Sony | RM-KZ1T | Sony RM-KZ1T RM-KZ1T Egyszerűen kezelhető tv-távvezérlő gyermekeknek Használati útmutató

B nd
4 170 645 72 1
m
C d N
Jellemzők
M
A
B nd
C d N
Remote Commander
RM-KZ1T
Haszná at útmutató
nstrukc a obs ug druga strona
©
m m
m
m
Barátságos formájának köszönhetően a 3
évesnél idősebb gyermekek is biztonsággal és
M
könnyedén használhatják.
Könnyen beállíthatóvá
m
m teszi, mely csatornákat
B nd
m
C d
nézheti
a
gyermeke.
N
m
Lehetővé
teszi,
hogy
a
kívánt
TV vagy beltéri

egység csatornáit hozzárendelje a Kedvencek
gombokhoz, így
m gyermeke
m B nd egyetlen
m
mm C d N
gombnyomással
közvetlenül megjelenítheti
Bbármelyik csatornát.
A vezérlőelemek
elhelyezkedése
Σ
B nd
N
ω
ω
ω
Ο
A
m
m
m
Ü
K
T m
C d
K
m
Č
N
B nd
N
N
N
C d
A
B nd
m
m
FIGYELMEZTETÉS
A c ava húzó m nd g a a ávo a gye mekek ő
A é ü é ek e ke ü é e é dekében óva o an bán on a
c ava húzóva
1 Az e emek c e é é é a beá á oka m nden e e ben
e nő nek ke végezn e
2 Ne ha zná on ég é ú e emeke
3 Ne ha zná on má pu ú pé dáu ka bon c nk vagy
ú a ö he ő e emeke
4 Há om évné dő ebb gye mekek zámá a Há om
évné a a abb gye mekek nem ha zná ha ák az RM
KZ1T áv ány ó
Fe es egessé vá e ek omos és
e ek on kus készü ékek hu adékkén
va ó e ávo ása Haszná ha ó az Eu ópa
Un ó és egyéb eu ópa o szágok sze ek v
hu adékgyű és endsze e ben
Ez a z mbó um a ké zü éken vagy a
c omago á án az e z hogy a e méke ne
keze e ház a á hu adékkén Ké ük hogy az
e ek omo é e ek on ka hu adék gyű é é e k e ö
gyű őhe yen ad a e A e e ege é vá e mék he ye
keze é éve eg mege őzn a kö nyeze é az embe
egé z ég ká o odá á me y beköve kezhe ne ha nem
köve a hu adékkeze é he ye mód á Az anyagok
ú aha zno á a eg a e mé ze e ő o á ok
megő zé ében A e mék ú aha zno á a é dekében
ovább n o mác óé o du on a akhe yén az
e éke ekhez a he y hu adékgyű ő zo gá a óhoz
vagy ahhoz az üz e hez aho a e méke megvá á o a
Fe es egessé vá e emek hu adékkén
va ó e ávo ása Haszná ha ó az Eu ópa
Un ó és egyéb eu ópa o szágok sze ek v
hu adékgyű és endsze e ben
Ez a z mbó um az e emen vagy annak
c omago á án az e z hogy a e méke ne
keze e ház a á hu adékkén
Egye e emeken vagy azok c omago á án ez a z mbó um
együ ze epe he a h gany Hg vagy az ó om Pb
vegy e éve akko ha az e em 0 0005% ná öbb h gany
vagy 0 004% ná öbb ó mo a a maz
Ké ük hogy az a ha zná e emek gyű é é e k e ö
gyű őhe yen ad a e A e e ege é vá e emek he ye
keze é éve eg mege őzn a kö nyeze é az embe
egé z ég ká o odá á me y beköve kezhe ne ha nem
köve a hu adékkeze é he ye mód á Az anyagok
ú aha zno á a eg a e mé ze e ő o á ok
megő zé ében
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem
megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor
jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a
készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a
helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az
Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott
berendezésekre vonatkozik
Ezt a terméket a Sony Corporation (108-0075 Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szervizvagy garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
A CE jelölés érvényessége azokra az országokra
korlátozódik, ahol a használata jogszabályban előírt főként az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban.
A gyártó kódjának beállítása a
beltéri egység esetében
W
w
m
w
w
m
m
m
m
m
B nd
C d N
C d
m
m
English
The following tables show brand names (Brand)
and their corresponding code numbers (Code
No.).
To set the manufacturer’s code, refer to the
Operating Instructions.
Français
Les tableaux suivants énumèrent les noms des
marques (Brand) et les numéros des codes
correspondants (Code No.).
Pour définir le code de fabricant, reportez-vous au
Mode d’emploi.
Deutsch
Die folgenden Tabellen enthalten die
Markennamen (Brand) und ihre entsprechenden
Codenummern (Code No.).
Um den Herstellercode einzustellen, schlagen Sie
bitte in der Bedienungsanleitung nach.
Nederlands
In de volgende tabel ziet u merknamen (Brand)
en de overeenstemmende codenummers (Code
No.).
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing om de
fabrikantcode in te stellen.
met emelje
fabrikantcodes
fedelet, Lijst
majd
meg a kinyitásához.
Lista de códigos de fabricantes
Lista de Códigos de Fabricante
Elenco dei codici del produttore
Lista med tillverkarkoder
Λίστα κωδικών κατασκευαστή
Üretici Kodu Listesi
Seznamu kódů výrobců
Zozname kódov výrobcov
Készülékkódok lista
Liście kodów producenta
Valmistajan koodiluettelo
Popisu šifri proizvođača
Az elemek behelyezése
Code No.
00037, 00374, 00455, 01583
00009, 00037
01339, 01509, 01644
01037, 01149, 01523, 01545, 01727, 02055
01217, 02022
00093, 00264
00876, 00877
01037, 01149, 01324, 01556, 02021, 02096, 02166,
02239
00264
00516
00009, 00035, 00037, 00072, 00264, 00371, 00880,
01681
00037, 00455, 01308, 00698, 00753, 00805
01531, 01833, 02050
00701
00009, 00035, 00037, 00072, 00208, 00218, 00264,
00371, 00473, 00480, 00516, 00548, 01583, 00602,
01324, 00631, 00648, 00672, 00714, 00715, 00729,
00753, 00698, 01248, 01308, 01326, 01727, 02021,
02096
00009, 00780
00037, 00218, 00455
00418, 00753
00037
00009, 00037, 00218, 00264, 00412, 00668, 00714,
01037, 01363, 01556, 01149, 01531, 01770, 01820,
01847, 01982, 01983, 02239, 02289
00009, 00036, 00037, 00218, 00235, 00355, 00370,
00371, 00418, 02007, 00480, 00487, 00587, 00668,
00714, 01037, 01935, 01997, 02050, 01531
01037
00865
00037
00655, 01281, 01847
01529
00370
00009, 00037, 00218, 00264, 00371, 00412, 00516,
00648, 01037, 01820, 01982
00009, 00037
00037, 00650
01149, 01585
00009, 00264
00009, 00037, 00264
00009, 00037, 00292, 00370, 00374, 00411, 00668
00625, 01588, 02111
00473
01770
00109
00037, 00714
00037
00037, 01583
01037
01585, 01820
00070, 00346
00037
02126
00009
00037
01308
00218, 00264
00698
01606
00001, 00037
00009
00009, 00037, 00109, 00218, 00264, 00370, 00374,
00486, 00714, 00715, 00858, 00865, 01308, 01681,
01983, 02050, 01531
00264, 00370, 00486
00451
00698
00060
01820
00009, 00036, 00108, 00264, 00374, 00451, 01324,
00888, 01376, 01985
00009
00876, 01324, 02239
00072, 00109, 00208, 00343, 01196
00565
00780
00009, 00037, 00218, 00374, 00455, 01583, 00668,
01037, 01149
00805, 01615
00037, 00195, 00455, 01037
01687
01727
00037, 00370, 00418, 00486, 01324, 00714, 00715,
00808, 01652, 01037, 02200
00698, 02055, 02032
01037
01562
01326
00037, 00418
00668
00370
00037, 00370, 00374
00374
01326
00614, 00820, 01037, 01149, 01902
00218
00036, 00170, 00195, 00327, 00455
01606
00037, 00218, 00455, 00487, 01308, 01583, 00451,
00625, 00668, 00714, 00715, 01037, 01149, 01363,
01324, 01652, 01531, 01916
01652
01324
00009
01363
00037
00109, 00287, 00335, 00560, 00625, 00714
01531
00037, 00418, 00486, 01037, 00668
00037
00264
00218
00009, 00036, 00037, 00208, 00218, 00235, 00264,
00355, 00371, 00374, 02007, 00487, 01583, 00587,
00614, 00660, 00634, 00668, 00698, 00714, 01037,
01149, 01248, 01308, 01326, 01556, 01652, 01682,
01687, 01869, 01900, 01935, 01982, 01983, 02050,
02055, 02056, 01531, 01727, 01588
01523
00037
00218
00264
00610, 00668, 01037
00037, 00455
00036, 00037, 00070
00170
00009, 00037
00037
01682, 02090
00037, 01727
00037
00000
00819, 00820, 01508
01770, 01820
00780, 00698, 01536, 01702
01037
00037
00074, 00370, 00418
01508
00009, 00218
00451
01935
00648, 01556
00060
Agashi
AGB
Aiko
Aim
Airis
Aiwa
Akai
Akashi
Akiba
Akira
Akito
Akura
Alba
Italiano
Le seguenti tabelle riportano nomi di marche
(Brand) e i loro rispettivi numeri di codice (Code
No.).
Per impostare il codice del produttore, consultare
le Istruzioni per l’uso.
Anam
Anam National
Andersson
Anglo
Anitech
Ansonic
AOC
Apollo
Apro
Arc En Ciel
Ardem
Arena
Aristona
ART
Art Mito
ASA
Asberg
ASDA
Asora
Astra
Astro
Asuka
ATD
Atec
Atlantic
Atori
Audiosonic
Printed in China
Alien
All-Tel
Allstar
Amitech
Amoi
Amplivision
Amstrad
Français
Les tableaux suivants énumèrent les noms des
marques (Brand) et les numéros des codes
correspondants (Code No.).
Pour définir le code de fabricant, reportez-vous au
Mode d’emploi.
Slovensky
Nasledujúce tabuľky zobrazujú názvy značiek
(Brand) a ich príslušné čísla kódov (Code No.).
Ak chcete nastaviť kód výrobcu, pozrite si Návod
na používanie.
Magyar
A következő táblázatok a márkaneveket tüntetik
fel (Brand) a megfelelő kódokkal (Code No.).
A készülékkód beállítását lásd a használati
útmutatókban.
Polski
W poniższych tabelach znajdują się nazwy marek
(Brand) oraz odpowiednie kody (Code No.).
Informacje na temat ustawiania kodu producenta
znajdują się w instrukcji obsługi.
Suomi
Seuraavissa taulukoissa näkyvät tuotenimet
(Brand) ja niitä vastaavat koodinumerot (Code
No.).
Lisätietoja valmistajan koodin asettamisesta on
käyttöohjeessa.
Hrvatski
Na sljedećim tablicama prikazana su imena
brandova (Brand) i njihovi odgovarajući brojevi
šifri (Code No.).
Da biste postavili šifru proizvođača, pogledajte
Upute za uporabu.
Audioton
Audiovox
Audioworld
Aumark
Avol
Awa
Axxent
Baier
Baird
Bang & Olufsen
Base
Basic Line
Bauer
Baur
BBK
Beaumark
Beko
Belson
Belstar
BenQ
Bensten
Beon
Berthen
Best
Bestar
Bestar-Daewoo
Bestwell
Black Diamond
Blackway
Blaupunkt
Blue Media
Blue Sky
Boca
Boman
Boots
Bork
BPL
Brandt
Brimax
Brinkmann
Brionvega
Brother
BTC
Bush
Cameron
Camper
Canton
Capsonic
Carad
Carena
Carrefour
Carver
Cascade
Casio
Cat
Cathay
CCE
Celebrity
Celestial
cello
Centrex
Centrum
Centurion
CGE
Changhong
Cimline
Cineral
Cinetec
Cinex
Citizen
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Brand
Code No.
City
Clarivox
Classic
Clatronic
00009
00037, 00070, 00418
01308
00009, 00037, 00218, 00264, 00370, 00371, 00714,
01324
01037
01308
00009
00009, 00037, 00264, 00370, 00411, 00418
00754, 00820, 01508, 02055, 01523, 01702
00808
00009, 00036, 00037
00109, 00287, 00487
00009, 00037
00074
00009, 00037, 00208, 00370, 00412, 00418, 00486,
00487, 01324, 00668, 00672, 00712, 00714, 00715,
01037, 01652
00672
00218
00060, 00093, 00451
00218
01298
00037, 01583, 01982
00009, 00037, 00218, 00374, 00451, 01308, 01583,
00634, 00780, 00865, 00876, 00880, 01376, 01612,
01812, 01847, 01902, 02098, 02333
00009, 00035, 00036, 00037, 00208
00412
00370, 00486, 00714, 00715, 01037, 01149, 01652,
01916, 01935
00208
00009, 00037
00672, 01376
00009, 00037, 00374
00208, 00548
00795, 00780, 01326
00037, 00072, 00516
00374
00264
00037, 00587, 01324, 01531, 01820, 02021, 02050,
02096, 02139, 02197, 02245
00009, 00037
02020, 02022, 01531, 02239
00037
00009, 00371, 00672, 00698, 00820, 00780, 00896
00037
01149
00037, 00668
00890, 02020, 02022
00780
01606
01531
00820
00037, 00698, 00888
02056
00880
02239
00009, 00037
00587, 00780, 01326, 01363
01338, 01964, 02001, 02154
00668
01704
00698, 00888, 01326
00009
00037, 00343, 01037, 01308, 01149, 01324, 02032
00070, 00072
01652, 02126
00037
00780
00037
01531
01324, 01531
00877, 01217, 01248, 01308, 01666, 01531, 02007,
02023, 02254
00773
00037
00487
00516
00037, 00218, 00292, 00411, 00516, 01583, 00610
00516
00000
00009, 00264
01687
01037
00037
00009, 00037, 00548
00037, 00218
01776
00009, 00264
00037, 00070, 01727, 00370, 00371, 00486, 00451,
00668, 00714
01789
00753, 00780
01682
00037
00037
00001, 00009, 00820
00264
02050
00037, 00264, 00370
00037
00037, 00516
01248, 01536, 01606, 01149
01037
00037
00009, 00374
00037, 00109, 00195, 00287, 00335, 00343, 02007,
00548, 00560, 00625, 01037, 01471, 01585, 01935,
02090
00037, 00264, 00371, 00412, 01037
00072, 00208, 00346, 00548
00037, 00070, 00072, 00346, 00411, 00473, 00480,
00516, 01583, 00631, 00714, 00715, 00808, 01248,
01556, 01149
00009, 00037, 00072, 00208, 00235, 00374, 00411,
01583, 00451, 00668, 00714, 00808, 01037, 01308,
01363, 01612
00036, 00072, 00208, 00370
00037, 00072, 00218, 00264, 00455, 00610
01531
01149
00037
00093
00037, 00370
00009, 00037, 00370, 01308, 00610
00009, 00264
00865
00009, 00072, 00853
00009
00808, 01248, 01298, 01666
00264, 00668, 00714, 01037, 01394, 01666, 01817
00780
00264, 00795, 00780, 01531
01363
00858, 01037
00037
00037, 00370
01755
00009, 00218, 00374
00093, 01727, 00335, 00451, 00560, 00625
00037, 00072, 00516
00009, 00374
00109, 00287
00009
00009, 00037
00009, 00037, 00218, 00412
00808, 00865, 00880, 01217, 01298, 01606
00009
00060
01770, 01833, 02023
00634
00668
00001, 00037, 00109, 01727, 00455, 01324, 00714,
00715
00487
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00218, 00235,
00264, 00335, 00343, 00371, 00374, 00480, 00487,
00516, 01583, 00560, 00451, 00625, 00411, 00634,
00668, 00714, 00808, 00880, 01037, 01149, 01248,
01308, 01376, 01682, 01687, 01720, 01727, 01841,
01900, 01902, 01916, 01983, 01985, 02046, 02055,
02056, 02135
00370
00753
00218
00037, 00170
00371, 00487, 01149
00648, 02333
00036, 00037, 00072, 00108, 00208, 00226, 00343,
00473, 00516, 00548, 00560
Grandin
00009, 00037, 00218, 00374, 00455, 01583, 00610,
00451, 00668, 00714, 00715, 00865, 00880, 01037,
01298
00009, 00036, 00037, 00070, 00195, 00487, 01583,
00411, 00672, 01223, 01248, 01308, 01376, 01149,
01869, 01916, 01935, 02007, 01531, 01037, 01687,
02200, 02239
01149
01363
00808, 02001
00698
00698, 00780, 01615, 01983, 02134, 01727
00264
01727
00218
01351, 00877, 01776
00009, 00037, 00292, 00370, 01308, 01037, 01583,
00625, 00634, 00714, 01964, 02001
00009, 00037, 00516, 00865, 10338
00037
00865
00773, 01196
00009, 00037, 00412, 00487
00037
01324
00009, 00037, 00218, 00264, 00412, 00418
00009
00109
01531
00037, 00264
00218, 01983
00009, 00036, 00037, 00208, 00218, 00235, 00264,
00355, 02007
00218, 00455, 00610, 00714
00009, 00208, 01508, 01583, 00780, 01363, 02037,
02098
00037, 00072, 00108, 00109, 01727, 00343, 00473,
00480, 01308, 00516, 00548, 00634, 00744, 00877,
01037, 01149, 01194, 01481, 01576, 01585, 01687,
01588
00108, 00780
00009, 00218, 00455, 00610
00714, 00865, 01149, 01556
01324
00744
00037
00218, 00455
00374
00890, 01217, 01666
01295
01376
00009
00037, 00264, 00455, 00486, 01583, 00668, 00714,
00715, 01037
00698, 00780, 00865, 00876, 00888, 01037, 01281,
01326, 01376, 01468, 01523, 01532, 01556, 01606,
01612, 01681, 01770, 02139, 02154
00037
00037, 00218, 00264, 00371
00218
01556
01376, 00877
00877, 00890, 01217, 02254
00037, 00074, 00370, 00418, 00411, 02090
00037
01430
00487, 00610, 00714
00009
00009, 00072, 00218, 00516, 01037, 01149, 01585
01037
00865, 01298
00773, 00820
01556
00009, 00037, 00264
00037, 00109, 00327, 01037
01583, 00451, 01902
00009, 00037, 00218, 00264, 00455, 00486, 00487,
01037
00009, 00037, 00218, 00371, 02021
00037, 00218, 00455
00037, 00218, 00264, 00371
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 00610
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 01324, 00610
00037, 00264, 00374
00000
01982
00036
00035
01531
02007, 01308, 01583, 00634
00876, 00896, 01536, 01702, 01964
00712
01583
00036, 00093, 00218, 00371, 00418, 01324, 00650,
00653
00009, 00037, 00218, 00455
00264, 00370, 00610, 00714, 01308, 01324, 01556,
01982, 01037
01583, 00880
00371
00037, 00235, 00370, 00411, 00610, 00648, 01037,
01308, 01149, 01585
01037
01702
01326
00634
00001, 00371, 00455
00698
00037, 00668
00037, 00292, 00370, 00374, 00411, 01308, 01583,
00610
00037
00037, 00218
00009
00009, 00037, 00218, 00371, 00418, 00587, 00714,
00754, 02055
00487
00037
00370
00037
00412, 01900
00009
00876
01536
00412, 00418
00714, 00865
00486
01363
01037
00009
00037
00009
00411
00037, 00374, 00587, 01983
00009
01531
02023
01196
00037, 00072, 00264
00001, 00009, 00037, 01727, 00370, 01583, 00698,
00714, 00715, 01556, 01681
00037, 00327
00009, 00037, 00218, 00374, 00668, 00714, 01037,
01308, 02001
00001, 00009
01037, 01149
00037, 00292, 00370, 01037, 00516, 00655, 00790,
01884
02107
00001, 00009, 00060, 00371, 00698, 00773, 00880,
01037, 01217, 01471, 01687, 01727, 02028, 02107
01037, 00668
01982, 01985
00009, 00374, 00411, 01037
00037, 00264
00009, 00037
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 00631, 01037,
01149
00009, 00037, 00109, 00195, 00287, 00343, 00346,
00374, 00411, 00480, 01037, 00634, 00714, 01652
00037
00516
00516
00036, 00729, 00753, 00780
00037, 00648, 00714, 00715, 01289, 02023
00264
00035, 00037, 00235, 00264
00037, 00668, 00876, 01037, 01367
01702, 01789
00037, 00412, 01583, 01532
00009, 00037, 00374, 00714, 00715
01770, 01847, 02246
Marquant
Mascom
Mastec
Master’s
Masuda
Materin
Matsui
02056
01556
01997
01308
00009, 00037, 00218, 00264, 00371
00858
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00195, 00208,
00235, 00335, 00355, 00371, 00455, 00487, 00516,
01583, 00714, 00744, 00880, 01037, 01471, 01666,
01149, 01916, 01935, 02007, 02022, 02090, 01506,
02486
00650
00773
01755
01556, 01982
00009
01964
00037, 01583
00037, 00245, 01583, 00668, 00698, 00714, 00808,
00880, 01037, 01308, 01149, 01248, 01556, 01585,
01687, 01900, 02001, 01506
01248
00610
01727
01037
00009, 00060, 01727, 01037
01983
00009, 00072
00001, 00009, 00037, 00060
00037, 00195, 00367, 00447, 00587, 00668, 00746,
01149, 01533
01727
00037, 00411, 00668, 00714, 00808, 01037, 01324,
02001
01614
00808
00820, 00780
00744, 01037, 01149, 01308, 02055
00037
00070, 00108, 00195, 00487, 00516
01149
00037, 00412
01666, 01852
01900
01556
00036, 00037, 00093, 00108, 01727, 01583, 01037
00292, 00516, 00609
01820
00009
00037
00037
00093
00060, 00370, 01037
00714, 02046, 02050
00037, 00486, 00668, 01037, 01556
00009, 00037, 00264, 00370, 00486
02007
00218
01820, 01983, 02021
01376
01583
00865
00037, 01324, 00753, 01982
00037, 00374
01982
00226
00226
00009, 00036, 00170, 00245, 00374, 00455, 01308,
00653, 00634, 01367, 01704, 01531, 02461
00037, 00327, 00370, 00411, 00418, 01583
00037, 00371, 01037
00754, 02055, 01324
01732, 02246
00865, 00876, 01338, 01376, 01964
01732
00037
00009, 00037, 00218, 01583, 00610, 00714
00009, 00037, 00343, 01583
00218
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00218, 00264
00714
01727
00780
00070
00109
00208, 00346, 00374, 00473, 00480, 00548, 01324,
00610, 00631
01588
00037, 00109, 00195, 00287, 00343, 00560, 00714,
00780, 01149, 01289, 01585, 02001, 02007, 02331
00037
00668
00037, 00374
01523
01585
00455, 00698, 00820, 01508
01037, 01324
00208, 00473, 00548
00264, 01812
01812
00009, 00037, 00072, 00264, 00370
01037, 02200
01376
00264
00698, 00780
01149
00714
00698
01149, 01531, 01770, 02055, 01037, 02166, 02245,
01506
00218, 00371, 00602
01531, 01770
00037, 02032
00650
00037
00037, 00235, 00264, 00355, 00412, 00516, 01583,
00655, 00714, 00880, 01037, 01196, 01916, 01935,
02001, 02007, 02032, 02108
00037, 00218
00668, 01037
00516
00037, 00072, 00218, 00264, 00355, 00374, 00412,
01583
00037
00218
00036, 00037, 00072, 00218
01326, 01983
00036, 00037, 00093, 00109, 00195, 00226, 00235,
00343, 01037, 01583
02007, 01583, 00714, 01037, 01308, 01324, 01935,
02126
00037, 00327, 00370, 00411, 00418, 01037, 01583,
00655, 00714, 01308, 01982
00001, 00037, 00218, 00264, 00418, 00698, 00773,
01196, 01326, 01847, 02461
00009, 00037, 00264
00001
00037, 00108, 00226, 00367, 00516, 00548, 00650,
00853, 01310, 01636, 01650
00037, 00411
00292
00109
00009
00060, 01727
00037, 00072
00037
00037
00037, 00074, 00370, 00418, 00451
00000, 00009, 00037, 00343, 00374, 01506, 01583,
01744
00714, 01289, 01308, 01652
00037, 00072, 00370, 00486
00037, 01583
00037, 00109, 00170, 00287, 00370, 00486, 01037,
00679, 00760, 01260, 01457
00370, 00486, 01556
00009, 00037, 00264
00037, 00714, 00715, 01652
01770, 02021
01523, 01687, 01720, 01037
00009
00374, 00451
00037, 00487, 00698, 02055, 01770
00516
00009, 00264, 00780
00780
00009, 00264, 00412, 00753, 01196
01606
00773, 01326
00715, 01037
00072
Profex
Profi
Profilo
Profitronic
Proline
00009
00009
01556
00037
00037, 00072, 00411, 00625, 00634, 01037, 01376,
01545, 01727, 02135
00037, 00370, 00371, 00374, 00668, 00714, 01324,
01376, 01531, 01732, 01770, 01847, 01727, 02001,
02090, 02032, 01037, 02139, 02197, 02245
00009, 00037, 00264, 00418, 00486, 00668, 01037
01727
00037, 01583, 00714, 01324, 01531
00876, 02001
00037, 00374, 00412, 01583
00009
00218
00753, 01149, 01326
00009, 00865
00037, 00070, 00074, 00109, 00195, 00327, 00668,
01037
00036
00037
00218
00037, 01583
00037, 00516
00037, 01727
00009, 00037, 00264, 00370, 00412, 00418, 00648,
00668, 01037
00070
00036, 00602, 00753
00070
00093, 00560, 00625, 00753
00037, 00418
00037
00036, 00346, 00548
00037
00037, 00668, 01037
00865, 00876, 00877, 01376, 01585, 01612, 01687
00037, 00093
00714
00037, 00808
00411
00037, 00072, 00264
00773
00009, 00037, 00218, 00418, 00668, 00714, 00715,
01037, 01326, 01900
00819, 02098
00036, 00877
00009, 00264, 00587, 00698, 00712, 01441
00335, 00370, 00412
01217
00109, 00287, 00335, 00343, 00498, 00516, 00548,
00560, 00625, 00714, 01588
00455, 00610, 00830, 01596
00009, 00235, 00516, 02022
00037, 00668, 00712, 01037, 01149, 01556, 01982
01326
00455
00208, 00480, 00516, 00548, 00631, 01556, 01037,
02154
00335
00516
01755
00009, 00037, 00060, 00072, 00093, 01727, 00264,
00370, 01037, 01583, 00587, 00766, 02051, 00814
00037, 00371, 00455, 00602, 00655, 00698, 00714,
00729, 00753, 00861, 00888, 01248, 01531, 01556,
01727, 02001
00009
00009, 00036, 00072, 00108, 00170, 00208, 00292,
00370, 01037, 01585, 01649, 01149, 02461
00037, 01583
00374, 00486, 00548, 00714, 01324, 01149, 02001,
02032, 01037
00037, 00070, 00218, 00343, 00371, 01583, 00648,
00668, 00714, 01037, 01308, 01324, 00744, 01982
01727
01983
01727
00634
01037
00009, 00036, 00037, 00218, 00264, 00487, 00451,
00668, 01037, 01149
00037, 00516
00037, 00516
01324
00346, 00371, 00411
00009
01847
00035
00093, 00455, 00610
00036, 00093, 00516, 00653, 01659, 01588
01531
00037
00037, 01727, 02007
00009, 00072, 00418
00516
00037, 00195, 00327
00037, 01583
00370
00037, 00648
00037, 00648, 01556, 01982, 01037, 02166
00587
00036, 00455, 00715
01037
01820
00009, 00037, 00335, 00371, 00780, 01556
00773
00037, 00235, 00516, 01324
00037, 00880, 01376, 01606, 01612, 00877, 01614,
01615, 01531
00753
00865, 00880, 01324
00668
00487
02055
00865, 01298
01324, 01376, 02050
00037, 00072, 00548
00218
00037
01702
00208, 00370
01376, 01732
00037
00009, 00037, 00264
00208, 00548
00009, 00037, 00370
01983
00000, 00036, 00074, 00834, 01505, 01685, 01825
00218, 00374
01727
00037, 00418, 00715, 01037, 01770, 01847
00773
00009
00009
00009
00009, 00037, 00218, 00374, 01037, 01531, 02090
00009, 00037, 00264
00218
00264, 00411
00009, 00037, 00264, 02032
01149
02037
00218, 00235, 00355, 00455, 00487, 00610, 00865
00037, 00744
00009, 00037, 00264, 00371
01964, 02001
00455
00037
00516
00009, 00208, 00455, 00805
00009, 00037, 00218, 01583
00009, 01727, 00374
02206
00000
00218, 00287, 00335
00009
00587
00208, 00455
01606
00865, 00880, 01376, 01606, 01612, 00877, 01614,
01615, 01531, 01776, 01847
01394
00037
00447
00109, 00367
00072, 00093, 00218
02245
00036, 00170
Tatung
TCL
TCM
Teac
00037, 00072, 00516, 01248, 01324, 01556, 01720
01916
00714, 00808, 01289, 01308, 20001
00009, 00037, 00170, 01727, 00264, 00412, 00418,
00455, 00587, 00451, 00668, 00698, 00712, 00714,
01037, 01149, 01363, 01687, 01755, 01812, 01985,
02032, 02168
00009, 00037, 00335
00037, 00668, 01149
00218
01037, 01982
01583
01149, 01847, 01727, 01983, 02032, 01531, 01037,
02168, 02197
01583, 00655, 02090, 01308
00714, 01289, 01652
01585
01308, 01583, 00625, 00880, 01324, 01982, 20032
01531, 01702, 02090
01531, 02032
01037, 01149
01376
01583
01523
00009, 00208, 00418, 01324, 00780, 01681
00009
00795, 00820
00060
00876, 01585, 01037
00287, 00343
00037, 00218
00037, 00074, 00109, 00262, 00287, 00335, 00343,
00346, 00486, 00498, 00560, 00587, 00625, 00698,
00712, 00714, 00753, 00754, 00819, 00820, 01508,
00896, 01326, 01536, 01556, 01585, 01588, 01681
00037
00037, 00218, 00264
00037
00037
00009, 00037, 01583, 02090
00009, 00037, 00668, 01037
00036
00037
00009, 00264, 00455
00037
00009, 00037, 00218, 00371, 00374, 00715, 01037
00009
00037, 01583, 00610, 00411, 00714, 01037, 01308,
01652
00037, 01583, 00648, 00668, 00714, 00808, 02055,
01037, 01308, 01248, 01289, 01298, 01556, 01585,
01149, 01687, 02023, 02032, 02090, 02373
00009, 00218, 00374
00037, 00109, 00287, 00335, 00343, 00560, 00625,
01588, 00744
00035, 00036, 00037, 00072, 00074, 00109, 00335,
00343, 01308, 01037
00335, 01308
01702, 01964, 01997
00660
01727
00218
00009, 00037, 00072, 00374, 00668, 01037
01037
00035
00218
00587, 00780
00668, 01037
00009, 00035, 00036, 00060, 00070, 00109, 00195,
00650, 01037, 01289, 01508, 01935
01770, 01982
00009, 00264, 00371
00264
00037, 01583, 00668, 00865, 01037, 02023
00009, 00037, 00264, 00455, 00587, 00780, 00858,
01326
00218, 01583
00516
01248, 01687
00218, 00264
00037, 00346, 01583
01583
00037, 00370, 00374, 00418, 00480, 00486
00037, 00374
01606, 01614, 01531, 01847, 02107, 02168
00037, 00455, 00473
00037, 01583, 00587, 00714, 00715, 01037, 01652,
01770, 01820, 01916, 01982, 01983, 02200
00037
00009, 00036, 00037, 00070, 00074, 00109, 00170,
00195, 00264, 00327, 00346, 00370, 00411, 00418,
00473, 00480, 00631, 00668, 00808, 01037, 01149
00037
00865
00880, 01217, 01376, 01666, 02254
01545, 01727
01326
00037, 00668, 01037, 01149, 01585
00009, 00037
00036
00218
00218
00009
00037
00374
01727
00876
01588, 01627, 01755, 02111
00037, 00264
01363, 02142
01531
02055, 01308, 01326, 00744, 01531
00037
00037, 01727, 00418
01149, 01506
00037, 00109, 00418, 02007, 00668, 01037
00000, 00060, 01727
00009, 00037, 00218, 00668, 00714, 01037, 01376
00036, 00037
00009
00714, 01652
01037
00890
00037, 01037, 01583, 00780, 00896, 01324, 01556,
00877, 01149, 01681, 01983, 02055, 02134, 01727
00037, 00451
01583
00668, 01037
01583
00714
00865, 00877, 00880, 00890, 01217, 01289, 01298,
01606, 01732, 02001
00455
00634
01983
00698, 00780
01441
01770
01196, 01217, 01789, 01324
00037
00877
00650, 01576
00037, 00218, 00455
00037
00009, 00037, 00218, 00264, 00370
00218
01531
00037
00877
00451
01585
Clayton
CME
Concorde
Condor
Conia
Conrac
Contec
Continental Edison
Cosmel
Crosley
Crown
Brand
A.R. Systems
Accent
Acer
Acoustic Solutions
ADL
Admiral
Advent
AEG
Português
As tabelas seguintes indicam nomes de marcas
(Brand) e os respectivos números de código
(Code No.).
Para definir os códigos de fabricante, consulte o
Manual de instruções.
Česky
Následující tabulky zobrazují názvy značek
(Brand) a jejich odpovídající kódová čísla (Code
No.).
Návod nastavení kódu výrobce naleznete v
Návodu k obsluze.
Manufacturer’s Code List
TV
Téléviseur
Fernsehgerät
Tv
Televisor
Televisor
Televisore
TV
Τηλεόραση
Televizyon
Televizor
Televízor
TV
Telewizor
Televisio
TV
English
The following tables show brand names (Brand)
and their corresponding code numbers (Code
No.).
To set the manufacturer’s code, refer to the
Operating Instructions.
Español
Las siguientes tablas muestran nombres de marcas
(Brand) y sus correspondientes números de
código (Code No.).
Para ajustar el código de fabricante, consulte el
Manual de instrucciones.
Crown Mustang
CS Electronics
Curtis Mathes
Cybertron
Cytronix
D-Vision
Daewoo
Dansai
Dansette
Dantax
Datsura
Dawa
Daytek
Daytron
De Graaf
DEC
Decca
Deitron
Denko
Denver
Desmet
DGM
Diamant
Diamond
Digatron
Digihome
Digiline
Digimate
DigiMax
Digital Device
Digitek
Digitex
Digitor
Digitrex
Digix Media
diVision
Dixi
DL
DMTech
Domeos
Dream Vision
DSE
DTS
Dual
Dumont
Durabrand
Dux
DVX
Dynatron
e-motion
E:max
Easy Living
Ecco
ECE
Edison-Minerva
Elba-Sharp
Elbe
Elcit
Electroband
Elekta
Element
Elfunk
ELG
Elin
Elite
Elonex
Elta
Emerson
Emprex
Enzer
Erisson
Erres
ESC
Etron
Eurofeel
EuroLine
Euroman
Europa
Europhon
Evesham
Excello
Exquisit
Fenner
Ferguson
Fidelity
Finlandia
Finlux
Firstline
Fisher
Flint
Foehn & Hirsch
Force
Formenti
Fortress
Fraba
Friac
Frontech
Fujimaro
Fujitsu
Fujitsu General
Fujitsu Siemens
Funai
Furichi
Futronic
G-Hanz
Gaba
Galaxi
Galaxis
Gateway
GBC
GE
GEC
Geloso
General
General Technic
Genesis
Genexxa
Gericom
Giant
Go Video
Gold
Gold Vision
Goldfunk
GoldStar
Gooding
Goodmans
Gorenje
GP
GPM
Gradiente
Graetz
Gran Prix
Granada
Grundig
TV
Téléviseur
Fernsehgerät
Tv
Televisor
Televisor
Televisore
TV
Τηλεόραση
Televizyon
Televizor
Televízor
TV
Telewizor
Televisio
TV
Deutsch
Die folgenden Tabellen enthalten die
Markennamen (Brand) und ihre entsprechenden
Codenummern (Code No.).
Um den Herstellercode einzustellen, schlagen Sie
bitte in der Bedienungsanleitung nach.
Nederlands
In de volgende tabel ziet u merknamen (Brand)
en de overeenstemmende codenummers (Code
No.).
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing om de
fabrikantcode in te stellen.
Grunkel
GVA
H&B
Haaz
Haier
Halifax
Hallmark
Hanimex
Hannspree
Hanseatic
Hantarex
Hantor
Harsper
Harwa
Harwood
Hauppauge
HB
HCM
Hema
Hifivox
Highlander
Highline
Hikona
Hinari
Hisawa
Hisense
Hitachi
Hitachi Fujian
Hitsu
Hoeher
Home Electronics
Horizont
Hornyphon
Hoshai
Huanyu
Hugoson
Humax
HYD
Hyper
Hypson
Hyundai
Iberia
ICE
ICeS
iDEAL
IISonic
Iiyama
Imperial
Indiana
InFocus
Ingelen
Ingersol
Inno Hit
Innovation
Innowert
Inotech
Inspira
Interbuy
Interfunk
Internal
Intervision
Irradio
Isukai
ITS
ITT
ITT Nokia
ITV
JCB
JDV
Jean
JEC
JGC
JMB
JNC
Jocel
Jubilee
JVC
Kaisui
Karcher
Kathrein
Kawa
Kendo
Kennex
Keydo
Keymat
Khind
Kiota
Kioto
Kiton
Kneissel
Koenig
Kolster
Konichi
Konka
Kontakt
Korpel
Korting
Kosmos
Kotron
Koyoda
Kreisen
Kross
Kyoshu
L&S Electronic
LaSAT
Lavic
Lavis
Leader
Lecson
Legend
Lemair
Lenco
Lenoir
Lentec
Level
Lexsor
Leyco
LG
Liesenkoetter
Lifetec
Lloyd’s
Lodos
Loewe
Logic
Logik
Logix
Luker
Luma
Lumatron
Lux May
Luxor
M Electronic
Madison
Magnadyne
Magnafon
Magnavox
Magnum
Mandor
Manesth
Manhattan
Maqma
Marantz
Mark
Marks and Spencer
Matsushita
Maxdorf
Maxent
Maxim
MCE
Medialine
Mediator
Medion
MegaDrive
Megas
Megatron
MEI
Memorex
Memory
Memphis
Mercury
Metz
MGA
Micromaxx
Microspot
Microstar
Microtek
Mikomi
Minato
Minerva
Ministry Of Sound
Minoka
Mirai
Mirror
Mitsai
Mitsubishi
Mivar
Mogen
Monaco
Moree
Morgan’s
Motorola
MTC
MTlogic
Multitec
Multitech
Murphy
Musikland
Mx Onda
MyCom
Myryad
NAD
Naiko
Nakimura
Narita
NAT
National
NEC
Neckermann
NEI
NEO
Neon
Neovia
Nesx
Netsat
Neufunk
New Tech
New World
Nikkai
Nikkei
Nikko
Nintaus
Nobliko
Nogamatic
Nokia
Norcent
Nordmende
Normerel
Nortek
Novatronic
Novex
Novita
Nu-Tec
O.K.Line
Oceanic
Odeon
Odys
Okano
OKI
Olidata
Omega
Omni
Onei
Onimax
Onix
Onn
Onwa
Onyx
Opera
Optimus
Orbit
Orion
Orline
Ormond
Orsowe
Osaki
Osio
Oso
Osume
Otic
Otto Versand
Pacific
Palladium
Palsonic
Panama
Panashiba
Panasonic
Panavision
Pathe Cinema
Pathe Marconi
Pausa
Penney
Perdio
Perfekt
Petters
Philco
Philips
Phocus
Phoenix
Phonola
Pioneer
Pionier
Plantron
Playsonic
Plustron
Polaroid
Poppy
Portland
Powerpoint
Prandoni-Prince
Premier
President
Prima
PrimeView
Princess
Prinston
Prinz
Prosonic
Protech
Proton
ProVision
Pvision
Pye
Pymi
Quadral
Quadro
Quasar
Quelle
Questa
R-Line
Radialva
Radiola
Radiomarelli
RadioShack
Radiotone
Rank
Rank Arena
RBM
RCA
Recor
Rectiligne
Rediffusion
Redstar
Reflex
Relisys
Remotec
Reoc
Revox
Rex
RFT
Rinex
Roadstar
Rolson
Rover
Rowa
Royal Lux
S-Media
Saba
Sagem
Saisho
Saivod
Sakura
Sakyno
Salora
Salsa
Sambers
Sampo
Samsung
Sansui
Santon
Sanyo
SBR
Schaub Lorenz
Schneider
Scotch
Scott
Sears
Seaway
Seelver
SEG
SEI
Sei-Sinudyne
Seitech
Seleco
Sencora
Sense
Sentra
Serino
Sharp
Shinelco
Shintoshi
Shivaki
Show
Siarem
Siemens
Siera
Siesta
Silva
Silva Schneider
Silvano
Silver
SilverCrest
Simz
Singer
Sinotec
Sinudyne
SKY
Skysonic
Sliding
SLX
Smaragd
SmartVision
Soemtron
Sogo
Solavox
Sonawa
Soniko
Soniq
Sonitron
Sonix
Sonneclair
Sonoko
Sonolor
Sontec
Sontech
Sony
Sound & Vision
Soundesign
Soundwave
Soyea
Spectra
Ssangyong
Staksonic
Standard
Starlite
Stenway
Stern
Strato
Strong
Sungoo
Sunkai
Sunny
Sunstar
Sunstech
Sunwatt
Sunwood
Superla
Supersonic
SuperTech
Supra
Supratech
Supreme
Susumu
Sutron
SVA
Svasa
Swedx
Swisstec
Sylvania
Sysline
T+A
Tandberg
Tandy
Targa
Tashiko
Tec
Tech Line
Techica
Technica
Technics
Technika
TechniSat
Technisson
Techno
Technosonic
Technotrend
Techvision
Techwood
Teckton
Tecnimagen
Teco
Tedelex
Teiron
Tek
Teknika
TELE System
Teleavia
Telecor
Telefunken
Telefusion
Telegazi
Telemeister
Telesonic
Telestar
Teletech
Teleton
Teleview
Tempest
Tennessee
Tensai
Tenson
Tesla
Tevion
Texet
Thomson
Thorn
Thorn-Ferguson
Time
Tiny Digital
TMK
Tobishi
Tokai
Tokaido
Tokyo
Tomashi
Tongtel
Topline
Toshiba
Tosumi
Toyoda
Trakton
TRANS-continents
Transonic
Triad
Trident
Trio
Tristar
Triumph
TVTEXT 95
Uher
Ultravox
UMC
Unic Line
United
Universal
Universum
Univox
V2max
V7 Videoseven
Venturer
Venus
Vestel
Vexa
Victor
Videologic
Videologique
Videomac
VideoSystem
Videotechnic
Vidtech
Viewpia
Viewsonic
Vision
Vistron
Visual Innovations
Vivax
Vortec
Voxson
Walker
Waltham
Wards
Watson
Wega
Wegavox
Welltech
Weltstar
Westinghouse
Wharfedale
White Westinghouse
Wilson
Windsor
Windy Sam
Wintel
World-of-Vision
Worldview
Xenius
Xiron
XLogic
XMS
Xomax
Xoro
Xrypton
Yakumo
Yamaha
Yamishi
Yokan
Yoko
Yorx
Ytawai
YU-MA-TU
Yuesmart
Zenith
Zepto
Brand
City
Clarivox
Classic
Clatronic
Brand
Code No.
A.R. Systems
Accent
Acer
Acoustic Solutions
ADL
Admiral
Advent
AEG
00037, 00374, 00455, 01583
00009, 00037
01339, 01509, 01644
01037, 01149, 01523, 01545, 01727, 02055
01217, 02022
00093, 00264
00876, 00877
01037, 01149, 01324, 01556, 02021, 02096, 02166,
02239
00264
00516
00009, 00035, 00037, 00072, 00264, 00371, 00880,
01681
00037, 00455, 01308, 00698, 00753, 00805
01531, 01833, 02050
00701
00009, 00035, 00037, 00072, 00208, 00218, 00264,
00371, 00473, 00480, 00516, 00548, 01583, 00602,
01324, 00631, 00648, 00672, 00714, 00715, 00729,
00753, 00698, 01248, 01308, 01326, 01727, 02021,
02096
00009, 00780
00037, 00218, 00455
00418, 00753
00037
00009, 00037, 00218, 00264, 00412, 00668, 00714,
01037, 01363, 01556, 01149, 01531, 01770, 01820,
01847, 01982, 01983, 02239, 02289
00009, 00036, 00037, 00218, 00235, 00355, 00370,
00371, 00418, 02007, 00480, 00487, 00587, 00668,
00714, 01037, 01935, 01997, 02050, 01531
01037
00865
00037
00655, 01281, 01847
01529
00370
00009, 00037, 00218, 00264, 00371, 00412, 00516,
00648, 01037, 01820, 01982
00009, 00037
00037, 00650
01149, 01585
00009, 00264
00009, 00037, 00264
00009, 00037, 00292, 00370, 00374, 00411, 00668
00625, 01588, 02111
00473
01770
00109
00037, 00714
00037
00037, 01583
01037
01585, 01820
00070, 00346
00037
02126
00009
00037
01308
00218, 00264
00698
01606
00001, 00037
00009
00009, 00037, 00109, 00218, 00264, 00370, 00374,
00486, 00714, 00715, 00858, 00865, 01308, 01681,
01983, 02050, 01531
00264, 00370, 00486
00451
00698
00060
01820
00009, 00036, 00108, 00264, 00374, 00451, 01324,
00888, 01376, 01985
00009
00876, 01324, 02239
00072, 00109, 00208, 00343, 01196
00565
00780
00009, 00037, 00218, 00374, 00455, 01583, 00668,
01037, 01149
00805, 01615
00037, 00195, 00455, 01037
01687
01727
00037, 00370, 00418, 00486, 01324, 00714, 00715,
00808, 01652, 01037, 02200
00698, 02055, 02032
01037
01562
01326
00037, 00418
00668
00370
00037, 00370, 00374
00374
01326
00614, 00820, 01037, 01149, 01902
00218
00036, 00170, 00195, 00327, 00455
01606
00037, 00218, 00455, 00487, 01308, 01583, 00451,
00625, 00668, 00714, 00715, 01037, 01149, 01363,
01324, 01652, 01531, 01916
01652
01324
00009
01363
00037
00109, 00287, 00335, 00560, 00625, 00714
01531
00037, 00418, 00486, 01037, 00668
00037
00264
00218
00009, 00036, 00037, 00208, 00218, 00235, 00264,
00355, 00371, 00374, 02007, 00487, 01583, 00587,
00614, 00660, 00634, 00668, 00698, 00714, 01037,
01149, 01248, 01308, 01326, 01556, 01652, 01682,
01687, 01869, 01900, 01935, 01982, 01983, 02050,
02055, 02056, 01531, 01727, 01588
01523
00037
00218
00264
00610, 00668, 01037
00037, 00455
00036, 00037, 00070
00170
00009, 00037
00037
01682, 02090
00037, 01727
00037
00000
00819, 00820, 01508
01770, 01820
00780, 00698, 01536, 01702
01037
00037
00074, 00370, 00418
01508
00009, 00218
00451
01935
00648, 01556
00060
Agashi
AGB
Aiko
Aim
Airis
Aiwa
Akai
Akashi
Akiba
Akira
Akito
Akura
Az elemek behelyezéséhez ki kell nyitnia az
2 Tar sa enyomva a SET gombo és nyom a meg
elemtartó fedelét a beállító gombokat takaró fedél
az 1 számgombo
Português
kinyitása után.
As tabelas seguintes indicam nomes de marcas
Alba
+
Alien
All-Tel
Allstar
Amitech
Amoi
Amplivision
Amstrad
(Brand) e os respectivos números de código
(Code No.).
Para definir os códigos de fabricante, consulte o
Manual de instruções.
1 Csúsztassa el az elemtartó fedelét, majd emelje
meg a kinyitásához.
Italiano
Le seguenti tabelle riportano nomi di marche
(Brand) e i loro rispettivi numeri di codice (Code
No.).
Per impostare il codice del produttore, consultare
le Istruzioni per l’uso.
A LED- e ző ény v ág an kezd
3
Enged e e m ndké gombo
4
A számgombokka ad a meg a gyár ó kód á
Svenska
Följande tabell visar varmärkesnamn (Brand) och
motsvarande kodnummer (Code No.).
För att ställa in tillverkarkoden, se
Bruksanvisningen.
Pé da 00037
©2010 Sony Corporation
Anam
Anam National
Andersson
Anglo
Anitech
Ansonic
AOC
Apollo
Apro
Arc En Ciel
Ardem
Arena
Aristona
ART
Art Mito
ASA
Asberg
ASDA
Asora
Astra
Astro
Asuka
ATD
Atec
Atlantic
Atori
Audiosonic

Printed in China



két
2 Helyezzen be (először a negatív végükkel) Eλληνικά
LR03-as (AAA méretű) alkálielemet (nemΣτους παρακάτω πίνακες παρατίθενται
οι μάρκες
A LEDe ző ény háromszor e v an ma d
και οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί (Code
mellékelt tartozék) a rekeszben kialakított(Brand)
k a sz k
No.).
Για να ορίσετε τον κωδικό κατασκευαστή,
helyre az alábbi módon.
ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.
Türkçe
Aşağıdaki tablolar marka adlarını (Brand) ve
bunlara ait kod numaralarını (Code No.)
göstermektedir.
Üretici Kodunu ayarlamak için Kullanım
Talimatlarına bakın.
3 Zárja be az elemtartó fedelét.
Česky
Následující tabulky zobrazují názvy značek
(Brand) a jejich odpovídající kódová čísla (Code
No.).
Návod nastavení kódu výrobce naleznete v
Návodu k obsluze.
A készü ék működ
Slovensky
Nasledujúce tabuľky zobrazujú názvy značiek
(Brand) a ich príslušné čísla kódov (Code No.).
Ak chcete nastaviť kód výrobcu, pozrite si Návod
na používanie.
1
Audioton
Audiovox
Audioworld
Aumark
Avol
Awa
Axxent
Baier
Baird
Bang & Olufsen
Base
Basic Line
Bauer
Baur
BBK
Beaumark
Beko

Belson
Belstar
BenQ
Bensten
Beon
Berthen
Best
Bestar
Bestar-Daewoo
Bestwell
Black Diamond
Blackway
Blaupunkt
Blue Media
Blue Sky
e ése
Kapcso a be a e ev z ókészü éke
2 Irány sa az RM-KZ1T áv rány ó egyenesen a
Magyar
A következő táblázatok a márkaneveket
készü tüntetik
ék e é
fel (Brand) a megfelelő kódokkal (Code No.).
A készülékkód beállítását lásd a használati
útmutatókban.
3
Nyom a meg a  gombo annak
e enőrzéséhez hogy k kapcso -e a TV
Polski
W poniższych tabelach znajdują się nazwy marek
(Brand) oraz odpowiednie kody (Code No.).
Informacje na temat ustawiania kodu producenta
znajdują się w instrukcji obsługi.
Hagyja nyitva a beállító gombokat takaró
fedelet az RM-KZ1T beállításának
Suomi
folytatásához.
Seuraavissa taulukoissa näkyvät tuotenimet
Az elemek élettartama
(Brand) ja niitä vastaavat koodinumerot (Code
No.).
Lisätietoja valmistajan koodin asettamisesta on
käyttöohjeessa.
4
Normál körülmények között az LR03-as (AAA
méretű) alkálielemek akár egy évig is működnek.
Ha az RM-KZ1T nem működik megfelelően,
akkor előfordulhat, hogy az elemek lemerültek.
Mindkét elemet cserélje újra.
5
Cameron
Camper
Canton
Capsonic
Carad
Carena
Carrefour
Carver
Cascade
Casio
Cat
Cathay
CCE
Celebrity
Celestial
cello
Centrex
Centrum
Centurion
CGE
Changhong
Cimline
Cineral
Cinetec
Cinex
Citizen
Nyom a meg a  gombo a TV smé e
bekapcso ásához
Hrvatski
Na sljedećim tablicama prikazana su imena
brandova (Brand) i njihovi odgovarajući brojevi
šifri (Code No.).
Da biste postavili šifru proizvođača, pogledajte
Upute za uporabu.
Megjegyzések
Ne használjon régi és új elemeket, és ne használjon
más típusú, például karbon-cink vagy újratölthető
elemeket.
Ha szivárog az elem belsejéből az elektrolit, egy
ruhadarabbal törölje ki az elemtartó szennyezett
részét, és cserélje ki az elemeket újakra. Az elektrolit
szivárgásának megelőzése érdekében vegye ki az
elemeket, ha az RM-KZ1T távirányítót várhatóan
hosszabb ideig nem fogja használni.
Boca
Boman
Boots
Bork
BPL
Brandt
Brimax
Brinkmann
Brionvega
Brother
BTC
Bush
Irány sa az RM-KZ1T áv rány ó egyenesen a
készü ék e é
3
Nyom a meg a számgomboka
Pé da 298
4
Continued on reverse side
Nyom a meg a  hangerő − + gombo
annak e enőrzéséhez hogy meg e e ően
működ k-e a TV
Ha úgy űn k hogy az RM KZ1T nem működ k
E enő zze hogy he ye en a e be a ké zü ék gyá ó
kód á
Végezzen e ú a m nden épé az „A gyá ó kód ának
beá á a a TV e e ében” e eze 1 épé é ő kezdve
P óbá a meg a en beá á e á á meg mé é é
egy má k gyá ó kódda ha ze epe a án a
ké zü ékhez Ha az RM KZ1T áv ány ó a ában
ze ep ő ö ze kód k p óbá á a u án em nem
működ k p óbá a a Ke e ő unkc ó á d „A he ye
kód megke e é e” az „Tovább beá á ok”
zaka zban
Crown Mustang
CS Electronics
Curtis Mathes
Cybertron
Cytronix
D-Vision
Daewoo
Dansai
Dansette
Dantax
Datsura
Dawa
Daytek
Daytron
De Graaf
DEC
Decca
Deitron
Denko
Denver
Desmet
DGM
Diamant
Diamond
Digatron
Digihome
Digiline
Digimate
DigiMax
Digital Device
Digitek
Digitex
Digitor
Digitrex
Digix Media
diVision
Dixi
DL
DMTech
Domeos
Dream Vision
DSE
DTS
Dual
Dumont
Durabrand
Dux
DVX
Dynatron
e-motion
E:max
Easy Living
Emprex
Enzer
Erisson
Erres
ESC
Etron
Eurofeel
EuroLine
Euroman
Europa
Europhon
Evesham
Excello
Exquisit
Fenner
Ferguson
Fidelity
Finlandia
Finlux
Firstline
Fisher
Flint
Foehn & Hirsch
Force
Formenti
Fortress
Fraba
Friac
Frontech
Fujimaro
Fujitsu
Fujitsu General
Fujitsu Siemens
Funai
Furichi
Futronic
G-Hanz
Gaba
Galaxi
Galaxis
Gateway
GBC
GE
GEC
Geloso
General
General Technic
Genesis
Genexxa
Gericom
Giant
Go Video
Gold
Gold Vision
Goldfunk
GoldStar
Gorenje
GP
GPM
Gradiente
Graetz
Gran Prix
Granada
Code No.
00009
00037, 00070, 00418
01308
00009, 00037, 00218, 00264, 00370, 00371, 00714,
01324
01037
01308
00009
00009, 00037, 00264, 00370, 00411, 00418
00754, 00820, 01508, 02055, 01523, 01702
00808
00009, 00036, 00037
00109, 00287, 00487
00009, 00037
00074
00009, 00037, 00208, 00370, 00412, 00418, 00486,
00487, 01324, 00668, 00672, 00712, 00714, 00715,
01037, 01652
00672
00218
00060, 00093, 00451
00218
01298
00037, 01583, 01982
00009, 00037, 00218, 00374, 00451, 01308, 01583,
00634, 00780, 00865, 00876, 00880, 01376, 01612,
01812, 01847, 01902, 02098, 02333
00009, 00035, 00036, 00037, 00208
00412
00370, 00486, 00714, 00715, 01037, 01149, 01652,
01916, 01935
00208
00009, 00037
00672, 01376
00009, 00037, 00374
00208, 00548
00795, 00780, 01326
00037, 00072, 00516
00374
00264
00037, 00587, 01324, 01531, 01820, 02021, 02050,
02096, 02139, 02197, 02245
00009, 00037
02020, 02022, 01531, 02239
00037
00009, 00371, 00672, 00698, 00820, 00780, 00896
00037
01149
00037, 00668
00890, 02020, 02022
00780
01606
01531
00820
00037, 00698, 00888
02056
00880
02239
00009, 00037
00587, 00780, 01326, 01363
01338, 01964, 02001, 02154
00668
01704
00698, 00888, 01326
00009
00037, 00343, 01037, 01308, 01149, 01324, 02032
00070, 00072
01652, 02126
00037
00780
00037
01531
01324, 01531
00877, 01217, 01248, 01308, 01666, 01531, 02007,
02023, 02254
00773
00037
00487
00516
00037, 00218, 00292, 00411, 00516, 01583, 00610
00516
00000
00009, 00264
01687
01037
00037
00009, 00037, 00548
00037, 00218
01776
00009, 00264
00037, 00070, 01727, 00370, 00371, 00486, 00451,
00668, 00714
01789
00753, 00780
01682
00037
00037
00001, 00009, 00820
00264
02050
00037, 00264, 00370
00037
00037, 00516
01248, 01536, 01606, 01149
01037
00037
00009, 00374
00037, 00109, 00195, 00287, 00335, 00343, 02007,
00548, 00560, 00625, 01037, 01471, 01585, 01935,
02090
00037, 00264, 00371, 00412, 01037
00072, 00208, 00346, 00548
00037, 00070, 00072, 00346, 00411, 00473, 00480,
00516, 01583, 00631, 00714, 00715, 00808, 01248,
01556, 01149
00009, 00037, 00072, 00208, 00235, 00374, 00411,
01583, 00451, 00668, 00714, 00808, 01037, 01308,
01363, 01612
00036, 00072, 00208, 00370
00037, 00072, 00218, 00264, 00455, 00610
01531
01149
00037
00093
00037, 00370
00009, 00037, 00370, 01308, 00610
00009, 00264
00865
00009, 00072, 00853
00009
00808, 01248, 01298, 01666
00264, 00668, 00714, 01037, 01394, 01666, 01817
00780
00264, 00795, 00780, 01531
01363
00858, 01037
00037
00037, 00370
01755
00009, 00218, 00374
00093, 01727, 00335, 00451, 00560, 00625
00037, 00072, 00516
00009, 00374
00109, 00287
00009
00009, 00037
00009, 00037, 00218, 00412
00808, 00865, 00880, 01217, 01298, 01606
00009
00060
01770, 01833, 02023
00634
00668
00001, 00037, 00109, 01727, 00455, 01324, 00714,
00715
00487
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00218, 00235,
00264, 00335, 00343, 00371, 00374, 00480, 00487,
00516, 01583, 00560, 00451, 00625, 00411, 00634,
00668, 00714, 00808, 00880, 01037, 01149, 01248,
01308, 01376, 01682, 01687, 01720, 01727, 01841,
01900, 01902, 01916, 01983, 01985, 02046, 02055,
02056, 02135
00370
00753
00218
00037, 00170
00371, 00487, 01149
00648, 02333
00036, 00037, 00072, 00108, 00208, 00226, 00343,
00473, 00516, 00548, 00560


W
W
W
W
W
W
Brand
W
Grandin
W
W
W
Grundig
W
W
W
Grunkel
W
GVA
W
H
&
B
W
Haaz
W
Haier
Halifax
W
Hallmark
Hanimex
Hannspree
Hanseatic
Code No.
00009, 00037, 00218, 00374, 00455, 01583, 00610,
00451, 00668, 00714, 00715, 00865, 00880, 01037,
01298
00009, 00036, 00037, 00070, 00195, 00487, 01583,
00411, 00672, 01223, 01248, 01308, 01376, 01149,
01869, 01916, 01935, 02007, 01531, 01037, 01687,
02200, 02239
01149
01363
00808, 02001
00698
00698, 00780, 01615, 01983, 02134, 01727
00264
01727
00218
01351, 00877, 01776
00009, 00037, 00292, 00370, 01308, 01037, 01583,
00625, 00634, 00714, 01964, 02001
00009, 00037, 00516, 00865, 10338
00037
00865
00773, 01196
00009, 00037, 00412, 00487
00037
01324
00009, 00037, 00218, 00264, 00412, 00418
00009
00109
01531
00037, 00264
00218, 01983
00009, 00036, 00037, 00208, 00218, 00235, 00264,
00355, 02007
00218, 00455, 00610, 00714
00009, 00208, 01508, 01583, 00780, 01363, 02037,
02098
00037, 00072, 00108, 00109, 01727, 00343, 00473,
00480, 01308, 00516, 00548, 00634, 00744, 00877,
01037, 01149, 01194, 01481, 01576, 01585, 01687,
01588
00108, 00780
00009, 00218, 00455, 00610
00714, 00865, 01149, 01556
01324
00744
00037
00218, 00455
00374
00890, 01217, 01666
01295
01376
00009
00037, 00264, 00455, 00486, 01583, 00668, 00714,
00715, 01037
00698, 00780, 00865, 00876, 00888, 01037, 01281,
01326, 01376, 01468, 01523, 01532, 01556, 01606,
01612, 01681, 01770, 02139, 02154
00037
00037, 00218, 00264, 00371
00218
01556
01376, 00877
00877, 00890, 01217, 02254
00037, 00074, 00370, 00418, 00411, 02090
00037
01430
00487, 00610, 00714
00009
00009, 00072, 00218, 00516, 01037, 01149, 01585
01037
00865, 01298
00773, 00820
01556
00009, 00037, 00264
00037, 00109, 00327, 01037
01583, 00451, 01902
00009, 00037, 00218, 00264, 00455, 00486, 00487,
01037
00009, 00037, 00218, 00371, 02021
00037, 00218, 00455
00037, 00218, 00264, 00371
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 00610
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 01324, 00610
00037, 00264, 00374
00000
01982
00036
00035
01531
02007, 01308, 01583, 00634
00876, 00896, 01536, 01702, 01964
00712
01583
00036, 00093, 00218, 00371, 00418, 01324, 00650,
00653
00009, 00037, 00218, 00455
00264, 00370, 00610, 00714, 01308, 01324, 01556,
01982, 01037
01583, 00880
00371
00037, 00235, 00370, 00411, 00610, 00648, 01037,
01308, 01149, 01585
01037
01702
01326
00634
00001, 00371, 00455
00698
00037, 00668
00037, 00292, 00370, 00374, 00411, 01308, 01583,
00610
00037
00037, 00218
00009
00009, 00037, 00218, 00371, 00418, 00587, 00714,
00754, 02055
00487
00037
00370
00037
00412, 01900
00009
00876
01536
00412, 00418
00714, 00865
00486
01363
01037
00009
00037
00009
00411
00037, 00374, 00587, 01983
00009
01531
02023
01196
00037, 00072, 00264
00001, 00009, 00037, 01727, 00370, 01583, 00698,
00714, 00715, 01556, 01681
00037, 00327
00009, 00037, 00218, 00374, 00668, 00714, 01037,
01308, 02001
00001, 00009
01037, 01149
00037, 00292, 00370, 01037, 00516, 00655, 00790,
01884
02107
00001, 00009, 00060, 00371, 00698, 00773, 00880,
01037, 01217, 01471, 01687, 01727, 02028, 02107
01037, 00668
01982, 01985
00009, 00374, 00411, 01037
00037, 00264
00009, 00037
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 00631, 01037,
01149
00009, 00037, 00109, 00195, 00287, 00343, 00346,
00374, 00411, 00480, 01037, 00634, 00714, 01652
00037
00516
00516
00036, 00729, 00753, 00780
00037, 00648, 00714, 00715, 01289, 02023
00264
00035, 00037, 00235, 00264
00037, 00668, 00876, 01037, 01367
01702, 01789
00037, 00412, 01583, 01532
00009, 00037, 00374, 00714, 00715
01770, 01847, 02246
Nyom a meg az ENT gombo annak
e enőrzéséhez hogy k vá asz ha ó-e a k ván
csa orna
Hantarex
Hantor
Harsper
Harwa
Harwood
Hauppauge
HB
HCM
Hema
Hifivox
Highlander
Highline
Hikona
Hinari
Hisawa
Hisense
Meg egyzés
Ha beá a a be é egy ég gyá ó kód á az RM KZ1T
a be é egy ég c a o ná nak ha zná a á é ze
e őnyben a TV c a o ná nem ud a ha zná n Ha
ze e ne v zavá an a TV c a o ná a o va a e „A TV
c a o ná nak hozzá ende é e a Kedvencek gombokhoz”
c mű é z a „Tovább beá á ok” zaka zban
Ecco
ECE
Edison-Minerva
Elba-Sharp
Elbe
Elcit
Electroband
Elekta
Element
Elfunk
ELG
Elin
Elite
Elonex
Elta
Emerson
Gooding
Goodmans
Kapcso a be a TV-készü éke és a be ér
egysége
Hitachi
Hitachi Fujian
Hitsu
Hoeher
Home Electronics
Horizont
Hornyphon
Hoshai
Huanyu
Hugoson
Humax
HYD
Hyper
Hypson
Hyundai
Iberia
ICE
ICeS
iDEAL
IISonic
Iiyama
Imperial
Indiana
InFocus
Ingelen
Ingersol
Inno Hit
Innovation
Innowert
Inotech
Inspira
Interbuy
Interfunk
Internal
Intervision
Irradio
Isukai
ITS
ITT
ITT Nokia
ITV
JCB
JDV
Jean
JEC
JGC
JMB
JNC
Jocel
Jubilee
JVC
Kaisui
Karcher
Kathrein
Kawa
Kendo
Kennex
Keydo
Keymat
Khind
Kiota
Kioto
Kiton
Kneissel
Koenig
Kolster
Konichi
Konka
Kontakt
Korpel
Korting
Kosmos
Kotron
Koyoda
Kreisen
Kross
Kyoshu
L&S Electronic
LaSAT
Lavic
Lavis
Leader
Lecson
Legend
Lemair
Lenco
Lenoir
Lentec
Level
Lexsor
Leyco
LG
Liesenkoetter
Lifetec
Lloyd’s
Lodos
Loewe
Logic
Logik
Logix
Luker
Luma
Lumatron
Lux May
Luxor
M Electronic
Madison
Magnadyne
Magnafon
Magnavox
Magnum
Mandor
Manesth
Manhattan
Maqma
Marantz
Mark
Marks and Spencer
A beállító gombokat
takaró fedél bezárása
A beá ó gombok ede ének bezárásához húzza
meg a csavar egy csavarhúzóva
E ő e e enőr zze hogy meg e e ően bezár a-e az
e em ar ó rekesz ede é
A Kedvencek gombokhoz ( – )
csa ornavá asz ó unkc óka rende he gy
gyermeke bárm yen csa orná egye en
Kedvencek gomb megnyomásáva k vá asz ha
A Kedvencek gombokhoz a TV vagy a be ér
egység csa orná rende he
A TV beá ásához nyom a meg a 0
számgombo
A be ér egység beá ásához nyom a meg az 1
számgombo
A LED- e ző ény háromszor e v an
Nyom a
meg a 4
gombo
4
Nyom a meg az ENT gombo
A LED- e ző ény röv d dőre k a sz k
TV bekapcso ása  be ér egység
bekapcso ása
(Ha a TV és a be ér egység s be
van kapcso va am kor
megnyom a a  gombo
m ndke ő k kapcso )
5
a  gomb működésének
e ása
Ha a LED- e ző ény v ogn kezd számo a
meg hányszor v an e és y módon
e enőr zze az 5 szám egyű kódo
Röv d v anások e z k a he y ér éke (e ső
másod k s b ) az ez köve ő hosszú v anás
e z a szám egye (pé dáu 2 hosszú v anás
e képez a 2 számo ) A „0” számo a gyors
v ogás e z Az ú bó e enőrzéshez nyom a
meg az ENT gombo
Nyom a
meg az 5
gombo
3
Csa orna hozzárende ése
Pé da A 298-as számú csa orna hozzárende ése a
gombhoz
1
Tar sa enyomva a SET gombo és nyom a meg
a 3 számgombo
+
2
Clayton
CME
Concorde
Condor
Conia
Conrac
Contec
Continental Edison
Cosmel
Crosley
Crown
Ha a sta nem tarta mazza az adott
készü éket próbá kozzon a Kereső
funkc óva ásd „A he yes kód
megkeresése” az „Tovább beá tások”
Español
Las siguientes tablas muestranszakaszban
nombres de marcas
(Brand) y sus correspondientes números de
código (Code No.).
Para ajustar el código de fabricante, consulte el
Manual de instrucciones.
1DVB-T (digitális földfelszíni műsorszórás)
2Azután áll rendelkezésre, miután módosította „A
bekapcsoló gomb funkcióinak beállítása” beállítást az
„További beállítások” szakaszban leírtak szerint.
Az RM-KZ1T használata előtt állítsa be a
gyártói kódo(ka)t, és rendelje hozzá a
csatornákat.
1
1 Keresse ki a gyártó kódját a mellékelt
4-170-687-11(1)
Csatornák
hozzárendelése
A készü ék működ e ése
Példa: Philips TV-készülék beállítása
Manufacturer’s Code List
Liste des codes de fabricant
Liste der Herstellercodes
Lijst met fabrikantcodes
Lista de códigos de fabricantes
Lista de Códigos de Fabricante
Elenco dei codici del produttore
Lista med tillverkarkoder
Λίστα κωδικών κατασκευαστή
Üretici Kodu Listesi
Seznamu kódů výrobců
Zozname kódov výrobcov
Készülékkódok lista
Liście kodów producenta
Valmistajan koodiluettelo
Popisu šifri proizvođača
Használat előtt
Az RM-KZ1T a következő funkciók végrehajtására
képes az alábbi eszközökkel:
TV: be-/kikapcsolás, váltás a csatornák között és a
hangerő szintjének beállítása
Kábeltévés beltéri egység vagy műholdas/DVB-T1
vevő: be-/kikapcsolás2 és váltás a csatornák között

A gyártó kódjának beállítása a
TV esetében
Türkçe
Aşağıdaki tablolar marka adlarını (Brand) ve
bunlara ait kod numaralarını (Code No.)
göstermektedir.
Üretici Kodunu ayarlamak için Kullanım
Talimatlarına bakın.
w m
C d N
A TV gyár ó kód ának beá ása u án hason ó
módon á ha a be a gyár ó kódo a be ér
egység ese ében
Ha a beltéri egység csatornáira szeretne váltani,
„A gyártó kódjának beállítása a TV esetében” után
hajtsa végre „A gyártó kódjának beállítása a beltéri
egység esetében” rész eljárását.
Eλληνικά
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι μάρκες
(Brand) και οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί (Code
No.).
Για να ορίσετε τον κωδικό κατασκευαστή,
ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.
C d N
 LED-jelzőfény
Világít vagy villog a beállítások alatt.
Világít az infravörös jelek továbbítása közben.
  (bekapcsoló) gomb
Nyomja meg a TV bekapcsolásához/
kikapcsolásához (gyári beállítás).
 Kedvencek gombok
Nyomja meg egy csatorna kiválasztásához.
 (hangerő) –/+ gombok
Nyomja meg a hangerő beállításához.
 Számgombok
Nyomja meg a beállításhoz szükséges számok
beviteléhez.
 SET gomb
Nyomja meg a beállítás mód használatához.
 ENT (bevitel) gomb
Nyomja meg a beállítások alkalmazásához.
Magyar
Ha a TV csatornáira szeretne váltani, hajtsa végre
„A gyártó kódjának beállítása a TV esetében” rész
eljárását.
„Készülékkódok lista” segítségével.
Liste des codes de fabricant
el a beállító gombokat takaró
2 Csúsztassa
Liste der Herstellercodes
B nd
N
P n ed n Ch na
A csatornák hozzárendelése előtt be kell állítania a
TV vagy a beltéri egység gyártói kódját.
Meg egyzések
Ha a be é egy ég c a o ná ende a Kedvencek
gombokhoz ne e e e e beá an a be é egy ége a
TV kód ának beá á a u án
Az RM KZ1T gyá ag úgy van beá va hogy
ko á ozza a TV hange e é gy megakadá yozva hogy
az ú hango vagy ú ha k egyen pé dáu annak
e edményekén hogy a gye mekek o yama o an
nyomva a ák a  hangerő − + gombo
Svenska
Följande tabell visar varmärkesnamn (Brand) och
motsvarande kodnummer (Code No.).
För att ställa in tillverkarkoden, se
Bruksanvisningen.
m
©2010 Sony Co po a on
Lazítsa meg a csavart a beállító gombokat
takaró fedél elcsúsztatásához. A csavar nem
távolítható el teljesen a beállító gombokat
takaró fedélből.
A gyártó
kódjának
beállítása
©2010 Sony Corporation
W
B nd
m
D
U
A beállító gombokat takaró
fedél felnyitása
C d N
N
m
H
N
Amire szüksége lesz
– #1 méretű csillagfejű csavarhúzó
– Két darab LR03-as (AAA méretű) alkálielem
4-170-687-11(1)
N
B nd
A
M
A
Először fel kell nyitnia a beállító gombokat takaró
fedelet az elemek behelyezéséhez és az RM-KZ1T
beállításához.
1 A csavarhúzóval lazítsa meg a csavart.
B nd
C d N
m
A beállító gombokat
takaró fedél
felnyitása
Az RM-KZ1T beá ása u án a gyermekének
m ndössze a köve kező műve e eke ke
végreha an a
A LED- e ző ény v ág an kezd
2
3
4
Enged e e m ndké gombo
A LED- e ző ény háromszor e v an
A LED- e ző
v ogásának e enőrzése
u án
Codeény
No.
Brand
Code No.
nyom a meg a gombo
Matsushita
Maxdorf
Maxent
Maxim
MCE
Medialine
Mediator
Medion
02056
01556
01997
01308
00009, 00037, 00218, 00264, 00371
00858
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00195, 00208,
00235, 00335, 00355, 00371, 00455, 00487, 00516,
01583, 00714, 00744, 00880, 01037, 01471, 01666,
01149, 01916, 01935, 02007, 02022, 02090, 01506,
02486
00650
00773
01755
01556, 01982
00009
01964
00037, 01583
00037, 00245, 01583, 00668, 00698, 00714, 00808,
00880, 01037, 01308, 01149, 01248, 01556, 01585,
01687, 01900, 02001, 01506
01248
00610
01727
01037
00009, 00060, 01727, 01037
01983
00009, 00072
00001, 00009, 00037, 00060
00037, 00195, 00367, 00447, 00587, 00668, 00746,
01149, 01533
01727
00037, 00411, 00668, 00714, 00808, 01037, 01324,
02001
01614
00808
00820, 00780
00744, 01037, 01149, 01308, 02055
00037
00070, 00108, 00195, 00487, 00516
01149
00037, 00412
01666, 01852
01900
01556
00036, 00037, 00093, 00108, 01727, 01583, 01037
00292, 00516, 00609
01820
00009
00037
00037
00093
00060, 00370, 01037
00714, 02046, 02050
00037, 00486, 00668, 01037, 01556
00009, 00037, 00264, 00370, 00486
02007
00218
01820, 01983, 02021
01376
01583
00865
00037, 01324, 00753, 01982
00037, 00374
01982
00226
00226
00009, 00036, 00170, 00245, 00374, 00455, 01308,
00653, 00634, 01367, 01704, 01531, 02461
00037, 00327, 00370, 00411, 00418, 01583
00037, 00371, 01037
00754, 02055, 01324
01732, 02246
00865, 00876, 01338, 01376, 01964
01732
00037
00009, 00037, 00218, 01583, 00610, 00714
00009, 00037, 00343, 01583
00218
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00218, 00264
00714
01727
00780
00070
00109
00208, 00346, 00374, 00473, 00480, 00548, 01324,
00610, 00631
01588
00037, 00109, 00195, 00287, 00343, 00560, 00714,
00780, 01149, 01289, 01585, 02001, 02007, 02331
00037
00668
00037, 00374
01523
01585
00455, 00698, 00820, 01508
01037, 01324
00208, 00473, 00548
00264, 01812
01812
00009, 00037, 00072, 00264, 00370
01037, 02200
01376
00264
00698, 00780
01149
00714
00698
01149, 01531, 01770, 02055, 01037, 02166, 02245,
01506
00218, 00371, 00602
01531, 01770
00037, 02032
00650
00037
00037, 00235, 00264, 00355, 00412, 00516, 01583,
00655, 00714, 00880, 01037, 01196, 01916, 01935,
02001, 02007, 02032, 02108
00037, 00218
00668, 01037
00516
00037, 00072, 00218, 00264, 00355, 00374, 00412,
01583
00037
00218
00036, 00037, 00072, 00218
01326, 01983
00036, 00037, 00093, 00109, 00195, 00226, 00235,
00343, 01037, 01583
02007, 01583, 00714, 01037, 01308, 01324, 01935,
02126
00037, 00327, 00370, 00411, 00418, 01037, 01583,
00655, 00714, 01308, 01982
00001, 00037, 00218, 00264, 00418, 00698, 00773,
01196, 01326, 01847, 02461
00009, 00037, 00264
00001
00037, 00108, 00226, 00367, 00516, 00548, 00650,
00853, 01310, 01636, 01650
00037, 00411
00292
00109
00009
00060, 01727
00037, 00072
00037
00037
00037, 00074, 00370, 00418, 00451
00000, 00009, 00037, 00343, 00374, 01506, 01583,
01744
00714, 01289, 01308, 01652
00037, 00072, 00370, 00486
00037, 01583
00037, 00109, 00170, 00287, 00370, 00486, 01037,
00679, 00760, 01260, 01457
00370, 00486, 01556
00009, 00037, 00264
00037, 00714, 00715, 01652
01770, 02021
01523, 01687, 01720, 01037
00009
00374, 00451
00037, 00487, 00698, 02055, 01770
00516
00009, 00264, 00780
00780
00009, 00264, 00412, 00753, 01196
01606
00773, 01326
00715, 01037
00072
Profex
Profi
Profilo
Profitronic
Proline
Pé da 298
MGA
Micromaxx
Microspot
Microstar
Microtek
Mikomi
Minato
Minerva
Ministry Of Sound
Minoka
Mirai
Mirror
Mitsai
Mitsubishi
Mivar
Mogen
Monaco
Moree
Morgan’s
Motorola
MTC
MTlogic
Multitec
Multitech
Murphy
Musikland
Mx Onda
MyCom
Myryad
NAD
Naiko
Nakimura
Narita
NAT
National
NEC


Nyom a meg az ENT gombo
Prosonic
Protech
Proton
ProVision
Pvision
Pye
Pymi
Quadral
Quadro
Quasar
Quelle
Questa
R-Line
Radialva
Radiola
Radiomarelli
RadioShack
Radiotone
Rank
Rank Arena
RBM
RCA
Recor
Rectiligne
Rediffusion
Redstar
Reflex
Relisys
Remotec
Reoc
Revox
Rex
RFT
Rinex
Roadstar
Rolson
Rover
Rowa
Royal Lux
S-Media
Saba
A LED- e ző ény háromszor e v an
Tovább Kedvencek gombok hozzárende éséhez
smé e e meg a 3–5 épés
6
A LED- e ző ény k a sz k
E enőr zze a beá
1
2
Sagem
Saisho
Saivod
Sakura
Sakyno
Salora
Nyom a meg a SET gombo a be e ezéshez
Neckermann
NEI
NEO
Neon
Neovia
Nesx
Netsat
Neufunk
New Tech
New World
Nikkai
Nikkei
Nikko
Nintaus
Nobliko
Nogamatic
Nokia
Norcent
Nordmende

ás
Salsa
Sambers
Sampo
Samsung
Sansui
Santon
Sanyo
Schneider
Osio
Oso
Osume
Otic
Otto Versand
SEI
Sei-Sinudyne
Seitech
Seleco
Sencora
Sense
Sentra
Serino
Sharp
Shinelco
Shintoshi
Shivaki
Show
Siarem
Siemens
Siera
Siesta
Silva
Hozzárende t csatorna tör ése
1
Pacific
Tar sa enyomva a SET gombo és nyom a meg
a 3 számgombo
A LED- e ző ény v ág an kezd
Palladium
Palsonic
Panama
Panashiba
Panasonic
2
3
4
5
Panavision
Pathe Cinema
Pathe Marconi
Pausa
Penney
Perdio
Perfekt
Petters
Philco
Philips
Enged e e m ndké gombo
A LED- e ző ény háromszor e v an
Nyom a meg a Kedvencek gombo a beá
ör éséhez
Phocus
Phoenix
Phonola
Pioneer
Pionier
Plantron
Playsonic
Plustron
Polaroid
Poppy
Portland
Powerpoint
Prandoni-Prince
Premier
President
Prima
PrimeView
Princess
Prinston
Prinz
További beállítások
A gyár ó kódo beá
seg ségéve
Scotch
Scott
Sears
Seaway
Seelver
SEG
Meg egyzés
Ha a TV c a o ná ende a Kedvencek gombokhoz a
TV ké zü éke kapc o a be az „E enő zze a beá á ”
zaka z 1 épé ében
Orline
Ormond
Orsowe
Osaki
A bekapcso ó gomb beá ásának módos ása
Tek n e á „A bekapc o ó gomb unkc ó nak beá á a”
c mű é z az „Tovább beá á ok” zaka zban
Meg egyzés
Ha a be é egy ég a hange ő
ud a zabá yozn
győződ ön meg a ó hogy az közepe z n e van á va
Ha a be é egy ég hange e e e e en e van ha k va
akko nem ud a a TV hange e é az RM KZ1T
áv ány óva zabá yozn
A hangerőgomb funkcióinak
beállítása
Az RM-KZ1T gyár ag úgy van beá va hogy
kor á ozza a TV hangere é gy megakadá yozva
hogy az ú hangos vagy ú ha k egyen (pé dáu
annak eredményekén hogy a gyermekek
o yama osan nyomva ar ák a  hangerő − +
gombo )
Megszün e he a hangerő-kor á ozás vagy
e ha a a  hangerő − + gomb működésé
1
Tar sa enyomva a SET gombo és nyom a meg
a 8 számgombo
A LED- e ző ény v ág an kezd
2
Enged e e m ndké gombo
A LED- e ző ény háromszor e v an
3
Nyom a meg a meg e e ő számgombo (1 2
vagy 3) az a ább ak egy kének k vá asz ásához
a hangerő kor á ozásához 
Ha a  hangerő − +
gombo o yama osan nyomva
ar a a hangerő nem nő
csökken egy megado sz n né
ovább
a hangerő-kor á ozás
megszün e éséhez (normá
működés)
Kapcso a be a készü éke a őkapcso ó áva
2
Tar sa az RM-KZ1T áv rány ó a beá
k ván készü ék e é
3
Tar sa enyomva a SET gombo és nyom a meg
a 2 számgombo
A LED- e ző ény v ág an kezd
Nyom a
meg a 2
gombo
Nyom a
meg a 3
gombo
an
Gyá beá
a  hangerő − + gomb
működésének e ásához
á
A LED- e ző ény háromszor e v an ma d
k a sz k
4
Enged e e m ndké gombo
5
A TV beá ásához nyom a meg a 0
számgombo
A be ér egység beá ásához nyom a meg az 1
számgombo
A o yama megszak ása
Nyom on meg bá m yen o yan gombo am nem
ha zná ha ó ezen beá á megadá ához
A LED e ző ény k a z k
6
Nyom a meg az ENT gombo
A LED- e ző ény háromszor e v an
7
Nyom a e és ar sa enyomva az ENT gombo a
keresés megkezdéséhez
A bekapcsoló gomb
funkcióinak beállítása
8
Am kor a készü ék k kapcso enged e e a
gombo
Ha vé e enü ú ha ad a k ván kódon az
vagy a gombba kereshe meg az e őző
e ve a köve kező kódo
A keresés o y a ásához nyom a meg és ar sa
enyomva az ENT gombo
Nyom a meg a  hangerő – gombo
9
Meg egyzés
Ha a TV c a o ná ende a Kedvencek gombokhoz
o va a e „A TV c a o ná nak hozzá ende é e a
Kedvencek gombokhoz” c mű é z az „Tovább
beá á ok” zaka zban
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Nyom a meg a SET gombo a be e ezéshez
A LED- e ző ény háromszor e v an ma d
k a sz k
E enőr zze hogy a készü
ék meg e e ően
Continued on reverse side
működ k-e a megado gyár ó kódda
Ha ovábbra sem működ k a készü ék smé e e
meg az e árás egy o yan kód megkereséséhez
ame y a készü ék eg öbb unkc ó áva
működ k
A o yama megszak ása
Ta a enyomva a SET gombo ega ább há om
má odpe c g
A LED e ző ény k a z k
A beállított gyártói kód
ellenőrzése
1
Tar sa enyomva a SET gombo és nyom a meg
a 6 számgombo
A LED- e ző ény v ág an kezd
2
Enged e e m ndké gombo
Ha megnyom a a  gombo az RM-KZ1T a gyár
beá ásnak meg e e ően bekapcso a a
e ev z ókészü éke
Ez a  gombhoz rende parancssoroza o az
génye nek meg e e ően módos ha a
1
Tar sa enyomva a SET gombo és nyom a meg
a 4 számgombo
A LED- e ző ény v ág an kezd
2
Enged e e m ndké gombo
A LED- e ző ény háromszor e v an
3
Nyom on meg egy számgombo (1 5) az
a ább ak egy kének k vá asz ásához
0 6 másodperces kés e e és
Ha prob émák merü nek e az RM-KZ1T
áv rány ó beá ásáva vagy haszná a áva
kapcso a ban
Körü ek n ően végezze e a beá ás e árás „A
gyár ó kód ának beá ása” részben e r ak
szer n Ha az RM-KZ1T áv rány ó nem
működ k próbá a meg a en beá ás e árás
meg smé ésé egy más k a készü ékéhez
e soro kódda Ha az RM-KZ1T áv rány ó
ovábbra sem működ k próbá a a Kereső
unkc ó
Győződ ön meg arró hogy az RM-KZ1T
áv rány ó egyenesen a készü ék e é rány a
Távo son e m nden akadá y am az RMKZ1T és a készü ék közö ehe
Győződ ön meg ró a hogy a készü ék
vezére he ő n ravörös áv rány ó e ekke Ha
pé dáu a készü ékhez erede eg nem ar ozo
áv rány ó akkor az va ósz nű eg nem s
vezére he ő az RM-KZ1T áv rány óva
Az e emek emerü őben vannak vagy n ncsenek
rendesen behe yezve Cseré e k őke ú akra
vagy he yezze be őke meg e e ően
Ha úgy űn k hogy a Kedvencek gomb nem
működ k
– E enőr zze hogy a k ván csa orná
meg e e ően hozzárende e-e ( ásd
„Csa ornák hozzárende ése”)
– Próbá on meg kés e e és beá an ( ásd
„Ha az gombhoz rende csa orna nem
vá asz ha ó k meg e e ően am kor
megnyom a a  gombo ”)
Ha úgy űn k hogy a hangerőgomb nem
működ k ha sa végre a „Tovább beá ások”
c mű e eze „A hangerőgomb unkc ó nak
beá ása” részében e r e árás
Ha úgy űn k hogy a bekapcso ó gomb nem
működ k ha sa végre a „Tovább beá ások”
c mű e eze „A bekapcso ó gomb unkc ó nak
beá ása” részében e r e árás
0 8 másodperces kés e e és
Meg egyzések az RM-KZ1T beá tásáva
kapcso atban
á
A LED e ző ény há om zo e v an ma d k a z k
A o yama megszak ása
Nyom on meg bá m yen o yan gombo am nem
ha zná ha ó ezen beá á megadá ához
A LED e ző ény k a z k
Ha az gombhoz rende t csatorna nem
vá asztható k megfe e ően am kor
megnyomja a  gombot
Beá ha a hogy a csa ornavá ás csak b zonyos
dő e e éve ör én en meg
1
Tar sa enyomva a SET gombo és nyom a meg
az 5 számgombo
A LED- e ző ény v ág an kezd
2
Enged e e m ndké gombo
A LED- e ző ény háromszor e v an
3
Nyom on meg egy számgombo (1–5) az
a ább ak egy kének k vá asz ásához
A következőhöz
Tegye az
a ább akat
Nyom a
meg az 1
gombo
Nyom a
meg a 2
gombo
Nyom a
meg a 3
gombo
Nyom a
meg a 4
gombo
Nyom a
meg az 5
gombo
A következőhöz
Tegye az
a ább akat
Nyom a
meg az 1
gombo
ha a a Kereső unkc ó
1
ás
Nyom a meg a SET gombo a be e ezéshez
A LED- e ző ény k a sz k
Nyom a meg a SET gombo a be e ezéshez
A LED- e ző ény k a sz k
A o yama megszak ása
Bá m ko nyom a meg a SET gombo
A LED e ző ény k a z k
A helyes kód megkeresése
SBR
Schaub Lorenz
Nyom on meg egy Kedvencek gombo annak
e enőrzéséhez hogy a k ván számú csa ornára
vá -e
Onwa
Onyx
Opera
Optimus
Orbit
Orion
Nyom a meg a
Kedvencek gombo
Nyom a meg a
 hangerő − +
gombo
A következőhöz
a TV bekapcso ásához
és az gombhoz
rende csa ornára
vá áshoz a TV
k kapcso ásához
egy csa orna
k vá asz ásához
a hangerő
szabá yozásához
6
Ez a szakasz az RM-KZ1T kénye mesebb
haszná a á b z os ó unkc óka r a e
A TV ávvezér ő éve kapcso a be a TVkészü éke és a be ér egysége és á sa a TV
bemene é a be ér egységre
Normerel
Nortek
Novatronic
Novex
Novita
Nu-Tec
O.K.Line
Oceanic
Odeon
Odys
Okano
OKI
Olidata
Omega
Omni
Onei
Onimax
Onix
Onn
Nyom a meg a 
gombo
00009
00009
01556
00037
00037, 00072, 00411, 00625, 00634, 01037, 01376,
01545, 01727, 02135
00037, 00370, 00371, 00374, 00668, 00714, 01324,
01376, 01531, 01732, 01770, 01847, 01727, 02001,
02090, 02032, 01037, 02139, 02197, 02245
00009, 00037, 00264, 00418, 00486, 00668, 01037
01727
00037, 01583, 00714, 01324, 01531
00876, 02001
00037, 00374, 00412, 01583
00009
00218
00753, 01149, 01326
00009, 00865
00037, 00070, 00074, 00109, 00195, 00327, 00668,
01037
00036
00037
00218
00037, 01583
00037, 00516
00037, 01727
00009, 00037, 00264, 00370, 00412, 00418, 00648,
00668, 01037
00070
00036, 00602, 00753
00070
00093, 00560, 00625, 00753
00037, 00418
00037
00036, 00346, 00548
00037
00037, 00668, 01037
00865, 00876, 00877, 01376, 01585, 01612, 01687
00037, 00093
00714
00037, 00808
00411
00037, 00072, 00264
00773
00009, 00037, 00218, 00418, 00668, 00714, 00715,
01037, 01326, 01900
00819, 02098
00036, 00877
00009, 00264, 00587, 00698, 00712, 01441
00335, 00370, 00412
01217
00109, 00287, 00335, 00343, 00498, 00516, 00548,
00560, 00625, 00714, 01588
00455, 00610, 00830, 01596
00009, 00235, 00516, 02022
00037, 00668, 00712, 01037, 01149, 01556, 01982
01326
00455
00208, 00480, 00516, 00548, 00631, 01556, 01037,
02154
00335
00516
01755
00009, 00037, 00060, 00072, 00093, 01727, 00264,
00370, 01037, 01583, 00587, 00766, 02051, 00814
00037, 00371, 00455, 00602, 00655, 00698, 00714,
00729, 00753, 00861, 00888, 01248, 01531, 01556,
01727, 02001
00009
00009, 00036, 00072, 00108, 00170, 00208, 00292,
00370, 01037, 01585, 01649, 01149, 02461
00037, 01583
00374, 00486, 00548, 00714, 01324, 01149, 02001,
02032, 01037
00037, 00070, 00218, 00343, 00371, 01583, 00648,
00668, 00714, 01037, 01308, 01324, 00744, 01982
01727
01983
01727
00634
01037
00009, 00036, 00037, 00218, 00264, 00487, 00451,
00668, 01037, 01149
00037, 00516
00037, 00516
01324
00346, 00371, 00411
00009
01847
00035
00093, 00455, 00610
00036, 00093, 00516, 00653, 01659, 01588
01531
00037
00037, 01727, 02007
00009, 00072, 00418
00516
00037, 00195, 00327
00037, 01583
00370
00037,
A számgombokka ad a meg a k ván csa orna
számá ( eg e ebb négy szám egyű ehe )
MegaDrive
Megas
Megatron
MEI
Memorex
Memory
Memphis
Mercury
Metz
5
Tegye az a ább akat
Brand
Marquant
Mascom
Mastec
Master’s
Masuda
Materin
Matsui
Az RM-KZ1T
használata
Gyá beá
Gyá beá
0 2 másodperces kés e e és 
0 4 másodperces kés e e és
1 másodperces kés e e és
á
Európa
fe haszná ó nknak
Vevőszo gá a
Ha bá m yen ebben a
kéz könyvben nem á gya ké dé e
vagy p ob émá a me ü ne e az RM
KZ1T áv ány óva kapc o a ban
h v a a vevő zo gá a egé yvona a
A e e on zámo meg a á a a
ó á á egyen
A o yama megszak ása
Nyom on meg bá m yen o yan gombo am nem
ha zná ha ó ezen beá á megadá ához
A LED e ző ény k a z k
A TV csatornáinak
hozzárendelése a Kedvencek
gombokhoz
A TV gyár ó kód ának beá ása u án ha nem
á be gyár ó kódo a be ér egységhez
ugor on a köve kező „Csa ornák
hozzárende ése” részhez
Ha m nden Kedvencek gomb hozzárende ésé
módos a a be ér egység csa orná ró a TV
csa orná ra ha sa végre „A gyár ó kód ának
beá ása” c mű szakaszban a á ha ó „A gyár ó
kód ának beá ása a TV ese ében” rész
e árásá ma d a 4 épésben ad a meg a „19999”
kódo Ezu án rende e hozzá a TV csa orná
(A án o örö n a nem haszná Kedvencek
gombok hozzárende ésé )
A gyári beállítások
visszaállítása
Törö he m nden beá ás és v sszaá ha a az
RM-KZ1T áv rány ó gyár beá ása
Tar sa enyomva a SET gombo és nyom a meg
a 0 számgombo
A LED- e ző ény v ág an kezd
2
Enged e e m ndké gombo
A LED- e ző ény háromszor e v an
TV bekapcso ása 
(Ha a TV be van kapcso va
am kor megnyom a a  gombo
a TV k kapcso )
3
Nyom a meg az 1 számgombo az összes
beá ás – be eér ve a TV és be ér egység
gyár ó kód á és a csa orna-hozzárende éseke
s – v sszaá ásához
Nyom a
meg a 2
gombo
TV bekapcso ása  az
gombhoz beá o csa ornára
vá ás
(Ha a TV be van kapcso va
am kor megnyom a a  gombo
a TV k kapcso )
4
Nyom a meg az ENT gombo
M u án m nden beá ás v sszaá ása
meg ör én a LED- e ző ény háromszor
e v an ma d k a sz k
Nyom a
meg a 3
gombo
TV bekapcso ása  be ér egység
bekapcso ása  az gombhoz
beá o csa ornára vá ás
(Ha a TV és a be ér egység s be
van kapcso va am kor
megnyom a a  gombo
m ndke ő k kapcso )
A következőhöz
Ha a beá á nem e eződö be a LED e ző ény
egy ze e v an ma d k a z k yenko kezd e ú a
eö ő
Ha a beá á közben 3 pe c g emm yen műve e em
ö én k akko a beá á meg zakad é ú a ke
kezden
A LED- e ző ény háromszor e v an ma d
k a sz k
1
Tegye az
a ább akat
Nyom a
meg az 1
gombo
Hibaelhárítás
A o yama megszak ása
Nyom on meg bá m yen o yan gombo am nem
ha zná ha ó ezen beá á megadá ához
A LED e ző ény k a z k
Műszaki adatok
Működ e é
ávo ág
Kb 11 m kü önbö ő g
ók ó
m ó
k ü k k
n
ő h
K d b LR03
AAA m ű
k
m n mm k
o k
AAA m ű k
m k
Az e emek é e a ama LR03
n kb 1 v
ó ügg m n g k n
h n
gombok – g
bb n p 50
k omm
Mé e ek
Kb 52 mm × 168 mm × 31 mm
S M M
Tömeg
Kb 92 g
m k n kü
Á ame á á
A gyá ó enn a a annak ogá hogy a k v e é a
mű zak ada oka e őze e be e en é né kü
megvá oz a ha a
Pop u
po
ođ
p
Funkcje
Po sk
B nd
m
m
m
MAtrakcyjna i bezpieczna konstrukcja nadająca
się dla dzieci 3-letnich
i starszych.
A
m m
m
B nd
m
sposób kontroli
kanałów, które mogą być
Prosty
C d N
oglądane przez dziecko.
M
Pozwala na przypisanie wskazanych kanałów
telewizora lub przystawki
telewizji kablowej do
m
m
B nd
m
C d
przycisków
ulubionych
kanałów,
dzięki czemu
N
m
dziecko
może wybrać dowolny kanał za
naciśnięciem jednego przycisku.
OSTRZEŻENIE
Ś ubok ę na eży zaw ze zymać z da eka od dz ec
Aby un knąć ob ażeń podcza ko zy an a ze
ubok ę a na eży zachować o ożno ć
1 Wym ana ba e
zm ana u aw eń mu być
wykonywana p zez o obę do o ą
2 N e wo no ączyć a ych nowych ba e
3 N e wo no używać nnego ypu ba e
ak ch ak
cynkowo węg owe ub akumu a o y
4 P oduk e p zeznaczony d a dz ec 3 e n ch
a zych Dz ec pon że 3 oku życ a n e pow nny
używać p o a RM KZ1T ©
m
m
mm C d N
m
B nd
Rozmieszczenie
elementów
sterujących
Ten ymbo na p odukc e ub ego
opakowan u oznacza że p oduk n e może
być ak owany ako odpad komuna ny
ecz pow nno ę go do a czyć do odpow edn ego
punk u zb ó k p zę u e ek ycznego e ek on cznego
w ce u ecyk ngu Odpow edn e zady ponowan e
zuży ego p oduk u zapob ega po enc a nym
nega ywnym wp ywom na odow ko o az zd ow e
udz ak e mog yby wy ąp ć w p zypadku
n ew a c wego zago poda owan a odpadów Recyk ng
ma e a ów pomoże w och on e odow ka na u a nego
W ce u uzy kan a ba dz e zczegó owych n o mac na
ema ecyk ngu ego p oduk u na eży kon ak ować ę
z oka ną edno ką amo ządu e y o a nego ze
użbam zago poda owywan a odpadów ub ze
k epem w k ó ym zakup ony zo a en p oduk
Σ
B nd
N
Ten ymbo na ba e ub na e
opakowan u oznacza że ba e a n e może
być ak owana ako odpad komuna ny
Symbo en d a pewnych ba e może być o owany w
komb nac z ymbo em chem cznym Symbo e
chem czne ęc Hg ub o ow u Pb ą dodawane e
ba e a zaw e a w ęce n ż 0 0005% ęc ub 0 004%
o ow u
Odpow edn o go poda u ąc zuży ym ba e am może z
zapob ec po enc a nym nega ywnym wp ywom na
odow ko o az zd ow e udz ak e mog yby wy ąp ć
w p zypadku n ew a c wego obchodzen a ę z ym
odpadam Recyk ng ba e pomoże ch on ć
odow ko na u a ne
W p zypadku p oduk ów w k ó ych ze wzg ędu na
bezp eczeń wo pop awne dz a an e ub n eg a no ć
danych wymagane e
a e pod ączen e do ba e
wym anę zuży e ba e na eży z ec ć wy ączn e
wykwa kowanemu pe one ow ac e w owe
Aby m eć pewno ć że ba e a zna du ąca ę w zuży ym
p zęc e e ek ycznym e ek on cznym będz e w a c w e
zago poda owana na eży do a czyć p zę do
odpow edn ego punk u zb ó k
W odn e en u do w zy k ch pozo a ych zuży ych
ba e p o my o zapoznan e ę z ozdz a em n ukc
ob ug p oduk u o bezp ecznym demon ażu ba e
Zuży ą ba e ę na eży do a czyć do w a c wego punk u
zb ó k
W ce u uzy kan a ba dz e zczegó owych n o mac na
ema zb ó k ecyk ngu ba e na eży kon ak ować
ę z oka ną edno ką amo ządu e y o a nego ze
użbam za mu ącym ę zago poda owywan em
odpadów ub ze k epem w k ó ym zakup ony zo a en
p oduk
n o mac e d a k en ów pon ższe n o mac e do yczą
wy ączn e u ządzeń sp zedawanych w k a ach w k ó ych
obow ązu ą dy ek ywy Un Eu ope sk e
P oducen em ego p oduk u e Sony Co po a on
1 7 1 Konan M na o ku Tokyo 108 0075 apon a
Upoważn onym p zed aw c e em p oducen a w Un
Eu ope k e up awn onym do dokonywan a
po w e dzan a oceny zgodno c z wymagan am
za adn czym e Sony Deu ch and GmbH
Hede nge S a e 61 70327 S u ga N emcy Nadzó
nad dy ybuc ą na e y o um Rzeczypo po e Po k e
p awu e Sony Po and 00 876 Wa zawa u Og odowa
58 W p awach e w owych gwa ancy nych na eży
kon ak ować ę z podm o am k ó ych ad e y podano
w o obnych dokumen ach gwa ancy nych ub
e w owych ub z na b ż zym p zedawcą p oduk ów
Sony
Ważno ć oznakowan a CE e og an czona y ko do
ych k a ów w k ó ych o owan e ak ego oznakowan a
e p awn e wymagane do yczy o w zczegó no c
k a ów EWG Eu ope ka W pó no a Go poda cza
ω
A
m
m
m
Ü
K
T m
C d
ω
Ο
B nd
C d N
m
K
m
Č
N
B nd
N
N
N
W pierwszej kolejności należy otworzyć pokrywę
przycisku konfiguracji, aby włożyć baterię i
skonfigurować pilot RM-KZ1T.
Przed przypisaniem kanałów należy wprowadzić
kod producenta telewizora lub przystawki
telewizji kablowej.
Niezbędne elementy
– Śrubokręt krzyżakowy nr 1
– Dwie baterie alkaliczne LR03 (rozmiar AAA)
Jeśli chcesz przełączyć się na kanały telewizyjne,
wykonaj procedurę opisaną w części „Ustawianie
kodu producenta telewizora”.
Otwieranie pokrywy przycisku
konfiguracji
Jeśli chcesz przełączyć się na kanały przystawki
telewizji kablowej, wykonaj procedurę opisaną w
części „Ustawianie kodu producenta telewizora”, a
następnie w części „Ustawianie kodu producenta
przystawki telewizji kablowej”.
M
A
m
4-170-687-11(1)
English
The following tables show brand names (Brand)
and their corresponding code numbers (Code
No.).
To set the manufacturer’s code, refer to the
Operating Instructions.
Manufacturer’s Code List
Liste des codes de fabricant
Liste der Herstellercodes
Lijst met fabrikantcodes
Lista de códigos de fabricantes
Lista de Códigos de Fabricante
Elenco dei codici del produttore
Lista med tillverkarkoder
Λίστα κωδικών κατασκευαστή
Üretici Kodu Listesi
Seznamu kódů výrobců
Zozname kódov výrobcov
Készülékkódok lista
Liście kodów producenta
Valmistajan koodiluettelo
Popisu šifri proizvođača
Français
Les tableaux suivants énumèrent les noms des
marques (Brand) et les numéros des codes
correspondants (Code No.).
Pour définir le code de fabricant, reportez-vous au
Mode d’emploi.
Deutsch
Die folgenden Tabellen enthalten die
Markennamen (Brand) und ihre entsprechenden
Codenummern (Code No.).
Um den Herstellercode einzustellen, schlagen Sie
bitte in der Bedienungsanleitung nach.
Nederlands
In de volgende tabel ziet u merknamen (Brand)
en de overeenstemmende codenummers (Code
No.).
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing om de
fabrikantcode in te stellen.
Español
Las siguientes tablas muestran nombres de marcas
(Brand) y sus correspondientes números de
código (Code No.).
Para ajustar el código de fabricante, consulte el
Manual de instrucciones.
Português
As tabelas seguintes indicam nomes de marcas
(Brand) e os respectivos números de código
(Code No.).
Para definir os códigos de fabricante, consulte o
Manual de instruções.
Italiano
Le seguenti tabelle riportano nomi di marche
(Brand) e i loro rispettivi numeri di codice (Code
No.).
Per impostare il codice del produttore, consultare
le Istruzioni per l’uso.
w
m
w
w
m
B nd
N
m
m
m
m
m
B nd
C d N
Printed in China
2 Przesuń pokrywę przycisku konfiguracji wLesFrançais
tableaux suivants énumèrent les noms des
C d
m
m
 Wskaźnik LED
Świeci lub miga podczas wprowadzania
ustawień.
Świeci się w trakcie transmisji sygnału IR.
 Przycisk  (zasilanie)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor
(ustawienie fabryczne).
 Przyciski ulubionych kanałów
Naciśnij, aby wybrać kanał.
 Przyciski (głośności) –/+
Naciśnij, aby ustawić poziom głośności.
 Przyciski numeryczne
Naciśnij, aby wprowadzić cyfry wymagane
podczas konfiguracji.
 Przycisk SET
Używany do trybu konfiguracji.
 Przycisk ENT (enter)
Naciśnij, aby wprowadzić ustawienia.
bok, a następnie
Manufacturer’spodnieś
Code List ją i otwórz.
Liste des codes de fabricant
Liste der Herstellercodes
Lijst met fabrikantcodes
Lista de códigos de fabricantes
Lista de Códigos de Fabricante
Elenco dei codici del produttore
Lista med tillverkarkoder
Λίστα κωδικών κατασκευαστή
Üretici Kodu Listesi
Seznamu kódů výrobců
Zozname kódov výrobcov
Készülékkódok lista
Liście kodów producenta
Valmistajan koodiluettelo
Popisu šifri proizvođača
Instalowanie baterii
1DVB-T (cyfrowa transmisja wideo - naziemna)
2Dostępne po zmianie wykonaniu konfiguracji
zgodnie z opisem w części „Konfiguracja funkcji
przycisku zasilania” w części „Ustawienia dodatkowe”.
Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem
używania pilota RM-KZ1T ustawić kod
producenta i przypisać kanały do
przycisków.
Česky
Následující tabulky zobrazují názvy značek
(Brand) a jejich odpovídající kódová čísla (Code
No.).
Návod nastavení kódu výrobce naleznete v
Návodu k obsluze.
Code No.
00037, 00374, 00455, 01583
00009, 00037
01339, 01509, 01644
01037, 01149, 01523, 01545, 01727, 02055
01217, 02022
00093, 00264
00876, 00877
01037, 01149, 01324, 01556, 02021, 02096, 02166,
02239
00264
00516
00009, 00035, 00037, 00072, 00264, 00371, 00880,
01681
00037, 00455, 01308, 00698, 00753, 00805
01531, 01833, 02050
00701
00009, 00035, 00037, 00072, 00208, 00218, 00264,
00371, 00473, 00480, 00516, 00548, 01583, 00602,
01324, 00631, 00648, 00672, 00714, 00715, 00729,
00753, 00698, 01248, 01308, 01326, 01727, 02021,
02096
00009, 00780
00037, 00218, 00455
00418, 00753
00037
00009, 00037, 00218, 00264, 00412, 00668, 00714,
01037, 01363, 01556, 01149, 01531, 01770, 01820,
01847, 01982, 01983, 02239, 02289
00009, 00036, 00037, 00218, 00235, 00355, 00370,
00371, 00418, 02007, 00480, 00487, 00587, 00668,
00714, 01037, 01935, 01997, 02050, 01531
01037
00865
00037
00655, 01281, 01847
01529
00370
00009, 00037, 00218, 00264, 00371, 00412, 00516,
00648, 01037, 01820, 01982
00009, 00037
00037, 00650
01149, 01585
00009, 00264
00009, 00037, 00264
00009, 00037, 00292, 00370, 00374, 00411, 00668
00625, 01588, 02111
00473
01770
00109
00037, 00714
00037
00037, 01583
01037
01585, 01820
00070, 00346
00037
02126
00009
00037
01308
00218, 00264
00698
01606
00001, 00037
00009
00009, 00037, 00109, 00218, 00264, 00370, 00374,
00486, 00714, 00715, 00858, 00865, 01308, 01681,
01983, 02050, 01531
00264, 00370, 00486
00451
00698
00060
01820
00009, 00036, 00108, 00264, 00374, 00451, 01324,
00888, 01376, 01985
00009
00876, 01324, 02239
00072, 00109, 00208, 00343, 01196
00565
00780
00009, 00037, 00218, 00374, 00455, 01583, 00668,
01037, 01149
00805, 01615
00037, 00195, 00455, 01037
01687
01727
00037, 00370, 00418, 00486, 01324, 00714, 00715,
00808, 01652, 01037, 02200
00698, 02055, 02032
01037
01562
01326
00037, 00418
00668
00370
00037, 00370, 00374
00374
01326
00614, 00820, 01037, 01149, 01902
00218
00036, 00170, 00195, 00327, 00455
01606
00037, 00218, 00455, 00487, 01308, 01583, 00451,
00625, 00668, 00714, 00715, 01037, 01149, 01363,
01324, 01652, 01531, 01916
01652
01324
00009
01363
00037
00109, 00287, 00335, 00560, 00625, 00714
01531
00037, 00418, 00486, 01037, 00668
00037
00264
00218
00009, 00036, 00037, 00208, 00218, 00235, 00264,
00355, 00371, 00374, 02007, 00487, 01583, 00587,
00614, 00660, 00634, 00668, 00698, 00714, 01037,
01149, 01248, 01308, 01326, 01556, 01652, 01682,
01687, 01869, 01900, 01935, 01982, 01983, 02050,
02055, 02056, 01531, 01727, 01588
01523
00037
00218
00264
00610, 00668, 01037
00037, 00455
00036, 00037, 00070
00170
00009, 00037
00037
01682, 02090
00037, 01727
00037
00000
00819, 00820, 01508
01770, 01820
00780, 00698, 01536, 01702
01037
00037
00074, 00370, 00418
01508
00009, 00218
00451
01935
00648, 01556
00060
Agashi
AGB
Aiko
Akashi
Akiba
Akira
Akito
Akura
Alba
Alien
All-Tel
Allstar
Amitech
Amoi
Amplivision
Amstrad
Anam
Anam National
Andersson
Anglo
Anitech
Ansonic
AOC
Apollo
Apro
Arc En Ciel
Ardem
Arena
Aristona
ART
Art Mito
ASA
Asberg
ASDA
Asora
Astra
Astro
Asuka
ATD
Atec
Atlantic
Atori
Audiosonic
Audioton
Audiovox
Audioworld
Aumark
Avol
Awa
Axxent
Baier
Baird
Bang & Olufsen
Base
Basic Line
Bauer
Baur
BBK
Beaumark
Beko
Belson
Belstar
BenQ
Bensten
Beon
Berthen
Best
Bestar
Bestar-Daewoo
Bestwell
Black Diamond
Blackway
Blaupunkt
Blue Media
Blue Sky
marques (Brand) et les numéros des codes
correspondants (Code No.).
Pour définir le code de fabricant, reportez-vous au
Mode d’emploi.
Slovensky
Nasledujúce tabuľky zobrazujú názvy značiek
(Brand) a ich príslušné čísla kódov (Code No.).
Ak chcete nastaviť kód výrobcu, pozrite si Návod
na používanie.
Magyar
A következő táblázatok a márkaneveket tüntetik
fel (Brand) a megfelelő kódokkal (Code No.).
A készülékkód beállítását lásd a használati
útmutatókban.
Polski
W poniższych tabelach znajdują się nazwy marek
(Brand) oraz odpowiednie kody (Code No.).
Informacje na temat ustawiania kodu producenta
znajdują się w instrukcji obsługi.
Suomi
Seuraavissa taulukoissa näkyvät tuotenimet
(Brand) ja niitä vastaavat koodinumerot (Code
No.).
Lisätietoja valmistajan koodin asettamisesta on
käyttöohjeessa.
Hrvatski
Na sljedećim tablicama prikazana su imena
brandova (Brand) i njihovi odgovarajući brojevi
šifri (Code No.).
Da biste postavili šifru proizvođača, pogledajte
Upute za uporabu.
Boca
Boman
Boots
Bork
BPL
Brandt
Brimax
Brinkmann
Brionvega
Brother
BTC
Bush
Cameron
Camper
Canton
Capsonic
Carad
Carena
Carrefour
Carver
Cascade
Casio
Cat
Cathay
CCE
Celebrity
Celestial
cello
Centrex
Centrum
Centurion
CGE
Changhong
Cimline
Cineral
Cinetec
Cinex
Citizen
Code No.
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Brand
Code No.
00009
00037, 00070, 00418
01308
00009, 00037, 00218, 00264, 00370, 00371, 00714,
01324
01037
01308
00009
00009, 00037, 00264, 00370, 00411, 00418
00754, 00820, 01508, 02055, 01523, 01702
00808
00009, 00036, 00037
00109, 00287, 00487
00009, 00037
00074
00009, 00037, 00208, 00370, 00412, 00418, 00486,
00487, 01324, 00668, 00672, 00712, 00714, 00715,
01037, 01652
00672
00218
00060, 00093, 00451
00218
01298
00037, 01583, 01982
00009, 00037, 00218, 00374, 00451, 01308, 01583,
00634, 00780, 00865, 00876, 00880, 01376, 01612,
01812, 01847, 01902, 02098, 02333
00009, 00035, 00036, 00037, 00208
00412
00370, 00486, 00714, 00715, 01037, 01149, 01652,
01916, 01935
00208
00009, 00037
00672, 01376
00009, 00037, 00374
00208, 00548
00795, 00780, 01326
00037, 00072, 00516
00374
00264
00037, 00587, 01324, 01531, 01820, 02021, 02050,
02096, 02139, 02197, 02245
00009, 00037
02020, 02022, 01531, 02239
00037
00009, 00371, 00672, 00698, 00820, 00780, 00896
00037
01149
00037, 00668
00890, 02020, 02022
00780
01606
01531
00820
00037, 00698, 00888
02056
00880
02239
00009, 00037
00587, 00780, 01326, 01363
01338, 01964, 02001, 02154
00668
01704
00698, 00888, 01326
00009
00037, 00343, 01037, 01308, 01149, 01324, 02032
00070, 00072
01652, 02126
00037
00780
00037
01531
01324, 01531
00877, 01217, 01248, 01308, 01666, 01531, 02007,
02023, 02254
00773
00037
00487
00516
00037, 00218, 00292, 00411, 00516, 01583, 00610
00516
00000
00009, 00264
01687
01037
00037
00009, 00037, 00548
00037, 00218
01776
00009, 00264
00037, 00070, 01727, 00370, 00371, 00486, 00451,
00668, 00714
01789
00753, 00780
01682
00037
00037
00001, 00009, 00820
00264
02050
00037, 00264, 00370
00037
00037, 00516
01248, 01536, 01606, 01149
01037
00037
00009, 00374
00037, 00109, 00195, 00287, 00335, 00343, 02007,
00548, 00560, 00625, 01037, 01471, 01585, 01935,
02090
00037, 00264, 00371, 00412, 01037
00072, 00208, 00346, 00548
00037, 00070, 00072, 00346, 00411, 00473, 00480,
00516, 01583, 00631, 00714, 00715, 00808, 01248,
01556, 01149
00009, 00037, 00072, 00208, 00235, 00374, 00411,
01583, 00451, 00668, 00714, 00808, 01037, 01308,
01363, 01612
00036, 00072, 00208, 00370
00037, 00072, 00218, 00264, 00455, 00610
01531
01149
00037
00093
00037, 00370
00009, 00037, 00370, 01308, 00610
00009, 00264
00865
00009, 00072, 00853
00009
00808, 01248, 01298, 01666
00264, 00668, 00714, 01037, 01394, 01666, 01817
00780
00264, 00795, 00780, 01531
01363
00858, 01037
00037
00037, 00370
01755
00009, 00218, 00374
00093, 01727, 00335, 00451, 00560, 00625
00037, 00072, 00516
00009, 00374
00109, 00287
00009
00009, 00037
00009, 00037, 00218, 00412
00808, 00865, 00880, 01217, 01298, 01606
00009
00060
01770, 01833, 02023
00634
00668
00001, 00037, 00109, 01727, 00455, 01324, 00714,
00715
00487
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00218, 00235,
00264, 00335, 00343, 00371, 00374, 00480, 00487,
00516, 01583, 00560, 00451, 00625, 00411, 00634,
00668, 00714, 00808, 00880, 01037, 01149, 01248,
01308, 01376, 01682, 01687, 01720, 01727, 01841,
01900, 01902, 01916, 01983, 01985, 02046, 02055,
02056, 02135
00370
00753
00218
00037, 00170
00371, 00487, 01149
00648, 02333
00036, 00037, 00072, 00108, 00208, 00226, 00343,
00473, 00516, 00548, 00560
Grandin
00009, 00037, 00218, 00374, 00455, 01583, 00610,
00451, 00668, 00714, 00715, 00865, 00880, 01037,
01298
00009, 00036, 00037, 00070, 00195, 00487, 01583,
00411, 00672, 01223, 01248, 01308, 01376, 01149,
01869, 01916, 01935, 02007, 01531, 01037, 01687,
02200, 02239
01149
01363
00808, 02001
00698
00698, 00780, 01615, 01983, 02134, 01727
00264
01727
00218
01351, 00877, 01776
00009, 00037, 00292, 00370, 01308, 01037, 01583,
00625, 00634, 00714, 01964, 02001
00009, 00037, 00516, 00865, 10338
00037
00865
00773, 01196
00009, 00037, 00412, 00487
00037
01324
00009, 00037, 00218, 00264, 00412, 00418
00009
00109
01531
00037, 00264
00218, 01983
00009, 00036, 00037, 00208, 00218, 00235, 00264,
00355, 02007
00218, 00455, 00610, 00714
00009, 00208, 01508, 01583, 00780, 01363, 02037,
02098
00037, 00072, 00108, 00109, 01727, 00343, 00473,
00480, 01308, 00516, 00548, 00634, 00744, 00877,
01037, 01149, 01194, 01481, 01576, 01585, 01687,
01588
00108, 00780
00009, 00218, 00455, 00610
00714, 00865, 01149, 01556
01324
00744
00037
00218, 00455
00374
00890, 01217, 01666
01295
01376
00009
00037, 00264, 00455, 00486, 01583, 00668, 00714,
00715, 01037
00698, 00780, 00865, 00876, 00888, 01037, 01281,
01326, 01376, 01468, 01523, 01532, 01556, 01606,
01612, 01681, 01770, 02139, 02154
00037
00037, 00218, 00264, 00371
00218
01556
01376, 00877
00877, 00890, 01217, 02254
00037, 00074, 00370, 00418, 00411, 02090
00037
01430
00487, 00610, 00714
00009
00009, 00072, 00218, 00516, 01037, 01149, 01585
01037
00865, 01298
00773, 00820
01556
00009, 00037, 00264
00037, 00109, 00327, 01037
01583, 00451, 01902
00009, 00037, 00218, 00264, 00455, 00486, 00487,
01037
00009, 00037, 00218, 00371, 02021
00037, 00218, 00455
00037, 00218, 00264, 00371
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 00610
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 01324, 00610
00037, 00264, 00374
00000
01982
00036
00035
01531
02007, 01308, 01583, 00634
00876, 00896, 01536, 01702, 01964
00712
01583
00036, 00093, 00218, 00371, 00418, 01324, 00650,
00653
00009, 00037, 00218, 00455
00264, 00370, 00610, 00714, 01308, 01324, 01556,
01982, 01037
01583, 00880
00371
00037, 00235, 00370, 00411, 00610, 00648, 01037,
01308, 01149, 01585
01037
01702
01326
00634
00001, 00371, 00455
00698
00037, 00668
00037, 00292, 00370, 00374, 00411, 01308, 01583,
00610
00037
00037, 00218
00009
00009, 00037, 00218, 00371, 00418, 00587, 00714,
00754, 02055
00487
00037
00370
00037
00412, 01900
00009
00876
01536
00412, 00418
00714, 00865
00486
01363
01037
00009
00037
00009
00411
00037, 00374, 00587, 01983
00009
01531
02023
01196
00037, 00072, 00264
00001, 00009, 00037, 01727, 00370, 01583, 00698,
00714, 00715, 01556, 01681
00037, 00327
00009, 00037, 00218, 00374, 00668, 00714, 01037,
01308, 02001
00001, 00009
01037, 01149
00037, 00292, 00370, 01037, 00516, 00655, 00790,
01884
02107
00001, 00009, 00060, 00371, 00698, 00773, 00880,
01037, 01217, 01471, 01687, 01727, 02028, 02107
01037, 00668
01982, 01985
00009, 00374, 00411, 01037
00037, 00264
00009, 00037
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 00631, 01037,
01149
00009, 00037, 00109, 00195, 00287, 00343, 00346,
00374, 00411, 00480, 01037, 00634, 00714, 01652
00037
00516
00516
00036, 00729, 00753, 00780
00037, 00648, 00714, 00715, 01289, 02023
00264
00035, 00037, 00235, 00264
00037, 00668, 00876, 01037, 01367
01702, 01789
00037, 00412, 01583, 01532
00009, 00037, 00374, 00714, 00715
01770, 01847, 02246
Marquant
Mascom
Mastec
Master’s
Masuda
Materin
Matsui
02056
01556
01997
01308
00009, 00037, 00218, 00264, 00371
00858
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00195, 00208,
00235, 00335, 00355, 00371, 00455, 00487, 00516,
01583, 00714, 00744, 00880, 01037, 01471, 01666,
01149, 01916, 01935, 02007, 02022, 02090, 01506,
02486
00650
00773
01755
01556, 01982
00009
01964
00037, 01583
00037, 00245, 01583, 00668, 00698, 00714, 00808,
00880, 01037, 01308, 01149, 01248, 01556, 01585,
01687, 01900, 02001, 01506
01248
00610
01727
01037
00009, 00060, 01727, 01037
01983
00009, 00072
00001, 00009, 00037, 00060
00037, 00195, 00367, 00447, 00587, 00668, 00746,
01149, 01533
01727
00037, 00411, 00668, 00714, 00808, 01037, 01324,
02001
01614
00808
00820, 00780
00744, 01037, 01149, 01308, 02055
00037
00070, 00108, 00195, 00487, 00516
01149
00037, 00412
01666, 01852
01900
01556
00036, 00037, 00093, 00108, 01727, 01583, 01037
00292, 00516, 00609
01820
00009
00037
00037
00093
00060, 00370, 01037
00714, 02046, 02050
00037, 00486, 00668, 01037, 01556
00009, 00037, 00264, 00370, 00486
02007
00218
01820, 01983, 02021
01376
01583
00865
00037, 01324, 00753, 01982
00037, 00374
01982
00226
00226
00009, 00036, 00170, 00245, 00374, 00455, 01308,
00653, 00634, 01367, 01704, 01531, 02461
00037, 00327, 00370, 00411, 00418, 01583
00037, 00371, 01037
00754, 02055, 01324
01732, 02246
00865, 00876, 01338, 01376, 01964
01732
00037
00009, 00037, 00218, 01583, 00610, 00714
00009, 00037, 00343, 01583
00218
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00218, 00264
00714
01727
00780
00070
00109
00208, 00346, 00374, 00473, 00480, 00548, 01324,
00610, 00631
01588
00037, 00109, 00195, 00287, 00343, 00560, 00714,
00780, 01149, 01289, 01585, 02001, 02007, 02331
00037
00668
00037, 00374
01523
01585
00455, 00698, 00820, 01508
01037, 01324
00208, 00473, 00548
00264, 01812
01812
00009, 00037, 00072, 00264, 00370
01037, 02200
01376
00264
00698, 00780
01149
00714
00698
01149, 01531, 01770, 02055, 01037, 02166, 02245,
01506
00218, 00371, 00602
01531, 01770
00037, 02032
00650
00037
00037, 00235, 00264, 00355, 00412, 00516, 01583,
00655, 00714, 00880, 01037, 01196, 01916, 01935,
02001, 02007, 02032, 02108
00037, 00218
00668, 01037
00516
00037, 00072, 00218, 00264, 00355, 00374, 00412,
01583
00037
00218
00036, 00037, 00072, 00218
01326, 01983
00036, 00037, 00093, 00109, 00195, 00226, 00235,
00343, 01037, 01583
02007, 01583, 00714, 01037, 01308, 01324, 01935,
02126
00037, 00327, 00370, 00411, 00418, 01037, 01583,
00655, 00714, 01308, 01982
00001, 00037, 00218, 00264, 00418, 00698, 00773,
01196, 01326, 01847, 02461
00009, 00037, 00264
00001
00037, 00108, 00226, 00367, 00516, 00548, 00650,
00853, 01310, 01636, 01650
00037, 00411
00292
00109
00009
00060, 01727
00037, 00072
00037
00037
00037, 00074, 00370, 00418, 00451
00000, 00009, 00037, 00343, 00374, 01506, 01583,
01744
00714, 01289, 01308, 01652
00037, 00072, 00370, 00486
00037, 01583
00037, 00109, 00170, 00287, 00370, 00486, 01037,
00679, 00760, 01260, 01457
00370, 00486, 01556
00009, 00037, 00264
00037, 00714, 00715, 01652
01770, 02021
01523, 01687, 01720, 01037
00009
00374, 00451
00037, 00487, 00698, 02055, 01770
00516
00009, 00264, 00780
00780
00009, 00264, 00412, 00753, 01196
01606
00773, 01326
00715, 01037
00072
Profex
Profi
Profilo
Profitronic
Proline
00009
00009
01556
00037
00037, 00072, 00411, 00625, 00634, 01037, 01376,
01545, 01727, 02135
00037, 00370, 00371, 00374, 00668, 00714, 01324,
01376, 01531, 01732, 01770, 01847, 01727, 02001,
02090, 02032, 01037, 02139, 02197, 02245
00009, 00037, 00264, 00418, 00486, 00668, 01037
01727
00037, 01583, 00714, 01324, 01531
00876, 02001
00037, 00374, 00412, 01583
00009
00218
00753, 01149, 01326
00009, 00865
00037, 00070, 00074, 00109, 00195, 00327, 00668,
01037
00036
00037
00218
00037, 01583
00037, 00516
00037, 01727
00009, 00037, 00264, 00370, 00412, 00418, 00648,
00668, 01037
00070
00036, 00602, 00753
00070
00093, 00560, 00625, 00753
00037, 00418
00037
00036, 00346, 00548
00037
00037, 00668, 01037
00865, 00876, 00877, 01376, 01585, 01612, 01687
00037, 00093
00714
00037, 00808
00411
00037, 00072, 00264
00773
00009, 00037, 00218, 00418, 00668, 00714, 00715,
01037, 01326, 01900
00819, 02098
00036, 00877
00009, 00264, 00587, 00698, 00712, 01441
00335, 00370, 00412
01217
00109, 00287, 00335, 00343, 00498, 00516, 00548,
00560, 00625, 00714, 01588
00455, 00610, 00830, 01596
00009, 00235, 00516, 02022
00037, 00668, 00712, 01037, 01149, 01556, 01982
01326
00455
00208, 00480, 00516, 00548, 00631, 01556, 01037,
02154
00335
00516
01755
00009, 00037, 00060, 00072, 00093, 01727, 00264,
00370, 01037, 01583, 00587, 00766, 02051, 00814
00037, 00371, 00455, 00602, 00655, 00698, 00714,
00729, 00753, 00861, 00888, 01248, 01531, 01556,
01727, 02001
00009
00009, 00036, 00072, 00108, 00170, 00208, 00292,
00370, 01037, 01585, 01649, 01149, 02461
00037, 01583
00374, 00486, 00548, 00714, 01324, 01149, 02001,
02032, 01037
00037, 00070, 00218, 00343, 00371, 01583, 00648,
00668, 00714, 01037, 01308, 01324, 00744, 01982
01727
01983
01727
00634
01037
00009, 00036, 00037, 00218, 00264, 00487, 00451,
00668, 01037, 01149
00037, 00516
00037, 00516
01324
00346, 00371, 00411
00009
01847
00035
00093, 00455, 00610
00036, 00093, 00516, 00653, 01659, 01588
01531
00037
00037, 01727, 02007
00009, 00072, 00418
00516
00037, 00195, 00327
00037, 01583
00370
00037, 00648
00037, 00648, 01556, 01982, 01037, 02166
00587
00036, 00455, 00715
01037
01820
00009, 00037, 00335, 00371, 00780, 01556
00773
00037, 00235, 00516, 01324
00037, 00880, 01376, 01606, 01612, 00877, 01614,
01615, 01531
00753
00865, 00880, 01324
00668
00487
02055
00865, 01298
01324, 01376, 02050
00037, 00072, 00548
00218
00037
01702
00208, 00370
01376, 01732
00037
00009, 00037, 00264
00208, 00548
00009, 00037, 00370
01983
00000, 00036, 00074, 00834, 01505, 01685, 01825
00218, 00374
01727
00037, 00418, 00715, 01037, 01770, 01847
00773
00009
00009
00009
00009, 00037, 00218, 00374, 01037, 01531, 02090
00009, 00037, 00264
00218
00264, 00411
00009, 00037, 00264, 02032
01149
02037
00218, 00235, 00355, 00455, 00487, 00610, 00865
00037, 00744
00009, 00037, 00264, 00371
01964, 02001
00455
00037
00516
00009, 00208, 00455, 00805
00009, 00037, 00218, 01583
00009, 01727, 00374
02206
00000
00218, 00287, 00335
00009
00587
00208, 00455
01606
00865, 00880, 01376, 01606, 01612, 00877, 01614,
01615, 01531, 01776, 01847
01394
00037
00447
00109, 00367
00072, 00093, 00218
02245
00036, 00170
Tatung
TCL
TCM
Teac
00037, 00072, 00516, 01248, 01324, 01556, 01720
01916
00714, 00808, 01289, 01308, 20001
00009, 00037, 00170, 01727, 00264, 00412, 00418,
00455, 00587, 00451, 00668, 00698, 00712, 00714,
01037, 01149, 01363, 01687, 01755, 01812, 01985,
02032, 02168
00009, 00037, 00335
00037, 00668, 01149
00218
01037, 01982
01583
01149, 01847, 01727, 01983, 02032, 01531, 01037,
02168, 02197
01583, 00655, 02090, 01308
00714, 01289, 01652
01585
01308, 01583, 00625, 00880, 01324, 01982, 20032
01531, 01702, 02090
01531, 02032
01037, 01149
01376
01583
01523
00009, 00208, 00418, 01324, 00780, 01681
00009
00795, 00820
00060
00876, 01585, 01037
00287, 00343
00037, 00218
00037, 00074, 00109, 00262, 00287, 00335, 00343,
00346, 00486, 00498, 00560, 00587, 00625, 00698,
00712, 00714, 00753, 00754, 00819, 00820, 01508,
00896, 01326, 01536, 01556, 01585, 01588, 01681
00037
00037, 00218, 00264
00037
00037
00009, 00037, 01583, 02090
00009, 00037, 00668, 01037
00036
00037
00009, 00264, 00455
00037
00009, 00037, 00218, 00371, 00374, 00715, 01037
00009
00037, 01583, 00610, 00411, 00714, 01037, 01308,
01652
00037, 01583, 00648, 00668, 00714, 00808, 02055,
01037, 01308, 01248, 01289, 01298, 01556, 01585,
01149, 01687, 02023, 02032, 02090, 02373
00009, 00218, 00374
00037, 00109, 00287, 00335, 00343, 00560, 00625,
01588, 00744
00035, 00036, 00037, 00072, 00074, 00109, 00335,
00343, 01308, 01037
00335, 01308
01702, 01964, 01997
00660
01727
00218
00009, 00037, 00072, 00374, 00668, 01037
01037
00035
00218
00587, 00780
00668, 01037
00009, 00035, 00036, 00060, 00070, 00109, 00195,
00650, 01037, 01289, 01508, 01935
01770, 01982
00009, 00264, 00371
00264
00037, 01583, 00668, 00865, 01037, 02023
00009, 00037, 00264, 00455, 00587, 00780, 00858,
01326
00218, 01583
00516
01248, 01687
00218, 00264
00037, 00346, 01583
01583
00037, 00370, 00374, 00418, 00480, 00486
00037, 00374
01606, 01614, 01531, 01847, 02107, 02168
00037, 00455, 00473
00037, 01583, 00587, 00714, 00715, 01037, 01652,
01770, 01820, 01916, 01982, 01983, 02200
00037
00009, 00036, 00037, 00070, 00074, 00109, 00170,
00195, 00264, 00327, 00346, 00370, 00411, 00418,
00473, 00480, 00631, 00668, 00808, 01037, 01149
00037
00865
00880, 01217, 01376, 01666, 02254
01545, 01727
01326
00037, 00668, 01037, 01149, 01585
00009, 00037
00036
00218
00218
00009
00037
00374
01727
00876
01588, 01627, 01755, 02111
00037, 00264
01363, 02142
01531
02055, 01308, 01326, 00744, 01531
00037
00037, 01727, 00418
01149, 01506
00037, 00109, 00418, 02007, 00668, 01037
00000, 00060, 01727
00009, 00037, 00218, 00668, 00714, 01037, 01376
00036, 00037
00009
00714, 01652
01037
00890
00037, 01037, 01583, 00780, 00896, 01324, 01556,
00877, 01149, 01681, 01983, 02055, 02134, 01727
00037, 00451
01583
00668, 01037
01583
00714
00865, 00877, 00880, 00890, 01217, 01289, 01298,
01606, 01732, 02001
00455
00634
01983
00698, 00780
01441
01770
01196, 01217, 01789, 01324
00037
00877
00650, 01576
00037, 00218, 00455
00037
00009, 00037, 00218, 00264, 00370
00218
01531
00037
00877
00451
01585
Clayton
CME
Concorde
Condor
Conia
Conrac
Contec
Continental Edison
Cosmel
Crosley
Crown
Brand
A.R. Systems
Accent
Acer
Acoustic Solutions
ADL
Admiral
Advent
AEG
Aim
Airis
Aiwa
Akai
Brand
City
Clarivox
Classic
Clatronic
Crown Mustang
CS Electronics
Curtis Mathes
Cybertron
Cytronix
D-Vision
Daewoo
Dansai
Dansette
Dantax
Datsura
Dawa
Daytek
Daytron
De Graaf
DEC
Decca
Deitron
Denko
Denver
Desmet
DGM
Diamant
Diamond
Digatron
Digihome
Digiline
Digimate
DigiMax
Digital Device
Digitek
Digitex
Digitor
Digitrex
Digix Media
diVision
Dixi
DL
DMTech
Domeos
Dream Vision
DSE
DTS
Dual
Dumont
Durabrand
Dux
DVX
Dynatron
e-motion
E:max
Easy Living
Ecco
ECE
Edison-Minerva
Elba-Sharp
Elbe
Elcit
Electroband
Elekta
Element
Elfunk
ELG
Elin
Elite
Elonex
Elta
Emerson
Emprex
Enzer
Erisson
Erres
ESC
Etron
Eurofeel
EuroLine
Euroman
Europa
Europhon
Evesham
Excello
Exquisit
Fenner
Ferguson
Fidelity
Finlandia
Finlux
Firstline
Fisher
Flint
Foehn & Hirsch
Force
Formenti
Fortress
Fraba
Friac
Frontech
Fujimaro
Fujitsu
Fujitsu General
Fujitsu Siemens
Funai
Furichi
Futronic
G-Hanz
Gaba
Galaxi
Galaxis
Gateway
GBC
GE
GEC
Geloso
General
General Technic
Genesis
Genexxa
Gericom
Giant
Go Video
Gold
Gold Vision
Goldfunk
GoldStar
Gooding
Goodmans
Gorenje
GP
GPM
Gradiente
Graetz
Gran Prix
Granada
Deutsch
Die folgenden Tabellen enthalten die
Markennamen (Brand) und ihre entsprechenden
Codenummern (Code No.).
Um den Herstellercode einzustellen, schlagen Sie
bitte in der Bedienungsanleitung nach.
Nederlands
In de volgende tabel ziet u merknamen (Brand)
en de overeenstemmende codenummers (Code
No.).
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing om de
fabrikantcode in te stellen.
Grundig
TV
Téléviseur
Fernsehgerät
Tv
Televisor
Televisor
Televisore
TV
Τηλεόραση
Televizyon
Televizor
Televízor
TV
Telewizor
Televisio
TV
Grunkel
GVA
H&B
Haaz
Haier
Halifax
Hallmark
Hanimex
Hannspree
Hanseatic
Hantarex
Hantor
Harsper
Harwa
Harwood
Hauppauge
HB
HCM
Hema
Hifivox
Highlander
Highline
Hikona
Hinari
Hisawa
Hisense
Hitachi
Hitachi Fujian
Hitsu
Hoeher
Home Electronics
Horizont
Hornyphon
Hoshai
Huanyu
Hugoson
Humax
HYD
Hyper
Hypson
Hyundai
Iberia
ICE
ICeS
iDEAL
IISonic
Iiyama
Imperial
Indiana
InFocus
Ingelen
Ingersol
Inno Hit
Innovation
Innowert
Inotech
Inspira
Interbuy
Interfunk
Internal
Intervision
Irradio
Isukai
ITS
ITT
ITT Nokia
ITV
JCB
JDV
Jean
JEC
JGC
JMB
JNC
Jocel
Jubilee
JVC
Kaisui
Karcher
Kathrein
Kawa
Kendo
Kennex
Keydo
Keymat
Khind
Kiota
Kioto
Kiton
Kneissel
Koenig
Kolster
Konichi
Konka
Kontakt
Korpel
Korting
Kosmos
Kotron
Koyoda
Kreisen
Kross
Kyoshu
L&S Electronic
LaSAT
Lavic
Lavis
Leader
Lecson
Legend
Lemair
Lenco
Lenoir
Lentec
Level
Lexsor
Leyco
LG
Liesenkoetter
Lifetec
Lloyd’s
Lodos
Loewe
Logic
Logik
Logix
Luker
Luma
Lumatron
Lux May
Luxor
M Electronic
Madison
Magnadyne
Magnafon
Magnavox
Magnum
Mandor
Manesth
Manhattan
Maqma
Marantz
Mark
Marks and Spencer
Matsushita
Maxdorf
Maxent
Maxim
MCE
Medialine
Mediator
Medion
MegaDrive
Megas
Megatron
MEI
Memorex
Memory
Memphis
Mercury
Metz
MGA
Micromaxx
Microspot
Microstar
Microtek
Mikomi
Minato
Minerva
Ministry Of Sound
Minoka
Mirai
Mirror
Mitsai
Mitsubishi
Mivar
Mogen
Monaco
Moree
Morgan’s
Motorola
MTC
MTlogic
Multitec
Multitech
Murphy
Musikland
Mx Onda
MyCom
Myryad
NAD
Naiko
Nakimura
Narita
NAT
National
NEC
Neckermann
NEI
NEO
Neon
Neovia
Nesx
Netsat
Neufunk
New Tech
New World
Nikkai
Nikkei
Nikko
Nintaus
Nobliko
Nogamatic
Nokia
Norcent
Nordmende
Normerel
Nortek
Novatronic
Novex
Novita
Nu-Tec
O.K.Line
Oceanic
Odeon
Odys
Okano
OKI
Olidata
Omega
Omni
Onei
Onimax
Onix
Onn
Onwa
Onyx
Opera
Optimus
Orbit
Orion
Orline
Ormond
Orsowe
Osaki
Osio
Oso
Osume
Otic
Otto Versand
Pacific
Palladium
Palsonic
Panama
Panashiba
Panasonic
Panavision
Pathe Cinema
Pathe Marconi
Pausa
Penney
Perdio
Perfekt
Petters
Philco
Philips
Phocus
Phoenix
Phonola
Pioneer
Pionier
Plantron
Playsonic
Plustron
Polaroid
Poppy
Portland
Powerpoint
Prandoni-Prince
Premier
President
Prima
PrimeView
Princess
Prinston
Prinz
Prosonic
Protech
Proton
ProVision
Pvision
Pye
Pymi
Quadral
Quadro
Quasar
Quelle
Questa
R-Line
Radialva
Radiola
Radiomarelli
RadioShack
Radiotone
Rank
Rank Arena
RBM
RCA
Recor
Rectiligne
Rediffusion
Redstar
Reflex
Relisys
Remotec
Reoc
Revox
Rex
RFT
Rinex
Roadstar
Rolson
Rover
Rowa
Royal Lux
S-Media
Saba
Sagem
Saisho
Saivod
Sakura
Sakyno
Salora
Salsa
Sambers
Sampo
Samsung
Sansui
Santon
Sanyo
SBR
Schaub Lorenz
Schneider
Scotch
Scott
Sears
Seaway
Seelver
SEG
SEI
Sei-Sinudyne
Seitech
Seleco
Sencora
Sense
Sentra
Serino
Sharp
Shinelco
Shintoshi
Shivaki
Show
Siarem
Siemens
Siera
Siesta
Silva
Silva Schneider
Silvano
Silver
SilverCrest
Simz
Singer
Sinotec
Sinudyne
SKY
Skysonic
Sliding
SLX
Smaragd
SmartVision
Soemtron
Sogo
Solavox
Sonawa
Soniko
Soniq
Sonitron
Sonix
Sonneclair
Sonoko
Sonolor
Sontec
Sontech
Sony
Sound & Vision
Soundesign
Soundwave
Soyea
Spectra
Ssangyong
Staksonic
Standard
Starlite
Stenway
Stern
Strato
Strong
Sungoo
Sunkai
Sunny
Sunstar
Sunstech
Sunwatt
Sunwood
Superla
Supersonic
SuperTech
Supra
Supratech
Supreme
Susumu
Sutron
SVA
Svasa
Swedx
Swisstec
Sylvania
Sysline
T+A
Tandberg
Tandy
Targa
Tashiko
Tec
Tech Line
Techica
Technica
Technics
Technika
TechniSat
Technisson
Techno
Technosonic
Technotrend
Techvision
Techwood
Teckton
Tecnimagen
Teco
Tedelex
Teiron
Tek
Teknika
TELE System
Teleavia
Telecor
Telefunken
Telefusion
Telegazi
Telemeister
Telesonic
Telestar
Teletech
Teleton
Teleview
Tempest
Tennessee
Tensai
Tenson
Tesla
Tevion
Texet
Thomson
Thorn
Thorn-Ferguson
Time
Tiny Digital
TMK
Tobishi
Tokai
Tokaido
Tokyo
Tomashi
Tongtel
Topline
Toshiba
Tosumi
Toyoda
Trakton
TRANS-continents
Transonic
Triad
Trident
Trio
Tristar
Triumph
TVTEXT 95
Uher
Ultravox
UMC
Unic Line
United
Universal
Universum
Univox
V2max
V7 Videoseven
Venturer
Venus
Vestel
Vexa
Victor
Videologic
Videologique
Videomac
VideoSystem
Videotechnic
Vidtech
Viewpia
Viewsonic
Vision
Vistron
Visual Innovations
Vivax
Vortec
Voxson
Walker
Waltham
Wards
Watson
Wega
Wegavox
Welltech
Weltstar
Westinghouse
Wharfedale
White Westinghouse
Wilson
Windsor
Windy Sam
Wintel
World-of-Vision
Worldview
Xenius
Xiron
XLogic
XMS
Xomax
Xoro
Xrypton
Yakumo
Yamaha
Yamishi
Yokan
Yoko
Yorx
Ytawai
YU-MA-TU
Yuesmart
Zenith
Zepto
Continued on reverse side
Brand
Code No.
A.R. Systems
Accent
Acer
Acoustic Solutions
ADL
Admiral
Advent
AEG
00037, 00374, 00455, 01583
00009, 00037
01339, 01509, 01644
01037, 01149, 01523, 01545, 01727, 02055
01217, 02022
00093, 00264
00876, 00877
01037, 01149, 01324, 01556, 02021, 02096, 02166,
02239
00264
00516
00009, 00035, 00037, 00072, 00264, 00371, 00880,
01681
00037, 00455, 01308, 00698, 00753, 00805
01531, 01833, 02050
00701
00009, 00035, 00037, 00072, 00208, 00218, 00264,
00371, 00473, 00480, 00516, 00548, 01583, 00602,
01324, 00631, 00648, 00672, 00714, 00715, 00729,
00753, 00698, 01248, 01308, 01326, 01727, 02021,
02096
00009, 00780
00037, 00218, 00455
00418, 00753
00037
00009, 00037, 00218, 00264, 00412, 00668, 00714,
01037, 01363, 01556, 01149, 01531, 01770, 01820,
01847, 01982, 01983, 02239, 02289
00009, 00036, 00037, 00218, 00235, 00355, 00370,
00371, 00418, 02007, 00480, 00487, 00587, 00668,
00714, 01037, 01935, 01997, 02050, 01531
01037
00865
00037
00655, 01281, 01847
01529
00370
00009, 00037, 00218, 00264, 00371, 00412, 00516,
00648, 01037, 01820, 01982
00009, 00037
00037, 00650
01149, 01585
00009, 00264
00009, 00037, 00264
00009, 00037, 00292, 00370, 00374, 00411, 00668
00625, 01588, 02111
00473
01770
00109
00037, 00714
00037
00037, 01583
01037
01585, 01820
00070, 00346
00037
02126
00009
00037
01308
00218, 00264
00698
01606
00001, 00037
00009
00009, 00037, 00109, 00218, 00264, 00370, 00374,
00486, 00714, 00715, 00858, 00865, 01308, 01681,
01983, 02050, 01531
00264, 00370, 00486
00451
00698
00060
01820
00009, 00036, 00108, 00264, 00374, 00451, 01324,
00888, 01376, 01985
00009
00876, 01324, 02239
00072, 00109, 00208, 00343, 01196
00565
00780
00009, 00037, 00218, 00374, 00455, 01583, 00668,
01037, 01149
00805, 01615
00037, 00195, 00455, 01037
01687
01727
00037, 00370, 00418, 00486, 01324, 00714, 00715,
00808, 01652, 01037, 02200
00698, 02055, 02032
01037
01562
01326
00037, 00418
00668
00370
00037, 00370, 00374
00374
01326
00614, 00820, 01037, 01149, 01902
00218
00036, 00170, 00195, 00327, 00455
01606
00037, 00218, 00455, 00487, 01308, 01583, 00451,
00625, 00668, 00714, 00715, 01037, 01149, 01363,
01324, 01652, 01531, 01916
01652
01324
00009
01363
00037
00109, 00287, 00335, 00560, 00625, 00714
01531
00037, 00418, 00486, 01037, 00668
00037
00264
00218
00009, 00036, 00037, 00208, 00218, 00235, 00264,
00355, 00371, 00374, 02007, 00487, 01583, 00587,
00614, 00660, 00634, 00668, 00698, 00714, 01037,
01149, 01248, 01308, 01326, 01556, 01652, 01682,
01687, 01869, 01900, 01935, 01982, 01983, 02050,
02055, 02056, 01531, 01727, 01588
01523
00037
00218
00264
00610, 00668, 01037
00037, 00455
00036, 00037, 00070
00170
00009, 00037
00037
01682, 02090
00037, 01727
00037
00000
00819, 00820, 01508
01770, 01820
00780, 00698, 01536, 01702
01037
00037
00074, 00370, 00418
01508
00009, 00218
00451
01935
00648, 01556
00060
Jeś urządzen e n e zna du e s ę na śc e
uży funkc wyszuk wan a patrz część
„Wyszuk wan e poprawnego kodu” w
częśc „Ustaw en a dodatkowe”
Español
Agashi
AGB
Aiko
Aim
Airis
Aiwa
Akai
Aby zainstalować baterie, należy po otwarciuLas siguientes tablas muestran nombres de marcas
números de
pokrywy przycisku konfiguracji otworzyć (Brand) y sus correspondientes
rzyma przyc sk SET nac śn przyc sk
2 Przy
código (Code No.).
pokrywę baterii.
Para ajustar el código de fabricante, consulte el
numeryczny
1
Manual de instrucciones.
Akashi
Akiba
Akira
Akito
Akura
Português
1 Przesuń pokrywę baterii w bok, a następnie
As tabelas seguintes indicam nomes de marcas
+
podnieś ją i otwórz.
(Brand) e os respectivos números de código
(Code No.).
Para definir os códigos de fabricante, consulte o
Manual de instruções.
Alba
Alien
All-Tel
Allstar
Amitech
Amoi
Amplivision
Amstrad
Wskaźn k LED zaśw ec s ę
Italiano
Le seguenti tabelle riportano nomi di marche
(Brand) e i loro rispettivi numeri di codice (Code
No.).
Per impostare il codice del produttore, consultare
le Istruzioni per l’uso.
3
4
Nac śn przyc sk numeryczne aby
wprowadz ć kod producen a
Przyk ad 00037
2 Włóż dwie baterie alkaliczne LR03 (rozmiar
Anam
Anam National
Andersson
Anglo
Anitech
Ansonic
AOC
Apollo
Apro
Arc En Ciel
Ardem
Arena
Aristona
ART
Art Mito
ASA
Asberg
ASDA
Asora
Astra
Astro
Asuka
ATD
Atec
Atlantic
Atori
Audiosonic
Puść oba przyc sk
Svenska
Följande tabell visar varmärkesnamn (Brand) och
motsvarande kodnummer (Code No.).
För att ställa in tillverkarkoden, se
Bruksanvisningen.




AAA) (nie wchodzą w skład zestawu) od
strony bieguna ujemnego, zgodnie ze
Eλληνικά
żłobieniami prowadzącymi w każdej komorze.
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται
οι μάρκες
Wskaźn
k LED zam ga rzy razy a nas ępn e
(Brand) και οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί (Code
zgaśn e
No.).
©2010 Sony Corporation
Printed in China
Για να ορίσετε τον κωδικό κατασκευαστή,
ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.
Türkçe
Aşağıdaki tablolar marka adlarını (Brand) ve
bunlara ait kod numaralarını (Code No.)
göstermektedir.
Üretici Kodunu ayarlamak için Kullanım
Talimatlarına bakın.
Przed użyciem
Pilot RM-KZ1T może wykonywać następujące
funkcje na następujących urządzeniach:
Telewizor: włączenie, wyłączenie, przełączanie
kanałów, regulacja poziomu głośności
Przystawka telewizji kablowej lub satelitarnej/
odbiornik DVB-T1: włączenie, wyłączenie2 i
przełączanie kanałów
TV
Téléviseur
Fernsehgerät
Tv
Televisor
Televisor
Televisore
TV
Τηλεόραση
Televizyon
Televizor
Televízor
TV
Telewizor
Televisio
TV
English
The following tables show brand names (Brand)
and their corresponding code numbers (Code
No.).
To set the manufacturer’s code, refer to the
Operating Instructions.
Türkçe
Aşağıdaki tablolar marka adlarını (Brand) ve
bunlara ait kod numaralarını (Code No.)
göstermektedir.
Üretici Kodunu ayarlamak için Kullanım
Talimatlarına bakın.
w m
C d N

3 Zamknij pokrywę baterii.
Česky
Následující tabulky zobrazují názvy značek
(Brand) a jejich odpovídající kódová čísla (Code
No.).
Návod nastavení kódu výrobce naleznete v
Návodu k obsluze.
Obs uga urządzen
Slovensky
Nasledujúce tabuľky zobrazujú názvy značiek
(Brand) a ich príslušné čísla kódov (Code No.).
Ak chcete nastaviť kód výrobcu, pozrite si Návod
na používanie.
Axxent
Baier
Baird
Bang & Olufsen
Base
Basic Line
Bauer
Baur
BBK
Beaumark
Beko

Belson
Belstar
BenQ
Bensten
Beon
Berthen
Best
Bestar
Bestar-Daewoo
Bestwell
Black Diamond
Blackway
Blaupunkt
Blue Media
Blue Sky
a
1
W ącz odb orn k TV
2
Sk eru p o RM-KZ1T wpros na urządzen e
3
Nac śn przyc sk  aby sprawdz ć czy
e ew zor es wy ączony
Magyar
A következő táblázatok a márkaneveket tüntetik
fel (Brand) a megfelelő kódokkal (Code No.).
A készülékkód beállítását lásd a használati
útmutatókban.
Aby dalej konfigurować pilot RM-KZ1T, Polski
pozostaw pokrywę przycisku konfiguracjiW poniższych tabelach znajdują się nazwy marek
(Brand) oraz odpowiednie kody (Code No.).
otwartą.
Informacje na temat ustawiania kodu producenta
znajdują się w instrukcji obsługi.
Żywotność baterii
Audioton
Audiovox
Audioworld
Aumark
Avol
Awa
Suomi
Seuraavissa taulukoissa näkyvät tuotenimet
(Brand) ja niitä vastaavat koodinumerot (Code
No.).
Lisätietoja valmistajan koodin asettamisesta on
käyttöohjeessa.
Boca
Boman
Boots
Bork
BPL
Brandt
Brimax
Brinkmann
Brionvega
Brother
BTC
Bush
Cameron
Camper
Canton
Capsonic
Carad
Carena
Carrefour
Carver
Cascade
Casio
Cat
Cathay
CCE
Celebrity
Celestial
cello
Centrex
Centrum
Centurion
CGE
Changhong
Cimline
Cineral
Cinetec
Cinex
Citizen
4 Nac śn przyc sk  aby w ączyć e ew zor
W normalnych warunkach baterie alkaliczne
ponown e
LR03 (rozmiaru AAA) mają żywotność około
Hrvatski
roku. Jeżeli pilot RM-KZ1T nie działa prawidłowo,
Na sljedećim tablicama prikazana su imena
baterie mogą być wyczerpane. Wymień je nabrandova (Brand) i njihovi odgovarajući brojevi
šifri (Code No.).
nowe.
Da biste postavili šifru proizvođača, pogledajte
Upute za uporabu.
Uwagi
Nie wolno używać jednocześnie starej baterii i nowej
lub baterii innego typu, takich jak cynkowo-węglowe
lub akumulatory.
W przypadku wycieku elektrolitu zewnętrz baterii
należy wytrzeć zanieczyszczony obszar komory baterii
szmatką i wymienić stare baterie na nowe. Aby
zapobiec wyciekowi elektrolitu, należy wyjmować
baterie w przypadku, gdy nie planuje się używania
pilota RM-KZ1T przez dłuższy czas.
5
Nac śn przyc sk  g ośnośc − + aby
sprawdz ć czy e ew zor pracu e praw d owo
Jeże p o RM KZ1T n e dz a a
Sp awdź czy zo a u aw ony pop awny kod
p oducen a
Wykona ponown e czynno c od k oku 1 w czę c
„U aw an e kodu p oducen a e ew zo a”
Sp óbu pow ó zyć p ocedu ę kon gu ac p zy użyc u
nnego kodu p oducen a eże e on wym en ony
d a danego u ządzen a e p o RM KZ1T da e n e
dz a a uży unkc wy zuk wan a pa z czę ć
„Wy zuk wan e pop awnego kodu” w czę c
„U aw en a doda kowe”
Przypisywanie
kanału
Do przyc sków u ub onych kana ów ( - )
można przyp sać procedury zm any kana ów co
pozwo na bezpośredn wybór kana ów przez
dz ecko za ednym nac śn ęc em przyc sku
u ub onego kana u
Do przyc sków u ub onych kana ów można
przyp sać kana y e ew zora ub przys awk
e ew z kab owe
Brand
1
Przy rzyma przyc sk SET nac śn przyc sk
numeryczny 3
2
Sk eru p o RM-KZ1T wpros na urządzen e
2
3
Nac śn przyc sk numeryczne
Code No.
Przyk
ad 298
3
Clayton
CME
Concorde
Condor
Conia
Conrac
Contec
Continental Edison
Cosmel
Crosley
Crown
4
Crown Mustang
CS Electronics
Curtis Mathes
Cybertron
Cytronix
D-Vision
Daewoo
Dansai
Dansette
Dantax
Datsura
Dawa
Daytek
Daytron
De Graaf
DEC
Decca
Deitron
Denko
Denver
Desmet
DGM
Diamant
Diamond
Digatron
Digihome
Digiline
Digimate
DigiMax
Digital Device
Digitek
Digitex
Digitor
Digitrex
Digix Media
diVision
Dixi
DL
DMTech
Domeos
Dream Vision
DSE
DTS
Dual
Dumont
Durabrand
Dux
DVX
Dynatron
e-motion
E:max
Easy Living
Emprex
Enzer
Erisson
Erres
ESC
Etron
Eurofeel
EuroLine
Euroman
Europa
Europhon
Evesham
Excello
Exquisit
Fenner
Ferguson
Fidelity
Finlandia
Finlux
Firstline
Fisher
Flint
Foehn & Hirsch
Force
Formenti
Fortress
Fraba
Friac
Frontech
Fujimaro
Fujitsu
Fujitsu General
Fujitsu Siemens
Funai
Furichi
Futronic
G-Hanz
Gaba
Galaxi
Galaxis
Gateway
GBC
GE
GEC
Geloso
General
General Technic
Genesis
Genexxa
Gericom
Giant
Go Video
Gold
Gold Vision
Goldfunk
GoldStar
Gorenje
GP
GPM
Gradiente
Graetz
Gran Prix
Granada


W
W
W
Grunkel
W
GVA
W
H
W& B
Haaz
W
Haier
Halifax
W
Hallmark
Hanimex
Hannspree
Hanseatic
Code No.
00009, 00037, 00218, 00374, 00455, 01583, 00610,
00451, 00668, 00714, 00715, 00865, 00880, 01037,
01298
00009, 00036, 00037, 00070, 00195, 00487, 01583,
00411, 00672, 01223, 01248, 01308, 01376, 01149,
01869, 01916, 01935, 02007, 01531, 01037, 01687,
02200, 02239
01149
01363
00808, 02001
00698
00698, 00780, 01615, 01983, 02134, 01727
00264
01727
00218
01351, 00877, 01776
00009, 00037, 00292, 00370, 01308, 01037, 01583,
00625, 00634, 00714, 01964, 02001
00009, 00037, 00516, 00865, 10338
00037
00865
00773, 01196
00009, 00037, 00412, 00487
00037
01324
00009, 00037, 00218, 00264, 00412, 00418
00009
00109
01531
00037, 00264
00218, 01983
00009, 00036, 00037, 00208, 00218, 00235, 00264,
00355, 02007
00218, 00455, 00610, 00714
00009, 00208, 01508, 01583, 00780, 01363, 02037,
02098
00037, 00072, 00108, 00109, 01727, 00343, 00473,
00480, 01308, 00516, 00548, 00634, 00744, 00877,
01037, 01149, 01194, 01481, 01576, 01585, 01687,
01588
00108, 00780
00009, 00218, 00455, 00610
00714, 00865, 01149, 01556
01324
00744
00037
00218, 00455
00374
00890, 01217, 01666
01295
01376
00009
00037, 00264, 00455, 00486, 01583, 00668, 00714,
00715, 01037
00698, 00780, 00865, 00876, 00888, 01037, 01281,
01326, 01376, 01468, 01523, 01532, 01556, 01606,
01612, 01681, 01770, 02139, 02154
00037
00037, 00218, 00264, 00371
00218
01556
01376, 00877
00877, 00890, 01217, 02254
00037, 00074, 00370, 00418, 00411, 02090
00037
01430
00487, 00610, 00714
00009
00009, 00072, 00218, 00516, 01037, 01149, 01585
01037
00865, 01298
00773, 00820
01556
00009, 00037, 00264
00037, 00109, 00327, 01037
01583, 00451, 01902
00009, 00037, 00218, 00264, 00455, 00486, 00487,
01037
00009, 00037, 00218, 00371, 02021
00037, 00218, 00455
00037, 00218, 00264, 00371
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 00610
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 01324, 00610
00037, 00264, 00374
00000
01982
00036
00035
01531
02007, 01308, 01583, 00634
00876, 00896, 01536, 01702, 01964
00712
01583
00036, 00093, 00218, 00371, 00418, 01324, 00650,
00653
00009, 00037, 00218, 00455
00264, 00370, 00610, 00714, 01308, 01324, 01556,
01982, 01037
01583, 00880
00371
00037, 00235, 00370, 00411, 00610, 00648, 01037,
01308, 01149, 01585
01037
01702
01326
00634
00001, 00371, 00455
00698
00037, 00668
00037, 00292, 00370, 00374, 00411, 01308, 01583,
00610
00037
00037, 00218
00009
00009, 00037, 00218, 00371, 00418, 00587, 00714,
00754, 02055
00487
00037
00370
00037
00412, 01900
00009
00876
01536
00412, 00418
00714, 00865
00486
01363
01037
00009
00037
00009
00411
00037, 00374, 00587, 01983
00009
01531
02023
01196
00037, 00072, 00264
00001, 00009, 00037, 01727, 00370, 01583, 00698,
00714, 00715, 01556, 01681
00037, 00327
00009, 00037, 00218, 00374, 00668, 00714, 01037,
01308, 02001
00001, 00009
01037, 01149
00037, 00292, 00370, 01037, 00516, 00655, 00790,
01884
02107
00001, 00009, 00060, 00371, 00698, 00773, 00880,
01037, 01217, 01471, 01687, 01727, 02028, 02107
01037, 00668
01982, 01985
00009, 00374, 00411, 01037
00037, 00264
00009, 00037
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 00631, 01037,
01149
00009, 00037, 00109, 00195, 00287, 00343, 00346,
00374, 00411, 00480, 01037, 00634, 00714, 01652
00037
00516
00516
00036, 00729, 00753, 00780
00037, 00648, 00714, 00715, 01289, 02023
00264
00035, 00037, 00235, 00264
00037, 00668, 00876, 01037, 01367
01702, 01789
00037, 00412, 01583, 01532
00009, 00037, 00374, 00714, 00715
01770, 01847, 02246
Nac śn przyc sk ENT aby sprawdz ć czy
można prze ączyć s ę na wybrany kana
Hantarex
Hantor
Harsper
Harwa
Harwood
Hauppauge
HB
HCM
Hema
Hifivox
Highlander
Highline
Hikona
Hinari
Uwaga
Po u aw en u kodu p oducen a p zy awk e ew z
kab owe p o RM KZ1T p o y e owo ob ugu e kana y
w p zy awce e ew z kab owe ko zy an e z kana ów
e ew zo a n e będz e moż we e chce z ę
p ze ączyć z pow o em na kana y e ew zo a pa z
„P zyp ywan e kana ów e ew zo a do p zyc ków
u ub onych kana ów” w czę c „U aw en a doda kowe”
Ecco
ECE
Edison-Minerva
Elba-Sharp
Elbe
Elcit
Electroband
Elekta
Element
Elfunk
ELG
Elin
Elite
Elonex
Elta
Emerson
Gooding
Goodmans
00009
00037, 00070, 00418
01308
00009, 00037, 00218, 00264, 00370, 00371, 00714,
01324
01037
01308
00009
00009, 00037, 00264, 00370, 00411, 00418
00754, 00820, 01508, 02055, 01523, 01702
00808
00009, 00036, 00037
00109, 00287, 00487
00009, 00037
00074
00009, 00037, 00208, 00370, 00412, 00418, 00486,
00487, 01324, 00668, 00672, 00712, 00714, 00715,
01037, 01652
00672
00218
00060, 00093, 00451
00218
01298
00037, 01583, 01982
00009, 00037, 00218, 00374, 00451, 01308, 01583,
00634, 00780, 00865, 00876, 00880, 01376, 01612,
01812, 01847, 01902, 02098, 02333
00009, 00035, 00036, 00037, 00208
00412
00370, 00486, 00714, 00715, 01037, 01149, 01652,
01916, 01935
00208
00009, 00037
00672, 01376
00009, 00037, 00374
00208, 00548
00795, 00780, 01326
00037, 00072, 00516
00374
00264
00037, 00587, 01324, 01531, 01820, 02021, 02050,
02096, 02139, 02197, 02245
00009, 00037
02020, 02022, 01531, 02239
00037
00009, 00371, 00672, 00698, 00820, 00780, 00896
00037
01149
00037, 00668
00890, 02020, 02022
00780
01606
01531
00820
00037, 00698, 00888
02056
00880
02239
00009, 00037
00587, 00780, 01326, 01363
01338, 01964, 02001, 02154
00668
01704
00698, 00888, 01326
00009
00037, 00343, 01037, 01308, 01149, 01324, 02032
00070, 00072
01652, 02126
00037
00780
00037
01531
01324, 01531
00877, 01217, 01248, 01308, 01666, 01531, 02007,
02023, 02254
00773
00037
00487
00516
00037, 00218, 00292, 00411, 00516, 01583, 00610
00516
00000
00009, 00264
01687
01037
00037
00009, 00037, 00548
00037, 00218
01776
00009, 00264
00037, 00070, 01727, 00370, 00371, 00486, 00451,
00668, 00714
01789
00753, 00780
01682
00037
00037
00001, 00009, 00820
00264
02050
00037, 00264, 00370
00037
00037, 00516
01248, 01536, 01606, 01149
01037
00037
00009, 00374
00037, 00109, 00195, 00287, 00335, 00343, 02007,
00548, 00560, 00625, 01037, 01471, 01585, 01935,
02090
00037, 00264, 00371, 00412, 01037
00072, 00208, 00346, 00548
00037, 00070, 00072, 00346, 00411, 00473, 00480,
00516, 01583, 00631, 00714, 00715, 00808, 01248,
01556, 01149
00009, 00037, 00072, 00208, 00235, 00374, 00411,
01583, 00451, 00668, 00714, 00808, 01037, 01308,
01363, 01612
00036, 00072, 00208, 00370
00037, 00072, 00218, 00264, 00455, 00610
01531
01149
00037
00093
00037, 00370
00009, 00037, 00370, 01308, 00610
00009, 00264
00865
00009, 00072, 00853
00009
00808, 01248, 01298, 01666
00264, 00668, 00714, 01037, 01394, 01666, 01817
00780
00264, 00795, 00780, 01531
01363
00858, 01037
00037
00037, 00370
01755
00009, 00218, 00374
00093, 01727, 00335, 00451, 00560, 00625
00037, 00072, 00516
00009, 00374
00109, 00287
00009
00009, 00037
00009, 00037, 00218, 00412
00808, 00865, 00880, 01217, 01298, 01606
00009
00060
01770, 01833, 02023
00634
00668
00001, 00037, 00109, 01727, 00455, 01324, 00714,
00715
00487
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00218, 00235,
00264, 00335, 00343, 00371, 00374, 00480, 00487,
00516, 01583, 00560, 00451, 00625, 00411, 00634,
00668, 00714, 00808, 00880, 01037, 01149, 01248,
01308, 01376, 01682, 01687, 01720, 01727, 01841,
01900, 01902, 01916, 01983, 01985, 02046, 02055,
02056, 02135
00370
00753
00218
00037, 00170
00371, 00487, 01149
00648, 02333
00036, 00037, 00072, 00108, 00208, 00226, 00343,
00473, 00516, 00548, 00560
Hisawa
Hisense
Hitachi
Hitachi Fujian
Hitsu
Hoeher
Home Electronics
Horizont
Hornyphon
Hoshai
Huanyu
Hugoson
Humax
HYD
Hyper
Hypson
Hyundai
Iberia
ICE
ICeS
iDEAL
IISonic
Iiyama
Imperial
Indiana
InFocus
Ingelen
Ingersol
Inno Hit
Innovation
Innowert
Inotech
Inspira
Interbuy
Interfunk
Internal
Intervision
Irradio
Isukai
ITS
ITT
ITT Nokia
ITV
JCB
JDV
Jean
JEC
JGC
JMB
JNC
Jocel
Jubilee
JVC
Kaisui
Karcher
Kathrein
Kawa
Kendo
Kennex
Keydo
Keymat
Khind
Kiota
Kioto
Kiton
Kneissel
Koenig
Kolster
Konichi
Konka
Kontakt
Korpel
Korting
Kosmos
Kotron
Koyoda
Kreisen
Kross
Kyoshu
L&S Electronic
LaSAT
Lavic
Lavis
Leader
Lecson
Legend
Lemair
Lenco
Lenoir
Lentec
Level
Lexsor
Leyco
LG
Liesenkoetter
Lifetec
Lloyd’s
Lodos
Loewe
Logic
Logik
Logix
Luker
Luma
Lumatron
Lux May
Luxor
M Electronic
Madison
Magnadyne
Magnafon
Magnavox
Magnum
Mandor
Manesth
Manhattan
Maqma
Marantz
Mark
Marks and Spencer
1
Przy rzyma przyc sk SET nac śn przyc sk
numeryczny 6
Wskaźn k LED zaśw ec s ę
2
Puść oba przyc sk
3
W przypadku e ew zora nac śn przyc sk
numeryczny 0
W przypadku przys awk e ew z kab owe
nac śn przyc sk numeryczny 1
Wskaźn k LED zam ga rzy razy
4
Puść oba przyc sk
Wskaźn k LED zam ga rzy razy
Sprawdź czy
wskaźn k LED zam ga
Code No.
Branda
nac śn przyc sk
Brand
Marquant
Mascom
Mastec
Master’s
Masuda
Materin
Matsui
Matsushita
Maxdorf
Maxent
Maxim
MCE
Medialine
Mediator
Medion
02056
01556
01997
01308
00009, 00037, 00218, 00264, 00371
00858
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00195, 00208,
00235, 00335, 00355, 00371, 00455, 00487, 00516,
01583, 00714, 00744, 00880, 01037, 01471, 01666,
01149, 01916, 01935, 02007, 02022, 02090, 01506,
02486
00650
00773
01755
01556, 01982
00009
01964
00037, 01583
00037, 00245, 01583, 00668, 00698, 00714, 00808,
00880, 01037, 01308, 01149, 01248, 01556, 01585,
01687, 01900, 02001, 01506
01248
00610
01727
01037
00009, 00060, 01727, 01037
01983
00009, 00072
00001, 00009, 00037, 00060
00037, 00195, 00367, 00447, 00587, 00668, 00746,
01149, 01533
01727
00037, 00411, 00668, 00714, 00808, 01037, 01324,
02001
01614
00808
00820, 00780
00744, 01037, 01149, 01308, 02055
00037
00070, 00108, 00195, 00487, 00516
01149
00037, 00412
01666, 01852
01900
01556
00036, 00037, 00093, 00108, 01727, 01583, 01037
00292, 00516, 00609
01820
00009
00037
00037
00093
00060, 00370, 01037
00714, 02046, 02050
00037, 00486, 00668, 01037, 01556
00009, 00037, 00264, 00370, 00486
02007
00218
01820, 01983, 02021
01376
01583
00865
00037, 01324, 00753, 01982
00037, 00374
01982
00226
00226
00009, 00036, 00170, 00245, 00374, 00455, 01308,
00653, 00634, 01367, 01704, 01531, 02461
00037, 00327, 00370, 00411, 00418, 01583
00037, 00371, 01037
00754, 02055, 01324
01732, 02246
00865, 00876, 01338, 01376, 01964
01732
00037
00009, 00037, 00218, 01583, 00610, 00714
00009, 00037, 00343, 01583
00218
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00218, 00264
00714
01727
00780
00070
00109
00208, 00346, 00374, 00473, 00480, 00548, 01324,
00610, 00631
01588
00037, 00109, 00195, 00287, 00343, 00560, 00714,
00780, 01149, 01289, 01585, 02001, 02007, 02331
00037
00668
00037, 00374
01523
01585
00455, 00698, 00820, 01508
01037, 01324
00208, 00473, 00548
00264, 01812
01812
00009, 00037, 00072, 00264, 00370
01037, 02200
01376
00264
00698, 00780
01149
00714
00698
01149, 01531, 01770, 02055, 01037, 02166, 02245,
01506
00218, 00371, 00602
01531, 01770
00037, 02032
00650
00037
00037, 00235, 00264, 00355, 00412, 00516, 01583,
00655, 00714, 00880, 01037, 01196, 01916, 01935,
02001, 02007, 02032, 02108
00037, 00218
00668, 01037
00516
00037, 00072, 00218, 00264, 00355, 00374, 00412,
01583
00037
00218
00036, 00037, 00072, 00218
01326, 01983
00036, 00037, 00093, 00109, 00195, 00226, 00235,
00343, 01037, 01583
02007, 01583, 00714, 01037, 01308, 01324, 01935,
02126
00037, 00327, 00370, 00411, 00418, 01037, 01583,
00655, 00714, 01308, 01982
00001, 00037, 00218, 00264, 00418, 00698, 00773,
01196, 01326, 01847, 02461
00009, 00037, 00264
00001
00037, 00108, 00226, 00367, 00516, 00548, 00650,
00853, 01310, 01636, 01650
00037, 00411
00292
00109
00009
00060, 01727
00037, 00072
00037
00037
00037, 00074, 00370, 00418, 00451
00000, 00009, 00037, 00343, 00374, 01506, 01583,
01744
00714, 01289, 01308, 01652
00037, 00072, 00370, 00486
00037, 01583
00037, 00109, 00170, 00287, 00370, 00486, 01037,
00679, 00760, 01260, 01457
00370, 00486, 01556
00009, 00037, 00264
00037, 00714, 00715, 01652
01770, 02021
01523, 01687, 01720, 01037
00009
00374, 00451
00037, 00487, 00698, 02055, 01770
00516
00009, 00264, 00780
00780
00009, 00264, 00412, 00753, 01196
01606
00773, 01326
00715, 01037
00072
Profex
Profi
Profilo
Profitronic
Proline
Prosonic
Protech
Proton
ProVision
Pvision
Pye
Pymi
Quadral
Quadro
Quasar
Quelle
Przyk ad 298
MGA
Micromaxx
Microspot
Microstar
Microtek
Mikomi
Minato
Minerva
Ministry Of Sound
Minoka
Mirai
Mirror
Mitsai
Mitsubishi
Mivar
Mogen
Monaco
Moree
Morgan’s
Motorola
MTC
MTlogic
Multitec
Multitech
Murphy
Musikland
Mx Onda
MyCom
Myryad
NAD
Naiko
Nakimura
Narita
NAT
National
NEC


Nac śn przyc sk ENT
Questa
R-Line
Radialva
Radiola
Radiomarelli
RadioShack
Radiotone
Rank
Rank Arena
RBM
RCA
Recor
Rectiligne
Rediffusion
Redstar
Reflex
Relisys
Remotec
Reoc
Revox
Rex
RFT
Rinex
Roadstar
Rolson
Rover
Rowa
Royal Lux
S-Media
Saba
Wskaźn k LED zam ga rzy razy
Aby przyp sać kana y do nnych przyc sków
u ub onych kana ów pow órz krok 3–5
6
Wskaźn k LED zgaśn e
Sprawdź us aw en a
Norcent
Nordmende
2
Sagem
Saisho
Saivod
Sakura
Sakyno
Salora
Nac śn przyc sk SET aby zakończyć
us aw an e
Neckermann
NEI
NEO
Neon
Neovia
Nesx
Netsat
Neufunk
New Tech
New World
Nikkai
Nikkei
Nikko
Nintaus
Nobliko
Nogamatic
Nokia
1
Normerel
Nortek
Novatronic
Novex
Novita
Nu-Tec
O.K.Line
Oceanic
Odeon
Odys
Okano
OKI
Olidata
Omega
Omni
Onei
Onimax
Onix
Onn

Salsa
Sambers
Sampo
Samsung
Sansui
Santon
Sanyo
SBR
Schaub Lorenz
Schneider
Scotch
Scott
Sears
Seaway
Seelver
SEG
SEI
Sei-Sinudyne
Seitech
Seleco
Sencora
Sense
Sentra
Serino
Sharp
Shinelco
Shintoshi
Shivaki
Show
Siarem
Siemens
Siera
Siesta
Silva
Silva Schneider
Silvano
Silver
SilverCrest
Simz
Singer
Sinotec
Sinudyne
SKY
Nac śn przyc sk u ub onego kana u aby
sprawdz ć czy można prze ączyć s ę na kana o
wybranym numerze
Skysonic
Sliding
SLX
Smaragd
SmartVision
Soemtron
Sogo
Solavox
Sonawa
Soniko
Soniq
Sonitron
Sonix
Sonneclair
Sonoko
Sonolor
Sontec
Sontech
Sony
Sound & Vision
Uwaga
W p zypadku p zyp an a do kana ów e ew zo a do
p zyc ków u ub onych kana ów w k oku 1 czę c
„Sp awdź u aw en a” w ącz e ew zo
Orline
Ormond
Orsowe
Osaki
Osio
Oso
Osume
Otic
Otto Versand
Usuwan e przyp sanego kanału
Pacific
Palladium
Przy rzyma przyc sk SET nac śn przyc sk
numeryczny 3
Wskaźn k LED zaśw ec s ę
Palsonic
Panama
Panashiba
Panasonic
2
Panavision
Pathe Cinema
Pathe Marconi
Pausa
Penney
Perdio
Perfekt
Petters
Philco
Philips
3
Phocus
Phoenix
Phonola
Pioneer
4
5
Puść oba przyc sk
Wskaźn k LED zam ga rzy razy
Aby usunąć us aw en e z przyc sku u ub onego
kana u nac śn en przyc sk
Pionier
Plantron
Playsonic
Plustron
Polaroid
Poppy
Portland
Powerpoint
Prandoni-Prince
Premier
President
Prima
PrimeView
Princess
Prinston
Prinz
Nac śn przyc sk 
00009
00009
01556
00037
00037, 00072, 00411, 00625, 00634, 01037, 01376,
01545, 01727, 02135
00037, 00370, 00371, 00374, 00668, 00714, 01324,
01376, 01531, 01732, 01770, 01847, 01727, 02001,
02090, 02032, 01037, 02139, 02197, 02245
00009, 00037, 00264, 00418, 00486, 00668, 01037
01727
00037, 01583, 00714, 01324, 01531
00876, 02001
00037, 00374, 00412, 01583
00009
00218
00753, 01149, 01326
00009, 00865
00037, 00070, 00074, 00109, 00195, 00327, 00668,
01037
00036
00037
00218
00037, 01583
00037, 00516
00037, 01727
00009, 00037, 00264, 00370, 00412, 00418, 00648,
00668, 01037
00070
00036, 00602, 00753
00070
00093, 00560, 00625, 00753
00037, 00418
00037
00036, 00346, 00548
00037
00037, 00668, 01037
00865, 00876, 00877, 01376, 01585, 01612, 01687
00037, 00093
00714
00037, 00808
00411
00037, 00072, 00264
00773
00009, 00037, 00218, 00418, 00668, 00714, 00715,
01037, 01326, 01900
00819, 02098
00036, 00877
00009, 00264, 00587, 00698, 00712, 01441
00335, 00370, 00412
01217
00109, 00287, 00335, 00343, 00498, 00516, 00548,
00560, 00625, 00714, 01588
00455, 00610, 00830, 01596
00009, 00235, 00516, 02022
00037, 00668, 00712, 01037, 01149, 01556, 01982
01326
00455
00208, 00480, 00516, 00548, 00631, 01556, 01037,
02154
00335
00516
01755
00009, 00037, 00060, 00072, 00093, 01727, 00264,
00370, 01037, 01583, 00587, 00766, 02051, 00814
00037, 00371, 00455, 00602, 00655, 00698, 00714,
00729, 00753, 00861, 00888, 01248, 01531, 01556,
01727, 02001
00009
00009, 00036, 00072, 00108, 00170, 00208, 00292,
00370, 01037, 01585, 01649, 01149, 02461
00037, 01583
00374, 00486, 00548, 00714, 01324, 01149, 02001,
02032, 01037
00037, 00070, 00218, 00343, 00371, 01583, 00648,
00668, 00714, 01037, 01308, 01324, 00744, 01982
01727
01983
01727
00634
01037
00009, 00036, 00037, 00218, 00264, 00487, 00451,
00668, 01037, 01149
00037, 00516
00037, 00516
01324
00346, 00371, 00411
00009
01847
00035
00093, 00455, 00610
00036, 00093, 00516, 00653, 01659, 01588
01531
00037
00037, 01727, 02007
00009, 00072, 00418
00516
00037, 00195, 00327
00037, 01583
00370
00037, 00648
00037, 00648, 01556, 01982, 01037, 02166
00587
00036, 00455, 00715
01037
01820
00009, 00037, 00335, 00371, 00780, 01556
00773
00037, 00235, 00516, 01324
00037, 00880, 01376, 01606, 01612, 00877, 01614,
01615, 01531
00753
00865, 00880, 01324
00668
00487
02055
00865, 01298
01324, 01376, 02050
00037, 00072, 00548
00218
00037
01702
00208, 00370
01376, 01732
00037
00009, 00037, 00264
00208, 00548
00009, 00037, 00370
01983
00000, 00036, 00074, 00834, 01505, 01685, 01825
00218, 0
Przy użyc u p o a w ącz e ew zor przys awkę
e ew z kab owe prze ącz we śc e e ew zora
na przys awkę e ew z kab owe
Onwa
Onyx
Opera
Optimus
Orbit
Orion
1
Code No.
Nac śn przyc sk numeryczne (maks 4) aby
wprowadz ć numer wybranego kana u
MegaDrive
Megas
Megatron
MEI
Memorex
Memory
Memphis
Mercury
Metz
5
Zrób to
Nac śn przyc sk
u ub onego kana u
Nac śn przyc sk
 g ośnośc − +
Uwaga
W p zypadku p zyp an a do kana ów e ew zo a
p zyc ków u ub onych kana ów pa z czę ć
„P zyp ywan e kana ów e ew zo a do p zyc ków
u ub onych kana ów” w czę c „U aw en a doda kowe”
wyregu ować g ośność
Aby zm en ć us aw en a przyc sku zas an a
Pa z czę ć „Kon gu ac a unkc p zyc ku za an a” w
czę c „U aw en a doda kowe”
Uwaga
e p zy awka e ew z kab owe pozwa a na egu ac ę
g o no c p awdź czy zo a u aw ony w n e edn
poz om g o no c e g o no ć w p zy awce zo a a
z edukowana do ze a n e będz e moż wa egu ac a
g o no c e ew zo a p zy użyc u p o a RM KZ1T
Ustawienia
dodatkowe
W e częśc op sano unkc e k óre pozwa a ą na
wygodn e sze korzys an e z p o a RM-KZ1T
Wyszukiwanie poprawnego
kodu
Kod producen a można us aw ć przy użyc u
unkc wyszuk wan a
1
W ącz urządzen e przy użyc u ego przyc sku
zas an a
2
Sk eru p o RM-KZ1T w s ronę urządzen a
k óre ma zos ać skon gurowane
3
Gdy wskaźn k LED zaczn e mrugać po cz
czbę mrugn ęć okreś 5-cy rowy numer
kodu
Kró k e m gn ęc a oznacza ą pozyc ę cy ry
(p erwsza druga ) a nas ępu ące po n ch
d ug e mrugn ęc a wskazu ą war ość cy ry (np
2 d ug e mrugn ęc a oznacza ą cy rę 2) Cy ra
„0” es wskazywana przez bardzo szybk e
mrugan e Aby sprawdz ć ponown e nac śn
przyc sk ENT
6
Nac śn przyc sk SET aby zakończyć
us aw an e
Wskaźn k LED zgaśn e
Puść oba przyc sk
5
W przypadku e ew zora nac śn przyc sk
numeryczny 0
W przypadku przys awk e ew z kab owe
nac śn przyc sk numeryczny 1
6
W
W
W
W
W
W
8
Po wy ączen u urządzen a puść przyc sk
W przypadku pom n ęc a w aśc wego kodu
można wyszukać ko e ny ub poprzedn kod
przy użyc u przyc sku
ub
Aby kon ynuować wyszuk wan e nac śn
przy rzyma przyc sk ENT
Nac śn przyc sk SET aby zakończyć
us aw an e
Continued on reverse side
Wskaźn k LED zam ga rzy razy a nas ępn e
zgaśn e
Sprawdź czy urządzen e dz a a praw d owo z
wprowadzonym kodem producen a
eś obs uga urządzen a nada n e es moż we
pow órz procedurę w ce u wyszuk wan a
nnego kodu k óry będz e pozwa a na
na epszą obs ugę pos adanego urządzen a
Anu owan e procesu us aw an a
Nac n p zy zyma p zez ponad 3 ekundy p zyc k
SET
W kaźn k LED zga n e
W kaźn k LED zam ga zy azy a na ępn e zga n e
Anu owan e procesu us aw an a
Nac n nny p zyc k n ż wyb any do ego u aw en a
W kaźn k LED zga n e
P o RM-KZ1T zos a abryczn e przys osowany
do ogran czan a g ośnośc m n ma ne
maksyma ne w ce u un kn ęc a us aw en a za
wysok ego ub za n sk ego poz omu g ośnośc (np
wsku ek przy rzyman a przez dz ecko przyc sku
 g ośnośc − +)
Is n e e moż wość wy ączen a ogran czen a ub
dezak ywac przyc sku  g ośnośc − +
Is n e e moż wość us aw en a ods ępu czasu przed
prze ączen em kana u
1
Przy rzyma przyc sk SET nac śn przyc sk
numeryczny 8
Wskaźn k LED zaśw ec s ę
2
Puść oba przyc sk
Wskaźn k LED zam ga rzy razy
3
Nac śn przyc sk numeryczny (1 2 ub 3)
wyb erz edną z nas ępu ących unkc
Zrób to
Nac śn
przyc sk 1
Nac śn
przyc sk 2
Nac śn
przyc sk 3
Aby
ogran czyć g ośność
maksyma ną m n ma ną 
Przy rzymu ąc przyc sk
 g ośnośc − + n e można
us aw ć poz omu g ośnośc
powyże ub pon że okreś one
war ośc
usunąć ogran czen e g ośnośc
(wprowadz ć s andardowe
dz a an e)
dezak ywować przyc sk
 g ośnośc − +
U aw en e ab yczne
Wskaźn k LED zam ga rzy razy a nas ępn e
zgaśn e
W
Nac śn przy rzyma przyc sk ENT aby
rozpocząć wyszuk wan e
U aw en e ab yczne
Jeś po nac śn ęc u przyc sku  n e
można wybrać kanału przyp sanego do
przyc sku
W
Nac śn przyc sk ENT
Wskaźn k LED zam ga rzy razy
Nac śn
w ączyć e ew zor  w ączyć
przyc sk 3 przys awkę e ew z kab owe 
w ączyć kana przyp sany do
przyc sku
(Po nac śn ęc u przyc sku 
przy w ączonym e ew zorze
w ączone przys awce e ew z
kab owe oba urządzen a
zos aną wy ączone )
Nac śn
w ączyć e ew zor  w ączyć
przyc sk 4 przys awkę e ew z kab owe
(Po nac śn ęc u przyc sku 
przy w ączonym e ew zorze
w ączone przys awce e ew z
kab owe oba urządzen a
zos aną wy ączone )
Nac śn
dezak ywować przyc sk 
przyc sk 5
Konfiguracja funkcji przycisku
głośności
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
7
9
Anu owan e procesu us aw an a
Nac n w dowo nym momenc e p zyc k SET
W kaźn k LED zga n e
Przy rzyma przyc sk SET nac śn przyc sk
numeryczny 2
Wskaźn k LED zaśw ec s ę
4
Nac śn przyc sk  g ośnośc –
Nac śn przyc sk SET aby zakończyć
us aw an e
Wskaźn k LED zgaśn e
Aby
w ączyć e ew zor
prze ączyć s ę na kana
przyp sany do
przyc sku
wy ączyć
e ew zor
wybrać kana
(Po nac śn ęc u przyc sku 
przy w ączonym e ew zorze
e ew zor zos an e wy ączony)
Nac śn przyc sk ENT
Wskaźn k LED zgaśn e na chw ę
5
Po skon gurowan u p o a RM-KZ1T obs uga go
przez dz ecko wymaga wykonywan a wy ączn e
nas ępu ących czynnośc
Wskaźn k LED zaśw ec s ę
Zrób to
Aby
w ączyć e ew zor 
Nac śn
przyc sk 1 (Po nac śn ęc u przyc sku 
przy w ączonym e ew zorze
e ew zor zos an e wy ączony )
Nac śn
w ączyć e ew zor  w ączyć
przyc sk 2 kana przyp sany do przyc sku
Sprawdzanie ustawionego
kodu producenta
4
Używanie pilota
RM-KZ1T
+
W ączan e wy ączan e e ew zora przys awk
e ew z kab owe
City
Clarivox
Classic
Clatronic
Przy użyc u śrubokrę u dokręć śrubę pokrywy
przyc sku kon gurac
Upewn s ę wcześn e czy pokrywa ba er zos a a
praw d owo zamkn ę a
Przyk ad przyp sywan e kana u o numerze 298 do
przyc sku
1
W
W
W
W
W
W
Brand
W
Grandin
W
W
W
Grundig
Zamykanie pokrywy
przycisku
konfiguracji
Przyp sywan e kana u
Obs uga urządzen a
Przykład: Aby skonfigurować telewizor Philips
Eλληνικά
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι μάρκες
(Brand) και οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί (Code
No.).
Για να ορίσετε τον κωδικό κατασκευαστή,
ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.
C d N
Po us aw en u kodu producen a e ew zora us aw
w ak sam sposób kod producen a przys awk
e ew z kab owe
Ustawianie kodu producenta
telewizora
©2010 Sony Corporation
W
B nd
m
D
U
W
Svenska
Följande tabell visar varmärkesnamn (Brand) och
motsvarande kodnummer (Code No.).
För att ställa in tillverkarkoden, se
Bruksanvisningen.
B nd
Ustawianie kodu producenta
przystawki telewizji kablowej
kodów producenta”.
C d N
N
m
Uwag
 e p zyp u e z do p zyc ków u ub onych kana ów
kana y p zy awk e ew z kab owe pam ę a aby po
kon gu owan u kodu e ew zo a kon gu ować akże
kod p zy awk e ew z kab owe
P o RM KZ1T zo a ab yczn e p zy o owany do
og an czan a g o no c m n ma ne mak yma ne w
ce u un kn ęc a u aw en a za wy ok ego ub za
n k ego poz omu g o no c np w ku ek
p zy zyman a p zez dz ecko p zyc ku
 g ośnośc − +
1 Znajdź kod producenta w dostarczonej „Liście
4-170-687-11(1)
m
H
N
1 Poluzuj śrubę śrubokrętem.
Poluzuj śrubę i przesuń pokrywę przycisku
konfiguracji. Nie jest możliwe całkowite
odkręcenie śruby od pokrywy przycisku
konfiguracji.
C d
N
B nd
A
A
w
ω
Ustawianie
kodu
producenta
Otwieranie pokrywy
przycisku
konfiguracji
B
Pozbyc e s ę zuży ego sp zę u s osowane
w k a ach Un Eu ope sk e w
pozos a ych k a ach eu ope sk ch
s osu ących w asne sys emy zb ó k
Pozbywan e s ę zuży ych ba e
s osowane w k a ach Un Eu ope sk e
pozos a ych k a ach eu ope sk ch
ma ących w asne sys emy zb ó k
m
C d N
Anu owan e procesu us aw an a
Nac n nny p zyc k n ż wyb any do ego u aw en a
W kaźn k LED zga n e
Konfiguracja funkcji przycisku
zasilania
P o RM-KZ1T zos a abryczn e skon gurowany
ak aby po nac śn ęc u przyc sku  w ączać
e ew zor
Is n e e moż wość zm any procedury przyp sane
do przyc sku  zgodn e z pre erenc am
uży kown ka
1
Przy rzyma przyc sk SET nac śn przyc sk
numeryczny 4
Wskaźn k LED zaśw ec s ę
2
Puść oba przyc sk
Wskaźn k LED zam ga rzy razy
3
Nac śn przyc sk numeryczny (1 – 5) aby
wykonać edną z nas ępu ących czynnośc
1
Przy rzyma przyc sk SET nac śn przyc sk
numeryczny 5
Wskaźn k LED zaśw ec s ę
2
Puść oba przyc sk
Wskaźn k LED zam ga rzy razy
3
Nac śn przyc sk numeryczny (1 - 5) aby
wykonać edną z nas ępu ących czynnośc
Zrób to
Nac śn
przyc sk 1
Nac śn
przyc sk 2
Nac śn
przyc sk 3
Nac śn
przyc sk 4
Nac śn
przyc sk 5
Aby
ws aw ć ods ęp o d ugośc
sek 
ws aw ć ods ęp o d ugośc
sek
ws aw ć ods ęp o d ugośc
sek
ws aw ć ods ęp o d ugośc
sek
ws aw ć ods ęp o d ugośc
sek
3
Nac śn przyc sk numeryczny 1 aby usunąć
wszys k e us aw en a w ym kody producen a
e ew zora przys awk e ew z kab owe
przyp sane kana y
4
Nac śn przyc sk ENT
Gdy wszys k e us aw en a zos aną usun ę e
wskaźn k LED zam ga rzy razy a nas ępn e
zgaśn e
Anu owan e procesu us aw an a
Nac n nny p zyc k n ż wyb any do ego u aw en a
W kaźn k LED zga n e
Pomoc
W przypadku prob emów z kon gurac ą ub
obs ugą p o a RM-KZ1T
Dok adn e wykona czynnośc kon guracy ne
op sane w częśc „Us aw an e kodu producen a”
eś p o RM-KZ1T n e dz a a pow órz
procedurę używa ąc nnego kodu
przeds aw onego d a pos adanego urządzen a
eś p o RM-KZ1T da e n e dz a a uży
unkc wyszuk wan a
Sk eru p o RM-KZ1T wpros na urządzen e
Usuń wsze k e przeszkody na drodze pom ędzy
p o em RM-KZ1T a urządzen em
Sprawdź czy dane urządzen e może być
obs ug wane p o em na podczerw eń Na
przyk ad eże w sk ad zes awu z urządzen em
n e wchodz p o zda nego s erowan a
prawdopodobn e n e będz e moż we s erowan e
n m przy użyc u p o a RM-KZ1T
Ba er e są roz adowane ub zos a y
n epraw d owo w ożone Wym eń e na nowe
ub w óż e praw d owo
 eże przyc sk u ub onych kana ów n e dz a a ą
– Sprawdź czy wybrane kana y zos a y
poprawn e przyp sane (pa rz „Przyp sywan e
kana u”)
– Spróbu ws aw ć ods ęp (pa rz „ eś po
nac śn ęc u przyc sku  n e można wybrać
kana u przyp sanego do przyc sku ”)
 eś przyc sk regu ac g ośnośc n e dz a a
wykona dok adn e procedurę „Kon gurac a
unkc przyc sku g ośnośc ” w częśc
„Us aw en a doda kowe”
 eś przyc sk zas an a n e dz a a wykona
dok adn e procedurę „Kon gurac a unkc
przyc sku zas an a” w częśc „Us aw en a
doda kowe”
02
nformac e o konf gurac p ota
RM-KZ1T
04
 eże u aw en a ą n epe ne w kaźn k LED zam ga
az a na ępn e zga n e Na eży ozpocząć
wp owadzan e u aw eń od począ ku
 eże podcza wp owadzan a u aw eń p zez 3 m nu y
n e zo an e nac n ę y żaden p zyc k u aw en e
zo an e anu owane na eży e p zep owadz ć od
począ ku
06
08
1
Dotyczy k entów w
Europ e
U aw en e ab yczne
Obs uga k en a
W p zypadku py ań ub p ob emów
zw ązanych z p o em RM KZ1T
k ó e n e zo a y p zed aw one w
e n ukc p o my o kon ak z
e e on cznym cen um pomocy
Nume e e onu zna du e ę na
ka c e gwa ancy ne
Wskaźn k LED zam ga rzy razy a nas ępn e
zgaśn e
Anu owan e procesu us aw an a
Nac n nny p zyc k n ż wyb any do ego u aw en a
W kaźn k LED zga n e
Przypisywanie kanałów
telewizora do przycisków
ulubionych kanałów
Po us aw en u kodu producen a e ew zora bez
wprowadzen a kodu producen a przys awk
e ew z cy rowe prze dź do nas ępnego kroku
„Przyp sywan e kana u”
Po zm an e wszys k ch przyp sań przyc sku
u ub onych kana ów z kana ów przys awk
e ew z kab owe na kana y e ew zora wykona
procedurę z częśc „Us aw an e kodu
producen a e ew zora” w częśc „Us aw an e
kodu producen a” wprowadza ąc w kroku 4
czbę „19999” Nas ępn e przyp sz kana y
e ew zora (Za ecamy usun ęc e przyp sać z
n eużywanych przyc sków u ub onych kana ów )
Przywracanie ustawień
fabrycznych
Is n e e moż wość usun ęc a wszys k ch us aw eń
przywrócen a us aw eń abrycznych p o a RMKZ1T
1
Przy rzyma przyc sk SET nac śn przyc sk
numeryczny 0
Wskaźn k LED zaśw ec s ę
2
Puść oba przyc sk
Wskaźn k LED zam ga rzy razy
Dane techniczne
Za ęg dz a an a
Ok 11 m ó n
w
no od
u d ń nn h p odu n ów
Wymagan a do za an a
Dw b
k
n LR03 o m
AAA n w hod w k d
wu
Ok 1 ok p u w n u b
Żywo no ba e
k
n h LR03 o m AAA
od
o ko
n
p
ków —
do oko o 50 n n d nn
Wym a y
Ok 52 mm × 168 mm × 31 mm
w g b
Waga
Ok 92 g b b
Wyg ąd dane echn czne mogą u ec zm an e bez
up zedzen a
Download PDF

advertising