Sony | STR-DN840 | Sony STR-DN840 7.2-kanalni AV-sprejemnik za domači kino Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Večkanalni sprejemnik AV
Začnite tukaj
Pozdravljeni! To so kratka navodila za namestitev
STR-DN840
1
Nastavitev zvočnikov
2
Priključitev televizorja in drugih naprav
3
Druge povezave
4
Določitev optimalne postavitve in [Easy Setup] (Preprosta nastavitev) prek zaslona
5
Predvajanje
Vsebina embalaže
Pripravite zvočniški sistem in/ali drugo opremo
za povezavo.
Večkanalni sprejemnik AV (1)
Daljinski upravljalnik (RM-AAU169) (1)
Mikrofon za določitev optimalne
postavitve (ECM-AC2) (1)
Bateriji R6 (velikosti AA) (2)
Okvirna antena AM (1)
Žična antena FM (1)
03
1
Razporedite zvočnike
po prostoru, kot prikazuje
spodnja slika.
 Če želite, lahko namesto zadnjih dveh
prostorskih zvočnikov (SURROUND
BACK) priključite sprednja visokotonska
zvočnika (FRONT HIGH).
 Priključite lahko do dva globokotonca.
04
Nato priključite zvočnike v sprejemnik AV.
Oznake priključkov se morajo ujemati s položaji
posameznih zvočnikov. Ne pozabite priključiti
tudi kablov globokotonca.
10 mm


Globokotonec
05
2
Nadaljujte tako, da povežete
televizor. Če želite omogočiti
predvajanje visokokakovostnih
videov in zvočnih posnetkov,
ga priključite prek kabla HDMI
z visoko hitrostjo prenosa
podatkov (ni priložen).
Predvajalnik Blu-ray Disc, PlayStation®3 ali satelitski sprejemnik
Digitalni signal (boljša kakovost)
Analogni signal (dobra kakovost)
06
Za priključitev predvajalnika
Blu-ray Disc, konzole
PlayStation®3, ali satelitskega
sprejemnika uporabite kabel
HDMI z visoko hitrostjo prenosa
podatkov.
Če ima televizor priključek
HDMI ARC, ne potrebujete
optičnega digitalnega kabla.
Če televizor nima priključka
HDMI ARC, predvajanje zvoka
televizorja prek sistemskih
zvočnikov potrebujete optični
digitalni kabel (ni priložen).
Kabel HDMI
Optični digitalni kabel
07
3
Če želite poslušati radio FM,
v priključek FM ANTENNA
priključite priloženo žično
anteno FM in jo izvlecite
za optimalni sprejem.
Prav tako lahko prek priključkov
iPod/iPhone priključite napravo
iPod/iPhone.
Priključite lahko tudi zunanjo
anteno.

Okvirna antena AM

Žična antena FM
V iPod, iPhone itd.


Kabel USB Apple
(ni priložen)
08
Povezavo z internetom in domačim omrežjem
lahko vzpostavite prek brezžičnega omrežja
LAN ali kabla LAN  (ni priložen).
Možnost [Network Settings] (Omrežne
nastavitve) lahko prilagodite v razdelku
[Settings] (Nastavitve) osnovnega menija.
Za več podrobnosti obiščite to spletno stran:
http://support.sony-europe.com/
Napajalni kabel  priključite
v električno vtičnico.
Vklopite sprejemnik AV, televizor,
globokotonec in druge naprave.
Oblika napajalnega kabla
in vtičnica se razlikujeta
glede na območje.


09
4
Nato v priključek AUTO CAL MIC
priključite priloženi mikrofon
za določitev optimalne
postavitve.
Namestite ga na okvirno mesto,
kjer bi sicer sedeli, v višini
glave – na primer na hrbtni del
naslonjača.
10
Potrditev namestitve delujočega
globokotonca.
Ko priključite globokotonec,
ga vklopite in nastavite glasnost,
še preden začne predvajati
zvok. Obrnite gumb LEVEL
globokotonca za 1/3 obrata.
Baterije vstavite v daljinski
upravljalnik.
Sprejemnik AV vklopite tako,
da pritisnete gumb / .
Na zaslonu sprednje plošče
se prikaže oznaka »BD«.
Sprejemnik AV za uporabo
pripravite tako, da s priloženim
daljinskim upravljalnikom
na zaslonu izvedete [Easy
Setup] (Preproste nastavitve).
Postopek traja le nekaj minut.
Ko se na zaslonu prikaže
sporočilo [Easy setup
is completed] (Preprosta
nastavitev je končana),
je sprejemnik AV pripravljen
za uporabo.
Če se zaslon za nastavitev ne
prikaže, na televizorju izberite
pravi vhod AV.
/
///,
11
Če se po samodejnem umerjanju na TV-zaslonu
prikaže koda napake ali opozorilo, preberite
ustrezen spodnji opis. Ko izvedete ustrezen
postopek, znova zaženite samodejno
umerjanje.
Error Code 30
Slušalke so priključene v priključek PHONES
na sprejemniku.
Error Code 31
Izbran ni noben zvočnik. Pritisnite gumb
SPEAKERS, da nastavite zvočnike.
 Zadnji prostorski zvočnik (če uporabljate
samo enega) je povezan v priključek
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B R. Če nameravate
uporabljati samo en zadnji prostorski
zvočnik, ga povežite prek priključka
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B L.
 Sprednji levi ali desni visokotonski zvočnik
ni priključen.
Warning 40
Pri umerjanju je bila zaznana visoka raven
hrupa. Meritve izvajajte v mirnem okolju.
Error Code 32
Error Code 33
Warning 41/Warning 42
 Sprednja zvočnika nista priključena ali
pa je priključen samo en sprednji zvočnik.
 Mikrofon za določitev optimalne postavitve
zaznava premočan zvočni signal.
 Mikrofon za določitev optimalne postavitve
ni ustrezno priključen ali pa je njegov kabel
morda poškodovan.
 Razdalja med zvočniki in mikrofonom
je premajhna. Povečajte razdaljo
med njima.
 Levi ali desni prostorski zvočnik
ni priključen.
Warning 43
 Zadnja prostorska zvočnika ali sprednja
visokotonska zvočnika sta priključena,
prostorska zvočnika pa nista priključena.
Povežite prostorska zvočnika v priključka
SPEAKERS SURROUND.
12
Oddaljenosti in položaja globokotonca
ni mogoče zaznati. Meritve izvajajte
v mirnem okolju.
5
Zdaj lahko izberete morebitno dodatno
opremo ali druge priključene naprave.
1 Izberite poljubno opremo in pritisnite gumb
Gumbi
za izbiro
vhoda
Menijski zaslon se zapre, prikaže pa se zaslon
za predvajanje vsebin zunanjih naprav.
Razpoložljivi vhodi za zunanje naprave:
 BD/DVD
 GAME
 SAT/CATV
 VIDEO
 TV
 SA-CD/CD
2 Vklopite opremo in zaženite predvajanje.
3 Glasnost lahko nastavite z gumbom  +/–.
Uporabite lahko tudi vrtljivi gumb MASTER
VOLUME na sprejemniku AV.
.
Če želite uživati v večkanalnem prostorskem
zvoku, nastavite morebitne druge priključene
naprave.
Zvočni signal posamezne naprave se bo tako
predvajal v ustrezni obliki.
Večkanalni digitalni zvok
Preverite nastavitev digitalnega avdio izhoda
v priključenih napravah.
Predvajalnik Sony Blu-ray Disc
Preverite naslednje:
možnost »Audio (HDMI)« je nastavljena
na »Auto«,
možnost »Dolby Digital/DTS« je nastavljena
na »Bitstream«,
možnost »Dolby Digital« je nastavljena
na »Dolby Digital«,
možnost »DTS« je nastavljena na »DTS«.
4 Prostorski zvok omogočite z gumboma
SOUND FIELD +/–.
PlayStation®3
Uporabite lahko tudi gumbe A.F.D./2CH,
MOVIE ali MUSIC na sprejemniku AV.
Preverite, ali je možnost »Audio Output
Settings« v meniju »Sound Settings« nastavljena
na »HDMI« in »Automatic« (za različico sistemske
programske opreme 4.21).
Za več informacij: preberite navodila za uporabo,
priložena priključenim napravam.
Uživajte!
SOUND
FIELD +/ +/13
Ta kratka navodila za namestitev so okolju prijazna
Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več celotnih navodil
za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja.
Celotni uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:
http://support.sony-europe.com/
4-454-471-11(1) (SI)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising