye le a szíjat.
Váltás a felvételi módok között
A távvezérlő kamerához való csatlakoztatása
Wi-Fi kapcsolaton keresztül
Magyar
Megjegyzések
• Ha nem jön létre a kapcsolat a kamerával, lehet, hogy túl nagy
a jelforgalom. Ebben az esetben menjen máshová, és ismételje
meg az eljárást.
vagy
4
RM-LVR2
Tulajdonos feljegyzései
Ellenőrizze, hogy a kamera kijelzőpanelén látható-e a Wi-Fi jelzés.
Action Cam (a HDR-AZ1
HDR-AZ1
típus kivételével)
Dátumformátum
A távirányító feltöltése
Csatlakozófedél
Óvintézkedések
Nyári időszámítás
beállítása
A REC/Wi-Fi lámpa kéken világít, a távvezérlő LCD-kijelzője átvált
az Élő Nézet Kijelzésre, és a kapcsolat létrejön.
Ellenőrizze a kamera beállításait.
Live-View kijelző
Megjegyzések
• A kijelző váltakozik attól függően, hogy
melyik fényképezőgép van csatlakoztatva.
1
2
3
• Válassza ki a kívánt elemet az UP/DOWN gombok megnyomásával,
majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.
• A dátum és idő/terület beállításainak képernyője
a következőképpen váltakozik.
Zónabeállítás
Töltés közben
borostyánsárgán világít
Típusjelzés: RM-LVR2
Sorozatszám:
2
Állítsa be a dátumot és a pontos időt/területet.
Megjegyzések
• Ha a kamera kijelzőpanelén nem látható az [ACPT?] felirat, indítsa újra
a kamerát, és ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.
HDR-AZ1
A sikeres csatlakozást jelző csippanás után nyomja meg a kamera
Wi-Fi gombját, és tartsa nyomva a csatlakozást jelző csippanásig.
• A szíj hosszát az  és a  rész rögzítési pozíciójától függően
állíthatja be.
• A távvezérlő karjához rögzítéséhez helyezze azt a csuklója kézháti
oldalára. Ezután fűzze át a szíjat a  csaton úgy, hogy a REC/ENTER
gomb az ujjai felé nézzen, az LCD-kijelző pedig a könyöke felé.
A  szíj rögzítése után az  mozgatásával fedje le a  szíj végét.
A távirányító bekapcsolása
1
Megjegyzések
(Többes csatlakozás) ikon jelenik meg, nyomja meg a MENU
• Ha a
(Csatlakozás módja)
gombot a távvezérlőn, válassza a
(Távvezérlő beállítása) csoportban, és válassza
lehetőséget a
(Egyetlen csatlakozás) lehetőséget.
ki az
A távirányító bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF
gombot.
2
A távvezérlő legelső bekapcsolásakor megjelenik a dátum
és idő/terület beállítására szolgáló képernyő.
Kapcsolja be a kamerát.
Action Cam (a HDR-AZ1 típus
kivételével)
Nyomja meg a NEXT vagy
a PREV gombot.
A fenti ábrán az FDR-X1000V típus
látható.
HDR-AZ1
Nyomja meg az ON/OFF
gombot.
Megjegyzések
• Ha a HDR-AZ1 típus esetén a csippanó hangjelzés ki van kapcsolva (OFF),
nem hangzik el a sikeres csatlakozást jelző csippanás.
• Ha nem hangzik el a sikeres csatlakozást jelző csippanás, indítsa újra
a kamerát, és ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.
• A szíj nem megfelelő csatlakoztatása sérülést okozhat.
• Ha a távvezérlőt a jobb karjára helyezi, akkor a beállítások között
kapcsolja be (ON) a képernyő átfordítását.
• Ha a távvezérlőt a karján viseli, mindig csatlakoztassa megfelelően
a mellékelt alaplemezt és a szíjat.
• Ügyeljen rá, nehogy leejtse a távvezérlőt, amikor meglazítja a szíjat.
• A szíj távvezérlőhöz való rögzítéséről további tájékoztatás található
a súgóban.
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében:
1) ne tegye ki az egységet csapadék vagy nedvesség hatásának.
2) ne tegyen a készülékre folyadékkal teli edényt, például
virágvázát.
FIGYELEM!
Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, különben fennállhat a melegedés,
tűz vagy robbanás veszélye.
* A lítiumionos akkumulátor be van építve a készülékbe.
• A készüléket a megadott töltési módszerrel töltse.
• Ne helyezze a készüléket tűz közelébe, illetve mikrohullámú sütőbe.
• A készüléket ne hagyja az autóban melegben.
• Ne tárolja és ne használja a készüléket forró és párás helyen, például
szaunában.
• Ne szerelje szét, ne törje össze és ne szúrja át a készüléket.
• A készüléket ne tegye ki erős ütésnek, például ne ejtse le magasról.
• Ne tegye ki a készüléket 60°C feletti hőmérsékletnek.
• Tartsa szárazon a készüléket.
A készüléket megfelelően selejtezze le.
A készüléket az útmutatóban megadott töltési módszerrel töltse.
Az európai vásárlók számára
Tájékoztatás az EU-s jogszabályokat követő országok
vásárlói számára
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokió, 108-0075 Japán
EU termékmegfelelőség ügyében: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország
A Sony Corporation kijelenti, hogy a készülék megfelel az 1999/5/EK
EU-direktíva alapvető követelményeinek és releváns rendelkezéseinek.
A részletekért keresse fel a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Fontos megjegyzések
Ha statikus elektromosság vagy elektromágneses mező hatására
megszakad az adatátvitel, indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki és
csatlakoztassa újra a kommunikációs kábelt (például USB-kábelt).
Tesztekkel ellenőriztük, hogy a készülék megfelel az EMC
szabályozásában a 3 méternél rövidebb csatlakozókábelek
használatával szemben megfogalmazott követelményeknek.
Az elektromágneses mezők bizonyos frekvenciákon torzíthatják
a készülék képét és hangját.
Elhasznált elemek, illetve elektromos és elektronikus
készülékek selejtezése (az Európai Unió országaira és
a szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező más
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket és
az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes
elemeken/akkumulátorokon ez a jelzés vegyjellel együtt
van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az
elem/akkumulátor több mint 0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek/
akkumulátorok helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék elemek/akkumulátorok kezelésének helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági vagy hatékonysági okokból,
illetve az adatvesztés elkerülése érdekében állandó kapcsolat
szükséges a beépített akkumulátorral, az akkumulátor eltávolításához
szakember szükséges. Az akkumulátorok, illetve az elektromos és
elektronikus készülékek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek/
akkumulátorok esetén olvassa el az elemek/akkumulátor biztonságos
kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket/akkumulátort adja le
a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék és az
elemek/akkumulátor selejtezéséről és újrahasznosításáról a helyi
önkormányzatban, a hulladékgyűjtést végző társaságnál vagy a
vásárlás helyén tájékozódhat részletesen.
Megjegyzés a használathoz
[Live-View távvezérlő]
Ne használja, illetve ne tárolja a távvezérlőt a következő helyeken
• Rendkívül forró helyen
Napon parkoló autóban és hasonló helyeken a távvezérlő háza
eldeformálódhat, és ez meghibásodást okozhat.
• Közvetlen napfényben vagy fűtőtest közelében
Ha a távvezérlőt közvetlen napsütésben vagy fűtőtest közelében
használja, akkor elszíneződhet, deformálódhat, és ezek hibás
működéshez vezethetnek.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erős mágneses erőterek közelében
• Homokos vagy poros helyeken
Ügyeljen rá, hogy a távvezérlő belsejébe ne kerüljön homok vagy por.
Ez a távvezérlő meghibásodását okozhatja, és bizonyos esetekben
az ilyen meghibásodások nem javíthatók.
Wi-Fi funkció
• A távvezérlőt a használat helyén érvényes szabályok betartásával
használja.
• A távvezérlő Wi-Fi funkciója nem használható víz alatt.
Biztonság a vezeték nélküli LAN-eszközök használatakor
• Rendszerfeltörés, ártó szándékú külső hozzáférés és más kockázatok
elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a vezeték nélküli LAN mindig
védett legyen.
• A vezeték nélküli LAN biztonságának beállítása nagyon fontos.
• A Sony Corporation a kifogásolható biztonsági beállítások vagy az
előre látható körülmények okozta problémákból eredő semmilyen
kárért nem vállal felelősséget.
A nedvességlecsapódásról
Ha a távvezérlőt hideg helyről közvetlenül meleg helyre viszi,
nedvesség csapódhat le a távvezérlő külső és belső felületein.
Ez a nedvességlecsapódás a távvezérlő meghibásodását okozhatja.
Ha nedvességlecsapódás történik
Kapcsolja ki a távvezérlőt, és várjon körülbelül 1 órát, hogy a nedvesség
elpárologjon.
Üzemi hőmérséklet
• A távvezérlőt –10 és +40 °C közötti hőmérsékleten való használatra
tervezték. Az ezen hőmérséklettartományon kívüli, rendkívül hideg
vagy forró helyen való használat ajánlott.
• Az LCD-kijelző és a készülékház működés közben felmelegedhet.
Ez nem jelent hibás működést.
• Csak akkor nyissa ki a csatlakozókártya-fedelet, ha a távvezérlő
teljesen száraz.
• Mindig ellenőrizze, hogy a csatlakozófedél megfelelően le van-e
zárva.
Tudnivalók a távirányító víz alatti/vízközeli használatához
• Ne tegye ki a távirányítót ütésnek, például vízbe ugrással.
• Ne nyissa ki és ne csukja le a csatlakozófedelet víz alatt/víz közelében.
• A távirányító vízbe ejtve elsüllyed. A távvezérlőhöz kapott szíjjal
megakadályozhatja, hogy a távvezérlő elsüllyedjen.
A távirányító tisztítása víz alatti/vízhez közeli használat után
• Használat után 60 percen belül mindig tisztítsa meg a távirányítót,
és csak a tisztítás befejezése után nyissa fel a csatlakozófedelet.
A homok vagy víz nem látható helyekre juthat be, és ronthatja
a vízállóságot, ha nem öblítik ki.
• Hagyja állni a távirányítót egy tiszta vízzel teli lavórban körülbelül
5 percig. Ezután óvatosan rázza meg a távvezérlőt, és minden
gombját a víz alatt megnyomva tisztítsa meg a sótól, homoktól
és más, a gombok alá ragadt anyagoktól.
• Öblítés után törölje le a készüléken maradt vízcseppeket puha
ruhával. Hagyja a távirányítót árnyékos, jól szellőző helyen teljesen
megszáradni. Ne szárítsa hajszárítóval, mert ez a készülék
eldeformálódását és/vagy a vízállóságának romlását okozhatja.
• Törölje le a csatlakozófedélen maradt vízcseppeket és port egy puha,
száraz ruhával.
• Ha a távirányítót víz alá helyezi, buborékok jelenhetnek meg.
Ez nem jelent hibás működést.
• A távvezérlő háza elszíneződhet, ha napozókrémmel vagy napolajjal
kerül érintkezésbe.
Ha a távvezérlő mégis napozókrémmel vagy napolajjal kerül
érintkezésbe, gyorsan törölje tisztára.
• Ne hagyja, hogy sós víz maradjon a távirányító felületén.
Ez korrózióhoz vagy elszíneződéshez vezethet, és ronthatja
a vízállóságot.
Leselejtezés
A távvezérlő ártalmatlanítása előtt vegye ki belőle az akkumulátort.
Az akkumulátor kivétele
A beépített akkumulátor újrahasznosítható.
A távvezérlő ártalmatlanítása előtt vegye ki belőle a beépített
akkumulátort.
Megjegyzések
Az akkumulátor eltávolításakor ügyeljen az alábbiakra.
• Tartsa távol a csavarokat és más alkatrészeket a kisgyermekektől a véletlen
lenyelés elkerülése érdekében.
• Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a körmeiben és az ujjaiban.
Az LCD-kijelző kezelése
• Az LCD-kijelzőt ne hagyja a nap felé fordítva, mert ezzel kárt tehet
benne. Ügyeljen erre, ha a távirányítót ablakba helyezi.
• Ha a távirányítót hideg helyen használja, vízszintes csíkok és más
képelemek maradhatnak az LCD-kijelzőn. Ez nem jelent hibás
működést. A távirányító felmelegedése után az LCD-kijelző normál
működése visszaáll.
A távvezérlő vízállósága
A távvezérlő vízálló kialakítású. A korlátozott garancia nem terjed ki
a nem megfelelő használatból vagy karbantartásból eredő károkra.
• Ne tegye ki a távvezérlőt nagy nyomású víznek, például folyó
csapvíznek.
• Ne használja a készüléket termálfürdőben.
• A távvezérlőt az ajánlott vízhőmérsékleti tartományban, 0 és 40°C
között használja.
Mielőtt a távvezérlőt víz alatt/vízhez közel használni kezdené
• Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön idegen anyag, például homok, haj vagy
kosz a csatlakozófedél alá. Más kis mennyiségű idegen anyag is elég
ahhoz, hogy víz jusson a távirányítóba.
• Ellenőrizze, hogy a tömítés és a kapcsolódó felületek nem
karcolódtak-e meg. Még kevés karcolás mellett is bejuthat a víz
a távvezérlőbe. Ha a tömítés vagy a kapcsolódó felületek
megkarcolódnak, forduljon Sony kereskedőjéhez vagy a helyi
Sony szervizhez.
• Ha kosz vagy homok kerül a tömítésre vagy a kapcsolódó felületekre,
törölje le a területet olyan puha ruhával, amely nem hagy maga után
szálakat.
• Ne nyissa ki és ne csukja le a csatlakozófedelet nedves vagy homokos
kézzel, illetve víz közelében. Ilyenkor fennáll a veszélye, hogy homok
vagy víz jut a készülék belsejébe. A csatlakozófedél felnyitása előtt
hajtsa végre „A távirányító tisztítása a víz alatti/vízhez közeli használat
után” részben leírtakat.
Fontos információk
A csavarokat csak a távvezérlő leselejtezésekor távolítsa el.
A gyártó megtagadja a javítást és a cserét, ha úgy találja, hogy
a készüléket a garanciális javítás keretein kívül szétszerelték.
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a távvezérlőt az ON/OFF gomb megnyomásával.
Válassza le a csatlakoztatott kábeleket.
Távolítsa el a csavarokat csillagfejű csavarhúzóval. (4 csavar)
Vegye le a fedelet.
Húzza kifelé a kapcsolót, és távolítsa el az akkumulátort.
Műszaki adatok
Áramellátási követelmények:
Újratölthető akkumulátor: 3,6 V (belső
akkumulátor)
Multi/Micro USB-csatlakozó: 5,0 V
USB-n keresztüli töltés:
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Töltési idő:
Számítógéppel: kb. 4 óra 5 perc
AC-UD10 töltővel (külön vásárolható meg):
kb. 2 óra 55 perc
Vízállóság:
3 méteres vízmélység, 30 perc folyamatosan
(A vízállóság nem minden helyzetben garantált)
Üzemi hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között
Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között
Méretek (kb.):
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Szé/Ma/Mé, kiálló alkatrészek nélkül)
Tömeg:
kb. 64 g (csak a váz)
Össztömeg (használat közben):
kb. 95 g
(a tartozék szíjjal és talplemezzel együtt)
A csomag tartalma: Live-View távvezérlő (1), micro USB kábel (1)*,
szíj (1), talplemez (1), nyomtatott dokumentáció
* Még ha a kamerát távvezérlővel együtt is értékesítik, csak egy micro USB kábel
található a csomagban.
• A későbbi fejlesztés során a külső és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
• További műszaki adatok megismeréséhez olvassa el az online súgót.
Védjegyek
• A Wi-Fi, a Wi-Fi embléma és a Wi-Fi PROTECTED SET-UP a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegye.
• Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe Acrobat az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
Továbbá az ebben az útmutatóban használt egyéb rendszer- és
terméknevek általánosságba az adott fejlesztők vagy gyártók védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és az  szimbólumokat azonban nem
minden esetben tüntettük fel az útmutatóban.
Download PDF

advertising