Sony | KDL-43WF665 | Sony KDL-43WF665 WF66 | LED | Full HD | Visok dinamični razpon (HDR) | Pametni televizor Navodila za uporabo

D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\010COV.fm
masterpage: Cover
4-729-424-41(1)
Televizor
Navodila za uporabo
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Vsebina
POMEMBNO OBVESTILO . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varnostne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Deli in elementi za upravljanje
Televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Uporaba menija Doma
Aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vse aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Photo Sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uporaba televizorja v načinu okvira za
fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Seznam programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Digitalni EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vzpostavljanje povezave
televizorja z internetom
Nastavitev internetne povezave . . . . . . . 12
Vrsta 1: Zaščiteno omrežje s funkcijo WPS
(Wi-Fi Protected Setup™). . . . . . . . . . . . . . . 12
Vrsta 2: Zaščiteno omrežje brez funkcije
WPS (Wi-Fi Protected Setup™) . . . . . . . . . . 13
Vrsta 3: Nezaščiteno omrežje s katero koli
vrsto usmerjevalnika za brezžični LAN . . . . 13
Vrsta 4: Nastavitev ožičenega omrežja. . . . 13
Priprava ožičenega omrežja . . . . . . . . . . . . 14
Ogled statusa omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Če ni mogoče vzpostaviti internetne
povezave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Deljenje povezave prek USB . . . . . . . . . . 14
Pravilnik o zasebnosti . . . . . . . . . . . . . . . 15
Gledanje TV
Spreminjanje sloga pogleda . . . . . . . . . . 16
Spreminjanje formata zaslona. . . . . . . . . . . 16
Nastavitev izbora prizora . . . . . . . . . . . . . . . 16
Posnetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mediji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov preko vmesnika USB. . . . . 19
Predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov preko domačega
omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sistemske nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Nastavitev omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Podpora za stranke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vodnik za pomoč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Začetni zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Vrstica s priporočili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Nedavne aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Nedavni kanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Prikaz slik iz povezane opreme
Priključni diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Uporaba avdio in videoopreme . . . . . . . .35
Uporaba zrcaljenja zaslona . . . . . . . . . . .35
Vgradnja televizorja na steno . . . . . . . . 36
Dodatne informacije
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zvok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Kanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Omrežje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Splošno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\020REG.fm
Internetna povezava in Podatki o zasebnosti
Ta izdelek se poveže z internetom med začetno namestitvijo
takoj, ko je omrežje povezano, da se potrdi internetna
povezava in kasneje za nastavitev začetnega zaslona. Vaš IP
naslov se uporablja pri tej in pri vseh drugih internetnih
povezavah. Če ne želite, da bi bil vaš IP naslov uporabljen pri
vseh, ne nastavite brezžične internetne funkcije in ne
priključite internetnega kabla. Prosimo, glejte podatke o
zasebnosti, predstavljene v nastavitvenem zaslonu, za
nadaljnje podrobnosti o internetnih povezavah.
masterpage: Right
OPOZORILO
DA BI PREPREČILI
POŽAR, SVEČ IN
DRUGEGA ODPRTEGA
PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V
BLIŽINO IZDELKA.
Uvod
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta Sonyjev izdelek.
Pred uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga
shranite za nadaljnjo uporabo.
POMEMBNO OBVESTILO
Opomba
• Pred uporabo televizorja preberite »Varnostne informacije«
(stran 3).
• Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za pripravo in
tem priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od
dejanskega izdelka.
• »xx«, ki se prikaže v imenu modela, odgovarja številčni cifri, ki je
povezana z obliko, barvo ali TV sistemom.
Nameščanje namiznega stojala na televizor
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Visual
Products Inc.
Uvoznik za Evropo: Sony Europe Limited.
Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na
zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega
zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Glejte priročnik za namestitev na vrhu blažilnika.
Obvestilo o radijski opremi
Družba Sony Visual Products Inc. s tem izjavlja,
da so vse vrste radijske opreme KDL-50WF665,
KDL-50WF663, KDL-50WF660, KDL-43WF665,
KDL-43WF663, KDL-43WF660, KDL-43RF455, KDL-43RF453,
KDL-43RF450 skladne z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo
izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem
naslovu: http://www.compliance.sony.de/
Ta radijska oprema se lahko uporablja v EU brez poseganja v
veljavne zahteve glede uporabe radijskega spektra.
Varnostne informacije
Vodnik za pomoč (Ročno) (Samo za
določena območja/države/modele
televizorja)
Za bolj podrobne informacije, pritisnite HOME na daljinskem
upravljalniku, potem izberite [Vodnik za pomoč] v meniju
[Nastavitve]. Lahko preverite tudi Vodnik za pomoč na vašem
PC-ju ali pametnem telefonu (informacije so na zadnjem
pokrovu).
Mesto identifikacijske nalepke
Nalepke s številko modela televizorja, datumom izdelave (leto/
mesec) in nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni
strani televizorja ali paketa.
Za modele s priloženim napajalnim adapterjem:
Nalepki za številko modela in serijsko številko sta nameščeni na
spodnji strani napajalnika.
OPOZORILO
Pozor
Tveganje eksplozije, če baterije zamenjate z nepravim tipom
baterij.
Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba,
požar in podobno ali ekstremno nizkemu zračnemu tlaku, kar
lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina.
Nevarnost stabilnosti
Set televizorja lahko pade, kar lahko povzroči resne osebne
poškodbe ali smrt.
Televizorja nikoli ne nameščajte na nestabilno mesto. Televizor
lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Veliko
poškodb, zlasti poškodb otrok, lahko preprečimo s preprostimi
previdnostnimi ukrepi, npr.:
• z uporabo omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec
televizorja.
• z uporabo pohištva, ki lahko varno podpira televizor.
• da se prepričate, ali televizor ne visi prek roba nosilnega
pohištva.
• da ne postavite televizorja na visoko pohištvo (npr. kredence ali
knjižne police), ne da bi pri tem zasidrali pohištvo in televizor z
ustreznimi pritrdili.
• da ne postavite televizorja na tkanino ali druge materiale, ki se
lahko nahajajo med televizorjem in nosilnim pohištvom.
• da poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi
dosegli krmilne gumbe televizorja.
Če svoj televizor shranjujete in premeščate, upoštevajte zgoraj
navedene smernice.
3SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\020REG.fm
masterpage: Left
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi
navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara,
škode in/ali poškodb.
Naprava, ki je povezana z zaščitno ozemljitvijo instalacij stavbe
skozi glavne priključke ali preko druge naprave s povezavo na
zaščitno ozemljitev - in do televizijskega distribucijskega sistema
z uporabo koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih ustvari
tveganje požara. Povezavo s televizijskim distribucijskim sistem
morate tako zagotoviti preko naprave, ki omogoča električno
izolacijo pod določenim frekvenčnim obsegom (galvanski izolator,
glej SIST EN 60728-11).
Namestitev
• Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Televizor postavite na stabilno vodoravno površino, da ne more
pasti in povzročiti telesnih poškodb ali materialne škode.
• Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štrlelo iz
stojala televizorja (ni priloženo). Ce namizno stojalo štrli iz
stojala televizorja, se lahko televizor prevrne, pade ali povzroci
telesno poškodbo ali poškodbo televizorja.
• Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali
premočnemu tresenju.
• Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga
zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.
Preprečevanje prevračanja
8 mm - 12 mm
M6 vijak (ni priložen)
1
Kabel
(ni priložen)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Vijak
(ni priložen)
• Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo
dodatno opremo, vključno:
Nosilec za stensko montažo – SU-WL450
• Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi nosilcu za stensko
montažo ali televizorju, ko pritrjujete nosilec za stensko
montažo na televizor. Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže
ilustracija, merjeno od pritrditvene površine nosilca za stensko
montažo.
Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model nosilca
za stensko montažo.
Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite
notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
Prezračevanje
• Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite Sony nosilec za stensko
montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.
Pri namestitvi na steno
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
8 mm - 12 mm
Pri namestitvi na stojalo
30 cm
Vijak (M6)
10 cm
10 cm
6 cm
Nosilec za stensko montažo
Zadnji okrov televizorja
Prenašanje
• Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
• Dve ali tri osebe morajo prenašati velik televizor.
• Pri prevažanju televizor držite, kot je prikazano spodaj. Ne
pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona.
• Pri dvigovanju ali premikanju televizor trdno primite za dno.
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
• Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
 Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
 Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali
drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
4SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\020REG.fm
 Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.
Kroženje zraka je onemogočeno.
Stena
Stena
masterpage: Right
Prepovedana uporaba
Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na mestih, v okolju ali
situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare
televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/
ali telesne poškodbe.
Lokacije:
• Na prostem (neposredno izpostavljeno sončni svetlobi), na
obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih
ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in
dima.
Okolja:
Napajalni kabel
Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali
poškodb, ravnajte z napajalnim kablom v skladu z naslednjimi
navodili:
• Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne
uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
• Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
• Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220 V - 240 V AC.
• Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti
prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne
boste hodili po kablih.
• Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
• Napajalni kabel ločite od virov toplote.
• Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s
prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi
lahko povzročilo požar.
Opomba
• Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo
opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte
prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo
ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega
popolnoma.
OPOMBA O OMREŽNEM NAPAJALNIKU
(modeli s priloženim samo napajalnim
adapterjem)
Opozorilo
Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave
ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na napravo
ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer
vaz. Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige
ali podobno.
• Poskrbite, da je električna vtičnica blizu opreme in lahko
dostopna.
• Poskrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni
kabel.
• Ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov. To lahko povzroči
okvaro.
• Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno
vtičnico.
• Napajalnega kabla ne ovijte okoli
omrežnega napajalnika. Zaradi tega se
lahko prekine kateri od vodnikov kabla in/
ali se lahko poškoduje medijski
sprejemnik.
• Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• Če opazite kaj neobičajnega na omrežnem napajalniku, ga takoj
odklopite iz električne vtičnice.
• Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena
v električno vtičnico, tudi če je sama naprava izključena.
• Ker se omrežni napajalnik pri dolgotrajni uporabi segreje, bo
morda na dotik vroč.
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor
lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen
mehanski vibracijam, v bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in
predmetov, napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne smete
postavljati na televizor.
Okoliščine:
• Uporabite z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z
dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem
odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
• Televizor namestite tako, da štrli v odprt
prostor. Če se oseba ali predmet zaleti v
televizor, lahko pride do osebne
poškodbe ali škode na predmetu.
• Televizor namestite v vlažen ali prašen
prostor ali v prostor z zaoljenim dimom
ali paro (blizu kuhalnikov ali vlažilcev). V
takih primerih lahko pride do požara,
električnega udara ali popačenja.
• Televizor namestite na mesta, kjer bo
izpostavljen visokim temperaturam, na primer neposredna
sončna svetloba, bližina radiatorja ali grelca. Televizor se lahko v
teh pogojih pregreje, kar lahko poškoduje ohišje in/ali povzroči
nepravilno delovanje televizorja.
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode, lahko
žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
• Za najboljšo kakovost slike zaslona ne
izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
• Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne
spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje
vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne
barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi,
šele nato vklopite televizor.
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca
poči in povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler
ne odklopite napajalnega kabla. Sicer lahko pride do
električnega udara.
Če ga ne uporabljate
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če
televizorja več dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite.
Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma
odklopite.
• Nekateri televizorji so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi
katerih mora televizor ostati v pripravljenosti, da lahko pravilno
deluje.
5SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\020REG.fm
masterpage: Left
Otroci
Izbirna dodatna oprema
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega otrok, da je ne bi
pomotoma pogoltnili.
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko
pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
• Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je
skladna z omejitvami, ki jih je določila Direktiva o
elektromagnetni združljivosti za uporabo priključnega
signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
• Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je
skladna z omejitvami, ki jih je določila Direktiva o
elektromagnetni združljivosti za uporabo RF-kabla, krajšega od
30 metrov, s priključki za zemeljske/satelitske/CATV priključke.
V primeru naslednjih težav...
Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma izklopite
televizor in odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da
televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.
Če:
• je napajalni kabel poškodovan,
• omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča,
• je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj
priletel predmet,
• je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.
O temperaturi prikazovalnika LCD v
televizorju
Če televizor LCD uporabljate dlje časa, se okolica prikazovalnika
segreje. Če se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.
Previdnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
• Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.
Zaslon LCD
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s tehnologijo visoke natančnosti in
je 99,99 % ali več svetlobnih točk dejavnih, se lahko na zaslonu
LCD pojavijo neprekinjene črne pike ali posamezne svetle točke
(rdeča, modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih
povzročajo lastnosti zgradbe zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor
ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se zaslon
LCD poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in ohišje segrejeta. To ni
napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.
Priporočila za vtič tipa F
Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša
od 1,5 mm.
Najv. 7 mm
Najv. 1,5 mm
(Referenčna slika za vtič tipa F)
Previdnost pri uporabi daljinskega
upravljalnika
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje
baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne
stopajte nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira toplote,
izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem
prostoru.
Brezžično delovanje enote
• Z napravo ne upravljajte zraven medicinski aparatov (srčni
spodbujevalnik, itd.), saj bi to lahko povzročilo okvaro
medicinske opreme.
• Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale,
morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja
signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo
odgovornosti.
• Opremo je treba namestiti in upravljati na razdalji vsaj 20 cm
med anteno naprave in telesom oseb v okolici.
Ravnanje s površino zaslona/ohišjem
televizorja in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne
vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona,
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno obrišite z mehko krpo, da
ostranite prah. Če je prah trdovraten, površine obrišite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago milnico.
• Ne pršite vode ali detergenta neposredno
na televizor. Zaradi kapljanja na dno
zaslona ali zunanjih delov ali v televizor
lahko pride do okvare televizorja.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih ali
kislinskih čistil, praškov za čiščenje ali
hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen,
redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči poškodbo
površine zaslona ali ohišja.
• Priporočamo redno sesanje prezračevalnih odprtin, da
zagotovite ustrezno prezračevanje.
• Kadar prilagajate kot televizorja, ga premikajte počasi, da bi
preprečili premikanje ali zdrs televizorja z namiznega stojala.
6SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\020REG.fm
masterpage: Right
Odstranjevanje televizorja
Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni,
naj se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
primerno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v
primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni
enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer
ste izdelek kupili.
Odstranitev odpadnih baterij
(veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali embalaži pomeni, da z
baterijo, ki je priložena izdelku, ne smete
ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih
baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski
element. Oznaka za svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,004 % svinca. S pravilnim odlaganjem baterij
pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki jih povzroči nepravilno odlaganje baterij.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih,
ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za zagotovitev
pravilnega ravnanja z baterijo oddajte izrabljen izdelek na ustrezni
zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse
ostale baterije preberite poglavje o varni odstranitvi baterij iz
izdelka. Baterijo predajte na ustrezni zbirni točki za recikliranje
odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o recikliranju baterij
dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov
ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
7SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\030PAR.fm
masterpage: Left

Deli in elementi za upravljanje
Televizor
1
Enota za pogojni dostop (CAM –
Conditional Access Module)
• Omogoča dostop do storitev plačljive
televizije. Za podrobnosti glejte navodila
za uporabo, ki ste jih dobili z napravo
CAM.
• Pametne kartice ne vstavite neposredno v
režo televizorja za enoto CAM. Vstaviti jo
morate v enoto za pogojni dostop, ki jo
dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
• V nekaterih državah/regijah enota CAM ni
podprta. To preverite pri svojem
pooblaščenem prodajalcu.
• Obvestilo CAM se lahko prikaže, ko
preklopite na digitalni program po uporabi
internetnega videoposnetka.
  (vklop/izklop) / + / –
Na kratko pritisnite , da televizor vklopite.
Za dalj časa pritisnite , da televizor
izklopite.
Ko je televizor vklopljen:
glasnost
Če želite povečati/zmanjšati glasnost,
pritisnite gumb + ali –.
Pritisnete lahko tudi , dokler se ne prikaže
obvestilo
. Glasnost lahko povečate/
zmanjšate s pritiskom gumba + ali –.
Vnos
Pritiskajte , dokler se ne prikaže obvestilo
.
Izbrani vir premakne s pritiskom gumba +
(gor) ali – (dol).
Program
Pritiskajte , dokler se ne prikaže obvestilo
PROG.
Izberite program tako, da pritisnete gumb +
(gor) ali – (dol).
2
3
8SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\030PAR.fm
masterpage: Right
 (tipala/prikazovalnik LED)
• Sprejema signale iz daljinskega
upravljalnika.
Tipala ne prekrijte.
S tem lahko vplivate na njegovo
delovanje.
• Zasveti oranžno, ko je nastavljen
[Časovnik za izklop]* ali [Časovnik za
vklop]* ali ko je televizor v načinu okvirja
fotografije*.
• Zasveti belo, ko je funkcija [Varčevanje
energije]* nastavljena na [Slika
izključena]*.
• Zasveti belo, ko je televizor vključen.
• Ne sveti, ko je televizor v pripravljenosti.
• Utripa med uporabo daljinskega
upravljalnika.
• Zasveti rdeča lučka v snemalnem načinu.
(Samo za določena območja/države/modele
televizorja)
* Za bolj podrobne informacije, pritisnite HOME na
daljinskem upravljalniku, potem izberite [Vodnik za
pomoč] v meniju [Nastavitve].
Opomba
• Pred odklopom omrežnega kabla poskrbite, da je
televizor v celoti izključen.
• Če želite televizor v celoti odklopiti iz električnega
omrežja, potegnite vtič iz električne vtičnice.
• Pri izbiri vhoda počakajte nekaj časa, da se opravi
preklop na drugi vhod.
9SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\030PAR.fm
masterpage: Left

Daljinski upravljalnik
Oblika, mesto, razpoložljivost in delovanje
gumba daljinskega upravljalnika se lahko
razlikujejo glede na državo/regijo/model
televizorja.
/
(izbira vhoda/zadrževanje
besedila)
• Prikaže in izbere vhodni vir.
• V načinu besedila zadrži trenutno stran.
 DIGITAL/ANALOG
Preklopi med digitalnim in analognim
vhodom.
 Številske tipke
• Izberite kanale. Pri številkah kanalov 10 ali
več hitro vnesite naslednje mesto.
• V načinu besedila vnesite trimestno
številko strani, da izberete stran.
 EXIT
Omogoča vrnitev na prejšnji zaslon ali izhod
iz menija. Če je na voljo storitev interaktivne
aplikacije, pritisnite to tipko za izhod iz
storitve.
 Barvne tipke
Prikaže vodič za upravljanje (ko so na voljo
barvne tipke).

YouTube (Samo za določena
območja/države/modele televizorja)
Omogoča dostop do spletne storitve
»YouTube«.

/
(informacije/razkrij besedilo)
• Prikaže informacije. Enkrat pritisnite, da
prikažete informacije o programu/vhodu,
ki ga gledate. Znova pritisnite, da prikaz
odstranite z zaslona.
• V načinu besedila prikaže skrite
informacije (npr. odgovore na vprašanja).
 SLEEP
Večkrat pritisnite, da televizor prikaže čas v
minutah ([Izključeno]/[15 min]/[30 min]/
[45 min]/[60 min]/[90 min]/[120 min]), po
katerem naj se televizor izključi. Če želite
preklicati časovnik za izklop, pritiskajte tipko
SLEEP, dokler se ne prikaže možnost
[Izključeno].

////
(izbira elementa/vnos)
• Izberite ali nastavite elemente.
• Potrdite izbrane elemente.

RETURN
• Vrnitev na prejšnji zaslon za kateri koli
prikazani meni.
• Ustavi predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov.
10SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\030PAR.fm
 HOME
masterpage: Right
  (besedilo)
Prikaže ali prekliče meni.
V besedilnem načinu prikaže besedilo
oddaje.
Ob vsakem pritisku na  se prikaz ciklično
preklopi takole:
Besedilo  Besedilo nad sliko televizije
(mešani način)  Brez besedila (konča
besedilno storitev)
  +/– (glasnost)
Nastavi glasnost.
 AUDIO
Izberite zvok večjezičnega vira ali dual
sound za program, ki ga trenutno gledate
(odvisno od vira programa).

(podnapis)
 NETFLIX (Samo za določena območja/
države/modele televizorja)
Omogoča dostop do spletne storitve
»NETFLIX«.
Spremeni Nastavitev podnapisov.
 //////
• Upravljajte medijske vsebine na televizorju
in priključeni napravi, združljivi s
tehnologijo BRAVIA Sync.
• S to tipko lahko upravljate tudi predvajanje
storitve VOD (video na zahtevo).
Razpoložljivost je odvisna od storitve VOD.
(Razen KDL-43RF4xx)

 OPTIONS
Prikaže seznam bližnjic do določenih
menijev z nastavitvami.
Naštete možnosti se spreminjajo glede na
trenutni vnos in vsebino.
 REC (ni na voljo v Italiji)
S funkcijo snemanja USB HDD lahko
posnamete trenutni program.

 PROG +/–/
Nadzor naprave:
Meni [Nadzor naprave] uporabite za
upravljanje opreme, ki je združljiva s
tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA. Za
upravljanje opreme izberite možnosti
[Domov (meni)], [Možnosti], [Seznam
vsebin] in [Izklop].
Zvočniki:
Izberite [TV-zvočnik] ali [Avdio sistem], da se
pošlje zvok televizorja iz zvočnikov
televizorja ali povezane avdio opreme.
Nadzor TV-ja:
Meni [Nadzor TV-ja] uporabite za upravljanje
televizorja v meniju [Domov (meni)] ali
[Možnosti].
/
• Izbere naslednji (+) ali prejšnji (–) kanal.
• V načinu besedila izbere naslednjo ( ) ali
prejšnjo stran ( ).
 SYNC MENU
Pritisnite za prikaz menija BRAVIA Sync in
izberite povezano opremo HDMI na
seznamu [Izbira naprave].
Naslednje možnosti lahko izberete v meniju
BRAVIA Sync.
(skoči)
Vrnitev na prejšnji kanal ali vhod, ki ste ga
gledali več kot 15 sekund.
  (pripravljenost televizorja)
Vklopi televizor ali ga preklopi v
pripravljenost.
GUIDE (EPG)
Prikaže Digitalni EPG (Digitalni elektronski
programski vodič).
  (utišaj)
Utiša zvok. Znova pritisnite, da obnovite
zvok.
 TITLE LIST (ni na voljo v Italiji)
Prikaže seznam naslovov.

(široki način)
Nastavi prikaz na zaslonu. Večkrat pritisnite,
da izberete želeni široki način.
Nasvet
• Številske tipke, 5, , PROG + in AUDIO imajo
otipljivo piko. Otipljive pike vam pomagajo pri
upravljanju televizorja.
Opomba
• Če izberete podnapise in uporabnik zažene digitalno
besedilno aplikacijo s tipko za besedilo, se lahko v
določenih okoliščinah ustavi prikaz podnapisov. Ko
uporabnik konča digitalno besedilno aplikacijo, se
samodejno nadaljuje dekodiranje podnapisov.
Vrni se na TV:
Izberite to možnost, da se vrnete na
program televizije.
11SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
masterpage: Left
Vrsta 1: Zaščiteno omrežje s funkcijo
WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
Vzpostavljanje povezave
televizorja z internetom
(Razen KDL-43RF4xx)
Nastavitev internetne
povezave
Televizor lahko omrežne funkcije uporablja le, če
je povezan z internetom. Postopek nastavitve se
razlikuje glede na vrsto omrežja in
usmerjevalnik LAN. Pred nastavljanjem
internetne povezave morate nastaviti
usmerjevalnik LAN. S pomočjo naslednjega
diagrama preverite svoje brezžično okolje LAN.
Standard WPS omogoča preprosto
zagotavljanje varnosti brezžičnega domačega
omrežja – pritisniti morate samo tipko WPS na
usmerjevalniku za brezžični LAN. Pred
nastavljanjem brezžičnega omrežja LAN
preverite lokacijo tipke WPS na usmerjevalniku
in preverite, kako se uporablja.
Zaradi varnosti omogoča [WPS (PIN)] kodo PIN
za vaš usmerjevalnik. Koda PIN se obnovi
vsakokrat, ko izberete [WPS (PIN)].
1
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]*  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitev omrežja].
2
Nastavitev naslova IP/posredovalnega
strežnika:
Brezžični LAN
Ali je brezžični LAN zaščiten?
NE
k Vrsta 3
– samodejna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave] 
[Preprosto]
– ročna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave]  [Za
strokovnjake]  [Nastavitev za ožičeno] ali
[Nastavitev za brezžično]
DA m
Ali uporabljate usmerjevalnik
za brezžični LAN, ki je združljiv
s funkcijo WPS (Wi-Fi
Protected Setup™)?
NE
k Vrsta 2
DA m
Vrsta 1*
3
Ožičeni LAN , vrsta 4
* Vrsta 1 omogoča preprostejšo nastavitev, če ima
usmerjevalnik tipko za samodejno nastavitev, npr.
AOSS (Air Station One-Touch Secure System).
Najnovejši usmerjevalniki večinoma imajo to funkcijo.
Preverite usmerjevalnik.
Vrsta 1: Sledite konfiguraciji za Zaščiteno
omrežje s funkcijo WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
Vrsta 2: Sledite konfiguraciji za Zaščiteno
omrežje brez funkcije WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
Vrsta 3: Sledite konfiguraciji za Nezaščiteno
omrežje s katero koli vrsto
usmerjevalnika za brezžični LAN.
Vrsta 4:Sledite konfiguraciji za Nastavitev
ožičenega omrežja.
Izberite [WPS (gumb)] za način z
gumbom ali [WPS (PIN)] za način s kodo
PIN.
Opomba
Ime tipke WPS se lahko pri posameznih
usmerjevalnikih razlikuje (npr. tipka AOSS).
4
Sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev.
Opomba
• Če za nastavitev omrežja uporabljate WPS, se sprožijo
varnostne nastavitve usmerjevalnika za brezžični LAN
in morebitna nezaščitena oprema, predhodno
priključena v brezžični LAN, bo odklopljena iz
omrežja.
V tem primeru vklopite varnostne nastavitve
odklopljene opreme in jo nato znova priključite.
Druga možnost je, da izklopite varnostne nastavitve
usmerjevalnika za brezžični LAN in nato priključite
opremo na televizor v nezaščitenem stanju.
• Če želite uporabiti omrežje z IPv6, izberite
[Nastavitve]*  [Sistemske nastavitve] 
[Nastavitve]  [Omrežje]  [Prioriteta za IPv6/IPv4]
 [IPv6], in nato [Preprosto] v meniju [Nastavitve
omrežne povezave].
• Če izberete IPv6, ni mogoče nastaviti posredovalnega
strežnika HTTP Proxy.
12SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
masterpage: Right
– samodejna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave] 
[Preprosto]
– ročna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave]  [Za
strokovnjake]  [Nastavitev za ožičeno] ali
[Nastavitev za brezžično]
Vrsta 2: Zaščiteno omrežje brez funkcije
WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
Če želite nastaviti brezžični LAN, potrebujete
SSID (ime brezžičnega omrežja) in varnostni
ključ (WEP ali WPA). Če ju ne poznate,
informacije poiščite v navodilih za uporabo
usmerjevalnika.
1
2
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]*  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitev omrežja].
Nastavitev naslova IP/posredovalnega
strežnika:
– samodejna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave] 
[Preprosto]
– ročna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave]  [Za
strokovnjake]  [Nastavitev za ožičeno] ali
[Nastavitev za brezžično]
3
4
Izberite [Iskanje] in nato iz seznama
najdenih brezžičnih omrežij izberite
omrežje.
Sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev.
Opomba
• Če želite uporabiti omrežje z IPv6, izberite
[Nastavitve]*  [Sistemske nastavitve] 
[Nastavitve]  [Omrežje]  [Prioriteta za IPv6/IPv4]
 [IPv6], in nato [Preprosto] v meniju [Nastavitve
omrežne povezave].
• Če izberete IPv6, ni mogoče nastaviti posredovalnega
strežnika HTTP Proxy.
• Preden vtipkate svoje geslo, preverite, ali je okolica
varna.
Vrsta 3: Nezaščiteno omrežje s katero
koli vrsto usmerjevalnika za brezžični
LAN
3
Izberite [Iskanje] in nato iz seznama
najdenih brezžičnih omrežij izberite
omrežje.
4
Sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev.
Opomba
• Varnostni ključ (WEP ali WPA) ni potreben, ker vam v
tem postopku ni treba izbrati nobenega varnostnega
načina.
• Če želite uporabiti omrežje z IPv6, izberite
[Nastavitve]*  [Sistemske nastavitve] 
[Nastavitve]  [Omrežje]  [Prioriteta za IPv6/IPv4]
 [IPv6], in nato [Preprosto] v meniju [Nastavitve
omrežne povezave].
• Če izberete IPv6, ni mogoče nastaviti posredovalnega
strežnika HTTP Proxy.
Vrsta 4: Nastavitev ožičenega omrežja
Po potrebi vnesite ustrezne alfanumerične
vrednosti za svoj usmerjevalnik. Elementi, ki jih
je treba nastaviti (npr. naslov IP, podomrežna
maska, DHCP), se lahko razlikujejo glede na
ponudnika internetnih storitev in usmerjevalnik.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki jih
je priskrbel ponudnik internetnih storitev ali ki
so priložena usmerjevalniku.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]*  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitev omrežja].
2
Nastavitev naslova IP/posredovalnega
strežnika:
– samodejna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave] 
[Preprosto]
– ročna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave]  [Za
strokovnjake]  [Nastavitev za ožičeno] ali
[Nastavitev za brezžično]
Če želite nastaviti brezžični LAN, potrebujete
SSID (ime brezžičnega omrežja).
1
2
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]*  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitev omrežja].
Nastavitev naslova IP/posredovalnega
strežnika:
3
Sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev.
[Nastavitev omrežja] je možna tudi prek menija
[Samodejni zagon].
13SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
masterpage: Left
Opomba
• Omogoča samodejno konfiguracijo vašega
ožičenega/brezžičnega omrežja.
Pri povezovanju s kablom LAN: Ožičeno
Pri povezovanju z vgrajenim vmesnikom za
brezžični LAN: Brezžično
Pri povezovanju z obema kabloma: Ožičeno
• Izberite nastavitev [Preprosto], pri kateri se naslov IP
samodejno nastavi. Za posredovalni strežnik se ne
uporablja.
• Če želite uporabiti omrežje z IPv6, izberite
[Nastavitve]*  [Sistemske nastavitve] 
[Nastavitve]  [Omrežje]  [Prioriteta za IPv6/IPv4]
 [IPv6], in nato [Preprosto] v meniju [Nastavitve
omrežne povezave].
• Če izberete IPv6, ni mogoče nastaviti posredovalnega
strežnika HTTP Proxy.
Priprava ožičenega omrežja
Če ni mogoče vzpostaviti
internetne povezave
Z diagnostiko preverite možne vzroke za izpade
omrežne povezave in nastavitve.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]*  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitev omrežja].
2
Izberite [Ogled Nastavitev omrežja in
statusa].
3
Izberite [Preveri povezavo].
To lahko traja nekaj minut. Ko izberete
[Preveri povezavo], diagnostike ne morete
preklicati.
Televizor
Internet
Modem s
funkcijami
usmerjevalnik
ali
Usmerjevalnik
Modem
Internet
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja
Deljenje povezave prek USB
(Razen KDL-43RF4xx)
Vaš pametni telefon (odvisno od modela/
združljivo verzijo operacijskega sistema) lahko
uporabljate kot brezžični modem za deljenje
povezave mobilnih podatkov s televizorjem
preko USB kabla.
Vaš televizor bo avtomatično zaznal povezavo
USB Tethering, če je preko združljivega
mobilnega telefona povezan z vklopljenim USB
Tethering.
Opomba
Za potrditev statusa USB Tethering
• Za povezave LAN uporabite kabel kategorije 7 (ni
priložen).
Pritisnite HOME, nato izberite [Nastavitve]* 
[Sistemske nastavitve]  [Nastavitve] 
[Omrežje]  [Stanje deljenja povezave prek
USB].
Ogled statusa omrežja
Potrdite lahko stanje svojega omrežja.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]*  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitev omrežja].
2
Izberite [Ogled Nastavitev omrežja in
statusa].
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja
14SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
masterpage: Right
Pravilnik o zasebnosti
Ko uporabljate naslednje funkcije za
vzpostavljanje povezave z internetom, nekatere
informacije, ki veljajo za osebne podatke, bodo
poslane globalnim strežnikom Sony Visual
Products Inc.
Zahteva se vaše soglasje, da se te informacije
zberejo in uporabijo.
• Posodobitev programske opreme sistema
poteka preko internetne povezave s strežniki
podjetja Sony Visual Products Inc. po vsem
svetu.
• Spletno vsebino in druge spletne storitve
zagotavljajo ponudniki storitev, kot je
YouTube.
Ta televizor ima v meniju za samodejni zagon ali
meniju [Nastavitve] možnost potrditve vašega
soglasja, ko podrobno preberete Pravilnik o
zasebnosti. Če želite uporabljati te funkcije,
označite potrditveno polje možnosti [Strinjam
se] na vsakem posameznem zaslonu nastavitev.
Če označite potrditveno polje možnosti [Ne
strinjam se], zgoraj opisani dve funkciji ne bosta
na voljo.
To nastavitev lahko spremenite s pritiskom na
HOME, izbiro [Nastavitve]*  [Sistemske
nastavitve]  [Nastavitve]  [Pravilnik o
zasebnosti].
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja
15SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
Gledanje TV
1
Pritisnite  na televizorju ali daljinskem
upravljalniku, da vklopite televizor.
2
Pritisnite DIGITAL/ANALOG, da
preklopite med digitalnimi in
analognimi vhodi.
3
Pritisnite tipke s številkami ali PROG +/–,
da izberete televizijsko postajo.
4
Pritisnite  +/–, da nastavite glasnost.
masterpage: Left
Spreminjanje sloga pogleda
Spreminjanje formata zaslona
1
Večkrat pritisnite
zaslona.
, da izberete format
[Pametno]*
[Normalno]
[Široko]
[Zoom]*
V digitalnem načinu
Na kratko se prikaže informativno obvestilo.
V obvestilu so lahko prikazane naslednje
ikone.
[14:9]*
: Podatkovna storitev (oddajanje)
: Radijska storitev
* Deli zgornjega in spodnjega dela slike se lahko
odrežejo.
: Šifrirana storitev/storitev zahteva
Opomba
naročnino
:
• Za slikovne izvore vira HD ne morete izbrati
[14:9].
Na voljo je več avdio jezikov
Za vhod HDMI za osebni računalnik
(časovna uskladitev osebnega
računalnika)
: Na voljo so podnapisi
: K dispozícii sú titulky alebo zvuk pre
[Običajno]
sluchovo postihnutých
: Priporočena najnižja starost za ogled
trenutnega programa (od 3 do 18 let)
: Starševska zaščita
[Celozaslonska 1]
[Celozaslonska 2]
: Zaklepanje digitalnega programa
: Na voljo je avdio za slabovidne
: Na voljo so brani podnapisi
: Na voljo je večkanalni zvok
Nastavitev izbora prizora
1
2
Pritisnite OPTIONS.
Pritisnite / in nato
[Izbor prizora].
, da izberete
Ko izberete želeno možnost prizorišča, se
samodejno izbereta optimalna kakovost
zvoka in slike za izbrano prizorišče.
Možnosti, ki jih lahko izberete, se razlikujejo.
Možnosti, ki jih ni na voljo, so prikazane sivo.
16SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
masterpage: Right
Uporaba storitve NETFLIX
Za zagon menija pritisnite tipko NETFLIX na
daljinskem upravljalniku.
Uporaba menija Doma
Opomba
Tipka HOME omogoča dostop do različnih
nastavitev in funkcij televizorja.
• Storitve Netflix morda ne bo mogoče uporabljati prek
posredovalnega strežnika.
Photo Sharing Plus
Aplikacije
(Razen KDL-43RF4xx)
(Samo za določena območja/države/
modele televizorja)
Vse aplikacije
Spletna vsebina prinaša raznovrstne razvedrilne
vsebine na zahtevo neposredno na vaš
televizor. Uživate lahko v svojih najljubših
internetnih vsebinah (Razen KDL-43RF4xx),
storitvah Skupna raba fotografij Plus (Razen
KDL-43RF4xx) in načinu Okvira za fotografije.
Opomba
• Ne pozabite priključiti svojega televizorja v
širokopasovni internet in dokončajte [Nastavitev
omrežja] (stran 27).
Uporaba spletne vsebine
1
2
HOME  [Vse aplikacije]  [Photo Sharing
Plus]
Opomba
• Sledite navodilom na zaslonu, da svojo napravo
povežete s televizorjem.
• Ko so vzpostavljene vse povezave, odprite spletni
brskalnik na napravi in sledite navodilom na tem
zaslonu, da odprete naslov URL.
Prikaz fotografije na televizorju
1
2
Pritisnite HOME.
Pritisnite /// in nato
izberete [Vse aplikacije].
, da
3
Pritisnite ///, da izberete želeno
internetno storitev iz seznama storitev.
4
Pritisnite
vsebin.
5
Priljubljene fotografije iz svojih naprav (na
primer pametnih telefonov ali tabličnih
računalnikov) lahko povežete, kopirate in
prikažete na televizorju.
za zagon želenih internetnih
Pritisnite rdeči/zeleni/rumeni gumb za
filtriranje kategorij aplikacij med
Fotografije/Glasba/Video posnetki/Vse.
Izhod iz spletne vsebine
Pritisnite HOME.
Opomba
• Če pride pri uporabi te funkcije do težav, preverite, ali
je spletna povezava pravilno nastavljena.
• Vmesnik za dostop do spletne vsebine je odvisen od
ponudnikov spletne vsebine.
• Če želite posodobiti storitve spletne vsebine,
pritisnite HOME in izberite [Nastavitve]*  [Sistemske
nastavitve]  [Nastavitve]  [Omrežje]  [Osveži
spletno vsebino].
Za začetek tapnite svojo napravo.
Izberite fotografijo.
Izbrana fotografija se bo samodejno
prikazala na televizorju.
Shranjevanje fotografije, prikazane na
televizorju
1
Tapnite sličico na svoji napravi in držite
fotografijo, da se odpre kontekstni meni.
2
Izberite [V redu].
Opomba
• Priključite bliskovni pogon USB, da lahko shranite do
50 fotografij.
• S televizorjem lahko hkrati povežete do 10 pametnih
telefonov ali tabličnih računalnikov.
• Vsaka fotografija lahko ima največ 20 MB.
• Dodate lahko tudi glasbo v ozadju, pri čemer velikost
datoteke ne sme presegati 30 MB.
• Podpira privzeti brskalnik za Android 2.3 ali kasnejše
verzije.
• Podpira privzeti brskalnik za iOS; nekaterih funkcij
morda ne boste mogli uporabljati, odvisno od verzije
vašega iOS.
17SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
Uporaba televizorja v načinu okvira za
fotografije
Način Okvira za fotografije prikaže uro in koledar
hkrati s fotografijo, pri tem pa lahko poslušate
glasbo.
HOME  [Vse aplikacije]  [Način Photo
Frame]
masterpage: Left
Trajanje
Televizor varčuje z energijo tako, da ostane v
načinu Photo Frame 24 ur, nato pa se
samodejno izklopi. Po samodejnem izklopu ne
uporabljajte načina Photo Frame najmanj eno
uro, da preprečite vžiganje slike v zaslon.
Nastavitev za [Trajanje] lahko spremenite v
meniju [Nastavitve okvira za fotografije]
(stran 28).
Zaradi preprečevanja vžiganja slike v zaslon se
položaji fotografije, ure in koledarja samodejno
premaknejo vsako uro.
Kanali
Zagon načina okvira za fotografije med
predvajanjem medijev USB
1
2
Pritisnite OPTIONS med predvajanjem
fotografije ali glasbene datoteke.
Pritisnite / in nato , da izberete
[Način Photo Frame], da zaženete okvir
za fotografije.
(Samo za določena območja/države/
modele televizorja)
Seznam programov
1
2
Izbira načina prikaza
Pritisnite HOME v digitalnem načinu.
Pritisnite / in nato
[Seznam programov].
, da izberete
Prikaz načina okvira za fotografije lahko
spremenite z izbiro [Način prikaza] v meniju
[Nastavitve okvira za fotografije] (stran 28).
Izbira načina prikaza ure
Izbirate lahko med tremi načini prikaza ure, tako
da izberete [Prikaz ure] v meniju [Nastavitve
okvira za fotografije] (stran 28).
Opomba
• Ta televizor nima baterijskega pomožnega napajanja
ure. Če je zmanjkalo elektrike ali odklopite napajalni
kabel, se bosta trenutni datum in čas avtomatično
resetirala.
3
Pritisnite /// in nato
izberete program.
, da
Uporaba seznama Priljubljene
Funkcija Priljubljene omogoča določitev do štirih
seznamov priljubljenih programov. Pri gledanju
televizorja pritisnite , da ustvarite ali prikažete
seznam Priljubljene.
Nasvet
• Pritisnite modro tipko, da uredite seznam Priljubljene.
Sledite vodnikom na dnu zaslona.
18SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
Digitalni EPG
1
Pritisnite
načinu.
masterpage: Right
Mediji
GUIDE v digitalnem
Predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov preko vmesnika USB
2
Pritisnite /// in nato
izberete program.
, da
Posnetki
(funkcije ni na voljo v Italiji)
1
2
Pritisnite HOME v digitalnem načinu.
Pritisnite /// in nato , da
izberete [Seznam naslovov], [Seznam
časovnika], [Seznam napak] ali
[Snemanje z ročnim čas.] v meniju
[Posnetki].
Opomba
• Pritisnite tipko  REC, da posnamete trenutno
prikazani program v digitalnem načinu s funkcijo
snemanja USB HDD.
• Pred snemanjem obvezno povežite trdi disk s
televizorjem.
S svojim televizorjem lahko preko kabla USB ali
naprave USB za shranjevanje predvajate
fotografije/glasbo/videoposnetke, ki so
shranjeni v digitalnem fotoaparatu/
videokameri/pametnem telefonu Sony (odvisno
od modelov)*.
1
S televizorjem povežite podprto napravo
USB.
* Naprava mora biti v načinu Prenos medijskih
datotek (MTP).
2
3
Pritisnite HOME.
4
Prikaže se možnost [Izbira naprave].
Pritisnite / in nato , da izberete
napravo (Razen KDL-43RF4xx).
5
Pritisnite /// in nato
izberete datoteko ali mapo.
6
Če je priključenih več naprav USB,
pritisnite rdečo tipko, da izberete
[Možnosti predvajanja] in nato [Izbira
naprave], da izberete ustrezno napravo
USB (samo KDL-43RF4xx).
Pritisnite /// in nato , da
izberete [Fotografije], [Glasba] ali [Video]
v mediju [Mediji].
, da
Možnosti predvajanja
Pritisnite rdečo tipko, da prikažete seznam
nastavitev za predvajanje USB.
Nastavitve prikaza
Pritisnite OPTIONS v prikazu sličic, da se
prikaže možnost za spremembo pogleda sličic
na pogled seznama.
19SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
Nastavitev kakovosti slike in zvoka za
USB medij
Med predvajanjem medijev pritisnite
OPTIONS, nato pa izberite [Slika] ali [Zvok].
Opomba
• Pritisnite /// in nato
spremenite element.
Zapis videoposnetkov USB
• AVI (.avi)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
, da izberete ter
Predvajanje fotografije kot diaprojekcije
(fotografija)
1
masterpage: Left
Pritisnite zeleni gumb v pogledu sličic/
seznama, da začne diaprojekcija.
Če želite nastaviti nastavitvi [Učinki
diaprojekcije] in [Hitrost diaprojekcije],
pritisnite OPTIONS  [Možnosti
predvajanja].
Če želite diaprojekcijo ustaviti, pritisnite
RETURN.
Opomba
• Ko televizor dostopa do podatkov v napravi USB,
upoštevajte naslednje:
 Televizorja ne izklopite.
 Ne odklopite kabla USB.
 Ne odstranite naprave USB.
Podatki v napravi USB se lahko poškodujejo.
• Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za
materialno škodo ali izgubo podatkov na snemalnem
mediju zaradi nepravilnega delovanja katere koli
povezane naprave ali televizorja.
• Datotečni sistem naprave USB je lahko FAT16, FAT32
ali NTFS.
• V določenih primerih se ne bo pravilno prikazalo ime
datoteke in mape.
• Ko povežete digitalni fotoaparat Sony, nastavite način
povezave USB na Samodejno ali Shranjevalna
naprava. Za več informacij o načinu povezave USB
glejte navodila, priložena digitalnemu fotoaparatu.
• Uporabite shranjevalno napravo USB, ki je skladna s
standardi za shranjevalne naprave USB.
• Če ima izbrana datoteka napačne informacije o
vsebniku ali je nepopolna, je ni mogoče predvajati.
MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, WMA v8, MP3
• ASF (.wmv, .asf)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
WMV v9, Xvid, VC-1
MP3, WMA v8
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, AC4
• MKV (.mkv)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8, VP9, H.265
PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC, MPEG4 AAC,
MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital,
WMA v8, Dolby Digital Plus,
DTS, FLAC, VORBIS
• WebM (.webm)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
VP8, VP9
VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
MPEG1, MPEG2
MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS
• TS (.ts, .m2ts)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
MPEG2, H.264, VC-1, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS, AC4
20SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
masterpage: Right
Zapis glasbe USB
Nastavitve za upodabljanje
•
•
•
•
Pritisnite HOME, nato izberite [Nastavitve]* 
[Sistemske nastavitve]  [Nastavitve] 
[Omrežje]  [Nastavitve domačega omrežja] 
[Renderer].
LPCM, DTS-CD (.wav)
MPEG1 audio layer3 (.mp3)
WMA v8 (.wma)
FLAC (.flac)
Zapis fotografij USB
• JPEG (.jpg, .jpeg)
Opomba
• Predvajanje zgoraj omenjenih zapisov datotek ni
zajamčeno.
Nastavitve zaslona za medijske strežnike
Izberite strežnike domačega omrežja, ki naj se
prikažejo v začetnem meniju. Prikazati je
mogoče do 10 strežnikov.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]*  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitve domačega omrežja] 
[Nastavitve prikazovanja strežnika].
2
Izberite strežnik, ki naj se prikaže v
meniju Izbira naprave.
Predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov preko domačega
omrežja
(Razen KDL-43RF4xx)
Uživate lahko v različnih vsebinah (npr.
fotografije/glasba/videodatoteke), shranjenih v
medijskih strežnikih z oznako DLNA Certified™.
Funkcija domačega omrežja vam omogoča, da
uživate v omrežni vsebini v drugih prostorih.
Predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov
1
2
Pritisnite HOME in nato izberite [Mediji]
 [Fotografije], [Glasba] ali [Video]  v
želenem strežniku medijev.
Iz seznama izberite datoteke ali mape za
predvajanje.
Opomba
• Strežnik mora imeti oznako DLNA Certified™.
• Datoteke v omrežni napravi morajo imeti naslednje
oblike zapise:
Fotografije: JPEG
Glasba: MP3, linearni PCM, WMA
Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4
(MPEG4), WMV
• Predvajanje posameznih datotek morda ne bo
možno, tudi če uporabljate podprte oblike zapisa.
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja
Nastavitve
Sistemske nastavitve
Opomba
• Možnosti, ki jih lahko izberete, se razlikujejo glede na
situacijo. Možnosti, ki jih ni na voljo, so prikazane sivo
ali niso prikazane.
• Satelitske funkcije so na voljo samo za satelitske
modele.
Slika
Način slike
Nastavi način slike.
Ponastavi
Ponastavi vse nastavitve [Slika] razen
[Način slike] na privzete nastavitve.
Renderer
Na zaslonu televizorja lahko z neposrednim
upravljanjem ciljne naprave predvajate datoteke
s fotografijami, glasbo in videoposnetki,
shranjene v omrežnih napravah (npr. digitalnih
fotoaparatih, mobilnih telefonih, računalnikih).
Tudi naprave v omrežju morajo biti združljive s
funkcijo Renderer (upodabljalnik).
Osvetlitev ozadja
Nastavi svetlost osvetlitve ozadja.
Kontrast
Poveča ali zmanjša kontrast slike.
Svetlost
Poveča ali zmanjša svetlost slike.
21SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
masterpage: Left
Barve
Napredne nastavitve
Poveča ali zmanjša intenzivnost barv.
Podrobneje določi nastavitve [Slika].
Odtenek
Ponastavi: Ponastavi vse napredne
nastavitve na privzete.
Poveča ali zmanjša zelene in rdeče
odtenke.
Temperatura barv
Nastavi belino slike.
Napr. ojačitev kontrasta: Za temna
prizorišča samodejno prilagodi
nastavitvi [Osvetlitev ozadja] in
[Kontrast] na najprimernejše
nastavitve.
Poveča ali zmanjša ostrino slike.
Korektor črne: Izboljša črna območja
slike za močnejši kontrast.
Ustvarjanje realnočasovnosti
Gama: Nastavi ravnotežje med svetlimi
in temnimi območji slike.
Nastavi ostrino in šum za realistično sliko.
Jasnost belin: Poudari belo barvo.
Ločljivost: Nastavi ostrino in jasnost.
Izberite [Ročno] iz [Ustvarjanje
realnočasovnosti] da prilagodite
[Ločljivost].
Žive barve: Barve naredi živahnejše.
Ostrina
Zmanjševanje šuma
Zmanjša hrup iz slike (sneženje zaslona)
pri slabem signalu.
Način LED Motion: Zmanjša
zamegljenost videoposnetkov z
upravljanjem vira LED za osvetlitev
ozadja, vendar se zmanjša svetlost.
Zvok
Zmanjševanje šuma pri MPEG
ClearAudio+
Zmanjša šum slike za videoposnetke s
stiskanjem MPEG.
Omogoča vam uživati najboljšo kakovost
zvoka s kombinacijo dobro uravnotežene
tehnologije digitalno obdelanih signalov.
Filmski način
Izboljša premikanje slike pri predvajanju
slike filmov iz medijev BD (Blu-ray Disc) in
DVD ali videorekorderja. Izberite
[Samodejno], da prikažete originalno
vsebino filma nespremenjeno.
Zvočni način
Opomba
Resetirajte [Prostorski zvok], [Učinek
prostorskega zvoka], [Obnova zvoka
(DSEE)], [Izenačevalnik], [Približevanje
zvoka], [Napredna samodejna glasnost],
[Izravnava kanalov] in nastavitve [Odmik
glasnosti].
• Če slika vsebuje neenakomerne signale ali
preveč šuma, se funkcija [Filmski način]
samodejno izklopi, tudi če je izbrana
nastavitev [Samodejno].
Izberite glede na vsebino, ki jo želite
uporabljati.
Ponastavi
Prostorski zvok
Virtualno predvaja resničen prostorski
zvok.
Učinek prostorskega zvoka
Prilagodite učinek prostorskega zvoka.
22SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
masterpage: Right
Obnova zvoka (DSEE)
Napredne nastavitve
Predvaja kakovost prostorskega
naravnega zvoka z dekodiranjem visokih
frekvenc in majhnega zvoka, ki se pogosto
izgubijo z digitalnim stiskanjem.
Dinamični razpon: Kompenzira razlike
ravni avdia med različnimi kanali.
Izenačevalnik
Nastavi nastavitve za zvočne frekvence.
Približevanje zvoka
Poudarite zvok ali zvok iz okolice.
Napredna samodejna glasnost
Samodejno kompenzira raven glasnosti, ki
se lahko razlikuje glede na program ali
vhod.
Izravnava kanalov
Poudari levi ali desni zvočnik.
Odmik glasnosti
Nastavi glasnost trenutnega vhoda glede
na druge.
Dvojni zvok
Nastavi zvok iz zvočnika na [Mono],
[Stereo], [A] ali [B].
Opomba
• Če je signal zelo šibek, postane zvok
samodejno mono.
• Če pri sprejemu programa NICAM stereo zvok
vsebuje šum, izberite [Mono]. Zvok postane
mono, vendar se zmanjša šum.
• Nastavitev [Dvojni zvok] se shrani za vsak
položaj programa.
• Stereo zvoka ne morete poslušati, če je izbrana
možnost [Mono].
Opomba
• Učinek morda ne bo deloval ali pa se bo
spreminjal glede na program, ne glede na
nastavitev [Dinamični razpon].
Dolby Digital Plus Out: Izberite
[Samodejno], da tok Dolby Digital
Plus nespremenjen pošljete v ARC,
kadar je tehnologija Dolby Digital
Plus na voljo v povezanem zvočnem
sistemu.
Med oddajanjem toka Dolby Digital
Plus se digitalni zvočni izhod
(optični)* utiša.
Izberite [Izključeno], da tok Dolby
Digital Plus spremenite v Dolby
Digital tako za ARC (zvočni sistem)
kot tudi za digitalni zvočni izhod
(optični)*.
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
Raven zvoka HE-AAC: Nastavite Raven
zvoka HE-AAC.
Nivo zvoka za MPEG: Nastavi avdio
nivo zvoka za MPEG.
Ojačevalnik dialoga za Dolby AC-4:
Prilagodite nivo dialoga za vir AC-4.
Nasvet
• Če izberete drugo opremo, povezano s
televizorjem, nastavite [Dvojni zvok] na
[Stereo], [A] ali [B].
23SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
Zaslon
masterpage: Left
Nastavitev kanala
Format zaslona
Nast. za analogni sig.
Za podrobnosti o formatu zaslona glejte
stran 16.
Samodejno iskanje analognih kanalov:
Poišče vse razpoložljive analogne
kanale. Tega vam običajno ni treba
početi, ker se kanali poiščejo ob
vgradnji televizorja. Vseeno pa lahko
s to možnostjo ponovite postopek
(npr. za vnovično iskanje kanalov po
selitvi ali iskanje novih razpoložljivih
kanalov).
Samodejni format
Samodejno spremeni [Format zaslona], da
se ujema z vhodnim signalom.
4:3 Privzeto
Nastavi privzeto nastavitev [Format
zaslona] za vhodni signal 4:3.
Samodejno območje prikaza
Samodejno nastavi sliko na
najprimernejšo območje prikazovanja.
Območje prikazovanja
Nastavi območje prikazovanja slike.
Vodoravni premik
Nastavi vodoravni položaj slike.
Navpični premik
Nastavi navpični položaj slike.
Velikost navpično
Nastavi navpično velikost slike, ko je
nastavitev [Format zaslona] nastavljena na
[Pametno].
Nastavitve PC
Izberite [Format zaslona], glejte stran 16.
Ročna prednastav. progr.: Pred
izbiranjem [Sistem TV]/[Kanal]/[AFT]/
[Avdio filter]/[Preskoči]/[Sistem barv]
pritisnite PROG +/–, da izberete
številko programa s kanalom. Ne
morete izbrati številke programa, ki je
nastavljena na [Preskoči].
Program
Ročno prednastavi kanale programov.
Nivo signala
Prikazuje raven signala za trenutno
gledani program.
Razvrstitev programov: Spremeni
zaporedje, v katerem so kanali
shranjeni v televizorju.
Nast. za digitalni sig.
Iskanje digitalnih kanalov:
Samodejno iskanje dig. kanalov
Poišče vse razpoložljive digitalne
kanale. S to možnostjo znova poiščete
kanale po selitvi ali poiščete nove
razpoložljive kanale.
Območje samod. iskanja kanalov
Normalno: Poišče razpoložljive kanale v
vaši regiji/državi.
Popolno: Poišče razpoložljive kanale ne
glede na regijo/državo.
Opomba
• Funkcijo [Samodejno iskanje dig. kanalov]
lahko zaženete po selitvi v novo stanovanje,
menjavi ponudnika storitev ali za iskanje na
novo razpoložljivih kanalov.
Urejanje seznama programov
Odstrani morebitne neželene digitalne
kanale, shranjene v televizorju, in
spremeni zaporedje, v katerem so
digitalni kanali shranjeni v televizorju.
Ročno iskanje digitalnih kanalov
Ročno poišče digitalne kanale.
24SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
Nastavitev podnapisov:
Nastavitev podnapisov
Ko je izbrana možnost [Za naglušne], se
lahko poleg podnapisov prikažejo tudi
določeni vizualni pripomočki (če
televizijski kanali oddajajo take
informacije).
Prvi želeni jezik
Izberite prednostni jezik prikaza
podnapisov.
Drugi želeni jezik
Izberite drugi želeni jezik prikaza
podnapisov.
Nastavitev avdia:
Vrsta zvoka (Avdio opis)
Običajno
Zagotavlja normalen avdio.
Avdio opis
Zagotavlja avdio opis (razlago)
vizualnih informacij, če televizijski
kanali oddajajo take informacije.
Za naglušne
Preklopi na oddajo za slušno
prizadete, če je izbrana možnost [Za
naglušne].
Brani podnapisi
Preklopi v oddajanje avdia branih
podnapisov, če televizijski kanali
oddajajo tovrstne informacije.
Prvi želeni jezik
Izberite prednostni jezik za program.
Določeni digitalni kanali lahko oddajajo
avdio za določen program v več jezikih.
Drugi želeni jezik
Izberite drugi želeni jezik za program.
Določeni digitalni kanali lahko oddajajo
avdio za določen program v več jezikih.
Nivo mešanja
Nastavi izhodne ravni glavnega avdia in
avdio opisa za televizijo.
Nasvet
• Ta možnost je na voljo le, ko je [Avdio opis]
nastavljena v [Vrsta zvoka (Avdio opis)].
Nastavitev Guide:
Posodabljanje Guide v stanju
pripravljenosti
Televizor pridobi podatke EPG v načinu
pripravljenosti.
masterpage: Right
Tehnične nastavitve:
Samodejna posodobitev storitev
Omogoči televizorju, da zazna in shrani
nove digitalne storitve, ko postanejo
razpoložljive.
Zamenjava storitve
Izberite [Vključeno], da se samodejno
spremeni kanal, ko ponudnik prestavi
oddajanje programa, ki ga gledate, na
drug kanal.
Prenos seznama programov
Omogoča uvoz ali izvoz nastavljenih
programov prek naprave USB.
Nastavitev satelita:
Omogoča samodejno iskanje satelitskih
kanalov.
Digitalno iskanje satelitov
Poišče vse razpoložljive satelitske
storitve.
S to možnostjo znova poiščete kanale
po selitvi ali poiščete nove razpoložljive
kanale.
Opomba
• Izberete lahko vrsto namestitve in nastavite
možnosti iskanja v skladu s spodaj
navedeno nastavitvijo:
Nastavitev antene
Omogoča izbiro možnosti distribucije z
enim kablom, fiksne antene ali DiSEqC.
Vrsta namestitve vašega satelita je lahko
distribucija z enim kablom, fiksna antena ali
DiSEqC.
Namestitev z enim kablom omogoča
dostavo satelitskih programov za več
sprejemnikov prek enega koaksialnega
kabla. Vsakemu sprejemniku oziroma
kanalniku se dodeli en uporabniški »pas«.
Namestitve DiSEqC omogočajo priključitev
več satelitskih krožnikov ali naprav LNB, če
jih uporabljate, ter izbiranje med njimi prek
upravljalnika televizorja.
Fiksna antena je običajno najpreprostejša
vrsta namestitve, pri kateri se uporabljata
en satelitski krožnik in LNB.
Pas
Podaja število uporabniških pasov,
dodeljenih televizorju ali sprejemniku.
Frekvenčni pas
Podaja frekvenco uporabniškega pasu,
dodeljenega televizorju ali sprejemniku.
Drugo (Splošni satelit)
Televizor poišče satelitske storitve na
podlagi skupine splošnih nastavitev.
25SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
Nadzor DiSEqC
Nastavitve za nadzor dodatne satelitske
opreme, kot so stikala za izbiro satelita.
Vrsta iskanja
Polno iskanje izvede iskanje vseh
razpoložljivih satelitskih frekvenc.
Omrežno iskanje izvede iskanje na podlagi
vnaprej določenih omrežnih parametrov.
Ročno iskanje vam omogoča nastavitev
frekvence iskanja in drugih parametrov
transponderja.
masterpage: Left
Nastavitev interaktivne aplikacije
(Razen KDL-43RF4xx):
Storitev interaktivne aplikacije ponuja
visokokakovostna digitalna besedila in
grafiko, skupaj z naprednimi
možnostmi. Storitev podpirajo
izdajatelji televizijskih programov.
Nasvet
• Če po omrežnem iskanju manjkajo storitve,
izvedite polno iskanje.
Urejanje seznama satelitskih
programov
Odstrani morebitne neželene satelitske
storitve, shranjene v televizorju, in
spremeni zaporedje, v katerem so
satelitske storitve shranjene v
televizorju.
Samod. pos. storitev za sat. signal
Omogoči televizorju, da zazna in shrani
nove satelitske storitve, ko postanejo
razpoložljive.
Ročna posodobitev storitve (ohrani
Priljubljene in časovnike):
Ročno poišče razpoložljive servisne
posodobitve.
Nastavitev modula CA:
Omogoča dostop do plačljivih
televizijskih storitev, ko si priskrbite
CAM (modul pogojnega dostopa) in
kartico za gledanje.
Koda PIN modula CA:
Omogoča vnos 8-mestne PIN-kode za
CAM (modul pogojnega dostopa), ki se
shrani v televizor.
Izbriši seznam storitev:
Izbriše seznam storitev. Za brisanje
izberite [Da].
Interaktivna aplikacija
Omogoča ogled programov z
dodatnimi interaktivnimi storitvami.
Samodejni zagon aplikacije
Samodejno zažene aplikacije, povezane
z oddajanim programom.
Aplikacija za (Prog. [trenutni program])
Omogoča storitev interaktivne
aplikacije za trenutni program.
Opomba
• Interaktivna storitev je na voljo samo, če jo
zagotavlja izdajatelj televizijskih programov.
• Razpoložljive funkcije in zaslonske vsebine
so odvisne od izdajatelja televizijskih
programov.
Starševska zaščita
Koda PIN
Nastavi kodo PIN za blokado kanalov,
zunanjih vhodov, spletnih storitev in vseh
nastavitev, povezanih z nastavljanjem
kanalov. Štirimestno PIN-kodo vnesite s
tipkami 0–9 na daljinskem upravljalniku.
Spremenite kodo PIN
Izberite, če želite spremeniti svojo PINkodo.
Starševska ocena
Nastavi omejitev starosti za ogled. Za
prikaz programov, ki so ocenjeni, kot da so
primerni za starosti nad izbrano, vnesite
PIN-kodo.
Nastavitev zaščite
Omogočite ali onemogočite zaščito za
operacije, vezane na programe.
26SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
Zaklepanje digitalnega programa
Zaklene digitalni kanal, da ga ni mogoče
gledati. Če želite gledati blokirani kanal,
izberite [Odklenjeno].
Zaklepanje satelitskega programa
Zaklene satelitski program, da ga ni
mogoče gledati. Če želite gledati blokirani
program, izberite [Odklenjeno].
Opomba
• Za ogled zaklenjenega programa vnesite kodo
PIN ali pa pri možnosti [Starševska zaščita] za
odklepanje izberite nastavitev [Program
zaklenjen.].
Zaklepanje zunanjih vhodov
Zaklene zunanji vhod, da ga ni mogoče
gledati. Če želite gledati zunanji vhod,
izberite [Odklenjeno].
Opomba
• Vnos pravilne PIN-kode za blokiran kanal ali
zunanji vhod začasno onemogoči funkcijo
[Starševska zaščita]. Za vnovični vklop
nastavitev [Starševska zaščita] televizor
izklopite in vklopite.
Nasvet
• Če ste izgubili svojo PIN-kodo, glejte stran 40.
Blokiranje posnetih oddaj z nadzor.
(samo za Združeno kraljestvo)
Posneto vsebino lahko blokirate s
prikazom zaslona, ki zahteva vnos gesla.
Internetna funkcija Zaklepanje. (Razen
KDL-43RF4xx)
Zaklene spletno vsebino, da je ni mogoče
gledati.
Če želite gledati spletno vsebino, izberite
[Odklenjeno].
masterpage: Right
Nastavitve
Omrežje (Razen KDL-43RF4xx)
Nastavitev omrežja: Nastavi nastavitve
statusa omrežja.
Stanje deljenja povezave prek USB:
Prikaže status USB Tethering.
Prioriteta za IPv6/IPv4: Preklop med
[IPv6] in [IPv4 (priporočeno)].
Opomba
• Če želite uporabiti omrežje z [IPv6], izberite
[IPv6] in nato izberite [Preprosto] v meniju
[Nastavitve omrežne povezave].
• Če izberete IPv6, ni mogoče nastaviti
posredovalnega strežnika HTTP Proxy.
• Če izberete možnost IPv6, ogled nekaterih
spletnih mest, aplikacij ali vsebin ne bo
mogoč.
Vgrajen Wi-Fi: Omogoča preklop
brezžičnega omrežja LAN med
možnostma [Vključeno] in
[Izključeno].
Izberite nastavitev [Izključeno], če ne
uporabljate vgrajenega vmesnika za
brezžični LAN.
Ko preklapljate med izklopom
[Izključeno] na vklopom [Vključeno],
vzpostavite omrežno povezavo preko
nastavitev omrežja [Nastavitev
omrežja].
Wi-Fi Direct: Vklopi/izklopi, da poveže
vašo TV z napravo Wi-Fi Direct, kot je
PC Mobilni telefon ali digitalna
kamera.
Nastavitve Wi-Fi Direct: Nastavite
povezavo za napravo Wi-Fi Direct s
televizorjem preko funkcije Wi-Fi
Direct. Če se ne morete povezati,
pritisnite tipko OPTIONS in izberite
[Ročno].
Ime naprave: Spremenite ime
televizorja, ki se prikaže na povezani
napravi.
Osveži spletno vsebino: Vzpostavite
spletno povezavo, da dobite
razpoložljive internetne storitve za
vsebine.
27SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
Nastavitve domačega omrežja:
Nastavitve prikazovanja strežnika
Prikaže seznam priključenega strežnika.
Izberete lahko strežnik, ki naj se prikaže
v meniju Izbira naprave.
Diagnostika strežnika
Ugotavlja, ali lahko televizor vzpostavi
povezavo z vsakim posameznim
strežnikom v domačem omrežju.
Oddaljeni zagon
Ta funkcija omogoča, da naprava,
priključena v domače omrežje, vklopi
televizor.
Opomba
• Poraba energije v pripravljenosti se poveča,
če je izbrana možnost [Vključeno].
Renderer
Funkcija Renderer
Omogoča, da televizor predvaja
predstavnostne datoteke iz naprave
(npr. digitalnega fotoaparata).
Nadzor dostopa do funkc. Renderer
Omogoča dostop prek določene
nadzorne naprave.
Nastavitev funkcije Renderer
Nastavi podrobne nastavitve
[Nastavitev funkcije Renderer].
Začetni zaslon (Samo za določena
območja/države/modele televizorja)
Dovoljuje, da menjate med [Osnovno] ali
[Dodatno] funkcijo menija Doma.
Izberite [Dodatno], da omogočite
izboljšano funkcijo.
masterpage: Left
Nastavitve okvira za fotografije
Način prikaza: Omogoča izbiro načina
prikaza. Glejte stran 18.
Prikaz ure: Omogoča izbiro prikaza ure.
Opomba
• Ta možnost je na voljo, ko je [Način prikaza]
nastavljena na [Slika in ura] ali
[Celozaslonski prikaz ure].
Izbira slike: Izberite sliko.
Izbira glasbe: Izberite glasbo.
Nastavitve diaprojekcije: Izberite način
prikaza kot diaprojekcijo ali eno
fotografijo.
Nastavitev predvajanja glasbe: Izberite
poslušanje vseh skladb ali ene
skladbe.
Trajanje: Izberite obdobje, po katerem
se televizor samodejno preklopi v
pripravljenost.
Prvi dan v tednu: Nastavi [Nedelja] ali
[Ponedeljek] kot prvi dan v tednu za
koledar.
Samodejni zagon USB
Če je naprava USB priključena na USBvrata, izberite [Vključeno], da se
samodejno prikaže sličica zadnje
predvajane fotografije/glasbe/
videoposnetka.
Pravilnik o zasebnosti (Razen
KDL-43RF4xx)
Za potrditev Pravilnika o zasebnosti
izberite [Strinjam se] ali [Ne strinjam se].
(stran 15)
Nastavitev zasebnosti*
Upravlja z vašimi osebnimi informacijami.
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
28SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
Ura/Časovniki
Nastavi časovnik in uro.
masterpage: Right
Nastavitve snemanja (funkcije ni na
voljo v Italiji)
Časovnik za izklop: Nastavi, koliko časa
v minutah naj ostane televizor
vključen, preden se samodejno
izklopi.
Za registracijo ali razveljavitev registracije
HDD za snemalno funkcijo.
Časovnik za vklop: Vklopi televizor iz
pripravljenosti ob nastavljenem času
in ga preklopi na želeni kanal ali
vhod. Pred nastavljanjem te funkcije
poskrbite, da nastavite pravilen
točen čas.
Vključeno
Čas snemanja se bo samodejno
posodobil na podlagi sprememb
oddajnega signala.
Izključeno
Čas snemanja bo osnovan glede na čas
rezervacije/naročanja.
Nastavitev ure: Nastavi točen čas in
datum.
Samodejno/Ročno
Izberite [Ročno] za ročno nastavitev
trenutnega časa.
Samodejni časovni pas
Nastavi, ali naj se samodejno izbere vaš
časovni pas.
Vključeno:Samodejno preklopi med
poletnim in zimskim časom glede
na koledar.
Izključeno:Čas se prikaže glede na
razliko, ki je nastavljena z
nastavitvijo [Časovni pas].
Samodejna nastavitev poletnega/
zimskega časa
Nastavi, ali naj se opravi samodejni
preklop med poletnim in zimskim
časom.
Datum
Nastavite tekoči datum.
Čas
Nastavite trenutni čas.
Časovni pas
Omogoča ročno izbiro časovnega pasu,
če ni enak privzeti nastavitvi časovnega
pasu.
Samodejna posodobitev časa
snemanja:
Priporočljivo je, da ne spremenite teh
nastavitev menija, ko imate obstoječe
rezervirane števce.
Samodejni zagon
Začne postopek začetnih nastavitev. S to
možnostjo znova poiščete kanale po
selitvi ali poiščete nove razpoložljive
kanale.
Jezik
Izberite jezik menijev.
Fizična tipkovnica (samo za spletne
brskalnike*) (Razen KDL-43RF4xx)
Izberite jezik fizične tipkovnice, ko je
fizična tipkovnica priključena na televizor.
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
Logotip ob zagonu
Izberite [Vključeno], da se prikaže logotip
ob vklopu televizorja. Izberite [Izključeno],
da ga onemogočite.
Prikazovalnik LED
Izberite [Vključeno], da vklopite
prikazovalnik LED. Izberite [Izključeno], da
ga onemogočite.
29SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
AV nastavitve
Prednastavljeni AV: Določi ime vhodu
zunanje opreme.
Omogočeno
Izberite [Samodejno], da prikažete
imena samo, ko je oprema priključena,
ali [Vedno] za prikaz ne glede na stanje
povezave.
Sistem barv: Izbere sistem barv glede
na kompozitni videosignal iz
vhodnega vira.
Zvočniki: Izberite zvočni izhod iz TVzvočnikov ali zunanje avdio opreme.
Slušalke/Avdio izhod: Nastavi zvočni
izhod na slušalke, zunanje zvočne
sisteme ali aktivni subwoofer,
povezan s televizorjem. Kadar
izberete [Avdio izhod
(nespremenljiv)], [Avdio izhod
(spremenljiv)] ali [Nizkotonec]
odklopite slušalke s televizorja.
Avdio izhod (nespremenljiv)
Avdio izhod televizorja je
nespremenljiv. Za nastavljanje glasnosti
(in drugih avdio nastavitev) svojega
avdio sistema uporabite element za
upravljanje glasnosti svojega avdio
sprejemnika.
Avdio izhod (spremenljiv)
Pri uporabi zunanjega avdio sistema
lahko glasnost avdio izhoda upravljate z
daljinskim upravljalnikom televizorja.
Povezava slušalk in zvočnika: Vklopi/
izklopi notranje zvočnike televizorja,
ko priključite slušalke na televizor.
Glasnost slušalk: Nastavi glasnost
slušalk.
Opomba
• Te možnosti ni na voljo, če je nastavitev
[Slušalke/avdio izhod] nastavljena na [Avdio
izhod (nespremenljiv)], [Avdio izhod
(spremenljiv)] ali [Nizkotonec].
masterpage: Left
Nizkotonec: Da bi omogočili, nastavite
[Slušalke/avdio izhod] v
[Nizkotonec].
Stopnja subwooferja
Prilagodite glasnost nizkotonca.
Faza
Izberite polarnost faze.
Sinhronizacija nizkotonca
Prilagodi časovni zamik zvoka
nizkotonca.
Digitalni zvočni izhod: Nastavi zvočni
signal, ki se odda preko kabla
digitalnega zvočnega izhoda
(optični)* ali kabla HDMI.
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
Samodejno 1
Proizvaja stisnjeni zvok brez sprememb.
Samodejno 2
Proizvaja samo stisnjeni zvok za več
kanalsko vsebino brez sprememb.
PCM
Vedno proizvedi v PCM.
Položaj TV-ja: Izboljša nastavitve
zvočnikov, ko nastavite [Namizno
stojalo] ali [Stenska mont.] glede na
položaj televizorja.
Format signala HDMI (Samo za
določena območja/države/modele
televizorja):
Standardna
Standardna oblika HDMI za običajno
uporabo.
Izboljšano
Nastavi samo pri uporabi naprav, ki
podpirajo obliko HDMI 2K HDR (Visok
dinamični obseg).
Opomba
• HDMI IN 1 in HDMI IN 2 oblika signala se
spremeni istočasno.
• Spremenite v [Standardna], če se slika in
zvok ne proizvajata pravilno v [Izboljšano].
• Nekatere vsebine morda ne bodo prikazane
kot 2K HDR, ko se 4K HDR vsebine
predvajajo iz naprave vira.
30SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
Nastavitve Sync BRAVIA
Omogoča televizorju, da komunicira z
opremo, ki je združljiva s funkcijo
Upravljanje sinhronizacije BRAVIA in
povezana s priključki HDMI na televizorju.
Nastavitve za komunikacijo je treba
nastaviti tudi na povezani opremi.
Nadzor Sync BRAVIA: Nastavi, ali naj se
poveže upravljanje televizorja in
povezane opreme, ki je združljiva s
tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA. Če
je nastavljena možnost [Vključeno],
so na voljo naslednje funkcije. Če
priključite določeno opremo Sony, ki
je združljiva s tehnologijo Nadzor
Sync BRAVIA, se ta nastavitev
samodejno določi za povezano
opremo.
Samodejni izklop naprav: Ko je
nastavljena na [Vključeno], se
povezana oprema, ki je združljiva s
tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA,
izklopi, ko se televizor preklopi v
pripravljenost.
Samodejni vklop TV-ja: Ko je
nastavljena na [Vključeno], se
televizor vklopi, ko vklopite povezano
opremo, ki je združljiva s tehnologijo
Nadzor Sync BRAVIA.
Seznam naprav Sync BRAVIA: Prikaže
seznam povezane opreme, ki je
združljiva s tehnologijo Nadzor Sync
BRAVIA. Izberite [Omogoči], da
posodobite [Seznam naprav Sync
BRAVIA].
masterpage: Right
Upravljalni gumbi naprave: Izberite
funkcije tipk na daljinskem
upravljalniku televizorja za
upravljanje povezane opreme.
Brez
Izklopi upravljanje z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Normalno
Osnovni postopki, na primer tipke za
premikanje (gor, dol, levo in desno itd.).
Gumbi za uglaševanje
Za osnovne postopke in uporabo tipk,
povezanih s kanali, na primer PROG +/–
ali (0–9) itd. To je uporabno, kadar
upravljate sprejemnik ali digitalni
sprejemnik (STB) itd. z daljinskim
upravljalnikom.
Gumbi menija
Za osnovne postopke in uporabo tipk
HOME/OPTIONS.
To je uporabno, kadar izbirate menije
BD-predvajalnika itd. z daljinskim
upravljalnikom.
Gumbi za uglaš. in meni
Za osnovne postopke in uporabo tipk,
povezanih s kanali, ter tipke HOME/
OPTIONS.
Opomba
• Določena oprema s tehnologijo [Nadzor
Sync BRAVIA] ne podpira funkcije
[Upravljalni gumbi naprave].
Nastavitev omrežja (samo model
KDL-43RF4xx za Združeno kraljestvo)
Omogoča nastavljanje nastavitev IP za
vmesnik Ethernet na televizorju in
vzpostavitev omrežne povezave.
Opomba
• Za povezave LAN uporabite kabel kategorije 5
(ni priložen).
• Ta televizor podpira dodatno vsebino/storitve,
ki jih podpira funkcija za internetno povezane
storitve MHEG. Ta televizor ne podpira splošnih
internetnih storitev (IPTV/spletne storitve/epošta itd.).
Podpora za stranke
Zagotavlja informacije o modelu,
programski opremi in drugih
podrobnostih televizorja. Za podrobnosti
glejte stran 32.
31SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
Eko
Ponastavi
Ponastavi trenutne nastavitve Eko na
privzete vrednosti.
Varčevanje energije
Zmanjša porabo energije televizorja z
nastavitvijo osvetlitve ozadja.
Ko izberete [Slika izključena], se slika
izklopi. Zvok ostane nespremenjen.
Stanje pripravljenosti nedejavnega TVja
Izklopi televizor, če je nedejaven dlje od
nastavljenega časa.
Nastavitev omrežja
masterpage: Left
Sist. nadgradnja prek USB (samo
KDL-43RF4xx)
Izberite, če želite posodobiti sistem.
Posodobitev programske opreme (Razen
KDL-43RF4xx)
Posodobi TV sistem prek pomnilniškega ključa
USB ali omrežja.
Opomba
• Posodobitev programske opreme prek interneta se
lahko razlikuje glede na regijo/državo/model
televizorja.
• Za posodobitev programske opreme obiščite
Sonyjevo spletno stran za podporo.
Samodejni prenos prog. opreme
Izberite [Vključeno], da se programska oprema
samodejno prenese. Izberite [Izključeno], da
ga onemogočite.
(Razen KDL-43RF4xx)
Tovarniške nastavitve
Ogled Nastavitev omrežja in statusa
Vse nastavitve ponastavi na privzete
nastavitve. Po dokončanju tega postopka se
prikaže zaslon za začetne nastavitve.
Prikaže nastavitve omrežja in status.
Nastavitve omrežne povezave
Dovoljuje nastavite povezave omrežja.
Podpora za stranke
Ime modela
Opomba
• V tem času (približno 30 sekund) ne izklopite
televizorja in ne pritiskajte tipk.
Zaženi Osebne informacije (Razen KDL43RF4xx)
Osebne informacije, shranjene v televizorju,
lahko izbrišete.
Prikaže naziv modela televizorja.
Podpora izdelka
Različica programske opreme
Prikaže informacije o izdelku za televizor.
Prikaže trenutno različico programske opreme
televizorja.
Vodnik za pomoč (Razen KDL-43RF4xx)
Digitalni signal
Pomoč omogoča veliko informacij o vašem
televizorju.
Izberite [Informacije o sistemu], da se
prikažejo informacije o digitalnem kanalu
televizorja.
Pravne informacije (Razen KDL-43RF4xx)
Prikaže obvestila in dovoljenja za programsko
opremo, ki jo uporablja ta televizor.
Zunanji vhodi
Izberite [Glej prednastavljeni AV] za prikaz ali
upravljanje vhoda televizorja.
Vodnik za pomoč
(Razen KDL-43RF4xx)
Preverjanje slike
Poglej testno sliko: Omogoča preverjanje
stanja slike na prikazovalniku.
Vodnik za pomoč
Pomoč omogoča veliko informacij o vašem
televizorju.
32SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\040WAT.fm
masterpage: Right
Začetni zaslon
(Samo za določena območja/države/
modele televizorja)
Vrstica s priporočili
Izberite [Vključeno] ali [Izključeno] za prikaz
priporočenih vsebin.
Nedavne aplikacije
Izberite [Vključeno] ali [Izključeno] za prikaz
predhodno uporabljenih aplikacij.
Nedavni kanali
Izberite [Vključeno] ali [Izključeno] za prikaz
predhodno ogledanih kanalov.
33SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\050OPT.fm
masterpage: Left
Prikaz slik iz povezane opreme
Priključni diagram
Na televizor lahko priključite široko paleto dodatne opreme.
Opomba
• Odvisno od modela televizorja lahko priključitev velike naprave USB ovira druge naprave poleg nje.
• Če priključite veliko napravo USB, povežite samo en priključek USB.
Modul pogojnega
dostopa
*2
Digitalni
fotoaparat/
Videokamera/
Shranjevalni
medij USB
*1
Naprava HDMI
*1
*3
*2
Avdio sistem
z optičnim
avdio
vhodom
Avdio sistem z
napravo ARC/HDMI
Slušalka/Avdio
sistem/nizkotonski
zvočnik
Usmerjevalnik
Kabel/antena/
Zunanji sprejemnik
*2
*4
VCR/Oprema za video igre/DVD-predvajalnik/
Videokamera/Zunanji sprejemnik*5
Satelitski
Opomba
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
Terminali, označbe in funkcije se lahko razlikujejo glede na regijo/državo/model TV-ja.
*3
Podpira samo 3-polno stereo minivtičnico.
*4
< 14 mm
*5
Za zunanjo napravo, ki ima le SCART AV OUT, uporabite SCART-RCA adapter.
34SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\050OPT.fm
Uporaba avdio in videoopreme
1 Vklopite povezano opremo.
2 Pritisnite , da prikažete vhodni vir.
3 Pritisnite / in nato , da izberete
želeni vhodni vir.
Če 5 sekundi ne storite ničesar, se izbere
označeni element.
Opomba
• Kadar priključite digitalni avdio sistem, ki ni združljiv s
tehnologijo povratnega avdio kanala (ARC), preko
kabla HDMI, morate priključiti optični zvočni kabel na
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)*, da omogočite
digitalni izhod za zvok.
• Ob priključitvi s kablom HDMI obvezno uporabite
kabel HighSpeed HDMI z logotipom tipa kabla
(priporočamo kabel SONY).
• Ob priključitvi mono opreme priključite avdio kabel na
priključek L (mono).
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
Uporaba naprav BRAVIA Sync
Če povežete televizor z opremo, ki je združljiva s
tehnologijo BRAVIA Sync, jih lahko upravljate
skupaj.
Potrebne nastavitve obvezno določite vnaprej.
Nastavitve za Nadzor Sync BRAVIA je treba
nastaviti na televizorju in povezani opremi.
Glejte [Nastavitve Sync BRAVIA] (stran 31) za
nastavitve na televizorju. Glejte navodila za
uporabo povezane opreme za nastavitve na
povezani opremi.
masterpage: Right
Uporaba zrcaljenja zaslona
(Razen KDL-43RF4xx)
Zrcaljenje zaslona prikaže zaslon združljive
naprave (npr. pametnih telefonov) na velikem
zaslonu vašega televizorja s tehnologijo
Miracast.
Za to funkcijo ni potreben brezžični
usmerjevalnik (ali dostopna točka).
1
Pritisnite tipko
/
in izberite
[Zrcaljenje zaslona] s tipkama /.
2
Napravo, združljivo z zrcaljenjem
zaslona, nastavite tako, da se poveže s
televizorjem. Ko je povezana, se zaslon
prikaže hkrati na napravi in televizorju.
Prikaz seznama povezanih naprav/preklic
registracije naprave
Ko je prikazan zaslon pripravljenosti za
zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS in izberite
[Pokaži seznam naprav/izbriši].
Če želite preklicati registracijo naprave, izberite
napravo za brisanje na seznamu in pritisnite .
Nato izberite [Da] na potrditvenem prikazu.
Prikaz obvestila o registraciji, ko poskušate
povezati napravo s televizorjem
Vklop te funkcije lahko prepreči priključitev
neželene naprave.
Ko je prikazan zaslon pripravljenosti za
zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS in izberite
[Obvestilo o registraciji]  [Vključeno].
Ne pozabite, da po zavrnitvi zahteve za
registracijo naprave ne boste mogli povezati, če
je ne izbrišete s seznama naprav.
Spreminjanje nastavitve pasu (za
strokovnjake)
Ko je prikazan zaslon pripravljenosti za
zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS in izberite
[Nastavitev pasu].
Opomba
• Naprave, ki jih povezujete, morajo biti skladne z
naslednjim:
Naprave, združljive s funkcijo Zrcaljenje zaslona:
2,4-gigaherčna povezava (5-gigaherčne niso
podprte).
• Za informacije o podprtem brezžičnem pasu glejte
navodila za uporabo za svojo napravo.
35SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\050OPT.fm
masterpage: Left
Vgradnja televizorja na steno
Ta navodila za uporabo za televizor zagotavljajo korake za pripravo televizorja za vgradnjo na steno, še
preden ga namestite na steno.
Za kupce:
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec Sony
ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
Za prodajalce Sony in izvajalce:
Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na varnost.
Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo
televizorja. Pritrditev tega izdelka na steno obvezno prepustite prodajalcem Sony ali pooblaščenim
izvajalcem in bodite med vgradnjo še posebej pozorni na varnost. Podjetje Sony ne prevzema
odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali
vgradnje.
Za vgradnjo televizorja na steno uporabite nosilec za stensko montažo SU-WL450 (ni priložen).
Pri vgradnji nosilca za stensko montažo glejte tudi navodila za uporabo in vgradnjo, ki so priložena
nosilcu za stensko montažo.
Za navodila za nosilec za stensko montažo, glejte informacije o namestitve (nosilec za stensko montažo) na strani
izdelka za vaš model televizorja.
www.sony.eu/support/
36SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\060ADD.fm
masterpage: Right
Popačena slika (pikčaste črte ali trakovi)
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Ko prikazovalnik LED utripa rdeče, štejte,
kolikokrat utripne (interval je tri sekunde).
Če prikazovalnik LED utripa rdeče, ponastavite
televizor, tako da za dve minuti odklopite
omrežni kabel iz televizorja in nato vklopite
televizor. Če težava ne mine, se obrnite na
svojega prodajalca ali Sonyev servisni center s
številom rdečih utripov prikazovalnika LED
(interval je tri sekunde). Pritisnite  na
televizorju, da ga izklopite, odklopite omrežni
kabel in o tem obvestite svojega prodajalca ali
Sonyev servisni center.
Ko prikazovalnik LED ne utripa, preverite
naslednje elemente.
Če napake ne morete odpraviti, dajte televizor v
servis pooblaščenemu servisnemu osebju.
 Televizor varujte pred viri električnih motenj, na
primer avtomobili, motornimi kolesi, sušilniki za
lase ali dodatno opremo.
 Pri vgradnji dodatne opreme pustite nekaj
prostora med dodatno opremo in televizorjem.
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Kabel antene imejte odmaknjen od drugih
povezovalnih kablov.
Motnje v sliki ali zvoku pri gledanju
televizijske postaje
 Nastavite [AFT] (samodejno fino iskanje), da
dosežete boljši sprejem slike. Ta funkcija je
namenjena samo za analogne televizijske
postaje.
Na zaslonu so majhne črne in/ali svetle pike
 Slika prikazovalnika je sestavljena iz slikovnih
točk. Majhne črne in/ali svetle pike (slikovne
točke) na zaslonu ne pomenijo okvare.
Obrisi slike so popačeni
 Spremenite trenutne nastavitve funkcije [Filmski
način] (stran 22).
Ni barve med programi
Slika
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Televizor priključite na napajalno vtičnico in
pritisnite  na televizorju ali daljinskem
upravljalniku.
Na zaslonu se ne prikaže slika ali informacije
menija za opremo, povezano s priključkom za
video vhod
 Pritisnite
, da prikažete seznam povezane
opreme, nato pa izberite želeni vhod.
 Preverite povezavo med dodatno opremo in
televizorjem.
Dvojne slike
 Preverite povezavo, položaj ali smer antene/
kablov.
Na zaslonu se prikažeta samo sneg in šum
 Preverite, ali je antena zlomljena ali zvita.
 Preverite, ali je antena dosegla konec svoje
 Izberite [Ponastavi] (stran 21).
Na zaslonu se ne prikaže slika iz povezane
opreme
 Vklopite povezano opremo.
 Preverite povezavo kablov.
 Pritisnite
, da prikažete seznam povezane
opreme, nato pa izberite želeni vhod.
 Pravilno vstavite pomnilniško kartico ali drugo
pomnilniško napravo v digitalni fotoaparat.
 Uporabite pomnilniško kartico digitalnega
fotoaparata ali drugo shranjevalno napravo, ki je
bila formatirana skladno z navodili za uporabo za
digitalni fotoaparat.
 Delovanja ni mogoče zagotoviti za vse naprave
USB. Postopki se razlikujejo tudi glede na funkcije
naprave USB in predvajani videoposnetek.
V meniju ni mogoče izbrati priključene
opreme ali pa ni mogoče preklopiti vhoda
 Preverite povezavo kablov.
življenjske dobe (od tri do pet let v običajnih
pogojih, eno do dve leti ob morju).
37SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\060ADD.fm
Zvok
Ni zvoka, vendar dobra slika
 Pritisnite  +/– ali  (utišaj).
 Preverite, ali so [Zvočniki] v [AV nastavitve]
nastavljeni na [TV-zvočnik] (stran 30).
 Preverite, ali je v televizor priključen vtič slušalk.
Ni zvoka ali zvok s šumom
masterpage: Left
• Priporočeno je, da [Nast. za digitalni sig.] t
[Tehnične nastavitve] t [Samodejna posodobitev
storitev] nastavite na [Vključeno] in tako omogočite
samodejno dodajanje novih digitalnih storitev, takoj
ko so na voljo. Pri nastavitvi [Izključeno] se bo na
zaslonu prikazalo obvestilo o novih digitalnih
storitvah, vendar storitve ne bodo samodejno
dodane. Razpoložljivost te funkcije je odvisna od vaše
regije/države. Če ni na voljo, lahko nove storitve
dodate tako, da izvedete [Samodejno iskanje dig.
kanalov].
 Preverite, ali je izbrana ustrezna nastavitev za TV-
sistem (stran 22).
Kanali
Želenega kanala ni mogoče izbrati
 Preklopite med digitalnim in analognim načinom
ter izberite želeni digitalni/analogni kanal.
Določeni kanali so prazni
 Kanal je namenjen samo za šifrirane/naročniške
storitve. Naročite se na plačljivo televizijsko
storitev.
 Kanal se uporablja le za podatke (ni slike ali
zvoka).
 Za podrobnosti oddaje se obrnite na lastnika
postaje.
Digitalni kanali niso prikazani
 Obrnite se na krajevnega inštalaterja, da vam
pove, ali so v vaši okolici na voljo digitalne oddaje.
 Vgradite anteno z večjim dobitkom.
Spreminjanje razpona iskanja (na voljo glede
na regijo/državo)
 Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitve]* t
[Sistemske nastavitve] t [Nastavitev kanala] t
[Nast. za digitalni sig.] t [Iskanje digitalnih
kanalov] t [Območje samod. iskanja kanalov].
[Normalno]
Poišče razpoložljive kanale v vaši regiji/državi.
[Popolno]
Poišče razpoložljive kanale ne glede na regijo/
državo.
Opomba
• [Samodejna posodobitev storitev] je na voljo glede na
vašo regijo/državo.
Nasvet
• Funkcijo [Samodejno iskanje dig. kanalov] lahko
zaženete po selitvi v novo stanovanje, menjavi
ponudnika storitev ali za iskanje na novo
razpoložljivih kanalov.
Omrežje
* Med snemanjem ni mogoče uporabljati
storitve VOD.
Katere vrste naprav je mogoče priključiti za
uporabo funkcije Zrcaljenje zaslona?
 Priključiti je mogoče naprave Sony, združljive s
funkcijo Zrcaljenje zaslona (Xperia).
Video ali zvok občasno prekinja
 Naprave, ki oddajajo radijske valove, kot so druge
naprave z vmesnikom za brezžični LAN ali
mikrovalovne pečice, lahko povzročajo motnje pri
uporabi brezžičnega omrežja LAN s funkcijo
Zrcaljenje zaslona. Odmaknite televizor ali
naprave Sony, združljive s funkcijo Zrcaljenje
zaslona (Xperia), od tovrstnih naprav, ali po
možnosti izklopite tovrstne naprave.
 Hitrost komunikacije se lahko spremeni glede na
razdaljo in ovire med napravami, konfiguracijo
naprav, stanje radijskih valov, obremenjenost
linije ali vrsto uporabljene naprave. Komunikacija
se lahko zaradi pogojev radijskih valov prekine.
Nekaterih plačljivih vsebin ni mogoče
predvajati
 Naprava vira mora biti združljiva s sistemom HDCP
(za zaščito širokopasovnih digitalnih vsebin) 2.2.
Nekaterih plačljivih vsebin ni mogoče prikazati
prek nezdružljive naprave vira.
Aplikacije niso dostopne
 Preverite, ali je kabel LAN ali napajalni kabel
usmerjevalnika/modema* pravilno priključen.
* Usmerjevalnik/modem mosssra biti vnaprej
nastavljen za povezavo z internetom. O
nastavitvah usmerjevalnika/modema se
posvetujte s ponudnikom spletnih storitev.
 Pozneje poskusite uporabiti aplikacije.
Ponudnikov strežnik vsebine aplikacij morda ne
deluje.
38SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\060ADD.fm
masterpage: Right
Kakovost pretakanja video vsebin prek
brezžičnega omrežja LAN je včasih slaba
Prikaže se obvestilo, da televizor ne more
vzpostaviti povezave z omrežjem
 Kakovost brezžične omrežne povezave je odvisna
 Preverite trenutne nastavitve omrežja. Pritisnite
od razdalje in ovir (npr. stene) med televizorjem in
brezžičnim usmerjevalnikom (dostopna točka),
motenj v okolju in kakovosti brezžičnega
usmerjevalnika (dostopna točka).
Povezava z brezžičnim omrežjem LAN se
prekine ali pa so pogoji sprejemanja
radijskega signala slabi
 Preverite lokacijo namestitve televizorja in
brezžičnega usmerjevalnika (dostopna točka).
Stanje signala se lahko poslabša zaradi naslednjih
razlogov.
 V bližini so druge brezžične naprave,
mikrovalovne pečice, fluorescentne sijalke itd.
 Med brezžičnim usmerjevalnikom (dostopna
točka) in televizorjem so tla ali stene.
Če težave ni mogoče odpraviti, tudi ko
preverite zgoraj navedeno, poskusite
vzpostaviti kabelsko povezavo z omrežjem
LAN.
Slaba slika spletnega videa
 Kakovost je odvisna od izvornega videa, ki ga
zagotavlja ponudnik internetnih vsebin, in
pasovne širine vaše povezave.
Nekatere spletne vsebine se prikažejo s
pomanjkljivimi podrobnostmi, zlasti pri
hitrem gibanju ali temnih prizorih
 Kakovost videa in velikost slike sta odvisna od
širokopasovne povezave in pošiljanja s strani
ponudnika vsebin.
Kakovost slike je dobra, vendar spletna
vsebina nima zvoka
 Kakovost je odvisna od izvorne vsebine, ki jo
zagotavlja ponudnik spletnih vsebin, in pasovne
širine vaše povezave.
 Zaradi narave spletnega videa nimajo vse video
vsebine zvoka.
Televizor ne more vzpostaviti povezave s
strežnikom
 Preverite kabel LAN ali povezavo strežnika in
televizorja.
 Preverite, ali je omrežje na televizorju ustrezno
nastavljeno.
HOME in nato izberite [Nastavitve]* t [Sistemske
nastavitve] t [Nastavitve] t [Omrežje] t
[Nastavitev omrežja] t [Ogled Nastavitev
omrežja in statusa]. Če so vse nastavitve omrežja
»-«, strežnik morda ni pravilno priključen.
Preverite omrežne povezave in/ali poiščite
informacije o povezavi v navodilih za uporabo
strežnika.
 Ponovno konfigurirajte nastavitve omrežja.
 Če je kabel LAN priključen na aktiven strežnik in je
televizor pridobil naslov IP, preverite povezave in
konfiguracije medijskega strežnika z oznako DLNA
Certified™.
Opomba
 Kongifuracijo naslova IP lahko preverite tako, da
izberete možnost [Ogled Nastavitev omrežja in
statusa].
DLNA Certified™ medijski strežnik je
nedosegljiv, četudi je naveden v [Mediji] v
meniju Domov
 Preverite kabel/povezavo LAN ali povezave
vašega strežnika. Morda TV ni povezan s
strežnikom.
 Izvedite [Diagnostika strežnika], da preverite, če
vaš medijski strežnik pravilno povezan s TVjem.
Pritisnite HOME, potem izberite [Nastavitve]* t
[Sistemske nastavitve] t [Nastavitve] t
[Omrežje] t [Nastavitve domačega omrežja] t
[Diagnostika strežnika].
Pri uporabi funkcije Renderer ni mogoče
predvajati glasbenih datotek
 Pri uporabi funkcije Renderer nekatere aplikacije
prikažejo datoteko fotografije, ki je vnaprej
nameščena v računalniku, sočasno s
predvajanjem glasbe. Odvisno od vnaprej
nameščene datoteke fotografije predvajanje
glasbe morda ne bo mogoče, morda pa bo
omogočeno, če zamenjate datoteko fotografije.
Spletne povezave ni mogoče vzpostaviti
 Preverite, ali je kabel LAN ali napajalni kabel
usmerjevalnika/modema* pravilno priključen.
* Usmerjevalnik/modem mosssra biti vnaprej
nastavljen za povezavo z internetom. O
nastavitvah usmerjevalnika/modema se
posvetujte s ponudnikom spletnih storitev.
39SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\060ADD.fm
masterpage: Left
Nimate uporabniškega imena za YouTube
 Če nimate uporabniškega imena in gesla za
YouTube, ju lahko registrirate na spodnjem
naslovu.
http://www.google.com/device
(Uporabniško ime in geslo za YouTube lahko
registrirate tudi prek svojega računalnika.)
Ko ju registrirate, lahko uporabniško ime in geslo
takoj uporabite.
Splošno
Televizor se samodejno izklopi (televizor se
preklopi v pripravljenost)
 Preverite, ali je vključena funkcija [Časovnik za
izklop] (stran 29).
 Preverite, ali je vključena funkcija [Trajanje] z
[Časovnik za vklop] (stran 29) ali [Nastavitve okvira
za fotografije] (stran 28).
 Preverite, ali je vključena funkcija [Stanje
pripravljenosti nedejavnega TV-ja] (stran 32).
Določenih vhodnih virov ni mogoče izbrati
 Izberite [Prednastavljeni AV] in izberite [Vedno] za
vhodni vir (stran 30).
Daljinski upravljalnik ne deluje
 Zamenjajte baterije.
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
LCD (zaslon s tekočimi kristali), osvetlitev ozadja
LED
TV-sistem
Odvisno od izbire države/območja/modela
televizorja
Analogni: B/G, D/K, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satelitski*1: DVB-S/DVB-S2
Barvni/video sistem
Analogni: PAL/SECAM/NTSC3.58 (samo video)/
NTSC4.43 (samo video)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC MP/HP@L4.0, H.265/HEVC MP/Main10@L4.1
(Full HD 60fps)
Pokrivanje kanalov
Odvisno od izbire države/območja/modela
televizorja
Analogni: UHF/VHF/kabel
Digitalni: UHF/VHF/kabel
Satelitski*1: vmesna frekvenca 950–2.150 MHz
Zvočni izhod (samo za napajanje 19,5 V)
Oprema HDMI se ne prikaže na [Seznam
naprav Sync BRAVIA]
Brezžična tehnologija (Razen KDL-43RF4xx)
 Preverite, ali je vaša oprema združljiva s funkcijo
Frekvenčni pasovi
Nadzor Sync BRAVIA.
Ni mogoče izbrati [Izključeno] v [Nadzor Sync
BRAVIA]
 Če ste povezali kakršen koli avdio sistem, ki je
združljiv s funkcijo Nadzor Sync BRAVIA, v tem
meniju ne morete izbrati [Izključeno]. Če želite
spremeniti avdio izhod na TV-zvočnik, izberite
[TV-zvočnik] v meniju [Zvočniki] (stran 30).
Geslo [Starševska zaščita] je bilo pozabljeno
 Vnesite PIN kodo 9999.
 Posodobite kodo PIN tako, da pritisnete HOME in
izberete [Nastavitve]* t [Sistemske nastavitve]
t [Starševska zaščita] t [Spremenite kodo PIN].
5W+5W
Brezžični LAN (IEEE802.11b/g/n)
Frekvenčni razpon
Izhodna moč
2.400 - 2.483,5 MHz
< 20,0 dBm
Različica programske opreme
TV: v8.___-____-_.___-____ / v8.___-____*
Glejte [Podpora za stranke] v [Nastavitve]
meniju.
Morebitne posodobitve programske/strojne
opreme za to opremo/dodatke/dele ne
razveljavijo skladnosti z Direktivo 2014/53/EU v
prihodnje.
* Samo za določena države/območja/modele
televizorja.
Na zaslonu se prikaže način prikaza za
trgovino ali logotip za promocijo funkcije
 Na daljinskem upravljalniku pritisnite
RETURN in nato HOME ter izberite [Nastavitve]*
t [Sistemske nastavitve] t [Nastavitve] t
[Samodejni zagon]. Obvezno izberite [Doma] za
[Lokacija].
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja
40SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\060ADD.fm
Vhodni/izhodni priključki
Antena/kabel
Satelitska antena*1
Ženski F-priključek, 75-ohmski.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V in ton 22 kHz,
distribucija z enim kablom po EN50494.
AV IN
Vhod Video/Avdio (priključki za slušalke)
HDMI IN 1/2 (HDCP 1.4-združljiv)
Video:
1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60 Hz),
720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p,
480i
PC vhod:
(ločljivost, vodoravna frekvenca, navpična
frekvenca)
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
*1.280 x 720, 44,8 kHz, 60 Hz
1.280 x 1.024, 64,0 kHz, 60 Hz
1.152 x 864, 67,5 kHz, 75 Hz
1.600 x 900, 55,9 kHz, 60 Hz
1.680 x 1.050, 65,3 kHz, 60 Hz
*1.920 × 1.080, 67,5 kHz, 60 Hz
*Časovna uskladitev 1080p in 720p se pri
uporabi z vhodom HDMI upošteva kot
uskladitev za video in ne za računalnik za
format zaslona.
Avdio:
dvokanalni linearni PCM: 32/44,1/48 kHz 16/20/
24 bitov, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
ARC (povratni avdio kanal) (samo HDMI IN 1)
dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni
PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT
/ (mini stereo priključek)
Slušalke, avdio izhod, subwoofer
1,
Italiji)
(Razen KDL-43RF4xx)
LAN (odvisno od izbire države/regije)
75-ohmski zunanji priključek za VHF/UHF
/
masterpage: Right
2 (HDD REC) (funkcije ni na voljo v
USB-vrata
Razširitveno mesto za CAM (modul pogojnega
dostopa)
DC IN 19.5 V
Vhod napajalnega adapterja
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost povezave
se lahko razlikuje glede na operacijsko okolje
omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije prek
konektorja 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zagotovljeni.)
Drugo
Dodatna oprema
Nosilec za stensko montažo: SU-WL450
Temperatura delovanja
od 0 ºC do 40 ºC
Zračna vlažnost delovanja
od 10 % do 80 % RV (brez kondenzacije)
Napajanje, podatki o izdelku in drugo
Zahteve za napajanje
19,5 V DC z napajalnim adapterjem
Nazivna vrednost: vhod od 220 V do 240 V AC,
50 Hz
Razred učinkovitosti rabe energije
KDL-50WF6xx: A
KDL-43WF6xx: A+
KDL-43RF4xx: A+
Velikost zaslona (diagonala) (približno)
KDL-50WF6xx: 125,7 cm / 50 palca
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 108,0 cm / 43 palca
Poraba energije
V načinu [Standardna]
KDL-50WF6xx: 80 W
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 51 W
V načinu [Živobarvna]
KDL-50WF665: 128 W
KDL-50WF663: 117 W
KDL-50WF660: 117 W
KDL-43WF665: 81 W
KDL-43WF663: 60 W
KDL-43WF660: 60 W
KDL-43RF455: 81 W
KDL-43RF453: 60 W
KDL-43RF450: 60 W
Povprečna letna poraba energije*2
KDL-50WF6xx: 117 kWh
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 74 kWh
Poraba energije v pripravljenosti*3*4
0,50 W
Ločljivost zaslona
1.920 točk (vodoravno) × 1.080 vrstice (navpično)
41SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\060ADD.fm
Mere (približno) (š × v × g)
z namiznim stojalom
KDL-50WF6xx: 113,0 × 71,7 × 26,8 cm
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 97,4 × 62,8 × 26,8 cm
brez namiznega stojala
KDL-50WF6xx: 113,0 × 66,0 × 6,8 cm
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 97,4 × 57,2 × 6,8 cm
Masa (približno)
z namiznim stojalom
KDL-50WF6xx: 11,4 kg
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 8,2 kg
brez namiznega stojala
KDL-50WF6xx: 11 kg
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 7,8 kg
*1
*2
*3
*4
Vsi televizorji nimajo tehnologije DVB-T2 ali DVB-S/
S2 ali priključka za satelitsko anteno.
Poraba energije v enem letu, ki temelji na 4 urah
delovanja na dan in 365 dneh uporabe v letu.
Trenutna poraba energije je odvisna od uporabe
televizorja.
Predpisana moč v pripravljenosti je dosežena, ko
televizor konča potrebne notranje postopke.
(Razen KDL-43RF4xx) Poraba energije v
pripravljenosti se poveča, če imate televizor
povezan z omrežjem.
Opomba
• Razpoložljivost dodatne opreme je odvisna od držav/
regije/modela televizorja/zaloge.
• Slepe kartice ne odstranite iz razširitvenega mesta
enote CAM (modul pogojnega dostopa), razen če
želite vstaviti pametno kartico, nameščeno v CAM.
• Zasnove in tehnični podatki se lahko nenapovedano
spremenijo.
Opombe k funkcijam digitalne televizije
• Digitalna TV (zemeljski signal DVB,
satelitska in kabelska televizija),
interaktivne storitve in omrežne funkcije
morda ne bodo na voljo v vseh državah in
na vseh območjih. Nekatere funkcije morda
ne bodo omogočene ter pri nekaterih
ponudnikih in v nekaterih omrežnih okoljih
morda ne bodo delovale pravilno. Nekateri
ponudniki TV-storitev lahko za svoje
storitve zahtevajo plačilo.
• Ta TV podpira digitalno oddajanje z
uporabo kodekov MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC in H.265/HEVC, vendar ni mogoče
zagotoviti združljivosti z vsemi signali
operaterjev/storitev, ki se lahko sčasoma
spremenijo.
masterpage: Left
Opombe o HDR (Visoko dinamično
območje) (Samo za določena območja/
države/modele televizorja)
• Združljiv z vsemi HDR PS4 naslovi iger
preko HDMI in HDR videi vgrajenega Netflix
in aplikacijo YouTube App. (Glejte spletno
stran za podporo Sony za več informacij.)
• NZnak s HDR podobo izrecno označuje
HDR10 obliko medijskega profila (običajno
ima naziv HDR10).
• Združljivost z vsebino HDR ni zagotovljena.
Informacije o blagovnih znamkah
• Izraza HDMI in visokoločljivostni
večpredstavnostni vmesnik HDMI ter
logotip HDMI so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe
HDMI Licensing Administrator, Inc. v
Združenih državah Amerike in drugih
državah.
• Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol
dvojnega D so blagovne znamke podjetja
Dolby Laboratories.
• »BRAVIA«,
in BRAVIA Sync sta
blagovni znamki in zaščiteni blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
• »Blu-ray Disc«, »Blu-ray« in logotip »Bluray Disc« so blagovne znamke združenja
Blu-ray Disc Association.
• »PlayStation« je registrirana blagovna
znamka in »PS4« je blagovna znamka Sony
Interactive Entertainment Inc.
• Za patente DTS glejte
http://patents.dts.com. Izdelano po licenci
podjetja DTS, Inc.
DTS, simbol in DTS skupaj s simbolom so
zaščitene blagovne znamke, DTS Digital
Surround pa je blagovna znamka podjetja
DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• TUXERA je registrirana blagovna znamka
Tuxera Inc. v ZDA in drugih državah.
42SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\060ADD.fm
masterpage: Right
(Razen KDL-43RF4xx)
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® in
Miracast® so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke združenja WiFi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™ je blagovna
znamka Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™ Logo je certifikacijska
znamka Wi-Fi Alliance.
• Netflix je registrirana zaščitna znamka
Netflix, Inc.
• »YouTube« in »YouTube logo« sta zaščiteni
blagovni znamki Google Inc.
Samo modeli za satelitski sprejem:
• DiSEqC™ je blagovna znamka družbe
EUTELSAT.
Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni
namenjen krmiljenju anten z lastnim
pogonom.
• Vse druge blagovne znamke so lastnina
posameznih lastnikov.
43SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\060ADD.fm
masterpage: Left
(Razen KDL-43RF4xx)
44SI
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424411_SI\070BCO.fm
masterpage: BCO
(KDL-50WF6xx / 43WF6xx)
Vodnik za pomoč
http://rd1.sony.net/help/tv/fceil1/h_cei/
Koristne informacije o Sonyjevih izdelkih
© 2018 Sony Visual Products Inc.
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-41(1)
Download PDF

advertising