Sony | KD-43XF7000 | Sony KD-43XF7000 XF70| LED | 4K Ultra HD | Visok dinamični razpon | Pametni televizor Navodila za uporabo

D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\010COV.fm
masterpage: Cover
4-732-892-41(1)
Televizor
Navodila za uporabo
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\010COVTOC.fm
Vsebina
POMEMBNO OBVESTILO . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varnostne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Deli in elementi za upravljanje . . . . . . . . . 8
Televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Daljinski upravljalnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vzpostavljanje povezave televizorja z
internetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nastavitev internetne povezave . . . . . . . . . 11
Gledanje TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Prikaz slik iz povezane opreme. . . . . . . . 12
Priključni diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vgradnja televizorja na steno . . . . . . . . . . . 14
masterpage: Left
Internetna povezava in Podatki o zasebnosti
Ta izdelek se poveže z internetom med začetno namestitvijo
takoj, ko je omrežje povezano, da se potrdi internetna
povezava in kasneje za nastavitev začetnega zaslona. Vaš IP
naslov se uporablja pri tej in pri vseh drugih internetnih
povezavah. Če ne želite, da bi bil vaš IP naslov uporabljen pri
vseh, ne nastavite brezžične internetne funkcije in ne
priključite internetnega kabla. Prosimo, glejte podatke o
zasebnosti, predstavljene v nastavitvenem zaslonu, za
nadaljnje podrobnosti o internetnih povezavah.
Uvod
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta Sonyjev izdelek.
Pred uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga
shranite za nadaljnjo uporabo.
Opomba
• Pred uporabo televizorja preberite »Varnostne informacije«
(stran 3).
• Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za pripravo in
tem priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od
dejanskega izdelka.
• »xx«, ki se prikaže v imenu modela, odgovarja številčni cifri, ki je
povezana z obliko, barvo ali TV sistemom.
Nameščanje namiznega stojala na televizor
Glejte priročnik za namestitev na vrhu blažilnika.
Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vodnik za pomoč (Ročno) (Samo za
določena območja/države/modele
televizorja)
Za bolj podrobne informacije, pritisnite HOME na daljinskem
upravljalniku, potem izberite [Vodnik za pomoč] v meniju
[Nastavitve]. Lahko preverite tudi Vodnik za pomoč na vašem
PC-ju ali pametnem telefonu (informacije so na zadnjem
pokrovu).
Mesto identifikacijske nalepke
Nalepke s številko modela televizorja, datumom izdelave (leto/
mesec) in nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni
strani televizorja ali paketa.
Za modele s priloženim napajalnim adapterjem:
Nalepki za številko modela in serijsko številko sta nameščeni na
spodnji strani napajalnika.
OPOZORILO
DA BI PREPREČILI
POŽAR, SVEČ IN
DRUGEGA ODPRTEGA
PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V
BLIŽINO IZDELKA.
2SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\010COVTOC.fm
POMEMBNO OBVESTILO
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Visual
Products Inc.
Uvoznik za Evropo: Sony Europe Limited.
Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na
zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega
zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
masterpage: Right
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi
navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara,
škode in/ali poškodb.
Naprava, ki je povezana z zaščitno ozemljitvijo instalacij stavbe
skozi glavne priključke ali preko druge naprave s povezavo na
zaščitno ozemljitev - in do televizijskega distribucijskega sistema
z uporabo koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih ustvari
tveganje požara. Povezavo s televizijskim distribucijskim sistem
morate tako zagotoviti preko naprave, ki omogoča električno
izolacijo pod določenim frekvenčnim obsegom (galvanski izolator,
glej SIST EN 60728-11).
Namestitev
Obvestilo o radijski opremi
Družba Sony Visual Products Inc. s tem izjavlja,
da so vse vrste radijske opreme KD-65XF7096,
KD-65XF7093, KD-65XF7005, KD-65XF7004,
KD-65XF7003, KD-65XF7002, KD-65XF7000, KD-55XF7096,
KD-55XF7093, KD-55XF7077, KD-55XF7073, KD-55XF7005,
KD-55XF7004, KD-55XF7003, KD-55XF7002, KD-55XF7000,
KD-49XF7096, KD-49XF7093, KD-49XF7077, KD-49XF7073,
KD-49XF7005, KD-49XF7004, KD-49XF7003, KD-49XF7002,
KD-49XF7000, KD-43XF7096, KD-43XF7093, KD-43XF7077,
KD-43XF7073, KD-43XF7005, KD-43XF7004, KD-43XF7003,
KD-43XF7002, KD-43XF7000 skladne z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
spletnem naslovu: http://www.compliance.sony.de/
• Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Televizor postavite na stabilno vodoravno površino, da ne more
pasti in povzročiti telesnih poškodb ali materialne škode.
• Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štrlelo iz
stojala televizorja (ni priloženo). Ce namizno stojalo štrli iz
stojala televizorja, se lahko televizor prevrne, pade ali povzroci
telesno poškodbo ali poškodbo televizorja.
Ta radijska oprema se lahko uporablja v EU brez poseganja v
veljavne zahteve glede uporabe radijskega spektra.
Varnostne informacije
OPOZORILO
Pozor
Tveganje eksplozije, če baterije zamenjate z nepravim tipom
baterij.
Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba,
požar in podobno ali ekstremno nizkemu zračnemu tlaku, kar
lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina.
Nevarnost stabilnosti
Set televizorja lahko pade, kar lahko povzroči resne osebne
poškodbe ali smrt.
Televizorja nikoli ne nameščajte na nestabilno mesto. Televizor
lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Veliko
poškodb, zlasti poškodb otrok, lahko preprečimo s preprostimi
previdnostnimi ukrepi, npr.:
• z uporabo omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec
televizorja.
• z uporabo pohištva, ki lahko varno podpira televizor.
• da se prepričate, ali televizor ne visi prek roba nosilnega
pohištva.
• da ne postavite televizorja na visoko pohištvo (npr. kredence ali
knjižne police), ne da bi pri tem zasidrali pohištvo in televizor z
ustreznimi pritrdili.
• da ne postavite televizorja na tkanino ali druge materiale, ki se
lahko nahajajo med televizorjem in nosilnim pohištvom.
• da poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi
dosegli krmilne gumbe televizorja.
Če svoj televizor shranjujete in premeščate, upoštevajte zgoraj
navedene smernice.
• Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo
dodatno opremo, vključno:
Nosilec za stensko montažo – SU-WL450
• Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi nosilcu za stensko
montažo ali televizorju, ko pritrjujete nosilec za stensko
montažo na televizor. Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže
ilustracija, merjeno od pritrditvene površine nosilca za stensko
montažo.
Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model nosilca
za stensko montažo.
Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite
notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
8 mm - 12 mm
Vijak (M6)
Nosilec za stensko montažo
Zadnji okrov televizorja
3SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\010COVTOC.fm
Prenašanje
masterpage: Left
KD-49/43XF70xx
• Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
• Dve ali tri osebe morajo prenašati velik televizor.
• Pri prevažanju televizor držite, kot je prikazano spodaj. Ne
pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona.
• Pri dvigovanju ali premikanju televizor trdno primite za dno.
8 mm - 12 mm
M6 vijak
(ni priložen)
• Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali
premočnemu tresenju.
• Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga
zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.
Preprečevanje prevračanja
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Kabel
(ni priložen)
KD-65/55XF70xx
Vijak
(ni priložen)
8 mm - 12 mm
Prezračevanje
• Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite Sony nosilec za stensko
montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.
M6 vijak
(ni priložen)
Pri namestitvi na steno
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
Pri namestitvi na stojalo
Kabel
(ni priložen)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Vijak
(ni priložen)
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
• Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
 Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
 Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali
drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
 Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.
Kroženje zraka je onemogočeno.
Stena
Stena
4SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Napajalni kabel
Okolja:
Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali
poškodb, ravnajte z napajalnim kablom v skladu z naslednjimi
navodili:
• Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne
uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
• Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
• Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220 V - 240 V AC.
• Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti
prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne
boste hodili po kablih.
• Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
• Napajalni kabel ločite od virov toplote.
• Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s
prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi
lahko povzročilo požar.
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor
lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen
mehanski vibracijam, v bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in
predmetov, napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne smete
postavljati na televizor.
Okoliščine:
• Uporabite z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z
dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem
odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
• Televizor namestite tako, da štrli v odprt
prostor. Če se oseba ali predmet zaleti v
televizor, lahko pride do osebne
poškodbe ali škode na predmetu.
Opomba
• Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo
opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte
prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo
ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega
popolnoma.
OPOMBA O OMREŽNEM NAPAJALNIKU
(modeli s priloženim samo napajalnim
adapterjem)
Opozorilo
Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave
ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na napravo
ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer
vaz. Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige
ali podobno.
• Poskrbite, da je električna vtičnica blizu opreme in lahko
dostopna.
• Poskrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni
kabel.
• Ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov. To lahko povzroči
okvaro.
• Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno
vtičnico.
• Napajalnega kabla ne ovijte okoli
omrežnega napajalnika. Zaradi tega se
lahko prekine kateri od vodnikov kabla in/
ali se lahko poškoduje medijski
sprejemnik.
• Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• Če opazite kaj neobičajnega na omrežnem napajalniku, ga takoj
odklopite iz električne vtičnice.
• Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena
v električno vtičnico, tudi če je sama naprava izključena.
• Ker se omrežni napajalnik pri dolgotrajni uporabi segreje, bo
morda na dotik vroč.
Prepovedana uporaba
Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na mestih, v okolju ali
situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare
televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/
ali telesne poškodbe.
Lokacije:
• Na prostem (neposredno izpostavljeno sončni svetlobi), na
obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih
ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in
dima.
• Televizor namestite v vlažen ali prašen
prostor ali v prostor z zaoljenim dimom
ali paro (blizu kuhalnikov ali vlažilcev). V
takih primerih lahko pride do požara,
električnega udara ali popačenja.
• Televizor namestite na mesta, kjer bo
izpostavljen visokim temperaturam, na primer neposredna
sončna svetloba, bližina radiatorja ali grelca. Televizor se lahko v
teh pogojih pregreje, kar lahko poškoduje ohišje in/ali povzroči
nepravilno delovanje televizorja.
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode, lahko
žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
• Za najboljšo kakovost slike zaslona ne
izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
• Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne
spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje
vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne
barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi,
šele nato vklopite televizor.
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca
poči in povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler
ne odklopite napajalnega kabla. Sicer lahko pride do
električnega udara.
Če ga ne uporabljate
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če
televizorja več dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite.
Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma
odklopite.
• Nekateri televizorji so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi
katerih mora televizor ostati v pripravljenosti, da lahko pravilno
deluje.
Otroci
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega otrok, da je ne bi
pomotoma pogoltnili.
V primeru naslednjih težav...
Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma izklopite
televizor in odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da
televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.
5SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Če:
Izbirna dodatna oprema
• je napajalni kabel poškodovan,
• omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča,
• je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj
priletel predmet,
• je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko
pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
• Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je
skladna z omejitvami, ki jih je določila Direktiva o
elektromagnetni združljivosti za uporabo priključnega
signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
• Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je
skladna z omejitvami, ki jih je določila Direktiva o
elektromagnetni združljivosti za uporabo RF-kabla, krajšega od
30 metrov, s priključki za zemeljske/satelitske/CATV priključke.
O temperaturi prikazovalnika LCD v
televizorju
Če televizor LCD uporabljate dlje časa, se okolica prikazovalnika
segreje. Če se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.
Previdnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
• Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.
Zaslon LCD
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s tehnologijo visoke natančnosti in
je 99,99 % ali več svetlobnih točk dejavnih, se lahko na zaslonu
LCD pojavijo neprekinjene črne pike ali posamezne svetle točke
(rdeča, modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih
povzročajo lastnosti zgradbe zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor
ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se zaslon
LCD poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in ohišje segrejeta. To ni
napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.
Ravnanje s površino zaslona/ohišjem
televizorja in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne
vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona,
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno obrišite z mehko krpo, da
ostranite prah. Če je prah trdovraten, površine obrišite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago milnico.
• Ne pršite vode ali detergenta neposredno
na televizor. Zaradi kapljanja na dno
zaslona ali zunanjih delov ali v televizor
lahko pride do okvare televizorja.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih ali
kislinskih čistil, praškov za čiščenje ali
hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen,
redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči poškodbo
površine zaslona ali ohišja.
• Priporočamo redno sesanje prezračevalnih odprtin, da
zagotovite ustrezno prezračevanje.
• Kadar prilagajate kot televizorja, ga premikajte počasi, da bi
preprečili premikanje ali zdrs televizorja z namiznega stojala.
Priporočila za vtič tipa F
Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša
od 1,5 mm.
Najv. 7 mm
Najv. 1,5 mm
(Referenčna slika za vtič tipa F)
Previdnost pri uporabi daljinskega
upravljalnika
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje
baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne
stopajte nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira toplote,
izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem
prostoru.
Brezžično delovanje enote
• Z napravo ne upravljajte zraven medicinski aparatov (srčni
spodbujevalnik, itd.), saj bi to lahko povzročilo okvaro
medicinske opreme.
• Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale,
morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja
signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo
odgovornosti.
• Opremo je treba namestiti in upravljati na razdalji vsaj 20 cm
med anteno naprave in telesom oseb v okolici.
Odstranjevanje televizorja
Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in drugih državah s
sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da z
izdelkom ne smete ravnati enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v
primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka.
Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih
virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko
dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov
ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju
neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
6SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Odstranitev odpadnih baterij
(veljavno v Evropski uniji in drugih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali embalaži pomeni, da z
baterijo, ki je priložena izdelku, ne smete
ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih
baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski
element. Oznaka za svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,004% svinca. S pravilnim odlaganjem baterij
pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki jih povzroči nepravilno odlaganje baterij.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih,
ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za zagotovitev
pravilnega ravnanja z baterijo oddajte izrabljen izdelek na ustrezni
zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse
ostale baterije preberite poglavje o varni odstranitvi baterij iz
izdelka. Baterijo predajte na ustrezni zbirni točki za recikliranje
odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o recikliranju baterij
dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov
ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
7SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\030PAR.fm
masterpage: Left
  (vklop/izklop) / + / –
Deli in elementi za upravljanje
Televizor
Na kratko pritisnite , da televizor vklopite.
Za dalj časa pritisnite , da televizor
izklopite.
Ko je televizor vklopljen:
glasnost
Če želite povečati/zmanjšati glasnost,
pritisnite gumb + ali –.
Pritisnete lahko tudi , dokler se ne prikaže
obvestilo
. Glasnost lahko povečate/
zmanjšate s pritiskom gumba + ali –.
Vnos
Pritiskajte , dokler se ne prikaže obvestilo
.
Izbrani vir premakne s pritiskom gumba +
(gor) ali – (dol).
Program
Pritiskajte , dokler se ne prikaže obvestilo
PROG.
Izberite program tako, da pritisnete gumb +
(gor) ali – (dol).
 (tipala/prikazovalnik LED)

Enota za pogojni dostop (CAM –
Conditional Access Module)
• Omogoča dostop do storitev plačljive
televizije. Za podrobnosti glejte navodila
za uporabo, ki ste jih dobili z napravo
CAM.
• Pametne kartice ne vstavite neposredno v
režo televizorja za enoto CAM. Vstaviti jo
morate v enoto za pogojni dostop, ki jo
dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
• V nekaterih državah/regijah enota CAM ni
podprta. To preverite pri svojem
pooblaščenem prodajalcu.
• Obvestilo CAM se lahko prikaže, ko
preklopite na digitalni program po uporabi
internetnega videoposnetka.
• Sprejema signale iz daljinskega
upravljalnika.
Tipala ne prekrijte.
S tem lahko vplivate na njegovo
delovanje.
• Zasveti oranžno, ko je nastavljen
[Časovnik za izklop]* ali [Časovnik za
vklop]* ali ko je televizor v načinu okvirja
fotografije*.
• Zasveti belo, ko je funkcija [Varčevanje
energije]* nastavljena na [Slika
izključena]*.
• Zasveti belo, ko je televizor vključen.
• Ne sveti, ko je televizor v pripravljenosti.
• Utripa med uporabo daljinskega
upravljalnika.
• Zasveti rdeča lučka v snemalnem načinu.
(Samo za določena območja/države/modele
televizorja)
* Za bolj podrobne informacije, pritisnite HOME na
daljinskem upravljalniku, potem izberite [Vodnik za
pomoč] v meniju [Nastavitve].
Opomba
• Pred odklopom omrežnega kabla poskrbite, da je
televizor v celoti izključen.
• Če želite televizor v celoti odklopiti iz električnega
omrežja, potegnite vtič iz električne vtičnice.
• Pri izbiri vhoda počakajte nekaj časa, da se opravi
preklop na drugi vhod.
8SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\030PAR.fm
masterpage: Right
 Številske tipke
Daljinski upravljalnik
Oblika, mesto, razpoložljivost in delovanje
gumba daljinskega upravljalnika se lahko
razlikujejo glede na državo/regijo/model
televizorja.
• Izberite kanale. Pri številkah kanalov 10 ali
več hitro vnesite naslednje mesto.
• V načinu besedila vnesite trimestno
številko strani, da izberete stran.
 EXIT
Omogoča vrnitev na prejšnji zaslon ali izhod
iz menija. Če je na voljo storitev interaktivne
aplikacije, pritisnite to tipko za izhod iz
storitve.
 Barvne tipke
Prikaže vodič za upravljanje (ko so na voljo
barvne tipke).

YouTube (Samo za določena
območja/države/modele televizorja)
Omogoča dostop do spletne storitve
»YouTube«.

/
(informacije/razkrij besedilo)
• Prikaže informacije. Enkrat pritisnite, da
prikažete informacije o programu/vhodu,
ki ga gledate. Znova pritisnite, da prikaz
odstranite z zaslona.
• V načinu besedila prikaže skrite
informacije (npr. odgovore na vprašanja).
 SLEEP
Večkrat pritisnite, da televizor prikaže čas v
minutah ([Izključeno]/[15 min]/[30 min]/
[45 min]/[60 min]/[90 min]/[120 min]), po
katerem naj se televizor izključi. Če želite
preklicati časovnik za izklop, pritiskajte tipko
SLEEP, dokler se ne prikaže možnost
[Izključeno].

////
(izbira elementa/vnos)
• Izberite ali nastavite elemente.
• Potrdite izbrane elemente.

RETURN
• Vrnitev na prejšnji zaslon za kateri koli
prikazani meni.
• Ustavi predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov.

/
(izbira vhoda/zadrževanje
besedila)
 HOME
• Prikaže in izbere vhodni vir.
• V načinu besedila zadrži trenutno stran.
  +/– (glasnost)
 DIGITAL/ANALOG
Prikaže ali prekliče meni.
Nastavi glasnost.
Preklopi med digitalnim in analognim
vhodom.
9SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\030PAR.fm
 AUDIO
  (besedilo)
Izberite zvok večjezičnega vira ali dual
sound za program, ki ga trenutno gledate
(odvisno od vira programa).

V besedilnem načinu prikaže besedilo
oddaje.
Ob vsakem pritisku na  se prikaz ciklično
preklopi takole:
Besedilo  Besedilo nad sliko televizije
(mešani način)  Brez besedila (konča
besedilno storitev)
(podnapis)
Spremeni Nastavitev podnapisov.
 //////
• Upravljajte medijske vsebine na televizorju
in priključeni napravi, združljivi s
tehnologijo BRAVIA Sync.
• S to tipko lahko upravljate tudi predvajanje
storitve VOD (video na zahtevo).
Razpoložljivost je odvisna od storitve VOD.
 NETFLIX (Samo za določena območja/
države/modele televizorja)
Omogoča dostop do spletne storitve
»NETFLIX«.

 OPTIONS
Prikaže seznam bližnjic do določenih
menijev z nastavitvami.
Naštete možnosti se spreminjajo glede na
trenutni vnos in vsebino.
  (pripravljenost televizorja)
Vklopi televizor ali ga preklopi v
pripravljenost.
 SYNC MENU
Pritisnite za prikaz menija BRAVIA Sync in
izberite povezano opremo HDMI na
seznamu [Izbira naprave].
Naslednje možnosti lahko izberete v meniju
BRAVIA Sync.
Nadzor naprave:
Meni [Nadzor naprave] uporabite za
upravljanje opreme, ki je združljiva s
tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA. Za
upravljanje opreme izberite možnosti
[Domov (meni)], [Možnosti], [Seznam
vsebin] in [Izklop].
Zvočniki:
Izberite [TV-zvočnik] ali [Avdio sistem], da se
pošlje zvok televizorja iz zvočnikov
televizorja ali povezane avdio opreme
Nadzor TV-ja:
Meni [Nadzor TV-ja] uporabite za upravljanje
televizorja v meniju [Domov (meni)] ali
[Možnosti].
Vrni se na TV:
Izberite to možnost, da se vrnete na
program televizije.
GUIDE (EPG)
Prikaže Digitalni EPG (Digitalni elektronski
programski vodič).
 REC (ni na voljo v Italiji)
S funkcijo snemanja USB HDD lahko
posnamete trenutni program.
masterpage: Left

(skoči)
Vrnitev na prejšnji kanal ali vhod, ki ste ga
gledali več kot 15 sekund.
 PROG +/–/
/
• Izbere naslednji (+) ali prejšnji (–) kanal.
• V načinu besedila izbere naslednjo ( ) ali
prejšnjo stran ( ).
  (utišaj)
Utiša zvok. Znova pritisnite, da obnovite
zvok.
 TITLE LIST (ni na voljo v Italiji)
Prikaže seznam naslovov.

(široki način)
Nastavi prikaz na zaslonu. Večkrat pritisnite,
da izberete želeni široki način.
Nasvet
• Številske tipke, 5, , PROG + in AUDIO imajo
otipljivo piko. Otipljive pike vam pomagajo pri
upravljanju televizorja.
Opomba
• Če izberete podnapise in uporabnik zažene digitalno
besedilno aplikacijo s tipko za besedilo, se lahko v
določenih okoliščinah ustavi prikaz podnapisov. Ko
uporabnik konča digitalno besedilno aplikacijo, se
samodejno nadaljuje dekodiranje podnapisov.
10SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\040WAT.fm
Vzpostavljanje povezave
televizorja z internetom
Nastavitev internetne
povezave
Gledanje TV
1
Pritisnite  na televizorju ali daljinskem
upravljalniku, da vklopite televizor.
2
Pritisnite DIGITAL/ANALOG, da
preklopite med digitalnimi in
analognimi vhodi.
3
Pritisnite tipke s številkami ali PROG +/–,
da izberete televizijsko postajo.
4
Pritisnite  +/–, da nastavite glasnost.
Televizor lahko omrežne funkcije uporablja le, če
je povezan z internetom.
HOME  [Sistemske nastavitve] 
[Nastavitve]  [Omrežje]  [Nastavitev
omrežja].
Za bolj podrobne informacije, pritisnite HOME
na daljinskem upravljalniku, potem izberite
[Vodnik za pomoč] v meniju [Nastavitve].
masterpage: Right
V digitalnem načinu
Na kratko se prikaže informativno obvestilo.
V obvestilu so lahko prikazane naslednje
ikone.
: Podatkovna storitev (oddajanje)
: Radijska storitev
: Šifrirana storitev/storitev zahteva
naročnino
:
Na voljo je več avdio jezikov
: Na voljo so podnapisi
: K dispozícii sú titulky alebo zvuk pre
sluchovo postihnutých
: Priporočena najnižja starost za ogled
trenutnega programa (od 3 do 18 let)
: Starševska zaščita
: Zaklepanje digitalnega programa
: Na voljo je avdio za slabovidne
: Na voljo so brani podnapisi
: Na voljo je večkanalni zvok
11SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\050OPT.fm
masterpage: Left
Prikaz slik iz povezane opreme
Priključni diagram
Na televizor lahko priključite široko paleto dodatne opreme.
Opomba
• Odvisno od modela televizorja lahko priključitev velike naprave USB ovira druge naprave poleg nje.
• Če priključite veliko napravo USB, povežite samo en priključek USB.
Slušalka/
Avdio
sistem/
nizkotonski
zvočnik
Naprava HDMI
*3
*1
Modul
pogojnega
dostopa
Digitalni fotoaparat/
Videokamera/
Shranjevalni medij USB
*2
Digitalni fotoaparat/
Videokamera/
Shranjevalni medij USB
*1
Naprava HDMI
*1
Kabel/antena/
Zunanji sprejemnik
Usmerjevalnik
VCR/Oprema za video
igre/DVD-predvajalnik/
Videokamera/Zunanji
sprejemnik*5
Avdio
sistem z
optičnim
avdio
vhodom
Avdio sistem z
napravo ARC/
HDMI
*2
*4
Satelitski
12SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\050OPT.fm
masterpage: Right
Opomba
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
Terminali, označbe in funkcije se lahko razlikujejo glede na regijo/državo/model TV-ja.
*3
Podpira samo 3-polno stereo minivtičnico.
*4
< 14 mm
*5
Za zunanjo napravo, ki ima le SCART AV OUT, uporabite SCART-RCA adapter.
13SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\050OPT.fm
masterpage: Left
Vgradnja televizorja na steno
Ta navodila za uporabo za televizor zagotavljajo korake za pripravo televizorja za vgradnjo na steno, še
preden ga namestite na steno.
Za kupce:
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec Sony
ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
Za prodajalce Sony in izvajalce:
Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na varnost.
Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo
televizorja. Pritrditev tega izdelka na steno obvezno prepustite prodajalcem Sony ali pooblaščenim
izvajalcem in bodite med vgradnjo še posebej pozorni na varnost. Podjetje Sony ne prevzema
odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali
vgradnje.
Za vgradnjo televizorja na steno uporabite nosilec za stensko montažo SU-WL450 (ni priložen).
Pri vgradnji nosilca za stensko montažo glejte tudi navodila za uporabo in vgradnjo, ki so priložena
nosilcu za stensko montažo.
Za navodila za nosilec za stensko montažo, glejte informacije o namestitve (nosilec za stensko montažo) na strani
izdelka za vaš model televizorja.
www.sony.eu/support/
14SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\060ADD.fm
masterpage: Right
Popačena slika (pikčaste črte ali trakovi)
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Ko prikazovalnik LED utripa rdeče, štejte,
kolikokrat utripne (interval je tri sekunde).
Če prikazovalnik LED utripa rdeče, ponastavite
televizor, tako da za dve minuti odklopite
omrežni kabel iz televizorja in nato vklopite
televizor. Če težava ne mine, se obrnite na
svojega prodajalca ali Sonyev servisni center s
številom rdečih utripov prikazovalnika LED
(interval je tri sekunde). Pritisnite  na
televizorju, da ga izklopite, odklopite omrežni
kabel in o tem obvestite svojega prodajalca ali
Sonyev servisni center.
Ko prikazovalnik LED ne utripa, preverite
naslednje elemente.
Če napake ne morete odpraviti, dajte televizor v
servis pooblaščenemu servisnemu osebju.
Slika
 Televizor varujte pred viri električnih motenj, na
primer avtomobili, motornimi kolesi, sušilniki za
lase ali dodatno opremo.
 Pri vgradnji dodatne opreme pustite nekaj
prostora med dodatno opremo in televizorjem.
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Kabel antene imejte odmaknjen od drugih
povezovalnih kablov.
Motnje v sliki ali zvoku pri gledanju
televizijske postaje
 Nastavite [AFT] (samodejno fino iskanje), da
dosežete boljši sprejem slike. Ta funkcija je
namenjena samo za analogne televizijske
postaje.
Obrisi slike so popačeni
 Spremenite trenutne nastavitve funkcije [Filmski
način]*.
Splošno
Televizor se samodejno izklopi (televizor se
preklopi v pripravljenost)
 Preverite, ali je vključena funkcija [Časovnik za
izklop]*.
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka
 Preverite, ali je vključena funkcija [Trajanje]* z
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Televizor priključite na napajalno vtičnico in
[Časovnik za vklop]* ali [Nastavitve okvira za
fotografije]*.
 Preverite, ali je vključena funkcija [Stanje
pripravljenosti nedejavnega TV-ja]*.
pritisnite  na televizorju ali daljinskem
upravljalniku.
Dvojne slike
Določenih vhodnih virov ni mogoče izbrati
 Preverite povezavo, položaj ali smer antene/
 Izberite [Prednastavljeni AV]* in izberite [Vedno]*
kablov.
za vhodni vir.
Na zaslonu se prikažeta samo sneg in šum
Daljinski upravljalnik ne deluje
 Preverite, ali je antena zlomljena ali zvita.
 Preverite, ali je antena dosegla konec svoje
 Zamenjajte baterije.
življenjske dobe (od tri do pet let v običajnih
pogojih, eno do dve leti ob morju).
* Za bolj podrobne informacije, pritisnite HOME na
daljinskem upravljalniku, potem izberite [Vodnik za
pomoč] v meniju [Nastavitve].
15SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\060ADD.fm
masterpage: Left
Vhodni/izhodni priključki
Tehnični podatki
Antena/kabel
Sistem
Satelitska antena*1
75-ohmski zunanji priključek za VHF/UHF
Zaslonski sistem
LCD (zaslon s tekočimi kristali), osvetlitev ozadja
LED
TV-sistem
Odvisno od izbire države/območja/modela
televizorja
Analogni: B/G, D/K, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satelitski*1: DVB-S/DVB-S2
Barvni/video sistem
Analogni: PAL/SECAM/NTSC3.58 (samo video)/
NTSC4.43 (samo video)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC HP/MP@L5.0, H.265/HEVC MP/Main10@L5.1
(4K 60fps)
Pokrivanje kanalov
Odvisno od izbire države/območja/modela
televizorja
Analogni: UHF/VHF/kabel
Digitalni: UHF/VHF/kabel
Satelitski*1: vmesna frekvenca 950–2.150 MHz
Zvočni izhod
10 W + 10 W
Brezžična tehnologija
Frekvenčni pasovi
Brezžični LAN (IEEE802.11b/g/n)
Frekvenčni razpon
Izhodna moč
2.400 - 2.483,5 MHz
< 20,0 dBm
Različica programske opreme
TV: v8.___-____-_.___-____ / v8.___-____*
Glejte [Podpora za stranke] v [Nastavitve]
meniju.
Morebitne posodobitve programske/strojne
opreme za to opremo/dodatke/dele ne
razveljavijo skladnosti z Direktivo 2014/53/EU v
prihodnje.
* Samo za določena države/območja/modele
televizorja.
Ženski F-priključek, 75-ohmski.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V in ton 22 kHz,
distribucija z enim kablom po EN50494.
/
AV IN
Vhod Video/Avdio (priključki za slušalke)
HDMI IN 1/2/3 (ARC) (podpora ločljivosti 4K,
združljivo s HDCP 2.2)
HDMI Video: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,
50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* HDMI IN 2 in IN 3 podpirata visokokakovostne formate
HDMI, kot so 4K 60p/50p 4:2:0 10-bitno, 4:4:4, 4:2:2.
Vhod PC: (ločljivost (vodoravna frekvenca,
navpična frekvenca))
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
1.280 x 1.024, 64,0 kHz, 60 Hz
1.152 x 864, 67,5 kHz, 75 Hz
1.600 x 900, 55,9 kHz, 60 Hz
1.680 x 1.050, 65,3 kHz, 60 Hz
*1.920 × 1.080, 67,5 kHz, 60 Hz
*Izmerjen čas za 1080p, pri uporabi vhoda
HDMI, bo obravnavan kot izmerjen čas za video
in ne kot izmerjen čas za PC za zaslonski
format.
Avdio:
dvokanalni linearni PCM: 32/44,1/48 kHz 16/20/
24 bitov, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
ARC (povratni avdio kanal) (samo HDMI IN 3)
dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni
PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT
/ (mini stereo priključek)
Slušalke, avdio izhod, subwoofer
1,
2,
voljo v Italiji)
3 (HDD REC) (funkcije ni na
USB-vrata
Razširitveno mesto za CAM (modul pogojnega
dostopa)
DC IN 19.5 V (samo za modele s
priloženim napajalnikom)
Vhod napajalnega adapterja
16SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\060ADD.fm
LAN (odvisno od izbire države/regije)
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost povezave
se lahko razlikuje glede na operacijsko okolje
omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije prek
konektorja 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zagotovljeni.)
Drugo
Dodatna oprema
Nosilec za stensko montažo: SU-WL450
Temperatura delovanja
od 0 ºC do 40 ºC
Zračna vlažnost delovanja
od 10 % do 80 % RV (brez kondenzacije)
Napajanje, podatki o izdelku in drugo
Zahteve za napajanje
razen za model s priloženim napajalnikom
220 V - 240 V AC, 50 Hz
samo modeli s priloženim napajalnikom
19,5 V DC z napajalnim adapterjem
Nazivna vrednost: vhod od 220 V do 240 V AC,
50 Hz
Razred učinkovitosti rabe energije
KD-65XF70xx: A+
KD-55XF70xx: A
KD-49XF70xx: A
KD-43XF70xx: A
Velikost zaslona (diagonala) (približno)
KD-65XF70xx: 163,9 cm / 65 palca
KD-55XF70xx: 138,8 cm / 55 palca
KD-49XF70xx: 123,2 cm / 49 palca
KD-43XF70xx: 108,0 cm / 43 palca
Poraba energije
V načinu [Standardna]
KD-65XF70xx: 106 W
KD-55XF70xx: 111 W
KD-49XF70xx: 73 W
KD-43XF70xx: 64 W
masterpage: Right
KD-49XF7096: 115 W
KD-49XF7093: 100 W
KD-49XF7077: 115 W
KD-49XF7073: 100 W
KD-49XF7005: 115 W
KD-49XF7004: 115 W
KD-49XF7003: 100 W
KD-49XF7002: 100 W
KD-49XF7000: 100 W
KD-43XF7096: 100 W
KD-43XF7093: 95 W
KD-43XF7077: 100 W
KD-43XF7073: 95 W
KD-43XF7005: 100 W
KD-43XF7004: 100 W
KD-43XF7003: 95 W
KD-43XF7002: 95 W
KD-43XF7000: 95 W
Povprečna letna poraba energije*2
KD-65XF70xx: 155 kWh
KD-55XF70xx: 162 kWh
KD-49XF70xx: 107 kWh
KD-43XF70xx: 93 kWh
Poraba energije v pripravljenosti*3*4
0,50 W
Ločljivost zaslona
3.840 točk (vodoravno) × 2.160 vrstice (navpično)
Mere (približno) (š × v × g)
z namiznim stojalom
KD-65XF70xx: 146,1 × 90,7 × 35,5 cm
KD-55XF70xx: 124,2 × 78,4 × 35,6 cm
KD-49XF70xx: 110,1 × 70,5 × 27,9 cm
KD-43XF70xx: 97,0 × 63,0 × 27,8 cm
brez namiznega stojala
KD-65XF70xx: 146,1 × 84,4 × 8,0 cm
KD-55XF70xx: 124,2 × 72,1 × 8,0 cm
KD-49XF70xx: 110,1 × 64,5 × 5,8 cm
KD-43XF70xx: 97,0 × 57,1 × 5,8 cm
V načinu [Živobarvna]
Masa (približno)
KD-65XF7096: 182 W
KD-65XF7093: 171 W
KD-65XF7005: 182 W
KD-65XF7004: 182 W
KD-65XF7003: 171 W
KD-65XF7002: 171 W
KD-65XF7000: 171 W
KD-55XF7096: 183 W
KD-55XF7093: 172 W
KD-55XF7077: 183 W
KD-55XF7073: 172 W
KD-55XF7005: 183 W
KD-55XF7004: 183 W
KD-55XF7003: 172 W
KD-55XF7002: 172 W
KD-55XF7000: 172 W
z namiznim stojalom
KD-65XF70xx: 21,4 kg
KD-55XF70xx: 17,4 kg
KD-49XF70xx: 12,6 kg
KD-43XF70xx: 10,4 kg
brez namiznega stojala
KD-65XF70xx: 20,2 kg
KD-55XF70xx: 16,2 kg
KD-49XF70xx: 12 kg
KD-43XF70xx: 9,8 kg
17SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\060ADD.fm
*1
*2
*3
*4
Vsi televizorji nimajo tehnologije DVB-T2 ali DVB-S/
S2 ali priključka za satelitsko anteno.
Poraba energije v enem letu, ki temelji na 4 urah
delovanja na dan in 365 dneh uporabe v letu.
Trenutna poraba energije je odvisna od uporabe
televizorja.
Predpisana moč v pripravljenosti je dosežena, ko
televizor konča potrebne notranje postopke.
Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate
televizor povezan z omrežjem.
Opomba
• Razpoložljivost dodatne opreme je odvisna od držav/
regije/modela televizorja/zaloge.
• Slepe kartice ne odstranite iz razširitvenega mesta
enote CAM (modul pogojnega dostopa), razen če
želite vstaviti pametno kartico, nameščeno v CAM.
• Zasnove in tehnični podatki se lahko nenapovedano
spremenijo.
Opombe k funkcijam digitalne televizije
• Digitalna TV (zemeljski signal DVB,
satelitska in kabelska televizija),
interaktivne storitve in omrežne funkcije
morda ne bodo na voljo v vseh državah in
na vseh območjih. Nekatere funkcije morda
ne bodo omogočene ter pri nekaterih
ponudnikih in v nekaterih omrežnih okoljih
morda ne bodo delovale pravilno. Nekateri
ponudniki TV-storitev lahko za svoje
storitve zahtevajo plačilo.
• Ta TV podpira digitalno oddajanje z
uporabo kodekov MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC in H.265/HEVC, vendar ni mogoče
zagotoviti združljivosti z vsemi signali
operaterjev/storitev, ki se lahko sčasoma
spremenijo.
masterpage: Left
• Za patente DTS glejte
http://patents.dts.com. Izdelano po licenci
podjetja DTS, Inc.
DTS, simbol in DTS skupaj s simbolom so
zaščitene blagovne znamke, DTS Digital
Surround pa je blagovna znamka podjetja
DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• TUXERA je registrirana blagovna znamka
Tuxera Inc. v ZDA in drugih državah.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® in
Miracast® so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke združenja WiFi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™ je blagovna
znamka Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™ Logo je certifikacijska
znamka Wi-Fi Alliance.
• Netflix je registrirana zaščitna znamka
Netflix, Inc.
• »YouTube« in »YouTube logo« sta zaščiteni
blagovni znamki Google Inc.
Samo modeli za satelitski sprejem:
• DiSEqC™ je blagovna znamka družbe
EUTELSAT.
Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni
namenjen krmiljenju anten z lastnim
pogonom.
• Vse druge blagovne znamke so lastnina
posameznih lastnikov.
Informacije o blagovnih znamkah
• Izraza HDMI in visokoločljivostni
večpredstavnostni vmesnik HDMI ter
logotip HDMI so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe
HDMI Licensing Administrator, Inc. v
Združenih državah Amerike in drugih
državah.
• Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol
dvojnega D so blagovne znamke podjetja
Dolby Laboratories.
• »BRAVIA«,
in BRAVIA Sync sta
blagovni znamki in zaščiteni blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
• »Blu-ray Disc«, »Blu-ray« in logotip »Bluray Disc« so blagovne znamke združenja
Blu-ray Disc Association.
18SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\060ADD.fm
masterpage: Right
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels
Risoluzione effettiva: 3840 x 2160 pixel
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels
19SI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
D:\_SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\4732892411_d_SI\070BCO.fm
masterpage: BCO
Vodnik za pomoč
http://rd1.sony.net/help/tv/fceil1/h_cei/
Koristne informacije o Sonyjevih izdelkih
© 2018 Sony Visual Products Inc.
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-41(1)
Download PDF

advertising