Sony | HMZ-T2 | Sony HMZ-T2 Osebni 3D-pregledovalnik Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Odpravljanje težav z zvokom,
videom ali predvajanjem 3D iz
konzole PlayStation ®3 (PS3™)
Naglavni zaslon
Težave z zvokom in videom se lahko pojavijo pri spremembi izhoda
konzole PS3™ z enim od naslednjih načinov.
 Spremenjeni izhod sistema prek funkcije prehoda HDMI sistema.
 Spremenjeni izhod sistema prek povezave neposredne konzole
PS3™ in sistema, takoj po tem, ko ste konzolo PS3™ uporabljali
s televizorjem.
V tem primeru morate, ko je sistem vključen, izključiti konzolo PS3™,
nato držati gumb za vklop konzole PS3™ najmanj 5 sekund (dokler
ne slišite drugega piska), da se konzola ponovno zažene.
Priročnik za začetek
»PlayStation« je zaščitena blagovna znamka podjetja Sony Computer
Entertainment Inc. Tudi »PS3« je blagovna znamka istega podjetja.
Vsebina embalaže
Enota z naglavnim Procesorska enota
zaslonom
Slušalke
Kabel HDMI
Napajalni kabel
Dodatna oprema
Dokumentacija
Pred uporabo glejte »Varnostna opozorila« in »Opozorila«
v »Referenčnem priročniku«.
© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (SI)
HMZ-T2
1
Povezovanje
Opremo za predvajanje povežite s televizorjem.
Povežite priložene slušalke.
V utor vstavite ustrezni kabel. (Če kabel
na več mestih vstavite v utor in pod
zatiče, se kabel ne bo premikal.)
Predvajalnik Blu-rayTM
Televizor
Igralna konzola
HDMI
OUT
HDMI
IN
Za zatičem speljite
desni kabel.
Za zatičem speljite
levi kabel.
Oprema za
predvajanje
Kabel HDMI (priložen)
Če ima vaša oprema za predvajanje le eno vtičnico
HDMI, lahko videe prek opreme za predvajanje
še vedno gledate na televizorju, in sicer tako, da
televizor povežete s procesorsko enoto prek kabla
HDMI, ki podpira visoke hitrosti prenosa. V tem
primeru možnost »HDMI pass-through« pod
»General Setup« nastavite na »On«.
Opomba
Procesorska enota
(zadnji del)
Mini vtič stereo slušalk
v celoti priključite
v vtičnico slušalk.
Povežite napajalni
kabel enote in ga
priključite.
Nasvet
 Če vam bolj ustreza, lahko priključite
lastne stereo slušalke z mini-vtičem.
Napajalni kabel
(priložen)
V električno
vtičnico
 Prehod HDMI ne omogoča hkratnega predvajanja
videa na naglavni enoti in televizorju.
Vklopite sistem ().
Indikator napajanja na procesorski enoti
zasveti zeleno.
Povežite naglavno
enoto.
Procesorska enota
(sprednji del)
Vklopite opremo za predvajanje ().
Enota z naglavnim
zaslonom
Se nadaljuje
2 Uporaba
2 Uporaba
Kadar uporabljate enoto, vidite samo zaslon. Preden namestite enoto, preberite korake od 2 do 4
(Uporaba, Nastavitev, Uživajte) in se seznanite s postopkom.
Prilagodite položaj enote na glavi.
Za udobno prileganje
Enoto pazljivo prilagodite levo, desno, gor in dol, ter poiščite
najboljši položaj za gledanje v sredino zaslonov.
 Enoto naj se nasloni na čelo in na
dve točki na zadnjem delu glave.
 Enote ne namestite na nos.
 Prilagodite jo tako, da je zaslon
neposredno pred očmi.
Oko
Opombe
 Če enota zazna, da čelna opora  med predvajanjem ne sloni na
čelu, se zaslona izklopita. Prepričajte se, da se opora za čelo tesno
prilega čelu.
 Če je opora premaknjena  preveč nazaj (proti čelu), boste težje
gledali na zaslona. V tem primeru primite zaklep opore  in ga
držite v levo smer, dvignite oporo in jo potisnite naprej.
Zaslon
Čvrsto pritrdite naglavni trak.
Če nosite očala ali kontaktne leče, jih uporabljajte tudi med uporabo enote (to ne velja za bralna očala).
Če uporabljate očala z bifokalnimi lečami, lahko to vpliva na optimalen prikaz.
Nasvet
 Dolžini zgornjega in spodnjega naglavnega traku je mogoče
prilagajati. Podrobnosti o tem najdete v »Referenčnem priročniku«.
Namestite slušalke.
Povlecite naglavni trak.
Slušalko, označeno s črko R, vstavite v desno uho, slušalko,
označeno s črko L, pa v levo uho.
Najprej na eni stran pridržite gumb za sprostitev traku
in trak potegnite ven, potem pa postopek ponovite še
na drugi strani.
Naglavno enoto namestite na glavo.
Odstranjevanje enote z naglavnim
zaslonom
Spodnji trak sprostite, da sega do konca glave.
 Preden snamete naglavno enoto, najprej iz ušes odstranite
slušalke.
 Nato pritisnite tipki na obeg straneh enote in enoto
povlecite naprej ter navzgor.
3 Nastavitev
Upoštevajte navodila,
prikazana na zaslonu.
Izberite jezik prikaza (samo prvič).
Pritisnite tipko /, da izberete jezik,
nato pa tipko MENU ali .
4 Uživajte
Predvajanje lahko nadzirate prek virov
združljivih predvajalnikov.
Nadzor predvajanja prek enote
Predvajaj
Hitro previjanje
nazaj
Prilagodite razmak med lečama.
Prilagojevalnik razmaka
med lečama premikajte
toliko časa, da je slika na
obeh zaslonih jasna.
Po prilagajanju pritisnite tipko MENU ali .
Za prehod na prejšnje poglavje
pritisnite in držite tipko.
Za preklop v stanje
pripravljenosti pritisnite
tipko in jo držite.
Namiga
Hitro
previjanje
naprej
 Če po prilagajanju razmaka med lečama slika na zaslonu
še vedno ni jasna, pojdite na korak »2 Uporaba« in
poskusite znova.
 Če imate pri prilagajanju težave, poskusite oba
prilagojevalnika pred začetkom prilagajanja postaviti
v osrednji položaj.
Za prehod na
naslednje poglavje
pritisnite in držite tipko.
Začasna
zaustavitev
Preverite poravnavo zaslonov.
Vse tri oznake »I« in vodoravna
linija se križajo.
Prepričajte se, da vse tri oznake »I« sekajo vodoravno
linijo in nato pritisnite tipko MENU ali .
Sprejemljivo je tudi, da se oznake »I« in vodoravna
linija sekajo na drugem mestu, kot je sredina zaslona.
Glasnost
 Če se ena od oznak »I« ne seka z vodoravno linijo,
prenehajte uporabljati napravo. Podrobnosti o tem
najdete v »Referenčnem priročniku«.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Ko preberete informacije, tipko MENU ali .
Opombe
 Sistema ni mogoče uporabljati za napredni
nadzor opreme za predvajanje, kot je na primer
uporaba menija.
 Nadzor prek teh tipk je mogoč samo, kadar je
možnost »Control for HDMI« pod »General Setup«
nastavljena na »On« (privzeta nastavitev).
 Nekatere povezane opreme ni mogoče nadzirati
prek tipk na naglavni enoti.
Opomba
Več kot ena oznaka »I« in vodoravna
linija se ne križajo.
Vklop/Stanje
pripravljenosti
Za podrobnosti o konfiguraciji nastavitev menija in priklopu dodatkov
glejte »Referenčni priročnik«.
Opomba
 Če želite odpraviti težave z zvokom, videom ali predvajanjem 3D, ko je sistem povezan s konzolo
PlayStation®3 (PS3™), si oglejte navodila na desni strani navodil za odpravljanje težav.
Download PDF

advertising