Sony | KDL-40R470A | Sony KDL-40R470A Navodila za uporabo

4-458-528-41(1)
LCD TV
Navodila za uporabo
Začetni vodnik
Gledanje televizije
Uporaba izbirne opreme
Uporaba funkcij MENU
Dodatne informacije
KDL-46R473A / 46R470A
KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A
KDL-32R424A / 32R423A / 32R421A / 32R420A
Uvod
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta
Sonyjev izdelek.
Pred uporabo televizorja skrbno preberite
ta priročnik in ga shranite za nadaljnjo
uporabo.
Opombe k funkcijam
digitalne televizije
• Funkcije digitalne televizije (
)
delujejo samo v državah oz. na
območjih, kjer se oddaja zemeljski
signal digitalne televizije DVB-T/
DVB-T2* (MPEG-2 in H.264/MPEG-4
AVC) ali kjer je dostopna združljiva
kabelska storitev DVB-C (MPEG-2 in
H.264/MPEG-4 AVC). Pri svojem
lokalnem ponudniku preverite, ali lahko
sprejemate signal DVB-T/DVB-T2*, ali
povprašajte pri ponudniku kabelske
televizije, če je njihova storitev
DVB-C primerna za ta televizor.
• Ponudnik kabelske televizije vam bo
morda zaračunal svoje storitve ali pa od
vas zahteval sprejemanje njihovih
pogojev.
• Televizor je skladen s tehničnimi
zahtevami za DVB-T/DVB-T2* in
DVB-C, vendar združljivost s prihodnjimi
zemeljskimi digitalnimi signali DVB-T/
DVB-T2* in digitalno kabelsko televizijo
DVB-C ni zajamčena.
• Nekatere funkcije digitalne televizije v
določenih državah/na določenem
območju morda niso na voljo, kabelska
televizija DVB-C pa pri določenih
ponudnikih morda ne deluje pravilno.
Informacije o blagovnih
znamkah
•
•
•
•
•
•
je zaščitena blagovna znamka
organizacije DVB Project.
HDMI, logotip HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC v
Združenih državah in drugih državah.
Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories. Dolby in simbol dvojnega
D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
»BRAVIA« in
sta blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
MHL, Mobile High-Definition Link in
logotip MHL so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe
MHL Licensing, LLC.
Izdelano po licenci družbe DTS
Licensing Limited. Za informacije o
patentih in blagovni znamki v ZDA in po
svetu obiščite
www.dts.com/patents legacy.aspx.
(c) DTS Licensing Limited in DTS, Inc.
2012.
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v
imenu Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Poizvedbe, povezane z
skladnostjo izdelkov, ki temelji na
zakonodaji Evropske unije, se
naslovi na pooblaščenega
zastopnika, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse
storitve ali garancijske zadeve
prosimo, da se obrnete na naslove
navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
~
• V tem priročniku so uporabljene
slike modela KDL-40R474A,
razen če je navedeno drugače.
* DVB-T2 ni na voljo za serije
televizorjev KDL-46R470A/
40R471A/40R470A/32R421A/
32R420A.
DVB-T2 je na voljo za serije
televizorjev KDL-46R473A/
40R474A/40R473A/32R424A/
32R423A.
2 SI
Mesto identifikacijske
nalepke
Nalepke s številko modela, datumom
izdelave (mesec/leto) in nazivno napajalno
napetostjo (v skladu z veljavnimi
varnostnimi predpisi) se nahajajo na hrbtni
strani televizorja ali paketa.
Priporočamo, da za
»Samodejna
posodobitev storitev«
izberete »Vključeno«, da
se bodo nove digitalne
storitve dodale
samodejno, ko bodo na
voljo.
Izberite »Nastavitve« t »Nastavitev
kanala« t »Nast. za digitalni sig.« t
»Tehnične nastavitve« t »Samodejna
posodobitev storitev«.
z
• Če za »Samodejna posodobitev
storitev« izberete »Izključeno«, se
bo na zaslonu pojavilo sporočilo o
novih digitalnih storitvah, vendar te
ne bodo samodejno dodane. Ta
funkcija v nekaterih regijah/državah
ni na voljo. Če ni na voljo, za
dodajanje novih storitev uporabite
funkcijo »Samodejno iskanje dig.
kanalov«.
Kazalo
Začetni vodnik
Varnostne informacije.......................................................................................................9
Previdnostni ukrepi .........................................................................................................10
Pregled daljinskega upravljalnika..................................................................................12
Pregled gumbov in indikatorjev TV ...............................................................................14
Gledanje televizije
Gledanje televizije ...........................................................................................................15
Uporaba digitalnega elektronskega programskega vodiča (EPG)
....................17
Uporaba seznama Seznam digit. Programov
......................................................18
Uporaba izbirne opreme
Priključitev izbirne opreme ............................................................................................19
Ogled slik iz priključene opreme ...................................................................................20
Predvajanje datotek Fotografije/Glasba/Video s povezavo USB ...............................21
Okvir za fotografije .........................................................................................................24
Uporaba funkcije BRAVIA Sync z Nadzor Sync BRAVIA .............................................25
Uporaba funkcij MENU
Brskanje po TV-meniju ...................................................................................................26
Nastavitve ........................................................................................................................27
Dodatne informacije
Namestitev dodatne opreme (nosilec za stensko montažo).......................................38
Tehnični podatki..............................................................................................................39
Odpravljanje težav ..........................................................................................................41
: samo za digitalne kanale
• Pred uporabo televizorja preberite »Varnostne informacije« (stran 9). Shranite ta priročnik za uporabo v prihodnje.
3 SI
Začetni vodnik
1: Preverjanje
dodatkov
2: Namestitev
stojala
Namizno stojalo (1)
~
Fiksirni vijaki za namizno stojalo (M5 ×
16) (2)
Deli za pričvrstitev nosilca za stensko
montažo (2)
(samo KDL-46R473A/46R470A)
• Zaslona ne izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali
sončni svetlobi, da zagotovite najboljšo kakovost slike.
Postavite televizor na stojalo, kot kaže postopek za
sestavljanje.
1
Glejte priloženi list z navodili za namizno
stojalo, na katerem je opisan pravilen
postopek namestitve pri nekaterih modelih
televizorjev.
2
Zaslon televizorja obrnite navzdol in ga
postavite na trdno in ravno površino, na
katero ste položili debelo mehko tkanino.
3
Televizor pričvrstite na namizno stojalo s
priloženimi vijaki.
Fiksirni vijaki za dele za pričvrstitev
(M4 × 8) (2)
(samo KDL-46R473A/46R470A)
Daljinski upravljalnik RM-ED054 (1)
Baterije vrste AAA (2)
x Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
Potisnite, da
se odpre
Debela in mehka krpa
~
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in
novih baterij skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi
predpisi. Določena območja imajo posebne uredbe za
odstranjevanje baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno
upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite
ga, ne stopajte nanj in ga ne polivajte z nobeno
tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira
toplote, izpostavljenega neposredni sončni svetlobi, ali
v vlažnem prostoru.
~
• Pazite, da z namiznim stojalom med namestitvijo ne
udarite ob rob površine.
~
• Z eno roko držite namizno stojalo, da vam med
namestitvijo ne pade iz rok.
4 SI
~
3: Priključitev
antene/kabelske TV/videorekorderja/
DVD-snemalnika
Priključitev samo antene/kabelske TV
Prizemeljski signal ali kabelska TV
Koaksialni kabel
Priključitev antene/kabelske TV/
videorekorderja/DVD-snemalnika s
priključkom SCART
Koaksialni kabel
Prizemeljski signal
ali kabelska TV
Priključek scart
Koaksialni kabel
Videorekorder/DVD-snemalnik
(Nadaljevanje)
5 SI
Začetni vodnik
• Ne pritiskajte LCD-zaslona ali okvirja zaslona.
• Ta televizor je zelo težak, zato naj televizor postavita na
debelo mehko krpo vsaj dve osebi.
• Če uporabljate električni izvijač, nastavite navor na
približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
• Priložene tri vijake močno privijte, sicer lahko televizor
pade na tla.
• Z ustreznim izvijačem močno privijte vijake in pri tem
pazite, da ne poškodujete glav vijakov.
• Napajalni kabel mora biti umaknjen od mesta
namestitve, ko nameščate namizno stojalo.
• Za odstranitev namiznega stojala obrnite celoten
postopek. Odstranite samo tiste vijake, ki ste jih privili
med namestitvijo namiznega stojala. Televizorja ne
vklopite, ko je LCD-zaslon obrnjen navzdol, saj to lahko
povzroči neenakomerno sliko.
Priključitev antene/kabelske TV/
videorekorderja/DVD-snemalnika s
priključkom HDMI
4: Preprečevanje
prevračanja
televizorja
Koaksialni
kabel
Prizemeljski
signal ali
kabelska TV
Kabel HDMI
Koaksialni kabel
Videorekorder/DVD-snemalnik
1
V stojalo televizorja privijte lesni vijak (premer
4 mm, ni priložen).
2
V luknjo za vijak na televizorju privijte strojni
vijak (M4, ni priložen).
3
Lesni in strojni vijak zvežite z močno vrvico (ni
priložena).
Dolžina strojnega vijaka M4 je odvisna od
premera kabla. Glejte spodnjo sliko.
6-8 mm
Vijak M4
Televizor Vrv ali veriga
z
• Za zavarovanje televizorja lahko uporabite izbirni
podporni komplet Sony. Za nakup podpornega
kompleta se obrnite na najbližji Sonyev servisni center.
S seboj imejte naziv modela vašega televizorja.
6 SI
5: Izbira jezika,
države/območja
in lokacije
Pritisnite F/f, da izberete jezik, ki je
prikazan na zaslonih menijev, nato
pritisnite .
4
Sledite navodilom na zaslonu in izberite
državo/območje, v katerem boste uporabljali
televizor.
Če želene države/območja ni na seznamu,
izberite možnost »-«.
5
Sledite navodilom na zaslonu in nastavite
kodo PIN.
z
• Uporabite lahko katero koli kodo PIN, razen 0000.
Če boste pozneje želeli spremeniti kodo PIN, glejte
stran 34.
6
Sledite navodilom na zaslonu in izberite vrsto
lokacije, v kateri boste uporabljali televizor.
Ta možnost izbere Initial Picture Mode, ki
ustreza običajnim pogojem osvetlitve v
tovrstnih okoljih.
3,4,5,6
1
Priključite televizor v vtičnico električnega
omrežja (220–240 V AC, 50 Hz).
2
Dotaknite se "/1 na robu televizorja.
V Načinu za prodajalno bodo nastavitve
periodično za uporabo v prodajalni
ponastavljene.
Ko je televizor v načinu pripravljenosti (indikator
"/1 (vklop/pripravljenost) na sprednji plošči
televizorja sveti rdeče), pritisnite "/1 na
daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.
Ko televizor prvič vklopite, se na zaslonu
prikaže meni Jezik/Language.
~
• Ko televizor vklopite, začne indikator napajanja
svetiti zeleno.
7 SI
Začetni vodnik
3
6: Samod. iskanje
kanalov
televizorja
1
~
• Če so najdeni samo digitalni kanali, ta korak morda
ne bo na voljo.
4
Nastavite trenutni datum in čas.
~
• Ta korak bo prikazan samo, če digitalni signal ni
poslal podatka o času.
Na zaslonu se bo prikazalo sporočilo
»Nastavitev je zaključena.«. Pritisnite .
Televizor je zdaj poiskal vse kanale, ki so na
voljo.
Pritisnite F/f, da izberete vrsto oddajanja,
nato pritisnite .
z
• Sist. nadgradnja prek USB
TV-sistem lahko posodobite z USB-pomnilnikom.
Informacije poiščite na spodnjem spletnem mestu.
http://support.sony-europe.com/TV/
x Uglaševanje televizorja pri kabelski
povezavi
1
2
Pritisnite F/f, da izberete »Antena« ali
»Kabelska TV«, nato pritisnite .
Izberite »Antena« za sprejemanje prizemeljskih
TV-programov z zunanjo anteno. Izberite
»Kabelska TV« če ste naročeni na kabelsko
televizijo in ne uporabljate zunanjega TVkomunikatorja.
Če izberete »Kabelska TV«, se bo odprl zaslon,
na katerem izberete vrsto iskanja. Glejte
»Uglaševanje televizorja pri kabelski povezavi«
(stran 8).
Televizor nato začne iskati razpoložljive
digitalne kanale, za njimi pa vse razpoložljive
analogne kanale. To lahko traja nekaj časa,
vendar med tem postopkom ne pritiskajte
gumbov na televizorju ali daljinskem
upravljalniku.
»Hitro iskanje«: Kanali bodo uglašeni na
podlagi informacij kabelskega operaterja v
oddajanem signalu.
Priporočena nastavitev za »Frekvenca« in »ID
omrežja« je »Samodejno«.
To možnost priporočamo za hitro uglasitev, če
jo vaš kabelski operater podpira.
Če uglasitev s funkcijo »Hitro iskanje« ne deluje,
uporabite spodaj opisano funkcijo »Polno
iskanje«.
»Polno iskanje«: Poišče in shrani vse
razpoložljive kanale. Ta postopek lahko traja
dlje časa.
To možnost priporočamo, kadar vaš ponudnik
kabelske TV ne podpira funkcije »Hitro iskanje«.
2
Če se prikaže sporočilo, da morate
preveriti povezavo z anteno
Digitalnih ali analognih kanalov ni bilo možno
najti. Preverite povezavo z anteno ali kabelsko
TV in pritisnite , da znova zaženete
samodejno iskanje.
3
Razvrstitev programov: spremeni vrstni red
kanalov, shranjenih v televizorju.
1 Pritisnite F/f, da izberete kanal, ki ga
želite premakniti drugam, nato pritisnite g.
2 Pritisnite F/f, da izberete nov položaj
kanala, nato pritisnite .
Če ne želite spremeniti vrstnega reda
shranjenih kanalov v televizorju, pritisnite
HOME, da nadaljujete.
8 SI
Pritisnite f in izberite »Start«.
Televizor začne iskati kanale. Ne pritiskajte
drugih gumbov na televizorju ali daljinskem
upravljalniku.
~
• V nekaterih državah lahko za sprejemanje
kabelskih TV-programov izberete »Antena«
namesto »Kabelska TV«.
Pritisnite
in F/f in izberite »Hitro iskanje«
ali »Polno iskanje«, nato pritisnite .
~
• Nekateri ponudniki kabelske TV ne podpirajo funkcije
»Hitro iskanje«. Če funkcija »Hitro iskanje« ne zazna
nobenih kanalov, poskusite funkcijo »Polno iskanje«.
Varnostne
informacije
• Pri dviganju ali premikanju televizorja ga
močno primite na spodnjem robu.
–
Televizorja ne namestite tako, kot je
prikazano spodaj.
Kroženje zraka je onemogočeno.
Stena
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v
skladu s spodaj navedenimi navodili, da
bi preprečili nevarnost požara,
električnega udara, škode in/ali poškodb.
Namestitev
• Televizor morate namestiti blizu
enostavno dostopne omrežne vtičnice.
• Televizor postavite na trdno in ravno
površino.
• Namestitev na steno naj izvaja izključno
usposobljeno servisno osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo, da
uporabljate dodatno opremo znamke
Sony.
• Obvezno uporabite vijake, priložene
nosilcu za stensko montažo, ko
pritrjujete montažne kavlje na televizor.
Priloženi vijaki so prikazani na sliki,
njihova dolžina je izmerjena od stika s
površino kavlja za montažo. Premer in
dolžina vijakov se pri različnih modelih
nosilcev za stensko montažo razlikujeta.
Z uporabo drugih vijakov namesto
priloženih lahko povzročite notranje
poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
TV 32, 40: 6,5 mm~10 mm
TV 46: 8 mm~12 mm
Vijak
TV 32, 40: M4
TV 46: M6
Kavelj za montažo
Pritrditev kavlja na hrbtni
strani televizorja
Prenašanje
• Pred prenašanjem televizorja odklopite
vse kable.
• Dve ali tri osebe morajo prenašati velik
televizor.
• Ko televizor prenašate, ga držite, tako
kot kaže slika. Ne pritiskajte LCDzaslona in okvirja zaslona.
KDL-32R424A/32R423A/32R421A/
32R420A
Stena
Napravo držite na dnu, tako da
se ne dotikate sprednjega dela
zaslona.
• Med prenašanjem televizorja ne
izpostavljajte udarcem ali premočnemu
tresenju.
• Kadar televizor prevažate na popravilo
ali pri selitvi, ga zapakirajte v originalno
škatlo in embalažni material.
Prezračevanje
• Odprtin za prezračevanje ne smete
nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot je
prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite
Sonyjev nosilec za stensko montažo,
da bi zagotovili zadostno kroženje
zraka.
Pri namestitvi na steno
Napajalni kabel
Da bi preprečili nevarnost požara,
električnega udara, škode in/ali poškodb,
z napajalnim kablom ravnajte v skladu z
naslednjimi navodili:
–
–
–
–
30 cm
10 cm
10 cm
–
–
–
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora
okrog televizorja.
Pri namestitvi na stojalo
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Pustite najmanj toliko prostora
okrog televizorja.
• Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje
in preprečili nabiranje umazanije ali
prahu:
– Televizorja ne smete položiti,
namestiti z zgornjo stranjo navzdol,
s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
– Televizorja ne nameščajte na
polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
– Televizorja ne pokrivajte z blagom,
denimo zavesami, ali drugimi
predmeti, na primer časopisom ipd.
Uporabljajte samo priloženi Sonyjev
napajalni kabel, ne uporabljajte kablov
drugih proizvajalcev.
Vtič potisnite do konca v omrežno
vtičnico.
Televizor uporabljajte samo z
napajanjem 220–240 V AC.
Med priključevanjem kablov se zaradi
lastne varnosti prepričajte, da ste
odklopili napajalni kabel, in pazite, da
ne boste hodili po kablih.
Pred deli na televizorju ali
premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
Napajalni kabel ločite od virov toplote.
Omrežni vtič redno odklopite in
očistite. Če je vtič prekrit s prahom in
se prah navlaži, se izolacija lahko
poškoduje, kar bi lahko povzročilo
požar.
Opombe
• Priloženega napajalnega kabla ne
uporabljajte z nobeno drugo opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne
pregibajte in ne zvijajte prekomerno. V
nasprotnem se lahko notranji vodniki
prelomijo ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na
napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne
vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto
omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v
katero se vtič ne prilega popolnoma.
Prepovedana uporaba
Televizorja ne nameščajte in ne
uporabljajte na lokacijah, v okolju ali
situacijah, kot so opisane spodaj, sicer
lahko pride do okvare televizorja, ki bi
lahko povzročila požar, električni udar,
škodo in/ali poškodbe.
Lokacija:
KDL-46R473A/46R470A/40R474A/
40R473A/40R471A/40R470A
• Na prostem (neposredno izpostavljeno
sončni svetlobi), na obali, na ladji ali
drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih
ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu
vode, dežja, vlage in dima.
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode, lahko
žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
(Nadaljevanje)
9 SI
Čiščenje:
Otroci
Televizorja ne smete neposredno popršiti
z vodo ali detergentom. Kapljice lahko
odtečejo na dno zaslona ali zunanje dele
in prodrejo v notranjost, kar povzroči
okvaro.
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po
televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega
otrok, da je ne bi pomotoma pogoltnili.
Previdnostni
ukrepi
V primeru naslednjih
težav...
Gledanje televizije
Če se pojavi katera koli od naslednjih
težav, nemudoma izklopite televizor in
odklopite napajalni kabel.
Okolje:
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno
zaprašena. Mesta, kamor lahko vdrejo
žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko
izpostavljen mehanski vibracijam, v
bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati
kapljanju ali brizganju, in predmetov,
napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne
smete postavljati na televizor.
• Televizorja ne namestite v vlažen ali
prašen prostor ali v prostor z zaoljenim
dimom ali paro (blizu kuhalnikov ali
vlažilcev). V takih primerih lahko pride
do požara, električnega udara ali
popačenja.
Situacija:
• Ne uporabljajte z mokrimi rokami, z
odstranjenim ohišjem ali z dodatki, ki jih
proizvajalec ne priporoča. Med
bliskanjem odklopite televizor iz
omrežne vtičnice in anteno.
• Televizorja ne namestite na
izpostavljeno mesto. Če se oseba ali
predmet zaleti v televizor, lahko pride do
osebne poškodbe ali škode na
predmetu.
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo
zaslona lahko zaradi udarca poči in
povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se
televizorja ne dotikajte, dokler ne
odklopite napajalnega kabla. V
nasprotnem lahko pride do električnega
udara.
• Zaslona LCD ne izpostavljajte močnim
udarcem ali šokom. Steklo zaslona
lahko poči ali se zdrobi in povzroči
poškodbe.
Če ga ne uporabljate
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti
odklopite napajanje, če televizorja več
dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno, če
televizor samo izklopite. Izvlecite vtič iz
omrežne vtičnice, da televizor
popolnoma odklopite.
• Nekateri modeli so lahko opremljeni s
funkcijami, zaradi katerih mora televizor
ostati v pripravljenosti, da bi lahko
pravilno deloval.
10 SI
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim
centrom se dogovorite, da televizor
pregleda usposobljeno servisno osebje.
Če:
–
–
–
–
Je napajalni kabel poškodovan,
Omrežna vtičnica ne omogoča
popolne vstavitve vtiča,
Je televizor poškodovan zaradi
padca, udarca ali ker je vanj priletel
predmet,
Je skozi odprtine na ohišju stekla
tekočina oz. padel predmet.
Opozorilo
Da bi preprečili
požar, sveč in
drugega odprtega
plamena ne
postavljajte v bližino
izdelka.
• Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti
prostora, saj gledanje televizorja pri
slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja
oči.
• Prilagodite glasnost, kadar uporabljate
slušalke, in se izogibajte premočni
glasnosti, sicer lahko pride do poškodb
sluha.
Zaslon LCD
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s
tehnologijo visoke natančnosti in je
99,99 % ali več svetlobnih točk
dejavnih, se lahko na zaslonu LCD
pojavijo neprekinjene črne pike ali
posamezne svetle točke (rdeča, modra
ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare,
saj jih povzročajo lastnosti zgradbe
zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte
sprednjega filtra, in na televizor ne
postavljajte predmetov. Slika se lahko
popači ali pa se zaslon LCD poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem
prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne predstavlja
napake. Pojav bo izginil, ko se bo
temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju statičnih
slik lahko pride do podvajanja slik
(ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in
ohišje segrejeta. To ni napaka.
• LCD-zaslon vsebuje majhen delež
tekočih kristalov. Pri odlaganju med
odpadke upoštevajte lokalna pravila in
uredbe.
Ravnanje s površino
zaslona/ohišjem televizorja
in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel
televizorja iz omrežne vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali
prevleke zaslona, upoštevajte naslednje
previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno
obrišite z mehko krpo, da ostranite
prah. Če je prah trdovraten, površine
obrišite z mehko krpo, rahlo navlaženo z
blago milnico.
• Televizorja ne smete neposredno
popršiti z vodo ali detergentom. Kapljice
lahko odtečejo na dno zaslona ali
zunanje dele in povzročijo okvaro.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih
ali kislinskih čistil, praškov za čiščenje ali
hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen,
redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi
ali daljši stik z gumijastimi ali vinilnimi
materiali lahko povzroči poškodbo
površine zaslona ali ohišja.
• Priporočamo redno sesanje
prezračevalnih odprtin, da zagotovite
ustrezno prezračevanje.
• Kadar prilagajate kot televizorja, ga
premikajte počasi, da bi preprečili
premikanje ali zdrs televizorja z
namiznega stojala.
Izbirna dodatna oprema
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja
elektromagnetno sevanje, hranite
ločeno od televizorja. V nasprotnem se
lahko pojavi popačenje slike in/ali
zvoka.
• S preskušanjem opreme je bilo
ugotovljeno, da je skladna z omejitvami
Direktive o elektromagnetni združljivosti
(EMC), pri uporabi povezovalnega
signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
Previdnost pri uporabi
daljinskega upravljalnika
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno
polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij sočasno
ali starih in novih baterij skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z
okoljevarstvenimi predpisi. Določena
območja imajo posebne uredbe za
odstranjevanje baterij. Posvetujte se s
pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte
previdno. Ne mečite ga, ne stopajte
nanj in ga ne polivajte s kakršno koli
tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v
bližini vira toplote, izpostavljenega
neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem
prostoru.
Odstranjevanje
televizorja
Odstranitev
stare električne
in elektronske
opreme (veljavno
v Evropski uniji in
ostalih evropskih
državah s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži
pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako
kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga
oddati na ustrezno zbirno mesto za
recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilno oddajo tega izdelka
boste pomagali preprečiti negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, do
katerih bi prišlo v primeru neustreznega
ravnanja ob odstranitvi tega izdelka.
Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka
lahko dobite na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno
električno in elektronsko opremo lahko
oddate brezplačno tudi distributerju
neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
Odstranitev
odpadnih baterij
(velja za
evropsko unijo in
druge evropske
države s
sistemom ločevanja
odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži
pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako
kot z gospodinjskimi odpadki. Pri
nekaterih baterijah se ta simbol uporablja
v kombinaciji z oznako za kemijski
element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodana v primeru, da
baterija vsebuje več kot 0,0005% živega
srebra ali več kot 0,004% svinca. S tem,
ko te baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno
odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire. V
primeru izdelkov, ki zaradi varnosti,
zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le
usposobljeno servisno osebje. Da se
zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo,
oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za
recikliranje električne in elektronske
opreme. Za vse ostale baterije vas
prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo
predajte na zbirni točki za recikliranje
odpadnih baterij. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka ali baterije lahko
povprašate na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
O temperaturi LCD-zaslona
Če LCD-zaslon uporabljate dlje časa, se
njegovo ohišje segreje. Če se ga
dotaknete z roko, je lahko vroč.
OPOZORILO
Baterij ne izpostavljajte visoki temperaturi,
na primer sončni svetlobi, požaru ipd.
11 SI
Pregled daljinskega upravljalnika
1
/
– (izbira vhoda)
• V načinu TV: pritisnite, da prikažete seznam vhodov.
• V načinu Besedilo: zadrži trenutno stran.
2 SYNC MENU
Pritisnite, da odprete BRAVIA Sync Menu, nato v razdelku Izbira
naprave izberite povezano opremo HDMI/MHL.
~
• Funkcija »Nadzor Sync BRAVIA« (BRAVIA Sync) je na voljo le s
priključeno opremo Sony, ki je označena z logotipom BRAVIA Sync ali
BRAVIA Theatre Sync oziroma je združljiva s funkcijo Nadzor Sync
BRAVIA.
3 DIGITAL – digitalni način (stran 15)
ANALOG – analogni način (stran 15)
4 Številski gumbi
• V načinu TV: izbira kanale. Če želite izbrati dvomestno številko
kanala, višjo od 10, drugo in tretjo številko pritisnite hitro.
• V načinu Besedilo: vnese trimestno številko strani, ki jo želite
odpreti.
5 / – Besedilo (stran 16)
6 Barvni gumbi (stran 16, 18)
7 GUIDE /
– digitalni elektronski programski vodič
(EPG) (stran 17)
8
F/f/G/g/
• V digitalnem načinu: pritisnite , da dodate kanal v prazen seznam
Priljubljene ali da odprete seznam Priljubljene.
9 RETURN /
Prikaže prejšnji zaslon v katerem koli prikazanem meniju.
q; HOME (stran 26)
qa 2 +/– – glasnost
Nastavi glasnost.
qs BRAVIA Sync (stran 25)
m/N/M/./X/x/>: upravljate lahko priključeno opremo,
ki je združljiva s televizorjem BRAVIA Sync.
qd "/1 – način pripravljenosti televizorja
Preklopi televizor v način pripravljenosti in iz njega.
qf
– način Zaslon (stran 16)
qg AUDIO
Pritisnite, če želite spremeniti način dvojnega zvoka (stran 29).
qh
– nastavitev podnapisov
Pritisnite, da preklopite jezik podnapisov (stran 32) (samo v digitalnem
načinu in načinu USB Video).
12 SI
qj
/
– pokaži informacije/Besedilo
• V digitalnem načinu: prikaže kratke podrobnosti programa, ki ga
trenutno gledate.
• V analognem načinu: prikaže informacije, kot sta trenutna številka
kanala in format zaslona.
• V načinu Besedilo (stran 16): prikaže skrite informacije (npr.
odgovore na vprašanja pri kvizu).
qk OPTIONS
Pritisnite za prikaz seznama bližnjic do nekaterih nastavitvenih
menijev. Prikazane možnosti so odvisne od trenutnega vhoda in
vsebine.
ql
– prejšnji kanal
Pritisnite, da se vrnete na zadnji gledani kanal ali zunanji vhod (držite
najmanj 15 sekund).
w; PROG +/–/
/
• V načinu TV: izbere naslednji (+) ali prejšnji (-) kanal.
• V načinu Besedilo (stran 16): izbere naslednjo ( ) ali prejšnjo (
stran.
)
wa % – utiša zvok
Pritisnite, da izklopite zvok. Znova pritisnite, da obnovite zvok.
z
• Gumbi številka 5, N, PROG + in AUDIO imajo otipljivo piko. Z otipljivimi
pikami si lahko pomagate pri uporabi televizorja.
13 SI
Pregled gumbov in indikatorjev TV
1
– senzor daljinskega upravljalnika
• Sprejema IR-signale daljinskega upravljalnika.
• Poskrbite, da senzor ne bo prekrit, saj to lahko
prepreči pravilno delovanje senzorja.
2 "/1 – indikator napajanja/pripravljenosti
• Sveti zeleno, ko izklopite sliko.
• Sveti oranžno, ko je nastavljen časovnik za
izklop ali ko je televizor v načinu fotografskega
okvirja. Če izberete »Časovnik za vklop«, sveti
oranžno tudi, ko je televizor v stanju
pripravljenosti.
• Sveti rdeče, ko je televizor v načinu
pripravljenosti.
• Sveti zeleno, ko je televizor vklopljen.
3 "/1 – vklop/izklop
Vklopi in izklopi televizor.
~
• Če želite televizor popolnoma izključiti, izvlecite
kabel iz električnega omrežja.
• Ko televizor vklopite, začne indikator napajanja
svetiti zeleno.
4 2 +/–/
/
Pritisnite za prilagoditev glasnosti ali izbiro kanala/
zunanjega vhoda. Če pritisnete 2 +/–, lahko
prilagodite glasnost. Če se po pritisku CH/
INPUT prikaže zaslon za preklop med kanali,
lahko izbirate kanale. Če se po pritisku CH/
INPUT prikaže zaslon za izbor vhoda, lahko
izberete zunanji vhod.
14 SI
5 CH/INPUT
Preklopi med zaslonom za izbiro kanalov,
zaslonom za izbiro vhoda in zaslonom za
povečanje/zmanjšanje glasnosti.
6 Zvočnik
• Oddaja avdio signal.
Gledanje televizije
Gledanje
televizije
1
Pritisnite "/1 na robu televizorja, da ga
vklopite.
Ko je televizor v načinu pripravljenosti (indikator
"/1 (vklop/pripravljenost) na sprednji plošči
televizorja sveti rdeče), pritisnite "/1 na
daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.
2
Pritisnite DIGITAL/ANALOG, da preklopite
med digitalnim in analognim načinom.
Razpoložljivi kanali so odvisni od načina.
3
S številskimi gumbi ali z gumbom
PROG +/– izberite TV-kanal.
: Podatkovna storitev (oddajanje)
: Radijska storitev
: Šifrirana storitev/storitev zahteva naročnino
: Na voljo je več avdio jezikov
: Na voljo so podnapisi
: Na voljo so podnapisi za naglušne
: Priporočena najnižja starost za ogled
trenutnega programa (od 3 do 18 let)
: Starševska zaščita
: Zaklepanje digitalnega programa
2
3
Dodatne funkcije
3
Če želite
Naredite to
Prilagoditi glasnost
Pritisnite 2 + (zvišajte)/
- (znižajte).
Odpreti tabelo s
kazalom programov
(samo v analognem
načinu)
Pritisnite . Če želite izbrati
analogni kanal, pritisnite F/f,
nato .
(Nadaljevanje)
15 SI
Gledanje televizije
Če želite s številskimi gumbi izbrati dvomestno
številko kanala, višjo od 10, drugo in tretjo
številko pritisnite hitro.
Če želite izbrati digitalni elektronski programski
vodič (EPG), glejte stran 17.
V digitalnem načinu
Na kratko se prikaže informativno obvestilo. V
obvestilu so lahko prikazane naslednje ikone.
x Če želite odpreti Besedilo
Pritisnite /. S pritiskanjem gumba / se na zaslonu
prikaže naslednje:
Besedilo Besedilo t Besedilo čez sliko (mešani
način) t Brez Besedilo (izhod iz storitve prikaza
besedila)
Če želite izbrati stran, pritisnite številske gumbe ali
/ .
Če želite prikazati skrite informacije, pritisnite
.
x Če želite ročno prilagoditi format
zaslona programu
Večkrat pritisnite
Pametno*
Prikaže običajne
programe v razmerju 4:3
z učinkom posnemanja
širokega zaslona. Slika v
razmerju 4:3 bo
raztegnjena na celoten
zaslon.
z
• Ko se na dnu besedilne strani prikažejo štirje barvni
elementi, je možnost Fastext na voljo. Fastext vam
omogoča hitro in preprosto brskanje po straneh.
Pritisnite ustrezen barvni gumb, če želite odpreti
označeno stran.
Običajno
Prikaže običajne programe
v razmerju 4:3 (npr. tiste, ki
niso v načinu širokega
zaslona) v ustreznem
razmerju.
Način Izbor prizora
Ko izberete želeno možnost prizora, televizor
samodejno nastavi optimalno kakovost zvoka in
slike za izbrani prizor.
1
Pritisnite OPTIONS na daljinskem
upravljalniku.
2
Pritisnite F/f, da izberete »Izbor prizora«,
nato pritisnite .
3
14:9*
Prikaže programe,
narejene v razmerju 14:9,
v ustreznem razmerju.
Zaradi tega so na
zaslonu vidni črni robovi.
Široko
Slika v razmerju 4:3 bo
raztegnjena vodoravno,
da bo zapolnila zaslon v
razmerju 16:9.
Z gumbom F/f izberite način, nato pritisnite
.
»Samodejno«: zagotavlja optimalno kakovost
slike in zvoka, ki se nastavi samodejno glede na
vhodni vir. Pri nekaterih priključenih vrstah
opreme morda ne bo nobenega učinka.
»Splošno«: trenutne uporabniške nastavitve.
»Glasba«: omogoči dinamične in čiste zvočne
učinke koncerta.
»Kino«: omogoči sliko in dinamičen zvok kot v
kinu.
»Igre«: zagotovi najboljšo kakovost slike in
zvoka za popolno doživetje igranja iger.
»Grafika«: prikaže jasnejše in podrobnejše
slike, ki zmanjšajo utrujenost oči pri
dolgotrajnem gledanju.
»Šport«: prikaže realistično sliko s prostorskim
zvokom kot na stadionu.
~
• Če je izbran kateri koli način prizora, razen načina
»Samodejno«, »Splošno«, »Glasba«, »Igre« in »Šport«, v
meniju slike ni možno izbrati načina slike – najprej
morate izklopiti izbor prizora.
16 SI
in izberite želeni format zaslona.
Povečava*
Prikaže kino-programe (v
obliki letterbox) v
ustreznem razmerju.
Napisi*
Prikaže kino-programe (v
obliki letterbox) s
podnapisi na zaslonu.
* Zgornji in spodnji del slike sta lahko odrezana.
~
• Pri nekaterih signalih nekaterih formatov zaslona ni
možno izbrati.
• V načinu »Pametno« nekateri znak in/ali črke na vrhu in
dnu slike morda niso vidni.
z
• Navpični položaj slike lahko prilagodite, če izberete
»Povečava«, »14:9« ali »Napisi«. Pritisnite F/f, da se
pomaknete navzgor ali navzdol (npr. če želite brati
podnapise).
Uporaba digitalnega
elektronskega programskega
vodiča (EPG)
*
1
2
V digitalnem načinu pritisnite GUIDE.
Opravite želeno dejanje, kot je prikazano v
naslednji tabeli ali na zaslonu.
* Te funkcije v nekaterih državah/območjih ni na voljo.
Če želite
Naredite to
Gledati program
Pritisnite F/f/G/g, da izberete program, ali s številskimi gumbi vnesite
številko želenega programa in pritisnite .
Izklopiti elektronski programski vodič
(EPG)
Pritisnite GUIDE.
~
• Če ste za program izbrali omejitev starosti, se bo na zaslonu prikazalo obvestilo o obveznem vnosu kode PIN. Za
podrobnosti glejte »Starševska zaščita« na stran 34.
17 SI
Gledanje televizije
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)
Uporaba seznama Seznam digit.
Programov
*
Funkcija Priljubljene vam omogoča določanje največ štirih seznamov vaših
priljubljenih programov.
1
V digitalnem načinu pritisnite HOME in izberite »Seznam digit.
Programov«, nato pritisnite G/g, da izberete seznam Priljubljene.
~
• Če je bil seznam Priljubljene že izbran, pritisnite
2
, da odprete seznam Priljubljene.
Opravite želeno dejanje, kot je prikazano v naslednji tabeli ali na zaslonu.
Seznam digit. Programov
* Te funkcije v nekaterih državah/območjih ni na voljo.
Če želite
Naredite to
Prvič ustvariti lasten Priljubljene
seznam
1 V digitalnem načinu pritisnite , da izberete »Da«, ali OPTIONS, da
izberete »Dodaj med priljubljene«.
2 Z rumenim gumbom izberite seznam Priljubljene.
3 Pritisnite F/f in izberite kanal, ki ga želite dodati, nato pritisnite .
4 Pritisnite F/f, da določite položaj, nato pritisnite , da ga shranite.
5 Pritisnite
RETURN, da dokončate nastavitev.
Gledati kanal
1 Pritisnite G/g, da izberete seznam Priljubljene.
2 Pritisnite F/f, da izberete kanal, nato pritisnite
.
Izklopiti seznam Priljubljene
Pritisnite
Dodati kanale v trenutno odprt
seznam Priljubljene
1 V digitalnem načinu pritisnite modri gumb, da odprete Nastavitev
priljubljenih, ali pritisnite OPTIONS, da izberete »Dodaj med
priljubljene«.
2 Z rumenim gumbom izberite seznam Priljubljene, ki ga želite urediti.
3 Pritisnite F/f in izberite kanal, ki ga želite dodati, nato pritisnite .
4 Pritisnite F/f, da določite položaj, nato pritisnite , da ga shranite.
Spremeniti vrstni red shranjenih
kanalov na seznamu Priljubljene
1
2
3
4
5
Odstraniti kanal s trenutno
odprtega seznama Priljubljene
1 Pritisnite modro tipko, da odprete Nastavitev priljubljenih.
2 Z rumenim gumbom izberite seznam Priljubljene, ki ga želite urediti.
3 Pritisnite g in F/f in izberite kanal, ki ga želite odstraniti, nato
pritisnite .
4 Pritisnite modri gumb, da odstranite kanal.
Odstraniti vse kanale iz
trenutnega seznama Priljubljene
1
2
3
4
18 SI
RETURN.
Pritisnite modro tipko, da odprete Nastavitev priljubljenih.
Z rumenim gumbom izberite seznam Priljubljene, ki ga želite urediti.
Pritisnite ali g, da skočite na seznam Priljubljene.
Pritisnite F/f in izberite kanal, ki ga želite spremeniti, nato pritisnite .
Pritisnite F/f, da določite položaj, nato pritisnite , da ga shranite.
Pritisnite modro tipko, da odprete Nastavitev priljubljenih.
Z rumenim gumbom izberite seznam priljubljenih, ki ga želite urediti.
Pritisnite modri gumb.
Z gumbom G/g izberite »Da«, nato izbiro potrdite z gumbom .
Uporaba izbirne opreme
Priključitev izbirne opreme
V vaš televizor lahko priključite različno izbirno opremo. Priključni kabli niso priloženi.
DVD-predvajalnik
PC (HDMI-izhod)
Predvajalnik diskov Blu-ray
Slušalke/
Hi-Fi avdio oprema
Digitalna kamera
Oprema za video igre/
DVC-kamkorder
Hi-Fi avdio oprema z
optičnim avdio
vhodom
Uporaba izbirne opreme
Odkodirnik
Oprema za video igre
DVDDVD-predvajalnik
DVD-predvajalnik s
komponentnim izhodom
Odkodirnik
DVD-snemalnik
Videorekorder
Kartica CAM
Naprava MHL
Digitalna kamera/digitalni
fotoaparat/USB-pomnilnik
19 SI
Ogled slik iz
priključene
opreme
Vklopite priključeno opremo, nato naredite
nekaj od naslednjega.
Samodejno uglašen videorekorder
(stran 8)
V analognem načinu pritisnite PROG +/– ali
številske gumbe in izberite video kanal.
Druga priključena oprema
Pritisnite
, da prikažete seznam priključene
opreme. Pritisnite F/f, da izberete želeni vhodni
vir, nato pritisnite . (Označeni element bo
samodejno izbran, če dve sekundi po tistem, ko
pritisnete F/f, ne naredite ničesar.)
Ikona na
zaslonu
Opis
HDMI IN 1 HDMI IN 1 (ARC) ali HDMI IN 2/
(ARC) ali
MHL
HDMI IN 2/MHL Prikaz opreme, priključene v A ali
H.
Za vhodne digitalne video in avdio
signale bo uporabljena priključena
oprema.
S priključkom HDMI IN 1 (ARC) ali
HDMI IN 2/MHL se povežite, če si
želite ogledati fotografije ali
zaslonske slike iz računalnika ali
digitalne kamere.
Če se želite povezati z digitalnim
avdio sistemom, ki podpira
tehnologijo ARC (Audio Return
Channel), uporabite HDMI IN 1
(ARC). Če se želite povezati z
drugimi sistemom, potrebujete
dodatno povezavo s priključkom
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Napravo MHL (Mobile HighDefinition Link) lahko s kablom MHL
priključite tudi v priključek HDMI IN
2/MHL.
AV1
Prikaz opreme, priključene v D.
AV2
Prikaz opreme, priključene v E.
Opremo za mono način vključite v
priključek
AV2 L.
Za napravo USB
Glejte stran 21.
Prikaz opreme, priključene v F.
Component
~
• Pri tem uporabite izključno pooblaščeni kabel HDMI z
oznako HDMI. Priporočamo, da uporabljate kabel z
oznako HDMI (za visoke hitrosti) znamke Sony.
• Pri tem uporabite izključno pooblaščeni kabel MHL2 z
oznako MHL.
• Ko priključite opremo, ki je združljiva s funkcijo Nadzor
za HDMI, je komunikacija s priključeno opremo
podprta. Glejte stran 25, kjer je opisana nastavitev
komunikacije.
20 SI
Če želite
priključiti
Naredite to
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL) C
Uporabite optični avdio kabel.
CAM (modul
pogojnega
dostopa) G
Če želite uporabljati plačljive storitve.
Za podrobnosti glejte priročnik z
navodili, ki je priložen vašemu
modulu CAM. Pred vstavljanjem ali
odstranjevanjem modula CAM
izklopite televizor.
~
• Modul CAM v nekaterih državah/
območjih ni podprt. Preverite pri
pooblaščenem prodajalcu.
Predvajanje
datotek
Fotografije/
Glasba/Video s
povezavo USB
Predvajajte fotografije/glasba/video, ki so shranjeni
v digitalnem Sony fotoaparatu ali kamkorderju, s
pomočjo kabla USB ali pomnilniške naprave USB
na televizorju.
1
2
3
USB I
4
Glejte fotografije/glasba/video, ki so
shranjeni v digitalnem Sony
fotoaparatu ali kamkorderju
(stran 21).
Naredite to
Preklopiti v običajni
TV-način
Pritisnite DIGITAL/ANALOG.
Pritisnite HOME.
Pritisnite F/f, da izberete »Fotografije«,
»Glasba« ali »Video«, nato pritisnite .
Prikaže se seznam datotek ali map.
Pritisnite F/f/G/g, da izberete datoteko ali
mapo, nato pritisnite .
Če ste izbrali mapo, izberite še datoteko, nato
pritisnite .
Predvajanje se začne.
Dodatne funkcije
Če želite
Priključite podprto napravo USB v televizor.
~
• Pri funkciji »Fotografije« so prikazane slike slabše
kakovosti, saj so nekatere morda povečane. Zgodi se
lahko tudi, da nekatere slike zaradi svoje velikosti in
razmerja ne zapolnijo celotnega zaslona.
• Prikazovanje nekaterih fotografij v funkciji »Fotografije«
lahko traja dlje časa.
• Za ime datoteke in mape lahko uporabite znakovno
tabelo UTF-8.
• Medtem ko televizor dostopa do podatkov v napravi
USB, upoštevajte naslednje:
– Ne izklopite televizorja.
– Ne izključite kabla USB.
– Ne odstranite naprave USB.
– Podatki v napravi USB se lahko okvarijo.
• Sony ne prevzema odgovornosti za nobeno škodo ali
izgubo podatkov na posnetih medijih, do katere je
prišlo zaradi napačnega delovanja katere koli naprave,
priključene v televizor.
• Ko priključite digitalni fotoaparat Sony, za način USBpovezave v fotoaparatu izberite Auto ali »Mass
Storage«. Za podrobnosti o načinu USB-povezave
glejte priročnik z navodili, ki je priložen vašemu
digitalnemu fotoaparatu.
• V napravi USB so podprti datotečni sistemi FAT16,
FAT32 in NTFS.
• Nekaterih datotek, vključno s tistimi, ki jih spremenite v
PC-ju, zaradi njihovih tehničnih podatkov ni možno
predvajati, kljub temu da je datotečni format podprt.
• Na spodnjem spletnem mestu preverite posodobljene
informacije o združljivih USB-napravah.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
(Nadaljevanje)
21 SI
Uporaba izbirne opreme
Slušalke ali Hi- Povežite z avdio kablom ali
Fi avdio
slušalkami. Zvok iz televizorja lahko
oprema B
poslušate s stereo sistemom ali
slušalkami.
Nivo zvoka zunanjih zvočnikov lahko
prilagodite z gumbi za glasnost na
daljinskem upravljalniku.
x Osnovna uporaba funkcije
Fotografije/Glasba/Video
Priključeno napravo USB lahko upravljate z
daljinskim upravljalnikom televizorja.
Tipka
Opis
m/M
Če tipko pritisnete med predvajanjem,
datoteko hitro previje nazaj/naprej.
./>
Skoči na začetek prejšnje/naslednje
datoteke.
N
Začne predvajanje.
X
Zaustavi predvajanje.
x
Konča predvajanje.
2
Med predvajanjem pritisnite OPTIONS,
nato z gumbom F/f izberite »Slika« in
pritisnite .
3
Z gumbom F/f/G/g izberite element in
pritisnite .
4
Z gumbom F/f/G/g spremenite nastavitev
in pritisnite .
x Predvajanje fotografij v diaprojekciji
(Fotografije)
Fotografije lahko predvajate v obliki diaprojekcije.
Nastavite lahko možnosti »Učinki diaprojekcije« in
»Hitrost diaprojekcije«.
1
x Uporaba možnosti predvajanja
Z barvnimi gumbi prikažete seznam bližnjic do
nekaterih nastavitvenih menijev. Prikazane
možnosti so odvisne od trenutnega vhoda in
vsebine.
Fotografije
»Učinki diaprojekcije«: izbere učinek
diaprojekcije.
»Hitrost diaprojekcije«: izbere trajanje
diaprojekcije.
»Naključno«: predvaja datoteko v naključnem
vrstnem redu.
»Povečava«: poveča sliko (»1׫, »2׫ ali »4׫).
Glasba
»Cilj predvajanja«: izbere predvajanje vseh
datotek ali ene izbrane datoteke.
»Naključno«: predvaja datoteke v naključnem
vrstnem redu.
»Zvočniki«: izbere zvočnik (stran 29).
Video
»Cilj predvajanja«: izbere predvajanje vseh
datotek ali ene izbrane datoteke.
»Povečava«*: poveča sliko (»1׫, »2׫, »4׫ ali
»Široko«).
»Zvočniki«: izbere zvočnik (stran 29).
Splošno
»Ponovi«: ponavlja predvajanje datoteke.
»Razvrsti glede na«: spremeni vrstni red datotek.
»Izbira naprave«: izbere napravo USB.
x Nastavitev slike (Video)
Kakovost slike videa iz naprave USB lahko
prilagodite.
1
Izberite video.
Glejte »Predvajanje datotek Fotografije/Glasba/
Video s povezavo USB« (stran 21).
22 SI
Izberite fotografijo.
Glejte »Predvajanje datotek Fotografije/Glasba/
Video s povezavo USB« (stran 21).
2
V pogledu sličic pritisnite zeleni gumb ali
med prikazom fotografije pritisnite
OPTIONS, nato z gumbom F/f izberite
»Diaprojekcija« in pritisnite .
Zaustavitev diaprojekcije
Pritisnite
RETURN ali HOME.
Format videa iz naprave USB
Pripona
Format
Videokodek
Xvid
.avi
AVI
MPEG2 MP
MPEG1
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Avdio kodek
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kan.) /
MPEG4 AAC (2-kan.) /
MPEG4 HE-AAC (2-kan.) /
Dolby Digital (2-kan.) /
Dolby Digital Plus (2-kan.) /
WMA v8
WMV v9
.wmv
.asf
ASF
Xvid
MPEG-4 SP/ASP
MP3 / WMA v8
VC-1
.mp4
.mov
.3gp
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG-4 SP/ASP
H.263
MPEG-4 SP/ASP
MKV
WMV v9
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
.vro
MPEG1
PS
MPEG2 MP
MPEG2 MP
.ts
.m2ts
TS
VC-1
H.264 BP/MP/HP
Uporaba izbirne opreme
H.264 BP/MP/HP
.mkv
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kan.) /
MPEG4 AAC (2-kan.) /
MPEG4 HE-AAC (2-kan.) /
Dolby Digital (2-kan.) /
Dolby Digital Plus (2-kan.) /
WMA v8 / DTS
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2-kan.) /
Dolby Digital Plus (2-kan.) / DTS
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC /
Dolby Digital (2-kan.) /
Dolby Digital Plus (2-kan.) / DTS
Format glasbe iz naprave USB
Pripona
.mp3
Avdio kodek
MP3
.wma
WMA v8
Format fotografij iz naprave USB
Pripona
.jpg, .jpeg
Slikovni kodek
JPEG
Podpira barvni prostor DCF2.0 ali EXIF2.21.
~
• Predvajanje zgoraj prikazanih datotečnih formatov ni zajamčeno.
23 SI
Okvir za
fotografije
Hkrati lahko gledate fotografije, poslušate glasbo ali
si ogledate uro in koledar.
2 V načinu okvirja za fotografije pritisnite
OPTIONS > »Izbira glasbe«.
Pritisnite
, da v pogledu sličic izberete
datoteko.
3 Pritisnite HOME in izberite »Glasba«. Med
predvajanjem glasbe pritisnite OPTIONS >
»Način Photo Frame«, da odprete »Okvir za
fotografije« z izbrano glasbo.
x Izbiranje načina prikaza
Prikaz okvirja za fotografije lahko spremenite, tako
da izberete »Način prikaza« (stran 34).
• Slika in ura
V način fotografskega okvirja preklopite na
katerega od naslednjih načinov:
• Celozaslonska slika
1 Pritisnite HOME in izberite »Način Photo
Frame«.
2 Med predvajanjem fotografij/glasbe pritisnite
OPTIONS.
• Celozaslonski prikaz ure
Okvir lahko preklopite: npr. slika in ura, slika na
celotnem zaslonu ali ura na celotnem zaslonu. Če
želite izvedeti več, glejte stran 34.
x Izbiranje fotografij
Fotografije lahko izbirate iz pomnilnika USB na
katerega od naslednjih načinov:
1 Pritisnite HOME in izberite »Nastavitve«, nato
»Nastavitve« > »Nastavitve okvira za fotografije«
> »Izbira slike«.
Pritisnite
, da v pogledu sličic izberete
datoteko.
2 V načinu okvirja za fotografije pritisnite
OPTIONS > »Izbira slike«. Pritisnite
, da v
pogledu sličic izberete datoteko.
3 Pritisnite HOME in izberite »Fotografije«. Med
predvajanjem fotografije pritisnite OPTIONS >
»Način Photo Frame«, da odprete »Okvir za
fotografije« z izbrano fotografijo.
x Izbiranje glasbe
Glasbo lahko izbirate iz pomnilnika USB na
katerega od naslednjih načinov:
1 Pritisnite HOME in izberite »Nastavitve«, nato
»Nastavitve« > »Nastavitve okvira za fotografije«
> »Izbira glasbe«.
Pritisnite
, da v pogledu sličic izberete
datoteko.
24 SI
x Izbiranje načina prikaza ure
Na voljo je pet načinov prikaza koledarja.
Če je za »Način prikaza« izbrano »Slika in ura«, lahko
izberete »Koledar«, »Analogna ura« ali »Digitalna ura«.
Če je za »Način prikaza« izbrano »Celozaslonski prikaz
ure«, lahko izberete »Koledar«, »Koledar in ura« ali
»Ura«. Če želite izvedeti več, glejte stran 34.
• Koledar
• Analogna ura
• Digitalna ura
• Koledar in ura
• Ura
x Trajanje
Način okvirja za fotografije bo prihranil energijo
tako, da bo po 24 urah samodejno izklopil televizor.
Če se bo način okvirja za fotografije izvajal 24 ur
neprekinjeno, ga najmanj eno uro ne uporabljajte,
da se slika ne zapeče na zaslon.
Čas trajanja lahko nastavite v možnosti »Trajanje« v
razdelku »Nastavitve okvira za fotografije«. Če želite
izvedeti več, glejte stran 35.
Televizor prepreči, da bi se slika zapekla na zaslon,
tako da vsako uro spremeni položaj fotografije, ure
in koledarja.
Uporaba funkcije
BRAVIA Sync z
Nadzor Sync
BRAVIA
Funkcija Nadzor Sync BRAVIA dovoli
sporazumevanje med televizorjem in povezano
opremo, ki je združljiva s to funkcijo, prek vodila
HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Tako lahko na primer priključeno opremo Sony, ki
je združljiva s funkcijo Nadzor Sync BRAVIA (s kabli
HDMI/MHL), in televizor upravljate hkrati.
Poskrbite, da bo oprema pravilno priključena, in
nastavite zahtevane možnosti.
x Priključitev opreme, ki je združljiva s
funkcijo Nadzor Sync BRAVIA
Priključite združljivo opremo v televizor s kablom
HDMI. Pri priključitvi avdio sistema ne pozabite
vključiti vtiča DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na
optičnem avdio kablu iz televizorja v avdio sistem
(stran 19).
x Nastavitev funkcije Nadzor Sync
BRAVIA
Nastavitve funkcije Nadzor Sync BRAVIA nastavite
tako v televizorju kot v priključeni opremi. Za
nastavitve v televizorju glejte »Nastavitve Sync
BRAVIA« stran 36. Za nastavitve v priključeni
opremi glejte navodila za uporabo te opreme.
Uporaba izbirne opreme
Nadzor Sync BRAVIA
• Samodejno izklopi priključeno opremo, ko
televizor z daljinskim upravljalnikom preklopite v
način pripravljenosti.
• Samodejno vklopi televizor in preklopi na vhod iz
priključene opreme, ko se v njej začne
predvajanje (razen v načinu MHL).
• Če vklopite priključeni avdio sistem, ko je
televizor vklopljen, bo televizor preklopil zvočni
izhod iz zvočnikov na avdio sistem.
• Prilagodi glasnost (2 +/–) ali utiša zvok (%)
priključenega avdio sistema.
• Povezano opremo Sony, ki ima logotip BRAVIA
Sync, lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
Za uporabo gumbov BRAVIA Sync glejte
stran 12.
– Možnosti upravljanja, ki so na voljo, poiščite v
navodilih za uporabo opreme.
• Če je v televizorju za »Nadzor Sync BRAVIA«
izbrano »Vključeno«, se bo tudi v povezani
napravi nastavitev »Nadzor Sync BRAVIA«
samodejno preklopila v »Vključeno«.
25 SI
Uporaba funkcij MENU
Brskanje po TV-meniju
S pomočjo možnosti »HOME« lahko uporabite mnoge praktične funkcije tega televizorja. Preprosto lahko
izberete kanale ali vhodne vire in spremenite nastavitve vašega televizorja.
1
Pritisnite HOME.
2
Pritisnite F/f, da izberete možnost, nato pritisnite
.
Za izhod iz menija pritisnite HOME.
Ikona kategorije
Opis
Seznam digit.
Programov
Izberete lahko seznam Seznam digit. Programov (stran 18).
Digitalni EPG
Izberete lahko digitalni elektronski programski vodič (EPG) (stran
17).
Fotografije
Z napravami USB lahko prikazujete fotografije (stran 21).
Glasba
Z napravami USB lahko poslušate glasbo (stran 21).
Video
Z napravami USB lahko gledate video datoteke (stran 21).
Način Photo Frame
Izberete lahko sliko okvirja, v katerem boste lahko uživali pri
ogledovanju fotografij, poslušanju glasbe ali preverjanju ure. Če
želite izvedeti več, glejte stran 24.
Nastavitve
Prilagodite lahko napredne nastavitve in možnosti (stran 27).
~
• Razpoložljive možnosti so odvisne od trenutnih razmer.
• Možnosti, ki niso na voljo, so zatemnjene ali niso prikazane.
26 SI
Nastavitve
Slika
Način slike
Izbere način slike. Razpoložljive možnosti so odvisne od nastavitev »Izbor prizora«.
»Živobarvna«: izboljšana kontrast in ostrina slike.
»Standardna«: standardna kakovost slike. Priporočeno za domače razvedrilo.
»Po meri«: omogoča shranjevanje vaših nastavitev.
»Kino«: za filmsko vsebino. Primerno v okolju domačega kina.
»Grafika«: optimizira kakovost slike za prikazovanje grafike.
~
• »Način slike« se nastavi glede na nastavitve »Izbor prizora«.
Ponastavi
Ponastavi vse nastavitve menija »Slika«, razen možnosti »Način slike«, na
tovarniške.
Osvetlitev ozadja Prilagodi svetlost osvetlitve ozadja.
~
• Zmanjšanje osvetlitve zaslona zmanjša tudi porabo energije.
Poveča ali zmanjša kontrast slike.
Svetlost
Osvetli ali zatemni sliko.
Barve
Poveča ali zmanjša intenzivnost barv.
Odtenek
Poveča ali zmanjša zelene in rdeče tone.
Uporaba funkcij MENU
Kontrast
z
• »Odtenek« lahko prilagodite le za barvni signal NTSC (npr. za video posnetke, narejene v
ZDA).
Ostrina
Poveča ali zmanjša ostrino slike.
Temperatura barv Prilagodi belino slike.
»Hladna«: belim barvam doda moder odtenek.
»Nevtralna«: belim barvam doda nevtralen odtenek.
»Topla«: belim barvam doda rdeč odtenek.
Zmanjševanje
šuma
Zmanjša šum slike (sneg) pri šibkem sprejemu signala.
»Samodejno«: samodejno zmanjša šum na sliki.
»Visoko/Srednje/Nizko«: spremeni učinek zmanjšanja šuma.
»Izključeno«: izklopi funkcijo »Zmanjševanje šuma«.
Zmanjševanje
šuma pri MPEG
Zmanjša šum na sliki v videoposnetkih v stisnjenem formatu MPEG.
(Nadaljevanje)
27 SI
Filmski način
Zagotovi izboljšano gibanje slik pri predvajanju zajetih slik z DVD-ja ali
videorekorderja in pri tem zmanjša zamegljenost in zrnatost slik.
»Samodejno«: prikaže izvirno filmsko vsebino.
»Izključeno«: izklopi funkcijo »Filmski način«.
~
• Če slika vsebuje nepravilne signale ali preveč šuma, se »Filmski način« samodejno izklopi,
kadar je izbrana možnost »Samodejno«.
Napredne
nastavitve
Prilagodi podrobnosti funkcije Slika.
»Ponastavi«: ponastavi vse napredne nastavitve na tovarniške.
»Napr. ojačitev kontrasta«: samodejno prilagodi nastavitve »Osvetlitev ozadja«
in »Kontrast« na podlagi svetlosti zaslona. Ta nastavitev je posebej učinkovita v
prizorih s temno sliko, saj poveča kontrast v temnih prizorih.
»Korektor črne«: poudari črna področja slike za močnejši kontrast.
»Gama«: prilagodi razmerje med svetlimi in temnimi področji na sliki.
»Jasnost belin«: poudari bele barve.
»Žive barve«: ustvari živahnejše barve.
»Način LED Motion«: Ustrezno osvetli ozadje, s čimer zmanjša zameglitev v
filmih, vendar se pri tem zmanjša svetlost.
~
• »Napredne nastavitve« ni na voljo, če je možnost »Način slike« nastavljena na »Živobarvna«.
Zvok
Zvočni način
Nastavi zvočni način.
»Standardno«: standardni zvok.
»Glasba«: zagotavlja takšne zvočne učinke kot v koncertni dvorani.
»Kino«: zagotavlja takšne učinke prostorskega zvoka kot pri visokokakovostnih
sistemih v kinodvoranah.
»Igre«: prostorski učinki, ki poudarijo zvoke v igrah.
»Šport«: prostorski učinki, kot bi gledali športno tekmovanje v živo.
Ponastavi
Ponastavi nastavitve »Zvok« na tovarniške.
Izenačevalnik
Prilagodi nastavitve zvočne frekvence.
Pritisnite G/g, da izberete zvočno frekvenco, nato pritisnite F/f, da prilagodite
nastavitev, in pritisnite . Prilagojene nastavitve bodo začele veljati, ko izberete
možnosti »Zvočni način«. Z možnostjo »Ponastavi« boste »Izenačevalnik« povrnili
na izvirne nastavitve.
~
• Nastavitve višje frekvence bodo vplivale na visoke tone, nastavitve nižje frekvence pa
bodo vplivale na nizke tone.
Ojačitev zvoka
Poudari nizke tone in tako ustvari močnejši zvok z večjim učinkom.
Jasen glas
Ustvari čistejši zvok.
Simulirani stereo
Mono programom doda učinek prostorskega zvoka.
Samodejna
glasnost
Ohrani stalen nivo glasnosti tudi v primeru spremenljivih nivojev (npr. v oglasih, ki
so navadno glasnejši od programa).
28 SI
Izravnava
kanalov
Poudari izravnavo levega ali desnega zvočnika.
Odmik glasnosti
Določi nivo glasnosti za vsako posamezno opremo, ki je priključena v televizor.
Dvojni zvok
Izbere zvok iz zvočnika pri stereo ali dvojezični oddaji.
»Stereo«, »Mono«: za stereo oddaje.
»A«/»B«/»Mono«: za dvojezične oddaje izberite, če je možno, »A« za zvočni kanal
1, »B« za zvočni kanal 2 ali »Mono« za mono kanal.
z
• Če izberete drugo opremo, ki je povezana s televizorjem, za možnost »Dvojni zvok« izberite
»Stereo«, »A« ali »B«.
Vklopi/izklopi vgrajene zvočnike televizorja.
»TV-zvočnik«: TV-zvočniki so vklopljeni in omogočajo predvajanje zvoka
televizorja.
»Avdio sistem«: TV-zvočniki so izklopljeni, zato lahko zvok televizorja poslušate
skozi zunanjo avdio napravo, ki je priključena v izhodne avdio priključke.
Avdio izhod
»Spremenljiv«: če uporabljate zunanji avdio sistem, lahko zvočni izhod na tem
priključku upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.
»Nespremenljiv«: avdio izhoda televizorja ni možno spremeniti. Glasnost (in
druge avdio nastavitve) vašega avdio sistema prilagodite s krmilnikom za glasnost
vašega avdio sprejemnika.
Povezava slušalk Vklopi/izklopi vgrajene zvočnike televizorja, ko vanj priključite slušalke.
in zvočnika
Glasnost slušalk
Prilagodi glasnost slušalk.
~
• Ta možnost ni na voljo, če je za »Slušalke/avdio izhod« izbrano »Avdio izhod«.
Napredne
nastavitve
»Dinamični razpon«: kompenzira razlike v nivoju glasnosti različnih kanalov
(samo za zvok Dolby Digital).
~
• Ne glede na nastavitev »Dinamični razpon« se lahko zgodi, da učinka ne bo ali da bo pri
nekaterih programih drugačen.
»Digitalni zvočni izhod«: določi avdio signal na priključku DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) televizorja. Izberite »Samodejno«, ko priključite opremo, ki je združljiva z
Dolby Digital. Izberite »PCM«, ko priključite opremo, ki ni združljiva z Dolby Digital.
»Način Downmix«: v načinu downmix preklopi iz večkanalnega zvoka na
dvokanalni zvok.
• »Prostorski zvok«: izberite za najboljšo izkušnjo prostorskega zvoka.
• »Stereo«: izberite za stereo izhod.
(Nadaljevanje)
29 SI
Uporaba funkcij MENU
Zvočniki
Zaslon
Format zaslona
Spremeni format zaslona. Za podrobnosti o formatu zaslona glejte stran 16.
Format zaslona
(samo v načinu
PC)
Spremeni format zaslona. Za podrobnosti o formatu zaslona glejte stran 30.
(PC nastavitve -- »Format zaslona«)
Samodejni
format
»Vključeno«: z možnostjo »Vključeno« samodejno spremenite nastavitev »Format
zaslona« na podlagi vsebine.
»Izključeno«: če vas pogoste spremembe na zaslonu motijo, za to funkcijo
izberite »Izključeno«. V načinu »Izključeno« izberite eno od možnosti »Format
zaslona«.
4:3 Privzeto
Nastavi privzeti format zaslona za sliko v razmerju 4:3.
Samodejno
območje prikaza
»Vključeno«: samodejno prilagodi območje prikaza na podlagi vsebine.
»Izključeno«: izklopi funkcijo »Samodejno območje prikaza«. Izberite eno od
možnosti za »Območje prikazovanja«.
Območje
prikazovanja
Prilagodi območje prikaza slike.
»Polnobarvni piksli«: prikaže izvirno velikost slike, kadar so deli slike izrezani.
»Običajno«: prikaže priporočeno velikost slike.
»+1«: prikaže slike izvirne velikosti.
»-1«: poveča sliko, tako da so njeni robovi zunaj vidnega območja prikaza.
~
• Te možnosti so odvisne od prikazane vsebine.
Vodoravni premik Prilagodi vodoravni položaj slike.
Navpični premik
Prilagodi navpični položaj slike, kadar je za »Format zaslona« izbrana možnost
»Povečava«, »14:9« ali »Napisi«.
Velikost navpično Prilagodi navpično velikost slike, kadar je za »Format zaslona« izbrana možnost
»Pametno«.
PC nastavitve
Prilagodi zaslon televizorja kot PC-zaslon.
z
• Ta možnost je na voljo le, če televizor sprejema PC-signal.
»Format zaslona«: izberite »Običajno«, če želite prikazati izvirno velikost slike.
Izberite »Celozaslonska 1«, če želite povečati sliko, da zapolni navpično območje
prikaza, pri tem pa ohrani izvirno razmerje. Izberite »Celozaslonska 2«, če želite
povečati sliko, da zapolni celotno območje prikaza.
»Ponastavi«: ponastavi vse »PC nastavitve«, razen »Format zaslona«, na
tovarniške.
»Vodoravni premik«: pomakne zaslon v levo ali desno.
»Navpični premik«: pomakne zaslon navzgor ali navzdol.
30 SI
Nastavitev kanala
Nast. za analogni »Samodejno iskanje analognih kanalov« (samo v analognem načinu):
poišče vse razpoložljive analogne kanale. Navadno vam tega postopka ni treba
sig.
izvesti, ker se kanali poiščejo pri namestitvi televizorja. Kljub temu lahko s to
možnostjo ponovite postopek (npr. po selitvi ali pri iskanju novih kanalov).
»Ročna prednastav. progr.« (samo v analognem načinu): spremeni
nastavitev razpoložljivih analognih kanalov.
Pragram
Omogoča izbiro programa, ki ga želite spremeniti.
1 Izberite »Program« in pritisnite .
2 Z F/f izberite številko programa, ki ga želite ročno prilagoditi (za
videorekorder izberite kanal 0) in pritisnite
RETURN.
Sistem TV
Ročno prednastavi kanale.
1 Pritisnite F/f, da izberete »Sistem TV«, nato pritisnite .
2 Pritisnite F/f, da izberete enega od naslednjih sistemov TV-oddajanja, nato
pritisnite .
~
• Možnosti v tem razdelku so odvisne od države/območja, ki ste ga izbrali v nastavitvi
»Država«.
Kanal
1 Pritisnite F/f, da izberete »Kanal«, nato pritisnite .
2 Pritisnite F/f, da izberete »S« (pri kabelskih kanalih) ali »C« (pri prizemeljskih
kanalih), nato pritisnite g.
3 Poiščite kanale po naslednjem postopku:
Če ne veste številke kanala (frekvence)
Pritisnite F/f, da poiščete naslednji kanal. Ko najdete kanal, se iskanje ustavi. Za
nadaljevanje iskanja pritisnite F/f.
Če veste številko kanala (frekvenco)
S številskimi gumbi vnesite številko želenega kanala ali številko kanala v vašem
videorekorderju.
4
Pritisnite
, da se prikaže »Potrdi«, nato pritisnite
.
Ponovite zgornji postopek, da ročno prednastavite še ostale kanale.
Oznaka
Izbranemu kanalu dodeli ime po vaši izbiri iz največ sedmih črk ali številk.
AFT
Omogoča natančno uglaševanje izbrane številke programa, kadar menite, da
lahko z manjšo prilagoditvijo izboljšate kakovost slike.
Avdio filter
Izboljša zvok posameznih kanalov v primeru popačenih in mono oddaj.
Nestandardni oddajni signal lahko med spremljanjem mono programov popači
zvok ali ga prekinja.
Če nimate težav s popačenjem zvoka, vam priporočamo, da za to možnost pustite
izbrano tovarniško nastavitev »Izključeno«.
~
• »Avdio filter« ni na voljo, če je možnost »Sistem TV« nastavljena na »L«.
(Nadaljevanje)
31 SI
Uporaba funkcij MENU
B/G: V zahodnoevropskih državah/območjih
I: V Združenem kraljestvu
D/K: V vzhodnoevropskih državah/območjih
L: V Franciji
Preskoči
Preskoči neuporabljene analogne kanale, ko izbirate kanale z gumbi PROG +/-.
(Preskočeni kanal lahko kljub temu izberete s številskimi gumbi.)
Potrdi
Shrani spremembe nastavitev »Ročna prednastav. progr.«.
»Razvrstitev programov« (samo v analognem načinu): spremeni vrstni red
shranjenih analognih kanalov v televizorju.
1 Pritisnite F/f, da izberete kanal, ki ga želite premakniti drugam, nato
pritisnite g.
2 Pritisnite F/f, da izberete nov položaj kanala, nato pritisnite .
Nast. za digitalni
sig.
»Iskanje digitalnih kanalov«
• »Samodejno iskanje dig. kanalov«:
Uglasi razpoložljive digitalne kanale.
S to možnostjo lahko vnovič uglasite televizor, če se na primer preselite ali želite
poiskati nove kanale, ki so začeli oddajati. Pritisnite .
• »Območje samod. iskanja kanalov«:
• »Običajno«: poišče razpoložljive kanale v vaši regiji/državi.
• »Popolno«: poišče razpoložljive kanale ne glede na izbiro regije/države.
~
• »Samodejno iskanje dig. kanalov« lahko zaženete, če se preselite na drugo lokacijo,
zamenjate ponudnika storitev ali če želite poiskati nove kanale.
• »Urejanje seznama programov«:
Odstrani vse neželene digitalne kanale, shranjene v televizorju, in spremeni
vrstni red digitalnih kanalov, shranjenih v televizorju.
1 Pritisnite F/f, da izberete kanal, ki ga želite odstraniti ali premakniti drugam.
S številskimi gumbi vnesite tridelno številko želenega programa.
2 Digitalne kanale odstranite ali spremenite po spodnjem postopku:
Odstranjevanje digitalnega kanala
Pritisnite . Ko se prikaže potrditveno sporočilo, pritisnite G, da izberete »V redu«,
nato pritisnite .
Spreminjanje vrstnega reda digitalnih kanalov
Pritisnite g, nato F/f, da izberete novi položaj kanala, nato pritisnite G.
3 Pritisnite
RETURN.
~
• Če je izbrana možnost »Kabelska TV«, te funkcije v nekaterih državah ni na voljo.
• »Ročno iskanje digitalnih kanalov«:
Ročno poišče digitalne kanale.
1 Izberite »Vrsta iskanja« in nato »Kanal« ali »Frekvenca«.
2 Ostale elemente nastavite v skladu s tem.
3 Izberite »Išči gor« ali »Išči dol« in zaženite ročno iskanje.
4 Ko televizor najde kanale, izberite »Da« ali »Ne«.
5 Izberite »Da«, da shranite program. Na zaslonu se bo prikazalo sporočilo »Želite
nadaljevati z iskanjem?«. Če izberete »Da«, bo nadaljeval iskanje naslednjega
kanala/frekvence. Če izberete »Ne«, se bo prikazal prejšnji zaslon.
~
• Ročno iskanje digitalnih kanalov za Kabelska TV je možno le, če so uporabniku na voljo
digitalne kabelske storitve, ki jih je našel s funkcijo Polno iskanje DVB-C.
»Nastavitev podnapisov«
• »Nastavitev podnapisov«: kadar je izbrana funkcija »Za naglušne«, bodo
zraven podnapisov morda prikazani tudi vidni pripomočki (če TV-kanal oddaja
tovrstne informacije).
• »Prvi želeni jezik«: izbere jezik, v katerem bodo prikazani podnapisi.
32 SI
• »Drugi želeni jezik«: izbere alternativni jezik, v katerem bodo prikazani
podnapisi.
»Nastavitev avdia«
• »Vrsta avdia«: preklopi na oddajanje za naglušne, ko je izbrana funkcija »Za
naglušne«.
• »Prvi želeni jezik«: izbere jezik, v katerem bo prikazan program. Nekateri
digitalni kanali so na voljo v več avdio jezikih.
• »Drugi želeni jezik«: izbere alternativni jezik, v katerem bo prikazan program.
Nekateri digitalni kanali so na voljo v več avdio jezikih.
• »Avdio opis«: ponudi avdio opis (pripovedovanje) vidnih informacij, če TVkanali oddajajo tovrstne informacije.
• »Nivo mešanja«: prilagodi izhodni nivo glavnega zvoka televizorja in avdio
opisa.
z
• Ta možnost je na voljo le, če je možnost »Avdio opis« nastavljena na »Vključeno«.
• »Nivo zvoka za MPEG«: prilagodi nivo zvoka MPEG.
»Tehnične nastavitve«
• »Samodejna posodobitev storitev«: omogoči, da televizor zazna in shrani
nove digitalne storitve, ko te postanejo na voljo.
• Priporočamo, da za »Samodejna posodobitev storitev« izberete »Vključeno«, da se bodo
nove digitalne storitve dodale samodejno, ko bodo na voljo. Če izberete »Izključeno«, se
bo ob novih digitalnih storitvah prikazalo sporočilo na zaslonu, vendar storitve ne bodo
samodejno dodane. Ta funkcija v nekaterih regijah/državah ni na voljo. Če ni na voljo, za
dodajanje novih storitev uporabite funkcijo »Samodejno iskanje dig. kanalov«.
• »Informacije o sistemu«: prikaže trenutno različico programske opreme in
nivo signala.
• »Zamenjava storitve«: izberite »Vključeno«, če želite, da televizor samodejno
spremeni kanal, kadar ponudnik vsebine preklopi na oddajanje programa na
drugem kanalu.
»Nastavitev modula CA«
Omogoča dostop do plačljivih TV-storitev prek modula CAM (modul pogojnega dostopa) in
kartice za ogled teh kanalov. Na strani stran 19 si oglejte lokacijo priključka
(PCMCIA).
»Izbriši seznam storitev«: izbriše seznam storitev. Izberite »Da«, da ga izbrišete.
(Nadaljevanje)
33 SI
Uporaba funkcij MENU
z
Starševska zaščita
Nastavi omejitev starosti za programe. Program, pri katerem je za vsebino določena omejitev starosti, bo
možno gledati le po vnosu pravilne kode PIN.
~
• Kodo PIN za kabelske operaterje na Nizozemskem morate vnesti za programe, pri katerih je vsebina primerna za osebe,
katerih starost je enaka ali višja od določene.
1 S številskimi gumbi vnesite obstoječo kodo PIN.
Če kode PIN še niste nastavili, se prikaže zaslon za vnos kode PIN. Sledite navodilom v spodnjem razdelku
»Koda PIN«.
2 Pritisnite F/f, da določite omejitev starosti ali »Brez« (za neomejeno gledanje), nato pritisnite
3 Pritisnite
RETURN.
.
z
• Koda PIN 9999 je vedno veljavna.
Koda PIN
Omogoča tako nastavitev televizorja, s katero blokirate kanal ali zunanji vhod. S
tipkami 0–9 na daljinskem upravljalniku vnesite štirimestno kodo PIN.
Spremenite kodo Izberite, če želite spremeniti vašo kodo PIN.
PIN
Starševska ocena Izberite starost najmlajšega gledalca (od 3 do 18). Izberite »Brez«, če ne želite
omejiti gledalcev.
Izbor teh možnosti je odvisen od izbrane države.
Zaklepanje
digitalnega
programa
Zaklene/odklene programe in preveri stanje programov.
1 S številskimi gumbi vnesite obstoječo kodo PIN ali nastavite novo.
2 Z gumbi F/f brskajte po programih in z gumbom preklopite med
»Zaklenjeno« in »Odklenjeno«.
Zaklepanje
zunanjih vhodov
Zaklene možnost gledanja vsebine z zunanjega vhoda. Če želite gledati vsebino iz
zunanjega vhoda, izberite »Odklenjeno«.
Nastavitve
Nastavitve okvira »Način prikaza«: omogoča izbiro načina prikaza. Izberete lahko »Slika in ura«,
»Celozaslonska slika« ali »Celozaslonski prikaz ure«. Glejte stran 24.
za fotografije
»Prikaz ure«: omogoča izbiro prikaza ure. Izberete lahko »Koledar«, »Analogna
ura«, »Digitalna ura«, »Koledar in ura« ali »Ura«.
»Koledar in ura« in »Ura« je možno prikazati le, če je za »Način prikaza« izbrano
»Celozaslonski prikaz ure«.
»Aplikacija za zvok«
• »Glasba«: s to funkcijo lahko uživate v glasbi.
• »Izključeno«: izklopi glasbo.
34 SI
»Izbira slike«: izbere sliko.
»Izbira glasbe«: izbere glasbo.
»Nastavitve diaprojekcije«
• »Diaprojekcija«: predvajate lahko diaprojekcijo fotografij.
• »Enojni pogled«: prikaže samo eno fotografijo.
»Nastavitev predvajanja glasbe«
• »Vse skladbe«: poslušajte vse skladbe.
• »Ena skladba«: poslušajte samo eno skladbo.
»Trajanje«: izbere časovno obdobje (»1 h«, »2 h«, »4 h« ali »24 h«), v katerem bo
televizor samodejno preklopil v način pripravljenosti.
»Prvi dan v tednu«: za prvi dan v tednu izberite »Nedelja« ali »Ponedeljek«.
Samodejni zagon Samodejno prikaže pogled sličic zadnjih predvajanih fotografij/glasbenih datotek/
video datotek, ko vklopite televizor, in USB-naprava se poveže z vklopljenimi USBUSB
vrati.
Ura/Časovniki
z
• Ta televizor nima vgrajenega baterijskega sistema za shranjevanje ure. Zaradi tega boste
morali v primeru izpada elektrike ali po izklopu napajalnega kabla ponastaviti trenutni
datum in čas.
Samodejni zagon Zažene začetno nastavitev, pri kateri lahko izberete jezik, državo/območje in
lokacijo ter poiščete vse razpoložljive digitalne in analogne kanale. Navadno vam
tega postopka ni treba izvesti, ker jezik in državo/območje nastavite in poiščete
kanale pri namestitvi televizorja. Kljub temu lahko s to možnostjo ponovite
postopek (npr. po selitvi v novo hišo).
Jezik/Language
Izbere jezik, v katerem bodo prikazani meniji.
Logotip ob
zagonu
Izberite »Vključeno«, če želite, da se ob vklopu televizorja prikaže logotip. Izberite
»Izključeno«, da ga onemogočite.
(Nadaljevanje)
35 SI
Uporaba funkcij MENU
»Časovnik za izklop«: določite, po koliko minutah (»Izključeno«, »15«, »30«,
»45«, »60«, »90« ali »120«) naj se televizor samodejno izklopi.
»Časovnik za vklop«: ob vnaprej določenem času vklopi televizor iz stanja
pripravljenosti in odpre želeni kanal ali vhod ali način okvirja za fotografije. Preden
nastavite to funkcijo, mora biti nastavljen trenutni čas.
»Nastavitev ure«: trenutni čas se nastavi samodejno, ko televizor prejme
podatke o uri z digitalnim signalom. Če ne prejme podatka o trenutnem času od
digitalnega signala, ga lahko nastavite ročno. Izberite »Datum«, da vnesete datum,
nato izberite »Čas«, da nastavite uro.
»Nastavitev časovnega pasa«: določite, ali želite samodejno izbrati vaš
časovni pas.
»Časovni pas«: omogoča ročno izbiro vašega časovnega pasu, če ta ni enak kot
privzeti časovni pas za vašo državo/regijo.
»Samodejni poletni/zimski čas«: določa, ali želite samodejno preklapljati med
poletnim in zimskim časom.
• »Vključeno«: samodejno preklaplja med poletnim in zimskim časom glede na
koledar.
• »Izključeno«: čas bo prikazan glede na razliko v časovnem pasu, ki je določen
v nastavitvi »Časovni pas«.
AV nastavitve
»Prednastavljeni AV«
Vsaki opremi, ki je priključena v stranske in hrbtne priključke, dodeli ime. Ime se bo
za kratek čas prikazalo na zaslonu, ko boste izbrali opremo.
1 Pritisnite F/f, da izberete želeni vhodni vir, nato pritisnite .
2 Pritisnite F/f, da izberete želeno možnost, ki je prikazana spodaj, nato
pritisnite .
• AV1 (ali AV2 ali HDMI1 ali HDMI2/MHL ali Component), KABELSKA, SATELITSKA,
VIDEOREKORDER, DVD/BD, DOMAČI KINO, IGRE, KAMKORDER, DIGITALNI
FOTOAPARAT, PC: uporabi eno od prednastavljenih oznak za dodelitev imena
priključene opreme.
• »Uredi«: ustvari lastno oznako.
1 Pritisnite F/f, da izberete želeno črko ali številko (»_« za presledek),
nato pritisnite g.
Če vnesete napačen znak
Pritisnite G/g, da izberete napačen znak. Nato pritisnite F/f, da izberete
pravilen znak.
2 Ponavljajte 1. korak, dokler ne vnesete celotnega imena, nato pritisnite
.
• »Preskoči«: preskoči vnos z oznako »Preskoči«, ko pritisnete gumb INPUT.
»Vhod AV2/Component«
Preklopi med komponentnim vhodom in vhodom AV2. Če izberete »Samodejno«,
televizor zazna signal povezanega terminala in preklopi na komponentni vhod ali
vhod AV2.
~
• Komponentnega vhoda in vhoda AV2 ni mogoče uporabljati hkrati.
»Slušalke/avdio izhod«
Določi izhod zvoka skozi slušalke ali zunanji avdio sistem, ki je priključen v televizor.
Če izberete »Avdio izhod«, izključite slušalke iz televizorja.
Nastavitve Sync
BRAVIA
36 SI
Dovoli sporazumevanje med televizorjem in opremo, ki je združljiva s funkcijo
Nadzor Sync BRAVIA in je vključena v priključke HDMI/MHL televizorja. Ne
pozabite nastavitev sporazumevanja določiti tudi v priključeni opremi.
»Nadzor Sync BRAVIA«: določi, ali naj se funkcije televizorja in povezane
opreme, ki je združljiva s funkcijo Nadzor Sync BRAVIA, povežejo.
»Samodejni izklop naprav«: če je za to možnost izbrano »Vključeno«, se bo
povezana oprema, ki je združljiva s funkcijo Nadzor Sync BRAVIA, izklopila, ko
boste z daljinskim upravljalnikom televizor preklopili v način pripravljenosti.
»Samodejni vklop TV-ja«: če je za to možnost izbrano »Vključeno«, se bo
televizor vklopil, ko boste vklopili povezano opremo, ki je združljiva s funkcijo
Nadzor Sync BRAVIA.
»Sprememba samodejnega vhoda (MHL)«: če je izbrano »Vključeno«, bo
naprava MHL samodejno preklopila na vhod MHL. Če je televizor v pripravljenosti,
se preklop ne bo izvedel samodejno. Izberite »Izključeno«, da ga onemogočite.
»Seznam naprav Sync BRAVIA«: prikaže seznam povezane opreme, ki je
združljiva s funkcijo Nadzor Sync BRAVIA.
»Upravljalni gumbi naprave«: Izberite funkcije gumbov na daljinskem
upravljalniku televizorja, s katerimi upravljate povezano opremo.
• »Brez«: onemogoči upravljanje z daljinskim upravljalnikom televizorja.
• »Normalno«: za osnovne operacije, kot so gumbi za krmarjenje (navzgor,
navzdol, levo ali desno idr).
• »Gumbi za uglaševanje«: za osnovne operacije in upravljanje gumbov za
kanale, kot so PROG +/– ali (0-9) idr. Koristni so pri upravljanju sprejemnika ali
TV-komunikatorja npr. z daljinskim upravljalnikom.
• »Gumbi menija«: za osnovne operacije in upravljanje gumbov HOME/
OPTIONS. Koristni so pri izbiranju menijev BD-predvajalnika ipd. z daljinskim
upravljalnikom.
• »Gumbi za uglaš. in meni«: Osnovne operacije in upravljanje gumbov za
kanale ter gumbov HOME/OPTIONS.
Sist. nadgradnja
prek USB
Posodobi TV-sistem z USB-pomnilnikom.
Samodejni
prenos prog.
opreme
Izberite »Vključeno«, da se programska oprema prenese samodejno. Izberite
»Izključeno«, da ga onemogočite.
Podpora izdelka
Prikaže informacije o vašem televizorju.
Tovarniške
nastavitve
Ponastavi vse nastavitve na tovarniške. Po končanem postopku se prikaže zaslon
za začetno nastavitev.
Eko
Ponastavi vse nastavitve menija »Eko« na tovarniške.
Varčevanje
energije
Izbere način varčevanja energije, s katerim zmanjšate porabo energije televizorja.
»Standardno«: privzete nastavitve.
»Zmanjšano«: zmanjša porabo energije televizorja.
»Slika izključena«: izklopi sliko. Poslušate lahko zvok brez slike.
Stanje pripravlj.
nedejavnega
TV-ja
Izbere čas (»1h«, »2h« ali »4h«), po katerem bo televizor samodejno preklopil v
način pripravljenosti, če ga v tem času ne uporabljate.
~
• Energijska učinkovitost zmanjša porabo energije in vam prihrani denar pri računih za električno energijo.
• Če ga ne uporabljate
– Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če televizorja več dni ne boste uporabljali.
– Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite. Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor
popolnoma odklopite.
– Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih mora televizor ostati v pripravljenosti, da bi lahko
pravilno deloval.
37 SI
Uporaba funkcij MENU
Ponastavi
Dodatne informacije
Namestitev dodatne opreme
(nosilec za stensko montažo)
x Za stranke:
Zaradi zaščite izdelka in iz varnostnih razlogov Sony močno priporoča, da vaš televizor namesti Sony
dobavitelj ali pooblaščeni izvajalec. Namestitve ne poskušajte opraviti sami.
x Za Sony distributerje in izvajalce:
Skrbno pazite na varnost med namestitvijo, občasnim vzdrževanjem in pregledovanjem izdelka.
Za namestitev teh izdelkov morate biti dovolj izkušeni, zlasti za ocenjevanje primerne nosilnosti stene za
televizor. Namestitev teh izdelkov na steno zaupajte distributerjem ali pooblaščenim izvajalcem Sony in
med namestitvijo pazite na ustrezno varnost. Sony ne odgovarja za nobeno škodo ali poškodbo, ki bi
nastala zaradi nepravilnega ravnanja ali namestitve.
~
• Ko nameščate kavelj za montažo, zaslon televizorja obrnite navzdol in ga postavite na trdno in ravno površino, na katero
ste položili debelo mehko tkanino.
x Samo za KDL-46R473A/46R470A
Preden namestite nosilec za stensko montažo, s priloženimi vijaki na hrbtni del televizorja namestite dele za
pričvrstitev nosilca za stensko montažo (priloženo).
Deli za pričvrstitev nosilec za stensko montažo
(priloženo)
Vijak (+PSW 4 × 8)
(priloženo)
Debela in mehka krpa
~
• Ko odstranjujete namizno stojalo s televizorja, televizor položite z zaslonom navzdol na stabilno delovno površino, ki je
večja od televizorja.
• Na delovno površino prej položite mehko krpo, da ne poškodujete površine LCD-zaslona.
38 SI
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali) LED-osvetlitev
TV-sistem
Odvisno od izbire države/območja
Analogni: B/G, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T, DVB-T2 (samo KDL-46R473A / 40R474A / 40R473A / 32R424A / 32R423A), DVB-C
Barvni/video sistem
Analogni: PAL, PAL60 (samo video vhod), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video vhod)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Pokrivanje kanalov
Analogni: 46,25–855,25 MHz
Digitalni: VHF/UHF
Zvočni izhod
8W+8W
Vhodni/izhodni priključki
Antena/Kabelska TV
/
AV1
COMPONENT IN/
AV2
COMPONENT IN/
AV2
HDMI IN 1(ARC)
HDMI IN 2/MHL
75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF
21-iglični priključek scart, vključuje avdio/video vhod, vhod RGB, vhod S-Video in avdio/video izhod
televizorja.
COMPONENT IN
Podprti formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmov, 0,3 V negativna sinhronizacija/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmov/PR/CR: 0,7 Vp-p,
75 ohmov
AV2 Video vhod (priključki za slušalke)
Avdio vhod (priključki za slušalke)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT, i
Avdio izhod (levo/desno), Slušalke (mini vtič)
Dodatne informacije
Video HDMI: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Video MHL: 1080/24p, 1080/30p, 1080i, 720p, 720/30p, 576p, 576i, 480p, 480i
Avdio: dvokanalni linearni PCM
32, 44,1 in 48 kHz, 16-, 20- in 24-bitno, Dolby Digital
PC (glejte stran 40)
USB-vrata
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
Naziv modela KDL-
46R47xA
40R47xA
32R42xA
Pribl. 101,6 cm / 40 palcev
Pribl. 80,0 cm / 32 palcev
75 W
v načinu
»Doma«/
»Standardna«
61 W
40 W
107 W
v načinu
»Prodajalna«/
»Živobarvna«
87 W
58 W
89 kWh
58 kWh
Napajanje in druge lastnosti
Zahteve za napajanje
220–240 V AC, 50 Hz
Razred energijske
učinkovitosti
A
Velikost zaslona
(diagonala)
Pribl. 116,8 cm / 46 palcev
Poraba
energije
Poraba v pripravljenosti*1 110 kWh
Povprečna letna poraba 0,3 W
energije*2
0,5 W
Ločljivost zaslona
1.366 točk (vodoravno) ×
768 vrstic (navpično)
Mere
(š × v × g)
(pribl.)
1.920 točk (vodoravno) × 1.080 vrstic (navpično)
(z namiznim 105,3 × 65,0 × 20,4 cm
stojalom)
92,3 × 57,4 × 18,4 cm
73,1 × 46,6 × 17,1 cm
105,3 × 62,2 × 7,6 cm
(brez
namiznega
stojala)
92,3 × 54,8 × 7,6 cm
73,1 × 44,1 × 7,6 cm
(Nadaljevanje)
39 SI
Naziv modela KDL-
46R47xA
(z namiznim 10,0 kg
stojalom)
40R47xA
32R42xA
Teža
(pribl.)
7,6 kg
5,3 kg
9,7 kg
(brez
namiznega
stojala)
7,3 kg
5,1 kg
Priloženi dodatki
Glejte »1: Preverjanje dodatkov« na strani 4.
*1
Letna poraba energije temelji na porabi energije televizorja, ki deluje 4 ure dnevno 365 dni. Dejanska poraba energije je
odvisna od načina uporabe televizorja.
*2 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po zaključenih notranjih procesih televizorja.
Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
x Pregled vhodnih signalov računalnika za priključke HDMI IN 1/2
Za KDL-46R473A / 46R470A / 40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A
Signali
Vodoravno
(slikovne točke)
Navpično
(vrstice)
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
Standardno
frekvenca (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Smernice VESA
XGA
1.024
768
48,4
60
Smernice VESA
WXGA
1.280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1.280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1.360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1.280
1.024
64
60
VESA
HDTV*
1.920
1.080
67,5
60
EIA
* Ločljivost 1080p na vhodu HDMI bo obdelana kot video ločljivost namesto računalniška ločljivost.
Za KDL-32R424A / 32R423A / 32R421A / 32R420A
Signali
Vodoravno
(slikovne točke)
Navpično
(vrstice)
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
Standardno
frekvenca (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Smernice VESA
XGA
1.024
768
48,4
60
Smernice VESA
WXGA
1.280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1.280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1.360
768
47,7
60
VESA
40 SI
Odpravljanje
težav
Preverite, ali indikator "/1 (napajanje/
pripravljenost) utripa rdeče.
Če utripa
Vklopljena je funkcija za samodiagnozo.
Dotaknite se "/1 na robu televizorja, da ga
izklopite, nato ga izključite iz napajanja in obvestite
prodajalca ali servisni center Sony.
Če ne utripa
1
2
Preverite možnosti v spodnjih tabelah.
Če težave ne odpravite, naj vaš televizor
popravi usposobljeno servisno osebje.
Pri prikazovanju signala iz priključkov
COMPONENT IN/
AV2 ni barve ali je ta
nepravilna
• Preverite povezavo na priključkih
COMPONENT
IN/
AV2 in poskrbite, da bodo kabli trdno
nameščeni v ustrezne priključke.
Zvok
Ni zvoka, slika je dobra
• Pritisnite 2 + ali % (Utišaj).
• Preverite, ali je za možnost »Zvočniki« izbrano »TVzvočnik« (stran 29).
• Če uporabljate HDMI-vhod s funkcijami Super Audio
CD ali DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
morda ne bo podpiral izhodnih signalov.
• Preverite, ali je vtič slušalk priključen v televizor.
Kanali
z
• Če želite izvedeti več, se obrnite na Sony center za
informacije strankam na naslovu ali telefonski številki, ki
je navedena na priloženem garancijskem listu.
Slika
Ni slike ali ni menija za opremo, ki je priključena v
priključek scart
• Pritisnite
, da odprete seznam priključene opreme,
nato izberite želeni vhod.
• Preverite povezavo med izbirno opremo in televizorjem.
Dvojna slika ali sledovi slike
• Preverite priključek antene/kabelske TV.
• Preverite postavitev in smer antene.
Na zaslonu sta vidna samo sneg in šum
• Preverite, ali je antena zlomljena ali upognjena.
• Preverite, ali je antena prišla do konca svoje servisne
življenjske dobe (od tri do pet let pri običajni uporabi, od
enega do dveh let v bližini morja).
Šum v sliki ali zvoku pri gledanju TV-kanala
• S funkcijo »AFT« (Samodejno iskanje) poiščite boljši
sprejem slike (stran 31).
Na zaslonu se pojavijo drobne črne pike in/ali
svetle pike
• Slika na zaslonu je sestavljena iz slikovnih točk. Drobne
črne pike in/ali svetle pike (slikovne točke) na zaslonu
niso znak napake.
Ni barve v nekaterih oddajah
• Izberite »Ponastavi« (stran 27).
Nekateri kanali so prazni
• Šifrirani kanal/kanal zahteva naročnino. Naročite se na
plačljivo TV-storitev.
• Kanal se uporablja samo za podatke (ni slike ali zvoka).
• Ponudnika vsebine vprašajte o podrobnostih prenosa.
Digitalni kanali niso prikazani
• Strokovnjaka za namestitev v vašem območju
vprašajte o ponudbi digitalnih prenosov.
• Nadgradite vrsto antene.
Splošno
Televizor se samodejno izklopi (TV preide v
stanje pripravljenosti)
• Preverite, ali je aktivirana funkcija »Časovnik za izklop«
(stran 35) ali »Stanje pripravlj. nedejavnega TV-ja«
(stran 37).
• Če v načinu TV ne sprejemate signala in ne izvajate
nobene funkcije 15 minut, televizor samodejno
preklopi v način pripravljenosti.
• Preverite, ali je vklopljeno »Trajanje« v načinu okvir za
fotografije.
• Preverite, ali je vklopljeno »Trajanje«, ko televizor vklopi
časovnik za vklop.
Popačena slika in/ali zvok
• Televizor namestite stran od virov električnega šuma,
kot so avtomobili, motorji, sušilniki las ali optična
oprema.
• Pri nameščanju izbirne opreme naj bo med opremo in
televizorjem nekaj prostora.
• Preverite priključek antene/kabelske TV.
• Kabel antene/kabelske TV povlecite stran od drugih
povezovalnih kablov.
Daljinski upravljalnik ne deluje
• Zamenjajte baterije.
(Nadaljevanje)
41 SI
Dodatne informacije
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka
• Preverite priključek antene/kabelske TV.
• Priključite televizor v napajanje, nato pritisnite "/1 na
robu televizorja.
• Če indikator "/1 (napajanje/pripravljenost) zasveti
rdeče, pritisnite "/1.
Želenega kanala ni možno izbrati
• Preklopite med digitalnim in analognim načinom in
izberite želeni digitalni/analogni kanal.
Na seznamu »Seznam naprav Sync BRAVIA« ni
navedene naprave HDMI/MHL
• Preverite, ali je vaša oprema združljiva s funkcijo
Nadzor Sync BRAVIA.
Televizor ne kaže slike in/ali zvoka iz naprave
MHL
• Odklopite kabel MHL, ga znova priklopite ali izklopite in
znova vklopite napravo MHL ter sprostite njeno
zaklepanje.
Če se na zaslonu prikaže »Način za prikazovanje
v prodajalni: Vključeno«
• Vaš televizor deluje v načinu »Prodajalna«. Znova
morate nastaviti možnost »Doma« za »Lokacija« v
postopku »Samodejni zagon« (stran 7).
»Samodejno iskanje dig. kanalov« ne najde
kabelskih TV-storitev (programov).
• Preverite kabelsko povezavo ali nastavitev iskanja
kanalov.
• Poskusite zagnati »Samodejno iskanje dig. kanalov«
tako, da izberete »Antena« namesto »Kabelska TV«.
42 SI
Uporabne informacije o izdelkih Sony
4-458-528-41(1)
© 2013 Sony Corporation
Download PDF