Sony | KDL-26V4710 | Sony KDL-26V4710 Navodila za uporabo

Barvni televizor LCD
Navodila za uporabo
Pred uporabo televizorja vas prosimo, da temeljito preberete poglavje »Za vašo varnost«.
Shranite navodila za nadaljnjo uporabo.
KDL-52W40xx
KDL-52W42xx
KDL-46W40xx
KDL-46W42xx
KDL-40W40xx
KDL-40W42xx
KDL-32W40xx
KDL-32W42xx
KDL-40E40xx
KDL-32E40xx
KDL-26E40xx
KDL-37V45xx
© 2008 Sony koorporacija
KDL-37V47xx
KDL-32V45xx
KDL-32V47xx
KDL-26V45xx
KDL-26V47xx
Opombe o funkcijah digitalnega televizorja
Uvod
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Sony.
Pred uporabo televizorja vas prosimo, da temeljito
preberete navodila in jih shranite za nadaljnjo
uporabo.
Uvod
Odpadna električna in elektronska
oprema (velja za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi
embalaži nahaja ta simbol,
pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate
na ustreznem zbirnem mestu za električno in
elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
Odpadne baterije (velja za evropsko unijo
in druge evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni
embalaži nahaja ta simbol, pomeni,
naj z njo ne ravnamo enako kot z
gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
Proizvajalec tega izdelka je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 109-0075
Japan. Pooblašeni zastopnik za EMC in
varnost izdelkov je Sony Deutschland GmbH,
Hedelnger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemija. Za vse, kar zadeva servis ali garancijo,
se prosimo obrnite na naslove, navedene v
loeni servisni ali garancijski dokumentaciji.
2
•Funkcije, ki se nanašajo na digitalni TV
delujejo le v državah in na področjih, ki oddajajo
digitalne zemeljske signale DVB-T (MPEG2 in
MPEG4 AVC) in kjer imate dostop do združljivih
kabelskih storitev DVB-C (MPEG2 in MPEG4
AVC).
•Čeprav ta televizor ustreza določilom DVB-T
in DVB-C, združljivost z digitalnimi zemeljskimi
oddajami DVB-T in digitalnimi kabelskimi
oddajami DVB-C v prihodnosti ni zagotovljena.
•Nekatere funkcije digitalnega televizorja v
določenih državah niso na voljo in kabel DVB-C
pri nekaterih ponudnikih morda ne bo pravilno
deloval.
•Seznam združljivih kabelskih ponudnikov si
oglejte na spletni strani:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Blagovne znamke
•
je registrirana blagovna znamka DVB Project.
• Izdelano pod licenco BBE Sound, Inc. Pod
licenco BBE Sound, Inc. Krije ga eden ali več
od naslednjih ameriških patentov: 5510752,
5736897. BBE in simbol BBE sta registrirani
blagovni znamki družbe BBE Sound, Inc.
• Izdelano pod licenco Dolby Laboratories.
"Dolby" in simbol z dvojnim D sta blagovni
znamki družbe Dolby Laboratories.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke HDMI Licensing
LLC.
iVA
ViV
HD3D Sound
Sound
HD3D
• Na slikah v tem priročniku se pojavlja model
KDL-40W4000, razen če je navedeno drugače.
• »x«, ki se pojavlja ob imenu modela, stoji za
številko, ki se nanaša na barvno različico.
Vsebina
Uvod
Pregled priložene dodatne opreme............................................................................................4
Za vašo varnost......................................................................................................................9
Varnostni ukrepi.................................................................................................................. 10
Opis daljinskega upravljalnika............................................................................................................. 11
Pregled tipk in indikatorjev na televizorju.......................................................................................... 12
Gledanje televizije
Gledanje televizije................................................................................................................ 13
........................................................................................................... 15
Uporaba vodiča
.............................................................. 16
Uporaba seznama »Digital Favourite« (priljubljeni)
Uporaba dodatne opreme
Priključitev dodatne opreme................................................................................................... 17
Ogled slik iz priključene opreme............................................................................................. 18
Uporaba funkcije BRAVIA Sync (HDMI nadzor).......................................................................... 19
Uporaba funkcij menijev (MENU)
Pregled menija ‘TV Home Menu’ (XMBTM)............................................................................... 21
Nastavitve.......................................................................................................................... 22
Slika.............................................................................................................................. 22
Zvok.............................................................................................................................. 23
Funkcije......................................................................................................................... 24
Postavitev....................................................................................................................... 25
Analogna nastavitev.......................................................................................................... 28
................................................................................................... 29
Digitalna nastavitev
Foto.................................................................................................................................. 32
Okvir za slike................................................................................................................... 32
USB Photo Viewer............................................................................................................ 32
Dodatne informacije
Tehnični podatki.................................................................................................................. 33
Odpravljanje težav................................................................................................................ 35
samo za digitalne kanale
Pred uporabo televizorja preberite poglavje „Za vašo varnost“.
Shranite navodila za morebitno uporabo v prihodnosti.
3
Uvod
1: Pregled priložene
dodatne opreme
Omrežni kabel (1) (samo za KDL-52W4xxx,
KDL-46W4xxx, KDL-40W4xxx, KDL-40E4xxx)
Daljinski upravljalnik RM-ED011 (1)
Daljinski upravljalnik RM-ED011 W (1)
(samo za KDL-40E4xxx, KDL-32E4xxx, KDL26E4xxx)
Bateriji velikosti AA (vrsta R6) (2)
Stojalo (1) (razen KDL-52W4xxx, KDL26E4xxx)
Vijaki za stojalo (4) (samo za KDL-46W4xxx,
KDL-40W4xxx, KDL-40E4xxx, KDL-37V4xxx)
Vijaki za stojalo (3) (samo za KDL-32W4xxx,
KDL-32V4xxx, KDL-26V4xxx)
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Potisnite in premaknite tako, da se odpre.
• Prepričajte se, da ste priloženi bateriji vstavili
upoštevajoč njuno polariteto.
• Ne uporabljajte različne vrste baterij skupaj in ne
uporabljajte skupaj stare in nove baterije.
• Izrabljeni bateriji odvrzite na okolju prijazen
način.
• Previdno ravnajte z daljinskim upravljalnikom.
• Pazite, da vam ne pade, da ga ne pohodite in da
ga ne polijete s tekočino.
• Ne izpostavljajte daljinskega upravljalnika izvoru
toplote, neposredni sončni svetlobi ali vlagi.
4
2: Pritrditev stojala
(ne velja za KDL-52W4xxx, KDL-26E4xxx)
1 Odprite škatlo in iz nje vzemite stojalo in vijake.
2
Postavite TV na stojalo in pri tem pazite, da ne
priščipnete kablov.
3: Priključitev antene
/ videorekorderja /
DVD snemalnika
Priključitev antene/kabla
Zemeljski signal ali kabel
Koaksialni kabel
3
Pritrdite TV na stojalo s priloženimi vijaki.
KDL-46W4xxx
KDL-46W4xxx
KDL-40W4xxx
KDL-40W4xxx
KDL-40E4xxx
KDL-40E4xxx
KDL-37V4xxx
KDL-37V4xxx
KDL-32W4xxx
KDL-32W4xxx
KDL-32E4xxx
KDL-32E4xxx
KDL-32V4xxx
KDL-32V4xxx
KDL-26V4xxx
KDL-26V4xxx
Priključitev antene/kabla/videorekorderja/DVD snemalnika
Če uporabljate električni izvijač, nastavite moment
na približno 1,5 Nm (15 kgf.cm).
Koaksialni kabel
Zemeljski signal
ali kabel
Scart kabel
Koaksialni kabel
Videorekorder /
DVD snemalnik
5
7: Opravljanje
4: Kaj storiti, da se
televizor ne bi prevrnil? osnovnih nastavitev
1
2
3
Vstavite lesni vijak (premera 4 mm, ni
priložen) v stojalo za TV.
GUID E
Vstavite vijak (M5 x 12, ni priložen) v luknjo
za vijak na televizorju.
Privežite lesni vijak in vijak z močno vrvjo.
5: Priključitev kablov
1
KDL-52W4xxx
KDL-52W4xxx
KDL-46W4xxx
KDL-46W4xxx
KDL-40W4xxx
KDL-40W4xxx
KDL-40E4xxx
KDL-40E4xxx
6: Povezovanje kablov
6
Priključite televizor v stensko vtičnico
(220-240V AC, 50Hz).
2
Pritisnite na tipko 1 na televizorju.
Pri prvem vklopu televizorja se na zaslonu
prikaže meni z jeziki.
3
S puščicami J/j/K/k izberite jezik,
prikazan na zaslonih menija, nato pritisnite na
.
4
Televizor začne iskati vse razpoložljive
digitalne kanale, ki jim sledijo razpoložljivi
analogni kanali. To utegne trajati dlje časa. V
tem času ne pritiskajte na tipke na televizorju
ali daljinskem upravljalniku.
Ko ste shranili vse razpoložljive kanale, se
televizor vrne na običajno delovanje in prikaže
kanal, shranjen na številki 1.
S puščicama J/j izberite državo/področje,v
kateri boste upravljali televizor in nato
pritisnite na tipko .
Če se prikaže sporočilo, ki zahteva potrditev
priključitve antene
Če se država/področje v kateri želite
uporabljati televizor ne prikaže v seznamu,
namesto nje izberite ‘’ - ‘’.
5
Televizor ne najde nobenih kanalov
(nedigitalnih, ne analognih). Preverite vse
za
priključitve antene in nato pritisnite na
ponovno samodejno nastavitev kanalov.
3
S puščicama J/j izberite vrsto lokacije, kjer
boste uporabljali televizor, nato pritisnite na .
Sony vam priporoča, da izberete »Home« in s tem varčujete z energijo.
Če se na zaslonu prikaže meni »Programme
Sorting« (razvrščanje programov), sledite
ustreznim korakom na strani 28.
Če ne želite spremeniti zaporedja, v katerem
so shranjeni analogni kanali, pritisnite na
RETURN in nadaljujte od koraka 4.
4
Ta možnost izbere osnovni slikovni način, ki
ustreza običajni osvetliti v teh okoljih.
Podrobnosti si oglejte na strani 24.
8: Samodejna
nastavitev kanalov
1
Izberite OK in pritisnite na
5
.
Podrobnosti si oglejte na strani 19.
6
2
S puščicama J/j izberite »Antenna« ali
»Cable«, nato pritisnite na .
Če izberete »Cable«, se prikaže zaslon za izbiro
vrste skeniranja. Oglejte si poglavje »Nastavitev
televizorja za priključitev kabla« na strani 8.
Pritisnite na .
Televizor je nastavil vse razpoložljive kanale.
Če ne morete sprejeti kanala z digitalnim oddajanjem
ali če v koraku 3 (str. 7) izberete področje, v katerem ni
digitalnih oddaj, morate po koraku 3 nastaviti uro.
7
Nastavitev televizorja za priključitev kabla
1
2
3
Pritisnite na
.
S puščicama J/j izberite „Quick Scan“ ali
„Full Scan“ in pritisnite na .
„Quick Scan“: Kanali se nastavijo v skladu
z informacijami kabelskega ponudnika, znotraj
oddajanega signala. Priporočljiva nastavitev za
možnosti „Frequency“, „Network ID“ in
„Symbol Rate“ je „Auto“.
To je priporočljiva nastavitev za hitro uglasitev,
če kabelski ponudnik to podpira.
Če način „Quick Scan“ ne nastavi kanale,
uporabite spodnji način, „Full Scan“.
„Full Scan“: Vsi razpoložljivi kanali se
nastavijo in shranijo. Postopek utegne trajati
dlje časa. Ta možnost je priporočljiva, če
kabelski ponudnik ne podpira možnosti „Quick
Scan“.
Več informacij o podpori kabelskih
ponudnikov si oglejte na spletni strani
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
S puščico j izberite „Start“, nato pritisnite
na .
TV začne iskati kanale. Ne pritiskajte na tipke
na televizorju ali daljinskem upravljalniku.
Nekateri kabelske storitve ne podpirajo funkcije “Quick
Scan”. Če s funkcijo “Quick Scan” ni mogoče zaznati
nobenih kanalov, opravite postopek “Full Scan”.
8
Odstranjevanje stojala
za na mizo s televizorja
XX
Stojalo za na mizo odstranite samo v primeru, da želite
televizor nastaviti na steno.
KDL-52W4xxx
KDL-46W4xxx
KDL-40W4xxx
KDL-40E4xxx
KDL-37V4xxx
KDL-26E4xxx
KDL-32W4xxx
KDL-32E4xxx
KDL-32V4xxx
KDL-26V4xxx
Za vašo varnost
Namestitev/postavitev
Namestitev na steno
30 cm
10 cm
10 cm
Namestite in uporabljajte televizor v skladu s
spodnjimi navodili, da ne bi prišlo do požara,
elektrinčega udara ali poškodb.
10 cm
Namestitev
• Namestite televizor v bližino lahko dostopne
stenske vtičnice.
• Postavite televizor na stabilno, ravno površino.
• Če želite televizor obesiti na steno, naj to stori
usposobljeno osebje.
• Iz varnostnih razlogov vam toplo priporočamo
uporabo dodatne opreme Sony, ki vključuje:
– KDL-52W40xx / 52W42xx / 46W40xx /46W42xx /
40W40xx / 40W42xx / 32W40xx / 32W42xx/
40E40xx/32E40xx 37V45xx / 37V47xx / 32V45xx /
32V47xx:
konzole za pritrditev televizorja na steno
SU-WL500
– KDL-26V45xx / 26V47xx / 26E40xx:
stojalo SU-WL100
– KDL-46W40xx / 46W42xx / 40W40xx /40W42xx/
32W40xx / 32W42xx / 40E40xx /32E40xx /
37V45xx / 37V47xx / 32V45xx / 32V47xx:
stojalo SU-FL300M
Nošenje
• Preden ga odnesete, iz
televizorja izvlecite vse kable.
• Pri nošenju večjega
televizorja naj sodelujeta
najmanj dve osebi.
• Če nosite televizor v rokah,ga
držite tako, kot kaže slika na
desni.
• Ko dvigujete ali premikate
televizor, ga vedno držite tudi
na dnu. Ne pritiskajte na
LCD zaslon in okvir okoli
zaslona.
• Pri dvigovanju ali premikanju
televizorja, ga trdno držite na
spodnji strani.
• Pri prevažanju ne izpostavljajte televizorja
udarcem ali prekomernemu tresenju.
• Če želite televizor odnesti v popravilo ali če ga
želite prenesti drugam, ga spravite v originalno
škatlo.
Zračenje
• Nikoli ne prekrivajte zračnikov in vanje ničesar
ne vstavljajte.
• Pustite dovolj prostora okoli televizorja.
• Toplo vam priporočamo uporabo Sonyjevih
konzol za namestitev na steno, da bo televizorju
zagotovljeno zadostno zračenje.
Pustite najmanj toliko prostora okoli televizorja.
Namestitev s stojalom
10 cm
30 cm
10 cm
6 cm
Pustite najmanj toliko prostora okoli televizorja.
• Če televizorju ni omogočeno ustrezno zračenje,
se utegneta nakopičiti prah in umazanija. Da
boste televizorju omogočili ustrezno zračenje, si
preberite naslednje:
–Ne nameščajte televizorja tako, da bo obrnjen
nazaj ali na stran,
–Ne nameščajte narobe obrnjenega televizorja,
–Ne nameščajte televizorja na polico, preprogo,
posteljo ali v omaro,
–Ne prekrivajte televizorja s krpami, zavesami,
časopisnim papirjem,
–Ne nameščajte televizorja kot kaže spodnja
slika.
Kroženje zraka je ovirano.
Stena
Kroženje zraka je ovirano.
Stena
Omrežni kabel
• Pri dvi
• Upoštevajte naslednja navodila, da se izognete
požaru, električnemu toku in poškodbam.
–Uporabljajte samo Sonyjeve omrežne kable in ne
kable drugih znamk.
–Vstavite vtič do konca v vtičnico.
–Uporabljajte televizor le pri napetosti 220 – 240V.
–Pred priključevanjem izvlecite omrežni kabel
iz stenske vtičnice in pazite, da se z nogami ne
zapletete med kable.
–Pred premikanjem televizorja izključite omrežni
kabel.
–Ne izpostavljajte omrežnega kabla virom toplote.
–Redno izvlecite in očistite omrežni kabel. Če se
na kablu nabere prah ali vlaga, utegne to vplivati
na izolacijo in lahko pride do požara.
9
Opombe
• Ne uporabljajte priloženega omrežnega kabla z drugimi
napravami.
• Pazite, da omrežnega kabla preveč ne priščipnete,
upognete ali zvijete.
• Ne spreminjajte omrežnega kabla.
• Ne postavljajte ničesar težkega na omrežni kabel.
• Ko želite izvleči omrežni kabel, držite za vtič in ne za
kabel.
• Ne priključujte preveč naprav v isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežno vtičnico, v katero je težko
priključiti kabel.ž
Nedovoljena uporaba
Ne postavljajte/uporabljajte televizorja na mestih
ali v pogojih, ki so navedena spodaj, ker bi
utegnilo priti do nepravilnega delovanja, požara,
električnega udara ali poškodb.
Prostor:
Na prostem (v neposrednem soncu), na obali, na ladji ali
drugih plovilih, v vozilu, v zdravstvenih ustanovah, v bližini
gorljivih predmetov (sveč, ipd.)
Okolje:
Prostori, ki so vroči, vlažni ali zelo prašni; kjer bi v napravo
utegnili zaiti insekti; kjer bi bila naprava izpostavljena
tresenju; na nestabilna mesta; v bližini vode, dežja, vlage ali
dima. Ne izpostavljajte televizorja vodi in ne postavljajte
nanj predmetov, napolnjenih z vodo (npr. vaze).
Pogoji:
Ne uporabljajte televizorja z mokrimi rokami, z
odstranjenim ohišjem ali z dodatki, ki jih proizvajalec ne
priporoča. Med nevihto izključite televizor in anteno iz
omrežne vtičnice.
Polomljeni deli:
•Ne mecite ničesar v televizor, ker bi s tem utegnili razbiti
zaslon in povzročiti resne poškodbe.
• Televizor še ni povsem izključen iz omrežja, ko ga
izklopite. Če ga želite povsem izključiti, izvlecite
omrežni kabel.
• Nekateri televizorji imajo funkcije, pri katerih je za
pravilno delovanje potrebno, da je televizor v stanju
pripravljenosti.
Otroci
• Ne pustite otrokom, da plezajo na televizor.
• Hranite majhne dodatke izven dosega otrok, da jih ne bi
nehote pogoltnili.
Če pride do naslednjih težav…
Če pride do naslednjih težav, izklopite televizor
in nemudoma izvlecite omrežni kabel. Naj vam
televizor pregleda usposobljeno osebje v trgovini ali
na Sonyjevem servisu.
Če:
– je omrežni kabel poškodovan,
– se vtič slabo prilega vtičnici,
– se je televizor poškodoval, ko je padel ali ko je kaj
udarilo vanj,
– je v luknje zašla tekočina ali kak predmet
10
Varnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Glejte televizijo pri blagi svetlobi. Če je svetloba
preslaba, se oči bolj utrudijo. Oči se utrudijo tudi če
gledate televizijo dlje časa.
• Če uporabljate slušalke, ne nastavljajte glasnosti
previsoko, ker bi si utegnili poškodovati sluh.
LCD zaslon
• Čeprav je LCD zaslon narejen z izjemno natančno
tehnologijo in je najmanj 99,99% slikovnih točk efektivnih,
se utegnejo na LCD zaslonu pojaviti črne pike ali svetle
svetlobne točke (rdeča, modra ali zelena).To je strukturalna
lastnost LCD zaslona in ne predstavlja okvare.
• Ne izpostavljajte površine LCD zaslona soncu. S tem bi
jo utegnili poškodovati.
• Ne pritiskajte nanj in ne opraskajte sprednjega filtra. Ne
odlagajte predmetov na televizor. Prikazana slika bi utegnila
biti neenakomerna in lahko bi poškodovali LCD zaslon.
• Če televizor uporabljate v mrzlem prostoru, utegne
prikazana sliki vsebovati madeže ali postati temna.To ne
predstavlja napake. Ta pojav s povišanjem temperature izgine.
• Če prikazujete mirujoče slike neprekinjeno dlje časa, se
utegnejo pojaviti obrisi. Po nekaj trenutkih lahko izginejo.
• Zaslon in ohišje se med uporabo segrejeta. To ne
predstavlja okvare.
• LCD vsebuje majhno količino tekočih kristalov in
živega srebra. Tudi fluorescentna cev, ki se uporablja
v tem televizorju, vsebuje živo srebro. Pri odmetu enote
upoštevajte pravila in zakone.
LCD zaslon
• Čeprav je LCD zaslon narejen z izjemno natančno
tehnologijo in je najmanj 99,99% slikovnih točk efektivnih,
se utegnejo na LCD zaslonu pojaviti črne pike ali svetle
svetlobne točke (rdeča, modra ali zelena).To je strukturalna
lastnost LCD zaslona in ne predstavlja okvare.
• Ne izpostavljajte površine LCD zaslona soncu. S tem bi
jo utegnili poškodovati.
• Ne pritiskajte nanj in ne opraskajte sprednjega filtra. Ne
odlagajte predmetov na televizor. Prikazana slika bi utegnila biti
neenakomerna in lahko bi poškodovali LCD zaslon.
• Če televizor uporabljate v mrzlem prostoru, utegne
prikazana sliki vsebovati madeže ali postati temna.To ne
predstavlja napake. Ta pojav s povišanjem temperature izgine.
• Če prikazujete mirujoče slike neprekinjeno dlje časa, se
utegnejo pojaviti obrisi. Po nekaj trenutkih lahko izginejo.
• Zaslon in ohišje se med uporabo segrejeta. To ne
predstavlja okvare.
• LCD vsebuje majhno količino tekočih kristalov in
živega srebra. Tudi fluorescentna cev, ki se uporablja
v tem televizorju, vsebuje živo srebro. Pri odmetu enote
upoštevajte pravila in zakone.
Dodatne naprave
Če televizor stoji v bližini naprave, ki oddaja
elektromagnetno sevanje, se utegne pojaviti popačenje slike
ali zvoka.
Pregled tipk na daljinskem upravljalniku
1 "/1
– TV stanje pripravljenosti
S to tipko lahko televizor začasno izključite in ga vključite iz stanja
pripravljenosti.
2
AUDIO
V analognem načinu: S pritiskom na to tipko lahko spremenite način
dvojnega zvoka (stran 24).
V digitalnem načinu: Izberete lahko jezik za zvok (stran 30).
GUIDE
3 E – Podnapisi
Pritisnite na tipko, če želite prikazati podnapise (če TV kanal oddaja te
informacije) (samo v digitalnem načinu) (stran 30).
4
t/
- Izbira vhoda / ustavitev teksta
V načinu TV: Izbere vhodni vir iz opreme, priključene v TV priključke (stran 18).
V načinu Text (stran 14): ustavi trenutno prikazano stran.
5 J/j/K/k/
6
OPTIONS (strani 14, 19)
Omogoča dostop do različnih možnosti gledanja in sprememb/določanja
nastavitev v skladu z izvorom in načinom zaslona.
7
HOME (stran 21)
Prikaže meni ‘TV Home’.
Obarvane tipke (stran 14, 15, 16)
9 Oštevilčene tipke
8
V načinu TV: Izberete lahko kanale. Za številko kanala, ki je višja od 10,
hitro vpišite drugo in tretjo številko.
V načinu Text: Vpišete lahko tromestno število za izbiro strani.
0
qa
– Priljubljeni (stran 16)
PROG +/- /c/C
V načinu TV: Izberete lahko naslednji (+) ali predhodni (-) kanal.
V načinu Text (stran 14): Izberete lahko naslednjo c ali predhodno C
stran.
qs
- Predhodni kanal
Vrnete se lahko na kanal, ki ste ga prej gledali (za več kot pet sekund).
qd ¤ – Utišanje zvoka
qf . +/– – Glasnost
qg / – Text (stran 14)
qh
– RETURN (vrnitev)
Vrnitev na predhodni zaslon prikazanega menija.
- GUIDE (vodič) (stran 15)
ANALOG – analogni način (stran 13)
DIGITAL – digitalni način (stran 13)
BRAVIA Sync (stran 19)
– način zaslona (stran 14)
/ – prikaz informacij / teksta
ws
qj
qk
ql
w;
wa
• V digitalnem načinu: Prikaže podatke o trenutno gledanem programu.
• V analognem načinu: Z vsakim pritiskom na tipko
/
se informacije na
zaslonu spremenijo na naslednji način: prikažejo se informacije kot so številka
trenutnega kanala in format zaslona t Ura t Informacije se skrijejo.
• V načinu Text (stran 14): Prikaže skrite informacije (npr. za kviz).
z
Na tipkah številka 5, PROG +, AUDIO in N se nahajajo otipljive pike za lažjo
uporabo.
11
Pregled tipk in indikatorjev na televizorju
1
/
2
(stran 21)
– Izbira vhoda/OK
• V TV načinu: za izbiro vhodnega izvora iz naprav,
priključenih v TV priključke (stran 18).
• V TV meniju: za izbiro menija ali možnosti in
potrditev nastavitve.
3 .
+/–/5/%
• V načinu TV: Povišate (+) ali znižate (-) lahko
glasnost.
• V TV meniju: Premikate se lahko po možnostih
desno 5 in levo %.
4
PROG +/- $/4
• V načinu TV: Izberete lahko naslednji (+) ali
prejšnji (-) kanal.
• V TV meniju: Premikate se lahko po možnostih
navzgor $ in navzdol 4.
5 u – Vklop
Vklop in izklop televizorja.
Če želite povsem izključiti TV, izvlecite kabel iz
stenske vtičnice.
6
Svetlobni sensor
Ne prikrivajte senzor, ker bi to vplivalo na delovanje.
7
(only for KDL-40E4xxx, KDL-32E4xxx,
KDL-26E4xxx)
Senzor za daljinsko upravljanje
• Sprejema IR signale iz daljinskega upravljalnika.
• Ne prekrivajte senzorja, ker bi to vplivalo na
delovanje.
– Izklop slike/Indikator za časovnik
8
• Ko izklopite sliko, zasveti zeleno (stran 24).
• Ko nastavite časovnik, zasveti oranžno (stran 25).
9 u – Indikator za stanje pripravljenosti
Zasveti rdeče, če se TV nahaja v stanju pripravljenosti.
0
s
K
– Indikator za vklop / Indikator za snemanje
časovnikom (Timer REC programme)
• Zasveti zeleno, ko se TV vklopi.
• Zasveti oranžno, ko je nastavljeno snemanje s
časovnikom (stran 15).
• Zasveti rdeče med snemanjem s časovnikom.
• Preden izvlečete omrežni kabel ne pozabite povsem
izklopiti televizorja. Če bi kabel izvlekli pri vklopljenem
televizorju, bi lučka utegnila ostati prižgana ali pa bi
povzročiti okvaro televizorja.
• Ne prikrivajte indikatorjev, ker bi to vplivalo na njihovo
delovanje.
12
Gledanje televizije
Gledanje televizije
3
Z oštevilčenimi tipkami ali s tipko PROG +/izberite TV kanal.
Če želite s pomočjo oštevilčenih tipk izbrati
številko 10 ali več, hitro vpišite še drugo in
tretjo števko.
Če želite digitalni kanal izbrati s pomočjo
vodiča, glej stran 15.
V digitalnem načinu
Na hitro se prikaže okvir z informacijami. V
njem se lahko pojavijo naslednji simboli:
:
:
:
:
:
:
:
t :
Radijske storitve.
Kodirane storitve / storitve, ki zahtevajo prijavo.
Za zvok je na voljo več jezikov.
Na voljo so podnapisi.
Na voljo so podnapisi za slušno prizadete.
Najnižja priporočljiva starost za trenutni
program (od 4 do 18 let).
Starševski zaklep.
Trenutni program se snema.
GUIDE
Dodatne funkcije
1
2
Če želite
Storite naslednje
vklopiti televizor iz stanja
pripravljenosti brez zvoka,
Pritisnite na ¤. S tipko
. +/– nastavite glasnost.
nastaviti glasnost,
Pritisnite na . + (za
povečanje) / . – (za
zmanjšanje glasnosti).
Pritisnite na tipko u na televizorju in vklopite
televizor.
Če se televizor nahaja v stanju pripravljenosti
(indikator u (stanje pripravljenosti) na
sprednji strani televizorja sveti rdeče),
pritisnite na tipko K/u na daljinskem
upravljalniku in ga vklopite.
Pritisnite na tipko DIGITAL/ANALOG za
preklop med digitalnim in analognim načinom.
Razpoložljivost kanalov je odvisna od načina.
13
Dostop do funkcije “Text”
Pritisnite na tipko /. Z vsakim pritiskom na tipko
/ se prikaz spremeni na naslednji način:
Text (besedilo) t Text (besedilo) in TV slika (mešan
način) t No text (brez besedila) (izhod iz storitev Text)
Za izbiro strani pritisnite na oštevilčene tipke ali na
tipko PROG +/-.
Če želite zadržati stran, pritisnite na tipko …/ .
Za prikaz skritih informacij, pritisnite na
tipko / .
z
Če se na spodnji strani strani »Text« prikažejo štiri
obarvane postavke, je na voljo »Fastext«. »Fastext«
omogoča hiter in enostaven dostop do strani. Za dostop do
strani uporabite obarvane tipke.
Kako ročno spremeniti način zaslona, da
bo ustrezal oddaji
Večkrat pritisnite na tipko
format.
z
• Če je možnost »Auto Format« nastavljena na »On«, bo
televizor samodejno izbral najboljši način za oddajo
(stran 26).
• Pri izbiri načinov Smart, Zoom ali 14:9 lahko del slike
nastavite. S pritiskanjem na tipkoXX se lahko premikate
gor in dol (npr. za branje podnapisov).
Uporaba menija »Options«
Pritisnite na tipko OPTIONS, da se prikažejo
možnosti med gledanjem TV programa.
Možnosti
Opis
Picture Mode (način slike)
Glej stran 22.
Sound Mode (način zvoka)
Glej stran 23.
Speaker (zvočnik)
Glej stran 27.
Običajne oddaje 4:3
prikaže z učinkom, ki
posnema široki zaslon.
Slika se raztegne čez
ves zaslon.
PAP
Glej stran 22.
Subtitle Setting
(nastavitev podnapisov;
samo v digitalnem načinu)
Glej stran 30.
Sleep Timer
(časovnik izklopa)
Glej stran 25.
Običajne oddaje 4:3
(npr. TV, ki nima
širokega zaslona)
prikaže v pravem
razmerju.
Power Saving
(varčevanje z energijo)
Glej stran 24.
System Information
(sistemske informacije;
samo v digitalnem načinu)
Glej stran 31.
in izberite želeni
Prikaže širokozaslonske
oddaje (16:9) v pravem
razmerju.
Prikaz filmov (format
letter box) v pravem
razmerju.
4:9 oddaje prikaže v
pravem razmerju, zato
so na zaslonu vidni
črni pasovi.
* Zgornji in spodnji del slike utegneta biti odrezana.
14
V načinu »Smart« nekateri znaki in/ali črke v zgornjem in
spodnjem delu slike ne bodo vidni. V tem primeru lahko
s pomočjo menija »Screen settings« (stran 26) izberete
možnost »Vertical Size« in nastavite navpično velikost slike.
Uporaba vodiča
1
2
V digitalnem načinu pritisnite na
GUIDE.
tipko
Opravite ustrezni postopek, naveden v slodnji
tabeli ali prikazan na zaslonu.
* V nekaterih državah ta funkcija ni na voljo.
Če
Storite naslednje
želite gledati program,
S puščicami J/j/K/k izberite program, nato pritisnite na 3.
želite izklopiti funkcijo ‘Guide’ (vodič)
Pritisnite na tipko
želite razvrstiti podatke o programu po
kategorijah – seznam »Category«
1 Pritisnite na modro tipko.
2 S puščicama J/j izberite kategorijo, nato pritisnite na 3.
želite nastaviti program za snemanje
– Timer REC
1 S puščicami J/j/K/k izberite program, ki ga želite posneti in pritisnite
/ .
na
2 S puščicama J/j izberite »Timer REC«.
3 Pritisnite na 3 in nastavite časovnika za televizor in videorekorder/DVD
snemalnik.
Poleg podatkov o programu se prikaže simbol 3. Indikator
na
televizorju (na sprednji strani) zasveti oranžno.
GUIDE.
z
Če želite posneti program, ki ga trenutno gledate, pritisnite na
/
.
nastaviti program, ki naj se ob
njegovem začetku samodejno prikaže
na zaslonu - Reminder
1 S puščicami J/j/K/k izberite program, ki ga želite v prihodnosti
/ .
prikazati in pritisnite na
2 S puščicama J/j izberite »Reminder« in pritisnite na 3.
Poleg podatkov o programu se prikaže simbol t. Indikator
na
televizorju (na sprednji strani) zasveti.
XX
Če nastavite televizor na stanje pripravljenosti, se bo ob začetku programa
samodejno vklopil.
nastaviti uro in datum programa, ki ga
želite posneti
– Manual timer REC
1 S puščicami J/j/K/k izberite program, ki ga želite v prihodnosti
/ .
posneti, nato pritisnite na
2 S puščicama J/j izberite »Manual timer REC«, nato pritisnite na 3.
3 S puščicama J/j izberite datum, nato pritisnite na k.
4 Na enak način kot v koraku 3 nastavite začetni in končni čas.
5 S puščicama J/j izberite program, nato pritisnite na 3.
6Pritisnite na 3 in nastavite časovnika za televizor in videorekorder/DVD
snemalnik.
Ob informacijah o programu se prikaže simbol t. Indikator
na
sprednji strani televizorja zasveti oranžno.
z
Če želite posneti program, ki ga trenutno gledate, pritisnite na
/
.
15
Če želite
Storite naslednje
preklicati snemanje/funkcijo »Reminder«
- Timer list
/ .
1 Pritisnite na
2 S puščicama J/j izberite »Timer list« in pritisnite na 3.
3 S puščicama J/j izberite program, ki ga želite preklicati, nato pritisnite na 3.
4 S puščicama J/j izberite »Cancel Timer« in pritisnite na 3.
Pojavi se prikaz za potrditev preklica programa.
5 S puščicama K/k izberite »Yes«, nato pritisnite na 3.
• Snemanje s časovnikom iz videorekorderja/DVD snemalnika na TV lahko nastavite le pri videorekorderjih/DVD
snemalnikih, združljivih s funkcijo SmartLink. Če videorekorder/DVD snemalnik ni združljiv s funkcijo SmartLink, se
bo prikazalo sporočilo, ki vas opozori na nastavitev časovnika videorekorderja/DVD snemalnika.
• Ko se snemanje začne, lahko TV preklopite na stanje pripravljenosti, a ne izklapljajte ga povsem, ker bi se tako snemanje
preklicalo.
• Če ste izbrali program s starostno omejitvijo, se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vas vpraša po PIN kodi. Podrobnosti si
oglejte v poglavju »Parental Lock« na strani 30.
Uporaba seznama »Digital Favourite«
(priljubljeni)
*
1
2
V digitalnem načinu pritisnite na
.
Opravite ustrezni postopek, naveden v slodnji
tabeli ali prikazan na zaslonu.
Seznam »Favourite«
* Ta funkcija v nekaterih državah ni na voljo.
Če želite
storite naslednje
prvič ustvariti seznam »Favourite«
(priljubljeni),
1 S puščicami J/j/K/k izberite kanal, ki ga želite dodati in pritisnite
na 3.
Kanali, shranjeni v seznamu, so označeni s simbolom .
2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite 2« ali »Favourite 3«.
gledati kanal,
1 Z rumeno tipko lahko upravljate seznam »Favourite«.
2 S puščicama J/j izberite kanal, nato pritisnite na 3.
izklopiti seznam »Favourite«
(priljubljeni),
Pritisnite na
dodati ali odstraniti kanale iz seznama
»Favourite« (priljubljeni),
1 Pritisnite na modro tipko.
2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«, ki ga želite urediti.
3 S puščicami J/j/K/k izberite kanal, ki ga želite dodati ali odstraniti
in pritisnite na 3.
odstraniti vse kanale iz seznama
»Favourite« (priljubljeni),
1 Pritisnite na modro tipko.
2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«, ki ga želite urediti.
3 pritisnite na modro tipko.
4 S puščicama K/k izberite »Yes«, nato pritisnite na 3, da potrdite
zahtevo po izbrisu.
16
– RETURN.
Uporaba dodatne opreme
Priključitev dodatne opreme
V televizor lahko priključite širok niz dodatne opreme. Priključni kabli niso priloženi.
DVD predvajalnik s
komponentnim izhodom
D, E
C
Audio sistem
DVD predvajalnik
PC (HDMI izhod)
Blu-ray disc predvajalnik
Digitalna videokamera
Digitalni dekodirnik
H
Naprava za video igre
DVD predvajalnik
Dekodirnik
PC
A
DVD snemalnik
Videorekorder
Dekodirnik
B
Hi-Fi avdio
naprava z F
optičnim avdio
vhodom
G
Hi-Fi avdio
naprava
Kartica CAM
I
USB
J
Samo za servis
PC (HDMI izhod)
Blu-ray disc predvajalnik
K
Digitalna videokamera
L
M
DVC videokamera
Slušalke
17
Ogled slik iz
priključene opreme
Vklopite priključeno napravo, nato pa opravite eno
od naslednjih postopkov.
Za napravo, ki je priključena v priključke Scart z 21
pinskim Scart kablom
Začnite s predvajanjem na priključeni napravi.
Na zaslonu se prikaže slika iz priključene naprave.
Za videorekorder/DVD snemalnik, ki se samodejno
nastavi
V analognem napinu s tipko PROG +/- ali z
oštevilčenimi tipkami izberite video kanal.
Simbol na
zaslonu
Opis
… HDMI 3
HDMI IN 3*.
Za napravo, priključeno v K.
• Uporabite le kabel HDMI z logotipom HDMI in ne
drugih.
• Če je priključena naprava, združljiva s funkcijo
HDMI nadzora, bo omogočena komunikacija s
priključeno napravo. Več o nastavitvi take komunikacije
si oglejte na strani 19.
• Če priključite avdio sistem s priključkom HDMI, ga
ne pozabite priključiti tudi v HiFi priključek.
… Komponenta
Za napravo, priključeno v C.
PC
Za napravo, priključeno v H.
z
Priporočamo uporabo PC kabla s
feritnimi jedri, na primer »Connector, D-sub 15« (ref. 1-793-504-11,
na voljo v Sonyjevem servisnem
centru) ali podobnega.
Za druge priključene naprave
Pritisnite na tipko
/ , da se prikaže seznam
priključenih naprav. S puščicama J/j izberite
želeni vhodni vir, nato pritisnite na 3.
Če po pritisku na 3 mineta dve sekundi, ne da bi
upravljali enoto, se izbere označena postavka.
Če je vhodni vir v meniju »AV Preset« (stran 26)
nastavljen na »Skip«, se ta vhod ne prikaže na
seznamu.
z
Za vrnitev na običajni TV način pritisnite na
DIGITAL ali ANALOG.
Simbol na
zaslonu
Opis
… AV1
Za napravo, priključeno v A.
… AV2
Za napravo, priključeno v B.
SmartLink je neposredna
povezava med televizorjem
in videorekorderjem/DVD
snemalnikom.
… AV3
Za napravo, priključeno v L.
… HDMI 1
HDMI IN 1*.
Za napravo, priključeno v D.
… HDMI 2
HDMI IN 2*.
Za napravo, priključeno v E.
Če ima naprava DVI
priključek, ga povežite s
priključkom HDMI IN prek
vmesnika DVI-HDMI (ni
priložen) in povežite avdio
izhod naprave z avdio vhodom
HDMI IN.
18
Za priključitev
Storite naslednje
Slušalk M
Za poslušanje zvoka iz televizorja
prek slušalk, uporabite priključek 2.
CAM (Conditional Access
Module) I
Za uporabo storitev Pay Per View.
Podrobnosti si oglejte v navodilih,
priloženih modulu CAM. Za
uporabo modula odstranite gumijasti pokrov z reže za CAM. Ko
vstavljate modul v režo, izključite
televizor. Ko modula ne uporabljate, vam priporočamo, da režo
CAM zopet zaprete s pokrovom.
CAM ne podpirajo vse države.
Hi-Fi avdio
naprave G
Priključite jo v avdio izhodne
in poslušajte zvok iz
priključke
televizorja na Hi-Fi avdio napravi.
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL) F
Uporabite optični avdio kabel.
USB J
Uporabite USB pomnilnik za
prikaz fotografij.
Dodatne funkcije
Za
Storite naslednje
vrnitev na običajno
delovanje televizorja,
pritisnite na tipko
DIGITAL ali ANALOG.
Uporaba menija »Options«
Pritisnite na tipko OPTIONS, da se prikažejo
možnosti med gledanjem slik iz priključene
opreme.
Gledanje dveh slik hkrati – PAP
(Picture and Picture)
Na zaslonu lahko gledate dve sliki hkrati (PC vhod
in TV program).
Priključite računalnik (stran 17) in preverite, če se
slika iz naprave prikaže na zaslonu (stran 18).
Možnosti
Opis
Picture Mode (način slike; ne velja
za način PC vhoda)
Glej stran 22
1
Display Mode (način prikaza, samo
v načinu PC vhoda)
Glej stran 22.
2
Sound Effect (zvočni učinki)
Glej stran 23.
Speaker (zvočnik)
Glej stran 27.
PIP (samo v načinu PC vhoda)
Glej stran 19.
PAP (ne velja za način PC vhoda)
Glej stran 19.
Auto Adjustment (samodejna nastavitev; samo v načinu PC vhoda)
Glej stran 26.
Horizontal Shift (samo v načinu PC
vhoda)
Glej stran 26.
Sleep Timer (časovnik izklopa; razen
načina PC vhoda)
Glej stran 25.
Power Saving (varčevanje z energijo)
Glej stran 24.
Gledanje dveh slik hkrati – PAP
(Picture and Picture)
Na zaslonu lahko gledate dve sliki hkrati (zunanji
vhod in TV program).
Priključite dodatno napravo (stran 17) in preverite,
če se slika iz naprave prikaže na zaslonu (stran 18).
• Ta funkcija ni na voljo za izvor PC vhoda.
• Velikosti slike ne morete spremeniti.
• Analognega TV videa ni mogoče prikazati v sliki
TV programa, medtem ko je prikazan AV1, AV2
ali AV3 video kot slika iz zunanjih vhodov.
1
2
3
Pritisnite na tipko OPTIONS.
S puščicama J/j izberite »PAP« in pritisnite
na 3. Slika iz priključene naprave se prikaže
na levi strani, TV program pa na desni.
Z oštevilčenimi tipkami ali s tipkama PROG +/izberite TV kanal.
Vrnitev na način ene slike
Pritisnite na 3 ali
– RETURN.
z
Slika v zelenem okviru ima zvok. Sliko z zvokom lahko
preklapljate s puščicama K/k.
3
Pritisnite na tipko OPTIONS da se prikaže
meni Options.
S puščicama J/j izberite »PAP« in pritisnite
na 3. Slika iz računalnika se prikaže v polni
velikosti, TV program pa v desnem kotu.
S puščicami J/j/K/k lahko premikate
položaj slike TV programa.
Z oštevilčenimi tipkami ali s tipkama PROG +/izberite TV kanal.
Vrnitev na način ene slike
– RETURN.
Pritisnite na 3 ali
z
Sliko z zvokom lahko preklopite tako, da v meniju Options
izberete »PC Sound/TV Sound«.
Uporaba funkcije ‘BRAVIA
Sync’ (HDMI nadzor)
Funkcija HDMI nadzora omogoča napravam
medsebojno nadziranje s pomočjo povezave HDMI
CEC (Consumer Electronics Control), ki ga določa
vmesnik HDMI.
Na primer, če priključite Sonyjevo napravo, ki je
združljiva s funkcijo HDMI nadzora (s HDMI
kabli), lahko upravljate obe napravi hkrati.
Bodite pozorni na pravilno priključitev naprave in
potrebne nastavitve.
Funkcije HDMI nadzora
• Ko izklopite televizor, se samodejno izklopi tudi
priključena naprava.
• Vklopi televizor hkrati s priključenimi napravami
in samodejno preklopi vhod na napravo, ko
naprava začne s predvajanjem.
• Če vklopite priključeni avdio sistem, medtem ko
je TV priključen, vhod preklopi na zvok iz avdio
sistema.
• Nastavi glasnost (. +/–) in utiša zvok ¤
priključenega avdio sistema.
• Priključeno Sonyjevo napravo z logotipom
BRAVIA Sync lahko upravljate s TV daljinskim
upravljalnikom, če pritisnete na:
– B/x/X/m/M za neposredno upravljanje
priključene naprave.
19
– SYNC MENU za prikaz menija priključene HDMI
naprave na zaslonu,
Ko se prikaže meni, lahko meni upravljte s puščicami
J/j/K/k in tipko 3.
–OPTIONS za prikaz možnosti »Device Control«,
nato pa izberite možnost med »Menu«, »Options« in
»Content List« za upravljanje naprave.
– Oglejte si navodila za uporabo naprave.
Priključitev naprave, združljive s funkcijo
HDMI nadzora
Priključite združljivo napravo in TV s kablom
HDMI. Če priključite avdio sistem, za priključitev
priključka DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na
televizorju in avdio sistema uporabite optični avdio
kabel. Podrobnosti si oglejte na strani 18.
Nastavitve za HDMI nadzor
Funkcijo HDMI nadzora morate nastaviti na
strani televizorja in na strani priključene naprave.
Več o nastavitvah na strani televizorja si oglejte v
poglavju »HDMI Set-up« na strani 27. Podrobnosti
o nastvitvah si oglejte v navodilih za uporabo
priključene naprave.
Tipke za uporabo dodatne opreme
GUIDE
1 B/x/X/m/M: S temi tipkami lahko
upravljate napravo, združljivo s funkcijo
BRAVIA Sync, ki je priključena v TV.
2 THEATRE
Vklopite in izklopite lahko način »Theatre«.
Ko je način »Theatre« vklopljen, se samodejno
nastavita najboljši avdio izhod (če je TV
priključen v avdio sistem s kablom HDMI) in
kakovost slike za filme.
z
Če TV izklopite, se izklopi tudi funkcija “Theatre”.
3 SYNC MENU: prikaže meni priključene
HDMI naprave. Med gledanjem drugih
vstopajočih signalov ali TV programov, se ob
pritisku na tipko prikaže možnost »HDMI
20
HDMI nadzor (BRAVIA Sync) je na voljo le za
priključene Sonyjeve naprave z logotipom BRAVIA
Sync ali združljive naprave z možnostjo HDMI
nadzora.
Uporaba funkcij menijev (MENU)
Pregled menija ‘TV Home’ (XMBTM)
XMBTM (XrossMediaBar) je meni s funkcijami BRAVIA in vhodnimi izvori, ki se prikažejo na TV
zaslonu. XMBTM poenostavlja izbiranje programov in nastavitev za televizor BRAVIA. Za dostop do
funkcije XMBTM pritisnite na tipko HOME na daljinskem upravljalniku.
1
Pritisnite na tipko HOME.
Na zaslonu se prikaže meni ‘TV Home’.
Vrstica s kategorijami medijev
Stolpec s kategorijami
2
S puščicama K/k izberite kategorijo.
Simbol za kategorijo medija
3
4
5
Opis
Settings (Nastavitve)
Opravite lahko zahtevnejše nastavitve. Podrobnosti si oglejte na
strani 22.
Photo (Fotografije)
Izberete lahko »USB Photo Viewer« ali »Picture Frame« (stran
32).
Digital (Digitalno)
Izberete lahko digitalni kanal, seznam priljubljenih (stran 16) ali
vodiča (stran 15).
Kanal lahko izberete tudi z oštevilčenimi tipkami ali s tipko
PROG +/-.
Analogue (Analogno)
Izberete lahko analogni kanal.
Kanal lahko izberete tudi z oštevilčenimi tipkami ali s tipko
PROG +/-.Če želite skriti seznam analognih kanalov, nastavite
»programme List Display« na »Off« (stran 28).
External Inputs
(Zunanji vhodi)
Izberete lahko napravo, priključeno v TV.
Več o dodelitvi oznake zunanjemu vhodu si oglejte v »AV Preset«
(stran 26).
S puščicama J/j izberite postavko, nato pritisnite na 3
Sledite navodilom na zaslonu.
Pritisnite na HOME.
• Možnosti, ki jih lahko nastavite, so odvisne od situacije.
• Možnosti, ki niso na voljo, so označene s sivo ali pa se ne prikažejo.
21
Settings (Nastavitve)
Picture (slika)
Picture Mode
(način slike)
Izbere način slike, razen PC vhodnega vira. Možnosti za način “Picture Mode” so odvisne od nastavitve “Video/Photo” (stran 24).
Vivid (“Shop”, glej stran 7): za poudarjen slikovni kontrast in
ostrino.
Standard (“Home”, glej stran 7): za običajno sliko, priporočljivo za
domačo zabavo.
Cinema: za gledanje vsebine, osnovane na filmu. Najprimernejša za
gledanje v kinodvoranskem vzdušju. Ta nastavitev slike je bila razvita
v sodelovanju s Sony Pictures Entertainment in omogoča zvesto
reprodukcijo filmov, kakršne si je zamislil ustvarjalec.
Photo: Nastavi najboljšo kakovost slike za fotografije.
Display Mode (samo za PC način /
PC vhod / HDMI PC vhod)
Izberete lahko način prikaza za PC vhodni vir.
Video: za video slike.
Text: za tekst, lestvice in tabele.
Reset (ponastavitev)
Vse nastavitve slike, razen “Target Inputs”, “Picture Mode” in “Advanced Settings”, se vrnejo na tovarniško nastavitev.
Backlight (osvetlitev ozadja)
Contrast (kontrast)
Brightness (osvetlitev)
Colour (barva)
Hue (barvni odtenek)
Nastavi osvetlitev ozadja.
Colour Temperature (temperatura
barve)
Poveča ali zmanjša kontrast slike.
Osvetli ali zatemni sliko.
Poveča ali zmanjša intenzivnost barv.
Poveča ali zmanjša odtenek zelene barve.
z
Postavko “Hue” lahko nastavite le za barvni signal NTSC (npr. na
ameriških video kasetah).
Nastavi belino slike.
Cool: belim barvam daje moder odtenek.
Neutral: belim barvem daje naravni odtenek.
Warm1/Warm2: belim barvam daje rdeči odtenek. “Warm2” daje
več rdečega odtenka kot “Warm1”.
Možnosti “Warm1” in “Warm2” lahko izberete samo, če je “Picture
Mode” nastavljen na “Vivid”.
Sharpness (ostrina)
Noise Reduction (zmanjševanje
šuma)
Izostri ali omehča sliko.
Zmanjša slikovni šum (zasnežena slika) pri slabem signalu.
Auto: samodejno zmanjša slikovni šum (samo v analognem TV
načinu).
High/Medium/Low: nastavi učinek zmanjševanja šuma.
Off: izklopi funkcijo zmanjševanja šuma.
‘Auto’ ni na voljo za AV1, AV2, AV3, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3,
komponentni vhod, PC in digitalni način.
MPEG Noise Reduction
(zmanjševanje šuma)
22
Zmanjša slikovni šum v sliki, kompresirani z MPEG.
Advanced Settings (natančnejše
nastavitve)
Funkcijo “Picture” (slika) natančneje nastavi. Te nastavitve ni mogoče nastaviti/
spremeniti, če je “Picture Mode” nastavljen na “Cinema” ali “Standard”.
Adv. Contrast Enhancer: samodejno nastavi možnosti “Backlight” in “Contrast”
na najbolj primerno nastavitev, v skladu z osvetlitvijo zaslona. Ta nastavitev je
še posebej učinkovita za temne slike, ker poveča jasnost slike.
Live Colour: barve so bolj jasne.Gamma: nastavi razmerje med svetlimi in
temnimi deli slike.
Colour Space (razen KDL-32W4xxx, KDL-32E4xxx, KDL-26E4xxx, KDL37V4xxx, KDL-32V4xxx, KDL-26V4xxx): spremeni obseg barv. Način “Wide”
reproducira jasne barv, “Normal” pa standardne barve.
Možnost “Live Colour” ni na voljo, če je “Colour Space” nastavljen na “Standard”.
Možnost “Advanced Settings” ni na voljo, če je “Picture Mode” nastavljen na
“Vivid”.
Možnosti “Noise Reduction”, “MPEG Noise Reduction” in “Advanced Settings” za PC niso na voljo.
Sound Effect (učinek zvoka)
Sound Effect (užinek zvoka)
Izbere učinek zvoka.
Dynamic: s pomočjo sistema “BBE High definition Sound System” poveča
čistost in prisotnost zvoka za večjo jasnost in glasbeno realnost.
Standard: s pomočjo sistema “BBE High definition Sound System” poudari
jasnost, detajle in zvočno prisotnost.
Clear Voice: zvok glasu je bolj jasen.
Dolby Virtual: z uporabo TV zvočnikov posnema prostorski učinek, kakršnega
ustvarja večkanalni sistema.
BBE ViVa: BBE ViVA Sound nudi natančno, naravno 3D sliko s HiFi zvokom.
Jasnost zvoka se s pomočjo sistema BBE izboljša, medtem ko se širina,
globina in višina zvočne slike razširijo s pomočjo 3D zvočnega procesiranja
sistema BBE. BBE ViVA Sound je združljiv s TV programi, vključno z novicami, glasbo, filmi, športom in elektronskimi igrami.
Če nastavite “Auto Volume” na “On”, se “Dolby Virtual” spremeni v “Standard”.
Če so priključene slušalke, se način “Sound Effect” spremeni v “Off”.
Reset (ponastavitev)
Treble (visoki toni)
Bass (nizki toni)
Balance (razmerje)
Auto Volume (samodejna nastavitev
glasnosti)
Vse nastavitve zvoka se vrnejo na tovarniško nastavitev.
Nastavi visoke tone.
Nastavi nizke tone.
Poudari razmerje med levim in desnim zvočnikom.
Ohrani nespremenljivo glasnost, tudi če se pojavijo razlike v jakosti (npr. v
reklamah).
Če nastavite “Sound Effect” na “Dolby Virtual”, se “Auto Volume” nastavi na
“Off”.
Volume Offset
Dual Sound (dvojni zvok)
Nastavi glasnost trenutnega vhoda, ki je pomembna za ostale vhode.
Izbere zvok iz zvočnika za stereo ali dvojezične programe.
Stereo, Mono: za stereo oddajo.
A/B/Mono: za dvojezični program: izberite “A” za zvok kanala 1, “B” za zvok
kanala 2 ali “Mono” za mono kanal.
z
Če izberete drugo napravo, ki je priključena v TV, nastavite “Dual Sound” na
“Stereo”, “A” ali “B”.
Če je možnost “Speaker” nastavljena na “Audio System”, funkcije “Sound Effect”, “Treble”, “Bass”, “Balance” in “Auto
Volume” niso na voljo.
23
Features
Quick Start
TV se v roku do dveh ur po izklopu v stanje pripravljenosti vklopi hitreje
kot običajno. Poraba energije v načinu stanja pripravljenosti pa je višja kot
običajno.
Power Saving (varčevanje z
energijo)
Izbere način varčevanja z energijo. Če izberete “Picture Off”, se slika izklopi
in na sprednji plošči televizorja indikator XX (Picture Off) zasveti zeleno.
Standard Power: tovarniška nastavitev
Reduced Power: zmanjša porabo energije televizorja.
Picture Off: izklopi sliko. Zvok lahko poslušate, tudi če je slika izklopljena.
Light Sensor (svetlobni sensor)
On: samodejno izbere najboljše nastavitve slike v skladu z ambientno svetlobo
v prostoru.
Off: Funkcija “Light Sensor” se izklopi.
Pazite, da senzorja s čim ne prekrijete. Kje se senzor nahaja si oglejte na strain
12.
Logo Illumination (ne velja za KDL37V4xxx, KDL-32V4xxx,
KDL-26V4xxx)
Film Mode
Vklopi in izklopi Sonyjev logotip na sprednji strani televizorja.
Ta način nudi izboljšano kakovost slike za filme, če predvajate DVD slike, ki
ste jih posneli na film in ne progresivno (prepleteno).
Auto: zazna vsebino slike (video ali film) in izboljša kakovost slike. To je
običajna izbira.
Off: funkcija “Film Mode” se izklopi.
Če slika vsebuje neobičajne signale ali preveč šuma, se način “film Mode”
samodejno izklopi, tudi če ste izbrali možnost “Auto”.
Način “Film Mode” ni na voljo, če “Video / Photo” nastavite na “Photo” ali če
pri nastavljeni možnosti “Video-A” televizor zazna fotografijo.
Video/Photo
Ta način nudi ustrezno kakovost slike, tako da izbere možnost v skladu z
vhodnim virom (podatki o video posnetku ali fotografiji).
Video-A: ta možnost nastavi ustrezno kakovost slike v skladu z vhodnim
virom, video podatki ali podatki o fotografiji, če priključite napravo, ki sprejme
Sonyjev HDMI izhod in podpira način “Video-A”.
Video: Ustvari ustrezno kakovost slike za premikajoče se slike.
Photo: Ustvari ustrezno kakovost slike za fotografije.
Hue (barvni odtenek)
Poveča ali zmanjša odtenek zelene barve.
Postavko “Hue” lahko nastavite le za barvni signal NTSC (npr. na ameriških
video kasetah).
Colour Temperature (temperatura
barve)
Nastavi belino slike.
Cool: belim barvam daje moder odtenek.
Neutral: belim barvem daje naravni odtenek.
Warm1/Warm2: belim barvam daje rdeči odtenek. “Warm2” daje več rdečega
odtenka kot “Warm1”.
Možnosti “Warm1” in “Warm2” lahko izberete samo, če je “Picture Mode”
nastavljen na “Vivid”.
Sharpness (ostrina)
Noise Reduction (zmanjševanje
šuma)
24
Izostri ali omehča sliko.
Zmanjša slikovni šum (zasnežena slika) pri slabem signalu.
Auto: samodejno zmanjša slikovni šum (samo v analognem TV načinu).
High/Medium/Low: nastavi učinek zmanjševanja šuma.
Off: izklopi funkcijo zmanjševanja šuma.
XX
‘Auto’ ni na voljo za AV1, AV2, AV3, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, komponentni vhod, PC in digitalni način.
x.v.Colour (razen modelov
KDL-32W4xxx,
KDL-32E4xxx,
KDL-26E4xxx,
KDL-37V4xxx,
KDL-32V4xxx,
KDL-26V4xxx)
Slike v gibanju prikaže bolj zveste originalnemu izvoru, s tem da uskladi
barvni prostor izvora.
Photo Colour Space (razen
modelov
KDL-32W4xxx,
KDL-32E4xxx,
KDL-26E4xxx,
KDL-37V4xxx,
KDL-32V4xxx,
KDL-26V4xxx)
Izbere možnost (sRGB, sYCC, Adobe RGB), ki ustreza oddajanemu
barvnemu prostoru v izhodnem signalu iz naprave, priključene v HDMI ali
komponentni vhod.
Timer Settings (nastavitve
časovnika)
Nastavi časovnik za vklop/izklop televizorja.
Sleep Timer
Nastavi časovno dobo, po kateri se televizor samodejno izklopi in vzpostavi
stanje pripravljenosti.
Če je vklopljen časovnik izklopa, indikator XX (časovnik) na televizorju (na
sprednji strani) zasveti oranžno.
• Če je vhodni signal HDMI (RGB), bo nespremeljivo izbrana nastavitev
“Normal”, tudi če ste sami izbrali “x.v.Colour”.
• Na voljo samo za HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 in komponentni v formatu
720p, 1080i ali 1080p.
• Izberite “sYCC”, če uporabljate napravo, ki podpira način “x.v.Colour”.
• Na voljo samo za HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 in komponentni v formatu
1080i ali 1080p.
• Ni na voljo, če je »Colour Space« nastavljen na »Wide« (stran 23).
z
• Če televizor izklopite in ga nato ponovno vklopite, se bo časovnik izklopa
nastavil na “Off”.
• Minuto preden televizor vzpostavi stanje pripravljenosti, se na zaslonu
prikaže napis “Sleep timer will end soon. Power will be turned off”
(Časovnik se bo kmalu končal. Televizor se bo izklopil).
On Timer Settings
On Timer: časovnik nastavi tako, da vklopi televizor iz stanja pripravljenosti.
Timer Mode: izbere želeno časovno dobo.
Time: izberete lahko časovno dobo, po kateri naj se televizor vklopi.
Duration: izbere časovno dobo po kateri se TV samodejno preklopi na stanje
pripravljenosti.
Clock Set (nastavitev ure)
Omogoča vam ročno nastavitev ure. Če televizor sprejema digitalne kanale,
ure ni mogoče nastaviti ročno, ker je nastavljena na časovno kodo oddajnega
signala.
Set-up (nastavitve)
Auto Start Up (samodejni začetek
nastavljanja kanalov)
Odpre se meni za “prvo uporabo”, v katerem lahko izberete jezik in
državo/področje ter nastavite vse razpoložljive digitalne in analogne
kanale. Običajno ta postopek ni potreben, ker sta jezik in država/
področje že izbrana, kanali pa se nastavijo, že ko televizor prvič
namestite (strani 6). Vendar pa vam ta možnost omogoča ponovitev
postopka (npr. za ponovno nastavitev kanala, v primeru, da se
preselite).
Language (jezik)
Izberete lahko jezik za prikaz menijev.
25
Screen Settings (nastavitve
zaslona)
Screen Format (format zaslona): Podrobnosti o formatu zaslona si oglejte v
poglavju “Kako ročno spremeniti način zaslona, da bo ustrezal oddaji” (stran
14).
Auto Format (samodejna nastavitev formata). Format zaslona se samodejno
spremeni v skladu s signalom. Za ohranitev nastavitve izberite “Off”.
Display Area (področje prikaza): Če je “Screen Format” nastavljen na “Wide”,
nastavi področje prikaza v 1080i/p in 720p izvorih.
• Auto: med digitalnim oddajanjem prikaže slike v skladu z
nastavitvami, ki jih priporoča TV postaja.
• Full Pixel: slika se prikaže v originalni velikosti.
• Normal: slika se prikaže v priporočeni velikosti.
Horizontal Shift (vodoravni premik): Nastavi vodoravni položaj slike.
Vertical Shift (navpični premik): Nastavi navpični položaj slike, če je format
zaslona nastavljen na Smart, Zoom ali 14:9.
Vertical Size (navpična velikost): Nastavi navpično velikost slike, če je format
zaslona nastavljen na Smart.
PC Settings (nastavitev
računalnika)
Screen format: Izbere format zaslona za prikaz slike iz računalnika.
• Full 1: poveča sliko tako, da se prikaže čez ves zaslon in ohrani originalno
vodoravno-navpično razmerje.
• Full 2: poveča sliko tako, da se prikaže čez ves zaslon.
Reset: vrne nastavitve na tovarniške nastavitve.
Auto adjustment: samodejno nastavi položaj zaslona in sliko, ko TV sprejema
vhodne signale iz priključenega računalnika.
z
Funkcija “Auto Adjustment” pri nekaterih vhodnih signalih morda ne bo
dobro delovala. V teh primerih ročno nastavite možnosti “Phase”, “Pitch” in
“Horizontal Shift”.
Phase: Nastavi fazo, če zaslon utripa.
Pitch: Nastavi raster, če se na sliki pojavijo neželeni navpični pasovi.
Horizontal Shift: Nastavi vodoravni položaj slike.
Power Management: preklopi na način stanja pripravljenosti, če ne sprejema
nobenih PC signalov.
AV Set-up (AV nastavitve)
26
AV Preset: Dodeli ime napravam, priključenim v priključke na strani in na
hrbtni strani televizorja. Če izberete napravo, se bo na zaslonu na hitro prikazalo ime. Vhodni vir, ki ni priključen v nobeno napravo, lahko preskočite.
1 S puščicama J/j izberite želeni vhodni vir, nato pritisnite na ‘.
2 S puščicama J/j izberite želeno spodnjo možnost, nato pritisnite na ‘
• CABLE, SAT, VCR, DVD/BD, GAME, AUDIO SYSTEM, CAM, PC:
uporabi eno od nastavljenih oznak za dodelitev imena priključeni napravi.
• “Edit”: ustvarite lahko novo oznako.
1 S puščicama J/j izberite želeno črko ali številko (“-“ za prazno
mesto), nato pritisnite na k.
Če ste vpisali nepravilen znak
S puščicama K/k izberite napačni znak, nato s puščicama J/j
izberite pravega.
2 Ponavljajte postopek v koraku 1, dokler ne končate ime.
3 Izberite “OK” in pritisnite na ‘.
• “Skip”: preskoči vhodni vir, ki ni priključen v nobeno napravo, ko s
puščicama J/j izberete vhodni vir.
/
AV2 Input: nastavi signal, ki vstopa prek priključka, označenega z
/
, na zadnji strani teelvizorja.
• Auto: samodejno preklaplja med signali RGB vhoda, S video vhoda,
kompozitnega video vhoda v skladu z vhodnim signalom.
• RGB: sprejme RGB signale.
• S Video: sprejme S Video signale.
• Composite: sprejme kompozitne video signale.
AV2 Output: Nastavi signal, ki potuje iz priključka z oznako
/
/
,na zadnji strani televizorja. Če priključite videorekorder/DVD snemalnik
/
/
, lahko snemate iz
ali drugo snemalno napravo v priključek
naprav, priključenih v druge priključke na televizorju.
• TV: oddaja program.
• Auto: oddaja karkoli gledate na zaslonu (razen signalov iz priključkov
/
COMPONENT IN in
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3,
/
PC IN).
Speaker (zvočnik): Vklopi/izklopi vgrajena zvočnika televizorja.
• TV Speaker: TV zvočnika se vklopita in zvok lahko poslušate prek TV
zvočnikov.
• Audio System: TV zvočnika se izklopita in zvok lahko poslušate samo
prek zunanje avdio opreme, priključene v avdio izhodne priključke. Če
priključite napravo, združljivo s funkcijo HDMI, lahko vklopite priključeno
napravo skupaj s televizorjem. To nastavitev morate opraviti po priključitvi
naprave.
Audio Out:
• Variable: izhod zvoka iz avdio sistema lahko nadzirate z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
• Fixed: izhod zvoka televizorja je nespremenljiv. Uporabite gumb za
upravljanje glasnosti na sprejemniku in nastavite glasnost (in druge nastavitve
zvoka) prek avdio sistema.
z
Možnost “Audio Out” ni na voljo za avdio system, priključen v TV prek
priključkov HDMI.
HDMI Set-up
Uporablja se za nastavitev opreme, združljive s funkcijo HDMI nadzora,
priključene v priključke HDMI. Sinhrona nastavitev mora biti opravljena tudi
na priključeni opremi, združljivi s funkcijo HDMI nadzora.
Control for HDMI: nastavi možnost, da sinhronizira opremo, združljivo s
funkcijo HDMI nadzora, s televizorjem. Če izberete nastavitev “On”, lahko
upravljate naslednje postavke menija.
Audio Device Off: če izberete nastavitev “On”, se oprema, združljiva s funkcijo
HDMI, izklopi skupaj s televizorjem.
Auto TV On: če izberete nastavitev “On” in je priključena naprava, združljiva
s funkcijo HDMI nadzora, vklopljena, se TV samodejno vklopi in prikaže
HDMI vhod iz priključene naprave.
Device List Update: ustvari ali osveži seznam HDMI naprav (“HDMI Device
List”). Priključite lahko vse do 14 naprav, združljivih s funkcijo HDMI nadzora in vse do 4 naprave lahko priključite v en priključek. Ne pozabite osvežiti
seznama HDMI napravo, kadar spremenite priključitev ali nastavitve naprav,
združljivih s funkcijo HDMI nadzora.
HDMI Device List: prikaže priključeno opremo, združljivo s funkcijo HDMI
nadzora.
Product Information
Prikaže informacije o TV sistemu.
All Reset (ponastavitev vseh
nastavitev)
Vse nastavitve “Set-up” se vrnejo na tovarniško nastavitev, nato se vklopi
zaslon “Auto Start-up”.
z
• V tem času ne izklapljajte televizorja (približno 30 sekund) in ne pritiskajte
na nobeno tipko.
• Vse nastavitve, vključno s seznamom “Digital Favourite”, državo, jezikom,
nastavljenimi kanali, itd. se vrnejo na tovarniško nastavitev.
27
Analogue Set-up (analogna nastavitve)
Programme List Display
Izbere možnost “Off”, da se seznam analognih kanalov skrije z zaslona
XMBTM (Xross Media Bar)
Auto Tuning (samodejna nastavitev
kanalov)
Nastavi vse razpoložljive analogne kanale.
Ta možnost vam omogoča ponovitev postopka (npr. če ste se preselili in morate ponovno nastaviti televizor ali če iščete nove kanale).
Programme Sorting (razvrstitev
programov)
Spremeni vrstni red analognih kanalov, shranjenih v televizorju.
1 S puščicama J/j izberite kanal, ki ga želite premakniti na novo mesto, nato
pritisnite na ‘.
2 S puščicama J/j izberite novo mesto za kanal, nato pritisnite na ‘.
Manual Programme Preset (ročna
nastavitev programov)
Pred izbiro »Label / AFT / Audio Filter / LNA / Skip / Decoder”, pritisnite na
tipko PROG +/- in s kanalom izberite številko programa. Številke programa,
ki je nastavljeno za preskok (glej stran 26), ne morete izbrati.
Programme/System/Channel
Za ročno nastavitev kanalov.
1 S puščicama J/j izberite “Programme” in pritisnite na ‘.
2 S puščicama J/j izberite številko programa, ki ga želite ročno nastaviti (če
želite nastaviti videorekorder, izberite kanal 00), nato pa pritisnite na
– RETURN.
3 S puščicama J/j izberite “System” in pritisnite na ‘.
4 S puščicama J/j izberite eno od naslednjih sistemov TV oddajanja, nato
– RETURN.
pritisnite na
B/G: za države zahodne Evrope
D/K: za države vzhodne Evrope
L: Za Francijo
5 S puščicama J/j izberite “Channel” in pritisnite na ‘.
6 S puščicama J/j izberite “S” (za kabelske kanale) ali “C” (za zemeljske
kanale), nato pritisnite na k.
7 Nastavite kanale:
Če ne poznate številke kanala (frekvence)
S puščicama J/j poiščite naslednji razpoložljivi kanal. Ko ste našli kanal,
se iskanje ustavi. Za nadaljevanje iskanja pritisnite na tipko J/j.
Če poznate številko kanala (frekvenco)
Z oštevilčenimi tipkmai vpišite številko želenega kanala.
8 Pritisnite na ‘in skočite na “Confirm”, nato pritisnite na ‘.
9 S puščico j izberite “OK” in pritisnite na ‘.
Za ročno nastavitev ostalih kanalov ponovite zgornji postopek.
Label
Izbranemu kanalu dodeli ime po vaši izbiri, z vse do petimi črkami ali
številkami. To ime se bo na hitro prikazalo, ko boste izbrali kanal. Za vpis
znakov sledite korakom 1 do 3 v poglavju “Urejanje” (stran 26).
AFT
Če imate občutek, da bo manjša nastavitev izboljšala kakovost slike, lahko
ročno natančno nastavite izbrano številko programa. (Običajno se natančna
nastavitev izvede samodejno). Natančno nastavitev lahko opravite v obsegu od
-15 do +15. Če izberete “On”, se fina nastavitev opravi samodejno.
28
Audio Filter
Izboljša zvok posameznih kanalov v primeru motenj pri mono oddajanju.
Pri gledanju mono programov utegne nestandardni oddajni signal povzročati
motnje v zvoku ali občasne prekinitve zvoka.
Če se v zvoku ne pojavijo motnje, vam priporočamo, da pustite to možnost
nastavljeno na “Off” (tovarniška nastavitev).
Če je izbrana možnost “Low” ali “High”, sprejemanje v načinu stereo ali z
dvojnim zvokom ni mogoča.
LNA
Če je oddajni signal zelo šibak, izboljša kakovost slike za posamezne kanale.
Če ni videti izboljšav v kakovosti slike, tudi če ste izbrali nastavitev »On«,
izberite možnost »Off« (tovarniška nastavitev).
Skip
Preskoči neuporabljene kanale, kadar izbirate kanale s tipko PROG +/-.
(Preskočen kanal lahko še vedno izberete z oštevilčenimi tipkami).
Decoder
Prikaže in posname kodirani kanal, izbran med uporabo dekodirnika,
priključenega neposredno v scart priključek
/
ali v scart priključek
/
/
prek videorekorderja/DVD snemalnika.
Nekatere nastavitve države/področja, izbrane pod “Country” (stran 7), te
možnosti ne omogočajo.
Confirm
Shrani spremembe, narejene v ročnih nastavitvah programov.
Digital Set-Up (digitalne nastavitve)
Digital Tuning
(digitalna nastavitev kanalov)
Digital Auto Tuning
Uglasi vse razpoložljive digitalne kanale.
Ta funkcija vam omogoča ponovitev postopka nastavitve (npr. v
primeru, da se preselite ali če želite poiskati nove kanale). Podrobnosti si oglejte v poglavju »Samodejna nastavitev kanalov« na strani 7.
Programme Sorting (razvrščanje programov)
Odstrani vse neželene digitalne kanale, shranjene na TV-ju in spremeni zaporedje digitalnih kanalov, shranjenih na televizorju.
1 S puščicama J/j izberite kanal, ki ga želite odstraniti ali prema
kniti na novo mesto.
Z oštevilčenimi tipkami vpišite tromestno številko programa
želene oddaje.
2 Odstranite ali spremenite zaporedje digitalnih kanalov na naslenji
način:
Odstranitev digitalnih kanalov
Pritisnite na ‘. Po tem, ko se prikaže sporočilo, s puščico K
izberite »Yes«, nato pritisnite na ‘.
Če želite spremeniti zaporedje digitalnih kanalov
Pritisnite na k, nato s puščicama J/j izberite novi položaj za
kanal in pritisnite na K.
3 Pritisnite na
– RETURN.
29
Digital Manual Tuning (digitalna ročna nastavitev kanalov)
Digitalne kanale lahko nastavite ročno. Funkcija je na voljo, če je možnost
»Digital Auto Tuning« nastavljena na »Antenna«.
1 Z oštevilčenimi tipkami izberite številko kanal, ki ga želite ročno nastaviti,
nato ga s puščicama J/j nastavite.
2 Ko najdete rapoložljive kanale, s puščicama J/j izberite kanal, ki ga želite
shraniti in pritisnite na ‘.
3 S puščicama J/j izberite številko programa, kamor želite shraniti novi
kanal in pritisnite na ‘.
Za nastavitev ostalih kanalov ponovite postopek.
Subtitle Set-up
Subtitle Settings (nastavitev podnapisov): Če izberete možnost »For Hard of
Hearing« (za slabši sluh), se s podnapisi prikažejo še vizualni dodatki (če TV
kanal ima take podatke).
Subtitle Language (jezik za podnapise): izberete lahko jezik, v katerem se
prikažejo podnapisi.
Audio Set-up (nastavitev zvoka)
Audio Type (vrsta zvoka): Če izberete možnost »For Hard of Hearing« (za
slabši sluh), se nivo zvoka poviša.
Audio Language (jezik za zvok): Izbere jezik, ki se uporablja za program.
Nekateri digitalni kanali program oddajajo v večih jezikih.
Audio Description (zvočni opis): nudi zvočni opis vizualnih informacij, če jih
TV kanal oddaja.
Mixing Level*: nastavi glavni zvok televizorja in izhodni nivo zvočnega opisa.
Dynamic Range: kompenzira razlike v nivoju zvoka med raznimi kanali. Ta
funkcija pri nekaterih kanalih ne bo imela učinka.
Optical Out: izbere avdio signal, ki potuje iz priključka DIGITAL OUT (OPTICAL) na zadnji strani televizorja. Če priključite napravo, ki je združljiva
z Dolby Digital, izberite nastavitev “Auto”, če pa priključite napravo, ki ni
združljiva, izberite “PCM”.
z
* Ta možnost ni na voljo, če je funkcija »Audio Description« nastavljena na »On«.
Radio Display (radijski prikaz)
Med poslušanjem radia se na zaslonu prikaže ozadje, če 20 sekund ne pritisnete nobene tipke. Zanj lahko izbirate barvo, naključno menjavanje barv in
ogled zaporednega prikaza slik (stran 32).
Za začasni izklop ozadja, pritisnite na katerokoli tipko.
Starševski zaklep
Programu nastavi starostno omejitev. Program, ki presega to omejitev lahko
gledate le, če pravilno vpišete PIN kodo.
1 Z oštevilčenimi tipkami vpišite PIN kodo.
Če kode niste vnaprej nastavili, se prikaže zaslon za vpis PIN kode
Sledite navodilom spodaj.
2 S puščicama J/j izberite starostno omejitev ali »None« (za neomejeno
gledanje) in pritisnite na ‘.
– RETURN.
3 Pritisnite na
PIN koda
Ko prvič nastavite PIN kodo.
1 Z oštevilčenimi tipkami vpišite novo PIN kodo.
2 Pritisnite na
– RETURN.
Sprememba PIN kode.
1 Z oštevilčenimi tipkami vpišite obstoječo PIN kodo.
2 Z oštevilčenimi tipkami vpišite novo PIN kodo.
3 Pritisnite na
– RETURN.
z
PIN koda 9999 je vedno sprejeta.
30
Tehnične nastavitve
Auto Service Update: televizorju omogoi zaznavanje in
shranjevanje novih digitalnih storitev (ko so na razpolago).
Da bi se lahko storitve osvežile, morate TV obasno pustiti v
stanju pripravljenosti.
Software Download: televizorju omogoi samodejno sprejemanje programskih novosti, brezplano, prek obstojee
antene (e je na voljo). Sony priporoa, da je ta možnost
vedno nastavljena na »On«. e svojega programa ne želite
osvežiti, jo nastavite na »Off«.
Da bi se program lahko nadgradil, morate TV obasno pustiti
v stanju pripravljenosti.
System Information: prikaže verzijo trenutnega programa in
nivo signala.
e je lestvica signala rdea (ni signala) ali rjava (nizek signal), preverite antensko/kabelsko povezavo.
Time Zone: omogoa vam rono izbiranje asovnega pasu v
katerem se nahajate, e je drugaen od tovarniško nastavljenega asovnega pasu za vašo državo.
Auto DST: nastavi možnost za samodejni preklop med poletnim in zimskim asom.
•On: samodejno preklopi med poletnim in zimskim
asom, v skladu s koledarjem.
•Off: ura se prikaže v skladu s asovno razliko, ki jo
nastavi funkcija »Time Zone«.
Nastavitev modula CAM (CA
Module Set-up)
Omogoa vam dostop do storitev Pay TV, ko dobite modul
CAM (Condition Access Module) in kartico. Ve o lokaciji
prikljuka PCMCIA si oglejte na strani 17.
31
Photo
Picture Frame (okvir za slike)
Na zaslonu se za določen čas prikaže fotografija.
Po določenem časovnem obdobju, TV samodejno
preklopi na stanje pripravljenosti.
Uporaba menija ‘Options’
Možnost
Izbira slike
Časovna doba
Opis
S puščicami J/j/K/k
izberite fotografijo, nato pritisnite na in jo nastavite.
Dodatne funkcije
S puščicama K/j izberite možnost, nato pritisnite
na ‘.
Možnost
Opis
Izbira naprave
Če je priključenih več naprav,
s puščicama K/k izberite
napravo. Bravia slike so prednastavljena naprava.
Slide Show
Fotografije se prikazujejo ena za
drugo.
Set-up
Opravite lahko dodatne nastavitve
za zaporedni prikaz slik in nastavite
zaporedje prikaza slik.
Izberite želeno časovno dobo.
Uporaba menija Options
• Če izberete fotografijo iz USB naprave, mora le-ta ostati
priključena v televizor.
• Če vklopite funkcijo »Sleep Timer«, se bo TV samodejno
preklopil v stanje pripravljenosti.
USB Photo Viewer
Ta funkcija vam omogoča, da si fotografije (v
formatu JPEG), shranjene v Sonyjevem digitalnem
fototaparatu ali videokameri, s pomočjo USB
kabla ali USB shranjevalnega medija ogledate na
televizorju.
1
2
3
4
5
32
Priključite USB napravo, ki jo TV podpira, v
televizor.
Pritisnite na HOME.
S puščicama K/k izberite »Photo«, nato s
puščicama J/j izberite »USB Photo Viewer«
in pritisnite na ‘.
Prikaže se zaslon z vzorčnimi sličicami.
S puščicami J/j/K/k izberite želene
fotografijo ali mapo in pritisnite na ‘.
Pritisnite na
– RETURN, da se vrnete na
zaslon s sličicami.
Pritisnite na tipko OPTIONS za prikaz naslednjih
možnosti.
Možnost
Opis
Način slike
Glej stran 22.
Časovnik izklopa
Glej stran 25.
Varčevanje z energijo
Glej stran 24.
• Funkcija »USB Photo Viewer« podpira samo
fotografije JPEG, ki ustrezajo standardu DCF.
• Če priključite Sonyjev digitalni fotoaparat,
nastavite način USB povezave na »Auto« ali
»Mass Storage«. Podrobnosti o načinu USB
povezave si oglejte v navodilih za uporabo
digitalnega fotoaparata.
• Funkcija »USB Photo Viewer« podpira samo
sistem datotek FAT32.
• Medtem ko TV išče podatke na snemalnem
mediju, upoštevajte naslednje:
– Ne izklapljajte televizorja in ne priključujte
USB naprave,
– Ne izključujte USB kabla,
– Ne odstranjujte snemalnega medija.
Podatki na snemalnem mediju bi se v teh
primerih utegnili poškodovati.
• Ne uporabljajte USB naprave, ki je TV ne
podpira. S tem bi utegnili povzročiti okvaro.
• Sony ne sprejema odgovornosti za škodo ali
izgubo podatkov na snemalnem mediju zaradi
okvare katerekoli priključene naprave ali televizorja.
• Več informacij o združljivih USB napravah si
oglejte na spletni strani http://support.sonyeurope.com/TV/compatibility
Dodatne informacije
Tehnični podatki
Zaslon
Zahteve napajanja
220-240 V AC, 50 Hz
Velikost zaslona
KDL-52xxxxx: 132 cm, KDL-46xxxxx: 116 cm
KDL-40xxxxx: 102 cm, KDL-37xxxxx: 94 cm
KDL-32xxxxx: 81 cm, KDL-26xxxxx: 66 cm
Ločljivost
1920 slikovnih točk (vodoravno) x 1080 črt (navpično)
(samo za KDL-52W4xxx, KDL-46W4xxx,KDL-40W4xxx,
KDL-32W4xxx, KDL-40E4xxx, KDL-32E4xxx)
1366 slikovnih točk (vodoravno) x 768 črt (navpično)
(samo za KDL-37V4xxx, KDL-32V4xxx, KDL-26V4xxx,
KDL-26E4xxx)
Poraba
KDL-52W4xxx:
223 W (način Home / Standard)
253 W (način Shop / Vivid)
KDL-46W4xxx:
225 W (način Home / Standard)
243 W (način Shop / Vivid)
KDL-40W4xxx, KDL-40E4xxx:
176 W (način Home / Standard)
201 W (način Shop / Vivid)
KDL-37V4xxx:
138 W (način Home / Standard)
155 W (način Shop / Vivid)
KDL-32E4xxx, KDL-32W4xxx:
120 W (način Home / Standard)
143 W (način Shop / Vivid)
KDL-32V4xxx:
111 W (način Home / Standard)
122 W (način Shop / Vivid)
KDL-26V4xxx, KDL-26E4xxx:
88 W (način Home / Standard)
98 W (način Shop / Vivid)
*Podrobnosti o načinih »Home mode« in »Shop mode«
si oglejte na strani 7.
Poraba energije v stanju pripravljenosti*
0,19 W ali manj
*Navedena poraba energije v stanju pripravljenosti
se določi po opravljenih potrebnem procesih znotraj
televizorja.
Mere (š / v / g):
KDL-52W4xxx:
prbl. 126,2 x 87,1 x 34,7 cm (s stojalom)
prbl. 126,2 x 82,9 x 11,9 cm (brez stojala)
KDL-46W4xxx:
prbl. 112,0 x 78,2 x 30,7 cm (s stojalom)
prbl. 112,0 x 74,2 x 11,5 cm (brez stojala)
KDL-40W4xxx:
prbl. 98,6 x 68,4 x 27,9 cm (s stojalom)
prbl. 98,6 x 64,6 x 11,0 cm (brez stojala)
KDL-40E4xxx:
prbl. 100,6 x 69,5 x 28,3 cm (s stojalom)
prbl. 100,6 x 64,5 x 11,4 cm (brez stojala)
KDL-37V4xxx:
prbl. 92,0 x 64,9 x 27,9 cm (s stojalom)
prbl. 92,0 x 61,0 x 11,0 cm (brez stojala)
KDL-32W4xxx, KDL-32V4xxx:
prbl. 79,4 x 57,7 x 24,2 cm (s stojalom)
prbl. 79,4 x 54,0 x 9,9 cm (brez stojala)
KDL-32E4xxx:
prbl. 81,4 x 58,7 x 24,1 cm (s stojalom)
prbl. 81,4 x 54,0 x 10,4 cm (brez stojala)
KDL-26V4xxx:
prbl. 65,9 x 50,5 x 24,2 cm (s stojalom)
prbl. 65,9 x 46,6 x 9,5 cm (brez stojala)
KDL-26E4xxx:
prbl. 68,4 x 47,5 x 24,2 cm (s stojalom)
prbl. 68,4 x 46,9 x 10,1 cm (brez stojala)
Masa:
KDL-52W4xxx:
prbl. 38,0 kg (s stojalom)
prbl. 32,0 kg (brez stojala)
KDL-46W4xxx:
prbl. 29,0 kg (s stojalom)
prbl. 25,0 kg (brez stojala)
KDL-40W4xxx:
prbl. 21,5 kg (s stojalom)
prbl. 18,5 kg (brez stojala)
KDL-40E4xxx:
prbl. 22,0 kg (s stojalom)
prbl. 19,0 kg (brez stojala)
KDL-37V4xxx:
prbl. 20,5 kg (s stojalom)
prbl. 17,5 kg (brez stojala)
KDL-32W4xxx, KDL-32V4xxx, KDL-32E4xxx:
prbl. 15,5 kg (s stojalom)
prbl. 13,0 kg (brez stojala)
KDL-26V4xxx, KDL-26E4xxx:
prbl. 12,5 kg (s stojalom)
prbl. 10,0 kg (brez stojala)
Zaslon
LCD (Liquid istal Display) zaslon
TV sistem
Analogno:
Digitalno:
Odvisno od izbire države: B/G/H, D/K, L, I
DVB-T/DVB-C
Barvni/video sistem
Analogno:
Digitalno:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4,43 (samo Video In)
MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC
HP@L4, MP@L3.0
Antena
75 omski zunanji priključek za VHF/UHF
Frekvenčno območje
Analogni:
Digitalni:
VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
D/K:
L:
I:
VHF/UHF
E2-E12
E21-E69
S1-S20
S21-S41
R1-R12, R21-R69
F2-F10, B-Q, F2-F69
UHF B21-B69
33
Priključki
/
AVI
21-pinski Scart priključek (standard
CENELEC) z avdio/video vhodom, RGB
vhodom in TV avdio/video izhodom.
/
/
X (SmartLink)
21-pinski Scart priključek (standard
CENELEC) z avdio/video vhodom, RGB
vhodom, izbirnim avdio/video izhodom in
vmesnikom SmartLink.
Video vhod (fono priključek)
Avdio vhod (fono priključki)
Avdio izhod (levi/desni) (fono priključki)
COMPONENT IN
Formati, ki jih enota podpira: 1080/24p,
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp/p, 75 omov, 0,3 V negativna sinhronizacija
PB/CB: 0,7 Vp-p. 75 omov
PR/CR: 0,7 Vp-p. 75 omov
: Avdio vhod (fono vtič)
500 m Vrms
HDMI IN 1, 2, 3:
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p,
576i, 480p, 480i
Avdio: dvokanalni linearni PCM 32, 44.1 in 48
kHz, 16, 20 in 24 bitni
PC (glej tabelo)
Analogni avdio (mini priključek) :
500 mVrms
(samo HDMI IN 2)
PC vhod (Dsub 15-pin)
PC IN
G: 0,7 Vp-p, 75 omov, brez Sync na zeleni
B: 0,7 Vp-p, 75 omov, brez Sync na zeleni
R: 0,7 Vp-p, 75 omov, brez Sync na zeleni
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC avdio vhod: mini vtič.
i Priključek za slušalke
USB vrata
Formati, ki jih enota podpira: datoteke JPEG, osnovane na
formatu DCF.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) digitalni optični
priključek. Dolby Digital ali PCM avdio iz DVB odvisno
od oddaje, PCM avdio iz drugih vhodnih virov.
Avdio izhod (fono priključek)
Izhod zvoka
10 W + 10 W (RMS)
Dodatne naprave
Konzole za na steno SU-WL500
Konzole za na steno SU-WL100
TV stojalo SU-FL300M
Pridržujemo si pravico do sprememb oblike in tehničnih
podatkov brez predhodnega obvestila.
34
Podatki za PC vhod za XX
Vodoravno
Signali
(slikovne točke)
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
•
•
•
Navpično (črte)
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESA Guidelines
VESA
800
600
46,9
75
1024
786
48,4
60
VESA Guidelines
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60,0
75
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1280
768
60,3
75
1360
768
47,7
60
VESA
1280
1024
64,0
60
VESA
PC vhod tega televizorja ne podpira »Sync on Green« ali »Composite Sync«.
PC vhod tega televizorja ne podpira prepletenih signalov.
PC vhod tega televizorja podpira signale v zgornji tabeli z vertikalno frekvenco 60 Hz. Za druge signale se bo
prikazalo sporočilo »No signal«.
Podatki za PC vhod za HDMI 1, 2, 3
Signali
Vodoravno
(slikovne točke)
Navpično (črte)
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA Guidelines
XGA
1024
768
48,4
60
VESA Guidelines
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
SXGA*
1280
1024
64,0
60
VESA
WXGA**
1360
768
47,7
60
VESA
* Samo za KDL52W4xxx, KDL-46w4xxx, KDL-40W4xxx, KDL-32W4xxx, KDL-32W4xxx, KDL-40E4xxx, KDL-32E4xxx.
** Samo za KDL-37V4xxx, KDL-32V4Xx. KDL-26V4xxx, KDL-26E4xxx
35
Odpravljanje težav
Preverite, če indikator 1 (stanje pripravljenosti)
utripa rdeče.
Če indikator utripa
Vklopljena je funkcija samodiagnoze.
1
Preštejte, kolikokrat indikator 1 (stanje
pripravljenosti) utripne na vsaki dve sekundi.
Na primer, indikator utripne trikrat, nato je
dvosekundni premor, nato zopet utripne trikrat, itd.
2
Pritisnite na 1 na televizorju (na zgornji strani)
in indikator izklopite, izključite omrežni kabel in o
tem obvestite prodajalca ali Sonyjev servisni center.
Če indikator ne utripa
1
2
Pomagajte si s spodnjo tabelo.
Če se težava nadaljuje, naj vaš televizor pregleda
usposobljeno osebje.
Slika
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka
• Preverite priključitev antene/kabla.
• Priključite televizor v omrežno vtičnico in ga s stikalom
1 na zgornji strani televizorja vklopite.
• Če indikator XX (stanje pripravljenosti) zasveti rdeče,
pritisnite na tipko &/1.
Ni slike ali ni informacij o meniju iz naprave,
priključene v priključek Scart
• Pritisnite na
/ , da se prikaže seznam priključene
opreme, nato izberite želeni vhod.
• Preverite povezavo med dodatno opremo in televizorjem.
Dvojna slika ali obrisi.
• Preverite priključitev antene/kablov.
• Preverite položaj in smer antene.
Na zaslonu se pojavita le sneg in šum.
• Preverite, če je antena zlomljena ali upognjena.
• Preverite, če je antena dotrajana (3 – 5 let običajne
uporabe, 1 – 2 leti ob morju).
Med gledanjem TV kanalov se pojavi slikovni ali
zvočni šum.
• Nastavite »AFT« (Automatic Fine Tuning – samodejna
natančna nastavitev kanalov) tako, da dobite boljši
sprejem slike (str. 28).
Na zaslonu se pojavijo majhne črne pike in/ali svetle
pike.
• Slika na zaslonu je sestavljena iz slikovnih točk. Majhne
črne pike in/ali svetle pike (slikovne točke) na zaslonu
ne pomenijo okvare.
Ni barv v barvnih programih.
• Izberite “Reset” (stran 22).
Ni barv / barve niso pravilne, kadar gledate signal iz
priključka
/ .
/ .
• Preverite povezave priključka
Prepričajte se, da so priključki trdno priključeni.
Slika zamrzne ali vsebuje kvadratne motnje
• Preverite nivo signala (stran 31). Če je lestvica signala
rdeča (ni signala) ali rjava (nizek signal) preverite
antensko/kabelsko povezavo.
36
• Odstranite priključeno USB napravo. Morda je
poškodovana ali pa je TV ne podpira.
Na naslednji spletni strani si lahko ogledate informacije
o združljivosti USB naprav:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Zvok
Dobra slika, ni zvoka
• Pritisnite tipko ¸ +/- ali % (utišanje).
• Preverite, če je možnost »Speaker« nastavljena na »TV
Speaker« (str. 27).
• Če uporabljate HDMI vhod s Super Audio CD ali
DVD-Avdio, DIGITAL AUDIO OUT (Optical) morda
ne bo poslal zvočnega signala.
Kanali
Želenega kanala ni mogoče izbrati.
• Preklopite med digitalnim in analognim načinom in
izberite želeni digitalni/analogni kanal.
Nekateri kanali so prazni.
• To je kodiran kanal ali kanal, za katerega se morate
prijaviti. Prijavite se na storitve Pay Per View.
• Kanal se uporablja samo za podatke (brez slike in zvoka).
Digitalni kanal se ne prikaže.
• Pozanimajte se, če na vašem področju nudijo digitalne
oddaje.
• Nadgradite anteno.
Splošno
Slika in/ali zvok sta popačena.
• TV naj bo oddaljen od izvora električnega šuma (npr.
Avtomobili, motorji, sušilci za lase ali optične naprave).
• Pri nameščanju dodatne naprave pustite nekaj prostora
med napravo in televizorjem.
• Preverite antensko/kabelsko povezavo.
• Antenski/kabelski TV kabel naj bo oddaljen od
priključnih kablov.
TV se samodejno izklopi (vzpostavi način stanja
pripravljenosti).
• Preverite, če je vklopljen časovnik izklopa ali se
prepričajte, da je možnost “Duration” nastavljena na
“On Timer Settings” (str. 25).
• Če TV več kot 10 minut ne sprejema nobenega signala
ali ga ne uporabljate, se samodejno izklopi.
TV se samodejno izklopi.
• Preverite, če je vključen časovnik “On Timer” (str. 25).
Nekaterih vhodnih izvorov ni mogoče izbrati.
• V meniju “Set Up” izberite “AV Preset” in prekličite
“Skip” za vhodni izvor (stran 26).
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Zamenjajte bateriji.
V seznam “Favourite” ni mogoče dodati kanala.
• V seznam lahko shranite vse do 999 kanalov.
Naprava HDMI se ne prikaže v seznamu “HDMI
Device List”
• Preverite, če je naprava združljiva s funkcijo HDMI nadzora.
Vsi kanali niso nastavljeni.
• Preverite informacije o razpoložljivosti kabelskih
kanalov na spletni strani
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC.
V načinu “Control for HDMI” ni mogoče izbrati
možnosti “Off”
• Če v TV priključite avdio napravo, združljivo s funkcijo
HDMI nadzora, možnosti “Off” v tem meniju ne morete
izbrati. Če želite spremeniti avdio izhod na TV zvočnik,
izberite “TV Speaker” v meniju “Speaker” (stran 27)
Download PDF

advertising