Sony | KDL-46HX800 | Sony KDL-46HX800 Navodila za uporabo

A-DRD-100-12(1)
LCD
Digital Colour TV
Navodila za uporabo
KDL-52HX900 / 46HX900 / 46HX800 / 40HX800
Namestitev
Gledanje TV
Dodatne informacije
Uvod
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta
Sonyjev izdelek. Pred uporabo
televizorja skrbno preberite ta
priročnik in ga shranite za nadaljnjo
uporabo.
Proizvajalec tega proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščeni
predstavnik za EMC in varnost
proizvodov je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse
storitve ali garancijske zadeve
prosimo, da se obrnete na
naslove navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Opombe k funkcijam
digitalne televizije
• Funkcije digitalne televizije (
)
delujejo samo v državah oz. na
območjih, kjer se oddaja zemeljski
signal digitalne televizije DVB-T
(MPEG-2 in H.264/MPEG-4 AVC)
ali kjer je dostopna združljiva
kabelska storitev DVB-C (MPEG-2
in H.264/MPEG-4 AVC). Pri svojem
lokalnem ponudniku preverite, ali
lahko sprejemate signal DVB-T, ali
povprašajte pri ponudniku kabelske
televizije, če je njihova storitev
DVB-C primerna za ta televizor.
• Ponudnik kabelske televizije vam bo
morda zaračunal svoje storitve ali pa
od vas zahteval sprejemanje njihovih
pogojev.
• Televizor je skladen s tehničnimi
zahtevami za DVB-T in DVB-C,
vendar združljivost s prihodnjimi
zemeljskimi digitalnimi signali
DVB-T in digitalno kabelsko
televizijo DVB-C ni zajamčena.
• Nekatere funkcije digitalne televizije
v določenih državah/na določenem
območju morda niso na voljo,
kabelska televizija DVB-C pa pri
določenih ponudnikih morda ne
deluje pravilno.
Seznam združljivih ponudnikov
kabelske TV poiščite na spletni strani
za podporo:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Navodila za »Namestitev nosilca za
stensko montažo« so vključena v
navodila za uporabo tega televizorja.
• Ilustracije, uporabljene v tem
priročniku, se nanašajo na serijo
RM-ED034, razen če je drugače
navedeno.
• Ilustracije uporabljene v tem
priročniku se lahko razlikujejo
odvisno od modela vašega TV-ja.
2 SI
Informacije o blagovnih
znamkah
Mesto identifikacijske
nalepke
je zaščitena blagovna znamka
organizacije DVB Project.
HDMI, logotip HDMI in HighDefinition Multimedia Interface so
blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja HDMI
Licensing LLC v Združenih državah in
drugih državah.
DLNA®, logotip DLNA in DLNA
CERTIFIED® so blagovne znamke,
storitvene znamke ali certifikacijske
znamke združenja Digital Living
Network Alliance.
DivX® je tehnologija zgoščevanja
video datotek, ki jo je razvilo podjetje
DivX, Inc.
DivX, DivX Certified in pripadajoči
logotipi so blagovne znamke podjetja
DivX, Inc. in se uporabljajo z
dovoljenjem.
O FORMATU DIVX VIDEO: DivX®
je digitalni video format, ki ga je
izdelalo podjetje DivX, Inc. Ta izdelek
je uradni izdelek s certifikatom DivX in
lahko predvaja format DivX video. Več
informacij in programska orodja za
pretvorbo videoposnetkov v zapis
DivX poiščite na www.divx.com.
O FORMATU DIVX VIDEO-ONDEMAND: Če želite predvajati
vsebine DivX VOD (video na zahtevo),
morate ta izdelek s certifikatom DivX
(DivX Certified®) registrirati. Poiščite
razdelek DivX VOD v nastavitvenem
meniju naprave, da ustvarite
registracijsko kodo. S pripravljeno
kodo na spletnem mestu vod.divx.com
dokončajte postopek registracije in
poiščite več informacij o funkciji DivX
VOD.
Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories. Dolby in simbol dvojnega
D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
»BRAVIA« in
sta blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
»XMB™« in »XrossMediaBar« sta
blagovni znamki podjetja Sony
Corporation in Sony Computer
Entertainment Inc.
Nalepke s številko modela in nazivno
napajalno napetostjo (v skladu z
veljavnimi varnostnimi predpisi) se
nahajajo na hrbtni strani televizorja.
Vsebina
Preverjanje dodatne opreme .........................................................................................................3
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik .......................................................................................3
Namestitev
Pritrditev namiznega stojala...........................................................................................................4
Priključitev antene/komunikatorja/snemalnika (npr. DVD-snemalnika) .........................................5
Preprečevanje prevračanja televizorja ...........................................................................................5
Povezovanje kablov .......................................................................................................................6
Začetne nastavitve.........................................................................................................................6
Demontaža namiznega stojala s televizorja...................................................................................7
Gledanje TV
Gledanje programov ......................................................................................................................8
Uporaba funkcij televizorja ............................................................................................................8
Uporaba i-priročnika......................................................................................................................9
Dodatne informacije
Odpravljanje težav .......................................................................................................................10
Tehnični podatki ..........................................................................................................................11
Namestitev dodatne opreme (nosilec za stensko montažo)........................................................13
Varnostne informacije ..................................................................................................................16
Previdnostni ukrepi ......................................................................................................................17
• Navodila za uporabo so vgrajena v vaš televizor BRAVIA. Za uporabo glejte »Uporaba i-priročnika«
(stran 9).
• Pred uporabo televizorja preberite »Varnostne informacije« (stran 16). Shranite ta priročnik za nadaljnjo
uporabo.
Preverjanje dodatne opreme
Napajalni kabel (1)
Držalo kablov (1)
Daljinski upravljalnik (1)
Baterije AAA (tip R3) (2)
Namizno stojalo (1)*1
Pritrdilni vijaki za namizno stojalo
(M5 × 16) (4)
Sestavni vijaki za namizno stojalo
(M5 × 16) (4)
(samo KDL-40HX800)
Hrbtni pokrov stojala (1)*2
*1 Pri modelu KDL-40HX800, namizno stojalo
sestavite s priloženimi sestavnimi vijaki.
Poglejte v priloženo knjižico o stojalu, kako
ga sestaviti.
*2 Pri modelu KDL-46HX800, je pokrov
hrbtnega dela tovarniško nameščen na
namizno stojalo.
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
1 Odstranite zaščitno folijo.
2 Pritisnite in zdrsnite pokrov
navzgor.
3 SI
Namestitev
Pritrditev namiznega stojala
1
2
3
Pravilno namestitev za določene
modele televizorjev poiščite v
priloženih navodilih za stojalo.
Prilagoditev kota gledanja
televizorja (samo KDL-52/
46HX900)
Pri tem televizorju lahko nastavite kote v
spodnjem obsegu.
Namestite televizor na namizno
stojalo.
0°
6°
Televizor pritrdite na namizno
stojalo z vijaki, v skladu s puščicami
, ki nakazujejo smer lukenj za
določene vijake.
4
1
~
• Če uporabljate električni izvijač, nastavite
navor približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
4
Odstranite vijak,
kot je prikazano.
Pri modelih KDL-52/46HX900 in
KDL-40HX800, ko ste privili vse
vijake, namestite priloženi pokrov
hrbtnega dela na namizno stojalo.
2
Vstavite vijak v
vrhnjo odprtino
stojala.
3
Dvignite ga in nagnite.
Vstavite.
~
• Za vrnitev v položaj 0° postopek izvedite v
obratnem vrstnem redu.
4 SI
Priključitev antene/
komunikatorja/snemalnika
(npr. DVD-snemalnika)
Preprečevanje prevračanja
televizorja
Priključitev komunikatorja/snemalnika
(npr. DVD-snemalnika) s priključkom
SCART
Namestitev
1
V stojalo televizorja privijte lesni
vijak (premera 4 mm, ni priložen).
2
V luknjo na televizorju privijte
strojni vijak (M4 × 16, ni priložen).
3
Lesni vijak in strojni vijak zvežite z
močno vrvjo (ni priložena).
Komunikator/snemalnik (npr. DVD-snemalnik)
Priključitev komunikatorja/snemalnika
(npr. DVD-snemalnika) s priključkom
HDMI
Komunikator/snemalnik (npr. DVD-snemalnik)
5 SI
Povezovanje kablov
Začetne nastavitve
1
Priključite televizor v napajalno
vtičnico.
2
Preverite, ali je nastavitev ENERGY
SAVING SWITCH za varčno rabo
energije vklopljena (z).
3
Pritisnite 1 na televizorju.
Ko prvič vklopite televizor, se na
zaslonu prikaže meni Jezik za izbiro
jezika.
~
• Napajalnega kabla ne povezujte z drugimi
kabli.
4
Sledite navodilom na zaslonu.
Samodejno iskanje dig. kanalov: Ko
izberete »Kabelska TV«, priporočamo,
da za hitro nastavitev izberete »Hitro
iskanje«. Možnosti »Frekvenca« in »ID
omrežja« nastavite v skladu z
informacijami, ki ste jih prejeli od
ponudnika kabelske TV. Če z uporabo
možnosti »Hitro iskanje« ne najdete
nobenega kanala, poskusite »Polno
iskanje« (vendar lahko traja nekaj časa).
~
• »Polno iskanje« morda ne bo na voljo,
odvisno od vaše regije/države.
Seznam združljivih ponudnikov
kabelske TV poiščite na spletni strani za
podporo:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
6 SI
Razvrstitev programov: Spremeni vrstni
red analognih kanalov, shranjenih v
televizorju.
1
Pritisnite F/f, da izberete kanal, ki ga
želite premakniti na drugo mesto,
nato pritisnite .
2
Pritisnite F/f, da izberete novo mesto
za kanal, nato pritisnite .
~
• Kanale lahko tudi ročno nastavite.
Namestitev
Demontaža namiznega
stojala s televizorja
~
• Pri modelih KDL-52/46HX900 in
KDL-40HX800, odstranite pokrov hrbtnega
dela stojala preden ga pritrdite na namizno
stojalo.
• Iz televizorja odstranite vijake, označene s
puščicami .
• Namiznega stojala televizorja ne odstranjujte v
nobenem drugem primeru, kot le zaradi
namestitve ustrezne dodatne opreme na TV.
• Stojala med prenašanjem ne držite za hrbtni
pokrov, da preprečite padanje stojala, ki bi
lahko povzročilo poškodbo ali materialno
škodo.
7 SI
Gledanje TV
Gledanje programov
1
Vklopite televizor.
2
1 Vklopite stikalo ENERGY SAVING
SWITCH za varčno rabo energije
(z).
2 Pritisnite 1 na televizorju, da
vklopite TV.
GUIDE
OPTIONS
HOME
3
2
Izberite način.
3
Izberite televizijski kanal.
Uporaba digitalnega elektronskega
programskega vodiča
V digitalnem načinu pritisnite GUIDE, da
se prikaže programski vodič.
z
• Gumbi številka 5, N, PROG + in
AUDIO na daljinskem upravljalniku
imajo otipljivo piko. Otipljive pike
uporabljajte kot referenco pri
upravljanju televizorja.
Uporaba funkcij televizorja
Gumb HOME
Pritisnite za prikaz različnih funkcij in
nastavitev zaslona.
Gumb OPTIONS
Pritisnite za prikaz priročnih funkcij na
podlagi trenutnega vhoda ali vsebine.
Slika
Zvok
SCART SNEMANJE vključeno
Dodaj med priljubljene
Nastavitve
Zakleni/Odkleni
Sistemske nastavitve
PAP
Motionflow
Izbor prizora
Časovnik za izklop
Glasnost slušalk
Zvočniki
TV
8 SI
Uporaba i-priročnika
1
2
Navodila za delovanje so vgrajena v vaš
televizor BRAVIA in jih je mogoče prikazati
na zaslonu.
Da izveste več o funkcijah vašega televizorja,
lahko dostopate do i-priročnika z dotikom
gumba.
Pritisnite i-MANUAL.
2
Pritisnite G/g/F/f/ , da izberete
elemente.
Gledanje TV
1
Dobrodošli v i-priročnik
Lastnosti »BRAVIA« TV
Gledanje TV
Uporaba Domov menija
Zabava s povezano opremo
Opis delov
Odpravljanje težav
Kazalo
x Dobrodošli v i-priročnik
x Lastnosti »BRAVIA« TV
x Gledanje TV
Ponuja priročne funkcije, kot so
elektronski programski vodič (EPG),
Priljubljene ipd.
x Uporaba Domov menija
Prilagodite nastavitve svojega televizorja
ipd.
x Zabava s povezano opremo
Pojasnjuje, kako priključite izbirno
dodatno opremo.
x Opis delov
x Odpravljanje težav
Poiščite rešitve svojih težav.
x Kazalo
~
• Slike in ilustracije se lahko razlikujejo od dejanskega prikaza na zaslonu.
9 SI
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Preverite, ali kazalnik 1 (pripravljenost) utripa rdeče.
Če kazalnik 1 (pripravljenost) utripa
Zagnala se je funkcija samodiagnostike.
1
Preštejte, kolikokrat kazalnik 1 (pripravljenost) utripne med vsakim
trisekundnim premorom.
Na primer, kazalnik lahko utripne trikrat, se izklopi za tri sekunde, nato znova utripne
trikrat.
2
Pritisnite 1 na televizorju, da ga izklopite, odklopite napajalni kabel in
dobavitelju ali servisnemu centru Sony sporočite, kako kazalnik utripa (število
utripov).
Če kazalnik 1 (pripravljenost) ne utripa
1
Preverite elemente v spodnjih tabelah. (Poglejte tudi v poglavje »Odpravljanje
težav« v i-priročniku.)
2
Če težava ni rešena, mora vaš televizor popraviti pooblaščen serviser.
Stanje
Razlaga/rešitev
Slika
Ni slike (zaslon je temen) • Preverite priključek antene/kabelske TV.
• Priključite televizor na napajanje in pritisnite 1 na
in ni zvoka.
televizorju.
• Če kazalnik 1 (pripravljenost) utripa rdeče, pritisnite "/1
ali TV "/1 (ime gumba se na daljinskih upravljalnikih lahko
razlikuje).
Drobne črne pike in/ali • Zaslon je sestavljen iz točk. Drobne črne pike in/ali svetle
svetle točke se pojavljajo točke (svetlobne točke) na zaslonu niso znak napake.
na zaslonu.
Splošno
Televizorja ni mogoče
vklopiti.
• Preverite, ali je stikalo ENERGY SAVING SWITCH za
varčno rabo energije vklopljeno (z).
Televizor se samodejno
izklopi (TV preide v
stanje pripravljenosti).
• Preverite, ali je aktiviran »Časovnik za izklop« ali potrdite
nastavitev »Trajanje« za »Časovnik za vklop«.
• Preverite, ali se je sprožilo »Stanje pripravlj. nedejavnega
TV-ja«.
Daljinski upravljalnik ne • Zamenjajte baterije.
• Vaš TV je morda v načinu SYNC za sinhronizacijo.
deluje.
Pritisnite SYNC MENU, izberite »Nadzor TV-ja« in nato
»Domov (meni)« ali »Možnosti«, da lahko upravljate TV.
Pozabili ste geslo za
»Funkcija zaklepanja
(pred otroci)«.
• Vnesite PIN kodo 9999. (PIN koda 9999 je vedno sprejeta.)
Okolica televizorja se je • Če televizor uporabljate daljši čas, se okolica televizorja
segreje. Če z roko sežete v bližino televizorja, lahko začutite
segrela.
toploto.
10 SI
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali)
TV sistem
Analogni: Odvisno od izbire države/območja: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Barvni/video sistem
Analogni: PAL, PAL60 (samo video vhod), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video vhod)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Pokritost kanalov
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalni: VHF/UHF
Zvočni izhod
10 W + 10 W
Vhodni/izhodni priključki
Kabel antene (zračna)
/
AV1, 2
COMPONENT IN
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
21-iglični priključek scart (standard CENELEC), vključuje avdio/video vhod, vhod RGB in avdio/
video izhod televizorja.
Podprti formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Avdio vhod (priključek phono)
Dodatne informacije
COMPONENT IN
75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Avdio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 in 48 kHz, 16-, 20- in 24- bitno, Dolby Digital
Analogni zvočni vhod (minijack) (samo HDMI IN4)
Računalniški vhod
Video vhod (priključek phono)
Avdio vhod (priključek phono)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital)
(VAR/FIX)
Avdio izhod (priključek phono)
PC IN
Računalniški vhod (15-iglični Mini D-sub)
Računalniški zvočni vhod (minijack)
Vrata USB
Priključek za slušalke
i
Reža za CAM (modul za pogojni dostop)
LAN
3D SYNC
Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost povezave se lahko razlikuje glede na delovno okolje
omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije preko priključka 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zajamčena.)
* Za povezave LAN uporabljajte kabel kategorije 7 10BASE-T/100BASE-TX (ni priložen).
3D Sync vmesnik za izbirni oddajnik
(Nadaljevanje)
11 SI
Naziv modela KDL-
52HX900
46HX900
46HX800
40HX800
Napajanje in druge lastnosti
Zahteve za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Velikost zaslona
(diagonala)
pribl. 132,2 cm/
52 palcev
Ločljivost zaslona
1.920 točk (vodoravno) × 1.080 črt (navpično)
Poraba
električne
energije
pribl. 116,8 cm/46 palcev
pribl. 101,6 cm/
40 palcev
136 W
v načinu
»Doma«/
»Standardna«
130 W
102 W
88,0 W
201 W
v načinu
»Prodajalna«/
»Živobarvna«
184 W
149 W
132 W
Poraba v pripravljenosti*1
0,2 W (14 W, če je za »Hitri zagon« nastavljen »Vključeno«)
Povprečna letna poraba
energije*2
199 kWh
190 kWh
149 kWh
128 kWh
Mere (pribl.) (š × v × g)
z namiznim stojalom
126,3 × 80,7 × 40,0 cm
112,4 × 72,7 × 40,0 cm
108,5 × 68,8 × 26,0 cm
95,2 × 61,3 × 25,0 cm
brez namiznega stojala
126,3 × 77,5 × 6,7 cm
112,4 × 69,5 × 6,7 cm
108,5 × 65,6 × 7,4 cm
95,2 × 58,1 × 7,4 cm
z namiznim stojalom
42,9 kg
36,2 kg
19,2 kg
16,4 kg
brez namiznega stojala
36,9 kg
30,2 kg
16,9 kg
14,2 kg
Teža (pribl.)
Priložena dodatna oprema Glejte »Preverjanje dodatne opreme« (stran 3).
Izbirna dodatna oprema
Nosilec za stensko montažo: SU-WL500
TV stojalo: SU-52HX1 (KDL-52HX900)
SU-46HX1 (KDL-46HX900)
3D očala: TDG-BR100/TDG-BR50
Oddajnik 3D Sync: TMR-BR100
*1 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po zaključenih notranjih procesih televizorja.
*2 4 ure na dan in 365 dni na leto
~
• Varčevanje z energijo
– ko zmanjšate osvetlitev od zadaj (svetlost zaslona), se poraba energije zmanjša.
– nastavitve »Eko« (npr. »Varčevanje energije«, »Stanje pripravlj. nedejavnega TV-ja«) vam pomagajo
zmanjšati porabo energije in tako prihraniti pri računih za elektriko.
– ko ugasnete TV s stikalom ENERGY SAVING SWITCH, bo poraba energije skoraj nična.
Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
12 SI
Namestitev dodatne opreme (nosilec za stensko montažo)
Za stranke:
Zaradi zaščite izdelka in varnostnih razlogov, Sony močno priporoča, da vaš televizor
namesti Sonyjev dobavitelj ali pooblaščen izvajalec. Namestitve ne poskušajte opraviti sami.
Za Sonyjeve dobavitelje in izvajalce:
Skrbno pazite na varnost med namestitvijo, občasnim vzdrževanjem in pregledovanjem
izdelka.
Vaš televizor se lahko namesti s pomočjo nosilca za stensko montažo SU-WL500 (kupite ga
ločeno).
• Za pravilno namestitev glejte navodila, priložena nosilcu za stensko montažo.
• Glejte »Demontaža namiznega stojala s televizorja« (stran 7).
Dodatne informacije
~
• Ko pritrjujete kavelj za montažo, televizor postavite na namizno stojalo.
Vijak
(+PSW
6 × 16)
Kvadratna odprtina
Kavelj za montažo
Za namestitev tega izdelka morate biti dovolj izkušeni, zlasti za ocenjevanje primerne
nosilnosti stene za televizor. Namestitev tega izdelka na steno zaupajte Sonyjevim
dobaviteljem ali pooblaščenim izvajalcem in pazite na varnost med namestitvijo. Sony ni
odgovoren za kakršno koli škodo ali poškodbo, ki bi nastala zaradi nepravilnega ravnanja
ali namestitve.
(Nadaljevanje)
13 SI
Preglednica namestitvenih mer televizorja
Središčna točka zaslona
Enota: cm
Naziv modela
KDL-
Mere zaslona
Dolžina za posamezen montažni kot
Središčna
mera zaslona
Kot (0°)
Kot (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
52HX900
126,3
77,5
7,7
48,2
12,0
34,8
73,5
50,6
46HX900
112,4
69,5
11,8
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
46HX800
108,5
65,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
40HX800
95,2
58,1
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
Številke v zgornji preglednici se lahko rahlo razlikujejo glede na namestitev.
OPOZORILO
Stena, na katero bo televizor nameščen, mora zagotavljati zadostno nosilnost, vsaj štirikrat
večjo od teže televizorja. Težo televizorja poiščite v poglavju »Tehnični podatki« (stran 12).
14 SI
Shema/preglednica lokacij vijakov in kavljev
Naziv modela
KDL-52HX900
KDL-46HX900/46HX800
KDL-40HX800
Lokacija vijaka
Pri namestitvi kavlja za montažo na
televizor.
Lokacija vijaka
Lokacija kavlja
e, j
b
Lokacija kavlja
Pri namestitvi televizorja na nosilec.
a*
b
c*
Dodatne informacije
* Lokacij »a« in »c« ni mogoče
uporabiti za te modele.
15 SI
Prenašanje
Varnostne
informacije
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v
skladu s spodaj navedenimi navodili, da
bi preprečili nevarnost požara,
električnega udara, škode in/ali
poškodb.
Namestitev
• Televizor morate namestiti blizu
enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Televizor postavite na trdno in ravno
površino.
• Namestitev na steno naj izvaja
izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo,
da uporabljate Sonyjevo dodatno
opremo, vključno:
– nosilec za stensko montažo
SU-WL500
– TV stojalo: SU-52HX1
(KDL-52HX900)
SU-46HX1
(KDL-46HX900)
• Obvezno uporabite vijake, priložene
nosilcu za stensko montažo, ko
pritrjujete montažne kavlje na
televizor. Priloženi vijaki so izdelani
tako, da zagotavljajo dolžino
8–12 mm, izmerjeno od pritrditvene
površine montažnega kavlja.
Premer in dolžina vijakov se pri
različnih modelih nosilcev za stensko
montažo razlikujeta.
Z uporabo drugih vijakov namesto
priloženih lahko povzročite notranje
poškodbe televizorja ali prevračanje
itd.
–
• Pred
prenašanjem
televizorja
odklopite vse
kable.
• Dve ali tri osebe
morajo prenašati
velik televizor.
• Kadar televizor
prenašate ročno,
ga držite kot je
prikazano na sliki
desno. Ne
pritiskajte plošče
LCD ali okvirja
zaslona.
Za KDL-52/
• Kadar televizor 46HX900
dvigujete ali
premikate, ga
trdno primite s
spodnje strani.
• Med
prenašanjem
televizorja ne
izpostavljajte
udarcem ali
Za KDL-46/
premočnemu
40HX800
tresenju.
• Kadar televizor prevažate na
popravilo ali pri selitvi, ga zapakirajte
v originalno škatlo in embalažni
material.
Pri namestitvi na steno
30 cm
10 cm
10 cm
8 mm – 12 mm
Vijak (priložen nosilcu za
stensko montažo)
Kavelj za montažo
Pritrditev kavlja na hrbtni
strani televizorja
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora
okrog televizorja.
Pri namestitvi na stojalo
10 cm
30 cm
10 cm
6 cm
Pustite najmanj toliko prostora
okrog televizorja.
• Da bi zagotovili ustrezno
prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
– Televizorja ne smete položiti,
namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej
ali stransko.
– Televizorja ne nameščajte na
polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
– Televizorja ne pokrivajte z
blagom, denimo zavesami, ali
drugimi predmeti, na primer
časopisom ipd.
16 SI
Kroženje zraka je onemogočeno.
Stena
Stena
Napajalni kabel
Da bi preprečili nevarnost požara,
električnega udara, škode in/ali
poškodb, z napajalnim kablom ravnajte
v skladu z naslednjimi navodili:
–
–
–
–
Prezračevanje
• Odprtin za prezračevanje ne smete
nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot
je prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite
Sonyjev nosilec za stensko montažo,
da bi zagotovili zadostno kroženje
zraka.
Televizorja ne namestite tako, kot
je prikazano spodaj.
–
–
–
Uporabljajte samo priloženi Sonyjev
napajalni kabel, ne uporabljajte
kablov drugih proizvajalcev.
Vtič potisnite do konca v omrežno
vtičnico.
Televizor uporabljajte samo z
napajanjem 220–240 V AC.
Med priključevanjem kablov se
zaradi lastne varnosti prepričajte,
da ste odklopili napajalni kabel, in
pazite, da ne boste hodili po kablih.
Pred deli na televizorju ali
premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
Napajalni kabel ločite od virov
toplote.
Omrežni vtič redno odklopite in
očistite. Če je vtič prekrit s prahom
in se prah navlaži, se izolacija lahko
poškoduje, kar bi lahko povzročilo
požar.
Opombe
• Priloženega napajalnega kabla ne
uporabljajte z nobeno drugo opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne
pregibajte in ne zvijajte prekomerno.
V nasprotnem se lahko notranji
vodniki prelomijo ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na
napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne
vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto
omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v
katero se vtič ne prilega popolnoma.
Prepovedana uporaba
Televizorja ne nameščajte in ne
uporabljajte na lokacijah, v okolju ali
situacijah, kot so opisane spodaj, sicer
lahko pride do okvare televizorja, ki bi
lahko povzročila požar, električni udar,
škodo in/ali poškodbe.
Lokacija:
Na prostem (neposredno izpostavljeno
sončni svetlobi), na obali, na ladji ali
drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih
ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu
vode, dežja, vlage in dima.
Okolje:
Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno
zaprašena. Mesta, kamor lahko vdrejo
žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko
izpostavljen mehanski vibracijam, v
bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati
kapljanju ali brizganju, in predmetov,
napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne
smete postavljati na televizor.
Situacija:
Ne uporabljajte z mokrimi rokami, z
odstranjenim ohišjem ali z dodatki, ki
jih proizvajalec ne priporoča. Med
bliskanjem odklopite televizor iz
omrežne vtičnice in anteno.
Polomljeni deli:
Če ga ne uporabljate
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti
odklopite napajanje, če televizorja
več dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno,
če televizor samo izklopite. Izvlecite
vtič iz omrežne vtičnice, da televizor
popolnoma odklopite.
• Nekateri modeli so lahko opremljeni
s funkcijami, zaradi katerih mora
televizor ostati v pripravljenosti, da bi
lahko pravilno deloval.
Otroci
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po
televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega
otrok, da je ne bi pomotoma
pogoltnili.
V primeru naslednjih
težav...
Če se pojavi katera koli od naslednjih
težav, nemudoma izklopite televizor in
odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim
centrom se dogovorite, da televizor
pregleda usposobljeno servisno osebje.
Če:
–
–
–
–
je napajalni kabel poškodovan,
omrežna vtičnica ne omogoča
popolne vstavitve vtiča,
je televizor poškodovan zaradi
padca, udarca ali ker je vanj priletel
predmet,
je skozi odprtine na ohišju stekla
tekočina oz. padel predmet.
Opozorilo
Da bi preprečili požar, sveč in drugega
odprtega plamena ne postavljajte v
bližino izdelka.
Gledanje televizije
• Nekatere osebe lahko občutijo
neugodje (kot na primer pritisk v
očeh, utrujenost ali slabost) med
gledanjem 3D video slik ali igranjem
3D video iger. Sony priporoča, da
imajo vsi gledalci med gledanjem 3D
video slik ali igranjem 3D video iger
redne premore. Dolžina in pogostost
odmorov se razlikuje od osebe do
osebe. Sami morate odločiti, kaj je za
vas najbolje. Če občutite neugodje,
prenehajte z gledanjem 3D video slik
ali igranjem 3D video iger, dokler
neugodje ne izgine; po potrebi se
posvetujte z zdravnikom. Za
najnovejše informacije prav tako
preglejte (i) navodila za uporabo vseh
drugih naprav ali medijev, ki jih
uporabljate s tem televizorjem in (ii)
našo spletno stran (http://www.sonyeurope.com/myproduct). Vid
majhnih otrok (še posebej mlajših od
šest let) se še razvija. Preden otroku
dovolite ogled 3D video vsebin ali
igranjem 3D video iger se posvetujte
z zdravnikom (na primer pediatrom
ali očesnim zdravnikom). Odrasle
osebe morajo majhne otroke
nadzorovati, da zagotovijo
izpolnjevanje zgoraj navedenih
priporočil.
• Ob uporabi funkcije simuliranega 3D
si zapomnite, da je prikazana slika
spremenjena iz originala zaradi
pretvorbe, ki jo izvede televizor.
• Televizor glejte pri zmerni
osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali
daljši čas utruja oči.
• Prilagodite glasnost, kadar
uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride
do poškodb sluha.
Zaslon LCD
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s
tehnologijo visoke natančnosti in je
99,99 % ali več svetlobnih točk
dejavnih, se lahko na zaslonu LCD
pojavijo neprekinjene črne pike ali
posamezne svetle točke (rdeča,
modra ali zelena). Tovrstni pojavi
niso okvare, saj jih povzročajo
lastnosti zgradbe zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte
sprednjega filtra, in na televizor ne
postavljajte predmetov. Slika se
lahko popači ali pa se zaslon LCD
poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem
prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne
predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju
statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav
običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in
ohišje segrejeta. To ni napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino
tekočih kristalov. Nekatere
fluorescentne cevi v tem televizorju
vsebujejo tudi živo srebro. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne
odloke in predpise.
Ravnanje s površino
zaslona/ohišjem televizorja
in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni
kabel televizorja iz omrežne vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala
ali prevleke zaslona, upoštevajte
naslednje previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno
obrišite z mehko krpo, da ostranite
prah. Če je prah trdovraten, površine
obrišite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago milnico.
• Televizorja ne smete neposredno
popršiti z vodo ali detergentom.
Kapljice lahko odtečejo na dno
zaslona ali zunanje dele in povzročijo
okvaro.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp,
alkalnih ali kislinskih čistil, praškov
za čiščenje ali hlapljivih topil, kot so
alkohol, benzen, redčilo ali insekticid.
Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali
lahko povzroči poškodbo površine
zaslona ali ohišja.
• Priporočamo redno sesanje
prezračevalnih odprtin, da zagotovite
ustrezno prezračevanje.
• Kadar prilagajate kot televizorja, ga
premikajte počasi, da bi preprečili
premikanje ali zdrs televizorja z
namiznega stojala.
Izbirna dodatna oprema
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki
oddaja elektromagnetno sevanje,
hranite ločeno od televizorja. V
nasprotnem se lahko pojavi
popačenje slike in/ali zvoka.
• S preskušanjem opreme je bilo
ugotovljeno, da je skladna z
omejitvami Direktive o
elektromagnetni združljivosti (EMC),
pri uporabi povezovalnega signalnega
kabla, krajšega od 3 metrov.
Baterije
• Pri vstavljanju baterij pazite na
pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij
sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z
okoljevarstvenimi predpisi. Določena
območja imajo posebne uredbe za
odstranjevanje baterij. Posvetujte se s
pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte
previdno. Ne mečite ga, ne stopajte
nanj in ga ne polivajte s kakršno koli
tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte
v bližini vira toplote, izpostavljenega
neposredni sončni svetlobi ali v
vlažnem prostoru.
(Nadaljevanje)
17 SI
Dodatne informacije
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo
zaslona lahko zaradi udarca poči in
povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se
televizorja ne dotikajte, dokler ne
odklopite napajalnega kabla. V
nasprotnem lahko pride do
električnega udara.
Previdnostni
ukrepi
Odstranjevanje
televizorja
Oddaja stare
električne in
elektronske
opreme (veljavno
v Evropski uniji in
ostalih evropskih
državah s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, da z
izdelkom ne smete ravnati enako kot z
drugimi gospodinjskimi odpadki.
Morate ga oddati na ustrezno zbirno
mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme. S pravilno oddajo
tega izdelka boste pomagali preprečiti
negativne posledice za okolje in zdravje
ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi
tega izdelka. Recikliranje materiala bo
pripomoglo k ohranjevanju naravnih
virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite
pri lokalni mestni upravi, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Odpadno električno in elektronsko
opremo lahko oddate brezplačno tudi
distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
18 SI
Odstranitev
odpadnih baterij
(velja za
evropsko unijo in
druge evropske
države s
sistemom ločevanja
odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži
pomeni, naj se z baterijo ne ravna
enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol
uporablja v kombinaciji z oznako za
kemijski element. Oznaka za živo
srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v
primeru, da baterija vsebuje več kot
0,0005% živega srebra ali več kot
0,004% svinca. S tem, ko te baterije
pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilno odvrženje
tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti,
zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le
usposobljeno servisno osebje. Da se
zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo,
oddajte izrabljeni izdelek na zbirni
točki za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za vse ostale
baterije vas prosimo, da preberete
poglavje o varni odstranitvi odpadnih
baterij. Baterijo predajte na zbirni točki
za recikliranje odpadnih baterij. O
podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka ali baterije lahko povprašate na
upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Uporabne informacije o izdelkih Sony
A-DRD-100-12(1)
© 2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising