Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Brezžični osebni 3D-pregledovalnik Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

1
Opremo za predvajanje in televizor povežite
s procesorjem.
Video lahko prek opreme za predvajanje gledate
na televizorju tako, da televizor povežete s procesorjem
prek kabla HDMI, ki podpira visoke hitrosti prenosa.
V tem primeru možnost »HDMI pass-through«
pod »General Setup« nastavite na »On«.
Procesor (zadaj)
HDMI IN
Opomba
Naglavni zaslon
Kabel HDMI (priložen)
 Prehod HDMI ne omogoča
hkratnega predvajanja
videoposnetkov na naglavnem
zaslonu in televizorju.
Priročnik za začetek
Predvajalnik
Blu-ray Disc™
2
HDMI OUT
(TV)
Kabel HDMI
(naprodaj
posebej)
Igralna konzola
Televizor
Povežite slušalke.
Mini vtič slušalk priključite
v priključek za slušalke.
3
Veliki omrežni napajalnik in napajalni kabel
povežite s procesorjem.
Procesor (zadaj)
Omrežni napajalnik
(veliki) (priložen)
Pred uporabo glejte »Previdnostni ukrepi, povezani z zdravjem«
in »Previdnosti ukrepi« v »Referenčnem priročniku«.
Napajalni kabel
(priložen)
V električno
vtičnico
4 Vklopite sistem.
HMZ-T3W
1. Vklopite procesor.
Natisnjeno s črnilom iz rastlin brez hlapljivih
organskih topil (VOC).
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (SI)
1
2. Vklopite naglavno enoto.
Povezovanje
5
Pripravite naslednje elemente iz embalaže.
Vklopite opremo za predvajanje.
6 Izberite vhod.
Naglavna enota
in baterija (1)
Procesor (1)
Slušalke (1)
Kabel HDMI (1)
Kabel Micro USB (1)
Omrežni napajalnik
(mali) (AC-UD10) (1)
Omrežni napajalnik
(veliki) (AC-L200D) (1)
Napajalni kabel (2)
Pritisnite tipko INPUT na procesorju,
da izberete vhod za izvorno opremo.
Indikator HDMI INPUT za izbrani
vhod zasveti oranžno.
7
Prilagodite usmeritev baterije in preverite,
ali indikator WIRELESS sveti modro.
Opombe
Pred uporabo napolnite baterijo.
Polnjenje se začne, ko sta mali omrežni napajalnik in napajalni kabel
povezana z baterijo.
Indikator  (napajanje) med polnjenjem sveti oranžno in ugasne,
ko je baterija napolnjena.
Kabel Micro USB
(priložen)
Omrežni napajalnik
(mali) (priložen)
 Od usmeritve baterije je
odvisno, ali bo naprava ustrezno
sprejemala radijske valove.
Baterijo uporabljajte tako,
da stran z logotipom SONY
gleda navzgor.
 Uporabljajte, kjer med
procesorjem in baterijo ni ovir.
Komunikacijska razdalja:
pribl. 5 m
Napajalni kabel
(priložen)
V električno vtičnico
Nasveti
Baterija
Naglavna enota
 Sistem lahko uporabljate med
polnjenjem prek napajalnega kabla,
ki je povezan z virom napajanja.
 Ko je sistem izklopljen, se baterija
popolnoma napolni v približno 5 urah.
Se nadaljuje v
2 Prilagoditev in uporaba
2 Prilagoditev in uporaba
3 Nastavitev in gledanje
Za udobno prileganje
Upoštevajte
navodila,
prikazana
na zaslonu.
1 Izberite jezik prikaza
(samo prvič).
Pritisnite gumb /,
da izberete jezik, nato
pa gumb MENU ali gumb .
Baterija
2 Prilagodite razmik med
lečama.
Zaslon




Zaslon
Oko
Enoto naslonite na čelo in na dve točki na zadnjem delu glave.
Enote ne namestite na nos.
Prilagodite jo tako, da je zaslon neposredno pred očmi.
Baterijo postavite v stabilni položaj.
Nasveti
 Če po prilagajanju razmika med lečama slika na zaslonu
še vedno ni jasna, pojdite na korak »2 Prilagoditev in uporaba«
in poskusite znova.
 Če imate pri prilagajanju težave, poskusite oba prilagojevalnika
pred začetkom prilagajanja postaviti v srednji položaj.
Če nosite očala ali kontaktne leče, jih uporabljajte tudi med uporabo enote
(to ne velja za bralna očala). Če uporabljate očala z bifokalnimi lečami, lahko
to vpliva na optimalen prikaz.
1 Dvignite zgornji naglavni
trak in čelno oporo.
Prilagojevalnik razmika med lečama
premikajte toliko časa, da je slika na obeh
zaslonih jasna.
Po prilagajanju pritisnite gumb MENU ali .
Vse tri oznake » «
in vodoravna linija
se sekajo.
Položaj čelne opore lahko prilagodite.
Najnižji položaj je standarden.
3 Preverite poravnavo
zaslonov.
Prepričajte se, da vse tri oznake » « sekajo
vodoravno linijo in nato pritisnite gumb
MENU ali .
Sprejemljivo je tudi, če se oznake » «
in vodoravna linija sekajo na drugem mestu,
kot je sredina zaslona.
Opomba
Sprostite
Zategnite
2 Povlecite trakova
zgornjega in spodnjega
naglavnega traku.
Pritisnite gumb na zgornjem delu vsakega
prilagojevalnika in izvlecite desni del traku.
Ena ali več oznak
» « in vodoravna
linija se ne sekajo.
 Oznake » « ne sekajo vodoravne linije, če je položaj naglavne
enote premaknjen. Ponovno prilagodite dolžino naglavnih
trakov in preverite položaj s pomočjo navodil v »2 Prilagoditev
in uporaba« in » Prilagodite razmik med lečama.«
Če samo ena od oznak » « ne seka vodoravne linije,
preberite razdelek »Preverjanje poravnave zaslonov«
v »Referenčnem priročniku«.
3 Naglavno enoto namestite
na glavo.
Spodnji naglavni trak sprostite, da sega
do konca glave.
4 Upoštevajte navodila
na zaslonu.
Glejte informacije o delovanju na zaslonu.
4 Rahlo zategnite naglavna
trakova in prilagodite
položaj naglavne enote.
Za pritrditev naglavne enote trak potisnite
v prilagojevalnik na zgornjem in spodnjem
naglavnem traku.
Enoto pazljivo prilagodite levo, desno,
gor in dol ter poiščite najboljši položaj
za gledanje v sredino zaslonov.
5 Čvrsto pritrdite naglavna
trakova.
6 Nadenite si slušalke.
Če nosite očala ali potrebujete dodatno prilagoditev
Preberite razdelek »Nameščanje naglavnega zaslona« v »Referenčnem
priročniku«.
5 Upravljanje opreme
za predvajanje.
Na zaslonu naglavne enote se prikaže slika.
Nasveti
 Prilagodite glasnost s pomočjo gumbov VOL +/– na naglavni
enoti.
 Dobro je, da imate daljinski upravljalnik opreme za predvajanje
vedno pri roki.
 Nekatere funkcije opreme za predvajanje je mogoče nadzirati
s tem sistemom. Za podrobnosti preberite razdelek »Nadzor
za HDMI« pod »Splošnimi nastavitvami« v »Referenčnem
priročniku«.
Odpravljanje težav z zvokom, videom
ali predvajanjem 3D
1. Vklopite procesor in naglavno enoto.
2. Izklopite in ponovno vklopite opremo za predvajanje.
Če je oprema za predvajanje konzola PlayStation®3, jo
izključite in držite gumb za vklop/izklop konzole PlayStation®3
najmanj 5 sekund (dokler ne slišite drugega piska), da se
konzola ponovno zažene.
»PlayStation« je zaščitena blagovna znamka družbe Sony Computer Entertainment Inc.
Download PDF

advertising