Sony | KDL-55HX850 | Sony KDL-55HX850 Navodila za uporabo

4-412-003-42(1)
LCD TV
Navodila za uporabo
KDL-65HX95x / 55HX95x / 55HX85x / 46HX85x / 40HX85x
Uvod
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta
Sonyjev izdelek. Pred uporabo
televizorja skrbno preberite ta priročnik
in ga shranite za nadaljnjo uporabo.
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali
v imenu Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonska. Poizvedbe,
povezane z skladnostjo izdelkov,
ki temelji na zakonodaji Evropske
unije, se naslovi na
pooblaščenega zastopnika, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Za vse storitve ali
garancijske zadeve prosimo, da
se obrnete na naslove navedene v
ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Opombe k funkcijam
digitalne televizije
• Funkcije digitalne televizije (
)
delujejo samo v državah oz. na
območjih, kjer se oddaja zemeljski
signal digitalne televizije DVB-T/
DVB-T2*¹ (MPEG-2 in H.264/MPEG-4
AVC) ali kjer je dostopna združljiva
kabelska storitev DVB-C (MPEG-2 in
H.264/MPEG-4 AVC). Pri svojem
lokalnem ponudniku preverite, ali
lahko sprejemate signal DVB-T/
DVB-T2*¹, ali povprašajte pri
ponudniku kabelske televizije, če je
njihova storitev DVB-C primerna za ta
televizor.
• Ponudnik kabelske televizije vam bo
morda zaračunal svoje storitve ali pa
od vas zahteval sprejemanje njihovih
pogojev.
• Televizor je skladen s tehničnimi
zahtevami za DVB-T/DVB-T2*¹ in
DVB-C, vendar združljivost s
prihodnjimi zemeljskimi digitalnimi
signali DVB-T/DVB-T2*¹ in digitalno
kabelsko televizijo DVB-C ni
zajamčena.
• Nekatere funkcije digitalne televizije v
določenih državah/na določenem
območju morda niso na voljo,
kabelska televizija DVB-C pa pri
določenih ponudnikih morda ne deluje
pravilno.
~
• Nekatere serije modelov televizorjev
HX ne vsebujejo tehnologije
digitalnega video oddajanja T2*¹
2. generacije.
*¹ DVB-T2 ni na voljo za serije modelov
televizorjev HX950/HX850.
DVB-T2 je na voljo za serije modelov
televizorjev HX953/HX853.
~
• »x«, ki se prikaže v imenu modela,
odgovarja številčni cifri, ki je povezana
z obliko, barvo ali TV sistemom.
2 SI
• Navodila za »Namestitev nosilca za
stensko montažo« so vključena v
navodila za uporabo tega televizorja.
• Ilustracije v tem priročniku se lahko
razlikujejo glede na model vašega
televizorja.
• V tem priročniku so prikazane slike
daljinskega upravljalnika modela
RM-ED047, razen kjer je navedeno
drugače.
• Pred uporabo televizorja preberite
stran 32 (Varnostne informacije).
Shranite ta priročnik za nadaljnjo
uporabo.
»Blu-ray Disc«, »Blu-ray« in logotip
»Blu-ray Disc« so blagovne znamke
družbe Blu-ray Disc Association.
»Logotip Sony Entertainment Network«
in »Sony Entertainment Network« sta
blagovni znamki družbe Sony
Corporation.
Informacije o blagovnih
znamkah
je zaščitena blagovna znamka
organizacije DVB Project.
HDMI, logotip HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC v
Združenih državah in drugih državah.
DLNA®, logotip DLNA in DLNA
CERTIFIED® so blagovne znamke,
storitvene znamke ali certifikacijske
znamke združenja Digital Living
Network Alliance.
Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories. Dolby in simbol dvojnega
D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
»BRAVIA« in
sta blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
TrackID je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka družbe
Sony Ericsson Mobile Communications
AB.
Tehnologijo za prepoznavanje glasbe in
s tem povezane podatke zagotavlja
Gracenote®. Gracenote je industrijski
standard za tehnologijo za
prepoznavanje glasbe in povezano
dobavo vsebin. Za dodatne informacije
obiščite www.gracenote.com.
CD in z glasbo povezani podatki
podjetja Gracenote, Inc., avtorske
pravice © 2000-danes Gracenote.
Gracenote programska oprema,
avtorske pravice © 2000-danes
Gracenote. Za ta izdelek in storitev velja
eden ali več patentov, ki so v lasti
družbe Gracenote. Za nepopoln
seznam veljavnih patentov družbe
Gracenote si poglejte spletno mesto
družbe Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, logo in logotip družbe
Gracenote ter logo »Poganja ga
Gracenote« so bodisi registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke
družbe Gracenote v ZDA in/ali drugih
državah.
Opera® Browser from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2012 Opera
Software ASA. All rights reserved.
Wi-Fi Direct je znamka družbe Wi-Fi
Alliance.
(samo KDL-55/46/
40HX85x)
DivX®, DivX Certified® in z njimi
povezani logotipi so blagovne znamke
družbe Rovi Corporation ali njenih
hčerinskih podjetij in se uporabljajo v
skladu z licenco.
O VIDEU DIVX: DivX® je digitalni format
videoposnetkov, ki ga je ustvarilo
podjetje DivX, LLC, hčerinsko podjetje
družbe Rovi Corporation. To je naprava
z uradno oznako DivX Certified®, ki
predvaja videoposnetke v formatu DivX.
Če želite izvedeti več ali prenesti
programska orodja za pretvorbo vaših
datotek v format DivX, obiščite
divx.com.
O VIDEU NA ZAHTEVO DIVX: To
napravo z uradno oznako DivX
Certified® je treba registrirati, če želite z
njo predvajati kupljene filme v formatu
DivX video na zahtevo (VOD).
Registracijsko kodo boste našli v
razdelku DivX VOD nastavitvenega
menija vaše naprave. Za več informacij
o registraciji vaše naprave obiščite
vod.divx.com.
Obvestilo o brezžičnem
signalu
1. Sony Corporation izjavlja, da je ta
enota v skladu z bistvenimi zahtevami in
ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če
pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
2. Opozorilo za stranke: naslednje
informacije veljajo le za opremo prodano
v državah v katerih veljajo direktive ES.
Brezžični sistem televizorja lahko
uporabljate v naslednjih državah:
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka
republika, Danska, Estonija, Finska,
Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska,
Islandija, Irska, Italija, Latvija,
Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta,
Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugalska, Slovaška, Romunija,
Slovenija, Španija, Švedska, Švica,
Turčija in Združeno kraljestvo.
Za kupce v Franciji
Funkcija WLAN (WiFi) tega LCDtelevizorja se sme uporabljati izključno v
notranjih prostorih. Vsaka uporaba
funkcije WLAN (WiFi) tega LCDtelevizorja na prostem je na francoskem
ozemlju prepovedana. Prosimo,
poskrbite, da bo funkcija WLAN (WiFi)
tega LCD-televizorja pred morebitno
uporabo na prostem onemogočena.
(Odločba ART 2002-1009, dopolnjena z
Odločbo ART 03-908 glede omejitev pri
uporabi radijskih frekvenc).
Mesto identifikacijske
nalepke
Nalepke s številko modela, datumom
izdelave (mesec/leto) in nazivno
napajalno napetostjo (v skladu z
veljavnimi varnostnimi predpisi) se
nahajajo na hrbtni strani televizorja ali
paketa.
Opremo lahko uporabljate tudi v drugih
neevropskih državah.
Brezžični TV-sistem –
Informacije o predpisih
Za kupce v Italiji
Uporabo omrežja RLAN določa: s zasebno uporabo ureja zakonodajni
odlok št. 259 (»Pravilnik o
elektronskih komunikacijah«) z dne
1. 8. 2003. Zlasti 104. člen določa,
kdaj je potrebna predhodna
pridobitev splošnega pooblastila,
105. člen pa, kdaj je dovoljena
prosta uporaba;
s zagotavljanje dostopa RLAN do
telekomunikacijskih omrežij in
storitev za javnost urejata dopolnjena
ministrska odredba z dne 28. 5.
2003 in 25. člen Pravilnika o
elektronskih komunikacijah (splošno
pooblastilo za elektronska
komunikacijska omrežja in storitve).
Za kupce na Norveškem
Te radijske opreme ni dovoljeno
uporabljati na zemljepisnem območju
znotraj 20 km od središča naselja
Ny-Ålesund na otočju Svalbard.
3 SI
O tem priročniku
(Navodila za uporabo)
V tem priročniku je opisana nastavitev vašega televizorja. Za
več informacij o uporabi televizorja BRAVIA glejte »Elektronski
priročnik«.
Navodila za uporabo
Opisuje nastavitev televizorja, na primer priključke,
začetne nastavitve in osnovne funkcije.
Za več informacij pritisnite tipko i-MANUAL
Elektronski priročnik
(i-Manual)
Opisuje uporabo vseh funkcij. Če želite izvedeti več o
uporabi priročnika i-priročnik, glejte stran 23.
Slike in ilustracije v tem priročniku se lahko razlikujejo od
dejanskih zaslonov.
4 SI
Vsebina
SI
Uvod
Preverjanje dodatkov ............................................................................. 6
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik ................................................. 6
1: Namestitev namiznega stojala/stojala televizorja
(razen za KDL-65HX95x) ................................................................... 7
2: Prilagoditev vidnega kota televizorja................................................. 10
3: Priključki .......................................................................................... 11
4: Preprečevanje prevračanja televizorja .............................................. 13
5: Pritrjevanje kablov............................................................................ 14
6: Internetna povezava televizorja ........................................................ 15
7: Začetne nastavitve........................................................................... 16
Uporaba televizorja BRAVIA
Gledanje TV B .............................. qk
Izbiranje različnih funkcij in nastavitev (Meni Domov) ............................ 20
Gledanje spletnega videa..................................................................... 22
Iskanje navodil
Iskanje navodil v navodilih za
uporabo (i-Manual) B .................. wd
Dodatne informacije
Odpravljanje težav ............................................................................... 25
Tehnični podatki .................................................................................. 26
Namestitev dodatne opreme (Nosilec za stensko montažo) ................. 28
Varnostne informacije .......................................................................... 32
Previdnostni ukrepi .............................................................................. 34
5 SI
Uvod
Preverjanje
dodatkov
Vstavljanje
baterij v daljinski
upravljalnik
Daljinski upravljalnik (1)
Baterije AAA (tip R03) (2)
Navodila za uporabo (ta priročnik) in drugi
dokumenti
KDL-65/55HX95x:
Namizno stojalo (1)*1 (samo KDL-55HX95x)
Pritrdilni vijaki namiznega stojala
(M5 × 16) (3) (samo KDL-55HX95x)
Vijaki namiznega stojala (M5 × 16) (4)
(samo KDL-55HX95x)
Očala 3D (baterija je priložena) (2)
Torbica za 3D očala (2)
Enota s kamero in mikrofonom (1)
KDL-55/46/40HX85x:
Stojalo televizorja (1)
Sklop (1)
Nosilec (1)
Vijak za pričvrstitev nosilca stojala televizorja
(M5 × 16) (3)
Vijak za sklop (M5 × 16) (3)
Vijak za nosilec (M5 × 16) (4)
*1 Navodila za sestavljanje namiznega stojala najdete na
priloženem listu Namizno stojalo.
6 SI
1
2
Odstranite zaščito.
Pritisnite pokrov in ga potisnite, da se odpre.
1: Namestitev
namiznega
stojala/stojala
televizorja (razen
2
Televizor pritrdite na namizno stojalo s
priloženimi vijaki. Puščice
kažejo mesto
lukenj za vijake za pritrditev namiznega
stojala.
za KDL-65HX95x)
Uvod
~
• Pred začetkom sestavljanja pripravite tak
križni izvijač, ki ustreza vijakom.
KDL-55/46/40HX85x
12 cm ~
1
Nataknite nosilec na stojalo televizorja.
Vijak za nosilec
(M5 × 16)
• Če uporabljate električni izvijač, nastavite
navor približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
KDL-55HX95x
Nosilec
Navodila za pravilno namestitev najdete na
priloženem listu Namizno stojalo.
1
Namestite televizor na namizno stojalo.
2
Pripravite televizor.
Vodila za
vijake
~
• Nastavite TV na vrh stojala in ga toliko
potisnite na stojalo, da pokrijete reži za
vijake.
~
• Ko premikate televizor, ga morata na stojalo
televizorja namestiti najmanj dve osebi, kot
kaže slika. Če namestitev opravi samo ena
oseba, lahko pride do nesreče ali poškodbe.
(Nadaljevanje)
7 SI
3
Pritrdite priloženi sklop na hrbtno stran
televizorja.
Potisnite priloženi sklop navzgor, da se
zatakne.
4
Televizor namestite na stojalo televizorja.
Vodila za vijake
Mehka
krpa
Smer puščic kaže sprednji del stojala
televizorja
Vijak za sklop
(M5 × 16)
~
• Ko nameščate televizor na stojalo televizorja,
držite televizor tako, kot kaže slika, in ga
postavite na dva nosilca stojala televizorja.
• Med namestitvijo televizorja na stojalo
televizorja pazite, da si ne priprete rok ali
napajalnega kabla.
5
Mehka krpa
Pričvrstite televizor in stojalo televizorja.
Sklop
~
• Položite zaslon navzdol na stabilno delovno
površino, ki je večja od zaslona.
• Preprečite, da bi se površina zaslona LCD
poškodovala, tako da na delovno površino
položite mehko krpo.
8 SI
Vijak za pričvrstitev nosilca
stojala televizorja (M5 × 16)
Demontaža namiznega
stojala/stojala televizorja
s televizorja
~
Uvod
• Namiznega stojala/stojala televizorja ne
odstranjujte v nobenem drugem primeru, kot le
zaradi namestitve ustrezne dodatne opreme na
TV.
• Pri odstranjevanju namiznega stojala/stojala
televizorja s televizorja ga položite z zaslonom
navzdol na stabilno delovno površino, ki je večja
od televizorja.
• Pod LCD-zaslon televizorja postavite mehko
krpo, da ga ne poškodujete.
• Preden televizor vključite, se prepričajte, da je v
navpičnem položaju. Televizorja ne smete
vključiti z LCD ploščo obrnjeno navzdol, da
preprečite popačenost enotnosti slike.
Mehka krpa
KDL-55HX95x
KDL-65HX95x
Če želite odstraniti namizno stojalo s televizorja,
odstranite vijake
na glavi namiznega stojala.
Glavo potisnite navzgor in jo odstranite. Nato
odstranite vijake z namiznega stojala.
Če želite odstraniti namizno stojalo s televizorja,
odstranite vijake , ki ste jih privili v 2. koraku
(stran 7).
Glava
Mehka krpa
Mehka krpa
(Nadaljevanje)
9 SI
KDL-55/46/40HX85x
Če želite odstraniti stojalo televizorja s
televizorja, odstranite vijake, ki ste jih privili v 3.
in 5. koraku (stran 8).
2: Prilagoditev
vidnega kota
televizorja
Pri tem televizorju lahko nastavite kote v
spodnjem obsegu.
x Nastavitev kota (Sukanje)
(samo KDL-55HX95x)
~
Vijak za pričvrstitev nosilca
stojala televizorja (M5 × 16)
Vijak za sklop
(M5 × 16)
• Med nastavljanjem kota z eno roko držite stojalo,
da se televizor ne premakne ali prevrne.
*15°
*15°
*15°
*15°
x Nastavitev kota (Naklon)
(samo KDL-55HX95x)
*6°
Mehka krpa
Sklop
* Vrednost kota je približna.
~
• Zagotovite, da pred televizorjem ni predmetov.
Oddajnik 3D Sync
Infrardeči senzor
10 SI
3: Priključki
x Priključitev digitalnega sprejemnika
(STB) (npr. DVD-snemalnika) s
priključkom HDMI
~
• Uporabite priključek za antenski kabel debeline
največ 14 mm.
• Uporabite priključek za kabel HDMI z merami
največ 12 mm (debelina) × 21 mm (širina).
Uvod
Priključitev antene/
digitalnega sprejemnika
(STB)/snemalnika (npr.
DVD-snemalnika)
ARC
1
4
x Priključitev digitalnega sprejemnika
(STB) (npr. DVD-snemalnika) s
priključkom SCART
Digitalni sprejemnik (STB)/snemalnik
(npr. DVD-snemalnik)
Digitalni sprejemnik (STB)/snemalnik
(npr. DVD-snemalnik)
~
• Priporočamo, da za to povezavo uporabite kabel
z univerzalnim pravokotnim priključkom SCART.
(Nadaljevanje)
11 SI
Priključitev avdio/video
naprav
Priključitev televizorja s
stojalom z vgrajenimi
zvočniki na stojalo
televizorja (samo
KDL-55/46/40HX85x)
Speaker
Integrated
Stand
1
2
Avdio/video naprava
12 SI
Vključite kabel stojala televizorja v priključek
za stojalo z vgrajenimi zvočniki na hrbtni
strani televizorja.
Izberite »Nast. za stojalo z vgraj. zvoč.« v
meniju »Položaj TV-ja«. Pritisnite HOME in
izberite »Nastavitve« t »Zvok« t »Položaj
TV-ja« t »Nast. za stojalo z vgraj. zvoč.«.
4: Preprečevanje
prevračanja
televizorja
KDL-55HX95x
Uvod
KDL-65HX95x
KDL-55/46/40HX85x
1
2
3
4
5
Odstranite desni pokrov namiznega stojala.
V stojalo televizorja privijte lesni vijak
(premera 4 mm, ni priložen).
V luknjo na televizorju privijte strojni vijak
(M4, ni priložen).
Lesni vijak in strojni vijak zvežite z močno
vrvjo (ni priložena).
Namestite desni pokrov namiznega stojala.
Dolžina strojnega vijaka M6/M4 je odvisna
od premera kabla.
Upoštevajte spodnjo sliko.
1
2
3
V namizno stojalo/stojalo televizorja privijte
lesni vijak (premera 4 mm, ni priložen).
V luknjo na televizorju privijte strojni vijak (ni
priložen).
KDL-65HX95x
Uporabite vijak M6
KDL-55HX95x, KDL-55/46/40HX85x
Uporabite vijak M4
KDL-65HX95x:
10-15 mm
KDL-55HX95x,
KDL-55/46/
40HX85x:
6-8 mm
Vijak M6/M4
Kabel
Namizno
stojalo/
stojalo
televizorja
Lesni vijak in strojni vijak zvežite z močno
vrvjo (ni priložen).
13 SI
5: Pritrjevanje
kablov
Preden povežete kable, odstranite držalo kablov
iz pokrova reže za napajanje. Z držalom kablov
povežite ostale kable.
KDL-55/46/40HX85x
1
2
3*
4
~
• Omrežnega kabla ne povezujte z drugimi kabli.
KDL-65HX95x
1
2
3*
4
KDL-55HX95x
1
2
3*
4
14 SI
* Pri namestitvi na steno držalo kablov
namestite pod terminale.
6: Internetna
povezava
televizorja
Priprava brezžičnega
LAN
Televizor
~
• Za povezavo v splet morate imeti sklenjeno
pogodbo s ponudnikom internetnih storitev.
Priprava žičnega omrežja
Brezžični
usmerjevalnik
Modem
Internet
Televizor
Internet
Modem s
funkcijami
usmerjevalnika
ali
Usmerjevalnik
Modem
Internet
~
• Za povezave LAN uporabljajte kabel kategorije 7
(ni priložen).
15 SI
Uvod
Če televizor povežete v splet, lahko uporabljate
različne funkcije: prikaz fotografije, ki kaže vašo
lokacijo na zemljevidu, spletni videoposnetki idr.
Če želite izvedeti več o funkcijah, glejte
i-priročnik.
Vgrajena naprava za brezžični LAN vam
omogoča dostop do interneta in domačega
omrežja. S to funkcijo lahko televizor povežete v
brezžični LAN in uživate v prednostih uporabe
omrežja v okolju brez kablov. Preden nastavite
funkcijo brezžičnega LAN-a v televizorju, ne
pozabite namestiti brezžičnega usmerjevalnika.
7: Začetne
nastavitve
1
2
Priključite televizor v vtičnico.
Pritisnite "/1 na televizorju. Indikator
= (napajanje) začne svetiti zeleno.
Ko prvič vklopite televizor, se na zaslonu
prikaže meni Jezik za izbiro jezika.
~
• Ko televizor prvič vklopite, bo ta potreboval
nekaj časa za notranjo obdelavo in
optimizacijo, šele nato boste televizor lahko
nastavili. V tem času ne bo slike in zvoka in
lučka merilnika časa na sprednji strani
televizorja bo približno 40 sekund utripala
oranžno. Pri tem postopku ne izklopite
televizorja.
Pri nekaterih televizorjih se ta postopek
opravi v tovarni.
Samodejno iskanje dig. kanalov:
»Antena« ali »Kabelska TV«:
izberite »Antena« za sprejemanje
prizemeljskih TV-programov z zunanjo
anteno. Izberite »Kabelska TV«, če ste
naročeni na kabelsko televizijo in ne
uporabljate digitalnega sprejemnika (STB).
Če izberete »Kabelska TV«, priporočamo, da
za hitro iskanje kanalov izberete »Hitro
iskanje«. Možnosti »Frekvenca« in »ID
omrežja« nastavite v skladu z informacijami,
ki ste jih prejeli od ponudnika kabelske TV.
Če z uporabo možnosti »Hitro iskanje« ne
najdete nobenega kanala, poskusite »Polno
iskanje« (vendar lahko traja nekaj časa).
~
• V nekaterih državah lahko za sprejemanje
programov kabelske televizije izberete
»Antena« namesto »Kabelska TV«.
• Možnosti »Polno iskanje« v vašem območju
ali državi morda ni na voljo.
Razvrstitev programov: spremeni vrstni
red analognih kanalov, shranjenih v
televizorju.
1 Pritisnite F/f, da izberete kanal, ki ga
želite premakniti na drugo mesto, nato
pritisnite .
2 Pritisnite F/f, da izberete novo mesto za
kanal, nato pritisnite .
~
• Kanale lahko tudi ročno nastavite.
Nastavitev omrežja: določi nastavitve
internetne povezave. Izberite »Samodejno«
za samodejno povezavo z omrežjem. Za
ročno povezavo izberite »Po meri«.
Če ne želite dostopati do interneta ali želite
povezavo nastaviti pozneje, izberite
»Preskoči«.
~
3
Pritisnite F/f/G/g, da izberete element, nato
pritisnite .
Sledite navodilom na zaslonu.
16 SI
• Če uporabljate varnost WEP, izberite »Po
meri« t »Nastavitev za brezžično« t
»Iskanje«. Nato izberite ime omrežja (SSID), s
katerim se želite povezati. Če ne najdete
imena želenega omrežja, izberite »[Ročni
vnos]« in pritisnite , da vnesete ime
omrežja.
• Za povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom
(ali dostopno točko) s frekvenco 5 GHz
uporabite izbirni USB-vmesnik za brezžični
LAN. Vstavite USB-vmesnik za brezžični LAN
in za »Stanje pripravljenosti za Wi-Fi Direct«
izberite »Izključeno«. Pritisnite HOME in
izberite »Nastavitve« t »Omrežje« t
»Stanje pripravljenosti za Wi-Fi Direct« t
»Izključeno«.
• Če želite »Nastavitev omrežja« nastaviti
pozneje, pritisnite HOME in izberite
»Nastavitve« t »Omrežje« t »Nastavitev
omrežja«.
17 SI
Uporaba televizorja BRAVIA
Gledanje TV
1
1
Vklopite televizor.
Pritisnite "/1 na televizorju ali daljinskem
upravljalniku, da vklopite televizor.
1
2
Izberite način.
3
Izberite televizijski kanal ali vhod.
3
ali
ali
x Izbiranje digitalnih kanalov
Uporabite 0-9. Če želite izbrati dvomestno številko
kanala, višjo od 10, drugo številko pritisnite hitro.
2
3
18 SI
Gledanje 3D-vsebine
S to funkcijo lahko izkusite razvedrilo 3D, kot ga še niste, na primer v stereoskopskih igrah 3D in na
diskih Blu-ray Disc 3D. za določanje nastavitev 3D ali gledanje vsebine 3D glejte priročnik i-Manual in
navodila za uporabo, ki so priložena očalom 3D.
Pogosto uporabljene tipke
1
GUIDE
Prikaže digitalni programski vodič.
2 Barvne tipke
Ko so na voljo barvne tipke, se na zaslonu
prikaže vodnik za uporabo.
3
/
Info/Prikaz besedila
Prikaže številko kanala, podrobnosti o
predvajanih oddajah in uro.
1
3
4
Nastavitev podnapisov
Med gledanjem digitalnih oddaj lahko vklopite/
izklopite podnapise.
5 AUDIO
Med gledanjem večjezičnih (samo digitalnih)
programov, lahko izberete jezik sinhronizacije ali
sekundarni jezik.
4
5
19 SI
Uporaba televizorja BRAVIA
2
Izbiranje različnih funkcij in
nastavitev (Meni Domov)
Funkcije vašega televizorja lahko izberete v meniju Domov.
Spodaj je prikazan primer izbiranje elementa in
spreminjanja nastavitev televizorja.
1
Pritisnite HOME.
2
Pritisnite G/g, da izberete
kategorijo
(Nastavitve).
Na desni se prikaže vsebina kategorije
»Nastavitve«.
2, 3
OPTIONS
1
Za seznam vseh kategorij glejte stran 21 (Seznam
kategorij).
3
4
Pritisnite F/f, da izberete
»Prikazovanje«, nato pritisnite
Spremenite nastavitve.
x Izhod iz menija Domov
Pritisnite HOME.
x Izbiranje s tipko OPTIONS
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se seznam praktičnih funkcij in menijskih
bližnjic. Prikazani elementi menija so odvisni od
trenutnega vhoda in/ali vsebine.
20 SI
.
Seznam kategorij
Nastavitve
Widgeti
Aplikacije
Sony
Entertainment
Network
Spletna vsebina
Posnetki
TV
Mediji
Vhodi
Zaznamki/zgodovina
Razpoložljive zvrsti so odvisne od območja in države.
Ponudi nastavitve (npr. nastavitve slike, zvoka in zvoka tipk), s
katerimi lahko prilagodite svoj televizor.
Widgeti
Omogoči dostop do Widgetov.
Aplikacije
Zažene aplikacije, ki zahtevajo internetno povezavo.
Sony
Entertainment
Network
Omogoči izbor vsebine iz spletne storitve »SEN« (Sony
Entertainment Network).
Spletna vsebina
Omogoči dostop televizorja do internetnih storitev.
Posnetki
Omogoči časovni zamik snemanja v povezano napravo USB
HDD ali predvajanje posnete vsebine.
TV
Izberete lahko seznam TV-kanalov ali programski vodič.
Mediji
Omogoči izbiranje predstavnostnih datotek (fotografije, glasba,
video), ki jih lahko predvajate v povezani pomnilniški USBnapravi ali v domačem omrežju.
Vhodi
Omogoči izbor naprav, povezanih v televizor.
Zaznamki/zgodovina
Prikaže elemente na seznamu Priljubljene in nedavno ogledane
elemente.
21 SI
Uporaba televizorja BRAVIA
Nastavitve
Gledanje spletnega videa
Ta funkcija deluje kot prehod do spletne vsebine in omogoča predvajanje različnih vsebin na zahtevo z
vašim televizorjem. Uživate lahko v videovsebini, kot so filmi in risanke.
Za to boste morali vzpostaviti internetno povezavo. Za podrobnosti glejte stran 15 (6: Internetna
povezava televizorja).
1
Pritisnite HOME.
2
Pritisnite G/g , da izberete
kategorijo
(Spletna vsebina).
3
Pritisnite F/f, da izberete »Spletni
video«, nato pritisnite .
4
Pritisnite F/f/G/g, da izberete
želeno vsebino, nato pritisnite
2, 3, 4
1
.
~
• Če pri uporabi te funkcije opazite težave, preverite, ali je internetna povezava pravilno nastavljena.
• Vmesnik za internetno vsebino je odvisen od ponudnikov internetne vsebine.
• Storitve blokirajo video vsebino glede na nastavitev »Funkcija zaklepanja (pred otroci)« televizorja. Nekateri
ponudniki storitev te funkcije ne podpirajo.
• Za posodobitev storitve Spletni video pritisnite HOME in izberite »Nastavitve« t »Omrežje« t »Osveži
spletno vsebino«.
22 SI
Iskanje navodil
Iskanje navodil v navodilih za
uporabo (i-Manual)
Navodila za delovanje so vgrajena v vaš televizor BRAVIA in jih je mogoče prikazati na zaslonu.
Če želite izvedeti več o funkcijah televizorja, s preprostim pritiskom tipke odprete i-priročnik.
1
Pritisnite i-MANUAL.
2
Izberite element.
1 Pritisnite G/g, da izberete element.
1
2
RETURN
2 Pritisnite F/f/G/g, da izberete element, nato
pritisnite
.
* Če se prikaže drsnik, pritiskajte f, da prikažete več
predmetov.
Prikaže se stran izbranega elementa.
~
• Po straneh lahko brskate s tipkami G/g.
S tipko RETURN se vrnete na prejšnjo stran.
(Nadaljevanje)
23 SI
Iskanje navodil
Drsnik*
Shranjevanje pogosto
gledanih strani
(zaznamek)
Pogosto gledane strani lahko shranite in jih
kadar koli takoj odprete.
x Shranjevanje strani
Na strani, ki jo želite dodati med zaznamke,
pritisnite rumeno tipko na daljinskem
upravljalniku.
Vnovičen prikaz strani
med upravljanjem
televizorja
Preklapljate lahko med zaslonom priročnika
i-priročnik in zaslonom televizorja. S to funkcijo
lahko med uporabo televizorja BRAVIA sledite
navodilom v priročniku i-priročnik. Preklapljate
lahko med prej prikazanim zaslonom priročnika
i-MANUAL in zaslonom televizorja.
Prej prikazani zaslon priročnika i-priročnik
x Odpiranje zaznamovane strani
Ko je i-Manual odprt, pritisnite zeleno tipko na
daljinskem upravljalniku, da prikažete seznam
zaznamkov. Pritisnite F/f, da izberete želeni
element, nato pritisnite .
Zaslon televizorja BRAVIA
~
• Na prejšnjo stran se vrnete s tipko G.
x Odstranjevanje zaznamka
Ko se prikaže zaznamovana stran, pritisnite
rumeno tipko na daljinskem upravljalniku.
24 SI
~
• Če želite skočiti na prvo stran priročnika
i-Manual, na daljinskem upravljalniku pritisnite
rdečo tipko. Na prvo stran priročnika i-priročnik
skočite tudi, če pritisnete HOME in izberete
»Nastavitve« t »i-Manual«.
• Če televizor izklopite ali če preklopi v stanje
pripravljenosti, se bo prikazala prva stran
priročnika i-priročnik, ko boste izbrali »i-Manual«.
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Ko lučka 1 (pripravljenost) utripa, preštejte, koliko krat utripne (zamik je tri
sekunde).
Pritisnite "/1 na televizorju, da ga izklopite, odklopite omrežni kabel in dobavitelju ali servisnemu centru
Sony sporočite, kako lučka utripa (število utripov).
Če lučka 1 (pripravljenost) ne utripa, glejte tabele.
Glejte tudi poglavje »Odpravljanje težav« v i-priročniku. Če težava ni rešena, mora vaš televizor popraviti
pooblaščen serviser.
Stanje
Razlaga/rešitev
Ni slike (zaslon je temen) in ni • Preverite priključek antene/kabelske TV.
• Priključite televizor v vtičnico in pritisnite "/1 na televizorju.
zvoka.
• Če lučka 1 (pripravljenost) sveti rdeče, pritisnite "/1 na
daljinskem upravljalniku.
Drobne črne pike in/ali svetle • Zaslon je sestavljen iz slikovnih točk. Drobne črne pike in/ali
svetle točke (slikovne točke) na zaslonu niso znak napake.
točke se pojavljajo na
zaslonu.
Nekaterih programov ni
mogoče uglasiti.
• Preverite delovanje sobne ali satelitske antene.
Ni mogoče najti storitev
(programov) kabelske
televizije.
• Preverite kabelsko povezavo ali nastavitev iskanja programov.
• Poskusite izvesti »Samodejno iskanje dig. kanalov«, tako da
izberete »Antena« namesto »Kabelska TV«.
Televizor se samodejno
izklopi (TV preide v stanje
pripravljenosti).
• Preverite, ali je aktiviran »Časovnik za izklop« ali potrdite
nastavitev »Trajanje« za »Časovnik za vklop«.
• Preverite, ali se je sprožilo »Stanje pripravlj. nedejavnega TVja«.
Daljinski upravljalnik ne
deluje.
• Zamenjajte baterije.
• Morda je v televizorju izbran način SYNC.
Pritisnite SYNC MENU in, izberite »Nadzor TV-ja« in nato
»Domov (meni)« ali »Možnosti«, da upravljate televizor.
Pozabili ste geslo za funkcijo • Vnesite PIN kodo 9999. (PIN koda 9999 je vedno sprejeta.)
»Funkcija zaklepanja (pred
otroci)«.
Okolica televizorja se je
segrela.
• Ko televizor uporabljate dlje časa, se njegova okolica segreje.
Če se ga dotaknete z roko, je na dotik zelo vroča.
Dodatne informacije
25 SI
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
TV sistem
Barvni/video sistem
Pokrivanje kanalov
LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali)
Analogni: Odvisno od izbire države/območja: B/G/H, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T2 (samo KDL-65/55HX953, KDL-55/46/40HX853)
DVB-T/DVB-C
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (najv. 30 Mb/s, omejeno
orodje), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Analogni: UHF/VHF/kabelska TV, odvisno od izbire države/območja
Digitalni: UHF/VHF/kabelska TV, odvisno od izbire države/območja
10 W +10 W +10 W
Zvočni izhod
Vhodni/izhodni priključki
75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF
Kabel antene
21-iglični priključek scart (standard CENELEC), vključuje avdio/video vhod, vhod RGB in avdio/
/
AV1
/
COMPONENT IN
t AV2
HDMI IN 1, 2, 3, 4
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
AUDIO OUT / i
video izhod televizorja.
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Avdio vhod (priključki za slušalke)
Video vhod (običajni fono vtič z Y-vhodom)
Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Računalniške oblike zapisa
Video (3D):
Združevanje sličic 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Eno ob drugem 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Preko-spodaj 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Avdio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 in 48 kHz, 16-, 20- in 24-bitno, Dolby Digital
Analogni avdio vhod (stereo mini vtič) (samo HDMI IN 2, običajno s PC IN)
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital)
Avdioizhod (stereo mini vtič)
Priključek za slušalke
Zvočni izhod za stojalo televizorja
Speaker Integrated Stand
(samo KDL-55/46/
40HX85x)
Analogni RGB (15-pinski Mini D-sub)
PC IN
PC / HDMI 2 AUDIO IN Avdio vhod (stereo mini vtič) (običajno s HDMI IN 2)
USB vrata, USB-reža za napravo HDD (samo
2)
1, 2 (HDD REC)
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost povezave se lahko razlikuje glede na delovno okolje
omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije preko priključka 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zajamčena.)
LAN
Naziv modela KDL-
65HX95x
55HX95x
Napajanje in druge lastnosti
Zahteve za napajanje
220–240 V AC, 50 Hz
Razred energijske
učinkovitosti
A
Velikost zaslona (diagonala) Pribl. 163,9 cm/65 palcev
Poraba
energije
A
Pribl. 138,8 cm/55 palcev
139 W
v načinu
»Doma«/
»Standardna«
113 W
263 W
v načinu
»Prodajalna«/
»Živobarvna«
201 W
Povprečna letna poraba
energije*1
193 kWh
Poraba v pripravljenosti*2
0,30 W (15 W v načinu posodobitve programske 0,30 W (15 W v načinu posodobitve programske
opreme/elektronskega programskega vodiča)
opreme/elektronskega programskega vodiča)
26 SI
157 kWh
Naziv modela KDL-
65HX95x
Ločljivost zaslona
1.920 točk (vodoravno) × 1.080 vrstice (navpično)
55HX95x
Mere (pribl.) (š × v × g)
z namiznim stojalom
150,6 × 96,5 × 37,4 cm
128,0 × 82,9 × 36,9 cm
brez namiznega stojala
150,6 × 90,1 × 5,1 cm
128,0 × 77,3 × 4,9 cm
z namiznim stojalom
47,7 kg
29,6 kg
brez namiznega stojala
43,6 kg
26,7 kg
Priloženi dodatki
Glejte stran 6 (Preverjanje dodatkov).
Izbirni dodatki
Nosilec za stensko montažo: SU-WL500
Očala 3D: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
Enota s kamero in mikrofonom: CMU-BR100
USB-vmesnik za brezžični LAN: UWA-BR100
Delovna temperatura
0–40 °C
Delovna vlažnost
10–80 % RH (nekondenzirajoča)
Naziv modela KDL-
55HX85x
Masa (pribl.)
46HX85x
40HX85x
A
B
Napajanje in druge lastnosti
Zahteve za napajanje
220–240 V AC, 50 Hz
Razred energijske
učinkovitosti
A
Velikost zaslona (diagonala) Pribl. 138,8 cm/55 palcev
Poraba
energije
Pribl. 116,8 cm/46 palcev
Pribl. 101,6 cm/40 palcev
93,0 W
v načinu
»Doma«/
»Standardna«
78,0 W
73,0 W
158 W
v načinu
»Prodajalna«/
»Živobarvna«
130 W
125 W
Povprečna letna poraba
energije*1
129 kWh
108 kWh
101 kWh
Poraba v pripravljenosti*2
0,25 W (15 W v načinu
posodobitve programske
opreme/elektronskega
programskega vodiča)
0,25 W (15 W v načinu
posodobitve programske
opreme/elektronskega
programskega vodiča)
0,25 W (15 W v načinu
posodobitve programske
opreme/elektronskega
programskega vodiča)
Ločljivost zaslona
1.920 točk (vodoravno) × 1.080 vrstice (navpično)
Mere (pribl.) (š × v × g)
s stojalom televizorja
129,4 × 77,2 × 29,5 cm
109,7 × 66,3 × 25,5 cm
96,4 × 58,9 × 25,5 cm
brez stojala televizorja
127,4 × 75,0 × 3,5 cm
107,7 × 64,0 × 3,5 cm
94,4 × 56,6 × 4,0 cm
s stojalom televizorja
27,9 kg
21,6 kg
18,5 kg
brez stojala televizorja
21,7 kg
16,6 kg
13,7 kg
Priloženi dodatki
Glejte stran 6 (Preverjanje dodatkov).
Izbirni dodatki
Nosilec za stensko montažo: SU-WL500
Očala 3D: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
Enota s kamero in mikrofonom: CMU-BR100
USB-vmesnik za brezžični LAN: UWA-BR100
Delovna temperatura
0–40 °C
Delovna vlažnost
10–80 % RH (nekondenzirajoča)
Masa (pribl.)
Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od države/regije/modela televizorja/zaloge.
Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
27 SI
Dodatne informacije
*1 Poraba energije letno temelji na porabi energije televizorja, ki deluje 4 ure dnevno 365 dni. Dejanska poraba energije je
odvisna od načina uporabe televizorja.
*2 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po zaključenih notranjih procesih televizorja.
Namestitev dodatne opreme
(Nosilec za stensko montažo)
x Za stranke:
Zaradi zaščite izdelka in iz varnostnih razlogov Sony močno priporoča, da vaš televizor namesti Sonyjev
dobavitelj ali pooblaščen izvajalec. Namestitve ne poskušajte opraviti sami.
x Za Sonyjeve distributerje in izvajalce:
Skrbno pazite na varnost med namestitvijo, občasnim vzdrževanjem in pregledovanjem izdelka.
Televizor lahko namestite z nosilcem za stensko montažo SU-WL500 (stran 29) (naprodaj ločeno).
• Za pravilno namestitev glejte navodila, priložena nosilcu za stensko montažo.
• Glejte stran 9 (Demontaža namiznega stojala/stojala televizorja s televizorja).
Za namestitev tega izdelka morate biti dovolj izkušeni, zlasti za ocenjevanje primerne nosilnosti stene
za televizor. Namestitev tega izdelka na steno zaupajte Sonyjevim dobaviteljem ali pooblaščenim
izvajalcem in pazite na varnost med namestitvijo. Sony ni odgovoren za kakršno koli škodo ali
poškodbo, ki bi nastala zaradi nepravilnega ravnanja ali namestitve.
SU-WL500
Pri montaži televizorja na steno odstranite vijake na zadnji strani televizorja. Pazite, da boste
odstranjene vijake shranili na varno mesto izven dosega otrok.
KDL-65HX95x
×
KDL-55HX95x,
KDL-55/46/40HX85x
×
2
×
2
4
Mehka krpa
Mehka krpa
~
• Pri odstranjevanju namiznega stojala/stojala televizorja s televizorja ga položite z zaslonom navzdol na
stabilno delovno površino, ki je večja od televizorja.
• Pod LCD-zaslon televizorja postavite mehko krpo, da ga ne poškodujete.
28 SI
SU-WL500
Vijak (+PSW 6 × 16)
Kavelj za montažo
×
4
Mehka krpa
~
• S priloženimi štirimi vijaki za nosilec za stensko montažo pritrdite kavelj.
• Pri ponovni namestitvi namiznega stojala/stojala televizorja pazite, da boste privili vijake, ki ste jih prej
odstranili, v prvotne odprtine na hrbtni strani televizorja.
Dodatne informacije
(Nadaljevanje)
29 SI
Shema/preglednica lokacij vijakov in kavljev
Naziv modela
KDL65HX95x
Lokacija vijaka
Lokacija kavlja
SU-WL500
SU-WL500
d, g
a
e, j
b
55HX95x/55HX85x
46HX85x
40HX85x
x SU-WL500
Lokacija vijaka
Lokacija kavlja
Pri namestitvi kavlja za montažo na televizor.
Pri namestitvi televizorja na nosilec.
a
b
c
30 SI
Preglednica namestitvenih mer televizorja
SU-WL500
F
E
A
C
B
D
G
H
Središčna točka zaslona
Enota: cm
Naziv
modela
KDL-
Mere zaslona
Dolžina za posamezen montažni kot
Središčna mera
zaslona
Kot (0°)
Kot (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
65HX95x
150,6
90,1
0,1
46,2
10,9
38,6
85,0
48,3
55HX95x
128,0
77,3
6,5
46,3
10,7
34,0
72,9
48,3
55HX85x
127,4
75,0
7,8
45,9
9,3
31,9
70,5
47,4
46HX85x
107,7
64,0
13,3
45,9
9,3
28,2
60,2
47,4
40HX85x
94,4
56,6
17,0
45,9
9,8
26,2
53,2
47,6
Številke v tabeli se lahko rahlo razlikujejo glede na namestitev.
OPOZORILO
Stena, na katero bo televizor nameščen, mora zagotavljati zadostno nosilnost, vsaj štirikrat večjo od teže
televizorja. Za težo glejte stran 26-27 (Tehnični podatki).
Dodatne informacije
31 SI
Dodatne informacije
Varnostne
informacije
OPOZORILO
Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini,
kot je sončna svetloba, požar in
podobno.
Prezračevanje
–
• Odprtin za prezračevanje ne smete
nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot
je prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite
Sonyjev nosilec za stensko montažo,
da bi zagotovili zadostno kroženje
zraka.
Pri namestitvi na steno
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora
okrog televizorja.
Namestitev
• Televizor morate namestiti blizu
enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Televizor postavite na trdno in ravno
površino.
• Namestitev na steno naj izvaja
izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo,
da uporabljate Sonyjevo dodatno
opremo, vključno:
– Nosilec za stensko montažo:
SU-WL500
• Obvezno uporabite vijake, priložene
nosilcu za stensko montažo, ko
pritrjujete montažne kavlje na
televizor. Priloženi vijaki so izdelani
tako, da zagotavljajo dolžino
8–12 mm, izmerjeno od pritrditvene
površine montažnega kavlja.
Premer in dolžina vijakov se pri
različnih modelih nosilcev za stensko
montažo razlikujeta.
Z uporabo drugih vijakov namesto
priloženih lahko povzročite notranje
poškodbe televizorja ali prevračanje
itd.
8 mm – 12 mm
Pri namestitvi na stojalo
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Pustite najmanj toliko prostora
okrog televizorja.
• Da bi zagotovili ustrezno
prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
– Televizorja ne smete položiti,
namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali
stransko.
– Televizorja ne nameščajte na
polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
– Televizorja ne pokrivajte z blagom,
denimo zavesami, ali drugimi
predmeti, na primer časopisom
ipd.
– Televizorja ne namestite tako, kot
je prikazano spodaj.
Kroženje zraka je onemogočeno.
Stena
Stena
Prenašanje
Napajalni kabel
Da bi preprečili nevarnost požara,
električnega udara, škode in/ali
poškodb, z napajalnim kablom ravnajte
v skladu z naslednjimi navodili:
–
–
• Med prenašanjem televizorja ne
izpostavljajte udarcem ali
premočnemu tresenju.
• Kadar televizor prevažate na popravilo
ali pri selitvi, ga zapakirajte v originalno
škatlo in embalažni material.
32 SI
• Priloženega napajalnega kabla ne
uporabljajte z nobeno drugo opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne
pregibajte in ne zvijajte prekomerno. V
nasprotnem se lahko notranji vodniki
prelomijo ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na
napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne
vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto
omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v
katero se vtič ne prilega popolnoma.
Prepovedana uporaba
Vijak (priložen nosilcu za
stensko montažo)
Kavelj za montažo
Pritrditev kavlja na hrbtni
strani televizorja
• Pred prenašanjem televizorja
odklopite vse kable.
• Dve ali tri osebe morajo prenašati velik
televizor.
• Kadar televizor prenašate ročno, ga
držite kot je prikazano na sliki desno.
Ne pritiskajte plošče LCD ali okvirja
zaslona.
–
Opombe
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v
skladu s spodaj navedenimi navodili, da
bi preprečili nevarnost požara,
električnega udara, škode in/ali
poškodb.
–
Pred deli na televizorju ali
premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
Napajalni kabel ločite od virov
toplote.
Omrežni vtič redno odklopite in
očistite. Če je vtič prekrit s prahom
in se prah navlaži, se izolacija lahko
poškoduje, kar bi lahko povzročilo
požar.
–
–
Uporabljajte samo priloženi Sonyjev
napajalni kabel, ne uporabljajte
kablov drugih proizvajalcev.
Vtič potisnite do konca v omrežno
vtičnico.
Televizor uporabljajte samo z
napajanjem 220–240 V AC.
Med priključevanjem kablov se
zaradi lastne varnosti prepričajte, da
ste odklopili napajalni kabel, in
pazite, da ne boste hodili po kablih.
Televizorja ne nameščajte in ne
uporabljajte na lokacijah, v okolju ali
situacijah, kot so opisane spodaj, sicer
lahko pride do okvare televizorja, ki bi
lahko povzročila požar, električni udar,
škodo in/ali poškodbe.
Lokacija:
• Na prostem (neposredno
izpostavljeno sončni svetlobi), na
obali, na ladji ali drugem plovilu, v
vozilu, v medicinskih ustanovah,
nestabilnih lokacijah, blizu vode,
dežja, vlage in dima.
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode, lahko
žveplo v zraku ipd. poškoduje
televizor.
• Za najboljšo kakovost slike zaslona ne
izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali
sončni svetlobi.
• Ne premikajte televizorja iz mrzlega v
topel prostor. Nenadne spremembe
sobne temperature lahko povzročijo
nabiranje vlage. To lahko povzroči
slabšo kakovost slike in/ali nejasne
barve. V tem primeru pustite, da vlaga
najprej v celoti izhlapi, šele nato
vklopite televizor.
• Ne pršite vode ali detergenta
neposredno na televizor. Zaradi
kapljanja na dno zaslona ali zunanjih
delov ali v televizor lahko pride do
okvare televizorja.
Dodatne informacije
Okolje:
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno
zaprašena. Mesta, kamor lahko vdrejo
žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko
izpostavljen mehanski vibracijam, v
bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati
kapljanju ali brizganju, in predmetov,
napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne
smete postavljati na televizor.
• Televizorja ne namestite v vlažen ali
prašen prostor ali v prostor z
zaoljenim dimom ali paro (blizu
kuhalnikov ali vlažilcev). V takih
primerih lahko pride do požara,
električnega udara ali popačenja.
V primeru naslednjih
težav...
Če se pojavi katera koli od naslednjih
težav, nemudoma izklopite televizor in
odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim
centrom se dogovorite, da televizor
pregleda usposobljeno servisno osebje.
Če:
–
–
–
–
• Televizorja ne namestite na mesta,
kjer bo izpostavljen visokim
temperaturam, na primer neposredno
na sonce, blizu radiatorja ali grelca.
Televizor se lahko v teh pogojih
pregreje, kar lahko poškoduje ohišje
in/ali povzroči nepravilno delovanje
televizorja.
je napajalni kabel poškodovan,
omrežna vtičnica ne omogoča
popolne vstavitve vtiča,
je televizor poškodovan zaradi
padca, udarca ali ker je vanj priletel
predmet,
je skozi odprtine na ohišju stekla
tekočina oz. padel predmet.
Opozorilo
Da bi preprečili požar, sveč in drugega
odprtega plamena ne postavljajte v
bližino izdelka.
O temperaturi LCDzaslona
Situacija:
Če LCD-zaslon uporabljate dlje časa, se
njegovo ohišje segreje. Če se ga
dotaknete z roko, je lahko vroč.
• Ne uporabljajte z mokrimi rokami, z
odstranjenim ohišjem ali z dodatki, ki
jih proizvajalec ne priporoča. Med
bliskanjem odklopite televizor iz
omrežne vtičnice in anteno.
• Televizorja ne namestite na
izpostavljeno mesto. Če se oseba ali
predmet zaleti v televizor, lahko pride
do osebne poškodbe ali škode na
predmetu.
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo
zaslona lahko zaradi udarca poči in
povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se
televizorja ne dotikajte, dokler ne
odklopite napajalnega kabla. V
nasprotnem lahko pride do
električnega udara.
Če ga ne uporabljate
Dodatne informacije
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti
odklopite napajanje, če televizorja več
dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno,
če televizor samo izklopite. Izvlecite
vtič iz omrežne vtičnice, da televizor
popolnoma odklopite.
• Nekateri modeli so lahko opremljeni s
funkcijami, zaradi katerih mora
televizor ostati v pripravljenosti, da bi
lahko pravilno deloval.
Otroci
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po
televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega
otrok, da je ne bi pomotoma
pogoltnili.
33 SI
Previdnostni
ukrepi
Gledanje televizije
• Nekatere osebe lahko občutijo
neugodje (kot na primer pritisk v očeh,
utrujenost ali slabost) med gledanjem
3D video slik ali igranjem
stereoskopskih 3D iger. Sony
priporoča, da imajo vsi gledalci med
gledanjem 3D video slik ali igranjem
stereoskopskih 3D iger redne
premore. Dolžina in pogostost
odmorov se razlikuje od osebe do
osebe. Sami morate odločiti, kaj je za
vas najbolje. Če občutite neugodje,
prenehajte z gledanjem
stereoskopskih 3D slik ali igranjem 3D
video iger, dokler neugodje ne izgine;
po potrebi se posvetujte z
zdravnikom. Za najnovejše informacije
prav tako preglejte (i) navodila za
uporabo vseh drugih naprav ali
medijev, ki jih uporabljate s tem
televizorjem in (ii) našo spletno stran
(http://www.sony-europe.com/
myproduct). Vid majhnih otrok (še
posebej mlajših od šest let) se še
razvija. Preden otroku dovolite ogled
3D video vsebin ali igranjem
stereoskopskih 3D iger se posvetujte
z zdravnikom (na primer pediatrom ali
očesnim zdravnikom). Odrasle osebe
morajo majhne otroke nadzorovati, da
zagotovijo izpolnjevanje zgoraj
navedenih priporočil.
• Očal 3D ali baterij ne uporabljajte,
shranjujte ali puščajte v bližini ognja ali
na mestih z visoko temperaturo, na
primer na neposredni sončni svetlobi
ali v avtomobilih ogretih zaradi sonca.
• Ob uporabi funkcije simuliranega 3D si
zapomnite, da je prikazana slika
spremenjena iz originala zaradi
pretvorbe, ki jo izvede televizor.
• Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti
prostora, saj gledanje televizorja pri
slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja
oči.
• Prilagodite glasnost, kadar
uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride
do poškodb sluha.
Zaslon LCD
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s
tehnologijo visoke natančnosti in je
99,99 % ali več svetlobnih točk
dejavnih, se lahko na zaslonu LCD
pojavijo neprekinjene črne pike ali
posamezne svetle točke (rdeča,
modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso
okvare, saj jih povzročajo lastnosti
zgradbe zaslona LCD.
34 SI
• Ne potiskajte in ne opraskajte
sprednjega filtra, in na televizor ne
postavljajte predmetov. Slika se lahko
popači ali pa se zaslon LCD
poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem
prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne
predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju
statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav
običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in
ohišje segrejeta. To ni napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino
tekočih kristalov. Pri odstranjevanju
upoštevajte lokalne odloke in
predpise.
• Zaslona LCD ne izpostavljajte močnim
udarcem ali tresljajem. Steklo na
zaslonu lahko poči ali se zdrobi in
povzroči poškodbe.
Ravnanje s površino
zaslona/ohišjem
televizorja in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni
kabel televizorja iz omrežne vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali
prevleke zaslona, upoštevajte naslednje
previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno
obrišite z mehko krpo, da ostranite
prah. Če je prah trdovraten, površine
obrišite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago milnico.
• Ne pršite vode ali detergenta
neposredno na televizor. Zaradi
kapljanja na dno zaslona ali zunanjih
delov ali v televizor lahko pride do
okvare televizorja.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp,
alkalnih ali kislinskih čistil, praškov za
čiščenje ali hlapljivih topil, kot so
alkohol, benzen, redčilo ali insekticid.
Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko
povzroči poškodbo površine zaslona
ali ohišja.
• Priporočamo redno sesanje
prezračevalnih odprtin, da zagotovite
ustrezno prezračevanje.
• Kadar prilagajate kot televizorja, ga
premikajte počasi, da bi preprečili
premikanje ali zdrs televizorja z
namiznega stojala.
Izbirna dodatna oprema
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki
oddaja elektromagnetno sevanje,
hranite ločeno od televizorja. V
nasprotnem se lahko pojavi
popačenje slike in/ali zvoka.
• S preskušanjem opreme je bilo
ugotovljeno, da je skladna z
omejitvami Direktive o
elektromagnetni združljivosti (EMC),
pri uporabi povezovalnega signalnega
kabla, krajšega od 3 metrov.
(Previdnost pri uporabi
daljinskega
upravljalnika)
Opombe
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno
polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij
sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z
okoljevarstvenimi predpisi. Določena
območja imajo posebne uredbe za
odstranjevanje baterij. Posvetujte se s
pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte
previdno. Ne mečite ga, ne stopajte
nanj in ga ne polivajte s kakršno koli
tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v
bližini vira toplote, izpostavljenega
neposredni sončni svetlobi ali v
vlažnem prostoru.
Brezžično delovanje
enote
• Te enote ne uporabljajte v bližini
medicinske opreme (srčni
spodbujevalnik itn.), sicer lahko pride
do okvar medicinske opreme.
• Kljub temu, da ta enota oddaja/
sprejema kodirane signale, morate
paziti, da ne pride do
nepooblaščenega prestrezanja
signala. Za morebitne posledične
težave ne prevzemamo odgovornosti.
Odstranjevanje
televizorja
Odstranitev stare
električne in
elektronske
opreme (veljavno
v Evropski uniji in
ostalih evropskih
državah s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži
pomeni, naj se z izdelkom ne ravna
enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Morate ga oddati na ustrezno zbirno
mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme. S pravilno oddajo
tega izdelka boste pomagali preprečiti
negativne posledice za okolje in zdravje
ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi
tega izdelka. Recikliranje materiala bo
pripomoglo k ohranjevanju naravnih
virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite na
upravni enoti, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili. Odpadno
električno in elektronsko opremo lahko
oddate brezplačno tudi distributerju
neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
Odstranitev
odpadnih baterij
(velja za
evropsko unijo in
druge evropske
države s
sistemom ločevanja
odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži
pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako
kot z gospodinjskimi odpadki. Pri
nekaterih baterijah se ta simbol
uporablja v kombinaciji z oznako za
kemijski element. Oznaka za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru,
da baterija vsebuje več kot 0,0005%
živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilno odvrženje tega
izdelka. Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire. V primeru izdelkov,
ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali
shranjevanja podatkov potrebujejo
stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj
to baterijo zamenja le usposobljeno
servisno osebje. Da se zagotovi
ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte
izrabljeni izdelek na zbirni točki za
recikliranje električne in elektronske
opreme. Za vse ostale baterije vas
prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo
predajte na zbirni točki za recikliranje
odpadnih baterij. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka ali baterije lahko
povprašate na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Dodatne informacije
35 SI
Uporabne informacije o izdelkih Sony
4-412-003-42(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising